هفته نامه دنیای گردشگری شماره 70 - مگ لند

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 70

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 70

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 70

‫مالیات خروج از کشور نه! همان وجوهی که مطابق روال قانونی از مسافران ‪...‬‬ ‫شاخه ای از گردشگری که همچنان در قالب بروکراسی اداری گیر کرده است‬ ‫سوءبرداشت نمایندگان یا مردم؟‬ ‫گردشگری حالل باید به دنبال چه چیزی باشد؟‬ ‫مجلس الیحه مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور را درحالی‬ ‫تصویب کرد کــه واکنش ها و اعتراض هــای مردمی و فعاالن‬ ‫گردشگری‪ ،‬برخی نمایندگان را بر ان داشت تا هنوز ُمهر رای شان‬ ‫خشک نشده‪ ،‬اذعان کنند که قرار نیست مالیات اضافه ای برای‬ ‫خروج از کشور گرفته شود‪ .‬سازمان امور مالیاتی نیز یک روز بعد‬ ‫درحالی که واکنش ها شدت گرفته بود‪ ،‬تصریح کرد که این مالیات‬ ‫همان عوارض خروجی اســت و برداشت های ناصواب و کذبی از‬ ‫ان مصوبه شده است‪ .‬صبح روز سه شنبه اول بهمن ماه‪ ،‬مجلس‬ ‫ماده ‪ ۳۳‬الیحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد‪ .‬بر اساس‪...‬‬ ‫گردشکری حالل یکی از جدیدترین شاخه های گردشگری‬ ‫است که از حدود یک دهه اخیر وارد این صنعت شده است و‬ ‫تعاریف متفاوتی نیز برای توصیف و تشریح ان ارائه شده که البته‬ ‫دارای مشترکات و همچنین اختالفاتی نیز است‪ ،‬اما همه انها بر‬ ‫مبنای دینی تعریف می شوند‪ .‬بنابر برخی تعریفات گردشگری‬ ‫حالل نوعی گردشــگری است که در ان تمهیداتی بر مبنای‬ ‫موازین اسالم و جهت انطباق با ان صورت گرفته است‪ .‬می توان‬ ‫گردشگری حالل را زیر مجموعه گردشگری مذهبی دانست که‬ ‫بر اساس باورهای خانواده های مسلمان و‪...‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪70‬‬ ‫‪8‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ادامه درصفحه ‪3‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫لزوم توجه به بوم گردی استان ها برای کمک به تکمیل پازل گردشگری‬ ‫بومگردیوصنعت‬ ‫گردشگریکشور‬ ‫با حضور وزیر امور خارجه‬ ‫نشست هم اندیشی‬ ‫پاسداری از مراکز فرهنگی؛‬ ‫میراث مشترک بشری‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ثفرهنگیبرایگردشگرانجهان‪:‬‬ ‫دعوتنامهوزیرمیرا ‬ ‫تجربهسفربهایرانزیبا‪ ،‬سرزمین‬ ‫تاریخ و تمدن را از دست ندهید‬ ‫عدستیباصدور‬ ‫ثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنای ‬ ‫وزیرمیرا ‬ ‫بیانیه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی‪ ،‬عالوه بر تاکید بر‬ ‫امنیت کامل کشور ایران برای میزبانی از گردشگران‪،‬‬ ‫از توریست های سراسر جهان دعوت کرد که فرصت‬ ‫تجربه متفاوت سفر به سرزمین تاریخ و تمدن را به ویژه‬ ‫در فصل بهار از دست ندهند‪ .‬علی اصغر مونسان اعالم‬ ‫کرده بود‪ :‬از شنبه ـ پنجم بهمن ماه ـ برنامه اقدام فوری‬ ‫گردشگریایرانراباهدفخنثی سازیتبلیغاتمنفیو‬ ‫ترمیم چهره ایران اجرا می کند‪ .‬گزارش های اژانس های‬ ‫مســافرتی حاکی از ان است که ســفر گردشگران‬ ‫خارجی به ایران تحت تاثیــر واقع اخیر قرار گرفته‪....‬‬ ‫ادامه در صفحه‪2‬‬ ‫به بهانه برگزاری رویداد «ایران باشکوه»‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫فصل داغ‬ ‫گردشگری زمستانی‬ ‫در ایران!‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪70‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهر های بزرگمان «نازیبا» هستند؛‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫* سیامک سرمدی‬ ‫شــهر های بزرگ ما تنها در گیــر الودگی هوا و معضالت‬ ‫زیست محیطی نیســتند‪ .‬الودگی بصری هم گریبانگیر این‬ ‫شهر هاســت ‪ .‬اگر بخواهیم صریح باشــیم بایــد بگوییم که‬ ‫شهرهای بزرگ ما «نازیبا» هستند‪ .‬منظر شهری ما در بیشتر‬ ‫مکان های شهری‪ ،‬زیبا نیست‪ .‬شما این نازیبایی را در منظر‬ ‫شهری بیشتر شهرها و پایتخت های بزرگ جهان نمی بینید‪.‬‬ ‫حتی بمبئی و تا حدی دهلی نیز از تهران ما زیباترند‪ .‬به این‬ ‫هم فکر نکنید که شاید مرغ همسایه غاز است‪ .‬اینطور نیست‪.‬‬ ‫باید به این موضوع فکر کرد که مثال شهری مانند «پاریس»‬ ‫از چه روش و الگوی شهرســازی استفاده کرده که همچنان‬ ‫ســاختمان ها و بافت های قدیمی ان‪ ،‬معماری تاریخی خود‬ ‫را حفــظ کرده اند و درون انها زندگــی نیز جریان دارد‪ ،‬اما‬ ‫شــهر های اصفهان و تهــران ما تا این انــدازه دچار تخریب‬ ‫بافت های قدیمی هســتند‪ .‬همانطور که در باالتر نیز گفتیم‪،‬‬ ‫حتی شهر هایی که فاصله فرهنگی چندانی با ما ندارند مانند‬ ‫بمبئی و دهلی نیز دچار این مشــکل نشده اند‪ .‬البته بررسی‬ ‫این موضوع نســبتا پیچیده و چند جانبه اســت اما می توان‬ ‫ادعــا کرد که یکی از جنبه های مهم در حفظ زیبایی شــهر‬ ‫و معماری تاریخی ان‪ ،‬نگاه عاقالنه و اســتراتژیک به مقوله‬ ‫گرافیک شهری است‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که تصویر و معماری رابطه ای چندین‬ ‫هزار ســاله با یکدیگر دارند‪ .‬تصویــر (گرافیک) بر معماری‬ ‫چنان نفــوذی دارد که هر انقالبــی در تصویر به تحولی در‬ ‫معماری هم منجر شده است‪ .‬از اولین نقشه های شهری که‬ ‫بر روی لوح های خشــت و گلی سومریان نقش بسته تا ورود‬ ‫دوربین ها به عرصه هنر و معماری‪ ،‬هر کدام تاثیر عمده ای بر‬ ‫معماری گذاشته است‪ .‬از بحث تاریخی اگر بگذریم‪ ،‬نمی توان‬ ‫از شــهر و معماری ان ســخن گفت و از منظر شهری حرف‬ ‫زد امــا بی توجه به گرافیک شــهری و تبلیغات محیطی ان‬ ‫بود‪ .‬در واقع هر شــهروند و رهگذری که صبح از خانه بیرون‬ ‫می رود و در شــهر حرکت می کند‪ ،‬محال است که چشمش‬ ‫به انواع و اقســام بیلبورد‪ ،‬تابلو‪ ،‬استند های تبلیغاتی و سایر‬ ‫اقالم گرافیک شهری نیفتد‪ .‬تاثیر و ظرفیت گرافیک شهری‬ ‫در کم کردن الودگی بصری و همزمان‪ ،‬ارتقاء ســواد بصری‬ ‫شــهروندان چیست ؟ نسبت بین گرافیک شهری و معماری‬ ‫چگونه است؟‬ ‫غلبه فرم بر محتوا‬ ‫گرافیک‪،‬قابلیت هــای زیــادی دارد و به عنــوان یک هنر‬ ‫کاربردی می تواتد تاثیر زیادی بر اصالح چهره زشــت شهر‬ ‫داشــته باشد‪ .‬البته این کار یک شبه و به تنهایی امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬تحقق این امر‪ ،‬نیازمند فعالیت گسترده ای است‪ .‬باید‬ ‫محتوای اثر گرافیکی زیر مجموعه فرم ان نباشد‪ .‬در تبلیغات‬ ‫شهری شــاهد هســتیم که به دلیل نااگاهی‪ ،‬گاهی فرم بر‬ ‫محتوا غلبه می کند‪.‬‬ ‫رابطه بین نمایشگاه های هنری وسطح شهر‬ ‫گاهی شاهد هســتیم که نمایشــگاه های هنری پوستر و‬ ‫گرافیک‪ ،‬چنــان به جنبه های فرهنگی اثر هنری می پردازند‬ ‫که هنگام اســتفاده از انها در ســطح شــهر؛ بحث مخاطب‬ ‫شناســی و محیط شناسی به فراموشی ســپرده می شود و‬ ‫گویی تمام تبلیغات محیطی و گرافیک شهری برای محیظی‬ ‫غریب ســاخته و پرداخته شــده اند و هیچ ربطی به فضای‬ ‫فرهنگی ما ندارند‪.‬‬ ‫گرافیک شهری مبتال به بیماری کپی برداری!‬ ‫متاســفانه بخش زیادی از کارهایی که به عنوان گرافیک‬ ‫در شهرهای بزرگ ما دیده می شوند کپی برداری غیر علمی‬ ‫اســت و تقریبا می توان گفت کــه کمتر به فرهنگ و هویت‬ ‫شهری توجه شده است‪ .‬پیشنهاد خوبی است اگر «گرافیک‬ ‫شهری» خود به عنوان یک رشــته علمی مستقل در مراکز‬ ‫امــوزش عالی تدریس شــود تــا از این رهگذر از زشــتی‬ ‫شهر های بزرگ کاسته شود‬ ‫تیم طراحی شهری‬ ‫زیبایی بصری شــهر در درجه اول به تیم طراحی شــهری‬ ‫مربوط می شــود که در این تیم‪ ،‬هم معمار وجود دارد و هم‬ ‫شهرســاز هم مجسمه ساز را در این تیم می توانیم ببینیم و‬ ‫هم نقاش و طراح گرافیک‪ .‬با این شرایط است که تیم زیبایی‬ ‫ســاز شهر می توانند به نحو احســن کار خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫ضمن انکه باید به یادداشــت که زیبایی به تنهایی برای یک‬ ‫شهر کافی نیست و عالوه بر اسایش بصری شهروندان‪ ،‬حذف‬ ‫الودگی های صوتی و همچنین الودگی هوا‪ ،‬محیط شــهر را‬ ‫مناسب زندگی شهروندان می کند‪.‬‬ ‫ث فرهنگی ایران برای گردشگران جهان‪:‬‬ ‫دعوتنامه رسمی وزیر میرا ‬ ‫تجربه سفر به ایران زیبا‬ ‫سرزمین تاریخ و تمدن را از دست ندهید‬ ‫ع دستی با صدور بیانیه ای به‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنای ‬ ‫وزیر میرا ‬ ‫دو زبان فارســی و انگلیســی‪ ،‬عالوه بر تاکید بر امنیت کامل کشور ایران‬ ‫برای میزبانی از گردشگران‪ ،‬از توریست های سراسر جهان دعوت کرد که‬ ‫فرصت تجربه متفاوت سفر به سرزمین تاریخ و تمدن را به ویژه در فصل‬ ‫بهار از دســت ندهند‪ .‬علی اصغر مونسان اعالم کرده بود‪ :‬از شنبه ـ پنجم‬ ‫بهمن ماه ـ برنامه اقدام فوری گردشــگری ایران را با هدف خنثی ســازی‬ ‫تبلیغات منفی و ترمیم چهره ایران اجرا می کند‪ .‬گزارش های اژانس های‬ ‫مسافرتی حاکی از ان است که ســفر گردشگران خارجی به ایران تحت‬ ‫تاثیــر واقع اخیر قرار گرفته‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی گفته بود که گزارش این وضعیت را در اختیار سران قوا‪ ،‬شورای‬ ‫امنیت ملی‪ ،‬رییس جمهــور و وزرای امور خارجه و اقصاد در جریان وضع‬ ‫گردشگری کشــور قرار داده اســت و دولت نیز تمهیداتی دارد و تالش‬ ‫می کند اثر اخبار منفی را کنترل کند‪ .‬او همچنین قول داده اســت برای‬ ‫برگرداندن شــرکت های هواپیمایی اروپایی که پس از سقوط هواپیمای‬ ‫ایرانی‪ ،‬پروازهایشــان را به مقصد ایــران متوقف کردند‪ ،‬تالش کند و نرخ‬ ‫ورودیــه موزه ها و اماکن تارخی را فعال ثابت نگه دارد‪ .‬مونســان پیرو این‬ ‫اقدامات امروز بیانیه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر و گردشگران‬ ‫را دعوت کرد ســفر به ایــران را بویژه در بهار از دســت ندهند‪ .‬در متن‬ ‫بیانیه او امده است‪« :‬جهان امروز به دلیل تحوالت و پیشرفت های سریع‬ ‫فناورانه و صنعتی‪ ،‬بیش از پیش درگیر تحوالت و فراز و نشیب های شتابان‬ ‫و غافلگیر کننده اســت‪ .‬انســان عصر کنونی نیز به همین سیاق متاثر از‬ ‫زندگی پرهیاهوی شــهری و ماشینی اســت و روح او نیازمند پاالیش و‬ ‫اسودگی است‪ .‬در چنین فضایی‪ ،‬ان چه به روزهایمان رنگ و بوی اسایش‬ ‫و ارامش‪ ،‬نشــاط و شــادمانی‪ ،‬همدلی و همراهی می دهد و تجربه هایی‬ ‫ماندگار و خاطره انگیز از هم زیســتی مسالمت امیز به جا می گذارد سفر و‬ ‫گردشــگری است‪ .‬در حقیقت گردشــگری را می توان شکل بسط یافته و‬ ‫جهانی شد ه رفت و امدهای دوستانه و فامیلی دانست که محور و محتوای‬ ‫ان را مفاهیمی همچون مهربانی‪ ،‬تعامل و همکاری تشــکیل می دهد‪ .‬در‬ ‫عصر پرفراز و نشیب امروز‪ ،‬گردشگری به سان نسیمی روح بخش جانمان را‬ ‫تلطیف می کند و هم ه ما مردمان جهان را فارغ از تیره و نژاد‪ ،‬ملیت و زبان‪،‬‬ ‫ارا و عقاید‪ ،‬به هم پیوند می دهد‪ .‬دولت جمهوری اسالمی ایران در سایه ی‬ ‫باور عمیق و عملی بــه این نگرش و رویکرد‪ ،‬تمام توان و بضاعت خود را‬ ‫برای ایجاد شرایطی درخو ِر پذیرایی از گردشگران جهان به کار بسته است‬ ‫و از همین رو شاهد رشد چشم گیر امکانات و زیرساخت های گردشگری در‬ ‫کشــورمان هستیم‪ .‬در این زمینه با اقدامات تشویقی همچون لغو روادید‬ ‫با برخی کشــورها‪ ،‬ویزای ‪ ۹۰‬روزه فرودگاهی‪ ،‬خدمات ویژه و اســتاندارد‬ ‫اقامتی و پذیرایی‪ ،‬تعریف مســیرها و بسته های جذاب گردشگری و ارائه‬ ‫ارزان ترین و ایمن ترین تورهای سفر به ایران با لحاظ اخرین استانداردهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬موفق به افزایش ‪ ۵۳‬درصدی گردشــگران ورودی شدیم که‬ ‫باالترین رشد در میان تمام کشورها محسوب می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که بررســی گــزارش رقابت پذیری مســافرت و‬ ‫گردشــگری انجمــن جهانی اقتصاد نشــان می دهد ایران در شــاخص‬ ‫رقابت پذیــری قیمت ها نیز رتبه اول در جهان را دارد و طی چند ســال‬ ‫اخیر به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه ی گردشــگری بین المللی توجه‬ ‫دولت ها را به خود معطوف کرده اســت‪ .‬حتی اگر تمام انچه گفته شد را‬ ‫نادیده بگیریم‪ ،‬باز هم جاذبه های منحصربه فرد و بی بدیل سرزمین ایران‪،‬‬ ‫وسوس ه ســفر به دیار تاریخ‪ ،‬تمدن و طبیعت را در دل هر گردشگری در‬ ‫هر گوشــه ی جهان بر می انگیزد‪ .‬سرزمین ایران با وجود ‪ ۲۴‬اثر ثبتی در‬ ‫فهرست میراث جهانی یونسکو‪۳۴ ،‬هزار اثر ثبت شده ی ملی و ‪ ۶۰۰‬موزه‬ ‫فعال‪ ،‬برخورداری از باالترین ضریب امنیت‪ ،‬پایین بودن هزینه های سفر‪،‬‬ ‫ارائه تسهیالت ویژه به گردشگران‪ ،‬روحیه کم نظیر مهمان نوازی مردمان‪،‬‬ ‫داشــته های بی شــمار تاریخی و طبیعی‪ ،‬امکانات بی بدیل و منحصر به‬ ‫فرد بوم گردی و گردشــگری طبیعت‪ ،‬بســته های متنوع گردشگری در‬ ‫شــاخه های تاریخی فرهنگی‪ ،‬ورزشی و کوهستان‪ ،‬دریایی و ساحل‪ ،‬غذا‬ ‫و ســامت‪ ،‬ایین های زیبا و جذاب‪ ،‬جلوه های متنوع در عرصه تولیدات‬ ‫صنایع دســتی و هنرهای ســنتی‪ ،‬ظرفیتی شــگرف بــرای میزبانی از‬ ‫گردشــگران جهان دارد‪ .‬قدمت و غنای تمدنــی و تاریخی‪ ،‬کثرت اثار‬ ‫بی بدیل و دیدنــی‪ ،‬اب و هوای چهار فصل‪ ،‬جلوه های متنوع فرهنگی و‬ ‫وجود قومیت های مختلف با اداب و رســوم متفاوت‪ ،‬ایران را به گنجینه‬ ‫گران بهایی از میراث مادی و معنوی و در زمره ‪ ۱۰‬کشور برتر دنیا از نظر‬ ‫جاذبه های گردشگری‪ ،‬فرهنگی و طبیعی قرار داده است‪ .‬کوهستان های‬ ‫سربه فلک کشــیده‪ ،‬یخچال هــای طبیعــی و اتشفشــان های خاموش‪،‬‬ ‫جنگل های بکر و دامنه های سرســبز‪ ،‬دریاچه ها‪ ،‬چشمه ها و ابشارهای‬ ‫زالل و روان‪ ،‬ســواحل زیبا و جزایر شــگفت انگیز‪ ،‬ســایت های تاریخی‬ ‫و بناهای قدیمی‪ ،‬شــهرها و روســتاهای جهانی‪ ،‬صنایع دستی بومی و‬ ‫هزاررنگ‪ ،‬دســتپخت های لذیذ سنتی و نوشــیدنی های طبیعی گوارا و‬ ‫شفا بخش‪ ،‬و صدها و هزاران جاذبه دیگر‪ ،‬البومی از انگیزه های بی شمار‬ ‫سفر به ایران است‪ .‬با چنین ویژگی ها و مزیت هایی‪ ،‬شهرهای زیبا و امن‬ ‫ایران روزانه میزبان هزاران گردشــگر از کشورهای مختلف جهان است‬ ‫که پس از این تجربه ناب و به یادماندنی‪ ،‬عزم خود را برای سفری دوباره‬ ‫به این بهشــت اسیا جزم و همسفران تازه ای نیز با خود همراه می کنند‪.‬‬ ‫در اغازین ماه سال نو میالدی و واپسین ماه های سال خورشیدی ایرانی‬ ‫که به اســتقبال سال جدید می رویم‪ ،‬از گردشگران سراسر جهان دعوت‬ ‫سرزمین تاریخ و تمدن به ویژه‬ ‫می کنم فرصت تجربه متفاوت ســفر به‬ ‫ِ‬ ‫در فصل دل انگیز بهار را از دست ندهند‪ .‬مهمانسرایی به وسعت ایران و‬ ‫اغوشی گرم به گشودگی قلب تمام ایرانیان اماده پذیرایی از گردشگران‬ ‫تمام کشورها است‪».‬‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪70‬‬ ‫مالیات خروج از کشور نه! همان وجوهی که مطابق روال قانونی از مسافران ‪...‬‬ ‫سوءبرداشتنمایندگانیامردم؟‬ ‫مجلس الیحه مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور را درحالی تصویب کرد‬ ‫که واکنش ها و اعتراض های مردمی و فعاالن گردشگری‪ ،‬برخی نمایندگان را بر‬ ‫ان داشت تا هنوز ُمهر رای شان خشک نشده‪ ،‬اذعان کنند که قرار نیست مالیات‬ ‫اضافه ای برای خروج از کشور گرفته شود‪ .‬سازمان امور مالیاتی نیز یک روز بعد‬ ‫درحالی که واکنش ها شدت گرفته بود‪ ،‬تصریح کرد که این مالیات همان عوارض‬ ‫خروجی است و برداشت های ناصواب و کذبی از ان مصوبه شده است‪.‬‬ ‫صبح روز سه شنبه اول بهمن ماه‪ ،‬مجلس ماده‪ ۳۳‬الیحه مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫را تصویب کرد‪ .