روزنامه هنرمند شماره 1188 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1188

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1188

روزنامه هنرمند شماره 1188

‫هادیمظفریمدیرکلهنرهایتجسمیوزارتارشادخبرداد‪:‬‬ ‫خرید ا ثار برتر هنرمندان‬ ‫در جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫فرهنگ‪2.‬‬ ‫محمدخدادیمعاونمطبوعاتیوزیرفرهنگ‪:‬‬ ‫رسانه ها از فضای خام فروشی‬ ‫فاصله بگیرند‬ ‫فرهنگ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪ 8 1188‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫دعوتنامهرسمیبرایگردشگرانجهان‪:‬‬ ‫به ایــــران امن و ز یبا‬ ‫سفر کنید‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫نقد و بررسی فیلم «خرگوش جوجو» اثری از « وایتیتی»‬ ‫تصویریاز جایگاهارتباطات‬ ‫انسانی در جامعهامروز‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اعالمجزئیاتاجرای‬ ‫ا ثار بخش«بهعالوهفجر»‬ ‫جشنوارهتئاتر فجر‬ ‫تئاتر‪4.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫تورهای رایگان ری گردی‬ ‫به مناسبت دهه فجر‬ ‫برگزار می شود‬ ‫«ندا جوادی» ترانه سرا در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫ترانه خوب در نهایت عاقبت‬ ‫به خیر می شود!‬ ‫ادبیات‪5.‬‬ ‫کامبیزدیرباز‪:‬‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫«دست فرمون» برنامه ای‬ ‫برای مردم کف خیابان است!‬ ‫‪2‬‬ ‫هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد خبر داد‪:‬‬ ‫یکشنبــــــــــــه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1188‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ‪:‬‬ ‫رسانه ها باید از فضای خام فروشی‬ ‫فاصله بگیرند‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫رسانه ها امروز باید از فضای خام فروشی فاصله گرفته و همواره‬ ‫تولید محتوا و فراورده را مدنظر داشــته باشند‪ .‬محمد خدادی‬ ‫روز شنبه در پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر در حوزه هنری‬ ‫با گرامیداشــت یاد و خاطر شهید حاج قاسم سلیمانی گفت‪:‬‬ ‫حاج قاسم بیشتر از اینکه نظامی باشد یک رسانه ای حرفه ای‬ ‫بود چراکه او بیشتر از اینکه بیان کند عمل می کرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬قدرت بیان و تولید محتوای حاج قاسم سلیمانی باعث شد‬ ‫تا در صحنه بین الملل بزرگترین سیلی رسانه ای را به امریکا و‬ ‫ایادی استکبار زده شود‪ .‬معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با‬ ‫تاکید براینکه ما در کمیت رسانه ای موفق بوده ولی در تولید‬ ‫محتوا نه‪ ،‬گفت‪ :‬هرجا توانستیم محتوا تولید کنیم نه تنها موفق‬ ‫بلکــه قدرتمند در عرصه داخلی و بین المللی حاضر شــدیم‪.‬‬ ‫خدادی در عین حال تاکید کرد‪ :‬امروز باید شناخت مخاطب به‬ ‫عنوان مهمترین مسئله رسانه ها و قدرت رسانه مبارزه با جعل‪،‬‬ ‫شــایعه‪ ،‬ابهام افکنی‪ ،‬تبعیض و‪ ...‬باشــد‪ .‬معاون وزیر فرهنگ‬ ‫دربخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ابعاد وجودی و‬ ‫شخصیتی شهید حاج قاسم ســلیمانی گفت‪ :‬پیام و قدرت او‬ ‫این بود که با تولید محتوا همواره بین احاد مردم اعتماد ایجاد‬ ‫می کرد‪ .‬خدادی در ادامه با تاکید براینکه نمی شــود در مورد‬ ‫رســانه صحبت کرد و نام حاج قاســم سلیمانی را نبرد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما حاج قاســم را بیشتر یک مجاهد رسانه ای می دانیم تا‬ ‫یک مجاهد نظامی چراکه او با فکر‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬ایمان‪ ،‬اعتقاد و‬ ‫باور‪ ،‬قدرت انتقال پیام داشت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حاج قاسم‪ ،‬بر بستر‬ ‫محتوا نشست و محتوای او قدرتش بود این محتوا باعث شد در‬ ‫جریان رســانه دنیا با مقام و منزلت این شهید بزرگوار اگاهی‬ ‫پیدا کنند‪ .‬معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هیچگاه پایانی بر جهاد رسانه ای نیست چراکه مبارزه با جهل‬ ‫پایان ندارد و این وظیفه رسانه است‪ .‬خدادی اضافه کرد‪ :‬پایانی‬ ‫بر جهاد رسانه ای نیســت چراکه مبارزه با جهل پایان ندارد و‬ ‫این وظیفه رســانه است که راه و مســیر حسین ابن علی(ع)‪،‬‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬رهبر معظم انقالب اســامی و همه کسانی‬ ‫که به انســان و انسانیت می اندیشند را رها نکنند و بر فناوری‬ ‫ســوار شوند‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬امروز شایعه بر بستر بی اطالعی‬ ‫ســوار می شود و نباید فراموش کنیم که هزاران نفر در سراسر‬ ‫جهان برای ایجاد شک در مردم مجهز شده اند تا تشکیک را در‬ ‫باورهای و ذهن مردم ایجاد کنند‪ .‬مدیر عامل سابق خبرگزاری‬ ‫جمهوری اســامی تاکید کرد‪ :‬امروز باید جریان رسانه ای ما‬ ‫باید امروز شــبهات را شناســایی و در مواقعی پدافندی و در‬ ‫جایی افندی عمل کند‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬رییس جمهور‬ ‫امریکا قبل از اینکه ســر کار برود‪ ،‬کار رســانه ای می کند چرا‬ ‫که بــاور دارد‪ ،‬همه جنگ ها و نزاع هایی که رخ داده بی نتیجه‬ ‫بوده اند‪ ،‬بنابراین جنگ افکار عمومی را اغاز کرده اســت؛ لذا‬ ‫جریان رسانه ای ما باید امروز شــبهات را شناسایی کند و در‬ ‫مواقعی پدافندی و در جایی افندی عمل کند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اینکه سربازان رسانه ای ما رزمندگان خط مقدم مقابله با تحقیر‬ ‫مردم ایران هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فراموش نکنیم که در شرایط‬ ‫امروز سربازان رسانه ای ما نباید انتظار کارکرد رسانه را از رسانه‬ ‫داشته باشند‪ .‬قدرت رسانه در فرد است و این مهارت نیازمند‬ ‫افزایش دانسته های ما و مهمتر از همه مجهز شدن به زبان های‬ ‫خارجی است‪ .‬خدادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به ابعاد مختلف جشنواره رسانه ای ابوذر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نتیجه‬ ‫و کارکرد جشنواره رسانه ای ابوذر باید توسعه توانایی مجاهدان‬ ‫رســانه ای و تســلط ان ها به زبان خارجی باشد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫نکته دیگر در این مسیر شناخت جریانات رسانه ای است‪ .‬امروز‬ ‫دشــمن در مغز بچه های ما وارد شده و دفاع از ایران و انقالب‬ ‫اســامی در قدم اول تکلیف فردی است و با داشتن یک تلفن‬ ‫همراه شــما هم می توانید دفاع و حتی به دشمن حمله کنید‪.‬‬ ‫می توانید در مقابل انچه به عنوان دروغ منتشر می شود‪ ،‬دفاع‬ ‫کنید‪ .‬خدادی گفت‪ :‬حیاط ما‪ ،‬معنای ما و عاقبت ما به حضور‬ ‫رسانه هاســت و ما پاک ترین خون های بشــر را در این عرصه‬ ‫داده ایم‪ .‬این خون ها‪ ،‬تکلیفی برگردن ماست و باید با رسانه از‬ ‫ارزش های انسانی دفاع کنیم‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬در مســیر اقتدار جمهوری اســامی‬ ‫به رهبری مقام معظــم رهبری و با حمایت تمام ارکان دولت‬ ‫و ملــت‪ ،‬انچه که امروز داریم را بتوانیم با قدرت حفظ کنیم و‬ ‫در تاریخ کشــور فرصت فردای بهتری را برای مردم عزیزمان‬ ‫فراهم بیاوریم‪.‬‬ ‫خرید اثار برتر هنرمندان در جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫دوازدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر از تاریخ‬ ‫‪ 29‬بهمن تا ‪ 5‬اســفند در موسســه فرهنگی و هنری‬ ‫صبا برگزار خواهد شد‪ .‬هادی مظفری مدیرکل هنرهای‬ ‫تجســمی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی و رئیس‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گفت وگویی اخرین‬ ‫تحوالت جشنواره را تبیین کرد‪.‬‬ ‫لطفا از اخرین وضعیت جشــنواره تجسمی فجر‬ ‫بگویید؟‬ ‫همان طور که در اخرین اطالعیه ســتاد جشــنواره اعالم شد‪،‬‬ ‫جشنواره با درخواست دبیران محترم بخش های ده گانه و تصویب‬ ‫شورای سیاست گذاری به عنوان عالی ترین رکن جشنواره بعد از‬ ‫مراسم چهلم شهادت سردار سلیمانی و جان باختگان هواپیمای‬ ‫اکراین از تاریخ ‪ ٢٩‬بهمن تا ‪ ٥‬اسفند برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در مورد مکان برگزاری جشنواره توضیح دهید؟‬ ‫قبال اعالم شده بود که این دوره در نمایشگاه بین المللی برگزار‬ ‫می شود اما با توجه به تغییر ‪ ٥‬روزه ی زمان جشنواره‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫زمان های نمایشگاه بین المللی با جشنواره فجر تطابق نیافت‪ .‬با‬ ‫این توضیح که جشنواره گردشــگری وزارت میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری از ‪ ٢٤‬تا‪ ٢٨‬بهمن برگزارمی شود و نمایشگاه بعدی‪،‬‬ ‫صنعت نفت و گاز در تاریخ ‪ ٦‬اسفندماه‪ .‬جشنواره تجسمی فجر‬ ‫در میان دو نمایشگاه قرار می گرفت که زمان تغییر دکوراسیون‬ ‫و جمع اوری ســایر نمایشــگاه ها بود و اســیب جــدی به این‬ ‫جشــنواره می زد‪ .‬ازاین رو مکان جشنواره را همچون سال قبل‪،‬‬ ‫به فرهنگستان هنر‪ -‬موسسه صبا منتقل کردیم‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره و ســایر دبیران در فضای مجازی‬ ‫انصراف دادند و شــما اســتعفای دبیر محترم را‬ ‫نپذیرفتید‪ .‬لطفا درباره این وضعیت توضیح دهید؟‬ ‫اتفاقاتی که حدفاصل ‪ ١٣‬دی و با شــهادت تکان دهنده سردار‬ ‫سلیمانی شروع شد و سپس با درگذشت غم انگیز هم وطنانمان‬ ‫در مراســم تشییع جنازه ایشــان در کرمان و سقوط دلخراش‬ ‫هواپیما منتشــر شد‪ ،‬هم ه کشــور را متاثرکرده بود و واکنش‬ ‫هریک از دبیران و داوران این جشــنواره و ســایر جشنواره ها‬ ‫نیز در همین شــرایط و فضا اتفاق افتاد‪ .‬سطح تالمات روحی‬ ‫جامعه و هنرمندان به حدی باال رفت که بســیاری از ایشــان‪،‬‬ ‫بــدون توافق جمعی و به صورت شــخصی تصــور کرده بودند‬ ‫این تصمیم‪ ،‬مناســب ترین روش برای ســوگواری و همدردی‬ ‫با جامعه و خانواده های داغدار اســت که این اتفاق به صورت‬ ‫گسترده در فضای مجازی منتشر شد و چنان برداشت شد که‬ ‫تصمیم جمعی اســت در حالیکه به هیچ عنوان این گونه نبود‪.‬در‬ ‫ان شــرایط درخواست من و ســایر مدیران برگزاری از جامعه‬ ‫هنری که قبول مسئولیت نموده بودند این بود که چند روزی‬ ‫صبور باشــید تا در شرایط ارام تر بنشــینیم و بهترین تصمیم‬ ‫را بگیریــم اما باید قبول کرد که جــو و فضای عمومی جامعه‬ ‫تاثیرگذارتر از خواهش و درخواست های ما بود‪.‬‬ ‫با این شرایط‪ ،‬وضعیت شرکت کنندگان جشنواره‬ ‫به کجا می رسید؟‬ ‫اتفاقا نکته بســیار مهمی بود‪ .‬بیش از ‪ ٣‬هــزار هنرمند و با ‪٦‬‬ ‫هزار اثر در بخش های مختلف جشــنواره شــرکت کرده بودند‬ ‫و مــا به عنوان برگزارکنندگان یک جشــنواره ملی و رســمی‬ ‫امانــت دار تک تک ایــن اثار بودیم ‪ .‬همین امر باعث شــد که‬ ‫اســتاد حقیقی درخواســت مجدد ما را پذیرفتند که کار را به‬ ‫سرانجام برسانند‪ .‬ایشان جلسه ای با دبیران بخش های ده گانه‬ ‫جشنواره برگزار کردند و اعالم کردند من به کمک شما قادرم‬ ‫این بار را به مقصد برســانم و دبیران محترم نیز با بیانیه ای که‬ ‫در ان درخواســت تعویق جشــنواره به بعد از مراسم چهلم و‬ ‫نیز حذف بخش های غیرضروری جشــنواره در جهت کمک به‬ ‫سیل زدگان سیســتان و بلوچستان نمودند‪ ،‬دعوت مجدد دبیر‬ ‫محترم را پذیرفتند تا در قالب جدید و ایجاد شــوراهای هنری‬ ‫در رشته های مختلف‪ ،‬جشــنواره را تا پایان همراهی نمایند و‬ ‫من می خواهم همین جا از رفتار مسئوالنه دبیر محترم و تمامی‬ ‫دبیــران و داوران که چنین نقش و مســئولیتی را پذیرفتند‪،‬‬ ‫تشکر و قدردانی کنم‪.‬‬ ‫وضعیت داوری ها و انتخاب نفــرات برتر به چه‬ ‫شکل خواهد بود؟‬ ‫جشــنواره تجسمی فجر یکی از بهترین فرصت ها برای معرفی‬ ‫هنرمنــدان و اســتعدادهای جوان و ظرفیت های اســتانی در‬ ‫سطح ملی است که اساتید‪ ،‬پیشکســوتان و مدیران گالری ها‬ ‫در کنار هم‪ ،‬ظرفیت های تجســمی را به جامعه معرفی کنند‪.‬‬ ‫ازانجایی که طبق ایین نامه جشنواره در هر رشته ده گانه فقط‬ ‫امــکان معرفی یک نفر و اهدای یک جایزه وجود دارد‪ ،‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬شورای سیاست گذاری این اجازه را صادر نموده است که‬ ‫به جای انتخاب یک نفر و یک اثر‪ ،‬امکان خرید اثار بیشــتری‪،‬‬ ‫هم برای عموم مردم و هم برای ســتاد برگزاری فراهم شود و‬ ‫جشــنواره در سقف اعتبارات نســبت به خرید اثار برتر اقدام‬ ‫نمایــد‪ .‬به عنوان مثال در بخش خوشنویســی به جای انتخاب‬ ‫یک اثر از بین تمام رشــته های نســتعلیق‪ ،‬شکســته‪ ،‬نسخ و‬ ‫ثلث و نقاشی خط‪ ،‬ستاد جشــنواره اجازه دارد تعداد بیشتری‬ ‫از اثــار برتر را خریداری نموده و شــورای هنری با هماهنگی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬اثــار را قیمت گذاری و در معرض نمایش و فروش‬ ‫ســایر افراد قرار دهد‪ .‬به عبارت دیگر امسال‪ ،‬جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی رویکرد اکسپو و فروش اثار شرکت کنندگان را‪-‬منوط‬ ‫به تائید خود هنرمندان ‪ -‬دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این دوره نحوه حضور گالری ها چگونه خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫نشســت هایی با حضــور مدیران محترم گالری هــای تهران و‬ ‫برخی استان ها برگزار کردیم و در حال جمع بندی پیشنهادات‬ ‫مختلف هســتیم که به زودی جمع بندی و جزییات ان اعالم‬ ‫خواهد شــد‪ .‬در پایان گفتنی است کار بررسی و انتخاب اثار‬ ‫از تاریــخ ‪ ٢‬بهمن اغــاز و تا ‪ ٦‬بهمن ادامه خواهد داشــت و‬ ‫نتایج اثار راه یافته به زودی منتشــر خواهد شــد‪ .‬دوازدهمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی فجر از تاریخ ‪ 29‬بهمن تا ‪ 5‬اسفند‬ ‫در موسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه‪:‬‬ ‫اصحابرسانهسنگرسازانبیسنگرند‬ ‫رئیس ســازمان بسیج رسانه کشــور به جایگاه خبرنگاران و‬ ‫ضرورت پرداختن به نیازهای انان اشاره و تاکید کرد‪ :‬اصحاب‬ ‫رسانه سنگرسازان بی سنگر هستند‪ .‬مسعود بصیری روز شنبه‬ ‫در مراســم اختتامیه پنجمین جشنواره رســانه ای ابوذر در‬ ‫حوزه هنری با تشریح بخش های مختلف این جشنواره گفت‪:‬‬ ‫پنجمین جشــنواره ابوذر در ‪ ۲۹‬استان برگزار و بیش از ‪۱۴‬‬ ‫هزار اثر دریافت شده و داوران اثار برگزیده را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه کشور افزود ‪ :‬مشارکت و ارسال و‬ ‫حضور حجم باالی اثار در این جشنواره نشانگر اقبال اصحاب‬ ‫رســانه از این رویداد بزرگ رســانه ای کشور است‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد تا این قلم و قدم ها حاج قاســم های سلیمانی‬ ‫دیگری را خلق کرده و تولیدکننده محتوای فاخر و قابل توجه‬ ‫و ادامه دهند راه این شهدا باشند‪ .‬بصیری همچنین در بخش‬ ‫دیگری از ســخنانش جایگاه خبرنگاران را در دنیا و به ویژه‬ ‫میهن اسالمی باال و با مرتبه و ارزش خواند و گفت‪ :‬پرداختن‬ ‫به نیازهای این قشر که در همه ایام و مناسبت های حضوری‬ ‫چشمگیر دارند یک ضرورت است که نباید به راحتی از کنار‬ ‫ان گذشــت‪ .