هفته نامه دنیای گردشگری شماره 73 - مگ لند

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 73

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 73

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 73

‫دولت جلوی سقوط گردشگری به دره رکود را می گیرد؟‬ ‫هنر جهانی که در دست واسطه هاست‬ ‫پیشنهاد ‪ ۱۲۰‬لیتر بنزین برای عید‬ ‫تولید سخت‪ ،‬فروش عالی‪ ،‬سود کم‬ ‫متولیگردشگریازارائهپیشنهاد«اختصاصدوباکبنزینویژه‬ ‫سفرهای نوروز ‪ »۹۹‬به دولت خبر داد‪ .‬در پیشنهادی که قرار است‬ ‫در هیات دولت بررسی شود‪ ،‬معادل دو سهمیه ماهانه بنزین‪ -‬در‬ ‫مجموع‪ ۱۲۰‬لیتر‪ -‬برای خودروها مختص تعطیالت نوروز در نظر‬ ‫گرفته شــده است که در صورت تصویب‪ ،‬وارد کارت های بنزین‬ ‫خودروهای شخصی می شود‪ .‬رکود سنگین سفرهای داخلی طی‬ ‫ماه های اخیر ناشی از شرایط اقتصادی خانوارها و تورم شکل گرفته‬ ‫در بازار گردشگری‪ ،‬احتمال «افت سنگین حجم مسافرت های‬ ‫نوروزی» را باال برده است‪....‬‬ ‫یک ســال از ثبت جهانی حول ه بافی روســتای خراشاد در‬ ‫خراسان جنوبی می گذرد و در این مدت تولیدکنندگان این هنر‬ ‫‪ ۳۰۰‬ساله مواد اولیه را از چند دست واسطه تهیه می کنند که‬ ‫هزینه تولید را افزایش و ســود ان را کاهش داده است‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۱۳‬ســال پیش هنر توبافی (حول ه بافی) با تالش های زیاد از‬ ‫پستوهای خاک گرفته خانه های خراشاد بیرون کشیده شد و‬ ‫سال ‪ ۹۵‬به ثبت ملی رسید‪ .‬همان حوله هایی که روزی زنان‬ ‫خراشاد بعد از گذشته قرن ها فراموشی از زنده شدن ان خجل‬ ‫بودند که مبادا به عنوان بافنده از سوی دیگران‪...‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 26‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪73‬‬ ‫‪8‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ادامه درصفحه ‪3‬‬ ‫‪ 20‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2020‬‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫دغدغه هایکهنه‬ ‫گریبان صنایع دستی‬ ‫را رها نکرده است‬ ‫فرشایرانی‬ ‫کد اصالت و هویت‬ ‫می گیرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هرگردشگرسالمت‪ ۳۰‬تا‪ ۴۰‬بشکهنفت‬ ‫برای کشور ارزاوری دارد‬ ‫چالش های کارافرینی در فضای‬ ‫مجازی از نگاه فعاالن گردشگری‬ ‫فعاالن و کارافرینان حوزه گردشگری کشور قطع‬ ‫اینترنت و فیلترینگ‪ ،‬مراجع متعدد تصمیمگیر و‬ ‫قوانین قدیمی را از علل رشــد نکردن گردشگری‬ ‫در کشور و ناشناخته بودن ایران به عنوان مقصدی‬ ‫برای گردشگران خارجی اعالم کردند‪ .‬سی و سومین‬ ‫نشست از سلسله نشست های نقد و اندیشه با موضوع‬ ‫«کارافرینی در فضای مجازی جهش ها و چالش ها»‬ ‫با حضور «اشــکان بروج‪ ،‬تدوینگر استانداردهای‬ ‫ا قا متگا ه هــا ی‬ ‫بوم گــردی ایران»‪،‬‬ ‫«حســین اسحاقی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل پلت فرم‬ ‫ن بوم گــری»‬ ‫ایــرا ‬ ‫و «محمــد نصــری‪،‬‬ ‫مدیرعامــل پلت فرم‬ ‫اریامدتور» برگزار شد‪...‬‬ ‫ادامهدرصفحه‪7‬‬ ‫نفوذصنایعدستیبهمجتمع هایتجاری‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫لزوم ایجاد سرایی‬ ‫برای هنرمندان‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫امادگی کامل استان یزد برای‬ ‫استقبال از مسافران نوروز ‪99‬‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری یزد‬ ‫از امادگی شهرســتان های این اســتان برای رفع مشکالت‬ ‫نوروز امســال در نوروز ســال ‪ 99‬خبر داد‪« .‬سیدمصطفی‬ ‫فاطمی در جلســه خدمات ســفر اســتان یزد با اشــاره به‬ ‫اقدامات قابل مناسب شهرستان ها برای نوروز امسال‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری اردکان فعالیت هایــی را اغاز کرده و برای‬ ‫نوروز امســال برنامه های متفاوتی را اجرا می کند‪ ،‬همچنین‬ ‫در شهرســتان های اشــکذر‪ ،‬تفت و بافق نیز اقدامات قابل‬ ‫توجهی در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهرداری شهرســتان ابرکوه همراه با میراث‬ ‫فرهنگی در حرکت اســت که در ورودی شهر شاهد اتفاقات‬ ‫خوبــی بــوده و همچنین واگــذاری یخچال خشــتی این‬ ‫شهرســتان هم در دســتور کار قرار گرفته است‪ .‬به گفته‬ ‫مدیر کل میراث یزد‪ ،‬از روزهای ابتدایی نوروز ‪ ۹۹‬مشخص‬ ‫کردیم که مســئول کمیته های مختلــف مانند کمیته های‬ ‫حمل و نقل‪ ،‬خدمات بهداشــتی‪ ،‬اسکان و رفاه‪ ،‬کمیته‪‎‬های‬ ‫نظارت و تنظیم بازار در شهرســتان ها حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در رابطه با راهکارهای حل مشــکالت مختلف در نوروز‬ ‫امســال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به مشکالتی که در نوروز سال‬ ‫گذشته در استان وجود داشــت در عید امسال‪ ،‬هتل داران‪،‬‬ ‫اوقاف‪ ،‬دانشــگاه ها و اموزش و پرورش بــه طور مجزا برای‬ ‫اسکان مسافران نوروز ‪ ۹۹‬اقدام کرده که باعث رفع بسیاری‬ ‫از مشکالت خواهد شد‪.‬‬ ‫فاطمــی بــا بیان ایــن کــه ‪ ۳۰‬کیوســک و پایگاه های‬ ‫اطالع رســانی و راهنمای مســافر توسط ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در سطح استان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار بروشور و اقالم تبلیغاتی چاپ‬ ‫شــده به صورت متمرکز و با مشــارکت همه دستگاه های‬ ‫متولی در اختیار مســافران قرار خواهد گرفت‪ .‬این مسئول‬ ‫در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام شــده‬ ‫با ســتادها و کمیته های مختلف و اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫استان به دنبال رفع مشــکالت و مسائل سال گذشته برای‬ ‫جلوگیری از تکرار مجدد ان ها هستیم‪.‬‬ ‫چهارمین جشنواره صنایع دستی‬ ‫افتتاح شد‬ ‫مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره صنایع دستی فجر (‪۱۳‬‬ ‫بهمن ماه) با ارائه ‪ ۲۵۰‬اثر در موزه ملی ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫این جشــنواره تا ‪ ۲۱‬بهمــن ماه ادامــه دارد‪ .‬چهارمین‬ ‫جشــنواره صنایع دســتی فجر عصر روز یکشنبه (‪ ۱۳‬بهمن‬ ‫ماه) با حضــور پویا محمودیــان (معاون صنایع دســتی)‪،‬‬ ‫جبرئیل نوکنــده (مدیر موزه ملی ایــران)‪ ،‬پروانه حیدری‬ ‫(معاون صنایع دستی استان تهران)‪ ،‬جعفر صالحی (معاون‬ ‫صنایع دســتی اســتان اصفهان) و جمعــی از هنرمندان‪،‬‬ ‫صنعتگران و مسئوالن حوزه صنایع دستی کلید خورد‪.‬‬ ‫به گفته محمودیان از میان ‪ ۴۰۰‬اثر ارسال شده به دبیرخانه‬ ‫جشنواره‪ ۲۵۰ ،‬اثر در نمایشگاه صنایع دستی فجر امسال‪ ،‬به‬ ‫نمایش گذاشته شده است‪ .‬این اثار در حوزه های گوناگونی‬ ‫همچون تذهیب‪ ،‬معرق چوب‪ ،‬ورنی بافی‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬خراطی‬ ‫چوب‪ ،‬زیوراالت ســنتی‪ ،‬ســفال و ســرامیک‪ ،‬نقاشی روی‬ ‫استخوان‪ ،‬سوزن دوزی و ‪ ...‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که این دوره‬ ‫از جشنواره صنایع دستی فجر در حالی کار خود را اغاز کرده‬ ‫است که پیش از این اطالعات مشخص و دقیقی از ساز و کار‬ ‫ان منتشر نشده بود و شــاید همین ضعف در اطالع رسانی‬ ‫یکــی از دالیل اصلی کمرنگ بودن این جشــنواره در میان‬ ‫سایر جشنواره های پر سر و صدای فجر محسوب می شود‪.‬‬ ‫همچنیــن از دیگر نــکات جالب توجه مراســم افتتاحیه‬ ‫جشــنواره صنایع دستی چهارم می توان به غیبت علی اصغر‬ ‫مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫ـ اشــاره کرد و این در حالی اســت که مونسان همواره بر‬ ‫همین صنایع دســتی و به ویژه لزوم حمایــت از این حوزه‬ ‫تاکید داشته است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪73‬‬ ‫دغدغه هایکهنهگریبانصنایعدستی‬ ‫را رها نکرده است‬ ‫پایان چهارمین دوره جشــنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر بستری است تا دریابیم مشکالت و‬ ‫دغدغه های صنایع دســتی و صنعتگران که از ســالیان گذشته گریبان این عرصه را فشرده در چه مرحله‬ ‫ای به سر می برند‪ .‬جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر به عنوان جوان ترین رویداد خانواده فجر‬ ‫تالش دارد بستری برای تجلی جلوه درهم تنیده هنر و صنعت ایجاد کند تا با پیوند فرهنگ و پیشه تکیه‬ ‫زده بر تاریخ این مرز و بوم ضمن احیای هنرهای ســنتی‪ ،‬فضایی برای توســعه و هویت بخشی هنرهای‬ ‫سنتی همچون همچون تذهیب‪ ،‬معرق چوب‪ ،‬ورنی بافی‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬خراطی چوب‪ ،‬زیوراالت سنتی‪ ،‬سفال‬ ‫و سرامیک‪ ،‬نقاشی روی استخوان و سوزن دوزی با دعوت از هنرمندان و استعدادهای جوان ایجاد کند‪.‬‬ ‫از همان دوره نخســت فلسفه برگزاری جشنواره فجر صنایع دســتی و هنرهای سنتی به دست اوردن‬ ‫فرصتی برای بازبینی و شناخت فرصت ها و اسیب های این حوزه عنوان شد تا اهداف همچون فرهنگ سازی‬ ‫و اشناسازی با هنرهای سنتی و صنایع دستی و پرداختن به امور زیبایی شناسی و اقتصادی محقق شود‪.‬‬ ‫حال در پایان اختتامیه چهارمین دوره این رویداد به دنبال این پرســش هســتیم تا دریابیم دغدغه های‬ ‫صنایع دستی و صنعتگران همچون فرهنگ سازی‪ ،‬اشناسازی‪ ،‬ایجاد چرخه اقتصاد‪ ،‬کیفیت اثار‪ ،‬دستمزد‬ ‫و بیمه درمانی صنعتگران هنرمند‪ ،‬اموزش‪ ،‬و مدیریت صحیح که از ســالیان گذشته گریبان ان را فشرده‬ ‫است با گذشت چهار دوره از برگزاری ان در چه مرحله ای به سر می برد‪ .‬علی نعیمایی هنرمند زری بافی‬ ‫که به همراه روح اهلل دهقان به صورت مشــترک دیپلم افتخار چهارمین دوره جشــنواره صنایع دســتی و‬ ‫هنرهای ســنتی فجر را دریافت کردند گفت‪ :‬اثر زری بافی که در این رویداد ارائه شــد به صورت پشت و‬ ‫رو با طال و ابریشم بافته شده است که از نظر تکنیکی حدود ‪ ۳۰۰‬سال است در ایران منسوخ شده بود و‬ ‫توانستیم دوباره ان را احیا کنیم و تمام زرباف هایی که در ایران دوخته می شود یک طرف ان قابل استفاده‬ ‫و رویت است و پشت پارچه زیبا نیست‪.‬‬ ‫‪ ۲‬اثر زری بافی با ترکیب رنگ نارنجی‪ -‬مشــکی و نقره ای‪ -‬مشــکی به همراه ‪ ۲‬مخمل برجســته با‬ ‫طرح های گل خطایی و برگرفته از مینیاتور هنرمند رضا عباسی دوره صفوی است‪.‬‬ ‫حامیان ضعیف‪ ،‬زربافی نحیف‬ ‫وی مخاطب این هنر را در گذشــته پادشــاهان عنــوان کرد و گفت‪ :‬هرچند در گذشــته این پارچه ها‬ ‫کاربردی بودند ولی حمایت پادشــاهان همچون شاه عباس در شــکوفایی این هنر نقش زیادی داشت و‬ ‫حتی در قبل از انقالب در بخش دولتی کشور ‪ ۹۰‬پرسنل زری باف فعالیت داشتند و اثار فاخری را تولید‬ ‫کردند ولی اکنون به ‪ ۴‬نفر کاهش پیدا کرده و تجربه نشــان داده اســت هر وقت حامیان ضعیف شــدند‬ ‫زربافی هم نحیف شده است‪ .‬نعیمایی مهمترین ویژگی این رویداد را شکل گیری حلقه ارتباطی بین مردم‬ ‫و هنرمندان عنوان کرد و گفت‪ :‬حضور رسانه ها و شناسایی این هنر به جامعه در این رویدادها برای احیاء‬ ‫و توسعه هنرهای سنتی موثر است و امسال برگزاری این نمایشگاه در موزه ملی سبب شد این گفت وگو‬ ‫میان مردم و هنرمندان شکل بگیرد‪ .‬وی با اشاره به اسیب های حوزه زری بافی در کشور گفت‪ :‬زری بافی‬ ‫هنر عمومی در کشــور نیســت که برای مثال در هر خانه می توان اثاری سرامیک یافت اما شاید در کل‬ ‫کشــور ‪ ۵۰‬نفر‪ ،‬اثر زرباف در خانه خود نداشته باشــند و همین امر سبب شده است که عرضه و تقاضا با‬ ‫یکدیگر متناسب نباشند‪ .‬این هنرمند زری باف با انتقاد از نقش رسانه ها در شناسایی مجدد این هنر افزود‪:‬‬ ‫در مجموع افراد کمی در این حوزه فعال هســتند‪ .‬افرادی که این هنر را می شناســند بودجه کافی برای‬ ‫خرید و سفارش ندارند و افرادی که از نظر مالی مشکل خرید ندارند این هنر را نمی شناسند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما‬ ‫در نقطه اول ایستادیم و فقط تولید اثار و پروژه های پژوهشی را دنبال می کنیم و این چرخه دیگر جلوتر‬ ‫نمی رود و به اقتصاد تبدیل نمی شود که به نظر من با فرهنگ سازی کاربردی کردن پارچه های زری بافی‬ ‫در لباس های عروس و تکه های پارچه می تواند در کنار تاثیر بصری زیبایی بر نسل های اینده حافظ میراث‬ ‫معنوی و مادی کشــور باشد و در راستای رسالت فرهنگی نیز حرکت کند‪ .‬مسلم زارع برگزیده چهارمین‬ ‫دوره این جشنواره که امسال سومین حضور خود را تجربه می کند گفت‪ :‬دو اثر در این رویداد داشتم یکی‬ ‫معرق ظریف نگاره که شعر با ترکیب چلیپا و خط نستعلیق است و دیگری اثری با خط ثلث که روی فلز‬ ‫برنج و چوب عناب کار شــده است‪ .‬وی در تشریح نقش جشنواره ها در بهبود سطح کیفی اثار گفت‪ :‬این‬ ‫جشــنواره ها به دلیل وجود ذات رقابت می تواند در ارتقاء ســطح هنرمندان موثر باشد ولی نباید فراموش‬ ‫کرد که اموزش در این حوزه ضروری است تا استانداردها بتواند دارای اعتبار شود‪.‬‬ ‫هنرهای سنتی را وارد حراج کنند‬ ‫زارع با اشــاره به مشــکالت فروش هنرهای سنتی گفت‪ :‬این اثار به دلیل پروسه طوالنی و سخت تولید‬ ‫معموال قیمت گذاری باالیی را شامل می شود که متاسفانه به دلیل نبود فرهنگسازی صحیح امکان فروش‬ ‫را برای ما دشوار کرده است که باید مسئوالن بستر حضور در حراج های هنری را مهیا کنند‪ .‬این هنرمند‬ ‫معرق کار با تشریح تفاوت صنایع دستی و هنرهای سنتی گفت‪ :‬صنایع دستی به محصوالتی گفته می شود‬ ‫که عمدتا با دست و مواد اولیه بومی برای بازار مصرفی تولید می شوند ولی هنرهای سنتی به اثاری گفته‬ ‫می شــود که عالوه بر خصوصیات صنایع دســتی‪ ،‬اثاری تک و منحصر به فرد هستند‪ ۲ ،‬اثر یک هنرمند‬ ‫هیچگاه شــبیه به هم نیستند ولی معموال بین انها تفاوتی قائل نمی شوند‪ .‬قرار ندادن تمایز به کسانی که‬ ‫کارهای نفیس اجرا می کنند لطمه می زند‪ .‬وی افزود‪ :‬برگزیده شــدن در این جشــنواره همزمان با جشن‬ ‫انقالب ارزشی دو چندان به خود گرفته است ‪.‬جوانان برگزیده در این رویداد می توانند از فرصت های شغلی‬ ‫بهتری بهره مند شوند اگرچه متاسفانه به هنرهای سنتی ارزش زیادی داده نمی شود‪.‬‬ ‫رقابت سالم استعدادها را کشف می کند‬ ‫محســن صلصالی که با اثری برنجی با طرح صفوی برگزیده چهارمین دوره این رویداد شده است گفت‪:‬‬ ‫نواوری و ترکیب بندی خاص این اثر مورد توجه قرار گرفت که این همان ویژگی قابل ستایش جشنواره‬ ‫فجر اســت که اثار فاخر مورد توجه قرار می گیرند و انگیزه شــرکت کنندگان را افزایش می دهد‪ .‬رقابت‬ ‫ســالم خود موجب شکوفایی و کشف استعداد می شود‪ .‬این هنرمند جوان با اشاره به مشکالت هنرمندان‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی گفت‪ :‬افراد در این عرصه خیلی زود فرسوده و به انواع بیماری های جسمی‬ ‫گرفتار می شــوند‪ .‬بسیار جای تعجب و تاسف اســت که ابتدایی ترین حقوق این هنرمندان مانند بیمه به‬ ‫انها تعلق نمی گیرد اما غم بزرگتر برای ما نحوه ورود به بازار فروش خصوصا بازار بین المللی است‪ .‬هزینه‬ ‫تبلیغات و شرکت در نمایشگاه های بین المللی با توجه به نرخ باالی ارز بسیار باال است و تا امروز حمایت‬ ‫چندانی از وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی تخصیص نیافته یا ما مطلع نیستیم و یا در‬ ‫اختیار هنرمندان خاص بوده است‪ .‬وی با انتقاد از نبود بسترهای تجاری در این حوزه گفت‪ :‬مدتی هست‬ ‫به صورت شخصی به دنبال ایجاد برندینگ و معرفی هنر ایران هستم که به نظرم این امر‪ ،‬کمک مسئولین‬ ‫را می طلبد و تنها انتظار ما هموار شدن مسیر جذب به بازار بین المللی و داخلی است ولی درحال حاضر‬ ‫درگاه مشــخصی برای توســعه و تجارت جهانی به ما معرفی نشده که بازهم هنرمندان باید دست به کار‬ ‫شــوند‪ .‬به نمایش گذاردن اخرین دستاوردهای صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران‪ ،‬اشنایی با هنرمندان‬ ‫جوان و کشــف استعدادهای نو در عرصه صنایع دســتی و ایجاد بستری برای مواجهه بی واسطه مخاطبان‬ ‫با اثار صنایع دســتی و ارتباط با هنرمندان از اهداف برگزاری چهارمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای‬ ‫سنتی فجر ذکر شده است‪.