‬بر اساس این مصوبه‪ ،‬سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر‬ ‫مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ‪ ۳‬این ماده از مرزهای هوایی‪ ،‬دریایی و زمینی‬ ‫وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درامد عمومی نزد‬ ‫خزانه داری کل کشور واریز کند‪ .‬این مالیات در حالی تصویب شده که شهروندان‬ ‫ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور‬ ‫پرداختمی کنند‪.‬‬ ‫در مــاده ای که نمایندگان به ان رای دادند‪ ،‬اســتثناءهایی هم وجود دارد؛‬ ‫براساس تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۳۳‬الیحه مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬دارندگان گذرنامه های‬ ‫سیاسی و خدمت‪ ،‬خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی‪،‬‬ ‫دانشــجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور‪ ،‬بیمارانی که با مجوز شورای‬ ‫پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و‬ ‫مرزنشینان‪ ،‬جانبازان انقالب اسالمی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام‬ ‫می شوند‪ ،‬زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج‬ ‫می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی هستند‪ ،‬از پرداخت این مالیات معاف شده اند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ ۳‬این ماده هم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران را موظف کرده‬ ‫است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور‬ ‫هســتند را به روشی که ســازمان (مالیات) تعیین می کند کنترل و از خروج‬ ‫مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده اند‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫برداشت از مصوبه این بود که مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی شهروندان‬ ‫ایرانی بســته شــده اســت که متفاوت از عوارض خروجی است‪ .‬همین امر‪،‬‬ ‫واکنش های مردمی گســترده ای را به دنبال داشت و پرسش هایی مطرح شد‬ ‫درباره این که چرا وقتی محل هزینه کرد عوارض خروج مبهم اســت‪ ،‬مجلس‬ ‫مالیات جدیدی را بر سفرهای خارجی بسته است‪ .‬از طرفی نگرانی هایی درباره‬ ‫تحدید سفرهای خارجی ان هم در شرایطی که قبال نرخ عوارض خروجی‪ ،‬ارز و‬ ‫بلیت هواپیما سفرهای خارجی اثر خود را گذاشته بود‪ ،‬پیش اورد‪.‬‬ ‫این مصوبه حتی اعتراض های تشکل های خصوصی گردشگری را برانگیخت و‬ ‫باعث انتشار اطالعیه های بدون هویت در ارتباط با تجمع تعدادی از اژانس داران‬ ‫شد‪ .‬حرمت اهلل رفیعی رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی‬ ‫ایــران ـ درباره این مصوبه گفت‪« :‬من با اینکه بارها این مصوبه را خواندم ولی‬ ‫متوجه نشــدم که دقیقاً چه نوع مصوبه ای تصویب شده وقتی که اکنون از هر‬ ‫مسافر عوارض خروج گرفته می شود گرفتن مالیات به چه منظور است؟ معموالً‬ ‫اگر مصوبه ای را به مجلس می برند باید با اهل فن و دســت اندرکاران ان حوزه‬ ‫مشورتی انجام شود‪ .‬در این باره چه مشورتی شد؟ وقتی بخش خصوصی و بخش‬ ‫دولتی از این موضوع خبر ندارند و یک باره چنین چیزی تصویب می شود باید‬ ‫چه کار کرد؟ »‬ ‫جبار کوچکی نژاد رییس فراکســیون گردشگری مجلس هم به این مصوبه‬ ‫واکنشی داشت و گفت‪« :‬من با این موضوع مخالفت کردم چون زمانی که عوارض‬ ‫از مسافر دریافت می شود دیگر نیازی به گرفتن مالیات نیست‪» .‬‬ ‫شهاب الدین بی مقدار‪ ،‬نماینده تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو نیز این توضیح را داد که‬ ‫«ماده تصویب شده در مجلس درباره اخذ مالیات از مسافرانی که قصد خروج‬ ‫از کشــور را دارند‪ ،‬در راستای طرح جداسازی و مستقل کردن بودجه کشور از‬ ‫درامدهای نفتی با توسل به مالیات انجام می گیرد‪ .‬در این ماده‪ ،‬اخذ مالیات افزون‬ ‫بر عوارض خروج از کشور است اما تا کنون مقدار دقیق ان مشخص نیست‪» .‬‬ ‫این مصوبه حتی متولیان گردشگری را غافلگیر کرد‪ .‬به نظر می رسید در تنظیم‬ ‫و پیشــنهاد الیحه ان مشورتی با وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی نشده است‪ ،‬همانطور که وقتی افزایش عوارض خروج از کشور در الیحه‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش یافت‪ ،‬مسووالن گردشگری از ان بی خبر بودند و‬ ‫فکر می کردند مبلغ عوارض خروج ‪ ۸۰‬هزار تومان شده و نه ‪ ۲۲۰‬هزار تومان‪.‬‬ ‫موقعیت های مشابه این سوال را مطرح می کند که جایگاه مشورتی متخصصان‪،‬‬ ‫متولیان و ذی مدخالن گردشگری در تنظیم لوایح و مصوبه های مرتبط با موضوع‬ ‫سفر و گردشگری کجاست؟‬ ‫ی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫انچنان که ولی تیمور ‬ ‫و صنایع دستی درباره این مصوبه گفت که این موضوع مورد نظر وزارتخانه نبوده‬ ‫است‪ ،‬ما هم پس از تصویب از وجود این الیحه مطلع و غافلگیر شدیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت از تصویب ماده ‪ ۳۳‬الیحه مالیات بــر ارزش افزوده و واکنش ها‬ ‫نگذشته بود که سید فرید موسوی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی ـ در صفحه شخصی خود در توییتر این توضیح را نوشت‪« :‬مالیات خروج‬ ‫از کشور پایه جدید مالیاتی نیست‪ ،‬همان عوارض خروجی است که قبال تعریف‬ ‫شده‪ .‬چون عوارض باید به شهرداریها پرداخت شود‪ ،‬صرفا نام ان به مالیات تغییر‬ ‫کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود‪ .‬همچنین برخی معافیتهای ضروری که در‬ ‫قوانین به صورت پراکنده تعریف شده‪ ،‬در این قانون مجتمع شد‪» .‬‬ ‫الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی هم گفت‪:‬‬ ‫«مالیات خروج از کشور پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور از مسافران‬ ‫دریافت می شد و چیز تازه ای نیست‪ .‬ما در الیحه مالیات بر ارزش افزوده موارد‬ ‫عوارض و مالیات را تجمیع کرده ایم و قرار است همه این ها به خزانه واریز شود و‬ ‫مجموعه درامدهای حاصل از مالیات و عوارض به صورت ‪ ۵۰-۵۰‬بین شهرداری‬ ‫و دولت پرداخت شود‪» .‬‬ ‫او اضافه کرده که «مالیات خروج از کشــور که پیش از این با عنوان عوارض‬ ‫خروج از کشــور شناخته می شد‪ ،‬قرار است مانند گذشته در الیحه بودجه هر‬ ‫سال تعیین شود‪».‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و عضو کمیســیون اقتصادی‬ ‫مجلس شــورای اسالمی هم گفته است‪« :‬در اصالحیه الیحه مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده عوارض خروج از کشــور از نظر شــکلی و محتوایی اصالح شد‪ .‬پیش از‬ ‫این اختالف نظری بین دولت و شهرداری ها وجود داشت‪ ،‬طبق قانون عوارض‬ ‫مربوط به شهرداری ها و مالیات مربوط به دولت است‪ .‬پیش از این عوارض خروج‬ ‫از کشور به شهرداری ها تعلق می گرفت‪ .‬در نتیجه نرخ مالیات خروج از کشور‬ ‫در بودجه ساالنه تعیین می شود و دیگر عوارض خروج از کشور از مسافران اخذ‬ ‫نخواهد شد‪» .‬‬ ‫توضیحات اصالحی برخی نماینــدگان ان هم پس واکنش ها‪ ،‬اعتراض ها و‬ ‫بی اطالعی ها‪ ،‬این پرسش را مطرح می کند که اگر مالیات بر ارزش افزوده سفر به‬ ‫خارج از کشور همان عوارض خروجی است چرا برخی نمایندگان مخصوصا در‬ ‫فراکسیون گردشگری که باید مطلع ترین و اگاه ترین بخش مرتبط با گردشگری‬ ‫در مجلس باشند‪ ،‬نسبت به ان معترض بوده اند و در رسانه ها با تصویب چنین‬ ‫ماد ه قانونی اعالم مخالفت کرده و حتی گفته اند‪« ،‬پیگیری می کنند تا ملغی‬ ‫شود‪ ».‬از سوی دیگر‪ ،‬تناقض توضیحات و نظرات برخی نمایندگان مجلس این‬ ‫سوال را پیش می اورد که ایا نمایندگان مردم می دانستند چه الیحه ای به رای‬ ‫گذاشته شده است و اگر این مالیات همان عوارض خروج بود؛ چرا از همان ابتدا به‬ ‫صراحت موضوع ان در مصوبه مشخص نشده است و درباره تغییر عنوان «عوارض‬ ‫خروج» به «مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور» تبصره ای وجود ندارد و یا‬ ‫اشاره ای نشده است که در شرایط حاضر به واکنش ها و تنش ها دامن بزند‪.‬‬ ‫گِره مصوبه مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی را درحالی که تناقض های‬ ‫گفتاری نمایندگان مجلس کور کرده بود‪ ،‬در نهایت سازمان امور مالیاتی باز کرد‪.‬‬ ‫حمدمسیحیـمعاوندرامدهایمالیاتیسازمانامورمالیاتیکشور(چهارشنبه‬ ‫‪ ۲‬بهمن ماه) در توضیحاتی که سامانه اطالع رسانی این سازمان منتشر کرده‪،‬‬ ‫برداشت های صورت گرفته از این مصوبه را ناصواب و کذب خواند و گفت‪ :‬این‬ ‫مالیات همان وجوهی است که از گذشته از مسافران عازم خارج از کشور مطابق‬ ‫ی شود‪ .‬بنابراین مصوبه ای که‬ ‫ماده ‪ ۴۵‬قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت م ‬ ‫اخیرا ً مجلس نهایی کرده است‪ ،‬همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل‬ ‫وصول می شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۴۵‬قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت اجازه داده می دهد بابت خروج‬ ‫هر مسافر از مرزهای هوایی‪ ،‬دریایی و زمینی مبلغی را از مسافران دریافت و به‬ ‫حساب درامد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز کند‪ .‬تغییرات این مبالغ‬ ‫هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می شود‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬نرخ عوارض خروج از کشور‪ ،‬با رشد خیره کنند ه بیش از ‪ ۳‬برابری‬ ‫و با افزایش پلکانی تصاعدی‪ ،‬حاشیه ها و نقدهای بسیاری را در فضای عمومی‬ ‫کشور به وجود اورده بود‪.‬‬ ‫با حضور وزیر امور خارجه‬ ‫برگزارینشستهم اندیشیپاسداریازمراکزفرهنگی؛میراثمشترکبشری‬ ‫دبیر کمیســیون ملی یونســکو از برگزاری همایش پاسداری از مراکز‬ ‫فرهنگی؛ میراث مشترک بشری با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫ایران و با حضور وزیر امور خارجه و مسووالن و کارشناسان فرهنگی خبر‬ ‫داد‪ .‬حجت اهلل ایوبی در این باره گفت‪ :‬یونســکو بر پایه این اندیشــه شکل‬ ‫گرفت که ریشه های خشونت و جنگ را در اذهان بخشکاند‪ .‬شاید به همین‬ ‫دلیل در این ســازمان بر شناســایی و برجسته کردن هر انچه که میراث‬ ‫مشترک بشــری اســت تاکید فراوانی وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬شناسایی و‬ ‫ثبت میراث ملموس و ناملموس یکی از راه های نزدیک تر شدن ملت ها به‬ ‫یکدیگر اســت‪ .‬زمانی که اعالم می شود‪ ،‬در ایران ‪ ۱۵‬ائین و ‪ ۲۴‬اثر ثبت‬ ‫جهانی شــده است‪ ،‬معنایش این اســت که همه جهان خود را به گونه ای‬ ‫متعلق به این سرزمین می دانند‪ .‬دبیر کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران عنوان‬ ‫تمدنی خود را‬ ‫کرد‪ :‬به بیان دیگر جهان‪ ،‬تجربه ها و دستاوردهای فرهنگی و‬ ‫ِ‬ ‫با دیگران به اشتراک می گذارد و این خود بهترین راه برای ایجاد فرهنگ‬ ‫گفت وگو و صلح پایدار در جهان اســت‪ .‬ایوبی تصریــح کرد‪ :‬رویدادهای‬ ‫دلخراش و ازاردهنده این ســال ها در تخریب میراث مشــترک فرهنگی‬ ‫جهــان‪ ،‬موجب اندوه و تاثر همه جهان شــد‪ .‬تــاش جمعی نخبگان و‬ ‫فرهیختگان برای پاسداری از میراث جهانی مشترک‪ ،‬قابل ستایش و راهی‬ ‫مطمئن برای حرکت به ســوی صلحی پایدار اســت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬سهم‬ ‫ایران در میراث جهانی مشترک بی مانند و مورد احترام همه جهان است‪.‬‬ ‫توصیه های‬ ‫سفارت ایران در چین‬ ‫درباره ویروس کرونا‬ ‫ایران نهمین کشور از نظر تعداد ثبت های جهانی است‪ .‬هر دو سال یک بار‪،‬‬ ‫دو شخصیت فرهنگی و علمی ایرانی در فهرست بزرگداشت های یونسکو‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬بنابراین پاســداری از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس‬ ‫ایران یک مطالبه جهانی است‪ .‬دبیر کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران گفت‪:‬‬ ‫تهدید این میراث بشــری‪ ،‬تهدید تاریخ مشــترک و تهدید هویت نه تنها‬ ‫یک ملت که تهدید بخشــی از هویت تاریخی همه جهان اســت‪ .‬در برابر‬ ‫بهترین کار‪،‬‬ ‫احتمالی اینده‬ ‫رفتارهای ناهنجار گذشته و رفتارهای ناهنجار‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اگاهی بخشــی است‪ .‬ایوبی با اشاره به جزئیات همایش پاسداری از مراکز‬ ‫فرهنگی؛ میراث مشــترک بشــری گفت‪ :‬در این همایش در حقیقت در‬ ‫سفارت ایران در چین از هموطنان مقیم این کشور درخواست کرد ضمن توجه به هشدارهای‬ ‫پزشکی‪-‬بهداشتی در خصوص ویروس کرونا‪ ،‬تا حد امکان از حضور در اماکن پر تردد اجتناب‬ ‫ورزند‪ .‬ســفارت ایران در چین اعالم کرد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس جدید کرونا‪ ،‬از هموطنان‬ ‫ارجمند مقیم چین درخواست می گردد ضمن توجه به هشدارهای پزشکی‪-‬بهداشتی در این‬ ‫خصوص‪ ،‬تا حد امکان از حضور در اماکن پر تردد اجتناب ورزند‪ .‬طبق تمهیدات دولت چین‬ ‫در حال حاضر ورود و خروج غیر ضروری به شــهرهای قرنطینه شده امکان پذیر نمی باشد‪.‬‬ ‫هموطنان عزیزی که قصد سفر به چین را دارند پیش از سفر اخرین وضعیت شیوع ویروس در‬ ‫مقصد را رصد نموده و از تردد در اماکن مشکوک به الودگی اجتناب ورزند‪ .‬در صورت مشاهده‬ ‫س به مراکز درمانی مراجعه و جهت دریافت خدمات کنسولی با سفارت یا‬ ‫عالئم ابتال به ویرو ‬ ‫کنسولگری هایایرانتماسحاصلفرمایند‪.‬‬ ‫تالش هستیم با حضور اساتید و شــخصیت های برجسته و سازمان های‬ ‫مــردم نهاد ملی و بین المللی‪ ،‬نقش و جایگاه اثار تاریخی و فرهنگی را در‬ ‫ایجاد هویت مشــترک‪ ،‬صلح پایدار‪ ،‬گفت وگو و روابط پایدار بین کشورها‬ ‫بررسی کنیم‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬این همایش روز دوشنبه ‪ ۷‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬صبح در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد‪ .‬همچنین محمدجواد‬ ‫ظریــف‪ ،‬وزیر محترم امور خارجه نیز در این جلســه حضور دارند و این‬ ‫همایــش با حمایت وزیر محترم علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری منصور غالمی‬ ‫به عنوان رئیس کمیســیون ملی یونســکو و رئیس محترم کتابخانه ملی‬ ‫دکتر اشــرف بروجردی‪ ،‬برگزار می شود و از سفرا نیز برای حضور در این‬ ‫رویداد دعوت شــده است‪ .‬دبیر کمیســیون ملی یونسکو در ایران گفت‪:‬‬ ‫این نشســت مقدمه ای اســت برای هم فکری و هم اندیشی با نمایندگان‬ ‫کشورهای دارنده تمدن های کهن و یافتن راه های مطمئن برای پاسداری‬ ‫از میراث مشــترک جهانی که یکی از ماموریت های مهم یونســکو است‪.‬‬ ‫عکس العمل به موقع و ســریع مدیرکل یونســکو خانــم اودری ازوله و‬ ‫صدور بیانیه پس از تهدیدهای اخیر قابل ستایش است‪ .‬کنوانسیون های‬ ‫متعددی در یونسکو به تصویب رسیده است که بر این مسئله تاکید دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از همه کســانی که در برگزاری این رویداد همکاری کرده اند‪،‬‬ ‫نهایت ســپاس را دارم‪ .‬بی تردید نقش رســانه ها در ایجاد اجماع ملی و‬ ‫جهانی برای پاسداری از میراث جهانی و ملی بسیار مهم و اثرگذار است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫کوچه هلند‬ ‫در تهران ثبت ملی می شود‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬کوچه هلند در منطقه‬ ‫‪ ۸‬پایتخت ثبت ملی می شــود‪ .‬این مطلب را «احمد مســجد‬ ‫جامعی» روز جمعــه در جریان برنامه تهرانگردی از منطقه ‪۸‬‬ ‫پایتخت مطرح کرد‪ .‬کوچه هلند یکی از کوچه های منطقه ‪۸‬‬ ‫تهران است که امروز مقصد تهران گردی است‪ .‬مسجدجامعی در‬ ‫این باره افزود‪ :‬موضوع کوچه هلند به سال ‪ ۱۳۴۱‬و زلزله بوئین‬ ‫زهرا برمی گــردد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس از زلزله بوئین زهرا زمین‬ ‫این کوچه از سوی ملکه هلند خریداری و در اختیار ارامنه قرار‬ ‫گرفت تا زلزله زدگان بوئین زهرا و برخی ارامنه در ان ســاکن‬ ‫شــوند‪ .