روزنامه صدای اصلاحات شماره 1577 - مگ لند

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1577

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1577

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1577

‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫سدسازیترکیهبرایایرانقابلقبول‬ ‫نیست‪/‬طالبانحقابهایرانراندهد‪،‬‬ ‫اقدامقانونیوبینالمللیمیکنیم‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 9‬شوال ‪1443‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2022May11‬‬ ‫درجلسهستادتنظیمبازار؛‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫هیچکوتاهیدرزمینه‬ ‫نظارتپذیرفتنینیست‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1577‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫مذاکراتویندرسرازیریشکست؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫کمبود کالس درس‬ ‫جدی است‪ /‬فرسودگی‬ ‫‪ 20‬درصد مدارس کشور‬ ‫یوسف نوری‪ ،‬در ائین افتتاح ‪ ۱۵۰‬مدرسه بنیاد برکت‪ ،‬با اشاره به شهدای فرهنگی و استاد‬ ‫مرتضی مطهری گفت‪ :‬شهید طهرانی مقدم نیز از شهدای فرهنگی بودند یا شهید کاظمی بنیانگذار‬ ‫موسسه رویان هم فرهنگی بوده و بارها اعالم داشتند «من هر چه دارم از معلمین است»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نهادهای وابسته به رهبری همواره کمک حال اموزش و پرورش بودند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همین بنیاد برکت جهاد تولید واکسن کرونا داشت که حتی همین ساخت واکسن هم به نفع‬ ‫اموزش و پرورش شد و این امکان را به ما دادند که زودتر اقدام به بازگشایی مدارس داشته باشیم‪.‬‬ ‫نوری با بیان اینکه به طور جدی با کمبود مدارس مواجهیم‪ ،‬گفت‪ ۲۰ :‬درصد مدارس فعلی‬ ‫فرسوده هستند‪ .‬در برخی استان ها مثل سیستان و بلوچستان به دلیل مهاجرپذیری و مسائل فرهنگی‪،‬‬ ‫در افزایش زاد و ولد با رشد تعداد دانش اموزان مواجه هستند‪...‬‬ ‫یارانه ‪ 400‬هزار تومانی نباید به سرنوشت یارانه ‪ 45‬هزاری تبدیل شود‬ ‫نبایدهایاصالحارزترجیحی‬ ‫هدر رفت ارز ترجیحی‬ ‫در خالء نظارت!‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫باقری‪ :‬تعامل همسایگی سیاست‬ ‫راهبردی ایران است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫پاالیشگاه خصوصی مسئول تامین قیر دولت نیست‬ ‫دالالن بیشترین بهره قیر رایگان‬ ‫عمرانی را می برند‬ ‫«انریکه مورا» در تهران‬ ‫به دنبال چیست؟‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫دراعتراضاتاستانخوزستانچهگذشت؟‬ ‫افزایش قیمت ارد و متعاقبا افزایش قیمت برخی اقالم ضروری نظیر‬ ‫نان و ماکارونی در روز های اخیر تنها ایستگاه جدیدی از خط گرانی های‬ ‫ماه هایاخیراست‪.‬همانطورکهانتظارمی رفتبرخیاستان هادراعتراضبه‬ ‫این رویه به دلیل هم پوشانی مشکالت معیشتی پیش دستی کرده اند‪ .‬از روز‬ ‫پنجشنبهاستاننفتخیزخوزستاندرگیراعتراضاتمردمیبهوضعیتمعیشتی‬ ‫کشوراست‪.‬‬ ‫گزارش های رسیده به رویداد‪ ۲۴‬نشان می دهد اعتراضات مردمی روز‬ ‫پنجشنبه از سوسنگرد اغاز شده و به برخی دیگر از شهرستان ها تسری پیدا‬ ‫کردهاست‪.‬ویدئو هاییکهدرشبکه هایاجتماعیمنتشرشدهنشانمی دهد‬ ‫شهرستان های ایذه‪ ،‬شادگان‪ ،‬حمیدیه و برخی نقاط اهواز هم درگیر‬ ‫اعتراضاتمردمیشده اند‪.‬مقاماتطبقمعمولاولینقدمبرایحلمشکل‪،‬‬ ‫اختاللاینترنتبودهاست!‬ ‫یک فعال رسانه ای ساکن در ابادان در گفتگو با رویداد‪ ۲۴‬از اختالل‬ ‫دسترسیبهاینترنتدرمرکزاستانخوزستانخبردادهاست‪.‬اومی گویددر‬ ‫بیشتر ساعات روز هیچ ویدئو یا عکسی را نمی شود در پیام رسان ها از جمله‬ ‫واتس اپ اپلود کرد و دسترسی به اینترنت همراه هم مختل شده است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که به گفته این فعال رسانه ای‪ ،‬در ابادان اعتراضاتی شکل‬ ‫نگرفتهاستاماگویارفتارتصمیم گیرانبهشکلیاستکهانگارمی خواهند‬ ‫مردمراتحریککنند‪.‬‬ ‫بنا به گزارش رویداد‪ ۲۴‬شهرستان های درگیر اعتراض با قطعی‬ ‫مداوم اینترنت در سه روز گذشته مواجه بوده اند‪ .‬همین مساله یکی از‬ ‫دالیل بی توجهی رسانه های مستقر در تهران نسبت به موضوع اعتراضات‬ ‫در خوزستان است‪ .‬فعاالن رسانه ای و کاربران شبکه های اجتماعی استان‬ ‫خوزستان در سه روز اخیر به اینترنت دسترسی نداشتند و همین مساله سبب‬ ‫شده اخبار اعتراضات از اولویت رسانه های پایتخت خارج شود‪ .‬واکنش‬ ‫مقاماتبهحوادثخوزستانترکیبیازسکوت‪،‬بی توجهیواظهارنظر های‬ ‫عجیب است‪ .‬با این حال این امیدواری وجود دارد که در روزهای اینده‬ ‫دولت رئیسی برنامه ویژه ای برای رسیدگی به مشکالت خوزستان داشته‬ ‫باشدیادست کمهمانایدهاستانداریویژهبهشکلدقیق تریپیگیریشود؛‬ ‫کما انکه حتی برخی نمایندگان استان خوزستان معتقدند شیوه مدیریت‬ ‫کنونیاستانداربهنحوینیستکهبتوانامیدواربهتغییربود‪.‬یوسفینماینده‬ ‫خوزستان‪ :‬خبری از استان ندارم‪ ،‬دیگر با من تماس نگیرید!‬ ‫تا این لحظه مقامات امنیتی کشور در سکوت کامل هستند و شرایطی‬ ‫ایجاد شده که نبض خبری اعتراضات مردمی در اختیار رسانه های خارجی‬ ‫باشد‪ .‬وزارت کشور نیز ترجیح داده فعال موضعی نگیرد و کار را در قطعی‬ ‫اینترنت توسط نیروهای ضدشورش پیش ببرد‪ .‬نمایندگان استان هم چندان‬ ‫تمایلی به صحبت ندارند‪ .‬چنانچه مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس‬ ‫در پاسخ به سوال خبرنگار رویداد‪ ۲۴‬درباره وضعیت خوزستان و علت‬ ‫قطعی اینترنت ابراز بی اطالعی کرد و گفت‪« :‬نمی دانم‪ .‬خبر ندارم‪ .‬من‬ ‫تهرانهستم‪».‬‬ ‫او در واکنش به اینکه چرا از وضعیت حوزه انتخابیه خود بی اطالع‬ ‫است در حالی که امروز سومین روز متوالی اعتراضات در خوزستان است‬ ‫اعتراض سناتور امریکایی‬ ‫به صدور ویزا برای پرویز پرستویی‬ ‫یکی از قانو ن گذاران سنای امریکا در نامه ای به وزیر امور خارجه و وزیر امنیت داخلی این کشور‪،‬‬ ‫با مطرح کردن ادعاهایی‪ ،‬به صدور روادید امریکا برای پرویز پرستویی اعتراض کرد‪ .‬پایگاه خبری‬ ‫واشنگتن فری بیکن در گزارشی نوشت‪ :‬طبق سندی که به واشنگتن فری بیکن ان را رویت کرده است‪،‬‬ ‫جیم بنکس‪ ،‬یکی از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا از دولت بایدن خواسته است دلیل ارائه‬ ‫روادید به پرویز پرستویی‪ ،‬بازیگر ایرانی را توضیح دهد‪ .‬این قانو ن گذار امریکایی مدعی شده است‪،‬‬ ‫پرستویی «ارتباطی اشکار» با سپاه پاسداران ایران دارد که از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در‬ ‫«لیست سازما ن های تروریستی خارجی» این کشور قرار گرفت‪.‬واشنگتن فری بیکن می نویسد‪ :‬پرستویی‬ ‫اجازه یافته بود اواخر ماه[میالدی] گذشته در مراسم اکران یک فیلم در لس انجلس شرکت کند که‬ ‫توسط یکی از گرو ه های چپ افراطی و ضد اسراییلی امریکا به نام کد پینک برگزار شده بود‪.‬این‬ ‫پایگاه خبری در این راستا می نویسد‪ ،‬بنکس و دیگر مقامات ارشدی که در این باره با واشنگتن فری‬ ‫بیکن گفت وگو داشته اند‪ ،‬می گویند ارتباط پرستویی با حکومت ایران و حمایت او از سردار شهید‬ ‫قاسم سلیمانی باید موجب سلب صالحیت او برای ورود به امریکا شود‪.‬در ادامه این گزارش امده‬ ‫است‪ :‬بنکس در نامه ای به انتونی بلینکن‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا و الخاندرو مایورکاس‪ ،‬وزیر‬ ‫امنیت داخلی امریکا نوشته است‪« ،‬پرستویی مستقیما در پروژ ه های پروپگاندایی که با حمایت مالی‬ ‫سپاه پاسداران انجام گرفته اند‪ ،‬حضور داشته است‪ .‬او از اعالم علنی هم بستگی خود با سپاه پاسداران‬ ‫نیز رویگردان نبوده است»‪.‬واشنگتن فری بیکن همچنین نوشت‪ :‬این قانو ن گذاران امریکایی از وزارت‬ ‫امور خارجه و امنیت داخلی خواستند حداکثر تا ‪ ۲۰‬مه پاسخگو بوده و درباره روندی که پرستویی و‬ ‫همراهان او روادید گرفته اند توضیح دهند که شامل ارائه اسامی کسانی است که در تایید این روادیدها‬ ‫نقش داشته اند‪ .‬بنکس همچنین در این نامه پرسیده است‪« ،‬چه اقداماتی برای اطمینا ن یابی از این که‬ ‫عناصر ایرانی‪ ،‬به ویژه کسانی که به دنبال ترور مقامات امریکایی هستند‪ ،‬خود را مبدل به شهروندان‬ ‫عادی ایرانی که درخواست ویزا دارند نکنند؟»‬ ‫گفت‪ :‬از اقای جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی سوال کنید‪ .‬یوسفی‬ ‫در پایان پیش از قطع کردن تماس رویداد‪ ۲۴‬گفت‪« :‬دیگر با من تماس‬ ‫نگیرید!»‬ ‫ورناصرینمایندهخوزستان‪:‬فقطحضوریپاسخمی دهم!‬ ‫علیرضا ورناصری نماینده استان خوزستان به سوال رویداد‪ ۲۴‬درباره‬ ‫اعتراضات خوزستان و مساله قطعی اینترنت و برخورد با اعتراضات پاسخ‬ ‫نداد و خواستار گفتگوی حضوری درباره حادثه شد‪.‬‬ ‫البته در میان نمایندگان ساکت استان خوزستان‪ ،‬یک روحانی صدای‬ ‫مردم را انعکاس داده است‪ .‬حجت االسالم مجید ناصری نژاد نماینده‬ ‫شادگان به خبرگزاری ایلنا گفته «مشکالت را هیچ جوره نمی توانیم توجیه‬ ‫کنیم‪ .‬این ها در این دولت اقای رئیسی گفتند که خوزستان استانداری ویژه‬ ‫می شود‪ ،‬یک استاندار ویژه در حد معاون رئیس جمهور می اوریم و فالن‬ ‫و این حرف ها؛ االن ضعیف ترین استاندار را اوردند در خوزستان منصوب‬ ‫کردند‪،‬ازهمهضعیف تر‪.‬االنسهماهاستکهگردوخاکنفسخوزستان‬ ‫را گرفته‪ ،‬اصال هیچ تکانی نمی خورند که باالخره یک توضیح برای مردم‬ ‫بدهند که چه کار کنیم‪ .‬منشاء این گرد و خاک داخلی است یا خارجی‪ ،‬با‬ ‫خارجی ها رایزنی کنند و جلوی ان را بگیرند یا یک مقدار اثراتش را کم‬ ‫کنند‪ ،‬بهداشت را درست کنند‪ ،‬اب را درست کنند‪».‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان همچنین گفته االن ما گرفتار‬ ‫بهداشت هستیم‪ ،‬گرفتار اب هستیم‪ ،‬گرفتار برق هستیم و گرفتار گرد و‬ ‫خاک هم هستیم‪ .‬گرفتاری های متعدد وجود دارد و اقایان کک شان‬ ‫نمی گزد‪،‬نشسته انددراتاقخودشانحتیحاضرنیستندبیایندبیرونبامردم‬ ‫صحبت کنند و برای مردم توضیح بدهند‪ .‬مدیریت استان اینطور نبود‪ ،‬ما‬ ‫اینطور نداشتیم‪ ،‬کسی هم هیچ رسیدگی ای نمی کند‪ .‬نشسته اند فقط دنبال‬ ‫این هستند که مثال چه کسی باید عزل شود یا چه کسی باید نصب شود‪ .‬به‬ ‫ما چه که چه کسی باید عزل یا نصب شود‪ ،‬اخر این ها به ما چه؟ مشکالت‬ ‫مردم را حل کنید‪.‬‬ ‫ناصری نژاد همچنین در پاسخ به اینکه «ایا انتقادات درباره مدیریت‬ ‫استان را از وزیر کشور پیگیری کرده اید؟»‪ ،‬گفته «صحبت کردیم یا جواب‬ ‫ندادند یا گفتند «فعال اول کار است‪ ،‬بگذارید ببینیم چه می شود» خب چه‬ ‫می شود؟می خواهیدمردمبیاینددرخیابانوبعدرسیدگیکنید؟تهرانیک‬ ‫مقدار الوده شد‪ ،‬مدارس تهران تعطیل شد‪ .‬ما سه ماه الودگی داریم ان هم‬ ‫الودگی شدید‪ ،‬الودگی تهران یک صدم خوزستان نمی شود‪ ،‬اما در این‬ ‫مدت یا تعطیل نمی کنند‪ ،‬یا ساعت‪ ۱۱‬اعالم می کنند یا بعد از ساعت‪ .‬اخر‬ ‫این یعنی چی‪ ،‬تصمیمات متعارض و متناقض بدون اطالع مردم و ناپخته‪.‬‬ ‫اخر این چه مدیریتی است؟»‬ ‫تا این لحظه هیچ یک از مقامات سیاسی و امنیتی کشور واکنشی به‬ ‫حوادث استان نداشتند‪ ،‬اما سکوت ان ها به منزله عدم اطالع ان ها نیست‪.‬‬ ‫روز گذشته معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما‪ ،‬گزارشی با عنوان‬ ‫«بررسی حواشی و واکنش ها به گرانی برخی اقالم اساسی در کشور» منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬در این گزارش «مانور پیرامون اعتراض مردم خوزستان به‬ ‫گرانی»بهعنوانبیشتریننوعواکنشبهگرانی هایاخیرمعرفیشدهاست‪.‬‬ ‫در این گزارش‪ ،‬کاربران شبکه های اجتماعی به «جریان معاند» و‬ ‫«جریان داخلی» تقسیم شده اند و این ادعا مطرح شده که تنها جریان معاند‪،‬‬ ‫مسالهقطعیاینترنتدرخوزستانراباهدفانچه«القایقطعشدناینترنت‬ ‫در شهر های جنوبی کشور به بهانه شکل گیری تجمعات اعتراضی علیه‬ ‫گرانی» خوانده‪ ،‬بازنشر کرده است‪ .‬این در حالی است که پیش از این‬ ‫در همین بولتن مهمترین واکنش به مساله گرانی حول محور اعتراضات‬ ‫خوزستانتعریفشدهبود‪.‬‬ ‫در ادامه تهیه کنندگان بولتن سازمان صدا و سیما‪ ،‬برگزاری تجمعات‬ ‫اعتراضی در شهر ایذه و برخی شهرستان های استان خوزستان به رسمیت‬ ‫شناخته شده اند‪ ،‬اما انتشار اخبار ان را با هدف ایجاد ناامیدی نسبت به اینده‬ ‫کشورعنوانکرده اند‪.‬‬ ‫این اولین بار نیست که شهر های جنوبی کشور درگیر اعتراضات‬ ‫به وضعیت معیشتی و مدیریتی می شوند‪ .‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬اعتراضات مردم‬ ‫خوزستانبهبی ابیوسومدیریتباواکنشمشابهیروبروشد؛بی توجهی‪،‬‬ ‫واکنشدیرهنگام‪،‬قطعیاینترنتوبرخوردبامعترضان‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با اعمال سیاست حذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات‬ ‫کاال های اساسی به زودی با موج جدیدی از گرانی ها رو به رو شویم و این‬ ‫به معنی تشدید اعتراضات مردمی در سراسر کشور است‪ .‬اما قطعی اینترنت‬ ‫کهبهلطفایجادزیرساختناقصشبکهملیاطالعاتبهیکرویهمرسوم‬ ‫تبدیلشده‪،‬بهسادگیانعکاسصدایانتقاداتمردمرابامانعمواجهخواهد‬ ‫کرد‪ .‬رویداد‪ ۲۴‬لیال فرهادی‬ ‫دالالن بیشترین بهره قیر رایگان عمرانی را می برند‬ ‫پاالیشگاه خصوصی مسئول تامین قیر دولت نیست‬ ‫فریدون اسعدی کارشناس سابق مرکز پژوهش های‬ ‫مجلسدرحوزهانرژیکهمخالفعرضهقیربهصورت‬ ‫تهاتریاست‪،‬گفت‪:‬مصرفمعمولقیردولتدرپروژه‬ ‫هایعمرانیاست‪.‬چهلزومیدارددرشرایطیکهپروژه‬ ‫هایعمرانیبودجهمشخصیدارد‪،‬بخواهیمقیرانهارابه‬ ‫صورترایگانتوزیعکنیم‪.‬‬ ‫اومعتقداست‪:‬اگرپروژهعمرانیبهقیرنیازداردبایدپول‬ ‫الزم برای خرید ان را از محل بودجه ای که برای پروژه‬ ‫های عمرانی اختصاص داده شده‪ ،‬تامین کند‪ .‬اما حاال‬ ‫روندی که برای تامین قیر مورد نیاز طراحی شده‪ ،‬به این‬ ‫شکلاستکهوزارتنفتبایدوکیوم باتوم(مادهاصلی‬ ‫تولید قیر) را از پاالیشگاه ها گرفته و به قیرسازها تحویل‬ ‫دهد‪.‬قیرسازهاهمباگرفتنحق العملیمشخص‪،‬وکیوم‬ ‫باتوم را به قیر تبدیل و حواله های قیر را به شرکت های‬ ‫دولتیواگذارمی کنندتااینشرکت هاصاحبقیرشوند‪.‬‬ ‫‪ ۹‬پاالیشگاه(غیر از ستاره خلیج فارس) داریم که که‬ ‫‪ ۷‬تای انها درست یا غلط واگذار شده است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی وزارت نفت قادر نیست که از انها بخواهد قیر‬ ‫پروژه های عمرانی را به این صورت تامین کند‪ .‬چرا که‬ ‫ایندستوراتخالفاصولخصوصیسازیاست‬ ‫انتظاراتبیجاازپاالیشگاههایخصوصی‬ ‫اینکارشناسحوزهانرژیهمچنیندربخشدیگریاز‬ ‫سخنان خود با اشاره به خصوصی سازی پاالیشگاه های‬ ‫کشور‪،‬گفت‪:‬درکشور‪۹‬پاالیشگاه(غیرازستارهخلیج‬ ‫فارس) داریم که ‪ ۷‬تای انها درست یا غلط واگذار شده‬ ‫است‪ .‬در چنین شرایطی وزارت نفت قادر نیست که از‬ ‫انهابخواهدقیرپروژههایعمرانیرابهاینصورتتامین‬ ‫کند‪ .‬چرا که این دستورات و انتظارات خالف اصول‬ ‫خصوصیسازیاست‪.‬‬ ‫اسعدی با اشاره به اینکه وزارت نفت یا شرکت نفت‬ ‫مسئول تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی نمی تواند‬ ‫باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مصوبه مجلس درباره نحوه توزیع قیر در‬ ‫پروژههایعمرانیبهمعناینادیدهگرفتنحقوقبخش‬ ‫خصوصی و نقض کردن اختیارات انهاست‪ .‬اگر قرار‬ ‫این رویه ادامه پیدا کند بهتر است که خصوصی سازی‬ ‫هایگذشتهرالغوکردهووزارتنفترامسئولاینکار‬ ‫قراردهیم‪.‬چراکهبااینروشادامهفعالیتبرایپاالیشگاه‬ ‫هایبهظاهرخصوصیشدهممکننیست‪.‬‬ ‫درشرایطیکهقیمتهرتنقیربیشاز‪۱۱‬میلیونتومان‬ ‫استمجلسمیگویدکهوزارتنفتبایدبهقیمت‪۵.۷‬‬ ‫میلیونتومانبه عنوانسهمیهدستگاه هایمصرف کنندهدر‬ ‫نظربگیرد‬ ‫رانتوقاچاقدرتهاترقیر‬ ‫عضو سابق مرکز پژوهش های مجلس در حوزه انرژی‬ ‫با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی یا وزارت کشور‬ ‫یا دیگر نهادهایی که متولی اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫هستند باید قیر مورد نیاز خود را از بورس تامین کنند‪،‬‬ ‫ادامهداد‪:‬ظرفیتپاالیشیکشورامروزحدود‪۴.۲‬میلیون‬ ‫بشکه است که ‪ ۵۸‬درصد ان تبدیل به ‪ ۵‬فراروده بنزین‪،‬‬ ‫گازوییل‪ ،‬مازوت‪ ،‬نفت سفید و ال پی جی تبدیل می‬ ‫شود و ‪ ۵۱‬درصد ان هم شامل محصوالت همچون قیر‬ ‫وویکومباتوماستدراثرروابطغلطناشیازخصوصی‬ ‫سازیاشتباهقراراستبهپروژههایعمرانیدادهشود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس تا این حد اصرار به تهاتر قیر در پروژه های‬ ‫عمرانی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬حرف و حدیث های فراوانی در‬ ‫اینبارهوجوددارد‪.‬برخیدلیلانراقاچاقوبرخیدیگر‬ ‫رانت های ناشی از ان می دانند‪ .‬ضمن اینکه گزارش ‬ ‫نهادهای قانونی ازجمله دیوان محاسبات به خوبی نشان‬ ‫می دهددالالن‪،‬منتفعاصلیچنینقانونیهستندوازمحل‬ ‫اختالفقیمت‪،‬محموله هایقیرراصادروسودهنگفتی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس انرژی ادامه داد ‪ :‬در شرایطی که قیمت هر‬ ‫تن قیر بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تومان است مجلس می گوید‬ ‫که وزارت نفت باید به قیمت ‪ ۵.۷‬میلیون تومان به عنوان‬ ‫سهمیهدستگاه هایمصرف کنندهدرنظربگیرد‪.‬اینحجم‬ ‫ازاختالفقیمتبهطورقطعبرایبسیاریوسوسهانگیز‬ ‫میتواندباشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1577‬‬ ‫سیاست‬ ‫در دیدار با دبیرکل وزارت امور خارجه قطر‬ ‫باقری‪ :‬تعامل همسایگی‬ ‫سیاست راهبردی‬ ‫ایران است‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه امروز در دیدار‬ ‫با احمد بن حسن الحمادی دبیر کل وزارت امور خارجه‬ ‫قطر در قالب کمیته رایزنی های سیاسی ایران و قطر‪،‬‬ ‫اولویت همسایگی را یک راهبرد اساسی و نه یک‬ ‫تاکتیک مقطعی از سوی جمهوری اسالمی ایران اعالم‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫علی باقری گفت اگر در پرداخت بهای تعامل و‬ ‫همگرایی منطقه ای تردید کنیم‪ ،‬بی تردید هزینه های‬ ‫اختالف و واگرایی بر همه تحمیل خواهد شد و بهای‬ ‫تعامل و همگرایی منطقه ای‪ ،‬با ایجاد و تحکیم اعتماد‬ ‫متقابل سیاسی و تحکیم پیوندهای اقتصادی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره‬ ‫به همپوشانی منافع ملی با منافع منطقه ای و عدم تعارض‬ ‫میان منافع ملی و منافع جمعی کشورهای منطقه گفت‬ ‫نباید اجازه دهیم بیگانگان برای مشروع سازی سیاست های‬ ‫سلطه گرایانه خود در منطقه از پوشش اختالف در منافع‬ ‫ملی کشورهای منطقه سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫باقری افزود دخالت بیگانگان و حضور نظامی انان در‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬ثبات افرین و امنیت ساز نیست و کشورهای‬ ‫منطقه با همکاری سیاسی و همگرایی اقتصادی می توانند‬ ‫ثبات و امنیت را در منطقه تامین کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر سیاست تعامل و همکاری منطقه ای‬ ‫ایران‪ ،‬نه به عنوان یک “تاکتیک مقطعی” بلکه به عنوان‬ ‫یک “سیاست راهبردی” گفت پایداری سیاست همسایگی‬ ‫در منطقه مبتنی بر همگرایی و نزدیکی کشورهای منطقه با‬ ‫یکدیگر و ایستادگی در برابر مداخالت بیگانگان است و‬ ‫این دو رکن به صورت هم افزا عمل کرده و موجب تولید‬ ‫قدرت درون زا در کشورهای منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫باقری افزود‪ :‬رابطه موجود بین دو کشور هنوز با‬ ‫انچه باید باشد فاصله معناداری دارد لذا باید برای ارتقای‬ ‫روابط از همه ظرفیت ها استفاده شود‪.‬‬ ‫احمد الحمادی دبیر کل وزارت امور خارجه قطر نیز‬ ‫در این دیدار با اشاره سفر موفقیت امیز رئیس جمهور‬ ‫کشورمان به دوحه و دیدار اتی امیر قطر از ایران و‬ ‫تشکیل کمیته رایزنی های سیاسی‪ ،‬مناسبات دو کشور‬ ‫را گسترده و عمیق دانست و گفت دولت قطر توسعه و‬ ‫گسترش همکاری دوجانبه و انجام رایزنی های سیاسی‬ ‫منطقه ای با جمهوری اسالمی ایران را ارزش افزوده ای‬ ‫برای تحقق صلح و ثبات در منطقه می داند‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به پیشینۀ روابط مستحکم ایران و قطر‬ ‫در سطوح مختلف مردمی و دولتی که به قبل از برقراری‬ ‫روابط دیپلماتیک دو کشور نیز بازمی گردد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ریشه های پیوندهای دوستانۀ طرفین به حدی نیرومند است‬ ‫که هیچ حادثه ای در طول تاریخ روابط نتوانسته خللی‬ ‫به ان وارد نماید و این الگوی رابطه می تواند در میان‬ ‫کشورهای منطقه و دیگر کشورها عرضه گردد و چند‬ ‫سال قبل و در زمان تحریم قطر از سوی برخی کشورهای‬ ‫منطقه‪ ،‬این جمهوری اسالمی ایران بود که همکاری و‬ ‫کمکهای صمیمانه ای با قطر داشت‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه قطر بر تقویت عنصر گفتگوهای‬ ‫منطقه ای برای زدودن مشکالت و تسهیل همکاری های‬ ‫فیمابین تاکید و اعالم کرد توافقات انجام شده در سفر‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران به دوحه از سوی طرف‬ ‫قطری با جدیت در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫در پایان این دیدار صورت جلسۀ نخستین نشست‬ ‫کمیته رایزنی های سیاسی جمهوری اسالمی ایران و قطر به‬ ‫امضاء معاونان وزیران امور خارجه دو کشور رسید‪.