‬رئیس سازمان بسیج رسانه کشور در عین حال‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دشــمنان برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران‬ ‫میلیون ها دالر خرج می کنند تا از جبهه رسانه ای با استفاده‬ ‫از ابزار مختلف به ما ضربه و اسیب برسانند از این رو اصحاب‬ ‫رســانه به مانند همیشه باید هوشــیار و با بصیرت به مقابله‬ ‫به این دشــمنان بپردازند و لحظــه ای دریغ نکنند‪ .‬بصیری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نباید جنگ احزاب مانع سســتی کار و مجاهدت‬ ‫اصحاب رسانه و حضور انها در صحنه ها و عرصه های مختلف‬ ‫شــود‪ .‬به گفته وی امروز دشمنان ما با استفاده از شیوه ها و‬ ‫بکارگیــری ابزار مختلف به جبهه نابرابــر جنگ نرم درصدد‬ ‫هستند که هرانچه در استین دارند به کشورهای اسالمی به‬ ‫ویژه نوجوانان و جوانان القا کنند بنابراین اصحاب رسانه باید‬ ‫تمام قد اماده‪ ،‬هوشــیار و اگاه باشــند‪ .‬رئیس سازمان بسیج‬ ‫سخنگوی شورای عالی اکران مطرح کرد‪:‬‬ ‫ایین نامه جدید اکران سینما‬ ‫بر مبنای عدالت است‬ ‫سخنگوی شورای عالی اکران با تاکید بر اینکه ایین نامه جدید اکران بر مبنای عدالت‬ ‫اســت ابراز امیدواری کرد این ایین نامه هر چه زودتر و نهایتا پیش از پایان جشنواره‬ ‫فیلم فجر تصویب و ابالغ شــود‪ .‬علی ســرتیپی که مدتی قبل از تدوین پیش نویس‬ ‫ایین نامــه اکران با تغییرات زیاد و ارائه ان به صنوف مرتبط خبر داده بود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این ایین نامه برای صنوف مرتبط یعنی شــورای عالــی تهیه کنندگان‪ ،‬کانون پخش‬ ‫کنندگان‪ ،‬انجمن ســینماداران و کانون کارگردانان فرستاده شده و ان ها تمام نقطه‬ ‫نظرات خود را به ســازمان سینمایی مطرح و ارسال کرده اند‪ .‬امیدوارم این کار امسال‬ ‫با حمایت اقای انتظامی ســریع تر پیگیری شــود تا پیش از شــروع جشنواره فجر یا‬ ‫حین برگزاری ان‪ ،‬قطعی شــود و ایین نامه سال اینده را مصوب کنیم تا اکران عید‬ ‫هم براساس ان دنبال شود‪ .‬او درباره برخی ویژگی های این ایین نامه گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫تغییرات ان که البته هنوز تصویب نشده‪ ،‬بیشتر بر این مبنا است که سرگروه ها دیگر‬ ‫نقش اساسی در انتخاب فیلم ها نداشته باشند و نظام اکران بجز عید بیشتر بر مبنای‬ ‫قرعه کشــی اســت‪ ،‬یعنی کال ایین نامه بر پایه عدالت و مساوات برنامه ریزی و تدوین‬ ‫شــده ولی قطعا دوباره تغییراتی در ان ایجاد خواهد شــد‪ .‬وی درباره اســتثنا بودن‬ ‫اکران نوروز توضیح داد‪ :‬هر ســال به صورت عرفی و با نظر ارشــاد‪ ،‬فیلم هایی که در‬ ‫جشنواره بودند بیشتر شانس برای اکران داشتند و امسال این موضوع به طور رسمی‬ ‫در ایین نامه دیده شــده تا اکران نوروز با اولویت فیلم های جشــنواره باشد‪ .‬سرتیپی‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬همچنین برای اکران فیلم های کودک تمهیدات ویژه ای در ایین نامه‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رســانه کشور در عین حال تصریح کرد‪ :‬پیگیری خواسته ها و‬ ‫مطالبات مردم و امید افرینی برای جوانان و نوجوانان از اهم‬ ‫وظایف رسانه ها است که باید با جدیت دنبال شود‪ .‬در بخش‬ ‫دیگر این مراسم از احمد توکلی‪ ،‬امنه سادات ذبیح پور و مادر‬ ‫شهید حسین مهاجری تقدیر شد‪.‬‬ ‫رسانه درس درست تصمیم گرفتن می دهد‬ ‫مدیر مسوول روزنامه رسالت نیز با ابراز خرسندی از حضور در‬ ‫این مراســم گفت‪ :‬همواره یک فرد رسانه ای هستم و همیشه‬ ‫برای معرفی خود را یک فرد رسانه ای معرفی می کنم‪ .‬احمد‬ ‫توکلی‪ ،‬افزود‪ :‬شــما اصحاب رســانه بزرگانی هستید که به‬ ‫مردم درس درســت تصمیم گرفتن را نشان می دهید‪ .‬مردم‬ ‫امروز محتاج اطالعات درست و راست هستند‪ .‬نماینده سابق‬ ‫مردم در مجلس شورای اســامی ادامه داد‪ :‬اگر ما اطالعات‬ ‫درست دهیم مردم در مسیر درست قرار می گیرند و می توانند‬ ‫انتخاب درست هم داشته باشند‪ .‬این فعال رسانه اظهارداشت‪:‬‬ ‫ما رســانه ای ها باید وسیله ای بشویم که امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر در کشور محقق شود‪ .‬اگر این موضوع رواج پیدا کند‬ ‫اوضاع کشور درست می شــود‪ .‬همانطور که حضرت علی(ع)‬ ‫فرمود‪ :‬اگر امر به معروف و نهی از منکر نشود‪ ،‬اشرار بر کشور‬ ‫حاکم می شوند‪.‬‬ ‫مومنی شریفمطرحکرد؛‬ ‫دیگران در کتابخانه های ما حضور دارند‬ ‫و ما در حال هزینه کرد هستیم‬ ‫رئیس حوزه هنری گفت‪ :‬کشورهای صاحب ادبیات در کتابخانه های کشور ما حضور دارند‬ ‫اما ناشران ما همچنان در حال هزینه کرد برای حضور در کنار این کتب هستند‪.‬‬ ‫برنامه رادیویی تقاطع فرهنگ در گفتگو با محســن مومنی شــریف رئیس حوزه هنری از‬ ‫انتن رادیو گفتگو پخش شد‪.‬‬ ‫وی در گفتگو با این برنامه‪ ،‬با اشــاره به عدم موفقیت ترجمه اثار ایرانی در برخی کشورها‬ ‫گفت‪ :‬مترجم باید از کشور مقصد انتخاب شده و ناشر نیز باید متعلق به همان کشور باشد‪.‬‬ ‫تصمیم ترجمه اثار ایرانی به زبان سایر ملل‪ ،‬از حدود ‪ ۲‬دهه گذشته اغاز شده و به تازگی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر این روند از دست ما خارج شــده بود و گاه ناشران کشورهای خارجی‬ ‫بــدون اطالع ما کتاب هایمان را ترجمه و انتشــار داده اند‪ .‬البته ما از این روند اســتقبال‬ ‫می کنیم‪ .‬رئیس حوزه هنری ادامه داد‪ :‬گاهی کتب معرفی شــده از سوی داخل‪ ،‬در فضای‬ ‫انقالبــی بوده اند که برای خارجی ها جذاب اند‪ ..‬بنابراین از ان ها اســتقبال می کنند‪ .‬ما از‬ ‫همین طریق می توانیم ادبیات کشور را جهانی کرده و جایگاه شایسته خود راه پیدا کنیم‪.‬‬ ‫نشر حوزه هنری برای حضور در نمایشگاه های خارجی فعال است و اخیرا نیز در نمایشگاه‬ ‫کتاب دهلی در هند حضور پیدا کردیم‪.‬‬ ‫مومنی شــریف در پایان گفت‪ :‬قرار بود در اســفند ماه نیز در نمایشگاه بیروت حضور پیدا‬ ‫کنیم که برپایی این نمایشگاه منتفی شــد‪ .‬کشورهای صاحب ادبیات در کتابخانه های ما‬ ‫حضور دارند ولی ناشران ایرانی همچنان در حال هزینه کرد برای حضور در کنار این کتب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نق‬ ‫دوبررس‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫«‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫شجوجو»اثریا‬ ‫ز‬ ‫«ت‬ ‫ای‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی»‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫در جامعه ا تانسانی‬ ‫مروز‬ ‫میثم کریمی‬ ‫جنگ جهانی دوم بزرگترین و خونین بارترین واقعه قرن بیســتم‬ ‫میالدی محسوب می شود‪ .‬جنگی که در ان میلیون ها نفر کشته‬ ‫شــدند و ویرانی های بســیاری بر جای ماند‪ .‬عطش قدرت طلبی‬ ‫هیتلر و کابینه اش برای تســلط به دنیا‪ ،‬فجایع بسیاری بر جای‬ ‫گذاشت که تاثیر ان حتی تا به امروز نیز در میان ملت ها مشاهده‬ ‫و از ان یاد می شود‪ .‬هیتلر با راه اندازی تفکر نازیسم‪ ،‬به شستشوی‬ ‫ذهنی مردم المان پرداخت و چنان بذر نفرت از ملیت ها و نژادهای‬ ‫دیگر را در دل حامیان خود کاشت که باعث تبدیل شدن انها به‬ ‫ترســناک ترین موجودات سیاره زمین شــد‪ .‬بیش از نیم قرن از‬ ‫جنگ جهانی دوم و سقوط حکومت هیتلر گذشته است اما اتفاقات‬ ‫ان دوران کماکان دســتمایه ســاخت اثار تلویزیونی و سینمایی‬ ‫مختلف می شود که «خرگوش جوجو » نیز یکی از این اثار است‪.‬‬ ‫داســتان فیلم در اخرین سال جنگ جهانی دوم روایت می شود‪.‬‬ ‫در این دوران یک پســربچه ده ساله به نام جوجو (رومن گریفین‬ ‫دیویس) عاشــق هیتلر است و تصمیم گرفته به عضویت سازمان‬ ‫جوانان هیتلــری دراید‪ .‬اما جوجو پس از اینکه از کشــتن یک‬ ‫خرگوش امتناع می کند‪ ،‬مورد تمسخر اطرافیان قرار گرفته و از ان‬ ‫پس با نام «خرگوش جوجو» از او یاد می کنند‪ .‬در این حین جوجو‬ ‫که سرخورده شده‪ ،‬ناگهان دوست خیالی را کنار خود می بیند که‬ ‫هیتلر است و در مسیر تبدیل شدن جوجو به یک سرباز نازی در‬ ‫کنارش قرار می گیرد اما ‪...‬‬ ‫«خرگوش جوجو » اثری هوشــمندانه در عصر کنونی محسوب‬ ‫می شود‪ .‬در دورانی که نفرت پراکنی در حال گسترش است‪ ،‬فیلم‬ ‫جدید تایتیتی به نوعی تاریــخ را به ما یاداوری می کند‪ .‬تاریخی‬ ‫که با خشونت محض همراه بوده و بسیاری از فجایع باور نکردنی‬ ‫انسانی در ان رقم خورده است‪ .‬اما در اینجا قرار نیست تلخی ان‬ ‫روزگار بــار دیگر بر پرده نقره ای نقــش ببندد‪ .‬اینبار لحن روایت‬ ‫داستان درباره نازی ها کمدی و با چاشنی تمسخر ایدئولوژی های‬ ‫ان دوران است‪ .‬ایدئولوژی های ترسناک و به شدت نژاد پرستانه و‬ ‫خشونت طلبی که هرکدامشان غمی بی پایان برای کشورهای های‬ ‫اروپایی بر جای گذاشــت اما در فیلم‪ ،‬تک تک انها به تمســخر‬ ‫کشیده شده و داســتانی بامزه و دلنشین را رقم زده است که در‬ ‫تضاد کامل با تصویر نفرت انگیز شخصیت های داستان است‪.‬‬ ‫جوجو فردی اســت که خیلی زود قربانی تبلیغ پروپاگاندا شده و‬ ‫به حزب جوانان نازی ملحق شــده است‪ .‬او کوچکتر از ان است‬ ‫که بتواند تفاوت انسانیت و تبعیت از ایدئولوژی های نژاد پرستانه‬ ‫نازی ها را متوجه شود اما بهرحال مانند بسیاری دیگر‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫تبلیغات پر سر و صدای حکومت قرار گرفته است‪ .‬تایتیتی برای‬ ‫به تصویر کشــیدن ذهن پریشان جوجو‪ ،‬ما را با دوست خیالی او‬ ‫اشــنا می کند‪ .‬دوست خیالی که در شرایط عادی می بایست یک‬ ‫همبازی مهربان باشد اما درباره جوجو این دوست‪ ،‬ادولف هیتلر‬ ‫اســت! فردی که سعی می کند از منحرف شدن جوجو از حرکت‬ ‫در راســتای تفکرات نازی جلوگیری کند اما مطابق با سن و سال‬ ‫جوجو‪ ،‬شخصیت متزلزلی دارد و حماقت بخش زیادی از وجودش‬ ‫را در برگرفته است‪.‬‬ ‫نقطه عطف قصه‪ ،‬اشــنایی جوجو با دختر نوجوانی به نام الســا‬ ‫(توماســین مک کنزی ) است که در یک پناهگاه پنهان شده‪ .‬در‬ ‫این لحظه دیالوگی هوشــمندانه و جذاب میان این دو رد و بدل‬ ‫می شود‪ .‬جوجو پس از ترس از رویت دخترک‪ ،‬فکر می کند که او‬ ‫یک روح است اما السا به او می گوید‪ « :‬من روح نیستم بلکه یک‬ ‫چیز بدتر از روح هســتم‪ ،‬تو می دونی من چی هستم؟» و جوجو‬ ‫در پاســخ می گوید‪ «:‬یک یهودی! »‪ .‬این دیالوگ ســراغاز رابطه‬ ‫میان این دو است‪ .‬دو انسان از دو دنیای متفاوت که هیچ ارتباط‬ ‫انسانی با یکدیگر ندارند و تحت هر شرایطی دشمن هم محسوب‬ ‫می شــوند‪ .‬دخترک مبارز در صدد جنگ با تفکرات هیتلر است و‬ ‫جوجو نیز به عنوان یک طرفدار سرسخت نازی ها‪ ،‬یهودیان را بیش‬ ‫از هر انسانی در دنیا شایسته مرگ می داند!‬ ‫امــا جوجو که تحــت تربیت خاص مــادرش رزی (اســکارلت‬ ‫یوهانســون) انسانیت را از یاد نبرده‪،‬خیلی زود دوستی نزدیکی با‬ ‫الســا برقرار می کند‪ .‬رزی که دل خوشی از حکومت نازی ها ندارد‬ ‫و در سکوت با ان مخالف است‪ ،‬به جوجو از زندگی و لزوم یافتن‬ ‫عشــق می گوید و ســعی دارد به او نشان دهد که فلسفه زندگی‬ ‫ایجاد نفرت و نابودی دیگران نیست‪ .‬اما جوجو مانند تمام افرادی‬ ‫که تحت تاثیر پروپاگاندا قرار گرفته اند‪ ،‬عشــق را انکار می کند و‬ ‫معتقد اســت که در زمان مبارزه و جنگ علیه انسانهای ضعیف‪،‬‬ ‫دنیا جایی برای تجربیات عاشقانه نیست و این ایده کام ً‬ ‫ال مسخره‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬تفکری که در طول تاریخ در ذهن قربانیان تعصب‬ ‫نقش بست تا در تمام عمرشان زندگی پوچ و بی ارزشی را تجربه‬ ‫نمایند و در نهایت در راه افرادی که عطش خون و قدرت داشند‪،‬‬ ‫نابود شوند و در تاریخ نیز نامی از انها برجای نماند‪.‬‬ ‫خشــونت طلبی هرگز قدرت مقابله با عشق را نداشته است و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬جوجو نیز رابطه ای دوستانه و بعدها عاشقانه با السا‬ ‫برقرار می کند‪ .‬عشقی که او را مجاب می کند برای اسودگی خاطر‬ ‫دختــرک تالش نماید و حتی در جناح مخالف قرار بگیرد و برای‬ ‫اولین بار با ذهنی باز به مسائل بنگرد‪ .‬در این میان دوست خیالی‬ ‫جوجو یعنی همان هیتلر‪ ،‬در تالش است تا او را از تبدیل شدن به‬ ‫یک انسان طبیعی دور کند و ابزارهای تبلیغاتی نظام نازی نیز در‬ ‫تمام مدت در شهر و خانه ها به دنبال القای تفکر نازیسم می باشند‪.‬‬ ‫انها به طور پیوســته‪ ،‬جوجو را بابت انکه در سن پایین به حزب‬ ‫نازی ها پیوسته ستایش می کنند اما در درون جوجو اتفاق دیگری‬ ‫در حال رخ دادن اســت و ان رویداد‪ ،‬چیزی نیست که ایدئولوژی‬ ‫نازی ها بتواند بر ان چیره شوند!‬ ‫تایتیتی در «خرگوش جوجو» با تسلط کامل توانسه وزن کمدی‬ ‫اثر را در تمام دقایق داســتان حفظ کــرده و از تلخی ان تا حد‬ ‫زیادی بکاهد‪ .‬قصه فیلم مشــخصاً در ارتباط کامل با ســیاهی و‬ ‫خشــونت تاریخی در دوران جنگ جهانی دوم است اما بذر عشق‬ ‫و شخصیت های احمقی که در قالب رهبران نازی در فیلم حضور‬ ‫دارند‪ ،‬این فرصت را در اختیار تماشــاگر قــرار می دهد که برای‬ ‫ســاعاتی‪ ،‬ان تلخی و نژاد پرستی های خونین را در طرف درست‬ ‫تاریخ قرار دهد و به دیده حقارت به انها بنگرد‪ .‬مفهومی که فیلم‬ ‫در تالش برای انتقال ان به تماشاگر است‪ ،‬هیوال ندانستن افرادی‬ ‫اســت که به دالیل مختلف قربانی پروپاگاندا شده اند‪ .‬افرادی که‬ ‫جهت زندگی شان به ســمت پلیدی و خشونت کشیده شده اما‬ ‫عشــق و روابط انسانی می تواند انها را به اصل زندگی بازگرداند و‬ ‫ستمگران را به انزوا ببرد‪.‬‬ ‫«خرگوش جوجو» صمیمی و دلنشین است و شوخ طبعی باالیی‬ ‫دارد‪ .‬تایکا تایتیتی به خوبی موفق شده از تمام بازیگران فیلمش‬ ‫بازی های خوبی بگیرد و در عین حال‪ ،‬در بخش های فنی از جمله‬ ‫فیلمبــرداری و طراحی صحنه اثری درخشــان از خود بر جای‬ ‫بگذارد‪« .‬خرگوش جوجو» به درســتی جایگاه عشق و ارتباطات‬ ‫انســانی را در زندگی افراد به تصویر می کشــد و از لزوم توجه به‬ ‫ان در شرایط امروز جهان سخن می گوید‪ .‬از دوران هیتلر بیش از‬ ‫نیم قرن گذشته اما از تفکرات نژاد پرستانه و مخرب او در سالهای‬ ‫گذشــته نه تنها کاسته نشده بلکه با شــیب تندی رو به افزایش‬ ‫است‪ .‬تماشــای «خرگوش جوجو» مخصوصاً برای افراد متعصب‬ ‫الزامی است‪ .‬کسانی که خشونت‪ ،‬محدودیت و زندگی سیاه را به‬ ‫واســطه تفکرات اشتباه شان پیش گرفته اند و فراموش کرده اند‬ ‫که زندگی محل عشــق ورزی است‪ .