‬مسجد جامعی تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر این کوچه از‬ ‫نظر سیما و منظر شهری نیازمند اصالح است که پس از اصالح‬ ‫پیگیری ثبت ملی ان انجام می شــود‪ .‬وی خاطر نشــان کرد‪:‬‬ ‫اشــفتگی بصری این کوچه نیز با نظر کارشناسان اصالح می‬ ‫شود‪ .‬عضوشورای تهران تاکید کرد‪ :‬ثبت ملی این کوچه نشانه‬ ‫همکاری مشترک ایران‪ ،‬هلند‪ ،‬مسلمانان و مسیحیان خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی تعویض سنگفرش کوچه و شناسنامه دار شدن ان را از‬ ‫جمله مقدمات ثبت ملی کوچه هلند عنوان کرد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری کشور خبر داد‪:‬‬ ‫تصویب برنامه های تبلیغی‬ ‫گردشگری در ستاد اطالع رسانی‬ ‫اقتصادی‬ ‫معاون گردشگری کشور گفت‪ :‬برنامه ها برای خروج از بحران‬ ‫گردشگری در ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی وزارت‬ ‫کشــور به تصویب رسیده اســت‪ .‬ولی تیموری درباره برنامه‬ ‫اقدام فوری برای خارج شــدن از وضعیت کنونی گردشگری‬ ‫که پیش از این اعالم شــده بود از (شنبه) اجرایی خواهد شد‬ ‫گفت‪ :‬رخداد تلخی اتفاق افتاده و تصویر ایران به عنوان مقصد‬ ‫گردشگری مقداری دچار خدشه شده است در چنین شرایطی‬ ‫کشورها به سمت بازســازی تصویر موجود می روند کاری که‬ ‫بایــد برای ترمیم این تصویر انجام دهیم در قالب برنامه کوتاه‬ ‫مدت اقدامات مدیریتی و تخصصی اســت‪ .‬در بخش اقدامات‬ ‫مدیریتی‪ ،‬هم افزایی و تکالیفی را باید دستگاه های دیگر انجام‬ ‫دهند مانند وزارت خارجه که می بایست با سفرا ارتباط بگیرند‬ ‫و یا اینکــه از افراد موثر دعوت کننــد‪ .‬برنامه های درازمدتی‬ ‫هم وجــود دارد‪ .‬برنامه های تخصصی نیز به اقدامات خودمان‬ ‫برمی گردد‪ .‬وی گفت‪ :‬در صنعت گردشگری عرف هست که در‬ ‫کنار هر برنامه و سند و استراتژی‪ ،‬بخشی هم به مدیریت بحران‬ ‫اختصاص داده شود یعنی اگر سند توسعه گردشگری نوشته‬ ‫می شود بخشی از ان باید در حوزه اقدام فوری برای بحران نیز‬ ‫باشــد‪ .‬ما در این زمینه از تجربیات بین المللی کمک گرفتیم‬ ‫مانند تجربه اســترالیا فیلیپین یا اندونزی‪ .‬گاهی این اقدامات‬ ‫بــه بودجه کالن نیاز دارند که عم ً‬ ‫ال در دولت این اقدام امکان‬ ‫پذیر نیست که بخواهند بودجه ای در اختیار ما بگذارند بنابراین‬ ‫باید به سمت برنامه های مشارکتی با دستگاه های دیگر برویم‪.‬‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی بیان کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫این اقدامات را هم بایــد خودمان انجام دهیم مانند دعوت از‬ ‫اینفلوینسرها و یا برگزاری نشست های رو در رو و یا شرکت در‬ ‫نمایشگاه های خارجی یا برپایی نشست های یک روزه‪ .‬برخی‬ ‫از این اقدامات در داخل کشور باید انجام شود‪ .‬ما باید بتوانیم‬ ‫دولت و دستگاه های دیگر را در گیر کرده و با بخش خصوصی‬ ‫نیز همکاری کنیم این برنامه ها در قالب پلتفورمی تهیه شده‬ ‫و در ســتاد اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی وزارت کشور‬ ‫نیز به تصویب رســید‪ .‬پس از تصویــب این برنامه ها به دولت‬ ‫پیشنهاد می شود در دولت هم تصویب خواهد شد یعنی دولت‬ ‫مکلف می کند که هر دســتگاهی باید چــه کاری انجام دهد‪.‬‬ ‫تیمــوری بیان کرد‪ :‬ما باید بتوانیم گردشــگری داخلی را نیز‬ ‫رونق بدهیم این موضوع کمک می کند تا گردشــگر خارجی‬ ‫ببیند که هنوز سفر در داخل ایران جریان دارد و از این حالت‬ ‫کرختی درامده ایم‪.‬‬ ‫علی اصغر مونسان به دنبال وضعیت بحرانی گردشگری در کشور‪:‬‬ ‫خنثی سازی تبلیغات منفی و ترمیم‬ ‫چهره کشور‬ ‫برنامه اقدام فوری گردشــگری ایران با هدف خنثی سازی‬ ‫تبلیغات منفی و ترمیم چهره کشــور از امروز شــنبه اجرا‬ ‫می شــود‪ ،‬برنامه ای که طبق گفته وزیــر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی‪ ،‬بودجه ویژه ای ندارد اما قرار‬ ‫است دستگاه های دیگر برای به نتیجه رساندن ان همکاری‬ ‫داشته باشند‪ .‬علی اصغر مونسان به دنبال وضعیت بحرانی که‬ ‫در گردشگری پس از وقایع اخیر ایران و منطقه ایجاد شده‬ ‫اســت‪ ،‬روز سه شنبه (اول بهمن ماه) جلسه ای با جمعی از‬ ‫تورگردان ها داشت که در ان گفت‪ :‬سران قوا‪ ،‬شورای امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬وزرای امور خارجه و اقصاد در جریان وضع گردشگری‬ ‫کشــور قرار گرفته اند و گزارش کاملی هم در اختیار رییس‬ ‫جمهور قرار داده شده و پیشنهادهایی هم به وزرای اقتصاد و‬ ‫خارجه فرستاده و دولت هم تمهیداتی دارد و تالش می کند‬ ‫اثر اخبار منفی را کنترل کند‪ .‬او در واکنش به درخواســت‬ ‫هایی که برای حمایت مالی از گردشگری مطرح شد‪ ،‬خیلی‬ ‫صریح گفت که بودجه دولت زیر فشار است‪ ،‬بنابراین انتظار‬ ‫نداشته باشــید بودجه ویژه ای به گردشگری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد‬ ‫که محــور برنامه اقدام فوری گردشــگری ایران‪« ،‬تبلیغات‬ ‫مثبت» اســت اما به جزئیات دیگر ان اشاره ای نکرد‪ .‬پیش‬ ‫از این‪ ،‬مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری برنامه ای را‬ ‫با عنوان «اعتمادســازی تبلیغات گردشگری ایران» با هدف‬ ‫عبور از چالش های بوجود امده است‪ ،‬منتشر کرده بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫مازندران جاذبه های چهار فصل و‬ ‫گردشگری تک فصلی‬ ‫مازندران از معدود استان های چهار فصل کشور است که توانایی‬ ‫جذب مسافران و گردشگران با تمایالت متفاوت در تمامی فصول‬ ‫را دارد‪ ،‬درحالی که برنامه ریزی های جذب گردشگری در این استان‬ ‫فقط محدود به فصل تابستان و ایام عید است‪ .‬مازندران با میزبانی‬ ‫ساالنه از حدود ‪ ۳۰‬میلیون مسافر و گردشگر رتبه یک کشور را دارد‬ ‫که متناســب با جاذبه های گردشگری دور از انتظار نیست‪ .‬در تازه‬ ‫ترین خبر شاهد افزایش ‪ ۴۳‬درصدی گردشگری به استان مازندران‬ ‫هستیم که در‪ ۶‬ماهه نخست امسال توانست‪ ۲۰‬میلیون نفر گردشگر‬ ‫را جذب کند که گویای ظرفیت باالی مازندران برای برطرف کردن‬ ‫نیاز گردشگر دارد‪ .‬مازندران عالوه بر جاذبه هایی همچون دریا‪ ،‬ساحل‪،‬‬ ‫جنگل‪ ،‬تاالب‪ ،‬دشــت‪ ،‬کوه‪ ،‬مزارع‪ ،‬رودخانه‪ ،‬دریاچه و اب بندان و‬ ‫جاذبه خفته ای دیگر دارد که ان تغییر فصول و شــرایط استان در‬ ‫هر فصل است‪ .‬شرایطی که زیبایی های متنوعی را برای هر بیننده‬ ‫در استین دارد و خودنمایی فصول مختلف که می تواند به تنهایی‬ ‫یکی از ظرفیت های عظیم جذب گردشگر به استان باشد‪ .‬اما امکانات‬ ‫و خدمات دائمی همچون رستوران ها‪ ،‬سرمایه گذاری و برنامه ریزی‬ ‫برای مدیریت سفر گردشگر فقط برای فصل تابستان و همچنین ایام‬ ‫نوروز تعریف شده و فصول دیگر عمال جاذبه ای برای دیده گردشگر‬ ‫وجود ندارد یا تعریف نشده است‪ .‬بسیاری از جاذبه های دیدنی استان‬ ‫مازندران که ظرفیت باالیی برای جلب نظر گردشــگر دارند در ایام‬ ‫پاییز و زمستان است که همواره ناشناخته می ماند‪ .‬برای فهم بهتر‬ ‫این مسئله در تابستان و ایام نوروز بسته های راهنمای مسافر‪ ،‬اماکن‬ ‫تفریحی گردشگری‪ ،‬اماکن تاریخی مانند موزه ها‪ ،‬تبلیغات گسترده‬ ‫از جاذبه ها و زیرساخت های گردشگری و دیگر موارد انجام می شود‬ ‫و گردشگران تا حدی از روزمرگی خارج شده و به سراغ این جاذبه ها‬ ‫می روند‪ .‬در فصول دیگر جز ســواحل که به دلیل شرایط جوی از‬ ‫دریای ان نیز نمی توان اســتفاده کرد‪ ،‬گردشگران جاذبه ای برای‬ ‫دیده ندارند و عمال برنامه ای برای هدایت گردشــگران وجود ندارد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه گردشگران به استان وارد می شوند و زیرساخت های‬ ‫متعدد اقامتگاهی نیز در استان وجود دارد‪ ،‬اما هیچ جاذبه زمستانه‬ ‫و پاییزه که در مازندران کم هم نیست به گردشگر یا مسافر معرفی‬ ‫نمی شود تا نه تنها جذابیت حضور در استان را چند برابر کند‪ ،‬بلکه‬ ‫ظرفیت های درامد زایی را نیز متنوع سازد‪ .‬زمستان سال گذشته بود‬ ‫که برخی مسئوالن و کارشناسان حوزه گردشگری مازندران صراحتا‬ ‫اعالم کردند که برنامه ای برای گردشگری فصول غیر پیک در استان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اما ایا به راستی مازندران برنامه ای در سفرهای زمستانه‪،‬‬ ‫پاییزه و حتی بهاره گردشگران ندارد؟ و اگر ندارد چرا کسی به فکر‬ ‫اینسرمایهعظیمنیست؟معاونگردشگریاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی مازندران اظهار داشت‪ :‬خدمات گردشگری‬ ‫در مازندران برای یکسال تعریف می شود و جز در صورت بروز مشکل‬ ‫فعالیت انها توقف ناپذیر است‪ .‬مهران حسنی با بیان اینکه هر منطقه‬ ‫گردشگری برای خود ایام پیک و غیر پیک دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شاید در ایام‬ ‫نوروز و تابســتان برنامه های ویژه ای داشته باشیم اما این به معنای‬ ‫سرگردانی گردشگران در ایام دیگر سال نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد از گردشــگران ما در فصل تابستان و زمستان به‬ ‫مازندران سفر می کنند که جذابیت این فصول را برای سرمایه گذار و‬ ‫هم برای ارائه خدمات بیشتر بیشتر می کند‪ .‬به گفته او اماکن تفریحی‬ ‫اســتان نیز در تمامی فصول سال فعال هستند اما در فصل پیک‬ ‫گردشگر فعالیت بیشتر خواهد بود زیرا حجم گردشگران و همچنین‬ ‫ساعات حضور انها گسترده تر است‪ .‬معاون گردشگری مازندران با‬ ‫اشاره به اینکه هنوز به گردشگری فصول دیگر ورود جدی نکردیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ریسک سرمایه گذاری فصلی در مازندران باال است و سرمایه‬ ‫گذاران ســعی می کنند به گونه ای سرمایه گذاری کنند که تقریبا‬ ‫چهار فصل را پوشش دهد‪ .‬حسنی یکی از عوامل عدم برنامه ریزی‬ ‫بر جاذبه های پاییزه و زمستانه مازندران وابستگی انان به شرایط اب‬ ‫و هوایی دانست و افزود‪ :‬متاسفانه بستر زمستانه و پاییزه گردشگری‬ ‫برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان گردشگری قابل اتکا نبوده و هنوز‬ ‫ورود جدی نکردند‪ .‬عالوه بر این به گفته او نبود زیر ساختهای الزم‬ ‫در مناطقی که دارای جاذبه گردشگری زمستانه هستند همچون‬ ‫ارتفاعات استان از دیگر عوامل عدم ورود سرمایه گذاران به این مناطق‬ ‫عنوان کرد‪ .‬معاون گردشگری مازندران همچنین گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫اغلب گردشگری ما در بستر مسافرت تفریحی تعریف می شود و هنوز‬ ‫به صورت هدفمند انجام نمی شود تا بتوانیم بر اساس تحلیل نیاز‬ ‫گردشگر برنامه و امکانات ارائه دهیم‪ .‬حسنی از بزرگ ترین دغدغه های‬ ‫گردشگری مازندران در جهت حرکت به سوی یک صنعت اقتصادی‬ ‫رسوب نگاه تفرجگاهی مسافران به استان دانست و افزود‪ :‬باید این‬ ‫نگاه جایش را به یک گردشــگری برنامه ریزی شده و بر پایه تعامل‬ ‫اجتماعی بدهد‪ .‬وی با بیان اینکه مازندران این ظرفیت و توانایی را‬ ‫دارد تا در تمام فصول سال برای گردشگران برنامه داشته باشد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اما ابتدا باید با فرهنگ سازی مسافر را به گردشگر تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫حرفهای معاون گردشگری مازندران در حالی فقط بخشی از جواب‬ ‫ســوال ماست که مسافران در فصول غیر پیک حتی یک راهنمای‬ ‫سر راهی نیز در جاده های استان نخواهند دید که این ضریب المثل‬ ‫را بــه ذهن متبادر می کند “ نه رومی روم نــه زنگی زنگ”‪ .‬خواب‬ ‫زمستانه گردشگری مازندران حداقل هشت ماه از سال در شرایطی‬ ‫هر ساله اتفاق می افتد که در تمام سال هر هفته شاهد ورود صدها‬ ‫هزار مسافر به استان هستیم‪ .‬مسافرانی که عمال هیچ جاذبه ای جز‬ ‫ساحل برایشان تعریف نشده است و پاسخ به سوال باال که همچنان‬ ‫گردشگری چهار فصل مازندران باید در خواب زمستانه چشم انتظار‬ ‫توجه مدیران و برنامه ریزان بماند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪70‬‬ ‫شناسایی مراکز غیررسمی پذیرش گردشگر‬ ‫ویالهایی بدون پرداخت مالیات با درامد باال!‬ ‫شهرستان کالردشت که از ان به عنوان پایتخت اکوتوریسم یاد می شود‬ ‫ســاالنه میزبان بیش از یک میلیون گردشگر داخلی و خارجی است ولی‬ ‫با ایــن حال به اعتقاد صاحبان مراکز اقامتی بــه خاطر فعالیت ویالهای‬ ‫بی نام و نشان‪ ،‬صنعت هتلداری و اقامتی رسمی از رونق چندانی برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬شهرستان ‪ ۵۰‬هزار نفری کالردشت که از شهرستان های تاریخی‪،‬‬ ‫کوهستانی و گردشگری مازندران است به دلیل داشتن اب و هوای سالم‪،‬‬ ‫جنگل های سرســبز هیرکانی‪ ،‬قله های مرتفع علم کوه‪ ،‬تخت سلیمان و‬ ‫یخچال های طبیعی در تمامی فصول سال پذیرای شمار انبوه گردشگران‬ ‫طبیعت گرد داخلی و خارجی اســت‪ .‬بنا به اظهار نظر مســئوالن دست‬ ‫اندرکار از ابتدای امســال تاکنون شمار مسافران و گردشگران ورودی به‬ ‫این شهرســتان دســت کم ‪ ۶۰۰‬هزار نفر اقامت در شــب بود که از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۰۶‬هزار نفرشــان از کشــورهای خارجی از جملــه عمان‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫عربســتان‪ ،‬المان‪ ،‬اتریش و شیوخ حاشیه خلیج فارس بوده اند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫کارشناســان صنعت هتداری‪ ،‬عده ای از دالالن و واســطه ها با راه اندازی‬ ‫تورهای گردشــگری غیرمجاز و هدایت بیشتر مسافران بویژه گردشگران‬ ‫طبیعت گرد خارجی به اقامتگاه های بی نام و نشان‪ ،‬باعث شده تا صاحبان‬ ‫این صنعت در این منطقه دچار مشــکالت عدیده ای شــوند‪ .‬پیش از این‬ ‫نیز اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری مازندران در‬ ‫گزارشــی اعالم کرده که از مجموع ‪ ۹۶‬هزار باب خانه مســافر شناسایی‬ ‫شــده بدون مجوز در این استان در قالب طرح ســاماندهی خانه مسافر‬ ‫تاکنــون بیش از ‪ ۲‬هزار باب مجوز دریافت کرده اند‪ .‬این شــمارخانه های‬ ‫مســافر ساماندهی شــده در کنار امار باالی خانه های مسافر بدون مجوز‬ ‫رقمی بســیار ناچیز و کمتر از سه درصد اســت و نتیجه ان می شود که‬ ‫هر ســاله در شــلوغ ترین فصل مســافری مازندران یعنی تعطیالت سه‬ ‫هفته ای عید نوروز‪ ،‬شهروندان مازندرانی بویژه در شهرهای ساحلی شاهد‬ ‫حضور انبوه چهره های جدید و ناشــناس در همســایگی خود باشند که‬ ‫گاهــی حتی زبان همدیگر را هم نمی فهمند‪ .‬مشــکالت فعالیت ویالها و‬ ‫خانه های اجاره ای در مازندران دیگر حتی خطوط قرمز را هم پشــت سر‬ ‫گذاشــته و در برخی مواقع به محل بروز اســیب های اجتماعی از ناحیه‬ ‫اتباع خارجی هم تبدیل شــده است‪ ،‬بطوریکه مدیرکل اداره امور اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی استانداری مازندران پیش از این اعالم کرده که امسال‬ ‫دســتکم ‪ ۵۲‬گردشگر خارجی به جرم بزهکاری در این استان ان هم در‬ ‫خانه ها و ویالهای اجاره ای شناســایی و دستگیر شدند‪ .‬جمعی از مدیران‬ ‫واحدهای اقامتی و مسئوالن دست اندرکار در شهرستان کالردشت‪ ،‬ضعف‬ ‫نظارت‪ ،‬وجود واسطه ها‪ ،‬افزایش قارچ گونه تورهای غیر مجاز گردشگری‬ ‫و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و فعالیت خانه مسافر های بی نام و‬ ‫نشان را از علت های اصلی بازار بی رونق مراکز اقامتی‪ ،‬رفاهی و گردشگری‬ ‫مجاز از جمله هتل ها‪ ،‬متل ها و مهمانپذیرها در این شهرستان برشمردند‪.‬‬ ‫یکــی از مدیران واحد اقامتی (هتل اپارتمان) در کالردشــت در این باره‬ ‫درامد مراکز اقامتی غیررسمی بیشتر از مراکز رسمی است‬ ‫جمشید ســلطان مرادی دیگر هتلدار شهرســتان کالردشت نیز گفت‪:‬‬ ‫ضریب اشغال مراکز غیر رسمی به علت فعالیت گسترده واسطه ها‪،‬دالل ها‬ ‫و ارتباط بیشــتر ان ها با اژانس های خدمات مسافرتی و جهانگردی برای‬ ‫پذیرش مسافر باال بوده و درامدهای هنگفتی به دست می اورند‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬به عنوان نمونه گزارش های مستند وجود دارد فردی که در این زمینه‬ ‫فعالیت دارد در سه ماه تابستان امسال بدون پرداخت ارزش افزوده‪ ،‬عوارض‬ ‫و مالیات حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان در امد کســب کرده در حالی که یک‬ ‫هتلدار نتوانســته نصف این درامد را بدست بیاورد‪ .