هفته نامه دنیای گردشگری شماره 55 - مگ لند

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 55

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 55

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 55

‫تهدید نامرئی بناهای تاریخی‬ ‫همه چیز درباره سفر اربعین‬ ‫ورود به عراق بدون ویزا در مناســبت اربعین تنها به شرطی‬ ‫امکان پذیر است که زائر ایرانی گذرنامه معتبر و برگه ثبت نام‬ ‫در سامانه «سماح» را داشته باشد‪ .‬هزینه این ثبت نام از طرف‬ ‫سازمان حج و زیارت ‪ ۲۵‬هزار تومان اعالم شده است‪ .‬مبلغی که‬ ‫علت دریافت ان و حتی تعیین میزان ان‪ ،‬با ابهام هایی مواجه‬ ‫شد اما طبق اعالم رسمی‪ ،‬این مبلغ بابت خدمات «بیمه» از‬ ‫زائران دریافت می شــود‪ .‬ان چنان که سازمان حج و زیارت به‬ ‫عنوان مسوول ثبت نام سفر اربعین توضیح داده‪ ،‬اگر زائر ثبت نام‬ ‫را شخصا و بدون مراجعه به اژانس زیارتی انجام دهد‪...‬‬ ‫قرار گرفتن اثار باستانی شاخص در مناطقی با خطر زلزله‬ ‫متوسط و باالتر نشانگر ان است که زلزله نه تنها برای جان‬ ‫و مال انســان ها بلکه برای سرمایه فرهنگی این کشور نیز‬ ‫تهدیدی بالقوه محسوب می شود‪ .‬انچه در زلزله بم رخ داد‬ ‫اهمیت بررسی اثار باستانی در یک بستر لرزه خیز را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬اهمیت این بررسی با توجه به فرسودگی این بناها‪،‬‬ ‫مصالح به کاررفت ه شده که اکثرا استحکام الزم را ندارند و نیز‬ ‫شــرایط نامناسب فیزیکی که این بناها در طول عمر خود‬ ‫تجربه کرده اند؛ دوچندان می شود‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1398‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪55‬‬ ‫‪8‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بررسیهدفکلیدیدرگردشگری‪:‬‬ ‫«‪ »۱+۸‬شرط ورود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون توریست‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫مجمعجهانیاقتصادمعرفیکرد‬ ‫بهشت گردشگران در سال‪۲۰۱۹‬‬ ‫اماده ترین کشورها برای جذب توریست خارجی با‬ ‫بررسی وضعیت ‪ ۹۰‬شاخص در بازارهای گردشگری‬ ‫معرفی شــدند‪ .‬گزارش مجمع جهانــی اقتصاد از‬ ‫«رقابت پذیری سفر و گردشگری ‪ »۲۰۱۹‬در ‪ ۱۴۰‬کشور‬ ‫نشان می دهد اسپانیا برای ســومین دوره متوالی‪،‬‬ ‫بهترین کشور برای گردشگران خارجی شناخته شده‬ ‫است‪ .‬این بررسی جهانی‪ ،‬ایران را ارزان ترین کشور‬ ‫برای سفرهای توریســتی اعالم کرده؛ به طوری که‬ ‫تحت تاثیر افزایش نرخ دالر و سایر ارزها‪ ،‬ایران در‬ ‫شاخص «رقابت پذیری قیمتی در حوزه گردشگری»‬ ‫رتبه نخست را در بین سایر کشورها به دست اورده‬ ‫است‪ .‬نمره ایران در «ایمنی و جذابیت های فرهنگی»‬ ‫نیز مناسب است‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه اخر‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫‪ ۲۵‬برنامه وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری بررسی شد‬ ‫گردشـگری تا‪۱۴۰۰‬‬ ‫با وزارت جدید‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫ظرفیت های‬ ‫گردشگری مشهد‬ ‫نیازمند معرفی ملی و‬ ‫بین المللی است‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫گردشگری تا ‪ ۱۴۰۰‬با وزارت جدید‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری با‬ ‫توجــه به تحریم هــای امریکا و کاهــش درامدهای نفتی‬ ‫به دنبال افزایش رونق اقتصادی وگردشــگری از محل ورود‬ ‫گردشــگران خارجی به ایران و همچنین رونق گردشگری‬ ‫داخلی خانوارهای ایرانی از مناطق مختلف کشور است‪۲۵ .‬‬ ‫شــاخص برای «جایگزین کردن درامدهای گردشگری به‬ ‫جای درامدهای نفتی» اعالم شده است‪.‬‬ ‫با توجه به امار رســمی علی اصغر مونســان وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشــگری‪ ،‬سهم گردشگری و‬ ‫زیرســاخت ها و ملحقــات ان در اقتصاد جهانی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫و ســهم بخش گردشــگری در ‪ GDP‬جهانی حدودا ‪۱۰‬‬ ‫درصد بوده اســت؛ در حالی که سهم گردشــگری ایران از‬ ‫کل ‪ GDP‬کشــور در ســال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۷‬درصد بوده‬ ‫اســت که نسبت به امار جهانی بســیار کم است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه ایران کشــوری با جاذبه هــای طبیعی و تاریخی‬ ‫و مذهبی بســیاری اســت و جزو ‪ ۱۰‬کشور اول توریستی‬ ‫دنیا و پنجمین کشــور تاریخی جهان به شمار می رود باید‬ ‫تغییراتی اساسی بر ســاختار سازمان در دیدگاه و روش و‬ ‫به روزرســانی و کارامدی نظام مدیریتی همراه با تعامل و‬ ‫مشارکت جامعه ذی نفعان و مشاغل نوظهور ایجاد شده تا‬ ‫سهم گردشگری از اقتصاد ایران دورقمی شود‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش ‪ ۷۸‬درصدی درامد ارزی در سال ‪۹۷‬‬ ‫در حوزه گردشــگری و جذب گردشگران چینی و اموزش‬ ‫نیروهای متخصص گردشــگری و بخشــودگی مالیاتی و‬ ‫اختصاص بســته حمایتی از صنعت گردشگری‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫جدید به سبب برخورداری بیشتر ایران از جاذبه طبیعی و‬ ‫فرهنگی و گردشــگری برای دستیابی به منبع پایدار حوزه‬ ‫گردشــگری با کاهش وابســتگی به درامدهای نفتی ‪۱۱‬‬ ‫برنامه کلیدی در جهت توســعه و رشد صنعت گردشگری‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫در ابتدا برای توســعه زیرســاخت ها و تســهیالت نوین‬ ‫باید به تشــویق و حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫و همچنین شناســایی بازارهای گردشــگری و ایجاد تنوع‬ ‫محصــوالت گردشــگری توجه ویــژه داشــت‪ ،‬همچنین‬ ‫با توســعه و تمرکز بر «گردشــگری تخصصــی» با توجه‬ ‫بــه ظرفیت هــا و جاذبه هــای موجود در ایــران همچون‬ ‫گردشگری ســامت و درمانی‪ ،‬گردشگری دریایی و تهیه‬ ‫نقشه گردشگری طبیعت به ســبب وجود شرایط اقلیمی‬ ‫متفاوت و گونه های گیاهی در ایران‪ ،‬گردشگری مذهبی با‬ ‫وجود اماکن مذهبی متعدد در سراسر کشور و فراهم اوری‬ ‫زمینه گردشــگری ورزشی و در اخر با تبدیل فرودگاه های‬ ‫کشــور به موزه‪ ،‬ایجاد ظرفیت های جدید در تسهیل امور‬ ‫گردشگران خارجی و حضور فعال در رسانه های بین المللی‬ ‫می توان جاذبه های گردشگری بســیاری برای گردشگران‬ ‫خارجی به وجود اورد‪ .‬در گام بعدی طرح های مطرح شده‪،‬‬ ‫صنایع دستی ابزاری برای اشــتغال زایی‪ ،‬ارزاوری و جذب‬ ‫گردشــگران خارجی به شــمار می رود که از مجموع ‪۶۰۲‬‬ ‫رشته صنایع دستی شناســایی شده در جهان‪ ۳۰۰ ،‬رشته‬ ‫در ایران به ثبت رســیده که از نظر تنوع در بین سه کشور‬ ‫برتر دنیا قرار دارد‪ .‬میزان ارزاوری در حوزه صنایع دســتی‬ ‫بالغ بــر ‪۶۳۱‬میلیون دالر در دو ســال گذشــته بوده که‬ ‫توانمندی رســیدن به ‪ ۲‬میلیارد دالر تا سال ‪ ۱۴۰۴‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابر امارهای اعالم شده سهم صنایع دستی کشور از‬ ‫تولید ناخالص ملی بیش از ‪ ۲ /۵‬درصد است و برای ایجاد‬ ‫هر شغل در حوزه صنایع دستی به طور متوسط ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان نیاز اســت‪ .‬محــور برنامه هــای وزارتخانه در حوزه‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬ایجاد زیرســاخت های مناسب برای حمایت‬ ‫از برندهــای ملی و بین المللی و ورود اقالم صنایع دســتی‬ ‫در متن زندگی بــا کاهش قیمت ها و ایجاد نمایندگی های‬ ‫رسمی فروش محصوالت صنایع دستی است‪ .‬با بهره مندی‬ ‫از تکنولوژی های روز می توان بسترســازی مناســب برای‬ ‫ایجاد «خوشــه های صنایع دستی و شرکت های بزرگ مادر‬ ‫تخصصــی» با نگاهی هدایت محور به وجود اورد‪ .‬همچنین‬ ‫شناســایی و مستندسازی صنایع دســتی مغفول مانده یا‬ ‫در حال زوال‪ ،‬افزایش مشــارکت و ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی و کاهش اتکا به منابع مالی دولتی‪ ،‬برای رسیدن‬ ‫به تولید هدفمند است‪.‬‬ ‫بــا افزایــش مبادی فروش صنایع دســتی‪ ،‬رفــع موانع‬ ‫قانونــی صادرات صنایع دســتی و تامین مــواد اولیه مورد‬ ‫نیاز هنرمندان صنایع دســتی با تاسیس بنگاه های تولیدی‬ ‫بزرگ صنایع دستی با هدف ســفارش پذیری و توسعه این‬ ‫هنــر می توان گامــی مهم برای پیشــرفت و بهبود بخش‬ ‫صنایع دستی جهت جذب گردشــگران به کشور برداشت‪.‬‬ ‫ایــران در معرفی و حفظ میراث فرهنگــی با ‪ ۲۴‬اثر ثبت‬ ‫شــده در یونســکو‪ ،‬دارای رتبه نهم جهانی است و دارای‬ ‫بیش از یک میلیون اثر تاریخی و ‪ ۳۴‬هزار اثر ثبت شــده‬ ‫ملی است که در افتتاح موزه ها رشدی ‪ ۲۳‬درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬وزارتخانه در جهت رشد حوزه میراث فرهنگی چهار‬ ‫راهکار مهم ارائه کرده است‪.‬‬ ‫به منظــور ایجاد ارزش افزوده اقتصــادی و میراث ها در‬ ‫شــهرها و بافت های تاریخی با هدف جلوگیری از تخریب‬ ‫انها دستگاه قضا باید با ایجاد شرایط حقوقی و مدیریتی به‬ ‫حفظ اثار میراث فرهنگی اهتمام ورزد‪ .‬باید شرایطی ایجاد‬ ‫شــود که سیاست «هر شــهر یک موزه» به اجرا دربیاید و‬ ‫همچنین برای مرمت‪ ،‬حفظ و احیای ســاالنه ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫اثار ثبت شــده در فهرســت اثار ملی باید سهم مشارکت‬ ‫مردمــی در مرمــت این اثار را تا ‪ ۵۰‬درصد رســاند‪ .‬و در‬ ‫اخر بهینه ســازی ساختار مدیریتی و توانمندسازی جوامع‬ ‫محلی با افزایش مشــارکت متخصصان میراث فرهنگی از‬ ‫برنامه های مهم این وزارتخانه مطرح شده است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 23‬شهریور‪ 1398‬سال چهارم شماره‪55‬‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد معرفی کرد‬ ‫بهشت گردشگران در سال‪۲۰۱۹‬‬ ‫اماده ترین کشورها برای جذب توریست خارجی با بررسی وضعیت ‪ ۹۰‬شاخص در بازارهای گردشگری معرفی شدند‪ .‬گزارش‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد از «رقابت پذیری سفر و گردشگری ‪ »۲۰۱۹‬در ‪ ۱۴۰‬کشور نشان می دهد اسپانیا برای سومین دوره متوالی‪،‬‬ ‫بهترین کشور برای گردشگران خارجی شناخته شده است‪ .‬این بررسی جهانی‪ ،‬ایران را ارزان ترین کشور برای سفرهای توریستی‬ ‫اعالم کرده؛ به طوری که تحت تاثیر افزایش نرخ دالر و سایر ارزها‪ ،‬ایران در شاخص «رقابت پذیری قیمتی در حوزه گردشگری» رتبه‬ ‫نخست را در بین سایر کشورها به دست اورده است‪ .‬نمره ایران در «ایمنی و جذابیت های فرهنگی» نیز مناسب است‪.‬‬ ‫«مجمع جهانی اقتصاد» تازه ترین گزارش خود را تحت عنوان «رقابت پذیری سفر و گردشگری ‪ »۲۰۱۹‬منتشر کرد‪ .‬در این‬ ‫گزارش‪ ،‬اسپانیا به عنوان بهترین کشور دنیا برای پذیرایی از گردشگران در ‪ ۲۰۱۹‬معرفی شده است‪ .‬این کشور مدیترانه ای توانسته‬ ‫است از سال ‪( ۲۰۱۵‬برای سومین دوره متوالی) جایگاه خود را به عنوان رقابت پذیرترین کشور جهان در حوزه گردشگری حفظ‬ ‫کند‪ .‬در ادامه این رتبه بندی فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬ژاپن و امریکا به عنوان اماده ترین کشورها برای میزبانی از گردشگران به ترتیب در‬ ‫رده های دوم تا پنجم قرار دارند‪ .‬از دیگر نکات مهم گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»‪ ،‬وضعیت رقابت پذیری بخش گردشــگری‬ ‫ایران است‪ .‬در گزارش امسال‪ ،‬ایران با جهشی چهار پله ای نسبت به نسخه ‪ ۲۰۱۷‬به جایگاه ‪ ۸۹‬اماده ترین کشورهای جهان برای‬ ‫گردشگران رسیده است‪ .‬در این گزارش دوساالنه‪ ،‬وضعیت رقابت پذیری ‪ ۱۴۰‬کشور جهان در چهار حوزه اصلی که شامل ‪۱۴‬‬ ‫بخش می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬یکی از این‪ ۱۴‬بخش «رقابت پذیری قیمتی» است که در ان ارزان ترین کشورهای جهان‬ ‫برای گردشگران بین المللی معرفی می شوند‪ .‬بر این اساس در گزارش امسال ایران توانست ه است از میان ‪ ۱۴۰‬کشور در رده نخست‬ ‫رتبه بندی این بخش بایستد‪ ،‬جایگاهی که کشورمان را به عنوان ارزان ترین کشور جهان برای گردشگران می شناساند‪« .‬مجمع‬ ‫جهانی اقتصاد»‪ ،‬یکی از برجسته ترین نهادهای اقتصادی جهان که در ژنو سوئیس مستقر است‪ ،‬جدیدترین گزارش رقابت پذیری‬ ‫خود را برای بخش «سفر و گردشگری» منتشر کرد‪ .‬در این گزارش از میان ‪ ۱۴۰‬کشور جهان‪ ،‬بهترین و اماده ترین کشورها برای‬ ‫میزبانی از گردشگران معرفی می شوند‪.‬‬ ‫در این رتبه بندی امریکا توانست ه است با افزایش ‪ ۲ /۶‬درصدی نمره جایگاه انگلیس را در رده پنجم تصاحب کند‪ .‬البته این‬ ‫جابه جایی را می توان تا حدی ناشی از افت عملکرد انگلیس دانست؛ تنها کشوری که در میان ‪ ۱۰‬رتبه برتر‪ ،‬نمره ان کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬سایر ‪ ۱۰‬کشور برتر این رتبه بندی با بهبود نمره‪ ،‬ولی بدون تغییر رتبه‪ ،‬جایگاه پیشین خود را حفظ کرده اند‪ .‬ده کشور برتر و‬ ‫رقابت پذیر دنیا برای میزبانی از گردشگران به ترتیب عبارتند از‪ :‬اسپانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬استرالیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‬ ‫و سوئیس‪ .‬در گزارش امسال برخی کشورها نسبت به سایرین عملکرد چشمگیرتری داشته اند‪ .‬بر این اساس در میان ‪ ۳۵‬رتبه‬ ‫نخست‪ ،‬بهترین بهبود متعلق به هند است که با جهش هفت پله ای خود را از رده‪ ۴۰‬گزارش پیشین (‪ )۲۰۱۷‬تا رده‪ ۳۴‬باال کشیده‬ ‫است‪ .‬بین رتبه های ‪ ۳۶‬تا ‪ ،۷۰‬مصر توانسته با ‪ ۹‬پله ترقی از رده ‪ ۷۴‬گزارش قبلی به رده ‪ ۶۵‬در گزارش امسال برسد‪ .‬در رده های‬ ‫انتهایی رتبه بندی امسال یمن‪ ،‬چاد‪ ،‬لیبریا‪ ،‬بروندی و جمهوری کنگو به ترتیب با قرار گرفتن در رده های ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۳۶‬بدترین‬ ‫کشورهای جهان برای سفر گردشگران در ‪ ۲۰۱۹‬هستند‪.‬‬ ‫در میان مناطق جهان‪ ،‬منطقه اروپا و اوراســیا عملکرد خود را به عنوان رقابت پذیرترین منطقه در حوزه ســفر و گردشگری‬ ‫حفظ کرده اند‪۶ .‬کشــور از ‪ ۱۰‬رتبه برتر در این منطقه واقع هســتند‪ .‬این منطقه یکی از غنی ترین منابع فرهنگی را دارد و از‬ ‫زیرساخت های زمینی و خدمات توریستی پیشگام بهره می برد‪ .‬دومین منطقه ای که بیشترین امادگی را برای پذیرش گردشگران‬ ‫دارد‪ ،‬اسیاپاسیفیک است‪ .‬در این منطقه ژاپن با قرار گرفتن در رده چهارم پیشتازی می کند‪ .‬ترکیبی ایده ال از منابع طبیعی‬ ‫و فرهنگی هسته اصلی رقابت پذیری گردشگری اسیاپاسیفیک محسوب می شود‪ ،‬منطقه ای که یکی از بهترین زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل هوایی را نیز در جهان دارد‪ .‬سه منطقه امریکا‪ ،‬خاورمیانه و شمال افریقا(منا)‪ ،‬و جنوب صحرای افریقا به ترتیب در‬ ‫رده های بعدی امادگی برای پذیرش گردشگران قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در میان ‪ ۱۴۰‬کشور‪ ،‬ایران از لحاظ امادگی برای پذیرش گردشگر با نمره ‪ ۳ /۴‬از ‪ ۷‬امتیاز‬ ‫ممکن‪ ،‬در جایگاه ‪ ۸۹‬جهان قرار دارد‪ .‬نسبت به گزارش قبلی (‪ )۲۰۱۷‬نمره ایران ‪ ۳ /۴‬درصد و رتبه ان ‪ ۴‬پله بهبود یافته است‪.‬‬ ‫در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا معروف به «منا»‪ ،‬امارات و قطر رقابت پذیرترین بخش گردشگری را دارند‪ ،‬کشورهایی که در‬ ‫رتبه بندی جهانی به ترتیب در رده های ‪ ۳۳‬و ‪ ۵۱‬ایستاده اند‪ .‬در میان ‪ ۱۴‬کشور مورد بررسی منطقه «منا»‪ ،‬ایران در جایگاه دهم‬ ‫رقابت پذیری گردشگری منطقه قرار دارد‪ .‬جزئیات رقابت پذیری کشور به تفکیک حوزه ها و بخش ها نیز جالب توجه است‪ .‬در این‬ ‫گزارش در مجموع رقابت پذیری کشورها در ‪ ۴‬حوزه کلی شامل ‪ ۱۴‬بخش مورد ارزیابی قرار گرفته است‪ .‬بر این اساس بهترین‬ ‫عملکرد گردشگری ایران که در سطح جهانی شهرت یافته‪ ،‬در بخش «رقابت پذیری قیمتی» است‪ .‬در این بخش ایران با نمره ‪۶ /۷‬‬ ‫واحدی از ‪ ۷‬امتیاز ممکن‪ ،‬به عنوان ارزان ترین کشور برای گردشگران در میان ‪ ۱۴۰‬کشور در رده نخست ایستاده است‪.‬‬ ‫جالب اینکه انگلیس که در شاخص کل رده ششم را دارد‪ ،‬در بخش «رقابت پذیری قیمتی» در جایگاه اخر (‪ )۱۴۰‬قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬به گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»‪ ،‬هزینه های پایین گردشگری در یک کشور در دو حوزه جذابیت ایجاد می کند‪« :‬ورود‬ ‫گردشــگران» و «سطح سرمایه گذاری ها در این بخش»‪ .‬ازجمله زیرشاخص هایی که در این بخش مورد ارزیابی قرار می گیرند‬ ‫عبارتند از‪ :‬مالیات بلیت هواپیما یا عوارض فرودگاهی‪ ،‬هزینه های مربوط به اقامت هتل‪ ،‬هزینه زندگی‪ ،‬میزان برابری قدرت خرید‬ ‫و هزینه های سوخت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬یکی از عوامل اثرگذار در افزایش قدرت خرید گردشگران مسافر به ایران‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز بوده است‪« .‬منابع فرهنگی» و «ایمنی و امنیت» دو بخش دیگری هستند که ایران به نسبت‬ ‫وضعیت بهتری در انها دارد (هم نسبت به سایر بخش ها‪ ،‬و هم سایر کشورها)‪ .