‬‬ ‫بازگرداندن امالک و اراضی غصبی پهلوی ها به مردم‬ ‫پرویز فتاح در مراســم رونمایی از «دفتر امالک و اسناد زمین خواری‬ ‫پهلــوی» که روز یکشــنبه (‪ ۱۳‬بهمن ماه) به مناســبت دهه فجر در‬ ‫فرهنگســتان هنر برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬همه اموال به جای مانده از رژیم‬ ‫گذشــته مال مردم اســت و مال هیچ کسی نیست‪ .‬چه عین مال و چه‬ ‫امالکش به مردم بازگردانده می شــود‪ .‬این ها مال مردم بوده که به زور‪،‬‬ ‫گرفته و غصب شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حدود دوهزار پارچه روســتا (با توجه به اسناد ارائه شده در‬ ‫این مراسم که در زمان ســلطنت رضاخان غصب شده است) به مردم‬ ‫برگردانده شده و می شود‪ .‬فتاح همچنین گفت‪ :‬تا کنون ‪ ۸۵‬هزار فقره‬ ‫سند از امالک و اراضی غصب شده در ان دوران به مردم برگردانده شده‬ ‫اســت و حدود هفت هزار فقره دیگر پس فردا به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫از شهر گرگان به صاحبان اصلی شان برگردانده می شود‪.‬‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬در ‪ ۴۱‬سال گذشته بنیاد مستضعفان از بابت امالک و‬ ‫اراضی ای که در ان ها زراعت می شد‪ ،‬یک ریال و یا یک سنار هم نگرفته‬ ‫است‪ .‬رییس بنیاد مستضعفان ادامه داد‪ :‬این اسناد به صورت کلی بود‬ ‫که با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک به مردم واگذار می شود‪ .‬این‬ ‫اقدام به توصیه و خواســت مقام معظم رهبری صورت گرفته که تا دو‬ ‫سه سال اینده همه این امالک و اراضی غصب شده به مردم و صاحبان‬ ‫اصلی ان ها برگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫او پــس از بازدیــد از دفتر اســناد تملک های رضاخــان و دفترچه‬ ‫حســاب های او در بانک های خارجی‪ ،‬در جمــع خبرنگاران گفت‪ :‬در‬ ‫این دفتر مشخصات ‪ ۵۴۰۰‬فقره سند از جمله روستا‪ ،‬مرتع و شکارگاه‬ ‫غصبی توســط رضاخان و پسرش ثبت شده که همه ان ها شش دانگ‬ ‫به نام ان ها شــده است که ما با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک‪،‬‬ ‫با توجه به مدارک موجود‪ ،‬به نام هر نفر سند صادر می کنیم که ممکن‬ ‫اســت از ‪ ۱۰۰‬متر تا بیشــتر به نام هر نفر شــود‪ .‬او در پاسخ به این‬ ‫ســوال که با توجه به ثبت ‪ ۵۴۰۰‬فقره ســند در ایــن دفتر چرا اعالم‬ ‫شــد هفت هزار فقره ســند برگردانده می شــود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این عدد‬ ‫مجموع امالک و اراضی غصب شــده توسط رضاخان‪ ،‬پسرش‪ ،‬نزدیکان‬ ‫دربــار و صاحب منصبان اســت که مجموعا به حــدود هفت هزار فقره‬ ‫ســند می رسد‪ .‬فتاح همچنین گفت‪ :‬بخشی از امالک و اراضی غصب و‬ ‫غارت شده توسط خاندان پهلوی و اطرافیان به دست جمهوری اسالمی‬ ‫نرسیده اســت‪ .‬این افراد در خارج از کشور و در دامن استکبار و مورد‬ ‫حمایت ان ها هســتند که این تصرفات را با استفاده از دعاوی حقوقی‬ ‫به نفع خود مصادره کرده اند‪ .‬رییس بنیاد مســتضعفان در ســخنرانی‬ ‫خود در مراسم رونمایی از این اسناد‪ ،‬تذکری درباره عملکرد ضعیف در‬ ‫به نمایش گذاشتن اســناد مربوط به دوران گذشته وارد کرد و افزود‪:‬‬ ‫بعضی ها یادشان می رود چنین اسنادی وجود دارد و یک جور دیگری‬ ‫تاریــخ را منتقل می کنند‪ .‬ما می خواهیم اســناد در اختیار را با درنظر‬ ‫گرفتن حدود شــرعی و قانونی به نمایش عمــوم بگذاریم‪ .‬فتاح اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اســناد در پرده خیلی بیشتر از این ها اســت که به مرور نمایش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪73‬‬ ‫دولت جلوی سقوط گردشگری به دره رکود را می گیرد؟‬ ‫پیشنهاد‪ ۱۲۰‬لیتر بنزین برای عید‬ ‫متولی گردشــگری از ارائه پیشــنهاد «اختصاص دو باک بنزین ویژه‬ ‫ســفرهای نوروز ‪ »۹۹‬به دولت خبر داد‪ .‬در پیشنهادی که قرار است در‬ ‫هیات دولت بررسی شــود‪ ،‬معادل دو سهمیه ماهانه بنزین‪ -‬در مجموع‬ ‫‪ ۱۲۰‬لیتر‪ -‬برای خودروها مختص تعطیالت نوروز در نظر گرفته شــده‬ ‫اســت که در صورت تصویب‪ ،‬وارد کارت های بنزین خودروهای شخصی‬ ‫می شود‪ .‬رکود سنگین سفرهای داخلی طی ماه های اخیر ناشی از شرایط‬ ‫اقتصادی خانوارها و تورم شکل گرفته در بازار گردشگری‪ ،‬احتمال «افت‬ ‫سنگین حجم مسافرت های نوروزی» را باال برده است‪ .‬متولی گردشگری‬ ‫در دولت قصد کرده با جلــب نظر هیات دولت برای «اختصاص دو باک‬ ‫ســهمیه ســوخت نوروزی به خانوارها»‪ ،‬ســفرهای عید ‪ ۹۹‬را از گردنه‬ ‫«بنزین» عبور دهد‪ .‬موافقت دولتی ها با درخواســت وزارت گردشــگری‬ ‫می تواند جلوی «ســقوط» بازار تفریح و سفر به دره «رکود» را بگیرد و‬ ‫نبض مسافرت داخلی ایرانی ها را برای دست کم تعطیالت نوروز از حالت‬ ‫و گشــت وگذار در داخل شــهر مقصد‪ -‬نیاز دارنــد و دو باک بنزین که‬ ‫مجموعا ‪ ۱۲۰‬لیتر می شود برای جبران هزینه سوخت سفرهای نوروزی‬ ‫‪ ۹۹‬کفایت نمی کند‪ .‬تعیین ســهمیه بنزین ســفر می توانــد از افزایش‬ ‫هزینه سفرهای داخلی جلوگیری کرده و مشوقی برای افزایش سفرهای‬ ‫داخلی محســوب شــود که در نتیجه این اقدام از تورم سفرهای داخلی‬ ‫جلوگیری می کند و با رونق گرفتن ســفرهای داخلی میزان گردشگران‬ ‫ورودی به کشــور نیز افزایش پیدا می کند؛ زیرا کشــورهایی که امروز به‬ ‫مقاصد برتر برای توریســت های بین المللی تبدیل شده اند ابتدا به رونق‬ ‫گردشــگری داخلی خود پرداخته و پس از انکه زیرساخت های مورد نیاز‬ ‫برای گردشگران داخلی خود را مهیا کردند گردشگران بین المللی نیز از‬ ‫ورود به ان کشورها استقبال کردند‪ .‬با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در‬ ‫کشور و افزایش قیمت بلیت هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس و همچنین افزایش‬ ‫قیمت هتل ها و اقامتگاه ها هزینه سفر در کشور دستخوش افزایش قیمت‬ ‫جدی شــده اســت از همین رو احتماال به علت مسائل اقتصادی فرایند‬ ‫گردشگری عید ‪ ۹۹‬با رکود مواجه خواهد شد که موافقت با طرح بنزین‬ ‫ســفر می تواند ســفرهای داخلی را ترغیب کند‪ .‬حدود ‪ ۶‬ماه از تشکیل‬ ‫وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری می گذرد و این‬ ‫ســومین وعده این وزارتخانه در حوزه گردشــگری است که الزم است‬ ‫ایــن وعده بر خــاف دو وعده دیگر تحقق پیدا کنــد‪ .‬وعده اول مربوط‬ ‫به ســاماندهی تعطیالت اخر هفته (دو روزه شدن تعطیالت اخر هفته)‬ ‫بود که هنوز ناکام مانده اســت‪ .‬دومین وعده نیز مربوط به ایجاد و رونق‬ ‫یک جریان پایدار درخصوص ورود گردشگران خارجی است که به نتایج‬ ‫مطلوب نرســید‪ .‬بنابراین اگر ســومین فرصت این حــوزه که مربوط به‬ ‫ســهمیه بندی بنزین سفر است نیز از دســت برود در واقع نشان دهنده‬ ‫ضعف دولت در حوزه سیاســت گذاری گردشگری خواهد بود که نسبت‬ ‫به ســایرین بســیار پررنگ تر نیز است‪ .‬در همین راســتا ولی تیموری‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بخش خصوصی برای توســعه گردشگری داخلی از وزارتخانه‬ ‫گردشگری سهمیه بندی بنزین سفر را مطالبه کرد تا با این سهمیه مردم‬ ‫برای سفرهای داخل کشور تشویق شــوند وزارت میراث فرهنگی نیز با‬ ‫توجه به همین مطالبه از دولت خواســتار اعطــای ‪ ۲‬باک بنزین معادل‬ ‫‪ ۱۲۰‬لیتر شد که امیدواریم دولت نیز با این درخواست موافقت کند‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تحقیقات انجام شــده نشان می دهد که ایرانیان تنها ‪ ۱۵‬روز قبل‬ ‫از ســفر برای رفتن یا نرفتن به مسافرت تصمیم می گیرند در صورتی که‬ ‫اروپایی ها برای برنامه ریزی ســفر خود نیازمند ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه زمان هســتند‬ ‫بنابراین با توجه به اینکه ‪ ۳۸‬روز تا عید باقی مانده اســت دولت در زمان‬ ‫مشخص تصمیم گیری کرده و اعالم خواهد کرد تا شهروندان بتوانند برای‬ ‫سفر عید ‪ ۹۹‬خود برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫کما خارج کند‪ .‬رشــد هزینه های مربوط به مســافرت از یک سو و نبود‬ ‫تعطیالت اخرهفته مناســب از سوی دیگر باعث شده در یکسال گذشته‬ ‫حجم ســفر بین شهری خانوارها به قصد تفریح‪ ،‬گذراندن اوقات فراغت و‬ ‫دید و بازدید از اقوام‪ ،‬به شدت کاهش پیدا کند‪ .‬تداوم این وضعیت برای‬ ‫عید پیش رو نیز به شکل تقریبا رسمی پیش بینی شده است به طوری که‬ ‫مسووالن گردشــگری اعالم کرده اند حجم مســافرت های عید‪ ۹۹‬برابر‬ ‫خواهد بود با عید ‪ ۹۸‬که این موضوع در واقعیت به معنای کاهش واقعی‬ ‫ابعاد بازار سفر است‪ .‬اختصاص سهمیه ‪ ۱۲۰‬لیتری بنزین برای عید ‪۹۹‬‬ ‫می تواند تا حدودی جلوی این سقوط را بگیرد‪ .‬در تعطیالت نوروز معموال‬ ‫اغلب مقاصد ســفرهای داخلی در ایران شــهر مشهد و شهرهای شمالی‬ ‫اســت بنابراین مسافرانی که در مســافت طوالنی تری با این مقاصد قرار‬ ‫دارند حدود ‪ ۲۰۰‬لیتر بنزین برای یک رفت و برگشــت بین شــهر مبدا‬ ‫و مقصد سفر عید‪-‬بدون احتساب مســافرت اضافه به شهرهای همجوار‬ ‫با حضور وزیر میراث فرهنگی؛‬ ‫«برند ملی گردشگری»‪ ،‬طرح شهر گردشگر و الواح ثبت جهانی‬ ‫شهرهای زنجان‪ ،‬شــیراز و مالیر و روســتای جهانی قاسم اباد‬ ‫گیالن با حضور وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫رونمایی شــد‪ .‬در جریان برگزاری مراسم افتتاحیه سیزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشــگری و سی وسومین نمایشگاه ملی‬ ‫صنایع دســتی که ‪ ۲۳‬بهمن ‪ ۹۸‬در سالن خلیج فارس نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪ ،‬برند ملی گردشگری رونمایی شد‪.‬‬ ‫این برند با توجه به اهمیت ظرفیت گردشــگری و تدوین سند‬ ‫توســعه گردشگری کشور رونمایی شد که به رشد گردشگری و‬ ‫توســعه صنعت گردشگری در کشــور کمک می کند‪ .‬علی اصغر‬ ‫مونسان به همراه ولی تیموری معاون گردشگری این وزارتخانه‬ ‫و استانداران قزوین و کرمانشــاه به منظور رونمایی از برند ملی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬طرح شــهر گردشــگر‪ ،‬لوح ثبت اثر شهر جهانی‬ ‫برند ملی گردشگری رونمایی شد‬ ‫زنجان (شــهر جهانی ملیله)‪ ،‬لوح ثبت اثر شــهر جهانی شیراز‬ ‫(شــهر جهانی صنایع دســتی)‪ ،‬لوح ثبت اثر شهر جهانی مالیر‬ ‫(شــهر جهانی مبلمان منبت) و لوح ثبت اثر روســتای جهانی‬ ‫قاسم اباد گیالن (روســتای جهانی چادرشب بافی) روی صحنه‬ ‫امدند‪ .‬عالوه بر رونمایی از الواح و طرح ها و برندهای گردشگری‪،‬‬ ‫از ظرف سه الیه تمام کریســتال‪ ،‬لوگوی برند ملی گردشگری‬ ‫و ســند راهبردی گردشگری که به تصویب رســیده است‪ ،‬نیز‬ ‫رونمایی شــد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬طرح های بوم گــردی در دولت‬ ‫دوازدهم موردتوجه ویژه قرارگرفته و تعداد واحدهای بوم گردی‬ ‫‪ ۴۰۰‬بــه ‪ ۱۷۰۰‬بوم گردی افزایش یافــت‪ .‬طرح های بوم گردی‬ ‫ســبب شده تا در برخی از روســتاها نه تنها شاهد جلوگیری از‬ ‫مهاجرت روســتاییان به شهر باشــیم بلکه مهاجرت معکوس از‬ ‫ت شده است‪.‬‬ ‫شهر به روستا ثب ‬ ‫دبیــر بخش ویتریــن ملی از افزایــش ظرفیت این بخش‬ ‫نســبت به سال گذشــته خبر داد و گفت‪ :‬سال گذشته ‪۲۲‬‬ ‫غرفه در این بخش فعال بودند اما امسال با توجه به استقبال‬ ‫صورت گرفته این تعداد به ‪ ۲۷‬غرفه افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫داریوش رضایــی‪ ،‬دبیر بخش ویترین ملــی درباره نحوه‬ ‫اجرای این دوره گفت‪ :‬همانند دوره قبل‪ ،‬امســال نیز فضایی‬ ‫در اختیار طراحان قــرار می گیرد تا بتوانند عالوه بر نمایش‬ ‫نمونــه کارهای تــازه‪ ،‬برند خود و کلیــه اطالعات مرتبط با‬ ‫خدمات دهی را اطالع رسانی کنند‪ .‬او افزود‪ :‬فضای این دوره‬ ‫نیز نظیر قبل ‪ ۲‬در ‪ ۲‬متر اســت و برای معرفی هر برند یک‬ ‫لوح ساخت ایران نیز بر روی غرفه ها قرار می گیرد که شامل‬ ‫اطالعات مختلفی نظیر نحوه تمــاس در فضاهای مجازی و‬ ‫شمار تلفن های مجموعه خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیر بخش ویترین ملی از افزایش ظرفیت این بخش خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ســال گذشــته نزدیک به ‪ ۲۲‬ویترین در اختیار‬ ‫طراحان قرار گرفت اما امسال با توجه به استقبال انجام شده‬ ‫و اینکــه تاکنون نزدیک به ‪ ۳۵‬طــراح و برند ملی ثبت نام‬ ‫داشته اند‪ ،‬اندکی فضا را گسترده تر کرده ایم‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬با توجه به محدودیت هایی که در بخش‬ ‫فضا داریم‪ ،‬امسال ‪ ۲۷‬برند طراحی انتخاب خواهند شد که‬ ‫در این بیــن ‪ ۷‬ویترین به بخش عفاف و حجاب تعلق دارد‪.‬‬ ‫او بازخــورد این بخش را برای جامعــه طراحان مد و لباس‬ ‫گســترده خواند و گفت‪ :‬با توجه به اینکه از ســال ‪ ۹۵‬کلیه‬ ‫برندهای خارجی از جشــنواره مد و لباس حذف شــدند و‬ ‫صرفا بر روی برندهای ایرانی تاکید داشتیم‪ ،‬بازخورد بسیار‬ ‫خوبی را شــاهد بوده ایم تا جایی که در دوره گذشته برخی‬ ‫از برندها توانستند از طریق این ویترین تعامالت خود را در‬ ‫سطح شهرســتان های گسترش دهند و سفارشات متعددی‬ ‫را جــذب کنند البته حتی مــواردی نیز از ثبت قرارداد این‬ ‫برندها با کشــورهای خارجی نظیر اســترالیا را نیز در این‬ ‫بخش شاهد بودیم‪.‬‬ ‫دبیــر ویترین ملی‪ ،‬این بخش را دارای ابعاد مثبت خواند و‬ ‫بیان کرد‪ :‬تنها هدف و امید ما در ویترین ملی این اســت که‬ ‫بتوانیم فضایی برای معرفی به طراحان و تولیدکنندگان ملی‬ ‫ارائه کنیم تا از این طریق چرخه طراحی و تولید کشــور به‬ ‫سمت و سوی بهتری سوق پیدا کند به همین خاطر نیز تمام‬ ‫تالش خود را به کار برده ایــم که برندهای خوب را در کنار‬ ‫یکدیگر انتخاب و چیدمان کنیم‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬امســال یــک پاویون نیز بــرای خبرنگاران‬ ‫برنامه ریــزی شــده تا امــکان ارتبــاط بیشــتر طراحان و‬ ‫تولیدکنندگان با رسانه ها فراهم شود و از این طریق عالوه بر‬ ‫معرفی بهتر این بخش‪ ،‬امکان فرهنگسازی و درک مشکالت‬ ‫و نقاط قوت این صنعت فراهم شود‪ .‬دبیر بخش ویترین ملی‪،‬‬ ‫جشــنواره مد و لباس فجر را دارای تاثیرگذاری گســترده‬ ‫در ســطح جامعه خواند گفت‪ :‬من معتقدم که ما می توانیم‬ ‫تاثیرات جشــنواره مد و لباس فجر را هر ســاله در رنگ ها‪،‬‬ ‫طرح هــا و مدل های لباس جامعه ببینیم‪ .‬نهمین جشــنواره‬ ‫بین المللی مد و لباس فجر‪ ۲۴ ،‬الی ‪ ۲۹‬بهمن ماه در بوستان‬ ‫گفتگو برگزار می شود‪.‬‬ ‫فرش ایرانی‬ ‫کد اصالت و هویت می گیرد‬ ‫پیامک های پی در پی امان مردم را بریده است!‬ ‫برخی از شرکت های گردشگری با برگزاری سمینارهایی که در ان به‬ ‫معرفی خدمات ماورایی می پردازند‪ ،‬تالش دارند کاله گردشگران نااگاه‬ ‫را بردارند‪ .‬پیامک های پی در پی امان مردم را بریده است‪ .‬پشت سر هم‬ ‫پیامک دعوت به ســینمار و یا همایش گردشگری برای مردم می رود‪.‬‬ ‫یکی ‪ ،‬مســافران را به سفر رایگان تشویق می کند و دیگری تبلیغ می‬ ‫کند که می توان بدون دادن هزینه اضافه تا چند ســال اینده تخفیف‬ ‫هــای ماورایی از هتلهای ایرانی و خارجی گرفت‪ .‬ان یکی خبر از قرعه‬ ‫کشــی باور نکردنی برای سفر رایگان به جزایر قناری می دهد ان هم‬ ‫در صورت شرکت در سمینار گردشگری! همه این پیام های اغواکننده‬ ‫حاوی متن هایی هستند که مسافر نااگاه را ترغیب می کند تا در این‬ ‫برنامه ها شرکت کند چون هم فال است و هم تماشا! انها در این برنامه‬ ‫شرکت می کنند تا توضیحات مسئوالن بازاریابی را بشنوند‪ .‬معموال این‬ ‫افراد درباره خدمات گردشگری ان شرکت ها صحبت میکنند و اینکه‬ ‫مســافران چطور می توانند از انها اســتفاده کنند‪ .‬در نهایت یک قرعه‬ ‫کشی برگزار شــده و به افراد برنده شده طبق گفته خودشان مجوزی‬ ‫برای شرکت در تور گردشگری یک هفته ای به یکی از نقاط گردشگری‬ ‫در دنیا داده می شــود‪ .‬منتها از انجا که این سفرها بسیار گران است‪.‬‬ ‫به مسافر اعالم می شود که حتما بایستی برای استفاده از این تخفیف‬ ‫ویژه که در قرعه کشــی به دســت اورده اند‪ ،‬هزینه ســفر یک همراه‬ ‫را بپردازد‪ .‬مســافر نیز که هیچ برنامه ریزی برای چنین ســفری انجام‬ ‫نداده یا باید قبول کند و یا از خیر برنده شدن بگذرد‪ .