‬‬ ‫در جلسه ستاد تنظیم بازار؛‬ ‫رئیس جمهور‪:‬هیچکوتاهیدرزمینهنظارتپذیرفتنینیست‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز (سه شنبه) با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار‪ ،‬با قدردانی از رهبر معظم انقالب که پیش از اغاز اجرای طرح اصالح اقتصادی همگان را دعوت به یاری دولت در‬ ‫اجرای بهتر این طرح مهم کردند‪ ،‬گفت‪ :‬نقش افرینی و مشارکت مردم مانند همه عرصه های خطیر گذشته در این اصالح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت ان است‪.‬وی با تاکید بر اینکه باید به شبهات و گره های ذهنی‬ ‫مردم در خصوص این طرح حتما پاسخ داد‪ ،‬افزود‪ :‬اقناع افکارعمومی و اقشار مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح‪ ،‬بسیار مهم و ضروری است‪.‬رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬نظارت بر زنجیره‬ ‫کاال‪ ،‬از تامین و تولید تا توزیع و فروش در فروشگاه ها و خرده فروشی ها‪ ،‬مسئله مهم دیگری است که برنامه ریزی و فعالیت جدی‪ ،‬مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫مذاکرات وین در سرازیری شکست؟‬ ‫چهار سال از خروج یکجانبه امریکا از برجام به فرمان‬ ‫ترامپ می گذرد‪ .‬اینک پس از گذشت چهار سال و با وجود‬ ‫تاکید طرفین بر احیای برجام‪ ،‬چه عواملی در به بن بست‬ ‫کشیده شدن مذاکرات نقش داشته و دارند؟‬ ‫در ‪ 6‬ماه گذشته‪ ،‬علی باقری‪ ،‬معاون سیاسی وزیر خارجه‬ ‫در قالب دوره های ششم و هفتم مذاکره بارها و بارها در هتل‬ ‫کوبرگ وین مقابل مذاکره کنندگان ‪ 1+4‬نشست و همزمان‬ ‫از طریق انریکه مورا‪ ،‬معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا پیام های مکتوبی را با رابرت مالی‪ ،‬رییس هیات‬ ‫مذاکره کننده ایاالت متحده رد و بدل کرد‪.‬‬ ‫در این بازه زمانی ‪ 6‬ماهه‪ ،‬مذاکرات مقاطع خطرناکی‬ ‫را پشت سر گذاشت که هر کدام از انها می توانست جرقه‬ ‫پایان برجام و اغاز بحرانی دیگر را رقم بزند‪ .‬از تعلل سه‬ ‫ماهه ایران برای بازگشت به میز مذاکره تا تصمیم اولیه هیات‬ ‫مذاکره کننده ایرانی برای از سرگیری مذاکرات احیای‬ ‫برجام از خانه نخست و نه ادامه دادن ششمین دور رایزنی ها‪،‬‬ ‫از بخت ازمایی چندباره غرب برای توسعه دامنه مذاکرات‬ ‫به مسائل غیربرجامی تا درخواست اولیه ایران برای رفع‬ ‫همه تحریم ها به شمول هسته ای و غیران‪ ،‬از سایه سنگین‬ ‫اختالف های پادمانی ایران با اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫تا درخواست های فرابرجامی مسکو در سایه حمله نظامی‬ ‫روسیه به اوکراین و البته تالش مداوم ایاالت متحده برای‬ ‫حفظ سرمایه سیاسی دولت دموکرات جو بایدن در فاصله‬ ‫زمانی دو ساله تا انتخابات ریاست جمهوری ‪ .2024‬در نهایت‬ ‫قطار مذاکرات در اسفندماه ‪ 1400‬در ایستگاهی متوقف شد‬ ‫که به گواه مذاکره کنندگان ایرانی و طرف مقابل‪ ،‬تعداد‬ ‫اختالف های باقیمانده به کمتر از انگشتان یک دست رسید‪.‬‬ ‫هرچند که طرف ایرانی می گوید بحث اخذ تضمین‬ ‫از ایاالت متحده‪ ،‬جنس تحریم های لغو شده و اصرار‬ ‫واشنگتن برای حفظ نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در‬ ‫لیست گروه های به اصطالح حامی تروریست ایاالت متحده‬ ‫در زمره اختالف های باقیمانده هستند‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫که برای دو مورد نخست فرمول های مشخص و به تایید‬ ‫رسیده ای وجود داشته و تنها اختالف باقیمانده میان تهران و‬ ‫واشنگتن‪ ،‬حذف یا حفظ نام سپاه پاسداران ایران در لیست‬ ‫گروه های تروریستی ایاالت متحده (‪ )FTO‬باشد‪ .‬مساله ای‬ ‫که به گواه کارشناسان‪ ،‬راه حل های چندانی برای ان وجود‬ ‫ندارد و وابسته به یک تصمیم سیاسی در تهران یا واشنگتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫احیای برجام به همان اندازه که برای امریکایی ها‬ ‫مهم است برای اروپایی ها هم اهمیت دوچندانی دارد‪ .‬به‬ ‫هر حال فعالیت های هسته ای ایران نگرانی مضاعفی برای‬ ‫اتحادیه اروپا دارد‪ .‬در نتیجه اروپایی ها تمام تالش خود‬ ‫را به کار خواهند بست که مانع از شکست این مذاکرات‬ ‫شوند‪ .‬از طرف دیگر احیای برجام برای دولت بایدن هم‬ ‫از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است تا جایی که حاضر‬ ‫شده مناسبات تجاری ‪ ۱۰‬میلیاردی ایران و روسیه را از‬ ‫تحریم های خود مستثنی کند و حتی پذیرفته که خروج سپاه‬ ‫از لیست گروه های تروریستی را اجرایی کند به شرط انکه‬ ‫خواسته های فرابرجامی واشنگتن هم دیده شود‪ .‬بنابراین‬ ‫احتماالً انریکه مورا با یک بسته پیشنهادی از طرف جو بایدن‬ ‫راهی تهران شود‪ .‬ایران معتقد است که دولت دموکرات جو‬ ‫بایدن برخالف شعارهای داده شده در یک سال و نیم اخیر‪،‬‬ ‫عمال تکه های متفاوت پازل سیاست فشار حداکثری چیده‬ ‫در همایش اتحادیه فراورده های نفتی مطرح شد‬ ‫تعارض منافع بالی جان صنعت نفت‬ ‫بازار نفت با اصرار به روش های سنتی از دست رفت!‬ ‫پانزدهمین همایش ساالنه اتحادیه فراورده های نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع‪ ،‬مانع تنظیم گری و‬ ‫شفافیت برگزار شد‪ .‬حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های نفتی ایران در این همایش گفت‪ :‬صادرات‬ ‫فراورده های نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ‪ ۲۵‬میلیارد دالر بوده‬ ‫است‪ .‬با این امار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هر میزان به‬ ‫بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ‬ ‫کرده و ارتقا داده ایم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عمده صادرکنندگان عضو اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفتی ایران هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این اتحادیه‬ ‫بزرگترین تشکل اقتصادی است‪ ،‬که مدعی است درجهت‬ ‫توانمندی اعضا قدم بر می دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬درصدد است که از‬ ‫مسائل و چالش های خود عبور کرده‪ ،‬اما دو مساله جدی که جزو‬ ‫منافع ملی به شمار می رود و کمتر کسی به ان پرداخته است‪ ،‬را در‬ ‫دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫حسینی افزود ‪ :‬بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع‪ ،‬مانع‬ ‫تنظیم گری و شفافیت‪ ،‬دو مساله ایی است که طی چند ماه گذشته‬ ‫به طور مبسوط اتحادیه به ان پرداخته است‪ ،‬اما باید این موضوعات‬ ‫در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود وبه عنوان یک دغدغه‬ ‫اصلی مطرح شود‪.‬‬ ‫پدرام سلطانی‪ :‬متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت دستوری‬ ‫دارند و زمانیکه بابت تصمیم گیری دولتمردان بازارهایی مثل بازار‬ ‫ارز‪ ،‬طال وسکه بهم می ریزد به اولین بخشی که فشار می اورند‪،‬‬ ‫بخش خصوصی است‬ ‫فشار حداکثری به بخش خصوصی‬ ‫پدرام سلطانی‪ ،‬عضو شورای عمومی فدارسیون جهانی‬ ‫اتاق های بازرگانی از دیگر سخنرانان پانزدهمین همایش ساالنه‬ ‫اتحادیه فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی بود که گفت‪ :‬ما در‬ ‫مسیر خطای دولت ها در چرخه معیوب حرکت می کنیم و در این‬ ‫مسیر دفاع ما هم نوعی خطا است‪ .‬اکنون مدل مشکالت کشور با‬ ‫سال های گذشته متفاوت است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در دوران حضورم در اتاق بازرگانی احساس‬ ‫می کردم با ایین نامه های موجود در کشور می توان مشکالت را‬ ‫برطرف کرد؛ اما اینگونه نیست‪ .‬متاسفانه ما عادت کردیم که‬ ‫بگوییم مشکالت ما همان مشکالت ‪ ۴۰‬سال گذشته است اما چنین‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫سلطانی اظهار داشت‪ :‬امروزه مشکالت کشور پیچیده شده و با‬ ‫توجه به تغییر مشکالت دیگر نباید همانند گذشته برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت دستوری دارند‪ ،‬و زمانیکه بابت‬ ‫تصمیم گیری دولتمردان بازارهایی مثل بازار ارز‪ ،‬طال وسکه بهم‬ ‫می ریزد به اولین بخشی که فشار می اورند‪ ،‬بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی در پایان گفت‪ :‬اکنون زمان ان رسیده است‬ ‫که مدیران دولتی وحکمرانان بابت سیاست های اشتباهی که در این‬ ‫سالها به کار گرفتند‪ ،‬عذرخواهی کنند‪.‬‬ ‫فرهاد نوری‪ :‬در بحث کاالهای صادراتی به نوعی دچار‬ ‫تناقض هستیم؛ چراکه صنایع باالدستی به دنبال توسعه صادرات‬ ‫هستند اما صنایع پایین دستی‪ ،‬خواهان ایجاد محدودیت و وضع‬ ‫عوارض بر کاالی صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند‬ ‫شورای عالی تجارت احیا می شود‬ ‫«فرهاد نوری» معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در‬ ‫پانزدهمین همایش اوپکس با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان‬ ‫متبوع ما حرکت به سمت بهبود است‪ ،‬گفت‪ :‬در سازمان توسعه‬ ‫تجارت ما با بحث تعارض منافع که مدنظر طراحان این همایش‬ ‫است‪ ،‬دچار هستیم‪ .‬به طور مثال در بحث کاالهای صادراتی به‬ ‫نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه صنایع باالدستی به دنبال توسعه‬ ‫صادرات هستند اما صنایع پایین دستی‪ ،‬خواهان ایجاد محدویت‬ ‫و وضع عوارض بر کاالی صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند‪،‬‬ ‫چون معتقدند موقعیت انها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می‬ ‫شود‪ .‬از این رو‪ ،‬سازمان توسعه تجارت را به سمت سیاست گذاری‬ ‫در این زمینه رهنمون می کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ادامه داد‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از چالش های که وجود دارد این است که بنگاه های کوچک‬ ‫بیشتر به دنبال منافع کوتاه مدت وسوداوری در بازارهای هدف‬ ‫هستند و چون استراتژی بلندمدتی ندارد؛ همین مساله سبب اسیب‬ ‫زدن به بازارهای صادراتی‪ ،‬قیمت و کیفیت کاالهای صادراتی شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین در این زمینه بخش دولتی به عنوان سیاستگذار ناگزیر‬ ‫به مداخله است‪.‬‬ ‫او در ادامه از احیای شورای عالی تجارت در ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت خبر داد و گفت‪ :‬با احیای این شورا‪ ،‬ناهماهنگی‬ ‫وزیرامورخارجه‪:‬سدسازیترکیهبرایایرانقابلقبولنیست‪/‬طالبانحقابهایران‬ ‫راندهد‪،‬اقدامقانونیوبینالمللیمیکنیم‬ ‫وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز‬ ‫مجلس و در پاسخ به سوال نمایندگان درباره‬ ‫وضعیت اب های مرزی ایران گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه‬ ‫گذشته حداقل ‪ ۳‬بار در دو دیدار حضوری در‬ ‫تهران و نیویورک و با تماس تلفنی از وزیر امور‬ ‫خارجه ترکیه خواستار توجه جدی ترکیه به‬ ‫حقابه اب ارس شدم و مسئوالن ترکیه می گویند‬ ‫سدسازی انها در مناطق کوهستانی و برای استفاده‬ ‫برق ابی است‪.‬‬ ‫به گفته حسین امیرعبداللهیان اما در سدسازی‬ ‫ترکیه برای جمهوری اسالمی ایران ابهام های فنی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ترکیه از دهه ‪ ۱۹۷۰‬سال با هدف کنترل‬ ‫اب دجله و فرات‪ ،‬طرح اناتولی جنوب شرقی‬ ‫)�‪Güneydoğu Anadolu Proje‬‬ ‫‪ )si‬یا ‪ GAP‬را با مشارکت پیمانکاران انگلیسی‪،‬‬ ‫المانی‪ ،‬ایتالیایی‪ ،‬اتریشی و سوئیسی شامل ‪۲۲‬‬ ‫سد مثل سد ایلیسو و اتاتورک ( ‪ ۱۴‬سد بر روی‬ ‫فرات و ‪ ۸‬سد بر روی دجله) و ‪ ۱۹‬نیروگاه بر‬ ‫روی سرشاخه های دجله و فرات شروع کرد‪.‬‬ ‫یکی از دو سد بزرگ طرح گاپ یعنی سد‬ ‫«اتاتورک» (‪ ،)Atatürk‬بزرگ ترین سد‬ ‫ترکیه با حدود ‪ ۵۰‬میلیارد مترمکعب ظرفیت‪،‬‬ ‫برابر با ظرفیت بیش از ‪ ۶۵۰‬سد در ایران و ‪۱۶‬‬ ‫برابر بزرگ تر از بزرگ ترین سد ایران یعنی سد‬ ‫کرخه است‪.‬‬ ‫سد ایلسو هم که حدود ‪ ۱۰‬میلیارد مترمکعب‬ ‫ظرفیت اب گیری دارد‪ ،‬به تنهایی‪ ،‬حدود ‪ ۳‬برابر‬ ‫بیش از ظرفیت سد کرخه و اکنون تهدیدی‬ ‫بزرگ برای محیط زیست منطقه از جمله ایران‬ ‫شده توسط دونالد ترامپ را حفظ کرده و انها را بخشی از‬ ‫سرمایه خود در مقابل ایران چه در حوزه مذاکرات هسته ای‬ ‫و چه تالش برای باز کردن راهی برای مذاکرات فرابرجامی‬ ‫می داند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫خارجه همواره در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون دالیل‬ ‫اصرار ایران بر حذف نام سپاه تاکید دارد که ایران برای‬ ‫احیای برجام به دنبال یک توافق خوب است که در سایه ان‬ ‫انتفاع کامل اقتصادی ایران از رفع تحریم ها و محدودیت ها‬ ‫ممکن باشد‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند که در هم تنیدگی‬ ‫بخش های قابل توجهی از اقتصاد ایران با سپاه پاسداران و‬ ‫نهادهای تابع ان عمال اصرار تهران بر حذف نام سپاه از‬ ‫این لیست را اجتناب ناپذیر کرده است‪ .‬هرچند که تبعات‬ ‫شکست مذاکرات برای هر دو طرف به اندازه ای است که‬ ‫هر دو از پذیرش مسوولیت ان سرباز می زنند‪ ،‬اما باید دید‬ ‫که با توجه به تحوالت حاشیه ای تاثیرگذار بر این روند‬ ‫تهران و واشنگتن تا چه زمانی می توانند هر کدام یک سوی‬ ‫این ریسمان را به سمت خود کشیده اما از گسستن ان پرهیز‬ ‫کنند‬ ‫است‪.‬‬ ‫ترکیه در کنار چین و بروندی یکی از سه‬ ‫کشوری است که کنوانسیون ‪ ۱۹۹۷‬سازمان ملل‬ ‫برای مسیرهای ابی را امضا نکرده که به معنی‬ ‫عدم تعهد در این زمینه نیست‪.‬‬ ‫این کنوانسیون مانند همه اسنادی که از سوی‬ ‫دولت ها امضا می شوند‪ ،‬همه امضاکنندگان را‬ ‫موظف می کند که از رودخانه های فرامرزی‬ ‫عادالنه استفاده کرده و مطمئن شوند که فعالیت‬ ‫ان ها در قلمرو خود باعث ضرر و زیانی به‬ ‫کشورهای دیگر نشود‪.‬‬ ‫به گفته داریوش گل علیزاده‪ ،‬سرپرست‬ ‫مرکزملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست «این اقدام انکارا بخش اعظمی از حق ابه‬ ‫دجله و فرات را قطع کرده و زمین هایی که بر‬ ‫اثر قطع حق ابه به سرچشمه گرد و غبار تبدیل‬ ‫شده اند‪ ,‬با وزش ضعیف ترین بادهای عمودی و‬ ‫افقی گردوخاک را به کشور ما می اورند‪».‬‬ ‫به همین منظور‪ ۳‬ماه پیش هیئت کارشناسان‬ ‫وزارت خارجه و وزارت نیرو به ترکیه رفتند و‬ ‫بنا بر اعالم وزیر امور خارجه قرار است هیئتی به‬ ‫زودی از ترکیه هم به ایران سفر کند‪.‬‬ ‫اما پس از توضیح حسین امیرعبداللهیان‬ ‫درباره سوال اول نماینده مهاباد‪ ،‬این نماینده از‬ ‫پاسخ وزیر امور خارجه درباره سدسازی ترکیه به‬ ‫صورت مشروط قانع شد‪.‬‬ ‫با این وجود اقای محمودزاده خواستار ارائه‬ ‫گزارش های دو ماهه یا سه ماهه به مجلس از‬ ‫پیگیری های وزارت امور خارجه درباره سدسازی‬ ‫ترکیه شد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس هم گفت ایران به موضوع‬ ‫اب‪ ،‬نگاه امنیت ملی دارد‪.‬‬ ‫طالبان حقابه ایران از هیرمند را ندهد‪ ،‬در این‬ ‫باره اقدام قانونی و بین المللی می کنیم‬ ‫حسین امیر عبداللهیان در بخش دیگری‬ ‫سخنانش درباره حق ابه ایران از هیرمند گفت‪:‬از‬ ‫هیئت حاکمه موقت افغانستان درباره حقابه ایران‬ ‫از هیرمند رضایت نداریم چراکه این هیئت می‬ ‫توانست بهتر از این عمل کند‪.‬‬ ‫به گفته وزیر امور خارجه با ازادسازی بخشی‬ ‫از اب سد کمال خان افغانستان‪ ،‬بخش کمی از‬ ‫اب به ایران رسید اما کارشکنی های زیادی در‬ ‫افغانستان شد و در زمانی که سد کمال خان پر از‬ ‫اب بود درخواست ازادسازی کردیم اما گفتند‬ ‫مسیر الیروبی نشده است؛ با این وجود ایران اعالم‬ ‫کرد امادگی الیروبی مسیر اب را به صورت فنی‬ ‫دارد تا اب بازنگردد و به توربین های سد اسیب‬ ‫نرسد اما طرف افغانستانی گفت ‪ ۳‬میلیون دالر پول‬ ‫نیاز داریم که شرکت های خودشان الیروبی کنند‪.‬‬ ‫از زمان روی کار امدن طالبان در افغانستان‬ ‫سرپرست وزارت خارجه افغانستان چندبار به حق‬ ‫جمهوری اسالمی درباره حقابه هیرمند اذعان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اساس این حق ابه به بعد از جدایی‬ ‫افغانستان از ایران و توافق گلد اسمیت به تاریخ‬ ‫‪۱۸۷۲‬میالدی بر می گردد این بود که هر دو‬ ‫کشور ایران و افغانستان باید به طور مساوی از اب‬ ‫هیرمند برخوردار شوند و افغانستان نباید به زیان‬ ‫حق ابه ایران اقدام کند‪.‬‬ ‫حسین امیر عبداللهیان همچنین گفت که‬ ‫اگر طالبان حقابه ایران را ندهد‪ ،‬اقدام قانونی و‬ ‫بین المللی می کنیم چراکه تامین حقابه ایران از‬ ‫هیرمند نقش تعیین کننده در سیاست راهبردی ما‬ ‫نسبت به هیئت حاکمه افغانستان دارد و اگر هیئت‬ ‫حاکمه موقت افغانستان حقابه ایران را ندهد‪ ،‬از‬ ‫تمام مسیرهای قانونی و بین المللی استفاده می‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وزیر امور خارجه کشورمان هیئت‬ ‫حاکمه موقت افغانستان تا االن برای بازدید ما‬ ‫کمکی نکرده اما سرپرست وزارت خارجه انها‬ ‫قول داد کمتر از چند هفته امکان این بازدید‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫یکی از مصادیق راستی ازمایی ایران از هیئت‬ ‫موقت حاکمه افغانستان عمل به قرارداد رسمی‬ ‫حقابه ‪ ۱۳۵۱‬است‪.‬‬ ‫با اینکه مالعبداللطیف منصور وزیر اب و‬ ‫انرژی طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی‬ ‫معاون سفیر کشورمان گفت‪ :‬با وجود خشکسالی‬ ‫و کم ابی هیرمند ‪ ،‬به توافق حق ابه با ایران پایبند‬ ‫هستیم و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در‬ ‫امور افغانستان گفته که تیم اعزامی کابل توافق‬ ‫کرد که بر اساس معاهد ه دو کشور در بازگشت‬ ‫به کابل پرداخت حق ابه ایران در برنامه های‬ ‫حکومت افغانستان باشد‪ ،‬هنوز هم مسئله حل نشده‬ ‫پابرجا باقی است‪.‬‬ ‫به همین منظور بنا به گفته حسین‬ ‫امیرعبداللهیان قرار است کارشناسان ایرانی از‬ ‫رودخانه باالدستی سد کجکی افغانستان بازدید‬ ‫کنند تا مقدار کاهش شاخص اب بر مبنای‬ ‫قرارداد ‪ ۱۳۵۱‬بررسی شود‪.‬‬ ‫اقای دهمرده نماینده زابل پس از توضیحات‬ ‫رئیس مجلس درباره پاسخ ها و فعالیت های وزیر‬ ‫امور خارجه برای دریافت حقابه ایران از رودخانه‬ ‫هیرمند‪ ،‬به صورت مشروط قانع شد‪.‬‬ ‫های بین دستگاهی که در بحث تجارت خارجی وجود دارد‪ ،‬از بین‬ ‫خواهد رفت‪ .‬چراکه در حال حاضر دستگاه های زیادی از جمله‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬گمرک‪ ،‬معاونت‬ ‫علمی ریاست جمهوری‪ ،‬وزارت نیرو و‪ ...‬در حوزه تجارت دخالت‬ ‫دارند و این باعث می شود که کارها به کندی به پیش رود‪.‬‬ ‫محمد صادق جوکار‪ :‬به جای برنامه های سنتی برای فروختن‬ ‫نفت باید بازارسازی کنیم‪ .‬اما متاسفانه صنعت نفت ایران مغفول‬ ‫واقع شده و در شرایط تحریم در حال از دست دادن ظرفیت های‬ ‫بازار صادراتی هستیم‬ ‫چرا ایران در صنعت نفت استراتژی ندارد؟‬ ‫محمدصادق جوکار‪ ،‬رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی‬ ‫وزارت نفت در این همایش گفت‪ :‬متاسفانه در کشور استراتژی‬ ‫برای صنعت نفت‪ ،‬تولید و صادرات نداریم‪ .‬مقامات مسئول سند‬ ‫استراتژی انرژی را تدوین کردند اما برنامه هایی که در این سند‬ ‫وجود دارد تمام امال و ارزوست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بایدن‪ ،‬رئیس جمهور امریکا از قیمت نفت انتقاد‬ ‫می کند و می گوید علت قیمت فعلی نفت در جهان عربستان است و‬ ‫این کشور عربی حرف شنوی ندارد‪ .‬این در حالی است که ایران هم‬ ‫برای تولید و صادرات نفت هرگز برنامه عملیاتی ندارد‪.‬‬ ‫جوکار با تاکید بر توجه به ظرفیت صادراتی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون به جای برنامه های سنتی برای فروختن نفت باید بازارسازی‬ ‫کنیم‪ .‬اما متاسفانه صنعت نفت ایران مغفول واقع شده و در شرایط‬ ‫تحریم در حال از دست دادن ظرفیت های بازار صادراتی هستیم‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه‬ ‫اعتراض جاماندگان از‬ ‫یارانه تا چند روز اینده‬ ‫پس از تغییر سیاست ارز ترجیحی و حذف ان برای‬ ‫ارد‪ ،‬دولت اعالم کرده یارانه جبرانی این اقدام را به حساب‬ ‫مردم واریز می کند‪.‬‬ ‫برخی گزارش ها نشان می دهد این یارانه از دیشب‬ ‫تاکنون به حساب برخی از جامعه واریز شده؛ اما بعضی هم‬ ‫اعالم کرده اند هنوز این مبلغ به حسابشان واریز نشده است‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن‪ ،‬دولت می خواهد دو یارانه ‪۳۰۰‬‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی را برای هر نفر از دهک های جامعه‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫برای دهک های یک تا ‪ ۳‬جامعه به ازای هر نفر ‪۳۰۰‬‬ ‫و برای دهک های ‪ ۴‬تا ‪ ۹‬به ازای هر نفر ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین شده‪.