‬فیلم با هوشمندی انان را نه‬ ‫هیوال بلکه قربانی معرفی می کند که نیازمند بازنگری در تفکرات‬ ‫شــان هستند؛ از این جهت «خرگوش جوجو» را می توان یکی از‬ ‫دلنشین ترین اثار سال نامید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبــــــــــــه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1188‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به فیلم «نبات» به بهانه پخش در سینمای خانگی‬ ‫ملودرامی موفق‬ ‫افشین علیار‬ ‫نبات فیلمی ست که برای مخاطب‬ ‫ساخته شده‪ ،‬اثری ملودرام که با‬ ‫استانداردهای ســاختاری شکل‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬این فیلم به دلیل‬ ‫پتانسیل موضوعی به درستی قصه‬ ‫گویی می کند‪ ،‬هدف فیلمساز با‬ ‫فیلمش کامال مشخص است پگاه‬ ‫ِ‬ ‫فرمیک فیلمسازی نشده‪ ،‬او‬ ‫ارضی به هیچ وجه وارد حاشیه های‬ ‫با قصه و روایتی منسجم همراه با قالب مناسب در شرایط بسیار‬ ‫ِ‬ ‫ساخت‬ ‫ساده توانسته فیلم اولش را بســازد‪ ،‬بی شک ارضی در‬ ‫فیلم اولش دغدغه هایی داشــته اما چه خب که این دغدغه به‬ ‫پُ ِزروشنفکری و فر ِم خاصی تبدیل نشده‪ ،‬حتی نبات می توانست‬ ‫یکاث ِرفمینیستیباشدامانیستچراکههدفیادغدغهفیلمساز‬ ‫در محتوای اثر مصرف شده است به همین دلیل مخاطب می تواند‬ ‫با سه شخصیت اصلی فیلم کنار بیاید زیرا این سه شخصیت در‬ ‫دســترس مخاطب در جامعه قرار دارند‪ ،‬فیلم ادا و اطوار ندارد‪،‬‬ ‫همه ی عناصر داستانی در راستای مشخصی قرار گرفته اند هسته‬ ‫مرکزی فیلم اگر چه شخصیت نبات است اما رابطه سعید و سایه‬ ‫هم در ایجاد قصه مهم به نظر می رســد‪ ،‬اساسا فیلمساز هیچ‬ ‫چگونگی واکنش نشان دادن شخصیت هایش ندارد‬ ‫دخالتی در‬ ‫ِ‬ ‫هر کدام از این سه شخصیت وظیفه ی جلو بردن فیلم را دارند‬ ‫نبات سه محوریت اصلی دارد و شناسه ی ان از رابطه ای نافرجام‬ ‫سعید و سایه شروع می شود اما ارضی در نشان دادن رابطه پدر‬ ‫فرزندی به درســتی پیش رفته است که البته این امکان وجود‬ ‫داشت تا رابطه ی بیشتری از سعید و نبات ببینیم اما فیلمساز برای‬ ‫رسیدن به هدفش قصد داشته خرده روایت های دست و پا گیر را‬ ‫وارد جریان قصه نکند به همین دلیل ساختا ِر فیلم نبات در جهت‬ ‫قصه پردازی جلو رفته است‪ .‬نکته اضافی در فیلم نمی بینیم حتی‬ ‫به کار و حرفه ســعید هم اشاره ای ظریف می شود که فیلمساز‬ ‫می توانست بیشتر ان را نشان بدهد یا اینکه معلوم نمی شود ان‬ ‫رسید کافه ای که در جیب سعید توسط نبات پیدا می شود چه‬ ‫کارکردی برای فیلم دارد‪ ،‬از سوی دیگر ارتباط سایه با نبات در‬ ‫کارگاه سفالگری یک باره دیده می شود که این می توانست با یک‬ ‫دیالوگ به مخاطب اگاهی بدهد که سایه چگونه به ان کارگاه‬ ‫سفال گری رفته و چگونه به نبات نزدیک شده است‪ ،‬ارضی به‬ ‫عنوان فیلمساز زن به هیچ وجه پشت دو شخصیت زن فیلمش‬ ‫نمی ایستد بلکه در مقطع های زمانی این حق را به سعید می دهد‬ ‫که چرا نمی خواهد سایه به نبات نزدیک شود‪ ،‬اما باز هم ارضی‬ ‫در نشان دادن رابطه سعید و سایه کم می گذارد و همچنین به‬ ‫طور واضح مشخص نمی شود چرا سایه به ایتالیا رفته است که در‬ ‫چند سکانس دونفره سعید و رویا این امکان وجود داشت که این‬ ‫مسئله مشخص شود اما در یک سکانس سایه دلیل مهاجرتش‬ ‫را دوست نداشتن سعید عنوان می کند ولی در سکانس بعد ان‬ ‫را نفی می کند‪ ،‬بهتر می بود بیماری الزایمر سایه مطرح نمی شد‬ ‫این علت باعث شده که سایه بعد از ده سال به فکر مادر بودنش‬ ‫بیفتد که این از احساسات مادرانه اش کاسته است‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫سعید بعد از دانستن بیماری سایه ارام تر می شود و حتی سراغ‬ ‫حلقه اش می رود و گریه می کند‪ ،‬چه خوب که فیلم وار ِد جریاناتِ‬ ‫بالیوودی نمی شود‪ ،‬اینکه نبات و سایه برخورد احساسی مادر و‬ ‫فرزندی ندارند به فیلم کمکی بزرگی کرده اســت و نبات از ان‬ ‫طرح که سعید کشیده اســت می فهمد که مادرش رویا(سایه)‬ ‫بوده‪ ،‬اینکه فیلمساز طلبکار شدن نبات نسبت به دروغ های سعید‬ ‫(مرگ مادرش) را نشــان نمی دهد از ویژگی های مهم فیلم به‬ ‫حساب می اید و اضافه کنید که پایانبندی فیلم به هیچ وجه هپی‬ ‫اند نیست‪ ،‬اساسا این پایان نشان دهنده یک رابطه یا عشق نافرجام‬ ‫است که امیدواری به ایجاد رابطه را گوشزد می کند‪ .‬نبات برای‬ ‫پگاه ارضی به عنوان اولین فیلم سینمایی اش اثر مهمی محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬حداقل در این اوضاع نابسامان محتوایی نبات فیلمی ست‬ ‫که براساس محتوا و نگرش ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبــــــــــــه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1188‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫پایان اجراهای تئاترشهر همزمان‬ ‫با اغاز جشنواره فجر‬ ‫در استانه اغاز جشنواره بین المللی تئاتر فجر تاریخ پایان اجرای‬ ‫نمایش های روی صحنه در تئاتر شــهر اعالم شد که تا روز هفتم‬ ‫بهمن ماه به اجرای خود ادامه خواهند داد‪ .‬در اســتانه فرا رسیدن‬ ‫سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬نمایش های به‬ ‫صحنه رفته در تاالرهای مختلف مجموعه تئاتر شهر تا روز دوشنبه‬ ‫هفتم بهمن ماه به اجرای خود ادامه می دهند‪ .‬نمایش متســاوی‬ ‫الساقین به نویسندگی و کارگردانی عمادالدین رجبلو ساعت ‪ ۱۸‬به‬ ‫مدت زمان ‪ ۷۰‬دقیقه و قیمت بلیت ‪ ۲۰‬هزار تومان اجرا می شود‪.‬‬ ‫سمیرا سرچاهی‪ ،‬محدثه شیر علی‪ ،‬رعنا زیادلو‪ ،‬نازنین شهسواری‪،‬‬ ‫اسما دهمرده‪ ،‬مارال روشنیان‪ ،‬فتانه شمس ابادی‪ ،‬پروا اقاجانی به‬ ‫عنوان بازیگر حضور دارند‪ .‬سقوط در کوه مورگان عنوان نمایشی به‬ ‫نویسندگی ارتور میلر درام نویس برجسته قرن بیستم و کارگردانی‬ ‫منیژه محامدی است‪ .‬در این اجرا که ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬با مدت زمان‬ ‫‪ ۹۰‬دقیقه و قیمت ‪ ۳۵‬هزار تومان میزبان مخاطبان است‪ ،‬محمد‬ ‫نادری‪ ،‬ایالر نوشهری‪ ،‬مهوش افشارپناه‪ ،‬نسترن پیکانو‪ ،‬فرناز رهنما‪،‬‬ ‫محمد اسکندری‪ ،‬نســترن باقرزاده به عنوان بازیگر حضور دارند‪.‬‬ ‫َکر نمایش دیگر تئاتر شــهر است که به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫فریدون والیی در تاالر سایه به صحنه می رود‪ .‬در این اثر نمایشی‬ ‫که ســاعت ‪ ۱۷:۳۰‬با مدت زمان ‪ ۷۵‬دقیقــه و قیمت بلیت ‪۳۵‬‬ ‫هزار تومان پذیرای تماشاگران است رضا جهانی‪ ،‬عادل عزیز نژاد‪،‬‬ ‫مریم برومند‪ ،‬صفورا خوش طینــت‪ ،‬الهه نادری ایفای نقش می‬ ‫کنند‪ .‬نمایش جنایات قلب به نویسندگی بث هنلی و کارگردانی‬ ‫دالرا نوشــین نیز ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬با مدت زمان ‪ ۷۰‬دقیقه و قیمت‬ ‫بلیت ‪ ۳۵‬هزار تومان در تاالر ســایه اجرا می شود‪ .‬ازاده اسماعیل‬ ‫خانی‪ ،‬تینا بخشی‪ ،‬علیرضا مویدی‪ ،‬سارا توکلی‪ ،‬پگاه ارضی و تورج‬ ‫ثمینی پور بازیگران این اثر نمایشــی هستند‪ .‬در تاالر اصلی نیز‬ ‫نمایش فرانکنشتاین به نویسندگی وکارگردانی ایمان افشاریان و‬ ‫بازی پژمان جمشیدی‪ ،‬بانیپال شومون‪ ،‬اناهیتا افشار‪ ،‬محمد پویا‪،‬‬ ‫سوده شرحی‪ ،‬سیاوش میری‪ ،‬حامدابریشمی‪ ،‬امید رضایی‪ ،‬فرید‬ ‫کیامرثی‪ ،‬محمد حقیقی پور‪ ،‬مهدی روحانی‪ ،‬مجتبی نصرت‪ ،‬سعید‬ ‫زینلی‪ ،‬حسین ایرمی‪ ،‬مبین تقوی‪ ،‬توحید لواسانی‪ ،‬امین رجایی‬ ‫و پویا نجفی ساعت ‪ ۲۰‬با مدت زمان ‪ ۹۰‬دقیقه و قیمت بلیت ‪۶۰‬‬ ‫تــا ‪ ۹۰‬هزار تومان تا هفتم بهمن بــه اجرای خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫همچنین نمایش ُچنور به نویســندگی و کارگردانی قطب الدین‬ ‫صادقی و بازی فرشــید گویلی نیز ســاعت ‪ ۲۰‬با مدت زمان ‪۶۰‬‬ ‫دقیقه و قیمت بلیت ‪ ۴۰‬هزار تومان در تاالر چهارسو تا هفتم بهمن‬ ‫ماه میزبان عالقه مندان تئاتر است‪.‬‬ ‫مسعود دلخواه کارگردان تئاتر خبر داد‪:‬‬ ‫«هیچ چیز جدی نیست»‬ ‫به صحنه بر می گردد‬ ‫کارگردان نمایش «هیچ چیز جدی نیســت» اعالم کرد که در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬عالوه بر تولید و اجرای نمایشی جدید‪ ،‬این اثر را در‬ ‫قالب بازتولید روی صحنه می برد‪ .‬مســعود دلخواه کارگردان‬ ‫و بازیگــر تئاتر که نمایش «هیچ چیز جدی نیســت» را ابان‬ ‫و اذر ســال جاری در تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه برد‪،‬‬ ‫درباره احتمال اجرای مجدد این اثر نمایشی گفت‪« :‬هیچ چیز‬ ‫جدی نیســت» اثری کمدی و در رابطه با حواشی تئاتر است‬ ‫ولی اجرای عمومی این اثر همزمان با فضای ســرد و مشکالت‬ ‫اینترنت در فصل پاییز شد و تماشاگران بسیاری امکان دیدن‬ ‫این اثر را از دســت دادند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ما خواســته شد تا‬ ‫در فرصت دیگری نمایش «هیچ چیز جدی نیست» را در سال‬ ‫اینده بازتولید و اجرا کنیم‪ .‬دلخواه درباره زمان و مکان اجرای‬ ‫بازتولید «هیچ چیز جدی نیســت»‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬باید با گروه‬ ‫بازیگــران نمایش برای زمانبندی جدید‪ ،‬هماهنگ شــویم تا‬ ‫زمان اجرای بازتولید اثر مشخص شود‪ .‬کارگردان نمایش هایی‬ ‫چون «مفیستو» و «شاه لیر» درباره تولید اثری جدید در سال‬ ‫‪ ،۹۹‬یاداور شــد‪ :‬من همیشه سعی می کنم هر سال یک تولید‬ ‫جدید داشته باشم و سال ‪ ۹۹‬هم اینگونه خواهد بود‪ .‬بازتولید‬ ‫نمایش «هیچ چیز جدی نیست» به معنای تولید نکردن کاری‬ ‫جدید نیست‪ .‬در حال بررسی چند نمایشنامه جدید هستم تا‬ ‫از میــان ان ها یک اثر را بــرای تولید و اجرا انتخاب کنم‪ .‬وی‬ ‫در پایان ســخنان خود درباره احتمــال اجرای نمایش «هیچ‬ ‫چیز جدی نیســت» در شهرها و اســتان های مختلف ایران‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬من از اجرا در شهرهای مختلف استقبال می کنم‪.‬‬ ‫نمایش «هیچ چیز جدی نیســت» دکور سنگینی ندارد ولی‬ ‫تعداد بازیگران و نوازندگان ان زیاد اســت‪ .‬از چند شــهر هم‬ ‫پیشنهاد اجرا داشتیم و برنامه ریزی مان به گونه ای است که در‬ ‫ســال اینده با بازتولید این اثر‪ ،‬در شهرهایی که دعوت کننده‬ ‫باشند‪ ،‬نمایش را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫اعالم جزئیات اجرای‬ ‫اثار بخش «به عالوه فجر» جشنواره تئاتر فجر‬ ‫تماشاخانه ها‪،‬تاالرهاواثارحاضردربخش«بهعالوهفجر»جشنوارهبین المللیتئاترفجرمعرفیشدند‪.‬تماشاخانه ها‪،‬‬ ‫تاالرها و اثار حاضر در بخش «به عالوه فجر» سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند‪ .‬بخش‬ ‫«به عالوه فجر» سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر میزبان‪ 38‬اثر با‪ 60‬اجراست که در هفت تماشاخانه‬ ‫و هشت تاالر میزبان مخاطبان هستند‪ .‬فهرست اثاری که در این بخش اجرا خواهند داشت‪ ،‬به تفکیک تماشاخانه ها‬ ‫و تاالرهای نمایش به شرح زیر است‪:‬‬ ‫عمارتنوفللوشات‬ ‫عمارت نوفل لوشاتو از روز دوشنبه ‪ 14‬دی در دو سانس ‪ 19‬و ‪ 21‬میزبان اجراها خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایش «مانداب» به نویسندگی فردین افشافر و کارگردانی مهدی کیان نژاد و فردین افشارفر از تهران روز دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ماه روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫«مثل خاراندن زخم بعد از خوب شدن» عنوان نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از تهران است که‬ ‫روز سه شنبه ‪ 15‬بهمن ماه اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت و کارگردانی امیرحسین جوانی از تهران روز چهارشنبه ‪ 16‬بهمن‬ ‫ماه به روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«عباس» به نویسندگی پوریا شهرابی و کارگردانی حمزه زارعی از کرمانشاه روز پنجشنبه ‪ 17‬بهمن ماه در عمارت‬ ‫نوفل لوشاتو اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «انافورمیک»(برگرفته از «هملت» شکسپیر) به کارگردانی عارف شریفی از تهران روزهای جمعه‪ 18‬بهمن‬ ‫و شنبه ‪ 19‬بهمن در عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود‪.‬‬ ‫تماشاخانهایرانتماشا‬ ‫این تماشاخانه از روز پنجشنبه ‪ 10‬بهمن ماه در ساعت ‪ 19‬میزبان نمایش ها خواهد بود‪.‬‬ ‫«مرگ در می زند» نوشته وودی الن و به کارگردانی شاهین رمضانی از تهران روز پنجشنبه ‪ 10‬بهمن ماه روی‬ ‫صحنهمی رود‪.‬‬ ‫نمایش «پنج جهت اصلی» به نویسندگی حامد اصانلویی و کارگردانی مرضیه رجبی از تهران روز جمعه ‪ 11‬بهمن‬ ‫ماه میزبان مخاطبان است‪.‬‬ ‫«تردید»بهقلمجمشیدخانیانوکارگردانیمحمدجوادعلیمردانیازنیریزدیگرنمایشیاستکهدراینتماشاخانه‬ ‫روز شنبه ‪ 12‬بهمن ماه روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫همچنین نمایش «کاش چشــم نمی دید» نوشته مهدی صفاری نژاد‪ ،‬به کارگردانی فرزاد لباسی از همدان روز‬ ‫یکشنبه‪ 13‬بهمن ماه میزبان مخاطبان است‪.‬‬ ‫«باغبان مرگ» عنوان نمایشی به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی مجتبی حیدری از برازجان است که در‬ ‫روز دوشنبه ‪ 14‬بهمن ماه اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «کابوس کاووس» به نویسندگی و کارگردانی مجتبی حسینی قیری از قیروکارزین روز سه شنبه‪ 15‬بهمن‬ ‫ماه روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«یک شهر پر از قصه» به نویسندگی مهرداد یاراحمدی صارمی و کارگردانی شبنم منصور از تهران ورز چهارشنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ماه در تماشاخانه خانه تماشا میزبان مخاطبان است‪.‬‬ ‫نمایش «اسپرسو» نوشته محسن قاسمی و به کارگردانی علیرضا زراعتی از شیراز روز پنجشنبه ‪ 17‬بهمن ماه روی‬ ‫صحنهمی رود‪.‬‬ ‫«پنجشنبه اخر ماه» نام نمایشی به نویسندگی یاسین بهرامی و کارگردانی حسن سبحانی از میناب است که روز‬ ‫جمعه ‪ 18‬بهمن ماه اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫«زندگی کنسرو شده» نوشته حمیدرضا نعیمی و به کارگردانی حامد هادوی از البرز روز شنبه ‪ 19‬بهمن ماه به‬ ‫صحنهمی رود‪.‬‬ ‫نمایش «دی زنگرو» به نویسندگی مسعود احمدی و کارگردانی ایدا عزت ابادی از شیراز هم روز یکشنبه‪ 20‬بهمن‬ ‫ماه میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫خانهنمایشمهرگان‬ ‫خانه نمایش مهرگان از روز جمعه ‪ 11‬بهمن ماه هر شب ساعت ‪ 21‬از نمایش های بخش «به عالوه فجر» میزبانی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نمایش «خرس» نوشته انتوان چخوف‪ ،‬به کارگردانی کیوان ضهرابی از تهران روز جمعه و شنبه‪ 11‬و ‪ 12‬بهمن ماه‬ ‫در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«قطع دست در اسپوکن» نوشته مارتین مک دونا و به کارگردانی احمد بیستونی از تهران روز یکشنبه ‪ 13‬بهمن‬ ‫ماه اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش «رکوییم برای یک راهبه» اثر البر کامو‪ ،‬به کارگردانی روزبه اختری روزهای دوشنبه و سه شنبه‪ 14 ،‬و ‪15‬‬ ‫بهمن ماه پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫«وقتی همه خواب بودیم» به نویسندگی حمید عبدالحسینی و علیرضا زارع و به کارگردانی حمید عبدالحسینی از‬ ‫تهران روز چهارشنبه ‪ 16‬بهمن به صحنه می رود‪.‬‬ ‫نمایش «مرگ مولف» به نویسندگی و کارگردانی پیروز میرزایی از تهران اخرین اثری که در خانه نمایش مهرگان‪،‬‬ ‫روز پنجشنبه‪ 17‬بهمن اجرا می شود‪.‬‬ ‫تماشاخانهدیوارچهارم‬ ‫تماشاخانه دیوار چهارم از روز پنجشنبه‪ 10‬بهمن ساعت‪ 17:30‬پذیرای اثار حاضر در بخش «به عالوه فجر» است‪.‬‬ ‫نمایش «مردی که‪ »...‬نوشته پتر بروک و ماری هلن اشتاین و به کارگردانی رضا موالیی از تهران روزهای پنجشنبه‬ ‫و جمعه ‪ 10‬و ‪ 11‬بهمن ماه روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«والس تصادفی» اثر ویکتور هایم‪ ،‬به کارگردانی محمدحسین صافی زاده مقدم از تهران روزهای شنبه و یکشنبه‬ ‫‪ 12‬و ‪ 13‬بهمن ماه اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «در کشور شما‪ »...‬به نویسندگی دامون نوروزی و کارگردانی ندا تمیمی از تهران دوشنبه و سه شنبه ‪ 14‬و‬ ‫‪ 15‬بهمن ماه روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«ماندات» نام نمایشی به نویسندگی و کارگردانی پوریا جالل وندی از تهران است که روزهای چهارشنبه‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫و جمعه ‪ 17 ،16‬و ‪ 18‬بهمن ماه میزبان مخاطبان است‪.