روزنامه سپهرایرانیان شماره 985 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 985

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 985

روزنامه سپهرایرانیان شماره 985

‫جیب خالی بازنشستگان‬ ‫در شب عید‬ ‫جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به ویژه ‪۶۰‬‬ ‫درصد حداقل بگیران در وضعیت بغرنجی به سر می برند و در مسابقه وعده و وعیدهای‬ ‫توخالی و افزایش هزینه ها سرگردان و حیرانند‪.‬‬ ‫روزهای پایانی سال که از راه می رسد‪ ،‬یک عده خیلی خوشحال تر از بقیه هستند و عده ای‬ ‫هم زانوی غم بغل می گیرند که حاال با عیدی کمی که گرفته اند‪ ،‬قرار است سال نو را چگونه‬ ‫اغاز کنند تا شیرینی های امدن نوروز تلخ نشود‪.‬سال نو ایرانی ها برای هر کسی یک جور تصویر‬ ‫سازی می شود‪ .‬شاید خیلی قبل ترها یعنی صد سال پیش‪ ،‬نوروز با حاجی فیروز و سفره هفت‬ ‫سین تداعی می شد‪ ،‬اما حاال سال های زیادی است که این رویاهای نوروزی‪ ،‬به تلخی در سال نو‬ ‫بدل شده است؛ البته برای بعضی ها که قرار است با یک و نیم میلیون تومان پاداش عیدی که‬ ‫گرفته اند‪ ،‬نوروز را جشن بگیرند‪.‬اسفند که از راه می رسد‪ ،‬بوی بهار و سال نو به مشام می رسد‪.‬‬ ‫همه در تدارک کارهای سال جدید هستند‪ .‬از خانه تکانی خانم های منزل گرفته تا خریدهای‬ ‫شب عید بچه ها که هر کدام یک قصه دارند‪ .‬در این بین‪ ،‬کسانی هستند که عید برای انها یک‬ ‫رنگ و بوی دیگری دارد‪ .‬این عده همان مردان سپید مو هستند که ما انها را «پدربزرگ» خطاب‬ ‫می کنیم‪.‬پدربزرگ ها‪ ،‬یک سال را لحظه شماری می کنند تا بچه ها و نوه و نتیجه های خود را سر‬ ‫سفره هفت سین نوروز‪ ،‬دور هم ببینند‪ .‬شاید فقط این پدربزرگ و مادربزرگ ها هستند که عید‬ ‫برای انها با بقیه فرق دارد‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ظریف‪ :‬امریکا باید تمام تحریم های‬ ‫ترامپ را بی قید و شرط رفع کند‬ ‫همه چیز درباره‬ ‫«حذف دفترچه های بیمه»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اختصاص ده میلیارد تومان‬ ‫به زلزله زدگان سی سخت‬ ‫راه دیپلماسی برای حفظ برجام باز است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪20 february 2021‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪985‬‬ ‫راه اندازی نخستین ازمایشگاه‬ ‫تمام خودکار ‪ PCR‬ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫حق خود را از سهام‬ ‫عدالت بگیرید!‬ ‫‪6‬‬ ‫پرونده پرداخت وام ودیعه مسکن‬ ‫به مستاجران‪ ،‬بسته شد‬ ‫پاندمی کرونا به مرزها‬ ‫و مردم احترام نمی گذارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫شماره مجوز ‪1399-7068‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل‬ ‫بعدی مناقصه از طریق در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ WWW . SETADIRAN . IR‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‪ ،‬نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند‪ .‬ضمنا اگهی مناقصات این‬ ‫شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت ابادان به ادرس ‪ WWW.ABADAN-REF.IR‬درج و قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫ از مناقصه گران واجد شرایط که امادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می اید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت‬‫اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل ان به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه‪ ،‬نسبت به بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -‬تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات‪ ،‬سوابق کاری و مالی و همچنین صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای‬ ‫جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است ‪(.‬عدام ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل‬ ‫اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره‪ ،‬صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪ .‬ضمنا مناقصه گران می بایست عالوه بر‬ ‫بارگذاری اسناد (حاوی رزومه ‪ ،‬سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده اخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور)و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی روزمه‬ ‫در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ‪ ،‬نسبت به ارسال مدارک به ادرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت ابادان – صندوق پستی ‪ 111‬اقدام نمایند ‪ .‬الزم به ذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه‬ ‫ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -‬مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل ان را در یک پاکت سربسته تا قبل از‬ ‫زمان گشایش پیشنهادها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت ابادان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ -‬اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد‪ :‬ابادان ‪ -‬حاشیه اروند رود ‪ -‬جنب دروازه اصلی پاالیشگاه ‪ -‬امور پیمانهای شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫تلفن ‪ 061-53183338‬و شماره نمابر ‪061-53264476 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه در دستگاه‬ ‫مناقصه گزار‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫موضوع‬ ‫محل‬ ‫اج را‬ ‫مدت‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫پایه به ریال‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه به ریال‬ ‫ب رنامه زمان بندی م راحل مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪ (99 /86‬بصورت فشرده)‬ ‫‪2099092179000215‬‬ ‫تهیه و اج رای عملیات بازسازی‬ ‫دفاتر ب ریم شمالی‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 6‬ماه و‬ ‫‪ 14‬روز‬ ‫‪6/485/290/830‬‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399/12/2 :‬لغایت ‪1399/12/12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت و اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399/12/26‬‬ ‫ج‪ -‬تاریخ بازگشایی پاکتها ‪1400/1/11:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه شماره ‪99/82‬‬ ‫‪2099092179000216‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪6/852/291/960‬‬ ‫‪343/000/000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399/12/2 :‬لغایت ‪1399/12/12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399/12/26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/84‬‬ ‫‪2099092179000217‬‬ ‫نوسازی سقف کاذب ساختمان بازرسی فنی‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 4‬ماه و‬ ‫‪ 7‬روز‬ ‫‪5/266/156/614‬‬ ‫‪264/000/000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399/12/2 :‬لغایت ‪1399/12/12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399/12/26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه یک مرحله ای عمومی‬ ‫شماره ‪99/73‬‬ ‫‪2099092179000219‬‬ ‫ارائه خدمات غیر مستمر ( پاره وقت) مورد‬ ‫نیاز اداره خدمات اجتماعی شرکت پاالیش‬ ‫نفت ابادان‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪89/106/429/128‬‬ ‫‪4/456/000/000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399/12/2 :‬لغایت ‪1399/12/12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399/12/26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تجدید مناقصه یک مرحله ای‬ ‫عمومی شماره ‪99/48‬‬ ‫‪2099092179000220‬‬ ‫ارائه خدمات مورد نیاز جهت الیروبی و لجن‬ ‫برداری از مخازن ‪602C‬‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 130‬روز‬ ‫تقویمی‬ ‫‪5/701/836/800‬‬ ‫‪286/000/000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399/12/2 :‬لغایت ‪1399/12/12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399/12/26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تجدید مناقصه یک مرحله ای‬ ‫عمومی شماره ‪99/49‬‬ ‫‪2099092179000221‬‬ ‫ارائه خدمات مورد نیاز جهت الیروبی و لجن‬ ‫برداری از مخازن ‪PD1 ،2‬‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 130‬روز‬ ‫تقویمی‬ ‫‪9/994/831/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399/12/2 :‬لغایت ‪1399/12/12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399/12/26‬‬ ‫بندر‬ ‫ارائه خدمات تعمی رات خطوط لوله فرسوده‬ ‫م ربوطه به اسکله های بندر صادراتی ماهشهر صادراتی‬ ‫ماهشهر‬ ‫روابط عمومی ‪ -‬شرکت پاالیش نفت ابادان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫سیاسی‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪985‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پیگیری اخرین وضعیت امداد رسانی به زلزله زدگان کهکیلویه و بویر احمد از سوی رییس جمهور‬ ‫رئیس جمهور روز جمعه در تماس تلفنی با استاندار کهکیلویه و بویر احمد‪ ،‬ضمن پیگیری وضعیت امداد رسانی‬ ‫به زلزله زدگان این استان از اخرین اقدامات انجام شده در این زمینه اطالع یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این گفت و گوی تلفنی بر استفاده از همه ظرفیت‬ ‫های استان با استفاده از کمک همه دستگاه های ذیربط برای حل مشکالت مردم منطقه زلزله زده و لزوم‬ ‫اسکان موقت سریع کسانی که منازل مسکونی انان دچار مشکل شده است تاکید کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در واکنش به عقب نشینی امریکا از مکانیسم ماشه؛‬ ‫ظریف‪ :‬امریکا باید تمام تحریم های‬ ‫ترامپ را بی قید و شرط رفع کند‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬امریکا باید در پایبندی به قطعنامه ‪ ،۲۲۳۱‬تمام تحریم هایی‬ ‫که توسط ترامپ احیا و بازاعمال شده بود را بی قید و شرط و به صورت موثر بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه‬ ‫شخصی خود در توئیتر در واکنش به عقب نشینی امریکا از مکانیسم ماشه‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫امریکا اذعان کرد که ادعاهای پمپئو درباره قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬هیچ اعتبار قانونی ندارد؛‬ ‫ما هم موافق هستیم‪.‬‬ ‫ظریف گفت‪ :‬امریکا باید در پایبندی به قطعنامه ‪ ،۲۲۳۱‬تمام تحریم هایی که توسط‬ ‫ترامپ احیا و باز اعمال شده بود را بی قید و شرط و به صورت موثر بردارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بعد از ان‪ ،‬ما فورا ً تمام اقدامات اصالحی (کاهش تعهدات) را به‬ ‫عقببرمی گردانیم‪.‬‬ ‫اشنا‪ :‬سیاست فشار حداکثری‬ ‫به روزهای پایانی خود رسیده است‬ ‫رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در واکنش به اقدامات تازه‬ ‫امریکا به منظور بازگشت به مسیر دیپلماسی تاکید کرد‪ :‬سیاست فشار حداکثری به‬ ‫روزهای پایانی خود رسیده است‪.‬به گزارش روز جمعه ایرنا؛ «حسام الدین اشنا» در‬ ‫صفحه توییتر خود با هشتگ «بهار نزدیک است»‪ ،‬نوشت‪« :‬سیاست فشار حداکثری‬ ‫به روزهای پایانی خود رسیده است‪ .‬ایا دوران دیپلماسی حداکثری و رفع تحریم‬ ‫های غیرانسانی فرا رسیده است؟ ایا این روزهای کوتاه و شب های بلند زمستانی به‬ ‫سر می اید‪.‬اشنا در توییت دیگری نوشت‪ :‬ایران زخم خورد و ایستاد‪ ،‬ترامپ شکست‬ ‫و افتاد‪ .‬بایدن باید تصمیم بگیرد که ایا به راه ترامپ برود یا حقوق برجامی ایران را‬ ‫به رسمیت بشناسد و تحریم های غیر انسانی را برگشت ناپذیر کند‪.‬به گزارش ایرنا‬ ‫وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام و امریکا عصر پنجشنبه با صدور‬ ‫بیانیه ای مشترک بر اراده خود برای تقویت برجام تاکید کردند‪ .‬تحرکات و سیگنال‬ ‫های ارسال شده از سوی مقامات امریکایی هم از جدیت ان ها برای بازگشت به‬ ‫مسیر عقالنی حکایت دارد" ند پرایس" سخنگوی وزارت خارجه امریکا از امادگی‬ ‫این کشور برای حضور در نشست گروه ‪ ۵+۱‬و ایران به منظور بحث درباره مسیر‬ ‫دیپلماسی برنامه هسته ای سخن گفته و افزوده است که ایاالت متحده دعوت‬ ‫نماینده اتحادیه اروپا را خواهد پذیرفت‪ .‬همچنین دولت جدید امریکا با ارسال نامه‬ ‫ای به شورای امنیت‪ ،‬درخواست فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های‬ ‫سازمان ملل علیه ایران را پس گرفت‪.‬‬ ‫دیدار مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی گیالن با فرمانداران شهرستان های تالش‬ ‫و رضوانشهر‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن‬ ‫‪ ،‬کورش باالدست و هیئت همراه روز یکشنبه ‪ ۲۶‬بهمن‬ ‫ماه سال جاری با فرمانداران شهرستان های تالش ‪،‬‬ ‫محمدحسین شاه کوئی و رضوانشهر ‪ ،‬محمود قاسمی دیدار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‬ ‫های نفتی منطقه گیالن ؛ در دیدار با فرمانداران تالش و‬ ‫رضوانشهر مدیر منطقه با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و‬ ‫اغاز کاشت محصوالت کشاورزی و صید صیادان در استان‬ ‫در خصوص تامین به موقع و مستمر سوخت این حوزه ها‬ ‫به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫باالدست ضمن معرفی محمد علیاری به فرماندار رضوانشهر‬ ‫به عنوان رئیس جدید ناحیه انزلی ‪ ،‬بر ارتباط موثر با سایر‬ ‫دستگاه های استان در راستای تسهیل خدمات رسانی به‬ ‫مردم تاکید کرد و گفت ‪ «:‬همکاری با سایر سازمان های‬ ‫استان در دستور کار مسئولین این شرکت قرار دارد‪».‬‬ ‫در این نشست ‪ ،‬فرمانداران شهرستان تالش و رضوانشهر‬ ‫ضمن تشکر از خدمات رسانی مطلوب این شرکت و تکریم‬ ‫ارباب رجوع ؛ ازسوخت رسانی مستمر به جایگاه ها و‬ ‫پایداری سوخت بخش نیروگاهی تقدیر کردند‪.‬‬ ‫پازدهمین جلسه کمیسیون ماده ‪ 5‬استان گیالن‬ ‫در سالجاری برگزار شد‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی‬ ‫استان گیالن ‪ ،‬بر اساس بند ‪ 7‬قانون شورایعالی شهرسازی‬ ‫و معماری ‪ ،‬تغییرات در طرح های تفصیلی شهری پس از‬ ‫بررسی و تصویب در کمیسیون ماده ‪ 5‬مالک صدور پروانه‬ ‫برای شهرداری ها خواهد بود ‪ ،‬در همین راستا پانزدهمین‬ ‫جلسه ی کمیسیون ماده ‪ 5‬استان در سالجاری به ریاست‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن و به دبیری‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای عضو برای‬ ‫شهر الهیجان در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار و‬ ‫منجر به صدور اراء کمیسیون ‪ ۶۵‬پرونده گردید‪.‬‬ ‫بازدید شهردار رشت از نحوه ساخت تجهیزات‬ ‫جهت اورهال کارخانه کود الی گیالن در شرکت‬ ‫ناب اندیش بنیان شهر صنعتی پرند تهران‬ ‫شهردار رشت از نحوه ساخت تجهیزات کارخانه کود الی‬ ‫گیالن شرکت ناب اندیش بنیان شهر صنعتی پرند تهران‬ ‫بازدید کردبه گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬شهردار رشت روز دوشنبه ‪۲۷‬‬ ‫بهمن با حضور در شرکت ناب اندیش بنیان شهر صنعتی‬ ‫پرند تهران از روند ساخت تجهیزات کارخانه کود الی برای‬ ‫اورهال خط پردازش زباله این کارخانه بازدید و با پیمانکار و‬ ‫مشاور پروژه درباره زمان اماده سازی و بازسازی گفتگو کرد‪.‬‬ ‫در این بازدید مدیرعامل و جمعی از کارشناسان کارخانه‬ ‫کود الی گیالن نیز حضور داشتند‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫ساخت تجهیزات جهت اورهال کارخانه کود الی تا هفتاد‬ ‫درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با ابراز خرسندی از اینکه زلزله در این استان هیج تلفات جانی به همراه نداشته است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به فصل سرما‪ ،‬سرعت در امداد رسانی و حل مشکالت مردم زلزله زده از اهمیت باالیی برخوردار است ‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از وقوع زلزله در استان کهکیلویه و بویر احمد‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهور در تماس با استاندار‬ ‫این استان دستورات رئیس جمهور برای امدارسانی و انجام اقدامات الزم برای حل مشکالت ناشی از ان را به‬ ‫مقام های استان ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ایران در روزهای پیش رو و در صورتی که طرف های‬ ‫برجام گام عملی برای اجرای تعهدات خود برندارند‪،‬‬ ‫اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می کند‪.‬‬ ‫راه دیپلماسی از سوی ایران باز است اما طرف های‬ ‫برجام باید جرات داشته باشند و در مسیر درست‬ ‫گام بردارند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا‪ ،‬همزمان و در استانه‬ ‫فرا رسیدن موعد پنجم اسفند و توقف اجرای داوطلبانه‬ ‫پروتکل الحاقی تحرکات دیپلماتیک و رایزنی ها درباره‬ ‫برجام افزایش قابل مالحظه ای یافته است‪.‬‬ ‫با ورود جوبایدن به کاخ سفید به طور طبیعی انتظار می‬ ‫رفت دولت امریکا از رویه غلط دوران «دونالد ترامپ»‬ ‫بازگردد و به تعهدات خود در برجام عمل کند‪ .‬با این‬ ‫حال با گذشت یک ماه‪ ،‬غیر از چند اظهار نظر‪ ،‬اتفاق‬ ‫خاصی درباره برجام رخ نداد‪ .‬اظهارنظرهایی از موضع باال‬ ‫و غیرمنطقی مانند منوط کردن بازگشت امریکا به برجام‬ ‫به اجرای تعهدات ایران ان هم در حالی که این دولت‬ ‫امریکا بود که از برجام خارج شد و نه تنها به تعهدات‬ ‫خود عمل نکرد بلکه تالش کرد مانع اجرای تعهدات سایر‬ ‫کشورها شده و عمال قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬را متوقف کرد‪.‬‬ ‫ایران در تمام این مدت تالش کرد برجام را حفظ کند‬ ‫و در بین امضا کنندگان این توافق بیشترین هزینه را‬ ‫متحمل شد‪ .‬اگرچه ایران یک سال بعد از خروج امریکا‬ ‫از برجام و مشاهده بی عملی سایر شرکای این قرارداد‬ ‫طی پنج گام بخش هایی از تعهدات خود را کاهش داد‬ ‫اما ظاهرا این کاهش تعهدات چندان کارساز نبوده است‪.‬‬ ‫علیرغم انتظار طبیعی‪ ،‬رویکرد دولت جدید امریکا حاکی‬ ‫از شکل گیری تصور غلطی درباره برجام و طرح موضوعات‬ ‫غیرمرتبط و زیاده خواهانه درباره این توافق بوده است‪ .‬از‬ ‫همین رو تهران در هفته های اخیر و برای دفاع از حقوق‬ ‫مشروع ملت ایران و تصحیح هرگونه اشتباه محاسباتی‬ ‫طرف های برجام با سرعت بیشتری از تعهدات خود فاصله‬ ‫گرفت‪ .‬از این جهت تصویب قانون اقدام راهبردی برای‬ ‫لغو تحریم ها و ابالغ ایین نامه های اجرایی ان نقطه‬ ‫عطفی در راستای حفظ برجام و بر اساس ماده‪ ۳۶‬این‬ ‫توافق بوده است‪ .