‬وی که رئیس جامعه‬ ‫هتلداران استان مازندران نیز است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه به علت ضعف نظارت‬ ‫و صدور مجوزهای بی حســاب و کتاب به افراد غیر متخصص در قالب راه‬ ‫اندازی مرکز رزرواســیون خانه مسافر باعث شــده که همین افراد دالل و‬ ‫واسطه گر در سایت های اینترنتی تبلیغات گسترده کنند و هزاران مسافر‬ ‫بویژه گردشــگران خارجی را در ویالها اقامت دهند بدون انکه هیچ مقام‬ ‫مســوولی اطالعی از ان ها داشته باشد‪ .‬به گفته او‪ ،‬در حالی که برابر قانون‬ ‫وضوابط هر فرد خارجی که وارد ایران می شــود باید مشــخصات هویتی‪،‬‬ ‫جایگاه حقیقی و حقوقی اش در مراجع ذیصالح ثبت و ضبط شوند تا اگر‬ ‫گفت‪ :‬این شهرستان به علت برخورداری از روستاهای سرسبز و موقعیت‬ ‫گردشــگری ‪ ،‬بوم گردی‪ ،‬رودخانه جوشان سردابرود‪ ،‬قلل مخروطی شکل‬ ‫مرتفع علم کوه‪ ،‬تخت ســلیمان‪ ،‬جنگل های هیرکانی خزری و دیگر اثار‬ ‫طبیعی و تاریخی در تمامی فصول ســال پذیرای هزار مسافر‪ ،‬گردشگران‬ ‫داخلی‪ ،‬خارجی وکوهنوردان است و به همین خاطر عده زیادی از سرمایه‬ ‫گذاران با هزینه های میلیاردی برای ارائه خدمات مطلوب به این دسته از‬ ‫میهمانان‪ ،‬مراکز اقامتی مجاز ساخته اند‪.‬‬ ‫نــادر توکل افزود‪ :‬امروز فعالیت تورهای گردشــگری غیرمجاز و وجود‬ ‫واسطه ها و دالل ها بازار واحدهای اقامتی رسمی و مجاز این شهرستان را‬ ‫کم رونق کرده چرا که بدون ســرمایه انچنانی‪ ،‬پرداخت عوارض‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫حق بیمه‪ ،‬پول اب‪ ،‬برق‪،‬گاز و تلفن در سال درامدهای گزاف و هنگفتی‬ ‫بــه جیب می زنند درحالی که بازار کســب و کار واحدهای اقامتی مجاز‬ ‫در این شهرســتان دچار رکود شده است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬این موضوع‬ ‫چندین بار پی گیری و حتی در نشســت های متعــدد جامعه هتلداران‬ ‫مطرح و در این جلسه از مجریان دفاتر جهانگردی و تورهای گردشگری‬ ‫خواســته شد ارائه خدمات به این دسته از مسافران و گردشگران در گام‬ ‫نخست به عهده مدیران مراکز اقامتی مجوز دار از جمله هتل ها و متل ها‬ ‫باشــد و در صورت تکمیل ظرفیت این مراکز ان وقت خانه های مســافر‬ ‫شناسنامه دار استفاده شود متاسفانه این مصوبه بدرستی اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه مرکز اقامتی اش دارای ‪ ۲۴‬ســوئیت و یکصد تخت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در بازدیدهای میدانی از سطح شهر و روستاها دیده و‬ ‫گزارش شــده که عده زیادی از گردشگران خارجی از کشورهای مختلف‬ ‫بویــژه قطر‪ ،‬عمان و حتی المان و اتریش برای دیدن جاذبه های طبیعی‬ ‫زمســتانی و بهره مندی از جاذبه های خدادادی وارد این شهرستان شده‬ ‫اند و اغلب ان ها در ویالهای اســتیجاری بــه مدت یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫اقامــت دارند درحالی که میزان پذیرش روزانه در این اقامتگاه رســمی‬ ‫در شهرســتان در پایان هفته به تعداد انگشــتان دست هم نمی رسد‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬نتیجه این وضعیت اشــفته ان شده که مشکالتی مانند ناتوانی‬ ‫در پرداخت حقوق ماهیانه نیروهای شــاغل‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬عوارض شهرداری‬ ‫و مالیات برای صاحبان این واحدهای اقامتی ایجاد کرده اســت و اوج ان‬ ‫به حدی رسیده که خیلی از ســرمایه گذاران در سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش اظهار پشــیمانی می کنند‪ .‬توکل افزود‪ :‬نکته جالب تر انکه بیشتر‬ ‫واســطه ها و دالالنی که تورهای گردشگری در این شهرستان راه اندازی‬ ‫کرده اند سعی می کنند با کمترین اجاره بها به طوری که بیشترین سود‬ ‫را ببرند‪ ،‬بدون احســاس هیچگونه مسوولیتی و بدور از چشمان نهادهای‬ ‫نظارتی‪،‬ویالهای غیر مجاز را در اختیار مسافران خارجی قرار دهند‪.‬‬ ‫اتفاقی برای او خانواده اش رخ داد یا مرتکب تخلفاتی شــد بدانند در کجا‬ ‫ســاکن هستند تا به اسانی شناسایی و برابر قانون با او برخورد کنند‪ .‬وی‪،‬‬ ‫تعداد هتل ها و متل های موجود در این شهرســتان را حدود ‪ ۱۴‬باب اعالم‬ ‫کرد و با ابراز نگرانی اظهار داشت‪ :‬با ادامه این رویه طبیعتا تمامی مدیران‬ ‫واحدهای اقامتی و هتلداران ناگزیرند دســت به تعدیل نیرو بزنند چرا که‬ ‫دیگر فعالیت در این زمینه برای ان ها صرف اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫شناسایی مراکز غیررسمی پذیرش گردشگر‬ ‫حسین متاجی رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫کالردشت نیز در این باره گفت‪ :‬در این شهرستان انچه گزارش شده عده ای‬ ‫از دالالن و واسطه ها هستند که متاسفانه در سایت های غیر مجاز اقدام به‬ ‫پذیرش اینترنتی مسافر و گردشگر می کنند که این رویه خالف قانونی بوده‬ ‫و اکنون این افراد تاحدودی شناسایی شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬نشستی اخیرا در‬ ‫ارتباط با این موضوع با حضور جمعی از هتلداران و مسئوالن دست اندرکار‬ ‫شهرســتان برگزار و حتی تمهیدات خوبی هم برای پیشــگیری از چنین‬ ‫تخلفاتی اتخاذ و مصوب شد به طوری که دادستان عمومی و فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی نیز بر اجرایی کردن این مصوبه به شکل سختگیرانه تاکید و توصیه‬ ‫داشــتند‪ .‬وی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اولویت دادن ارائه خدمات به مسافران ورودی‬ ‫به این شهرستان از سوی مراکز اقامتی‪ ،‬پذیرایی‪ ،‬رفاهی و گردشگری مجاز‬ ‫مانند هتل ها‪ ،‬متل ها و مهمانپذیرها از مهم ترین بندهای این مصوبه بود و‬ ‫از انجایی که فعالیت خانه مسافرهای شناسنامه دار نیز به نوعی کمک یار‬ ‫تاسیســات گردشگردی در زمان پیک مسافرها هستند در صورت تکمیل‬ ‫ظرفیــت مراکز اقامتی مجاز این اقامتگاه ها نیز همکاری کنند‪ .‬رئیس داره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری کالردشت گفت‪ :‬بند دیگر‬ ‫این مصوبه ان بود که تورهای گردشگری غیرمجاز حق ندارند تحت هیچ‬ ‫شرائطی در این شهرستان فعالیت کنند و اگر هم مواردی دیده یا گزارش‬ ‫شــود برابر قانون با ان دسته از افرادی که در این بخش به شکل غیرمجاز‬ ‫فعالیت دارند برخورد و مجازات می شــوند‪ .‬متاجی بــا بیان اینکه در این‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۸‬واحد پذیرایی شامل هتل ها‪ ،‬متل‪،‬هتل اپارتمان‪ ،‬مجتمع‬ ‫خدمــات رفاهی و‪ ...‬وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این تعــداد مراکز دارای یک هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تخت هســتند ضمن انکه در مجموع ‪ ۴۰۰‬باب خانه مســافر هم در‬ ‫این شهرســتان شناسایی شــدند که تاکنون زمینه برای مجوز دار شدن‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحد فراهم شده است‪ .‬وی همچنین شمار خانه های مسافرهای بی‬ ‫نام و نشان در این شهرستان را نزدیک به هزار واحد پیش بینی کرد و در‬ ‫عین حال گفت‪ :‬در این شهرســتان ‪ ۶‬دفتر خدمات مسافرتی هم فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری کالردشت‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امســال تاکنون نزدیک به ‪ ۶۵۰‬هزار نفر مسافر و گردشگر‬ ‫که ‪ ۲۶‬هزار نفرشــان خارجی از کشــورهای عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬عراق‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫کشــورهای حاشیه خیلج فارس و المان‪ ،‬اتریش و سوئد بوده اند وارد این‬ ‫شهرستان شدند و از جاذبه های طبیعی‪ ،‬اثار تاریخی‪ ،‬مکان های گردشگری‬ ‫و تفریحی منطقه دیدن و بهره بردند‪ .‬متاجی با اشاره به اینکه کالردشت در‬ ‫فصل زمستان نیز به علت برخورداری از جاذبه های خاص طبیعی میزبان‬ ‫گردشگران خارجی است‪ ،‬افزود‪ :‬عده ای درقالب طبیعت گرد و کوهنورد در‬ ‫این فصل این منطقه را که با زیبایی های شگفت انگیز و خاصی هم همراه‬ ‫است مقصد سفرهای خود بر می گزینند‪.‬‬ ‫گردشگران خارجی از مراکز اقامتی غیر استاندارد‬ ‫استفبال نمی کنند‬ ‫نائب رییس جامعه هتلداران مازندران نیز گفت‪ :‬متاســفانه به علت عدم‬ ‫حمایت های الزم از صنعت هتلداری و غیراستاندارد بودن برخی از این مراکز‬ ‫اقامتی بسیاری از مسافرها بویژه خارجی ها اقبال کمتری برای اقامت در این‬ ‫مراکز از خود نشــان می دهند‪ .‬عبدالصمد ملکپور افــزود‪ :‬دولت باید با ارائه‬ ‫تسهیالت کم بهره و دراز مدت برای استانداردسازی و حتی بازسازی برخی‬ ‫از این مراکز اقامتی که به مرور زمان در حال فرسوده شدن هستند‪ ،‬از فعاالن‬ ‫این صنعت حمایت کند که متاسفانه تاکنون چنین حمایتی از این قشر نشده‬ ‫است‪ .‬وی اظهارداشت‪ :‬با همه مشکالت موجود در این مراکز اقامتی‪،‬در عین‬ ‫حال مســووالن ذیربط نباید اجازه دهند که عده ای با چشم پوشی از حق و‬ ‫حقوق این قشر که سرمایه گذاری های کالنی برای ارائه خدمات به مسافران‬ ‫و گردشگران در این مناطق کرده اند‪ ،‬ضایع شود‪ .‬نائب رئیس جامعه هتلداران‬ ‫مازنــدران گفت‪ :‬طبیعتا یک هتلدار با هزار امید و ارزو ســعی کرده چنین‬ ‫مکانی با ســرمایه گذاری انچنانی برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و‬ ‫گردشگران مهیا کند اگر قرار باشد در کنار این مراکز اقامتی مجاز‪ ،‬عده ای با‬ ‫هدایت مسافران و گردشگران و قراردادن خانه های مسافر بدون نام و نشان در‬ ‫اختیار ان ها فعالیت کنند چنین اقدامی در حقیقت ظلمی در حق این قشر‬ ‫از این جامعه است‪ .‬ملکپور افزود‪ :‬برخی از شهرستان های مازندران از جمله‬ ‫کالردشــت به دلیل برخورداری از شرائط خاص از جمله طبیعت بکر و قلل‬ ‫مرتفع نظیر علم کوه و تخت سلیمان در فصول سرد سال نیز پذیرای هزاران‬ ‫مســافر و گردشگر است درحالی که بررسی شده ضریب اشغال تخت مراکز‬ ‫اقامتی در این منطقه حتی در زمان پیک مســافر هم به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رسیده است و این وضعیت به ضرر یک هتلدار می باشد‪.‬‬ ‫جلوگیری از فعالیت اقامتگاه های غیررسمی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری مازندران نیز در‬ ‫نشست شورای اداری شهرستان کالردشت گفت‪ :‬کالردشت برخالف دیگر‬ ‫شهرستان های مازندران از توان اکولوژیکی باالیی برخوردار است و عالوه بر‬ ‫بر دارا بودن اثار طبیعی مانند دریاچه دریوک‪ ،‬رودخانه جوشان سردابرود‪،‬‬ ‫قلل مخروطی شکل تخت وسلیمان و علم کوه بناهای تاریخی فراوانی نیز‬ ‫دارد و طبیعتا در تمامی فصول سال پذیرای مسافران و گردشگران فراوانی‬ ‫است‪ .‬سیف اهلل فرزانه افزود‪ :‬اب و هوایی که این منطقه دارد در هیچ جای‬ ‫کشــور چنین شرائطی ندارد و انچه دیده و گزارش شده مردمان این دیار‬ ‫در حوزه هنر صنایع دســتی از جمله فرش کالردشت که قدمت چندین‬ ‫هزار ســاله دارد حرفی برای گفتن دارند در عین حال شماری از مسافران‬ ‫و گردشــگران خارجی ســعی می کنند عالوه بر اســتفاده از این مواهب‬ ‫طبیعی از هنر صنایع دستی این شهرستان نیز دیدن کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫منتهی با همه این ویژگی های منحصربفرد باید برای اقامتگاه های رسمی‬ ‫و غیر رسمی این منطقه به شکل هدفمند و قانونمند برنامه ریزی کرد به‬ ‫عبارتی درامد حاصل از گردشــگران ورودی به این منطقه به شکل برابر‬ ‫میان اقامتگاه های رســمی مجوز دار توزیع و از فعالیت اقامتگاه های بدون‬ ‫مجوز جلوگیری شود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫مازندران گفت که خانه های مســافر در حقیقت یک ظرفیت و کمک یار‬ ‫تاسیســات گردشگری در این استان هســتند منتهی در اولویت دوم باید‬ ‫قرار گیرند به عبارتی تا زمانی که اقامتگا های رسمی مانند هتل ها‪ ،‬متل ها‪،‬‬ ‫مهمانپذیر ها و دیگر تاسیســات گردشگری مجاز پاسخگوی نیاز مسافران‬ ‫و گرشــگران باشند و ظرفیت این مراکز اقامتی مجاز تکمیل شد ان وقت‬ ‫مسافران و گردشگران بی سرپناه را باید در خانه مسافرهای شناسنامه دار‬ ‫هدایت کرد‪ .‬به گفته فرزانه‪ ،‬از ابتدای امسال تاکنون دست کم ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫مسافر اقامت در شب در اســتان مازندران ثبت شده است و نکته مهم تر‬ ‫با توجه به گرانی بنزین طبیعتا در عید نوروز اولویت نخســت سفرها برای‬ ‫مسافران مازندران اســت‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد که اقدامات خوبی برای‬ ‫ســاماندهی خانه مسافرها در این اســتان انجام گرفته ضمن انکه امسال‬ ‫برای شهرســتان کالردشت در استانه نوروز تیم خوبی برای اعضای ستاد‬ ‫اجرایی خدمات سفر انتخاب شده است و سعی می شود به نحوی مدیریت‬ ‫شود که همه مردم این منطقه از درامدهای صنعت گردشگری به بهترین‬ ‫شــکل بهره ببرند‪ .‬در مازندران ‪ ۷۶‬هتل‪ ۸۸ ،‬هتــل اپارتمان‪ ۳۶ ،‬متل و‬ ‫مجموعه های اقامتی بین راهی فعالیت دارد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪70‬‬ ‫به بهانه برگزاری رویداد «ایران باشکوه»‬ ‫فصل داغ گردشگری زمستانی در ایران!‬ ‫ک هزار و ‪ ۸۰۰‬اثر تاریخی و طبیعی در پایتخت تاریخ و تمدن‬ ‫وجود ی ‬ ‫ایران زمین و برگزاری رویداد «ایران باشــکوه» همزمان با جشن سال نو‬ ‫چینی ها‪ ،‬فرصت مناسبی برای رونق دوباره گردشگری زمستانی همدان‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬به صراحت می توان گفت‪ ،‬همدان با داشتن جاذبه های‬ ‫بیشــمار گردشگری در همه فصول می تواند پذیرای عالقمندان این دیار‬ ‫باشــد؛ اما چالشی به نام فصلی بودن گردشــگری موجب شده اوج این‬ ‫ســفرها به ایام نوروز و تعطیالت تابســتان محدود شــود‪ .‬اما بی تردید‬ ‫برگزاری رویداد ایران باشــکوه در کنار جشنواره زمستانی این فرصت را‬ ‫برای گردشــگران فراهم کرد تا در زمستان نیز از جاذبه های گردشگری‬ ‫همدان دیدن کنند‪ .‬شهر همدان که در دامان کوه الوند پهنه گسترانیده‬ ‫ن ترین شهرهای جهان و پایتخت نخستین‬ ‫با تمدن سه هزار ساله از که ‬ ‫شــاهان ایرانی در دوران مادها بود ه اســت که به واسطه دارا بودن بیش‬ ‫از یکهزار و ‪ ۸۰۰‬اثر تاریخی و گردشــگری در سال ‪ ۸۵‬با مصوبه مجلس‬ ‫شورای اســامی به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران معرفی شد‪ .‬این‬ ‫اســتان با دارا بودن اثار تاریخی و باســتانی ارزشــمندی همچون تپه‬ ‫هگمتانه‪ ،‬کتیبه های گنجنامه‪ ،‬ارامگاه بوعلی سینا‪ ،‬ارامگاه باباطاهر‪ ،‬گنبد‬ ‫علویــان و جاذبه های طبیعی همچون غــار علیصدر ه م اکنون به عنوان‬ ‫پنجمین شهر گردشگری کشور شناخته می شــود‪.‬برگزاری جشنواره ها‬ ‫و ورویدادهای گردشــگری موجب رونق اقتصادی شهر میزبان و توسعه‬ ‫حوزه گردشگری ان می شود و این بار همدان با برگزاری جشنواره ایران‬ ‫باشــکوه همزمان با شروع سال نو در کشور چین‪ ،‬میزبان گردشگرانی از‬ ‫این کشور تا ‪ ۲۰‬بهمن خواهد بود‪.‬‬ ‫جشنواره زمستانی؛ تاثیرگذار اما ناکافی‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫همدان در این ارتباط گفت‪ :‬حوزه گردشــگری این استان به دلیل فصلی‬ ‫بودن با مشکالتی روبرو است که برگزاری جشنواره های زمستانی می تواند‬ ‫در جذب مسافران و گردشگر زمستانه تاثیرگذار باشد‪ ،‬اما کافی نیست‪.