‬‬ ‫نمایش «رهایی از شائولین» به نویسندگی و کارگردانی متین اوجانی از تهران روزهای شنبه و یکشنبه ‪ 19‬و ‪20‬‬ ‫بهمن ماه در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫تماشاخانهاژمان‪1‬‬ ‫این تماشاخانه از روز سه شنبه ‪ 15‬بهمن‪ ،‬ساعت ‪ 19:30‬میزبان مخاطبان برای تماشای اثار است‪.‬‬ ‫«خوابمردگی» به نویسندگی سجاد داغستانی و کارگردانی فرهنگ روشنی از تهران روزهای سه شنبه و چهارشنبه‬ ‫‪ 15‬و ‪ 16‬بهمن ماه در این تماشاخانه روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«رپرتاژ اندیش های کال» به نویسندگی علی طاهری‪ ،‬سیما بنیادی و سپیده خاکباز و کارگردانی علی طاهری از‬ ‫تهران روزهای پنجشنبه‪ ،‬جمعه و یکشنبه‪ 18 ،17 ،‬و ‪ 20‬بهمن ماه اجرا می شود‪.‬‬ ‫تماشاخانهاژمان‪2‬‬ ‫تماشاخانه اژمان ‪ 2‬از روز دوشنبه ‪ 14‬بهمن ماه‪ ،‬ساعت‪ 19:30‬از مخاطبان میزبانی می کند‪.‬‬ ‫«دختر‪ /‬پسر» به نویسندگی و کارگردانی پارسا محمدزاده از تهران روزهای دوشنبه‪ ،‬سه شنبه و چهارشنبه‪،14 ،‬‬ ‫‪ 15‬و ‪ 16‬بهمن ماه در این تماشاخانه روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫نمایش «ان یگانه می کشد» به نویسندگی و کارگردانی مرضیه شاطرطوسی از استان تهران روزهای پنجشنبه‪،‬‬ ‫جمعه و یکشنبه‪ 18 ،17 ،‬و ‪ 20‬بهمن ماه اجرا می شود‪.‬‬ ‫تماشاخانهشانو‬ ‫این تماشاخانه از روز پنجشنبه ‪ 10‬بهمن ماه ساعت ‪ 17‬از مخاطبان پذیرایی می کند‪.‬‬ ‫«چنگار» به نویسندگی و کارگردانی علی بیگدلی از تهران روز پنجشنبه ‪10‬بهمن ماه و سه شنبه ‪ 15‬بهمن ماه‬ ‫روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«‪ 12‬روز» به نویسندگی و کارگردانی علی بیگدلی از تهران دیگر اثری است که در تماشاخانه شانو روزهای جمعه‬ ‫و یکشنبه ‪ 11‬و ‪ 13‬بهمن ماه اجرا می شود‪.‬‬ ‫«طبخ طباخ مطبخ» به نویسندگی و کارگردانی علی بیگدلی از تهران هم روز شنبه‪ 12‬بهمن ماه میزبان مخاطبان‬ ‫است‪.‬‬ ‫«غول کتابخانه» به نویسندگی و کارگردانی علی بیگدلی هم روز دوشنبه ‪ 14‬بهمن ماه روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫نمایش «زری سلطان» به نویسندگی کرامت یزدان و کارگردانی فرید همدانی روزهای پنجشنبه‪ ،‬جمعه و شنبه‬ ‫‪ 18 ،17‬و ‪ 19‬بهمن ماه به صحنه می رود‪.‬‬ ‫خانه نمایش دا‬ ‫خانه نمایش دا از روز سه شنبه ‪ 15‬بهمن ماه‪ ،‬پذیرای مخاطبان جشنواره بین المللی تئاتر فجر است‪.‬‬ ‫نمایش «وجود» به طراحی و کارگردانی بهزاد غالمی از تهران روزهای سه شنبه و چهارشنبه ‪ 15‬و ‪ 16‬بهمن ماه‪،‬‬ ‫ساعت ‪ 21‬در خانه نمایش دا به صحنه می رود‪.‬‬ ‫«انکار» با طراحی و کارگردانی پانته ا شایسته از تهران روز پنجشنبه ‪ 17‬بهمن ماه‪ ،‬ساعت ‪ 19‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «ویرانه های زیبا» به نویسندگی حسین زنگنه و کارگردانی علی اصغر کیاثالثی روز جمعه ‪ 18‬بهمن ماه‪،‬‬ ‫ساعت ‪ 19‬و روز شنبه ‪ 19‬بهمن ماه ساعت ‪ 21‬به صحنه می رود‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 19‬اثر در رقابت «به عالوه فجر» حضور دارند که اســامی ان ها به این شــرح است‪« :‬مانداب»‪« ،‬مثل‬ ‫خاراندن زخم بعد از خوب شدن»‪« ،‬در انتظار گودو»‪« ،‬پنج جهت اصلی»‪« ،‬یک شهر پر از قصه»‪« ،‬زندگی کنسرو‬ ‫شده»‪« ،‬وقتی همه خواب بودیم»‪« ،‬رکوییم برای یک راهبه»‪« ،‬خرس»‪« ،‬مردی که‪« ،»...‬در کشور شما‪« ،»...‬رهایی‬ ‫از شائولین»‪« ،‬ان یگانه می کشد»‪« ،‬زری سلطان»‪« ،‬چنگار»‪ 12« ،‬روز»‪« ،‬وجود»‪« ،‬انکار» و «ویرانه های زیبا»‪.‬‬ ‫سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ‪ 10‬تا ‪ 21‬بهمن ماه در تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در جدیدترین نمایش اتیال پسیانی؛‬ ‫نوید محمدزاده و هوتن شکیبا در «قهوه قجری»همبازی می شوند‬ ‫نوید محمــدزاده و هوتن شــکیبا بازیگران‬ ‫هم نســلی هســتند که در ســینما و تئاتر‬ ‫ایــران جایــگاه قابــل توجهی را بــه خود‬ ‫اختصــاص داده اند‪ .‬ایــن ‪ ۲‬بازیگر که پیش‬ ‫از این در نمایش های «ستوان اینیشمور» به‬ ‫کارگردانی حسن معجونی و «الیور توئیست»‬ ‫و «بینوایان» به کارگردانی حســین پارسایی‬ ‫همبازی بودند‪ ،‬قرار اســت در نمایش «قهوه‬ ‫قجری» به کارگردانی اتیال پسیانی به ایفای‬ ‫نقش بپردازند‪ .‬نوید محمدزاده بازیگر مطرح‬ ‫تئاتر ایران در عرصه سینما نیز حضور بسیار‬ ‫موفقی داشــته و توانســته جوایز متعددی‬ ‫از جملــه جایزه بهترین بازیگــر مرد بخش‬ ‫افق های جشــنواره فیلم ونیز‪ ،‬جایزه بهترین‬ ‫بازیگر مرد جشــنواره براتیســاوا‪ ،‬بهترین‬ ‫بازیگر مرد جشنواره اسیاپاسیفیک و چندین‬ ‫جایــزه بهترین بازیگر مــرد و جایزه بهترین‬ ‫بازیگر نقش مکمل مرد را از جشــنواره فیلم‬ ‫فجر را از ان خود کنــد‪ .‬وی در عرصه تئاتر‬ ‫در نمایش های مختلفی از جمله «یک دقیقه‬ ‫ســکوت»‪« ،‬اخرین نامه»‪« ،‬زمســتان ‪،»۶۶‬‬ ‫«پچپچه های پشت خط نبرد»‪« ،‬این زندگی‬ ‫مال کیــه»‪« ،‬خــدای کشــتار»‪« ،‬فلیک»‪،‬‬ ‫«دیابولیک رومئو و ژولیت» و «مرد بالشی»‬ ‫به ایفای نقش پرداخته اســت‪ .‬اخرین تجربه‬ ‫حضور او بر صحنه تئاتر نیز با ایفای نقشــی‬ ‫متفــاوت در نمایش «بیگانــه در خانه» به‬ ‫کارگردانی ســیدمحمد مساوات است‪ .‬هوتن‬ ‫شــکیبا نیز کــه جایزه بهتریــن بازیگر مرد‬ ‫جشــنواره فیلم فجر برای فیلم ســینمایی‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» را از ان خود کرد‪،‬‬ ‫از بازیگران موفق و مطرح تئاتر ایران اســت‬ ‫کــه نقش افرینــی در نمایش های متعددی‬ ‫از جمله «جن گیــر»‪« ،‬دون کامیلو»‪« ،‬صد‬ ‫در صــد»‪« ،‬هیپوفیــز»‪« ،‬رومولوس کبیر»‪،‬‬ ‫«از زیرزمین تا پشــت بــام»‪« ،‬به خاطر یک‬ ‫مشت روبل»‪« ،‬اســکلیک و بچه های پرواز»‪،‬‬ ‫«مترســک»‪« ،‬شــوایک» و «تبارشناســی‬ ‫دروغ و تنهایــی» در کارنامــه کاری خــود‬ ‫دارد‪ .‬اخرین تجربه حضور شــکیبا بر صحنه‬ ‫تئاتر با نمایش «اسلو» به کارگردانی یوسف‬ ‫باپیری بوده اســت‪ .‬نمایش «قهوه قجری» با‬ ‫کارگردانی و طراحی اتیال پسیانی قرار است‬ ‫بعد از برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین‬ ‫المللــی تئاتر فجر در ســالن اصلی مجموعه‬ ‫تئاتر شــهر به صحنــه برود‪ .‬اصغــر پیران‪،‬‬ ‫روح اهلل حق گوی لســان و نوید جهانزاده از‬ ‫دیگر بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫«ندا جوادی» ترانه سرا در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫تران ه خوب در نهایت عاقبت به خیر می شود!‬ ‫عباسعلی اسکتی‬ ‫ندا جوادی‪ ،‬متولد شــانزده اسفند هفتاد و یک‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫نویسنده و ترانه سرا‪ ،‬فارغ التحصیل مهندسی مکانیک‪،‬‬ ‫تا قبل از سال هشــتاد و نه بیشتر غزل و کالسیک و‬ ‫بعد از ان به صورت جدی نوشــتن ترانه را شروع کرده‬ ‫است‪ ،‬اولین ترانه او در سال نود از صدا و سیما پخش و‬ ‫بعد از ان تیتراژ سریال «گلی برای گلی» را نوشت‪ ،‬به‬ ‫طراحی عالقه مند است‪ ،‬در کارگاه های بازیگری شرکت‬ ‫کرده و تجربه بازی در چند نقش کوتاه را نیز دارد‪ ،‬با ندا‬ ‫جوادی به بهانه انتشار ترانه جدیدش «عشق من» که با‬ ‫استقبال خوبی مواجه شده است گفتگو داشته ایم که‬ ‫با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫وضعیت کلی ادبیات امروز را چگونه می بینید؟‬ ‫به نظر من ادبیات امروز در مقایســه با ادبیات گذشته ما با ان‬ ‫پیشینه درخشان‪ ،‬نقش تاثیرگذاری و جایگاهی که در جامعه‬ ‫داشــت وضعیت خوبی نــدارد‪ ،‬البته این را هــم باید در نظر‬ ‫بگیریم که در جامعه امروز با توجه به شرایط کنونی‪ ،‬گسترده‬ ‫تر شــدن شاخه های هنری و البته مشــکالت و دغدغه های‬ ‫عجیب و غریب‪ ،‬تعداد کســانی که واقعا دغدغه شعر و دبیات‬ ‫داشته باشند زیاد نیســت ولی روزنه های امیدی وجود دارد‪،‬‬ ‫خوشبختانه در حال حاضر با وجود امکانات روز؟‪ ،‬وجود انجمن‬ ‫های ادبی‪ ،‬امکان انتشار اثار ادبی در فضای اینترنت‪ ،‬برگزاری‬ ‫مســابقات ادبی و در دســترس بودن منابع مطالعه کارورزان‬ ‫شعر امروز می توانند با اگاهی مناسبی رشد کنند و می شود به‬ ‫اینده شعر جوان امیدوار بود‪.‬‬ ‫وضعیت ترانه به چه شکل است؟‬ ‫خدا را شــکر ترانه ســراهای خوبی داریم که به واسطه دست‬ ‫به قلم شدنشــان می توانیم ترانه های خوبی بشنویم اما ده ها‬ ‫برابر همان ترانه ســراها‪ ،‬ترانه و ترانه ســراهای ضعیف داریم‬ ‫چون این روزها دنیای ترانه دنیا در دسترسی شده و هر کسی‬ ‫که یک جوششــی در خودش احســاس می کند دست به قلم‬ ‫می شود‪ ،‬از طرفی خواننده هایی داریم که با دنیای ترانه کامال‬ ‫غریبه هســتند و هر متن و موزونی که مقابلشان قرار می گیرد‬ ‫را ترانه می بینند‪ ،‬این اصال بد نیســت که ما کششی به شعر و‬ ‫ترانه داشته باشــیم واین را کشف کنیم اما نباید این احساس‬ ‫را کم دید و بی ســلیقه خرج کــرد‪ ،‬در خیلی از کارهایی که‬ ‫می شــنویم و ســه دقیقه وقت مخاطب را می گیرد عاشــق و‬ ‫معشوق اینقدر کاراکترهای ضعیف و روح های کوچکی دارند‬ ‫که خجالت می کشید یک لحظه خودتان را به جای یکی از انها‬ ‫قرار بدهید‪ ،‬نمی توانید با انها همذات پنداری کنید‪ ،‬به نظر من‬ ‫اگر ســلیقه مردم پایین امده به خاطر این است که عوامل کار‬ ‫کار ضعیف تولید می کنند‪.‬‬ ‫مافیا و باندبازی چقدر در ترانه امروز وجود دارد؟‬ ‫این سوالی اســت که همیشه وجود داشــته و بسته به اینکه‬ ‫تعریف ما از مافیا چه باشــد جواب ما‪ ،‬هم می تواند بله باشد و‬ ‫هم خیر‪ ،‬اگر منظورما از مافیا تیم هایی هستند که ترانه سرا‪،‬‬ ‫اهنســگاز و تنظیم کننده با سبک و سلیقه هم اشنا شده اند‬ ‫و ترجیح می دهند برای اشــنایی با قلم تازه وقت نگذارند و با‬ ‫تیم خودشان کار کنند باید بگویم مافیا وجود ندارد و شما هم‬ ‫می توانید ترانه خودتان را به یک اهنگســاز دیگر که می تواند‬ ‫خارج از تیم کار کند بسپارید و در نهایت کار خوب به مرحله‬ ‫اجرا می رســد‪ ،‬اگر تعریف شــما از مافیا کسانی باشند که کار‬ ‫تایید شده شما را در مرحله اخر عوض می کنند یا بدون هیچ‬ ‫دلیل قانع کننده ای موقعیت خوبی که برای شــما فراهم شده‬ ‫را به یکی از دوســتان شان می سپارند باید بگویم بله متاسفانه‬ ‫از این دســت افراد هم وجود دارند کــه بدون هیچ دلیل قانع‬ ‫کننده ای شــما را کنار می گذارنــد و این جزو بی رحمی های‬ ‫این حرفه است‪.‬‬ ‫فضا چقدر برای رشد یک ترانه سرای جوان مهیا‬ ‫است؟‬ ‫همانطــور که گفته ام که قبول دارم در این حرفه یک ســری‬ ‫باندبازی وجــود دارم این را هم با صداقت می گویم که من به‬ ‫عنوان ترانه ســرایی که از سال هشــتاد و نه شروع به فعالیت‬ ‫کرده ام و ترانه همیشــه در ذهن و قلــب من جایگاه ویژه ای‬ ‫داشــته‪ ،‬اگر شــما ترانه خوبی داشته باشــید که یک سری‬ ‫فاکتورها در ان رعایت شــده باشد ترانه شما می تواند حداقل‬ ‫اهنگســاز را متقاعد کند که در مورد خط هایی از این ترانه با‬ ‫شــما صحبت کند‪ ،‬باید در نظر داشته باشید که این کار یک‬ ‫کار تیمی اســت پس از تغییر نترسید و روی ترانه تان تعصب‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬اگر یک خط از ترانه شــما حذف شود شما‬ ‫می توانید ان تصویر را در ترانه دیگری بنویسید و در عوض به‬ ‫تجربه اهنگســاز اعتماد کنید‪ ،‬نظراتشان را بشنوید و در ترانه‬ ‫تان لحاظ کنید‪ ،‬مطمئن باشــید کار به مرحله اجرا می رسد‪،‬‬ ‫البته باز هم می گویم باید نسبت به ترانه خودتان اگاهی کامل‬ ‫داشته باشید و ترانه شما واقعا قوی باشد نه اینکه ترانه ضعیفی‬ ‫ارائــه بدهیم که فقط در ذهن ما قوی اســت‪ ،‬در نهایت ترانه‬ ‫خوب حتما عاقبت به خیر می شود‪.‬‬ ‫در نوشتن یک ترانه چه ویژگی ها و المان هایی را‬ ‫لحاظ می کنید؟‬ ‫از نظر من مهمترین فاکتور صداقت و عاطفه ترانه است‪ ،‬انتخاب‬ ‫کالم ســاده و قابل درک اما با اندیشــه و جهان بینی درست‪،‬‬ ‫انتخاب سوژه ای که قدرت همذات پنداری داشته باشد و داشتن‬ ‫زاویه دید متفاوت که به کار شــما برای شــنیده شدن شانس‬ ‫بیشــتری می دهد‪ ،‬شروع ترانه با یک جمله تاثیر گذار‪ ،‬انتخاب‬ ‫ترجیع بندی که در ذهن بماند و انتخاب پایان بندی که تکلیف‬ ‫ترانه را معلوم کند‪ ،‬ازهمه مهم تر داشتن کاراکتر خاص یا جهان‬ ‫بینی که مخصوص ترانه شما باشد‪ ،‬به عبارتی دیگر امضای شما‬ ‫باشد‪ ،‬برای مثالل من در اکثر ترانه هایم یک عاشق صبور هستم‬ ‫و اگر از جدایی حرف بزنم بدون جنجال می روم‪.‬‬ ‫در میان ترانه ســراهای امروز کسی را داریم که‬ ‫ماندگار شود؟‬ ‫بلــه ترانه ســراهای خوبی داریم که همیــن االن هم ماندگار‬ ‫یکشنبــــــــــــه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1188‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ادبیات‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۸‬کتاب در گروه زبان نامزد‬ ‫کتاب سال شدند‬ ‫هســتند‪ ،‬روزبه بمانی‪ ،‬حسین صفا‪ ،‬افشین‪ ،‬یغما گلرویی‪ ،‬مونا‬ ‫برزویی‪ ،‬حسین غیاثی و دیگر دوستان‪.‬‬ ‫خود شما چقدر به ماندگاری فکر می کنید؟‬ ‫عشق همیشه با من بوده و همیشه به صورت غریزی نمی گویم‬ ‫شــعر اما کالم را بــه صورت عاطفی نوشــته ام‪ ،‬حتی زمانی‬ ‫که اصال نمی دانســتم چیزی که می نویسم را می توانم به چاپ‬ ‫برســانم یا به خواننده ای بســپارم و هر روز برای بهتر شدنش‬ ‫تــاش کرده ام‪ ،‬چند ســال پیش که از طــرف نیماژ دعوت‬ ‫به همکاری شــده بودم که برای نمایشــگاه و در بخش ترانه‬ ‫همراهشان باشم به مهدی اشرفی گفتم تنها دلیلی که این کار‬ ‫را قبول کرده ام این اســت که به واسطه این کار مجبور شوم‬ ‫تمام کتابهای ترانه نشر نیماژ را بخوانم و با قلم دیگر دوستان‬ ‫اشنا شــوم‪ ،‬ترانه برای من همیشــه جایگاه ویژه ای داشته و‬ ‫نمی ترسم که بخواهم به خاطر ترانه خودم را به چالش بکشانم‪،‬‬ ‫هر روز و هر روز می خواهم بیشــتر باید بگیرم و در نهایت بله‬ ‫ماندگاری در ترانه هدف من است‪.‬‬ ‫قسمتی از یکی از ترانه هایتان را که دوست دارید‬ ‫با مخاطبان «هنرمند» شریک می شوید؟‬ ‫همه ترانه هایم را خیلی دوســت دارم و ترانه ای را که از همه‬ ‫بیشــتر دوست دارم هنوز ننوشته ام‪ ،‬قســمتی از ترانه «سفر‬ ‫ســامت» را به مخاطبان شــما تقدیم می کنم‪ :‬سنگینی بار‬ ‫چمدانت خبر اورد ‪ /‬تا ســالهای سال دیگر برنخواهی گشت ‪/‬‬ ‫جوری که من امشــب برایت اشک می ریزم ‪ /‬در زیر صد باران‬ ‫دیگر تر نخواهی گشت ‪/‬‬ ‫مجموعــه ای از خاطرات روزهای دور ‪ /‬انچه که بی تو مانده از‬ ‫دیوانه ات این است ‪ /‬لبخند روی صورتم طرحی ست تزئینی ‪/‬‬ ‫پشت نقاب من فقط یک هیچ غمگین است ‪ /‬ندا جوادی‬ ‫چند ترجمه کتاب داستان منتشر شد‬ ‫ترجمه کتاب های داستانی «شاهزاده شیر و راز گل سرخ»‪« ،‬سرد»‪« ،‬جنگ خانه درختی»‪« ،‬اسکارلت و ایوی»‪،‬‬ ‫«حرف بزن» و «تمامی حقوق محفوظ است» منتشر شد‪.‬‬ ‫ی (اِلوند) در ‪ ۳۱۲‬صفحه با‬ ‫کتاب «شــاهزاده شــیر و راز گل سرخ» نوشته ُدنا جوناپُلی با ترجمه حسین ابراهیم ‬ ‫شمارگان هزار نسخه و قیمت ‪ ۵۴‬هزار تومان توسط نشر پیدایش منتشر شده است‪.