‬در هفته های اخیرا ایران تولید اورانیوم‬ ‫فلزی را اغاز کرد موضوعی که منجر به ابراز نگرانی اروپا‬ ‫دیدار شهردار رشت با رییس سازمان امور مالیاتی کشور؛‬ ‫دستور ویژه رییس سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫جهت اعزام تیمی برای رسیدگی به اعتراض‬ ‫شهرداری رشت‬ ‫شهردار رشت برای حل مشکالت مالیاتی شهرداری رشت‬ ‫با رییس سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری رشت‪ ،‬صبح امروز سید محمد احمدی شهردار‬ ‫رشت با همراهی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با رییس سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫شهردار رشت در این دیدار به بدهی مالیاتی سنواتی‬ ‫شهرداری رشت که مشکالت زیادی را برای شهرداری‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در گذشته سازمان امور‬ ‫مالیاتی برای سازمانهای تابعه شهرداری رشت که انجام‬ ‫بخشی از وظایف شهرداری را بر عهده داشته اند‪ ،‬مبالغی را‬ ‫به صورت علی الراس به عنوان مالیات لحاظ نموده و اکنون‬ ‫بدهی مالیاتی سنواتی شهرداری بر اثر انباشت این مبالغ و‬ ‫سود حاصل از انها تبدیل به یک رقم قابل توجهی شده‬ ‫و مشکالت بسیار جدی برای شهرداری ایجاد کرده است‬ ‫درحالی که شهرداری نسبت به این موضوع معترض است‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی برداشت مبالغ از سوی اداره کل امور‬ ‫مالیاتی استان را مغایر مقررات جاری کشور عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه وجوه قبل از نشستن به حسابهای درامدی‬ ‫شهرداری‪ ،‬توسط اداره کل امور مالیاتی استان برداشت می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی به پیگیری های استانی برای حل‬ ‫مشکل بدهی سنواتی مالیاتی شهرداری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در سالهای گذشته نیز پیگیری هایی در خصوص حل‬ ‫مشکالت مربوط به بدهی مالیاتی سنواتی شهرداری رشت‬ ‫در استان انجام شد که متاسفانه به جایی نرسید‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری برای حل مشکل مالیاتی شهرداری‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬امیدواریم سازمان امور مالیاتی همکاری الزم‬ ‫را با شهرداری رشت داشته باشد؛ می توان گفت در صورت‬ ‫حل این مساله‪ ،‬یکی از مهمترین مشکالت فی مابین‬ ‫شهرداری رشت و سازمان امور مالیاتی مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫امید علی پارسا رئیس امور مالیاتی کشور نیز در این دیدار‬ ‫به نقش شهرداری ها در توسعه شهرها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬مدیریت شهرها را با تمام مشکالت موجود بر‬ ‫عهده دارند و باید با توجه به مشکالت از تمام توان برای‬ ‫کمک به شهرداری ها و اداره و توسعه شهرها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن تمجید از پیگیری های شهردار رشت برای رفع‬ ‫مشکالت شهرداری گفت‪ :‬تالش می کنیم نهایت همکاری‬ ‫و تعامل را با شهرداری رشت داشته باشیم تا خللی در‬ ‫خدمات این سازمان به مردم ایجاد نشود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری رشت‪ ،‬این دیدار منتج به دستور ویژه رییس‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعزام تیم کارشناسی‬ ‫برای رسیدگی به اعتراض شهرداری رشت شد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون سگ های نگهداری شده‬ ‫در سامانکده حیوانات شهرداری رشت‬ ‫یکی از معضالت و موارد مهم مدیریت شهری در کالنشهرها‬ ‫مبحث ورود سگ های بالصاحب در محدوده شهری است‬ ‫که مشکالت فراوانی را برای شهروندان بوجود می اورد‪ .‬در‬ ‫راه دیپلماسی ب رای حفظ برجام باز است‬ ‫و امریکا شد‪ .‬با این حال گام مهم در این زمینه توقف‬ ‫اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که قرار است از‬ ‫پنجم اسفندماه جاری محقق شود‪.‬‬ ‫اجرای کدام تعهدات از پنجم اسفند متوقف می شود‬ ‫جمهوری اسالمی اعالم کرده که از پنجم اسفند امسال‬ ‫رسما به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پایان می دهد‬ ‫و این موضوع را طی نامه ای به اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی اطالع داده است‪«.‬کاظم غریب ابادی» سفیر و‬ ‫نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین‬ ‫اعالم کرد که نامه رسمی جمهوری اسالمی برای توقف‬ ‫اجرای اقدامات داوطلبانه در چارچوب توافق هسته ای با‬ ‫قدرت های جهانی را به مدیرکل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی تحویل داده است‪.‬غریب ابادی‪ ،‬این اقدام دولت‬ ‫کشورمان را در راستای اجرای قانون مصوب مجلس‬ ‫شورای اسالمی برای لغو تحریم ها دانست و گفت که پس‬ ‫از این تاریخ همکاری های ایران و اژانس صرفا بر مبنای‬ ‫تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو‬ ‫تحریم ها به صورت عملی و ملموس‪ ،‬زمینه برای بازگشت‬ ‫ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم گردد‪.‬‬ ‫با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سطح بازرسی ها‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬همانطور که رئیس جمهوری چندی‬ ‫پیش اعالم کرد بازرسال اژانس در ایران باقی خواهند‬ ‫ماند و روابط ایران و اژانس بر اساس پادمان خواهد بود‪.‬‬ ‫پادمان اژانس بین المللی انرژی اتمی یک سیستم بازرسی‬ ‫و تایید استفاده صلح امیز مواد هسته ای به عنوان بخشی‬ ‫از پیمان منع گسترش سالح های هسته ای (‪ )NPT‬است‬ ‫که تحت نظارت سازمان اژانس بین المللی انرژی هسته ای‬ ‫قرار دارد‪.‬در واقع از پنجم اسفند نظارت های فراپادمانی‬ ‫متوقف می شود البته توقف اجرای نظارت های فراپادمانی‬ ‫به معنای پایان تمام نظارت ها نیست‪ .‬چراکه ایران عضو‬ ‫پادمان است و بر اساس پادمان بخش عمده ای از نظارت ها‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬نظارت های فراپادمانی شامل نصب‬ ‫تجهیزات نظارت ان الین و مستقیم توسط اژانس بین‬ ‫المللی انرژی اتمی است که بر اساس ان اژانس می تواند‬ ‫در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت هایی مرتبط با‬ ‫برنامه هسته ای انجام می شود‪ ،‬با نصب دوربین‪ ،‬به صورت‬ ‫زنده این فعالیت ها را زیر نظر داشته باشد‪ .‬پس از خروج از‬ ‫پروتکل الحاقی چنین نظارت هایی پایان می یابد‪.‬‬ ‫به زعم کارشناسان و ناظران مسائل بین المللی این اقدام‬ ‫تهران ممکن است منجر به فروپاشی برجام شود اما نباید‬ ‫فراموش کرد که اغازگر فروپاشی برجام امریکا بوده و‬ ‫اگر واقعا کسانی نگران این توافق هستند باید طرف های‬ ‫مقابل را به اجرای تعهداتشان مجاب کنند‪.‬‬ ‫تهران بارها و در مقاطع مختلف اعالم کرده که اماده‬ ‫است به محض اجرای تعهدات طرفهای برجام به تعهدات‬ ‫خود بازگردد‪ .‬در همین راستا هم «محمدجواد ظریف»‬ ‫وزیر امور خارجه روز جمعه در پیامی توییتری با اشاره به‬ ‫اینکه مسیر بازگشت ساده و شامل تعهد ‪ -‬اقدام ‪ -‬جلسه‬ ‫است؛ تاکید کرد‪ :‬امریکا باید در پایبندی به قطعنامه تمام‬ ‫تحریم ها را بی قید و شرط و به صورت موثر بردارد‪ ،‬بعد‬ ‫از ان‪ ،‬ما فورا ً تمام اقدامات اصالحی (کاهش تعهدات) را‬ ‫به عقب برمی گردانیم‪.‬در روزهای اخیر تحوالت پیرامون‬ ‫برجام سرعت بیشتری یافته است‪ .‬این هفته وزیر خارجه‬ ‫قطر در سفری از پیش اعالم نشده وارد تهران شد و با‬ ‫مقامات کشورمان رایزنی کرد هرچند در اخبار منتشر‬ ‫شده از این دیدارها برجام چندان مطرح نبود اما با توجه‬ ‫به نزدیکی دوحه به تهران و واشنگتن احتماال برجام در‬ ‫کانون رایزنی های وزیر خارجه قطر بوده است‪.‬‬ ‫در همین ارتباط گای پارملین رییس جمهوری سوییس‪،‬‬ ‫انگال مرکل صدر اعظم المان و رییس شورای اروپا‬ ‫مقاماتی بودند که طی روزهای گذشته با رییس جمهوری‬ ‫گفت و گوی تلفنی داشتند‪ .‬در ادامه این تحوالت روز‬ ‫گذشته خبرنگار المانیتور اعالم کرد قرار است «جو‬ ‫بایدن» روز جمعه بازگشت امریکا به برجام را اعالم کند‪.‬‬ ‫شب گذشته هم امریکا نامه اجرای مکانیسم ماشه را‬ ‫پس گرفت نامه ای که با عدم همراهی جامعه جهانی‬ ‫افتضاحی برای دیپلماسی یکجانبه گرایانه امریکا تلقی‬ ‫می شد‪ .‬موضوعی که با استقبال محمد جواد ظریف وزیر‬ ‫امور خارجه مواجه شد‪.‬‬ ‫گروسی در تهران؛ انچه خواهد گفت و انچه خواهد شنید‬ ‫احتماال در روزهای اینده تحوالت بیشتری هم درباره‬ ‫برجام رخ دهد‪ .‬رافائل گروسی مدیر کل اژانس بین المللی‬ ‫اخبار ادارات استان گیالن‬ ‫این راستا اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات مزاحم‬ ‫شهری بویژه سگ های بالصاحب با مشارکت سازمانهای‬ ‫مردم نهاد در دستور کار شهرداری ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین‬ ‫الملل شهرداری رشت؛ صبح روز سه شنبه ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫ماه واکسیناسیون هاری سگ های جمع اوری شده در‬ ‫سامانکده حیوانات شهرداری انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫بیماری هاری جز بیماری های مشترک بین انسان و دام‬ ‫هست که معموال از طریق گزیده شدن توسط یک موجود‬ ‫هار انتقال می یابد‪ .‬عامل اصلی این بیماری نوعی ویروسی‬ ‫به نام هاری می باشد که بیشتر موجودات خونگرم را مبتال‬ ‫می کند‪ .‬همچنین برای پیشگیری سگ های نگهداری شده‪،‬‬ ‫ساالنه یک بار واکسیناسیون هاری انجام می گیرد‪ ،‬که این‬ ‫اقدام به همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‬ ‫و با مشارکت شبکه دامپزشکی و جمعی از خیرین حامی‬ ‫حیوانات به صورت رایگان در سامانکده حیوانات شهرداری‬ ‫رشت انجام گرفت‪.‬‬ ‫برای کنترل جمعیت سگهای بالصاحب با مشارکت‬ ‫سازمانهای مردم نهاد اقداماتی در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است و در این راستا با حذف روش های سنتی و غیر علمی‪،‬‬ ‫نسبت به زنده گیری و جمع اوری و انجام واکسیناسیون این‬ ‫حیوانات اقدام می شود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬با برنامه ریزی های انجام شده از‬ ‫سوی سازمان مدیریت پسماند و حوزه معاونت خدمات‬ ‫شهری شهرداری رشت‪ ،‬پس از جمع اوری سگ های‬ ‫بالصاحب‪ ،‬بصورت مدون توسط متخصصان نسبت به‬ ‫انجام واکسیناسیون (تزریق امپول ضد هاری)‪ ،‬عقیم سازی‪،‬‬ ‫انگل زدایی و پالک کوبی بر روی گوش این حیوانات انجام‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ شهرداری رشت از سال گذشته از محل‬ ‫اعتبارات داخلی‪ ،‬مبادرت به ساخت محل نگهداری موقت‬ ‫سگ های بالصاحب و قرنطینه کردن انها نموده است و‬ ‫حیوانات منتقل شده به ان محل سگهایی هستند که به‬ ‫شدت بیمار بوده و از ناتوانی و یا معلولیت رنج می برند که‬ ‫پس از تماس های مکرر مردمی و با توجه به نگرانی های‬ ‫شهروندان‪ ،‬زنده گیری و به این مکان منتقل شده اند و‬ ‫اقدامات الزم در خصوص واکسیناسیون و نگهداری از این‬ ‫حیوانات انجام می گیرد‪.‬‬ ‫شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه اقدام‬ ‫غیر متعارف در مورد سگهای بالصاحب مراتب را با تماس‬ ‫با شماره تلفن ‪ ۱۳۷‬اطالع رسانی کنند تا شهرداری اقدامات‬ ‫الزم جهت برخورد با متخلفین را در دستور کار خود قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کشف چوب قاچاق در فومن‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان گیالن و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز‬ ‫گیالن علی داودی گفت‪ :‬این میزان چوب قاچاق جنگلی به‬ ‫ارزش بیش از ‪ 20‬میلیون تومان ‪ ،‬از گونه های اوجا ‪ ،‬بلوط‬ ‫‪ ،‬توسکا و گردو است‬ ‫وی با بیان اینکه این چوب های قاچاق از استان های دیگر‬ ‫و شهرستانهای همجوار وارد شهرستان فومن شده بود گفت‪:‬‬ ‫این مقدار چوب با ‪ 9‬خودرو حمل می شد که توقیف شد‪.‬‬ ‫بدنبال ابالغ دستورات رئیس جمهور برای امداد رسانی سریع به زلزله زدگان ‪ ،‬رئیس جمعیت هالل احمر و‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران با حضور در منطقه نظارت دقیق بر روند امدادرسانی و حل مشکالت را اغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وزیر راه و ترابری نیز به نمایندگی از سوی رئیس جمهور امروز با سفر به استان برای بررسی شرایط مناطق‬ ‫زلزله زده ‪ ،‬رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان و روند امداد رسانی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری فومن گفت‪ :‬رانندگان‬ ‫این خودروها تحویل مراجع قضایی شدند‪.‬‬ ‫اتش گرفتن ‪۲‬هکتار از جنگل های رضوانشهر‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان گیالن و به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما‬ ‫مرکز گیالن فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن‬ ‫گفت‪ :‬بر اثر وزش باد گرم و کاهش رطوبت هوا‪2 ،‬هکتار از‬ ‫جنگل های منطقه کوهستانی رینه رضوانشهر اتش گرفت‬ ‫سرهنگ محمد قربانی لرد افزود‪ :‬با تالش ماموران یگان‬ ‫حفاظت‪ ،‬اتش سوزی در این منطقه مهار شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تداوم وزش باد گرم در استان تا پایان هفته‬ ‫از کوهنوردان‪ ،‬دامداران و مردم حاشیه جنگل ها خواست تا‬ ‫حدامکان از روشن کردن اتش در عرصه های طبیعی‪ ،‬به‬ ‫ویژه مناطق جنگلی خودداری کنند‪.‬‬ ‫بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن از پروژه کلینیک ویژه و بخش های درمانی‬ ‫مرکز دانشگاهی الزهرا(س) رشت‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در بازدید سرزده از مرکز‬ ‫اموزشی و درمانی الزهرا(س) رشت ضمن بازدید از محل‬ ‫احداث کلینیک ویژه و بخش های درمانی این مرکز‪ ،‬بر لزوم‬ ‫ارائه خدمات مستمر و بی وقفه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن(وبدا)‪ ،‬ظهر امروز دکتر ارسالن ساالری‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن به همراه معاون منابع توسعه‬ ‫مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی و همچنین معدون درمان‬ ‫دانشگاه از کلینیک ویژه تخصصی مرکز اموزشی درمانی‬ ‫الزهرا(س) رشت و همچنین بخش های پذیرش و اورژانس‬ ‫این مرکز بازدید کرد‪.‬‬ ‫دکتر ساالری در بازدید میدانی از کلینیک ویژه تخصصی‬ ‫مرکز درمانی الزهرا(س) رشت‪ ،‬با ابراز خرسندی از پیشرفت‬ ‫این پروژه طرح تحول سالمت‪ ،‬بر ضرورت تکمیل‬ ‫بخش های در دست احداث ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه دانشگاه‬ ‫اماده جذب اعتبارات ملی جهت تکمیل کلینیک ویژه و‬ ‫تخصصی مرکز اموزشی الزهرا(س) رشت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این کلینیک در صورت افتتاح و بهره برداری زمینه را برای‬ ‫افزایش خدمات درمانی به بیماران در بخش دولت افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گفته دکتر ساالری‪ ،‬کلینیک تخصصی در دست احداث‬ ‫مرکز دانشگاهی الزهرا(س) رشت‪ ،‬چهار هزار و ‪160‬‬ ‫مترمربع وسعت دارد و در چهار طبقه بناشده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن پس از بازدید میدانی‬ ‫از محل پروژه در دست احداث کلینیک ویژه الزهرا(س)‪ ،‬به‬ ‫بخش های پذیرش و اورژانس این مرکز اموزشی و درمانی‬ ‫نیز سرکشی کرد‪.‬‬ ‫دکتر ساالری در بازدید سرزده از مرکز اموزشی الزهرا(س)‬ ‫عالوه بر کادر درمان ‪ ،‬ضمن گفتگو با بیماران و همراهان‬ ‫‪ ،‬نحوه ارایه خدمات درمانی در این مرکز مورد ارزیابی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫انرژی اتمی فردا به تهران سفر می کند و روز یکشنبه قرار‬ ‫است در تهران با رییس سازمان انرژی اتمی درباره نحوه‬ ‫ادامه همکاری ها رایزنی کند‪ .‬نباید فراموش کرد تهران‬ ‫در سال های اخیر بیشترین رابطه را با اژانس داشته و‬ ‫بیشترین بازرسی های اژانس از سایتهای ایران بوده است‬ ‫و اژانس در گزارش های مکرر خود بر عدم انحراف تهران‬ ‫از تعهدات خود اذعان کرده است‪.‬‬ ‫با این حال معضلی که در این رابطه وجود داشته رفتار‬ ‫غیر حرفه ای و درز اطالعات محرمانه از اژانس بوده است‪.‬‬ ‫طبیعی است که مدیر کل اژانس باید در ایفای تعهدات و‬ ‫وظایف خود‪ ،‬رویکرد فنی و بی طرفانه خود را حفظ کند‬ ‫و اینها موضوعاتی است که در تهران مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫راه دیپلماسی باز است‬ ‫با وجود تمام این تحوالت و همانگونه که حجت االسالم‬ ‫«حسن روحانی» رییس جمهوری هم گفت و گوها با‬ ‫مقامات جهان و هم در سخنرانی های اخیر تاکید کرده‬ ‫است؛ تهران در دفاع از حقوق مشروع خود مصمم بوده و‬ ‫اتفاقا دیپلماسی و گفت و گو را ترجیح می دهد اما بحث‬ ‫اصلی و موضوع مهم وقوع اتفاق عملی در اجرای تعهدات‬ ‫غرب است‪ .‬رهبر انقالب هم در دیدار با مردم اذربایجان‬ ‫بر لزوم رفع عملی تحریم های ایران تاکید کردند؛ موضع‬ ‫منطقی و قطعی که مورد حمایت قاطبه جریان ها و گروه‬ ‫ها و مقامات ارکان مختلف نظام است‪.‬‬ ‫در مجموع علیرغم فضاسازی های گسترده در رسانه‬ ‫های غربی ایران همچنان دیپلماسی را ترجیح می دهد‪.‬‬ ‫مهمترین مساله برای ایران اجرای برجام و رفع تحریم‬ ‫های ظالمانه است اما ایران نمی تواند یک طرفه برجام را‬ ‫اجرا کند در حالی که کشورهای اروپایی از انجام تعهدات‬ ‫خود بازمانده اند و امریکا برای بازگشت به برجام تعلل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫استان گیالن همچنین در دیدار با کادر درمان مرکز اموزشی‬ ‫درمانی الزهرا(س) ضمن تقدیر از پزشکان و پرستاران‪ ،‬بر‬ ‫ارائه خدمات مستمر و بی وقفه به بیماران در تنها مرکز‬ ‫تخصصی زنان و زایمان استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین وضعیت استقرار تجهیزات پزشکی‬ ‫اختصاص یافته به مرکز اموزشی درمانی الزهرا را‬ ‫موردبررسی و از تامین مابقی تجهیزات و دستگاه های‬ ‫موردنیاز و پیشرفته این مرکز در اینده خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با اشاره به تخصیص پزشکان طرحی در مرکز‬ ‫اموزشی درمانی الزهرا(س) رشت‪ ،‬بر ضرورت حضور فعاالنه‬ ‫ان ها در دو نوبت صبح و عصر تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن همچنین بهبود وضعیت‬ ‫اضافه کار و کارانه پزشکان‪ ،‬پرستاران و پرسنل اداری این‬ ‫مرکز را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫گفتنی است کمبود فضای فیزیکی و شمار باالی بیماران‬ ‫در تنها مرکز تخصصی بیماری های زنان و زایمان استان و‬ ‫لزوم تسریع در ساخت و بهره برداری از کلینیک تخصصی‬ ‫و ویژه این مرکز‪ ،‬مهم ترین دغدغه هایی بود که توسط‬ ‫کادر درمان و پرسنل در بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالن مطرح شد‪.‬‬ ‫راه و شهرسازی گیالن دستگاه برتر در امر‬ ‫ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شد‬ ‫همایش تجلیل از دستگاههای برتر در امر ترویج و توسعه‬ ‫فرهنگ نماز در سال ‪ ۱۳۹۸‬با حضور معاونت توسعه مدیریت‬ ‫و منابع استانداری گیالن ‪ ،‬رئیس ستاد اقامه نماز استان و‬ ‫جمعی از مسئولین در سالن همایش مرکز فرهنگی شاهد و‬ ‫ایثار برگزار و از اداره کل راه و شهرسازی گیالن به عنوان‬ ‫دستگاه برتر در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز تجلیل شد‪.‬‬ ‫دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان گیالن با مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه‬ ‫مهندس اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان گیالن به همراه مهندس رحمتیان معاون امور‬ ‫بازسازی و مسکن روستایی با حضور در مرکز خدمات حوزه‬ ‫های علمیه استان با حجت السالم و المسلمین الکانی‪،‬‬ ‫مدیر این مرکز دیدار نمود‪ .