‬‬ ‫وزیر کار امروز پس از نشست با کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس اعالم کرده افرادی که به دهک خود و میزان‬ ‫دریافتیشان معترض هستند‪ ،‬به سامانه این وزارتخانه مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اقای عبدالملکی از مردم خواسته عجله ای برای ثبت‬ ‫اعتراضشان در این زمینه نداشته باشد و هر زمان که الزم‬ ‫باشد‪ ،‬پس از اعتراض و در صورت نیاز‪ ،‬یارانه اصالحی و‬ ‫معوق به حساب معترضان واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی سامانه ‪www.‬‬ ‫‪ hemayat.mcls.gov.ir‬را برای اعتراض به دهک‬ ‫بندی جامعه تعیین کرده تا مردم درخواست بررسی مجدد‬ ‫دهکشان را ثبت کنند‪.‬‬ ‫این وزارتخانه اعالم کرده یارانه واریز شده “اعتباری”‬ ‫است و مردم تا زمانی که اصالح قیمت ها اتفاق نیفتاده و‬ ‫دولت اعالم نکرده است‪ ،‬نمی توانند از ان برداشت کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫حضورنشریاتهمدرنمایشگاهکتابامسالفراهمشد‬ ‫با هماهنگی های به عمل امده‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬نشریه تخصصی در حوزه های مختلف فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ارتباطات و اندیشه‪ ،‬ضمن حضور در غرفه نشریات سی و سومین نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران‪ ،‬رویداد ها و نشست های متنوعی را برگزار می کنند‪.‬بنابر این گزارش‪ ،‬برای اشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با رسانه ها نیز نشریات کودک و نوجوان در سالن ویژه‬ ‫کودک و نوجوان این نمایشگاه‪ ،‬میزبان بازدیدکنندگان و عالقه مندان خواهند بود‪.‬سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت ماه در مصالی امام خمینی (ره) برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1577‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫غنیمتی که امسال در نمایشگاه‬ ‫کتاب به دست خواهد امد‬ ‫گزارش‬ ‫صبح فردا‪ ،‬سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‪،‬‬ ‫فعالیت خود را در مصالی امام خمینی (ره) در حالی اغاز می کند که‬ ‫برگزاری ان‪ ،‬دو سال به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور‪ ،‬متوقف‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫برگزاری این نمایشگاه پس از دو سال‪ ،‬قطعا محل تالقی اتفاقات‬ ‫تازه و قابل توجه خواهد بود‪.‬‬ ‫برخی اهالی فرهنگ و هنر با اشاره به دو سال وقفه در برگزاری‬ ‫نمایشگاه کتاب‪ ،‬پیش بینی هایی درباره این نمایشگاه انجام دادند؛‬ ‫برخی هم توصیه هایی به مخاطبان داشتند و برخی هم در صحبت های‬ ‫خود‪ ،‬به جنبه های دیگر نمایشگاه پرداختند‪.‬‬ ‫سیامک گلشیری‪ ،‬نویسنده‪ ،‬با اشاره به دو سال وقفه در برگزاری‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‪ ،‬عنوان کرد که بخشی از ضرر دو‬ ‫ساله ناشران در نمایشگاه کتاب امسال جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫او همچنین حضور مردم در غرفه های کتابفروشی را اتفاقی خوب‬ ‫قلمداد کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر شیروانی‪ ،‬مدیر انتشارات سوره مهر هم از امیدواری‬ ‫ناشران به پر رونق بودن سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران سخن گفت و عنوان کرد‪ :‬چند نمایشگاه و رویداد در ماه های‬ ‫اخیر شکل گرفت که نشان از استقبال مجدد و حضور چشمگیر مردم‬ ‫داشت‪ .‬به گمانم نمایشگاه کتاب امسال هم استقبال خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫باالخره اهل کتاب و دوستداران کتاب بعد از دو سال می توانند با هم‬ ‫رودررو دیدار کنند که فکر می کنم این فرصت را غنیمت بدانند‪.‬‬ ‫فیض شریفی‪ ،‬شاعر و نویسنده هم در گفتگویی‪ ،‬نجات ناشران‬ ‫از ورشکستگی را در گروی برگزاری نمایشگاه کتاب دانست و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در مدت شیوع بیماری کرونا برخی مولفان‪ ،‬ناشران و‬ ‫کتابفروشی ها متضرر شدند؛ برپایی چنین نمایشگاهی می تواند بسیاری‬ ‫از ناشران را از ورشکستگی نجات دهد‪ .‬باعث خوشحالی است پس‬ ‫از مدتی جمعی فرهنگی و ادبی دور هم جمع شوند و اتفاقی بزرگ‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫حمیدرضا سرشکاری‪ ،‬شاعر‪ ،‬نویسنده و منتقد ادبی هم سی و‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی کتاب را نقطه عطفی در تاریخ برگزاری‬ ‫نمایشگاه کتاب خواند و گفت‪ :‬نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به‬ ‫ویژه امسال که پس از دو سال وقفه برگزار می شود به هر صورت نوعی‬ ‫عطش در مخاطبان کتاب و کلمه به وجود اورده است و مخاطب‬ ‫می تواند با برگزاری این دوره از نمایشگاه سیراب شود‪.‬‬ ‫ژاله صامتی‪ ،‬بازیگر سینما و تلویزیون هم استقبال مردم از سی و‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی کتاب را پیش بینی کرد و عنوان کرد که‪:‬‬ ‫جامعه به از سرگیری فضای نشاط اور نمایشگاه نیاز داشت‪ .‬می دانم‬ ‫بعد از دوسال دوری‪ ،‬امسال مردم از نمایشگاه استقبال خوبی خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫غنیمتی که در نمایشگاه کتاب تهران به دست خواهد امد‬ ‫احمد شاکری‪ ،‬نویسنده ادبیات داستانی‪ ،‬با اشاره به نفع همگانی‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران مطرح کرد‪ :‬با بررسی برگزاری نمایشگاه کتاب‬ ‫در ادوار گذشته به این نتیجه میرسیم که برگزاری حضوری این رویداد‬ ‫مهم فرهنگی به نفع همگان است‪ ،‬زیرا ظرفیت های نهفته مهم فرهنگی‬ ‫در دل ان وجود دارد‪ .‬تبلیغات گسترده برای معرفی کتاب های تازه‬ ‫انتشار یافته درفضای حضوری نمایشگاه‪ ،‬حضور حداکثری مردم‪،‬‬ ‫پدیداورندگان اثار ناب‪ ،‬برگزاری کرسی های هم اندیشی‪ ،‬نشست های‬ ‫سینماگرانذائقهمخاطبانرابهسمت‬ ‫کمدی هایسطحیبرده اند‬ ‫علی قوی تن (کارگردان و بازیگر سینما)‬ ‫درباره ساخت و حضور بین المللی فیلم «رویای‬ ‫سهراب» که به بخشی از زندگی سهراب سپهری‬ ‫می پردازد و او خود به عنوان بازیگر نقش اصلی‬ ‫در ان حضور دارد‪ ،‬گفت‪« :‬رویای سهراب» درباره‬ ‫یک شاعر نامدار و محبوب ایران است و قطعا مردم‬ ‫دوست دارند در فیلمی از «سهراب سپهری»‪ ،‬روایتی‬ ‫از او ببینند که در تصورا ت شان هست و از جهاتی‬ ‫هم ما ملزم هستیم که زوایای دید ه نشد ه ای را از‬ ‫شخصیتی چون سهراب نشان بدهیم و این تقابل‪،‬‬ ‫کار فیلمساز را سخت می کند‪.‬‬ ‫قوی تن با باشاره به اینکه این فیلم به ابعاد‬ ‫مختلف شخصیتی و زندگی سهراب می پردازد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فیلم «رویای سهراب» یک فیلم‬ ‫بیوگرافی نیست بلکه راوی زوایای پنهان و دیده‬ ‫نشد ه ای از سهراب سپهری است‪.‬‬ ‫این کارگردان سینما تصریح کرد‪ :‬از سال ‪۹۰‬‬ ‫دغدغه ام بود و دوست داشتم فیلمی درباره «سهراب‬ ‫سپهری» بسازم‪ .‬دلیل سا ل ها توقف و تعمق من این‬ ‫بود که فکر کردم اگر فرد دیگری این توان‪ ،‬دغدغه‬ ‫و تمایل را دارد‪ ،‬درباره سهراب فیلمی بسازد اما‬ ‫در نهایت قرعه به نام خود من افتاد‪ .‬اخر سال ‪۹۶‬‬ ‫برنامه ریزی کردیم تا پیش تولید را شروع کنیم و‬ ‫در اواخر بهار ‪ ،۹۷‬فیلمبرداری فیلم پس از صدور‬ ‫پروانه ساخت از معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬به طور رسمی شروع شد و فیلمبرداری‬ ‫فیلم در کاشان و حوالی کاشان به انجام رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حساسیت هایم در ساخت فیلم‬ ‫براساس یافته های تحقیقاتی ام و اینکه بتوانم از این‬ ‫شاعر پراوازه تصویری درست ارائه دهم‪ ،‬بیشترین‬ ‫دغدغه ام در «رویای سهراب» بود‪ .‬از طرفی تالش‬ ‫کردیم تا کار بازیگران فیلم (که از بین چهر ه های‬ ‫پرکار و شناخته شده انتخاب شده بودند) در مدت‬ ‫زمانی که برای فیلمبرداری درنظر گرفته بودیم به‬ ‫اتمام برسد‪ ،‬اما قرارداد بازیگران فیلم تمام شد و‬ ‫کار به دلیل حساسیت هایی که ذکر کردم به اتمام‬ ‫نر سید ‪.‬‬ ‫قو ی تن در ادامه گفت‪ :‬سال گذشته به جشنواره‬ ‫فیلم فجر نزدیک شده بودیم و پیشنهادهایی جهت‬ ‫ارائه و شرکت فیلم در جشنواره مطرح شد اما از‬ ‫نظر من‪ ،‬فیلم کامل نبود و در واقع با ان چیزی که‬ ‫فکر می کردم باید باشد‪ ،‬فاصله داشت‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬فرصتی دست داد تا گروه بازیگران‬ ‫و عوامل فنی را باردیگر دعوت به همکاری‬ ‫کردم و ‪ ۱۲‬روز وقت گذاشتیم تا مرحله دوم‬ ‫فیلمبرداری انجام شود‪ .‬سپس تدوین‪ ،‬صداگذاری‬ ‫و تصحیح رنگ و… به انجام رسید و سرانجام فیلم‬ ‫اماده نمایش شد‪.‬‬ ‫علی قو ی تن که به تازگی پروانه نمایش فیلم‬ ‫جدید خود را دریافت کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نظرمان این بود که فیلم در سال گذشته اکران شود‬ ‫اما با وجود اینکه «رویای سهراب» فیلمی است که‬ ‫مردم دوست دارند ان را در زمان مناسبی ببینند‪،‬‬ ‫شرایط اکران سینماها به گونه ای است که گویا‬ ‫سینماهای سرگروه تغییری داشته اند و ماجراهایی که‬ ‫در جشنواره فیلم فجر رقم خورد‪ ،‬ما را بر ان داشت‬ ‫که جایگاه جشنوار ه ای فیلم «رویای سهراب» را نیز‬ ‫در نظر بگیریم و این فیلم را اول در جشنوار ه ها و‬ ‫فستیوا ل های معتبر شرکت دهیم و سپس در اولین‬ ‫فرصت اکران داخلی ان را فراهم سازیم‪ .‬در این‬ ‫زمانه سخت ما جرات کردیم و دو سال برای ساخت‬ ‫یک فیلم فرهنگی از مال و جا ن مان مایه گذاشتیم‪،‬‬ ‫حاال می ماند که در این گیرودار عجیب و غریب‪،‬‬ ‫سکاندارها و اختیارداری سالن های سینماها چطور‬ ‫همراهی کنند تا فیلم برای مردم به نمایش دراید‪.‬‬ ‫کارگردان رویای سهراب درباره برنامه دقیق‬ ‫اکران این فیلم عنوان کرد‪ :‬با صحبت هایی که با‬ ‫پخش کننده و سازمان سینمایی داشته ایم‪ ،‬قرار شده‬ ‫بعد از دهه اول محرم در اواسط تابستان اگر شرایط‬ ‫مهیا بود فیلم را اکران کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به حضور در جشنوار ه های‬ ‫خارجی گفت‪ :‬رویای سهراب در ‪ ۵‬جشنواره‬ ‫مختلف و معتبر از جمله چین‪ ،‬هند‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫ازبکستان نمایش داده شده است و مخاطبان مردمی‬ ‫استقبال فو ق العاد ه ای از ان کردند‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬بنیاد سینمایی فارابی از پیش‬ ‫از تولید تا حتی زمان پس تولید‪ ،‬دلسوزانه ما را‬ ‫همراهی کرده است‪ .‬بحث من صرفا حمایت مادی‬ ‫نیست‪ .‬مسئوالن بنیاد سینمایی فارابی در دوره‬ ‫گذشته‪ ،‬دوستانه همراهی کردند و نشان دادند که‬ ‫به دنبال تولید فیلم های ارزشمند و فرهنگی هستند‬ ‫و فقط شعار نمی دهند‪.‬الحق و االنصاف در زمان‬ ‫ساخت فیلم سینمایی «رویای سهراب» مشوق ما‬ ‫بودند و احساس می کردیم حمایتی پشت این نوع‬ ‫سینماست‪ .‬امیدوارم سکانداران سالن های سینمایی‬ ‫کشور و همچنین مسئوالن جشنوار ه های داخلی‪،‬‬ ‫فیلم های فرهنگی را به بهای سرگرمی تماشاگران‬ ‫رها نکنند‪ ،‬چون ما باید مخاطب بسازیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫در این سا ل ها ما سینماگران باعث شدیم ذائقه‬ ‫مخاطبان به سمت اثار کمدی و سطحی برود و این‬ ‫کار تهدیدی برای سینمای ایران محسوب می شود‪.‬‬ ‫قو ی تن با اشاره به تحقیق و پژوهش طوالنی این‬ ‫فیلم افزود‪« :‬سهراب سپهری» در سپهر ادبیات ایران‬ ‫از جایگاهی ویژه برخوردار است که بخشی از ان‬ ‫به تصویرسازی و سبک روایی او برمی گردد و بخشی‬ ‫به روایت صمیمانه و زبان نرم و پاک وی که تالش‬ ‫کردیم در فیلم وجود داشته باشد‪ .‬شاید مردم ما‬ ‫کمتر در جریان باشند اما اکثر کتا ب های سهراب‬ ‫به زبا ن های مختلف دنیا ترجمه شده و انقدری از‬ ‫شاخصه های اثرگذاری و برقراری ارتباط جهانی‬ ‫برخوردار بود ه که فکر می کنم حتی فیلم «رویای‬ ‫سهراب» پتانسیل نمایش خارجی هم داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارگردان سینما تاکید کرد‪ :‬مکاشفه های‬ ‫شاعرانه «سهراب سپهری» در نقاشی هم نمود داشت‬ ‫و او را صاحب سبکی متفاوت کرد؛ به طوری‬ ‫که عالوه بر اینکه وجه شاعرانگی سهراب به او‬ ‫جایگاهی ممتاز بخشیده‪ ،‬اثار نقاشی او همچنان‬ ‫منحصربه فرد هستند و نامش را به عنوان رکورددار‬ ‫قیمت نقاشی مدرن ایرانی در حرا ج های هنری به‬ ‫ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عشق به ریشه های هویتی در‬ ‫کنار حرکت به سمت نگاهی مدرن از ویپگی هاس‬ ‫سهراب است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینها همگی رازی است‬ ‫که سبب می شود بر طرفداران سهراب در نسل های‬ ‫جدید هم همچنان اضافه شود‪ .‬به نظرم تولید فیلمی‬ ‫درباره «سهراب سپهری» در سینمایی که کمتر به‬ ‫شعر و ادب خود توجه داشته‪ ،‬اتفاقی مثبت است که‬ ‫می تواند دریچه ای تازه را در رابطه نسل جدید با‬ ‫سینما بگشاید‪.‬‬ ‫علی قوی تن در پایان تاکید کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫شرایط سینما به گونه ای پیش برود که ما در زمانی‬ ‫مناسب و مهیا این فیلم را روی پرده سینما نمایش‬ ‫د هیم ‪.‬‬ ‫علی قوی تن‪ ،‬بهاره کیان افشار‪ ،‬ترالن پروانه‪،‬‬ ‫الله اسکندری‪ ،‬مهدی سلطانی‪ ،‬ابوالفضل میری‪،‬‬ ‫مینا جعفرزاده‪ ،‬حسین محمدیان‪ ،‬فروغ امجدی‪،‬‬ ‫ابوالفضل میری‪ ،‬غزاله اکرمی‪ ،‬داود خلیلی‪ ،‬حسن‬ ‫علیرضایی‪ ،‬مرتضی مرتضایی‪ ،‬شادی عزیزی‪ ،‬مهرداد‬ ‫داوری و فاطمه کرمپور بازیگران این فیلم سینمایی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫نقد و بررسی کتاب‪ ،‬نشست های اموزشی داستان نویسی و رمان نویسی‬ ‫توسط نویسندگان‪ ،‬ایجاد پل ارتباطی بین مخاطبان و نویسندگان‬ ‫وکتاب‪ ،‬همه این موارد نشان دهنده ظرفیت های بی شمار فرهنگی‬ ‫نمایشگاه کتاب است‪.‬‬ ‫شیوا مقانلو‪ ،‬نویسنده و مترجم‪ ،‬بزرگترین دستاور نمایشگاه بین‬ ‫المللی کتاب تهران را دیدار مستقیم مخاطبان و ناشران عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬حس می کنم بزرگ ترین دستاورد این نمایشگاه برای اهالی‬ ‫ادبیات دیدار مستقیم و رودررو با مخاطبان‪ ،‬همکاران و ناشران است‬ ‫و همچنین افزایش ارتباطات و تعامالت شغلی؛ و در کمترین حالت‬ ‫که متاسفانه در نمایشگاه تهران چندان رایج نبوده‪ ،‬امکان همکاری با‬ ‫ناشران و همکاران خارجی‪.‬‬ ‫غنیمتی که در نمایشگاه کتاب تهران به دست خواهد امد‬ ‫فروش مجازی یکی از اتفاقاتی است که در کنار فروش حضوری‬ ‫در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫مرتضی کاردر‪ ،‬مدیر انتشارات هرمس از این اتفاق به عنوان یک‬ ‫ظرفیت تازه نام برد و ان را نیازمند هماهنگی های زیادی دانست؛‬ ‫وی با اشاره به ضرورت هماهنگی های باال برای برگزاری همزمان‬ ‫دو نمایشگاه حضوری و مجازی افزود‪ :‬باید به ساز و کار های ان‬ ‫توجه شود چرا که اجرا هر کدام ستاد جداگانه ای می طلبد‪ ،‬مثال‬ ‫مساله مصداقی ان این گونه می شود که وقتی شما از یک انبار برای‬ ‫هر دو نمایشگاه موجودی تهیه می کنید‪ ،‬به روز کردن امار نیازمند به‬ ‫چک کردن های مکرر دارد و همین ضریب خطا را باال می برد‪.‬‬ ‫اسداهلل امرایی‪ ،‬نویسنده و مترجم هم از اضافه شدن ظرفیت فروش‬ ‫مجازی به عنوان یک اتفاق خوب یاد می کند ان را برای کسانی که‬ ‫نمی توانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند‪ ،‬فرصت خوبی می داند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با توجه به وقفه دو ساله نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران‪ ،‬سی و سومین دوره این نمایشگاه با استقبال گسترده مردم مواجه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‪ ۲۱ ،‬الی ‪۳۱‬‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬به مدت ده روز در مصالی امام خمینی (ره) برگزار خواهد‬ ‫شد و عالقمندان می توانند از دو طریق حضور و مجازی اقدام به خرید‬ ‫کتاب های مورد نیاز خود کنند‪.‬‬ ‫بازارگردشگرانورودیازاروپافعال‬ ‫شده‪/‬رایزنیباچینوروسیهادامهدارد‬ ‫ابراهیم پورفرج (رییس جامعه تورگردانان ایران)‬ ‫با اشاره به انکه شاید تحریم پروازهای روسیه به‬ ‫سمت اروپا بتواند فرصتی برای جذب گردشگران‬ ‫روس برای ایران باشد‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند این امر ممکن‬ ‫است بتواند فرصتی برای ما باشد اما نکته ای که‬ ‫باید مد نظر قرار گیرد ان است که هرچند ممکن‬ ‫است در میان گردشگران روس‪ ،‬افرادی باشند که‬ ‫به حوزه گردشگری فرهنگی عالقه مند باشند اما در‬ ‫میان رو س ها بیشترین عالقه مندی به سمت سفرهای‬ ‫تفریحی است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر می بینید که درحال حاضر‬ ‫گرایش رو س ها به سمت سفر به ترکیه بیشتر شده از‬ ‫ان روست که می توانند از حوزه گردشگری تفریحی‬ ‫این کشور بهر ه مند شوند‪ .‬ا ن ها عالقه مند به ساحل و‬ ‫استفاده از امکانات ساحلی هستند‪.‬‬ ‫پورفرج همچنین در پاسخ به این سئوال که‬ ‫ایا فعاالن گردشگری ایران می توانند درصدد‬ ‫تعریف بسته های سفر مشترک با مقاصدی مانند‬ ‫ترکیه برایند‪ ،‬گفت‪ :‬خیر چنین امری امکان ندارد‪.‬‬ ‫چراکه زمانی می توان بسته سفر اشتراکی ارائه داد‬ ‫که گردشگر خواستار ان بسته باشد‪ .‬زمانی که‬ ‫گردشگران روس عالقه مند هستند به ترکیه سفر‬ ‫کنند‪ ،‬چرا باید ایران را در بسته سفر خود قرار دهند؟‬ ‫گاها ممکن است حتا سفرهای یک ماهه به ترکیه‬ ‫داشته باشند اما ایران را برای سفر انتخاب نمی کنند‪.‬‬ ‫این فعال تورهای ورودی یاداور شد‪ :‬هرچند طی‬ ‫‪ ۴‬دهه اخیر شاهد تعامل دولت های ایران و روسیه‬ ‫بودیم و به نوعی با هم صمیمی هستند اما مردم این‬ ‫دو کشور بایکدیگر صمیمی نیستند‪ .‬روابط و رفت‬ ‫و امد خوبی باهم نداشتند‪ .‬به نوعی فرهنگ ها با‬ ‫هم تفاوت دارد و ضوابط الزم بین مردم که همان‬ ‫گردشگران هستند‪ ،‬شکل نگرفته و از هم فاصله‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او با اشاره به انکه هرچند شاید جنگ بین روسیه‬ ‫و اوکراین و تحریم سفرهای اروپایی برای رو س ها‬ ‫و گرایش ا ن ها به سفر به کشورهای خاورمیانه و‬ ‫اسیا بتواند رونقی در این بخش از گردشگری برای‬ ‫ایران به همراه داشته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬چندی‬ ‫پیش در صدد برگزاری چند تور چارتر از روسیه بر‬ ‫امدیم و حتا گرو ه های فرهنگی و اساتید دانشگاه را‬ ‫در این تورها داشتیم تابه ایران سفر و از جاذبه های‬ ‫ان دیدن کنند‪ .‬در پایان سفر با وجود تمام تالشی‬ ‫که برای راضی نگهداشتن ا ن ها انجام گرفت‪ ،‬بعد‬ ‫از نظرسنجی متوجه شدیم که ایران هیچ جذابیتی‬ ‫برای رو س ها حتا در اقشار و سنین مختلف ا ن ها‬ ‫ندارد‪ .‬ا ن ها نهایتا دو روز از جاذبه های فرهنگی و‬ ‫تاریخی ایران لذت ببرند اما در ادامه سفر برایشان‬ ‫جذاب نخواهد بود‪ .‬این درحالی است که گردشگران‬ ‫امریکایی و اروپایی خواسته ها و تصورات متفاوتی‬ ‫از سفر به ایران دارند و حتا پس از بازگشت‪ ،‬سفر به‬ ‫ایران را به سایر دوستان و اقوامشان توصیه می کنند‬ ‫اما گردشگران روس در نهایت در قبال سفر مجدد به‬ ‫ایران نه می گویند‪.‬‬ ‫رییس جامعه تورگردانان ایران یاداور شد‪ :‬وقتی‬ ‫ایران برای گردشگران روس جذاب نیست و حتا با‬ ‫نارضایتی ا ن ها همراه است شرکت های تورگردان‬ ‫حاضر نخواهند شد بسته سفر به ایران را در بسته های‬ ‫پیشنهادی خود جای دهند‪ .‬هنگامی که از میان ‪۱۰۰‬‬ ‫گردشگر‪ ۸۰ ،‬نفر ناراضی هستند از سفر به ایران‪،‬‬ ‫دیگر عالقه و توصیه ای برای سفر به ایران باقی‬ ‫نمی ماند‪ .‬از این روست که مقاصدی مانند ترکیه و‬ ‫امارات در میان بازارهای سفر رو س ها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫پورفرج با اشاره به انکه گردشگران اروپایی‬ ‫سا ل هاست در مسیر سفر به ایران فعال هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اروپاییان با سنین ‪ ۵۰‬یا ‪ ۶۰‬سال که تقریبا همه جا‬ ‫را دید ه اند‪ ،‬تمایل دارند که ایران را هم ببینند از‬ ‫این رو به سمت ایران جذب می شود اما ایران برای‬ ‫گردشگرانی که به دنبال هیجان هستند‪ ،‬مناسب‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫جذب تماشاچیان جام جهانی قطر ‪ ۲۰۲۲‬و چند‬ ‫نکته حساس‬ ‫او همچنین به جذب تماشاچیانی اشاره کرد که‬ ‫برای باز ی های جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر سفر می کنند و‬ ‫گفت‪ :‬شرایط کشور ما به گونه ا ی ست که شاید بتواند‬ ‫برای گردشگرانی که به منظور بازدید از جاذبه های‬ ‫تاریخی و فرهنگی سفر کرد ه اند جالب باشد اما‬ ‫نکته ای که درخصوص تماشاچیان باز ی های جام‬ ‫جهانی مطرح است ان است که بیشتر ا ن ها جوان و‬ ‫خواستار تفریحاتی هستند که با کشور ها هماهنگی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫پورفرج ادامه داد‪ :‬اکنون درحال مذاکرات متعدد‬ ‫با شرکت های خارجی برای جذب گردشگران جام‬ ‫جهانی هستیم اما نگرانی هایی در این خصوص وجود‬ ‫دارد که قصد داریم طی هفته اینده در نشست با‬ ‫وزیر میراث و گردشگری و معاون گردشگری این‬ ‫دغدغه ها مطرح و درصدد پیشنهاد راهکار برای ان‬ ‫براییم‪ .