‬‬ ‫مجسمه حکیم بوعلی سینا در یک روز برفی‬ ‫علی خاکســار اضافه کرد‪ :‬رویداد ملی “ایران باشــکوه” در این استان‬ ‫هم زمان با نهمین جشــنواره زمســتانی از امروز جمعه چهار بهمن اغاز‬ ‫شــده و تا ‪ ۲۰‬بهمن ادامه دارد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در فصل های کم رونق‬ ‫گردشگری با میزبانی و برگزاری رویدادهای گردشگری و اقدامات ابتکاری‬ ‫می توانیم انگیزه ای برای تورها و سفر گردشگران داخلی و خارجی ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬خاکسار افزود‪ :‬رویداد ملی “ایران باشکوه” با هدف جذب گردشگر‬ ‫چینی‪ ،‬چهارم تا ‪ ۲۰‬بهمن همزمان با سال نو چینی در چند استان کشور‬ ‫از جمله همدان به منظور معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری ایران‬ ‫و همدان به گردشگران داخلی و خارجی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ســال نوی چینی از مهم ترین تعطیالت سنتی مردم این کشور است‪.‬‬ ‫گاه شمار چینی ترکیبی شمســی ‪ -‬قمری است و حرکت خورشید‪ ،‬ماه‬ ‫و ســتارگان‪ ،‬تعیین کننده روزها‪ ،‬ماه ها و ســال ها هستند و هر سال در‬ ‫بهمن ماه‪ ،‬سال چینی نو می شود‪ .‬در کشور چین سال نو با پدیدار شدن‬ ‫ماه در نخســتین روز سال اغاز می شود و به همین علت گاه به ان سال‬ ‫نوی قمری نیز گفته می شــود‪ .‬جشن ســال نو در این کشور ‪ ۱۵‬روز به‬ ‫طول می انجامد و با جشــن فانوس پایان می یابد‪ .‬در بیشــتر کشورهایی‬ ‫که چینی ها اکثریت را تشــکیل می دهند یا اقلیت قدرتمندی هســتند‪،‬‬ ‫ســال نوی چینی جشن گرفته می شــود؛ از ان جمله می توان به چین‪،‬‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬تایوان‪ ،‬برونئی‪ ،‬کره شمالی و کره جنوبی‪ ،‬مغولستان‪ ،‬نپال‪،‬‬ ‫بوتان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالزی‪ ،‬فیلیپین و تایلند اشــاره کرد‪.‬‬ ‫رویداد ملی “ایران باشکوه” با هدف جذب گردشگر چینی‪ ،‬چهارم تا ‪۲۰‬‬ ‫بهمن همزمان با ســال نو چینی در چند اســتان کشور از جمله همدان‬ ‫به منظــور معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشــگری ایران و همدان به‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی برگزار می شود‪ .‬معاون گردشگری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی همدان بیان کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫موفق این رویداد می تواند شروع خوبی برای معرفی ظرفیت های بی نظیر‬ ‫گردشــگری استان به بازار بزرگ چین باشد‪ .‬خاکسار اظهار داشت‪ :‬طرح‬ ‫رویداد ملی ایران باشــکوه شــامل برنامه های متنوع‪ ،‬جشنواره ها‪ ،‬جنگ‬ ‫شــادی و تخفیف هتل ها‪ ،‬مراکز اقامتی‪ ،‬مراکز پذیرایی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫ســوغات خواهد بود‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬این رویداد با همکاری سفارت‬ ‫چین در ایران و سفارت ایران در چین‪ ،‬کنسولگری ها و رایزنان فرهنگی‬ ‫و تورگردانان دو کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫تالش برای افزایش اقامت گردشگران در همدان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی همدان نیز گفت‪:‬‬ ‫میانگین زمان اقامت گردشــگران در استان همدان ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬شب است‬ ‫که در مقایســه با استان هایی همچون یزد و اصفهان و با توجه به تنوع و‬ ‫تعدد جاذبه های گردشــگری همدان بسیار کم است و ما تالش می کنیم‬ ‫میانگین زمان اقامت گردشگران دست کم به چهار شب برسد‪.‬‬ ‫علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی استان همدان‬ ‫علی مالمیر تاکید کرد‪ :‬جاذبه های گردشــگری شهر همدان تا حدودی‬ ‫به چهار اثر شــاخص شــهر شــامل تپه هگمتانه‪ ،‬گنبد علویان‪ ،‬ارامگاه‬ ‫بوعلی و ارامگاه باباطاهر محدود شــده؛ در صورتی که جاذبه های بسیار‬ ‫ارزشــمندی همچون ابشار گنجنامه‪ ،‬جاده ســد اکباتان‪ ،‬مجموعه بازار‬ ‫سنتی همدان‪ ،‬میدان امام خمینی (ره) و مراکز و محالت های قدیمی نیز‬ ‫وجود دارد که از ظرفیت و قابلیت این جاذبه ها به درستی استفاده نشده‬ ‫و نیازمند تقویت زیرســاخت ها است‪ .‬جاذبه های گردشگری شهر همدان‬ ‫تا حدودی به چهار اثر شــاخص شهر شامل تپه هگمتانه‪ ،‬گنبد علویان‪،‬‬ ‫ارامگاه بوعلی و ارامگاه باباطاهر محدود شــده؛ در صورتی که جاذبه های‬ ‫بسیار ارزشمندی همچون ابشــار گنجنامه‪ ،‬جاده سد اکباتان‪ ،‬مجموعه‬ ‫بازار سنتی همدان‪ ،‬میدان امام خمینی(ره) و مراکز و محالت های قدیمی‬ ‫غذای چینی روی میز گردشگری همدان‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬تزئین مراکز تفریحی‪ ،‬گردشگری و اقامتی با سالیق‬ ‫گردشــگران چینی و همچنین ســرو غذاهای مورد عالقه انان در مراکز‬ ‫اقامتی‪ ،‬برگزاری تورهای شــهر گردی‪ ،‬استان گردی و تورهای تلفیقی با‬ ‫استان های هم جوار از دیگر برنامه ها است‪.‬‬ ‫جشنواره بزرگ امدم برفی در تپه های عباس اباد همدان‬ ‫مالمیر تاکید کرد‪ :‬بازی های زمســتانی و اسنوموبیل سواری در مزرعه‬ ‫احیایی‪ ،‬جشــنواره بزرگ ادم برفی در تپه عباس اباد‪ ،‬جنگ شــادی در‬ ‫هتل باباطاهر و مسابقه نقل های زمستانی با طراحی کرسی خانه در سالن‬ ‫فردوســی از دیگر برنامه های رویداد ایران باشــکوه در همدان است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬جشنواره شمع در پیاده راه امام خمیینی (ره) همدان‪،‬‬ ‫برنامه شادپیمایی با حضور عروسک های غول پیکر در پیاده راهای شهر‪،‬‬ ‫مســابقه پخت انواع سوپ و اش ویژه زمســتان در باغ نظری و اسکی و‬ ‫بازی های زمستانه در پیست اسکی همدان نیز در این ایام برگزار می شود‪.‬‬ ‫مالمیــر اظهار داشــت‪ :‬در این مــدت هتل ها بــا ‪ ۵۵‬درصد تخفیف‪،‬‬ ‫اقامتگاه هــای بوم گــردی ‪ ۵۰‬درصد تخفیف‪ ،‬تله کابیــن گنجنامه‪ ،‬غار‬ ‫علیصــدر‪ ،‬مجموعه شــهربازی رنگین کمان نیز بــا ‪ ۵۰‬درصد تخفیف‪،‬‬ ‫خدمات خود را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫اما و اگرهای گردشگری “ایران باشکوه” زیر سایه “کرونا”‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی همدان همچنین‬ ‫با اشاره به شــیوع بیماری “کرونا” در کشور چین‪ ،‬گفت‪ :‬مبادی ورودی‬ ‫و مرزهای کشــور توسط نهادها و مســووالن مربوطه تحت کنترل است‬ ‫و ضوابط و مقررات بهداشــتی و امنیتی برای ورود خارجی ها به کشــور‬ ‫انجام می شــود‪ .‬مالمیر با تاکید براینکه نمی توانیم مرز استان را بسته و‬ ‫از ورود گردشگران ممانعت کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تصمیم گیری درباره‬ ‫لغو برنامه های “ایران باشــکوه” در حیطه اختیارات و وظایف ما نیست و‬ ‫چنانچه نیازی احســاس شود در عرصه ملی رسیدگی می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی همدان اظهار داشت‪ :‬تبلیغات‬ ‫گســترده ای از طریق سایت های مجازی‪ ،‬کنســولگری ها و سفارتخانه ها‬ ‫بــرای معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشــگری همدان صورت گرفته‬ ‫است اما این امر باید مستمر و ارام باشد تا ما را به هدف مورد نظر برساند‪.‬‬ ‫مالمیر اضافه کرد‪ :‬امســال نخستین سالی است که در سطح وسیع برای‬ ‫شناسان همدان به مردم چین اقدام کرده ایم و انتظار نداریم که با خیل‬ ‫عظیم گردشــگران این کشور به شــهر و دیارمان مواجه شویم؛ لذا جای‬ ‫نگرانــی برای حضور پرازدحام چینی ها در همدان و انتقال بیماری کرونا‬ ‫وجود ندارد‪ .‬امسال نخستین سالی است که در سطح وسیع برای شناسان‬ ‫همدان به مردم چین اقــدام کرده ایم و انتظار نداریم که با خیل عظیم‬ ‫گردشگران این کشور به شــهر و دیارمان مواجه شویم؛ لذا جای نگرانی‬ ‫برای حضور پرازدحام چینی هــا در همدان و انتقال بیماری کرونا وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به گفته وی جذب گردشــگر فرایندی زمان بر و نیازمند تامین و‬ ‫توســعه زیرساخت های الزم اســت که در همدان نیز باید این ملزومات‬ ‫نیز وجود دارد که از ظرفیت و قابلیت این جاذبه ها به درســتی استفاده‬ ‫نشده و نیازمند تقویت زیرساخت ها است‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬اقــام تبلیغاتی‪ ،‬بروشــورهای معرفــی جاذبه های‬ ‫گردشــگری‪ ،‬تاریخی و نقشه های گردشــگری در استان همدان تهیه و‬ ‫تدوین شده و پورتال جامع گردشگری نیز به روز رسانی شده است‪ .‬مالمیر‬ ‫بیان کرد‪ :‬ظرفیت های گردشگری استان دارای تنوع باالیی در زمینه های‬ ‫گردشگری روستایی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬سالمت‪ ،‬تاریخی‪ ،‬طبیعت گردی و‬ ‫باستان شناسی است‪ .‬وی بر توسعه گردشگری زمستانی در استان همدان‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬در صورت رونق گردشگری زمستانی‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫به فعالیت اقتصادی در بخش گردشــگردی و توسعه زیرساخت های این‬ ‫اســتان ترغیب می شوند‪ .‬وی با اشــاره به برگزاری رویداد ایران باشکوه‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهمن‪ ،‬ماهی پر رویداد برای گردشگران در همدان است و این‬ ‫قشــر می تواند از خدمات و تخفیفات باال در بخش های مختلف برخوردار‬ ‫شود‪ .‬مالمیر تاکید کرد‪ :‬در این جشنواره ‪ ۱۲‬عنوان رویداد برگزار می شود‬ ‫که در حاشــیه ان تخفیفات مجتمع های اقامتی‪ ،‬پذیرایی‪ ،‬مراکز فروش‬ ‫ســوغات و صنایع دســتی را نیز شــاهد خواهیم بود‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی همدان گفت‪ :‬اجرای موســیقی‬ ‫سنتی و شب های فرهنگی استان های کرمانشاه‪ ،‬کردستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬ایالم‬ ‫و مرکزی از جمله این برنامه ها است‪.‬‬ ‫فراهم شــود که برقراری پرواز شیراز ‪ -‬همدان زیرساخت مهمی در این‬ ‫عرصه محسوب می شــود‪ .‬مالمیر اشاره ای به محور کالسیک گردشگری‬ ‫کشورمان کرد و گفت‪ :‬شهرهای شــیراز‪ ،‬اصفهان و یزد محور کالسیک‬ ‫گردشگری خارجی هستند و به طور معمول‪ ،‬گردشگران این محور را در‬ ‫برنامه ســفر خود قرار می دهند و برقراری پرواز شیراز ‪ -‬همدان می تواند‬ ‫ما را به این محور کالسیک متصل کند‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی همدان ابراز‬ ‫امیدواری کرد با دایر شــدن این خط هوایی‪ ،‬اژانس های گردشگری نیز‬ ‫تورهایی را تدارک دیده و بین محور غرب و کالسیک ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬با فراهم اوردن زیرساخت های اینچنینی می توانیم به‬ ‫رونق گردشــگری خارجی در پایتخت تاریخ و تمدن امید داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته مالمیر همدان تا پایان اذر پذیرای ‪ ۱۷‬هزار گردشــگر خارجی از‬ ‫کشــورهای مختلف جهان بوده است که این رقم تنها شمار کسانی است‬ ‫که در هتل ها و خانه های بومگردی این استان اقامت کرده اند‪ .‬به استناد‬ ‫امار و ارقام ارایه شــده توســط مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی همدان‪ ،‬میزان گردشگران خارجی این استان امسال نسبت‬ ‫به پارسال رشــد ‪ ۲۴‬درصدی را نشان می دهد و پیش بینی می شود که‬ ‫رویداد “ایران باشــکوه” و رویدادهای دیگری از این جنس بتواند اوضاع‬ ‫گردشگری این استان را رونق بدهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫تورهای رایگان ری گردی به مناسبت‬ ‫دهه فجر برگزار می شود‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫شهرســتان ری گفت‪ :‬تورهای رایگان ری گردی با هدف‬ ‫شناســاندن ظرفیت های تاریخی و مذهبی این شهرستان‬ ‫باستانی در دهه فجر برگزار می شود‪.‬‬ ‫امیــر مصیــب رحیــم زاده اظهــار داشــت‪ :‬برگزاری‬ ‫تورهای ری گردی ســبب معرفی اثار تاریخی شهرستان‬ ‫ری بــه گردشــگران و مخاطبان شــده و افزایش جذب‬ ‫بازدیدکنندگان از اثار تاریخی این شهر باستانی را در طی‬ ‫ســال به همراه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازدید از مســجد افضلیه‪،‬‬ ‫ارامگاه شــیخ صدوق‪ ،‬مقبره تختی‪ ،‬برج طغرل‪ ،‬اتشکده‬ ‫تپه میل و ســایر اثار تاریخی ری از جمله برنامه تورهای‬ ‫ری گردی به شــمار می رود‪ .‬رییس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری شهرستان ری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هر تور با یــک راهنما برای ارائه توضیحات الزم در زمینه‬ ‫اثار تاریخی و مذهبی ری خواهد بود تا گردشگران با اثار‬ ‫تاریخی و مذهبی اشنا شوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توزیــع بســته های فرهنگــی شــامل‬ ‫کتابچه های معرفی اثار تاریخی و نقشه های معرفی اماکن‬ ‫گردشگری شهرری به گردشگران از دیگر برنامه ها خواهد‬ ‫بود تا گنجینه های تاریخی ری بهتر معرفی شوند‪.‬‬ ‫رحیم زاده گفت‪ :‬این تورها با هماهنگی ستاد گردشگری‬ ‫شهرداری منطقه ‪( ۲۰‬شــهرری) و اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری شهرستان ری برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬افراد جهت ثبت نام و کســب اطالعات‬ ‫بیشتر با تلفن ‪ ۳۳۷۴۷۰۹۰‬تماس حاصل کنند تا بتوانند‬ ‫از خدمــات تور ری گردی در طی ایام دهه فجر بهره مند‬ ‫شــوند‪ .‬این مسئول به برپایی نمایشــگاه هنرهای صنایع‬ ‫دستی به مناســبت دهه فجر در کاروانسرای شاه عباسی‬ ‫بازارعبدالعظیم(ع) اشاره و اعالم کرد‪ :‬این نمایشگاه تا ‪۲۲‬‬ ‫بهمن ماه ادامه خواهد داشت و بازدیدکنندگان می توانند‬ ‫از اثار جذاب و صنایع دســتی که توسط هنرمندان تولید‬ ‫شده دیدن کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایشگاه هنرهای صنایع دستی با هدف‬ ‫توسعه و رونق تولید و فروش صنایع دستی برپا شده است‪،‬‬ ‫اذعان داشت‪ :‬اشــتغالزایی و کسب درامد برای هنرمندان‬ ‫از مهمترین تاثیرات برپایی نمایشــگاه های صنایع دستی‬ ‫به ویژه برای زنان سرپرســت خانوار محســوب می شود‪.‬‬ ‫شهرســتان ری به لحاظ موقعیت جغرافیایــی در ناحیه‬ ‫دشــت قرار گرفته و کوه بی بی شــهربانو و اراد به عنوان‬ ‫مظهر استواری و تپه چشمه علی یکی از قدیمی ترین اثار‬ ‫باستانی شهرری به عنوان شاخص در علم باستان شناسی‬ ‫در زمینه گردشگری از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۹۸‬اثر باســتانی بیانگر میراث با ارزش فرهنگی‬ ‫این شهرستان است از جمله برج و باروی ری شهر باستانی‬ ‫مامورین‪ ،‬برج طغرل‪ ،‬اتشکده تپه میل‪ ،‬قلعه دیر و ‪ ...‬وجود‬ ‫‪ ۳۲‬بقه متبرکه از جمله حضرت عبدالعظیم الحســنی (ع)‬ ‫(ســاالنه بالغ بر ‪ ۱۱‬میلیون زائر دارد) وامامزادگان مجاور‬ ‫و مقابر عالمان و مشــاهیر دیــن علم ادب همچون محمد‬ ‫بن زکریای رازی‪ ،‬شــیخ صدوق‪ ،‬شیخ ابوالفتح رازی‪ ،‬شیخ‬ ‫کلیتی و‪ ...‬و‪ .‬که نشان از جایگاه واالی تاریخی ری دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫فرمول نواوری در بازار گردشگری‬ ‫کشورها با ایجاد فرمول نواوری در بازار گردشگری به تجربه جدیدی‬ ‫در عرضه خدمات توریستی دســت یافتند‪« .‬اکوسیستم نواوری» با‬ ‫تمرکز بر ایجاد دانش جدید در یک حوزه اجرایی‪ ،‬متشکل از شبکه ای‬ ‫از بازیگران ان حوزه با وابســتگی متقابل است که با هدف خلق و ارائه‬ ‫روش های جامع و نوین به مشتریان و کسب درامد بیشتر با خروج از‬ ‫شیوه های قدیمی‪ ،‬راهکار جدیدی را ایجاد می کنند‪ .‬اکوسیستم نواوری‬ ‫در شرکت ها‪ ،‬مدیریت ها‪ ،‬توسعه های اقتصادی و رقابت های جهانی و‬ ‫همچنینهم افزاییبینهمکاریشرکت هایکوچکوبزرگ‪،‬دانشگاه ها‪،‬‬ ‫موسساتوازمایشگاه هایتحقیقاتیوشرکت هایسرمایه گذاربانواوری‬ ‫در بازار و استفاده از پروژه های «کسب وکار کوچک تر» برای دسترسی‬ ‫به تعدادی از اکوسیســتم های مختلف و تست مزایای ان کاربرد دارد‬ ‫و این سیستم با عبور از سه مرحله «اماده سازی محیط عمومی برای‬ ‫بازیگران و ایجاد زیرســاخت ها»‪« ،‬حمایت از رشــد محیط و فضای‬ ‫نواورانه» و همچنین «پرورش و حفظ شرایط مناسب و عملیات مستمر‬ ‫تا تولید محصول نهایی» به اجرا درمی اید‪ .