‬در ابتدای جلسه مدیرکل بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی استان ضمن تقدیر از تالش های‬ ‫ارزنده حوزه های علمیه در تربیت انسانهای واال و به طبع‬ ‫ان پرورش اجتماع در زمینه های دینی و مذهبی‪ ،‬از امادگی‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن در راستای ارایه‬ ‫تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی برای طالب‬ ‫ساکن در روستاها و شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر جمعیت‬ ‫خبرداد‪ ،‬ایشان در ادامه از فعالیت های بنیاد مسکن در زمینه‬ ‫تهیه و اجرای طرح های هادی و طرح ویژه بهسازی مسکن‬ ‫که نقش بسازیی در عمران و ابادانی مناطق روستایی دارد‬ ‫ارایه نمود‪ .‬وی با اشاره به تفاهم نامه اخیر گفت‪ :‬در اجرای‬ ‫بندهای ان و با مشارکت معاونت امور بازسازی و مسکن‬ ‫روستایی این بنیاد و همچنین تشکیل کمیته ای برای ایجاد‬ ‫هماهنگی بهتر و بیشتر‪ ،‬می توانیم قدم های مثبتی برای‬ ‫حل مشکل مسکن طالب استان برداریم‪ .‬حجت السالم‬ ‫والمسلمین الکانی مدیر مرکز حوزه های علمیه استان نیز‬ ‫از کارنامه قابل تحسین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان‬ ‫گیالن در باز سازی مناطق اسیب دیده از سوانح طبیعی‬ ‫استانی و سایر مناطق کشور و نقش اساسی این نهاد یادگار‬ ‫امام راحل در خدمت به روستاییان عزیز و اقشار محروم‬ ‫جامعه تشکر و درخصوص استفاده از تسهیالت طرح ویژه‬ ‫بهسازی مسکن روستایی جهت تامین مسکن برای طالب‬ ‫عزیز اعالم امادگی نمود‪.‬در پایان این دیدار برای تشکیل‬ ‫کمیته مشترک برای تامین بخشی از مسکن طالب به‬ ‫توافق رسیدند‪.‬‬ ‫با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گیالن‬ ‫انجام شد؛‬ ‫تقدیر از اداره کل پست استان گیالن به عنوان‬ ‫دستگاه برتر ترویج فرهنگ نماز‬ ‫بر اساس بررسی و اعالم نتیجه هیات ارزیابی ستاد اقامه‬ ‫نماز استان گیالن‪ ،‬عملکرد اداره کل پست استان گیالن‬ ‫در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ واالی اقامه نماز مشمول‬ ‫تقدیر شد‪.‬به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان‬ ‫گیالن ‪ ،‬براساس نتایج ارزیابی هیئت عالی داوری ستاد اقامه‬ ‫نماز استان گیالن‪ ،‬در خصوص عملکرد و فعالیت ستاد اقامه‬ ‫نماز دستگاه ها و سازمان ها در این استان‪ ،‬عملکرد اداره کل‬ ‫پست استان گیالن‪ ،‬از سوی ارسالن زارع استاندار گیالن‬ ‫و سید ابوطالب حجازی مدیر ستاد اقامه نماز استان مورد‬ ‫تجلیل و تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫متن این تقدیر نامه به شرح ذیل است‪:‬مدیر کل محترم‬ ‫پست استان گیالن ‪ -‬خداوند متعال را سپاس که دل های‬ ‫نورانی و پاکیزه ای را به فریضه الهی نماز و ترویج ان‬ ‫برانگیخته و شوق مجاهدت و تالش مخلصانه در این راه‬ ‫را به ان بخشید‪.‬‬ ‫بدینوسیله این لوح سپاس بنا به ارزیابی ستاد اقامه نماز‬ ‫استان به پاس تالش های ان دستگاه که در ترویج و تبلیغ‬ ‫این نماد بندگی و عبودیت در سال ‪ 1398‬مشمول تقدیر‬ ‫گردیده است اهدا می گردد‪ .‬دوام توفیقات شما را از خداوند‬ ‫متعال مسالت می نماییم‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه مشترک پست گیالن و‬ ‫کتابخانه های عمومی به نفع‬ ‫دوستداران کتاب در گیالن‬ ‫پست استان گیالن طی انعقاد تفاهم نامه ای با کتابخانه‬ ‫های عمومی گیالن شرایط را برای تحویل منابع کتابخانه‬ ‫ای به در درب منازل اعضای کتابخانه ها و بالعکس فراهم‬ ‫نمود ‪.‬به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان گیالن‬ ‫مهدی فخربین سبحانی‪ ،‬مدیرکل پست استان گیالن‬ ‫و حسین امینی‪ ،‬رئیس اداره بازاریابی و بررسیهای امور‬ ‫اقتصادی این اداره کل با حضور در دفتر پریسا کرمی ‪،‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیالن و انعقاد تفاهم‬ ‫نامه ای مشترک به نفع دستداران کتاب در سطح استان‬ ‫گیالن امضاء نمودند ‪.‬ارسال کتاب و منابع اطالعاتی درب‬ ‫منازل اعضای کتابخانه های عمومی استان ‪ ،‬همکاری در‬ ‫اجرای طرح های فرهنگی و اموزشی مشترک و بهره گیری‬ ‫از امکانات و توانمندیهای دو سازمان ‪ ،‬چاپ و رونمایی تمبر‬ ‫شخصی در مناسبت های مختلف ‪ ،‬چاپ و توزیع کارت‬ ‫پستال و ایجاد کتابخانه های عمومی مشارکتی از دیگر‬ ‫موضوعات این تفاهم نامه مشترک می باشد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪985‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫برای سفرهای نوروزی هنوز موافقت نشده است‬ ‫معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه فعال موافقتی برای سفرهای‬ ‫نوروزی ‪ ،۱۴۰۰‬صورت نگرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬جزئیات تسهیل سفرهای نوروزی در ستاد ملی کرونا در‬ ‫دست بررسی است و جزئیات ان روز شنبه (دوم اسفند) مشخص می شود‪.‬‬ ‫مهندس محسن فرهادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اعالم موافقت ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا با سفرهای نوروزی ‪ ،۱۴۰۰‬گفت‪ :‬موضوع به این شکل نبوده است که موافقتی‬ ‫صورت گرفته باشد بلکه قرار است با توجه به تعطیالت اخر سال و نوروز برخی سفرهای ضروری‬ ‫انجام شود‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬پروتکلی با جزئیات دقیق برای این منظور تهیه شده است که البته هنوز‬ ‫به تصویب ستاد ملی کرونا نرسیده است‪ .‬بنابراین ممکن است جزئیات تغییراتی داشته باشد که روز‬ ‫شنبه (دوم اسفند) این تغییرات احتمالی هم در پروتکل ها اعمال می شود‪.‬فرهادی ادامه داد‪ :‬اقدامی‬ ‫که صورت می گیرد تسهیل سفرهای ضروری نوروز است‪ .‬ما قرار نیست تشخیص دهیم چه کسی سفر‬ ‫ضروری دارد بلکه چارچوب محدودیت ها را در پروتکل بهداشتی قید می کنیم‪ .‬رنگبندی استان ها در‬ ‫جزییات سفرها مهم است‪.‬وی افزود‪ :‬چند سناریوی متفاوت از جمله کاهش محدودیت های کرونایی‬ ‫برای عید نوروز مطرح است که تصمیم گیری درمورد انها با ستاد ملی است و یکی از انها با نظارت‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت کشور و نیروی انتظامی اجرایی می شود و جزئیات تسهیل سفرهای نوروزی در‬ ‫ستاد ملی کرونا در دست بررسی است‪.‬‬ ‫حج نماد قدرت‬ ‫نرم اسالم است‬ ‫لزوم رسیدگی به وضعیت‬ ‫فاضالب استان تهران‬ ‫شهرداری برای مرکز نگهداری سگ های‬ ‫بدون صاحب مجوزی اخذ نکرده است‬ ‫نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه حج یکی از واجبات بین المللی‬ ‫اسالم گفت‪:‬حج دارای شاخص های متعددی است که کانون ان عبودیت ‪،‬وحدت‪،‬‬ ‫همبستگی‪ ،‬اقتدار اسالمی و قدرت نرم اسالم است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪،‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و‬ ‫زیارت‪ ،‬امروز در همایش بین المللی دپیلماسی حج و زیارت که در قم برگزار شد از‬ ‫حج به عنوان تنها عبادت واجب در حوزه بین المللی اسالم یاد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت های عظیم حج اظهار کرد‪ :‬بیش از هفت میلیون نفر از‬ ‫مردم ایران و چندین میلیون از سراسر جهان‪ ،‬از سال های گذشته در صف اعزام‬ ‫به حج و عمره هستند و هیچ سفری در دنیا وجود ندارد که این حجم از شیفتگان‬ ‫را داشته باشد‪.‬نماینده ولی در امور حج و زیارت با تاکید بر اینکه مخاطبان حج‬ ‫نه تنها تمام مسلمانان بلکه تمام انسان های عالم است‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت های حج به‬ ‫قدری باالست که می تواند روی تمام سیاستمداران و زورگویان اثر گذارد‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه متاسفانه شاهد برگزاری یک حج ظاهری هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬حج اثرگذاری‬ ‫عمیق فردی‪ ،‬اجتماعی و بین المللی در ابعاد معنوی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اعتقادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاسی دارد که دستیابی به این ویژگی ها وابسته به اقامه حج واقعی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین نواب با اشاره به ظرفیت های دیپلماسی و بین المللی حج‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬شکل گیری رشد اندیشه و اگاهی مسلمانان‪ ،‬افزایش قدرت تاب اوری‬ ‫و همزیستی مسالمت امیز‪ ،‬رشد اخالق اجتماعی و حفظ حدود و مقررات دینی‪،‬‬ ‫تجربه اهتمام به محیط زیست و حفظ ان‪ ،‬تمرین همدلی و همکاری اسالمی‪،‬‬ ‫خودباوری و تقویت هویت اسالمی‪ ،‬تمرین عملی برای تشکیل امت واحد اسالمی‪،‬‬ ‫شناسائی بخش های اسیب پذیر و ترمیم ان و ارعاب دشمنان و برائت از مشرکان و‬ ‫استکبار از دیگر کارکردهای حج است‪.‬وی با بیان اینکه متاسفانه پوسته و ظاهری‬ ‫از حج اقامه می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر حج واقعی اتفاق می افتاد‪ ،‬فلسطین هرگز غصب‬ ‫نمی شد و مسلمانان عالم به زیر سلطه مستکبران نمی رفتند‪.‬‬ ‫امروزه با افزایش جمعیت شهرها و صنایع مساله فاضالب به یکی از مهم ترین‬ ‫چالش های زیست محیطی زندگی شهری و روستایی در استان های مختلف‬ ‫کشور ازجمله تهران تبدیل شده است‪ .‬طی دهه های اخیر جمعیت کالنشهر‬ ‫تهران و شهرستان های اطراف ان افزایش پیدا کرده و حتی شهرهای جدیدی‬ ‫در اطراف پایتخت ساخته شده است به گونه ای که هم اکنون ‪ ۱۶‬شهرستان‬ ‫در استان تهران مستقر هستند‪ .‬در این میان نباید از شهرک های صنعتی‬ ‫این استان غفلت کرد‪ .‬این توسعه در حالی صورت گرفته است که ساخت‬ ‫شبک ه جمع اوری و سیستم های تصفیه خانه فاضالب در بسیاری از این شهرها‪،‬‬ ‫شهرستان ها و شهرک های صنعتی تهران یا مغفول واقع شده یا تکمیل نشده‬ ‫است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬از بین ‪ ۱۶‬شهرستان استان تهران‪ ،‬چهار شهرستان ‬ ‫قرچک‪ ،‬دماوند‪ ،‬ورامین و فیروزکوه فاقد سیستم تصفیه خانه فاضالب مرکزی‬ ‫هستند‪ .‬شهرستان قرچک دارای سیستم تصفیه خانه فاضالب مرکزی نیست و‬ ‫نبود تصفیه خانه فاضالب در این شهرستان باعث بروز مشکالتی برای سالمت‬ ‫مردم و محیط زیست شده که انتشار بوی نامطبوع‪ ،‬رها شدن فاضالب در جوی ‬ ‫اب معابر و استفاده از ان در برخی فعالیت های کشاورزی از جمله این مشکالت‬ ‫است‪.‬به گفته عزیز عبدل زاده ‪ -‬رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‬ ‫ورامین‪ -‬این شهرستان نیز سیستم تصفیه خانه فاضالب ندارد‪ .‬همچنین به‬ ‫گفته محمد فریدی ‪ -‬رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند‪-‬‬ ‫هیچ یک از شهرها و روستاهای این شهرستان دارای سیستم جمع اوری و‬ ‫تصفیه خانه فاضالب نیستند و بخش زیادی از فاضالب های خانگی از طریق‬ ‫چاه های جذبی سنتی تخلیه می شوند این در حالیست که احداث شبکه‬ ‫فاضالب شهری در بخش هایی از این شهرستان در دست اجرا است اما احداث‬ ‫سیستم تصفیه خانه فاضالب با وجود اینکه جانمایی شده و مجوزهای ارزیابی‬ ‫زیست محیطی دریافت کرده هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به فعالیت مرکز نگهداری سگ های‬ ‫بدون صاحب در مجموعه ارادکوه گفت‪ :‬شهرداری تهران برای فعالیت این‬ ‫مرکز از فرمانداری ری مجوزی اخذ نکرده است‪.‬‬ ‫حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح روند جمع اوری سگ های‬ ‫بدون صاحب در سطح شهرستان ری به عنوان یکی از مطالبات شهروندان‬ ‫گفت‪ :‬برابر قانون در شهرها‪ ،‬شهرداری ها و در روستاها دهیاری ها مسئول‬ ‫ساماندهی و جمع اوری سگ های بدون صاحب هستند و در شهرستان‬ ‫ری نیز منطقه ‪ ۲۰‬شهرداری تهران مکلف به انجام این کار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سایر شهرها نیز همانند باقرشهر شهرداری این شهر مکلف‬ ‫است در محدوده شهر و حریم نسبت به جمع اوری سگ های بدون‬ ‫صاحب اقدام کنند و تقسیمات کشوری به روشنی مشخص است و بهانه‬ ‫ای برای سرباز زدن از این وظیفه برای هیچ یک از شهرداری ها وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شهرداری تهران برای مرکز نگهداری سگ های بدون‬ ‫صاحب در مجموعه ارادکوه از فرمانداری شهرستان ری مجوزی اخذ‬ ‫نکرده لذا برابر قانون به حوزه عمرانی فرمانداری اعالم کرده ام که موضوع‬ ‫را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مرکز نگهداری سگ های بدون صاحب ارادکوه زیرنظر‬ ‫شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران فعالیت می کند‪ .‬در‬ ‫شهرستان ری و به ویژه منطقه ‪ ۲۰‬جمع اوری سگ های بدون صاحب از‬ ‫دغدغه ها و مطالبات شهروندان است که بعضا شهرداری تهران هم اعالم‬ ‫می کند که سگ ها از اطراف تهران باقرشهر وارد شهر تهران می شوند و‬ ‫در محدوده و حریم منطقه ‪ ۲۰‬مسئولیت با سایر شهرداری ها است و این‬ ‫موضوع موجب گالیه شهروندان شده است‪.‬‬ ‫همه چیز درباره «حذف دفترچه های بیمه»‬ ‫همزمان با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری‪ ،‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی از ابتدای اسفندماه دیگر دفترچه بیمه درمان کاغذی صادر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب مراجعه به پزشک و مراکز درمانی و احراز هویت بیمه شدگان از طریق‬ ‫ارائه کارت ملی‪ ،‬شناسنامه و یا جلد دفترچه بیمه امکان پذیر است‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫طرح حذف دفترچه های بیمه کاغذی و نسخه الکترونیک دو طرح جداگانه هستند که‬ ‫به موازات یکدیگر پیش می روند و هردو یک هدف را دنبال می کنند‪ .‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی از ابتدای اسفند با توقف تولید دفترچه های جدید کاغذی‪ ،‬گام مهمی را به‬ ‫سمت اجرای نسخه نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان برمی‬ ‫دارد‪ .‬در روزهای اخیر پرسش ها و نگرانی هایی از سوی مردم‪ ،‬پزشکان و داروسازان‬ ‫پیرامون چگونگی و کیفیت اجرای این برنامه مطرح شده است که مدیرعامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در پاسخ انها ضمن تاکید بر اینکه نباید فشاری بر مردم وارد شود گفت‬ ‫که اماده حل مسائل با نظام سالمت هستیم و البته پیشنهادات نظام پزشکی هم وصول‬ ‫و بخش عمده ای بررسی و اعمال شده و امادگی تعامل فشرده تر با سایر نهادها و مراکز‬ ‫مرتبط را داریم‪.‬‬ ‫صدور دفترچه بیمه کاغذی متوقف شد‬ ‫ان طور که مصطفی ساالری اعالم کرده است‪ ،‬از اول اسفند دفترچه جدیدی صادر‬ ‫نمی شود‪ ،‬اما بیمه شدگان می توانند دفترچه های موجودشان را همچنان استفاده کنند‪.‬‬ ‫طی انچه اعالم شده‪ ،‬ارائه خدمات بدون دفترچه بیمه نیز میسر است و پزشک می تواند‬ ‫یا از نسخه نویسی الکترونیک استفاده کند و یا در سربرگ خودش نسخه بنویسد و‬ ‫اینگونه فرد به هرجا برود خدمات درمانی را با پوشش تامین اجتماعی دریافت می کند‪.‬‬ ‫مدارک الزم برای احراز هویت بیمه شدگان هنگام مراجعه به پزشک‬ ‫درخصوص مدارک الزم برای احراز هویت نیز برای افراد زیر ‪ ۱۸‬سال شناسنامه قابل‬ ‫قبول است‪ .‬بیمه شدگان جلد دفترچه را هم دور نیندازند چرا که ان هم یکی از مدارک‬ ‫قابل قبول برای احراز هویت است‪ .‬همچنین کارت ملی هم قابل قبول است‪.‬‬ ‫درباره چگونگی ارائه مدارک پزشکی به بیمه های تکمیلی اعالم شده که مذاکرات‬ ‫بسیاری با بیمه های تکمیلی صورت گرفته و توافق شد با در اختیار گذاشتن ‪API‬‬ ‫مسئله حل شود‪ .‬به ‪ ۲۹‬شرکت بیمه نامه نوشته شده و اعالم امادگی برای تبادل‪API‬‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬از این طریق زبان سامانه ها برای همدیگر قابل فهم است که در نوع‬ ‫خودش تحول جدی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بیمه شدگان دیگر الزامی برای همراه داشتن دفترچه بیمه ندارند‬ ‫مشخصات هویتی و شماره تلفن خود را در درگاه ‪ eservices.tamin.ir‬وارد کنید‬ ‫اما از این پس اگر قصد مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان را داشتید به نکات‬ ‫زیر نیز توجه داشته باشید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارائه دفترچه‬ ‫درمانی از سوی بیمار نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل دریافت خدمات‬ ‫درمانی می توانند با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی ‪eservices.tamin.ir‬‬ ‫نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه‬ ‫(موبایل) خود در درگاه مذکور اقدام کنند‪.‬نحوه استعالم استحقاق درمان‬ ‫‪ -۳‬تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز درمانی‬ ‫می توانند نسبت به استعالم استحقاق درمان از طریق یکی از روش های زیر اقدام و از‬ ‫پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل کنند‪:‬‬ ‫روش اول‪ :‬مراجعه به سایت ‪ ،medical.tamin.ir‬ورود کدملی و مشاهده وضعیت‬ ‫پوشش بیمه درمانروش دوم‪ :‬شماره گیری ‪ ، *۴*۱۴۲۰#‬انتخاب گزینه ‪( ۱‬استعالم‬ ‫اعتبار درمانی)‪ ،‬ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان‬ ‫روش سوم‪ :‬شماره گیری ‪ ، *۴*۱۴۲۰*۱#‬ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش‬ ‫بیمه درمانروش چهارم‪ :‬استفاده از اپلیکیشن موبایل‪ ،‬مراجعه به سایت ‪pwa.tamin.‬‬ ‫‪ ،ir‬ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان‬ ‫روش پنجم‪ :‬شماره گیری ‪ ، *۱۶۶۶#‬انتخاب گزینه ‪( ۱‬استحقاق سنجی)‪ ،‬ورود کدملی و‬ ‫مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان‪ -۴‬در مواردی که بیمه شده بر اساس نتایج دریافتی‬ ‫از روش های فوق یا اعالم مراکز درمانی‪ ،‬فاقد استحقاق درمان است‪ ،‬در صورت اعتراض‬ ‫می تواند موضوع را از طریق سامانه ‪ ۱۴۲۰‬پیگیری کند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری می توانند خالصه سوابق درمانی‬ ‫خود را با مراجعه به سامانه ‪ eservices.tamin.ir‬در پنجره (منوی) مخصوص بیمه‬ ‫شدگان مالحظه کنند‪.‬‬ ‫میلیونی‬ ‫چند‬ ‫جمعیت‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫تامین اجتماعی به ویژه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫حداقل بگیران در وضعیت بغرنجی‬ ‫به سر می برند و در مسابقه وعده‬ ‫و وعیدهای توخالی و افزایش‬ ‫هزینه ها سرگردان و حیرانند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬روزهای پایانی‬ ‫سال که از راه می رسد‪ ،‬یک عده خیلی‬ ‫خوشحال تر از بقیه هستند و عده ای‬ ‫هم زانوی غم بغل می گیرند که حاال‬ ‫با عیدی کمی که گرفته اند‪ ،‬قرار‬ ‫است سال نو را چگونه اغاز کنند تا‬ ‫شیرینی های امدن نوروز تلخ نشود‪.‬‬ ‫سال نو ایرانی ها برای هر کسی یک‬ ‫جور تصویر سازی می شود‪ .‬شاید‬ ‫خیلی قبل ترها یعنی صد سال پیش‪،‬‬ ‫نوروز با حاجی فیروز و سفره هفت‬ ‫سین تداعی می شد‪ ،‬اما حاال سال های‬ ‫زیادی است که این رویاهای نوروزی‪،‬‬ ‫به تلخی در سال نو بدل شده است؛‬ ‫البته برای بعضی ها که قرار است با یک‬ ‫و نیم میلیون تومان پاداش عیدی که‬ ‫گرفته اند‪ ،‬نوروز را جشن بگیرند‪.‬‬ ‫اسفند که از راه می رسد‪ ،‬بوی بهار‬ ‫و سال نو به مشام می رسد‪ .‬همه در‬ ‫تدارک کارهای سال جدید هستند‪ .‬از‬ ‫خانه تکانی خانم های منزل گرفته تا‬ ‫خریدهای شب عید بچه ها که هر کدام‬ ‫یک قصه دارند‪ .‬در این بین‪ ،‬کسانی‬ ‫هستند که عید برای انها یک رنگ‬ ‫و بوی دیگری دارد‪ .‬این عده همان‬ ‫مردان سپید مو هستند که ما انها را‬ ‫«پدربزرگ» خطاب می کنیم‪.