‬این بخش خوب‬ ‫ماجراست‪ .‬بخش دیگر این است که وقتی همایش تمام شد‪ ،‬دیگر برنده‬ ‫نمی تواند پیگیر سفر خود شــود و در نهایت متوجه می شود که این‬ ‫نمایش محصوالت ‪ ۲۷‬برند ایرانی‬ ‫در بخش ویترین ملی جشنواره‬ ‫مد و لباس فجر‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫کالهبرداری از گردشگران در سمینارهای جمعی‬ ‫وعده ها نمایشی بیشتر نبوده است و اصال سفری در کار نیست‪ .‬اما یک‬ ‫روی دیگر این همایش ها ضرری است که متوجه مردم می شود‪ .‬کارت‬ ‫اعتباری اقامت چندین ســاله که با قیمت های باورنکردنی مانند ‪20‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار می توانند به مسافران خدمات هتلی بدهند یکی‬ ‫از این اتفاقات همایش هاســت که بابت خرید ان از مســافر هزینه ای‬ ‫گرفته می شود تا بتواند در طول سالها از خدمات چند هتل محدود در‬ ‫یکی دو شهر استفاده کنند‪ .‬اما دریغ که از ارائه این خدمات در بیشتر‬ ‫مواقع ناتوان هســتند‪ .‬یکی از این مســافران بیان کرد‪ :‬در یکی از این‬ ‫همایش ها ‪ 400‬هزار تومان برای اســتفاده از هتلهای ان مجموعه در‬ ‫مدت ده ســال پرداخت کردیم‪ 8 .‬سال از ان زمان گذشته و هر بار به‬ ‫ما گفتند که یا هتلها جا ندارد و یا حتما این کارت را دریافت خواهید‬ ‫کــرد ولی چنین اتفاقی نیفتاد‪ .‬ان زمــان ‪ 400‬هزار تومان هزینه یک‬ ‫سفر به کشورهای همسایه ایران بود‪ .‬ولی االن پیگیری های ما نتیجه‬ ‫ای نمی دهد‪ .‬جالب اینجاســت که هنوز هم ایــن تبلیغات برای افراد‬ ‫دیگر ارســال می شود یعنی کارشان را به نحو دیگری ادامه می دهند‬ ‫بدون اینکه کســی روی انها نظارتی داشته باشد‪ .‬معاونت گردشگری‬ ‫سازمان میراث فرهنگی در طول سالها نظارت بر روند فعالیت اژانسهای‬ ‫مسافرتی و شرکت های گردشگری را به صورت جدی دنبال نمی کند‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت و ارزیابی این معاونت نیز پاســخگوی این کم کاری ها‬ ‫نیســت‪ .‬معاونت گردشگری گویا بی توجه به چنین پدیده هایی توجه‬ ‫به موضوعات دیگر را مهمتر از رسیدگی کالهبرداری های زیرپوستی‬ ‫شرکت های گردشگری می داند‪ .‬حرمت اهلل رفیعی رئیس انجمن دفاتر‬ ‫خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایــران در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫اینها اژانس نما هســتند متاسفانه افرادی که مجوز ندارند و به صورت‬ ‫غیرقانونی فعالیت و اقدام به فریب مردم می کنند‪ .‬مردم هم نمی بینند‬ ‫کــه ایا ان اژانس مجوز دارد یا نه‪ .‬در صورتی که به راحتی می توانند‬ ‫به سایت سازمان میراث فرهنگی و یا ادارات کل در استانها و یا سایت‬ ‫ســازمان هواپیمایی ســری بزنند و یا از انجمن صنفی دفاتر مسافرتی‬ ‫اســتعالم کنند که ایا این اژانس مسافرتی اصال مجوز دارد یا خیر‪ .‬وی‬ ‫در ادامه نبــود ارگان نظارتی را تایید و بیان کرد‪ :‬مردم باید بدانند که‬ ‫می خواهند با کدام اژانس کار کنند‪ .‬متاسفانه ما ضعف نظارتی داریم‬ ‫دفاتر غیر مجاز باید پلمب شوند اما این اتفاق نمی افتد‪ .‬مردم می بینند‬ ‫کــه یک اژانس تابلو دارد و اگهــی می دهد بنابراین به ان اعتماد می‬ ‫کنند در حالی که این طور نیست‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران گفت‪ :‬به منظور جلوگیری از‬ ‫کپی برداری از فرش دستباف کشــورمان در دیگر کشورها‪،‬‬ ‫هم فرش ایرانی هم نقش ه فرش‪ ،‬کد اصالت و هویت دریافت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فرح ناز رافع‪ ،‬روز چهارشنبه در جریان بازدید از بزرگترین‬ ‫مرکز تهیه و تولید فرش و گبه ارگانیک کشــور در شیراز در‬ ‫جمع خبرنگاران افزود‪ :‬این کار تا قبل از ســال ‪ ۹۹‬در کشور‬ ‫عملیاتی خواهد شد ابتدا برای فرش های نفیس و سپس سایر‬ ‫فرش های دستباف انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در حقیقت با شناســنامه دار و کددار کردن‬ ‫فرش کشــورمان‪ ،‬هیچ کس در جهان نمی تواند از ان کپی‬ ‫برداری کند‪.‬‬ ‫رافع‪ ،‬با اشــاره به راه اندازی مراکز شــتاب دهنده فرش در‬ ‫برخی اســتان های کشور از جمله فارس گفت‪ :‬در راه اندازی‬ ‫این مراکز بحث زنجیره تامین مطرح است چرا که وقتی این‬ ‫زنجیره کامل شود بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد و سود‬ ‫ان نصیب تولید کننده و بافنده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کوشــش ما در مرکز شتاب دهنده فرش بر‬ ‫این است که ابزارهای نوین بازاریابی و نوین مالی مانند بازار‬ ‫سرمایه و بورس کاال را به فرش متصل کنیم‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫ما در کشور بحث زنجیره ارزش فرش را داریم‪ ،‬یعنی صنایع‬ ‫جانبی و وابسته فرش ‪ ۳۱‬رشته است که با برنامه هایی که در‬ ‫حوزه تحول دیجیتــال و تکنولوزی این صنایع انجام خواهد‬ ‫شد اتفاقات خوبی روی خواهد داد‪.‬‬ ‫رییــس مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد‪ :‬راه اندازی مرکز‬ ‫اموزش و کمک به فعاالن حوزه فرش از دیگر مواردی است‬ ‫کــه دنبال خواهد شــد‪ .‬رافع گفت‪ :‬بحت این اســت که ما‬ ‫مشاوره دهیم‪ ،‬تســهیلگری و نظارت کنیم تا بافت فرش را‬ ‫به بافتی تبدیل کنیم که ارزش افزوده باالتری داشــته باشد‪.‬‬ ‫مساله دیگر متحوا سازی و خلق ارزش برای اینکه هر ایرانی‬ ‫تحریک تقاضا کنیم که تقاضای فرش دستباف داشته باشد‬ ‫کــه هم برای فروش داخل و هم بیرون برنامه های متعددی‬ ‫داریم‪ ،‬همچنین می کوشیم که فرش کشور وارد بازار بورس‬ ‫کاال شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایران میزبان ‪ ۴‬رویداد گردشگری‬ ‫«اکو» شد‬ ‫ایران میزبان چهار رویداد در تقویم گردشــگری ‪ ۲۰۲۰‬اکو‪ ،‬از‬ ‫جمله «جشــنواره بین المللی غذای جاده ابریشم» و «کنفرانس‬ ‫و نمایشگاه گردشگری سالمت» شد‪ .‬محمد ابراهیم الریجانی ـ‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ـ گفت‪ :‬پیرو برگزاری سی امین اجالس‬ ‫شورای برنامه ریزی منطقه ای ســازمان همکاری های اقتصادی‬ ‫(‪ )ECO-RPC‬در تاریخ ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬دی ماه در تهران‪ ،‬مصوبات‬ ‫بخش گردشگری و تقویم کلی رویدادهای‪ ۲۰۲۰‬این سازمان اعالم‬ ‫شــد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬معاونت گردشگری متولی برگزاری ‪ ۴‬رویداد‬ ‫شامل «ششمین جشنواره بین المللی غذای اکو ‪ -‬جاده ابریشم»‬ ‫در تاریخ ‪ ۷-۹‬خرداد ‪ « ،۹۹‬کارگاه اموزشــی اشپزی» در تاریخ‬ ‫‪ ۷-۹‬خرداد ‪« ،۹۹‬مجمع روســای انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها و ســایر‬ ‫ذینفعان گردشــگری اکو» ‪ ۹-۱۱‬تیر ‪ ۹۹‬و «سومین کنفرانس و‬ ‫نمایشگاه گردشگری سالمت اکو» در سال پیش رو‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫او با بیان این که در حال حاضر نشســت های هماهنگی با مجری‬ ‫این رویدادها و تعیین ریزبرنامه ها و سایر ذینفعان اغاز شده است‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬ششمین جشنواره بین المللی غذای جاده ابریشم اکو» و‬ ‫«نشست و کارگاه اشپزی» به اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی استان زنجان‪« ،‬مجمع روسای انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها‬ ‫و سایر ذینفعان گردشگری اکو» به شرکت مادر تخصصی توسعه‬ ‫ایرانگردیوجهانگردیو«سومینکنفرانسونمایشگاهگردشگری‬ ‫ســامت اکو» به اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫سپرده شده و تعامالت مورد نظر به منظور بهره مندی حداکثری‬ ‫از برنامه های پیش رو در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در بیست و نهمین نشست شورای برنامه ریزی اکو در اذرماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬موضوع انتخاب پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو از‬ ‫سوی ایران پیشنهاد شد که پس از ارائه گزارش توجیهی و مکانیزم‬ ‫انتخاب پایتخت از میان شهرهای کشورهای عضو اکو‪ ،‬موضوع در‬ ‫نشست وزرای گردشگری اکو در شهر «خجند» تاجیکستان در‬ ‫تاریخ‪ ۱۱-۱۲‬مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬مطرح و از ســوی وزرای گردشگری‬ ‫کشورهای عضو مورد تایید و استقبال قرار گرفت‪ .‬در این نشست‬ ‫همچنین‪ ،‬شهرهای ساری و اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری‬ ‫کشورهای عضو اکو برای سال های ‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫درهمینراستا‪،‬جمهوریاسالمیایرانهمچنینمیزبانیپنجمین‬ ‫نشســت وزرای گردشگری و هفتمین نشست کارشناسان ارشد‬ ‫اکو را در سال ‪ ۲۰۲۲‬همزمان با برگزاری رویداد ساری ‪ ۲۰۲۲‬به‬ ‫عهده گرفت‪ .‬شورای برنامه ریزی منطقه ای از ارکان اصلی سازمان‬ ‫همکاری اقتصادی اکو اســت که حداقل یکبار در سال و قبل از‬ ‫اجالس ساالنه شورای وزیران تشکیل جلسه می دهد‪ .‬این شورای‬ ‫برنامه ریزی منطقه ای‪ ،‬سیاست ها و راهبردهای پایه و برنامه های اکو‬ ‫را براساس رهنمودهای شورای وزیران تدوین می کند‪ .‬تنظیم تقویم‬ ‫ســاالنه اکو برای تصویب در شورای وزیران‪ ،‬بررسی فعالیت های‬ ‫اقتصادی دبیرخانه اکو‪ ،‬تهیه گزارش اقتصادی ساالنه اکو‪ ،‬بررسی‬ ‫پیشرفت اجرای برنامه ها و پروژه های سازمان به صورت ساالنه و‬ ‫بررسی اولویت های راهبرد همکاری اقتصادی به صورت هر دو سال‬ ‫یکبار از وظایف دیگر این شورا است‪.‬‬ ‫شهر تاریخی قومس بعد بیش از نیم‬ ‫قرن دوباره کاوش می شود‬ ‫ســمنان رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی شهرستان دامغان از اغاز کاوش و پژوهش های‬ ‫باستان شناسی در شهر قومس دامغان خبر داد‪ .‬مهدی قاسمی‬ ‫با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬یک هیات از باســتان شناســان‬ ‫پژوهشکده باستان شناســی به سرپرستی کوروش روستایی‬ ‫پژوهش های خود را در محوطه ی موســوم به شــهر قومس‬ ‫اغاز کردند‪ ».‬این مدیر مسوول افزود‪ :‬این محوطه باستانی که‬ ‫در حدود ‪ 30‬کیلومتری غرب دامغان واقع شده‪ ،‬یکی از بزرگ‬ ‫ترین محوطه های باســتانی ایران است که محدوده ای بیش‬ ‫از ‪ 1000‬هکتار را در بر می گیرد ‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این ســایت‬ ‫باستانی دارای شواهدی از استقرارهای انسانی از دوران پیش‬ ‫از تاریخ‪ ،‬دوره عصر اهن‪ ،‬هخامنشی‪ ،‬اشکانی‪ ،‬ساسانی و دوره‬ ‫سلجوقی قابل مشاهده است‪ .‬قاسمی افزود‪ :‬این پژوهش ها با‬ ‫هدف مستندسازی بقایای باستانی محوطه از طریق سنجش‬ ‫از دور و مشــاهدات میدانــی انجام می شــود و پی بردن به‬ ‫علل شــکل گیری محوطه از اهداف این پروژهش چندساله‬ ‫است‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫شهرستان دامغان افزود‪ :‬محوطه ی قومس در دهه های ‪1340‬‬ ‫و ‪ 1350‬توســط هیئت باستان شناسی بریتانیا به سرپرستی‬ ‫جان هانســمن و دیوید استروناخ به مدت چهار فصل به طور‬ ‫گســترده کاوش شد‪ .‬ویرانه های شهر تاریخی قومس در پنج‬ ‫کیلومتری شــرق قوشه واقع شده است‪ .‬قوشــه روستایی از‬ ‫دهســتان قهاب صرصر در بخش صیداباد شهرستان دامغان‬ ‫اســت که در ‪15‬کیلومتری جنوب غربی صیداباد و حدود ‪34‬‬ ‫کیلومتری جنوب غربی شهرســتان دامغان واقع شده است‪.‬‬ ‫تاریخچه مطالعات باستان شناسی در شهر قومس در منطقه‬ ‫قوشه به مطالعات اریک اشمیت در سال ‪ 1931‬میالدی برمی‬ ‫گردد‪ .‬در کاوشهای ‘استروناخ’ در این منطقه‪ ،‬اثاری از دورهای‬ ‫ماد‪ ،‬اهن میانی و نو‪ ،‬هخامنشی‪ ،‬سلوکی‪ ،‬اشکانی‪ ،‬ساسانی و‬ ‫ســده های میانی دوره های اسالمی مشاهده شد‪ .‬در بررسی‬ ‫سالهای ‪ 1373‬تا ‪ 1376‬توسط سازمان میراث فرهنگی در این‬ ‫محوطه و سایر محوطه های باستانی سمنان‪ ،‬مشخص شد که‬ ‫شــهر قوم از هزاره پنجم تا چهارم و هزاره اول پیش از میالد‬ ‫استقرار داشته است‪‘ .‬جان هانسمن’ در دو دوره مطالعه شهر‬ ‫قومس به اطالعاتی از تداوم اثار فرهنگی از دوره اهن تا دوره‬ ‫اســامی و معماری دوره اشکانی در این منطقه دست یافت‪.‬‬ ‫در کاوش های باستان شناسی از این منطقه‪ ،‬اثاری از جمله‬ ‫ظروف ســفالی‪ ،‬شیشه ای و سنگی و تعدادی سکه مربوط به‬ ‫دوره اشکانی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪73‬‬ ‫هنر جهانی که در دست واسطه هاست‬ ‫تولید سخت‪ ،‬فروش عالی‪ ،‬سود کم‬ ‫یک سال از ثبت جهانی حول ه بافی روستای خراشاد در خراسان جنوبی می گذرد و در این مدت تولیدکنندگان‬ ‫این هنر ‪ ۳۰۰‬ســاله مواد اولیه را از چند دســت واســطه تهیه می کنند که هزینه تولید را افزایش و سود ان را‬ ‫کاهش داده اســت‪ .‬حدود ‪ ۱۳‬ســال پیش هنر توبافی (حول ه بافی) با تالش های زیاد از پستوهای خاک گرفته‬ ‫خانه های خراشــاد بیرون کشــیده شد و سال ‪ ۹۵‬به ثبت ملی رســید‪ .‬همان حوله هایی که روزی زنان خراشاد‬ ‫بعد از گذشــته قرن ها فراموشی از زنده شدن ان خجل بودند که مبادا به عنوان بافنده از سوی دیگران تمسخر‬ ‫شوند سری در سرها پیدا کرد و به روزی رسید که کوچک و بزرگ‪ ،‬با سواد و بی سواد همه و همه شوق دوباره‬ ‫نشســتن پای دار توبافی را به دل راه دادند‪ .‬طولی نکشــید که صدای چلیک چلیک‪ ،‬توبافی نه تنها در خراشاد‬ ‫بلکه در تمام استان خراسان جنوبی پیچید‪ .‬اراده های محکم زنان خراشاد که پدال های توبافی را محکم به زمین‬ ‫می کوبید این هنر را به ثبت جهانی رساند و از ان تاریخ یک سال می گذرد‪ .‬پنجم اذرماه سال ‪ ۹۷‬براساس اعالم‬ ‫شــورای جهانی صنایع دستی‪ ،‬روستای خراشــاد به عنوان روستای جهانی توبافی‪ ،‬شهر اباده از استان فارس به‬ ‫عنوان شــهر جهانی منبت و شهر میبد از استان یزد به عنوان شهر جهانی زیلو ثبت جهانی معرفی و اعالم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد که ناجی این هنر قدیمی از دستبرد فراموشی بود و تالش های‬ ‫زیادی برای جهانی شدن ان کرده است‪ ،‬درخصوص حال و روز حول ه بافی خراشاد بعد از گذشت یک سال گفت‪:‬‬ ‫بعد از اینکه حول ه بافی خراشــاد ملی و سپس جهانی شــد جمعه بازاری در این روستا شکل گرفت که فروش‬ ‫حوله را بســیار رونق داد‪ .‬فاطمه ذاکریان اظهار داشت‪ :‬پیش از تشکیل این جمعه بازار هر هفته حوله های بافته‬ ‫شده در روستا را جمع اوری و برای فروش به شهر منتقل می کردم اما اکنون نه تنها از خراشاد حوله ای به شهر‬ ‫نمی اورم بلکه از تولید کارگاه های مســتقر در بیرجند هم برای فروش به روستا می برم‪ .‬وی افزود‪ :‬این فروش نه‬ ‫تنها در داخل استان بلکه برای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی هم جذاب بود از همین رو رغبت خرید‬ ‫به دســتبافته های این روستا زیاد شده است‪ .‬این فعال هنر دســتی حول ه بافی گفت‪ :‬اما به خاطر نوسانات ارز‪،‬‬ ‫قیمت نخ هر روز رو به افزایش اســت به طوری که سال های گذشته حوله بافی برای تولیدکننده سود بیشتری‬ ‫داشت ولی در یک سال اخیر سود این تولید کمتر شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قبال نخ مورد نیاز با کیلویی ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬هزار تومان خریداری می شد اما االن این قیمت به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان برای هر کیلوگرم نخ رسیده است‪.‬‬ ‫ذاکریان با بیان اینکه تولید کننده برای حفظ مشــتری نمی تواند قیمت را زیاد افزایش دهد گفت‪ :‬اکنون تولید‬ ‫حوله‪ ،‬ســود قبلی را ندارد زیرا در یک ســال اخیر تولیدکنندگان بیشتر به خود فشار می اورند و مجبور هستند‬ ‫بیش از قبل تولید کنند تا با قیمت فعلی به متوســط درامد قبلی خود برســند‪ .‬وی یکی از اثرات جهانی شدن‬ ‫حوله خراشاد را افزایش استقبال برای اموزش این هنر عنوان کرد و افزود‪ :‬تعداد کارگاه های روستای خراشاد به‬ ‫همان شکل قبل است اما در شهر تعداد متقاضیان اموزش زیاد شده و حتی فارغ التحصیالن رشته های مختلف‬ ‫به این شــغل روی اورده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد با بیان اینکه در یک سال گذشته‬ ‫نه تنها کارگاه تعطیل نداشتیم بلکه روز به روز بر تعداد دستگاه ها افزوده شده است تصریح کرد‪ :‬در سطح شهر‬ ‫به طور میانگین ماهانه بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬نفر اموزش داده می شــود که بعدا می توانند کارگاه زده و مشــغول به کار‬ ‫شوند‪ .