‬‬ ‫ت جلد کتاب‪ :‬اوراسمین‪ ،‬شاهزاده ایرانی‪ ،‬برای روزگار پادشاهی اش اموزش می بینید‪ .‬در روز عید قربان‪،‬‬ ‫نوشته پش ‬ ‫او برخالف سنت های مذهبی و اداب پادشاهی شتری زخمی را به قربانگاه می فرستد اما این اشتباهی بزرگ برای‬ ‫شاهزاده است‪ .‬اوراسمین باید تنبیه شود‪ .‬او به شکل حیوان درمی اید و برای این که دوباره به شکل شاهزاده دربیاید‬ ‫باید ازمون های بزرگ و سختی را پشت سر بگذارد‪ .‬عاقبت او می تواند در لباس پادشاهی بر سرزمینش حکومت کند؟‬ ‫کتاب «ســرد» نوشته النا رهبری در ‪ ۲۹۶‬صفحه با شمارگان هزار نسخه و قیمت ‪۴۴‬هزار تومان توسط‬ ‫همین منتشر شده است‪.‬‬ ‫ت جلد کتاب‪« :‬ژا»‪ ،‬فرشته رانده شده‪ ،‬از ازل قاصد مرگ بوده است‪« .‬ژا» به دنبال گمشده ای عزیز و‬ ‫نوشته پش ‬ ‫اشناست‪ .‬گمشده ای که رازی مخوف در سینه دارد‪« .‬ارا»‪ ،‬دخترک نور چشم سردست ه یاغیان‪ ،‬ادمکشی مادرزاد‬ ‫است‪ .‬اسطوره ای که شایع است حتی یک قطره خونش بر زمین و دریا نریخته‪.‬‬ ‫قصه از نیمه شبی اسرارامیز اغاز می شود که ارا به طور اتفاقی با «ژا» روبه رو می شود و بدون هیچ هدفی با این فرشته‬ ‫رانده شده در سفری غریب و بی بازگشت همراه می شود‪ .‬ولی در ازای این سفر عجیب و ماورایی تمام زوایای پنهان و‬ ‫مستتر حیات و ممات خود را بازمی شناسد و «راه رهایی» را می یابد‪.‬‬ ‫گرف با ترجمه فریده خرمی نیز در ‪ ۳۱۲‬صفحه با شمارگان هزار‬ ‫رمان کودک «جنگ خانه درختی» نوشته لیسا َ‬ ‫نسخه و قیمت ‪ ۴۶‬هزار تومان توسط نشر یادشده منتشر شده است‪.‬‬ ‫ت جلد کتاب‪ :‬وقتی پدر و مادر وینی از هم جدا شدند‪ ،‬تصمیم گرفتند که وینی سه روز در هفته پیش‬ ‫نوشته پش ‬ ‫هر کدام از ان ها باشد و چهارشنبه ها را تنها در یک خانه درختی بگذراند که درست بینابین خانه های ان هاست تا‬ ‫وقتش به طور کامال مساوی بین ان دو تقسیم شود‪.‬‬ ‫اما ناکامی و درماندگی وینی به خاطر رفتارهای پدر و مادرش به مرور مثل درخت بزرگی ریشه دار می شود‪.‬‬ ‫وینی به این نتیجه می رسد که که تنها راه تغییر اوضاع این است که تا وقتی پدر و مادرش سر عقل نیامده اند‪ ،‬از‬ ‫خانه درختی تکان نخورد‪ .‬دوستانش تصمیم می گیرند به او بپیوندند اما ایا با وجود ده بچه در خانه درختی که‬ ‫هر کدام خواسته های خودشان را دارند‪ ،‬وینی می تواند بهای استقامتش را بپردازد و همه را راضی و خوشحال نگه‬ ‫دارد؟ دیگر کتاب تازه منتشرشده در نشر پیدایش‪ ،‬رمان نوجوان «اسکارلت و ایوی» نوشته سوفی کلورلی با ترجمه‬ ‫شهره نورصالحی است که در ‪ ۳۳۶‬صفحه با شمارگان ‪ ۲۰۰۰‬نسخه و قیمت ‪ ۵۲‬هزار تومان به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫نوشــته پشت جلد کتاب‪ :‬اســکارلت و ا یوی از تعطیالت برمی گردند و خیلی زود متوجه می شوند که‬ ‫مدرسه در خطر است‪.‬‬ ‫دوقلوها برای نجات مدرسه باید با دشمنان قدیم و جدیدشان مبارزه کنند‪ .‬اما ایا می توانند گره ها را به موقع باز کنند‬ ‫و از اخرین راز روک وود سر دربیاورند؟‬ ‫«حرف بزن» نوشته الری هالس اندرسون با ترجمه مریم عربی هم در‪ ۲۵۶‬صفحه با شمارگان‪ ۱۰۰۰‬نسخه و قیمت‬ ‫‪ ۴۴‬هزار تومان توسط همین نشر منتشر شده است‪.‬‬ ‫تجلدکتاب‪:‬برایملینداسوردینو‪،‬سالاولدبیرستانوحشتناکشروعمی شود‪.‬مهمانیاخرتابستان‬ ‫نوشتهپش ‬ ‫را به خاطر تماس با پلیس به هم می ریزد و حاال‪ ،‬هم دوستانش و هم غریبه ها‪ ،‬همه از او متنفرند‪ .‬ماه ها می گذرد و‬ ‫اوضاع بهتر نمی شود‪ .‬او منفور است‪ .‬پست ترین پست ها‪ .‬همه از ملیندا دوری می کنند‪ .‬اما در نهایت اتفاقی را که در‬ ‫‪5‬‬ ‫مهمانی افتاده‪ ،‬فاش می کنند‪ .‬حقیقت چیست؟ ایا چیزی تغییر می کند؟‬ ‫همچنین «تمامی حقوق محفوظ است» نوشته گرگوری اسکات کاتسولیس با ترجمه میالد بابانژاد و الهه مرادی در‬ ‫‪ ۵۲۰‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۰۰۰‬نسخه و قیمت ‪ ۷۲‬هزار تومان توسط نشر یاد شده منتشر شده است‪.‬‬ ‫ت جلد کتاب‪ :‬زمانی عاشق صحبت کردن بودم‪ ،‬اما با ان همه کلمه چه گفته بودم؟ حاال به نظرم‬ ‫نوشته پش ‬ ‫می رسید که هیچ نگفته ام‪ .‬واقعا چیز زیادی یادم نمی امد؛ همه می دانستند چه اتفاقی قرار است بیفتد‪ .‬من هم‬ ‫می شدم یکی از ان بچه های بیچاره ای که هر چند وقت یک بار در اخبار می دیدیم که با چند کلمه اعتراض امیز از‬ ‫صفحه روزگار محو می شدند‪ .‬این کار نابودم می کرد‪ .‬خانواده ام را نابود می کرد‪ ،‬ان وقت برای چه؟ هر چیزی هم که‬ ‫می گفتم هیچ چیز را تغییر نمی داد‪ .‬بعد ناگهان راه دیگری به ذهنم رسید و از ان استفاده کردم‪ ،‬چون این هم یک‬ ‫حق انتخابی بود که داشتم‪ ،‬حق انتخاب من و انتخابی که تا به حال ندیده بودم کسی ان را پیشنهاد دهد یا اصال‬ ‫انجامش دهد‪ .‬انگشت شست و اشاره لرزانم را به هم فشردم و گوشه لبم بردم و خطی روی لبم کشیدم‪ .‬زیپ دهانم‬ ‫را کشیدم و در دلم قسم خوردم که دیگر هرگز صحبت نخواهم کرد‪.‬‬ ‫هشــت کتاب در گروه زبان و موضوعات زبان شناســی‪ ،‬زبان‬ ‫فارسی‪ ،‬زبان های باستانی و گویش های محلی‪ ،‬زبان زبان های‬ ‫دیگر و زبان عربی به عنوان نامزد جایزه کتاب ســال شناخته‬ ‫شدند‪ .‬اسامی نامزدها بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است‬ ‫در موضوع زبان شناسی چهار کتاب‪ ،‬تمهیداتی برنظریه زبان‪،‬‬ ‫تالیــف لویی یلمزلــف‪ ،‬ترجمه محمدامین شــاکری‪ ،‬تهران‪:‬‬ ‫شرکت سهامی انتشارات خوارزمی‪ ،۱۳۹۷ ،‬روان شناسی زبان‪،‬‬ ‫تالیــف و ترجمه مهدی پورمحمد‪ ،‬تهران‪ :‬ســازمان مطالعه و‬ ‫تدوین کتب علوم انســانی دانشگاه ها (ســمت)؛ پژوهشکده‬ ‫تحقیق و توسعه علوم انسانی‪ ،۱۳۹۷ ،‬مبانی دستور شناختی‬ ‫تالیف رونالد النگاکر‪ ،‬ترجمه جهانشاه میرزابیگی‪ ،‬تهران‪ :‬اگاه‪،‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬؛ معنــای معنی‪ :‬مطالعه ای در باب تاثیر زبان بر تفکر و‬ ‫دانــش نمادگرایی‪ ،‬تالیف چالزکی اگدن و ایور ارمســترانگ‬ ‫ریچاردز‪ ،‬ترجمــه کورش صفوی‪ ،‬تهران‪ :‬علمی‪۱۳۹۷ ،‬؛ جواز‬ ‫ورود به مرحله نیمه نهایی را کسب کردند‪ ،‬کتاب طبقه بندی‬ ‫وزن های شعر فارســی تالیف ابوالحسن نجفی‪ ،‬به همت امید‬ ‫طبیب زاده‪ ،‬تهــران‪ :‬نیلوفر‪ ۱۳۹۷،‬تنها نامــزد موضوع زبان‬ ‫فارسی معرفی شد‪ .‬در موضوع زبان های باستانی و گویش های‬ ‫محلی ســه کتاب اوستا‪ ،‬تالیف رهام اشه‪ ،‬تهران‪ :‬کتاب سده‪،‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬؛ زبان پارسیگ (پهلوی) تالیف رهام اشه‪ ،‬ترجمه مریم‬ ‫تاجبخــش و بزرگمهر لقمان‪ ،‬تهران‪ :‬کتاب ســده‪ ۱۳۹۷ ،‬و‬ ‫فرهنگ اویم ایوک تالیف فرزانه گشتاســب و نادیا حاجی پور‪،‬‬ ‫تهران‪ :‬پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ سازمان‬ ‫انتشارات فرورهر‪ ۱۳۹۷ ،‬به دور نیمه نهایی این دوره از جایزه‬ ‫کتاب سال راه پیدا کردند‪ .‬در موضوعات زبان زبان های دیگر و‬ ‫زبان عربی کتابی به مرحله دوم راه نیافت‪ .‬سی و هفتمین دوره‬ ‫کتاب سال جمهوری اسالمی ایران با هدف شناسایی و معرفی‬ ‫کتاب های برتر‪ ،‬حمایت و تشویق مولفان‪ ،‬مترجمان‪ ،‬مصححان‬ ‫و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسالمی‪ ،‬حفظ‬ ‫استقالل و هویت فرهنگی در بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫اثار برای شرکت در این جایزه باید برای نخستین بار در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬منتشر شده باشــند و جزو کتاب های کمک درسی و‬ ‫عکس برداری شده نباشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کتاب باید دارای برگه‬ ‫اعالم وصول باشــد‪ .‬این جایزه همچنین شــامل بخش های‬ ‫مختلفی از جمله کلیــات‪ ،‬علوم کاربردی‪ ،‬دین‪ ،‬هنر‪ ،‬تاریخ و‬ ‫جغرافیاست اما کتاب های داستان کوتاه‪ ،‬داستان بلند و رمان‬ ‫بزرگسال‪ ،‬نقد ادبی (تالیف)‪ ،‬مســتند نگاری‪ ،‬شعر بزرگسال‬ ‫و شــعر کودک و نوجوان به دلیل همپوشانی با جایزه جالل‬ ‫ال احمد و جشــنواره شعر فجر در جایزه کتاب سال داوری و‬ ‫بررسی نمی شوند‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬شهر در لیست انتخاب پایتخت‬ ‫کتاب ایران‬ ‫داوران مراحل اولیه طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران‪،‬‬ ‫‪ ۳۸‬شهر از ‪ ۱۸‬استان کشور را برای مرحله نیمه نهایی انتخاب‬ ‫و به دبیرخانه معرفی کردند‪ .‬ششمین برنامه انتخاب و معرفی‬ ‫پایتخــت کتاب ایران از ابتدای تیرماه بــا اعالم فراخوان ان از‬ ‫سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و ستاد هماهنگی‬ ‫شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی به تمامی نهادها و سازمان های ذی ربط‬ ‫از جمله نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی همچون نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی کشــور‪ ،‬معاونت توسعه مناطق محروم‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬ســازمان اســناد و کتابخانه ملی جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬سازمان شهرداری ها و دهیاری ها‪ ،‬ستاد عالی کانون‬ ‫های فرهنگی و هنری مساجد کشور‪ ،‬خانه کتاب‪ ،‬کمیسیون ملی‬ ‫یونسکو‪ ،‬اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‪ ،‬انجمن کتابداری‬ ‫و اطالع رسانی ایران و شبکه شهرهای دوستدار کتاب و بخش‬ ‫خصوصی و فعاالن فرهنگی و تشــکل های مردم نهاد شروع به‬ ‫کار کرد‪ .‬با اعالم فراخوان ارسال اثار شهرهای متقاضی شرکت‬ ‫در این طرح‪ ۱۶۳ ،‬شــهر‪ ،‬اثار و مستندات خود را به دبیرخانه‬ ‫مرکزی ستاد هماهنگی شــهرها و روستاهای دوستدار کتاب‬ ‫معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارسال‬ ‫کردند‪ .‬کیفیت اثار ارســالی در این دوره نســبت به دوره های‬ ‫گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بود به گونه ای که داوران‬ ‫مراحل اولیه این طرح برخالف روال ســال های گذشته که ‪۲۰‬‬ ‫شهر را به عنوان شهرهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی انتخاب‬ ‫می کردند در این دوره ‪ ۳۸‬شــهر را بــرای این مرحله انتخاب‬ ‫و به دبیرخانه معرفی کردند‪ .‬بر این اســاس شــهرهای ارومیه‪،‬‬ ‫شــهرضا‪ ،‬تبریز‪ ،‬میاندواب‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬گناوه‪ ،‬کاکــی‪ ،‬برازجان‪،‬‬ ‫کنگان‪ ،‬خورموج‪ ،‬شــهرری‪ ،‬سربیشه‪ ،‬سبزوار‪ ،‬بجنورد‪ ،‬دزفول‪،‬‬ ‫رامهرمز‪ ،‬مرودشت‪ ،‬جهرم‪ ،‬فسا‪ ،‬شــیراز‪ ،‬اوز‪ ،‬اردکان سپیدان‪،‬‬ ‫بم‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬اسالم اباد غرب‪ ،‬الهیجان‪ ،‬کوه دشت‪ ،‬خرم اباد‪،‬‬ ‫بهشــهر‪ ،‬امل‪ ،‬ســاری‪ ،‬بابل‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬بندر کنگ‪ ،‬سیریک‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬تفت‪ ،‬اردکان و اشکذر به دبیرخانه معرفی شدند‪ .‬داوری‬ ‫مرحله نیمه نهایی و نهایی این رویداد در بهمن ماه امسال برگزار‬ ‫خواهد شد و در مراسم اختتامیه که در تاریخ ‪ ۱۹‬بهمن ماه در‬ ‫محل سالن همایش های کتابخانه ملی ایران با حضور اصحاب‬ ‫قلم و فرهنگ با معرفی ششــمین پایتخت کتاب ایران و چهار‬ ‫شهر خالق در زمینه کتاب خوانی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دعوتنامه رسمی برای گردشگران جهان‪:‬‬ ‫یکشنبــــــــــــه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1188‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهر های بزرگمان «نازیبا» هستند؛‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫سیامک سرمدی‬ ‫شهر هایبزرگماتنهادرگیرالودگیهواو‬ ‫معضالتزیستمحیطینیستند‪.‬الودگی‬ ‫بصری هم گریبانگیر این شهر هاست ‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم صریح باشــیم باید بگوییم که‬ ‫شهرهای بزرگ ما «نازیبا» هستند‪ .‬منظر‬ ‫شــهری ما در بیشتر مکان های شهری‪،‬‬ ‫زیبا نیست‪ .‬شما این نازیبایی را در منظر‬ ‫شهری بیشتر شهرها و پایتخت های بزرگ جهان نمی بینید‪ .‬حتی بمبئی‬ ‫و تا حدی دهلی نیز از تهران ما زیباترند‪ .‬به این هم فکر نکنید که شــاید‬ ‫مرغ همسایه غاز است‪ .‬اینطور نیست‪.‬باید به این موضوع فکر کرد که مثال‬ ‫شهری مانند «پاریس» از چه روش و الگوی شهرسازی استفاده کرده که‬ ‫همچنان ساختمان ها و بافت های قدیمی ان‪ ،‬معماری تاریخی خود را حفظ‬ ‫کرده اند و درون انها زندگی نیز جریان دارد‪ ،‬اما شهر های اصفهان و تهران‬ ‫ما تا این اندازه دچار تخریب بافت های قدیمی هستند‪ .‬همانطور که در باالتر‬ ‫نیز گفتیم‪ ،‬حتی شهر هایی که فاصله فرهنگی چندانی با ما ندارند مانند‬ ‫بمبئی و دهلی نیز دچار این مشکل نشده اند‪ .‬البته بررسی این موضوع نسبتا‬ ‫پیچیده و چند جانبه است اما می توان ادعا کرد که یکی از جنبه های مهم‬ ‫در حفظ زیبایی شهر و معماری تاریخی ان‪ ،‬نگاه عاقالنه و استراتژیک به‬ ‫مقوله گرافیک شهری است‪ .‬واقعیت این است که تصویر و معماری رابطه ای‬ ‫چندین هزار ساله با یکدیگر دارند‪ .‬تصویر (گرافیک) بر معماری چنان نفوذی‬ ‫دارد که هر انقالبی در تصویر به تحولی در معماری هم منجر شده است‪ .‬از‬ ‫اولین نقشه های شهری که بر روی لوح های خشت و گلی سومریان نقش‬ ‫بســته تا ورود دوربین ها به عرصه هنر و معماری‪ ،‬هر کدام تاثیر عمده ای‬ ‫بر معماری گذاشته است‪ .‬از بحث تاریخی اگر بگذریم‪ ،‬نمی توان از شهر و‬ ‫معماری ان سخن گفت و از منظر شهری حرف زد اما بی توجه به گرافیک‬ ‫شهری و تبلیغات محیطی ان بود‪ .‬در واقع هر شهروند و رهگذری که صبح‬ ‫از خانه بیرون می رود و در شهر حرکت می کند‪ ،‬محال است که چشمش‬ ‫به انواع و اقســام بیلبورد‪ ،‬تابلو‪ ،‬استند های تبلیغاتی و سایر اقالم گرافیک‬ ‫شهری نیفتد‪ .‬تاثیر و ظرفیت گرافیک شهری در کم کردن الودگی بصری و‬ ‫همزمان‪ ،‬ارتقاء سواد بصری شهروندان چیست ؟ نسبت بین گرافیک شهری‬ ‫و معماری چگونه است؟‬ ‫غلبهفرمبرمحتوا‬ ‫گرافیک‪،‬قابلیت های زیادی دارد و به عنوان یک هنر کاربردی می تواتد تاثیر‬ ‫زیادی بر اصالح چهره زشت شهر داشته باشد‪ .‬البته این کار یک شبه و به‬ ‫تنهایی امکان پذیر نیست‪ .‬تحقق این امر‪ ،‬نیازمند فعالیت گسترده ای است‪.‬‬ ‫باید محتوای اثر گرافیکی زیر مجموعه فرم ان نباشد‪ .‬در تبلیغات شهری‬ ‫شاهد هستیم که به دلیل نااگاهی‪ ،‬گاهی فرم بر محتوا غلبه می کند‪.‬‬ ‫رابطهبیننمایشگاه هایهنریوسطحشهر‬ ‫گاهی شاهد هستیم که نمایشگاه های هنری پوستر و گرافیک‪ ،‬چنان به‬ ‫جنبه های فرهنگی اثر هنری می پردازند که هنگام استفاده از انها در سطح‬ ‫شهر؛ بحث مخاطب شناسی و محیط شناسی به فراموشی سپرده می شود و‬ ‫گویی تمام تبلیغات محیطی و گرافیک شهری برای محیظی غریب ساخته‬ ‫و پرداخته شده اند و هیچ ربطی به فضای فرهنگی ما ندارند‪.‬‬ ‫گرافیک شهری مبتال به بیماری کپی برداری!‬ ‫متاسفانه بخش زیادی از کارهایی که به عنوان گرافیک در شهرهای بزرگ‬ ‫ما دیده می شوند کپی برداری غیر علمی است و تقریبا می توان گفت که‬ ‫کمتر به فرهنگ و هویت شهری توجه شده است‪ .‬پیشنهاد خوبی است اگر‬ ‫«گرافیک شهری» خود به عنوان یک رشته علمی مستقل در مراکز اموزش‬ ‫عالی تدریس شود تا از این رهگذر از زشتی شهر های بزرگ کاسته شود‪.