‬در یک اکوسیســتم نواور‬ ‫گســترده و پایدار‪ ،‬بازیگران با هدف رفع موانع و راه حل ها به یکدیگر‬ ‫نزدیک می شوند و با ایجاد فرهنگ نواوری منجر به شکل گیری و خلق‬ ‫ایده می شوند‪ .‬شرکت های جدید با مجموعه ای از متخصصان‪ ،‬محققان‪،‬‬ ‫مقامات دولتی و سرمایه گذاران و همچنین پشتیبانی از مراحل اولیه‬ ‫رشد نواوری به روشی متفاوت در جهت نواوری اقدام می کنند‪ .‬انها با‬ ‫به کارگیری متخصصان داخلی و مشاوران خارجی برای تولید ایده های‬ ‫نو با گروه های مختلف همکاری کرده و در این مرحله واحدهای تجاری‬ ‫موظف به پیشبرد ایده های نو برای عرضه به بازار هستند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫اکوسیستم نواوری در گردشگری الگوی پیشنهادی مناسبی به شمار‬ ‫می اید؛ زیرا اکوسیستم های طبیعی را با تغییرپذیری مواجهه کرده و‬ ‫یدارد‪ .‬اکوسیستم‬ ‫در جهت براوردن ذائقه تقاضا و توسعه ان گام برم ‬ ‫نواوری در حوزه گردشــگری با فناوری های جدید موجب «تغییر در‬ ‫رفتار مصرف کننده»‪« ،‬افزایش شــفافیت بازار» و «تسهیل تجارت»‬ ‫شده است و همچنین گردشگران را به عنوان مشارکت کنندگان فعال و‬ ‫عامل ایجاد کننده ارزش در اکوسیستم های گردشگری در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫بازار گردشگری در میان بخش های مختلف اقتصادی از رشد سریعی‬ ‫برخوردار اســت و این رشد در صنعت گردشگری توسط فناوری های‬ ‫جدید‪ ،‬بازارهای جدید و شــکل های ســازمانی جدیــد که در قالب‬ ‫اکوسیستمنواوریتعریفمی شود‪،‬بهوجودامدهاست‪.‬همچنینبه دلیل‬ ‫محدودیت ها در بخش کشــاورزی و صنعت‪ ،‬ایجاد فرصت های شغلی‬ ‫جدید و نیاز به منابع جایگزین نفت اکوسیستم نواوری جایگاه ویژه ای در‬ ‫برنامه ریزی استراتژی های توسعه ملی کشورها به دست اورده است‪ .‬با‬ ‫توجهبهتاثیرگذاریتغییراتسیاسی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادیوتکنولوژیبر‬ ‫صنعت گردشگری و ماهیت رقابت پذیری گردشگری‪ ،‬توجه و تمرکز بر‬ ‫اکوسیستم نواوری در سیستم گردشگری بسیار اهمیت دارد و می توان‬ ‫ان را یکی از عوامل بقای این صنعت دانست‪ .‬اکوسیستم نواوری موجب‬ ‫بهبود کیفیت محصوالت و خدمات‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان‪ ،‬افزایش فروش و سود و به‬ ‫دستاوردنسهمبیشترومتمایزازبازاررقبامی شود‪.‬اکوسیستمنواوری‬ ‫در گردشگری در مقیاس جهانی شاهد ظهور گونه های کامال جدیدی‬ ‫مانند اژانس های مسافرتی انالین ‪ AirBnB، Expedia‬بوده است‪.‬‬ ‫اکوسیستم نواوری در حوزه گردشگری در پنج محور شامل محصوالت‬ ‫گردشــگری (ارائه خدمات جدید در هتل یا جاذبه های جدید در یک‬ ‫مقصد گردشــگری)‪ ،‬روش های عرضه (بهبود در هدایت تور و افزایش‬ ‫بهره وری و کیفیت تجربه گردشــگری)‪ ،‬عرضه منابع (تنوع بخشیدن‬ ‫به اپراتورهای گردشگری)‪ ،‬ایجاد بازارهای جدید گردشگری (هدایت‬ ‫برندهای مقصد موجود و مقصدهای دیگر برای فراهم کردن بازارهای‬ ‫جدید گردشــگری) و راه های جدید برای سازماندهی کسب وکارهای‬ ‫نو در امر گردشــگری صورت می گیرد‪ .‬در اکوسیستم گردشگری بین‬ ‫بازیگران مختلف بازار شامل سازمان های دولتی و خصوصی هماهنگی‬ ‫و همکاری های گسترده ای شکل می گیرد‪ .‬برای رسیدن به اکوسیستم‬ ‫نواوری در گردشگری باید در سه حوزه زیرساختی‪ ،‬کارکردی و فرهنگی‬ ‫اقدامات اساسی صورت گیرد تا به راه حل های کاربردی و مناسب برای‬ ‫رفع چالش ها و توسعه گردشگری رســید‪ .‬فرایند توسعه‪ ،‬ازمایش و‬ ‫نواوری پایدار توسط بازیگران فعال با پشتیبانی فنی‪ ،‬مالی و سیاسی‬ ‫نهادهای محلی‪ ،‬ملی و بین المللی امکان پذیر است که این بازیگران فعال‬ ‫برای پیشبرد فعالیت خود برای دستیابی به اکوسیستم نواوری براساس‬ ‫شاخص ‪( IDIA‬موسسه تحقیقاتی‪-‬حقوقی در هند که ایده ای نو را‬ ‫ارزیابی می کند) شش مرحله مقیاس بندی تا تولید نهایی و رسیدن به‬ ‫نواوری پایدار را طی می کنند‪ .‬در اکوسیستم نواوری ‪ ۱۲‬بازیگر اصلی‬ ‫وجود دارد که عملکرد این بازیگران فعال برای دستیابی به نواوری پایدار‬ ‫اثرگذار است‪ .‬موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها که در ایجاد دانش و انتشار‬ ‫نواوری و اموزش و پرورش نیروی انسانی جهت کارافرینی ابزاری اساسی‬ ‫برای دولت هایی است که به دنبال تحقق نواوری در اقتصاد خود هستند‪.‬‬ ‫مراکز رشد سرمایه گذاری و شتاب دهنده ها با به اشتراک گذاشتن ایده ها‬ ‫توسط فعاالن متخصص نقش مهمی در اکوسیستم نواوری در فراهم‬ ‫کردن محیط حمایتی برای شرکت های نوپا و تازه کار دارند‪ .‬ناجی های‬ ‫سرمایه گذار با کمک به بنگاه های کوچک در حال رشد مانند شرکت های‬ ‫استارت اپ شکاف های موجود بین مرحله تحقیق و توسعه (مرحله‪ )۲‬و‬ ‫انتقالبهتولید(مرحله‪)۴‬راکاهشمی دهند‪.‬سرمایه گذارانخطرپذیری‬ ‫که در شــرکت های نوپا و کوچک در حال رشد که به بازارهای اصلی‬ ‫دسترسی ندارند سرمایه گذاری می کنند‪ .‬این سرمایه گذاران حدود ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬سال روی شرکت های نوپا سرمایه گذاری می کنند و تحمل شکست‬ ‫و عدم موفقیت را دارند‪ .‬از دیگر بازیگران شــرکت های سرمایه گذاران‬ ‫بزرگ که برخالف سرمایه گذاران خطرپذیر روی شرکت های بزرگ تر و‬ ‫گسترده ترکهاحتمالموفقیتشانحتمیاست‪،‬سرمایه گذاریمی کنند‪.‬‬ ‫دولت ها با ایجاد سیاست پشتیبانی و محیط نظارتی بر عملکرد سایر‬ ‫بازیگران و حمایت های گســترده از انان مانند مشوق های مالیاتی از‬ ‫مهم ترین بازیگــران در ارتقای نواوری به شــمار می ایند‪ .‬فعاالن بازار‬ ‫و شرکت های بین المللی به عنوان تســهیل کنندگان بازار و واسطه ها‬ ‫به عنوان پلی میان بازیگران نقش پیوند سازمان ها در اکوسیستم نواوری‬ ‫و تسهیل انتقال ایده ها و سرمایه گذاری ها در تولید نواوری را دارند و در‬ ‫نهایت بخش های خصوصی که با ابتکار در ایجاد شغل ها و مشارکت در‬ ‫طرح های تحقیقاتی و انتقال فناوری و مهارت و سرمایه در زیرساخت ها‬ ‫قابلیت توسعه‪ ،‬و تولید و باروری نواوری را دارند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪70‬‬ ‫شاخه ای از گردشگری که همچنان در قالب بروکراسی اداری گیر کرده است‬ ‫گردشگری حالل باید به دنبال چه چیزی باشد؟‬ ‫گردشــکری حالل یکی از جدیدترین شاخه های گردشگری است که‬ ‫از حدود یک دهه اخیر وارد این صنعت شــده اســت و تعاریف متفاوتی‬ ‫نیز برای توصیف و تشــریح ان ارائه شــده که البته دارای مشــترکات‬ ‫و همچنیــن اختالفاتی نیز اســت‪ ،‬اما همه انها بــر مبنای دینی تعریف‬ ‫می شــوند‪ .‬بنابر برخی تعریفات گردشگری حالل نوعی گردشگری است‬ ‫که در ان تمهیداتی بر مبنای موازین اسالم و جهت انطباق با ان صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬می توان گردشــگری حالل را زیر مجموعه گردشــگری‬ ‫مذهبی دانســت که بر اســاس باورهای خانواده های مســلمان و پایبند‬ ‫به شریعت اسالم سازمان دهی می شــود‪ .‬سازمان جهانی جهانگردی نیز‬ ‫گردشــگری حالل یا (‪ )Halal tourism‬را چند سال است پذیرفته‬ ‫و برای ان تعاریفی ارائه کرده اســت‪ .‬بر اســاس تعریف سازمان جهانی‬ ‫جهانگردی گردشــگری حالل محصول جدیدی از صنعت گردشــگری‬ ‫اســت که برنامه های تفریحی و گردشــگری ویژه ای را برای مسلمانان‬ ‫تدارک می بیند‪ .‬به این معنا که مسلمانان از هر کشوری که باشند مایلند‬ ‫در برنامه های تفریحی و ســفرهای خود به اداب شــرعی عمل کنند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال از غذای حالل رســتوران ها استفاده کرده و یا در هتل هایی‬ ‫که مشروبات الکلی ســرو نمی کنند اقامت کنند‪ .‬همچنین برای زنان و‬ ‫مردان اســتخرهای شــنای جداگانه در نظر گرفته شود و در طول سفر‬ ‫اوقات شــرعی اعالم و برای ان برنامه ریزی شود‪ .‬ضمن انکه بیشتر این‬ ‫گردشــگران مسلمان مایلند در برنامه سفر خود بازدید از اماکن مذهبی‬ ‫نیز وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫گردشگری حالل شعار یا واقعیت؟‬ ‫در پاسخ به این ســوال باید گفت که امارها و پژوهش ها نشان می دهد‬ ‫که گردشگری حالل یکی از واقعیت های گردشگری امروز است که جامع‬ ‫هدفی شامل ‪ ۲۵‬درصد از جمعیت دنیا را شامل می شود‪ .‬بله‪ ،‬گردشگری‬ ‫حالل امروز در کشــورهایی همچون‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی‪ ،‬سنگاپور و برخی از‬ ‫دیگر کشــورهای دنیا در حال اجرا است و قرارگیری این نوع گردشگری‬ ‫در ساختار معنایی سازمان جهانی گردشگری خود گواه بر جدیت این نوع‬ ‫گردشگری است‪ .‬کشــورهای مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مراکش‪ ،‬اردن‪ ،‬قطر‪ ،‬تونس و مصر جزو کشورهای مسلمانی‬ ‫هستند که در زمینه گردشگری حالل پیشرو هستند‪ .‬جالب است بدانید‬ ‫که کشورهایی مانند ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،،‬چین‪ ،‬ایتالیا و استرالیا که مذهب‬ ‫رســمی انان نیز غیراسالمی و تعداد مسلمانان نیز در این کشورها بسیار‬ ‫محدود اســت درصدد راه اندازی تورهای گردشگری مطابق با شرع اسالم‬ ‫برای مســلمانان هستند و تحقیقات نیز نشــان می دهد تاحدودی موفق‬ ‫بودند که نشان می دهد گردشگری حالل به یک واقعیت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫گردشــگری حالل همزمان با کشورهای دیگر در ایران و استان مازندران‬ ‫به عنوان مهم ترین مقصد گردشــگری کشور نیز مطرح شد و تاکنون بر‬ ‫روی ان مانورهای سیاسی و اقتصادی زیادی داده شد و در متن سخنرانی‬ ‫بسیاری از مسئوالن گردشگری و سیاسی کشور نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اما هیچگاه مشخص نشد که قرار است در زمینه گردشگری حالل چه‬ ‫اتفاقی برای ایران و به خصوص اســتان مازندران رخ دهد و چه تغییری‬ ‫در این زمینه ایجاد شود؟‬ ‫حدود یک دهه اســت که مسئوالن اســتان مازندران جلسات متعدد‬ ‫برای گردشــگری حــال برگزار می کننــد و هر بار نیز بخشــنامه ها و‬ ‫دســتورالعمل های نیز صادر می شــود که همواره کلی بوده و هیچ نقشه‬ ‫راهی در ان ترسیم نشده است‪ .‬بسیاری از کارشناسان گردشگری معتقد‬ ‫هستند گردشــگری حالل با تعریف خاص جهانی خود‪ ،‬در ایران معنای‬ ‫جدی ندارد‪ ،‬زیرا که در کشــور ما وســائل نقلیه تفکیک شده‪ ،‬سواحل و‬ ‫استخرهای جدا شده‪ ،‬رستوران های حالل‪ ،‬عدم سرو مشروبات الکلی در‬ ‫هتل ها‪ ،‬وجود نمازخانه و هر انچه که یک مســلمان برای زندگی حالل‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬در ایران به ســهولت یافت می شــود و به صورت قانونی کسی‬ ‫اجــازه خدمات حرام ندارد‪ .‬یعنی هرانچه برای گردشــگری حالل مورد‬ ‫نیاز اســت در ایران به صورت پیشفرض و ســاختار اجتماعی و خدمات‬ ‫عمومی در اختیار اســت و چهارچوب خدمات خارج از شــریعت اسالم‬ ‫تعریف نمی شــود‪ .‬ما به این تعریف نیز اکتفا نکردیم و به سراغ مسئوالن‬ ‫گردشــگری مازندران رفتیم که تاکنون دهها جلسه در مورد گردشگری‬ ‫حالل برگزار کردند‪.‬‬ ‫گردشگری حالل در هاله ای از ابهام‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مازندران گفت‪ :‬گردشــگری و هر نوع فعالیت گردشگرپذیری مازندران و‬ ‫به طور کل کشــور بر اساس شرع اسالم است و نمی توان چیزی خارج از‬ ‫ان متصور شد‪ .‬مهران حسنی افزود‪ :‬هنوز ما نیز کامال متوجه اینکه برخی‬ ‫از دســتگاه ها و مســئوالن که متقاضی توسعه گردشگری حالل هستند‬ ‫نمی شویم زیرا گردشگری حالل با تعریفی که به صورت محلی و جهانی‬ ‫برای ان ارائه شــده در حال حاضر برای ایران مطابق است‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به دستورالعمل های متفاوت نسبت به اهتمام به گردشگری حالل گفت‪:‬‬ ‫چندین بار به مسئوالن صادر کننده این دستورالعمل ها گفته ایم که باید‬ ‫چــه کنیم و هربار فقط بر اقداماتی تاکید کردند که به صورت روزمره در‬ ‫مازندران و کشور انجام می شود و جزو قوانین نیز است‪ .‬معاون گردشگری‬ ‫مازندران با اشاره به اینکه همه بسترها و زیرساخت های گردشگری حالل‬ ‫در مازندران اماده و قابل دسترس است‪ ،‬افزود‪ :‬هدفی که ما در گردشگری‬ ‫حالل دنبال می کنیم جذب گردشــگران کشورهای مسلمان است و نه‬ ‫ایجاد زیرســاختهای اسالمی‪ .‬حسنی افزود‪ :‬اما دستگاه های دیگر همواره‬ ‫بر زیرســاخت های اسالمی تاکید دارند که برای ما نیز جای سوال دارد و‬ ‫در هاله ای از ابهام به سر می بریم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هر گردشگری که قصد‬ ‫سفر به ایران را دارد می داند که ما کشوری مسلمان هستیم و گردشگری‬ ‫بدون رعایت شئونات اســامی در ایران جایگاهی ندارد‪ .‬به گفته معاون‬ ‫میراث فرهنگی مازندران متولی نشست ها پیرامون گردشگری حالل در‬ ‫استان ها اداره کل اســتاندارد است که شاخصه های گردشگری حالل را‬ ‫تعریف و ترسیم می کند و باید از انها پرسید‪.‬‬ ‫استاندارد نیز در حال مطالعه است!‬ ‫بــرای درک بهتر اینکه گردشــگری حالل در مازنــدران به دنبال چه‬ ‫زیرساخت هایی است به سراغ اداره کل استاندارد و مسئوالن ان رفتیم که‬ ‫متاســفانه موفق به برقراری ارتباط نشدیم‪ .‬مسئوالن اداره کل استاندارد‬ ‫مازندران گفتند که باید در زمینه گردشگری حالل مطالعه کرده و سپس‬ ‫اقدام به مصاحبه کنند‪.‬همچنین انها اعالم کردند که نیاز به فرصت دارند‬ ‫تــا بتوانند در حوزه گردشــگری حالل جمع بندی کــرده و نتایج را به‬ ‫خبرنــگار ما انتقال دهند که این مســئله نیز انجام نشــد‪ .‬البته با توجه‬ ‫به اینکه گردشــگری مازندران ادعا می کند که در ‪ ۱۰‬جلســه پیرامون‬ ‫گردشــگری حالل به دعوت اداره کل اســتاندارد حضور داشته است‪ ،‬با‬ ‫ادعای اداره کل اســتاندارد که هنوز باید برای پاسخ چند سوال مطالعه‬ ‫کند همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫گردشگری حالل باید به دنبال چه چیزی باشد؟‬ ‫دانا یوسفی کارشناس گردشگری و جهانگردی با اشاره به اینکه کسی‬ ‫در ایران نمی داند از گردشگری حالل چه می خواهد‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫ایران یک کشور مسلمان و با دین رسمی اسالم است و رفتارها و خدمات‬ ‫خارج از معیارهای اسالمی جایگاهی ندارد‪ ،‬هنوز مسئوالن ما در تعریف‬ ‫گردشگری حالل متوقف مانده اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه خوشبختانه ایران‬ ‫تمام زیرساختهای گردشگری حالل را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نشست های متعدد در‬ ‫مورد گردشگری حالل اصال مفهومی ندارد و صرفا اتالف وقت است‪ .‬این‬ ‫کارشــناس جهانگردی گفت‪ :‬به جای جست و جو برای زیرساخت هایی‬ ‫که به وفور در کشور وجود دارد‪ ،‬باید به سمت نمایش و تبلیغات امکانات‬ ‫حالل گردشــگری کشور و استانی مانند مازندران برویم‪ .‬یوسفی سرعت‬ ‫کشورهای پیشرو در گردشگری حالل را نسبت به ایران سریع عنوان کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬نباید فرصت را از دست بدهیم زیرا به اندازه کافی وقت تلف‬ ‫کرده ایم که امروزه ترکیه و مالزی و همچنین کشــورهای عربی حاشیه‬ ‫خلیج فارس تقریبا تمام ســهم گردشــگری حالل را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬وی گردشــگری حــال برای ایران را نیازمنــد عملگرایی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بیش ترین بار مســئولیت برای جذب گردشگران مسلمانان‬ ‫بر عهده دولت اســت تا با تقویت دیپلماســی و مذاکره با ســازمان های‬ ‫گردش گری کشورهای اسالمی و با تبلیغ جاذبه های توریستی ایران و یا‬ ‫برپایی نمایشــگاه های دایمی و موقت گردشگران مسلمان را جذب کند‪.