‬از انجا که شرکت های خارجی امادگی‬ ‫اعزام گردشگران را یک هفته قبل از باز ی های جام‬ ‫جهانی دارند‪ ،‬نیاز داریم تا برنامه ریز ی های الزم برای‬ ‫انجام مناسب سفرنامه را در اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫تورهای ورودی‬ ‫رییس جامعه تورگردانان ایران همچنین‬ ‫درخصوص وضعیت تورهای ورودی گفت‪:‬‬ ‫هرچند تقریبا تمام فعاالن این عرصه چند گروهی‬ ‫از گردشگران خارجی را دارند اما هنوز به رونق‬ ‫گذشته نرسید ه ایم و تقریبا با افزایش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬البته با توجه به رزروهایی که برای‬ ‫مهرماه صورت گرفته‪ ،‬پاییز امیدبخش تری در پیش‬ ‫رو خواهیم داشت که البته ان هم نهایتا با ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزایش گردشگران ورودی همراه باشد‪ .‬امیدواریم‬ ‫بهار سال اینده باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده‪ ،‬به‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش گردشگران ورودی برسیم‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬درحال حاضر بیشترین گردشگران‬ ‫ورودی از کشورهای اروپایی هستند‪ .‬هنوز بازار چین‬ ‫فعال نشده و گفتگوها در حال انجام است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1577‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫گزارش‬ ‫اکتشافبایداولویتتوسعهصنعتفوالدباشد‬ ‫مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پنل تخصصی دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ اهن ایران با نگاهی به بازار با تاکید بر اهمیت اکتشاف تصریح کرد‬ ‫برای برون رفت از عدم توسعه متوازن در زنجیر تولید فوالد‪ ،‬ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت های توانمند در جهت اکتشاف پهنه های جدید است‪.‬‬ ‫به گزارش دنیای معدن‪ ،‬وی هچنین تغییر رویکرد توسعه فوالد کشور به سمت فوالدهای الیاژی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت‪ :‬باید تسهیالت الزم جهت برخورداری شرکت ها و سرمایه گذاران از‬ ‫تکنولوژی های نوین و زیرساخت های الزم این صنعت فراهم گردد تا بتوانیم در صحنه رقابت های بین المللی باقی بمانیم‪.‬‬ ‫روند رو به رشد‬ ‫درامدهایکارمزدی‬ ‫بانکایرانزمین‬ ‫روند رو به رشد درامد های‬ ‫کارمزدی در کنار ریل گذاری‬ ‫برای بانک داری دیجیتال و‬ ‫و تنوع خدمات الکترونیک با‬ ‫افزایش بیش از پیش اقبال عمومی‬ ‫به به بانک سبب رشد بیشتر این‬ ‫سرفصل مهم درامد زایی در بانک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫روند درامد زایی به خصوص‬ ‫از طریق کارمزد که یکی از اصلی‬ ‫ترین بخش درامد زایی بانک‬ ‫ایران زمین است‪ ،‬که این مهم‬ ‫سبب شده بانک از نظر عملیاتی‬ ‫بشتر مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همان طور که مشاهده می‬ ‫شود‪ ،‬درامد کارمزد بانک طی‬ ‫اخرین صورت های مالی با رشد‬ ‫‪ 112‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر عامل چادرملو‪:‬‬ ‫درامد کارمزدی در واقع‬ ‫میزان درامد یک بانک از هزینه‬ ‫های اسمی برای خدماتی است که‬ ‫به مشتریان خود ارائه می دهد‪.‬‬ ‫در واقع افزایش این درامد‬ ‫ها یکی از نشانه های اصلی اقبال‬ ‫عمومی مردم نسبت به ان بانک‬ ‫است‪ .‬در بانک های کشور های‬ ‫پیشرفته درامد های کارمزدی تا‬ ‫‪ 35‬درصد درامد بانک را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬این رقم در بانک های‬ ‫ایران طی سال های اخیر بین ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 7‬درصد بوده و بانک ایران زمین‬ ‫طی ‪ 5‬سال سهم خود را از حدود‬ ‫‪ 6‬درصد به بیش از ‪ 24‬درصد‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫رقمی نزدیک به استاندارد‬ ‫های جهانی‬ ‫روند رو به رشد درامد های‬ ‫کارمزدی در کنار ریل گذاری‬ ‫برای بانک داری دیجیتال و‬ ‫و تنوع خدمات الکترونیک با‬ ‫افزایش بیش از پیش اقبال عمومی‬ ‫به به بانک سبب رشد بیشتر این‬ ‫سرفصل مهم درامد زایی در بانک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین تالش بانک برای‬ ‫فروش دارایی ها من جمله فروش‬ ‫یک رقبه از ‪ 82‬رقبه امالک مورد‬ ‫مزایده سبب شد‪ ،‬تا سود باال در‬ ‫بانک در کنار تزریق نقدینگی به‬ ‫خوبی انجام پذیرد‪.‬‬ ‫این امر نیز نشان می دهد‪،‬‬ ‫بانک دارایی های ارزشمندی‬ ‫داشته که با فروش ان ها هم‬ ‫سود خوبی حاصل و هم نقدینگی‬ ‫مناسبی به چرخه تسهیالت دهی‬ ‫بانک وارد می شود‪.‬‬ ‫شهرکخلیجفارس‬ ‫در ‪ ۶‬سال ساخته‬ ‫خواهدشد‬ ‫حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از‬ ‫شرکت های دانش بنیان گسترده تر می شود‬ ‫گزارش‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قر ض الحسنه مهر ایران‪ ،‬دکتر «سید‬ ‫سعید شمسی نژاد» مدیرعامل این بانک‬ ‫از برنامه های مختلف برای حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان خبر داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری‬ ‫(مد ظله العالی) صراحتاً در شعار سال بر‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید‬ ‫کرد ه اند‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از این شرکت ها‬ ‫اهمیت باالیی دارد؛ زیرا این شرکت ها‬ ‫می توانند نقش پررنگی در ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫به کارگیری نیروهای تحصیلکرده و‬ ‫متخصص‪ ،‬جلوگیری از خروج ارز از‬ ‫کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫شمسی نژاد گفت‪ :‬دولت سیزدهم‬ ‫برنامه های ویژ ه ای برای حمایت از تولید‬ ‫داخلی و به ویژه شرکت های دانش بنیان‬ ‫دارد و بانک قر ض الحسنه مهر ایران نیز در‬ ‫همین راستا حمایت خود از این شرکت ها‬ ‫را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قر ض الحسنه مهر‬ ‫ایران در رابطه با افزایش سقف تسهیالت‬ ‫قر ض الحسنه گفت‪ :‬رسیدن سقف تسهیالت‬ ‫قر ض الحسنه شخص حقیقی به ‪ ۲۰۰‬و‬ ‫شخص حقوقی به ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫حضورفعالهلدینگماهاندردوازدهمینهمایشو‬ ‫نمایشگاهچشماندازصنعتفوالدوسنگاهن‬ ‫گزارش‬ ‫هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان‬ ‫در دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت‬ ‫فوالد و سنگ اهن ایران با نگاهی به بازار‬ ‫حضور فعال دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه مالی‬ ‫فوالد” برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدحسین بصیری مدیرعامل هلدینگ‬ ‫ماهان در این میزگرد تخصصی در سخنان‬ ‫دستاوردها را ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫فوالد حتما باید به سمت توسعه فوالد کیفی‬ ‫در فضایی به مساحت ‪ ۷۲‬مترمربع اخرین‬ ‫فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان‬ ‫با حضور در نمایشگاه پاسخگوی مقام‬ ‫های بازدید کننده ‪ ،‬مدیران شرکت های‬ ‫فوالدی و همچنین عموم بازدیدکنندگان در‬ ‫خصوص دستاوردها هستند‪.‬‬ ‫همزمان با مراسم افتتاحیه‬ ‫دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‬ ‫انداز صنعت فوالد و سنگ اهن ایران با‬ ‫مجری و مالک شهرک مسکونی‬ ‫خلیج فارس با بیان اینکه پروژه شهرک‬ ‫مسکونی خلیج فارس شامل ‪ ۳۱۲۴‬واحد‬ ‫مسکونی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت‬ ‫این پروژه برای مدت ‪ ۶‬سال پیش بینی‬ ‫شده است و امیدواریم طی این مدت‬ ‫شهرک را کامل کنیم و سکونت در ان‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫سعید خدیور مجری و مالک شهرک‬ ‫مسکونی خلیج فارس در حومه شهرستان‬ ‫برازجان واقع در استان بوشهر‪ ،‬ضمن‬ ‫اعالم خبر دریافت پروانه بهره برداری از‬ ‫اولین شهرک بخش خصوصی کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شهرک خلیج فارس یک شهرک‬ ‫‪ ۳۱۲۴‬واحدی است که با مجوز شورای‬ ‫عالی شهرسازی و معماری و پروانه‬ ‫تاسیسی که از طرف شرکت شهرهای‬ ‫جدید صادر شده است‪ ،‬شروع به کار‬ ‫“ بررسی چالش ها و فرصت های صنعت‬ ‫گردشگری‪ ،‬هلدینگ ماهان در این نمایشگاه‬ ‫بافت‪ ،‬مجتمع فوالد صنعت بناب و توسعه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این شهرک حداقل‬ ‫‪ ۱۲‬هزار نفر جمعیت پذیری دارد و ‪۴‬‬ ‫میلیون ساعت‪-‬کار در سال ایجاد می کند‬ ‫و در شرایط فعلی تحریم همه جانبه‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬انشاءاهلل موجب تحولی‬ ‫اقتصادی در استان خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از صدور پروانه بهره برداری‪ ،‬ما می توانیم‬ ‫فروش‪ ،‬ساخت و ساز و واگذاری واحدها‬ ‫را اغاز کنیم‪ .‬نظارت و صدور مجوزهای‬ ‫این پروژه با دولت بوده است اما کلیه‬ ‫سرمایه گذاری ان با بخش خصوصی‬ ‫است که حدود ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه برای ایجاد این شهرک نیاز است‬ ‫که ما از محل واگذاری ها و بخش های‬ ‫دیگر که مذاکرات الزم با انها صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬ان را تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مالک شهرک مسکونی خلیج‬ ‫فارس ضمن اظهار تقدیر از وزیر راه و‬ ‫شهرسازی و همچنین مدیرعامل شرکت‬ ‫نگاهی به اینده ‪ ،‬میزگرد تخصصی با عنوان‬ ‫کوتاهی بر لزوم توسعه صنعت فوالد در‬ ‫مدیران شرکت های احیا استیل فوالد‬ ‫شهرهای جدید و نیز استاندار بوشهر و‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان به جهت‬ ‫بها دادن به توانمندی های بخش خصوصی‬ ‫در نهضت ملی ساخت مسکن که در‬ ‫کشور شکل گرفته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طبق‬ ‫قوانین باالدستی وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫شهرک ها می بایست در حومه شهرها و‬ ‫خارج از محدوده شهری ساخته شوند‬ ‫و شهرک خلیج فارس هم در فاصله دو‬ ‫کیلومتری از حریم شهر برازجان ساخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خدیور با بیان اینکه پروژه شهرک‬ ‫مسکونی خلیج فارس شامل ‪ ۳۱۲۴‬واحد‬ ‫مسکونی‪ ۳۰ ،‬هزار واحد تجاری‪۶ ،‬‬ ‫مدرسه و همچنین اماکن اداری‪ ،‬خدمات‬ ‫شهری‪ ،‬مذهبی‪ ،‬ورزشی و فرهنگی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ساخت این پروژه برای مدت ‪۶‬‬ ‫سال پیش بینی شده است و امیدواریم‬ ‫طی این مدت شهرک را کامل کنیم و‬ ‫سکونت در ان اغاز شود‪.‬‬ ‫می تواند انگیزه مناسبی باشد که افراد و‬ ‫سازما ن های متقاضی دریافت تسهیالت‬ ‫قر ض الحسنه‪ ،‬حسا ب های خود را به بانک‬ ‫قر ض الحسنه مهر ایران منتقل کنند‪ .‬زیرا‬ ‫افزایش سقف تسهیالت قر ض الحسنه صرفاً‬ ‫مربوط به بانک های قر ض الحسنه بوده و‬ ‫از این جهت بانک قر ض الحسنه مهر ایران‬ ‫دارای مزیت نسبی است‪.‬‬ ‫شمسی نژاد پرداخت حقوق شرکت های‬ ‫دانش بنیان در قالب طر ح های مساعده‬ ‫مهر‪ ،‬مهریار و بیمه عمر مانده بستانکار را‬ ‫یکی از خدمات قابل ارائه از سوی بانک‬ ‫قر ض الحسنه مهر ایران به این شرکت ها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫طر ح های تسهیالتی متنوع برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫وی با اشاره به طر ح های تسهیالتی‬ ‫متنوع بانک قر ض الحسنه مهر ایران‪ ،‬از‬ ‫امکان انعقاد انواع تفاهم نامه های همکاری‬ ‫با شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تفاهم نامه حمایتی و شبه حمایتی برای‬ ‫پرداخت تسهیالت به کارکنان‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫اعتبار در حساب جاری برای پرداخت‬ ‫تسهیالت به کارکنان و تفاهم نامه اعتبار‬ ‫در حساب جاری با ایجاد میانگین اتی‬ ‫در ازای حفظ مبلغ ثابت برای پرداخت‬ ‫تسهیالت به کارکنان برخی از خدمات قابل‬ ‫ارائه بانک در حوزه تسهیالتی است‪.‬‬ ‫شمسی نژاد افزود‪ :‬طرح اندوخته‬ ‫اجتماعی سازمانی‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫امتیازی به پرسنل سازما ن ها‪/‬مشتریان از‬ ‫محل امتیاز سپرد ه های پرسنل سازمان ها‪/‬‬ ‫مشتریان‪ ،‬انتقال امتیاز تسهیالتی پرسنل‬ ‫سازما ن ها به شرکت در صورت اجازه‬ ‫پرسنل‪ ،‬انعقاد قراردادهای پذیرندگی‬ ‫کاالکارت و حمایت از کاالی ایرانی با‬ ‫تضمین پرداخت مبالغ فروش کاال‪/‬خدمات‬ ‫از سوی بانک نیز تعدادی دیگر از خدمات‬ ‫بانک در این حوزه است‪.‬‬ ‫بانکداری دیجیتال در خدمت‬ ‫دانش بنیا ن ها‬ ‫وی همچنین با اشاره به پیشرو بودن‬ ‫بانک قر ض الحسنه مهر ایران در حوزه‬ ‫بانکداری دیجیتالی‪ ،‬افتتاح حساب و‬ ‫پرداخت تسهیالت به صورت انالین و‬ ‫ارائه خدمات کیف پول متناسب با مدل‬ ‫کسب و کار شرکت های دانش بنیان را از‬ ‫دیگر خدمات این بانک به شرکت های‬ ‫دانش بنیان برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قر ض الحسنه مهر ایران‬ ‫افزود‪ :‬صدور دسته چک حقوقی‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت کاالکارت به پرسنل سازمان‪،‬‬ ‫صدور انواع کار ت های بانکی مانند کارت‬ ‫نقدی‪ ،‬بن کارت‪ ،‬کارت هدیه‪ ،‬کارت‬ ‫هواداری و کارت هدیه انالین و همچنین‬ ‫انواع ابزارهای مورد نیاز در حوزه پرداخت‬ ‫(دستگا ه های کارتخوان‪ ،‬دستگا ه های‬ ‫‪ cashless‬و‪ )...‬از جمله خدماتی است‬ ‫که بزر گ ترین بانک قر ض الحسنه کشور به‬ ‫شرکت های دانش بنیان ارائه می کند‪.‬‬ ‫شمسی نژاد گفت‪ :‬ارائه وب‬ ‫سرویس های ساتنا و پایا به شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬کارت تنخواه‪ ،‬سرویس کارت‬ ‫به کارت بدون حضور کارت (برای‬ ‫شرکت های حوزه پرداخت)‪ ،‬معرفی‬ ‫مشتریان کسب وکارها برای دریافت‬ ‫تسهیالت قر ض الحسنه متناسب با مد ل های‬ ‫کسب و کار شرکت های دانش بنیان از‬ ‫دیگر خدماتی است که می تواند برای این‬ ‫شرکت ها جذاب باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است یازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی نواوری و فناوری( ( �‪INO‬‬ ‫‪ TEX) ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬اردیبهشت از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬در پارک فناوری پردیس برگزار‬ ‫می شود‪ .‬بانک قرض الحسنه مهر ایران در‬ ‫سالن ‪ ،۵‬غرفه ‪ ۵۰۸‬اماده ارائه خدمات به‬ ‫بازدیدکنندگان و عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬در توسعه صنعت‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫بصیری پیشنهاد کرد که مسئوالن برای‬ ‫تصمیم گیری در خصوص مسائل کالن‬ ‫صنعت فوالد از مشورت نخبگان و بزرگان‬ ‫بخش خصوصی هم بهره بگیرند‪.‬‬ ‫دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‬ ‫انداز صنعت فوالد و سنگ اهن ایران با‬ ‫نگاهی به بازار که از امروز ‪ ۱۹‬اردیبهشت‬ ‫ماه اغاز به کار کرده است‪ ،‬تا ‪ ۲۱‬اردیبهشت‬ ‫ماه جاری ادامه دارد‪.‬‬ ‫«دکترسیدمهدیحسینی»به عنوانقائممقام‬ ‫مدیرعاملبانکسپهمعارفهشد‬ ‫در جلسه هیئت مدیره بانک سپه‪،‬‬ ‫«دکتر سیدمهدی حسینی» به عنوان قائم مقام‬ ‫مدیرعامل معارفه شد‪.‬‬ ‫در جلسه امروز هیئت مدیره؛‬ ‫«دکتر سیدمهدی حسینی» به عنوان قائم‬ ‫مقام مدیرعامل بانک سپه معارفه شد‬ ‫پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪ :‬در‬ ‫جلسه امروز هیئت مدیره بانک سپه‪« ،‬دکتر‬ ‫سیدمهدی حسینی» به عنوان قائم مقام‬ ‫مدیرعامل بانک معارفه شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه‪:‬‬ ‫در جلسه هیئت مدیره بانک سپه که امروز‬ ‫به ریاست دکتر ایت اله ابراهیمی مدیرعامل‬ ‫بانک و با حضور تمامی اعضای هیئت‬ ‫مدیره برگزار شد‪« ،‬دکتر سیدمهدی حسینی»‬ ‫به عنوان قائم مقام مدیرعامل معارفه شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه با اشاره به خدمات‬ ‫دکتر سیدمهدی حسینی در حوزه های‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬فناوری اطالعات و پروژه‬ ‫بزرگ بانکداری یکپارچه در بانک سپه‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این انتخاب با توجه به خدمات‪،‬‬ ‫توانمندی ها و ضرورت نقش افرینی در‬ ‫ماموریت های سخت اینده بانک سپه صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه مجاهدت مدیران‬ ‫و کارکنان را موجب وثوق نظام و انقالب‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬طی ماه های گذشته‬ ‫اقدامات ارزنده ای در بانک سپه انجام شده‬ ‫که نشان از روحیه جهادی و اخالص مدیران‬ ‫و کارکنان دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه‬ ‫مشتری مداری و خدمت به مردم نقش افرین‬ ‫باشیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هویت انقالبی بانک سپه‬ ‫ایجاب می کند که مدیران و پرسنل این بانک‬ ‫با روحیه انقالبی و اخالص نسبت به وظایف‬ ‫خود و خدمت به نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران اقدام کنند‪.‬‬ ‫دکتر سیدمهدی حسینی که به سمت قائم‬ ‫مقام مدیرعامل بانک سپه منصوب شده است‬ ‫دارای دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس می باشد‪ .‬وی از اسفندماه‬ ‫‪ 1395‬تاکنون به عنوان عضو هیئت مدیره‬ ‫بانک سپه با نظارت مستقیم بر حوزه های‬ ‫مالی‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬شعب‬ ‫غرب کشور‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬حسابرسی داخلی و ادغام فعالیت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫افزون بر سوابق خدمتی در بانک‬ ‫سپه‪ ،‬دکتر سیدمهدی حسینی به عنوان‬ ‫دبیرکمیسیون هماهنگی امور مالی شورای‬ ‫هماهنگی بانک ها‪ ،‬رئیس امور اقتصادی‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬مدیرکل دفتر مدل سازی‬ ‫و مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و‪ ...‬طی بیست سال‬ ‫گذشته در سازمان ها و نهادهای دولتی‪،‬‬ ‫خدمت کرده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫فرماندار خرم اباد ‪:‬‬ ‫افزایشقیمتمسکندرخرمابادناشیازکمبودزمیناست‬ ‫علیمحمددریکونددرجلسهبررسیوضعیتمسکن‪،‬چالشهاوبرنامههایپیشرودرسال‪ ۱۴۰۱‬بااشارهبهاینکه شهرخرمابادساالنهباتقاضایزیادیدرحوزهمسکنمواجهاست‪،‬اظهارداشت‪:‬طرحتفضیلیشهریتاکنونبهطورکاملاجرانشدهاستوازطرفی‬ ‫ترافیکشهری‪،‬حاشیهنشینیوساختوسازهایخارجازاستانداردسیماینامناسبیرابهشهرخرماباددادهاستکهزیبندهمردمنیست‪.‬فرماندارخرمابادکمبودزمینوباالبودنتقاضایمسکنراعاملافزایشقیمتدراینحوزهدانستوافزود‪:‬وروددالالنبرایکسبمنفعتاز‬ ‫بازارمسکننیزبراینگرانیافزودهاستکهبایدبرایرفعاینمشکالت‪،‬تدابیرجدیاتخاذشود‪.‬ویاضافهکرد‪:‬درسفرسالگذشتهوزیرراهوشهرسازیبهلرستان‪،‬ساخت‪ ۸۰‬هزارواحدمسکونی درطولچهارسالدرسطحاستانهدفگذاریشدکهکلنگپروژهساختهفت‬ ‫هزارو‪ ۵۰۰‬واحدیدرشهرخرمابادبهزمینزدهشد‪.‬دریکوندگفت‪:‬باتوجهبهاینکهحدود‪ ۵۰‬هزارنفردرطرحنهضتواقدامملیمسکنشهرخرمابادثبتنامکردهاندمسئوالنحوزهمسکنبایدتدابیریبهمنظورتسریعدرروندساختوسازبهعملاورند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫همه چیزدرمورد‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫یارانهنان در زنجان‬ ‫استاندارزنجانفروردینماهامسالدرجلسه‬ ‫بازرسیوکنترلبازارگفت‪:‬طرحارائهنانباکارت‬ ‫یارانهدرزنجاناجرامیشود‪.‬‬ ‫اومیگوید‪:‬دراینطرحمردمباقیمتپاییننان‬ ‫خودراازنانوایی هاتهیهمی کنندوکارتمی کشند‬ ‫ودرادامهیارانهنانبرحسبمیزانفروشبهنانوایان‬ ‫پرداختمی شود‪.‬‬ ‫افشارچیگفت‪:‬دراینطرحنانوایی هادیگر‬ ‫اردیارانه ایدریافتنمی کنندبلکهبرمبنایفروش‬ ‫نان‪،‬یارانهبهان هاتعلقمی گیرند‪.‬‬ ‫چون وچرایطرحهوشمندسازییارانهنان‬ ‫درزنجان‬ ‫در وهله اول سوالی که ذهن مردم را به خود‬ ‫درگیر کرده این است که چرا قرار است از این به بعد‬ ‫نانبهاینشکلدراختیارمردمقرارگیردوهدف‬ ‫دولتازاجرایاینطرحچیست؟‬ ‫باتوجهبهاینکهزنجانبهعنواناستانپایلوت‬ ‫برایاجرایاینطرحانتخابشدهسراغمدیرکلغله‬ ‫وخدماتبازرگانیاستانزنجانرفتیم‪.‬‬ ‫مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاستان‬ ‫زنجانگفت‪:‬دولتقصدداردیارانهنانرااز‬ ‫طریقدستگاه هایکارتخواندرنانوایی هابه‬ ‫مصرف کنندگاناعطاءکند‪،‬بنابراینقیمتارددر‬ ‫زنجیرهگندمتانانازادمی شود‪،‬امانانگراننمی شود‬ ‫واینبدانمعنااستکههمجلویقاچاقگرفته‬ ‫می شودوهممردمباگرانینانمواجهنمی شوند‪.‬‬ ‫اومیگوید‪:‬تدابیرالزمبرایمشکالتوسوء‬ ‫استفادههایاحتمالیاندیشیدهشدهوهمهسیستمها‬ ‫تحتنظارتوکنترلهستند‪.‬‬ ‫بهگفتهزمانی‪ ۲‬دستگاهکارتخواندرنانواییها‬ ‫تعبیهمیشودکهیکیبهصورتانالینبرخطبودو‬ ‫دیگرینیزبهصورتافالینفعالخواهدبود‪.‬‬ ‫مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاستانزنجان‬ ‫گفت‪:‬دستگاهکارتخوانانالینکهبهصورتبر‬ ‫خطفعالاستودستگاهافالیننیزبرایمواقعی‬ ‫استکهواحدنانواییباقطعیهایاحتمالیبرقو‬ ‫اینترنتمواجهشدهباشد‪.‬‬ ‫اومیگوید‪:‬مجریاینطرحبانکمرکزیو‬ ‫بانکسپههستندکهنمایندگاناینبانکهاازتهرانبه‬ ‫زنجانسفرکردهوپیگیرنصبوراهاندازیدستگاه‬ ‫هایکارتخواندرنانواییهاهستند‪.