‬بر این اساس در بخش‬ ‫«منابع فرهنگی» نمره ‪ ۲ /۸‬واحدی‪ ،‬جایگاه ‪ ۳۳‬جهانی را برای کشور رقم زده است‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬فرانسه و اسپانیا به ترتیب در رده های اول تا سوم رتبه بندی این بخش قرار‬ ‫دارنــد‪ .‬در بخش «ایمنی و امنیت» نیز ایران با نمره خوب ‪ ۵ /۴‬واحدی (که‬ ‫بعد از رقابت پذیری قیمتی باالترین نمره در ‪ ۱۴‬بخش است) در جایگاه‬ ‫‪ ۷۴‬قرار دارد‪ .‬به اعتقاد مجمع‪« ،‬ایمنی و امنیت» یکی از ارکان اصلی‬ ‫رقابت پذیری گردشگری کشورها است‪ .‬به طور معمول گردشگران‬ ‫تمایلی برای سفر به کشورهای پرخطر ندارند‪ ،‬امری که عاملی‬ ‫منفی برای توســعه بخش گردشگری محسوب می شود‪.‬‬ ‫فنالند‪ ،‬ایسلند و عمان به ترتیب سه کشور برتر این حوزه‬ ‫هستند‪ .‬در نهایت طی دو سال اخیر و نسبت به گزارش‬ ‫قبلی یکی از بهترین بهبودهای گردشگری ایران در‬ ‫بخش «امادگی فناوری اطالعات و ارتباطات» حاصل شده است‪.‬‬ ‫در طرف مقابل اما گردشگری ایران بدترین وضعیت را در دو بخش «محیط کسب وکار» و «باز بودن بین المللی» دارد‪ ،‬بخش هایی‬ ‫که نقطه کور عملکرد اقتصاد ایران نیز محسوب می شوند‪ .‬در بخش «محیط کسب وکار»‪ ،‬ایران با نمره ‪ ۳ /۹‬واحدی در رده ‪۱۲۱‬‬ ‫جهان قرار دارد‪ .‬سه کشور برتر این بخش به ترتیب عبارتند از هنگ کنگ‪ ،‬سنگاپور و سوئیس‪ .‬در بخش «باز بودن بین المللی»‬ ‫نیز نمره پایین ‪ ۲ /۴‬واحدی‪ ،‬کشور را در جایگاه ‪ ۱۱۸‬رتبه بندی جهانی قرار داده است‪ .‬نیوزیلند‪ ،‬استرالیا و سنگاپور کشورهایی‬ ‫هستند که ازادترین مراوده را با جهان دارند‪ .‬نسخه ‪« ۲۰۱۹‬گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری» بر مبنای اخرین «شاخص‬ ‫رقابت پذیری سفر و گردشگری» مجمع ارائه شده است‪.‬‬ ‫در این شاخص که هر دو سال یک بار منتشر می شود‪ ،‬رقابت پذیری سفر و گردشگری ‪ ۱۴۰‬اقتصاد جهان – که در مجموع ‪۹۸‬‬ ‫درصد از تولیدناخالص داخلی بخش گردشگری را پوشش می دهند – بر مبنای عوامل و سیاست هایی که منجر به توسعه پایدار‬ ‫این بخش می شوند مورد ارزیابی قرار می گیرد‪ ،‬در ‪ ۴‬حوزه اصلی شامل ‪ ۱۴‬بخش و ‪ ۹۰‬زیرشاخص‪ .‬بر این اساس این گزارش ابزار‬ ‫مقایسه ای استراتژیک برای کسب وکارها و دولت ها محسوب می شود تا بخش سفر و گردشگری خود را به طور پایدار و سازگار توسعه‬ ‫دهند‪ .‬این مهم با امکان مقایسه و الگوبرداری از پیشرفت هایی که سایر کشورها در حوزه رقابت پذیری بخش گردشگری دارند و‬ ‫اطالع از سیاست ها و سرمایه گذاری های انها تحقق می یابد‪.‬‬ ‫نمره «شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری» هر کشور در مقیاس یک (بدترین) و‪( ۷‬بهترین) ارائه می شود‪ .‬حوزه الف‪« :‬محیط‬ ‫توانمندساز» که شرایط عمومی انجام فعالیت در هر کشور را در بردارد و شامل ‪ ۵‬بخش و ‪ ۴۰‬زیرشاخص می شود‪ .۱ :‬محیط‬ ‫کسب وکار (‪ ۱۲‬شاخص)؛ ‪ .۲‬ایمنی و امنیت (‪ ۵‬شاخص)؛ ‪ .۳‬سالمت و بهداشت (‪ ۶‬شاخص)؛ ‪ .۴‬سرمایه انسانی و بازار نیروی کار(‪۹‬‬ ‫شاخص)؛ و ‪ .۵‬امادگی فناوری اطالعات و ارتباطات (‪ ۸‬شاخص)‪ .‬حوزه ب‪« :‬سیاست و شرایط توانمندساز سفر و گردشگری» که‬ ‫سیاست ها و ابعاد استراتژیکی که به طور مستقیم بر صنعت سفر و گردشگری اثر می گذارند را در بردارد و شامل ‪ ۴‬بخش و ‪۲۳‬‬ ‫زیرشاخص می شود‪ .۱:‬اولویت بخشی به سفر و گردشگری (‪ ۶‬شاخص)؛‪ .۲‬باز بودن بین المللی(‪ ۳‬شاخص)؛‪ .۳‬رقابت پذیری قیمتی‬ ‫(‪ ۴‬شاخص)؛ ‪ .۴‬پایداری محیط زیستی(‪ ۱۰‬شاخص)‪ .‬حوزه ج‪« :‬زیرساخت» که دسترسی و کیفیت زیرساخت های فیزیکی هر‬ ‫ت حمل ونقل هوایی (‪ ۶‬شاخص)؛ ‪ .۲‬زیرساخت زمینی و پایانه ها‬ ‫کشور را در ‪ ۳‬بخش و ‪ ۱۷‬زیرشاخص شامل می شود‪ .۱ :‬زیرساخ ‬ ‫(‪ ۷‬شاخص)؛ و ‪ .۳‬زیرساخت خدمات گردشگری (‪ ۴‬شاخص)‪ .‬حوزه د‪« :‬منابع طبیعی و فرهنگی» که از مهم ترین دالیل برای سفر‬ ‫است و شامل ‪ ۲‬بخش و ‪ ۱۰‬زیرشاخص می شود‪ .۱ :‬منابع طبیعی(‪ ۵‬شاخص)؛ و ‪ .۲‬منابع فرهنگی و سفرهای کاری (‪ ۵‬شاخص)‪.‬‬ ‫بزرگ ترین اقامتگاه بوم گردی کشور رونمایی شد‬ ‫بزرگ ترین اقامتگاه بوم گردی تاریخی و روســتایی کشــور به وسعت‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬مترمربع و ســرمایه گذاری ‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در‬ ‫روســتای باقراباد بافق‪ ،‬با حضور محمد شریعتمداری وزیر کار‪ ،‬تعاون و‬ ‫رفاه اجتماعی و جمعی از مسووالن استان یزد افتتاح شد‪.‬‬ ‫لیلی رنجبر رئیس اداره میراث فرهنگی بافق‪ ،‬با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫«اقامتــگاه بوم قلعه اریز بافق بزرگ تریــن اقامتگاه بوم گردی تاریخی و‬ ‫روســتایی کشور به وســعت ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع با ظرفیت ‪ ۱۵۰‬نفر در ‪۴۵‬‬ ‫اتاق افتتاح شد‪ ».‬او ســرمایه گذاری این مجموعه را بالغ بر ‪ ۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان توســط بخش خصوصی بیان کرد و افزود‪« :‬تاکنون‬ ‫‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان برای احداث این اقامتگاه هزینه شــده‬ ‫است‪ ».‬رنجبر تصریح کرد‪« :‬از ســال ‪ ۹۴‬مرمت‪ ،‬بازسازی و احیای این‬ ‫مجموعه که در فهرســت اثار ملی کشــور به ثبت رســیده است اغاز‬ ‫شــده اســت‪ ».‬رئیس اداره میراث فرهنگی بافق خاطرنشان کرد‪« :‬دوار‬ ‫بودن‪ ،‬طراحی ســاده و خشــت و گلی بودن این اقامتگاه از ویژگی های‬ ‫منحصربه فرد این مجموعه است‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬این اقامتگاه در روستای‬ ‫باقراباد بافق واقع شــده و با همکاری فرمانداری و میراث فرهنگی بافق‬ ‫مرمت‪ ،‬بازســازی و احیا شده است‪ ».‬رنجبر افزود‪« :‬این اقامتگاه در یک‬ ‫قلعه تاریخی که قدمت ان مربوط به اواخر دوره زندیه اســت واقع شده‬ ‫و فاصله ان تا مرکز شــهر بافق‪ ،‬حدود ‪۱۱‬کیلومتر اســت‪ ».‬افتتاح این‬ ‫مجموعه با حضور وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬استاندار یزد و جمعی‬ ‫از مسووالن استانی و محلی صورت گرفت‪.‬‬ ‫شنبه‪ 23‬شهریور‪ 1398‬سال چهارم شماره‪55‬‬ ‫خواسته عمومی بخش خصوصی از وزیر گردشگری پیگیری می شود‬ ‫گام بعدی برای تعطیالت دو روزه‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی‪ ،‬وعده اخیر وزیر گردشگری‬ ‫را به شــکل هدفمند تا حصول نتیجه‪ ،‬پیگیــری می کنند‪ .‬وزیر وزارتخانه‬ ‫جدید صنایع دســتی‪ ،‬میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬یک روز قبل از کسب‬ ‫رای اعتماد از مجلــس‪ ،‬با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‬ ‫ پارلمان اقتصاد‪ -‬در پاســخ به مطالبه اکثریت فعــاالن اقتصادی درباره‬‫«ســاماندهی تقویم تعطیالت با اخر هفتــه دو روزه»‪ ،‬حمایت همه جانبه‬ ‫خود از این خواسته را اعالم کرد و تحقق ان را با توجه به کمبود روزهای‬ ‫تعطیل رسمی تقویم ایران در مقایسه با عمده کشورها‪ ،‬یک ضرورت برای‬ ‫تحقق ســه هدف کالن در کشــور عنوان کرد‪ .‬علی اصغر مونسان معاون‬ ‫سابق رئیس جمهور در امور گردشگری و وزیر وزارتخانه جدید گردشگری‬ ‫معتقد اســت‪« :‬افزایش» و «ســاماندهی» روزهای تعطیل کشور به عنوان‬ ‫دو ماموریت توام در صورت تحقق می تواند باعث «انســجام تعطیالت» و‬ ‫اثرگذاری روزهای تعطیل بر اقتصاد گردشگری و شارژ روحیه خانوارها و در‬ ‫نتیجه‪« ،‬رونق سفرهای داخلی و افزایش میل به سرمایه گذاری در ساخت‬ ‫و عرضه مجموعه های تفریحی‪-‬گردشــگری» شود‪ .‬دستیابی به اخر هفته‬ ‫دو روزه از نگاه وزیر‪ ،‬هدف سوم ساماندهی تقویم تعطیالت را که «افزایش‬ ‫بهره وری در کار» اســت در پی دارد‪ .‬اکنون با گذشــت بیش از یک هفته‬ ‫از اعالم وعده صریح وزیر گردشــگری بــه نمایندگان بخش خصوصی در‬ ‫حوزه های مختلف صنعت و تجارت‪ ،‬یک عضو هیات رئیسه پارلمان اقتصاد‬ ‫از گام بعدی برای به ســرانجام رســاندن خواسته اصلی بخش خصوصی‬ ‫از وزیر جدید خبر داده اســت‪ .‬کیوان کاشــفی در این باره اعالم کرد‪ :‬به‬ ‫زودی یــک گزارش نهایی از نیاز فــوری تقویم روزهای کاری و تعطیل به‬ ‫«ساماندهی اساسی» و تشریح مزایا و اثار مثبت تنظیم تقویم با «دوروزه‬ ‫کــردن تعطیالت اخرهفته» تهیه خواهیم کرد و موضع اتاق در این باره را‬ ‫به شــکل رسمی خطاب به دولت و وزارت گردشگری اعالم می کنیم‪ .‬این‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی موافقت خود را‬ ‫با «اخر هفته دوروزه» اعالم کرده اســت ‪ ،‬یکی از اثار مهم این مدل کار و‬ ‫فراغت در هفته را باعث افزایش نشاط اجتماعی و تقویت راندمان کاری و‬ ‫بو کار معتقدند‪:‬‬ ‫بهره وری دانســت‪ .‬فعاالن بخش خصوصی و صاحبان کس ‬ ‫اولین حوزه اقتصادی که از دوروزه شــدن اخر هفته‪ ،‬اثر مثبت می گیرد‪،‬‬ ‫حوزه گردشگری خواهد بود که تحت تاثیر افزایش تقاضای سفرهای داخلی‪،‬‬ ‫بو کارهای این حوزه رونق خواهد گرفت و در نتیجه سهم گردشگری‬ ‫کس ‬ ‫در تولید ناخالص داخلی دورقمی خواهد شد‪ .‬یک تصور ذهنی غلط در این‬ ‫مسیر‪ ،‬تاکنون مانع از ساماندهی تعطیالت شده است‪ .‬مخالفان ساماندهی‬ ‫تقویم تعطیالتی کشــور گمان می کنند تعداد روزهای تعطیل در ایران از‬ ‫سایر کشورها بیشتر است‪ .‬این در حالی است که مجموع تعطیالت رسمی‬ ‫کشــور زیر ‪ ۸۰‬روز است‪ ،‬اما در غالب کشــورهای جهان‪ ،‬نزدیک به ‪۱۳۰‬‬ ‫روز از سال‪ ،‬تعطیلی رسمی است که بخش زیادی از ان به اخر هفته های‬ ‫دوروزه اختصاص دارد‪ .‬وزیر گردشگری نیز در پاسخ به مخالفان تعطیالت‬ ‫اخر هفته اعالم کرده اســت‪ :‬مطابق بررسی های تطبیقی با سایر کشورها‪ ،‬‬ ‫تعطیالت در ایران زیاد نیســت‪ .‬ضمن انکه‪ ،‬مجموع ساعات کار هفته در‬ ‫ایران بیشتر از متوسط سایر کشورها است‪ .‬مونسان در این باره گفته است‪:‬‬ ‫اکثر کشــورهای جهان در حال کاستن از ساعات کار هفته هستند‪ .‬حتی‬ ‫ژاپن که به پرکاری معروف است به این نتیجه رسیده که ‪ ۴۴‬ساعت کاری‬ ‫هفته را به ‪ ۳۴‬ســاعت کاهش دهد ؛ این به معنای تنبلی نیست‪.‬پیش تر‪،‬‬ ‫یک عضو اتاق بازرگانی ایران که تحقیقات جامعی درباره ســاعات کار در‬ ‫کشورهای مختلف جهان و اثر کاهش ساعات کار به سطح متعارف بر انگیزه‬ ‫و روحیــه نیروی کار انجام داده بود‪ ،‬اعالم کرده بود‪ :‬مجموع ســاعات کار‬ ‫هفته در خیلی از کشورها‪ ،‬کمتر از ‪ ۴۰‬ساعت است اما در ایران ‪ ۴۴‬ساعت‬ ‫است‪ .‬وزیر گردشگری به دنبال ان است که خواسته بخش خصوصی درباره‬ ‫«دو روزه شدن اخر هفته» را که االن به خواسته عموم مردم تبدیل شده‬ ‫است به سرانجام برساند تا در وضعیت فعلی که به گفته او‪« ،‬برای بسیاری‬ ‫از ایرانی ها حتی امکان تفریح درون شهری در یک روز تعطیل جمعه وجود‬ ‫ندارد»‪ ،‬شرایط زمانی مناسب برای سفر و گردش فراهم بیاید‪.‬‬ ‫جذابیت ایین های محرم برای گردشگران‬ ‫دنیای اقتصاد ‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬گردشــگر خارجی در مراســم عزاداری‬ ‫محرم یزدی ها شــرکت کردند‪ .‬دبیر کمیته گردشگری مذهبی استان‬ ‫یزد با اعالم این خبر عنوان کرد‪ :‬کشــورهای المان و هلند بیشــترین‬ ‫ســهم از گردشگران خارجی در مراسم عزاداری ماه محرم امسال را در‬ ‫این استان داشته اند‪.‬‬ ‫لیال ســعادتخواه‪ ،‬دبیر کمیته گردشگری مذهبی‪-‬معنوی استان یزد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬گردشــگرانی که تاکنون در مراسم های امسال شرکت کرده اند‪،‬‬ ‫از کشور های فرانسه‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند‪ ،‬انگلیس‪ ،‬سوئیس‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬الجزایر‪ ،‬برزیل‪ ،‬مراکش‪ ،‬اســلوونی و چین بودند و پیش بینی‬ ‫می شــود تا پایان مراســم عزاداری محرم در یزد‪ ،‬این تعداد به‪۱۲۰۰‬‬ ‫گردشگر که رقم مشابه سال گذشته است‪ ،‬برسد‪ .‬عزاداری ماه محرم در‬ ‫یزد یکی از منحصر به فرد ترین ایین های عزاداری ها در ایران محسوب‬ ‫می شود چراکه دارای جذابیت های مخصوص به خود است‪ .‬اذین بندی‬ ‫حسینیه‪ ،‬نخل برداری‪ ،‬طبخ اش‪ ،‬ذبح گوسفند‪ ،‬پخش نذورات مردمی‪،‬‬ ‫روضه خوانی‪ ،‬پرســه زنی‪ ،‬دســته ســقا و برپایی هیات های سینه زنی و‬ ‫زنجیرزنی از برنامه های مردم یزد در ماه محرم اســت‪ .‬در اســتان یزد‬ ‫شــور حســینی در مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با سیاه پوش کردن‬ ‫هر کوی و برزن‪ ،‬برافراشتن پرچم ها و بیرق سیاه به یاد مظلومیت امام‬ ‫حســین و خاندانش در کوچه ها و خیابان از روزهای قبل محرم نمایان‬ ‫می شود‪ .‬یکی از مراســم های ویژه این ایام که توجه گردشگران زیادی‬ ‫را به ســمت خود جلب می کند مراســم «نخل گردانی» است‪ .‬نخل در‬ ‫فرهنــگ مردمان دارالعباده همان تابوت و نمــادی از پیکر مطهر ائمه‬ ‫اطهار و به ویژه حضرت امام حسین(ع) است که مردم با چرخش ان دور‬ ‫حسینیه ها به تشییع می پردازند‪ .‬این نخل معموال از جنس چوب است‬ ‫و حمل این تابوت در بین مراسم های مختلف محرم از کارهای اصلی و‬ ‫اساســی به شمار می رود و یاداور تابوتی است که پیکر امام حسین (ع)‬ ‫در ان از میدان جنگ به مزار همیشــگی اش منتقل شد‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫ایین های مهم ماه محرم در یزد کتل بستن است‪ .‬یزدی ها به اسب زین‬ ‫کرده ای که به شکل خاصی با چند شال‪ ،‬ترمه یا ابریشمی به رنگ های‬ ‫سبز و سرخ اراسته شده و پیشاپیش صف عزاداران درحالی که محافظ‬ ‫ان افســارش را به دســت گرفته حرکت می کند کتل می گویند‪ .‬ســر‬ ‫و صورت اســب را با چند قطعه ایینه کوچک‪ ،‬نگیــن‪ ،‬قران و‪ ...‬اذین‬ ‫می کنند و گاه پارچه ســفید خون الودی را بر پشت حیوان می کشند و‬ ‫چند قطعه چوب رنگ شــده قرمز به نشــانه تیر و پیکان در پارچه فرو‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین کبوتر زنده ای که به رنگ قرمز اغشــته شــده را بر‬ ‫پشت اسب می گذارند‪ .‬مراســم جوش دوره‪ ،‬از دیگر ایین های ویژه در‬ ‫مراســم عزاداری ماه محرم در استان یزد است‪ .‬در مراسم جوش دوره‬ ‫عده ای به صورت دایر ه می ایســتند و با یک دست کمر بغل دستی خود‬ ‫را گرفته و با دســت دیگر ســینه می زنند‪ .‬دو دســته در روز تاسوعا با‬ ‫اشــعاری محزون در حالی که به سینه می زنند‪ ،‬یک پای خود را جلو و‬ ‫پای دیگر را به عقب و سپس پای راست را بلند کرده و به زمین می زنند‬ ‫و به دور علمی که وســط محل عزاداری نصب شده می چرخند‪ .‬مراسم‬ ‫یا سنگ زنی با ریتم و اشــعاری خاص به شیوه ای هنرمندانه در برخی‬ ‫از حســینیه ها و روستاهای یزد پس از مراسم نوحه خوانی و زنجیرزنی‬ ‫اجرا می شود‪ .‬تعزیه خوانی نیز از جمله ایین هایی است که صبح عاشورا‬ ‫در یزد اجرا می شود‪ .‬در این مراسم که وقایع عاشورا بازسازی می شود؛‬ ‫مراســم تعزیه از ورود «شمر» به صحنه کربال اغاز می شود و تا شهادت‬ ‫امام حســین(ع) ادامه دارد و تمامی گفت وگوهای میان افراد به صورت‬ ‫شــعر رد و بدل می شــود‪ .‬به گفته یکی از فعاالن حوزه گردشــگری‪،‬‬ ‫بیش از پانزده سال است که گردشگران خارجی در ایام محرم به ایران‬ ‫می ایند و این ظرفیت می تواند هم به منظور تبلیغ در خارج از کشــور‬ ‫و طراحی «تور محرم» و هم برای اشــنایی گردشگران خارجی که در‬ ‫این ایام در ایران هستند‪ ،‬به کار گرفته شود‪ .‬بسیاری از کارشناسان نیز‬ ‫تاکید دارند محرم می تواند زمینه ترویج فرهنگ های ایرانی و اســامی‬ ‫ب اید‪ .‬مناطقی‬ ‫باشد و یک فرصت برای شناخت عاشورا و ایران به حسا ‬ ‫همچون یزد‪ ،‬لرســتان‪ ،‬زنجان و‪ ...‬به واسطه شــکل عزاداری می توانند‬ ‫کانون این نوع گردشگری به حساب ایند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفیولخرج ترینتوریست هادرجهان‬ ‫سازمان جهانی گردشگری (‪ )UNWTO‬براساس ارائه نمودار‪ ،‬امار‬ ‫ولخرج ترین توریست های جهان‪ ،‬تعداد گردشگران ورودی بین المللی‬ ‫و درامدهای حاصل از سفر گردشگران در سال ‪ ۲۰۱۸‬را اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬چینی ها با‪۲۷۷/۳‬میلیارد دالر هزینه‪ ،‬ولخرج ترین توریست های‬ ‫دنیــا و بعد از ان امریکا با اختالف زیاد بــا ‪ ۱۴۴ /۲‬میلیارد دالر در‬ ‫رده دوم و المــان ‪۹۴ /۲‬میلیارد دالر‪ ،‬انگلیس با ‪ ۷۵ /۸‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫فرانسه با ‪۴۷ /۹‬میلیارد دالر‪ ،‬استرالیا با‪ ۳۶ /۸‬میلیارد دالر‪ ،‬روسیه با‬ ‫‪۳۴ /۵‬میلیارد دالر‪ ،‬کانادا با ‪ ۳۳ /۳‬میلیارد دالر‪ ،‬کره جنوبی ‪۳۲‬میلیارد‬ ‫دالر و ایتالیا با ‪۳۰ /۱‬میلیارد دالر جزو ‪۱۰‬کشور ولخرج دنیا هستند‪.‬‬ ‫براساس امار سازمان جهانی گردشــگری‪ ،‬اروپا با ورود ‪۷۱۳‬میلیون‬ ‫نفر و رشــد ‪ ۶‬درصدی بیشترین ورودی گردشگران را داشته است و‬ ‫خاورمیانه با ‪ ۶۰‬میلیون نفر و رشد ‪ ۴‬درصدی کمترین ورودی را دارد‪.‬‬ ‫اسیا و اقیانوسیه با ورود ‪ ۳۴۵‬میلیون نفر و رشد ‪ ۶‬درصدی‪ ،‬امریکا با‬ ‫ورود ‪ ۲۱۷‬میلیون نفر و ‪ ۳‬درصد رشد که چندان جالب توجه به نظر‬ ‫نمی رسد و افریقا با ورود ‪۶۷‬میلیون نفر و ‪ ۷‬درصد رشد در رده های دوم‬ ‫تا چهارم این امار قرار گرفتند‪ .