‬‬ ‫تیمطراحیشهری‬ ‫زیبایی بصری شهر در درجه اول به تیم طراحی شهری مربوط می شود که‬ ‫در این تیم‪ ،‬هم معمار وجود دارد و هم شهرساز هم مجسمه ساز را در این‬ ‫تیم می توانیم ببینیم و هم نقاش و طراح گرافیک‪ .‬با این شرایط است که تیم‬ ‫زیبایی ساز شهر می توانند به نحو احسن کار خود را انجام دهند‪ .‬ضمن انکه‬ ‫باید به یادداشت که زیبایی به تنهایی برای یک شهر کافی نیست و عالوه‬ ‫بر اسایش بصری شهروندان‪ ،‬حذف الودگی های صوتی و همچنین الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬محیط شهر را مناسب زندگی شهروندان می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تورهای رایگان ری گردی به‬ ‫مناسبت دهه فجر برگزار می شود‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری شهرستان ری‬ ‫گفت‪ :‬تورهای رایگان ری گردی با هدف شناساندن ظرفیت های تاریخی‬ ‫و مذهبی این شهرستان باستانی در دهه فجر برگزار می شود‪ .‬امیر مصیب‬ ‫رحیم زاده اظهار داشــت‪ :‬برگزاری تورهای ری گردی سبب معرفی اثار‬ ‫تاریخی شهرستان ری به گردشــگران و مخاطبان شده و افزایش جذب‬ ‫بازدیدکنندگان از اثار تاریخی این شــهر باستانی را در طی سال به همراه‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازدید از مسجد افضلیه‪ ،‬ارامگاه شیخ صدوق‪ ،‬مقبره تختی‪،‬‬ ‫برج طغرل‪ ،‬اتشکده تپه میل و سایر اثار تاریخی ری از جمله برنام ه تورهای‬ ‫ری گردی به شــمار می رود‪ .‬رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری شهرستان ری خاطرنشان کرد‪ :‬هر تور با یک راهنما برای ارائه‬ ‫توضیحات الزم در زمینه اثار تاریخی و مذهبی ری خواهد بود تا گردشگران‬ ‫با اثار تاریخی و مذهبی اشنا شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توزیع بسته های فرهنگی‬ ‫شامل کتابچه های معرفی اثار تاریخی و نقشه های معرفی اماکن گردشگری‬ ‫شهرریبهگردشگرانازدیگربرنامه هاخواهدبودتاگنجینه هایتاریخیری‬ ‫بهتر معرفی شوند‪ .‬رحیم زاده گفت‪ :‬این تورها با هماهنگی ستاد گردشگری‬ ‫شــهرداری منطقه ‪( ۲۰‬شهرری) و اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری شهرستان ری برگزار می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬افراد جهت ثبت‬ ‫نام و کسب اطالعات بیشتر با تلفن ‪ ۳۳۷۴۷۰۹۰‬تماس حاصل کنند تا‬ ‫بتوانند از خدمات تور ری گردی در طی ایام دهه فجر بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به ایران امن و زیبا سفر کنید‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنای ع دستی با صدور بیانیه ای به‬ ‫وزیر میرا ‬ ‫دو زبان فارســی و انگلیسی‪ ،‬عالوه بر تاکید بر امنیت کامل کشور ایران‬ ‫برای میزبانی از گردشگران‪ ،‬از توریست های سراسر جهان دعوت کرد که‬ ‫فرصت تجربه متفاوت سفر به سرزمین تاریخ و تمدن را به ویژه در فصل‬ ‫بهار از دست ندهند‪ .‬علی اصغر مونسان اعالم کرده بود‪ :‬از شنبه ـ پنجم‬ ‫بهمن ماه ـ برنامه اقدام فوری گردشــگری ایران را با هدف خنثی سازی‬ ‫تبلیغات منفی و ترمیم چهره ایران اجرا می کند‪ .‬گزارش های اژانس های‬ ‫مسافرتی حاکی از ان است که سفر گردشگران خارجی به ایران تحت‬ ‫تاثیر واقع اخیر قرار گرفته‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی گفته بود که گزارش این وضعیت را در اختیار سران قوا‪ ،‬شورای‬ ‫امنیت ملی‪ ،‬رییس جمهور و وزرای امور خارجه و اقصاد در جریان وضع‬ ‫گردشگری کشــور قرار داده است و دولت نیز تمهیداتی دارد و تالش‬ ‫می کند اثر اخبار منفی را کنترل کند‪ .‬او همچنین قول داده است برای‬ ‫برگرداندن شرکت های هواپیمایی اروپایی که پس از سقوط هواپیمای‬ ‫ایرانی‪ ،‬پروازهایشــان را به مقصد ایران متوقف کردند‪ ،‬تالش کند و نرخ‬ ‫ورودیه موزه ها و اماکن تارخی را فعال ثابت نگه دارد‪ .‬مونســان پیرو این‬ ‫اقدامات امروز بیانیه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر و گردشگران‬ ‫را دعوت کرد سفر به ایران را بویژه در بهار از دست ندهند‪ .‬در متن بیانیه‬ ‫او امده است‪« :‬جهان امروز به دلیل تحوالت و پیشرفت های سریع فناورانه‬ ‫و صنعتی‪ ،‬بیش از پیش درگیر تحوالت و فراز و نشــیب های شتابان و‬ ‫غافلگیر کننده است‪ .‬انســان عصر کنونی نیز به همین سیاق متاثر از‬ ‫زندگی پرهیاهوی شهری و ماشــینی است و روح او نیازمند پاالیش و‬ ‫اسودگی است‪ .‬در چنین فضایی‪ ،‬ان چه به روزهایمان رنگ و بوی اسایش‬ ‫و ارامش‪ ،‬نشــاط و شادمانی‪ ،‬همدلی و همراهی می دهد و تجربه هایی‬ ‫ماندگار و خاطره انگیز از هم زیستی مسالمت امیز به جا می گذارد سفر و‬ ‫گردشگری است‪ .‬در حقیقت گردشگری را می توان شکل بسط یافته و‬ ‫جهانی شد ه رفت و امدهای دوستانه و فامیلی دانست که محور و محتوای‬ ‫ان را مفاهیمی همچون مهربانی‪ ،‬تعامل و همکاری تشکیل می دهد‪ .‬در‬ ‫عصر پرفراز و نشیب امروز‪ ،‬گردشگری به سان نسیمی روح بخش جانمان را‬ ‫تلطیف می کند و هم ه ما مردمان جهان را فارغ از تیره و نژاد‪ ،‬ملیت و زبان‪،‬‬ ‫ارا و عقاید‪ ،‬به هم پیوند می دهد‪ .‬دولت جمهوری اسالمی ایران در سایه ی‬ ‫باور عمیق و عملی به این نگرش و رویکرد‪ ،‬تمام توان و بضاعت خود را‬ ‫برای ایجاد شرایطی درخو ِر پذیرایی از گردشگران جهان به کار بسته است‬ ‫و از همین رو شاهد رشد چشم گیر امکانات و زیرساخت های گردشگری در‬ ‫کشورمان هستیم‪ .‬در این زمینه با اقدامات تشویقی همچون لغو روادید با‬ ‫برخی کشورها‪ ،‬ویزای‪ ۹۰‬روزه فرودگاهی‪ ،‬خدمات ویژه و استاندارد اقامتی‬ ‫و پذیرایی‪ ،‬تعریف مسیرها و بسته های جذاب گردشگری و ارائه ارزان ترین‬ ‫وایمن ترینتورهایسفربهایرانبالحاظاخریناستانداردهایبین المللی‪،‬‬ ‫موفق به افزایش ‪ ۵۳‬درصدی گردشگران ورودی شدیم که باالترین رشد‬ ‫در میان تمام کشورها محسوب می شود‪ .‬این در حالی است که بررسی‬ ‫گزارش رقابت پذیری مسافرت و گردشگری انجمن جهانی اقتصاد نشان‬ ‫می دهد ایران در شاخص رقابت پذیری قیمت ها نیز رتبه اول در جهان‬ ‫را دارد و طی چند ســال اخیر به عنــوان پدیده ای نوظهور در عرصه ی‬ ‫گردشگری بین المللی توجه دولت ها را به خود معطوف کرده است‪ .‬حتی‬ ‫اگر تمام انچه گفته شد را نادیده بگیریم‪ ،‬باز هم جاذبه های منحصربه فرد‬ ‫و بی بدیل سرزمین ایران‪ ،‬وسوس ه سفر به دیار تاریخ‪ ،‬تمدن و طبیعت را‬ ‫در دل هر گردشگری در هر گوشه ی جهان بر می انگیزد‪ .‬سرزمین ایران‬ ‫با وجود ‪ ۲۴‬اثر ثبتی در فهرست میراث جهانی یونسکو‪۳۴ ،‬هزار اثر ثبت‬ ‫شده ی ملی و‪ ۶۰۰‬موزه فعال‪ ،‬برخورداری از باالترین ضریب امنیت‪ ،‬پایین‬ ‫بودن هزینه های سفر‪ ،‬ارائه تسهیالت ویژه به گردشگران‪ ،‬روحیه کم نظیر‬ ‫مهمان نوازی مردمان‪ ،‬داشــته های بی شمار تاریخی و طبیعی‪ ،‬امکانات‬ ‫بی بدیل و منحصر به فرد بوم گردی و گردشــگری طبیعت‪ ،‬بسته های‬ ‫متنوع گردشگری در شاخه های تاریخی فرهنگی‪ ،‬ورزشی و کوهستان‪،‬‬ ‫دریایی و ساحل‪ ،‬غذا و سالمت‪ ،‬ایین های زیبا و جذاب‪ ،‬جلوه های متنوع‬ ‫در عرصه تولیدات صنایع دســتی و هنرهای سنتی‪ ،‬ظرفیتی شگرف‬ ‫برای میزبانی از گردشگران جهان دارد‪ .‬قدمت و غنای تمدنی و تاریخی‪،‬‬ ‫کثــرت اثار بی بدیل و دیدنی‪ ،‬اب و هوای چهار فصل‪ ،‬جلوه های متنوع‬ ‫فرهنگی و وجود قومیت های مختلف با اداب و رســوم متفاوت‪ ،‬ایران را‬ ‫به گنجینه گران بهایی از میراث مادی و معنوی و در زمره ‪ ۱۰‬کشــور‬ ‫برتر دنیا از نظر جاذبه های گردشگری‪ ،‬فرهنگی و طبیعی قرار داده است‪.‬‬ ‫کوهستان های سربه فلک کشیده‪ ،‬یخچال های طبیعی و اتشفشان های‬ ‫خاموش‪ ،‬جنگل های بکر و دامنه های سرســبز‪ ،‬دریاچه ها‪ ،‬چشمه ها و‬ ‫ابشــارهای زالل و روان‪ ،‬ســواحل زیبا و جزایر شگفت انگیز‪ ،‬سایت های‬ ‫تاریخی و بناهای قدیمی‪ ،‬شهرها و روستاهای جهانی‪ ،‬صنایع دستی بومی‬ ‫و هزاررنگ‪ ،‬دستپخت های لذیذ سنتی و نوشیدنی های طبیعی گوارا و شفا‬ ‫بخش‪ ،‬و صدها و هزاران جاذبه دیگر‪ ،‬البومی از انگیزه های بی شمار سفر‬ ‫به ایران است‪ .‬با چنین ویژگی ها و مزیت هایی‪ ،‬شهرهای زیبا و امن ایران‬ ‫روزانه میزبان هزاران گردشگر از کشورهای مختلف جهان است که پس از‬ ‫این تجربه ناب و به یادماندنی‪ ،‬عزم خود را برای سفری دوباره به این بهشت‬ ‫اسیا جزم و همسفران تازه ای نیز با خود همراه می کنند‪ .‬در اغازین ماه سال‬ ‫نو میالدی و واپسین ماه های سال خورشیدی ایرانی که به استقبال سال‬ ‫جدید می رویم‪ ،‬از گردشگران سراسر جهان دعوت می کنم فرصت تجربه‬ ‫سرزمین تاریخ و تمدن به ویژه در فصل دل انگیز بهار را از‬ ‫متفاوت سفر به‬ ‫ِ‬ ‫دست ندهند‪ .‬مهمانسرایی به وسعت ایران و اغوشی گرم به گشودگی قلب‬ ‫تمام ایرانیان اماده پذیرایی از گردشگران تمام کشورها است‪».‬‬ ‫خانه ‪ ۲.۵‬میلیون دالری که تبدیل به هتل بوتیک برای عرضه اثار هنرمندان شد‬ ‫در انتهای یکی از کوچه های خیابان بهارستان منطقه «شاه گولی» تبریز‪ ،‬عمارت زیبایی قد برافراشته است که‬ ‫معماری ترکیبی اش‪ ،‬جلوه گری می کند و مالکش می گوید قصد دارد این بنای ‪ ۲.۵‬میلیون دالری را که در اصل‬ ‫برای سکونت خود و خانواده اش ساخته بود‪ ،‬به هتل بوتیک تبدیل کند‪ .‬با اقای کالنتری‪ ،‬مالک بنا‪ ،‬در اتلیه عکاسی‬ ‫استاد محمدعلی جدیداالسالم اشنا شدم؛ عصر یکی از روزهای برفی تبریز در اتلیه نشسته بودیم که جوانی وارد شد‬ ‫و استاد بعد از معرفی ایشان‪ ،‬درخواست کرد که در صورت امکان در معیت اقایان فانی و تهرانچی‪ ،‬بازدیدی از هتل‬ ‫بوتیک اقای کالنتری داشته باشیم و او نیز با گشاده رویی تمام اجابت کرد‪ .‬در نهایت عصر روز بعد در معیت جمعی از‬ ‫دوستان راهی محل مالقات شدیم؛ در طول راه با خودم فکر می کردم جایی که قرار است دیدن کنیم‪ ،‬چگونه جایی‬ ‫است؛ وقتی خودرو در انتهای یک کوچه بن بست در زیر نور کم فروغ تیر برق توقف کرد‪ ،‬مشاهده ساختمانی چهار‬ ‫طبقه با معماری ترکیبی هوش از سرم ربود‪ .‬تماشای ساختمانی به شکل گلبرگ باز شده با پنجره اُرسی عظیم الجثه‬ ‫در طبقه اول ان به چالشی در ذهنم تبدیل شد که این چگونه ساختمانی است که نمای کلی ان نماینده معماری‬ ‫مدرن و اُرسی اش تداعی کننده معماری سنتی ایران است‪ .‬وقتی میزبان در سرمای استخوان سوز شبانگاهی تبریز در‬ ‫را به رویمان باز کرد و از استانه در عمارت وارد شدیم‪ ،‬دیدن ساختار حوضخانه ای شکل ورودی با طاق ضربی دارای‬ ‫قرنیزهای مزین به سنگ های تراش داده شده «ایسپاراخون» حس حضور در «تبریز قدیم» را در وجودمان بیدار کرد‪.‬‬ ‫از پله ها که باال رفتیم‪ ،‬وارد «طنبی» ‪ -‬سالن پذیرایی امروزی ‪ -‬مستطیلی شکل بزرگی شدیم که پنجره اُرسی بزرگ‬ ‫ان با شیشه های هفت رنگش در ظلمات شب نیز زیبا می نمود‪ .‬من از لحظه ای که وارد هتل بوتیک اقای کالنتری‬ ‫شدم‪ ،‬مبهوت ذوق و سلیقه و هزینه صرف شده برای خلق چنین اثری بودم و وقتی در اعماق ذهنم دنبال واژگانی‬ ‫برای توصیف این بنای خارق العاده می گشتم‪« ،‬خلق اثر» بهترین عبارت انتخابی ام بود‪ ،‬زیرا با تمام وجودم حس‬ ‫می کردم که برای اینکه چنین عمارت زیبایی قدم به عرصه وجود بگذارد‪ ،‬چقدر اندیشه و تفکر صرف شده است‪.‬‬ ‫بازگشت به اصل خویش‬ ‫مهدی کالنتری‪ ،‬مالک هتل بوتیک‪ ،‬متولد ‪ ۱۳۵۷‬تبریز‪ ،‬دانش اموخته دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی‬ ‫است که کارشناسی ارشد را با بورسیه دانشگاه های فرانسه در این کشور به پایان برده و بورسیه دکتری را نیز در‬ ‫انگلیس به دلیل فعالیت حرفه ای در شرکت های نفتی چندملیتی از قبیل «شل اند برگر» ناتمام رها کرده است‪.‬‬ ‫کالنتری می گوید‪ :‬من مهندس توسعه میادین نفتی هستم‪ .‬با هفت هشت شرکت نفتی بزرگ چندملیتی دنیا کار‬ ‫کرده ام‪ .‬تیمی داریم که دارایی های نفتی را خریداری کرده‪ ،‬توسعه می دهد و می فروشد‪ .‬او در پاسخ به این سوال‬ ‫که چرا ثروتش را صرف ساخت چنین بنایی کرده است‪ ،‬می گوید‪ :‬من فلسفه ساده ای دارم مبنی بر اینکه شخصیت‬ ‫هر کس زاییده ذات و مسیر زندگی اش است؛ پدر بزرگ من نام خانوادگی اش «فنجانچی» و در پاستور ساکن‪ ،‬اما‬ ‫اهل محله چرنداب تبریز بود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬ما همه جای دنیا را گشتیم و بهترین فرصت ها را تجربه کردیم‪ ،‬اما‬ ‫پاسخ به این سوال که چه چیزی ما را خوشحال می کند‪ ،‬باعث شد تصمیم بگیریم به شهر و دیار خودمان برگردیم؛‬ ‫به این نتیجه رسیدیم که شادی ما در عناصر (المان های) به ظاهر کوچکی است که در کودکی با انها تجربه زیستی‬ ‫داشته ایم؛ حوض خانه پدر بزرگ‪ ،‬اجرهای خام خانه های محله‪ ،‬سنگ های ایسپاراخون‪ ،‬پنجره های اُرسی‪ ،‬فرش های‬ ‫خوشرنگی که تار و پودش در مغان به دست دختربچه ها به طور طبیعی رنگرزی شده بود‪ .‬کالنتری که هم اکنون در‬ ‫حال ساخت کارخانه ای برای جوانان این مرز و بوم هم است‪ ،‬تشریح می کند‪ :‬ما در غرب درس خواندیم‪ ،‬کار کردیم‬ ‫و پست و مقام گرفتیم‪ ،‬اما در نهایت این ریشه هایمان بود که ما را بیشتر خوشحال می کرد؛ با این نگاه و فلسفه در‬ ‫اواخر سال ‪ ۱۳۹۱‬با مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری اذربایجان شرقی اعالم کردم‬ ‫که می خواهم یک خانه قدیمی را در محله پدری خریداری و احیا کنم‪ ،‬اما به دلیل برخورد ناشایست مسووالن انجا‪،‬‬ ‫تصمیم ام عوض شد و ساخت بنایی نوساز که مبتنی بر معماری سنتی و اصیل بومی باشد‪ ،‬برایم اولویت یافت‪ .‬وی‬ ‫در تشریح دشورای های زندگی در جامعه ای با فرهنگ و سنت های متفاوت می گوید‪ :‬به عنوان مثال وقتی در امریکا‪،‬‬ ‫دخترم دلش پدربزرگش را می خواست‪ ،‬امکان دسترسی برایش میسر نبود؛ به دلیل بعد مکانی‪ ،‬اص ً‬ ‫ال او شناخت‬ ‫درست و حسابی از پدربزرگش ندارد و سالی حداکثر یک بار او را می بیند‪ .‬اغلب ایرانیانی که در غرب زندگی می کنند‪،‬‬ ‫حتی در صورت موفقیت در زندگی شغلی و داشتن جایگاه اجتماعی باال‪ ،‬ادم های شادی نیستند‪.‬‬ ‫مصالح سنتی بنا را از ‪ ۲۱‬خانه تاریخی تخریب شده جمع اوری کردم‬ ‫کالنتری می گوید‪ :‬من عاشق خالقیت در عین باور به ضرورت صیانت از ریشه ها هستم و با مطالعه ای که در معماری‬ ‫و بافت تاریخی تبریز کردم‪ ،‬به این نتیجه رسیدم که از قاجار به این سو‪ ،‬بنای شاخصی در تبریز نداشته ایم؛ حتی‬ ‫عمارت «میدان ساعت» که ما تبریزی ها این قدر به ان می نازیم‪ ،‬معماری المانی دارد؛ با این نگاه تصمیم گرفتم‬ ‫عمارت جدیدی توسط معماران و هنرمندان تبریزی و با استفاده از مصالحی که در کودکی در ساختمان های شهر‬ ‫دیده بودم‪ ،‬بنا کنم‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬البته من در عین اینکه می خواستم بنایی با ویژگی های معماری اصیل محلی بنا‬ ‫کنم‪ ،‬عالقه مند بودم بنای نوساز با الزامات عصر جدید نیز همخوانی داشته باشد‪ ،‬زیرا ما هر چقدر هم دلبسته و شیفته‬ ‫سنت ها و گذشته خویش باشیم‪ ،‬چرخ زمان باز نمی ایستد و با سیر طبیعی اش‪ ،‬بایسته های عصر نو را به ما تحمیل‬ ‫می کند و ما ناگزیریم فرزند زمان خویش باشیم‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬برای تامین اجر به عنوان یکی از مصالح ساختمانی‬ ‫اصلی مورد نیاز در ساخت هتل بوتیک‪ ،‬اجرهای ‪ ۲۱‬خانه قدیمی تبریز را که برای نوسازی تخریب شده بودند‪ ،‬جمع‬ ‫اوری کردم‪ ۱۲۰ .