‬وی با اشاره به مشکل نبود بازارچه دائمی در روستای خراشاد گفت‪ :‬پیگیری هایی زیادی از سوی میراث‬ ‫فرهنگی صورت گرفته ولی مشکل زمین باعث شده بود که هنوز به نتیجه نرسد‪.‬‬ ‫ذاکریان با تاکید بر اهمیت وجود بازارچه در فروش تولیدات روســتا اظهار داشت‪ :‬بودن این بازارچه در روستا‬ ‫باعث جذب گردشگران زیادی خواهد شد که نه تنها برای روستا بلکه استان و روستاهای همجوار هم از مزایای‬ ‫ان بهره مند می شوند که امید است زودتر به نتیجه برسد‪ .‬وی مشکل تامین مواد اولیه را از دیگر مشکالت عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬قبال نخ مورد نیاز را از اســتان های دیگر تامین می کردیم اما از یک ســال گذشته نساجی فردوس‬ ‫نخ تولیدکنندگان حوله را تامین می کند‪ .‬این فعال صنایع دســتی روســتای خراشــاد با اشاره به افزایش تنوع‬ ‫محصوالت توبافی بیان کرد‪ :‬قبال این تولیدات به شــکل حوله بود اما اکنون به عنوان پارچه تولید می شــود که‬ ‫کاربردهای متفاوتی دارد لذا تولید متناسب با نیاز بازار و سلیقه مشتری پیش می رود‪ .‬وی با بیان اینکه مهمترین‬ ‫مشــکل فعاالن این حوزه افزایش قیمت نخ است افزود‪ :‬این مهم تاثیر زیادی در تولید داشته است و نمی توانیم‬ ‫پیش بینی کنیم که هفته اینده همین قیمت خواهد بود یا نه؟‬ ‫ذاکریان با تاکید بر اینکه ایجاد کارخانه تولید نخ در روستا موجب می شود قیمت مواد اولیه کاهش یابد گفت‪:‬‬ ‫البته اگر با کارخانه های نساجی به عنوان سهام دار وارد مذاکره شویم شاید بتوان تا یک سال با قیمت ثابت مواد‬ ‫اولیه را تهیه کنیم اما شرکت تعاونی زنان توان مالی خرید سهام چنین کارخانه های بزرگی را ندارد‪ .‬وی پیشنهاد‬ ‫داد‪ :‬اگر بتوان یک دســتگاه کوچک تولید نخ به خراشــاد منتقل کرد ان وقت می توان با نظارت بر مرغوبیت نخ‬ ‫مانور بیشتری روی بازارهای جهانی داد و هزینه های تولید هم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫خراشاد‪ ،‬همچنان چشم به راه جشن جهانی شدن‬ ‫رئیس شــورای اسالمی روستای خراشاد نیز درباره مشــکل تامین مواد اولیه تولیدکنندگان این روستا گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت های الزم برای ایجاد کارخانه نساجی در خراشاد فراهم است و می تواند در منطقه صنعتی روستا زمین‬ ‫مورد نیاز را تامین کنیم‪ .‬مســعود پورصدری افزود‪ :‬ایجاد چنین کارخانه ای مستلزم سرمایه گذاری است که اگر‬ ‫حمایت های الزم از ســوی دولت انجام شود و این کار برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی داشته باشد می توانیم‬ ‫بخش خصوصی را برای این مهم پای کار بیاوریم‪ .‬وی با اشاره به افزایش خرید حوله خراشاد در سطح بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی اضافه کرد‪ :‬شرکت در نمایشگاه های مختلف موجب شده که این صنعت دستی بیشتر شناخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی روســتای خراشاد به راه اندازی یک فروشــگاه اینترنتی برای معرفی بیشتر حوله بافی‬ ‫خراشــاد اشــاره کرد و افزود‪ :‬بعد از ثبت جهانی حول ه بافی حضور گردشــگران داخلی و خارجی برای بازدید از‬ ‫کارگاه ها بیشتر شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬هفته گذشته تیمی از گردشگران کشور استرالیا به روستای خراشاد سفر‬ ‫کردند که این دست بافته سنتی برایشان خیلی جذاب و قابل توجه بود‪.‬‬ ‫پورصدری تاکید کرد‪ :‬معرفی حوله خراشاد باعث رونق اقتصادی روستا شده به طوری که محصوالت بالفاصله‬ ‫بعد از تولید به فروش می رسد در صورتی که پیش از این شاهد دپو تولیدات بودیم‪ .‬وی احداث کارخانه نخ ریسی‬ ‫و رنگرزی را از مهمترین نیازهای تولیدکنندگان برای کوتاه شــدن دســت واسطه ها عنوان کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫خصوص برای جذب سرمایه گذار نیازمند همکاری بنیاد مسکن در واگذاری زمین هستیم تا بتوانیم نخ با کیفیت‬ ‫را در روســتا و بدون هیچ مشــکلی مستقیم به دست تولیدکننده برســانیم‪ .‬این عضو شورای اسالمی روستای‬ ‫خراشــاد با بیان اینکه خرید مواد اولیه از طریق واســطه ها هزینه تولید را افزایش می دهد عنوان کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫رونق تولید ثبت جهانی حوله بافی موجب رونق گردشگری نیز شده است به طوری که ‪ ۲‬واحد بوم گردی در حال‬ ‫احداث است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد‪ .‬وی یکی دیگر از مشکالت موجود در این روستای جهانی‬ ‫صنایع دستی را نبود زیرساخت اینترنت دانست و افزود‪ :‬با توجه به وجود جمعه بازار این مشکل در روند فروش‬ ‫محصوالت با دستگاه کارتخوان اختالل ایجاد می کند و از طرفی یکی نیاز مهم برای گردشگران خارجی است‪.‬‬ ‫پورصدری یاداورشد‪ :‬البته در این خصوص قول های مساعدی از سوی مسئوالن داده شده که امیدواریم هرچه‬ ‫زودتر روستاهای جهانی خراشاد با فیبرنوری به اینترنت پرسرعت متصل شود‪.‬‬ ‫وی با گالیه از به تاخیر انداختن جشــن ثبت جهانی حوله بافی خراشــاد گفت‪ :‬چند نوبت برای برگزاری این‬ ‫جشن اماده شدیم اما هر بار به خاطر دالیل خاص که میراث فرهنگی می داند این جشن لغو شد لذا از مسئوالن‬ ‫درخواست داریم که جشن را روز خاصی با حضور وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی برگزار کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم خراشاد ادامه داد‪ :‬لوح ثبت جهانی حوله بافی خراشاد روی دیوار میدان روستا نصب شده ولی‬ ‫هنوز افتتاح رســمی با حضور مقامات ارشــد انجام نگرفته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این مهم به طور جدی پیگیری‬ ‫شود تا موجب دلسردی اهالی روستا نباشد‪.‬‬ ‫پورصدری به شــکل تولید حوله در خراشــاد اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت هنر صنعت وزین روستای خراشاد در‬ ‫تمام ایام هفته فعال است ولی سایر کارگاه ها خانگی هستند که افراد درون منزل فعالیت می کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مشکل ساخت بازارچه صنایع دستی در روستای خراشاد افزود‪ :‬در این ارتباط زمینی پیشنهاد و تغییر کاربری‬ ‫شده اما نیاز است برخی مشکالت پیش رو توسط استانداری و میراث فرهنگی تدبیر و حل شود‪ .‬رئیس شورای‬ ‫اســامی روستای خراشــاد گفت‪ :‬زمین مورد نظر در یک هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع پیش بینی شده که ‪ ۲۰‬غرفه با‬ ‫تاسیســات جانبی براساس نقشه های اماده شده در ان ساخته می شود‪ .‬وی همچنین خواستار راه اندازی رشته‬ ‫حول ه بافی در مقطع متوســطه و ســپس کاردانی و کارشناسی شد و گفت‪ :‬این مهم در عملی شدن توبافی و به‬ ‫روز شدن تکنیک های ان بسیار اثرگذار است که می تواند هنر ‪ ۳۰۰‬ساله را به نسل های اینده نیز منتقل کند‪.‬‬ ‫معرفی یک هنر جهانی نیازمند همکاری مردم‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی نیز با اشاره به مشکل بازارچه دائمی در‬ ‫روســتای خراشــاد گفت‪ :‬از یک سال قبل درگیر تخصیص زمین برای این مهم در روستا هستیم که با توجه به‬ ‫وجود معارض متعدد با مشکل مواجه بود‪ .‬حسن رمضانی ادامه داد‪ :‬بعد از تالش های فراوان رضایت اهالی جلب‬ ‫و زمین مورد نظر از ســوی بنیاد مسکن تغییر کاربری داده شــده و اماده کلنگ زنی است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫ساخت بازارچه دائمی در روستای جهانی حوله بافی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان از سوی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دســتی و گردشگری در نظر گرفته شده اما تخصیص پیدا نکرده است‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه مشکلی برای واگذاری به متقاضیان ساخت بازارچه وجود ندارد گفت‪:‬‬ ‫این بازارچه بعد از ساخت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد تا از ان بهره برداری شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت‬ ‫تعاونی های موجود در روســتا اگر متقاضی ساخت شوند ‪ ۵۰‬درصد هزینه را می توانند تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫رمضانی هزینه ســاخت این بازارچه را حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان براورد کرد و گفت‪ :‬از زمانی که اعتبار تامین‬ ‫شود تقویم اجرایی ان شروع و ظرفیت یک سال به اتمام می رسد‪ .‬وی با اشاره به درخواست اهالی روستا مبنی‬ ‫بر احداث کارخانه نساجی نیز یاداور شد‪ :‬این درخواست باید به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ارایه شود‬ ‫تا موافقت اصولی ان را بتوانند اخذ کنند‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با‬ ‫تاکید بر اینکه ساخت چنین کارخانه ای باید توجیه اقتصادی داشته باشد افزود‪ :‬میراث فرهنگی متولی تامین نخ‬ ‫مورد نیاز نیست اما هماهنگی با نساجی فردوس انجام شده تا نیاز بافندگان را تامین کند‪ .‬وی پیشنهاد داد؛ اهالی‬ ‫روســتای خراشــاد برای اینکه بتوانند بهتر مواد اولیه را خریداری کنند با ایجاد یک تعاونی و تامین سرمایه در‬ ‫گردش وارد حوزه تهیه نهادهای تولید شوند‪ ،‬اما به صورت انفرادی هزینه های مواد اولیه باال خواهد بود‪ .‬رمضانی‬ ‫درخصوص زمان برگزاری جشــن جهانی شــدن حوله بافی خراشاد نیز اظهار داشت‪ :‬برای انجام این مهم منتظر‬ ‫سفر وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی هستیم که سفر به خراسان جنوبی در برنامه ایشان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بزرگترین تحول ثبت جهانی حوله بافی خراشاد معرفی این هنر در بازارهای ملی و جهانی است‬ ‫و تبدیل ان به یک برند بوده است گفت‪ :‬برای اینکه این هنر همپای سایر هنرهای جهانی کشور از جمله زیلوی‬ ‫میبد راه خود را در بازارهای جهانی پیدا کند باید مردم نیز پای کار باشند‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود‪ :‬اخیرا نمایشگاهی در چین برگزار شد که هزینه اقامت‪ ،‬رفت و امد‪ ،‬هتل و‬ ‫غرفه برای یک نفر از خراشاد تامین شده بود تا شرکت کنند اما استقبال نشد و علت ان را هم خودشان می دانند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما پیشنهاد دادیم یک نفر به عنوان مترجم و راهنما در زمینه بازاریابی نیز در این سفر شخص غرفه دار‬ ‫را همراهی کند که نیاز بود هزینه شخص دوم را خودشان تامین کنند اما همکاری صورت نگرفت‪.‬‬ ‫شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪73‬‬ ‫به فراتر از مرزها بیندیشیم‬ ‫غفلت از ارزاوری گردشگری تاریخی و مذهبی‬ ‫رونق صنعت گردشگری به ویژه گردشــگری سالمت‪ ،‬تاریخی و مذهبی می تواند به توسعه اقتصاد بیمار ایران‬ ‫که ســال ها از وابستگی ان به نفت انتقاد شده است‪ ،‬کمک کند و بستری برای ارزاوری در شرایط تحریم باشد‪.‬‬ ‫ایران سرزمین گنجینه های ازیادرفته است‪ .‬هر گوشه از این سرا حکایتی شگفت در خود نهفته دارد که چشم ها‬ ‫را به تماشــا فرامی خواند‪ .‬دریا و رودخانه ها‪ ،‬کوه ها و ابشــارها‪ ،‬جنگل های انبوه و چشمه های اب معدنی‪ ،‬غارها‬ ‫و دیوارنوشــته ها‪ ،‬دشــت و کویر‪ ،‬بناهای کهن و اماکن مقدس چون جامه ای سرشار از نقش و نگار این مرزوبوم‬ ‫کهن را در برگرفته اســت‪ .‬بی تردید این نعمات ارزشمند در صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است و حتی‬ ‫گوشه ای از این موهبت عظیم می تواند اقتصاد کشور را متحول سازد اما در روزگاری که اقتصاد کشور و معیشت‬ ‫مردم در ســایه ســیاه تحریم ها بیمار است‪ ،‬ما اغلب از یاد می بریم که نفت تنها سرمایه کشور نیست‪ .‬نگاهی به‬ ‫اخبار منتشرشده نشان می دهد که سال گذشته ‪ ۱۱.۸‬میلیارد دالر درامد ارزی از طریق گردشگری نصیب ایران‬ ‫شــده است این رقم اما می تواند با توجه بیشتر متولیان امر به گردشگری رشد چشمگیری داشته باشد‪ .‬بررسی‬ ‫ظرفیت های گردشــگری در استان های مختلف کشــور و تالش برای بهره مند شدن از ان ها با نگرش گسترش‬ ‫گردشــگری پایدار مسیری ارزشــمند برای افزایش درامدهای ارزی‪ ،‬ایجاد فرصت های شغلی و بهبود معیشت‬ ‫مردم است‪ .‬توجه به ظرفیت های پنهان گردشگری و تالش به منظور مهیاکردن زیرساخت های مناسب و معرفی‬ ‫جاذبه های گردشگری ازجمله مواردی است که در این حوزه باید موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ظرفیت های گردشگری‬ ‫گیالن همواره از استان های هدف گردشگری به شمار امده و این به سبب طبیعت بهشت گونه این خطه سبز‬ ‫اســت اما واقعیت این اســت که جاذبه های طبیعی تنها ظرفیت گیالن در این حوزه نیست‪ .‬گردشگری سالمت‬ ‫با توجه به همســایگی گیالن با جمهوری اذربایجان‪ ،‬گردشــگری دریایی‪ ،‬صنایع دســتی متنوع و کاربردی و‬ ‫جاذبه های تاریخی گیالن ازجمله ظرفیت هایی است که بهره مند شدن از ان ها نیازمند اهتمام بیشتر مسئوالن‬ ‫و فعاالن حوزه گردشگری است‪.‬‬ ‫گردشگری فرهنگی‬ ‫گردشگری فرهنگی می تواند نگاه گردشگران بسیاری را به خود بخواند و گیالن برای گسترش فعالیت ها در این‬ ‫عرصه از ظرفیت های الزم برخوردار است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن = اظهار می کند‪ :‬گردشگری فرهنگی‬ ‫در گیالن با مراســم‪ ،‬ایین ها و فعالیت های جشنواره ای شناخته می شود‪ .‬گیالن دارای ظرفیت های بسیاری در‬ ‫زمینه گردشگری فرهنگی است و بیشتر گردشگرانی که راهی این استان می شوند پس از طبیعت گردی به سمت‬ ‫گردشــگری فرهنگی روی می اورند‪ .‬هر گردشــگری که وارد ایران می شود به طور متوسط ‪ ۱۵۳۰‬دالر هزینه‬ ‫می کند و این مبلغ که قانونا باید به چرخه اقتصاد گردشگری وارد شود اگر بخواهد از محل گردشگری فرهنگی‬ ‫باشد‪ ،‬در کنار نفع اقتصادی می تواند موجب معرفی فرهنگ و هنر نیز شودروشن بابایی همتی با اشاره به اهمیت‬ ‫برگزاری همایش های تخصصی با توجه به گردشــگری فرهنگی از ســوی نظام اداری متولی می گوید‪ :‬بخشی از‬ ‫گردشــگری فرهنگی‪ ،‬ورود گردشگران خارجی را شامل می شــود که بیشترین درامدزایی در حوزه گردشگری‬ ‫با حضور ان ها رخ می دهد‪ .‬هر گردشــگری که وارد ایران می شــود به طور متوسط ‪ ۱۵۳۰‬دالر هزینه می کند و‬ ‫این مبلغ که قانونا باید به چرخه اقتصاد گردشگری وارد شود اگر بخواهد از محل گردشگری فرهنگی باشد‪ ،‬در‬ ‫کنار نفع اقتصادی می تواند موجب معرفی فرهنگ و هنر گیالن نیز شــود‪ ،‬چراکه درزمینه گردشگری فرهنگی‬ ‫مبحث هنر و معرفی هنرمندان نیز مطرح می شود‪ .‬وی با بیان این که گردشگری فرهنگی امروز در دنیا‪ ،‬رویداد‬ ‫محور اســت به جشنواره های محصوالت بومی و محلی اشاره کرده و می گوید‪ :‬این جشنواره ها نظیر جشنواره انار‬ ‫در روستای انبوه رودبار یا جشنواره گالب گیری گیلده شفت از قابلیت های گردشگری فرهنگی استان محسوب‬ ‫می شوند‪ .‬همچنین از یاد نباید برد که صنایع دستی نیز از دیگر ظرفیت های گردشگری فرهنگی به شمار می اید‬ ‫که از اهمیت بسیار برخوردار است‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی گیالن‬ ‫پیشــینه زیست انســان در گیالن به هزاران ســال پیش بازمی گردد و اثار تاریخی و فرهنگ به جای مانده از‬ ‫سالیان دور از جاذبه های مغفول مانده گردشگری در این استان است‪ .‬معاون فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی گیالن اظهار می کند‪ :‬گیالن اثار باستانی بسیار زیادی را در خود جای داده است که‬ ‫دوره های پیش ازتاریخ‪ ،‬تاریخی و اســامی را در برمی گیرد‪ .‬ولی جهانی می افزاید‪ ۳۵۰۰ :‬اثر شناسایی شــده و‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬اثر ثبتی خود حکایت از اهمیت این استان در حوزه میراث فرهنگی دارد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬قدیمی ترین‬ ‫استقرار با ‪ ۲۳۰‬هزار سال قبل در غار «دربند رشی» رودبار به ثبت رسیده و تنوع اثار اعم از محوطه‪ ،‬گورستان‪،‬‬ ‫بناها و بافت های تاریخی‪ ،‬قلعه ها‪ ،‬غارها‪ ،‬پناهگاه های ســنگی و غیره در واقع بهشــت پژوهشــگران بوده و چه‬ ‫بســیار اثار ارزشمندی که برای شــناخته شــدن همت مضاعف محققان را می طلبد‪ .