‬براساس این امار بیشترین گردشگران‬ ‫در قاره اروپا به کشورهای مدیترانه ای اروپای جنوبی سفر کرده اند که‬ ‫رشدی ‪۸‬درصدی داشته و بعد از ان اروپای مرکزی و شرقی و اروپای‬ ‫غربی با ‪ ۶‬درصد رشد و اروپای شمالی با یک درصد رشد مقصد سفر‬ ‫گردشگران در تورهای اروپایی است‪ .‬در قاره اسیا و اقیانوسیه‪ ،‬جنوب‬ ‫شــرقی اسیا با ‪ ۸‬درصد رشد بیشترین ورودی‪ ،‬شمال شرقی اسیا با‬ ‫‪ ۶‬درصد رشــد‪ ،‬جنوب اسیا با ‪ ۵‬درصد رشد و اقیانوسیه با ‪ ۳‬درصد‬ ‫رشد کمترین ورودی را داشته است‪ .‬در قاره امریکا‪ ،‬امریکای شمالی‬ ‫با رشد ‪۵‬درصدی در رتبه اول قرار دارد امریکای جنوبی با یک درصد‬ ‫رشد و کارائیب و امریکای مرکزی با رشد منفی ‪ ۲‬درصد در رده های‬ ‫بعدی قرار دارند‪ .‬شمال افریقا رشدی ‪ ۱۰‬درصدی و جنوب صحرای‬ ‫افریقا ‪ ۵‬درصد رشد داشته و خاورمیانه با ‪ ۴‬درصد رشد مقصد سفر‬ ‫گردشگران جهان بوده است‪ .‬براساس این امار‪ ،‬گردشگران عالقه مند‬ ‫به ســفر در قاره خود هستند و از هر ‪ ۵‬گردشگر ‪ ۴‬نفر در قاره خود‬ ‫سفر کرده اند‪ .‬براساس امار سازمان جهانی گردشگری‪ ،‬درامد حاصل‬ ‫از گردشــگری جهان در سال ‪ ،۲۰۱۸‬در قاره اروپا ‪ ۵۷۱‬میلیار دالر با‬ ‫رشدی ‪ ۵‬درصدی بوده است که در صدر این رده بندی قرار دارد و بعد‬ ‫از ان قاره اسیا و اقیانوسیه با ‪ ۴۳۳‬میلیارد دالر درامد و ‪۷‬درصد رشد‪،‬‬ ‫بر طبق امار درامد حاصل از گردشگری در قاره امریکا تغییری نداشته‬ ‫و امریکا با ‪ ۳۳۳‬میلیارد دالر درامد و بدون رشد‪ ،‬افریقا با ‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫دالر درامد و یک درصد رشد و خاورمیانه با ‪ ۷۳‬میلیارد دالر درامد و‬ ‫سه درصد رشد در رده های بعدی این امار قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫اقامت در «وربن» به قصد دریاچه اوان‬ ‫روستای «وربن» یکی از روستاهای بخش رودبارالموت شهرستان‬ ‫قزوین اســت که این روستای هفتصد ساله در دامنه های کوه جای‬ ‫گرفته و حدود ‪ ۷۹‬خانوار در ان ســاکن هستند‪ .‬فاصله این روستا از‬ ‫شهر تهران ‪ ۱۲۰‬کیلومتر است‪ .‬یکی از جذابیت های این روستا وجود‬ ‫دریاچه ای چشم نواز و به لحاظ پوشش محیطی فضای سبز‪ ،‬منحصر به‬ ‫فرد به نام «اوان» است‪ ،‬این دریاچه به اندازه ای شگفت انگیز است که‬ ‫هر توریستی را جذب خود می کند‪ .‬روستای «وربن» قزوین یک گزینه‬ ‫سفر برای تعطیالت اخر هفته پایتخت نشینان است که افراد به صورت‬ ‫انفرادی و گروهی می توانند به انجا ســفر کرده و ساعتی را در کنار‬ ‫رودخانه بگذرانند‪ .‬این سفر برای تهرانی ها از میدان ازادی در ساعات اوج‬ ‫ترافیک حدود پنج ساعت و ‪ ۳۰‬دقیقه زمان می برد و در ساعات بدون‬ ‫ترافیک گردشگران ‪۴‬ساعت زمان برای این سفر نیاز دارند‪« .‬وربن» در‬ ‫فاصله نزدیکی تا دریاچه «اوان» نسبت به فاصله روستای «اوران» تا‬ ‫دریاچه قرار دارد‪ .‬دریاچه زیبای اُوان در نیمه شمالی الموت‪ ،‬در دامنه‬ ‫کوه خشچال‪ ،‬در فاصله ‪ ۷۵‬کیلومتری قزوین و در میان چهار روستای‬ ‫اوان‪ ،‬وربن‪ ،‬زواردشت و زراباد شهر قزوین قرار دارد که با مساحتی با‬ ‫بیش از ‪۷۰‬هزار متر مربع در ارتفاعی حدود هزار و ‪ ۸۱۵‬متر از سطح‬ ‫دریــا قرار گرفته که طول و عرض حدودا ‪ ۳۲۵‬و ‪ ۲۷۵‬متر را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬در اطراف این دریاچه اقامتگاه ‪ ،‬سوئیت ‪ ،‬هتل‪ ،‬متل‬ ‫و ویالهای قابل توجهی وجود دارد که همین امر این منطقه را به بازاری‬ ‫رقابتی برای اقامتگاه ها تبدیل کرده است‪ .‬فراوانی اقامتگاه های رسمی‬ ‫و بومی (سوئیت و خانه های سنتی) در مجاورت «وربن» و همچنین‬ ‫مناطق سکونتی پیرامون دریاچه «اوان» برای مسافران این نقطه یک‬ ‫امتیاز به حساب می اید‪ .‬این تعدد مراکز جذب و اسکان گردشگر باعث‬ ‫می شود اجاره دهنده ها در اعالم قیمت ها طوری عمل کنند که مشتری‬ ‫بیشتری به سمت انها جذب شود‪ .‬با این حال گردشگران «وربن» الزم‬ ‫است قبل از انتخاب نهایی محل اقامت خود از قیمت و اجاره سایر مراکز‬ ‫این منطقه به همراه کیفیت و سطح خدمات دهی انها تحقیق میدانی‬ ‫کافی انجام دهند‪ .‬عالوه بر این در کنار دریاچه اوان روستانشینان نیز‬ ‫خانه های سنتی خود را به توریست ها و گردشگران برای اقامت موقت‬ ‫اجاره می دهند که حداقل هزینه اجاره اقامتگاه های فعال در این منطقه‬ ‫به ازای هر شب‪ ۳۵۰،‬هزار تومان است‪ .‬پایتخت نشینانی که می خواهند‬ ‫از یک مکان بکر دیدن کنند می توانند روز تعطیل اخر هفته خود را‬ ‫برای رفتن به این روستا که دمای ان حدودا ‪ ۱۰‬درجه پایین تر از تهران‬ ‫است اختصاص دهند‪ .‬این دریاچه توسط چندین کوه احاطه شده و اب‬ ‫و هوای بدون الودگی ان این مکان را دیدنی تر کرده است‪ .‬انچه باعث‬ ‫مطلوبیت نسبی اب و هوای «وربن» شده‪ ،‬نزدیکی به دریاچه «اوان»‬ ‫است؛ دیوارهای سبز اطراف دریاچه به همراه کوه های اطراف ان باعث‬ ‫شده هوای این منطقه در تابستان خنک و در زمستان بسیار سرد باشد‪.‬‬ ‫با سرازیر شدن اب دریاچه ‪ ۵۰۰‬ساله اُوان رود کوچکی شکل گرفته‬ ‫که کشاورزان روستاهای کوشک و ایین از ان استفاده می کنند و این‬ ‫رود کوچک در تابستان فرصت و شرایط مناسبی را برای ماهی گیری‪،‬‬ ‫اب تنی و قایقرانی ایجاد می کند‪ ،‬در فصل پاییز نیز این بخش مملو از‬ ‫پرندگان مهاجر مانند قو‪ ،‬غاز و مرغابی می شود و در فصل زمستان به‬ ‫دلیل دمای هوای پایین و برودت اب سطح دریاچه یخ می زند و سطح‬ ‫ان مکان مناسبی برای اسکی سواری می شود‪ .‬دریاچه اوان هشتاد و‬ ‫نهمین اثر طبیعی اســت که توسط سازمان میراث فرهنگی در ‪۲۰‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۸۹‬در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت که در اطراف‬ ‫ان درختانی همچون بید‪ ،‬چنار‪ ،‬تبریزی‪ ،‬سیب‪ ،‬البالو‪ ،‬گیالس‪ ،‬سنجد‪،‬‬ ‫فندق و گردو‪ ،‬گیاهان علفی مانند گون‪ ،‬کنگر و شیرین بیان وجود دارند‪.‬‬ ‫در این دریاچه می توانید ماهی های قزل اال‪ ،‬کپور و اردک ماهی را که‬ ‫بسیار کمیاب است صید کنید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫اجرای تور اشناسازی‬ ‫با ایران برای ایرلندی ها‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری از اجرای تور اشناسازی با‬ ‫ایران برای یک گروه از فعاالن گردشگری و خبرنگاران ایرلندی خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدابراهیم الریجانی گفت‪ :‬هیات پنج نفره ای متشکل از رئیس‬ ‫اتحادیه اژانس داران ایرلند‪ ،‬تعــدادی از مدیران اژانس های مطرح و‬ ‫خبرنگاران فعال این کشور ‪۲۲‬شهریور ماه به ایران وارد شدند و قرار‬ ‫اســت در سفری ‪۱۰‬روزه و تا ‪ ۳۱‬شهریور با ظرفیت های گردشگری‬ ‫کشورمان اشنا شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬این تور با همکاری بخش خصوصی‬ ‫برگزار شده است و بازدید از ظرفیت های گردشگری استان های تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬فارس و یزد در برنامه سفر ایرلندی ها قرار دارد‪ .‬الریجانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از محورهای اصلی تور اشناسازی هیات ایرلندی‪ ،‬اگاهی از‬ ‫بستر مساعد و ظرفیت های گردشگری سالمت کشور است‪ ،‬از این رو‬ ‫بازدید از مرکز ناباروری یزد‪ ،‬ارتوپدی شیراز و چشم پزشکی تهران در‬ ‫برنامه سفر این تیم قرار دارد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 23‬شهریور‪ 1398‬سال چهارم شماره‪55‬‬ ‫بررسی هدف کلیدی درگردشگری‪:‬‬ ‫«‪ »۱+۸‬شرط ورود‪ ۲۰‬میلیون توریست‬ ‫برنامــه بلند مــدت دولت در بازار گردشــگری بر جــذب ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫توریســت خارجی در ســال ‪ ۱۴۰۴‬پایه ریزی شــده امــا واقعیت فعلی‬ ‫این بازار تحقق هدف مصوب را به «‪ »۸+۱‬شــرط وابســته کرده است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشــان می دهد‪ :‬برای اینکه تعداد گردشگران ورودی به کشور‬ ‫‪ ۳‬برابر شــود باید در زیرساخت های «نرم» و «سخت» حوزه گردشگری‬ ‫هشــت گام تحول ساز برداشته شــود و در عین حال یک منفی زدایی از‬ ‫این بازار‪ -‬حذف نقاط ضعف‪ -‬نیز مورد نیاز اســت‪ .‬با وجود اینکه جذب‬ ‫گردشگر خارجی اهمیت فراوانی در تمام کشورهای جهان دارد اما حفظ‬ ‫گردشگران جذب شــده و همچنین ایجاد زیرساخت های مناسب برای‬ ‫گردشگری خود را فعال کند‪ .‬ناصر رضایی‪ ،‬رئیس پژوهشکده گردشگری‬ ‫وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری عنوان کرد‪ :‬همه‬ ‫کشورهای جهان برای جذب گردشگر ابتدا به رصد بازار هدف و تبلیغات‬ ‫و بازاریابی می پردازند و پس از استخراج اطالعات انها را در اختیار بخش‬ ‫خصوصــی قرار می دهند زیرا بخش خصوصی بــرای تبلیغات از امکانات‬ ‫و تــوان مالی کافی برخوردار نیســت‪ .‬عالوه بر ان دولــت باید ایمنی و‬ ‫امنیت را در فضاهای گردشــگری ایجاد کند و «زیرســاخت های نرم» و‬ ‫«سخت» را نیز در کشور مهیا سازد‪ .‬وی «زیرساخت های نرم» را مربوط‬ ‫به بخش های مدیریتی و برنامه ای عنوان کرد و گفت‪ :‬در راســتای تحقق‬ ‫‪ ۳۰۰‬شیء تاریخی اسپانیا در موزه ملی‬ ‫ایران نمایش داده می شود‬ ‫مدیر کل موزه ملی ایران خبر داد‪ :‬با پایان کار «ایران‪ :‬مهد تمدن» در‬ ‫موزه الیکانته اسپانیا و بازگشت این اثار به ایران‪ ۳۰۰،‬قلم شیء منتخب‬ ‫از تاریخ سرزمین باستانی اسپانیا به تهران وارد شدند‪ ،‬تا یک هفته دیگر‬ ‫نمایش خود را در موزه ملی ایران اغاز کنند‪ .‬به گزارش «ایسنا» جبرئیل‬ ‫نوکنده با اشاره به انتخاب نمایشگاه «ایران‪ :‬مهدتمدن» در عنوان های‬ ‫نمایشگاهی به عنوان «بهترین عنوان نمایشگاهی موزه های جهان»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با پایان زمان برگزاری نمایشــگاه «ایران‪ :‬مهد تمدن» در‬ ‫موزه باستان شناسی «الیکانته» اسپانیا‪ ،‬همه ‪ ۱۹۶‬قلم اثار تاریخی به‬ ‫امانت داده شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه اثار منتخب نمایشگاه متقابل‬ ‫موزه باستان شناسی الیکانته در تهران‪ ،‬با نام «میراث باستان شناسی‬ ‫اسپانیا» به همراه اثار نمایشگاه «ایران‪ :‬مهد تمدن» وارد تهران شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۲۳‬شــهریور عملیات چیدمان اثار در محل نمایشگاه‬ ‫اغاز و یکشنبه ‪ ۳۱‬شهریور‪ ،‬این نمایشگاه با حضور مقامات سیاسی‬ ‫و چهره های فرهنگی و هنری کشور افتتاح می شود‪ .‬مدیر کل موزه‬ ‫ملی ایران‪ ،‬درباره اثار منتخب موزه الیکانته توضیح داد‪ :‬این مجموعه‬ ‫‪ ۳۰۰‬اثر مانند پیکره‪ ،‬نقش برجسته‪ ،‬ظروف سفالی و تابلو نقاشی را در‬ ‫برمی گیرد که تاریخ سرزمین باستانی اسپانیا در شرق دریای مدیترانه‬ ‫را از دوره های مختلف پیش از تاریخ تا سده های اخیر بازگو می کند‪.‬‬ ‫برخورد با اژانس ها به بهانه قاچاق پاک‬ ‫کردن صورت مساله است‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پاسخ به موضوع قاچاق‬ ‫تلفن همراه توسط اژانس های مسافرتی اظهار کرد‪ :‬جمع بندی با ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال ایجاد راه حل اساسی و نه پاک کردن صورت مساله‬ ‫با برخوردهای موردی با چند اژانس اســت و باید تعرفه های وارداتی‬ ‫اصالح شــود ‪ .‬ولی تیمــوری در خصوص قاچاق برخــی از کاالها از‬ ‫جمله گوشی تلفن همراه رجیسترنشده توسط مسافران اژانس های‬ ‫مسافرتی اظهار کرد‪ :‬قطعا ما با هر گونه تخلف در حوزه گردشگری‬ ‫برخورد می کنیم و حوزه های خدمات رسانی گردشگری موظفند صرفا‬ ‫در چارچوب وظایفی که محول شده از جمله تنظیم برنامه های سفر‬ ‫گروهی و انفرادی فعالیت کنند‪ .‬تیموری گفت‪ :‬موضوع قاچاق کاال فراتر‬ ‫از اژانس های مســافربری است و دستگاه های دیگری هم درگیر این‬ ‫ماجرا هستند و نشست هایی با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشتیم و‬ ‫بحث فقط داخل اژانس نیست و این موضوع در نهایت باید یک شاکی‬ ‫داشته باشد و تا امروز یک شکایت در خصوص قاچاق کاال از اژانس های‬ ‫مسافرتی دریافت نکرده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعا مسافران و گردشگران این‬ ‫را می دانند که پاسپورت و شناسنامه سند هویت انهاست و نباید حتی‬ ‫با مبالغ خیلی باال این اسناد هویتی مهم خود را در اختیار افراد دیگری‬ ‫قرار دهند‪ ،‬ممکن است تخلفات دیگری فراتر از قاچاق گوشی تلفن یا‬ ‫موضوعات دیگر مطرح باشد و توصیه من این است به هیچ عنوان سند‬ ‫هویتی خود را در اختیار فرد دیگری قرار ندهند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۷‬فرصت سرمایه گذاری گردشگری‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫معاون هماهنگی امور زائران اســتانداری خراسان رضوی با اعالم‬ ‫معرفی‪ ۱۳۷‬فرصتسرمایه گذاریگردشگریجدیددرخراسان رضوی‬ ‫به منظور جذب سرمایه گذاران‪ ،‬هدف معرفی فرصت های جدید را جلب‬ ‫حضور و نقش افرینــی پررنگ تر فعاالن بخش خصوصی بیان کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی می شــود بهره گیری بهینه از ‪۱۳۷‬فرصت سرمایه گذاری‬ ‫شناســایی و معرفی شده در خراسان رضوی نیازمند تحقق ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال ســرمایه گذاری بخش خصوصی در انها است‪.‬‬ ‫محمدصادق براتی افزود‪ :‬بخش دولتی نیز در همین چارچوب موظف‬ ‫بهتامینزیرساخت هادرمحدوده‪ ۱۳۷‬فرصتسرمایه گذاریشناسایی‬ ‫و معرفی شــده استان است‪ .‬بر این اســاس بخش دولتی باید ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری کند‪ .‬براتی در ادامه افزود‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در این نقاط طی دو سال اینده هدف گذاری شده است‪ .‬اجرای طرح‬ ‫«الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی» با تقسیم خراسان رضوی به‬ ‫‪ ۱۲‬منطقه (بر مبنای شــمار حوزه های انتخاباتی) پیگیری و در این‬ ‫چارچوب تاکنون حدود ‪۶۰‬تفاهمنامه اقتصادی با مســووالن محلی‬ ‫و شــرکت های اقتصادی بخش خصوصی خراسان رضوی به عنوان‬ ‫«معین» امضا شــده است‪ .‬براتی به ایرنا گفت‪ :‬با هدف کسب نتیجه‬ ‫مطلوب و جذب بیشــتر سرمایه گذاران همچنین «همایش معرفی‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری بخش گردشگری خراسان رضوی» مهرماه‬ ‫باحضور نمایندگانی از استان های مختلف کشور در مشهد برپا می شود‪.‬‬ ‫مشهد دومین کالنشهر مذهبی جهان افزون بر‪۲۵۰‬هزار نفر گنجایش‬ ‫اقامت موقت و دائم ســاالنه دارد‪ .‬تاکنون ‪ ۱۵۰۰‬اثر تاریخی فرهنگی‬ ‫خراسان رضوی در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪ .‬این‬ ‫تعداد شامل ‪ ۹۳۰‬بنای تاریخی‪ ۴۷۱ ،‬تپه و محوطه تاریخی‪ ۵۸ ،‬مورد‬ ‫میراث معنوی‪ ۲۸ ،‬مکان رویداد انقالب اسالمی‪ ،‬چهار اثر طبیعی و دو‬ ‫اثر منقول هستند‪ .‬در مجموع خراسان رضوی حدود ‪ ۱۰‬هزار محوطه‪،‬‬ ‫بنا و اثر دارای ارزش تاریخی دارد‪.‬‬ ‫جذب گردشگر جدید نیز یکی از پر اهمیت ترین و مهم ترین موضوعاتی‬ ‫است که باید دولت ها به ان بپردازند‪ ،‬موضوعی که شاید بتوان به جرات‬ ‫گفت که حفظ گردشــگر خارجی از جذب ان بســیار دشــوارتر است و‬ ‫برای تحقق این امر همه کشــورها نیازمند اماده ســازی زیرساخت های‬ ‫قابل توجهی هســتند‪« .‬توسعه گردشگری» یک از موضوعات تجربه شده‬ ‫در دنیا محســوب می شــود؛ به طوری که هفت دهه است که کشورهای‬ ‫مختلف دنیا ان را مورد بررســی قرار داده و تجربیات منحصربه فردی را‬ ‫نیز کسب کرده اند و ایران نیز می تواند از این تجربیات استفاده و صنعت‬ ‫انها باید مدیران پرسابقه در راس کار قرار گیرند که در حوزه گردشگری‬ ‫این مدیران نیازمند داشــتن تحصیالت مرتبط نیز هستند تا با استفاده‬ ‫از تجربه عملی در کنــار اموزش های اکادمیک بتوانند بهترین مدیریت‬ ‫در این بخش را داشته باشــند‪ .‬رضایی تصریح کرد‪ :‬در «زیرساخت های‬ ‫لو نقل (ریلی‪ ،‬جاده ای و هوایی)‪ ،‬اقامتگاه ها‪ ،‬بنادر و‬ ‫سخت» که شامل حم ‬ ‫فرودگاه ها است کشور ما کمبودهای قابل توجهی دارد و در بهره برداری ها‬ ‫بــا مشــکالت متنوعی همراه بوده اســت و همچنین با وجود داشــتن‬ ‫تجهیزات و دســتگاه های پیشــرفته‪ ،‬در فضای مجازی دارای ارتباطاتی‬ ‫بســیار محدود با دنیا هستیم‪ .‬بنابراین با وجود اینکه از نظر رونق صنعت‬ ‫گردشــگری جذب ‪ ۲۰‬میلیون گردشگر تا سال ‪ ۱۴۰۴‬می تواند محاسن‬ ‫بی شماری داشته باشد‪ ،‬اما در حال حاضر ظرفیت اسکان ما بسیار ضعیف‬ ‫است؛ به طوری که کمبودهای قابل توجهی همچون هتل های چهار و پنج‬ ‫ســتاره را در این حوزه داریم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر ایران دارای‬ ‫دو تــا چهار هزار نوع غذا اســت اما متاســفانه در هتل ها‪ ،‬مهمانپذیرها‪،‬‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی و رستوران ها برای پذیرایی از گردشگران به منوی‬ ‫محدود و یکنواختی اکتفا می شــود که این ضعف نیازمند اموزش هایی‬ ‫از ســوی مراکز مربوطه است‪ .