‬‬ ‫پدربزرگ ها‪ ،‬یک سال را لحظه شماری‬ ‫می کنند تا بچه ها و نوه و نتیجه های‬ ‫خود را سر سفره هفت سین نوروز‪ ،‬دور‬ ‫هم ببینند‪ .‬شاید فقط این پدربزرگ و‬ ‫مادربزرگ ها هستند که عید برای انها‬ ‫با بقیه فرق دارد‪.‬‬ ‫عید مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها‪ ،‬رنگ‬ ‫و بوی دیگری دارد‪ .‬انها از اینکه قرار‬ ‫است سال نو را طور دیگری اغاز‬ ‫کنند‪ ،‬دست از پا نمی شناسند‪ .‬انها‬ ‫می خواهند وقتی سال نو می شود‬ ‫و بهار از راه می رسد‪ ،‬بچه ها و نوه و‬ ‫نتیجه های خودشان را کنار سفره‬ ‫هفت سین ببینند و بعد از اینکه سال‬ ‫نو شد‪ ،‬دست برده و از الی قران سفره‬ ‫هفت سین‪ ،‬اسکناس های نو را بردارند‬ ‫و عیدی بدهند‪.‬‬ ‫یادش بخیر‪...‬‬ ‫این روزها و این سال ها‪ ،‬برای خیلی‬ ‫از پدربزرگ ها‪ ،‬امدن سال نو و نوروز‪،‬‬ ‫دیگر ارزو نیست که برعکس‪ ،‬کابوس‬ ‫شده است‪ .‬ترس از نداشتن «اسکناس‬ ‫نو» برای عیدی دادن به بچه ها و ترس‬ ‫از اینکه نوه ها سر سفره هفت سین‪،‬‬ ‫چشم به دستان پدربزرگ و مادربزرگ‬ ‫جیب خالی بازنشستگان در شب عید‬ ‫دوخته اند که دست کنند در جیب و به‬ ‫انها عیدی بدهند‪.‬‬ ‫جامعه بازنشسته کشور که جمعیت‬ ‫چند میلیونی را تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫همان کسانی هستند که سال های‬ ‫سال کار کرده اند که یک روز بازنشسته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫انها کار کرده اند و چرخ اقتصاد کشور‬ ‫را به حرکت در اورده اند تا شاید یک‬ ‫روز که بازنشسته می شوند‪ ،‬مسئوالن‬ ‫هم چرخ زندگی دوران بازنشستگی را‬ ‫بچرخانند تا انها استراحت کنند‪.‬‬ ‫محمدعلی رحمانی بازنشسته بعد از‬ ‫‪ ۳۰‬سال کار و خدمت‪ ،‬حاال دو سالی‬ ‫است که بازنشسته شده است‪ .‬او یکی‬ ‫از کسانی است که در تجمع اعتراضی‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل‬ ‫ساختمان مجلس شورای اسالمی‬ ‫حاضر بوده است‪.‬‬ ‫وقتی دلیل اعتراض او را می پرسم‪،‬‬ ‫حرفی برای گفتن ندارد چون بغض راه‬ ‫گلویش را می بندد‪.‬‬ ‫رحمانی می گوید‪ :‬مگر حاال که‬ ‫بازنشسته شده ام‪ ،‬قرار نیست که‬ ‫استراحت کنم و از نشستن در کنار‬ ‫هم سن و سالهای خودم لذت ببرم؟‬ ‫پس چرا نمی توانم و باید برای خرج‬ ‫زندگی خودم و سه نفر دیگر که چشم‬ ‫به من دوخته اند‪ ،‬سراغ شغل دست‬ ‫فروشی بروم‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬پسرم که سرباز است‪،‬‬ ‫وقتی شرایط زندگی را می بیند‪ ،‬حقوق‬ ‫ماهانه ای که بابت خدمت سربازی به او‬ ‫می دهند را برای من می اورد اما من از‬ ‫خجالت اب می شوم‪ .‬چرا باید زندگی‬ ‫من اینگونه باشد که نتوانم با حقوق‬ ‫بازنشستگی که می گیرم‪ ،‬دغدغه ای‬ ‫نداشته باشم و ارام زندگی کنم‪.‬‬ ‫ماجرای خط فقر یا همان زندگی‬ ‫زیر صفر!‬ ‫چند سالی می شود که واژه «خط فقر»‬ ‫را خیلی می شنویم‪ .‬این خط فقر برای‬ ‫خط کشی هزینه های زندگی است‪.‬‬ ‫اینکه چقدر درامد داریم و چقدر‬ ‫هزینه داریم‪ .‬اینکه بتوانیم خودمان‬ ‫را برای داشتن یک زندگی حداقلی‪،‬‬ ‫به اب و اتش بزنیم‪ .‬چون با حقوق‬ ‫بازنشستگی نمی توان زندگی کرد و‬ ‫اگر می خواهیم زیر خط فقر نباشیم‪،‬‬ ‫باید شغل دوران بازنشستگی را دست‬ ‫و پا کنیم‪.‬‬ ‫صفر مرادی یکی دیگر از همین قشر‬ ‫بازنشسته است که بعد از ‪ ۳۰‬سال‬ ‫کار و خدمت در یکی از سازمان های‬ ‫دولتی‪ ،‬حاال چهار سالی است که‬ ‫حقوق بازنشستگی می گیرد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬همیشه در دوران کاری‬ ‫حسرت رسیدن به روزهای بازنشستگی‬ ‫را داشتم‪ .‬چون فکر می کردم هیچی‬ ‫شیرین تر از این نیست که در خانه‬ ‫باشی و بچه ها و نوه و نتیجه بیایند و‬ ‫دور تو را شلوغ کنند‪ .‬سفره ناهار و شام‬ ‫را پهن کنی و همه دور ان بنشینیم و‬ ‫سیر شویم‪.‬‬ ‫مرادی اه بلندی می کشد و می گوید‪:‬‬ ‫ای کاش هیچ وقت بازنشسته‬ ‫نمی شدم‪ .‬چون فکر نمی کردم مجبور‬ ‫شوم از پسرم پول قرض بگیرم تا خرج‬ ‫زندگی را بدهم‪.‬‬ ‫او از اینکه با حقوق بازنشستگی‬ ‫نمی تواند برای خود و همسرش یک‬ ‫زندگی حداقلی را فراهم کند و هنوز‬ ‫ماه به پایان نرسیده‪ ،‬باید گوشی منزل‬ ‫را بردارد و از پسرش که برای خودش‬ ‫زندگی مستقلی دارد‪ ،‬پول قرض‬ ‫بگیرد‪ ،‬خجالت زده است‪.‬‬ ‫عبداهلل علیمردانی یکی دیگر از‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی هم‬ ‫می گوید که با حقوق ‪ ۳‬میلیون تومانی‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬باید شکم خانواده ای‬ ‫چهار نفره را سیر کند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬خدا را شکر صاحب خانه ام‬ ‫و حداقل نگران کرایه خانه نیستم‪ .‬اما‬ ‫باور کنید که با ‪ ۳‬میلیون تومان حقوق‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬فقط می توانیم حداکثر‬ ‫‪ ۱۰‬روز دوام بیاوریم و مجبورم شغل‬ ‫دوم داشته باشم‪ .‬دختر دم بخت دارم‬ ‫و یک پسر دانشجوی دانشگاه ازاد‬ ‫که باید شهریه بدهد‪ .‬شما بگویید با‬ ‫این هزینه های سرسام اور زندگی من‬ ‫چگونه با ‪ ۳‬میلیون تومان مستمری‬ ‫که می گیرم‪ ،‬شکم خودم و بچه ها را‬ ‫سیر کنم‪.‬‬ ‫بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته‬ ‫است‪ ،‬عنوان می شود که برای یک‬ ‫خانواده چهار نفر که در تهران ساکن‬ ‫هستند‪ ،‬باید حداقل هشت میلیون‬ ‫هزینه ماهانه زندگی در نظر گرفت تا‬ ‫زیر خط فقر نروند‪.‬‬ ‫با این اوصاف باید این سوال را مطرح‬ ‫کرد که چند درصد بازنشستگان ما زیر‬ ‫خط فقر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫تبعیض و بی عدالتی بیداد می کند‬ ‫علی اصغر بیات رئیس کانون عالی‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی‪ ،‬با‬ ‫عنوان این مطلب که بی توجهی و‬ ‫نگاه تبعیض امیز به بازنشستگان و‬ ‫مستمری بگیران پذیرفتنی نیست‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬وضعیت کنونی مناسب شان‬ ‫و منزلت کسانی نیست که بهترین‬ ‫سال های عمر خود را صرف سربلندی‬ ‫و سازندگی کشور کرده اند‪ .‬برخی‬ ‫مسئوالن با بی توجهی‪ ،‬بی تدبیری و‬ ‫غفلت خود نمک به زخم بازنشستگان‬ ‫و مستمری بگیران می پاشند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از بی توجهی دولت و‬ ‫مجلس به مطالبات برحق و قانونی‬ ‫مستمری بگیران‪ ،‬می افزاید‪ :‬امروز‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی از هر‬ ‫زمان دیگری سرخورده و ناامیدتر‬ ‫هستند‪ .‬روزی نیست که مشکلی بر‬ ‫مشکالتشان اضافه نشود و صدای‬ ‫اعتراضشان شنیده نشود‪ .‬در موضوع‬ ‫افزایش مزد سال ‪ ۹۹‬که به نحو‬ ‫موثری بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫از ان متاثر هستند‪ ،‬اتفاقات عجیب و‬ ‫غریبی افتاد که هنوز هم تبعات زیانبار‬ ‫ان ادامه دارد‪ .‬افزایش غیر منطقی و‬ ‫غیر کارشناسی مزد که هیچ تناسبی‬ ‫با نرخ تورم‪ ،‬سبد معیشت و خط فقر‬ ‫نداشت‪ ،‬مشکالت معیشتی کارگران و‬ ‫بازنشستگان را چند برابر کرد‪ .‬البته‬ ‫اجرای متناسب سازی به عنوان یک‬ ‫مطالبه ‪ ۱۲‬ساله که پس از خون دل‬ ‫خوردن های بسیار محقق شد‪ ،‬جای‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫دولت روش اجرایی مناسبی برای‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی نداشت‪.‬‬ ‫جمعیت چند میلیونی بازنشستگان‬ ‫و مستمری بگیران تامین اجتماعی‬ ‫به ویژه ‪ ۶۰‬درصد حداقل بگیران‬ ‫در وضعیت نابسامان و بغرنجی به‬ ‫سر می برند و در مسابقه وعده و‬ ‫وعیدهای توخالی و افزایش هزینه ها و‬ ‫تورم سرسام اور سرگردان و حیرانند‪.‬‬ ‫بسیاری از اقالم ضروری و مایحتاج‬ ‫اولیه زندگی و مواد غذایی از سفره انها‬ ‫حذف شده است‪.‬‬ ‫مهم ترین درخواست بازنشستگان و‬ ‫مستمری بگیران در این شرایط دشوار‬ ‫اقتصادی توجه به وضعیت معیشت‬ ‫انها است و این انتظار زیادی نیست‪.‬‬ ‫با یک و نیم میلیون تومان چه کار‬ ‫می توان کرد‬ ‫قشر بازنشسته کشور در روزهای پایانی‬ ‫سال‪ ،‬بیشتر از روزهای دیگر‪ ،‬دغدغه و‬ ‫استرس دارد‪ .‬چون می داند که با یک‬ ‫و نیم میلیون تومان پاداش عیدی که‬ ‫گرفته اند نمی توانند خنده را بر لب‬ ‫بچه ها و نوه و نتیجه های خودشان‬ ‫بنشانند‪.‬‬ ‫چطور می شود با یک و نیم میلیون‬ ‫تومان پاداش عیدی‪ ،‬بتوان خانواده‬ ‫را سر سفره شام سال نو جمع کرد‬ ‫و راضی نگه داشت‪ .‬قیمت های‬ ‫سرسام اور مواد غذایی‪ ،‬میوه و‪ ...‬دست‬ ‫به دست هم داده که بتوان با یک و نیم‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬یک وعده غذای شب‬ ‫عید را برای خانواده ای با تعداد ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫در نظر گرفت تا بتوانند دور هم یک‬ ‫غذای ساده میل کنند‪ .‬اما‪ ،‬وقتی سفره‬ ‫غذا جمع شد‪ ،‬پدر بزرگ دیگر پولی‬ ‫ندارد که بخواهد عیدی بدهد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫فرهنگ خرید روغن و ماله کشی مدیریتی!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫از وزیر صنعت‪ ،‬معدن تجارت‪ ،‬وزیر اقتصاد‪ ،‬نمایندگان مجلس و سایر‬ ‫مسئوالن اقتصادی مملکت پنهان نیست از شما دوستان جان چه پنهان‪،‬‬ ‫این ماجرای صف های روغن که متاسفانه صدای وزیر بهداشت را هم از‬ ‫باب رعایت نشدن فاصله دو متر و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی در‬ ‫اورده است تنها مختص والیت ما نیست‪ .‬حاال مختصری طویل تر یا کوتاه تر‬ ‫این صفوف به هم فشرده در همه جای کشور دیده می شود و خدا را شکر‬ ‫عدالت در این رویکرد بالسویه توزیع کاالهای اساسی جاری است‪ .‬چرا که‬ ‫تاثیر نابرابری های اجتماعی و مکانی و عدالت اجتماعی‪ ،‬در کیفیت زندگی‪،‬‬ ‫رفاه و خوشبختی افراد امری بدیهی است و دولت با این رویه مرضیه‪ ،‬مانع‬ ‫از نابرابری های اقتصادی (دستکم در ایجاد صف توزیع کاال) در استان های‬ ‫مختلف شده است!‬ ‫( واال ملت گیر افتادن از دست اینا‪ .‬فاصله رو تو صف ها رعایت نکنن‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداشت ناراحت میشه و میگه اینجوری کرونا را نمی تونیم شکست بدیم!‬ ‫از هم فاصله بگیرن پلیس راهور گیر میده که چرا صف ها کیلومتری شده؟!‬ ‫ترافیک میشه‪ .‬ملت روغن نخرن می ترسن دولت بگه ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ چقدر‬ ‫روغن بیا اینا رو صادر کنیم عراق! دو تا قوطی روغن بیشتر بخرن متهم به‬ ‫بی فرهنگی می شن! )‬ ‫در جریان هستید که در جلسه هفته گذشته ستاد مقابله با کرونای استان‬ ‫گلستان‪ ،‬هادی حق شناس استاندار از رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان در خصوص مشکل اصلی در توزیع و کمبود روغن خوراکی پرسید که‬ ‫حسین طلوعیان در پاسخ به سوال استاندار‪ ،‬تقصیر را به گردن شکسته مردم‬ ‫انداخت و گفت‪ :‬مشکالت به وجود امده به علت بی فرهنگی مردم است! البته‬ ‫در همان جلسه سرهنگ پاسدار سید موسی حسینی‪ ،‬جانشین سپاه نینوای‬ ‫استان واکنش تندی به این سخنان نشان داد و تاکید کرد‪ :‬مشکل بی فرهنگی‬ ‫مردم نیست بلکه مشکل در نحوه مدیریت و توزیع است‪.‬‬ ‫هر چند افاضات مسئوالن مختلف در باب تشکیل صفوف به هم فشرده‬ ‫روغن نیاز به اچارکشی و فیلرگیری اساسی دارد ولی اخیرا ً برخی مسئوالن‬ ‫که ظاهرا ً بیشتر از برخی مسئوالن دیگر می فهمند قضیه را به سمت و‬ ‫سوی علوم نظری هل دادند و فرهنگ مردم استان را پای مسلخ بردند‪ .‬البته‬ ‫طلوعیان مثل استاد عنابستانی بالفاصله با رعایت پروتکل های بهداشتی از‬ ‫مواضع شان عقب نشینی کرده و با یک ماله کشی اساسی اعالم نمود موضوع‬ ‫غیرانسانی‬ ‫بی فرهنگی عنوان شده در جلسه ستاد کرونا در واقع اقدامات‬ ‫ِ‬ ‫مدنیت مردم استان‬ ‫سودجویان در این شرایط تحریم بوده و فرهنگ و‬ ‫ّ‬ ‫گلستان با این تاریخ کهن بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫باز خدا را شکر گرگان یک شهر قدیمی است و با وجود گسترش تکنولوژی‬ ‫و ناپدید شدن بسیاری از حِ رف و مشاغل قدیمی نظیر نمد مالی‪ ،‬چینی بند‬ ‫زنی‪ ،‬نعل بندی‪ ،‬حالجی‪ ،‬دالکی‪ ،‬باروت کوبی‪ ،‬چلنگری‪ ،‬طباخی‪ ،‬صباغی‪،‬‬ ‫عالفی‪ ،‬مکاری‪ ،‬کیپانی‪ ،‬زرد چوبه کوبی ‪ ،‬مقنی گری‪ ،‬کناسی‪ ،‬طبق کشی‪،‬‬ ‫توت فروشی‪ ،‬چغاله فروشی‪ ،‬بادبادک و فرفره سازی‪ ،‬پالوده ریزی‪ ،‬ماست بندی‪،‬‬ ‫دوغ فروشی‪ ،‬گردوی تازه فروشی‪ ،‬اب حوضی و ‪ ...‬در والیت ما هنوز شغل‬ ‫چلنگری (اهنگری سنتی) در کوچه پس کوچه های درب نو‪ ،‬سرچشمه‪،‬‬ ‫نعلبندان‪ ،‬پاسرو رونق دارد و نیاز نیست مسئوالن برای خرید ماله در صف‬ ‫بایستند!‬ ‫کاهش جمعیت کیفری اقدام درستی است‬ ‫محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان ها با حضور در بیت ایت اهلل علوی‬ ‫گرگانی با این مرجع تقلید شیعه دیدار و گزارشی از فعالیت های زندان های کشور را‬ ‫ارائه کرد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان ها‬ ‫با حضور در بیت ایت اهلل علوی گرگانی با این مرجع تقلید شیعه دیدار و گزارشی از‬ ‫فعالیت های زندان های کشور را ارائه نمود‪.‬رییس سازمان زندان ها در این دیدار گفت‪:‬‬ ‫از انجا که در حاکمیت اسالمی هدایت و سعادت انسان ها هدف است این نگاه حتی‬ ‫در زندان ها و برنامه های اصالحی و تربیتی نیز وجود دارد‪.‬وی افزود‪ :‬هدف از برنامه های‬ ‫اصالحی و تربیتی برای زندانیان بازگرداندن انان از اشتباهات گذشته و اصالح رفتار‬ ‫انان است‪.‬حاج محمدی اظهار داشت‪ :‬هر چند زندان نقشی در تولید زندانی ندارند اما‬ ‫بر حسب تکلیف در نظام دینی زندان صرفاً محل تحمل حبس نیست بلکه برگرداندن‬ ‫این افراد از مسیر اشتباه و بازگرداندن انان به زندگی شرافتمندانه هدف اصلی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در فرایند اصالح و تربیت بحث حرف اموزی و اشتغال دارای اهمیت‬ ‫بسیار است چرا که بر اساس همان نگاه‪ ،‬باید به شناخت ریشه ها و عوامل وقوع جرم نیز‬ ‫پرداخته شود‪.‬عضو شورای عالی قوه قضاییه گفت‪ :‬در دوره جدید مدیریتی تالش کردیم‬ ‫تعداد بیشتری از زندانیان مشغول کار باشند تا در درجه اول افراد در زندان بیکار نباشند‬ ‫و در درجه دوم با ایجاد اشتغال مولد و مهارت های هدفمند انان را برای بازگشت به‬ ‫زندگی سالم اماده کنیم‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬تاکید و برنامه ریزی ما در زندان های سراسر‬ ‫کشور این است که تا پایان سال جاری حداقل ‪ ۵۰‬درصد زندانیان واجد شرایط مشغول‬ ‫به کار شوند‪.‬حاج محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خانواده زندانیان‬ ‫و اهمیت مراقبت از انان نیز اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در کنار مراقبت از زندانیان‪،‬‬ ‫مراقبت از خانواده زندانیان به عنوان عائله نظام و افراد در معرض اسیب نیز اهمیت‬ ‫بسیاری دارد و در این بخش نیز اهتمام جدی وجود دارد‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬هنوز‬ ‫بسیاری از افراد زندانی فطرت پاک و خداجو دارند و تعلق خاطر انان به مفاهیم ارزشی‬ ‫از جمله شهدای عزیز به ویژه سردار سلیمانی ما را به فرایند اصالح و تربیت امیدوار‬ ‫می نماید‪.‬ایت اهلل علوی گرگانی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم اظهار داشت‪ :‬نه تنها مراقبت از زندانیان و تربیت و متنبه کردن انان دارای‬ ‫اهمیت است توجه به افراد جامعه با هدف پیشگیری از وقوع جرم و ریشه یابی علل‬ ‫وقوع جرم نیز مهم است‪.‬ایشان افزودند‪ :‬مربیان جامعه و متولیان امور در تربیت این‬ ‫افراد کوتاهی کرده اند و وقتی افراد به حال خود رها شوند دچار وسوسه های نفس اماره‬ ‫می شوند‪.‬این مرجع تقلید ادامه داد‪ :‬زندان باید به معنی واقعی محل ندامت باشد و افراد‬ ‫پس از خروج واقعاً عوض شود و رفتارهای گذشته را کنار بگذارند‪.‬ایت اهلل علوی گرگانی‬ ‫افزود‪ :‬زندانی در حقیقت بیماری است که دچار وسوسه های نفس می شود و باید با این‬ ‫نگاه با انان برخورد شود‪.‬ایت اهلل علوی گرگانی تاکید کرد‪ :‬اوالً باید تالش شود که‬ ‫افراد به زندان نیایند و در صورت ورود به زندان طوری بابد برنامه ریزی شود که افراد‬ ‫در فرصت زندان واقعاً خوب شوند و این زندان به دانشگاهی برای خودشناسی افراد و‬ ‫تامل در رفتار گذشته و رهایی از نفس انان تبدیل شود‪.‬ایت اهلل العظمی علوی گرگانی‬ ‫توصیه کرد‪ :‬دعوت کنید افراد تاثیرگذار و دارای قدرت بیان خوب و رفتار مناسب در‬ ‫زندان ها و در جمع زندانیان حضور یابند و با نگاهی انسانی و اخالقی با انان گفتگو‬ ‫کنند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬زندانی باید متوجه بشود که زندان داراالکرامه است‪ ،‬داراالعزه‬ ‫است و از این رو شما هم تالش کنید که زندان واقعاً دارالعلم باشد‪.‬مرجع تقلید شیعه‬ ‫بیان داشت‪ :‬انشااهلل تعداد زندانیان به حداقل برسد و تالش و اقدام شما برای ازادی‬ ‫زندانیانی که واقعاً توبه کرده اند نیز اقدام درستی است‪.‬ایت اهلل علوی گرگانی در پایان‬ ‫ضمن ارزوی موفقیت برای مسئوالن زندان ها گفت‪ :‬حرفه اموزی و اشتغال زندانیان نیز‬ ‫کار بسیار خوبی است که باید در زندان ها توسعه یابد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪985‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬میلیون قطعه ماهی زینتی در فردیس تولید می شود‬ ‫پرورش دهنده ماهیان زینتی شهرستان فردیس که امسال در بخش کشاورزی نمونه استانی انتخاب شدند‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در این شهرستان تکثیر و تولید می شود‪.‬سعید طرالنی روز پنجشنبه در گفت‬ ‫و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬سال ‪ ۷۶‬به دلیل عالقه ای که به ماهیان اکواریومی داشتم به این عرصه ورود‬ ‫کردم و در استخر کوچک حیاط منزل پدرم به ماهی های زینتی پرداختم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬فعالیت رسمی در این عرصه را‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۰‬با راه اندازی واحد کوچک فروش فروش ماهیان زینتی در رجایی شهر کرج اغاز کردم که به تدریج راه‬ ‫خبر‬ ‫اندازی سالن پرورش ماهی در همین منطقه و پس از ان با همکاری دانشگاه تهران به فعال سازی اولین سالن پرورش‬ ‫ماهی تولیدی اموزشی روی اوردم ‪.‬طرالنی که در بخش پرورش دهندگان ماهیان زینتی در البرز برتر شناخته شده ‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سال ‪ ۱۳۸۸‬سالن پرورش ماهی را در فردیس با مساحت ‪ ۸۰۰‬متر مربع با ‪ ۶‬نیروی انسانی راه اندازی کردم و‬ ‫اکنون مساحت این مجموعه به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵۰‬مترمربع افزایش یافته است؛ سال گذشته نیز ‪ ۲‬سوله تولید لوازم اکواریوم‬ ‫در روستای فرخ اباد زیبادشت فردیس فعال کردم‪.‬پرورش دهنده ماهیان زینتی شهرستان فردیس گفت‪ :‬ماهیان زینتی‬ ‫این مجموعه افزون بر تامین نیاز داخلی به کشورهای افغانستان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬عراق ‪ ،‬سوریه و ترکیه صادر می شود‪.‬میزان‬ ‫تولید ساالنه بستگی به بازار داخلی و صادرات دارد طرالنی گفت‪ :‬میزان تولید ساالنه ماهیان زینتی بستگی به نیاز بازار‬ ‫داخلی و صادرات دارد و اگر تقاضای داخلی و خارجی داشته باشیم در ماه ظرفیت تکثیر ‪ ۵۰‬میلیون قطعه ماهی زینتی در‬ ‫مجموعه تحت پوشش وی وجو دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه حدود ‪ ۱۹۰‬گونه ماهیان زینتی پرورش می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬گوپی‪،‬‬ ‫مولی‪ ،‬پالتی ‪ ،‬سوارتیل ‪ ،‬زبراها ‪،‬انجل و گلدفیش از جمله این نمونه ها هستند‪.