‬جهانی با اشاره به اینکه‬ ‫ویژگی های اختصاصی‪ ،‬تنوع و پراکندگی اثار در استان موجب می شود تا متناسب با سلیقه های متفاوت‪ ،‬رضایت‬ ‫گردشــگران جلب شــود‪ ،‬می گوید‪ :‬در تمام مناطق طبیعی و یا نزدیک به ان اعم از جلگه‪ ،‬کوه‪ ،‬جنگل‪ ،‬دریا و‬ ‫غیره‪ ،‬بدون استثنا اثار تاریخی فاخر جلوه گری داشته و البته با برنامه ریزی هدفمند‪ ،‬مهیا ساختن زیرساخت ها‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی افزایش ماندگاری گردشگران در استان رقم خورده و در نتیجه ان توسعه‬ ‫اقتصادی گیالن شتاب بیشتری خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اثار مشهور‬ ‫بخشــی از اثار تاریخی گیالن از شــهرت ملی و جهانی برخوردارند‪ ،‬اما تالش برای اســتفاده از این ظرفیت‬ ‫در عرصه گردشــگری و همچنین معرفی دیگر اثار در گرو تالش فعاالن حوزه گردشــگری است‪ .‬جهانی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬بی تردید اثار شــاخص استان از جمله تپه باستانی مارلیک‪ ،‬دژ قلعه رودخان‪ ،‬شهرک تاریخی ماسوله‪،‬‬ ‫بازار و بافت تاریخی شــهر رشــت‪ ،‬خانه های تاریخی صوفی در املش‪ ،‬بقعه شــیخ زاهد الهیجان در سطح ملی‬ ‫معرف حضور مردم فرهنگ دوســت و عالقه مندان به میراث فرهنگی بوده و حتی در سطح جهان نیز از شهرت‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬وی بیان می کند‪ :‬چه اینکه اشیای ارزشمند تپه مارلیک در موزه های بزرگ جهان به معرض‬ ‫نمایش درامده اســت؛ اگرچه که ثبت اثار در فهرســت میراث جهانی یونسکو بســیار می تواند بر شهرت اثار‬ ‫بیفزاید و سیاســت معاونت میراث فرهنگی اداره کل نیز در راستای تحقق این مهم بنا گذاشته شده است‪ .‬این‬ ‫باستان شــناس در بخشی دیگر از این گفتگو یاداور می شود‪ :‬بی شک بازدید و استقبال از اثار و بناهای شاخص‬ ‫اســتان همچون موزه میراث روستایی‪ ،‬شــهرک تاریخی ماسوله‪ ،‬قلعه رودخان درخور و بسیار باال بوده و همین‬ ‫توجــه لزوم حفاظــت از اثار را دوچندان می کنــد‪ .‬حفاظت فیزیکی از طریق یــگان حفاظت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫استحکام بخشــی بناها و جلوگیری از ورود مضاعف بازدیدکنندگان ازجمله اقداماتی اســت که به منظور کنترل‬ ‫ازدحام جمعیت در این اماکن صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به ظرفیت های متعدد گردشگری در گیالن‬ ‫گیالن از ظرفیت های متعددی برخوردار اســت که برای بهره مند شدن از ان ها‪ ،‬باید کوشید‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری گیالن دراین باره می گوید‪ :‬تصمیم نظام برای حرکت به ســمت توسعه‬ ‫گردشــگری با اولویت گردشــگری فرهنگی است‪ .‬این بخش گردشــگری حوزه های مذهبی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬میراث و‬ ‫ســامت را نیز در برگرفته و البته در اســتان هایی چون گیالن گردشگری خوراک نیز در این راستا مدنظر قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬شــهرود امیر انتخابی درباره گردشگری مذهبی در گیالن می افزاید‪ :‬همسایگی با جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫ویژگی استراتژیکی است که گیالن از ان برخوردار است‪ .‬درواقع همسایگی با جمهوری اذربایجان ظرفیتی است‬ ‫که می توان از ان بهره مند شــد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬در همه ایران تعداد اماکن مذهبی به حدود ‪ ۸۹۰۰‬می رسد‪،‬‬ ‫در گیالن هم اماکن مذهبی نظیر ارامگاه ســید جالل الدین اشرف و خواهر امام وجود دارد اما متاسفانه در این‬ ‫زمینه تاکنون برنامه ریزی نداشتیم‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۷۵‬دفتر خدمات گردشگری در گیالن‬ ‫امیر انتخابی با اشاره به فعالیت ‪ ۷۵‬دفتر خدمات گردشگری در استان گیالن‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬این دفاتر از ما‬ ‫برنامه دریافت کرده اند و در زمینه جذب گردشگر و برنامه ریزی مناسب در این عرصه باید فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی یاداور می شــود‪ :‬واقعیت این اســت که در استان و کشــور از هر نوع گردشگری‪ ،‬صحبت می کنیم‪ ،‬منظور‬ ‫تالش برای جذب گردشــگر خارجی است که برای کشــور ارزاوری به همراه دارد‪ .‬هم اکنون برنامه ای در حال‬ ‫ارائه به دفاتر خدمات گردشــگری است تا عملکردشان با توجه به میزان گردشگرانی که وارد گیالن می کنند‪،‬‬ ‫موردمحاسبه قرار گیرد و تمدید مجوز فعالیتشان را منوط به برنامه ریزی ان ها برای جذب گردشگران مذهبی‪،‬‬ ‫ســامت و خوراک از کشورهای همسایه و منطقه به اســتان گیالن دانسته ایم‪ .‬چراکه گردشگری یک صنعت‬ ‫بین المللی است و فعاالن این حوزه باید برای افزایش ورود گردشگران خارجی تالش کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گیالن با تاکید بر اهمیت تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی‪ ،‬یاداور می شود‪ :‬امروزه‬ ‫فعاالن عرصه بومگردی نیز به فعالیت در فضای مجازی برای جذب گردشــگر توصیه می شوند‪ .‬ظرفیت توسعه‬ ‫گردشگری در استان گیالن وجود دارد و امید می رود که در قالب های طراحی شده گام برداریم و به امید خدا‬ ‫به اهدافی که در استان گیالن ترسیم کرده ایم‪ ،‬دست یابیم‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬باید هدف گذاری کرد گردشگری‬ ‫که وارد استان می شود یک چهارم هزینه ای که در استان گیالن می کند از صنایع دستی فاخر استان خریداری‬ ‫کند‪ .‬برای برند ســازی و افزایش کیفیت صنایع دستی اســتان هم باید بکوشیم‪ .‬ارزاوری برای کشور در حوزه‬ ‫گردشگری با جذب گردشگران خارجی میسر می شود‪.‬‬ ‫واقعیت این است که شاهراه دستیابی گیالن به توسعه پایدار و کاهش مشکالت اقتصادی این استان در گرو‬ ‫گســترش صنعت گردشگری در گیالن و همچنین تالش برای حفظ و نگهداری جاذبه های متعدد گردشگری‬ ‫موجود است‪ .‬البته از یاد نباید برد که ارتقای گردشگری گیالن نه تنها در بهبود اقتصاد این استان موثر است‬ ‫بلکه می تواند یاری رسان اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫گم شده ای در هیاهوی جشنواره های فجر‬ ‫جشنواره صنایع دستی جوان ترین و البته کم سروصداترین جشنواره‬ ‫فجر محســوب می شود؛ جشنواره ای که امسال چهارمین دوره اش را با‬ ‫نمایش اثاری از هنرهای ســنتی در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته‬ ‫اســت‪ ،‬اما به نظر می رسد امسال نیز همچون ســال های گذشته این‬ ‫جشنواره در هیاهوی دیگر جشــنواره های فجر گم شود‪ .‬البته حضور‬ ‫کمرنگ جشــنواره صنایع دســتی فجر را نباید فقط بر دوش حضور پر‬ ‫زرق و برق جشنواره های دیگری همچون فیلم و موسیقی دانست و باید‬ ‫این نکته را نیز در نظر داشت که جشنواره صنایع دستی‪ ،‬بسیار جوان و‬ ‫نوپا اســت و طبیعتاً توان رقابت با جشنواره های دیگری را ندارد که در‬ ‫دهه سوم حیاتشان به سر می برند‪.‬‬ ‫در این میان انچه در برگزاری جشــنواره صنایع دستی فجر در این‬ ‫چهار ســال محل انتقاد است‪ ،‬شیوه اطالع رســانی و در واقع برگزاری‬ ‫این جشــنواره در ســکوت خبری است‪ .‬در راســتای همین سیاست‪،‬‬ ‫چهارمین جشــنواره صنایع دســتی فجر نیز با ارائــه ‪ ۲۵۰‬اثر از میان‬ ‫‪ ۴۰۰‬اثر ارسال شــده به دبیرخانه‪ ،‬بدون برگزاری نشست خبری و ارائه‬ ‫توضیحات الزم درباره ســازوکار این جشــنواره‪ ،‬اغاز به کار کرد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که اعالم رویکردها و اهداف جشنواره و تبلیغات الزم در‬ ‫این عرصه از جمله ابتدایی ترین اســتانداردهای برگزاری یک جشنواره‬ ‫«ملی» محســوب می شود که سودای «بین المللی» شدن را نیز در سر‬ ‫دارد‪ .‬با این حال پویا محمودیان ـ معاون صنایع دستی تاکید می کند‪،‬‬ ‫این نقد را قبول ندارد که جشنواره صنایع دستی فجر در سکوت خبری‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫او همچنین اظهار کرد‪ :‬من به این موضوع باور ندارم‪ .‬در فراخوانی که‬ ‫‪ ۳۱‬استان رفت و ارتباطی که با هنرمندان و دانشگاه های هنر داشتیم‬ ‫و همچنین ارسال فراخوان به نهادهایی که به نوعی در این حوزه فعال‬ ‫هســتند‪ ،‬درباره نحوه برگزاری این جشنواره توضیح داده شده بود‪ .‬در‬ ‫مجمــوع با توجه به کیفیت خوب اثار در این دوره از جشــنواره‪ ،‬باور‬ ‫داریم که جشــنواره چهارم بسیار متفاوت تر از جشنواره های سال های‬ ‫گذاشته در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫او همچنین درباره ی علت تغییر مکان برگزاری این دوره از جشنواره‬ ‫از خانــه هنرمندان ایران به موزه ملی‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫موزه ملی به عنوان یکی از فاخرترین مکان ها در حوزه میراث فرهنگی‬ ‫مطرح است‪ ،‬امســال بعد از برگزاری جلســاتی درباره محل برگزاری‬ ‫جشنواره چهارم‪ ،‬بسیاری از صاحب نظران بر این باور بودند که جشنواره‬ ‫صنایع دســتی بهتر است در موزه ملی برگزار شود تا در محلی که اثار‬ ‫دســت هنرمندان سال های گذشــته ما به نمایش گذاشته شده است‪،‬‬ ‫به صورت نمادین اثار دســت هنرمندان این روزگار به نمایش گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون صنایع دســتی همچنیــن درباره بودجه برگزاری جشــنواره‬ ‫صنایع دســتی فجر چهارم‪ ،‬با تاکید بر اینکه در سال های اینده وسعت‬ ‫جشــنواره افزایش پیدا می کند‪ ،‬اظهار کرد کــه بودجه در نظر گرفته‬ ‫شده برای برگزاری جشنواره به موضوعات مختلف بستگی دارد و فعال‬ ‫نمی توان رقم دقیقی را اعالم کرد‪ .‬چهارمین جشــنواره صنایع دستی‬ ‫فجــر از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۱‬بهمن ماه از ســاعت ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۷‬در موزه ملی ایران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫از «سیمرغ» برند گردشگری ایران‬ ‫تا حاشیه های ان‬ ‫مدیر پروژه برند ملی گردشــگری با بیــان توضیحاتی‬ ‫درباره حاشیه های مربوط به قرارداد مالی این پروژه‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪« :‬ســیمرغ» به عنوان نماد ایران در برند گردشــگری‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫زاهد شــفیعی ـ مدیــر کل دفتر امــوزش و مطالعات‬ ‫گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی و مدیر پروژه برند ملی گردشگری اظهار کرد‪ :‬پروژه‬ ‫برند گردشگری ایران از چهارده پانزده ماه پیش در معاونت‬ ‫گردشــگری در ذیل شورای راهبری برند ملی گردشگری‬ ‫کشور تشــکیل شد‪ .‬این شــورا متشــکل از نمایندگان‬ ‫دستگاه های دولتی‪ ،‬همچون وزارتخانه های کشور‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬گردشگری و سازمان های صدا و سیما‪،‬‬ ‫توسعه تجارت‪ ،‬تشکل ها و متخصصان گردشگری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در جریان این پروژه مطالعات و بررسی های‬ ‫میدانی ای صورت گرفته که ان را قابل دفاع کرده اســت‪.‬‬ ‫رویکرد برند ملی گردشگری صرفا تقاضامحور و محدود به‬ ‫نظر گردشگران محلی نبوده‪ ،‬بلکه نیازهای جامعه محلی‪،‬‬ ‫دانسته های مقصد و ظرفیت های گردشگری جامعه ایرانی‬ ‫را نیز درنظر گرفته است‪ .‬تحقیقات نشان می دهد بیشتر‬ ‫برندهای شکست خورده فقط رویکرد تقاضامحور داشتند‪.‬‬ ‫او بــا بیان این که ســند اســتراتژی برند گردشــگری‬ ‫جمهوری اسالمی ایران درحال تکمیل است‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه‬ ‫برند ملی گردشــگری در ســه فاز اجرا می شود که فعال‬ ‫‪ DNA‬ان بدست امده است‪.‬‬ ‫در این مرحله هویت بصری و کالمی برند تهیه شــده و‬ ‫به تایید شورای راهبری برند ملی گردشگری رسیده است‬ ‫که بیست وســوم بهمن ماه در نمایشگاه گردشگری تهران‬ ‫رونمایی می شود‪.‬‬ ‫شــفیعی گفت‪ :‬در فاز دوم‪ ،‬اســتقرار نظام برندینگ و‬ ‫استانداردســازی زنجیــزه ارزش در مصادیــق و مقاصد‬ ‫گردشگری اتفاق می افتد‪ ،‬مثال پروژه «شهر گردشگر» در‬ ‫این مرحله پیگیری می شود‪ .‬در این فاز شهرها درجه بندی‬ ‫می شوند تا از مکانی صرف به مقصدی گردشگری تبدیل‬ ‫شوند‪ ،‬پلت فورم این مرحله درحال اماده سازی و شهرهای‬ ‫اردبیل‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمان‪ ،‬شــیراز و یزد بــه عنوان پایلوت‬ ‫درنظر گرفته شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فاز ســه پروژه‪ ،‬جریان سازی‪ ،‬جاری سازی‪،‬‬ ‫تجاری ســازی و ایجاد بینش برندینگ در بین ذی نفعان‬ ‫اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر اموزش و مطالعات گردشگری ادامه داد‪:‬‬ ‫هدف از این پروژه‪ ،‬ماموریت گرا کردن تصویر گردشــگری‬ ‫جمهوری اســامی ایران اســت‪ ،‬برای همین تمام عناصر‬ ‫فرهنگی در برند ملی گردشگری به کار برده شده است‪.‬‬ ‫بــر این باوریم که برنــد‪ ،‬ابزاری عاطفــی‪ ،‬کاربردی و‬ ‫تســهیل گر برای بازاریابی است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫گردشــگری تهــران‪ ،‬کمپینی بــرای به قضــاوت و رای‬ ‫گذاشتن این برند‪ ،‬ایجاد می شود‪ .‬ما برای تک تک نظرات‬ ‫در ســاخت برند گردشــگری ایران‪ ،‬ارزش قائلیم و ان را‬ ‫رویدادی مشارکتی می دانیم‪ .‬ما صدها ساعت با نخبگان و‬ ‫متخصصان حوزه برند و بازاریابی مصاحبه داشتیم و نتیجه‬ ‫ان را به قضاوت افکار عمومی می گذاریم‪ .‬مدیر پروژه برند‬ ‫گردشــگری درباره تهیه شعار گردشگری ایران نیز گفت‪:‬‬ ‫هنوز شعار به جمع بندی نرسیده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره حاشــیه های مربوط به قــرارداد مالی برند‬ ‫گردشــگری با افرادی خاص که در اغاز پروژه مطرح شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما یک جامعه دانشــگاهی هستیم‪ ،‬حواسمان‬ ‫هســت‪ .‬در پروژه برند گردشــگری اصال چنین داستانی‬ ‫مطرح نبوده است‪.‬‬ ‫پروژه کامال مشارکتی پیش برده شده است‪ .‬سرمایه ما‬ ‫مجموعه ای از مشاوران صاحب نظر و قوی بوده اند‪ .‬از مبالغ‬ ‫ســنگینی که گفته شده خبری نیســت‪ .‬البته از ظرفیت‬ ‫مجموعه ای از مشاوران اســتفاده شده که فرایند حقوقی‬ ‫ان ها کامل طی شــده اســت و اکنون که فــاز مطالعاتی‬ ‫تمام شــده مبلغی را به تیم مشــاوران پرداخت کرده ایم‪.‬‬ ‫خوشبختانه همه مســتندات مالی موجود است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این ها سیاســت وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی کامال انقباضی است‪.‬‬ ‫شــفیعی‪ ،‬برند گردشگری ایران را پروژه های قابل دفاع‬ ‫دانست و به بیانی ســاده درباره اهمیت برند گردشکری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کار برند متمایزسازی محصول گردشگری از سایرین‬ ‫است‪ ،‬مثال در سطح ملی مشــخص می کند اصفهان چه‬ ‫تفاوتی با همدن دارد‪ ،‬یعنی ابزار تمایز محســوب می شود‬ ‫که بازاریابی و انتخاب محصول را اســان می کند و کمکی‬ ‫برای بازار گردشگری است‪.‬‬ ‫در منابع تحقیقاتی مکتوب امده است‪ :‬برند گردشگری‬ ‫یک مقصد قبل از سفر‪ ،‬اطالعاتی به بازدیدکننده می‏دهد‬ ‫تا مقصد را شناسایی و تعیین هویت کند‪ ،‬انرا از رقبایش‬ ‫متمایز ســازد و انتظارات خود از سفر پیش روی را شکل‬ ‫دهد‪ .‬حتی اطالعات پس از سفر نیز تحت تاثیر برند مقصد‬ ‫قرار می‏گیرد‪ .‬برای ســاخت برند گردشــگری ایران‪ ،‬تا به‬ ‫حال همایش های علمی و تخصصی مختلفی در یک دهه‬ ‫گذشته برگزار شده است‪ ،‬اما هیچ یک‪ ،‬نتیجه و دستاورد‬ ‫ملموسی که به تهیه برند گردشــگری ایران منجر شود‪،‬‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره بین المللی عروسکی گامی‬ ‫جهت معرفی «یزد‪ ،‬شهر دوستدار‬ ‫کودک»‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری‬ ‫یزد برگزاری جشــنواره بین المللی عروســکی در این شهر‬ ‫را گامی جهت معرفی یزد به عنوان شــهر دوســتدار کودک‬ ‫خواند و یاداور شــد‪ :‬یزد از گذشته تاکنون با برخورداری از‬ ‫شخصیت هایی مانند «مهدی اذریزدی» پدر ادبیات کودک‬ ‫ایران‪ ،‬گام های بزرگی برای تحقق شــهر دوســتدار کودک‬ ‫برداشته است‪« .