‬‬ ‫بهگفتهزمانینصبدستگاههابهتدریجدر‪۱۵‬‬ ‫نانواییدرشهرزنجان ازدیروزاغازشده‪ ،‬امادر‬ ‫گامنخستودرروزهایابتداییدستگاههاتوسط‬ ‫مسئولینذیربطتستشدهوپسازرفعنواقصو‬ ‫مشکالتاحتمالیدراختیارمشتریانقرارخواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاستانزنجان‬ ‫گفت‪:‬پسازتستدستگاههادرشهرزنجانهمین‬ ‫منوالدریکیدیگرازشهرستانهایاستانزنجان‬ ‫طیخواهدشدوسپس اینطرحدرکل استان‬ ‫اجراییمیشود‪.‬‬ ‫اومیگوید‪:‬زماناجرایکاملطرح‬ ‫هوشمندسازییارانهناندرکلیهنانواییهایاستان‬ ‫زنجانمتعاقبااعالمخواهدشد‪.‬‬ ‫زمانیگفت‪:‬اجرایطرحیارانهناندرزنجان‬ ‫بهعنواناستانپایلوت‪،‬نیازمندپیادهسازییکسری‬ ‫زیرساختهایاقتصادی‪،‬اجتماعیوامنیتیاست‬ ‫وهمهدستگاههاومسئولینذیربطدرتالشبرای‬ ‫احقاقمهمهستند‪.‬‬ ‫مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاستانزنجان‬ ‫گفت‪:‬محدودیتیدرتعدادفروشناننداریماما‬ ‫فروشتنهابااستفادهازکارتبانکیسرپرستخانوار‬ ‫امکانپذیرخواهدبود‪.‬‬ ‫معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارزنجان‬ ‫همدرادامهگفت‪:‬قرمزبودناستانزنجانبرای‬ ‫زندگیاتباعخارجیوهمچنیناشرافمسئولین‬ ‫ارشدزنجانبهاجرایطرح هایهوشمندازجمله‬ ‫دالیلانتخابزنجانبرایاجرایطرحهوشمند‬ ‫سازییارانهناناست‪.‬‬ ‫قاسملوگفت‪:‬دراینروشنانوا‪،‬اردراباقیمت‬ ‫واقعیدریافتکردهوبهازایتعدادنانهایفروخته‬ ‫شدهیارانهدریافتخواهدکرد‪.‬‬ ‫بهگفتهمعاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندار‬ ‫زنجانبههیچوجهموضوعسهمیه بندیویامحدود‬ ‫کردنخریدبرایمردموجودندارد‪.‬‬ ‫اومی گوید‪:‬برایاجرایاینطرحجلسات‬ ‫وبرنامه ریزی هایخوبیصورتگرفتهوتالش‬ ‫می کنیماینطرحبدونهیچمشکلیدراستان‬ ‫اجراییشود‪.‬‬ ‫قاسملوگفت‪:‬مردمبایدبدانندکه‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ازاردیارانه ایتزریقشدهدرمسیرتوزیعازچرخه‬ ‫خارجمی شودوهدفازاجرایاینطرحتنها‬ ‫پیشگیریازایناتفاقاست‪.‬‬ ‫او گفت‪:‬با اینروند هر ایرانی‪ ۳۲‬هزارتومان‬ ‫یارانهخودرابهکشور هایهمسایهصادرکردهاستو‬ ‫بههرصورتبایدجلویاینقاچاقگرفتهشود‪.‬‬ ‫بهگفتهقاسملوالگویمصرفخانوار های‬ ‫زنجانیدرزمینهناناستخراجشدهاستومشکلی‬ ‫درزمینهتامیننانمردموجودنداردوهدفطرح‬ ‫جلوگیریازقاچاقارداست‪.‬‬ ‫معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریزنجان‬ ‫گفت‪:‬قیمتنان هایسنتیتغییرنکردهوانچهکه‬ ‫دراینبخشتغییرکردهنحوهتوزیعیارانهنانسنتی‬ ‫ازطریقسامانههوشمندبهقیمتسابقاستوحتی‬ ‫دراینموردبراساستصمیمکشوری‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تخفیفهمبهمردمزنجانبهدلیلامادگیبرای‬ ‫اجرای این طرح داده خواهد شد که مث ً‬ ‫ال نان‪ ۲‬هزار‬ ‫تومانیرا هزارو‪ ۸۰۰‬تومانخریداریکنند‪.‬‬ ‫مکلفکردنپزشکان‬ ‫بهفعالیتدربخشدولتی‬ ‫نقض ازادی است‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین‪:‬‬ ‫سرپرستدانشگاهعلوم پزشکیقزوین‬ ‫گفت‪:‬پزشکانمتخصصترجیحمی دهنددر‬ ‫بخشخصوصیفعالیتکنندوهیچاجباری‬ ‫برایفعالیتدربخشدولتیوجودندارد‪،‬اگر‬ ‫پزشکرامکلفکنیمکهدربخشدولتی‬ ‫فعالیتکندخالفازادیانساناست؛ازطرفی‬ ‫پزشکانمتخصصکارگرنیستندکهدست‬ ‫انهارابگیریموبگوییمبایداینجافعالیتکنید‬ ‫چراکهان هاسال هایزیادیدرسخواند هاند‬ ‫وازازمون هایزیادیگذشت هتابهاینمرحله‬ ‫رسید هاند‪.‬‬ ‫عبداهللدیدباندرنشستخبریکهامروز‬ ‫‪ ۲۰‬اردیبهشتماه‪ ۱۴۰۱‬درسالناجتماعات‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیقزوینبرگزارشد‪،‬‬ ‫تصریحکرد‪:‬طبققانوناساسی‪،‬سالمتحق‬ ‫همهاعضایجامعهاستوهمهحقدارنداز‬ ‫سالمتبرخوردارباشند‪،‬درسندچش مانداز‬ ‫‪ ۲۰‬سالهنظامسالمتنیزبراینحقمردمتاکید‬ ‫شدهاست‪،‬قانونپنجموششمتوسعهقانون گذار‬ ‫نیزبهوظیفهشهروندانبهحفظوارتقایسطح‬ ‫سالمتتاکیدمی کند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬اگرسیستمدرمانیوظایفخود‬ ‫راکاملانجامدهدتنها‪ ۲۵‬درصدحقسالمتی‬ ‫براوردهشدهودر‪ ۷۵‬درصد تامین سالمتی‪،‬‬ ‫باقیاحادجامعهموثرنددراینمیانرسانه ها‬ ‫تاثیرشگرفیدرامیدافرینیدارندومی تواننددر‬ ‫راستایپیشبرداهدافسالمتتاثیرگذارباشند‪.‬‬ ‫پزشکانانگیزهفعالیتدربخشدولتی‬ ‫ندارند‬ ‫ویدرپاسخبهسوالخبرنگارایسنامبنیبر‬ ‫کمبودپزشکرادیولوژیدرقزوین‪،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬کشوربامعضالتیدرگیراستوبههمین‬ ‫واسطهمحدودیت هاییبرایپزشکانایجاد‬ ‫کرد هاند‪،‬معنیاینمحدودیت هاایناستکه‬ ‫پزشکمتخصص‪،‬بخشدولتیرارهاکندوبه‬ ‫بخشخصوصیبرود‪.‬‬ ‫دیدبانبااشارهبهمحدودیت هایایجاد‬ ‫شدهاظهارکرد‪:‬مالیاتپزشکاندربخش‬ ‫خصوصی‪ ۲۰‬درصدومالیاتپزشکاندر‬ ‫بخش دولتی‪ ۳۵‬درصد است‪ ،‬این امر در قانون‬ ‫بودجه‪ ۱۴۰۱‬تصویبودربخشدولتیسقف‬ ‫پرداختگذاشتهشدهاست‪،‬پلکاندرمانیبرای‬ ‫پزشکاندرنظرگرفتهشدهاستکهطبقان‬ ‫هرچهپزشکانبیشترکارکننددریافتیکمتری‬ ‫خواهندداشت‪.‬‬ ‫ویبیانکرد‪:‬اگرپزشکدربخشدولتی‬ ‫روزییکمیلیاردتومنکارکندتنها‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومانانرادریافتمی کندبنابراینپزشکان‬ ‫انگیزه ایبرایفعالیتدربخشدولتیندارند؛‬ ‫همچنینتاخیردرپرداخت هاوجوددارددلیل‬ ‫اصلیانبدهیبیمه هاستودرحالحاضر‬ ‫بیمهتامیناجتماعی‪۱۶۰‬میلیاردتومانبهما‬ ‫بدهکاراست‪.‬‬ ‫سرپرستدانشگاهعلومپزشکیقزوین‬ ‫تصریحکرد‪:‬اگرطبققانونجریمهدیرکرد‬ ‫برایاندرنظربگیریمتامیناجتماعیبیش‬ ‫از‪ ۲۰۰‬میلیاردتومانبهدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫قزوینبدهکاراستکهبایکدوماینمبلغ‬ ‫می توانیمتمامبدهیپرسنلرابهروزکنیم؛‬ ‫حلاینمشکالتدردستدانشگاهعلوم‬ ‫پزشکینیستوپزشکانپسازپایانطرحدر‬ ‫بیمارستان هایدولتیانجاراترکمی کنند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬متخصصینرادیولوژینیزبا‬ ‫توجهبهاینموانعترجیحمی دهنددربخش‬ ‫خصوصیفعالیتکنندوهیچاجباریبرای‬ ‫فعالیتدربخشدولتیوجودندارد‪،‬اگر‬ ‫پزشکرامکلفکنیمکهدربخشدولتی‬ ‫فعالیتکندخالفازادیانساناست؛ازطرفی‬ ‫پزشکانمتخصصکارگرنیستندکهدست‬ ‫ان هارابگیریموبگوییمبایداینجافعالیتکنید‬ ‫چراکهان هاسال هایزیادیدرسخواند هاند‬ ‫وازازمون هایزیادیگذشت هتابهاینمرحله‬ ‫رسید هاند‪.‬‬ ‫دیدبانیاداورشد‪:‬دربرخیازتخصص ها‬ ‫ازجملهرادیولوژیازپزشکانطرحیاستفاده‬ ‫می کنیم‪،‬مادرحوزهبیهوشینیزباکمبود‬ ‫متخصصروبه روهستیمطوریکهجراحواتاق‬ ‫عملوجودداردامامتخصصبیهوشینداریم؛‬ ‫اگرباهمینفرمانحرکتکنیمتاسهسالاینده‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیدرکلیهاستان هابهخواب‬ ‫می روند‪،‬ترککردنبیمارستان هایدولتی‬ ‫توسطپزشکانمختصقزویننیستبلکهمسئله‬ ‫کشوریاست‪.‬‬ ‫ویخاطرنشانکرد‪:‬زمانیکهماقوانینی‬ ‫تصویبمی کنیمکهپزشکانراتحتفشار‬ ‫قرارمی دهند‪،‬اینمشکالتایجادمی شود‪،‬‬ ‫پزشکانازاقشارنخبهجامعههستندوازمون های‬ ‫سختیراپشتسرگذاشت هاندکهاسان ترینان‬ ‫کنکوراست‪،‬اینقشرنخبهازهرطرفمورد‬ ‫هجومقرارگرفتهشدهاستوتوقعداریمکهدر‬ ‫بیمارستان هایماکارکنند‪.‬‬ ‫سرپرستدانشگاهعلومپزشکیقزویندر‬ ‫ادامهبااشارهبهپروژهبیمارستان‪ ۷۰۰‬تختخوابی‬ ‫قزوین‪،‬بیانکرد‪:‬هزارمیلیاردتومانبودجهدر‬ ‫سفرریاست جمهوریبرایاینپروژهدرنظر‬ ‫گرفتهشدهاماتاکنونمصوبهانبهدستما‬ ‫واستاندارینرسیدهاست‪،‬مادریکپروسه‬ ‫طوالنی‪۲۰۰‬میلیاردتومانتسهیالتبرایاین‬ ‫پروژهدریافتکردیمکهبازپرداختانبا‬ ‫وزارتخانهودولتاستوبارمالیبرایدانشگاه‬ ‫ندارد‪،‬تاکنونبادرنظرگرفتنمصوبهدر‬ ‫مجموعیکهزارو‪ ۲۰۰‬میلیاردتومانبودجه‬ ‫برایاینبیمارستانتامینشدهاست‪.‬‬ ‫ویخاطرنشانکرد‪:‬بیمارستان‪۲۲‬بهمن‬ ‫نیزنیازبهجابه جاییدارداماساختمانیکه‬ ‫مناسبویژگی هایبیمارستانمربوطبهبیماران‬ ‫روان باشد وجود ندارد‪ ،‬ملک نیز در این حوزه‬ ‫انتخابکردهبودیمامامالکانهربارهزینهرا‬ ‫‪ ۲‬برابراعالممی کردوقصدفروشندارد‪،‬منابع‬ ‫بیمارستانامادهاستاماساختماندارایویژگی‬ ‫مناسبنداریم‪،‬درنهایتبایدساختمانجدیدی‬ ‫برایاینبیمارستانتاسیسشود‪،‬باتاسیس‬ ‫بیمارستان‪۷۰۰‬تختخوابی‪،‬بیمارانبهبخش‬ ‫اعصابورواناینبیمارستانمنتقلمی شوند‪،‬‬ ‫درحالیکهتاسیسساختمانجدیدبیمارستان‬ ‫‪ ۲۲‬بهمننیزموردتوجهقراردارد‪.‬‬ ‫باپزشکانبدرفتاربرخوردمی شود‬ ‫دیدبانبااشارهبهکمبودشیرخشک های‬ ‫رژیمیدرداروخانه هایاستانبیانکرد‪:‬در‬ ‫اینحوزهکمبودکشوریوجودنداردبا‬ ‫توجهبهاینکهبهاینشیرخشک هایارانهتعلق‬ ‫می گیردوقیمتپایینیدارندشاهداینهستیم‬ ‫کهشیرخشک هابهافغانستان‪،‬عراقواربیل‬ ‫ارسالمی شود‪،‬دراینحوزهوزارتبهداشت‬ ‫تمهیداتیاندیشیدهوسامانهطراحیکردهاست‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1577‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫مشکلعمدهسالمت‪،‬امنیتغذاییاست‬ ‫شبینینصفشدنجمعیتکشوردراینده‬ ‫پی ‬ ‫گزارش‬ ‫خوزستان‪-‬معاون بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی جندی شاپور اهواز گفت‪ :‬اکنون‬ ‫مشکل عمده ما در سالمت‪ ،‬بحث امنیت‬ ‫غذایی است؛ متاسفانه با خشکسالی‪ ،‬انجام‬ ‫برخی کشت ها ممنوع شده است و در این‬ ‫شرایط‪ ،‬مشکل امنیت غذایی رخ می دهد‪.‬‬ ‫دکتر سید محمد علوی در همایش‬ ‫تجلیل از خیرین و فعاالن برتر سالمت که‬ ‫امروز (‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه) در دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اهواز برگزار شد‪ ،‬با اشاره به شرایط‬ ‫ایجادشده در پی همه گیری ویروس کرونا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در زمینه کرونا همه دنیا غافلگیر‬ ‫شدند زیرا می خواستند با معلول مبارزه کنند‬ ‫در حالی که باید با علل ان مبارزه کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هزینه بر بودن درمان‬ ‫کرونا در جهان‪ ،‬افزود‪ :‬در این شرایط متوجه‬ ‫شدیم که باید به مقوله بهداشت توجه شود‬ ‫بنابراین تالش های زیادی برای تولید واکسن‬ ‫انجام شد و پس از تولید واکسن‪ ،‬به تدریج‬ ‫کرونا تحت کنترل درامد؛ البته اظهار نظر‬ ‫در این زمینه بسیار سخت است‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫جندی شاپور اهواز گفت‪ :‬کرونا به ما یاد‬ ‫داد همیشه باید هوشیار باشیم‪ .‬اینکه ایا‬ ‫کرونا کنترل می شود سوال سختی است و‬ ‫جواب سختی دارد زیرا با شیوع کرونا تنها‬ ‫با یک پاندمی مبارزه نکردیم بلکه با پاندمی‬ ‫کرونا‪ ،‬با دروغ و شایعه‪ ،‬سالمت ستیزی و‬ ‫پاندمی باورهای غلط نیز مبارزه کرده ایم‪.‬‬ ‫علوی با بیان اینکه اکثر مرگ و میرهای‬ ‫دنیا در پی بیماری های غیرواگیر رخ‬ ‫می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬کرونا چشم ما را باز کرد و‬ ‫متوجه شدیم که باید به مولفه های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی بهتر و به گونه دیگری‬ ‫عمل کنیم و این رویکرد می تواند امنیت‬ ‫غذایی را برگرداند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون مشکل عمده ما در سالمت‪،‬‬ ‫بحث امنیت غذایی است؛ متاسفانه با‬ ‫خشکسالی‪ ،‬انجام برخی کشت ها ممنوع شده‬ ‫است و در این شرایط‪ ،‬مشکل امنیت غذایی‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امسال سازمان بهداشت‬ ‫جهانی شعار “سیاره ما‪ ،‬سالمت ما” را به‬ ‫عنوان شعار سال تعیین کرده است؛ سیاره‬ ‫ما تحت تاثیر پدیده های بسیار مخربی از‬ ‫جمله خشکسالی‪ ،‬تغییر اقلیم و گرم شدن‬ ‫کره زمین قرار گرفته است که همه این‬ ‫مسائل می توانند مشکالت خاصی برای ما‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫جندی شاپور اهواز گفت‪ :‬مشکل دیگری‬ ‫نیز وجود دارد که اگر به ان توجه نشود‪،‬‬ ‫اینده ایران در معرض خطر قرار می گیرد که‬ ‫این مشکل‪ ،‬مساله جمعیت است؛ در صورت‬ ‫ادامه این روند رشد جمعیت‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شود در اینده جمعیت ما نصف شود‬ ‫که ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد این جمعیت نیز مسن‬ ‫خواهند بود بنابراین این مساله زنگ خطری‬ ‫است زیرا پیش بینی می شود به سیاه چاله‬ ‫جمعیتی برخورد کنیم‪.‬‬ ‫علوی بیان کرد‪ :‬این مساله موجب‬ ‫می شود کشورهای اطراف از کاهش اقتدار‬ ‫ما به دلیل مشکالت جمعیتی استفاده کنند؛‬ ‫مشاهده کردیم که جنگ تحمیلی نیز در‬ ‫پی وقفه اقتدار مملکت و با اهداف متفاوت‬ ‫رخ داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسائل متعدد دیگری وجود‬ ‫دارد که باید در هفته سالمت مورد توجه‬ ‫قرار بگیرند اما مهم ترین چالش مملکت در‬ ‫حوزه سالمت‪ ،‬مسائل جمعیتی است که باید‬ ‫با برنامه های پیش بینی شده به این موضوع‬ ‫توجه شود و در هر موقعیت به این مساله‬ ‫مهم و چالش برانگیز که اینده ما به ان‬ ‫بستگی دارد‪ ،‬بپردازیم‪ .‬جاوید ماندن ایران به‬ ‫جمعیت جوان‪ ،‬پویا و پرانرژی نیاز دارد‪.‬‬ ‫درمان درد کشاورزی ودامپروری‬ ‫بام ایران با ‪1470‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫مطالبات مردم چهارمحال و بختیاری از رئیس جمهور‬ ‫کشاورزی را می توان یکی از‬ ‫موتورهای محرک در توسعه اقتصادی یک‬ ‫جامعه عنوان کرد اما به دلیل ادامه سا ل های‬ ‫کم بارش‪ ،‬خشکسالی های متمادی و تغییر‬ ‫نوع اقلیم این مسئله در استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری با مشکالت زیادی رو به رو شده‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای که از ‪ ۱۱‬دشت استان‬ ‫‪ ۱۰‬دشت چهارمحال و بختیاری ممنوعه و‬ ‫ممنوعه بحرانی اعالم شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که یکی از تاکیدات‬ ‫رئیس جمهور به استاندار چهارمحال و‬ ‫بختیاری توسعه و رونق بخش کشاورزی‬ ‫و دام پروری می باشد به همین منظور‬ ‫باید مدیریت صحیح و درستی در زمینه‬ ‫استفاده بهینه اب در بخش کشاورزی‬ ‫و برنامه ریزی دقیق در راستای افزایش‬ ‫تولیدات گیاهی و دامی در استان با توجه‬ ‫به مشکالت و بحرا ن های اب در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫افزایش و توسعه ابیاری نوین‪ ،‬توسعه‬ ‫کشت گیاهان دارویی‪ ،‬کشت گلخانه ای و‬ ‫باغات دیم را می توان از جمله رو ش های‬ ‫افزایش تولیدات کشاورزی در چهارمحال‬ ‫و بختیاری با توجه به مدیریت اب عنوان‬ ‫کرد‪.‬همچنین در بخش دامپروری نیز‬ ‫می توان با توسعه دامپروری صنعتی و نیمه‬ ‫صنعتی و اصالح نژاد دام در این زمینه گام‬ ‫برداشت در همین راستا با تکمیل و اجرای‬ ‫پروژ ه های نیمه تمام می توان قدم بزرگی در‬ ‫این زمینه برداشت‪.‬‬ ‫درمان درد کشاورزی ودامپروری بام‬ ‫ایران با ‪۱۴۷۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫وجود ‪ ۱۴۱‬طرح نیمه تمام اولویت‬ ‫دار کشاورزی‪ ،‬دامپروری و شیالت در‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫چهارمحال و بختیاری در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر با بیان اینکه ‪ ۱۴۱‬طرح نیمه‬ ‫تمام با پیشرفت قابل توجه در استان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای تکمیل این طر ح ها‬ ‫اعتباری بیش از هزار و ‪ ۴۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫عطااهلل ابراهیمی با اشاره به اینکه این‬ ‫طر ح ها در راستای جذب اعتبار در سفر‬ ‫ریاست جمهوری مطرح خواهند شد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با موافقت و تخصیص اعتبار برای‬ ‫تکمیل این پروژ ه ها می توان بهره برداری‬ ‫از ا ن ها را سرعت بخشید که این مهم تاثیر‬ ‫بسزایی در بخش کشاورزی‪ ،‬دامپروری و‬ ‫شیالت استان در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تعداد پروژ ه های قابل مطرح در‬ ‫سفر ریاست جمهوری در بدین شرح‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تعداد طر ح های قابل مطرح در‬ ‫شهرکرد ‪ ۲۱۷‬مورد‪ ،‬بروجن ‪ ،۲۰۷‬لردگان‬ ‫‪ ،۱۷۶‬خانمیرزا ‪ ،۱۱۷‬سامان ‪ ،۱۰۹‬بن ‪،۸۱‬‬ ‫اردل ‪ ،۱۵۹‬فارسان ‪ ،۹۶‬کوهرنگ ‪،۱۱۹‬‬ ‫کیار ‪ ۱۶۷‬مورد می باشد‪.‬‬ ‫درمان درد کشاورزی ودامپروری بام‬ ‫ایران با ‪۱۴۷۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫افزایش باغات دیم در اراضی شیب دار‬ ‫راهی برای جلوگیری فرسایش خاک‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت‬ ‫توسعه باغات کشاورزی دیم در استان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تغییر اقیلم‪ ،‬تغییر در نوع‬ ‫بار ش ها و باال بودن شیب متوسط استان‬ ‫ضروری است برای جلوگیری از فرسایش‬ ‫خاک و خروج روان ا ب ها پوشش‬ ‫حفاظتی گیاهی پایدار همچون درختان در‬ ‫اراضی کشاورزی شیب دار باید افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ابراهیمی مطرح کرد‪ :‬توسعه باغات‬ ‫دیم در اراضی شیب دار می تواند موجب‬ ‫افزایش ورود اب به خاک و مانع از‬ ‫فرسایش خاک شود که این مهم در کوتاه‬ ‫مدت و بلند مدت تاثیرات زیادی را به‬ ‫دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی مساحت باغات چهارمحال و‬ ‫بختیاری را ‪ ۴۴‬هزار هکتار بیان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امکان توسعه ‪ ۴۰‬هزار هکتاری‬ ‫باغات و کشت گیاهان دارویی در استان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫درمان درد کشاورزی ودامپروری بام‬ ‫ایران با ‪۱۴۷۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز ‪ ۷۰‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫توسعه کشت گیاهان دارویی‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نوع گیاه دارویی در استان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این تعداد ‪ ۴۰۰‬مورد‬ ‫از گونه گیاهان دارویی دارای ارزش‬ ‫اقتصادی است که می توان ان را در استان‬ ‫پرورش داد‪.‬‬ ‫ابراهیمی کلوس‪ ،‬موسیر‪ ،‬بن سر و‬ ‫انغوره را از جمله گیاهان دارویی قابل‬ ‫پرورش در چهارمحال و بختیاری عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬به منظور توسعه باغات و‬ ‫کشت گیاهان دارویی ساالنه هزار هکتار‬ ‫در دستور کار استان قرار دارد و برنامه‬ ‫ریزی الزم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پروژ ه های نیمه تمام‬ ‫در این حوزه در راستای جذب اعتبارات‬ ‫سفر ریاست جمهوری در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای تکمیل این پروژ ه ها‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیارد تومان نیاز است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫چهارمحال و بختیاری به سرمازدگی های‬ ‫بهاره در استان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اجرای سامانه پایش و پیش بینی هوشمند‬ ‫سرمازدگی باغات یکی از طر ح های مهم‬ ‫در این استان است که با تخصیص ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار می توان ان را اجرایی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درمان درد کشاورزی ودامپروری بام‬ ‫ایران با ‪۱۴۷۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫ضرورت توسعه مجتمع های دامپروری‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی جهاد‬ ‫کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه‬ ‫شهر ک ها و مجتمع های دامپروری در‬ ‫استان‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۰ :‬مجتمع نیمه تمام در‬ ‫استان وجود دارد که به منظور جذب اعتبار‬ ‫در سفر ریاست جمهوری به استان مطرح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سام مردانی تصریح کرد‪ :‬این مجتمع ها‬ ‫در شهرستا ن های شهرکرد‪ ،‬بروجن‪ ،‬سامان‪،‬‬ ‫لردگان و فارسان قرار دارند‪.‬‬ ‫وی به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این‬ ‫پروژ ه ها اشاره کرد و افزود‪ :‬برای تکمیل‬ ‫و بهره برداری از این پروژ ه ها بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در‬ ‫صورت موفقت و تخصیص اعتبار می توان‬ ‫به سرعت این طر ح ها را اجرا و به بهره‬ ‫برداری رساند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش با توجه به‬ ‫تاکید ریاست جمهوری در خصوص‬ ‫توسعه و رونق کشاورزی و دام پروری در‬ ‫چهارمحال و بختیاری نیاز است با توجه به‬ ‫مشکالت و محرومیت های موجود در استان‬ ‫اعتبار قابل توجهی در این زمینه مصوب‬ ‫گردد و تخصیص یابد چرا که با تکمیل‬ ‫‪ ۱۴۱‬پروژه اولویت دار بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫دام پروری و شیالت می توان تاثیر بسزایی‬ ‫در افزایش تولیدات و کاهش نرخ بیکاری‬ ‫داشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1577‬‬ ‫جامعه‬ ‫تمهیداتناوگاناتوبوسرانیپایتختبراینمایشگاهبینالمللیکتابتهران‬ ‫روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطالعیه ای‪ ،‬از خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان جهت بازدید از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از تاریخ‬ ‫بیست و یکم اردیبهشت ماه در مصلی حضرت امام خمینی «ره» برگزار می شود‪ ،‬خبر داد‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال بازدید کنندگان گرامی‪ ،‬عالوه بر تقویت‬ ‫خطوط عبوری و منتهی به محل نمایشگاه‪ ،‬نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی از مبادی میدان صنعت‪ ،‬فلکه سوم تهرانپارس‪ ،‬سه راه تهرانپارس و میدان ازادی‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫یارانه‪400‬هزارتومانینبایدبهسرنوشتیارانه‪45‬هزاریتبدیلشود‬ ‫نبایدهایاصالحارزترجیحی‬ ‫هدررفتارزترجیحیدرخالءنظارت!