‬مرتضی احمدی‪ ،‬مشاور معاون گردشگری‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری درباره هدف جذب ‪۲۰‬‬ ‫میلیونی گردشــگران خارجی گفت‪ :‬زمانی که یک مکان به عنوان مقصد‬ ‫گردشــگری جهان معرفی می شود باید در راستای دستیابی به موفقیت‬ ‫عزم جدی در ســطح کالن داشته باشیم‪ ،‬همان طور که در حال حاضر در‬ ‫سیاســت های کلی نظام به این تفاهم ها رسیده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در بند پنجم ماده ‪ ۱۰۰‬برنامه ششــم توســعه سیاست های کلی‬ ‫مورد بحث قرار گرفته؛ به صراحت اشــاره شده که باید تعداد گردشگران‬ ‫ورودی به کشــور پنج برابر شــود و برای اجرایی شــدن این برنامه باید‬ ‫حوزه توســعه گردشگری کامال مشخص و تعیین شده باشد و همچنین‬ ‫هماهنگی های الزم با ســایر بخش های ارگان های دولتی نیز انجام شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬داشــتن مطالعات و برنامه ریزی دقیق روی ظرفیت های‬ ‫کشور‪ ،‬معرفی ایران‪ ،‬اطالع رســانی در خصوص جاذبه های گردشگری و‬ ‫از بین بردن تصویر منفی ایران با نشــان دادن قوانین حاکم در کشور و‬ ‫لو نقل‬ ‫ارائه اطالعات دقیق درخصوص هزینه و شــرایط ویال‪ ،‬هتل‪ ،‬حم ‬ ‫و امنیت اقامتگاه ها از جمله کارهایی اســت که دولت باید برای رسیدن‬ ‫به هدف جذب ‪ ۲۰‬میلیون گردشــگر انجــام دهد‪ .‬احمدی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید قبل از جذب ‪ ۲۰‬میلیون گردشگر وضعیت پروازهای بین شهری را‬ ‫ساماندهی کنیم یعنی باید از کشور مبدا به شهرهای پرگردشگر پروازهای‬ ‫لو نقل زمینی نیز‬ ‫مســتقیمی را تعبیه کنیم عالوه بر ان در حــوزه حم ‬ ‫باید از اتوبوس های توریســتی با تمام امکانات که دارای امنیت و راحتی‬ ‫باشند برای جابه جایی گردشگران اســتفاده شود‪ .‬وی یکی از مشکالت‬ ‫گردشگران را کمبود اقامتگاه عنوان کرد و گفت‪ :‬همه توریست هایی که‬ ‫به نقاط مختلف جهان سفر می کنند؛ توریست های الکچری نیستند و با‬ ‫توجه به اینکه ما چگونه بازار گردشگری خود را تعریف کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫از پتانسیل های ســنتی موجود برای ایجاد انواع اقامتگاه های بوم گردی‪،‬‬ ‫هتل های کم ســتاره و مسافرخانه ها اســتفاده کنیم‪ .‬عالوه بر ان باید در‬ ‫بازار اقامتگاهی ایران مدیریت دقیق تری صورت گیرد زیرا در برخی ایام‬ ‫(همانند چند روز تعطیلی رسمی) شاهد کمبود اقامتگاه در ان بازه زمانی‬ ‫هستیم‪ .‬در صورتی که در سایر روزهای سال ‪ ۸۰‬درصد اقامتگاه ها بدون‬ ‫مسافر هستند‪ .‬احمدی درخصوص کمبودهایی که در حوزه پذیرایی از‬ ‫گردشگران وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید برای بر طرف کردن این مشکل‬ ‫ارتباط خوبی بین تورگردانان و رســتوران داران برقرار کنیم تا با تشکیل‬ ‫گروه های حرفه ای چنین مشکالتی از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫قدرت بازار توریست خارجی از ‪ ۴‬مسیر بررسی شد‬ ‫سبقت گردشگری از رشد اقتصاد جهانی‬ ‫ســازمان گردشــگری جهانی ملل متحد (‪ ،)UNWTO‬با انتشــار‬ ‫گزارشــی اعالم کرد‪ :‬گردشگری از چهار مســیر این قدرت را دارد که‬ ‫کشورها را در رشد مثبت اقتصادی پشتیبانی کند‪ .‬بازار توریست جهانی‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬با چهار شیوه «ســبقت در رشد درامد گردشگری از‬ ‫تولید ناخالص جهانی»‪« ،‬ســبقت رشــد درامد گردشــگری از درامد‬ ‫صــادرات کاال»‪« ،‬جایگاه باالی درامــد در گروه های صادرات جهانی»‬ ‫و «اثر گردشــگری در مثبت شــدن تراز تجاری» توانست از نرخ رشد‬ ‫اقتصاد جهانی پیشی بگیرد‪ .‬پیش بینی دو سال قبل سازمان گردشگری‬ ‫جهانی مبنی بر رشــد فزاینده ورود گردشگران خارجی و درامد حاصل‬ ‫از ان در ســال ‪ ۲۰۱۸‬محقق شــد و موجب پیشــی گرفتن نرخ رشد‬ ‫بخش گردشگری از نرخ رشــد اقتصاد جهانی شد‪ .‬تغییر و تحول بازار‬ ‫گردشــگری خارجی در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬تحت تاثیر «تقاضای گردشگری‬ ‫پایــدار» برای مقاصد گردشــگری جهان و همچنین «بهبود شــرایط‬ ‫کشــورهایی با سابقه مشــکل امنیتی» بوده است‪ .‬سازمان گردشگری‬ ‫جهانی تعداد ورودی گردشگری خارجی را یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫نفر اعالم کرد که از رشد ‪ ۵ /۴‬درصدی نسبت به سال ‪ ۲۰۱۷‬برخوردار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این رشــد ‪ ۵‬درصــدی ورودی گردشــگران خارجی‪ ،‬باعث رشــد‬ ‫درامدهای حاصل از گردشــگری با مبلغــی بالغ بر ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫شده است‪ .‬افزایش در ورودی و درامدهای گردشگری جهانی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬منجر به رشــد و کســب سود بســیار در اقتصادهای نوظهور و‬ ‫پیشــرفته شده اســت‪ .‬محیط مطلوب در اقتصاد جهانی‪ ،‬رشد صنعت‬ ‫گردشگری را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫براساس امار سازمان گردشــگری جهانی و صندوق بین المللی پول‪،‬‬ ‫برای هفتمین سال متوالی‪ ،‬کل درامد گردشگری بین المللی سریع تر از‬ ‫درامد صادرات کاال رشــد کرده است‪ .‬درامدهای حاصل از گردشگری‬ ‫بین المللی در سال ‪ ،۲۰۱۸‬رقمی معادل ‪ ۴ /۴‬درصد رشد کرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که تولید ناخالص داخلی جهان ‪ ۳ /۶‬درصد رشد داشته که‬ ‫این نرخ رشــد در سال ‪ ۲۰۱۷‬نیز برای درامد گردشگری ‪۵ /۲‬درصد و‬ ‫تولید ناخالص داخلی جهان ‪۳ /۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم سازمان گردشگری جهانی و سازمان تجارت جهانی‪ ،‬بازار‬ ‫گردشگری بین المللی در سال ‪ ۲۰۱۸‬شاهد افزایش ‪ ۱۲۱‬میلیارد دالر‬ ‫درامد در مقایسه با ســال ‪ ۲۰۱۷‬بود‪ .‬درامدهای گردشگری براساس‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد دالر درامد از ورودی گردشــگران بین المللی و ‪۲۵۶‬‬ ‫میلیارد دالر درحمل و نقل مســافران جهان تشــکیل شده است که با‬ ‫توجــه به این امار می توان گفت گردشــگری جهانی‪ ،‬روزانه ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر درامد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫گردشگری یکی از مولفه های مهم تنوع در صادرات برای اقتصادهای‬ ‫نوظهور و پیشــرفته معرفی شده اســت و دارای ظرفیت های گسترده‬ ‫برای جبران کســری تراز تجــاری و جبران درامدهــای ضعیف تر در‬ ‫صــادرات کاال و خدمــات دیگر اســت‪ .‬درامد صادرات گردشــگری‬ ‫بین المللــی منبع مهمی برای درامد بین المللی در بســیاری از مقاصد‬ ‫جهان است‪ .‬گردشگری به عنوان سومین گروه بزرگ صادراتی با کسب‬ ‫درامد ‪ ۱۵۸۶‬میلیارد دالر پس از مواد شیمیایی (‪ ۱۹۹۳‬میلیارد دالر)‬ ‫و سوخت (‪ ۱۹۶۰‬میلیارد دالر) و باالتر از محصوالت خودرویی (‪۱۴۷۰‬‬ ‫میلیارد دالر) و مواد غذایی (‪ ۱۴۶۸‬میلیارد دالر) قرار گرفته است‪.‬‬ ‫با توجه به گزارش ســازمان گردشــگری جهانی‪ ،‬رشــد گردشگری‬ ‫بین المللــی منجر به تضمین مدیریت موثر و ایجاد شــیوه ای پایدار با‬ ‫اثرات مطلوب شــده و از اهمیت بســیاری برخوردار است که به عنوان‬ ‫وســیله ای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد اینده ای بهتر‬ ‫برای همگان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در سیاست های گردشــگری الگوهای مصرف و تولید پایدار در چهار‬ ‫بخش توســعه پایدار به عنوان هدف‪ ،‬بهره وری منابع ارتباط پایداری و‬ ‫رقابت و پایداری گســترده ادغام شده اســت‪ .‬با توجه به رشد ورودی‬ ‫و درامد گردشــگری بین المللی در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬بازار جذب توریست‬ ‫خارجی با هزینه های مقرون به صرفه به لحاظ هزینه اقامت و خرید در‬ ‫کشــور مقصد‪ ،‬تسهیل ویزا‪ ،‬مدل های کسب و کار جدید و پیشرفت های‬ ‫تکنولوژی به عنوان یک نیروی جهانی برای رشــد و توســعه اقتصادی‪،‬‬ ‫ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر و نواوری و کارافرینی به شمار می رود‪ .‬بنا بر‬ ‫اعالم سازمان گردشگری جهانی‪ ،‬اسیا و اقیانوسیه و به دنبال ان افریقا‬ ‫در سال گذشــته میالدی با ‪ ۷‬درصد رشد ورودی گردشگری خارجی‪،‬‬ ‫بیشترین رشد در ورودی گردشگری بین المللی را ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫در بخش اســیا و اقیانوسیه‪ ،‬شمال شــرقی و جنوب شرقی اسیا از‬ ‫رشد فزاینده ای برخوردار بوده است و ایران در بخش جنوب اسیا با ‪/۹‬‬ ‫‪ ۴۹‬درصد رشــد تعداد گردشــگران خارجی همراه بوده اما سهم ان از‬ ‫درامدهای گردشــگری در اسیا و اقیانوسیه زیر یک درصد بوده است‪.‬‬ ‫بعــد از ان اروپا با ‪ ۵‬درصد‪ ،‬خاورمیانــه ‪ ۴‬درصد و امریکا ‪ ۲‬درصد در‬ ‫رتبه های بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫اروپــا با ‪ ۵۱‬درصد نیمی از ورودی های جهــان را به خود اختصاص‬ ‫داده و اســیا و اقیانوســیه با ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬حدود یک چهارم‪ ،‬در رده دوم‬ ‫قــرار گرفت و امریــکا با ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬افریقا با ‪ ۵‬درصــد و خاورمیانه با‬ ‫‪۴‬درصد‪ ،‬ورودی گردشگران بین المللی را به خود اختصاص دادند‪ .‬بنابر‬ ‫امار سازمان گردشگری جهانی‪ ۳۹ ،‬درصد درامد حاصل از گردشگری‬ ‫بین المللی به اروپا تعلق دارد‪ .‬اســیا و اقیانوسیه با رشدی فزاینده‪۳۰ ،‬‬ ‫درصد از درامد گردشگری جهان را به خود اختصاص داد‪ ،‬امریکا بدون‬ ‫رشــد درامدی همانند سال ‪ ۲۰۱۷‬رقم ‪ ۲۳‬درصد از درامد گردشگری‬ ‫را کسب کرد‪ ،‬خاورمیانه با توجه به رقابت کشورهای وابسته به اقتصاد‬ ‫نفتی برای توســعه صنعت گردشگری با رشدی ‪ ۴‬درصدی توانست ‪۵‬‬ ‫درصد از درامد گردشگری جهانی را به دست اورد و سهم افریقا از این‬ ‫درامد جهانی ‪ ۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 23‬شهریور‪ 1398‬سال چهارم شماره‪55‬‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫نقش وزارت میرا ‬ ‫در توسعه گردشگری‬ ‫نیمه تیرماه سال ‪ ۱۳۹۸‬بود که خبر ثبت جنگل های چندین میلیون‬ ‫ساله هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ‪-‬پس از گذشت ‪۱۲‬‬ ‫ســال از درخواست رسمی ایران‪ -‬به ســرعت در رسانه ها پیچید‪ .‬این‬ ‫مســئله‪ ،‬اهمیت حفظ اثار طبیعی و تاریخی کشــور را بیش از پیش‬ ‫اشکار ســاخت‪ .‬میراث فرهنگی‪ ،‬شالوده ی فرهنگ هر کشوری ست و‬ ‫بی شک سرزمین کهنی چون ایران با تاریخی چند هزار ساله‪ ،‬نیازمند‬ ‫مجموعه ای قدرتمند و پرتوان برای حراست از اثار ارزشمند طبیعی و‬ ‫تاریخی ان اســت‪ .‬البته این نیاز شاید تا پیش از انکه ناصرالدین شاه‬ ‫به فرنگ برود و موزه ها و اثار هنری و تاریخی کشورها را با چشم خود‬ ‫ببیند چندان ملموس نبود‪.‬‬ ‫تاریخچه سازمان های دولتی میراث فرهنگی‬ ‫پس از انقالب مشروطه و در ســال ‪ ۱۲۸۶‬شمسی‪ ،‬مجلس شورای‬ ‫ملی وزارت «فرهنگ و معارف‪ ،‬اوقاف و صنایع مســتظرفه» را تاسیس‬ ‫کرد‪ .‬تشکیل این وزارتخانه اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی را اشکار‬ ‫کرد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۴۳‬و در دوران پهلوی دوم با تشکیل وزارت «فرهنگ‬ ‫و هنر» توجه به مســائل مربوط به این حوزه‪ ،‬شکل تخصصی تری به‬ ‫خود گرفــت‪ .‬پس از پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬وزارت فرهنگ و هنر‬ ‫منحــل و وظایف ان بــه دو وزارتخانه «فرهنــگ و اموزش عالی» و‬ ‫«فرهنگ و ارشاد اسالمی» منتقل شد‪.‬‬ ‫شورای عالی اداری در سال ‪ ۱۳۷۳‬به منظور افزایش کارایی سازمان‬ ‫و تمرکز در مدیریت دســتگاه های فرهنگی‪ ،‬سازمان میراث فرهنگی‬ ‫کشــور را از وزارت فرهنگ و اموزش عالی جدا و به وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی ملحق کرد‪.‬‬ ‫تاریخچه سازمان های دولتی گردشگری‬ ‫استفاده از قابلیت های صنعت گردشگری ایران از دیرباز مورد توجه‬ ‫دولت ها بود‪ .‬بیش از ‪ ۸۰‬سال پیش‪ ،‬دولت وقت «اداره جلب سیاحان‬ ‫خارجی و تبلیغات» را در بدنه وزارت کشــور تاســیس کرد که هدف‬ ‫ان نشــان دادن تمدن ایران به خارجیان بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۳‬به دلیل‬ ‫اهمیت جنبه های اقتصادی و تحکیم مبانی حســن تفاهم میان مردم‬ ‫کشــورهای مختلف‪ ،‬اداره ای به نام «اداره امور جهانگردی» در وزارت‬ ‫کشــور تشکیل شــد‪ .‬از فعالیت های این اداره می توان به تهیه قوانین‬ ‫مربوط به ورود و خروج اتباع بیگانه اشاره کرد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۴۰‬شورایی‬ ‫به نام «شــورای عالی جهانگردی» در اداره امــور جهانگردی وزارت‬ ‫کشور تاسیس شد‪ .‬تشکیل «سازمان جلب سیاحان» در سال ‪،۱۳۴۲‬‬ ‫«وزارت اطالعات و جهانگردی» در ســال ‪ ۱۳۵۳‬و تشــکیل «وزارت‬ ‫ارشــاد اســامی» با ادغام دو وزارتخانه ی «اطالعات و جهانگردی» و‬ ‫«فرهنگ و هنر» پس از پیروزی انقالب‪ ،‬بخشــی از مسیری ســت که‬ ‫ایران در زمینه ی توسعه ی سازمان های مرتبط با گردشگری طی کرده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۲‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سازمان های میراث فرهنگی‬ ‫کشــور و ایرانگردی و جهانگردی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫جدا کرد و از ادغام انها «ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری» را‬ ‫تشــکیل داد‪ .‬در نهایت در تاریخ ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬شــورای نگهبان با‬ ‫طرح مجلس شورای اسالمی مبنی بر تبدیل این سازمان به وزارتخانه‬ ‫ع دســتی و گردشــگری‬ ‫موافقت کرد و «وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنای ‬ ‫جمهوری اسالمی ایران» شکل گرفت‪.‬‬ ‫ث فرهنگی‬ ‫معرفی اولین وزیر میرا ‬ ‫ع دستی‬ ‫گردشگری و صنای ‬ ‫فعالیت هــای اجرایــی در اســکله ی شــهید رجایــی‪ ،‬مدیرعاملی‬ ‫ســازمان مهندســی و عمران شــهر تهران‪ ،‬معاونت امــور اجتماعی‬ ‫فرهنگی شــهرداری تهران و مدیرعاملی منطقه ازاد کیش‪ ،‬بخشــی‬ ‫از مسئولیت های علی اصغر مونســان‪ ،‬نخستین وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ع دستی و گردشگری ایران از اوایل دهه ‪ ۷۰‬تا سال ‪ ۱۳۹۶‬است‪.‬‬ ‫صنای ‬ ‫با شــروع دوره دوم ریاســت جمهوری دکتر روحانی در سال ‪،۱۳۹۶‬‬ ‫اقای مونسان به سمت معاونت رییس جمهور و رییس سازمان میراث ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری منصوب شد‪.‬‬ ‫فعالیت های مونســان در این ســازمان و انجام یک ماموریت دقیق‬ ‫ترکیبی باعث شــد تا به هر ســه جنبه ی فرهنگی‪ ،‬هنری و اقتصادی‬ ‫این بخش ها توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۱۴۲۵‬واحــد‬ ‫بومگــردی در ‪ ۲‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫جلوگیــری از مهاجرت روســتاییان‬ ‫به شــهر و حتی معکوس شدن ان‪،‬‬ ‫گسترش کســب وکارهای خانوادگی‬ ‫در زمینــه گردشــگری و رونــق‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬توجه بیــش از پیش به‬ ‫حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫و کسب درامد ‪ ۶۰۰‬میلیون دالری از‬ ‫طریق صادرات در این بخش‪ ،‬اجرای‬ ‫مجدد بیمه هنرمندان صنایع دستی‪،‬‬ ‫پاسداشــت اثار تاریخــی و برگزاری‬ ‫چهلمین اجالس جهانی گردشــگری در شــهر تاریخی همدان تنها‬ ‫گوشه ی کوچکی از فعالیت های اقای مونسان در طول دو سال ریاست‬ ‫او بر ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری است‪ .‬ثبت‬ ‫جنگل های ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون ســاله ی هیرکانی در فهرســت میراث‬ ‫فرهنگی یونســکو یکی دیگر از اقدامات مهم ســازمان تحت ریاست‬ ‫مونسان است‪.‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانی با ‪ ۱.۹‬میلیون هکتار وســعت‪ ،‬از اســتارا در‬ ‫شمال استان گیالن تا ُگلی داغ در شرق استان گلستان‪ ،‬در گستره ای‬ ‫بــه طول تقریبی ‪ ۸۰۰‬کیلومتر و عــرض ‪ ۲۰‬تا ‪ ۷۰‬کیلومتر پراکنش‬ ‫ع دستی و گردشگری‬ ‫دارد‪ .‬مسئوالن ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنای ‬ ‫تمام توان خود را به کار بســتند و با تهیه ی یک پرونده جامع و قابل‬ ‫دفاع‪ ،‬رای مثبت اعضــای کمیته میراث جهانی را جلب نمودند‪ .‬ثبت‬ ‫جنگل های هیرکانی به عنوان دومین اثر طبیعی و بیست و چهارمین‬ ‫اثر جهانی ایران در فهرســت میراث فرهنگی یونســکو‪ ،‬جدا از ارزش‬ ‫تاریخی و فرهنگی ان‪ ،‬یک اقدام مهم زیســت محیطی نیز محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نمایش چندین اثر از موزه لوور فرانســه در ایران با این شعار انجام‬ ‫شد که نباید تنها اثار ایران در خارج از کشور به نمایش در بیاید‪ ،‬بلکه‬ ‫باید اثاری هم از خارجی ها در ایران به نمایش گذاشــته شود‪ .