‬سیدمصطفی فاطمی» در نشست جشنواره‬ ‫بین المللی عروســک که اسفندماه امســال به میزبانی یزد‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬در رابطه با تاثیر این جشنواره در برگزاری‬ ‫تورهای گردشگری فرهنگی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این جشنواره که در‬ ‫استان های دیگر نیز با شاد پیمایی و برنامه های متنوع برگزار‬ ‫شــده‪ ،‬در قالب کارگاه های نمایش عروســکی و برنامه های‬ ‫اجرایی مختلف برگزار می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید ظرفیت های‬ ‫مختلف یزد را نیز از دریچه این جشنواره به نمایش گذاشت‬ ‫لــذا اداره کل میــراث فرهنگی و بخش هــای مربوطه دیگر‬ ‫مانندصنایع دســتی نیز در این جشنواره مشارکت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬این مســئول بــا تاکید بر این که یزد در تحقق شــهر‬ ‫دوستدار کودک از ظرفیت های خوبی برخوردار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یزد از گذشته تاکنون با برخورداری از شخصیت هایی مانند‬ ‫«مهــدی اذریزدی» به عنــوان پدر ادبیات کــودک ایران‪،‬‬ ‫گام بزرگی در شــهر دوســتدار کودک برداشــته است‪ .‬وی‬ ‫در نشســتی که روز گذشــته با کمیته های میراث فرهنگی‬ ‫استان در راستای کمک به برگزاری این جشنواره عروسکی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬خواستار همکاری کمیته های مختلف گردشگری‬ ‫به ویژه کمیته های گردشــگری کودک‪ ،‬پایدار و الکترونیک‬ ‫شــد‪«.‬رضا حیدری» مدیر امور مالی و اداری این جشــنواره‬ ‫بین المللی عروسکی نیز در این نشست با بیان این که یزد از‬ ‫ظرفیت های خوبی در این زمینه برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬رویای‬ ‫ما برای یزد‪ ،‬ایجاد ســرزمینی عروسکی است و همانطور که‬ ‫در دنیا نیز شــاهد وجود شهری عروسکی هستیم‪ ،‬به منظور‬ ‫تحقق این ارمان از این پس در ســال های زوج و در روز ‪۱۸‬‬ ‫تیرماه که ســالگرد ثبت یزد در فهرســت اثار جهانی است‪،‬‬ ‫جشنواره عروسکی را برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫عرضه تولیدات داخلی یزد در حاشیه جشنواره‬ ‫پس از توضیحات «بنفشــه بدیعی» دبیر این جشــنواره‪،‬‬ ‫«مرجان پورغالمحســینی» قائم مقام جشــنواره هم با بیان‬ ‫این که تاکنــون حدود ‪ ۴۰‬یزدی در کارگاه های اموزشــی‬ ‫عروسک سازی این جشــنواره ثبت نام کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تنوع‬ ‫شــرکت کنندگان شــامل گروه های ســنی ‪ ۱۴‬تا ‪ ۴۰‬سال‬ ‫می شــود لذا می توانیم در حاشیه این جشنواره که با اجرای‬ ‫گروه های بین المللی همراه اســت‪ ،‬شاهد تولیدات داخلی از‬ ‫شهر یزد نیز باشیم ‪ .‬وی در ادامه با بیان این که این جشنواره‬ ‫بســتری مناسب در توسعه گردشگری فرهنگی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این جشــنواره ظرفیت قابل توجهی در توســعه گردشگری‬ ‫و فراخواندن گردشــگران به یزد دارد و می تواند در توســعه‬ ‫گردشــگری فرهنگی موثر باشد‪ .‬این مسئول با اشاره به این‬ ‫که برگزاری جشنواره در حاشیه اماکن تاریخی مانند فضای‬ ‫بیرونی زندان اســکندر در معرفی این ابنیه تاثیرگذار خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬گفت‪ :‬در حاشــیه این فضاها ظرفیتــی برای عرضه و‬ ‫فروش تولیدات عروســکی اعضای کانون پرورش فکری اعم‬ ‫از تولیــدات کوچکی مانند بادبادک هم فراهم خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی از اجرای بخشــی از این برنامه در منطقه محروم حسن‬ ‫اباد یزد یاد کرد و گفت‪ :‬مناطق محروم نیز در این جشنواره‬ ‫مورد نظر قرار گرفته اند که در افزایش نشــاط و پویایی این‬ ‫مناطق نیز موثر خواهد بود‪ .‬بدیعی‪ ،‬محور اصلی این جشنواره‬ ‫در یزد را برندینگ این شــهر جهانی مطرح کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫کنار جشنواره‪ ،‬چندین نمایشگاه نیز برگزار و در یکی از این‬ ‫نمایشــگاه ها مجموعه عکس های «حمیــد جبلی» هنرمند‬ ‫کشوری از پشــت صحنه «خونه مادربزرگه» و مجموعه اثار‬ ‫«جواد ذوالفقاری» و اثارش به نمایش گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای حضور سلبریتی ها در یزد‬ ‫«محمدمهدی رجایی فر» نائب رییس انجمن صنفی دفاتر‬ ‫خدمات مســافرتی اســتان یزد نیز با اشاره به اهمیت سوق‬ ‫دادن تبلیغات جشــنواره به منظور جذب گردشگر‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نمایشگاه گردشــگری تهران بهترین فرصت برای این‬ ‫موضوع در یزد خواهد بود‪ .‬وی از تهیه بسته های گردشگری‬ ‫و تخفیفی برای گردشگران در بازه زمانی برگزاری جشنواره‬ ‫عروســکی یاد کرد و گفت‪ :‬در این رابطه با مشارکت جامعه‬ ‫هتلــداران و راهنمایان تور می توان بســته های تخفیفی تور‬ ‫گردشگری چند روزه ای را در یزد برگزار کرد‪ .‬این مسئول بر‬ ‫ضرورت برنامه ریزی برای حضور سلبریتی ها در یزد نیز تاکید‬ ‫و ان را عاملی تاثیرگذار در توسعه و رونق گردشگری دانست‪.‬‬ ‫گره خوردن جامعه محلی به جشنواره عروسک‬ ‫«رضا بهادری» مســئول کمیته گردشــگری پایدار استان‬ ‫در این نشســت نســبت به همکاری و مشارکت اعضای این‬ ‫کمیته اعالم امادگی کرد و گفت‪ :‬این مســئله باید به نوعی‬ ‫با توانمندسازی جوامع محلی به خصوص در بافت تاریخی و‬ ‫کودکان این بافت گره بخورد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این که یزد پایتخت شــهرهای پایدار است‪ ،‬می توانیم در‬ ‫این جشنواره این برند را نیز مد نظر قرار داده و شهر دوستدار‬ ‫محیط زیست شــویم و برنامه هایی در این زمینه نیز برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬در پایان این نشست‪ ،‬نظرات و پیشنهاداتی در راستای‬ ‫برخورداری یزد از شــخصیت عروسکی متعلق به یزد‪ ،‬انتشار‬ ‫پیام های اجتماعی در شــادپیمایی ها بــا موضوعاتی مانند‬ ‫مصرف صحیح اب‪ ،‬لزوم دسترسی محلی مطلوب به نیروهای‬ ‫امدادی مانند اورژانس و اتش نشــانی و امکان برگزاری یکی‬ ‫از برنامه ها بر پشــت بام های بهم پیوســته یزد نیز مطرح و‬ ‫تبادل شد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪73‬‬ ‫نفوذ صنایع دستی به مجتمع های تجاری‬ ‫لزومایجادسراییبرایهنرمندان‬ ‫رود ان هم تنها با وجود یک بنر که این ســرای هنر را بیرون از مجموعه معرفی کرده است‪ .‬شهریور ماه امسال‬ ‫معاون صنایع دستی کشور به همراه مدیران کل این سرا را افتتاح کرد و خواستند تا ان را یکی از عملکردهای‬ ‫خود بدانند‪ .‬عملکردی که نقشی در ان ندارند جز حمایت معنوی! اما چند روز پیش یکی از اتحادیه هایی که در‬ ‫حوزه صنایع دســتی هم مشغول به کار است‪ ،‬تعدادی از این کارگاهها را تعطیل کرد و از اداره اماکن برای انها‬ ‫حکم پلمپ گرفت‪ .‬چرا که از انها مجوز دریافت نکرده بودند‪ .‬ولی معاونت صنایع دســتی استان تهران پا پیش‬ ‫گذاشت و اعالم کرد که مقصر این اداره بوده که در ارائه مجوز تعلل کرده و گرنه همه انها مجوز فعالیت از اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی استان تهران را دارند‪ .‬با این وجود هنرمندانی که در این سرا مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬از‬ ‫اینکه فضایی را متعلق به خودشان دارند خرسندند‪.‬‬ ‫جمالپور که ساخت و مرمت ساز را بر عهده دارد می گوید‪ :‬تا قبل ار این در خانه کار می کردیم حاال اینجا امده‬ ‫ایم و در کنار هنرمندانی هستیم که قدر صنایع دستی را می دانند‪ .‬ثریا رودگریان هنرمندی که خراش روی مس‬ ‫را ابداع کرده در این باره درباره اینکه به نظر میرســد ســرای هنر بازدیدکننده ای ندارد می گوید‪ :‬مشتری های‬ ‫ما الزم نیســت تنها به اینجا بیایند خیلی از انها ســفارش کار می دهند و یا از جاهای دیگر مشتری خودمان را‬ ‫داریم‪ .‬در این میان فروشــگاهی نیز به تولیدات هنرمندان سندرم داون اختصاص پیدا کرده است تمام تولیدات‬ ‫ســرای هنر ویژه صنایع دســتی در حالی به یکی از طبقات مجتمع تجاری میدان فردوســی نفوذ کرده که‬ ‫هنوز بازدیدکننده زیادی ندارد‪ ،‬با این وجود هنرمندان از اینکه چنین فضایی در اختیار دارند‪ ،‬راضی هســتند‪.‬‬ ‫تیر ماه امســال یکی از طبقات بزرگترین مجتمع های تجاری میدان فردوسی به هنرمندان صنایع دستی تعلق‬ ‫گرفت هنرمندانی که تا پیش از این در خانه های خود کار می کردند اما همواره صنایع دستی تولیدی انها جزو‬ ‫فاخرترین صنایع دســتی و هنرها بوده اســت حاال ‪ 120‬هنرمند در فضای ‪ 5‬هزار متر مربعی در این مجتمع‬ ‫تجاری دور هم جمع شده اند و با کمک مدیر مجموعه و محمدعلی حمزییان سرای هنر را شکل داده اند‪ .‬اینجا‬ ‫تنها یک فروشگاه نیست بلکه کارگاه هم هست‪ .‬با این وجود اما هنوز مشتری های زیادی به اینجا مراجعه نمی‬ ‫کنند شاید چون شناخته شده نیست و کسی تا طبقات باالی یک مجتمع تجاری برای دیدن صنایع دستی نمی‬ ‫انها در این فروشــگاه توسط خودشــان و با همراهی خانواده هایشان به فروش می رسد انها عضو انجمن سندرم‬ ‫داون هستند که توانسته اند به توانایی تولید هنرهایی از جمله گلدوزی‪ ،‬ساخت عروسک‪ ،‬نقاشی روی پارچه و ‪...‬‬ ‫دست پیدا کنند‪ .‬حمزییان مدیر سرای هنر طرح ایجاد فضایی برای هنرمندان صنایع دستی را به مدیر مجتمع‬ ‫تجاری داد تا هنرمندان یک جا جمع شوند‪ .‬چون دو سال پیش این بخش از مجتمع در اختیار طالفروشان بوده‬ ‫اما استقبالی از ان نشد به این دلیل که غرفه بندی ها برای فروش طال و جواهرات مناسب نبود‪ .‬حاال اما می توان‬ ‫از این غرفه ها برای ایجاد کارگاههای زنده تولید صنایع دستی استفاده کرد و هر بخش از ان را به هنرمندی داد‬ ‫تا همان جا هنر دستش را تولید کند‪ .‬اکنون هم افراد یا در حال حکاکی روی سنگ هستند و یا در حال تعمیر‬ ‫ســازهای موسیقی و یا فرش بافی و نقاشــی‪ ،‬حکاکی روی مس و غیره‪ .‬او می گوید‪ :‬قراردادهای ما با هنرمندان‬ ‫یک ســاله اســت انها در واقع متری ‪ 20‬هزار تومان حق شارژ می دهند و ‪ 20‬درصد نیز از محل فروش خود به‬ ‫مجموعه واریز می کنند‪ .‬دراینجا کسی پول نقد به مغازه دار و هنرمند نمی پردازد در واقع صندوقی وجود دارد‬ ‫که هر خریدار به ان مراجعه کرده و هزینه خریدش را می پردازد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬مسئول مجتمع به هنرمندان‬ ‫این قول را داده که در صورت استقبال‪ ،‬تا دو سه سال دیگر همین قرارداد را ادامه بدهد و این طبقه از مجتمع‬ ‫همواره به هنرمندان صنایع دستی تعلق داشته باشد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 16‬پروژه گردشگری در دهه فجر‬ ‫سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان از‬ ‫برگزاری بیســت و پنجمین نشست تخصصی بسته بندی و راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی در‬ ‫این استان خبر داد‪ .‬همایون جورابلو اظهار کرد‪ :‬با هدف فرهنگ سازی وحمایت از صنایع دستی‪ ،‬بیست‬ ‫و پنجمین نشست تخصصی بسته بندی و راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی در ‪ 14‬بهمن ماه در‬ ‫شاهرود با حضور هنرمندان صنایع دستی برگزار می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬با عنایت به اینکه بسته بندی مناسب‬ ‫و خالق و تجاری سازی نقش مهمی در بازارهای داخلی و خارجی دارد‪ ،‬می تواند به رونق صنایع دستی‬ ‫کمک کند‪ .‬جورابلو افزود‪ :‬این نشســت تخصصی با هدف ترویج اســتفاده از بسته بندی در محصوالت‬ ‫صنایع دستی و تقویت صادرات محصول با حضور اساتید بسته بندی برگزار خواهد شد‪.‬همچنین مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت‪ 16 :‬پروژه به مناسبت دهه فجر افتتاح می‬ ‫شوند‪ .‬مهدی جمال افزود‪ :‬در ایام مبارک دهه فجر ‪ 15‬پروژه افتتاح و یک پروژه کلنگ زنی می شوند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬از مجموع ‪ 15‬پروژه قابل افتتاح ‪ 12‬پروژه مربوط به اقامتگاه بوم گردی‪ ،‬یک پروژه مربوط به موزه‬ ‫یخچال قاطول گرمسار‪،‬یک پروژه مربوط به کارگاه صنایع دستی‪ ،‬یک پروژه مربوط به نورپردازی و مرمت‬ ‫نمای خارجی اب انبار بزرگ سرخه است‪ .‬جمال افزود‪ :‬طرح ساخت هتل سه ستاره در شهرستان میامی‬ ‫کلنگ زنی می شود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود‪ 49 :‬میلیارد‬ ‫ریــال برای پروژه های قابل افتتاح و ‪ 361‬میلیارد ریال برای پروژه کلنگ زنی توســط بخش خصوصی‬ ‫هزینه شده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬اورده بخش خصوصی در ساخت هتل ‪ 99‬میلیارد ریال و کمک دولت از‬ ‫طریق پرداخت تسهیالت بانکی کم بهره ‪ 262‬میلیارد ریال است‪.‬جمال افزود‪:‬افتتاح و کلنگ زنی پروژه‬ ‫ها در دهه مبارک فجر برای ‪ 99‬نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهبود کیفیت فرش دستباف ایرانی با نانو نقره‬ ‫استفاده از نخ های دارای نانوذرات نقره موجب ویژگی های جالب توجهی در فرش های دستباف یکی‬ ‫از شــرکت های تولیدکننده فرش شده است؛ چرا که این محصوالت دارای خواص انتی باکتریال است‪،‬‬ ‫ضمن انکه این فرش ها در محیط های مرطوب بو نمی گیرد‪ .‬میکروب ها‪ ،‬باکتری ها و میکروارگانیسم ها‬ ‫مانند “کورینه باکتریوم گزروزیس” از دالیل اصلی ایجاد بیماری ها‪ ،‬عفونت ها و ایجاد بوی بد هســتند‬ ‫و برای کاهش فعالیت این میکروارگانیســم ها از مواد ضدعفونی کننده اســتفاده می شود‪ .‬ولی یکی از‬ ‫شــرکت های تولیدکننده فرش برای حل این مشــکل از نخ های حاوی نانوذرات نقره استفاده می کند‪.‬‬ ‫محصوالت انتی باکتریال این شــرکت در اثر تماس عرق بدن با ســطح ان در مراکز پر رفت وامد مانند‬ ‫مســاجد و نواحی مسکونی بو نمی گیرد‪ .‬محمد جعفری اصل‪ ،‬مدیرعامل این شرکت در این باره گفت‪:‬‬ ‫در فرش های دستباف به دلیل استفاده از نخ های طبیعی‪ ،‬پروتئین هایی وجود دارد که این پروتئین ها‬ ‫موجب تشکیل “بید” در فرش می شود‪ .‬در این فرش های دستباف به دلیل وجود خواص انتی باکتریال‬ ‫بید تشکیل نمی شود‪ .‬همچنین این فرش ها عاری از بوهای بد رایج در فرش های دستباف هستند‪ .‬اگر‬ ‫فرش دستباف رایج در محیط های مرطوب قرار گیرد‪ ،‬به سرعت بو می گیرد؛ این در حالی است که در‬ ‫این فرش ها بوی بد ایجاد نمی شود‪ .‬جعفری‪ ،‬استفاده از نانوذرات را از مزایای فرش های تولیدی دانست‬ ‫و خاطر نشان کرد‪ :‬نوع فناوری به کار رفته در این نخ ها به شکلی است که نانوذرات از ان جدا نمی شود‪،‬‬ ‫بنابراین با شست وشو‪ ،‬تاکردن فرش‪ ،‬تکان دادن فرش و جارو کردن ان‪ ،‬نانو ذرات جدا نشده و خواص‬ ‫فرش دســتخوش تغییر نمی شود‪ .‬وی از صادرات این فرش ها به کشورهای امریکا و اسپانیا خبر داد و‬ ‫یاداور شــد‪ :‬این محصول عالوه بر دریافت گواهینامه نانو مقیاس از ســتاد توسعه فناوری نانو‪ ،‬توانسته‬ ‫تاییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت را نیز دریافت کند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪73‬‬ ‫هر گردشگر سالمت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬بشکه نفت‬ ‫برای کشور ارزاوری دارد‬ ‫اخبار‬ ‫زمان ثبت نام حج ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫چالش هایکارافرینی‬ ‫در فضای مجازی از نگاه‬ ‫فعاالنگردشگری‬ ‫فعاالن و کارافرینان حوزه گردشگری کشور قطع اینترنت و فیلترینگ‪ ،‬مراجع متعدد تصمیمگیر و قوانین قدیمی را از علل رشد‬ ‫نکردن گردشگری در کشور و ناشناخته بودن ایران به عنوان مقصدی برای گردشگران خارجی اعالم کردند‪ .‬سی و سومین نشست‬ ‫از سلسله نشست های نقد و اندیشه با موضوع «کارافرینی در فضای مجازی جهش ها و چالش ها» با حضور «اشکان بروج‪ ،‬تدوینگر‬ ‫استانداردهای اقامتگاه های بوم گردی ایران»‪« ،‬حسین اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل پلت فرم ایرا ن بوم گری» و «محمد نصری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پلت فرم اریامدتور» برگزار شد‪.