‬ ‫رئیسجمهورشبگذشتهازبستهحمایتیمعیشتیجدیددولتبرای‬ ‫اصالحارزترجیحیرونماییکرد‪،‬رویکردیکهقراراستبااصالحاین‬ ‫نوعارزازهدررفتمنابعارزیجلوگیریودراجرایاینفرایندمردمتحت‬ ‫فشاراقتصادیقرارنگیرند‪،‬بااینوجودطبقگفتهدکترسیدابراهیممرئیسیدر‬ ‫صورتازادسازیقیمتکاالهایاساسیبجزنانسنتی‪،‬بنزینوداروبرای‬ ‫تامینهزینههابه‪ ۳‬دهکپاییندرامدیجامعه‪ ۴۰۰‬هزارتومانودیگردهک‬ ‫ها‪ ۳۰۰‬هزارتومانیارانهدرقالبکارتالکترونیکیخریدکاالپرداختمی‬ ‫شود‪.‬البتهیارانهکمکمعیشتیدرمدت‪ ۲‬تا‪ ۳‬ماهتاامادهشدنکاالبرگ‬ ‫الکترونیکیبههمهپرداختمیشودامافعالقابلبرداشتنیست‪.‬بهگفته‬ ‫کارشناساناقتصادیهرچندحذفارزترجیحیاقدامیدرستبهنظرمی‬ ‫رسدامانحوهاجرایانطوریکهمعیشتمردمدچارمشکلنشودمهمبه‬ ‫نظرمیرسد‪.‬سئوالخیلیهاایناستکهمبادا‪ ۳۰۰‬یا‪ ۴۰۰‬هزارتومانیکه‬ ‫قراراستجبرانافزایشقیمتکاالهایاساسیرابنمایدطوریثابتباشد‬ ‫که به سرنوشت یارانه‪ ۴۵‬هزار تومانی دچار شود و ارزش ان پس از مدتی از‬ ‫بینبرود‪.‬‬ ‫چنانچه قیمت کاالهایی که قرار است ارز یارانه ای ان حذف و نرخ‬ ‫انهادربازارازادشوددرایندهمتناسببانرختورمافزایشیابد‪،‬دولتبایدبه‬ ‫هماناندازهبریارانهمردمبیفزایدوگرنهثابتماندنرقمپرداختییارانهدرقالب‬ ‫ارایهکاالبرگالکترونیکیبدونلحاظافزایشانبیتردیداثربخشیخودرا‬ ‫درایندهازدستمیدهدومردمرابافشاراقتصادیمواجهخواهندشد‬ ‫سازوکاراجراییپرداختیارانهدرقالبکاالبرگالکترونیکیباید‬ ‫کارشناسیباشد‬ ‫ابراهیمبهادرانی‪،‬اقتصاددانومعاوناسبقبازرگانیداخلیوزیربازرگانی‬ ‫درگفتگوباخبرگزاری«بازار»دربارهاقدامدولتنسبتبهپرداختیارانه‪۳۰۰‬‬ ‫تا‪ ۴۰۰‬هزارتومانیبههرنفرباهدفاصالحارزترجیحیکاالهایاساسی‬ ‫گفت‪:‬رویکرددولتومجلسبرایجلوگیریازچپاولمنابعبیتالمالوقطع‬ ‫دسترانتخوارانوسوءاستفادهکنندگانازارزدولتیبااصالحاناقدامی‬ ‫درستومنطقیاستاماچنانچهقیمتکاالهاییکهقراراستارزیارانه‬ ‫ای ان حذف و نرخ انها در بازار ازاد شود اما در اینده متناسب با نرخ تورم‬ ‫افزایشیابددولتبایدبههماناندازهبریارانهمردمبیفزایدوگرنهثابتماندن‬ ‫رقمپرداختییارانهدرقالبکاالبرگالکترونیکیبدونلحاظ(مابهالتفاوت‬ ‫افزایشقیمتها)افزایشانبیتردیداثربخشیخودرادرایندهازدستمی‬ ‫دهدومردمرابافشاراقتصادیمواجهخواهندشد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدولتاکنونباادامهمسیرتخصیصارزترجیحیبی‬ ‫اثر‪ ،‬تقریبا به بن بست رسیده است چرا که مردم اثار ان را در سفره های خود‬ ‫نمیبینند‪،‬افزود‪:‬سالگذشتهحدود‪ ۱۶‬میلیارددالرارزبهکاالهایاساسی‬ ‫تخصیصیافتتاقیمتکاالهایاساسیبهنرخپایینبهدستمردمبرسداما‬ ‫بخشعمدهانازجیبمردمبهجیبعدهایخاصرفتوجامعهاثربخشی‬ ‫خاصیراازایننوعارزبهچشمندیدند‪.‬اکنوننیزقیمتگندم‪،‬روغنو‪...‬به‬ ‫دلیلوقوعجنگروسیهواوکراینبشدتگرانوکمیابشدهطوریکه‬ ‫نرخگندم‪ ۶۰‬درصدافزایشیافتهاستدرصورتیکهکشورساالنهنیازبه‬ ‫واردات‪ ۹‬میلیون تن گندم دارد‪ .‬با این وجود ارزان بودن قیمت اراد یارانه ای در‬ ‫کشوردرمقابلقیمتباالیاندرکشورهایهمسایهمتاسفانهبخشعمدهان‬ ‫قاچاقمیشودچراکهسودفروشاردبیشترازپختنانیتماممیشودکه‬ ‫بهدستمردممیرسد‪،‬بنابراینادامهچنینروندی(اختصاصارزترجیحیبه‬ ‫کاالهایاساسی)اشتباهاستولطمهزیادیبهاقتصادکشورواردمیکند‪.‬‬ ‫مجلسبرایحذفارزترجیحیمختصبهکاالهایاساسیشرط‬ ‫گذاشتهاستکهاگرکاالبرگالکترونیکیدراختیارمردمقرارگرفتقیمت‬ ‫هاهمتغییرنکندتامردمدرفراینداصالحارزترجیحیمتضررنشوندحالباید‬ ‫دیدکهشیوهاجرایدولتچگونهوچهتمهیداتیدراینزمینهاندیشیدهمی‬ ‫شودتامردمدچارفشاراقتصادینشوند‬ ‫یارانه‪ ۳۰۰‬یا‪ ۴۰۰‬تومانی در صورتی اثر بخش خواهد بود که در صورت‬ ‫گرانیکاالها‪،‬مابهالتفاوتاننیزدریارانهلحاظشود‬ ‫ایناقتصاددانخاطرنشانکرد‪:‬البتهمجلسبرایحذفارزترجیحی‬ ‫مختصبهکاالهایاساسیشرطگذاشتهاستکهاگرکاالبرگالکترونیکی‬ ‫دراختیارمردمقرارگرفتقیمتهاهمتغییرنکندتامردمدرفراینداصالح‬ ‫ارزترجیحیمتضررنشوندحالبایددیدکهشیوهاجرایدولتچگونهوچه‬ ‫تمهیداتیدراینزمینهاندیشیدهمیشودتامردمدچارفشاراقتصادینشوند‪.‬البته‬ ‫رقمتامینیارانهپرداختیبهمردمدربودجهدیدهشدهاستوقراراست‪ ۲۵‬هزار‬ ‫میلیاردتومانبهاینموضوعاختصاصیابد‪.‬درچنینشرایطیحرکتدولتو‬ ‫مجلسبرایکوتاهکردندسترانتخوارانسودجوازارزترجیحیکهحق‬ ‫مردماستحرکتیدرستوبجاستامانحوهاجرایانبایدطوریباشدکه‬ ‫بهاقتصادخانوارهالطمهواردنشود‪.‬‬ ‫معاوناسبقبازرگانیداخلیوزیربازرگانیدرادامهافزود‪:‬راههای‬ ‫وجودداردکهمیتواندرعملیاتیشدناینطرحانطورکهمشکلافرین‬ ‫نباشداستفادهکردچراکهماتجربهانرادرزمانجنگداریمحالباتوجه‬ ‫بهپیشرفتنرمافزارهایالکترونیکوبانکهایاطالعاتیقویبهراحتیمی‬ ‫توانچنینطرحیرابدونهرمشکلیاجراکرد‪.‬‬ ‫ایناقتصاددانباتاکیدبراینکهدولتنبایدرقمییارانهایراکهاعالم‬ ‫کردهاستهمچونیارانه‪ ۴۵‬هزارتومانیدولتاحمدینژاددرسالهایاینده‬ ‫بدونتغییرثابتنگهداردگفت‪:‬یارانه‪ ۳۰۰‬یا‪ ۴۰۰‬هزارتومانیجبراناصالح‬ ‫ارزترجیحیدرصورتیکارسازخواهدبودکهاینرقممتناسببارشد‬ ‫احتمالیقیمتکاالهایاساسیدربازاربهنسبتتورمدرایندهافزایششودو‬ ‫گرنههمینرقمنیزاثربخشیخودرادرسالهایایندهازدستمیدهد‪.‬‬ ‫اصالح ارز ترجیحی اقدامی درست است اما اینکه در جبران افزایش‬ ‫قیمتکاالهایاساسیباحذفارزیارانهبهانهادرقالبارایهکاالبرگ‬ ‫الکترونیکیانطورکهمردمدچارفشاراقتصادیشوندمهمبهنظرمیرسد‪،‬‬ ‫البتهبایدگفت؛ایناقداممسکنیگذراستچراکهدولتبرایبهبودوضعیت‬ ‫مردمبایداقتصادکشوررادرستکند‬ ‫عدمکنترلونبودنظارتیکهارزهایترجیحیرابهبادداد‬ ‫جمشیدعدالتیان‪،‬اقتصاددانوعضواتاقبازرگانیتهراننیزدرگفتگوبا‬ ‫خبرگزاری«بازار»دربارهچگونگیپرداختیارانهبهمردمدرپیاصالحارز‬ ‫ترجیحیافزود‪:‬اختصاصارز‪ ۴۲۰۰‬تومانیبهکاالهایاساسیبایددرمعیشت‬ ‫مردمنمایانمیشد‪،‬اماعدمنظارتدقیقوکنترلایننوعارزموجبشدتا‬ ‫طیاینچندسالهچنینروندیفقطبهنفععدهایخاصتمامشود‪،‬بنابراین‬ ‫چنانچهنظارتهابیشترمیشدوبازارتحتکنترلدقیققرارمیگرفتارز‬ ‫ترجیحی اثر خود را در زندگی مردم به جای می گذاشت و به هدر نمی رفت‪.‬‬ ‫اکنوننیزاصالحاناقدامیدرستبهنظرمیرسدامااینکهباارایهکاالبرگ‬ ‫الکترونیکیمردمدچارفشاراقتصادینشوندمهمترازهرچیزیاستچرا‬ ‫کهایناقداممسکنیگذراستودولتبرایبهبودوضعیتمردمبایداقتصاد‬ ‫کشوررادرستکند‪.‬‬ ‫ویسیستمپرداختیارانهبهمردمراسادهترینراهیعنوانکردکه‬ ‫مسئوالندرپیشگرفتهاندگفت‪:‬باوجودبانکاطالعاتیقویازنحوهدرامد‬ ‫مردمامامتاسفانهخیلیازکمدرامدهاحتیازدریافتیارانه‪ ۴۵‬هزارتومانی‬ ‫محرومبودند‪.‬درچنینشرایطیپرداختیارانهبهمردمدرکوتاهمدتاثر‬ ‫بخشیخودراداردامادربلندمدتمتاسفانههمبهزیانمردمتماممیشودو‬ ‫همدولتهارابامشکلتامینهزینههایهنگفتروبهروخواهدکرد‪.‬‬ ‫اینعضواتاقبازرگانیتهرانخاطرنشانکرد‪:‬راهدرماناقتصادپرداخت‬ ‫یارانهبهمردمنیستبلکهساختاراقتصادیکشوردرمسیردرستبایداصالح‬ ‫شود‪،‬اکنوننیزکهقراراستارزترجیحیحذفشودوقیمتکاالهای‬ ‫اساسیازادشودنبایداقداماتطوریباشدکهمعیشتمردمدچاراشکالشود‪.‬‬ ‫بنابهاینگزارش‪،‬دولتباهمراهیمجلسشورایاسالمیطرححذف‬ ‫ارزترجیحیراکلیدزدهاستبنابراینبایددیداجرایاینطرحچهتاثیریبر‬ ‫اقتصادکشوروخانوارهارابهجایمیگذارد‪.‬‬ ‫یارانهکاالهایاساسیبایدصرفزیرساختهای‬ ‫کشاورزیشودنهخرجپاداشهاوحقوقها‬ ‫نقشحذفارز‪4200‬تومانیدرکاهشقاچاق‬ ‫کمبودکالسدرس‬ ‫جدیاست‪/‬فرسودگی‬ ‫‪ 20‬درصد مدارس کشور‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫یوسف نوری‪ ،‬در ائین افتتاح ‪ ۱۵۰‬مدرسه بنیاد برکت‪ ،‬با اشاره به شهدای فرهنگی و‬ ‫استاد مرتضی مطهری گفت‪ :‬شهید طهرانی مقدم نیز از شهدای فرهنگی بودند یا شهید کاظمی‬ ‫بنیانگذار موسسه رویان هم فرهنگی بوده و بارها اعالم داشتند «من هر چه دارم از معلمین‬ ‫است»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نهادهای وابسته به رهبری همواره کمک حال اموزش و پرورش بودند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همین بنیاد برکت جهاد تولید واکسن کرونا داشت که حتی همین ساخت واکسن هم‬ ‫به نفع اموزش و پرورش شد و این امکان را به ما دادند که زودتر اقدام به بازگشایی مدارس‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫نوری با بیان اینکه به طور جدی با کمبود مدارس مواجهیم‪ ،‬گفت‪ ۲۰ :‬درصد مدارس‬ ‫فعلی فرسوده هستند‪ .‬در برخی استا ن ها مثل سیستان و بلوچستان به دلیل مهاجرپذیری و مسائل‬ ‫فرهنگی‪ ،‬در افزایش زاد و ولد با رشد تعداد دانش اموزان مواجه هستند‪ .‬تعداد دانش اموزان‬ ‫از ‪ ۱۲‬میلیون نفر به ‪ ۱۵.۵‬میلیون نفر رسیده‪ ،‬حتی اگر بخواهیم برای هر ‪ ۳۰‬نفر یک کالس‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬باز هم با کمبود مدارس مواجه هستیم‪.‬‬ ‫نوری با قدردانی از بنیاد برکت‪ ،‬افزود‪ :‬بنیاد برکت بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد هزینه ساخت این‬ ‫‪ ۱۵۰‬مدرسه را می دهد و مابقی توسط سازمان نوسازی مدارس تامین اعتبار شده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نیز هزار مدرسه کانکسی و خشتی و گلی داریم که بخشی از هزینه های تبدیل این‬ ‫مدارس تامین شده و متعهد به تامین مابقی هزینه ها هستیم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬در خصوص تغذیه رایگان که این طرح از دیروز شروع‬ ‫شده‪ ،‬نیاز به تامین اعتبار هستیم‪ .‬در نظر داریم در هفته دو روز تغذیه رایگان را برای‬ ‫دانش اموزان داشته باشیم که یک سوم هزینه این طرح را تامین کرده ایم‪ .‬یک سوم دیگر‬ ‫هزینه ها توسط مهندس فتاح به ما وعده داده شده‪ ،‬امیدواریم یک سوم باقی مانده هزینه هم‬ ‫توسط بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین شود‪.‬‬ ‫با گران شدن برخی کاالهای اساسی و پرمصرف مانند روغن و ماکارونی دالیل مختلفی‬ ‫از سوی کارشناسان بخش برای این افزایش قیمتها و کمبودها در بازار عنوان شده است‪ .‬با این‬ ‫وجود کارشناسان می گویند این گرانی ها پیش مقدمه گرانی های سرسام اور اینده است که‬ ‫در پی حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بازار شاهد ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫قبل از حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برخی تولیدکنندگان تولید را متوقف و منتظر تصمیمات‬ ‫اتی دولت شده اند‬ ‫علی محمدی کارشناس بخش کشاورزی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت کاالها‬ ‫پیش از حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از چه عواملی نشات می گیرد به خبرنگار بازار می گوید‪:‬‬ ‫بسیاری از تولید کنندگان سیاست های تولیدی خود را بر اساس خبرهایی که دریافت می کنند‬ ‫تنظیم می کنند؛ به عنوان مثال اگر مرغداری بداند تلورانسی در قیمت خوراک در بازار در‬ ‫حال وقوع است قطعا تولید را در یک مقطع تعطیل می کند و منتظر می ماند تا ببیند سرانجام‬ ‫این تصمیم گیری ها به کجا می رسد‪.‬‬ ‫محمدی می گوید‪ :‬در واقع تولید کنندگان این بخش یاد گرفته اند و تا صحبت از حذف‬ ‫یارانه یک کاال پیش می اید قبل از اینکه حتی به واقعیت بپیوندد نسبت به باال بردن قیمتها‬ ‫اقدام می کنند تا بتوانند مواد مورد نیاز برای تولید را دوباره از بازار تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در واقع این سیاستی است که ملت به ان عادت کرده که قبل از وقوع‬ ‫اتفاقی‪ ،‬دنبال پیشگیری و به فکر اقتصاد واحدهای تولیدی خود هستند و زودتر اقدام می کنند‪.‬‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی قطعا تنها با هدف جلوگیری از قاچاق کاالهای کشاورزی از‬ ‫کشور نیست بلکه دولتمردان تالش دارند که اقتصاد را واقعی کنند‬ ‫اگر حذف ارز به صورت کارشناسانه صورت بگیرد می تواند موجب کاهش قاچاق‬ ‫کاالهای کشاورزی از کشور شود‬ ‫بر اساس این گزارش صرف نظر از گرانی های رخ داده پیش از حذف ارز ‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناسان اظهار داشته اند که حذف ارز دولتی با اهداف مختلفی صورت خواهد گرفت از‬ ‫جمله اینکه جلوی قاچاق محصوالت و کاالهایی که با یارانه دولتی تولید می شود را بگیرد‪.‬‬ ‫علیرضا الوندی رئیس سازمان مردم نهاد هکا در پاسخ به این سوال که حذف ارز تا چه‬ ‫حدی می تواند از قاچاق کاالهای کشاورزی جلوگیری کند به خبرنگار بازار می گوید‪ :‬اگر‬ ‫واقعا به صورت زیرساختی نسبت به حذف ارز اقدام و کارشناسی شده عمل کنند در زمینه‬ ‫جلوگیری از قاچاق تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫الوندی افزود‪ :‬با این وجود ان طرف قضیه هم بحث فشاری است که مصرف کننده بر اثر‬ ‫حذف ارز ترجیحی با افزایش قیمتها مواجه می شود‪ .‬لذا باید تعادلی بین این تصمیم گیری که‬ ‫بهانه ای است در راستای جلوگیری از قاچاق مواد غذایی برقرار شود‪.‬‬ ‫در واقع به گفته تحلیل گران جهانی‪ ،‬دنیا با بحران غذایی مواجه است به طوری که پیش‬ ‫بینی شده است در صورت ادامه دار شدن جنگ روسیه و اوکراین و خشکسالی های پیش‬ ‫رو‪ ،‬بیش از ‪ ۴۵‬میلیون نفر در جهان دچار قحطی خواهند شد‪ .‬لذا بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫سیاستهای غذایی خود را تغییر داده اند که عمدتا در مسیر ذخیره سازی مواد غذایی و همچنین‬ ‫افزایش تعرفه های صادراتی این دست کاالها در راستای عدم خروج از کشور با قیمتی ناچیز‬ ‫بوده است‪ .‬به این ترتیب به نظر می رسد در حالی که به گفته کارشناسان بخش کشاورزی‬ ‫برخی محصوالت تولیدی در ایران به کشورهای اطراف به خصوص افغانستان و پاکستان‬ ‫قاچاق می شود‪ ،‬دولتمردان باید تمهیداتی بیندیشند که در عین حال که موجب فشار بر مصرف‬ ‫کنندگان داخلی نمی شود‪ ،‬مانع خروج غیر قانونی کاالهای کشاورزی از کشور گردد‪ .‬در‬ ‫این حوزه الوندی معتقد است حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی قطعا تنها با هدف جلوگیری از قاچاق‬ ‫کاالهای کشاورزی از کشور نیست بلکه دولتمردان تالش دارند که اقتصاد را واقعی کنند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬البته اقتضای واقعی شدن اقتصاد این است که دالر با نرخ ثابت و رقابت‬ ‫پذیر باشد‪ .‬با این وجود باز هم تاکید بر این است که باید سیاست گذار نسبت به وضعیت‬ ‫معیشتی مردم خود نیز نگاهی را داشته باشد که این حذف شدنها تا چه حد می تواند بر‬ ‫کوچک شدن سفره مردم تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در سالهای اول قطعا فشار روی مصرف کننده وارد می شود‬ ‫اما با ثبات و پایداری قیمتها و باال رفتن حقوق ها این فشار بعد از چند سال معکوس می شود‬ ‫دولت دست از کنترل قیمتها بردارد و بگذارد اقتصاد ازاد خود تعیین قیمت کند‬ ‫رئیس سازمان مردم نهاد هکا در خصوص ثمرات تجربه کردن بازار ازاد می گوید‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۷۱-۷۲‬ما تجربه داشتن بازار ازاد را گذرانده ایم به طوری که در ان زمان دان و‬ ‫خوراک طیور را تعاونی ها تحویل می دادند و به ازای ان هم مرغ تولیدی را تحویل می‬ ‫گرفتند‪ .‬به عبارت دیگر هر تولید کننده ای موظف بود به اندازه دانی که گرفته مرغ تحویل‬ ‫بدهد و لذا نمی توانستند دان را در بازار ازاد بفروشند‪.‬‬ ‫الوندی با اشاره به مطرح شدن بحث ازاد سازی صنعت طیور می گوید‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫بود که اعالم شد باید دان را از بازار ازاد تهیه کنید و مرغ را نیز خودتان بفروشید‪ .‬با اینکه‬ ‫در ان زمان به این اقدام در بین عام مردم رهاسازی صنعت می گفتند اما نتایج خوبی داشت‬ ‫و نتیجه اش این شد که صنعت طیور از وابستگی کامل به شرکت پشتیبانی امور دام و دولت‬ ‫رها شد و بتدریج بخش خصوصی نسبت به واردات علوفه و دان اقدام کردند و جای شرکت‬ ‫پشتیبانی را گرفتند‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬به عبارت دیگر با اینکه قیمت ها افزایش یافت اما در همان مقطع‬ ‫زمانی دیدیم که نوسازی صنایع زیرساختی طیور رقم خورد و صنعت نوسازی شد و مردم به‬ ‫سرمایه گذاری در این صنعت که دیگر به صورت ازاد و رقابتی بود‪ ،‬تمایل پیدا کردند‪.‬‬ ‫الوندی تصریح می کند‪ :‬االن نیز خوشبین هستم و نظرم این است که اگر دولت دست‬ ‫از کنترل قیمتها بردارد و بگذارد اقتصاد ازاد خود تعیین قیمت کند‪ ،‬درست است که بحث‬ ‫رقابتی شدن بازار یک فشار اولیه ای به اقشار مردم وارد می شود اما بعد به یک پایداری و‬ ‫ثبات در تولید می رسیم که همان موجب رشد و توسعه همین بخش خواهد شد و مردم تمایل‬ ‫به سرمایه گذاری در این بازار رقابتی پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که با این اقدام قیمتها چگونه می شود و مردم چند سال باید‬ ‫فشار حاصل از حذف ارز را متحمل شوند نیز می گوید‪ :‬در سالهای اول قطعا فشار روی‬ ‫مصرف کننده وارد می شود اما با ثبات و پایداری قیمتها و باال رفتن حقوقها این فشار بعد‬ ‫از چند سال معکوس می شود و به عبارتی این فشار گرفته می شود و به یک تولید ثابت و‬ ‫یکنواخت دست پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫دولت باید یارانه حذف شده را خرج ابرسانی و مکانیزاسیون بخش کشاورزی کند‬ ‫این کارشناس بخش کشاورزی همچنین در پاسخ به این سوال که با این فشارهای تحمیلی‬ ‫ایا حذف ارز ثمره ای برای مصرف کنندگان نیز خواهد داشت‪ ،‬اظهار می دارد‪ :‬هر کشوری‬ ‫که می خواهد به سمت اقتصادی ازاد پیش برود باید این موانع را پشت سر بگذارد و به‬ ‫تدریج با افزایش قیمتها جامعه سازگار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این اقدام از این جهت که باری از روی دوش دولتها برمیدارد خوب است‬ ‫اما ما امید داریم که دولتها این یارانه هایی که متعلق به مردم بوده است را وقتی حذف می‬ ‫کنند خرج زیرساخت این کشور کنند؛ به این معنا که مجددا خرج پاداش ها‪ ،‬حقوق ها و‬ ‫موارد غیر ضروری نشود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬سالها پیش با ازاد سازی قیمت بنزین انتظار می رفت در حالی‬ ‫که بنزین با نرخ ازاد به دست مردم می رسد‪ ،‬درامدهای حاصل از ان خرج زیرساختهای‬ ‫همان بخش گردد‪ .‬اما به گفته کارشناسان علیرغم اینکه گفته می شد تمام درامد حاصل‬ ‫از افزایش قیمت بنزین به مردم بازگردانده می شود این اتفاق نیفتاد و نه خبری از افزایش‬ ‫ظرفیت تولید شد و نه مصرف کمتر شد‪ .‬به طوری که بر اساس امارهای موجود روند مصرف‬ ‫بنزین تنها در ‪ ۲‬ماه اول کاهشی بوده است‪ .‬از سوی دیگر تنها در مقطعی که به دلیل به اوج‬ ‫رسیدن محدودیت های قرنطینه ای کرونا مصرف بنزین کاهش داشت‪ ،‬شاهد افزایش صادرات‬ ‫کاالهای صادراتی در این بخش بوده ایم‪ .‬لذا اینگونه به نظر می رسد که هدف تعیین شده‬ ‫در پی ازاد سازی قیمت بنزین حاصل نشده است و این گمانه زنی ها در مورد محصوالت‬ ‫کشاورزی و حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیز مطرح می باشد‪.‬‬ ‫انتظار داریم در بخش کشاورزی اگر یارانه ای حذف می شود خرج ابرسانی‪،‬‬ ‫مکانیزاسیون و تولید کودهای کشاورزی داخل کشور شود‬ ‫با درامدهای حاصل از ازاد سازی قیمت بنزین دولتها در شرایط تحریم نفتی کشور را‬ ‫مدیریت کردند‬ ‫با این وجود الوندی فعال بخش در این خصوص معتقد است‪ :‬در رابطه با بنزین این نکته‬ ‫را نباید فراموش کرد که با توجه به تحریم نفتی که برای ایران پیش امده بود‪ ،‬اگر بنزین را‬ ‫ازاد نکرده بودند و اگر درامد حاصل از فروش بنزین ازاد برای دولت نبود شاید دولت از‬ ‫کارامدی می افتاد‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬ما یک مقطع خاص و تاریخی را با همین درامدهای حاصل از بنزین‬ ‫گذرانده ایم در عین حال که دولتها نمی توانستند نفت بفروشند و نمی توانستند خرج و دخل‬ ‫شان را یکسان کنند‪.‬‬ ‫الوندی تاکید می کند‪ :‬درست است که در امد حاصل از ازاد سازی قیمت بنزین خرج‬ ‫زیرساختهای بخش نشد اما باید نگاه مان به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باشد که کشور را به‬ ‫خودکفایی رساند و یک کار زیربنایی و زیرساخت خوب بود‪ .‬لذا ما انتظار داریم در بخش‬ ‫کشاورزی هم اگر یارانه ای حذف می شود خرج ابرسانی‪ ،‬خرج مکانیزاسیون‪ ،‬تولید کودهای‬ ‫کشاورزی داخل کشور و غیره شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫لوکاشنکو‪:‬‬ ‫روسیهبهبالروسبرایتولیدموشککمکخواهدکرد‬ ‫به نقل از خبرگزاری بلتا‪« ،‬الکساندر لوکاشنکو»‪ ،‬رئیس جمهوری بالروس امروز ‪-‬سه شنبه‪ -‬اعالم کرد که کشورش با روسیه برای کمک به مینسک در تولید‬ ‫موشک از جمله مدل «اسکندر» توافق کرده است‪.‬لوکاشنکو گفت‪« :‬روسیه به بالروس در زمینه تولید موشک از جمله مدل اسکندر کمک خواهد کرد‪ .‬توافق های‬ ‫مربوطه در باالترین سطح حاصل شده است»‪.‬وی پیشتر اعالم کرده بود که وضعیت اماده باش و ازمایش ناگهانی ارتش کسی را تهدید نمی کند و غرب می تواند در‬ ‫ارامش بخوابد‪.