‬برپایی‬ ‫نمایشگاه اثار تاریخی ایران در هلند و اسپانیا نیز از جمله فعالیت های‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در زمان ریاست‬ ‫مونســان اســت‪ .‬انتخاب شــهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری‬ ‫اسیا و حضور اقای «زوراب پولو لیکاشویلی» دبیرکل سازمان جهانی‬ ‫جهانگردی (‪ ،)UNWTO‬برای شرکت در «چهلمین نشست عمومی‬ ‫اعضای وابســته ســازمان جهانی جهانگردی» که در شهر همدان و با‬ ‫حضور ‪ ۲۷‬کشــور دنیا برگزار شد‪ ،‬از دیگر اقدامات مونسان در زمینه‬ ‫توسعه گردشگری است‪ .‬با برگزاری رویداد ‪ ۲۰۱۸‬در همدان‪ ،‬بخشی‬ ‫از ظرفیت های پنهان گردشــگری غرب کشــور اشکار شد‪ .‬در همین‬ ‫راســتا ســازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفت برای معرفی بیشــتر‬ ‫جاذبه های توریســتی این منطقه‪ ،‬میزبانی رویداد «کرمانشاه ‪»۲۰۲۰‬‬ ‫را با جدیت پیگیری کند‪.‬‬ ‫دالیل حمایت از مونسان برای تصدی پست وزارت چه بود؟‬ ‫پس از موافقت شورای نگهبان با تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی‬ ‫به وزارتخانه‪ ،‬دکتر روحانی‪ ،‬اقای مونســان را به عنوان سرپرست این‬ ‫وزارتخانــه انتخاب و پس از ان‪ ،‬ایشــان را به عنوان نخســتین وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی به مجلس شورای اسالمی‬ ‫معرفی کرد‪ .‬با انتشار این خبر‪ ،‬جامعه ی هتلداران ایران‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران و فعاالن و‬ ‫تشکل های گردشگری استان های مختلف در بیانیه هایی حمایت خود‬ ‫را از اقای مونسان اعالم کردند‪.‬‬ ‫رشــد ‪ ۶۶‬درصدی درامد ارزی در ســال ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد دالر‪ ،‬افزایش ‪ ۴۰‬درصدی گردشــگران خارجی در چهار‬ ‫ماهه ابتدایی ســال ‪ ،۱۳۹۸‬طراحی برند ملی گردشگری کشور‪ ،‬جلب‬ ‫مشارکت ســازمان های تخصصی بین المللی برای اجرای شش پروژه‬ ‫گردشــگری در ایران‪ ،‬تقویت مشــارکت بخش خصوصی‪ ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت نهادهای دولتی و عمومی در مرمت بناهای تاریخی و عمومی‪،‬‬ ‫توسعه زیرســاخت های گردشگری و سرمایه گذاری در احداث هتل ها‬ ‫از جمله دســتاوردهایی بودند که دکتر مونسان به کمک انها توانست‬ ‫رای اعتماد بیش از ‪ ۱۶۰‬نماینده مجلس را کسب کند‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬حفاظت و مرمت‬ ‫از بناهای مهم تاریخی‪ ،‬حفاظت و توســعه صنایع دســتی کشــور و‬ ‫احیای هنرهــای در حال نابودی به عنوان میراث ناملموس کشــور‪،‬‬ ‫معرفی فرهنگ ناب ایرانی و اســامی از طریق گردشگران خارجی و‬ ‫شناســاندن چهره واقعی ملت ایران به دنیا را از مهم ترین دغدغه های‬ ‫این وزارتخانه می داند‪.‬‬ ‫مونسان معتقد است در زمینه ی گردشگری نیز توزیع عادالنه ثروت‬ ‫و درامد از طریق توزیع یکنواخت گردشگر در کشور می تواند در ابعاد‬ ‫اقتصادی بســیار راهگشا باشد‪ .‬با توجه به اینکه امروزه گردشگری در‬ ‫جایگاه سوم اقتصادی دنیا قرار دارد و به واسطه ویژگی های منحصر به‬ ‫فردش مانند ارزاوری خوب‪ ،‬سرمایه گذاری اندک‪ ،‬قدرت ایجاد اشتغال‬ ‫باال‪ ،‬زود بازده بودن و نرخ پایین ســرمایه گذاری نسبت به شغل های‬ ‫دیگر‪ ،‬باعث رونق اقتصادی خواهد شــد و با استفاده از این ظرفیت ها‬ ‫می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی و اشتغال کشور را حل کرد‪.‬‬ ‫نقش کسب وکارهای انالین در توسعه صنعت گردشگری‬ ‫به گفته اقای مونسان‪ ،‬جهان با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی‬ ‫پیش می رود و یکی از صنایعی که با هوشمندسازی توسعه پیدا خواهد‬ ‫کرد گردشگری است‪ .‬رشد صنعت گردشگری از ‪ ۳۵‬میلیون گردشگر‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۴‬به یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫نشــان دهنده ی نقش موثر تکنولوژی در توســعه این صنعت است‪.‬‬ ‫این مســئله‪ ،‬ذینفعان حوزه گردشگری را بر ان داشته تا با تمرکز بر‬ ‫نیازهای اساسی گردشگران و برطرف کردن انها از طریق ارائه خدمات‬ ‫اسان‪ ،‬جذاب و سریع‪ ،‬گوی رقابت را از سایرین بربایند‪.‬‬ ‫در این میان کســب وکارهای انالین با توجه به در دســترس بودن‬ ‫خدماتشان می توانند بخش بزرگی از نیازهای مخاطبان را به سادگی‬ ‫و در کمترین زمان ممکن با باالتریــن کیفیت براورده کنند‪ .‬صنعت‬ ‫گردشــگری ایران نیز با توجه به پتانســیل های موجود در بخش های‬ ‫مختلف فرهنگی و طبیعی نیازمند اســتفاده هرچه بیشــتر از تجارت‬ ‫الکترونیک اســت تا ضمن اطالع رسانی شفاف و ارائه محتوای درست‪،‬‬ ‫جامــع و کامل دربــاره ایران‪ ،‬مقدمات و امکانات شــناخت بیشــتر‬ ‫بازدیدکنندگان داخلی و خارجی با جاذبه ها و شرایط توریستی ایران‬ ‫را فراهم کرده و باعث افزایش درخواست سفر به این کشور شود‪.‬‬ ‫یکی از بزرگترین کســب وکارهای انالین ایرانی که بر صنایع مرتبط‬ ‫با گردشگری تمرکز دارد‪ ،‬مجموعه ی اسنپ است که با در نظر گرفتن‬ ‫این موارد‪ ،‬امکانی فراهم کرده تا تمامی نیازهای گردشــگران شــامل‬ ‫تهیه بلیط و رزرو محل اقامت (اســنپ روم و اسنپ تریپ)‪ ،‬تهیه غذا و‬ ‫مواد خوراکی (اسنپ فود و اسنپ مارکت) و حمل ونقل شهری (اسنپ)‪،‬‬ ‫بــه اســانی در اختیار انها قرار گیــرد‪ .‬این مجموعــه ی کارافرین با‬ ‫بهره گیری از حدود ‪ ۱۴۰۰‬نیروی جوان و متخصص توانسته به واسطه‬ ‫خدمات الکترونیک ارزان‪ ،‬گســترده‪ ،‬ایمن و سریع تحول بزرگی را در‬ ‫صنعت گردشگری ایجاد کند‪.‬‬ ‫گردشــگران داخلی و خارجی با استفاده از خدمات انالین می توانند‬ ‫ســفرهای متفاوت و اسان تری را تجربه کنند‪ .‬امروزه سوپر اپلیکیشن‬ ‫اسنپ به یکی از اپلیکیشن های ضروری گردشگران خارجی برای سفر‬ ‫به ایران تبدیل شــده اســت‪ .‬در حال حاضر روزانه بیش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫گردشگر خارجی از اسنپ استفاده می کنند‪.‬‬ ‫یک گردشــگر بدون نیاز به اینکه شهر را بشناسد‪ ،‬پول حمل کند‬ ‫یا زبان فارسی بداند می تواند تمام خدمات گردشگری را از طریق این‬ ‫اپلیکیشــن دریافت کند‪ .‬ارتباط و همکاری هر چه بیشتر بخش های‬ ‫خصوصی نظیر گروه اسنپ با بخش دولتی می تواند به رونق گردشگری‬ ‫در ایران کمک کند‪.‬‬ ‫مراکش میزبان مجمع عمومی سازمان گردشگری‬ ‫در جریان مراســم اختتامیه بیست و سومین مجمع عمومی سازمان‬ ‫جهانی گردشــگری که در شــهر سن پترزبورگ روســیه برگزار شد در‬ ‫نهایــت مراکش به صورت رســمی به عنوان میزبــان دوره اتی مجمع‬ ‫عمومی سازمان جهانی گردشگری در سال ‪ ۲۰۲۱‬انتخاب شد‪ .‬مراکش‬ ‫در رقابت با کشورهای کنیا و فیلیپین به عنوان میزبان بیست و چهارمین‬ ‫مجمع عمومی (‪ )WTO‬انتخاب شــد و هر سه کشور برنامه های خود‬ ‫را با تاکید بر دسترســی و پایداری و اســتفاده از گردشگری به عنوان‬ ‫ابزاری برای اشــتغال زایی و رشــد اقتصادی ارائــه داده بودند‪« .‬زوراب‬ ‫پولولیکاشویلی»‬ ‫دبیرکل ســازمان جهانی گردشــگری نیز گفت‪ :‬مراکــش از اعضای‬ ‫دیرینه ســازمان جهانی گردشگری بوده است و به خوبی در چند دهه‬ ‫اخیر به اثبات رســانده که چگونه می توان از توریسم به عنوان عاملی در‬ ‫جهت ایجاد تغییرات مثبت استفاده کرد‪.‬‬ ‫همچنین برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری‬ ‫در سن پترزبورگ‪ ،‬کشــورهای عضو از سیستم رای گیری الکترونیکی‬ ‫و ناشــناس استفاده کردند تا ســازمان جهانی گردشگری نیز همسو با‬ ‫دیگر نهادهای وابســته به سازمان ملل دیگر از روش رای گیری کاغذی‬ ‫استفاده نکند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪5‬‬ ‫دسترس پذیریتوانیابانوسالمندانبا‬ ‫ایجادتاسیساتگردشگری‬ ‫ولی تیموری‪ ،‬در نخستین جلسه کارگروه مشترک دبیرخانه‬ ‫ستاد مناسب ســازی که با حضور ابراهیم کاظمی مومن سرایی‪،‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ضمن تشریح پشتوانه قانونی این موضوع گفت‪ :‬طبق‬ ‫ماده ‪ ۲‬قانون حمایت از حقوق معلوالن ‪ -‬مصوب ‪۱۳۹۶ /۱۲ /۲۰‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ -‬کلیه وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬موسسات‬ ‫و شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظف اند در‬ ‫طراحی‪ ،‬تولید و احداث ســاختمان ها و اماکن عمومی و معابر و‬ ‫وســایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترســی و‬ ‫بهره مندی از ان ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد‬ ‫فراهم گردد‪ ،‬لذا بازنگری و تدوین ضوابط در دستور کار معاونت‬ ‫گردشــگری قرار گرفت و فعالیت ها و برنامه های مرتبط نیز وارد‬ ‫فاز برنامه ریزی و اجرایی شــد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫افراد کشور نیازمند خدمات دسترس پذیر هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫این اســاس با هدف توسعه مناسب سازی در اماکن گردشگری‪،‬‬ ‫کارگروه تخصصی مشــترک فی مابین دبیرخانه ستاد و وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری وصنایع دستی تشکیل و بر اساس‬ ‫مقررات‪ ،‬موضوع ذیربط نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی و عملی‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬تیموری در تشریح اقدامات صورت‬ ‫گرفته در راستای اعمال مناسب سازی در ضوابط گردشگری افزود‪:‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬فصل سوم از ضوابط مربوط به استاندارد کیفیت‬ ‫خدمات گردشگری و بخش تجهیزات تحت عنوان امکان دسترسی‬ ‫و توسعه پایدار در نظر گرفته شد و بیش از نیمی از این فصل به‬ ‫موضوع امکان دسترسی برای معلولین جسمی‪ ،‬حرکتی و افراد‬ ‫کم توان اختصاص یافت‪ ،‬به گونه ای که از نحوه اموزش کارکنان‬ ‫تا تامین تجهیزات‪ ،‬امکانات و وسایل رفاهی مورد نیاز برای افراد‬ ‫کم توان اعم از انواع معلولین در نظر گرفته شده است‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره اقدامات صورت گرفته در بخش مناسب سازی تاسیسات‬ ‫گردشــگری کشــور اظهار کرد‪ :‬تاکنون نشست های بسیاری با‬ ‫تشــکل های فعال در حوزه معلولین به منظور اسیب شناسی و‬ ‫امکان سنجی اجرای پاراتورها – تورهای ویژه معلولین و جانبازان‬ ‫صورت گرفته است و به استناد امضای سند همکاری میان وزارت‬ ‫و سازمان جهانی گردشــگری (‪ )UNWTO‬تعامل در زمینه‬ ‫تحقق ترویج گردشگری قابل دسترس در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫بودجهاحیایمقبره الشعرایتبریز‬ ‫به منظور طرح ســاماندهی مقبره الشــعرای تبریز یک ردیف‬ ‫بودجه مستقل برای اجرای طرح های عمرانی و بنای یادمان در‬ ‫تبریز تخصیص داده می شود‪ .‬محمد محمدپور‪ ،‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی اذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت ساماندهی‬ ‫مقبره الشعرای تبریز به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی کشور‬ ‫گفت‪ :‬ردیف بودجه این اثر تاریخی فرهنگی احیا شــد‪ .‬بر این‬ ‫اســاس ردیف مســتقل برای اجرای طرح های عمرانی و بنای‬ ‫یادمان این مجموعه فرهنگی فاخر تبریز در بودجه سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫لحاظ شــده که از محل اعتبارت ملــی تخصیص می یابد‪ .‬وی‬ ‫تشریح کرد‪ :‬ردیف بودجه مقبره الشعرای تبریز چند سال پیش‬ ‫حذف شــد‪ ،‬اما در موافقت نامه اخیر ‪ ۹ /۸‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای ان لحاظ شــده است که البته از مقدار تخصیص ان خبر‬ ‫نداریم‪ ،‬ولی تالش می کنیم تخصیص ان کامل شود زیرا برای‬ ‫اجرای طرح ســاماندهی مقبره الشعرای تبریز در زمان مناسب‪،‬‬ ‫به اعتبار کافی نیاز است‪ .‬وی گفت‪ :‬براساس تصمیم های اتخاذ‬ ‫شــده اخیر‪ ،‬مقرر شده تا طرح ساماندهی مقبره الشعرای تبریز‬ ‫در دو بخــش ادامه یابد؛ بخش بنای یادمان توســط اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی اذربایجان شرقی اسیب زدایی و تکمیل‬ ‫شــود و بخش دیگر طرح پیرامون یادمان مقبره را شــهرداری‬ ‫ادامه دهد‪ .‬وی با بیان اینکه طرح ســاماندهی مقبره الشعرا در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬به شــهرداری تبریز واگذار شد و اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی اذربایجان شــرقی این مجموعه را همراهی‬ ‫می کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬شــهرداری تبریز نیز برای سال جاری پنج‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای این طرح لحاظ کرده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اســامی اذربایجان شرقی ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫اعالم شــهرداری تبریز در مجموع از سال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنون ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای اجرای طرح ساماندهی مقبره الشعرای‬ ‫تبریز هزینه شده است؛ البته براساس براورد سال ‪ ۱۳۹۷‬مشاور‬ ‫شــهرداری برای انجام طرح های عمرانی و تجهیز این مجموعه‬ ‫حدود ‪ ۶۵‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪ .‬محمدپور یاداور شد‪:‬‬ ‫البته براساس براوردهای سال جاری و مبادله اوراق خزانه برای‬ ‫مجموعه اقدامات عمرانی‪ ،‬تجهیز‪ ،‬اسیب زدایی و تکمیل یادمان‬ ‫مقبره الشعرا ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه مدیریت اجرای طرح سامان دهی مقبره الشعرای تبریز‬ ‫به صورت هیات امنایی انجام می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬استاندار‪ ،‬معاون‬ ‫عمرانی استانداری‪ ،‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬شهرداری‪،‬‬ ‫رئیس شورای شهر‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اذربایجان شرقی و فرمانداری شهرستان تبریز به ریاست استاندار‬ ‫اعضای هیات امنا را تشکیل می دهند‪ .‬محمدپور همچنین در‬ ‫پاسخ به این ســوال که چرا به رغم اینکه مقبره الشعرا به عنوان‬ ‫کانون اول گردشــگری اذربایجان شرقی محسوب می شود‪ ،‬از‬ ‫مزایا و اعتبارات رویداد تبریز ‪ ۲۰۱۸‬بهره مند نشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این است که برای طرح ساماندهی مقبره الشعرای تبریز‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومان پیشــنهاد و در ســتاد استانی رویداد تبریز‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬تصویب شد‪ ،‬اما در نهایت این رقم حذف و این مجموعه‬ ‫تاریخی فرهنگی که شهریار شیرین سخن در ان مدفون است‪،‬‬ ‫از اعتبارات این رویداد بین المللی محروم شد‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی اذربایجان شرقی همچنین گفت‪ :‬مقبره الشعرا‬ ‫اولویت اول گردشــگری شمال غرب کشور و اذربایجان شرقی‬ ‫اســت و حق این بود که توجه بیشتری به این مجموعه فاخر‬ ‫ملی کشــور شود و از محل بودجه تبریز ‪ ۲۰۱۸‬اعتباری به این‬ ‫مجموعه فرهنگی‪ -‬گردشگری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫ظرفیت های گردشگری مشهد نیازمند‬ ‫معرفی ملی و بین المللی است‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪-‬ایران در دیدار با امام جمعه‬ ‫مشهد گفت‪ :‬باید از ظرفیت های داخلی و خارجی برای معرفی‬ ‫شهر مشهد در عرصه های مختلف به عنوان الگو استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حجت اهلل ایوبی به همراه جمعی از مدیران این کمیسیون‬ ‫با ایت اهلل علم الهدی امام جمعه مشــهد دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬ایوبی با ارائه گزارشی درباره فعالیت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در یونسکو با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫حرف های گفتنی بسیاری در عرصه های مختلف دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬یونسکو ظرفیتی است که باید بهترین استفاده را از ان‬ ‫ببریم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬شــهر مشهد باید به عنوان شهر الگو‬ ‫و معیار در داخل و خارج از کشــور باشد‪ .‬در ادامه این دیدار‬ ‫مدیران بخش های مختلف کمیســیون ملی یونسکو‪-‬ایران‬ ‫گزارشی از فعالیت های مختلف انجام شده ارائه دادند‪ .‬ایت‬ ‫اهلل علم الهدی نیز در این دیدار با تاکید بر اســتفاده مدیران‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت های داخلی و خارجی برای‬ ‫بیان مواضع و دیدگاه های نظام و مواضع انقالبی اظهار داشت‪:‬‬ ‫ســازمانهای بین المللی می تواننــد و باید یک ظرفیت برای‬ ‫نظام باشند به شرط انکه نمایندگان ما چنین باور و اعتقادی‬ ‫داشــته باشند‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬امروز جای خوشحالی است‬ ‫که شــخصیت مومن و انقالبی چــون دکتر حجت اهلل ایوبی‬ ‫مســئولیت یونســکو را در ایران بر عهده دارد و امدن ایشان‬ ‫مایه اسودگی خاطر متدینین است‪.