‬‬ ‫این کارشناس گردشگری گمنام بودن ایران به عنوان مقصد گردشگران‬ ‫ی تنها‬ ‫حالل را یکی از ضعف های کشــور عنوان کرد و گفت‪ :‬اطالع رسان ‬ ‫کاری که باید ما انجام دهیم زیرا بســیاری از زیرســاخت ها از قبل اماده‬ ‫اســت‪ .‬یوســفی گفت‪ :‬الگوبرداری از نحوه تبلیغات کشورهای پیشرو در‬ ‫این زمینه می تواند پیشنهاد دیگری برای رونق صنعت گردش گری ایران‬ ‫باشد که متاسفانه هنوز در کشور عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪70‬‬ ‫لزوم توجه به بوم گردی استان ها برای کمک به تکمیل پازل گردشگری‬ ‫بومگردیوصنعتگردشگریکشور‬ ‫صنعت گردشگری به عنوان یکی از حوزه های اقتصاد بدون نفت از اهمیت‬ ‫زیــادی برخوردار اســت و توجه به تقویت زیرســاخت های ان با محوریت‬ ‫حفظ محیط زیســت و معرفی خرده فرهنگ های بومی از طریق بومگردی‪،‬‬ ‫از موضوعاتی اســت که رونق و شکوفایی این بخش را تضمین می کند که‬ ‫این مهم در خمین نیز به تکمیل پازل گردشــگری کمک شــایاتی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بوم گردی شــاخه ای از صنعت گردشگری است که به صورت هدفمند‬ ‫امکان استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت ها در کالبد خرده فرهنگ های بومی ‬ ‫را مهیا می کند و نگاه اصولی به این بخش و رعایت ضوابط ان عامل جذب‬ ‫گردشگر و توسعه این صنعت می شود‪ .‬راهبردهایی در سطح کالن کشور برای‬ ‫تقویت اکوتوریسم و طبیعت گردی در سال های اخیر اغاز شده که هدف ان‬ ‫پایداری زیست بوم و فرهنگ مناطق گردشگری در کنار فرصت سازی برای‬ ‫اشتغال جوامع محلی و بهبود شاخص های گردشگری است و در این راستا‬ ‫برای ســفر به مناطق دیدنی و بکر محل های اسکان به عنوان اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی مطرح شده که چگونگی شکل گیری ان ها و ارایه خرده فرهنگ ها‬ ‫به صورت زنده از طریق ان ‪ ،‬در کنار رضایتمندی از خدمات رفاهی به گردشگر‬ ‫مسئله ای کلیدی است که باید مدنظر قرار گیرد‪ .‬اقامتگاه های بوم گردی باید‬ ‫بر اساس ضوابط زیست محیطی و گردشگری در محیط های طبیعی و بومی‬ ‫با رعایت شــاخص های معماری بومی‪ ،‬بافت تاریخی و سیمای طبیعی هر‬ ‫منطقه شکل بگیرد و با بیشترین تعامل جامعه محلی و توجه به اقلیم‪ ،‬زمینه‬ ‫حضور گردشگران‪ ،‬خدمات کیفیی و سازگار با فرهنگ بومی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫در بوم گردی‪ ،‬گردشگر با فرهنگ و نوع زندگی مردم منطقه از نزدیک اشنا‬ ‫می شــود و در فعالیت های روزانه انان مشارکت دارد و در ارتباط ایجاد شده‬ ‫بین میزبانان و گردشگران‪ ،‬مردم منطقه نیز با فرهنگ مردمان دیگر مناطق‬ ‫و کشورها اشنا شده و برایند ان بهبود تعامل فرهنگی و رونق اقتصادی برای‬ ‫جامعه هدف گردشگری بر اساس داشته های بومی است‪ .‬اموزش افراد در به‬ ‫حداقل رساندن اسیب های زیستی محیط گردشگری در طول سفر‪ ،‬احترام‬ ‫به طبیعت و اعتقادات بومیان ساکن منطقه و ایجاد تاسیسات بومگردی بر‬ ‫مبنای سازگاری و مولفه های رایج و اصیل فرهنگ الفبای بوم گردی است و‬ ‫اکنون که این مهم به عنوان اولویت در امور مسووالن پی گرفته می شود باید‬ ‫در مقاصد گردشــگری کشور و به ویژه در جنوب استان مرکزی با ظرافت و‬ ‫حساسیت در قالب برنامه هدفمند پی گرفته شود تا ضمن حفظ داشته های‬ ‫فرهنگی بتوان از این قابلیت ها در بهبود مناسبات معیشتی مردم و اشتغال‍ زایی‬ ‫بهره گرفت‪ .‬ایران از نظر داشــته های طبیعی و فرهنگی در زمره ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫برتر جهان است و وجود یک میلیون سایت تاریخی‪ ۳۴ ،‬هزار اثر تاریخی با‬ ‫ثبت ملی و ‪ ۲۳‬اثــر با ثبت جهانی این خطه را به یکی از کانون های اصلی‬ ‫گردشگری تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫شهرستان خمین در نوار جنوبی استان مرکزی ‪ ۲۵۰‬اثر تاریخی و طبیعی‬ ‫دارد که در سایه راهبردهای هدفمند و حساب شده می توان از ان ها در قالب‬ ‫اکوتوریســم و بوم گردی‪ ،‬منافع متعددی را به دست اورد‪ .‬وجود دستکندها‬ ‫و ســنگ نگاره ها با قدمت باال در خمین این شهرســتان را در رتبه نخست‬ ‫مزیت های مذکور قرار داده و می توان با کمی درایت و برنامه حساب شده از‬ ‫این ظرفیت ها در راستای توسعه اقتصادی منطقه سود جست‪ .‬خمین از نظر‬ ‫بهره مندی از کبوترخانه ها رتبه نخســت استان مرکزی را دارد و بسیاری از‬ ‫روستاهای ان با سبک زندگی سنتی بکر و رسوم زیبا و جذاب در کنار طبیعت‬ ‫دیدنی و تولیدات سنتی نظیر دست بافته ها و زیراندازها‪ ،‬عسل‪ ،‬لوبیا‪ ،‬زعفران‪،‬‬ ‫انگور‪ ،‬گل و گیاه زینتی و محصوالت سردرختی شرایط خاصی را ایجاد کرده اند‬ ‫که باید با نگاهی علمی به مقصد گردشــگری تبدیل شــوند و در این راستا‬ ‫ایجاد اقامتگاه های بوم گردی با مولفه های محیطی سازگار اهمیت زیادی دارد‬ ‫تا بتواند اوازه دیدنی های اکوتوریسم این منطقه را سر زبان ها بیندازد‪.‬‬ ‫نقش بومگردی در صنعت گردشگری کشور‬ ‫در اخبار منتشــر شــده به نقل از وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشــگری؛ هدف از توسعه گردشگری در کشــور ایجاد بازارهای جدید و‬ ‫بهبود ســهم این حوزه در اقتصاد عنوان شده اســت و در این راستا شمار‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی در کشور از ‪ ۴۰۰‬واحد به ‪ ۲‬هزار واحد افزایش یافته‬ ‫است‪« .‬علی اصغر مونسان» تنوع واحدهای بوم گردی و خدمات قابل ارایه از‬ ‫طریق ان ها به ویژه در زمینه طبیعت گردی و گردشگری سالمت را موجب‬ ‫توسعه ظرفیت های گردشگری در کشور دانسته است‪ .‬وی با اشاره به ضرورت‬ ‫توجه به صنعت گردشگری برای بهبود جایگاه این صنعت به رتبه اول و دوم‬ ‫در اقتصاد کشور‪ ،‬اظهار داشته است‪ :‬ایجاد زیرساخت های گردشگری موجب‬ ‫توقف مهاجرت و حتی معکوس شدن ان می شود‪.‬‬ ‫راهبرد بومگردی نباید تصنعی و تکلیفی باشد‬ ‫«نیما مولوی» راهنمــای طبیعت گردی نیز گفت‪ :‬راهبرد جدیدی که در‬ ‫حوزه اکوتوریسم و بوم گردی کشور اغاز شده مبارک است اما باید هوشیار بود‬ ‫که به صورت تکلیفی و تصنعتی به پیش نرود چرا که اگر دچار این اسیب‬ ‫شود به شدت در صنعت گردشگری اثار سوء خواهد داشت‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫گردشگران طبیعی و فرهنگی از مولفه های زندگی شهرنشینی خسته اند و به‬ ‫دنبال گریزگاه بکر و یافته های فرهنگی و طبیعی ناب هستند که به صورت‬ ‫دست نخورده تجربه کنند و از ان لذت ببرند و اگر حوزه اکوتوریسم و بوم گردی‬ ‫بــه معنای واقعی این جذابیت را فراهم نکند انان از پذیرش مقصد منصرف‬ ‫خواهند شــد‪ .‬این راهنمای طبیعت گردی اظهار داشت‪ :‬اقامتگاه بوم گری را‬ ‫نباید ســاخت بلکه باید بر مبنای فرهنگ و ویژگی های بومی تجهیز کرد و‬ ‫مکان یابی و کیفیت خدمات نیز در ان اهمیت زیادی دارد چرا که گردشگر‬ ‫می خواهد به معنای واقعی با مردمان ان منطقه در مدت اقامت زندگی کند‬ ‫و در امور روزمره انان شــریک باشــد‪،‬از غذای انان تناول کند و با رسومات‬ ‫انان همراه شود‪ .‬مولوی بیان کرد‪ :‬بسیاری از اقامتگاه های بوم گردی کنونی‬ ‫با صرف هزینه زیاد دایر شــده اند اما مشتری در حد کافی ندارند و سطحی‬ ‫از بی اعتمادی بومیان منطقه از گردشگران و یا بر عکس ان رخ می دهد که‬ ‫ضعف در زیرساخت اموزش را نشان می دهد و دیدن مناظر پر از پسماند در‬ ‫طبیعت و اسیب های پیامد حضور گردشگر در ظرفیت های زیستی و فرهنگی‬ ‫موضوعی است که باید از سوی مسووالن امر جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫گردشگری نیازمند اموزش است‬ ‫«سعید مشــرفی» یکی دیگر از راهنمایان طبیعت گردی استان مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬گردشــگری قبل از هرچیز تشــنه اموزش اســت و جامعه محلی و‬ ‫گردشــگر باید ضوابط و قوانین را بدانند و رعایت کنند و نباید در این حوزه‬ ‫فرهنگ و داشــته های مناطق اسیب ببینند‪ .‬وی افزود‪ :‬هر اقدامی باید ابتدا‬ ‫به خوبی تجزیه و تفسیر شود و اگر کشورهای دیگر در بوم گردی حرف های‬ ‫زیادی برای گفتن دارند به دلیل برنامه ریزی و نظارت اســت و حوزه جوان‬ ‫اکوتوریسم کشور و استان مرکزی نیز باید واقع گرایانه و با وسواس در حفاظت‬ ‫طبیعت گردی‪ ،‬ابتدا فرهنگ ان جا بیفتند و در غیر این صورت بهتر است که‬ ‫ظرفیت های طبیعی و فرهنگی کشور معرفی نشوند تا کمتر اسیب ببینند‪.‬‬ ‫صدور مجوز اصالح و ایجاد ‪ ۱۴‬اقامتگاه بوم گردی‬ ‫مســوول اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری خمین نیز از‬ ‫صدور مجوز برای اصالح و ایجاد ‪ ۱۴‬اقامتگاه بوم گردی در این شهرســتان‬ ‫در ســال جاری خبرداد و گفت‪ :‬مجوز راه ا اندازی اقامتگاه در روســتاهای‬ ‫ن اباد»‪« ،‬رشیداباد»‪« ،‬کفسان»‪« ،‬زورقان»‪« ،‬رباط مراد»‪،‬‬ ‫«یوجان»‪« ،‬حسی ‬ ‫«قورچی باشی»‪« ،‬کاظم اباد»‪« ،‬اشناخور»‪« ،‬اسداباد»‪« ،‬فرج اباد»‪« ،‬بهدشت»‪،‬‬ ‫«سرکوبه»‪« ،‬خان اباد» و «رضااباد» صادر شده است‪« .‬علی مشهدی» افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲‬اقامتگاه در ســرکوبه و بهدشت راه اندازی شده است و بقیه در حال تغییر‬ ‫و تبدیل فضای فیزیکی خانه های روســتایی بــا کاربری اقامتگاه بوم گردی‬ ‫است و این اقامتگاه ها در مسیر محور گردشگری خمین ‪ -‬دلیجان و شازند‬ ‫راه اندازی می شوند‪ .‬وی با بیان اینکه با راه اندازی هر اقامتگاه بوم گردی حداقل‬ ‫سه فرصت شغلی مستقیم فراهم می شود‪ ،.‬اظهار داشت‪ :‬به منظور ساخت‬ ‫اماکن بوم گردی و تبدیل خانه های روستایی به اقامتگاه‪ ،‬تسهیالت کم بهره ‪۶‬‬ ‫درصدی پیش بینی شده است‪ .‬مسوول اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری خمین ادامه داد‪ :‬هر سال در فصول مختلف روستاهای خمین‬ ‫پذیرای گردشــگران زیادی اســت و باید اماکن اقامتی در روستاهای هدف‬ ‫تقویت شــود‪ .‬مشهدی با تاکید بر بازاریابی‪ ،‬تبلیغات و معرفی اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی گفت‪ :‬خمین مقصد گردشگری نیست و گردشگران برای اقامت در‬ ‫این شهرستان حضور پیدا نمی کنند و ابتدا باید این مسئله از سوی تصمیم‬ ‫سازان و مردم مدنظر باشد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬بخش خصوصی در زمینه تبلیغات‬ ‫برای اقامت گردشــگران در خمین عملکرد موفقی ندارد و باید از تبلیغات‬ ‫چهره به چهره‪ ،‬فضای مجازی و نمایشگاهی برای ماندگاری گردشگران در‬ ‫این شهرســتان استفاده کند‪ .‬مسوول اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری خمین افزود‪ :‬توسعه اقامتگاه های بوم گردی راهکاری برای حل‬ ‫مشکل کوتاه بودن زمان اقامت گردشگران در این شهرستان است‪.‬‬ ‫حوزه بوم گردی در صنعت گردشگری خمین مغفول مانده است‬ ‫بخشــدار کمره خمین با بیان اینکه حوزه بوم گردی در صنعت گردشگری‬ ‫شهرســتان مغفول مانده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این شهرســتان ظرفیت های بکر و‬ ‫موقعیت های استثنایی چون بیت تاریخی امام خمینی(ره)‪ ،‬سنگ نگاره ها‪،‬‬ ‫دستکن ها و طبیعت منحصر به فرد را دارد‪« .‬احمد اسدی» از مصوبه هیات‬ ‫دولت درباره محور گردشــگری دلیجان‪ ،‬محالت‪ ،‬خمین و شازند خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬غار نخجیر در دلیجان‪ ،‬گلخانه های محالت‪ ،‬ارگ تاریخی میشــیجان‪،‬‬ ‫بیت تاریخی امام راحل‪ ،‬سنگ نگاره های تیمره‪ ،‬امامزادگان ‪ ،‬قبرستان ارامنه‬ ‫و کلیسا در خمین و پیست اسکی در شازند چهار شهرستان استان مرکزی‬ ‫را در محور گردشــگری قرار داده است‪ .‬بخشدار بخش کمره خمین تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد جاده مواصالتی این محور گردشــگری امکان حضور روستاییان‬ ‫بــرای فروش محصوالت خود را فراهم می کند‪ ،‬ضمن انکه عبور مســافران‬ ‫یزد‪ ،‬شــیراز و اصفهان از این مسیر به غرب کشــور سبب بازدید از مناطق‬ ‫گردشگری و اسکان در روستا و فروش محصوالت و صنایع دستی روستایی‬ ‫می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بوم گردی با ایجاد فرصت پیشرفت و توسعه اقتصادی‬ ‫می تواند به عنوان جایگزینی برای سایر منابع درامد برای مردم منطقه محسوب‬ ‫شــده و از روی اوردن افراد محلی به راه های دیگر کسب درامد مانند فروش‬ ‫زمین های کشاورزی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی جلوگیری کند‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مردم محلی با نمایش اداب و رسوم خود به گردشگران‪ ،‬فروش‬ ‫محصوالت صنایع دستی و مشارکت دادن انان در فعالیت های روزانه خود و‬ ‫حضور در اقامتگاه های بوم گردی می توانند درامد کسب کنند اما باید بدانند‬ ‫از منابع پایه در این زمینه وارد شود‪ .‬این راهنمای طبیعت گردی بیان کرد‪:‬‬ ‫وجود غارهای اعجاب انگیز‪ ،‬کویر‪ ،‬جاذبه های تاریخی ‪ ،‬روستاهای با اصالت‪،‬‬ ‫زیرساخت های توریسم سالمت و ده ها قابلیت دیگر گردشگری در نوار جنوبی‬ ‫استان و شهرستان های خمین‪ ،‬دلیجان و محالت موقعیتی استثنایی است‬ ‫که می تواند اقتصاد این مناطق را متحول کند به شرطی که مسووالن‪ ،‬جوامع‬ ‫محلی‪ ،‬راهنمایان تورها و اژانس ها و گردشگران هر کدام حریم و تکالیف خود‬ ‫را بدانند و در گفتمانی هدفمند حرکت کنند‪ .‬مشرفی بیان کرد‪ :‬ایجاد مکانی‬ ‫با شمایل سنتی در یک روستا‪ ،‬برای بوم گردی علمی کفایت نمی کند و باید‬ ‫کلیت فرهنگ ان منطقه در برنامه هدفمند به گردشــگر ارایه شود ضمن‬ ‫انکه فضای تقابل جوامع محلی و گردشــگر باید هرچه زودتر شکسته شود‬ ‫و نمی تــوان بدون برنامه و خــارج از عرف و اعتقادات جوامع محلی پذیرای‬ ‫گردشــگر بود و نسبت به خطر اسیب پذیری فرهنگ بومی بی تفاوت بود و‬ ‫این اتفاقی است که اکنون بســیاری از دلسوزان حوزه گردشگری را نگران‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫لزوم رعایت مسایل رفتاری در بومگردی‬ ‫«مهری اســدی» یکی از طبیعت گران حرفه ای خمین گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫گردشــگران بدون رعایت مســایل رفتاری عرف جامعه هدف در ســایت‬ ‫گردشگری حاضر می شوند و این دلزدگی را در جوامع محلی ایجاد می کند‬ ‫و ارامش انان را برهم می زنند که جبران ان دشــوار است‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی‬ ‫از تاسیسات بوم گردی ایجاد شده به دلیل کم بودن شمار مشتریان خدمات‬ ‫به روز و مورد انتظار گردشــگران را ندارند و اسیب دیگر شاید این باشد که‬ ‫تنها چند نفر از منافع ان بهره مند هستند و هنوز برنامه جامعی وجود ندارد‬ ‫که همه روستا و یا ساکنان بومی بتوانند از حضور گردشگر در اقتصاد خود‬ ‫منفعت ببرند و این نقیصه باید رفع شــود‪ .‬این طبیعت گرد گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از طبیعت گران متاســفانه رفتارهایی را در زمان حضورشان در سایت های‬ ‫گردشــگری دارند که دل هر کســی را به درد می اورد و اثار تخریبی انان‬ ‫را نمی توان با هیچ پولی جبران کرد بنابراین نیاز اســت قبل از تبلیغ برای‬ ‫اولین چیز در این خصوص حفظ اصالت فرهنگی اســت و باید در این مورد‬ ‫اگاهانه عمل کنند‪ .‬اســدی اظهار داشت‪ :‬گردشگران نیز به واسطه حضور در‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی حاضر به صرف هزینه هستند و انتظار دارند که در قبال‬ ‫ان بهترین خدمات رفاهی و تجربه زیست در فرهنگ بومی نصیبشان شود‪.‬‬ ‫اقامتگاه های بومگردی و توسعه پایدار گردشگری‬ ‫یک فعال گردشــگری خمین گفت‪ :‬اقامتگاه های بوم گردی سبب توسعه‬ ‫پایدار گردشگری‪ ،‬احیای ارزش های سنتی و بومی‪ ،‬کمک به اقتصاد جامعه‬ ‫محلی و حفظ محیط زیســت می شود‪« .