‬‬ ‫پوتین‪ :‬باید برای پیشگیری‬ ‫از «وحشت یک جنگ‬ ‫جهانی» دیگر تالش کنیم‬ ‫میشل عون‪ 31 :‬اکتبر از کاخ‬ ‫«بعبدا» می روم‬ ‫رئیس جمهوری لبنان اعالم کرد‪ ،‬اکثریت پارلمانی که از صندوق های‬ ‫را ی گیری انتخابات پارلمانی قریب الوقوع تعیین خواهد شد؛ در ترسیم‬ ‫جهت گیری انتخابات ریاست جمهوری در ماه های اتی تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫میشل عون‪ ،‬رئیس جمهوری لبنان در جریان گفت وگو با روزنامه‬ ‫“الجمهوریه”‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تعجب می کنم که چگونه تبلیغات‬ ‫سیستماتیک و مشکوک از هم اکنون برای دشواری تشکیل دولت جدید‬ ‫پس از پانزدهم ماه مه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر‬ ‫خود‪ ،‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ ،‬بیان چنین پیش بینی هایی غیرقابل توجیه و بی اساس‬ ‫است چرا که نشان می دهد که کسانی وجود دارند که عرصه سیاسی را خالی‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫میشل عون در ادامه افزود‪ :‬با پیش بینی تمامی این فرضیه های مشکوک‪،‬‬ ‫من تاکید می کنم که کاخ “بعبدا” را در ‪ ۳۱‬اکتبر اتی ترک خواهم کرد و‬ ‫پس از این تاریخ یک لحظه در ان نخواهم ماند و اگر به هر دلیلی رئیس‬ ‫جدید انتخاب نشود‪ ،‬این دولت اداره کشور را در مرحله انتقالی برعهده‬ ‫می گیرد و اگر در بدترین احتمال تشکیل دولت جدید پس از انتخابات‬ ‫پارلمانی انجام نشود‪ ،‬امور بعد از ‪ ۳۱‬اکتبر به دولت موقت محول می شود و‬ ‫اختیارات ان محدود خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور لبنان در خصوص جبران باسیل‪ ،‬رئیس جریان ملی ازاد‬ ‫این کشور تصریح کرد‪ :‬من هیچ نامزدی برای ریاست جمهوری ندارم اما در‬ ‫مورد باسیل‪ ،‬او شخصی ملی و وطن پرست و دارای انسانیت است‪ .‬به عقیده‬ ‫من برعهده گرفتن پست ریاست جمهوری در این شرایط مهم‪ ،‬سخت و‬ ‫حساس است‪ .‬در وهله نخست‪ ،‬به این خاطر که بحران انفجاری که برخاسته‬ ‫از مشکالت متراکم شده است‪ ،‬یک هولوکاست است‪ .‬در وهله دوم این که‬ ‫اختیارات رئیس جمهور به دلیل ماهیت نظام سیاسی محدود شده است‪.‬‬ ‫میشل عون تاکید کرد که لبنان دیگر نمی تواند بار سنگین حضور‬ ‫پناهجویان سوری را به دوش بکشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور لبنان ضمن هشدار نسبت به دشوار شدن کنترل هجوم‬ ‫اوارگان به اروپا به صورت غیرقانونی‪ ،‬عنوان کرد‪ ،‬جامعه جهانی باید‬ ‫مسئولیت خود را در قبال این پرونده بر عهده بگیرد؛ قبل از ان که اوضاع از‬ ‫کنترل خارج شود‪.‬وی ادامه داد‪ ،‬در عوض ارائه کمک های مالی به اوارگان‬ ‫برای ماندن در لبنان‪ ،‬باید این کمک ها در سوریه به انها ارائه شود و بدین‬ ‫صورت بسیاری از انها برای ماندن در لبنان انگیزه ای نخواهند داشت‪.‬‬ ‫میشل عون همچنین اظهار داشت‪ :‬امکان ندارد ما در انتظار راهکاری‬ ‫سیاسی باشیم که احتمال دارد به تاخیر بیفتد چرا که به خوبی می دانیم انچه‬ ‫مطرح می کنیم بازگشت به مناطق امن است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری لبنان در پایان تاکید کرد‪ ،‬اظهارات کشورهای غربی‬ ‫در خصوص اینکه اوارگان ترس و نگرانی های امنیتی و سیاسی از بازگشت‬ ‫دارند‪ ،‬با واقعیت مطابقتی ندارد‪ ،‬زیرا حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن از انها بدون ثبت‬ ‫هیچگونه حادثه یا سختی واذیتی به سوریه بازگشتند‪ ،‬در حالی است که‬ ‫صدها هزار تن از انها در انتخاب بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری سوریه‬ ‫در سفارت این کشور در لبنان مشارکت داشتند‪ .‬پس چگونه می توانند مورد‬ ‫هدف نظام سوریه قرار بگیرند؟‬ ‫رگیری های نظامی روسیه و اوکراین در حالی به هفتادوششمین روز خود‬ ‫رسیده است که «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز گذشته (دوشنبه) در‬ ‫مراسم رژه «روز پیروزی» که در میدان سرخ مسکو برگزار شد‪ ،‬حضور یافت و به‬ ‫مناسبت هفتادوهفتمین سالگرد جشن ملی بزرگ‪ ،‬پیام هایی برای شماری از سران‬ ‫جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و ملت های گرجستان و اوکراین ارسال و‬ ‫بر ضرورت ریشه کن شدن «نئونازیسم» تاکید کرد‪.‬‬ ‫«بن واالس» وزیر دفاع انگلیس در واکنش به سخنرانی پوتین اعالم کرد هیچ‬ ‫«روز پیروزی» نمی تواند وجود داشته باشد‪ ،‬فقط بی شرمی و مطمئناً شکست در‬ ‫اوکراین است‪« .‬یوری بوریسوف» معاون نخست وزیر روسیه نیز روز گذشته از‬ ‫ازمایش نسل جدیدی از موشک های مافوق صوت در این کشور خبر داد و اعالم‬ ‫کرد که مسکو موشک ها و مهمات مدرن با دقت باال برای تکمیل عملیات نظامی در‬ ‫اوکراین دارد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش پایگاه خبری «بیزنس اینسایدر» تحلیلگر سابق مسائل روسیه‬ ‫در سازمان سیا روز دوشنبه مدعی شد روسیه عالوه بر عملیات نظامی در اوکراین‬ ‫در صدد استفاده از ابزار سایبری برای پیشبرد اهداف خود است‪ .‬همزمان دولت «جو‬ ‫بایدن» رئیس جمهور امریکا به دلیل ترس از حمله سایبری روسیه در بحبوحه بحران‬ ‫اوکراین‪ ،‬تحقیقات امنیت ملی درباره نرم افزار انتی ویروس «کسپرسکی لب» متعلق‬ ‫به روسیه را تشدید کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سالگرد روز پیروزی روسیه و رژه نظامیان این کشور‪،‬‬ ‫تلویزیون های ماهواره ای روسیه هک شد و جمالتی برای حمایت از اوکراین بر ان‬ ‫ظاهر گردید‪ .‬سفیر روسیه در لهستان نیز روز گذشته بر اساس رسم معمول جشن‬ ‫«روز پیروزی» با دسته گل برای ادای احترام بر سر مزار سربازان روسی کشته شده‬ ‫در جنگ جهانی دوم در ورشو حاضر شد که از سوی مردم با رنگ قرمز هدف‬ ‫حمله قرار گرفت‪.‬‬ ‫شرکت گوگل شروع به مسدودسازی حساب های کاربری اعضای پارلمان‬ ‫روسیه کرده است‪ .‬گفته می شود این مسدود سازی در راستای تحریم های غرب بر‬ ‫روسیه باشد‪« .‬دیمیتری راگوزین» رئیس اژانس فضایی روسیه اما «ایالن ماسک»‬ ‫میلیاردر امریکایی را به دادن تجهیزات مخابراتی به نیرو های اوکراینی متهم کرد‪.‬‬ ‫در بحبوحه تحریم های غرب عیله روسیه به دلیل حمله به اوکراین‪ ،‬نشریه‬ ‫بلومبرگ روز گذشته گزارش داد واردات انرژی و کاالی چین از روسیه در ماه‬ ‫اوریل رکورد زد و پیش بینی می شود این میزان واردات به دلیل افزایش قیمت‬ ‫جهانی انرژی باشد‪ .‬همزمان «ژانگ هانهویی» سفیر چین در روسیه نیز در مصاحبه ای‬ ‫از تصمیم مسکو و پکن برای تقویت روابط خود در زمینه نظامی‪ ،‬انرژی و فضا خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نشریه فایننشال تایمز اما روز دوشنبه گزارش داد اتحادیه اروپا از طرح ممنوعیت‬ ‫حمل نقل نفت خام روسیه‪ ،‬به دلیل حجم باالی مخالفت ها عقب نشینی کرده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری شین هوا نیز گزارش داد که قیمت بنزین روز یکشنبه در استان تورنتوی‬ ‫کانادا به رقم ‪ ۱.۹۹‬دالر کانادا در هر لیتر رسید که به طور بی سابقه ای افزایش یافت‪.‬‬ ‫با کمیاب شدن اقالم ضروری و مایحتاج مردم المان‪ ،‬اتحادیه های خرده فروشی‬ ‫در این کشور از مردم می خواهند تنها به اندازه نیاز از فروشگاه ها خرید کنند‪ .‬وزیر‬ ‫توسعه اقتصادی و همکاری المان پیش از این گفته بود به دلیل اسیب دیدگی‬ ‫زنجیره های تامین و متوقف شدن تولیدات کشاورزی در سایه جنگ اوکراین‪،‬‬ ‫احتمال مواجه با بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی دوم باالست‪.‬‬ ‫فریدونمجلسیو‬ ‫جاللخوش چهرهبررسیکردند‬ ‫«انریکهمورا»درتهرانبهدنبالچیست؟‬ ‫به طرح سوال مذکور پرداخته است‪ .‬پاسخ‬ ‫فریدون مجلسی و جالل خوش چهره‬ ‫در مورد محر ک ها و اهداف اصلی سفر‬ ‫انریکه مورا به تهران را در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫“فریدون مجلسی” دیپلمات سابق و‬ ‫کارشناس روابط بین الملل معتقد است‪:‬‬ ‫«تردیدی نیست که انریکه مورا در سفر‬ ‫به تهران به دنبال تشویق ایران‪ ،‬جهت‬ ‫نشان دادن انعطاف پذیری بیشتر در مسیر‬ ‫احیای برجام است‪ .‬بدون شک احیای‬ ‫برجام با توجه به وضعیت نه چندان مساعد‬ ‫اقتصادی ایران‪ ،‬کامال در راستای منافع‬ ‫تهران قرار دارد‪ .‬البته که در این میان‪،‬‬ ‫اروپایی ها دلشان برای ایران نسوخته‬ ‫که چنین فعاالنه به دنبال احیای برجام‬ ‫هستند؛ خیر‪ .‬ا ن ها بیش از همه نگران خود‬ ‫هستند‪ .‬ا ن ها به این نکته توجه دارند که‬ ‫ایران یکی از بزرگترین دارندگان منابع‬ ‫انرژی و دیگر مواد اولیه است که جهان‬ ‫به ویژه در شرایط کنونی که شاهد اوج‬ ‫گیری جنگ اوکراین هستیم‪ ،‬به شدت از‬ ‫فقدان ا ن ها رنج می برد و در این میان‪ ،‬به‬ ‫طور خاص اروپا مایل است که از حیث‬ ‫انرژی‪ ،‬صرفا محدود به روسیه نباشد‪ .‬باید‬ ‫توجه داشته باشیم که ایران سال هاست‬ ‫از بازا ر های مهم بین المللی جهان فاصله‬ ‫گرفته (تحت تاثیر تحریم های بین المللی)‬ ‫و اکنون ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم‬ ‫تا کاستی ها و عقب ماندگی های گذشته را‬ ‫جبران کنیم‪».‬‬ ‫مجلس همچنین بر این عقیده است‬ ‫که‪« :‬ایران به عنوان بازار سنتی اروپا‪،‬‬ ‫همواره برای این قاره جذاب بوده است و‬ ‫اروپایی ها قصد دارند تا از طریق تسهیل‬ ‫روند احیای برجام‪ ،‬به نوعی از امتیازات‬ ‫و منافعی که ایران می تواند ا ن ها را در‬ ‫اختیار غرب (در بحث انرژی) بگذارد‪،‬‬ ‫بهره برد‪ .‬به نظر من در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫دستگاه سیاست خارجی و سیاستگذاری‬ ‫کشورمان نیز با توجه به فرصت های‬ ‫گفته اند که به دنبال ارائه یک راه حل‬ ‫میانه در معادله اتمی ایران هستند‪ ،‬باید‬ ‫گفت که ما هنوز نمی دانیم این راه حل‬ ‫چیست‪ .‬اگرچه‪ ،‬گمانه زنی های مختلفی در‬ ‫مورد خارج شدن نام سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی از فهرست سازما ن های تروریستی‬ ‫امریکا و یا بخشی از تحریم های مرتبط‬ ‫با این نهاد نظامی ایرانی به گوش رسیده‬ ‫است‪ .‬با این همه‪ ،‬در مورد اینکه تهران در‬ ‫شرایط کنونی تا چه میزان برای راه حل‬ ‫میانی ارائه شده از سوی اروپا امادگی‬ ‫دارد‪ ،‬باید بگویم که این مساله تا حد‬ ‫زیادی بستگی به این مساله دارد که ایران‬ ‫خواهد دید‪ ،‬اساسا منافعی که از این‬ ‫پیشنهاد می برد به چه نحوی است‪ .‬اگرچه‬ ‫به اعتقاد من‪ ،‬انجام توافق به نفع موقعیت‬ ‫اقتصادی ایران هست که روز به روز‬ ‫وضعیت بحرانی تری پیدا می کند‪».‬‬ ‫جالل خو ش چهره در پایان افزود‪:‬‬ ‫«الزم است که ایران هر چه سریع تر به‬ ‫جامعه جهانی بازگردد و پرونده اتمی خود‬ ‫را به بحران اوکراین گره نزند‪ .‬به نحوی‬ ‫که تنها منافع ان نصیب رو س ها شود‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬از چشم اندازی کلی‪ ،‬من امید‬ ‫چندانی به ثمر رسیدن مذاکرات انریکه‬ ‫مورا در تهران ندارم به ویژه اینکه ایران‬ ‫پیش از انتشار خبر این سفر‪ ،‬اکراه خود‬ ‫را از انجام شدن ان اعالم کرده بود‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬انریکه مورا در سفری که من‬ ‫فکر می کنم سه الی چهار روز نیز به طول‬ ‫خواهد انجامید‪ ،‬به ایران می اید تا اخرین‬ ‫چانه زنی های هسته ای را انجام دهد‪ .‬اگر‬ ‫مذاکرات وی در تهران به نتیجه هم نرسد‪،‬‬ ‫به نظر من روند مذاکرات ایران و غرب‪،‬‬ ‫دچار نوعی حالت تعلیق خواهد شد و باید‬ ‫صبر کرد و دید که در رو ز ها و ما ه های‬ ‫اینده‪ ،‬چه شرایط جدیدی پیش خواهد‬ ‫امد تا ایران و دیگر طر ف های برجامی‬ ‫بار دیگر در مسیر مذاکره و تعامل قرار‬ ‫گیرند‪».‬‬ ‫همزمان با حاکم شدن دور ه ای از‬ ‫رکود و سکون در چهارچوب معادله اتمی‬ ‫ایران و روند مذاکرات وین که در قالب‬ ‫ان‪ ،‬طرفین اصلی مذاکرات یعنی ایران و‬ ‫امریکا‪ ،‬یکدیگر را به عدم انعطاف پذیری‬ ‫متهم می کنند‪“ ،‬جوزپ بورل”‪ ،‬مسوول‬ ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی‬ ‫در یک موضع گیری‪ ،‬از سفر انریکه مورا‪،‬‬ ‫معاون خود و نماینده اروپا در مذاکرات‬ ‫وین به تهران در هفته جاری (روز سه‬ ‫شنبه) خبر داده است‪ .‬البته که پیش از این‬ ‫نیز برخی اخبار از سوی محافل خبری دال‬ ‫بر این مساله منتشر می شد که اروپا اصرار‬ ‫به سفر انریکه مورا به تهران و رایزنی با‬ ‫مقا م های ایرانی در قالب معادله مذاکرات‬ ‫وین دارد با این حال‪ ،‬طرف ایرانی پاسخ‬ ‫روشنی به این مساله نداده است‪ .‬با این‬ ‫همه‪ ،‬این سفر به صورت رسمی اعالم شده‬ ‫و انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر‬ ‫این باورند که انریکه مورا در سفر خود‬ ‫به تهران‪ ،‬به طور خاص با توجه به ایفای‬ ‫نقش سنتی اروپا در قالب معادله هسته ای‬ ‫ایران که به نوعی همواره پیام رسان و‬ ‫رابط میان ایران و امریکا بوده‪ ،‬برخی‬ ‫پیشنهادات و پیا م های طرف امریکایی را‬ ‫به ایران منتقل خواهد کرد و در مقابل‪،‬‬ ‫نقطه نظر های طرف ایرانی را هم به سمع‬ ‫و نظر امریکا خواهد رساند‪ .‬مساله ای که‬ ‫شاید به باز شدن گره مذاکرات اتمی وین‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬هنوز هم پرسش های‬ ‫فراوانی در رابطه با این مساله مطرح است‬ ‫که اساسا انریکه مورا در سفر به تهران به‬ ‫دنبال چیست؟‬ ‫باید از هر فرصتی استفاده کنیم‬ ‫در گفتگو با “فریدون مجلسی”‪،‬‬ ‫دیپلمات سابق و کارشناس روابط بین‬ ‫الملل و همچنین “جالل خوش چهره”‪،‬‬ ‫روزنامه نگار و کارشناس سیاست خارجی‪،‬‬ ‫پیش امده‪ ،‬باید فعاالنه وارد میدان شوند‬ ‫و از طریق اتخاذ یک دیپلماسی فعال‪،‬‬ ‫تا حدی زمینه را جهت بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران از مجرای فعالیت های‬ ‫دیپلماتیک فراهم سازند‪».‬این کارشناس‬ ‫روابط بین الملل در ادامه گفت‪« :‬ما‬ ‫سال هاست که از روابط تنش امیز در‬ ‫تعامالت خارجی خود رنج می بریم و‬ ‫ایجاد نوعی فضای ارامش در این عرصه‪،‬‬ ‫خود می تواند بستر مناسبی جهت توسعه‬ ‫ایران در ابعاد مختلف باشد‪ .‬با این همه‪،‬‬ ‫به نظر من سف ِر انریکه مورا رویداد مهمی‬ ‫است که ما باید تا جای ممکن با نگاهی‬ ‫عملگرایانه و نه صرفا ایدئولوژیک به ان‬ ‫بنگریم و منافع کشور خود را از ان تامین‬ ‫کنیم‪ .‬امید است که طرف ایرانی با نگاهی‬ ‫واقع بینانه در مسیر حل مناقشه اتمی ایران‬ ‫حرکت کند و اجازه ندهد منافع ملی‬ ‫کشور اسیب ببیند و دستاور د های بزرگتر‪،‬‬ ‫فدای اختالفات کوچک و محدود شوند‪».‬‬ ‫مجلسی در پایان افزود‪« :‬در مدت‬ ‫اخیر‪ ،‬با ر ها و با ر ها در برهه هایی که ایران‬ ‫و غرب در چهارچوب مساله اتمی تهران‬ ‫در استانه دستیابی به یک توافق بوده اند‪،‬‬ ‫شاهد وقوع برخی اتفاقات بوده ایم که‬ ‫اساسا فضای مذاکرات و تعامالت میان دو‬ ‫طرف را مخدوش کرده اند‪ .‬مساله ای که‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬طرف یا طر ف هایی وجود‬ ‫دارند که از حصول یک توافق اتمی جدید‬ ‫میان ایران و غرب اسیب می بینند‪ .‬ما باید‬ ‫با در نظر داشتن این نکته‪ ،‬نقشه ا ن ها را‬ ‫خنثی کنیم و صرفا منافع ملی کشورمان را‬ ‫به مثابه نقشه راه خود تعریف کنیم‪».‬‬ ‫شانس موفقیت مذاکرات مورا در‬ ‫تهران چندان باال نیست‬ ‫“جالل خوش چهره” کارشناس‬ ‫سیاست خارجی نیز در گفتگو با فرارو‬ ‫درباره این سفر مهم گفت‪« :‬سفر انریکه‬ ‫مورا به تهران جلو ه ای عینی از اخرین‬ ‫زحمات‪ ،‬جهت کمک به روند احیای‬ ‫‪7‬‬ ‫برجام در چهارچوب مذاکرات اتمی وین‬ ‫است‪ .‬یکی از اصلی ترین طر ف هایی که‬ ‫سعی داشت توافق اتمی جدیدی میان ایران‬ ‫و غرب در قالب مذاکرات وین صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬اروپایی ها بودند‪ .‬اگرچه معموال‬ ‫اروپایی ها از نگاه تهران‪ ،‬طر ف های درجه‬ ‫سه بوده اند (امریکا‪ ،‬و روسیه و چین‪،‬‬ ‫درجه اول و دوم بوده اند) با این حال‪،‬‬ ‫حجم مبادالت تجاری ایران با اروپا بیشتر‬ ‫از دیگر طر ف های برجامی بوده است‪ .‬از‬ ‫این منظر‪ ،‬اروپایی ها در تالش هستند تا‬ ‫به عنوان یکی از طر ف هایی که از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬در قالب تروئیکای اروپایی وارد‬ ‫گفتگو های هسته ای با ایران شده بودند و‬ ‫در ادامه‪ ،‬در بحث انعقاد برجام در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬ایفای نقش داشتند و متعاقبا پس‬ ‫از خروج دولت ترامپ از برجام در سال‬ ‫‪ ،۲۰۱۸‬تال ش های فراوانی را انجام دادند‪،‬‬ ‫ایران را در دایره تعهدات برجامی نگه‬ ‫دارند و پس از روی کار امدن دولت‬ ‫بایدن نیز فعاالنه به دنبال احیای برجام بوده‬ ‫و همواره نگران این موضوع بوده اند که‬ ‫از چه از نظر پرستیژ و اعتبار سیاسی شان و‬ ‫چه از منظ ِر منافع اقتصادی قابل توجهی که‬ ‫از روند احیای برجام می توانند ببرند‪ ،‬این‬ ‫مذاکرات به نتیجه نرسد‪.‬‬ ‫خو ش چهره ادامه داد‪« :‬از این جهت‪،‬‬ ‫تالشی که انریکه مورا انجام می دهد و‬ ‫قرار است در سفری که برخالف سفر های‬ ‫قبلی‪ ،‬بیش از ‪ ۲۴‬ساعت خواهد بود‪ ،‬عمال‬ ‫نمودی عینی از اخرین تال ش های اروپا‬ ‫جهت حفظ برجام و اعتبار اروپا و ایجاد‬ ‫بستری برای کشو ر های اروپایی در بحبوحه‬ ‫جنگ اوکراین است تا بتوانند مساله برجام‬ ‫را به یک سرانجام برسانند و به طور خاص‬ ‫برخی امکانات و ظرفیت هایی را که ایران‬ ‫می تواند در بحبوحه بحران مذکور به غرب‬ ‫ارائه کند‪ ،‬فعال سازد‪».‬‬ ‫این کارشناس مسائل سیاسی گفت‪:‬‬ ‫«در رابطه با این موضوع که اروپایی ها‬ ‫چهارشنبه ‪ 21-‬اردیبهشت‪ 1401‬شماره‪1577‬‬ ‫بین الملل‬ ‫انصاراهلل‪ :‬با مذاکرات‬ ‫یمنی‪ -‬یمنی موافقیم‬ ‫اما شرط داریم‬ ‫عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد که‬ ‫جنبش انصاراهلل نه تنها مذاکرات یمنی‪ -‬یمنی را رد نمی کند‬ ‫بلکه این جنبش بر ضرورت ایجاد جوی مثبت به دور از‬ ‫هیاهوهای خارج از میز مذاکرات و رها از فشارهای خارجی‬ ‫تاکید دارد‪.‬‬ ‫به نقل ازالمیادین‪ ،‬عبدالملک العجری‪ ،‬عضو دفتر سیاسی‬ ‫جنبش انصاراهلل یمن‪ ،‬شامگاه دوشنبه با اعالم نظر مثبت جنبش‬ ‫انصاراهلل یمن درباره ادامه مذاکرات یمنی‪ -‬یمنی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که این جنبش جهت ادامه روند کار مذاکرات پیش رو‬ ‫شروطی را تعیین کرده است‪.‬‬ ‫وی در پیامی در توییتر با ارائه جزئیات بیشتر در این باره‪،‬‬ ‫نوشت؛ جنبش انصاراهلل یمن هرگونه گفت وگو با سایر‬ ‫طرف های یمنی را به عنوان شریکی در هر حل و فصل سیاسی‪،‬‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه شروط جنبش انصاراهلل یمن را اینگونه بیان‬ ‫کرد؛ مذاکرات باید به دور از فشارهای خارجی صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬گفتگوها باید در فضایی مناسب و به دور از تنش ها‬ ‫برگزار شود‪ ،‬ابتدای این گفتگوها‪ ،‬رفع محاصره یمن و توقف‬ ‫جنگ باشد سپس به مسائل سیاسی کشیده شود و مذاکرات از‬ ‫هیاهوهای خارج از مذاکرات تاثیر نپذیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه نوشت؛ این عادالنه نیست که دم از گفتگو‬ ‫زده شود در حالی که محاصره اقتصادی و هدف گیری یمن‬ ‫ادامه دارد‪ .‬به تعبیر وی “ این میز بیشتر از انکه میز مذاکرات‬ ‫باشد‪ ،‬میز دیکته کردن و اعمال فشار خواهد بود”‪.‬‬ ‫یحیی سریع‪ ،‬سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر گفته‬ ‫بود‪ :‬مردم ما با لحظات تعیین کننده ای در تاریخ روبرو هستند‪.‬‬ ‫یا دشمن جدیت خود را در مورد اتش بس نشان دهد یا طبق‬ ‫روال معمول ان را زیر پا می گذارد‪.‬‬ ‫نیروهای ائتالف سعودی و مزدوران ان اتش بس انسانی‬ ‫و نظامی اعالم شده در یمن را که از دوم اوریل گذشته بین‬ ‫ائتالف سعودی و دولت صنعا به اجرا گذاشته شد را بارها‬ ‫نقض کردند‪.‬‬ ‫افزایش نگرانی امریکا از‬ ‫تبدیل شدن اوکراین به‬ ‫محل جنگ نیابتی با روسیه‬ ‫پایگاه هیل گزارش داد‪ ،‬تعهد جو بایدن به حمایت از اوکراین در جنگ با‬ ‫روسیه به ناگهان با اعمال فشار از سوی او برای اجتناب از رویارویی مستقیم با‬ ‫مسکو‪ ،‬مصادف شده است‪.‬‬ ‫نقل از پایگاه هیل‪ ،‬گزارش شده که رئیس جمهور امریکا به مقامات نظامی‬ ‫و اطالعاتی کشورش از بابت انتشار افشاگری ها درباره چگونگی تاثیر کمکهای‬ ‫اطالعاتی امریکا در کشتن ژنرالهای ارشد روسیه و غرق ساختن یک کشتی‬ ‫جنگی این کشور از سوی اوکراین اعتراض کرده و این موضوع بر وجود تنش و‬ ‫به هم ریختگی در پیامهای ارسالی از سوی دولت امریکا تاکید می کند‪.‬‬ ‫جن ساکی‪ ،‬دبیر مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه گفت‪ :‬رئیس جمهور‬ ‫امریکا از افشای این اطالعات ناراضی بود‪ .‬نظر او این بود که این یک بیان‬ ‫نادرست از نقش ما و همچنین بیانی نادرست در قبال نقش اوکراینی ها و همچنین‬ ‫دست کم گرفتن نقش و روابط انها بود و او احساس نمی کرد که انها سازنده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ساکی جزئیات اظهارات بایدن را تایید نکرد‪ .‬توماس فریدمن در ستونی‬ ‫در نیویورک تایمز گزارش داد که رئیس جمهور امریکا با مدیر اطالعات ملی‬ ‫امریکا‪ ،‬رئیس سازمان سیا و وزیر دفاع کشورش تماس گرفته تا به انها هشدار‬ ‫دهد که چنین “گفتگوهای بی پرده” باید فورا ً “قبل از اینکه خودمان را در یک‬ ‫جنگ ناخواسته با روسیه بیابیم” متوقف شوند‪.