‬‬ ‫تاسیسات گردشگری کشور‬ ‫درجه بندی می شود‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میرا ‬ ‫گردشگری گفت‪ :‬پروژه تدوین ضوابط ارزیابی و درجه بندی شش‬ ‫مورد از تاسیســات گردشگری کشور با همکاری صاحب نظران‬ ‫تخصصی و مراکز علمی دانشگاهی مرتبط اغاز شد‪.‬‬ ‫ولی تیموری در نشستی با موضوع تدوین ضوابط فنی ارزیابی‬ ‫و درجه بنــدی‪ ،‬گفت‪ :‬طبق ایین نامه ایجــاد‪ ،‬اصالح‪ ،‬تکمیل‪،‬‬ ‫درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر انها‪،‬‬ ‫مصوب سال ‪ ۱۳۹۴‬هیات وزیران‪ ۱۶ ،‬مورد به عنوان تاسیسات‬ ‫گردشگری معرفی شده است که از این بین تدوین ضوابط برای‬ ‫شش مورد شامل اردوگاه‪ ،‬کمپ ‪ ،‬هتل ‪ ،‬بیمارستان ‪ ،‬دهکده های‬ ‫سالمت‪ ،‬اقامتگاه های سنتی‪ ،‬مجتمع های گردشگری و مراکز‬ ‫تفریحی و ســرگرمی گردشگری در قالب پروژه ای توسط تیم‬ ‫اجرایی متخصص و حرفه ای مرکــب از ارزیابان‪ ،‬مدیران فنی‬ ‫ارزیابی خدمات گردشگری و مراکز علمی دانشگاهی اغاز شده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان این که در حال حاضر ضوابط فنی برای پنج‬ ‫مصداق از تاسیســات گردشگری کشــور موجود است‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬پیش از این ضوابط ارزیابــی و درجه بندی برای فعالیت‬ ‫هتل‪ ،‬هتل اپارتمان‪ ،‬مهمان پذیر‪ ،‬واحدهای پذیرایی بین راهی‬ ‫و نیز سفره خانه ســنتی تدوین شده است و ضوابط مورد نیاز‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی نیز در شــرف ابالغ اســت‪ .‬تیموری با‬ ‫اشاره به اینکه یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات اســتاندارد و باکیفیت به گردشــگران در بخش های‬ ‫مختلف خدماتی به ویژه در بخش مهمان نوازی اســت‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬تهیه ضوابط مورد نیاز به عنوان چارچوبی قانونی با ترسیم‬ ‫اســتانداردها‪ ،‬تعاریف دقیق و خط ومشــی مورد نیاز فعالیت‬ ‫تاسیســات گردشگری عامل ارتقای خدمات به شمار می اید و‬ ‫سبب می شود تا امکانات مورد نیاز گردشگران از قبیل اقامت‪،‬‬ ‫اسایش‪ ،‬تفریحات‪ ،‬غذا و نوشیدنی در سطحی مطلوب ارائه و‬ ‫نظارت بر ارائه چنین خدماتی هم ضابطه مند شــود‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم روز سه شــنبه میراث اریا‪ ،‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬کیفیت‬ ‫خدمات و استاندارد باالی تاسیسات به پشتوانه ضوابط ارزیابی و‬ ‫درجه بندی الزم‪ ،‬نقش موثری در ایجاد رضایت مندی و افزایش‬ ‫مدت اقامت گردشگران و دیدار مجدد انها از مقاصد گردشگری‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬وی درباره اهداف پــروژه تدوین ضوابط برای‬ ‫شش مورد از تاسیسات گردشگری کشور گفت‪ :‬فقدان ضوابط‬ ‫فنی مناســب در تاسیســات گردشــگری از جهات مختلف‬ ‫اسیب های جدی به صنعت گردشگری کشور وارد می کند؛ به‬ ‫گونه ای که از یک سو نارضایتی مسافران و مهمانان را به دنبال‬ ‫دارد و از سوی دیگر سبب سردرگمی سرمایه گذارانی می شود‬ ‫که به دنبال راه اندازی تاسیسات گردشگری هستند‪ .‬تیموری‬ ‫گفــت‪ :‬از این رو پروژه موردنظر با تعریف شــفاف ویژگی های‬ ‫تاسیســات مختلف اقامتگاهی و خدمات گردشگری در کشور‬ ‫مانع از ساخت و ساز سلیقه ای‪ ،‬غیراستاندارد و تناسب نداشتن‬ ‫با بازار خواهد شد‪ .‬معاون گردشگری کشور تاکید کرد‪ :‬تدوین‬ ‫ضوابط فنی برای انواع تاسیسات گردشگری از الزامات قانونی‬ ‫ایین نامــه‪ ،‬ایجاد اصالح‪ ،‬تکمیل و درجه بنــدی و نرخ گذاری‬ ‫تاسیســات گردشــگری و نظارت بر انها به شمار می اید‪ ،‬لذا‬ ‫با توجه به ضرورت توســعه گردشگری در کشور و رسیدن به‬ ‫اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز‪ ،‬نیاز به توسعه کمی و‬ ‫کیفی تاسیسات اقامتگاهی وجود دارد و تدوین ضوابط ارزیابی‬ ‫و درجه بندی ضمن افزایش رضایت مندی گردشگران‪ ،‬راهنمای‬ ‫عملی برای سرمایه گذاران و سازندگان تاسیسات گردشگری در‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫شنبه‪ 23‬شهریور‪ 1398‬سال چهارم شماره‪55‬‬ ‫‪ ۲۵‬برنامه وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری بررسی شد‬ ‫گردشگری تا‪ ۱۴۰۰‬با وزارت جدید‬ ‫وزیر وزارتخانه جدید میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری ‪۲۵‬‬ ‫برنامه دو ساله برای جایگزین شدن بخشی از درامدهای نفتی از دست رفته‬ ‫با «عایدی گردشگری» را اعالم کرد‪ .‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری با توجه به تحریم های امریــکا و کاهش درامدهای نفتی‬ ‫به دنبال افزایش رونق اقتصادی وگردشــگری از محل ورود گردشــگران‬ ‫خارجی به ایران و همچنین رونق گردشــگری داخلی خانوارهای ایرانی‬ ‫از مناطق مختلف کشــور اســت‪ ۲۵ .‬شــاخص برای «جایگزین کردن‬ ‫درامدهای گردشــگری به جای درامدهای نفتی» اعالم شــده است‪ .‬با‬ ‫توجه به امار رسمی علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری‪ ،‬سهم گردشــگری و زیرساخت ها و ملحقات ان در اقتصاد‬ ‫جهانی ‪ ۳۰‬درصد و سهم بخش گردشگری در ‪ GDP‬جهانی حدودا ‪۱۰‬‬ ‫درصد بوده است؛ در حالی که سهم گردشگری ایران از کل ‪ GDP‬کشور‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۷‬درصد بوده است که نسبت به امار جهانی بسیار‬ ‫کم است‪ .‬با توجه به اینکه ایران کشوری با جاذبه های طبیعی و تاریخی‬ ‫و مذهبی بســیاری است و جزو ‪ ۱۰‬کشور اول توریستی دنیا و پنجمین‬ ‫کشــور تاریخی جهان به شــمار می رود باید تغییراتی اساسی بر ساختار‬ ‫سازمان در دیدگاه و روش و به روزرسانی و کارامدی نظام مدیریتی همراه‬ ‫با تعامل و مشارکت جامعه ذی نفعان و مشاغل نوظهور ایجاد شده تا سهم‬ ‫گردشگری از اقتصاد ایران دورقمی شود‪ .‬با توجه به افزایش ‪ ۷۸‬درصدی‬ ‫درامد ارزی در ســال ‪ ۹۷‬در حوزه گردشگری و جذب گردشگران چینی‬ ‫و اموزش نیروهای متخصص گردشگری و بخشودگی مالیاتی و اختصاص‬ ‫بسته حمایتی از صنعت گردشگری‪ ،‬وزارتخانه جدید به سبب برخورداری‬ ‫بیشــتر ایران از جاذبه طبیعی و فرهنگی و گردشگری برای دستیابی به‬ ‫منبع پایدار حوزه گردشگری با کاهش وابستگی به درامدهای نفتی ‪۱۱‬‬ ‫برنامه کلیدی در جهت توســعه و رشد صنعت گردشگری ارائه کرد‪ .‬در‬ ‫ابتدا برای توسعه زیرساخت ها و تسهیالت نوین باید به تشویق و حمایت‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین شناسایی بازارهای گردشگری‬ ‫و ایجاد تنوع محصوالت گردشگری توجه ویژه داشت‪ ،‬همچنین با توسعه‬ ‫و تمرکز بر «گردشــگری تخصصی» با توجــه به ظرفیت ها و جاذبه های‬ ‫موجود در ایران همچون گردشگری سالمت و درمانی‪ ،‬گردشگری دریایی‬ ‫و تهیه نقشــه گردشگری طبیعت به سبب وجود شرایط اقلیمی متفاوت‬ ‫و گونه های گیاهی در ایران‪ ،‬گردشــگری مذهبی با وجود اماکن مذهبی‬ ‫متعدد در سراســر کشــور و فراهم اوری زمینه گردشگری ورزشی و در‬ ‫اخر با تبدیل فرودگاه های کشــور به موزه‪ ،‬ایجاد ظرفیت های جدید در‬ ‫تســهیل امور گردشگران خارجی و حضور فعال در رسانه های بین المللی‬ ‫می توان جاذبه های گردشگری بسیاری برای گردشگران خارجی به وجود‬ ‫اورد‪ .‬در گام بعدی طرح های مطرح شــده‪ ،‬صنایع دســتی ابزاری برای‬ ‫اشــتغال زایی‪ ،‬ارزاوری و جذب گردشگران خارجی به شمار می رود که از‬ ‫مجموع ‪ ۶۰۲‬رشته صنایع دســتی شناسایی شده در جهان‪ ۳۰۰ ،‬رشته‬ ‫در ایران به ثبت رســیده که از نظر تنوع در بین سه کشور برتر دنیا قرار‬ ‫دارد‪ .‬میزان ارزاوری در حوزه صنایع دســتی بالغ بر ‪۶۳۱‬میلیون دالر در‬ ‫دو ســال گذشته بوده که توانمندی رســیدن به ‪ ۲‬میلیارد دالر تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬وجود دارد‪ .‬بنابر امارهای اعالم شــده سهم صنایع دستی کشور از‬ ‫مالــی دولتی‪ ،‬برای رســیدن به تولید هدفمند اســت‪ .‬با افزایش مبادی‬ ‫فروش صنایع دســتی‪ ،‬رفع موانع قانونی صادرات صنایع دســتی و تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان صنایع دستی با تاسیس بنگاه های تولیدی‬ ‫بزرگ صنایع دســتی با هدف ســفارش پذیری و توسعه این هنر می توان‬ ‫گامــی مهم برای پیشــرفت و بهبود بخش صنایع دســتی جهت جذب‬ ‫گردشــگران به کشور برداشت‪ .‬ایران در معرفی و حفظ میراث فرهنگی‬ ‫با ‪ ۲۴‬اثر ثبت شــده در یونســکو‪ ،‬دارای رتبه نهم جهانی است و دارای‬ ‫بیش از یک میلیون اثر تاریخی و ‪ ۳۴‬هزار اثر ثبت شــده ملی است که‬ ‫در افتتاح موزه ها رشــدی ‪ ۲۳‬درصدی داشته است‪ .‬وزارتخانه در جهت‬ ‫تولید ناخالص ملی بیش از ‪ ۲ /۵‬درصد اســت و برای ایجاد هر شغل در‬ ‫حوزه صنایع دســتی به طور متوســط ‪ ۵۰‬میلیون تومان نیاز است‪ .‬محور‬ ‫برنامه های وزارتخانه در حوزه صنایع دستی‪ ،‬ایجاد زیرساخت های مناسب‬ ‫برای حمایت از برندهای ملی و بین المللی و ورود اقالم صنایع دســتی در‬ ‫متن زندگی بــا کاهش قیمت ها و ایجاد نمایندگی های رســمی فروش‬ ‫محصوالت صنایع دستی است‪ .‬با بهره مندی از تکنولوژی های روز می توان‬ ‫بسترسازی مناســب برای ایجاد «خوشه های صنایع دستی و شرکت های‬ ‫بــزرگ مادر تخصصی» با نگاهی هدایت محــور به وجود اورد‪ .‬همچنین‬ ‫شناســایی و مستندسازی صنایع دســتی مغفول مانده یا در حال زوال‪،‬‬ ‫افزایش مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش اتکا به منابع‬ ‫تهدید نامرئی بناهای تاریخی‬ ‫قرار گرفتن اثار باســتانی شاخص در مناطقی با خطر زلزله متوسط و‬ ‫باالتر نشــانگر ان اســت که زلزله نه تنها برای جان و مال انسان ها بلکه‬ ‫برای ســرمایه فرهنگی این کشور نیز تهدیدی بالقوه محسوب می شود‪.‬‬ ‫انچه در زلزله بم رخ داد اهمیت بررســی اثار باســتانی در یک بســتر‬ ‫لرزه خیز را نشــان می دهد‪ .‬اهمیت این بررســی با توجه به فرسودگی‬ ‫این بناها‪ ،‬مصالح به کاررفت ه شــده که اکثرا اســتحکام الزم را ندارند و‬ ‫نیز شــرایط نامناســب فیزیکی که این بناها در طول عمر خود تجربه‬ ‫کرده اند؛ دوچندان می شــود‪ .‬با توجه به زلزله خیــز بودن ایران‪ ،‬ضعف‬ ‫مصالح مصرفی‪ ،‬فرسودگی و اسیب دیدگی بناهای تاریخی در دوره های‬ ‫مختلف‪ ،‬این بناها در وضعیت نامناسبی از نظر ایمنی لرزه ای قرار دارند؛‬ ‫بنابراین الزم اســت با نگرشی کلی و جامع با توجه به ارزش این مقوله‬ ‫یک «دستورالعمل» مشخص به عنوان مسیر راه تدوین شود‪ .‬نکت ه مهم‬ ‫دیگر این اســت که اگر اثار تاریخی‪-‬فرهنگی به مثابه اوراق هویتی یک‬ ‫ملت در بهترین شــکل ممکن حفظ شوند‪ ،‬نه تنها بهره برداری اقتصادی‬ ‫از انها دور از دسترس نیست بلکه می تواند یکی از منابع مهم اقتصادی‬ ‫برای کشور محسوب شــود‪ .‬کار مقاوم سازی باید در یک بستر کلی که‬ ‫حاصل همفکری متخصصان در حوزه های مختلف اســت‪ ،‬بررسی شود‪.‬‬ ‫یک مهندس عمران قطعا باید در تعامل ســازنده با مهندســان معمار‪،‬‬ ‫باستان شناس و‪ ...‬قرار بگیرد‪ .‬انچه امروز شاهد ان هستیم این است که‬ ‫به امر مرمت بیشتر توجه می شود‪ ،‬حال انکه پایداری کلی سازه از حیطه‬ ‫صرفــا کالبدی فراتر رفته و نگاهی جامع را که دربردارنده ابعاد مختلف‬ ‫که هر کدام مســتلزم متخصصان همان حوزه است‪ ،‬می طلبد‪ .‬اکثر اثار‬ ‫در زمینه بررســی فنی اثار باستانی به مشخصات فنی ‪ -‬ساختمانی در‬ ‫مقیاس معماری پرداخته اند؛ درصورتی که این امر نیازمند محاســبات‬ ‫ویژه ای اســت که برای انتخاب روش و اجرای موثر مقاوم سازی الزامی‬ ‫اســت‪ .‬همچنین با وجود اقدامات صاحب نظران ایــن حوزه و با توجه‬ ‫به اینکه بعضا گزارش برخی از پروژه های انجام شــده به صورت موردی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما تالشــی برای تدوین ایین نامه تابه حال صورت نپذیرفته‬ ‫است‪ .‬لزوم این دستورالعمل انجا نمایان می شود که با توجه به اهمیت‬ ‫روزافزون بناهای تاریخی‪ ،‬باید امکان ان باشــد کــه افرادی که دارای‬ ‫تجربه بســیار باال در این زمینه نیستند با استفاده از این ضوابط بتوانند‬ ‫مالکی برای انجام صحیح محاســبات داشته باشــند‪ .‬با یک دید کلی‬ ‫حتی باید گفت که این دســتورالعمل باید معیاری را به دست دهد تا با‬ ‫توجه به ان‪ ،‬بناها ارزش گذاری شوند‪ .‬به این دلیل که بودجه و امکانات‬ ‫در دســترس کفاف حفاظت از کلیه اثار را نمی دهد؛ بنابراین با تدوین‬ ‫مالک هایی برای ارزش گــذاری و اولویت بندی به بناهای تاریخی انجام‬ ‫اقدام مناســب باید در دســتور کار قرار گیرد‪ .‬باید معیار مناسبی برای‬ ‫ارزیابی ســازه ها و تشخیص اسیب ها وجود داشــته باشد تا با استفاده‬ ‫از انها بتوان پایش ســامت را در ارتباط با این بناها انجام داد‪ .‬این کار‬ ‫با اســتفاده از دستگاه هایی که مشــخصات دینامیکی سازه را به دست‬ ‫می دهند و نیز انواع مدل های نرم افزاری انجام می گیرد‪ .‬دســتورالعملی‬ ‫باید موجود باشــد تا بتوان با اســتفاده از ان روش مناسب را به کار برد‬ ‫به دلیل انکه هر کدام از این روش ها ممکن اســت در موردی مناسب و‬ ‫در مورد دیگر پاسخگو نباشند‪ .‬با توجه به بزرگ ترین مشکل موجود در‬ ‫ابنیه تاریخی که همان وجود ترک در این سازه هاســت‪ ،‬باید روش های‬ ‫مناسبی را برای تشخیص نوع و محل این ترک ها اتخاذ کرد‪ .‬این روش ها‬ ‫باید برحســب محدوده ای که برای حصول جواب دقیق می توان از انها‬ ‫استفاده کرد دسته بندی شده و در اختیار متخصصان برای انتخاب روش‬ ‫مناســب قرار داده شود‪ .‬با توجه به اینکه سیستم سازه‪ ،‬رفتار مصالح و‪...‬‬ ‫در مورد بناهای تاریخی در جای جای دنیا با هم متفاوت است (به دلیل‬ ‫اینکه معماری انها بیشتر بر مبنای مصالح بوم اورد بوده است) بنابراین‬ ‫نمی توان دستورالعمل کشور دیگری را برای این بناها به کار برد؛ بنابراین‬ ‫حتی نیاز به ازمایش هایی داریم که مبنای ان چیزی است که در بناهای‬ ‫این کشور وجود دارد‪ .‬حفاظت از اثار تاریخی مبحثی است که موفقیت‬ ‫در ان مستلزم همکاری بین رشته های مختلف است‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫که تعامل بین رشــته ای در این زمینه‪ ،‬بهترین شــیوه برای شناسایی و‬ ‫اجرای شیوه مناســب برای حفاظت از این اثار اســت‪ .‬برنامه ریزی در‬ ‫ایــن زمینه باید با توجه به این مورد صورت گیرد که در هر مقوله ای از‬ ‫متخصصان مربوطه برای ارائه نتایج مناســب دعوت به عمل اورده شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در بحث مهم زلزله و بناهای تاریخی یک مهندس عمران‬ ‫با تخصص زلزله می تواند در ارائه طرح بهینه و موثر واقع شود‪ .‬همچنین‬ ‫بــه هنگام تصمیم گیــری در مورد کارکرد بناها یــک مهندس عمران‬ ‫می تواند سطح عملکرد سازه را با توجه به مشخصات سازه مشخص کند‪.‬‬ ‫رشــد حوزه میراث فرهنگی چهار راهکار مهم ارائه کرده است‪ .‬به منظور‬ ‫ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و میراث ها در شهرها و بافت های تاریخی با‬ ‫هدف جلوگیری از تخریب انها دستگاه قضا باید با ایجاد شرایط حقوقی‬ ‫و مدیریتی به حفظ اثار میراث فرهنگی اهتمام ورزد‪ .‬باید شرایطی ایجاد‬ ‫شــود که سیاست «هر شهر یک موزه» به اجرا دربیاید و همچنین برای‬ ‫مرمت‪ ،‬حفظ و احیای ساالنه ‪ ۱۰‬درصدی اثار ثبت شده در فهرست اثار‬ ‫ملی باید سهم مشارکت مردمی در مرمت این اثار را تا ‪ ۵۰‬درصد رساند‪.‬‬ ‫و در اخر بهینه ســازی ســاختار مدیریتی و توانمندسازی جوامع محلی‬ ‫با افزایش مشــارکت متخصصان میراث فرهنگی از برنامه های مهم این‬ ‫وزارتخانه مطرح شده است‪.‬‬ ‫در معماری باستانی ایران بخش عمده ای از توجه معطوف به تزئینات بنا‬ ‫بوده است که این خود موجب ان است که بسیاری از المان های موجود‬ ‫در این بناها نقش ســازه ای نداشته باشــند‪ .‬به همین دلیل پیش از هر‬ ‫اقدامی باید به شناســایی و مطالعه درباره فرم این بناها پرداخته شود‪،‬‬ ‫اطالعات الزم در مورد معماری بنا و حتی دوره ای که بنا در ان ساخته‬ ‫شــده کسب شود تا بتوان تصمیم مناسب را برای انتخاب روش مناسب‬ ‫مقاوم سازی اتخاذ کرد‪ .‬به عنوان مثال در عصر صفوی فلسفه بر این اصل‬ ‫اســتوار بوده که هرچه ساختمان سنگین تر باشــد‪ ،‬مقاومت و پایداری‬ ‫بهتری خواهد داشت‪ .‬مسلما با وجود خالقیت در سازه های این عصر با‬ ‫به دســت اوردن اطالعاتی از این قبیل می توان روش موثرتری را برای‬ ‫تحمل ســازه در برابر زلزله انتخاب کرد (مثال سبک سازی ساختمان ها‬ ‫که در این عصر ساخته شده اند)‪ .‬با توجه به کارهای انجام گرفته تاکنون‬ ‫و منابع در دســترس با اینکه راهکارهایی بــرای حفظ بناها به صورت‬ ‫متداول وجود دارد‪ ،‬امــا جای خالی پرداختن به مبحث زلزله و بناهای‬ ‫تاریخی حس می شــود‪ .‬ازانجاکه میراثی گرانبها در این کشــور وجود‬ ‫دارد که باید از ان صیانت کرد و همچنین قرار گرفتن بســیاری از این‬ ‫اثار در محدوده هایی بــا خطرپذیری زیاد و نیز با توجه به اینکه مقوله‬ ‫بناهای تاریخی بســیار حساس تر و پیچیده تر از ساختمان های معمولی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین باید با برنامه ریزی مشخص به تدوین ایین نامه مرتبط‬ ‫با مقاوم ســازی و بهســازی لرزه ای بناهای تاریخی همت گماشت‪ .