‬‬ ‫علی جوادی رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی هشتگرد ‪:‬‬ ‫طرح کارگشای بانک اینده؛ تسهیالت‬ ‫خرید کاال و خدمات تا ‪ 700‬میلیون ریال‬ ‫بانک اینده با هدف حمایت از تولید داخلی‪ ،‬حفظ و ایجاد اشتغال و به منظور‬ ‫کارگشایی و یاری رسانی به اقشار مختلف جامعه‪ ،‬نسبت به پرداخت تسهیالت در‬ ‫قالب طرح «کارگشا»‪ ،‬اقدام نموده است‪.‬در طرح کارگشای بانک اینده‪ ،‬مشتریان‬ ‫می توانند برای خرید انواع کاال و خدمات ایرانی از ‪ 50‬تا ‪ 700‬میلیون ریال تسهیالت‬ ‫دریافت کنند‪ .‬نرخ سود تسهیالت این طرح‪ 18 ،‬درصد و نحوه بازپرداخت ان نیز‬ ‫به صورت اقساطی (حداکثر ‪ 36‬ماهه)‪ ،‬تعیین شده است‪.‬مشتریان گرامی می توانند‬ ‫برای اطالع بیش تر از شرایط دریافت این تسهیالت‪ ،‬به شعب بانک اینده در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬مراجعه فرمایند یا با مرکز تماس مشتریان تماس بگیرند‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به صاحبان‬ ‫مشاغل اسیب دیده از کرونا در بانک اینده‬ ‫بانک اینده در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف حمایت از‬ ‫کسب وکارهای اسیب دیده از ویروس کرونا‪ ،‬مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت‬ ‫به صاحبان این مشاغل را تمدید کرد‪.‬بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا‪،‬‬ ‫مهلت زمانی ثبت نام و پرداخت متقاضیان دریافت تسهیالت مشاغل و کسب وکارهای‬ ‫اسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در حوزه ورزش و جوانان‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫و گردشگری تا ‪ 15‬اسفند ‪ 1399‬تمدید می شود‪.‬یاداور می شود؛ مهلت پرداخت‬ ‫تسهیالت ودیعه اجاره مسکن صرفاً تا پایان بهمن ماه امسال‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫در استانه گرامیداشت روز مهندس برگزار شد‪:‬‬ ‫نشست خبری رئیس نظام مهندسی‬ ‫ساختمان علی اباد کتول با خبرنگاران‬ ‫اقدامات شهردار هشتگرد در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ستودنی است‬ ‫شهرستان‬ ‫مرکز‬ ‫هشتگرد‬ ‫ساوجبالغ و یکی از مراکز مهم‬ ‫صنعتی و کشاورزی غرب استان‬ ‫البرز ‪ ،‬از جمله شهرهای همیشه‬ ‫مطرح در زمینه مدیریت شهری‬ ‫بوده است به طوری که بسیاری‬ ‫از پروژه های زیرساختی و عمرانی‬ ‫ویژه در این شهر اجرا شده که‬ ‫می توان از احداث مجتمع عظیم‬ ‫فرهنگی هنری ‪ ۹‬دی ‪ ،‬دومین‬ ‫بوستان بانوان استان البرز ‪ ،‬سایت‬ ‫بزرگ مدیریت بحران و بازارچه‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی جهت‬ ‫ساماندهی دستفروشان در این‬ ‫شهر اشاره کرد ‪.‬‬ ‫کاهش درامدها از محل مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده ‪ ،‬ممنوعیت صدور مجوز‬ ‫ساخت برای امالک قولنامه ای و رکود‬ ‫اقتصادی در سالیان اخیر سبب گردیده‬ ‫تا بسیاری از شهرداری های کشور و از‬ ‫جمله شهرداری هشتگرد با مشکالت‬ ‫عدیده ای در زمینه درامدزایی و تامین‬ ‫هزینه های نگهداری شهر روبرو شده‬ ‫تا انجا که بسیاری از شهرداری ها ‪،‬‬ ‫اولویت هزینه های خود را بر پرداخت‬ ‫حقوق پرسنل معطوف نموده و ان نیز‬ ‫با مشکالت و سختی های فراوانی کسب‬ ‫می گردد ‪.‬جوادی عضو شورا و رئیس‬ ‫کمیسیون عمران شورای اسالمی‬ ‫شهر با اشاره به موارد فوق ‪ ،‬اقدامات‬ ‫شهرداری هشتگرد در اجرای پروژه ها‬ ‫و طرح های عمرانی را ستودنی دانست‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬عالوه بر موارد ذکر شده‬ ‫که طی سالیان اخیر بر شهرداری ها‬ ‫تحمیل شده است در سال جاری‬ ‫نیز افزایش چند برابری مواد اولیه ‪،‬‬ ‫مصالح ساختمانی و کرایه حمل موجب‬ ‫گردید تا بسیاری از پیمانکاران طرف‬ ‫قرارداد شهرداری که در ابتدای سال‬ ‫با اشتیاق به سوداوری بخشی از پروژه‬ ‫های عمرانی را برعهده گرفته بودند در‬ ‫نیمه راه باز مانده و به علت احتمال‬ ‫ضرر ‪ ،‬درخواست فسخ قرارداد نمایند‬ ‫‪.‬جوادی گفت ‪ :‬هر چقدر پیش بینی‬ ‫سود اوری با توجه به حجم پروژه‬ ‫بیشتر بوده منجر به ضرر بیشتری برای‬ ‫بخش خصوصی شده و تدابیر شهردار‬ ‫هشتگرد و حمایت های رئیس و اعضای‬ ‫شورا توانست راهگشای مشکل باشد‬ ‫‪.‬وی گفت ‪ :‬پیشنهاد تغییر ردیف های‬ ‫بودجه عمرانی و اجرای پروژه های‬ ‫ضروری برای شهر سبب شد تا کارها‬ ‫با سرعت خوبی پیش برده شود و در‬ ‫جای جای شهر شاهد عمران ابادانی‬ ‫باشیم ‪.‬خرید ‪ ،‬حمل و توزیع بالغ بر‬ ‫‪ ۷‬هزار تن اسفالت به صورت مکانیزه‬ ‫و دستی در معابر شهری‪ ،‬احداث پارک‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬متر مربعی و زمین بازی در‬ ‫خیابان الوند ‪ ،‬ایجاد رفوژ بلوار ایت‬ ‫اهلل طالقانی و احداث ساختمان اتش‬ ‫نشانی شهرک ینگی امام ‪ ،‬جدول‬ ‫گذاری و احداث شبکه معابر شهرک‬ ‫کوثر ‪ ،‬تعریض خیابان سبزعلی اباد ‪،‬‬ ‫تعریض و احداث بلوار شهیدان نژادفالح‬ ‫‪ ،‬تکمیل خیابان جدیداالحداث شهید‬ ‫فخری زاده ‪ ،‬احداث الین کندرو در‬ ‫ضلع جنوبی بلوار کارگر ‪ ،‬پیاده روسازی‬ ‫و جدولگذاری معابر ‪ ،‬اجرای کفپوش و‬ ‫پیست اسکیت در بلوار امام خامنه‬ ‫ای از جمله پروژه های عمرانی اجرا‬ ‫شده در سال جاری توسط شهرداری‬ ‫هشتگرد بوده است‪.‬رئیس کمیسیون‬ ‫عمران شورای هشتگرد با اشاره به‬ ‫پروژه های اساسی و مهم پیشنهادی‬ ‫برای سال ‪ ، ۱۴۰۰‬از اسفالت گسترده‬ ‫معابر در ماه پایانی شهر و پیش بینی‬ ‫هزینه ‪ ۳‬و نیم میلیارد تومانی برای ان‬ ‫خبر داد ‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت در متافو ‪:‬‬ ‫خودکفایی ایران درصنعت ریل با ذوب اهن اصفهان‬ ‫مهدی صادقی نیارکی معاون امور‬ ‫صنایع وزارت صمت با حضور‬ ‫در غرفه ذوب اهن اصفهان در‬ ‫نمایشگاه بین المللی ایران متافو‬ ‫‪ ،‬تولید ریل در ذوب اهن اصفهان‬ ‫را عامل اصلی خودکفایی کشور در‬ ‫صنعت ریلی دانست و گفت ‪ :‬این‬ ‫شرکت با توانمندی خود توانست‬ ‫به خوبی نیاز کشور را به محصول‬ ‫استراتژیک ریل تامین نماید ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬تولید انواع ریل از جمله ریل‬ ‫نشست خبری رئیس نظام مهندسی شهرستان علی‬ ‫اباد کتول با حضور خبرنگاران در محل دفتر نظام‬ ‫مهندسی شهرستان برگزار گردید‪.‬‬ ‫در این نشست که در استانه روز مهندس و به منظور‬ ‫ارائه گزارش عملکرد دفتر نظام مهندسی شرستان‬ ‫علی اباد کتول برگزارگردید‪ ،‬کمیل واعظی رئیس‬ ‫نظام مهندسی به تشریح فعالیتهای صورت گرفته‬ ‫در حوزه نظام مهندسی حوزه سرزمینی علی اباد کتول پرداخت‪.‬واعظی در ابتدا‬ ‫ضمن تبریک روز مهندس‪ ،‬در خصوص تکمیل ساختمان نظام مهندسی شهرستان‬ ‫گفت‪ :‬با هماهنگی های صورت گرفته و پیگیری های نماینده شهرستان مبلغ دو‬ ‫میلیارد تومان بابت تکمیل این فضا در مساحتی به میزان ‪ 1250‬متر اختصاص‬ ‫یافته و از ‪ 5‬اسفند سال جاری ادامه ساخت این پروژه اغاز خواهد شد‪.‬رئیس نظام‬ ‫حرفه‬ ‫مهندسی شهرستان همچنین از امضای تفاهم نامه به مرکز اموزش فنی و‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫به‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫ای در خصوص اموزش استاد کاران ساختمانی شهرستان خبر داد و بیان‬ ‫اصفهان در نشست اعضای کمیته‬ ‫ارماتور‬ ‫کاران‪،‬‬ ‫منظور باال بردن سطح ارتقاء دانش استادکاران ساختمان مانند گچ‬ ‫بحران اب استان با اشاره به تدوین‬ ‫منعقد‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫بندان و برقکاران ساختمانی تفاهم نامه ای با مرکز اموزش فنی و‬ ‫استراتژی دستگاههای اجرایی‪،‬‬ ‫معتبر‬ ‫نامه‬ ‫گواهی‬ ‫شده است که استادکاران پس از گذران دوره ها موفق به کسب‬ ‫پیرامون مصرف بهینه اب در‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫حضور‬ ‫عدم‬ ‫فنی و حرفه ای می شوند‪.‬وی در پاسخ به سوالی در خصوص‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬شرب و‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫مهندسان به منظور نظارت بر فرایند احداث ساختمان ها و‬ ‫فضای سبز اعالم کرد‪ :‬در سال ابی‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫‪ 290‬مهندس دارای پروانه اشتغال در شهرستان مشغول‬ ‫جاری میزان بارندگی در ایستگاه‬ ‫خدمترسانی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫تردید اکثر انها با وجدان کاری باال و داشتن اطالعات به‬ ‫چلگرد به ‪ 474‬میلی متر رسیده‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫برخی‬ ‫به شهروندان هستند‪ .‬قطعاً همان طور که در هر صنفی‬ ‫است و این رقم نسبت به ‪ 40‬سال‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قضیه‬ ‫این‬ ‫سستی می کنند در این صنعت هم نمی توان منکر‬ ‫گذشته ‪ 37‬درصد کاهش را نشان‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫شهرستان‬ ‫مضاعف‬ ‫نظارت‬ ‫منظور پیشگیری از عوارض ناخواسته کمیته‬ ‫می دهد که بیانگر استمرار پدیده‬ ‫مهندس‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫عمران‬ ‫مهندس‬ ‫‪5‬‬ ‫مکانیک‪،‬‬ ‫مندی از ‪ 4‬مهندس برق‪ 4 ،‬مهندس‬ ‫خشکسالی در استان اصفهان‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫تصادفی‬ ‫صورت‬ ‫معمار تشکیل شده است که به‬ ‫است‪.‬‬ ‫جلوگیری‬ ‫ضمن‬ ‫تخلف‬ ‫مشاهده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫های در حال احداث بازدید می‬ ‫منصور شیشه فروش با بیان اینکه‬ ‫معرفی‬ ‫استان‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫انتظامی‬ ‫شورای‬ ‫از ادامه کار‪ ،‬افراد متخلف‬ ‫پدیده خشکسالی بیالن منفی ابهای‬ ‫ساخت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫رومی‬ ‫نمای‬ ‫گسترش‬ ‫از‬ ‫گالیه‬ ‫ضمن‬ ‫می شوند‪.‬واعظی در ادامه‬ ‫زیر زمینی را در اصفهان رقم زده است‪،‬‬ ‫و ساز های بلند مرتبه و بی رویه در سطح شهر به ویژه در بخش جنوبی شهر که‬ ‫منجر به محدود نمای نمای زیبای شهر و جنگل های سر سبز می شود گفت‪ :‬ماده‬ ‫صد یکی از مشکالت عدیده شهر سازی است که متاسفانه همانطور که رئیس قوه‬ ‫قضائیه اشاره نمودند به جایگاهی برای درامد شهرداری ها شده است و افراد بدون مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫محابا اقدام به ساخت طبقات اضافی نموده و عالوه بر ناموزون کردن مبلمان شهری استان اصفهان در مراسم اغازطرح‬ ‫و بر هم زدن هارمونی سازه ها‪ ،‬مخاطرات ساختمانی را نیز به شهروندان و سکنه ابرسانی به ‪ 6‬روستا در شهرستان‬ ‫اپارتمان ها تحمیل می کنند‪.‬ایشان در پایان ضمن تبریک مجدد روز مهندس از گلپایگان گفت‪ :‬تا ‪ 3‬ماه اینده‬ ‫شهروندان نیز درخواست داشتند که در مراحل ساخت و ساز از اعمال نظرات غیر روستاهای رباط ملکی‪ ،‬ارجان و‬ ‫شیداباد تحت پوشش تصفیه خانه‬ ‫فنی و اجبار پیمانکاران به استفاده از مصالح نامرغوب و ارزان خودداری کنند و اجازه‬ ‫اب گلپایگان قرار می گیرند و ‪۱۹‬‬ ‫ساخته‬ ‫بدهند ساختمان ها با اصول معماری پیشرفته و مصالح مرغوب و استاندارد‬ ‫روستای باقی مانده در شش ماهه‬ ‫ایمنی‬ ‫مسئول‬ ‫شود‪ .‬پیگیری و صدور گواهینامه های فنی و حرفه ای مهندسین‬ ‫نخست سال اینده از تصفیه خانه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫شهرستان ‪ ،‬برگزاری جلسات با شهردار و معاونت شهرسازی‬ ‫اب گلپایگان بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫مهندسان در خصوص موضوعات گوناگون حوزه ساخت و ساز ‪ ،‬دیدار با امام جمعه هاشم امینی درخصوص اغاز طرح‬ ‫شهرستان در خصوص بکارگیری معماری اسالمی در ساخت و سازهای شهری ‪ ،‬ابرسانی از تصفیه خانه و اصالح شبکه‬ ‫حضور در جلسه کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر با موضوع بررسی تراکم های ابی ‪ 6‬روستای گلپایگان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ساختمانی ‪ ،‬دعوت از ریاست مرکز تحقیقات کار شمال کشور و ریاست بازرسی کار دولت تدبیر و امید اتفاقات بسیار خوبی‬ ‫مرکز و شهردار محترم و برگزاری جلسه با مهندسین مسئولین ایمنی در خصوص‬ ‫مسائل مربوط به ایمنی کارگاه های ساختمانی ‪ ،‬برگزاری جلسه با حضور مسئولین‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان گلستان با مجریان ذیصالح‬ ‫شهرستان نیز از دیگر اقدامات دفتر نظام مهندسی شهرستان علی اباد کتول در مهندس ایرج مصیب مدیر برق‬ ‫سال های اخیر است‪.‬‬ ‫منطقه ‪ 5‬شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫در مصاحبه ای به هوشمند سازی‬ ‫شبکه های برق در منطقه پنج‬ ‫‪ ۲۶‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬در البرز بستری شدند‬ ‫اشاره کرد و گفت نصب ‪ 6‬دستگاه‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم کرد که ‪ ۲۶‬بیمار بدحال کووید ‪ ۱۹‬سکسیونر هوایی موجب شده که‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در مراکز درمانی استان البرز بستری و تحت درمان قرار مانیتورینگ شبکه های به خوبی‬ ‫گرفتند‪.‬دکتر محمد فتحی روز جمعه به خبرنگاران گفت‪ ۲۹۵ :‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬در صورت گیرد ‪.‬‬ ‫مراکز درمانی استان البرز بستری هستند و مجموع بیماران بستری کووید ‪ ۱۹‬از وی در ادامه افزود ‪ :‬به دنبال سند چشم‬ ‫ابتدای شیوع کرونا تا کنون در استان به ‪ ۳۱‬هزارو ‪ ۳۶۸‬نفر رسید‪.‬وی با اشاره به انداز شرکت با اجرایی شدن این پروژه‬ ‫اینکه طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته چهار بیمار کووید ‪ ۱۹‬در استان البرز جان خود رااز کاهش زمان خاموشی های مشترکین و و‬ ‫دست دادند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬مجموع جانباختگان این بیماری از ابتدای شیوع ویروس نصب تجهیزات اتوماسیون روی کلیدهای‬ ‫کرونا تا کنون در استان البرز به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۲۶‬نفر رسید‪.‬این مسوول خاطرنشان قدرت با قابلیت مانیتورینگ ایجاد شد‬ ‫کرد‪ ۲۸ :‬هزار و ‪ ۳۴۳‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬از ابتدای شیوع کرونا تا کنون بهبود یافته تا در کمترین زمان و به طور مکانیزه‬ ‫و از مراکز درمانی استان البرز ترخیص شدند ‪.‬دکتر فتحی در پایان تصریح کرد‪ :‬بتوان با مانور فیدرها خاموشی مشترکین‬ ‫خوشبختانه از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۳۴۳‬نفر از مراکز درمانی را رفع نماییم ‪ .‬وی به دیگر اهداف این‬ ‫رخیص شده اند‪.‬تاکید کارشناسان بهداشتی استان البرز برای پیشگیری از شیوع پروژه اشاره کرد و گفت ‪ :‬افزیش قابلیت‬ ‫اطمینان شبکه ‪،‬کاهش انرژی توزیع نشده‬ ‫کرونا همچنان بر رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک است‪.‬‬ ‫قطارهای پرسرعت ‪ ،‬ریل مترو ‪ ،‬ریل معدن‬ ‫و همچنین موفقیت اخیر این شرکت در‬ ‫تولید ریل زبانه سوزن ‪ ،‬نشان از بومی سازی‬ ‫تکنولوژی تولید ریل در این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی دارد‪.‬نیارکی با اشاره به موفقیت‬ ‫ذوب اهن در بازسازی کوره بلند شماره‬ ‫یک اظهار داشت ‪ :‬با توجه به محصوالت‬ ‫مهمی که ذوب اهن تولید می کند ‪،‬‬ ‫استفاده کامل از ظرفیت تولید این شرکت ‪،‬‬ ‫بسیار ضروری است و باید مواد اولیه پایدار‬ ‫برای این شرکت تامین گردد ‪.‬گفتنی است‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت روز اول‬ ‫برگزاری نمایشگاه ایران متافو با حضور در‬ ‫غرفه ذوب اهن اصفهان و با ارایه توضیحات‬ ‫علیرضا امیری مدیر روابط عمومی و دیگر‬ ‫کارشناسان ذوب اهن اصفهان درجریان‬ ‫فعالیت های تولیدی و صادراتی این شرکت‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫احمد رضوی نیک ‪ ،‬رئیس انجمن نوردکاران‬ ‫فوالدی ایران نیز در گفتگو با مسئولین و‬ ‫کارشناسان ذوب اهن اصفهان در غرفه این‬ ‫شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران متافو‬ ‫‪ ،‬تعامل ‪ ،‬هماهنگی و همکاری کل زنجیره‬ ‫فوالد را عامل توسعه این صنعت دانست ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬کل زنجیره فوالد کشور با‬ ‫همکاری هم می توانند ‪ ،‬افق های جدیدی‬ ‫پیش روی صنعت فوالد کشور بگشایند و‬ ‫قطعاً این همکاری و هماهنگی موجب‬ ‫توسعه این صنعت مهم در کشور می شود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است هفدهمین نمایشگاه بین‬ ‫المللی ایران متافو در روزهای ‪ ۲۷‬الی‬ ‫‪۳۰‬بهمن ‪ ۹۹‬در محل نمایشگاه های بین‬ ‫المللی تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫فرونشست ساالنه ‪ 15‬تا ‪ 20‬سانتی متری دشت های استان اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دلیل عدم بارندگی کافی‬ ‫‪ ،‬ساالنه شاهد یک تا یک و نیم متر افت‬ ‫ّاب زیر زمینی در ابخوان های استان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افت ابهای زیرزمینی‬ ‫موجب فرو نشست ساالنه ‪ 15‬تا ‪20‬‬ ‫سانتی متری دشت ها در استان شده‬ ‫که در این میان می توان به فرونشست‬ ‫دشت برخوار‪ ،‬مهیار‪ ،‬گلپایگان و اصفهان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری با‬ ‫اشاره به خشک شدن تاالب گاو خونی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 96‬درصد‬ ‫تاالب گاوخونی خشک شده است که‬ ‫این امر می تواند ریزگردهای موجود‬ ‫در تاالب را تا ‪ 6‬هزار کیلومتر مربع در‬ ‫هوا معلق کرده و ‪ 6‬استان همجوار را‬ ‫درگیر نماید‪.‬‬ ‫شیشه فروش حجم سد زاینده رود را‬ ‫‪ 187‬میلیون متر مکعب اعالم کرد و‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬ذخیره سد زاینده‬ ‫رود نسبت به سال گذشته ‪ 7‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ ،‬بنابراین به نظر‬ ‫می رسد وزارت نیرو با همراهی سازمان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬احیای رودخانه زاینده‬ ‫رود را مانند احیای دریاچه ارومیه در‬ ‫دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست معاون بهره برداری‬ ‫و توسعه اب شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬برای تامین اب شرب پایدار‬ ‫مردم در استان اصفهان راه اندازی خط‬ ‫اضطرای سامانه دوم ابرسانی اصفهان‬ ‫بزرگ ضروری است‪.‬‬ ‫ناصر اکبری با اشاره به ظرفیت محدود‬ ‫اغاز عملیات ابرسانی پایدار به ‪ 6‬روستای گلپایگان‬ ‫در زمینه توسعه ابرسانی پایدار به شهرها‬ ‫و روستاها در شهرستان گلپایگان انجام‬ ‫گرفت و هم اکنون عملیات ابرسانی به‬ ‫‪ 6‬روستای استهلک‪ ،‬دیزیجان‪ ،‬غرقاب‪،‬‬ ‫الالن و الالنک و رباط گوگدی اغاز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در تیر ماه سال جاری سه‬ ‫روستا در گلپایگان به تصفیه خانه اب‬ ‫شرب متصل شدند و اکنون نیز کلنگ‬ ‫ابرسانی از تصفیه خانه به ‪ ۶‬روستای دیگر‬ ‫با جمعیت هزار نفری زده شد‪ .