‬تقی قاســمی» افزود‪ :‬گردشگری‬ ‫فرصت های بســیاری را برای کســب و کارهای کوچک خانوادگی و جوامع‬ ‫محلی ایجاد می کند که از جمله ان توسعه اقامتگاه های بوم گردی در نواحی‬ ‫مختلف کشــور اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بیشتر این اقامتگاه ها که به صورت‬ ‫خانوادگی خدمات ارایه می دهند‪ ،‬ســعی بر این اســت که مهمانان با شیوه‬ ‫سنتی زندگی در ان محل اشنا شوند و از غذاهای محلی ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫این فعال گردشگری‪ ،‬با بیان اینکه پرداخت تسهیالت مناسب و بازپرداخت‬ ‫چندین ســاله از جمله مشــوق های الزم برای راه اندازی اقامتگاه های بوم‬ ‫گردی است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مناطق روستایی خمین ظرفیت زیادی برای توسعه‬ ‫گردشگری روستایی دارد اما این ظرفیت شناسایی و استفاده نشده است‪ .‬وی‪،‬‬ ‫بوم گردی را راهکاری برای احیای شغل های سنتی دانست و گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫بازار سنتی دچار تحول شده و خیلی از شغل های سنتی فراموش شده دوباره‬ ‫در چرخه احیا قرار گرفته اســت‪ .‬قاســمی ادامه داد‪ :‬بسیاری از جوانان که‬ ‫در شــهرهای بزرگ رشد یافته اند دوســت دارند با فرهنگ گذشتگان اشنا‬ ‫شوند و به همین دلیل صنعت بوم گردی می تواند راهی برای احیای سنت ها‬ ‫و ایین های قدیمی باشد‪ .‬بیکاری و مهاجرت جوانان تحصیل کرده از روستا‬ ‫به شهر یکی از معضالت مهم خمین است که سبب حاشیه نشینی و افزایش‬ ‫اسیب های اجتماعی در این شهرستان شده است و توسعه صنعت گردشگری‬ ‫و تشــویق جوانان برای فعالیت در این بخش می توانند در افزایش اشتغال و‬ ‫توسعه اقتصادی خمین تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪7‬‬ ‫تداوم تخاصم غرب با ایران‬ ‫در حوزه نمایشگاهی و فرهنگی‬ ‫دو مــوزه المانی برگزاری دو نمایشــگاهی را که قرار بود‬ ‫با همکاری موزه ملی ایران در اواخر امســال برگزار شــود‪،‬‬ ‫بــه دلیل انچه که « تنش های سیاســی ایران و غرب» بیان‬ ‫می شــود‪ ،‬به طور قطعی به تعویق انداختنــد‪ .‬قرار بود بهار‬ ‫پیش رو نمایشــگاهی با عنوان «مرگ در نمک» در شــهر‬ ‫فرانکفورت و با همکاری موزه ملی ایران واقع در تهران‪ ،‬موزه‬ ‫مردان نمکی زنجان و موزه معدن المانی واقع در «بوخوم»‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه دیگری نیز با عنوان «پارســی ها» قرار بود در‬ ‫موزه «‪ »Baden State‬واقع در شــهر «کارلسروهه» با‬ ‫نمایش ‪ ۲۰۰‬اثر امانتی از موزه های ایران از دهم اکتبر اغاز‬ ‫به کار کند و تا اوریل ســال ‪ ۲۰۲۱‬فعالیــت خود را ادامه‬ ‫بدهد‪ .‬نمایشگاه «پارســی ها» که قرار بود بیشتر تمرکزش‬ ‫بر شاهنشــاهی هخامنشــیان و زندگی در «پرسپولیس»‪،‬‬ ‫«پاسارگاد» و «شوش» باشد‪ ،‬در ازای برگزاری نمایشگاهی‬ ‫در موزه ملی ایران با نمایش ‪ ۱۵۰‬اثر تاریخی یونانی‪ ،‬رومی‬ ‫و اتروسکی که از موزه «کارلسروهه» امانت داده می شدند‪،‬‬ ‫برنامه ریزی شده بود‪.‬‬ ‫«‪ »Eckart Köhne‬مدیر موزه شــهر «کارلسروهه»‬ ‫بیان کرد‪« :‬دلیل اینکه برگزاری این نمایشــگاه را به تعویق‬ ‫انداخته ایم ان است که باتوجه به تنش های سیاسی موجود‪،‬‬ ‫ما نمی توانیم اشیای نمایشی را بیمه کنیم‪ .‬ما پروژه برگزاری‬ ‫این نمایشــگاه را به تعویق انداخته ایم‪ ،‬اما اگر شرایط تغییر‬ ‫کنــد و منطقه (ایران) به ثبات برســد‪ ،‬برنامه ها را از ســر‬ ‫خواهیم گرفت‪ ».‬اوایل ماه جاری «انگال مرکل» نخست وزیر‬ ‫المان از تمامی احزاب خواســت تا به توافق هسته ای ایران‬ ‫که پس از ترور «قاســم ســلیمانی» فرمانده سپاه ایران به‬ ‫شدت تحت فشار است‪ ،‬احترام بگذارند‪.‬‬ ‫«ولفگانگ دیوید» مدیر موزه باستان شناسی « فرانکفورت»‬ ‫بیان کــرد‪« :‬پرداخت هزینــه جابه جایی اثار مشکل ســاز‬ ‫شده اســت‪ .‬ما به مدت دو سال برای برگزاری این نمایشگاه‬ ‫برنامه ریــزی کرده بودیم‪ ،‬اما اوایل امســال کمپانی حمل و‬ ‫نقــل المانی ما قرارداد خــود را لغو کرد و کمپانی بیمه نیز‬ ‫از پیشــنهاد خود صرف نظر کرد‪ .‬همکاران ایرانی ما عمیقا‬ ‫ناامید هســتند‪ ».‬نمایشــگاه شــهر فرانکفورت قرار بود بر‬ ‫محوطه تاریخی معدن نمک روستای «چهره اباد» واقع در‬ ‫استان «زنجان»‪ ،‬جایی که مومیایی های تاریخی معدن نمک‬ ‫در ان کشف شده اند‪ ،‬تمرکز داشته باشد‪.‬‬ ‫از جمله مواردی که قرار بود در این نمایشگاه به نمایش‬ ‫گذاشته شوند به مومیایی ها‪ ،‬لباس های چرمی و ابزارهایی‬ ‫که قدمت برخی از ان ها به ‪ ۲۵۰۰‬سال می رسد‪ ،‬می توان‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬در طول چند دهه گذشــته دست کم بعد از‬ ‫انقالب اسالمی تا کنون حدود سه نمایشگاه ایرانی از اثار‬ ‫موزه ملی ایران در المان برگزار شده است؛ نمایشگاه هایی‬ ‫که بخصــوص در دو مورد اخر مســووالن موزه ای ایران‬ ‫اعــام کرده بودند قرار اســت این نمایشــگاه ها دوطرفه‬ ‫برگزار شوند‪ .‬نمایشگاه « هفت هزار سال هنر معدن کاری‬ ‫و فلزکاری ایران» در مهر ماه ســال ‪۱۳۸۳‬در شهر بوخوم‬ ‫المان و نمایشــگاه های «هفت هزار سال هنر ایران» که‬ ‫به صورت دوره ای درکشــورهای المان‪ ،‬اتریش‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬هند‪ ،‬مکزیک‪ ،‬سنگاپور و امریکا و در سال های ‪۷۹‬‬ ‫تا ‪ ۸۴‬برگزار شــد و همچنین نمایشگاه ««ایران؛ فرهنگ‬ ‫کهن بین اب و بیابان» که فروردین سال ‪ ۱۳۹۶‬نمونه ای‬ ‫از این اتفاق بوده اند‪.‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1398‬سال چهارم شماره‪70‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫خانه‪ ۲.۵‬میلیون دالری که تبدیل به هتل بوتیک‬ ‫برای عرضه اثار هنرمندان شد‬ ‫در انتهای یکی از کوچه های خیابان بهارستان منطقه «شاه گولی» تبریز‪ ،‬عمارت زیبایی قد برافراشته است که‬ ‫معماری ترکیبی اش‪ ،‬جلوه گری می کند و مالکش می گوید قصد دارد این بنای ‪ ۲.۵‬میلیون دالری را که در اصل‬ ‫برای سکونت خود و خانواده اش ساخته بود‪ ،‬به هتل بوتیک تبدیل کند‪ .‬با اقای کالنتری‪ ،‬مالک بنا‪ ،‬در اتلیه عکاسی‬ ‫استاد محمدعلی جدیداالسالم اشنا شدم؛ عصر یکی از روزهای برفی تبریز در اتلیه نشسته بودیم که جوانی وارد‬ ‫شد و استاد بعد از معرفی ایشان‪ ،‬درخواست کرد که در صورت امکان در معیت اقایان فانی و تهرانچی‪ ،‬بازدیدی از‬ ‫هتل بوتیک اقای کالنتری داشته باشیم و او نیز با گشاده رویی تمام اجابت کرد‪ .‬در نهایت عصر روز بعد در معیت‬ ‫جمعی از دوستان راهی محل مالقات شدیم؛ در طول راه با خودم فکر می کردم جایی که قرار است دیدن کنیم‪،‬‬ ‫چگونه جایی است؛ وقتی خودرو در انتهای یک کوچه بن بست در زیر نور کم فروغ تیر برق توقف کرد‪ ،‬مشاهده‬ ‫ساختمانی چهار طبقه با معماری ترکیبی هوش از سرم ربود‪ .‬تماشای ساختمانی به شکل گلبرگ باز شده با پنجره‬ ‫اُرسی عظیم الجثه در طبقه اول ان به چالشی در ذهنم تبدیل شد که این چگونه ساختمانی است که نمای کلی‬ ‫ان نماینده معماری مدرن و اُرسی اش تداعی کننده معماری سنتی ایران است‪ .‬وقتی میزبان در سرمای استخوان‬ ‫سوز شبانگاهی تبریز در را به رویمان باز کرد و از استانه در عمارت وارد شدیم‪ ،‬دیدن ساختار حوضخانه ای شکل‬ ‫ورودی با طاق ضربی دارای قرنیزهای مزین به سنگ های تراش داده شده «ایسپاراخون» حس حضور در «تبریز‬ ‫قدیم» را در وجودمان بیدار کرد‪ .‬از پله ها که باال رفتیم‪ ،‬وارد «طنبی» ‪ -‬سالن پذیرایی امروزی ‪ -‬مستطیلی شکل‬ ‫بزرگی شدیم که پنجره اُرسی بزرگ ان با شیشه های هفت رنگش در ظلمات شب نیز زیبا می نمود‪ .‬من از لحظه ای‬ ‫که وارد هتل بوتیک اقای کالنتری شدم‪ ،‬مبهوت ذوق و سلیقه و هزینه صرف شده برای خلق چنین اثری بودم‬ ‫و وقتی در اعماق ذهنم دنبال واژگانی برای توصیف این بنای خارق العاده می گشتم‪« ،‬خلق اثر» بهترین عبارت‬ ‫انتخابی ام بود‪ ،‬زیرا با تمام وجودم حس می کردم که برای اینکه چنین عمارت زیبایی قدم به عرصه وجود بگذارد‪،‬‬ ‫چقدر اندیشه و تفکر صرف شده است‪.‬‬ ‫بازگشت به اصل خویش‬ ‫مهــدی کالنتری‪ ،‬مالک هتل بوتیک‪ ،‬متولد ‪ ۱۳۵۷‬تبریز‪ ،‬دانش اموخته دانشــگاه علم و صنعت در مقطع‬ ‫کارشناسی است که کارشناسی ارشد را با بورسیه دانشگاه های فرانسه در این کشور به پایان برده و بورسیه دکتری‬ ‫را نیز در انگلیس به دلیل فعالیت حرفه ای در شرکت های نفتی چندملیتی از قبیل «شل اند برگر» ناتمام رها کرده‬ ‫است‪ .‬کالنتری می گوید‪ :‬من مهندس توسعه میادین نفتی هستم‪ .‬با هفت هشت شرکت نفتی بزرگ چندملیتی‬ ‫دنیا کار کرده ام‪ .‬تیمی داریم که دارایی های نفتی را خریداری کرده‪ ،‬توسعه می دهد و می فروشد‪ .‬او در پاسخ‬ ‫به این سوال که چرا ثروتش را صرف ساخت چنین بنایی کرده است‪ ،‬می گوید‪ :‬من فلسفه ساده ای دارم مبنی بر‬ ‫اینکه شخصیت هر کس زاییده ذات و مسیر زندگی اش است؛ پدر بزرگ من نام خانوادگی اش «فنجانچی» و در‬ ‫پاستور ساکن‪ ،‬اما اهل محله چرنداب تبریز بود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬ما همه جای دنیا را گشتیم و بهترین فرصت ها را‬ ‫تجربه کردیم‪ ،‬اما پاسخ به این سوال که چه چیزی ما را خوشحال می کند‪ ،‬باعث شد تصمیم بگیریم به شهر و دیار‬ ‫خودمان برگردیم؛ به این نتیجه رسیدیم که شادی ما در عناصر (المان های) به ظاهر کوچکی است که در کودکی‬ ‫با انها تجربه زیستی داشته ایم؛ حوض خانه پدر بزرگ‪ ،‬اجرهای خام خانه های محله‪ ،‬سنگ های ایسپاراخون‪،‬‬ ‫پنجره های اُرسی‪ ،‬فرش های خوشرنگی که تار و پودش در مغان به دست دختربچه ها به طور طبیعی رنگرزی‬ ‫شده بود‪ .‬کالنتری که هم اکنون در حال ساخت کارخانه ای برای جوانان این مرز و بوم هم است‪ ،‬تشریح می کند‪:‬‬ ‫ما در غرب درس خواندیم‪ ،‬کار کردیم و پست و مقام گرفتیم‪ ،‬اما در نهایت این ریشه هایمان بود که ما را بیشتر‬ ‫خوشحال می کرد؛ با این نگاه و فلسفه در اواخر سال ‪ ۱۳۹۱‬با مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری اذربایجان شرقی اعالم کردم که می خواهم یک خانه قدیمی را در محله پدری خریداری و احیا کنم‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل برخورد ناشایست مسووالن انجا‪ ،‬تصمیم ام عوض شد و ساخت بنایی نوساز که مبتنی بر معماری سنتی‬ ‫و اصیل بومی باشد‪ ،‬برایم اولویت یافت‪ .‬وی در تشریح دشورای های زندگی در جامعه ای با فرهنگ و سنت های‬ ‫متفاوت می گوید‪ :‬به عنوان مثال وقتی در امریکا‪ ،‬دخترم دلش پدربزرگش را می خواست‪ ،‬امکان دسترسی برایش‬ ‫میسر نبود؛ به دلیل بعد مکانی‪ ،‬اص ً‬ ‫ال او شناخت درست و حسابی از پدربزرگش ندارد و سالی حداکثر یک بار او را‬ ‫می بیند‪ .‬اغلب ایرانیانی که در غرب زندگی می کنند‪ ،‬حتی در صورت موفقیت در زندگی شغلی و داشتن جایگاه‬ ‫اجتماعی باال‪ ،‬ادم های شادی نیستند‪.‬‬ ‫مصالح سنتی بنا را از‪ ۲۱‬خانه تاریخی تخریب شده جمع اوری کردم‬ ‫کالنتری می گوید‪ :‬من عاشق خالقیت در عین باور به ضرورت صیانت از ریشه ها هستم و با مطالعه ای که در‬ ‫معماری و بافت تاریخی تبریز کردم‪ ،‬به این نتیجه رسیدم که از قاجار به این سو‪ ،‬بنای شاخصی در تبریز نداشته‬ ‫ایم؛ حتی عمارت «میدان ساعت» که ما تبریزی ها این قدر به ان می نازیم‪ ،‬معماری المانی دارد؛ با این نگاه تصمیم‬ ‫گرفتم عمارت جدیدی توسط معماران و هنرمندان تبریزی و با استفاده از مصالحی که در کودکی در ساختمان های‬ ‫شهر دیده بودم‪ ،‬بنا کنم‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬البته من در عین اینکه می خواستم بنایی با ویژگی های معماری اصیل‬ ‫محلی بنا کنم‪ ،‬عالقه مند بودم بنای نوساز با الزامات عصر جدید نیز همخوانی داشته باشد‪ ،‬زیرا ما هر چقدر هم‬ ‫دلبسته و شیفته سنت ها و گذشته خویش باشیم‪ ،‬چرخ زمان باز نمی ایستد و با سیر طبیعی اش‪ ،‬بایسته های عصر‬ ‫نو را به ما تحمیل می کند و ما ناگزیریم فرزند زمان خویش باشیم‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬برای تامین اجر به عنوان یکی‬ ‫از مصالح ساختمانی اصلی مورد نیاز در ساخت هتل بوتیک‪ ،‬اجرهای ‪ ۲۱‬خانه قدیمی تبریز را که برای نوسازی‬ ‫تخریب شــده بودند‪ ،‬جمع اوری کردم‪ ۱۲۰ .‬هزار اجر از محالت تاریخی تبریز از قبیل «گرو»‪« ،‬مقصودیه» و‬ ‫«ششگالن»جمع اوری شد؛ کار دشواری بود‪ ،‬اما انجام شد؛ روح تبریز در این ساختمان متجلی است‪ .‬این مهندس‬ ‫عالقه مند به معماری در تبیین دشواری های ساخت عمارتی با معماری ترکیبی می گوید‪ :‬به عنوان مثال وقتی برای‬ ‫تامین سنگ «ایسپاراخون» به محل معدن در روستایی به همین نام رفتم‪ ،‬دیدم که سنگ معدن تمام شده است و‬ ‫مجبور شدم برای تامین این نوع سنگ‪ ،‬سراغ حوضخانه ها و سنگ قرنیزهای حیاط ساختمان های قدیمی تخریب‬ ‫شده برای ساخت و ساز بروم؛ البته بخش عمده ای از سنگ های «ایسپاراخون» هم شکسته بودند و ما ناگزیر بودیم‬ ‫انها را دسته بندی‪ ،‬جدا و در نهایت مرمت کنیم؛ تنها تامین سنگ ها و اجرهای مورد نیاز ساختمان سه سال و نیم‬ ‫زمان برد‪ .‬وی یاداوری می کند‪ :‬برای معماری سنتی بنا نیز با چند تن از معماران همکار با اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫استان گفت و گو کردم‪ ،‬اما در نهایت اقای محمد موالزاده را عالقه مند و عاشق به کار دیدم؛ من معمار نیستم‪ ،‬اما‬ ‫عالقه ذاتی به ان دارم و برای تماشای اثار معماری به ‪ ۷۰‬کشور جهان سفر کرده ام و به عنوان مستمع ازاد در‬ ‫کالس های درس یا کارگاه های اموزشی معماران بزرگ حضور یافته ام‪ .‬کالنتری با اشاره به اینکه بارها پیش امد که‬ ‫بخشی از بنا را چند بار ساختیم و به دلیل اینکه به دلم ننشست‪ ،‬خراب کردیم‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬درختان گردوی‬ ‫مورد نیاز پنجره اروسی و سایر بخش های بنا را ‪ ۱۰‬سال قبل از روستاهای واقع در ارتفاعات شمالی رشته های کوه‬ ‫«سهند» خریداری کرده‪ ۲ ،‬سال در پ ِ ِهن خواباندیم؛ همه عناصر به کار رفته در ساخت این بنا دست ساز هستند و‬ ‫حتی لوالی درها و پنجره های چوبی نیز به شکل سفارشی ریخته گری شده اند؛ ‪ ۶‬سال در این بنا کار نجاری انجام‬ ‫شده است و برای تراش سنگ های ان از یک نفر سنگراش دعوت به همکاری شده که ‪ ۶‬نسل در این کار بوده اند‪.‬‬ ‫هتل بوتیک به محلی برای عرضه اثار هنرمندان تبدیل می شود‬ ‫کالنتری می گوید‪ :‬چون این هتل بوتیک در مجموع ‪ ۵‬اتاق و امکان پذیرایی همزمان حداکثر ‪ ۱۰‬نفر را دارد‪ ،‬ما‬ ‫می خواهیم از فضای موجود در ان برای عرضه اثار هنرمندان تبریز استفاده کنیم و به همین دلیل نیز با خانواده‬ ‫مرحوم محمدرضا ایرانی برای برپایی نمایشگاه اثار ان فقید در این محل گفت و گو کرده ایم‪ .‬وی اضافه می کند‪:‬‬ ‫نمی خواهم در این بنا را به عنوان یک خانه مسکونی ببندم و بعد از مرگم به روی عموم گشوده شود؛ عالقه مندم‬ ‫که در قبال هزینه باالی صرف شده برای ساخت بنا‪ ،‬استفاده عمومی خوبی نیز از ان بشود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬با‬ ‫ساخت این بنا به دنبال ان هستیم که بخشی از داشته های معماری اصیل و محلی را در وهله اول به میهمانان‬ ‫خارجی و در مرحله بعد به گردشگران داخلی عرضه کنیم‪ .‬کالنتری توضیح می دهد‪ :‬سالن پذیرایی و شاه نشین‬ ‫و گوشواره های بنا به گونه ای طراحی شده اند که امکان برگزاری کنسرتی با حضور حداقل ‪ ۱۵۰‬میهمان در ان‬ ‫وجود دارد و این ویژگی‪ ،‬تاالر تاریخی «شیر و خورشید» ارک تبریز را در ذهن تداعی می کند‪ .‬وی یاداوری می کند‪:‬‬ ‫این هتل بوتیک تنها ‪ ۵‬اتاق دارد و سعی می کنیم کادر ان را نیز از میان هنرمندان انتخاب کنیم تا فضایی دنج و‬ ‫دلنشینباعناصرانسانیفرهیختهبرایمیهمانانمهیاکنیم‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 77

هفته نامه دنیای گردشگری 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 73

هفته نامه دنیای گردشگری 73

شماره : 73
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!