‬این‬ ‫کار مســتلزم گردهمایی افراد با تخصص گوناگون و مرتبط با این مقوله‬ ‫ازجمله معماری‪ ،‬باستان شناســی‪ ،‬عمران‪ ،‬متالورژی و‪ ...‬است‪ .‬از نتایج‬ ‫این پروژه نیز می توان در بخش های دیگری از قبیل مقاوم ســازی بافت‬ ‫فرســوده به دلیل شباهت های ســاختاری در برخی قسمت ها که نتایج‬ ‫همخوانی دارد‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 23‬شهریور‪ 1398‬سال چهارم شماره‪55‬‬ ‫کدام شغل های گردشگری بیشترین رشد را دارند؟‬ ‫حمیرا محب علی | «نقش گردشــگری در ایجاد شــغل اغلب نادیده‬ ‫گرفته می شــود‪ .‬این در حالی اســت کــه ‪ ۱۰‬درصد مشــاغل دنیا به‬ ‫گردشــگری مرتبط است و در هشــتمین هدف از اهداف توسعه پایدار‬ ‫از گردشــگری به عنوان پتانسیلی برای کار ابرومند نام برده شده است‪.‬‬ ‫سیاست های جدید ســازمان جهانی گردشگری نیز به حداکثر رساندن‬ ‫پتانســیل گردشــگری برای ایجاد و خلق مشاغل بیشــتر و بهتر بویژه‬ ‫برای زنان و جوانان اســت‪ .‬سیاست های جدید نیز بر انعکاس و ترکیب‬ ‫پیشــرفته ای از فناوری روز دنیا تاکید دارد‪ .‬این سیاســت ها باید بتواند‬ ‫بین مهارت های گردشــگری که اموزش داده می شــوند و ان هایی که‬ ‫کارفرمایان گردشــگری به ان نیاز دارند‪ ،‬ارتباط برقرار کند‪ .‬این امر به‬ ‫رویکردی جامع به اینده ی کار در صنعت گردشگری با همکاری بیشتر‪،‬‬ ‫بین همه فعاالن از جمله بخش های دولتی و خصوصی نیازمند اســت‪.‬‬ ‫سازمان جهانی گردشــگری گزارش داده است‪ :‬از هر ‪ ۱۰‬شغل در دنیا‪،‬‬ ‫یک شغل به صورت مستقیم به گردشگری مربوط است و هر یک شغل‬ ‫در گردشگری‪ ،‬یک و نیم شغل دیگر را درگیر اقتصاد گردشگری می کند‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی کار نیز تخمین زده است‪ :‬اقامت و رستوران ها همراه‬ ‫با خدمات بخش خصوصی در پنج ســال اینده‪ ،‬سریعترین نرخ رشد را‬ ‫در بین همه بخش های اقتصاد داشــته باشند‪ .‬به نظر می اید گردشگری‬ ‫یک فعالیت اقتصادی انعطاف پذیر اســت‪ .‬در طول هفت ســال پس از‬ ‫بحران اقتصادی جهان در ســال ‪ ،۲۰۱۰‬تعداد توریست های خارجی در‬ ‫ســطح جهانی بیش از ‪ ۴‬درصد رشد داشته اســت‪ .‬گردشگری یکی از‬ ‫عوامل توســعه پایدار در هدف های ‪ ۸‬و ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۴‬اســت‪ .‬اشتغالزایی در‬ ‫هدف ‪ ۸‬قرارگرفته اســت و این هدف می گوید که تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬باید‬ ‫سیاست هایی برای ترویج توریسم پایدار که ایجاد شغل‪ ،‬ترویج فرهنگ‬ ‫و محصوالت محلی را سبب می شود‪ ،‬تعریف شود‪ .‬در بیست و ششمین‬ ‫نشســت سران کشورها در نوامبر ‪ ۲۰۱۸‬نیز بیانیه ای تصویب شد که در‬ ‫ان گردشــگری نقش کلیدی در رســیدن به اهداف توسعه پایدار ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬بیانیه ای هم در ‪ ۲۰‬ژوئن ‪ ۲۰۱۹‬در اوســاکا مطرح شــد که از‬ ‫صنعت گردشگری به عنوان عامل رشد اقتصادی جهانی و توسعه پایدار‬ ‫صحبت به میان می اید‪ .‬با این که گردشگری ‪ ۱۰‬درصد از مشاغل جهان‬ ‫را به خود اختصاص داده اما در سیاســت گذاری های مرتبط با اشــتغال‬ ‫و کارافرینی نادیده گرفته می شودســازمان جهانی گردشگری می گوید‬ ‫کــه از این پس در برنامه های اتی خود برای به حداکثر رســاندن نقش‬ ‫این بخش در ایجاد مشــاغل با کیفیــت و کارافرینی به ویژه برای زنان‬ ‫و جوانان در صنعت خالق گردشــگری‪ ،‬حفظ منابــع طبیعی از طریق‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت پایدارگردشــگری و دستیابی به توسعه فراگیر و‬ ‫پایــدار تالش خواهیم کرد‪ .‬هرچند یک نکته وجود دارد‪ :‬با وجود این که‬ ‫گردشــگری ‪ ۱۰‬درصد مشاغل جهان را مستقیما پوشش می دهد اما در‬ ‫سیاستگذاری های مرتبط با اشتغال و کارافرینی نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل ان را می توان‪ ،‬نبود تطابق بیــن صالحیت های افراد و‬ ‫واقعیت های محیط کار دانست‪.‬‬ ‫در واقع شــکاف بین اموزش ها و مهارت ها و دانش و کمبودهای حوزه‬ ‫کار‪ ،‬چشم انداز ایجاد مشــاغل مرتبط را زیر سوال می برد‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫گردشگری از چالش های مربوط به جذب و حفظ استعداد و بهبود شرایط‬ ‫کار‪ ،‬رنج می برد‪ .‬شــعار سال ‪ ۲۰۱۸‬سازمان جهانی گردشگری بر تحول‬ ‫دیجیتالی تاکید داشت و این سازمان در راستای شعار امسال خود مبنی‬ ‫بر اشــتغالزایی‪ ،‬همچنان بر تحول دیجیتالی تاکید دارد‪ .‬سازمان جهانی‬ ‫گردشگری تاکید می کند که برای اشتغال زایی در این حوزه به بازنگری و‬ ‫به روز رسانی قوانین و مقررات قدیمی که از اشتغال‪ ،‬نواوری‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و مدل های کسب و کار جدید پشتیبانی می کند‪ ،‬نیازمندیم‪ .‬این سازمان‬ ‫معتقد اســت‪ :‬ســطح پایین اگاهی و تخصــص در فناوری های جدید و‬ ‫گرایش های تکنولوژیکی مانعی در توســعه گردشگری است‪ .‬بررسی های‬ ‫ســازمان جهانی گردشــگری نشان می دهد که شــرکت های کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬سازندگان اصلی صنعت گردشگری هستند به طوری که نیمی‬ ‫از کارکنان صنعت گردشگری در شرکت های کمتر از ‪ ۱۰‬نفر و سه چهارم‬ ‫ان ها در شرکت های کمتر از ‪ ۵۰‬نفر کار می کنند اما در تمام این عرصه‬ ‫ها به تحول دیجیتالی درایجاد شــغل در گردشــگری نیازمندیم چراکه‬ ‫صنعت گردشــگری یک منبع پیشــرو مهم در نواوری و تنوع اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیمی از کارکنان صنعت گردشــگری در شرکت های کمتر از ‪ ۱۰‬نفر و‬ ‫ســه چهارم ان ها در شرکت های کمتر از ‪ ۵۰‬نفر کار می کنندمراسم روز‬ ‫جهانی گردشــگری هر سال در ‪ ۲۷‬سپتامبر برگزار می شود؛ مراسمی به‬ ‫رهبری ســازمان جهانی گردشگری که هدف ان افزایش اگاهی در بین‬ ‫جامعه جهانی گردشگری برای رســیدن به اهداف توسعه پایدار است و‬ ‫امســال (‪ )۲۰۱۹‬تمرکز اصلی ان بر سه موضوع است‪ :‬مهارت‪ ،‬اموزش و‬ ‫مشاغل و شعار «گردشگری و شــغل‪ :‬اینده ای بهتر برای همه» را برای‬ ‫امسال برگزیده و هند را میزبان مراسم امسال تعیین کرده است‪ .‬دبیرکل‬ ‫ســازمان جهانی گردشــگری و وزیر گردشگری کشــور در پیام هایی به‬ ‫اهمیت این شــعار اشــاره کرده و بیشــترین تاکیدش بر اشتغال زنان و‬ ‫جوانان در عرصه گردشگری با هدف دستیابی به توسعه پایدار بوده است‪.‬‬ ‫پیش از این نیز در روز جهانی راهنمایان گردشــگری (‪ ۲۱‬فوریه ‪)۲۰۱۹‬‬ ‫و روز جهانی زن (‪ ۸‬مارس ‪ )۲۰۱۹‬اندیشه های جهانی‪ ،‬بر حضور زنان در‬ ‫فرصت های برابر و خلق مشاغل جدید تاکید داشت‪ .‬همان زمان سازمان‬ ‫ملل نیز تاکید کرد‪ :‬زنان ‪ ۵۰‬درصد از نیروی شــاغل دنیا را برای دست‬ ‫اوردن اینده ای بهتر در جهان‪ ،‬تشــکیل می دهند و از این پس دنیا تمام‬ ‫توانــش را به کار خواهد گرفت تا از این ظرفیت برای توســعه اقتصادی‬ ‫در جهان و فراهم شــدن زمینه های رشــد اقتصادی و اجتماعی زنان و‬ ‫جوانان و دست یافتن به توسعه پایدار بهره ببرد‪ .‬اگر به پوستر روز جهانی‬ ‫گردشگری هم دقت کنیم‪ ،‬تاکید تصویر بیشتر بر نقش زنان در فعالیت‬ ‫های فرهنگی گردشــگری است‪ .‬نتیجه یکی از تحقیقات سازمان جهانی‬ ‫گردشــگری نیز نشان می دهد‪ :‬در بخش گردشــگری ‪ ،‬جمعیت زنان و‬ ‫جوانان شاغل به نسبت سایر بخش ها بیشتر است‪ .‬تنها کمتر از نیمی از‬ ‫افراد شاغل در گردشگری (‪ ۴۷‬درصد) بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۴‬سال دارند که یک‬ ‫سوم کارکنان اقتصادی را در اروپا تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در کشورهای اروپایی زنان ‪ ۶۰‬درصد پرسنل بخش گردشگری هستند‬ ‫که ‪ ۴۷‬درصد از کارکنان خدمات را تشــکیل می دهند‪ .‬در واقعیت زنان‬ ‫نقش پیشرو در کارافرینی حوزه های گردشگری دارند‪ .‬داده های سازمان‬ ‫جهانی گردشــگری نشــان می دهد که نرخ رشد جهانی کارافرینی زنان‬ ‫در بخش هتل و رســتوران ‪ ۳۶‬درصد است درحالی که این نرخ در سایر‬ ‫بخش ها ‪ ۲۲‬درصد است‪ .‬همزمان با چنین تحولی‪ ،‬اثبات شد‪ :‬گردشگری‬ ‫در روســتاها می تواند از طریق حفظ و احیای فعالیت های ســنتی ایجاد‬ ‫شــغل کند‪ .‬جمعیت زنان و جوانان شاغل در گردشگری بیشتر از سایر‬ ‫بخش ها اســت‪ .‬در اروپا ‪ 60‬درصد از پرسنل گردشگری را زنان تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬با این وجود شکاف حقوق نابرابر در این بخش نیز حاکم استاما‬ ‫نکته حائز اهمیت در موضوع اشتغال زنان‪ ،‬پر کردن شکاف حقوق ان ها‬ ‫اســت که در گردشگری همانند سایر مشــاغل‪ ،‬حاکمیت دارد؛ زنان به‬ ‫طور متوســط کمتر از مردان برای مهارت هایشــان دستمزد و یا حقوق‬ ‫می گیرند‪ .‬زنان معموال به صورت غیراســتاندارد به کار مشغول می شوند‬ ‫و از نظــر تحصیل و اموزش از تبعیض رنج می برند‪ .‬زنانی که مهارت های‬ ‫پایین دارند اســیب پذیرتر هستند‪ .‬ان ها خود را در معرض خطر شرایط‬ ‫کاری ضعیف‪ ،‬فرصت های نابرابر‪ ،‬خشونت‪ ،‬استثمار‪ ،‬استرس و ازار جنسی‬ ‫بیشتری می بینند‪ .‬مشــاغل موقت و نیمه موقت در میان زنان و جوانان‬ ‫در صنعت گردشگری بیشــتر است‪ .‬زنان معموال دستمزد پایین دارند و‬ ‫امنیت اجتماعی ان ها کم است‪ .‬ساعات کار ان ها نامنظم است‪ .‬تغییرات‬ ‫غیر قابل پیش بینی دارند‪ .‬چالش های انها بیشتر است و مسوولیت های‬ ‫خانوادگی ان ها گسترده تر است و دربعضی موارد‪ ،‬ان ها شغل گردشگری‬ ‫را با شغل های دیگر ترکیب می کنند‪.‬‬ ‫ضوابط «اقامتگاه های بومگردی» ابالغ شد‬ ‫ضوابــط «اقامتگاه های بومگردی» با دســتور وزیــر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ابالغ شد‪ .‬این ضوابط‪ ،‬شاخصی برای ارزیابی‬ ‫و تعیین کننده درجــه و قیمت این اقامتگاه ها خواهــد بود‪ .‬در ابالغیه‬ ‫«علی اصغر مونسان» ـ وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و میراث فرهنگی‬ ‫ امده است‪ « :‬در راستای اجرای تبصره (‪ )۱‬ماده (‪ )۱۰‬ایین نامه ایجاد‪،‬‬‫اصالح‪ ،‬تکمیل‪ ،‬درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت‬ ‫بر ان هــا مصوب هیات وزیــران مــورخ ‪ ۱۳۹۴ /۰۶ /۰۴‬و با توجه به‬ ‫اهمیت و ضرورت ســامان دهی اقامتگاه های بومگردی کشور از مصادیق‬ ‫تاسیسات گردشگری مندرج در بند (ج) ماده (‪ )۱‬ایین نامه فوق‪ ،‬ضوابط‬ ‫بهره برداری‪ ،‬ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بومگردی برای اجرا ابالغ‬ ‫شد‪» .‬‬ ‫ولــی تیموری ـ معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دســتی و گردشگری ـ پیش تر گفته بود‪ :‬تهیه این ضوابط که با مشورت‬ ‫تشکل مرتبط با اقامتگاه های بومگردی بوده‪ ،‬شش ماه زمان صرف کرده‬ ‫اســت‪ .‬به گفته او‪ ،‬این ضوابط در شــش بخش مشتمل بر «ساختمان‬ ‫و تاسیســات»‪« ،‬تجهیزات و ملزومات»‪« ،‬خدمــات به مهمان»‪« ،‬منابع‬ ‫انســانی و اموزش»‪« ،‬ایمنی و بهداشت» و «توسعه پایدار و دسترسی»‬ ‫تهیه شده است‪ .‬تیموری گفت‪ :‬با ابالغ این ضوابط‪ ،‬واحدهای بومگردی‬ ‫بر مبنای چک لیســت های مربوطه ســنجش می شوند و براساس نتایج‬ ‫گزارش ارزیابی‪ ،‬درجه واحد مشــخص می شود‪ .‬معاون گردشگری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این ضوابط با تاکید بر موضوع دسترسی پذیری افراد کم توان نظیر‬ ‫کودکان‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬جانبازان و معلوالن‪ ،‬به اصول و معیارهای توسعه‬ ‫پایدار گردشــگری نظیر اســتفاده منابع انرژی جدیــد‪ ،‬صرفه جویی ها‪،‬‬ ‫مدیریت پسماند و سایر مسائل زیست محیطی‪ ،‬همچنین حفظ و معرفی‬ ‫میراث فرهنگی و صنایع دســتی کشــور نیز توجه ویژه دارد‪ .‬در ضوابط‬ ‫بهره برداری‪ ،‬ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بومگردی‪ ،‬این واحدهای‬ ‫اقامتی اینگونه تعریف شــده اند‪« :‬اقامتگاه هایی که در محیط طبیعی و‬ ‫بومی با رعایت اصول پایداری زیســت محیطــی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی و ســازگار با معماری بومی‪ ،‬بافت تاریخی و ســیمای طبیعی‬ ‫منطقه‪ ،‬ایجاد‪ ،‬احیا و یا بهره بردای شده و ضمن حداکثر تعامل با جوامع‬ ‫محلی و توجه به تنوع اقلیم و طبیعت‪ ،‬زمینه حضور گردشگران را برای‬ ‫تجربــه در محیط طبیعی و بومی فراهم می کنــد‪ » .‬طبق این ضابطه‪،‬‬ ‫اقامتگاه های بومگردی به سه درجه ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬درجه بندی می شوند‪ .‬درجه‬ ‫بر مبنای امتیازات مکتسبه در فرایند ارزیابی تخصیص داده می شود‪ .‬به‬ ‫ان دسته از اقامتگاه هایی بومگردی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد‬ ‫ضوابط الزم برای درجه مصوب ارائه می کنند و یا در راســتای توســعه‬ ‫پایدار گردشــگری اقدامات شــاخصی انجام داده اند‪ ،‬حســب تشخیص‬ ‫کمیســیون درجه بندی می توان طبقه ممتاز در همان درجه اعطا کرد‪.‬‬ ‫این ضوابــط تاکید می کند‪ :‬حداقل شــرایط الزم برای درجه بندی یک‬ ‫اقامتــگاه بومگردی در یکی از ســطوح درجات‪ ،‬دارا بودن ســطحی از‬ ‫خدمات و تســهیالت است که باید ضمن ســازگاری با معماری بومی و‬ ‫رعایت اصول زیســت محیطی‪ ،‬امکان اقامتی ایمن را برای گردشگران‬ ‫فراهم کند‪ .‬به گفته معاون گردشگری‪ ،‬این ضابطه تعیین کننده قیمت‬ ‫خدمــات اقامتگاه هــای بومگردی اســت و از هرج و مــرج نرخ گذاری‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫اغاز نمایش تاریخ اسپانیایی ها در ایران‬ ‫نمایشگاه باستان شناسی اسپانیا با حضور نخستین وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در موزه ملی‬ ‫ایران کار خود را اغاز کرد‪ .‬نمایشگاه «میراث باستان شناسی‬ ‫اســپانیا» با نمایشــی از تمدن شــرق مدیترانه از موزه‬ ‫باستان شناسی الیکانته یکشنبه ‪ ۳۱‬شهریور در موزه ملی‬ ‫ایران با حضور تعدادی از مسووالن اسپانیا و ایران افتتاح‬ ‫شد‪ .‬قرار است این نمایشگاه تا ‪ ۲۶‬فروردین ماه سال اینده‬ ‫در سالن نمایشگاه های موقت موزه باستان شناسی و هنر‬ ‫دوره اسالمی برپا باشد‪ .‬پیش از برپایی این نمایشگاه سفیر‬ ‫اسپانیا در تهران و مدیران موزه الیکانته‪ ،‬توضیحاتی درباره‬ ‫نقش برپایی چنین نمایشگاه در روابط فرهنگی دو کشور‬ ‫ارائه کردند‪ .‬علی اصغر مونســان ـ وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ـ نیز با حضور در موزه ملی‪،‬‬ ‫روبان این نمایشــگاه را قیچی کرد و نمایشگاه «میراث‬ ‫باستان شناسی اسپانیا» رسما در تهران افتتاح شد‪300 .‬‬ ‫اثر اسپانیایی در چهار گالری «دوران پارینه سنگی تا دوره‬ ‫مفرغ»‪« ،‬گالری دوره های اهن‪ ،‬فینیقی‪ ،‬رومی‪ ،‬اسالمی‪،‬‬ ‫قرون وســطی»‪« ،‬عصر مدرن و معاصر» و « اسناد روابط‬ ‫سیاسی ایران و اسپانیا در سده هفدهم میالدی» در موزه‬ ‫ملی ایران به نمایش گذاشته شده اند‪ .‬قدیمی ترین اثر به‬ ‫نمایش درامده در این نمایشــگاه «تبر دستی سنگین»‬ ‫متعلق به دوره پارینه ســنگی قدیم است که در نزدیکی‬ ‫مادرید کشــف شــده و قدمت ان متعلق به ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫سال قبل اســت‪ .‬از جمله اثار قابل توجه نیز می توان به‬ ‫قطعه سنگ حکاکی شده از فرهنگ «مگدلنی» با نقش‬ ‫ســر یک اسب مربوط به اواخر دوره پارینه سنگی جدید‬ ‫اشاره کرد که حدود ‪ ۱۷‬هزار سال قدمت دارد‪ ،‬این نمونه‬ ‫قدیمی ترین اثر هنر تجسمی است که تاکنون در ایران به‬ ‫نمایش در امده است‪ .‬بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با‬ ‫پرداخت ‪ ۵‬هزار تومان می توانند این فضای تاریخی را که‬ ‫نخستین نمونه از اثار به نمایش درامده از شرق مدیترانه‬ ‫در ایران است‪ ،‬ببینند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪7‬‬ ‫بی سامانی و دغدغه ماندگاری‬ ‫گردشگر در محموداباد‬ ‫نبود برنامه های مشــخص و مسئوالنه برای صنعت گردشگری در‬ ‫شهرستان محموداباد در حدفاصل غرب و مرکز مازندران سبب شده‬ ‫است تا ماندگاری گردشگر و درامدزایی از این ناحیه به دغدغه جدی‬ ‫دلسوزان این شهرستان اعم از مردم و مسئوالن تبدیل شود‪ .‬شهرستان‬ ‫ساحلی محموداباد با یکصد هزار نفر جمعیت به دلیل قرار گیری در‬ ‫منتهی علیه محور هراز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای مسافر پذیر‬ ‫استان مازندران محسوب می شود‪ ،‬ولی ظاهرا نگاه غالب در این بخش‬ ‫به خاطر نبود برنامه های مشخص عبور دادن گردشگر به دیگر نقاط‬ ‫مازندران است‪ ،‬وضعیتی که این بار صدای فرماندار شهرستان را هم در‬ ‫جلسه شورای اداری در اورده است‪ .‬نکته جالب تر این که محموداباد از‬ ‫شهرستان های ساحلی مازندران محسوب می شود و اصوال ماندگاری‬ ‫گردشگر در اینگونه مناطق به خاطر جذابیت گردشگری دریایی قاعده‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬قاعده ای که ظاهرا به خاطر نبود برنامه رزی شامل‬ ‫محموداباد نشده تا خود به خود به استثناء تبدیل شود‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫هایرسمیساالنهاینشهرستانپذیرایبیشازپنجمیلیوننفرمسافر‬ ‫است که امارهای غیر رسمی چیزی بیش از این را نشان می دهند‪ .