‬هزار اجر از محالت تاریخی تبریز از قبیل «گرو»‪« ،‬مقصودیه» و «ششگالن»جمع اوری شد؛ کار‬ ‫دشواری بود‪ ،‬اما انجام شد؛ روح تبریز در این ساختمان متجلی است‪ .‬این مهندس عالقه مند به معماری در تبیین‬ ‫دشواری های ساخت عمارتی با معماری ترکیبی می گوید‪ :‬به عنوان مثال وقتی برای تامین سنگ «ایسپاراخون» به‬ ‫محل معدن در روستایی به همین نام رفتم‪ ،‬دیدم که سنگ معدن تمام شده است و مجبور شدم برای تامین این نوع‬ ‫سنگ‪ ،‬سراغ حوضخانه ها و سنگ قرنیزهای حیاط ساختمان های قدیمی تخریب شده برای ساخت و ساز بروم؛ البته‬ ‫بخش عمده ای از سنگ های «ایسپاراخون» هم شکسته بودند و ما ناگزیر بودیم انها را دسته بندی‪ ،‬جدا و در نهایت‬ ‫مرمت کنیم؛ تنها تامین سنگ ها و اجرهای مورد نیاز ساختمان سه سال و نیم زمان برد‪ .‬وی یاداوری می کند‪ :‬برای‬ ‫معماری سنتی بنا نیز با چند تن از معماران همکار با اداره کل میراث فرهنگی استان گفت و گو کردم‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫اقای محمد موالزاده را عالقه مند و عاشق به کار دیدم؛ من معمار نیستم‪ ،‬اما عالقه ذاتی به ان دارم و برای تماشای‬ ‫اثار معماری به ‪ ۷۰‬کشور جهان سفر کرده ام و به عنوان مستمع ازاد در کالس های درس یا کارگاه های اموزشی‬ ‫معماران بزرگ حضور یافته ام‪ .‬کالنتری با اشاره به اینکه بارها پیش امد که بخشی از بنا را چند بار ساختیم و به دلیل‬ ‫اینکه به دلم ننشست‪ ،‬خراب کردیم‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬درختان گردوی مورد نیاز پنجره اروسی و سایر بخش های‬ ‫بنا را ‪ ۱۰‬سال قبل از روستاهای واقع در ارتفاعات شمالی رشته های کوه «سهند» خریداری کرده‪ ۲ ،‬سال در پ ِ ِهن‬ ‫خواباندیم؛ همه عناصر به کار رفته در ساخت این بنا دست ساز هستند و حتی لوالی درها و پنجره های چوبی نیز‬ ‫به شکل سفارشی ریخته گری شده اند؛ ‪ ۶‬سال در این بنا کار نجاری انجام شده است و برای تراش سنگ های ان از‬ ‫یک نفر سنگراش دعوت به همکاری شده که ‪ ۶‬نسل در این کار بوده اند‪.‬‬ ‫هتل بوتیک به محلی برای عرضه اثار هنرمندان تبدیل می شود‬ ‫کالنتری می گوید‪ :‬چون این هتل بوتیک در مجموع ‪ ۵‬اتاق و امکان پذیرایی همزمان حداکثر ‪ ۱۰‬نفر را دارد‪ ،‬ما‬ ‫می خواهیم از فضای موجود در ان برای عرضه اثار هنرمندان تبریز استفاده کنیم و به همین دلیل نیز با خانواده‬ ‫مرحوم محمدرضا ایرانی برای برپایی نمایشگاه اثار ان فقید در این محل گفت و گو کرده ایم‪ .‬وی اضافه می کند‪:‬‬ ‫نمی خواهم در این بنا را به عنوان یک خانه مسکونی ببندم و بعد از مرگم به روی عموم گشوده شود؛ عالقه مندم که‬ ‫در قبال هزینه باالی صرف شده برای ساخت بنا‪ ،‬استفاده عمومی خوبی نیز از ان بشود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬با ساخت‬ ‫این بنا به دنبال ان هستیم که بخشی از داشته های معماری اصیل و محلی را در وهله اول به میهمانان خارجی و در‬ ‫مرحله بعد به گردشگران داخلی عرضه کنیم‪ .‬کالنتری توضیح می دهد‪ :‬سالن پذیرایی و شاه نشین و گوشواره های‬ ‫بنا به گونه ای طراحی شده اند که امکان برگزاری کنسرتی با حضور حداقل ‪ ۱۵۰‬میهمان در ان وجود دارد و این‬ ‫ویژگی‪ ،‬تاالر تاریخی «شیر و خورشید» ارک تبریز را در ذهن تداعی می کند‪ .‬وی یاداوری می کند‪ :‬این هتل بوتیک‬ ‫تنها ‪ ۵‬اتاق دارد و سعی می کنیم کادر ان را نیز از میان هنرمندان انتخاب کنیم تا فضایی دنج و دلنشین با عناصر‬ ‫انسانیفرهیختهبرایمیهمانانمهیاکنیم‪.‬‬ ‫کامبیزدیرباز‪:‬‬ ‫«دستفرمون»برنامه ایبرایمردمکفخیاباناست!‬ ‫عطیه موذن‬ ‫و قرار است مسابقه موتورسواری باشد؟‬ ‫پیست برای موتور کوتاه است چون موتور شتاب بیشتری دارد و پیچ های ان به لحاظ فنی متفاوت است‬ ‫بنابراین سخت افزار جدیدی نیاز دارد اگر این امکان باشد خیلی هم خوب است چون کلی عشق موتور هستند‬ ‫که به برنامه اضافه می شوند‪.‬‬ ‫فکر کنم اولین بار است که خانم ها می توانند به عنوان راننده در یک مسابقه تلویزیونی‬ ‫شرکتکنند؟‬ ‫بله این اولین بار است و چند نفر هم به مرحله بعد راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫محدودیتی برای راننده ها نسبت به نوع ماشین شان وجود ندارد؟‬ ‫هیچ محدودیتی وجود ندارد و اص ً‬ ‫ال یکی از علت های این سبک از مسابقه همین بود که هرکسی با هر ماشینی‬ ‫بتواند شرکت کند و حجم و قدرت موتور ماشین چندان مالک نیست بلکه فقط مهارت راننده است‪ .‬البته ما‬ ‫یک استاندارد اولیه را رعایت کردیم ولی منظور از اینکه همه می توانند شرکت کنند افراد صفر کیلومتر نبودند‪.‬‬ ‫در ضبط برنامه تصادف یا مجروح هم وجود داشت؟‬ ‫مجروح و چپ کردن نداشتیم‪ ،‬ولی تا دلتان بخواهد انحراف به چپ‪ ،‬خرابی ماشین و‪ ...‬داشتیم چون برخی‬ ‫خیلی وارد نبودند‪ .‬در تمرین ها فشار می اوردند و ماشین دچار نقص فنی می شد‪.‬‬ ‫چقدر داشتن ماشین های گران برای حضور در این مسابقات الزم است؟‬ ‫هیچ ارتباطی ندارد‪ .‬ما در پیست هم پراید داشتیم و بی ‪ .‬ام‪ .‬و داشتیم و اتفاقاً بی ‪ .‬ام‪ .‬و اوت و راننده پراید اول‬ ‫شد! چون صددرصد به مهارت راننده بستگی دارد‪ .‬اص ً‬ ‫ال سیاست برنامه این است که ما به چنین دنیایی ورود‬ ‫نکنیم که بخواهیم فقط ماشین های الکچری را راه بدهیم‪ .‬این برنامه برای مردم کف خیابان است و برای‬ ‫همین هم بازخورد داشته ایم که خیلی ها می گویند از ثبت نام جا مانده اند‪ .‬ما در دور اول حتی برای چند نفری‬ ‫که ماشین نداشتند اما ثبت نام کرده بودند‪ ،‬ماشین در اختیار گذاشتیم‪ .‬خود شما چقدر مسابقات و برنامه های‬ ‫اتومبیلرانی دنیا را می بینید؟ هرچند «تخت گاز» مسابقه نبود اما برنامه ای پرطرفدار در میان عالقمندان به‬ ‫انواع ماشین و خودرو بود و در ایران هم جای چنین برنامه هایی خالی است‪ .‬محور اصلی «تخت گاز» مقایسه‬ ‫ماشین ها و برندها بود که البته ما اص ً‬ ‫ال در تلویزیون نمی توانیم به ان ورود کنیم و ما مجبور هستیم به مردم‬ ‫بگوییم روی ماشین هایشان اسم بگذارند که بتوانیم با اسم صدایشان کنیم من به طور مثال نمی توانم بگویم‬ ‫علی با بنزش امده است و باید بگویم علی به طور مثال با پسرش امده است!‬ ‫با شرایط موجود برنامه می تواند به یک برند تبدیل شود؟‬ ‫امیدوارم‪ .‬من البته اص ً‬ ‫ال قصد مقایسه ندارم چون ساختار برنامه ها متفاوت است‪ ،‬ولی برنامه های شاخص امروز‬ ‫شبکه «نسیم» که برند هم شده اند‪ ،‬در ابتدا ازمون و خطا داشتند و براساس بازخوردها روند خود را اصالح‬ ‫کردند‪ .‬به تعبیری به تدریج گرفت تا به‪ ۲‬برند شاخص تلویزیون و شبکه نسیم تبدیل شدند‪ .‬به نظرم با تغییرات‬ ‫یکشنبــــــــــــه ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1188‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫برنامه «دست فرمون» از تازه ترین برنامه های شاخص در کنداکتور فصل پاییز شبکه نسیم بود‪.‬‬ ‫برنامه ای با محور اتومبیلرانی که کامبیز دیرباز ان را اجرا می کند و در یک پیست حدودا ً‪ ۱۱‬هزار‬ ‫متری شرکت کننده ها به شکل یک نفره از طریق ثبت رکورد به رقابت می پردازند‪ .‬مسابقه ای که‬ ‫برایبخشیازطرفدارانمسابقاتسرعتیمی تواندجذابباشد؛مخصوص ًااگرعالقمندبهرکورد‬ ‫زدن و عشق ماشین باشند‪ .‬کامبیز دیرباز در گفتگویی از عالقه خود به ماشین و موتور و همچنین‬ ‫اجرای این مسابقه می گوید‪ .‬مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛‬ ‫احتماالً بعد از ‪ ۲۴‬قســمت که از پخش مسابقه «دست فرمون» می گذرد‪ ،‬نظر مخاطب‬ ‫دستتان امده است که بدانید بازخوردها نسبت به این مسابقه چطور بوده است؟‬ ‫البته هنوز خیلی نتوانسته ایم فیدبک ها را به دست بیاوریم‪ ،‬چون پخش این برنامه همراه با کمی بدشانسی بود‬ ‫و دقیقاً شروع پخش ان جمعه شبی بود که بنزین گران شد! برنامه هر بار خواست پا بگیرد اتفاقاتی پیش امد‬ ‫که تلویزیون کمتر بیننده داشت‪ .‬برنامه وقتی نوپاست نیاز دارد در فضای مجازی حمایت شود اما در همان‬ ‫اوایل پخش اینترنت هم قطع شد و مزیدی بر علت شد!‬ ‫وقتی اسم اتومبیلرانی و دست فرمون و مسابقه می اید مخاطب دوست دارد از برنامه به‬ ‫هیجان بیاید و شاید بیشتر مسابقات «فرمول یک» برایش تداعی شود‪ .‬چقدر این برنامه‬ ‫برای خود شما هیجان دارد؟‬ ‫من همیشه سعی کردم خود را جای مخاطب بگذارم چه در مواجهه با فیلمنامه یک سریال و چه برنامه های‬ ‫عادی‪ .‬این درست است که هیجان برنامه کم است و بخش زیادی به دلیل سبک چنین مسابقاتی است که به‬ ‫شیوه «تک نفره» پیش می رود‪ .‬فرض کنید جمعه ها بروید به میدان ازادی و چنین مسابقه ای را تماشا کنید‬ ‫در این مســابقه ساختار به این شکل است که عددها رقابت دارند‪ .‬شاید اگر من از روز اول نحوه مسابقه را‬ ‫می دانستم‪ ،‬پیشنهاد می دادم که پیست را به گونه دیگری طراحی کنند‪.‬‬ ‫البته پیش بینی هم نمی کردیم که تک نفره بودن ماشین هیجان را کم می کند و ما تالش کردیم با ایتم ها و‬ ‫چالش های مختلف هیجان را به مسابقه تزریق کنیم‪ ،‬االن هم صحبت هایی شده و موافقت شبکه هم گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پس به این ترتیب می توان انتظار هیجان واقعی این نوع مسابقات را داشت؟‬ ‫بله حتماً‪ .‬ما برنامه داریم پیست را تا ‪ ۲‬برابر یا سه برابر عریض تر کنیم تا همزمان دو ماشین با یکدیگر‬ ‫مسابقه دهند‪.‬‬ ‫احتماالً این کار نیازمند بودجه هم باشد؟‬ ‫بله تمام مشکل همین است و اگر منابع مالی تامین شود به نظرم در سه یا چهار شب بتوان فضای جدید را‬ ‫اماده سازی کرد چون اسفالت کاری پیست هم در دو شب انجام شد‪.‬‬ ‫خود شما چرا هیچ گاه در این پیست حضور ندارید؟‬ ‫از همان ابتدا هم گفته شــد حضور شما به دلیل عالقه به موتورسواری و اتومبیلرانی است‪.‬حضور من در‬ ‫این پیست شاید یک بار جذاب باشد و اگر قرار باشد هر شب باشد‪ ،‬احتماالً هم برای خودم و هم مخاطب‬ ‫خسته کننده می شود و من ان یک بار را هم نگه داشته ام که با چند تن از دوستانم شرکت کننده های یک ویژه‬ ‫برنامه باشیم و چنین رقابتی را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫بردیا کیارس رهبر مهمان ارکستر‬ ‫سمفونیک تهرانش‬ ‫جدید این برنامه هم می تواند برند شود چون طیفی از مخاطبان را دارد که جایش در تلویزیون خالی بوده است‪.‬‬ ‫با این حال باید منطقی بود در همان مقیاس بهترین برنامه در دنیا که «تخت گاز» است باز هم نمی توانید ان‬ ‫را با «امریکاز گات تلنت» که مخاطب عمومی تری دارد مقایسه کنید و شما حتماً باید عشق ماشین باشید تا‬ ‫«تخت گاز» یا «دست فرمون» را ببینید چون تخصصی است ولی با هر عالقه ای می توان «عصر جدید» یا‬ ‫همان «امریکاز گات تلنت» را دید‪.‬‬ ‫البته بخشی هم به ساختارهای برنامه است که به طور مثال جدید یا خالقانه باشد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫در ایتمی که تایر ماشین را عوض می کنند در یکی از برنامه های خارجی همین کار را در‬ ‫خال انجام می دادند و اگرچه که این کار بودجه کالن می خواهد و قیاس مع الفارغی است اما‬ ‫بستگی دارد که چقدر بتوان از اتفاقات جدید بهره برد؟‬ ‫من امیدوارم خداوند اگر پدر و مادرتان زنده هستند ان ها را برایتان نگه دارد‪ ،‬ولی ما انجا‪ ۲‬بخاری نیاز داریم که‬ ‫از سرما نلرزیم خال که دیگر هیچ! ولی صددرصد درست می گوئید قطعاً هرچقدر پول بدهید اش می خورید‪.‬‬ ‫حتی مدتی اب ما ناشی از اتفاقات مالی قطع بود و ما حتی برای بدیهی ترین چیزها هم چالش داشتیم‪ .‬البته‬ ‫بخشی از این مشکالت درون خانوادگی است اما همین قدر می گویم که خوانندگانتان بدانند که با حجمی از‬ ‫مشکالتبرنامهساختهمی شود‪.‬‬ ‫فکر می کنید فرهنگ شوفری و ماشین سواری ممکن است باعث شده باشد در این برنامه‬ ‫شوخی هاییداشتهباشیدکهکمیغیرعادیبهنظربرسدیابرخیحسکنندمبادیاداب‬ ‫و به رسم اجرای دیگر مجریان نبوده است؟‬ ‫من به ضرس قاطع می گویم از شوخی هایم کسی ناراحت نشده است چون در این ‪ ۴۴‬سال سنی که از خدا‬ ‫گرفته ام می دانم با چه کسی شوخی کنم و یا حتی با چه کسی شوخی نکنم‪ .‬ولی بیننده ها سالیق مختلفی‬ ‫دارند و شاید برخی حس کنند مهمان برنامه از شوخی من ناراحت شده باشند با این حال اگر برنامه را خیلی‬ ‫جدی برگزار کنیم دیگر جذابیتی ندارد‪ ،‬شوخی ها نمک و فلفل برنامه است‪ .‬من در زندگی شخص هم همین‬ ‫شکلی هستم هم شوخی می کنم و خودم هم برای خودم جفت پا می گیرم و اتفاقاً از زاویه باال به پایین نگاه‬ ‫نمی کنم‪ .‬فرهنگ شوفری هم کام ً‬ ‫ال عامدانه است؛ فضای دیزل و گاراژطور است که فضای خودش را می طلبد‬ ‫من هم اص ً‬ ‫ال نمی خواستم ادای مجری ای را در بیاورم‪ .‬می خواستم خودم باشم‪.‬‬ ‫فکر کنم کل کل کردن را هم دوست دارید؟‬ ‫من در هیجانی که وجود دارد با شرکت کننده ها شریک می شوم و برایم جذاب است مخصوصاً وقتی بین‬ ‫شرکت کننده ها نوعی کل کل صورت می گیرد یا شوفرهایی که خیلی دست فرمانشان خوب است و برای هم‬ ‫کری می خوانند‪ ،‬این هیجان به من هم غلبه می کند و بعد هی به خودم یاداوری می کنم که نباید هیجان زده‬ ‫شوم و باید کارم را انجام دهم‪ .‬این هم به دلیل همان عالقه شخصی من به موتورسواری و مسابقه است و به‬ ‫لحاظ هیجان بیرونی هم باید گفت در چند سفری که به شهرهای مختلف داشتیم ادم های بسیاری را دیدم‬ ‫که رکوردها و تایم های مختلف شرکت کنندگان مسابقه را حفظ بودند و این برای من جالب بود‪.‬‬ ‫در برخی از مصاحبه هایتان هم احساس کرده ام نسبت به دلیل پرسش درباره اجرا‪ ،‬نوعی‬ ‫گارد داشته اید و بیشتر گفته اید که اجرا را بازی می کنید؟‬ ‫من زمانی که حضور در این مسابقه را پذیرفتم با برخی از نویسندگان مشورت کردم تا واژه هایی را برای من‬ ‫ابداع کنند که سمت برخی از واژه های دیزلی برویم تا مدل خودم باشد و ان را بازی جدیدی مختص خودم‬ ‫می دانم‪ .‬زمان پخش برنامه «عصر جدید» یک شب مهمان ان ها شدم که شما ان نوع بیان را در «دست‬ ‫فرمون» نمی بینید‪ ،‬من هم انجا و هم اینجا دارم بازی می کنم‪.‬‬ ‫بازی می کردید یا روایت؟‬ ‫به هر حال اسمش را بازی هم می شود گذاشت مثل شما که با پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬دوست و‪ ...‬به نوعی حرف می زنید‬ ‫و می توان گفت نقش های مختلفی را بازی می کنید‪ .‬در عین حال در دنیا چهره های مختلفی هستند که‬ ‫اجرا می کنند مثل مورگان فریمن یا دیگر چهره های بازیگری‪ ..‬بله اما بستگی به برنامه هم دارد‪ ،‬مثل شما که‬ ‫برنامه ای را در راستای عالقه خود اجرا می کنید‪.‬‬ ‫انجا هم یک بازیگر مث ً‬ ‫ال اسکار یا گلدن گلوب را اجرا می کند؟‬ ‫بله این برنامه هم سبکی دارد که الیف استایل من است‪ .‬من همیشه روی موتور بوده ام و هستم و در این‬ ‫برنامه هم نوعی میزبانی دارم‪.‬‬ ‫در این الیف استایل تصادف به خاطر سرعت باال هم داشته اید؟‬ ‫تصادف داشته ام اما قاطعانه می توان گفت هیچیک به خاطر سرعت نبوده است‪ ،‬چون اگر با موتور تصادف‬ ‫می کردم االن در خدمت شــما نبودم! چون با موتور با ســرعت باال تصادف کنید دیگر چیزی از شما باقی‬ ‫نمی ماند‪.‬‬ ‫و خدایی نکرده باید ان دنیا بروید؟!‬ ‫بلــه یک ضرب می روید ان دنیا (می خندد)‪ .‬اما ان اوایل که موتور خریداری کردم یک بار تصادف ناجوری‬ ‫داشتم و تجربه ای شد که بعدا ًبا احتیاط بیشتر موتورسواری می کردم‪.‬‬ ‫همسرتان هیچ گاه غدقن نکرده است استفاده از موتور را؟