‬همچنین‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار متر نیز اصالح شبکه در‬ ‫روستاهای فاویان‪ ،‬شادگان‪ُ ،‬دم اسمان‪،‬‬ ‫َمرغ‪ ،‬رباط سرخ‪ ،‬درب امامزاده‪ ،‬رباط‬ ‫ابوالقاسم‪ُ ،‬در‪ ،‬تیکن و هنده با هزینه ای‬ ‫حدود یک میلیارد تومان انجام میشود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هدف از اجرای این طرح‬ ‫عنوان کرد‪ .:‬این طرح با هدف تامین اب‬ ‫پایدار از تصفیه خانه اب گلپایگان به‬ ‫روستاهای شهرستان در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و در واقع با اجرای این طرح ها‬ ‫میتوانیم مذاق مردم روستاهای شهرستان‬ ‫را با تامین اب پایدار از تصفیه خانه اب‬ ‫گلپایگان‪ ،‬شیرین کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۰‬کلنگ زنی تصفیه خانه اب‬ ‫گلپایگان صورت پذیرفت و سال ‪ ۹۵‬این‬ ‫تصفیه خانه از محل سد کوچری به بهره‬ ‫انتقال اب از تصفیه خانه باباشیخعلی‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت نهایی انتقال اب از تصفیه‬ ‫خانه اب باباشیخعلی ‪11.5‬مترمکعب‬ ‫در ثانیه است‪ ،‬این در حالیست که با‬ ‫افزایش یک درجه دما در نیمه اول سال‪،‬‬ ‫‪ 300‬لیتر مصرف اب شرب افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬با در مدار‬ ‫قرار گرفتن بخشی از سامانه اضطراری‪،‬‬ ‫امکان افزایش ابگیری از تصفیه خانه تا‬ ‫‪ 250‬لیتر بر ثانیه فراهم گردیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت راه اندازی خط‬ ‫اصطراری سامانه دوم ابرسانی اصفهان‬ ‫بزرگ اظهار داشت‪ :‬با راه اندازی خط‬ ‫اضطراری سامانه دوم ابرسانی ‪ 900‬لیتر‬ ‫در ثانیه‪ ،‬در مجموع به ابرسانی در شبکه‬ ‫توزیع خانگی اضافه شده و امکان توزیع‬ ‫عادالنه اب مهیا می گردد‪.‬‬ ‫برداری رسید که یک تحول بزرگ در‬ ‫حوزه اب و فاضالب شهرستان بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫به برخی از مزیت های یکپارچه سازی‬ ‫شرکتهای ابفا شهری و روستایی اشاره‬ ‫کرد و تصریح نمود‪ :‬فرایند یکپارچه‬ ‫سازی شرکتهای ابفا شهری و روستایی‬ ‫سبب شد جریان خدمت به روستاها‬ ‫شدت بگیرد‪ .‬با توجه به اجرای طرح‬ ‫‪ ۳۰۰-۱۰۰‬قرار است ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫لوله گذاری را در طول ‪ ۱۰۰‬روز با هدف‬ ‫توسعه و اصالح ابرسانی انجام دهیم که‬ ‫در روستاهای این شهرستان هم در این‬ ‫راستا اقدامات خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫هوشمند سازی شبکه های برق در منطقه پنج اصفهان‬ ‫‪ ،‬بهینه سازی شبکه های فرسوده ‪،‬رفع‬ ‫حرایم شبکه و ایمنی شهروندان محقق‬ ‫شده است وی تصریح کرد ‪ :‬کاهش شاخه‬ ‫بری ها با عملیاتی شدن این پروژه زیبایی‬ ‫هر چه بیشتر شهر اصفهان را به نمایش‬ ‫می گذارد و محیط زیست را حفظ می‬ ‫کند ‪.‬مصیب خاطر نشان کرد ‪ :‬تا کنون‬ ‫‪ 25‬نقطه هوایی و نیز ‪ 7‬باب پست زمینی‬ ‫به تجهیزات اتوماسیون تجهیز شده است‬ ‫که در مدیریت زمان خاموشی و مدیریت‬ ‫بحران اثر گذار خواهد بود و مارا به‬ ‫خاموشی های توزیع به ازا هر مشترک به‬ ‫زیر ‪ 30‬دقیقه می رساند ‪.‬وی عنوان کرد‬ ‫‪ :‬هزینه این پروژه بالغ بر ‪ 900‬میلیون‬ ‫تومان بوده است ‪.‬وی در ادامه گفت ‪:‬‬ ‫هدف اصلی در شرکت های توزیع برق‪،‬‬ ‫بررسی جنبه های فنی و اقتصادی طرح‬ ‫های پیشنهادی در راستای بهبود کیفیت‬ ‫وضعیت شبکه تخت اختیار می باشد به‬ ‫همین دلیل در سال های اخیر بیش از‬ ‫پیش درکنار برق رسانی اصالح ساختار‬ ‫شبکه نیز در اولویت های کاری قرار گرفته‬ ‫است ‪.‬وی تاکید کرد ‪ :‬پروژه های اصالح‬ ‫ساختار شبکه های فشار ضعیف با هدف‬ ‫افزایش قابلیت اطمینان شبکه ‪،‬کاهش‬ ‫میزان خاموشی ها ‪،‬ایمنی شهروندان و‬ ‫‪...‬در این منطقه صورت گرفت است به‬ ‫طوری که نزدیک به ‪ 152‬کیلومتر از‬ ‫شبکه های فشار ضعیف هوایی اصالح و‬ ‫در سال جاری نیز حدود ‪40‬کیلومترشبکه‬ ‫دیگر اصالح ساختار شده است وی به‬ ‫هزینه این پروژه اشاره کرد و گفت ‪:‬هزینه‬ ‫این پروژه بالغ بر ‪ 75000‬میلیون ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نفس تازه محیط زیست با نصب پنل های خورشیدی‬ ‫برق امید ‪ ،‬امیدی برای مشترک خانگی‬ ‫نهادینه سازی فرهنگ بهینه مصرف در قالب طرح برق امید در بخش خانگی‬ ‫شکل گرفت و به عبارتی با تغییر نگرش مصرف شاهد محیط زیستی پاک‬ ‫تر خواهیم بود‪.‬‬ ‫مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫گفت ‪:‬برق امید موجب می شود که زندگی سالمتری برای همشهریان رقم‬ ‫زده شود به طوری که مشترکین خانگی به کاهش مصرف دعوت می شوند‬ ‫و با این رفتار خود شامل پاداش خواهند شد‬ ‫وی تصریح کرد ‪:‬در طرح برق امید ‪ 3‬دسته مشترکین خانگی تعریف شدند‬ ‫که شامل مشترک کم مصرف ‪،‬خوش مصرف و پر مصرف خانگی خواهند بود‬ ‫که تعداد مشترکین خانگی در شهر اصفهان شامل ‪ 940‬هزار مشترک می‬ ‫باشند که از این تعداد ‪ 11‬درصد مشترکین کم مصرف و ‪ 50‬درصد مشترکین‬ ‫خوش مصرف قرار گرفتند که با کمی تغییر روش می توانند در جرگه‬ ‫کم مصرف هاجای گرفته و ‪ 39‬درصد مشترکین نیز در بخش مشترکین‬ ‫پرمصرف قرار گرفته اند ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪:‬مشترکین کم مصرف در صورتی که در ماههای گرم سال زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلو وات برق مصرف کنند و در ماههای غیر گرم سال زیر ‪ ۸۰‬کیلو وات برق‬ ‫مصرف کنند هزینه برقشان صفر خواهد شد و مشترکین خوش مصرف اگر‬ ‫مصرف خود را نسبت به سال قبل کاهش دهند پاداش دریافت می کنند و‬ ‫برای مشترکین پر مصرف نیز راهکارهای ساده و کاربردی وجود دارد که از‬ ‫جمله نصب پنل های خورشیدی است که ‪،‬انرژی پاک محسوب می شود‪.‬‬ ‫در ادامه سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان گفت‬ ‫‪:‬یکی از مهمترین راهکارهای مناسب در حل معضالت انرژی در جهان و به‬ ‫خصوص بحران های زیست محیطی استفاده از پنل های خورشیدی است‪.‬‬ ‫وی در این باره گفت ‪:‬در ارتباط با سامانه برق خورشیدی ویژه مشترکین در‬ ‫اصفهان در حال حاضر ‪ 89‬سامانه با مجموع ظرفیتی معادل ‪ 445‬کیلووات از‬ ‫سامانه های تسهیالتی سال ‪ 92‬در حال بهره برداری است و تعداد ‪11‬سامانه‬ ‫برق خورشیدی با مجموع ظرفیت ‪ 407‬کیلووات در ارتباط با طرح ‪ 20‬درصد‬ ‫ادارات و سازمان ها نصب شده و درحال بهره برداری می باشد ‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطر نشان کرد ‪:‬در مجموع تعداد ‪ 159‬سامانه های برق‬ ‫خورشیدی کوچک با ظرفیتی معادل ‪2186‬کیلووات در حوزه شهرستان‬ ‫اصفهان نصب و در مدار قرار گرفته و کل تولید سامانه های برق خورشیدی‬ ‫واجد قرارد داد خرید تضمینی در ‪ 8‬ماه ابتدای سال جاری معادل ‪1.518‬هزار‬ ‫کیلووات ساعت و مجموع صورت وضعیت های پرداخت شده متناظر با این‬ ‫تولید تقریبا ‪ 28‬میلیارد بوده است ‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد ‪:‬در حال حاضر دو طرح ویژه توسعه سامانه های برق‬ ‫خورشیدی ‪ 100‬کیلوواتی ویژه واحدهای صنعتی و نیز طرح سامانه های ‪5‬‬ ‫کیلوواتی ویژه اقشار محروم در دست اجرا است که امید است با تخصیص و‬ ‫اعطا تسهیالت سرمایه گذاری امکان توسعه بیشتر ظرفیت تولید انرژی پاک‬ ‫فراهم گردد‬ ‫ورزش نباید تحت الشعاع مسایل‬ ‫جناحی و سیاسی قرار بگیرد‬ ‫فریبا میرزایی‪-‬ایالم‪ -‬سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایالم‬ ‫در دیدار با علیرضا دبیر ‪ ،‬رئیس فدراسیون کشتی کشور و هیات کشتی استان گفت‪:‬‬ ‫استان ایالم از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات در زمینه‬ ‫ورزش کشتی و فرهنگ پهلوانی از ظرفیت باالیی برخوردار‬ ‫است و بایستی در این زمینه توجه بیشتری صورت بگیرد‪.‬‬ ‫اگرچه تقویت زیرساخت ها در توسعه ورزش کشتی از بزرگترین دغدغه های‬ ‫ورزش کشتی استان است اما مساله مهمتر در رابطه با ورزش این است که نباید‬ ‫ورزش تحت الشعاع مسایل جناحی و سیاسی و جابجایی های مدیریتی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫سپاه و بسیج دارای ظرفیت های خوبی از قبیل وجود پایگاههای‬ ‫مقاومت بسیج درجغرافیای استان و قابلیت سازماندهی جوانان بسیجی‬ ‫در قالب طرح صالحین و همچنین وجود سالن های ورزشی ‪ ۹‬دی‬ ‫است که با هم افزایی صورت گرفته در این دیدار بیش از گذشته این‬ ‫ظرفیت ها دراختیار ورزش استان قرار خواهد گرفت‪ .‬باید با همکاری‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان و بسیج ورزشکاران اولویت اصلی ما‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬تقویت ورزش کشتی در سطح شهرستان ها باشد‪.‬‬ ‫علیرضا دبیر متعلق به تاریخ است که متوقف نمی شود‪ ،‬این‬ ‫پهلوان ملی قله های رفیع جوانمردی و عطوفت را معنا کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در پایان این دیدار‪ ،‬توسط فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان‬ ‫ایالم تمثال سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به رئیس فدراسیون کشتی‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫ترمیم و پانسمان درختان اسیب دیده‬ ‫در شهر کرمانشاه‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهرداری کرمانشاه از اجرای طرح عملیات‬ ‫ترمیم و پانسمان درختان اسیب دیده سطح‬ ‫شهر در قالب طرح "امداد درخت" با هدف‬ ‫حفاظت از درختان و جلوگیری از افت زدگی‬ ‫ان ها در فضاهای سبز کرمانشاه خبر داد‪.‬‬ ‫کرمانشاه ‪-‬حسناذفخارزاده ‪ /‬فرامرز رحمتی‬ ‫زاده با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری‬ ‫کرمانشاه در راستای حفظ و مراقبت از درختان اسیب دیده در شهر کرمانشاه‬ ‫و با همکاری معاونت فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری اقدام به ترمیم و‬ ‫پانسمان درختان اسیب دیده در شهر کرمانشاه کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مراحل پانسمان درختان اسیب دیده به این صورت است که ابتدا‬ ‫داخل تنه درخت اسیب دیده به وسیله حشره کش سم پاشی شده و در‬ ‫مرحله بعد محل مورد نظر با چسب باغبانی که حاوی قارچ کش است‪ ،‬ترمیم‬ ‫و در مرحله اخر فضای خالی روی تنه به وسیله موارد ترمیمی پر می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری تصریح کرد‪ :‬این کار در‬ ‫جهت جلوگیری از رخنه عوامل بیماری زا و گسترش افات در تنه درختان‬ ‫اسیب دیده انجام می شود‪.‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬عملیات ترمیم و پانسمان‬ ‫درختان اسیب دیده شهر کرمانشاه که از مجموعه اقدامات کلینیک گیاه‬ ‫پزشکی سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری است با همکاری فضای‬ ‫سبز شهرداری منطقه ‪ ۶‬به عنوان اولین منطقه از سطح مناطق هشتگانه‬ ‫شهرداری در حال اجرا است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪985‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نواقص ایمنی ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر شناسایی شد‬ ‫رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه ساخت ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر کار بسیار خوب و بزرگی در عرصه ترافیکی‬ ‫کشور است ‪ ،‬گفت ‪ :‬نواقص ایمنی این مسیر در بازدید امروز شناسایی و برای رفع به متولیان امر اعالم شد‪.‬سردار‬ ‫سیدکمال هادیانفر روز پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار ایرنا اظهار داشت‪ :‬به طور معمول ساخت هر جاده جدید نیازمند لحاظ کردن مسائل ایمنی است زیرا‬ ‫بی توجهی به برخی نکات ایمنی می تواند سبب بروز حوادث برای رانندگان و سرنشینان خودروها شود‪.‬وی ادامه‬ ‫برگزاری رویداد فناورانه «کمپ رقابتی هوش‬ ‫مصنوعی» با مشارکت همراه اول‬ ‫تیم های خالق با حمایت همراه اول می توانند‬ ‫ایده های هوش مصنوعی خود را در یک رویداد‬ ‫‪ 10‬هفته ای به ساخت نمونه اولیه تبدیل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات‬ ‫سیار ایران‪ ،‬رویداد فناورانه «کمپ رقابتی هوش‬ ‫مصنوعی» با مشارکت همراه اول‪ ،‬هاب شهید‬ ‫بهشتی و پارک علم وفناوری دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫با هدف حمایت از تیم های خالق در این حوزه برگزار‬ ‫می شود و تیم های برتر امکان تبدیل ایده خود به پروتوتایپ را خواهند داشت‪.‬‬ ‫تیم ها و افراد متخصص در زمینه کسب وکار هوش مصنوعی پس از ثبت نام در‬ ‫سایت استارهاب‪ ،‬وارد مرحله غربالگری می شوند و پس از ان طی یک فرایند‬ ‫‪ 10‬هفته ای در کمپ رقابتی حضور پیدا می کنند تا ضمن استفاده از اموزش های‬ ‫تخصصی و منتورینگ حرفه ای‪ ،‬ایده خود را به پروتوتایپ قابل ارائه تبدیل کنند‪.‬‬ ‫در پایان کمپ‪ ،‬تیم ها از طریق یک فرایند بازی وار شده که شرایط بازار واقعی‬ ‫را شبیه سازی می کند‪ ،‬پروتوتایپ خود را ارائه می دهند‪ 5 .‬تیم برتر این فرصت را‬ ‫خواهند داشت که عالوه بر کسب رتبه و جایزه‪ ،‬در صورت اخذ امتیازات الزم تا‬ ‫‪ 4‬میلیارد تومان خدمات و سرمایه دریافت کنند و وارد روند حمایت های تکمیلی‬ ‫شوند‪ .‬همچنین جوایزی برای تیم های اول تا سوم در نظر گرفته شده که به‬ ‫ترتیب ‪ ۲۰‬میلیون تومان‪ ۱۳ ،‬میلیون تومان و ‪ ۱۰‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫در این ماراتن ‪ 10‬هفته ای‪ ،‬تیم ها از خدماتی چون «منتورینگ توسط‬ ‫مجموعه های خبره ‪« ،»AI‬سرویس های زیرساختی از جمله سرور‪،‬‬ ‫هاستینگ و دامین»‪ 50« ،‬ساعت اموزش عمومی کسب وکار و ‪۵۰‬‬ ‫ساعت اموزش تخصصی حوزه هوش مصنوعی» و «فضای فیزیکی‬ ‫در صورت درخواست تیم» به صورت رایگان برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت استارهاب‬ ‫به نشانی ‪ HTTP://STARHUB.INFO‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اختصاص ده میلیارد تومان‬ ‫به زلزله زدگان سی سخت‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور اختصاص ‪ ۱۰‬میلیارد تومان تنخواه‬ ‫فوری به استانداری کهگیلویه و بویراحمد برای رفع نیاز های ضروری زلزله‬ ‫زدگان را صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬در پی‬ ‫زمین لرزه ‪ ۵.۶‬ریشتری چهارشنبه شب شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا‬ ‫در استان کهگیلویه و بویراحمد؛ اقای محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشور دستور اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال تنخواه فوری به استانداری‬ ‫برای رفع نیاز های ضروری زلزله زدگان را صادر کرد‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهور همچنین به بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان مدیریت‬ ‫بحران ماموریت داد سریعا خسارت های مردمی و زیرساخت ها را جهت تامین‬ ‫اعتبار و شروع عملیات اسکان اضطراری زلزله زدگان به صورت موقت و دایم‬ ‫براورد نمایند‪.‬گفتنی است زلزله اخیر به ابنیه و منازل مسکونی و ساختمان های‬ ‫‪ ۸۷‬روستای شهرستان های بویراحمد و دنا خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫داد‪ :‬در بررسی های میدانی از ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر حدود ‪ ۱۶‬نکته ایمنی به مسووالن وزارت راه اعالم شد‬ ‫تا قبل از اینکه پروژه افتتاح شود نسبت به رفع انها اقدام سریع به عمل اید‪.‬هادیانفر گفت ‪ :‬طبق بازدید میدانی‬ ‫امروز ‪ ،‬فاز نخست این ازاد راه «مه گیر» بوده و باید اقدامات ایمنی برای پیشگیری از حوادث در این محدوده به‬ ‫عمل اید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در اطراف فاز ‪ ۲‬این ازاد راه ‪ ،‬رفت و امد احشام و شترها به چشم می خورد که می تواند‬ ‫با مخاطراتی همراه شود و در این زمینه مجریان نیز باید اقدامات الزم برای جلوگیری از تصادف ها به عمل اورند‪.‬‬ ‫چرخه فعالیت ورزش کارگری‬ ‫البرز متوقف نشده است‬ ‫کرج ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مدیرکل تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی البرز اعالم کرد که چرخه‬ ‫فعالیت ورزش کارگری این استان با وجود تاثیرات و محدودیت های کرونایی‬ ‫متوقف نشده است‪.‬حسین فالح نژاد روز چهار شنبه در نشست مجمع عمومی‬ ‫ساالنه هیات های کارگری استان که با حضور نایب رییس فدراسیون ورزش‬ ‫کارگری کشور برگزار شد‪ ،‬به تشریح اثرات اسیب های بیماری کرونا بر حوزه‬ ‫ورزش کشور و استان پرداخت‪.‬‬ ‫وی به تاثیر منفی کرونا بر ورزش جهانی و کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬محدودیت‬ ‫حاکم بر ورزش به دلیل بیماری کرونا به شکل متفاوتی تغییر کرد و بسیاری از‬ ‫رشته های ورزشی که قابلیت مجازی شدن را داشتند به این سمت و سو هدایت‬ ‫شده است‪.‬فالح نژاد افزود‪ :‬ما ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی تالش کردیم‬ ‫چرخه فعالیت های ورزش کارگری متوقف نشود و سعی ما بر این است تا با‬ ‫اقدامات و رویکردهای جایگزین تا حد امکان فعالیت های ورزشی را پیش‬ ‫ببریم‪.‬مدیرکل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان البرز اظهار داشت ‪ :‬در سال‬ ‫جاری با کمک هیات های ورزشی استان کلیه رشته های ورزشی کارگری که‬ ‫قابلیت اجرای مجازی را داشت با رویکرد نوین در استان فعال شدند‪ .‬مدیرکل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی البرز در خصوص وضعیت اداره مجموعه ورزشی و‬ ‫تفریحی کارگران امام خمینی (ره) کرج در دوران سخت کرونا گفت ‪ :‬به دلیل‬ ‫مصوبات ستاد ملی کرونا فعالیت های ورزشی در این مجموعه یا کامل تعطیل‬ ‫بود یا با حداقل ظرفیت انجام شده است‪ ،‬ولی خوشبختانه با مدیریت صحیح‬ ‫در هزینه ها در اداره این مجموعه نه تنها دچار مشکل نشدیم ‪ ،‬بلکه حتی یک‬ ‫برنامه ورزشی استان را از دست ندادیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خبر داد‪:‬‬ ‫مشعل گازرسانی به روستاهای ده سراب و سرابرود از توابع شهرستان ارادان روشن شد‬ ‫مراسم بهره برداری از پروژه‬ ‫گازرسانی به روستاهای ده سراب‬ ‫و سرابرود از توابع شهرستان‬ ‫ارادان با حضور منوچهر فخری‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداری سمنان و جمعی از‬ ‫مدیران استانی و شهرستانی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ ،‬علیرضا‬ ‫اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫سمنان توسعه عادالنه گازرسانی در‬ ‫شهرها و روستاهای استان پهناور‬ ‫سمنان را از برکات نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی و موجب افتخار و‬ ‫مباهات مدیران و کارکنان شرکت گاز‬ ‫دانست و گفت‪ :‬با بهره برداری از پروژه‬ ‫گازرسانی به این ‪ 2‬روستا پوشش‬ ‫گاز در بخش روستایی شهرستان‬ ‫ارادان به بیش از ‪ 93‬درصد رسید و‬ ‫اظهار امیدواری کرد در اینده شاهد‬ ‫برخورداری تمامی روستائیان عزیز هم‬ ‫استانی از این نعمت خدادادی باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای حدود ‪14‬‬ ‫کیلومتر خطوط شبکه و تغذیه گاز‪،‬‬ ‫احداث یک باب ایستگاه تقلیل فشار‬ ‫گاز و صرف اعتباری بالغ بر ‪ 33‬میلیارد‬ ‫ریال برای اجرای این طرح گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم بهره برداری از این پروژه‬ ‫عالوه بر ارتقای سطح رفاه ساکنین‬ ‫منجر به ایجاد رونق بخش تولید و‬ ‫کشاورزی این منطقه گردد‪.