‬اگر‬ ‫چه محموداباد به نسبت دیگر شهرهای شمال قدمت چندانی ندارد و‬ ‫به نوعی منطقه جوان محسوب می شود‪ ،‬ولی از جمله شهرهای ساحلی‬ ‫محبوبِ نه تنها در مازندران بلکه شمال کشور محسوب می شود‪ .‬با وجود‬ ‫ظرفیت های گردشگری عظیم محموداباد از ساحل تا جنگل و موقعیت‬ ‫استراتژیک قرار گیری بر کریدور گردشگری غرب به شرق و جنوب به‬ ‫شــمال ‪ ،‬اما این شهرستان همواره شاهد مشکالتی در گام نهادن در‬ ‫مسیر صنعت توریسم است و به این صنعت به چشم یک کسب و کار‬ ‫دایمی نگاه نمی شود‪ .‬مشکالت متعدد از گرانفروشی گرفته تا ضعف‬ ‫مدیریت شهری و شانه خالی کردن دستگاه های اجرایی و خدماتی‬ ‫از انجام وظایف محوله و مشکالتی همچون ساماندهی ویالها و خانه‬ ‫های اجاره ای برای مسافران ‪ ،‬ساختار نا مناسب شهری و ترافیک کالفه‬ ‫کننده در کنار کم رغبتی سرمایه گذاران خصوصی برای سرمایه گذاری‬ ‫در بخش گردشگری تبدیل به کالف سردرگمی شده است که اجازه‬ ‫بروز و ظهور ظرفیت های گردشگری شهرستان را نمی دهد‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان محموداباد روز پنجشنبه در شورای اداری این‬ ‫شهرستان اظهار داشت‪ :‬شهرستان محموداباد قابلیت های ممتازی در‬ ‫گردشگری دارد ولی متاسفانه به عنوان مقصد واقعی گردشگران نبوده‬ ‫و همواره به چشم یک گذرگاه به ان نگاه شده است‪ .‬علیرضا شریعت با‬ ‫بیان اینکه گردشگران‪ ،‬محموداباد را بیشتر به عنوان مسیر گردشگری‬ ‫انتخاب می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬برخورداری از حدود ‪ ۳۰‬کیلومتر نوار ساحلی و‬ ‫پارک جنگلی زیبا قابلیت ممتازی برای گردشگری در این شهرستان‬ ‫به وجود اورده که باید از ان بهینه استفاده شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫محموداباددرزمرهمحدودشهرستان هایمازندرانبرخوردارازبیشترین‬ ‫ساحل دریای خزر محسوب می شود ‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این ویژگی در کنار‬ ‫عبور ساالنه بیش از ‪ ۱۰‬میلیون مسافر از این شهرستان به تنهایی می‬ ‫تواند اقتصاد چند شهرستان را بگرداند در حالی که ما همچنان وابسته‬ ‫بهاعتباراتدولتیهستیم‪.‬فرماندارمحمودابادادامهداد‪:‬متاسفانهنهتنها‬ ‫ما از این ساحل بالقوه استفاده نکرده ایم بلکه همچنان از بودجه دولتی‬ ‫برای تامین تجهیز ‪ ،‬نگهداری و مراقبت ساحل از جمله ایجاد طرح دریا‬ ‫و حقوق منجیان غریق استفاده می کنیم که جای تاسف و تامل دارد‪.‬‬ ‫شریعت وابستگی به بودجه دولتی با این حجم از ظرفیت اقتصادی و‬ ‫تردد سرمایه گردشگری را غیر قابل قبول دانست و افزود‪ :‬رونق صنعت‬ ‫توریســم و جذب گردشگر فقط مربوط به اداره گردشگری نمی شود‬ ‫بلکه همه مدیران دستگاه ها و مردم باید در جذب گردشگر موثر و پای‬ ‫کار باشند‪ .‬فرماندار شهرستان محموداباد همچنین از گرانی های این‬ ‫شهرستان در ایام تعطیالت و اخر هفته ها که زمان پیک گردشگری‬ ‫است انتقاد کرد و افزود‪ :‬اینکه قیمت همه چیز گاهی در ایام گردشگر‬ ‫پذیر سه برابر دیگر شهرها می شود نه تنها مورد بی اعتمادی مردم شهر‬ ‫می شود ‪ ،‬بلکه گردشگران را نیز فراری خواهد داد‪ .‬شریعت با اشاره به‬ ‫اینکه این گرانی ها دلیلی برای فرار و دلسردی گردشگران است ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مسئله سبب می شود مسافران مایحتاج خود را از شهر مبدا انتخاب‬ ‫کنند و فقط زباله و پسماند از وجود گردشگر نصیب محموداباد شود‪.‬‬ ‫وی برای تغییر این رفتار نگاه همگانی و یکسو را خواستار شد و افزود‪ :‬با‬ ‫تغییررویکردومسئولیتپذیریونظارتدستگاه هامی توانچهرهشهر‬ ‫را عوض کرد و این شــهر را به مقصدی برای گردشگران تبدیل نمود‪.‬‬ ‫فرماندار محموداباد برخورد جدی با متخلفین و گرانفروشان را خواستار‬ ‫شد و تاکید کرد‪ :‬نباید با برهم زنندگان معیشت و منابع اقتصادی استان‬ ‫غفلت کرد و باید بدون اغماض با انان برخورد شود‪ .‬شریعت تصریح کرد‪:‬‬ ‫سهم تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات در مازندران ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫است و در عرصه خدمات مهم ترین رکن درامد گردشگری می باشد‬ ‫که با تقویت زیر ساخت های موجود در شهرستان و استان می توان‬ ‫این میزان را افزایش داد‪ .‬فرماندار محموداباد وجود ابندان ها و جنگل‬ ‫ها را از دیگر ظرفیت های گردشگری این شهرستان دانست و خواستار‬ ‫ورود سرمایه گذاران به این بخش ها شد‪ .‬شریعت افزود‪ :‬متاسفانه ما با‬ ‫انباشتی از قوانین‪ ،‬مانع ورود سرمایه گذاران به این شهرستان شدیم که‬ ‫باید در این رفتار تجدید نظر کنیم و به دنبال سرمایه گذار برویم‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد ‪ :‬در خصوص جذب سرمایه گذار اولین دفتر جذب سرمایه‬ ‫گذار به عنوان پایلوت مازندران در محموداباد افتتاح شد که امیدواریم‬ ‫همه دستگاه های شهرستان برای پیشبرد اهداف این دفتر کمک کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وجود بنگاه های کوچک اقتصادی می تواند تغییرات خوبی را‬ ‫در محموداباد رقم بزند‪ .‬شهرستان محموداباد با ‪ ۵۰۰‬کیلومتر مربع‬ ‫مساحت دوازدهیمن شهر پرجمعیت و سومین شهر مسافر پذیر استان‬ ‫و نزدیک ترین شهر ساحلی شمالی کشور به پایتخت است که از شمال‬ ‫به دریای خزر ‪ ،‬از جنوب به شهرســتان امل ‪ ،‬از شرق به شهرستان‬ ‫فریدونکنار و از غرب به شهرستان نور متصل است‪.‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 23‬شهریور‪ 1398‬سال چهارم شماره‪55‬‬ ‫همه چیز درباره سفر اربعین‬ ‫ورود به عراق بدون ویزا در مناســبت اربعین تنها به شــرطی‬ ‫امکان پذیر اســت که زائر ایرانی گذرنامه معتبر و برگه ثبت نام در‬ ‫سامانه «سماح» را داشته باشد‪ .‬هزینه این ثبت نام از طرف سازمان‬ ‫حج و زیارت ‪ ۲۵‬هزار تومان اعالم شــده اســت‪ .‬مبلغی که علت‬ ‫دریافت ان و حتی تعیین میزان ان‪ ،‬با ابهام هایی مواجه شــد اما‬ ‫طبق اعالم رسمی‪ ،‬این مبلغ بابت خدمات «بیمه» از زائران دریافت‬ ‫می شــود‪ .‬ان چنان که ســازمان حج و زیارت به عنوان مسوول‬ ‫ثبت نام سفر اربعین توضیح داده‪ ،‬اگر زائر ثبت نام را شخصا و بدون‬ ‫مراجعه به اژانس زیارتی انجام دهد‪ ،‬سه هزار تومان از ان ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان کم می شود و متقاضیان باید ‪ ۲۲‬هزار تومان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام صحبت اهلل رحمانی ـ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و‬ ‫نظارت بر امور عتبات عالیات در ســازمان حج توضیح می دهد که‬ ‫«این مبلغ صرفا بابت بیمه است و طبق تفاهم نامه بسته شده با یکی‬ ‫از شرکت های بیمه‪ ،‬تعیین شده است و این پول به سازمان حج و‬ ‫زیارت نمی رسد‪» .‬‬ ‫مردم تصور می کنند درمان در عراق «رایگان» است‬ ‫در گفت وگویی هم که از رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل‬ ‫احمر در پایگاه اطالع رسانی حج و زیارت منتشر شده‪ ،‬درباره جزئیات این‬ ‫هزینه توضیح داده شــده که «هفت هزار تومان از این ‪ ۲۲‬هزار تومان بابت‬ ‫خدمات درمانی و هالل احمر دریافت می شــود و ‪ ۱۵‬هزار تومان دیگر هم‬ ‫به خدمات بیمه تعلق دارد‪ ».‬دکتر محمدتقی حلی ساز از برخی اظهارنظرها‬ ‫درباره دریافت هزینه ای از زائران اربعین بابت بیمه و خدمات درمانی‪ ،‬انتقاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاسفانه جوسازی های اشتباه از ان جایی ناشی شده که افراد‬ ‫تصور می کنند خدمات ارائه شــده در مراکز درمانی کشور میزبان (عراق)‬ ‫«رایگان» اســت‪ ،‬در صورتی که چنین موضوعی هنوز ابالغ نشده و وجود‬ ‫هم ندارد‪ .‬رییس مرکز پزشــکی حج و زیــارت جمعیت هالل احمر با این‬ ‫توضیح که چندین ســال است خدمات پزشکی و درمانی به زائران اربعین‬ ‫حسینی ارائه می شود و این خدمات امسال از سوی مرکز پزشکی جمعیت‬ ‫هالل احمر داده می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زائران با نام نویسی در سامانه سماح و‬ ‫پرداخت هفت هزار تومان بابت خدمات درمانی و هالل احمر‪ ،‬فقط بخشی‬ ‫از هزینه هــای جاری اعم از انتقال دارو‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬اعزام کادر درمانی‪ ،‬اجاره‬ ‫محل هــای برخی از پایگاهها (اجاره هتل) و ‪ ...‬را جبران می کنند‪ .‬او با بیان‬ ‫این که بخشــی از خدمات درمانی یا حادثه ها را نیز بیمه پرداخت می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬وقتی زائر در صورت بروز حادثه مشــمول بیمه باشد‪ ،‬هزینه های او‬ ‫توسط بیمه پرداخت می شود‪ ،‬به عنوان نمونه اعزام به بیمارستان های کشور‬ ‫میزبان‪ ،‬انتقال بیمار به کشــور‪ ،‬پرداخت خسارت در صورت بروز حادثه یا‬ ‫فوت ناشــی از حوادث و ‪ ...‬شــامل حال افراد بیمه شده می شود‪ .‬حلی ساز‬ ‫همچنین توضیح داد‪ :‬هزینه هایی همانند انتقــال دارو و برقراری پایگاه ها‬ ‫بخشی از خدمات است‪ ،‬بخشی از هزینه ها به صورت ارزی است که شامل‬ ‫راه اندازی مرکز درمانی در برخــی هتل ها خواهد بود که باید بابت ان هم‬ ‫اجاره بهاء به هتل پرداخت کنیم بنابراین بخشی از اقدامات صورت گرفته‪،‬‬ ‫مشــمول پرداخت هزینه است‪ .‬رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت‬ ‫هالل احمر به دیگر خدمات درمانی برای زائران اربعین اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به غیر از پایگاههای مرکز پزشــکی هــال احمر خدمات انتقال بیماران با‬ ‫امبوالنس هم مدنظر خواهد بود و به همین منظور ‪ ۴۰‬دستگاه امبوالنس‬ ‫برای این ایام تدارک دیده شده است‪ .‬همچنین ‪ ۸‬اتوبوس امبوالنسی با تیم‬ ‫پیشرفته در مسیرهای تردد و حضور زائران اربعین حضور دارند‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬تن دارو به عراق فرستاده می شود‬ ‫به گفته حلی ســاز‪ ،‬امســال در موســم اربعین بیش از ‪ ۱۶۰‬تن دارو و‬ ‫تجهیزات بابت خدمات درمانی به زائران کشورمان در پایگاههای هالل احمر‬ ‫انتقال می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬داروها و تجهیزات در نظر گرفته شده برای زائران‬ ‫اربعین‪ ،‬روز اول ماه صفر (‪۹‬مهرماه) به وسیله ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬تریلر انتقال می یابد‬ ‫تا در پایگاه های هالل احمر و مراکز درمانی تعبیه شده توزیع و تجهیز شود‬ ‫و مشکلی در زمان ورود زائران وجود نداشته باشد‪ .‬قبل از شروع راهپیمایی‬ ‫عظیم و پرشکوه اربعین حسینی تمام پایگاه های خدمات درمانی هالل احمر‬ ‫تجهیز می شــود تا زائران کشورمان دغدغه ای در این رابطه نداشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت با بیان این که طی تفاهمنامه با کشور‬ ‫میزبان ‪ ۶۰‬پایگاه در موسم اربعین از سوی مرکز پزشکی راه اندازی می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعداد پایگاه های ما نسبت به سنوات قبل افزایش یافته است و خدمات‬ ‫درمانی و دارویی در این مراکز به زائران ایرانی ارائه می شود‪ .‬او با بیان این که‬ ‫ایــن پایگاه ها در نقاط صفر مرزی‪ ،‬مســیر راهپیمایی زائران‪ ،‬کربال‪ ،‬نجف‪،‬‬ ‫کاظمین و ســامرا برقرار می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬خدمات درمانی الزم در این ایام‬ ‫به زائران کشــورمان داده می شود‪ .‬هزینه بخش اعظمی از ارسال تجیهزات‬ ‫و نیروهای خدمات رسان تامین شده و تنها بخش اندکی از این هزینه ها را‬ ‫زائران پرداخت می کنند‪ .‬حلی ساز گفت‪ :‬خدمات ارائه شده به زائران بیشتر‬ ‫از مبلغ دریافتی از ان ها خواهد بود‪ ،‬چنان که در ســال های گذشته موارد‬ ‫بسیاری از مراجعه به پایگاهها و حتی عمل جراحی و بستری داشتیم‪.‬‬ ‫پزشکان‪ ،‬پرستاران و کادر درمان دستمزد نمی گیرند‬ ‫وی بــا بیان این کــه حدود دو هزار و ‪ ۲۰۰‬تا دو هزار ‪ ۵۰۰‬نفر پزشــک‪،‬‬ ‫پرستار و کادر خدماتی و درمانی برای خدمت رسانی به زائران اربعین اعزام‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد به صورت داوطلبانه در ایام اربعین حسینی حضور‬ ‫می یابند و هیچ دستمزدی دریافت نمی کنند‪ .‬مرکز پزشکی نیز فقط هزینه‬ ‫های رفت و برگشــت و اسکان ان ها را به عهده دارد‪ .‬رییس مرکز پزشکی‬ ‫حج و زیارت افزود‪ :‬خدمات درمانی تیم های پزشکی جمعیت هالل احمر از‬ ‫حدود هشتم ماه صفر تا اخرین روز ماه صفر‪ ،‬یعنی در حدود ‪ ۲۲‬روز (از ‪۱۵‬‬ ‫مهر تا هفتن ابان ماه) به زائران اربعین حسینی ارائه می شود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫عاقالنه است که تمام عزیزانی که قصد سفر به اربعین حسینی را دارند در‬ ‫ســامانه «سماح» ثبت نام کنند و هزینه های اندک بیمه و خدمات درمانی‬ ‫را پرداخت کنند چراکه با پرداخت این هزینه از دغدغه انها در طول مسیر‬ ‫کاسته خواهد شد‪ .‬حلی ساز همچنین به افرادی که توانایی کافی پیاده روی‬ ‫در راهپیمایی اربعین را ندارند هم توصیه کرد که سفر به عتبات عالیات را‬ ‫در ایام دیگری انجام دهند و افزود‪ :‬افرادی هم که داروهای تخصصی مصرف‬ ‫می کنند این داروها را حتما در اختیار داشته باشند و به توصیه های پزشکی‬ ‫توجه کنند‪.‬‬ ‫نرخ ارز برای زائران اربعین چقدر است؟‬ ‫در حالی ارز زائران اربعین قرار است با نرخ بازار ثانویه در اختیار انها قرار‬ ‫بگیــرد که در حال حاضر هر یورو در بازار نیمایی تا ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۶۰‬تومان‬ ‫معامله می شود‪ .‬سرانجام بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز به مسافران اربعین‬ ‫گرفــت و اعالم کرد که زائران می توانند حداکثر ‪ ۱۰۰‬یورو یا معادل ان به‬ ‫سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز‪ ،‬از بانک های منتخب و صرافی های مجاز‬ ‫به منظور پوشش برخی از هزینه های تامین کنند‪ .‬اما اینکه قیمت ارز در بازار‬ ‫ثانویه یا همان نیمایی که محل معامله ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان‬ ‫است‪ ،‬چقدر خواهد بود‪ .‬بر این اساس بررسی اخرین وضعیت معامالت در‬ ‫نیما نشــان می دهد که در روز گذشته هر یورو به طور میانگین تا ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۰‬تومان معامله شــده اســت‪ .‬البته قیمت یورو در بازار نیما از ابتدای‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫شــهریورماه تا پایان ان با روند کاهشــی همراه بوده است؛ به طوری که از‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در ابتدا به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان در نیمه ماه‬ ‫رسیده و در اخرین معامالت دیروز نیز ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۶۰‬تومان معامله شده‬ ‫است‪ .‬ارائه ارز نیمایی به مسافران اربعین گرچه فقط ‪ ۱۰۰‬یورو است‪ ،‬ولی در‬ ‫هر صورت در مقایسه با نرخ بازار نرخ پایین تری خواهد داشت که به حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان می رسد‪ .‬این در حالی است که در حال حاضر هر یورو در بازار‬ ‫ازاد حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان معامله می شود و نرخ ارز مسافرتی که در‬ ‫بانک ها نیز در اختیار مسافران قرار می گیرد نیز در همین حد و اغلب باالتر‬ ‫اســت‪ .‬بر این اســاس اگر یورو بازار نیما حتی با نرخ حدود ‪ ۱۲‬هزار و‪۲۰۰‬‬ ‫تومان به زائران داده شود هزینه ‪ ۱۰۰‬یورو برای انها تا یک میلیون و ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار تومان است و اگر این ‪ ۱۰۰‬یورو از بازار خریداری شود به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان می رســد که اختــاف ‪ ۵۰‬هزار تومانی را در مجموع به‬ ‫همراه خواهد داشت که قابل توجه نیست‪ .‬در هر صورت متقاضیان می توانند‬ ‫طبق هماهنگی انجام شــده با بانک های منتخب ملی‪ ،‬ملت‪ ،‬تجارت‪ ،‬سپه‪،‬‬ ‫صادرات و پارســیان و نیز صرافی های مجاز‪ ،‬زائران در شهر خود نسبت به‬ ‫خرید ارز اقدام کنند‪.‬‬ ‫لغو ویزای عراق در ایام اربعین برای افغانی های مقیم ایران‬ ‫افغانی های مقیم ایران برای شرکت در مراسم اربعین حسینی می توانند‬ ‫بدون ویزا به عراق ســفر کنند‪ .‬ســفارت عراق در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫امروز(شنبه) اعالم کرد که شــهروندان افغانی مقیم ایران برای شرکت در‬ ‫مراسم زیارت اربعین حسینی می توانند بدون ویزا به عراق سفر کنند‪ .‬بعد از‬ ‫توافق میان وزارت کشور ایران و عراق مقرر شد که زائران ایرانی امسال برای‬ ‫شرکت در مراسم اربعین بدون ویزا وارد عراق شوند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 77

هفته نامه دنیای گردشگری 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 73

هفته نامه دنیای گردشگری 73

شماره : 73
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!