‬ ‫نه خودش می بیند که من بدون رعایت نکات ایمنی پشت موتور نمی نشینم‪ .‬مخصوصاً در این چند سالی که‬ ‫پدر شده ام حتی برای رفتن تا سر کوچه هم بدون کاله‪ ،‬موتورسواری نکرده ام‪.‬‬ ‫ولیهمچنانسوارمی شوید؟‬ ‫بله اص ً‬ ‫ال نمی توانم سوار نشوم و بدون موتور اموراتم نمی گذرد‪ .‬نوعی حس رهایی دارد‪ .‬من روزهای برفی سعی‬ ‫می کنم سوار موتور نشوم اما در همین ایام شب ها به پارکینگ می روم موتورم را روشن می کنم کمی گاز‬ ‫می دهم به موتورم سر بزنم و بعد به خواب بروم‪.‬‬ ‫کیارس رهبری اجرای ششــم بهمن ارکستر سمفونیک تهران را‬ ‫به عهده خواهد داشت‪ .‬ارکستر سمفونیک تهران در اجرای ششم‬ ‫بهمن با رهبری بردیا کیارس نوازنده و رهبر ارکستر و مدیریت هنری‬ ‫شهرداد روحانی به صحنه می رود‪ .‬اجرای فوق با همراهی میترا کوته‬ ‫یـ اتریشی برگزار می شود‪ .‬قطعات این اجرا‪ ،‬سمفونی‬ ‫پیانیست ایران ‬ ‫شــماره پنج بتهوون در دومینور‪ ،‬اپوس ‪ ،67‬اورتور اگمونت‪ ،‬اپوس‬ ‫‪ ،84‬کنسرت پیانو شماره ‪ 2‬اثر سرگئی راخمانینوف برای ارکستر‬ ‫است‪ .‬کیارس پیش از این رهبر ارکستر ملی ایران بود و دارای سوابق‬ ‫متعددی در اهنگسازی‪ ،‬رهبری ارکستر و تدریس موسیقی است‪.‬‬ ‫اطالعیه بنیاد رودکی درباره حواشی‬ ‫اجرای اخیر ارکستر سمفونیک تهران‬ ‫بنیاد رودکی در اطالعیه ای توضیحاتی را در خصوص اجرای سوم‬ ‫بهمن ماه ارکســتر ســمفونیک تهران ارایه کرد‪ .‬نظر به حواشی و‬ ‫مشکالت رخ داده در اجرای اخیر ارکستر سمفونیک تهران‪ ،‬به اطالع‬ ‫می رساند اقای شهرداد روحانی در تاریخ ‪ ۲۶‬دی ماه‪ ،‬رسماً به بنیاد‬ ‫رودکی اعالم می کنند که به دلیل بیماری و انجام امور درمانی امکان‬ ‫رهبری ارکستر سمفونیک تهران را در تاریخ سوم و ششم بهمن ماه‬ ‫نداشته و ایشان با اطالع بنیاد رودکی در مرخصی بودند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫و به دلیل ان که اجرای ارکستر برنامه ریزی شده و تمرین های ارکستر‬ ‫و نیز اطالع رســانی و بلیت فروشی انجام شده بود‪ ،‬مذاکرات الزم با‬ ‫اقای منوچهر صهبایی انجام شد تا به عنوان رهبر مهمان این اجرا‬ ‫را رهبری کنند و پس از توافق دو طرف‪ ،‬اجرای ارکستر به رهبری‬ ‫ایشان اطالع رسانی شد‪ .‬اظهارات اقای صهبایی به عنوان رهبر مهمان‬ ‫در ابتدای برنامه‪ ،‬خارج از شرح فعالیت رهبر مهمان بود و افزون بر‬ ‫ان که زحمات نوازندگان گران قدر ارکســتر‪ ،‬جناب اقای روحانی و‬ ‫حتی خود ایشان را تحت الشعاع قرار داد‪ ،‬ازردگی عمیق مخاطبان‬ ‫ارکستر سمفونیک تهران را نیز موجب شد‪ .‬بنیاد رودکی الزم می داند‬ ‫از مخاطبان حاضر در سالن و کلیه عالقه مندان به ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران عذرخواهی کند و با بررسی کامل موضوع‪ ،‬اقدامات الزم برای‬ ‫پیشگیری از تکرار ان را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫‪ 10‬استان میزبان سی و پنجمین‬ ‫جشنواره موسیقی فجر می شوند‬ ‫سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر عالوه بر تهران در ‪ 10‬استان‬ ‫و منطقه ازاد اروند نیز برگزار می شود‪ .‬علی مومنیان‪ ،‬مدیر کمیته‬ ‫استان ها سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر گفت‪ :‬استان های‬ ‫بوشهر‪ ،‬زنجان‪ ،‬گلستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬منطقه ازاد اروند‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان شمالی و‬ ‫فارس برای برگزاری جشــنواره اعالم امادگی کرده اند‪ .‬مومنیان در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در تعدادی از استان ها سی و پنجمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر با اجرای گروه های استانی بر اساس فراخوان هایی که در استان ها‬ ‫اعالم شده است‪ ،‬برگزار می شود و در برخی استان ها گروه های حاضر‬ ‫در جشــنواره در استان برنامه اجرا می کنند‪ .‬ستاد سی و پنجمین‬ ‫جشــنواره موسیقی فجر مهرماه در نامه ای به استان ها خواست در‬ ‫صورت تمایل برای برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫امادگی خود را اعالم کنند که ‪ 10‬اســتان و منطقه ازاد اروند برای‬ ‫برگزاری جشنواره اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫چند خبر از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1188‬یکشنبه‪ 6‬بهمن ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫از نیم بها شدن بلیت تئاتر تا بازنشر یک کتاب‬ ‫ت تئاترهای کانون در روزهای یک شنبه ‪ ،‬بازنشرکتاب‬ ‫نیم بها شــدن بلی ‬ ‫«دختر افتاب و دیو ســیاه» روایتگر افســانه گل افتابگــردان از جمله‬ ‫جدیدترین خبرهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی روزهای‬ ‫اخیر به شمار می رود‪ .‬کتاب دختر افتاب و دیو سیاه که افسانه گل افتاب‬ ‫گردان را روایت می کند نوشته محمدحسین محمدی‪ ،‬نویسنده و شاعر‬ ‫جوان افغانستانی به چاپ سوم رســید‪ .‬این کتاب افسانه دختری به نام‬ ‫افتاب است که به جنگ دیو سیاهی می رود که موجب شده سرزمینش‬ ‫سالیان دراز در تاریکی بماند‪ .‬در پایان این کتاب سخن ناشر منتشر شده‬ ‫است‪ :‬محمدحسین محمدی‪ ،‬نویسنده و شاعر جوان‪ ،‬در کشور همسایه‪،‬‬ ‫افغانستان متولد شده است‪ .‬او داستان هایش را با گویش فارسی متداول‬ ‫در افغانستان می نویسد و خواندن اثارش می تواند کودکان و نوجوانان را‬ ‫با گویش های مختلف زبان فارســی و هم چنین ادبیات مردم با فرهنگ‬ ‫افغانســتان اشــنا کند‪ .‬امور انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان امیدوار است اشنایی مردم مسلمان ایران و افغانستان با فرهنگ‬ ‫یک دیگر موجب نزدیکی و همدلی بیشتر دولت دوست و برادر شود‪ .‬کتاب‬ ‫دختر افتاب و دیو ســیاه با تصویرگری محمدرضا لواســانی که مناسب‬ ‫کودکان باالی ‪ ۷‬سال است در چاپ سوم با شمارگان ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نسخه‬ ‫به قیمت ‪۱۲‬هزار تومان منتشر شده است‪ .‬پیش تر نیز ‪۹‬هزار نسخه از این‬ ‫کتاب به چاپ رسیده بود‪ .‬این کتاب ‪ ۴۰‬صفحه ای در فروشگاه های کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و مجموعه شهر کتاب‬ ‫در دسترس عالقه مندان قرار دارد‪.‬‬ ‫ت تئاترهای کانون یک شنبه ها نیم بهاء شد‬ ‫بلی ‬ ‫بلیت نمایش های در حال اجرا در مرکز تولید تئاتر و سینما تئاتر کانون‬ ‫پرورش فکری که برای هر نمایش ‪۲۰‬هزار تومان است‪ ،‬در روزهای یکشنبه‬ ‫نیم بهاء شد‪ .‬در حال حاضر نمایش دینگ دینگ دنگ به کارگردانی فاطمه‬ ‫خدابنده لو ساعت ‪ ،۱۶‬نمایش ارزوهای یک موش کور به کارگردانی وحید‬ ‫نفر ساعت ‪ ۱۷‬و نمایش هفت خوان کودکان به کارگردانی حسین مزینانی‬ ‫ســاعت ‪ ۱۸‬در مرکز تئاتر کانون واقع در پارک الله هر روز به جز روزهای‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪12:17‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪17:25‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪17:43‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪05:40‬‬ ‫‪07:09‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام على علیه السالم ‪:‬‬ ‫به کسى که تو را امین قرار داده است خیانت مکن هر چند او به تو خیانت‬ ‫کرده باشد‪ ،‬راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد‪.‬‬ ‫مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج‪، 9‬ص‪ ، 136‬ح‪10476‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫ماجرای گرفتن فاصله بین حروف از ان دست مسائلی است که هیچ کسی غیر رئیس با ان مشکلی‬ ‫ندارد سردبیر که بخاطر فشار کار در اولویتش نیست بچه های طراحی و فنی هم بستگی به حالشان‬ ‫دارد گاهی اوقات همه چیز دقیق و برخی وقتها نگو و نپرس! قطعا این انتقاد ذره ای از شایستگی های‬ ‫همکاران فوق الذکرم کم نمی کند فقط شرح حالی بود اندراحوال تحریریه خسته روزنامه که این‬ ‫روزها مسائل و مشکالت اقتصادی و نگرانی از اینده انها را نیز مثل دیگر اقشار جامعه مضطرب تر‬ ‫از قبل کرده‪ ،‬تورم افسار گسیخته‪ ،‬نوسانات ناگهانی‪ ،‬اجاره بها مسکن‪ ،‬کمبود دارو و ‪ ...‬تنها بخشی‬ ‫از مشغله های ذهنی من و شماست که فرصت ارامش فکری و مثبت اندیشی را از همه مان گرفته؛‬ ‫سوال مشخصم از مردم ایران و خودم این هست بنظرتان علت انتخابمان در عالم ذر از این نقطه‬ ‫زمانی و مکانی چه بوده است؟! انگار هیچ کس از وضعیت خودش و اطرافش راضی نیست؛ همه‬ ‫منتظر یه اتفاق خوب هستند! مخلص کالم اینکه مسئولین وقت و ژنهای خوبشان برای ایران‪۱۵۰۰‬‬ ‫هم برنامه دارند و تغییرات بنیادین توهمی بیش نخواهد بود‪ ،‬بهترین راهکار باالبردن سطح علمی‬ ‫و فرهنگی اقشار مختلف مردم بصورت فردیست که ممکن است در طول زمان و تغییر نسل ها‬ ‫مسئولین تشنه خدمت را مجبور به تغییر و تصمیمات درست نماید‪.‬‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫ادمی ساخته ی افکار خویش است ‪ ،‬فردا همان خواهد‬ ‫شد که امروز می اندیشیده است‪.‬‬ ‫موریسمترلینگ‬ ‫حافظانه‬ ‫بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی‬ ‫می خواند دوش درس مقامات معنوی‬ ‫یعنی بیا که اتش موسی نمود گل‬ ‫تا از درخت نکته توحید بشنوی‬ ‫اندراحواالت سبد‬ ‫معیشت خانواده و افزایش‬ ‫روزافزون تورم‬ ‫شنبه اجرا می شوند‪ .‬همچنین نمایش کلوچه دارچینی به کارگردانی مریم‬ ‫کاظمی ساعت ‪ ۱۹‬در سینما تئاتر کانون واقع در خیابان خالد اسالمبولی‬ ‫(وزرا) اجرا می شود‪.‬‬ ‫اموزشوراهبردهایخواندنموضوعنشستکتابخانهمرجعکانون‬ ‫هشتادودومین نشست توســعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با موضوع‬ ‫امــوزش و راهبردهای خواندن روز ‪ ۷‬بهمــن ‪ ۱۳۹۸‬در کتابخانه مرجع‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا می شــود‪ .‬در این نشســت‬ ‫حسین قاسم پورمقدم و ابراهیم طالیی هر دو پژوهش گر و مدرس دانشگاه‬ ‫در زمینــ ه لنزهای نظری چگونگی فراگرفتن خواندن‪ ،‬چگونگی اموزش‬ ‫خواندن‪ ،‬راهبردهای خواندن‪ ،‬خواندن در دوره کودکی‪ ،‬الگوهای سنجش‬ ‫و مهارت های کتاب خوانی سخنرانی خواهند کرد‪ .‬هشتادودومین نشست‬ ‫توســعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی ســاعت ‪ ۱۴‬روز دوشنبه ‪ ۷‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع‬ ‫در خیابان شهید بهشتی‪ ،‬خیابان خالد اسالمبولی (وزرا)‪ ،‬مجتمع شهید‬ ‫ملک شامران‪ ،‬پالک ‪ ۲۴‬برگزار خواهد شد‪ .‬مجموعه نشست های «ترویج‬ ‫خواندن» دوشــنب ه اخر هر ماه با حضور صاحب نظــران حوزه کودک و‬ ‫نوجوان در محل این کتاب خانه برگزار می شود و حضور تمامی عالقه مندان‬ ‫در این نشست ها ازاد است‪.‬‬ ‫مجیداخشابی‪:‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫بعد از انتشار البوم جدید کنسرت برگزار می کنم‬ ‫اخشــابی در مورد جدیدتریــن فعالیت های خود گفت‪:‬‬ ‫اخرین قطعه ای که در فضای مجازی منتشــر کردیم‪،‬‬ ‫«حیفه» بود که هم زمان در شــبکه های تلویزیونی نیز‬ ‫پخش شــد‪ .‬در این قطعه با اقای رضا بهشتی به عنوان‬ ‫اهنگســاز و خانم میتــرا مهری پور به عنوان ترانه ســرا‬ ‫همکاری داشــتم‪ .‬موزیک ویدیــوی قطعه «حیفه» نیز‬ ‫به کارگردانی ســعید مهوار این ماه منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫موزیک ویدیوی متفاوت و جذابی از کار درامده اســت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چند قطعه جدید دیگر اماده انتشــار دارم‬ ‫که به امید خدا تا پایان ســال در فضای مجازی منتشر‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن قطعات نیز با اقای بهشــتی و خانم‬ ‫مهری پور همکاری کرده ام‪ .‬در کنار تولید قطعات جدید‪،‬‬ ‫فعالیت های اموزشــی و تدریس علوم موسیقی و هنر و‬ ‫همچنین مســائل تحقیقی و نگارش مطالب اموزشــی‬ ‫موســیقی را انجام می دهم‪ .‬وی افزود‪ :‬در مورد انتشــار‬ ‫جدیدتریــن البوم خود نیز باید بگویم از گذشــته چند‬ ‫قطعه اماده داشتیم و قرار بود این قطعات در البومی به‬ ‫نام «اینه رو» وارد بازار موسیقی کشور شود‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫مســائل مختلف‪ ،‬تعداد قطعات به حد نصاب نرسید‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نیمی از البوم اماده است و بقیه ان را به زودی‬ ‫اماده خواهیم کرد‪ .‬در «اینه رو» با هنرمندانی همچون‬ ‫حمید اکبرزاده‪ ،‬احسان احمدی‪ ،‬اسحاق انور‪ ،‬علی معلم‬ ‫و مونا برزویــی همکاری کرده ام‪ .‬اخشــابی در پایان از‬ ‫برگزاری تور کنسرت های خود پس از انتشار البوم خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬تصمیم گرفتم برگزاری کنسرت را به بعد از‬ ‫انتشار البوم موکول کنم‪ .‬امیدوارم البوم «اینه رو» هرچه‬ ‫زودتر منتشر شود تا بتوانم در تهران و شهرستان ها روی‬ ‫صحنه بروم‪ .‬سعی می کنم اولین اجرایم در تهران باشد‪.‬‬ ‫ما موسسه ای داریم که تمام کارهای مربوط به موسیقی‬ ‫را در ان انجام می دهیم‪ .‬ترجیح می دهم کنســرتم را از‬ ‫طریق این موسسه برگزار کنم‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫همایش خودروهای کالسیک و کلکسیونی صبح جمعه در میدان امام علی (ع) اصفهان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در این همایش خودروهای امریکایی‪ ،‬المانی‪ ،‬فرانسوی و چند کشور دیگر‬ ‫حضور داشتند ‪ /‬مهر‬ ‫اجرای نمایش «جان و جو» در عمارت نوفل لوشاتو ‪ /‬سعید فالح فر‬ ‫احمد مســجد جامعی عضو شورای شــهر تهران در برنامه تهرانگردی این هفته خود از‬ ‫منطقــه ‪ 8‬تهران و از اماکن مختلفی در این منطقه از جمله باغ موزه مینیاتور‪ ،‬خانه ایت‬ ‫اهلل جاللی خمینی‪ ،‬زورخانه علی ابن ابی طالب‪ ،‬کلیســای تارگمانچاتس مقدس‪ ،‬باشگاه‬ ‫شاهین‪ ،‬کلیسای گریگور و کتابخانه سید جعفر شهیدی بازدید کرد ‪ /‬داوود قهردار‬ ‫گالری صا میزبان جمعی از عکاســان گروه هنری ققنوس است‪ .‬این نمایشگاه از ‪4‬بهمن ماه با‬ ‫سرپرستی علی تابش نیا و نمایش اثار برخی دیگر از عکاسان اغاز به فعالیت می کند ‪/‬‬ ‫زینبمهدوی‬ ‫نمایشگاه اثار احمد اریامنش با عنوان «گذر» تا ‪ 11‬بهمن ماه در گالری مژده دایر است ‪/‬‬ ‫شراره سامعی‬ ‫نمایشــگاه چهارمین دوره جایزه «ورســوس» ‪ 4‬بهمن در خانه هنرمندان اغاز به کار‬ ‫کرد و پیش از افتتاح نمایشگاه نشســتی با حضور مهرنوش بهبودی و فردین عالی زاد‪،‬‬ ‫بنیان گذاران ورسوس و همچنین ساســان نصیری‪ ،‬مهدی احمدی و عطا هاشمی نژاد از‬ ‫اعضای هیئت انتخاب اثار‪ ،‬برگزار شد ‪ /‬گاتا ضیاتبری‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1205

روزنامه هنرمند 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه هنرمند 1204

روزنامه هنرمند 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه هنرمند 1203

روزنامه هنرمند 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1398/11/30
روزنامه هنرمند 1202

روزنامه هنرمند 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه هنرمند 1201

روزنامه هنرمند 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1398/11/28
روزنامه هنرمند 1200

روزنامه هنرمند 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1398/11/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!