‬‬ ‫اعوانی مزیتهای رقابتی گاز در مقایسه‬ ‫با سایر سوختهای فسیلی و نقش ان‬ ‫در افزایش بهره وری را بسیار حایز‬ ‫اهمیت دانست و گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با توجه به زیرساختهای فراهم شده‬ ‫پایداری جریان گاز در سراسر استان از‬ ‫ضریب اطمینان بسیار باالیی برخوردار‬ ‫است و شرکت گاز استان در راستای‬ ‫اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫و رونق تولید و اشتغال‪ ،‬از پذیرش‬ ‫متقاضیان بخش تولید و صنعت و‬ ‫جایگزینی سوخت واحدهای کشاورزی‬ ‫و صنعتی فعال استقبال می نماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز‪ ،‬اموزش اصول‬ ‫و روشهای استفاده ایمن و بهینه از‬ ‫گاز طبیعی را از مهمترین مسئولیت‬ ‫های اجتماعی این شرکت دانست وبر‬ ‫رعایت نکات ایمنی به منظور استفاده‬ ‫صحیح ار این نعمت الهی تاکید نمود‪.‬‬ ‫‪5‬هزار هکتار به وسعت جنگلهای غرب مازندران افزوده شد‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان مازندران‪-‬نوشهر از افزایش‬ ‫‪ 5‬هزار هکتاری جنگل در غرب‬ ‫مازندران خبر داد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل‬ ‫منابع طبیعی نوشهر ‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫سنگاری پیش از ظهر امروز در جمع‬ ‫اعضای هیات های کوهنوردی چالوس‬ ‫ونوشهر با اعالم این خبر افزود‪ :‬در‬ ‫غرب مازندران سه هزار هکتار مرز‬ ‫مشترک با مستثنیات اشخاص داریم‬ ‫که تاکنون توانستیم حدود ‪ 600‬هکتار‬ ‫مرز مشترک را با "بنچ مارک" مشخص‬ ‫نماییم ‪.‬وی که در محل سالن جلسات‬ ‫این اداره کل سخن می گفت خطاب به‬ ‫کوهنوردان گفت‪ :‬انس و الفت و روح‬ ‫لطیفی که شما کوهنوردان با طبیعت‬ ‫دارید همواره وجود دارد و می توانیم‬ ‫همکاری های خوبی در زمینه اطفاء‬ ‫حریق و جلوگیری از تخریب منابع‬ ‫طبیعی داشته باشیم ‪.‬‬ ‫این مقام مسئول برگزاری کارگاه‬ ‫اموزش ‪ -‬ترویجی همیاران طبیعت را‬ ‫گامی موثر در شناخت بیشتر اهداف‬ ‫منابع طبیعی قلمداد کرد و خاطر‬ ‫نشان ساخت ‪ :‬با هماهنگی اداره‬ ‫اموزش ترویج اداره کل کارت همیار‬ ‫طبیعت صادر می شود ‪ .‬مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪-‬‬ ‫نوشهر در خصوص واگذاری معادن‬ ‫درغرب مازندران تصریح کرد‪ :‬حوزه‬ ‫غرب مازندران کمترین واگذاری‬ ‫معادن را دارد و برخی از معادن‬ ‫درجه ‪ 2‬محسوب شده و اکتشاف‬ ‫ان زیر زمین صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫سنگاری بر لزوم همکاری های دوجانبه‬ ‫در زمینه حفظ و حراست از عرصه های‬ ‫منابع طبیعی تاکید کرد ‪.‬‬ ‫دراین کارگاه اموزشی تنی چند از‬ ‫کوهنوردان خواسته های خود را‬ ‫در زمنیه حفظ عرصه های جنگلی‬ ‫مطرح کردند ‪.‬پیش از سخنان مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی نوشهر ‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫اموزش‪،‬ترویج و مشارکتهای مردمی‬ ‫اداره کل در سخنان اهداف برگزاری این‬ ‫کارگاه بر شمرد و افزود‪ :‬یک میلیون‬ ‫خانوار از عرصه های منابع طبیعی‬ ‫متنفع می شوند ‪.‬‬ ‫عارف ساالریان افزود‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫این کارگاه شناخت بیشتر کوهنوردان با‬ ‫همیار طبیعت و مروج افتخاری است ‪.‬‬ ‫امام جمعه کرج‪:‬‬ ‫انتخاب کاندیدای حافظ ارزش های اسالمی و انقالبی وظیفه همگانی است‬ ‫ثبت ‪ ۱۴‬هزار تخلف رانندگی‬ ‫توسط سامانه پالک خوان در البرز‬ ‫رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز اعالم کرد‪ ۱۴ :‬هزار وسیله نقلیه‬ ‫متخلف دراین استان توسط خودروی مجهز به سامانه ثبت تخلف پالک‬ ‫خوان اعمال قانون شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ غالمعلی شرق روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت‬ ‫‪ :‬این خودروی مجهز به سیستم ثبت تخلف از دوم بهمن ماه سال جاری در‬ ‫کالنشهر کرج به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬زیرساخت ها و تجهیزات این خودرو توسط شهردار کرج در‬ ‫اختیار پلیس راهور استان البرز قرار گرفته و مناطق پر تردد و هدف زیر پوشش‬ ‫این دوربین قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شرق افزود ‪ :‬خودروی به کار گرفته شده به سهولت هر‪ ۲‬پالک نصب شده‬ ‫برروی خودرو متوقف شده در معابر عمومی چه به صورت افقی ‪ ،‬عمودی و‬ ‫مورب را ثبت و اعمال قانون انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد که با تدابیر انجام شده توسط شهرداری کرج در اینده‬ ‫نزدیک تعداد خودروی ثبت تخلف ساکن افزایش خواهد داشت ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فعالیت این دوربین با هدف تسهیل در عبور و مرور خودروهای عبور‬ ‫ی و کاهش ترافیک خواهد بود‪.‬‬ ‫وی از رانندگان خواست بارعایت قوانین ومقررات شاهد بار روان ترافیکی در‬ ‫سطح معابر شهری باشیم‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬در مجموع پروژه نقش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی در روان سازی ترافیکی استان البرز و‬ ‫منطقه دارد و خودروهای سنگین که مقصد انها به سمت جنوب و شرق کشور است می توانند از این مسیر حرکت‬ ‫کنند‪.‬وی اظهار داشت ‪ :‬در واقع ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر پل ارتباطی بین شرق و غرب کشور در محدوده استان‬ ‫های تهران ‪ -‬البرز و قزوین است ‪.‬ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر به طول ‪ ۱۶۰‬کیلومتر با صرف حدود هفت هزار میلیارد‬ ‫تومان به مرحله تکمیل رسیده و قرار است هفتم اسفند ماه جاری افتتاح شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج‬ ‫ضرورت دقت در انتخاب افرادی که کاندیدای‬ ‫ریاست جمهوری می شوند را مورد تاکید قرار‬ ‫داد و گفت‪ :‬باید کاندیدای اصلح ‪ ،‬مورد اعتماد و‬ ‫حافظ ارزشهای اسالمی و انقالبی و حزب الهی را‬ ‫برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫ایت اهلل محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های این‬ ‫هفته نماز جمعه کرج گفت‪ :‬کسی که قرار است سکان اداره‬ ‫کشور را عهده گیرد باید زیرکی کافی را در برابر نقشه های‬ ‫شوم دشمنان داشته باشد تا در شرایط خاص مجبور به‬ ‫تصمیم گیری های خالف مصلحت کشور نشود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬باید ریاست قوه مجریه را فردی توانا‬ ‫و حزب اللهی به معنای واقعی کلمه و پیرو خط امام (ره)‬ ‫برعهده گیرد تا با استفاده از عقل جمعی و مشورت کشور را‬ ‫به سوی توسعه و پیشرفت هدایت کند‪.‬‬ ‫امام جمعه کرج اظهار کرد‪ :‬هرچه برنامه های ارایش‬ ‫انتخاباتی بیشتر می شود‪ ،‬بازار دروغ هم برای عده ای‬ ‫پررنگ تر خواهد شد‪ ،‬لذا باید با هشیاری کامل به دنبال‬ ‫افراد جوان‪ ،‬ارزشی و توانمند باشیم‪ ،‬زیرا کسی که اهل‬ ‫سیاست بازی باشد و برای ماندن در مسوولیت هرکاری را‬ ‫بکند به درد جامعه اسالمی ما نمی خورد‪.‬‬ ‫ایت اهلل حسینی همدانی خطاب به مردم استان گفت‪ :‬برخی‬ ‫افرادی که مدت ها مسوولیت داشت ه و می دانند مردم دیگر‬ ‫اجازه عرض اندام به ان ها نمی دهند پشت برخی دیگر قایم‬ ‫شده اند که البته انتظار می رود گرو ه های مرجع این موارد را‬ ‫رصد کنند و مردم را در این خصوص اگاه نمایند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬می بینید که اوضاع شهرها در تمام استان‬ ‫چقدر خراب است‪ .‬هرچقدر هم تالش می کنند در شهرداری‬ ‫و در قسمت های مختلف مصوبه می گیرند و کارهایی انجام‬ ‫می دهند ولی چون زیرساخت ها ایراد دارد کار به نتیجه‬ ‫نمی رسد‪ .‬باید یک گروه توانمند خوش فکر که بنایشان بر‬ ‫خدمت باشد برای مردم وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫ایت اهلل حسینی همدانی در ادامه با اشاره به نقش مهم‬ ‫هیئت های نظارت در انتخابات‪ ،‬گفت‪ :‬نقش هیئت های‬ ‫نظارت در مرحله اول بسیار حساس و دقیق است و مواظب‬ ‫باشند برای خودشان جهنم درست نکنند؛ در تایید و تکذیب‬ ‫افراد معیار خدا‪ ،‬توانمندی‪ ،‬قدرت‪ ،‬صالح‪ ،‬تخصص و تدین‬ ‫طرف باشد لذا با دقت رصد کنید و از اول جلوی فساد را‬ ‫بگیرید‪.‬وی در بخش دیگری با اشاره اول اسفندماه روز‬ ‫شهادت شیخ فضل اهلل محالتی و روز روحانیت و دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬گفت‪ :‬در طول قرون متمادی روحانیت شیعه‬ ‫به تبعیت از امامان شیعه هر جا که برای دفاع از دین‬ ‫و ارزش های الهی الزم بوده جز اولین نفرها بودند و در‬ ‫جریان جنگ تحمیلی حضور روحانیت بی نظیر بود و این‬ ‫را از شهدایی که در این مسیر نسبت به اقشار دیگر تقدیم‬ ‫کرده اند‪ ،‬می شود فهمید‪.‬ایت اهلل حسینی همدانی با تاکید بر‬ ‫لزوم توجه به نکات رهبر معظم انقالب در خصوص برجام‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امریکا توئیت فارسی می زند‪ ،‬یک عده اینجا ذوق مرگ‬ ‫می شوند که باید فرصت را غنیمت شمرد تا امروز همه‬ ‫فرصت ها را سوزانده اید و دیگر نباید این مسیر را ادامه داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فرمایشات میام معظم رهبری گفت‪ :‬راه‬ ‫همان است که رهبری نشان می دهد و این بار فقط عمل‬ ‫می خواهیم؛ یعنی راه برای وعده بدون عمل بسته است‪.‬‬ ‫وی تا کید کرد‪ :‬اگر طرف مقابل ما‪ ،‬به تعهداتش عمل نکرد‬ ‫اقایان مصوبه مجلس که بازدارندگی الزم را دارد قاطعانه‬ ‫عمل کنید و مردم را حامی و پشتیبان خود بدانید‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مردم ما گول زبان فارسی شما‬ ‫را هم نمی خورند و همچنان بر موضع قاطع خود که نابودی‬ ‫استکبار و صهیونیسم بین الملل است ایستاده اند و شعار هر‬ ‫جمعه خود یعنی مرگ بر امریکا را تکرار می کنند‪.‬‬ ‫وی در خاتمه با تاکید بر اینکه در حفظ فضای سبز کوشا‬ ‫باشید‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬اجازه کندن هیچ درختی را به کسی‬ ‫ندهید و از جابجایی درختان بدون مجوز کمیسیون ماده‬ ‫‪ ۷‬جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫وی در ادامه خطبه ها ضمن احادیثی در بحث حقوقی که‬ ‫فرزندان به گردن پدر و مادر دارند‪ ،‬گفت‪ :‬نامگذاری فرزندان‬ ‫از جمله این حقوقی است که باید به درستی رعایت شود؛‬ ‫زیرا امروز انتخاب نام نیک برای فرزندان کمتر مورد توجه‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه کرج با اشاره به والدت حضرت علی (ع)‪،‬‬ ‫ضمن اشاره به خصوصیات اخالقی امام اول شیعیان افزود‪:‬‬ ‫تمسک به والیت حضرت علی (ع) باید در رفتار و عمل‬ ‫واقعی باشد و پیرو فرامین ایشان باشیم‪.‬‬ ‫حسینی همدانی ادامه داد‪ :‬هر شخص مسلمان موظف است‬ ‫در راستای اطاعت از فرامین حضرت علی (ع) اقدام و با‬ ‫مظاهر فساد و الودگی مقابله کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در عمل باید پیرو حضرت علی (ع) باشیم‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مصادیق عدم پیروی از والیت علی (ع) توسط‬ ‫برخی مسووالن استفاده از خواص و نزدیکان و اشنایان در‬ ‫سمت های مشخص است‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت‪ :‬در همین استان در‬ ‫مواردی مسائل را که پیگیری می کنیم متوجه می شویم فرد‬ ‫مسوول ‪ ۱۵‬نفر از دوستان و نزدیکان خود را سرکار اورده‬ ‫است و این معضل در حالی است که اشخاصی تحصیلکرده‬ ‫و توانایی هستند که بیکار و خانه نشین شده اند‪.‬‬ ‫بخشی از ترافیک ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین به مسیر جدید هدایت می شود‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان البرز اعالم کرد که‬ ‫برای روان سازی ترافیک ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪-‬‬ ‫قزوین به زودی بخشی از ترافیک این محور به ازاد‬ ‫راه غدیر (ابیک ‪ -‬چرمشهر) هدایت می شود‪.‬‬ ‫رضا خالقی افزود‪ :‬ازاد راه غدیر (ابیک ‪ -‬چرمشهر) به طول حدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلومتر این هفته زیر بار ترافیک می رود و طبق برنامه‬ ‫ریزی باید ‪ ۴۰‬درصد ترافیک استان البرزکاهش پیدا کند‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تالش ها بر این است تا خودروهای سنگین برای کاهش‬ ‫حوادث و ترافیک ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین به مسیر جدید‬ ‫هدایت شوند‪.‬‬ ‫خالقی گفت ‪ :‬طبق بررسی های کارشناسی افتتاح ازاد راه غدیر‬ ‫یک میلیارد و‪ ۳۰۰‬میلیون لیتر صرفه جویی ساالنه در مصرف‬ ‫سوخت برای کشور در پی دارد ضمن انکه زمان سفر در این‬ ‫مسیر ‪ ۱.۵‬ساعت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اظهار داشت‪ :‬ایمنی باال و‬ ‫داشتن چشم اندازهای مناسب از مزیت های ازاد راه غدیر است و‬ ‫این مزیت ها موجب شده تا خود رانندگان این مسیر را برای تردد‬ ‫انتخاب کنند‪.‬وی گفت ‪ :‬هفت هزار میلیارد تومان اعتبار صرف‬ ‫این پروژه عظیم شده که ‪ ۷۰‬درصد ان توسط قرارگاه خاتم‬ ‫االنبیاء(ص) و ‪ ۳۰‬درصد از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی‬ ‫برای ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫خالقی بیان داشت ‪ :‬دراین محور چهار ایستگاه عوارضی پیش‬ ‫بینی شده که طی ‪ ۲۰‬سال هزینه صرف شده باید به قرارگاه ه‬ ‫خاتم االنبیاء(ص) بازگشت کند تا صرف پروژه های دیگر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند میزان دقیق عوارض این مسیر تعیین نشده‬ ‫اما طبق اظهارات مسووالن کشوری ‪ ،‬نرخ عوارض ان کمتر از‬ ‫سایر ازاد راه های کشور تصویب خواهد شد تا مردم از این مسیر‬ ‫بیشتر بهره ببرند‪.‬قرار است ازاد راه غدیر چهارشنبه هفته اینده به‬ ‫مناسب سالروز والدت با سعادت حضرت امیر مومنان علی (ع)‬ ‫به طور رسمی توسط رییس جمهوری اسالمی ایران گشایش و‬ ‫زیر بار ترافیک رود‪.‬این ازاد راه به صورت شرق به غرب بین‬ ‫شهرستان های قزوین ‪ ،‬البرز ‪ ،‬مرکزی و تهران احداث شده که‬ ‫نقطه تالقی بین ازاد راه های کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫ویژه برنامه فرهنگی« خانه ام کانون»‬ ‫در البرز اجرایی شد‬ ‫علیرضا قبادی‪ -‬معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش البرز اعالم کرد‬ ‫که ویژه برنامه فرهنگی کشوری با عنوان «خانه ام کانون» با میزبانی البرز در بستر‬ ‫شبکه شاد اجرایی شد‪.‬‬ ‫فرشته فهمیده اظهارداشت‪ :‬این ویژه برنامه هر روز از ساعت ‪ ۱۹‬الی ‪ ۱۹:۴۵‬در کانال‬ ‫معاونت پرورشی و فرهنگی به صورت زنده اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این برنامه می تواند بخشی از فعالیت های حوزه پرورشی را‬ ‫به تصویر بکشد که یک هفته ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫فهمیده با اشاره به اینکه ‪ ۱۱۸۲‬کانون فرهنگی تربیتی درکشور فعالیت دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬استان ها به ‪ ۶‬قطب کانون فرهنگی تربیتی تقسیم شده اند تا امکان استفاده از‬ ‫ظرفیت ها و تجربیات کاری فعاالن این حوزه مهم فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تا کنون از استانها ‪ ۹۰۰‬اثر فرهنگی هنری منتخب برای به نمایش‬ ‫درامدن در این ویژه برنامه دربستر شاد ارسال شده است‪.‬‬ ‫فهمیده اضافه کرد‪ :‬در این برنامه کشوری به فعالیت انجمن های ‪ ۲۲‬گانه کانون های‬ ‫فرهنگی تربیتی نیز پرداخته می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امسال راه اندازی نگارخانه در کانون های فرهنگی تربیتی یکی از‬ ‫برنامه های مهم بزرگداشت سالگرد کانون ها ی فرهنگی تربیتی کشور را تشکیل داد‪،‬‬ ‫یاداورشد‪ ۲ :‬روز قبل نگارخانه کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده کرج با حضور‬ ‫وزیراموزش و پرورش‪ ،‬استاندار البرز و معاون پرورشی و فرهنگی این وزارتخانه مورد‬ ‫افتتاح قرارگرفت‪.‬‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش البرز ادامه داد‪ :‬دراین برنامه‬ ‫مجازی کانون های فرهنگی تربیتی گردهم امده اند تا با کارکرد‪ ،‬خالقیت افرینی و‬ ‫فعالیت ها یکدیگر در فصول مختلف کاری اشنا یی بیشتری پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬مهمترین محوربرنامه های این هفته دراین روز شمار را کانون‪ ،‬جهش‬ ‫تولید‪ ،‬ترویج فرهنگ ایثار و شهادت‪ ،‬رهروان شهید سلیمانی‪ ،‬تربیت نسل مهدوی‪،‬‬ ‫تندرستی و سالمت درایام کرونایی‪ ،‬مهارت اموزی‪ ،‬مشارکت اجتماعی ‪ ،‬فضای مجازی‪،‬‬ ‫رسانه وشبکه شاد‪ ،‬غنی سازی اوقات فراغت و پویایی و نشاط و جوانه ها تشکیل می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫فهمیده افزود‪ :‬اموزش و توانمندسازی مدیران و مربیان کانون های فرهنگی تربیتی‬ ‫ازجمله با موضوع اموزش انجمن ها‪ ،‬قران و عترت‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬انتظار و مهدویت‪ ،‬مجری‬ ‫گری‪ ،‬خبرنگاری‪ ،‬پیشگامان سالمت‪ ،‬ورزش‪ ،‬گردشگری‪ ،‬مهارت های زندگی‪ ،‬بازیهای‬ ‫رایانه ای‪ ،‬نجوم‪،‬حقوق دانش اموزی‪ ،‬هنرهای نمایشی و اوایی‪ ،‬کتاب و کتابخوانی‪ ،‬شعر‬ ‫و داستان‪ ،‬فیلم دانش اموزی و رباتیک نجوم نیز که از سی ام بهمن تا ‪ ۶‬اسفندماه سال‬ ‫جاری دربستر شبکه شاد درحال اجراست ازدیگر برنامه های هفته بزرگداشت کانون‬ ‫های کشور به میزبانی البرزاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هفته بزرگداشت کانون های فرهنگی تربیتی فرصت بسیار مناسبی است‬ ‫تا توجه و تمرکز معلمان‪ ،‬دانش اموزان و اولیا به فعالیت و ماموریت های کانون ها به‬ ‫منظور بهبود و ارتقای سطح کیفی خدمات اموزشی و پرورشی معطوف گردد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کانون های فرهنگی تربیتی یکی از مهم ترین ظرفیت های نظام تعلیم‬ ‫و تربیت در کنار مدرسه به شمارمی رود که می توانند زمینه برقراری مهارت های‬ ‫ارتباطی وحرفه ای‪ ،‬فعالیت های گروهی و شکوفایی استعدادهای نهفته دانش اموزان‬ ‫را مهیا کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس‪:‬‬ ‫تبلیغات زودهنگام داوطلبان شوراها زیر ذربین‬ ‫نظارتی قرار دارد‬ ‫محمد سعیدی‪ -‬سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به نام نویسی از داوطلبان شوراهای مناطق شهری در دهه سوم‬ ‫اسفندماه سال جاری گفت‪ :‬هرگونه فعالیت تبلیغات زودهنگام این داوطلبان زیرذربین‬ ‫نظارتی است‪.