‬‬ ‫تاسیس اقامتگاه های بوم گردی در کشور سلیقه ای است‬ ‫اشکان بروج‪ ،‬تدوینگر استانداردهای اقامتگاه های بوم گردی ایران با اشاره به اینکه اولین اقامتگاه بوم گردی ایران به نام «اتشونی»‬ ‫در منطقه خور و بیابانک در سال ‪ ۸۲‬شروع به کار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این اقامتگاه فضایی را ایجاد کرد که گردشگرانی از کشورهای‬ ‫مختلف به این خانه بیایند و اســم ایران به عنوان مقصد گردشگری در جهان مطرح شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال ‪۸۸‬‬ ‫دورهمی با حضور ‪ ۱۵‬نفر از مشتاقان بوم گردی شکل گرفت که در سال ‪ ۸۹‬تعداد نفرات ان به ‪ ۳۰۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫در همین سال بود که مرام نامه راه اندازی این اقامتگاه ها تدوین شد‪ .‬فردی که می خواهد خانه های بوم گردی‬ ‫داشته باشد اول باید خودش در ان خانه زندگی کند‪ ،‬غذا و نوشیدنی بومی به مشتریان بدهد و خانه مطابق‬ ‫استانداردهای بومی منطقه باشد‪ .‬بروج با اشاره به اینکه در خارج از کشور واژه اکولوژ برای اقامتگاههای بوم‬ ‫گردی استفاده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این واژه به این معنی است که در ساخت اقامتگاه از مصالح بوم اور‪ ،‬سرمایه گذار‬ ‫با‬ ‫بومی و نیروی کار بومی استفاده می کنند و در این صورت است که اقامتگاها بوم گردی محسوب می شوند‪ .‬وی‬ ‫بیان اینکه در سال ‪ ۹۲‬ادبیات گردشگری الکترونیک با اغاز به کار اولین استارت اپ ویکند گردشگری در کشور شروع شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با این برنامه ها در سال‪ ۹۵‬تمام اقامتگاه های گردشگری کشور الکترونیک شدند و از ظرفیت فضای مجازی و اینترنت استفاده‬ ‫می کردند‪ .‬وی با اشاره به اینکه چالش بزرگ اقامتگاه های بوم گردی در حال حاضر نداشتن یک ناظر برای بررسی رعایت اصول‬ ‫تاسیس اقامتگاه های بوم گردی است‪ ،‬افزود‪ :‬این اقامتگاه ها با هتل‪ ،‬خانه روستایی و محلی متفاوت هستند‪ .‬بروج با تاکید بر اینکه در‬ ‫حال حاضر اقامتگاه بوم گردی به معنای واقعی و مسووالنه در کشور نداریم و هر کس یک خانه را با سلیقه خود به عنوان اقامتگاه‬ ‫بوم گردی معرفی می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در اقامتگاه بوم گردی گردشگر باید یک مکان بومی را با حضور در خانه مطابق با معماری بومی‬ ‫منطقه‪ ،‬غذا و نوشیدنی محلی‪ ،‬لباس بومی افراد و لهجه بومی تجربه کند تا یک تجربه خاص از محل داشته باشد‪.‬‬ ‫قطع اینترنت رزرو اقامتگاه های بوم گردی را به صفر رساند‬ ‫حسین اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل پلت فرم ایرا ن بوم گری در پاسخ به سوالی در مورد ایده تشکیل پلت فرم ایران بوم گردی گفت‪ :‬ایده‬ ‫تاسیس سامانه از سال ‪ ۹۵‬استارت زده شد و در ‪ ۹۶‬اقامتگاه های بوم گردی استان مازندران را دیدیم و اطالعات انها را در شهریور‬ ‫در سیستم وارد کردیم و اذرماه اولین رزورهای اقامتگاه های بوم گردی را شروع کردیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه حوزه تخصصی کار از‬ ‫همان ابتدا بر بستر خانه های بوم گردی بنا شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬رقابت با شرکت هایی که از سال ‪ ۸۴‬در حوزه گردشگردی فعال بودند‪،‬‬ ‫برای استارت اپ ما بسیار سخت بود و به همین دلیل فعالیت در حوزه اقامتگاه بوم گردی را انتخاب کردیم‪ .‬اسحاقی با اشاره به اینکه‬ ‫قطع اینترنت در کشور باعث شد ضرر زیادی به شرکت ایران بوم گردی وارد شود‪ ،‬گفت‪ :‬سایت ما در جستجوی گوگل جزو پنج‬ ‫سایت اول است‪ ،‬ولی با قطع اینترنت تنها کسانی که ادرس مستقیم سایت ایران بوم گردی را می دانستند می توانستند وارد سایت‬ ‫شوند که ‪ ۱۰‬درصد را مشتریان را شامل می شود‪ .‬سایر کاربرانی که از گوگل استفاده می کردند به سایت دسترسی نداشتند و این‬ ‫موضوع عمال رزرو خانه های بوم گردی را در سایت ما به صفر رساند‪ .‬مدیرعامل پلت فرم ایرا ن بوم گردی با اشاره به اینکه این سایت‬ ‫اپلیکیشن محور نیست تا کاربران از طریق ان بتوانند برای رزرواسیون اقدام کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دوران قطع هشت روزه اینترنت فقط‬ ‫توانستیم با پیامک به مشتریان قبلی جهشی ایجاد کنیم‪ ،‬ولی از طریق ورودی جستجوی گوگل ضربه بزرگی خوردیم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه قطعی اینترنت فقط به شرکت ما ضربه نزده است‪ ،‬تصریح کرد‪ ۸۰۰:‬اقامتگاه بومگردی با سایت ما همکاری دارند که از نظر‬ ‫اقتصادی در این مدت گردش مالی نداشتند و این به معنی خواب سرمایه گذاری و ضرر انها است‪.‬‬ ‫درامد یک میلیون دالری توریسم درمانی در یک سال‬ ‫محمد نصری‪ ،‬مدیرعامل پلت فرم اریامدتور در پاسخ به این سوال که اگر بگویید از درمان ارز اوری می کنید‪ ،‬ممکن است باعث‬ ‫تعجب شود‪ ،‬گفت‪ :‬فردی که برای یک پروسه درمان به ایران می اید عالوه بر ارز اوری در این حوزه می تواند از خدمات گردشگری‬ ‫برای خود و همراهان هم استفاده کند که باز هم تولید درامد برای کشور است‪ .‬نصری با اشاره به اینکه این شرکت از سال ‪ ۹۵‬شروع‬ ‫به کار کرده است‪ ،‬ولی پیشینه حضور در این حوزه به سال ‪ ۹۰‬و برنامه نویسی برای سایت های پزشکان بر می گردد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬برای یکی از پزشکان‪ ،‬سایتی سه زبانه طراحی کردیم که متوجه شدیم از طریق این سایت بیماران خارج از کشور هم‬ ‫مراجعه می کنند و این سایت ایده تاسیس استارت اپ اریامدتور که در حوزه گردشگری سالمت فعالیت می کند‪ ،‬را به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای عملی کردن این ایده به تحقیق در مورد توریسم سالمت و درامد و مباحث مرتبط با ان در کشورهای دیگر‬ ‫پرداختیم‪ ،‬گفت‪ :‬با این تحقیقات متوجه شدیم که بیشترین میزان گردشگر منطقه در این حوزه به کشورهای هند و ترکیه می روند‬ ‫و هند درامد هشت تریلیون دالری را برای سال ‪ ۲۰۲۰‬پیش بینی کرده است‪ .‬برخی کشورها مانند مالزی برای توریسم درمانی‬ ‫برنامه ریزی می کنند‪ .‬نصری با اشاره به اینکه در الکامپ استار ‪ ۹۶‬با توجه به درامدی که شرکت داشت‪ ،‬تواستند سرمایه گذار‬ ‫جذب کنند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت از سال ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۷‬توانست رشد ‪ ۱۵‬درصدی درامد به دالر را بدست اورد و ‪ ۴۰‬درصد هم رشد ریالی‬ ‫داشتیم و شرکت در سال ‪ ،۹۷‬یک میلیون دالر درامد داشت‪ .‬مدیرعامل پلت فرم اریامدتور ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر با ما همکاری دارند و در حال حاضر با هر بیمار بیش از ‪ ۱۰‬هزار دالر وارد کشور می شود‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون از ‪ ۸۰‬کشور‬ ‫دنیا از جمله نپال‪ ،‬جزایر موریس و ارژانتین بیمار داشته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬ما برای جلب اعتماد مشتریان اروپایی با توجه به هجمه ای که‬ ‫علیه ایران در جهان وجود دارد‪ ،‬از مشتریانی که از همان کشور به ایران سفر کرده اند و به قولی به زبان خودشان برای جلب اعتماد‬ ‫بیماران استفاده می کنیم و وقتی فرد از هم زبان خود رضایت از اسفر به ایران را می بیند و می شنود‪ ،‬اقناع شده و اعتماد می کند‪.‬‬ ‫تغییرقیمتبنزینباعثتغییراجباریسلیقهسفرمی شود‬ ‫بروج در ادامه در پاسخ به این سوال که گسترش فضای مجازی در گسترش و توسعه سفر چه نقشی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬فضای‬ ‫مجازی در دو دوره در گسترش سفر نقش داشته است‪ .‬بار اول با چهار سایت و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک شروع شد‬ ‫و بار دوم ســال ‪ ۹۰‬ارام ارام به همت کســب و کارها و استارت اپ ها فرهنگ تجارت الکترونیک در کشور نهادینه شد و مردم‬ ‫اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی را تجربه کردند‪ .‬وی با اشاره به پنج مرحله رویاپردازی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬اقدام‪ ،‬حرکت و رسیدن به‬ ‫مقصد به عنوان چرخه سفر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الکترونیکی شدن و فضای مجازی به مردم کمک کرد تا ترس از سفرشان کمتر و امنیت‬ ‫سفرشان بیشتر شود‪ .‬از سوی دیگر با الکترونیکی شدن مافیای سفر از بین رفت و واسطه های سنتی جای خود را به واسطه های‬ ‫‪7‬‬ ‫الکترونیکی دادند‪ .‬بروج با تاکید بر اینکه تا پیش از قطع اینترنت سایت «لست سکند» در روز بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫نفر بازدید کننده داشت و پس از قطع اینترنت بازدید به زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر رسید‪ ،‬گفت‪ :‬تغییر قیمت بنزین باعث‬ ‫تغییر اجباری سلیقه مردم برای سفر می شود‪ .‬به طوری که فردی که هزینه سفر برای کشورهایی مانند ارژانتین یا‬ ‫استرالیا را داشت‪ ،‬حاال شاید به سفر کم هزینه تر اروپایی برود و این چرخه ادامه دارد تا فردی که در سال یک بار سفر‬ ‫داخلی می رفت دیگر توان این سفر را نخواهد داشت چون فاصله اقتصادی بیشتر و سفره سفر کوچکتر می شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه در حال حاضر در کشور به ابتذال سفر دچار شده ایم‪ ،‬چون فرهنگ سفر را به مردم اموزش نداده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید ابتدا به‬ ‫مردم فرهنگ سفر رفتن را اموزش دهیم؛ زیرا توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی در کشور به مخاطره افتاده است و نسل بعدی‬ ‫ما بسیاری از اداب و رسوم‪ ،‬فرهنگ ها‪ ،‬غذاها و اکوسیستم بومی را در کشور نخواهد دید‪.‬‬ ‫باتغییرنرخبنزینطبقهپایینسفرنمی رود‬ ‫اسحاقی در پاسخ به این سوال که بی ثباتی در اقتصاد چه اثراتی در صنعت گردشگری الکترونیکی کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از یک نظر‬ ‫باال رفتن قیمت دالر به نفع صنعت توریسم ایران شد و میزان سفرهای داخل کشور را زیاد کرد‪ ،‬ولی باید به این نکته هم اشاره‬ ‫کرد که شوک ناشی از این اتفاق حدود یک تا دو ماه بر روی کار ما تاثیر منفی گذاشت و میزان سفرها را کم کرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه شوک های اقتصادی و روانی که به جامعه وارد می شود‪ ،‬توان برنامه ریزی بلند مدت را از شرکت ها سلب می کند‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫سه برابر شدن قیمت بنزین پس از فروکش کردن شوک ناشی از ان به طور حتم سفر از سبد خانوار طبقه پایین حذف می شود‬ ‫و تنها طبقه متوسط به سفر داخلی خواهد رفت‪ .‬مدیر عامل ایران بوم گردی با بیان اینکه استارت اپ ها در سال های اول زیان ده‬ ‫هستند و به همین دلیل بیشتر تمرکز خود را بر روی یک فعالیت در فضای مجازی اختصاص می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل‬ ‫در سایر شبکه های اجتماعی حضور کمرنگ داشتیم؛ ولی در حال حاضر فعالیت خود را در اینستاگرام بیشتر کرده ایم و برای ان‬ ‫برنامه تولید محتوا داریم‪ .‬اسحاقی با اشاره به اینکه طبق امار سازمان گردشگری حدود ‪ ۱۷۰۰‬خانه بوم گردی در کشور ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬ولی با تماس با انها متوجه می شویم که فعال نیستند و فقط برای دریافت وام به عنوان خانه بوم گردی ثبت نام کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با تحقیق از بسیاری از این افراد متوجه می شویم که یک ضابطه کلی برای تعریف خانه بوم گردی وجود ندارد و اداره میراث‬ ‫و گردشگری هر استان به صورت سلیقه ای اعمال نظر می کند‪.‬‬ ‫هر گردشگر سالمت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬بشکه نفت برای کشور ارزاوری دارد‬ ‫نصری مدیر عامل اریا مدتور در مورد چالش های صنعت توریسم درمانی در کشور‪ ،‬با اشاره به اینکه بازار بزرگ توریسم درمانی را‬ ‫به دلیل عدم صدور ویزا از دست می دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬گاهی بیمار برای یک عمل خاص قصد سفر به ایران دارد‪ ،‬ولی صادر نشدن ویزا‬ ‫در موعد مقرر تمام برنامه ریزی های بیمار را عوض می کند‪ .‬مدیر عامل استارت اپ اریا مدتور با تاکید بر اینکه قطع شدن اینترنت‪،‬‬ ‫هماهنگی و ارتباط با مسافران را غیر ممکن کرده بود و ضربه بزرگی بود‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی یک مسافر درمانی قصد سفر به ایران را دارد‬ ‫تمام مکاتبات از طریق واتس اپ یا پیام رسان های خارجی با او برقرار می شود‪ ،‬در دوره قطع اینترنت نمی توانستیم هیچ ارتباطی با‬ ‫انها داشته باشیم و حتی بلیط هواپیما برای انها بگیریم‪ .‬نصری با بیان اینکه چالش بزرگ دیگری که با ان دست به گریبان هستیم‬ ‫مبادالت بانکی است به همین دلیل بیشتر مشتریان با پول نقد به کشور سفر می کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم صدور‬ ‫ویزا برای اتباع کشور امریکا‪ ،‬بازار بزرگی را در زمینه توریسم درمانی از دست می دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ساالنه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫امریکایی برای درمان به کشورهای دیگر سفر می کنند که مقصد بیشتر انها هند است‪ ،‬ولی کشور ما از این بازار سهمی ندارد و این‬ ‫در شرایط فعلی که فروش نفت هم نداریم می تواند درامد ارزی برای کشور داشته باشد‪ .‬مدیر عامل اریا مدتور با اشاره به امار وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬هر گردشگر سالمت معادل ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬بشکه نفت برای کشور ارز اوری دارد و به عبارت دیگر با این صنعت برای‬ ‫کشور ارزش خلق می کنیم‪ .‬نصری تصریح کرد‪ :‬شرکت ما با بیشتر مشتریان و مسافران پس از بازگشت به کشور خود هم ارتباط‬ ‫دارد‪ ،‬در زمان قطع اینترنت تصویری که از ایران به جهان مخابره شد بسیار شرایط داخلی ایران را اشفته نشان داد و فوبیا و ترس‬ ‫سفر به ایران را دوباره ایجاد کرد‪ .‬حاال باید زمان و انرژی بیشتری بگذاریم تا این شرایط را تغییر دهیم و اعتماد مسافران را جلب‬ ‫کنیم‪ .‬وی تعدد مجوزها و سازمان های صادر کننده انها را یکی دیگر از چالش های این حوزه دانست و افزود‪ :‬زیر ساخت های کشور‬ ‫هم مشکالت زیادی دارد‪ ،‬مثال پرواز مستقیم از بیشتر کشورها به ایران نداریم و این باعث می شود مسافران زمان زیادی را در پرواز‬ ‫باشند و در مواردی حتی از اسمان ایران رد می شوند‪ ،‬ولی باید از هند مجددا به ایران پرواز کنند‪ .‬مدیر عامل اریا مدتور یکی دیگر‬ ‫از چالش های این حوزه را عدم اموزش مردم برای برخورد با گردشگران دانست و گفت‪ :‬بازار گردشگر سالمت به طور بالقوه ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون نفر را در بر می گیرد که کشورهای همسایه از ان استفاده می کنند و ما به دلیل چالش های متعدد سهمی در ان نداریم‪.‬‬ ‫الکترونیکی شدن سفر ضعف تولید محتوا را روشن کرد‬ ‫بروج در پاســخ به سوالی در مورد تولید محتوای علمی در حوزه گردشگری در ایران گفت‪ :‬اخرین امارهای سازمان جهانی‬ ‫گردشگری می گوید از هر ‪ ۱۰‬شغل در جهان یک شغل با گردشگری و هتلداری مرتبط است‪ ،‬ولی این امار در ایران ‪ ۱‬به ‪ ۱۴‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از دالیل تفاوت امار ما با جهان در این است که در تولید محتوای تاریخی فقیر هستیم و انچه در دسترس مخاطبان‬ ‫است تحریف شده و غیر واقعی است و این نبود دانش و تحریف در تولید محتوا با الکترونیکی شدن گردشگری بیشتر دیده شد‪.‬این‬ ‫فعال گردشگری با اشاره به اینکه اموزش افرادی که بتوانند در این حوزه تولید محتوا کنند‪ ،‬هم باعث هویت یابی این کسب و کارها‬ ‫و اشتغال زایی می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ما دوره ‪ ۴۰‬ساعته ای را برای عالقمندان برگزار کرده ایم که شامل اموزش‬ ‫محتواهای متفاوت است تا یک نیروی تازه کار بتواند برای صفحات اینستاگرام‪ ،‬سایت و‪ ...‬را تولید محتوا کند‪ .‬بروج در پاسخ به سوالی‬ ‫در مورد رعایت و احترام فرهنگ بومی توسط گردشگران گفت‪ :‬توسعه پایدار می گوید گردشگران باید به جامعه و فرهنگ مکانی که‬ ‫به انجا سفر می کنند‪ ،‬احترام بگذارند‪ .‬وی افزود‪ :‬چرخه درست در سفر این است که چند تیم در یک منطقه از متخصصان تا عرضه‬ ‫کنندگان بومی و شورای محلی تشکیل شود و با تهیه یک بروشور نکاتی را که گردشگر باید رعایت کند‪ ،‬ذکر کنند‪ .