‬‬ ‫دولت امریکا مدت هاست که گام هایی اتخاذ می کند تا این طور جلوه دهد‬ ‫که حمایت امریکا از اوکراین به حد درگیری مستقیم با مسکو ‪ -‬حتی زمانی که‬ ‫خود رئیس جمهور نامناسب رفتار می کند‪ -‬نمی رسد‪.‬‬ ‫بایدن اغلب با کنار گذاشتن مرزهای رسمیت در سخنرانی های خود‪،‬‬ ‫والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جنایتکاری جنگی خوانده که باید قدرت‬ ‫را تسلیم کند‪ .‬اما کارمندان دولت او به سرعت تالش کرده اند که از این نظرات‬ ‫او عقب نشینی کنند‪.‬‬ ‫حامیان جنگ طلب اوکراین که از امریکا به سبب دست نگه داشتن از ارائه‬ ‫کمک های نظامی تعیین کننده و مرگبار به اوکراین انتقاد کرده اند‪ ،‬به این روایت‬ ‫کمک کرده اند که امریکا در حال اتخاذ اقداماتی به جهت اجتناب از ورود به‬ ‫درگیری مستقیم با مسکو است‪.‬‬ ‫اما این موضع به طور فزاینده ای غیرموجه تر می شود چرا که دولت امریکا‬ ‫با ارسال تسلیحات بزرگتر و دوربردتر و درخواست از کنگره برای تصویب ‪33‬‬ ‫میلیارد دالر کمک مضاعف برای اوکراین‪ ،‬بر حمایت خود از این جنگ بیش از‬ ‫پیش تاکید کرده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫نکونام‪ :‬از استقالل رفتم تا یکسری کارها را‬ ‫به اجبار نکنم‪ /‬کی روش حامی ام بود‬ ‫جوانوپرازانگیزهاست‪،‬خستگیبرایشمعنا‬ ‫ندارد؛برایکارشب وروز‪،‬گرماوسرمانمی شناسدو‬ ‫عجیبقانون هایخاصخودشرادارد‪.‬قانون هایش‬ ‫برایمتمایزکردنخودشازدیگراننیست‪،‬دلش‬ ‫می خواهدشاگردانشبهدرستیرشدکنند‪،‬دریک‬ ‫زندگیحرفه ایفوتبال‪.‬‬ ‫خیلی زود مطرح شد و کمتر از‪ ۲۰‬سال داشت‬ ‫کهپیراهنتیم ملیایرانرابهتنکرد‪.‬مغرورنشدو‬ ‫راهشرااهستهوپیوستهادامهداد؛درمسیرفوتبالی اش‪،‬‬ ‫اوساسونایاسپانیامقصدیشیرینودلنشینبرایشبود‪.‬‬ ‫امانازگلیکهباالیسرکاناواروکاپیتانتیم ملیایتالیا‪،‬‬ ‫بهکاسیاسگلرافسانه ایرئالی هازد؛هممحبوب ترشد‬ ‫وهمبزرگتربرایایرانی ها‪.‬‬ ‫“نکو”شعارهواداراناسپانیاییبود؛شعاریکه‬ ‫وقتیبرایبزرگداشتبازیکنمحبوب“سرخ ها”‬ ‫ناندازمی شد‪،‬ماایرانیهارابهوجد‬ ‫درپامپلوناطنی ‬ ‫می اورد‪،‬مثلیکغرورملی‪.‬درمسیرشهرچهبوده‬ ‫صعودبوده‪،‬ازتیم ملیگرفتهتابازیدرجام جهانیو‬ ‫اروپاوحتیگلنجات بخش اشبرایماندناوساسونا‬ ‫دراللیگاوحاالمربیگری‪...‬‬ ‫هیچوقتراهتنزلرادرپیشنگرفتحتیان‬ ‫روزیکهدرمتننامهخداحافظی اشنوشت“بچهکه‬ ‫بودموقتیمی گفتندکفش هایشراآویختفکر‬ ‫می کردمبایدکفش هایمراازجاییآویزانکنمولی‬ ‫بعدهافهمیدمکهباآویزانکردنکفشخیلیاز‬ ‫آرزوهایتهمآویختهخواهدشد‪”.‬اماجوادنکونام‬ ‫کهدراوجپختگیدرفوتبال‪،‬کفش هایشرااویخت‪،‬‬ ‫نهتنهاهیچوقتکفشارزوهایشرااویزاننکرد‪،‬‬ ‫بلکهباهمانکفش هابهسویارزوهایبزرگتردوید‪.‬‬ ‫نکوی‪ ۴۱‬سالهاهدافیداردبهبلندایکارنامه‬ ‫درخشانش؛اوبهمربیگریدراروپافکرمی کند‪،‬شانسی‬ ‫که در اوساسونا برایش وجود دارد و اگرچه حاال هم‬ ‫می تواندهدایتتیم ملیراهمبرعهدهداشتهباشداما‬ ‫فعالدرفوالدخوشمی درخشد‪.‬‬ ‫خبرنگارایسنابااینمربیجوانکهعالقهچندانیبا‬ ‫مصاحبهوبودندررسانه هانداردبهگفت وگونشست؛‬ ‫بعدازتمرینبهمحلگفت وگوامدوعجیببودکه‬ ‫اصالخستهنبودوتمامدغدغه اشاتمامگفت وگوو‬ ‫رفتنبرایبرنامه ریزیتمرینبعدیبود‪.‬‬ ‫در ادامه این گفت وگو را که به نوعی از صفر تا‬ ‫صدبا“جوادنکونام”است‪،‬می خوانید‪.‬‬ ‫یکارهارابه‬ ‫نکونام‪:‬ازاستقاللرفتمتایکسر ‬ ‫اجبارنکنم‪/‬کی روشحامیمنبود‬ ‫*جوادنکونامفوتبالحرفه ایراچگونهوازکجا‬ ‫شروعکرد؟‬ ‫من فوتبال حرفه ای ام را از سال‪ ۷۰‬و با نفت تهران‬ ‫شروعکردم‪.‬ابتدادرنوجواناننفتوسایپابودموسپس‬ ‫بهراه اهنرفتموتاردهسنیبزرگساالننیزبرایاین‬ ‫تیم بازی کردم‪ .‬بعد از راه اهن هم در سال‪ ۷۶‬به تیم ملی‬ ‫جوانان دعوت شدم و سپس راهی تیم پاس شدم و تا‬ ‫روزیکهازفوتبالایرانلژیونرشدمباتیمپاسبودم‪.‬‬ ‫*ازتیمپاسبیشتربگویید؛تیمیکهنبودش‬ ‫حسرتخیلی هاشدهاست‬ ‫زمانیکهباپاسبودمدردومکانمختلفتمرین‬ ‫می کردیموامکاناتایده الینداشتیماماکاریکه‬ ‫انجامدادیم‪،‬اینبودکهتمرکزمانتنهارویتمرین‬ ‫وکارمانبودوتوانستیمدرفوتبالموفقشویمزیرا‬ ‫انگیزهوانرژیجوانیداشتیموخیلیتالشمی کردیم‬ ‫کهبهموفقیتبرسیم‪.‬بعدهمکهپاسبهاکباتانانتقال‬ ‫پیداکردیکباشگاهحرفه ایبودوانزمانامکاناتی‬ ‫داشتیمکهشایداالنخیلیازتیم هاندارندوکاریکه‬ ‫انجاممی دادیماینبودکهبهصورتحرفه ایتمرین‬ ‫می کردیموحتیاستادیوماختصاصیداشتیماماباید‬ ‫بهحالکسانیکهباعثشدنداکنونباشگاهپاسحال‬ ‫وروزخوبینداشتهباشدتاسفخورد‪.‬وقتیبهاین‬ ‫باشگاهمی روم‪،‬شرایطانبرایمناراحتکنندهاست‬ ‫وبایدبرایاینفوتبالناراحتبودکهنتوانستیمازاین‬ ‫باشگاهبهخوبیوحرفه ایمحافظتکنیم‪.‬البتهباید‬ ‫سالمیهمکنیمبهان هاییکهزحمتکشیدندوپاس‬ ‫رانابودکردندوفوتبالرابهاینجایگاهرساندندتاچنین‬ ‫باشگاهخوبوحرفه ایرادرفوتبالایراننداشتهباشیم‪.‬‬ ‫درکلبانابودتیمپاسبهنظرمنفوتبالوبازیکنانما‬ ‫ضررکردندزیرااینباشگاه‪،‬بازیکنانواستعدادهای‬ ‫خیلیخوبیداشتامابارفتارغیرحرفه ایکهانجامشد‬ ‫باعثشدندکهخیلیازبازیکناننابودشوندوپاساز‬ ‫بینبرود‪.‬ضمناینکهبایدبگویمپاسهمدان‪،‬پاس‬ ‫تهراننیست‪.‬بهنظرمهمیشهیکسوالدرفوتبالایران‬ ‫باقیخواهدماندانهم“سرنوشتپاستهران”است‪.‬‬ ‫*جوادنکونامازهمینپاسهملژیونرشد؛امابا‬ ‫وجودپیشنهادهایاروپاییچراامارات؟‬ ‫من سال‪ ۸۵‬که از پاس جدا شدم‪ ،‬به امارات رفتم و‬ ‫اینانتخابعلی رغمچندپیشنهاداروپاییبود؛منکارم‬ ‫باکایزرسالترنتمامشدهبوداماسرمربیوقتاقای‬ ‫دنیزلیبهمناجازهندادکهبروم‪.‬ازیکتیمترکیه ای‬ ‫همپیشنهادداشتمکهباشگاهموافقتنکردودرنهایت‬ ‫درنیم فصلاخر قراردادمباپاسوقتیازتیماماراتی‬ ‫پیشنهادخوبیدریافتکردموپولخوبیهمنصیب‬ ‫باشگاهمی شد‪،‬انموقعباجداییمنموافقتشد‪.‬‬ ‫منبهاماراترفتمتابتوانمتجربهبیرونازفوتبالبازی‬ ‫کردنرابرایجام جهانیپیداکنموبعدازانهمبتوانم‬ ‫دراینرقابت هاخوببازیکنموبهعنوانبازیکن‬ ‫ازادبهکشورهایاروپاییترانسفرشوم‪.‬البتهانزمان‬ ‫حتیبااستقاللهمصحبتکردهبودکهاگرخارجاز‬ ‫ایرانبازینکنمبهاینباشگاهبروماماتصمیمرابرای‬ ‫لژیونرشدنگرفتهبودم‪.‬‬ ‫*درخششدرجامجهانی‪ ۲۰۰۶‬اتفاقاتخوبیرا‬ ‫برایشمارقمزدومشتریاناروپاییخوبیخواهانشما‬ ‫شدند‪،‬امااوساسوناانتخابشماشد‬ ‫درجامجهانیدوپیشنهادازالمانداشتمکهیکی‬ ‫همانکایزرسالترنبودویکپیشنهادهمازاسپانیاو‬ ‫تیماوساسونابهمنرسید‪.‬منخودمعالقه مندبهفوتبال‬ ‫اسپانیابودموترجیحدادمدراسپانیابازیکنم‪.‬بهنظرم‬ ‫انتخابخیلیخوبیداشتم‪.‬‬ ‫*بهنظرمیایدحضوردراسپانیابخشبزرگیاز‬ ‫اتفاقاتمهمزندگیشمااست؛چقدرموافقید؟‬ ‫بله‪،‬حضورمدراسپانیایکدورهفوتبالیفوق العاده‬ ‫بودووقتیتماماتفاقاتدورانفوتبالی امراکهدر‬ ‫اسپانیابرایمرقمخورد‪،‬مرورمی کنم‪،‬بعضیمواقع‬ ‫می گویمشایدخواببودهاست‪.‬زیراازسالاولیکه‬ ‫ان جابودمبارونالدینیو‪،‬اتوئو‪،‬روبینیو‪،‬دیویدبکهام‬ ‫وفننیستلرویبازیکردمتابازیمقابلتیمرویایی‬ ‫مورینیووگواردیوال‪.‬سال هایخوبیراگذراندموبا‬ ‫بازیکن هاییبازیکردمکههمیشهدرذهنمنهستند‪.‬‬ ‫منحداقل‪ ۱۰‬تا‪ ۱۲‬ال کالسیکوبازیکردمومقابل‬ ‫رئالوبارسلوناومقابلمسیورونالدونیزبازیکردمو‬ ‫در بازی هایی بودم که هر چه می گذرد به ارزش ان ها‬ ‫پیمی برم‪.‬مناستفادهکاملیازحضورمدرفوتبال‬ ‫اسپانیاداشتم‪.‬‬ ‫یکارهارابه‬ ‫نکونام‪:‬ازاستقاللرفتمتایکسر ‬ ‫اجبارنکنم‪/‬کی روشحامیمنبود‬ ‫*از مصدومیت در سال‪ ۲۰۰۷‬و اقدام حرفه ای‬ ‫باشگاهاوساسونابگوییدوالبتهالگوبرداریشماوانجام‬ ‫همان کار در مورد ایوب والی در فوالد‬ ‫بعدازبازی هایجا مملت هایاسیازمانیکهبه‬ ‫اسپانیابرگشتمودرحالانتقالبهویارئالبودمکهمقابل‬ ‫همینتیمدریکبازیدوستانهمصدومشدم‪.‬واقعایک‬ ‫سالبدراپشتسرگذاشتمواینکهباشگاهاوساسونا‬ ‫بامنتمدیدکردبهایندلیلبودکهان جابهصورت‬ ‫حرفه ایبهبازیکنوفوتبالنگاهمی کنندووقتی‬ ‫بازیکن شانمصدوممی شودبهاواحتراممی گذارندو‬ ‫انرافراموشنمی کنند‪.‬دران جاایناقدامیککار‬ ‫عادی و معمول است اما در ایران این کار را هیچ کسی‬ ‫انجام نمی دهد و اگر من هم این کار را بلدم و در فوالد‬ ‫انجامدادمبهخاطرتجربه ایبودکهدرفوتبالاسپانیا‬ ‫کسبکردم‪.‬مانیزوظیفهداریمبهبازیکنمصدوم‬ ‫احترامبگذاریموانرادرفوتبالایرانترویجدهیم‪.‬‬ ‫امیدوارمایناتفاقدرکشورمانیزبیفتد‬ ‫*رازمحبوبیتجوادنکونامدراوساسوناچهبود؟‬ ‫فقطبازیخوببود‪.‬دراسپانیابهاینصورت‬ ‫نیستکهباصفحاتمجازی‪،‬لیدر‪،‬هوادار وروزنامه‬ ‫هامحبوبشد‪.‬ان جافقطبایدخوببازیکردتا‬ ‫محبوبشد‪.‬منهنوزباسرپرستتیمودوبازیکن‬ ‫سابقاوساسوناکهاکنوندرباشگاهسمتدارندو‬ ‫همچنینمدیررسانهومدیرورزشیباشگاهدرارتباط‬ ‫هستمودوستانخیلیخوبمنهستند‪.‬‬ ‫*چقدرشعارهواداراناسپانیاییوایرانیهابرایتان‬ ‫خوشایندبود؟‬ ‫وقتیایرانیهاجواداللیگاییراسردادند‪،‬واقعا‬ ‫سورپرایزشدم‪.‬ضمناینکهوقتیدراوساسونااسم‬ ‫نکورارویمنگذاشتندخیلیبرایمنخوبو‬ ‫جالببود‪.‬‬ ‫*راستیچرابعدازاوساسوناباوجودپیشنهادهای‬ ‫دیگربهاستقاللرفتید؟‬ ‫مندریکخانوادهاستقاللیبهدنیاامدهبودم‬ ‫وهمیشهدوستداشتمدراستقاللبازیکنمواین‬ ‫عالقه مندیخانواده اموبهویژهپدرمنیزبود‪.‬البته‬ ‫منهیچوقتبههوادارانوبازیکنانپرسپولیسنیز‬ ‫بی احترامینکردمو ُکرینمی خوانم‪.‬منحتیقبلاز‬ ‫اینکهبهفوتبالاماراتبروممی توانستمبهاستقاللبروم‬ ‫اماناصرخانحجازیهمبهمنگفتکهاگرپیشنهاد‬ ‫خارجیداشتیبرووحتیاینراقلعه نوییهمبهمن‬ ‫گفتاگرپیشنهاداروپاییداشتیبرو‪.‬درانبرهههمه‬ ‫دوستداشتندمنپیشرفتکنماماوقتیازامارات‬ ‫برگشتم‪،‬چوندوستداشتمدراستقاللبازیکنم‪،‬به‬ ‫اینتیمرفتم‪.‬درانسالوقتیبااستقاللقهرمانشدم‬ ‫برایخودموخانواده امخیلیخوبوشیرینبود‪.‬در‬ ‫انبرههسعیکردمتادقیقه ایکهبرایاستقاللبازی‬ ‫میکنم‪،‬سالمبازیکنموتنهابهموفقیتاستقالل‬ ‫فکرکنم‪.‬‬ ‫بهنظرمانفصلکهقهرمانهمشدیم‪،‬باتوجه‬ ‫بهاینکهبهیکیازارزوهایمرسیدهبودم‪،‬خوبو‬ ‫شیرینبود‪.‬البتهاالن ِعرقمفقطبهتیمفوالداستو‬ ‫فوالد را دوست دارم‪ .‬من در هر تیمی که باشم فقط‬ ‫برایموفقیتانتیمتالشمی کنموقطعاًبازیکنان‬ ‫وهواداراناستقاللهممی دانندکهمکتباستقالل‬ ‫وتیم هایبزرگاینرامی طلبدکههمیشهپاکو‬ ‫سالمزندگیکنی‪.‬منهمهمیشهاینکاررامی کنم‬ ‫ودرهرتیمیکهباشمبرایانتیمزحمتمی کشم‬ ‫واکنونتمامتمرکز‪ِ ،‬عرقوتعصبمنسبتبهفوالد‬ ‫خوزستاناستزیراباشگاهفوالدتمامامکاناترابرای‬ ‫منفراهمکردهاستکهدراینتیممربیگریکنم‪.‬من‬ ‫حتیکلمه ایدربارهاستقاللوپرسپولیسوسایرتیم ها‬ ‫صحبتنکردهمونخواهمکردچوندرحیطهمن‬ ‫نیستوتنهامسئولیتفوالدرادارم‪.‬‬ ‫گزارش تصویری از دیدار تیم های استقالل مقابل شهرخودرو ‪ /‬پیروزی سخت و شیرین ابی ها‬ ‫مهدیپور‪:‬درچهاربازیبعدیبهتریننتایجراکسبمیکنیم‬ ‫مهدیمهدی پورهافبکتیماستقاللپسازپیروزیمقابلشهرخودرویمشهددرلیگبرترفوتبالاظهارداشت‪:‬بازیخوبیرامقابلشهر‬ ‫خودروانجامدادیمومستحقپیروزیبودیمخداراشکرکهدرپایانبازیشرمندههواداراننشدیم‪.‬ویدرخصوصحضورتماشاگرانادامه‬ ‫داد‪:‬تماشاگرانباحضورشاندلگرمیخاصیرابهمادادندوخیلیازاینبابتخوشحالیمکهانهادوبارهمی تواننددرورزشگاه هاحضورداشته‬ ‫باشند‪.‬می خواهیمدرپایانفصلدرکنارانهاعنوانقهرمانیراکسبکنیم‪.‬مهدی پوردرخصوصشرایطپیشرویاستقاللدردیدارهایاتی‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬مابهدنبالقهرمانیدراینفصلهستیموبایددرچهاردیدارپیشروبهتریننتایجراکسبکنیم‪.‬دراینبینبهحمایتهوادارانهم‬ ‫نیازداریمومطمئنباشیددراینچهاربازیبهدنبالکسبپیروزیهستیمتادرپایانقهرمانیراکسبکنیم‪.‬اینراهمدرنظربگیریدکهاخرفصل‬ ‫هیچتیمیراحتامتیازنمی دهدوهمهتیم هادنبالکسببهتریننتیجههستند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫تصمیممشکوکدرهیاترئیسه‬ ‫فدراسیونفوتبال‪/‬سهجلسهدرسهروز!‬ ‫پای یک برکناری در میان است؟‬ ‫فوتبال در اقدامی عجیب و غیر معمول‬ ‫جلسات متوالی را در دستور کار هفته‬ ‫اینده خود قرار داده است‪.‬‬ ‫حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون‬ ‫فوتبال با درخواست اکثریت اعضا سه‬ ‫نشست متوالی را برای انها در نظر گرفته‬ ‫است که کام ً‬ ‫ال عجیب است‪.‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۴‬یکشنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪ ،‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح دوشنبه ‪۲۶‬‬ ‫اردیبهشت ماه و ساعت ‪ ۱۰‬صبح سه‬ ‫شنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه تاریخ مدنظر‬ ‫جلسات هفته اینده هیات رئیسه است‪.‬‬ ‫این در حالی که مصوبات هیات‬ ‫رئیسه به اندازه ای است که تمامی انها را‬ ‫می توان در یک نشست بررسی کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر شائبه ادامه غیبت‬ ‫مهرداد سراجی باعث شده تا گمانه زنی‬ ‫ها برای برکناری قانونی او مطرح شود‪.‬‬ ‫طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال در‬ ‫صورتی که یکی از اعضای هیات رئیسه‬ ‫هیات رئیسه فدراسیون فوتبال‬ ‫موظف است دعوت از اعضای مجمع‬ ‫عمومی را با ارائه صورتجلسه به انها‬ ‫برای تاریخ دهم خردادماه اعالم کند‪.‬‬ ‫عزل موقت شهاب الدین عزیزی‬ ‫خادم از ریاست فدراسیون فوتبال‬ ‫باعث شده تا هیات رئیسه برای جمع‬ ‫بندی تمام اسناد مالی و نحوه ارسال‬ ‫صورتجلسه نیاز به امضای هشت نفر‬ ‫خود داشته باشند در غیر این صورت‬ ‫هیچ یک از مستندات مورد تایید نیست‬ ‫و مجمع عمومی می تواند نسبت به ان‬ ‫معترض باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که نشست هفته‬ ‫گذشته هیات رئیسه فدراسیون به دلیل‬ ‫غیبت مهرداد سراجی رسمیت پیدا نکرد‬ ‫تا سایر اعضا نتوانند اسناد مالی و تمام‬ ‫نکات مربوط به مجمع عمومی را به‬ ‫تصویب برسانند‪.‬‬ ‫با این حال هیات رئیسه فدراسیون‬ ‫در چهار جلسه متوالی غیبت کند‪ ،‬سایر‬ ‫اعضا می توانند او را برکنار کنند‪.‬‬ ‫باید دید تحرکات جدید هیات‬ ‫رئیسه برای کنار گذاشتن سراجی ربطی‬ ‫به برگزاری نشست های متوالی در‬ ‫هفته اینده دارد یا هیات رئیسه راهکار‬ ‫دیگری را در این زمینه در نظر خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫سراجی در حالی در حساس ترین‬ ‫روزها از حضور در نشست های هیات‬ ‫رئیسه سر باز زده که تیم ملی ایران‬ ‫فرصت چندانی برای هماهنگی جهت‬ ‫برنامه ریزی اردوهای قبل از جام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬ندارد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در چنین شرایطی‬ ‫که هیات رئیسه با شکاف عمیق در بین‬ ‫اعضا روبرو است تشکیل جلسه مجمع‬ ‫عمومی فدراسیون فوتبال بهترین راهکار‬ ‫برای تعیین سرنوشت مدیریتی فدراسیون‬ ‫فوتبال است‪.‬‬ ‫لغو بازی های اسیایی به خاطر‬ ‫مسائل سیاسی؟ بی اطالعم!‬ ‫دبیر کمیته ملی پارالمپیک‪:‬‬ ‫محمد تابع در نشست خبری که امروز‬ ‫سه شنبه در محل کمیته ملی پارالمپیک‬ ‫برگزار شد در مورد تعویق احتمالی‬ ‫بازی های پارااسیایی‪ ،‬سیاست کمیته در‬ ‫این زمینه و دیگر موضوعات مرتبط با‬ ‫ورزش پارالمپیک توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫تابع گفت‪ :‬هنوز در مورد تعویق‬ ‫بازی های پارااسیایی اطالع رسانی‬ ‫رسمی انجام نشده است اما با توجه به لغو‬ ‫بازی های اسیایی احتمال لغو این بازی ها‬ ‫هم خیلی زیاد است‪ .‬امیدواریم زودتر‬ ‫اطالع رسانی رسمی صورت بگیرد چون‬ ‫باید ادامه برنامه ها را بر اساس ان پیگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دبیر کل کمیته در پاسخ به این‬ ‫سئوال که «ایا این کمیته از لغو بازی های‬ ‫پارااسیایی با توجه به خیلی از حواشی‬ ‫و اتفاقات اخیر استقبال می کند یا نه؟»‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکسری فدراسیون ها به خاطر‬ ‫انتخاباتشان دچار تغییر می شوند‪ ،‬قاعدتاً این‬ ‫تغییرات نباید روی امادگی ورزشکاران‬ ‫تاثیر بگذارد اما با توجه به کالس بندی در‬ ‫مورد برخی ورزشکاران و موقعیت انها‬ ‫تغییراتی اعمال شده که طبیعی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬احتمال لغو بازی های‬ ‫پارااسیایی زیاد است اما نباید از مسیر‬ ‫اماده سازی خارج شویم به خصوص‬ ‫که دو سال بعد بازی های پارالمپیک‬ ‫را داریم و در این مدت هم رقابت های‬ ‫کسب سهمیه برای ان را داریم‪ .‬همچنین‬ ‫طرح هایی داریم که اجرای انها به بهبود‬ ‫وضعیت تیم ها و رشته ها کمک می کند‬ ‫مث ً‬ ‫ال اینکه در مورد تیم ملی والیبال نشسته‬ ‫تشکیل تیم «ب» را در برنامه داریم‪.‬‬ ‫تابع افزود‪ :‬از تعویق بازی های‬ ‫پارااسیایی به عنوان یک فرصت برای‬ ‫رسیدگی بهتر به شرایط اردوها و تیم ها‬ ‫استفاده خواهیم کرد‪ .‬این تعویق به منزله‬ ‫تهدید برای ما نیست‪.‬‬ ‫وی در مورد روح اهلل رستمی و‬ ‫اعالم کناره گیری او از تیم ملی پاراوزنه‬ ‫برداری گفت‪ :‬حتماً طی نشست هایی پیگیر‬ ‫موضوع خواهیم بود‪ .‬بعضاً بر اساس شرایط‬ ‫تصمیماتی گرفته می شود اما موضوعات را‬ ‫پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در‬ ‫مورد تغییر اعضای کادر فنی برخی تیم ها‬ ‫و اینکه ایا طبق ایین نامه بوده است یا‬ ‫نه؟ نیز خاطرنشان کرد‪ :‬ایین نامه‪ ،‬مصوبه‬ ‫داخلی ما نیست‪ ،‬بلکه نماینده فدراسیون ها‬ ‫در زمان تصویب انها حضور داشتند‪ .‬ما‬ ‫جلساتی داشتیم و موارد مختلف بررسی‬ ‫و ابالغ شد‪ .‬این ایین نامه برای چند سال‬ ‫قبل است‪ .‬قاعده انتخاب مربی از همان‬ ‫مبدا که فدراسیون ها هستند‪ ،‬برای ایین نامه‬ ‫بازی های پارااسیایی و پارالمپیک هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اگر موارد مورد‬ ‫نظر همخوانی داشته باشد‪ ،‬مشکلی نیست‬ ‫و اگر نباشد‪ ،‬بررسی و بحث می شود‪.‬‬ ‫موضوع سرمربیگری پاراتکواندو هم در‬ ‫حال بررسی است تا اگر مطابقت نداشته‬ ‫باشد و اگر نیاز باشد‪ ،‬تغییرات انجام‬ ‫بشود‪ .‬وقتی تغییر در ریاست می شود‪ ،‬باید‬ ‫منتظر تغییرات در داخل هم باشیم‪ .‬اینکه‬ ‫ورزشکاران با این مقابله می کنند‪ ،‬در‬ ‫ایین نامه هست که ورزشکاران مربی را‬ ‫انتخاب نمی کنند‪.‬‬ ‫تابع با بیان اینکه از موضوعات سیاسی‬ ‫مرتبط با لغو میزبانی چین کام ً‬ ‫ال بی اطالع‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از سال گذشته برنامه های‬ ‫خود را برای این بازی ها اغاز کردیم و‬ ‫برای ماه های اینده هم اعزام های زیادی‬ ‫در رشته های مختلف خواهیم داشت‪،‬‬ ‫منتظر اعالم زمان جدید بازی ها هستیم‪،‬‬ ‫امیدواریم بازی ها حتی با تاخیر برگزار‬ ‫شود اما اگر هم چنین نشود خللی در روند‬ ‫اماده سازی تیم ها و ورزشکارانمان ایجاد‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر‬ ‫در رابطه با عدم پیش بینی کمیته ملی‬ ‫پارالمپیک از وضعیت کاروان ایران در‬ ‫هانگژو و مدال اوری ورزشکاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی داشتیم اما به خاطر اینکه حضور‬ ‫برخی ورزشکاران منوط به کسب سهمیه‬ ‫است‪ ،‬اطالع رسانی دقیق انجام ندادیم‪.‬‬ ‫وگرنه در مورد تعداد طال‪ ،‬نقره و برنز‬ ‫احتمالی ارزیابی اولیه داشتیم‪ ،‬همچنین‬ ‫تغییراتی که از سری میزبان در مورد‬ ‫رشته ها و ماده ها و اوزان انها در حال انجام‬ ‫بود هم در عدم اعالم پیش بینی بی تاثیر‬ ‫نبود‪ .‬البته کالس بندی ورزشکاران و لزوم‬ ‫به روز رسانی انها هم عامل دیگر بود‪.‬‬ ‫تابع افزود‪ :‬امادگی کمیته در حدی‬ ‫است که حتی لباس رژه ورزشکاران برای‬ ‫مراسم افتتاحیه هم خریداری شده است‬ ‫اما در مورد عملکرد کاروان و پیش بینی‬ ‫مدال معذوراتی داشتیم که اشاره شد‪.‬‬ ‫دبیر کمیته ملی پارالمپیک در پاسخ‬ ‫به پرسش دیگر خبرنگار مهر که در‬ ‫مورد بودجه این کمیته مطرح شد و اینکه‬ ‫«تکلیف بودجه مصوب امسال که ویژه‬ ‫بازی های پارااسیایی بود چه می شود؟»‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بودجه اختصاص داده شده‬ ‫بازی های پارااسیایی را شامل می شد‪ ،‬اگر‬ ‫هم بازی ها برگزار نشود باید برای ادامه‬ ‫روند اماده سازی باید هزینه شود‪ ،‬حتی با‬ ‫توجه با هزینه ها‪ ،‬پرداختی ها و‪ ....‬امیدواریم‬ ‫این بودجه مصوب پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫تابع با بیان اینکه اول خردادماه‬ ‫مراسمی برای نکوداشت بتول مشرف‬ ‫جوادی برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬وی معلم‪،‬‬ ‫استاد و پیشکسوت ورزش پارالمپیک‬ ‫است که تاثیر زیادی در رونق ورزش‬ ‫پارالمپیک داشته است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1578

روزنامه صدای اصلاحات 1578

شماره : 1578
تاریخ : 1401/02/24
روزنامه صدای اصلاحات 1576

روزنامه صدای اصلاحات 1576

شماره : 1576
تاریخ : 1401/02/20
روزنامه صدای اصلاحات 1575

روزنامه صدای اصلاحات 1575

شماره : 1575
تاریخ : 1401/02/19
روزنامه صدای اصلاحات 1574

روزنامه صدای اصلاحات 1574

شماره : 1574
تاریخ : 1401/02/18
روزنامه صدای اصلاحات 1573

روزنامه صدای اصلاحات 1573

شماره : 1573
تاریخ : 1401/02/17
روزنامه صدای اصلاحات 1572

روزنامه صدای اصلاحات 1572

شماره : 1572
تاریخ : 1401/02/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!