‬ولی در عمل‬ ‫می بینیم که این چرخه در ایران وجود ندارد و به همین علت هر روز با تعطیل شدن مکان های مختلف گردشگری روبرو می شویم‪.‬‬ ‫قوانینبرایگردشگریالکترونیکیقدیمیاست‬ ‫اسحاقی با تاکید بر مشکل فرهنگی در زمینه گردشگری در روستاها گفت‪ :‬سرمایه گذاری که وارد یک روستا می شود‪ ،‬باید از‬ ‫مردم محلی برای خدمات دهی استفاده کند؛ در غیر این صورت شکست می خورد‪ ،‬زیرا مردم محلی سدی برای کار او می شوند‪.‬‬ ‫وی به استارتاپ هایی که وارد این حوزه می شوند گوشزد کرد که اول راه سخت است و بدانند که از این مرحله گذر می کنند‪ .‬اگر‬ ‫در مسیری به بن بست رسیدند سریع برنامه را عوض کنند و مسیر جدیدی برای خود در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت شکست‬ ‫می خورند‪ .‬اسحاقی با انتقاد از قوانین قدیمی دولت برای فعالیت به استارتاپ ها پیشنهاد کرد تا جایی که می توانند سعی کنند به‬ ‫دولت نزدیک نشوند‪.‬‬ ‫اماده ایم تا تجارب خود را با جوانان به اشتراک بگذاریم‬ ‫مدیر عامل اریا مدتور با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری سالمت از فقر محتوا رنج می بریم‪ ،‬گفت‪ :‬کشورهای عرب زبان منطقه‬ ‫با فاصله زیادی از ما جلوتر هستند‪ .‬بسیاری از بیمارانی که توسط شرکت ما جذب شده اند هیچ تصویری از ایران نداشتند و این‬ ‫بی تصویری باعث می شد در بسیاری از موارد ایران را با عراق یکی بدانند و فکر کنند ما به زبان عربی صحبت می کنیم‪ .‬نصری با‬ ‫تاکید بر اینکه حوزه گردشگری سالمت یک حوزه بکر است‪ ،‬گفت‪ :‬جوانان می توانند در این زنجیره خلق ارزش کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫االن فرصت صادرات است و چون قیمت ها برای گردشگران پایین است؛ می توان با شیوه های جدید مانند اب درمانی‪ ،‬لجن درمانی‬ ‫و‪ ...‬سهم بازار کشور را در این حوزه افزایش داد‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت ما اماده است تا تجارب خود را با جوانانی که وارد گردشگری‬ ‫سالمت می شوند به اشتراک بگذارد؛ زیرا باعث می شود ایران سهم بیشتری از بازار گردشگری سالمت جهان را بدست اورد و برای‬ ‫کشور درامدزایی و ارزاوری داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان حج و زیارت زمان ثبت نام در کاروان های‬ ‫حج تمتع ‪ ۹۹‬را نهم اسفندماه اعالم کرد‪ .‬علی رضا رشیدیان‬ ‫همچنین در شــورای برنامه ریــزی و هماهنگی بعثه و حج‬ ‫به برنامه های اجرایی حج ‪ ۹۹‬اشــاره کرد و از اغاز مذاکرات‬ ‫هیات مســکن در عربســتان خبر داد و گفت‪ :‬نام نویسی از‬ ‫دارندگان قبوض اولویت های حج تمتع اینده از نهم اسفندماه‬ ‫اغــاز و به زودی قیمت نهایی حج مشــخص و اعالم خواهد‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬برنامه ریزی برای حوزه های حمل ونقل‪ ،‬تغذیه‪،‬‬ ‫تدارکات‪ ،‬پزشــکی و هواپیمایی انجام و در زمان مناســب‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫او در ادامــه گفت‪ :‬دهه مبارک فجر‪ ،‬پاسداشــت روزهای‬ ‫پرافتخار بهاری اســت که در سایه رشادت ها و استقامت این‬ ‫ملت و خون پاک شهیدان امروز تبدیل به درخت تناور نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایــن دوران‪ ،‬تجلی اراده‪ ،‬عظمت و وحدت این‬ ‫ملت و رهبری مدبرانه ان است که در مقابل سلطه استکبار‬ ‫ایســتادند و پرچم عزت‪ ،‬شرف و استقالل خود را بر فراز این‬ ‫سرزمین برافراشتند‪ .‬رییس سازمان حج و زیارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروز ایران اســامی در طلیعه چهــل و دومین بهار انقالب‬ ‫اســامی درحالی به حرکت خود ادامه می دهد که دشــمن‬ ‫با همه توان بر دســتاوردها و ارزش های ایرانی و اسالمی این‬ ‫ملت و اســتقالل‪ ،‬ازادگی و جمهوریت ان می تازد تا اهداف‬ ‫شوم خود را در جهت سلطه بدون منازع خود بر منطقه رقم‬ ‫زند اما به طور قطع در ســایه این همدلی ملت راه به جایی‬ ‫نخواهد برد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ســیدعبدالفتاح نواب ـ نماینده‬ ‫ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی ـ نیز‬ ‫در ســخنانی بیان کرد‪ :‬دهه فجر که پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫را به همراه داشت‪ ،‬بهشتی از معنویت را در این دوران ایجاد‬ ‫کرد و شــخصیت های بزرگی را به تمام قامت برای اسالم و‬ ‫مســلمین با عقالنیت کامل و موازیــن دینی تربیت کرد‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬امام راحل افراد صالح و ارزشی را تربیت کردند و امروز‬ ‫همه مدیون ایشان و مقام معظم رهبری هستیم که این راه‬ ‫را با عزت‪ ،‬افتخار و سربلندی دنبال کردند و ایران اسالمی را‬ ‫در جایگاهی باعزت در عرصه بین المللی قرار دادند‪.‬‬ ‫قدیمی ترین سازه چوبی جهان‬ ‫کشف شد‬ ‫در گذشته‪ ،‬اغلب سازه ها و بناها با استفاده از چوب ساخته‬ ‫می شــدند؛ این به ان معناست که بسیاری از این سازه ها در‬ ‫طول تاریخ از بین رفته اند‪ .‬با این حال باستان شناسان موفق‬ ‫شده اند در « جمهوری چک» یک چاه چوبی کشف کنند که‬ ‫قدمت ان به عصر حجر می رســد‪ .‬به نظر می رســد این چاه‬ ‫قدیمی ترین سازه چوبی ساخت بشر باشد که تاکنون کشف‬ ‫شده است‪ .‬این سازه چوبی باستانی در منطقه ای در نزدیکی‬ ‫شهر «اوستروف» واقع در جمهوری چک و در جریان ساخت‬ ‫و ساز یک بزرگراه جدید کشف شده است‪ .‬کارشناسان موفق‬ ‫شــدند این سازه باستانی را که شــبیه به یک جعبه چوبی‬ ‫سالم است‪ ،‬از زیر خاک بیرون بکشند‪ .‬این اثر ‪ ۸۰‬سانتی متر‬ ‫عرض‪ ۸۰ ،‬سانتی متر طول و ‪ ۲۵‬متر ارتفاع دارد‪.‬‬ ‫این چاه توســط افرادی ساخته شــده که به مهارت های‬ ‫پیشرفته ســاخت چنین سازه ای واقف بوده اند و بررسی های‬ ‫اولیه سطح ان نشان می دهد برای ساخت این اثر از ابزارهای‬ ‫پیشرفته استفاده شده است‪.‬‬ ‫این ســومین چاه متعلق به اوایل دوران نوسنگی است که‬ ‫در طول چهار سال گذشته در جمهوری «چک» کشف شده‬ ‫است‪ .‬با این حال طراحی این سازه چوبی شبیه به هیچ یک‬ ‫از اثار کشف شده مشابه در این منطقه نیست و برای ساخت‬ ‫ان از چوب بلوط استفاده شده است‪ .‬کارشناسان با استفاده‬ ‫ب در نهایت قدمت این‬ ‫از روش های ویــژه تعیین قدمت چو ‬ ‫اثر را به ‪ ۵۴۸۱‬سال پیش از میالد تشخیص داده اند‪ .‬این به‬ ‫ان معناســت چاه کشف شده قدیمی ترین سازه چوبی جهان‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫کلنگ زنی نخستین باغ ژاپنی کشور‬ ‫در رشت‬ ‫در چهارمیــن روز از دهــه مبــارک فجر کلنــگ احداث‬ ‫نخســتین باغ ژاپنی کشور در بوستان مفاخر رشت به زمین‬ ‫زده شــد‪ .‬ناصر حاج محمدی شــهردار کالنشــهر رشت در‬ ‫مراســم اغاز عملیات اجرایی احداث بــاغ ژاپنی ضمن ارائه‬ ‫توضیحاتی پیرامون فلسفه ایجاد چنین باغی در این کالنشهر‬ ‫گفت‪ :‬شباهت جوی و جغرافیایی این شهر به مناطقی از ژاپن‬ ‫موجب ترغیب ســرمایه گذاران در این شهر شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ن پروژه با سرعت و با به کارگیری پیمانکاران‬ ‫امید است که ای ‬ ‫بومی و محلی که مبین پیمان دوســتی دو تمدن اســت در‬ ‫رشت اجرایی شود‪.‬‬ ‫حاج محمــدی تصریح کرد‪ :‬هر دو شــهر از تمدن باالیی‬ ‫برخوردار هســتند و باید در لوای پیمان های این چنینی به‬ ‫استقبال گسترش فرهنگ شهر نخستین ها رفت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫این باغ تا اردیبهشــت سال اینده در زمینی به مساحت ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫شهردار رشــت هدف از اجرای طرح احداث باغ ژاپنی در‬ ‫رشــت را تالش برای تعمیق مناســبات فرهنگی‪-‬اجتماعی‬ ‫دو کشور در بســتر تعامالت ســازنده اژانس همکاری های‬ ‫بین المللی ژاپن جائیکا عنــوان کرد‪ .‬همچنین در چهارمین‬ ‫روز از دهه فجر طرح ســاماندهی تابلوهای تمثال شــهدای‬ ‫رشت با افتتاح نمادین تابلوی ‪ ۱۰‬شهید اغاز شد‪ .‬قرار است‬ ‫تا یکسال اینده ‪ ۱۲۰‬تابلوی شهدای رشت با ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار در مناطق و معابر مرکز استان نصب شود‪.‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 26‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪73‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫بازار مه الود برای استارت اپ ها‬ ‫دروازه ورود شبکه های مجازی به «گردشگری» کجاست؟‬ ‫بازار گردشگری و خدمات تفریحی‪-‬مسافرتی در ایران به دلیل نبود مسیر روشن برای ورود کارافرینان‬ ‫بو کارهای الکترونیکی‪ ،‬فعال از مزایای فعالیت فراگیر استارت اپ ها محروم‬ ‫حوزه فضای مجازی و کس ‬ ‫پ در بازار گردشــگری‪ ،‬نمی توانند دروازه ورود به این بازار را‬ ‫اســت‪ .‬متقاضیان راه اندازی اســتارت ا ‬ ‫که همان «اخذ مجوز از مراجع رســمی» اســت پیدا کنند‪ .‬این بازار برای ورود استارت اپ ها مه الود‬ ‫بو کارهای‬ ‫اســت چون در دولت نیز متولی امور گردشگری از «حمایت‪ ،‬نظارت و پشتیبانی» از کس ‬ ‫نوین منع شــده است‪ .‬وزارت میراث فرهنگی‪،‬صنایع دستی و گردشــگری اجازه صدور مجوز برای‬ ‫استارت اپ ها را ندارد‪ .‬همین ممنوعیت در عمل به رهاشدن این شاخه تازه شکل گرفته اما با ظرفیت‬ ‫ارزاوری باال در بازار گردشــگری منجر شده به طوری که هیچ چارچوب یا فرمول مشخص قابل ارائه‬ ‫از سمت دولت برای این منظور وجود ندارد و هیچ راهنمایی هم به انها برای شناسایی دروازه ورود‬ ‫صورت نمی گیرد‪ .‬این در حالی اســت که متولی گردشگری حساب ویژه ای روی گردشگری مجازی‬ ‫برای جذب توریست باز کرده است اما چه استارت اپ های موجود در این بازار و چه متقاضیان جدید‪،‬‬ ‫از نبود سازوکار مشخص برای فعالیت‪ ،‬رنج می برند‪ .‬برخی استارت اپ های فعال در بازار گردشگری‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵‬مجــوز از مراجع مختلف دریافت کرده اند و هر لحظه منتظــر اعالم یک اخطار دیگر از‬ ‫نهادهای دولتی یا نظارتی هستند تا بالفاصله برای افزایش تعداد مجوزهای دریافتی اقدام کنند‪ .‬این‬ ‫مدل کار از نگاه اســتارت اپ ها‪ ،‬ضد فعالیت استارت اپی که «کار در ساده ترین شکل ممکن است»‪،‬‬ ‫محسوب می شود‪ .‬دنیای امروز «عصر ارتباطات» نام گرفته و از حالت سنتی به مجازی کوچ کرده؛‬ ‫این تغییر در نحوه زندگی بر مشاغل نیز تاثیراتی داشته است‪ ،‬به طوری که امروزه می توان شغل های‬ ‫بی شماری را یافت که نحوه ارائه خدمات در انها کامال با نحوه سنتی ان مطابقت ندارد‪.‬‬ ‫طی سال های اخیر نیز حوزه گردشگری رنگ و بویی تازه به خود گرفته به طوری که با استفاده‬ ‫از کمترین سرمایه گذاری و با استفاده از فضای مجازی افراد می توانند کسب و کارهای گردشگری‬ ‫جدیدی برای خود راه اندازی کنند‪« .‬استارت اپ گردشگری» به ارائه خدمات در حوزه گردشگری‬ ‫به شکل و نحوه ای متفاوت و جدید گفته می شود‪ .‬در واقع در استارت اپ گردشگری باید شرایط‬ ‫به شکلی باشــد که یک جوان با کمترین سرمایه و راهکارهای جدید بتواند در حوزه گردشگری‬ ‫فعالیت کرده و کســب درامد کند‪ .‬اســتارت اپ های گردشــگری عمدتا بر سرمایه فکری و ایده‬ ‫سرمایه گذاران استوار است و سهم سرمایه نقدی در ان نسبت به کسب و کارهای سنتی این حوزه‬ ‫بسیار کم اســت‪ .‬در استارت اپ های گردشگری از شتاب دهنده ها‪-‬مجموعه ای که دانش و فضای‬ ‫مورد نیاز را تا ‪ ۶‬ماه در اختیار افراد قرار می دهد‪ ،‬موفقیت اولیه به سود دست یافته و توان جذب‬ ‫ســرمایه گذار را داشته باشند‪ -‬استفاده می شود‪ .‬شتاب دهنده ها طبق استاندارد حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان ســرمایه در اختیار متقاضیانی که طرحی ارائه کرده اند قرار می دهند در مقابل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫سهام انها را نیز تصاحب می کنند‪.‬‬ ‫این مرکز از افراد متخصصی تشــکیل شده اســت که با چشم پوشی از نوع و میزان تحصیالتشان‬ ‫در این حرفه فعالیت داشــته اند و با راهکارهایی که ارائه می دهند می توانند مشکالت افراد تازه وارد‬ ‫در این حوزه را حل کنند‪ .‬در حال حاضر در کشــور اســتارت اپ گردشــگری در مقیاس انچه در‬ ‫بو کارهای‬ ‫کشــورهای توسعه یافته فعال هستند وجود ندارد؛ زیرا در سایر کشورها این گروه از کس ‬ ‫گردشــگری (استارت اپ) به توریســت ها خدمات چندمنظوره همچون رفتن به مکان های دیدنی‪،‬‬ ‫معرفی اقامتگاه های مختلف‪ ،‬کرایه ماشین شــخصی و سایر کارها برای تامین نیاز گردشگران ارائه‬ ‫می دهند‪ .‬در صورتی که در ایران تنها به یکی از بخش ها همانند فروش بلیت‪ ،‬کرایه ماشین‪ ،‬برگزاری‬ ‫تور و‪ ...‬می پردازند‪ .‬در حال حاضر افرادی که قصد فعالیت در حوزه اســتارت اپ گردشگری را دارند‬ ‫باید از چند ارگان یا مرجع مختلف همانند سازمان هواپیمایی‪ ،‬سازمان تجارت الکترونیک و اتحادیه‬ ‫فضای مجازی مجوز دریافت کنند‪.‬‬ ‫ولــی تیموری معاون گردشــگری وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری نیز‬ ‫درخصوص مجوز گردشگری مجازی گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۴‬به مدت یک سال سازمان میراث فرهنگی که‬ ‫در حال حاضر به وزارتخانه تبدیل شده طبق اختیاراتی که داشت به حدود ‪ ۴۰‬استارت اپ در حوزه‬ ‫گردشــگری مجوز داد‪ ،‬اما در پی اعتراض «مرکز توسعه تجارت الکترونیک» این اختیار از ما سلب‬ ‫شد و سایر نهادها به این فعالیت مجوز اعطا کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬به تازگی مجددا سعی کردیم اعطای‬ ‫ی گردشگری و گردشگران مجازی در حوزه مجازی را به وزارتخانه‬ ‫مجوز به فعالیت های استارت اپ ها ‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری واگذار کنیم تا با استفاده از ان فعالیت گردشگری در‬ ‫کشور رونق پیدا کند‪ .‬بررسی ها نشان می دهد حداکثر زمانی که ارگان های مرتبط برای اعطای مجوز‬ ‫بــه افراد اعالم کرده اند یک ماه بوده؛ در صورتی که افرادی که به دریافت مجوز اقدام کرده اند بیش از‬ ‫دو سال زمان برای دریافت مجوز خود صرف کرده اند‪.‬‬ ‫فعاالن استارت اپی عالوه بر اعطای مجوز با زمانی طوالنی با چهار مشکل دیگر نیز مواجه‬ ‫هستند‪ .‬یکی از این مشکالت قوانین قدیمی به روز نشده ای است که برای گرفتن مجوز‬ ‫در نظر گرفته شده؛ مهم ترین این قوانین داشتن یک دفتر اداری ‪ ۶۰‬متری و حداقل دو‬ ‫کارمند است که با توجه به زمان طوالنی اعطای مجوزها حداقل یک یا دو سال این دفتر‬ ‫کار و کارمندان بیکار هستند و همین امر برای سرمایه گذاران هزینه بر است‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫تداخل اداری که بین سازمان ها و ارگان های مختلف همچون وزارتخانه میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ســازمان هواپیمایی‪ ،‬سازمان تجارت الکترونیک و اتحادیه فضای مجازی وجود‬ ‫دارد موجب شــده هر روز یک ارگان از متقاضیان راه اندازی‬ ‫فعالیت هــای اســتارت اپی در حــوزه‬ ‫گردشگری درخواست مجوز کند‪.‬‬ ‫همچنیــن نبــود مکانــی که در‬ ‫ان تمامــی فعاالن اســتارت اپ‬ ‫گردشــگری با هــم دیدار‬ ‫کنند و تجربیات خود را به اشــتراک بگذارند و نبود مکانی برای اموزش به ســرمایه گذاران از دیگر‬ ‫مشکالت است که دولت می تواند بستر شتاب دهنده را مهیا کند‪ .‬کارشناسان بازار گردشگری معتقدند‪:‬‬ ‫فضای مه الود این بازار برای ورود فعاالن اســتارت اپی‪ ،‬یک سم برای اینده بازار گردشگری مجازی‬ ‫است‪ .‬این هشدار از این بابت مطرح می شود که استارت اپ ها عمدتا توسط جوانان شکل می گیرد و‬ ‫چون ظرفیت تحمل موانع برای این گروه سنی محدود است در نتیجه‪ ،‬چالش در نقطه ورود باعث‬ ‫سرخوردگی و انصراف انی متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه استارت اپ گردشگری می شود‪ .‬بدتر از‬ ‫این حالت می تواند تقویت زمینه ارائه خدمات مجازی در فضای زیرزمینی باشــد که در این صورت‬ ‫کیفیت ارائه خدمات تنزل پیدا می کند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 77

هفته نامه دنیای گردشگری 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه دنیای گردشگری 71

هفته نامه دنیای گردشگری 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!