‬‬ ‫علی حدادی در نشست با خبرنگاران که در مجموعه فرهنگی ورزشی میالد کرج برگزار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬نام نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر از ‪ ۲۰‬اسفند ماه‬ ‫به مدت هفت روز اغاز می شود و اگر داوطلبی مرتکب تخلف در امر تبلیغاتی شود در‬ ‫پرونده وی ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬داوطلبان شوراهای اسالمی روستا نیز از ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬به مدت‬ ‫یک هفته نام نویسی خواهند کرد و پس از بررسی صالحیت ها در هیات های اجرایی و‬ ‫نظارتی در زمان مقرر می توانند تبلیغات رسمی داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های ساوجبالغ ‪ ،‬چهارباغ ‪ ،‬طالقان و نظراباد در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت ‪ :‬هیچ یک از نمایندگان مردم استان البرز فهرست حمایتی از داوطلبان‬ ‫انتخابات شوراها ارائه نخواهند داد و طبق قانون به وظایف خود عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‬ ‫که اگر بخواهیم در مدیریت شهری تاثیرگذاری الزم را داشته باشیم باید در بررسی‬ ‫صالحیت هادقت الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شوراها نقش مهم و تاثیرگذاری در امور شهر و روستاها دارند و باید به نقش‬ ‫کلیدی انها در توسعه و عمران این مناطق توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫حدادی در خصوص برخی اعضای شورای شهر که بنا به عللی دستگیر می شوند‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬بررسی وضعیت این افراد نیازمند کار حقوقی است اما این افراد شانس زیادی‬ ‫برای انتخابات نخواهند داشت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با بیان اینکه رعایت قانون و عدالت وظیفه خطیری است که به عهده‬ ‫ما قرار گرفته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در خصوص رد یا تایید صالحیت افراد اصل قانون اساسی‬ ‫بر برائت است مگر اینکه اسناد و مدارکی دال بر مباحث مختلف وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬اعضای هیات های نظارت بر انتخابات شهرستان ها معرفی شده‬ ‫اند و هیات های نظارت بر انتخابات شهرستان های البرز نیز انتخاب و هماهنگی های‬ ‫الزم برای شروع کار این هیئات در استان انجام شده است‪.‬‬ ‫حدادی با اشاره به اینکه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصالح انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر هیات مدیره مجلس این تغییرات‬ ‫را مصوب کنند مقرر شد در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬تحصیالت کاندیداهای ریاست جمهوری‬ ‫کارشناس ارشد و سن داوطلبان ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۵‬سال شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معیارهای رجال سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری اصالح شد و با‬ ‫دستور در صحن مجلس به انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬خواهد رسید‪ .‬در این راستا فرد داوطلب باید‬ ‫چهار سال فعالیت و سابقه اجرایی داشته باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس بیان داشت ‪ :‬میزان تحصیالت و برخورداری از علم وتجربه نقش‬ ‫موثری در مدیریت کالن کشور دارد و باید این موضوع در انتخاب داوطلبان ریاست‬ ‫جمهوری مد نظر قرار گیرد‬ ‫حدادی با بیان اینکه رسانه های نقش مهم و تاثیرگذاری در مجلس شورای اسالمی‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬اصحاب رسانه ها در هر شرایطی در خط مقدم قرار دارند و نباید قانون و‬ ‫مجلس از ان ها غافل شود‪.‬وی گفت ‪ :‬اصالح قانون در بحث رسانه در دستورکار مجلس‬ ‫قرار دارد و سعی داریم مشکالت رسانه ها برطرف شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪985‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫حق خود را از سهام عدالت بگیرید!‬ ‫شمارش معکوس برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی درحالی اغاز‬ ‫شده است که هنوز بسیاری از مشموالن نه تنها از ارزش سهام خود بی خبر هستند بلکه درمورد اهمیت اینکه‬ ‫اینده سهامشان در دست چه کسانی خواهد بود نیز اگاهی ندارند!به گزارش ایسنا‪ ،‬اردیبهشت سال جاری بود که‬ ‫ازادسازی سهام عدالت اجرایی شد و مشموالن میتوانستند یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت‬ ‫سهام خود انتخاب کنند‪ .‬بر این اساس از میان حدود ‪ ۴۹‬میلیون سهام دار‪ ،‬تنها ‪ ۱۹‬میلیون نفر روش مستقیم را‬ ‫‪ 20۳‬هزار متقاضی طرح ملی مسکن به بانک معرفی شدند‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیرعامل بیمه البرز از‬ ‫شعبه عسلویه‬ ‫مدیرعامــل و اعضای هیات مدیره بیمه‬ ‫البرز در سفر به استان بوشهر از شعبه عسلویه‬ ‫این شــرکت بازدید کردند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بیمه البرز‪ ،‬مدیرعامل بیمه البرز در‬ ‫دیدار با کارکنان شــعبه عسلویه از عملکرد‬ ‫این شــعبه اعالم رضایت کرد و گفت‪ :‬شعبه‬ ‫عسلویه خوشــبختانه سال جاری عملکرد‬ ‫خوبی داشــته اســت و در ده ماه گذشــته‬ ‫رشــد مناسبی نســبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل داشــته است‪ .‬محسن پورکیانی افزود‪:‬‬ ‫نسبت خسارت شعبه عسلویه نیز مناسب و‬ ‫‪ 31‬درصد است که حاکی از عملکرد حرفهای‬ ‫کارکنان و نمایندگان این شعبه است‪ .‬نایب‬ ‫رییس هیات مدیره بیمه البرز با تاکید بر لزوم‬ ‫توســعه فروش بیمه های خرد به ویژه بیمه‬ ‫عمر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شعبه عسلویه باید بتواند با‬ ‫بازاریابی خوب و معرفی بیمه عمر بیمه البرز‬ ‫به بیمه گزاران خود انها را به خرید بیمه نامه‬ ‫عمر ترغیب کند و از این طریق پورتفوی بیمه‬ ‫عمر خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫مشترک میان بیمه سامان و‬ ‫شبکه فروشگاهی «دارا»‬ ‫شــرکت بیمه سامان و شبکه فروشگاهی‬ ‫«دارا» به منظور ارائه خدمات متقابل‪ ،‬تفاهم‬ ‫نامه همــکاری امضا کردند‪ .‬شــرکت بیمه‬ ‫ســامان و شبکه فروشگاهی «دارا» به منظور‬ ‫ارائهخدماتمتقابل‪،‬تفاهمنامههمکاریامضا‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه‬ ‫ســامان‪،‬ایــنتفاهمنامهباموضوعهمکاری‬ ‫مشــترک در حوزه تخصیص اعتبارات خرید‬ ‫به بیمهگذاران و نمایندگیهای شرکت بیمه‬ ‫ســامان در شبکه فروشــگاهی «دارا» و نیز‬ ‫تعامل در تعریف بیمهنامههای اعتباری و ارائه‬ ‫خدماتنرمافزاری‪،‬سختافزاریومشاورهای‬ ‫با هدف تســهیل مبادله اطالعات و طراحی‬ ‫مدلهای مالی‪ ،‬به امضا رســید‪ .‬بر اساس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬شبکه پذیرندگی‪ ،‬مدلهای مالی‬ ‫و اعتباری شبکه فروشگاهی «دارا» در اختیار‬ ‫شرکتبیمهسامانقرارخواهدگرفتومزایای‬ ‫جدیدی به بیمه نامه های صادرشــده افزوده‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین خدمات مالی و اعتباری‬ ‫مشخصی در قالب وام و تسهیالت خرید از این‬ ‫طریق در اختیار شبکه فروش و بیمه گذاران‬ ‫شرکت بیمه سامان قرار خواهد گرفت‪ .‬شبکه‬ ‫فروشــگاهی «دارا» تســهیالت خرید کاال و‬ ‫مساعده یا اعتبار گردان را نیز با همین هدف‬ ‫و بر اساس نیاز بازار بیمه طراحی کرده است‪.‬‬ ‫هیات مدیره بیمه رازی با‬ ‫پیشنهاد افزایش سرمایه توسط‬ ‫مدیرعامل موافقت کرد‬ ‫پیشنهاد افزایش سرمایه در هیات مدیره‬ ‫شــرکتبیمهرازیتصویبشــد‪.‬بهگزارش‬ ‫روابطعمومیبیمهرازی‪،‬اینپیشنهادباتوجه‬ ‫بــه ماده ‪ 1۴‬قانون حداکثر اســتفاده از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی مصوب خرداد ماه ســال ‪ ۹۸‬مجلس‬ ‫شورایاسالمیوبــهمنظــوررونــقتولیـد‬ ‫و ایجـاد اشـتغال از طریـق اصـالح سـاختار‬ ‫مالـــی در راســتای افزایش توانگری مالی و‬ ‫تعمیمانواعپوششهایبیمهدرکشورتوسط‬ ‫دکترعلیجباریمدیرعاملبیمهرازیمطرح‬ ‫شد که با موافقت هیات مدیره و طبق مصوبه‪،‬‬ ‫مقرر شد تا افزایش سرمایه از محل مطالبات‬ ‫و اورده نقدی حداقل به مبلغ ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی های ثابت مانند زمین و ســاختمان و‬ ‫ســرمایه گذاری های بلند مدت انجام شود‪.‬‬ ‫یاد اورمی شــود‪ ،‬جزئیات افزایش سرمایه از‬ ‫محــل تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله رقم‬ ‫و درصــد ان پس از اتمام ارزیابی دارایی های‬ ‫اشــارهشدهتوسطهیاتکارشناسانرسمی‬ ‫دادگستری و تهیه گزارشات توجیهی متعاقبا‬ ‫اعالمخواهدشد‪ .‬بدیهیاستافزایشسرمایه‬ ‫یادشــدهمنوطبهموافقتســازمانبورسو‬ ‫اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران و تصویــب ان در مجمع عمومی فوق‬ ‫العاده سهامداران خواهد بود‪.‬‬ ‫افتتاح شعبه ابهر بیمه دانا‬ ‫بیمه دانا با هدف خدمترسانی بهینه به‬ ‫بیمهگذاران‪ ،‬شعبه جدید خود را در شهر ابهر‬ ‫افتتاحکرد‪.‬بهگزارشروابطعمومیبیمهدانا‪،‬‬ ‫شعبه ابهر شرکت بیمه دانا روز ‪ ۲۹‬بهمن ماه‬ ‫جاری‪ ،‬طی مراسمی با حضور دکتر کاردگر‪،‬‬ ‫نایــب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه‬ ‫دانا‪،‬عبدالحسینپهلوانرییسهیات مدیره‪،‬‬ ‫حسین حسینی قائم مقام مدیرعامل‪ ،‬فرامرز‬ ‫خجیر عضو هیات مدیره‪ ،‬عباس عمران پور‬ ‫معاون امور شــعب و توســعه شبکه فروش‪،‬‬ ‫اکبر بهاروند مشــاور مدیرعامل و مدیر دفتر‬ ‫حراســت‪ ،‬علی ابراهیمی بهنام سرپرســت‬ ‫منطقه ســه و ســایر اعضای هیات همراه به‬ ‫طور رسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫انتخاب کردند و حدود ‪ ۳۰‬میلیون نفر دیگر روش غیرمستقیم را برگزیدند تا سهام دار شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫استانی باشند‪ .‬این درحالی است که شاید کمتر از نیمی از این ‪ ۳۰‬میلیون نفر درمورد تاریخچه شکل گیری و نحوه‬ ‫فعالیت این شرکت ها و تاثیر عملکرد ان ها بر سرمایه خود با خبر باشند‪.‬سابقه تشکیل شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫استانی به سال های ‪ ۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۸۵‬برمیگردد‪ ،‬زمانی که نام نویسی برای سهام عدالت کلید خورد و این شرکت ها‬ ‫شکل گرفتند تا مسئول ثبت نام واجدین باشند‪ .‬درواقع مهم ترین وظیفه این شرکت ها ثبت نام مردم برای سهام‬ ‫عدالت بوده است و شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستان و استان مسئول ثبت نام‪ ،‬جمع اوری و ارسال‬ ‫مدارک برای سازمان خصوصی سازی بودند‪ .‬با گذشت سال ها و اتمام فرایند ثبت نام و اینترنتی شدن رسیدگی‬ ‫به امور مشموالن سهام عدالت‪ ،‬این شرکت ها فعالیتی برای انجام نداشتند اما همواره درخواست هایی مبنی بر‬ ‫استخدام‪ ،‬دریافت بیمه و مستمری و‪ ...‬را از سازمان خصوصی سازی مطالبه میکردند‪ .‬طی این سال ها چالش هایی‬ ‫از این قبیل بین سازمان خصوصی سازی و این شرکت ها که عمدتا خانوادگی بودند وجود داشت‪.‬‬ ‫عضوهیاتمدیرهبانکمسکنازمعرفی‪۲۰3‬هزارمتقاضیطرح‬ ‫ملی مسکن به بانک خبر داد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ 1۴1‬هزار متقاضی‬ ‫‪ ۵6۰۰‬میلیــارد تومــان اورده اولیه را واریــز کردهاند‪ .‬به گزارش‬ ‫فوقالعاده به نقل از پایگاه خبری بانک مســکن‪ ،‬محمدحســن‬ ‫علمداری با اشاره به اینکه تاکنون ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۹۵7‬نفر پذیرفته‬ ‫شده نهایی طرح اقدام ملی مسکن برای معرفی به پروژههای اقدام‬ ‫ملی مسکن به بانک معرفی شدهاند از واریز وجوه اولیه توسط ‪1۴1‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲66‬متقاضــی طبق تازهترین امار خبر داد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از محــل واریز وجــوه اولیه ‪ 1۴1‬هزار و ‪ ۲66‬متقاضی طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن تاکنون ‪ ۵6۰۰‬میلیارد تومان به پروژهها تزریق شده‬ ‫خبر‬ ‫اســت‪ .‬وی با یاداوری اینکه تاکنون ‪ ۴1۰‬پروژه (‪ ۲71۲۴‬واحد)‬ ‫به بانک معرفی شــده اســت‪ ،‬گفت‪ 7۵ :‬پروژه (‪ ۲3۹۵‬واحد) در‬ ‫دفترخانهها اماده امضای قرارداد هســتند‪ .‬همچنین‪ 71 ،‬قرارداد‬ ‫(‪ 673۴‬واحد)بــه امضا رســیده که بــرای ان تعداد نیز پرداخت‬ ‫تسهیالت انجام شده است‪.‬‬ ‫برات کریمی در نشست هماندیشی مدیران و روسای شعب بانک دی‪:‬‬ ‫انتظارسهامدارانبانکدیبرایافزایشسرمایهبهزودیمحققمیشود‬ ‫گروه بانک و بیمه‪ :‬مدیرعامل بانک دی با اشاره‬ ‫به دریافت موافقت بانک مرکزی با افزایش سرمایه‬ ‫بانک و تالش برای اخذ مجوز ســازمان بورس در‬ ‫همین راستا گفت‪ :‬با ثبت نهایی افزایش سرمایه‬ ‫در اینده نزدیک‪ ،‬انتظار طوالنیمدت سهامداران‬ ‫و کارکنــان بــرای افزایــش ســرمایه‪ ،‬بهزودی‬ ‫محقق میشــود‪ .‬به گزارش فوقالعاده به نقل از‬ ‫روابطعمومی بانک دی‪ ،‬برات کریمی در نشست‬ ‫هماندیشی مدیران و روسای شعب بانک دی که‬ ‫امروزبارعایتحداکثریپروتکلهایبهداشتیدر‬ ‫سالنتالشبرگزارشد‪،‬بابیاناینکهشیوعویروس‬ ‫کرونا طی یک ســال گذشــته تبعات مختلفی بر‬ ‫اقتصاد گذاشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه این‬ ‫بیماری نه تنها به کسبوکارهای خرد ضربه زد‪،‬‬ ‫بلکه کل اقتصاد کشور را نیز متاثر کرد‪ .‬همچنین‬ ‫ایــن ویروس بســیاری از کارکنان بانکها را نیز‬ ‫درگیر کرد و باعث درگذشت تعداد قابل توجهی‬ ‫از انها شــد که یادشــان همیشــه در دل ما زنده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به افزایش فشار ناشی از اعمال‬ ‫تحریمهای ناجوانمردانه علیه کشورمان در سال‬ ‫جاری همزمان با فشــار ناشــی از شیوع بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد نوســان در نرخ سهام بانکها‬ ‫و نیز افزایش نرخ ســود بازار بین بانکی از نتایج‬ ‫شرایط پیشامده بود که امیدواریم در سال اینده‬ ‫ایــن وضعیت بهبود یابد‪ .‬مدیرعامل بانک دی در‬ ‫ادامه به تشریح شاخصهای بهبودیافته این بانک‬ ‫در سال جاری پرداخت و اظهار کرد‪ :‬کاهش شدید‬ ‫‪ NPL‬و زیان انباشــته و افزایش بهبود کیفیت‬ ‫خدمات بانکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وصول مطالبات غیرجاری‪،‬‬ ‫فروش اموال مازاد و مدیریت هزینهها به صورت‬ ‫جدی در حال پیگیری است و بخش قابل توجهی‬ ‫از این پروژهها انجام شــده است‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫دی حرکت به ســمت صفر شدن زیان انباشته و‬ ‫سوداوری را هدف نهایی بانک خواند و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم با تالش همه کارکنان‪ ،‬بانک دی به‬ ‫زودی به جایگاه واقعی خود در نظام بانکی کشور‬ ‫برسد‪ .‬وی همچنین با تاکید بر لزوم خدمترسانی‬ ‫هرچهمطلوبتربهمشتریانبهویژهخانوادهمعظم‬ ‫شهدا و ایثارگران‪ ،‬انها را سرمایههای واقعی بانک‬ ‫خواند و از تالشهای انجام شده در شعب به منظور‬ ‫جلب رضایت حداکثری ذینفعان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫عملیاتاجراییپتروشیمیپاسارگاداغازشد‬ ‫عملیــاتاجراییپتروشــیمیپاســارگاددر‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارســیان‪،‬‬ ‫در روز پنجشــنبه ‪ 3۰‬بهمــن‪ ،‬اغــاز گردید‪ .‬به‬ ‫گــزارش روابطعمومی پاســارگاد‪ ،‬دکتر مجید‬ ‫قاســمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در این مراسم‬ ‫با اشاره به نگاه ویژه این بانک به محل احداث این‬ ‫مجتمع در منطقه محروم استان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫ایجاد اشتغال در مناطق محروم یکی از اصلیترین‬ ‫اولویتهایبانکپاســارگادمحسوبمیشودکه‬ ‫در این راستا احداث مجتمع پتروشیمی پاسارگاد‬ ‫در دســتور کار قرار گرفته اســت‪ .‬به گفته دکتر‬ ‫قاسمی‪،‬اینطرحکهدرراستایجلوگیریازصدور‬ ‫مواد خام هیدروکربوری‪ ،‬ایجاد اشتغال در مناطق‬ ‫محروم ساحلی و ایجاد درامد صادراتی چند صد‬ ‫میلیون دالری در سال‪ ،‬درست بعد از ‪۴‬ماه از اغاز‬ ‫عملیات اجرایی طرح مشابه در منطقه ازاد چابهار‬ ‫و در سواحل محروم مکران اغاز میشود؛ حاکی از‬ ‫توجه این بانک به توسعه سرمایهگذاری طرحهای‬ ‫مهــم صنعتی و معدنی در کشــور در راســتای‬ ‫سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام‬ ‫معظم رهبری است‪ .‬وی با اشاره به اینکه اجرای‬ ‫چندین طرح پتروشیمی توسط بخش خصوصی‬ ‫در این منطقه پیشبینی شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫این حال مجتمع پتروشیمی پاسارگاد اولین طرح‬ ‫بزرگ در این منطقه است که نیاز به حمایت دولت‪،‬‬ ‫صندوق توسعه ملی و دستگاههای ملی و استانی‬ ‫دارد‪.‬بنابراظهاراتمدیرعاملبانکپاسارگاد‪،‬طرح‬ ‫پتروشیمی پاسارگاد وابسته به شرکت گسترش‬ ‫انرژیپاسارگادپسازانجاممطالعاتامکانسنجی‬ ‫مفصلوکسبمجوزهایالزمبهمنظورتولیدانواع‬ ‫پلیمرها از خوراک گاز طبیعی با سرمایهگذاری در‬ ‫حدود ‪ 1.۵‬میلیارد یورو در سه فاز به اجرا خواهد‬ ‫رســید‪ .‬این مقام مســئول از اجرای فاز اول این‬ ‫پتروشــیمی شامل تبدیل گاز طبیعی به متانول‬ ‫در این روز خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬در ساخت‬ ‫تجهیزات و ماشــیناالت مــورد نیاز این طرح از‬ ‫حداکثر توان تولید داخل اســتفاده خواهد شــد‪.‬‬ ‫دکتر قاســمی در بخشــی دیگر از سخنان خود‬ ‫ضمن اشاره به سرمایهگذاریهای بانک پاسارگاد‬ ‫در حوزههای معدنی و صنایع معادن خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بانک پاســارگاد در این حوزه در حدود ‪6.۵‬‬ ‫میلیارددالرســرمایهگذاریکردهاســت‪.‬نتیجه‬ ‫کار ‪ ۴‬واحد کنســانتره به ظرفیت ‪۸‬میلیون تن‪،‬‬ ‫‪ 3‬واحد گندله ‪ ۲.۵‬میلیون تنی و ‪ 3‬واحد فوالدی‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی با بیان اینکه گام بعدی این بانک‬ ‫در حوزه صنایع فوالدی و معدنی‪ ،‬رسیدن به تولید‬ ‫‪1۰‬میلیون تن فوالد است خاطرنشان کرد‪ :‬بانک‬ ‫پاسارگاد در توسعه و سرمایهگذاری اهتمام جدی‬ ‫و پیشرویی داشته است‪ .‬این بانک جوان‪ ،‬در تاریخ‬ ‫‪ 1۵‬ســاله عمر خود‪ ،‬مراحل بلوغ را به خوبی طی‬ ‫کرده و به زودی شــاهد اقدامات بســیار موثرتر و‬ ‫در ســطح باالتر توســط ان خواهیم بود‪ .‬در این‬ ‫مجتمع پتروشــیمی محصوالتی چون متانول با‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و ‪ 6۵۰‬هزارتن‪،‬‬ ‫الفین با ظرفیت تولید ‪ 6۲۲‬هزار تن در هر ســال‪،‬‬ ‫پلــی پروپیلن با ظرفیتی بالغ بــر ‪ ۲۵۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫پلیاتیلن ســنگین با ‪31۰‬هزار تن تولید ساالنه و‬ ‫برای اولین بار در کشور با ظرفیت تولید ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تنــی اتیلن پروپیلن دی ان مونومر در هر ســال‬ ‫تولید خواهند شــد‪ .‬خوراک این مجتمع‪ ،‬بالغ بر‬ ‫‪ ۲.۴‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی در شــبانهروز‬ ‫خواهدبودکهقراراستازطریقخطلولهسراسری‬ ‫هفتمبهاینمجتمعانتقالیابد‪ .‬گفتنیاستطرح‬ ‫عظیم مجتمع پتروشیمی پاسارگاد در زمینی به‬ ‫مساحت‪16۰‬هکتار واقع در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع انرژیبر پارسیان‪ ،‬در استان هرمزگان و در‬ ‫‪ 3۰‬کیلومتری شرق منطقه ویژه اقتصادی انرژی‬ ‫پارس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بازخوانی دستاوردهای ‪ ۹‬ماهه سال ‪ ۹۹‬تضمین کرد؛‬ ‫بازخوانی دستاوردهای سالجاری شرکت‬ ‫بیمه تجارتنو نشان میدهد که با وجود شیوع‬ ‫ویروس کرونا و شــرایط اقتصادی این شــرکت‬ ‫بیمهای در شــاخصهای مالی‪ ،‬بــازده دارایی‪،‬‬ ‫حق بیمه تولیدی و افزایش ارزش ســهام رشــد‬ ‫چشمگیری داشــته است‪ .‬رشدی که اطمینان‬ ‫سهامداران و بیمه گذاران را به حدی رسانده تا‬ ‫“بــا خیال راحت تکیه کنند‪ ”.‬صورتهای مالی‬ ‫بیمــه تجارتنو حکایت از ان دارد که حق بیمه‬ ‫صادره این شرکت بیمهای در سه ماه ابتدایی سال‬ ‫جاری رقمی درحدود ‪ ۲۵۹‬میلیارد تومان بوده و‬ ‫درسه ماهه دوم سالجاری با جهشی چشمگیر به‬ ‫رقم ‪ 61۰‬میلیارد تومان رسیده و در نهایت تیم‬ ‫تالشگر این شرکت بیمهای توانسته تا پایان سه‬ ‫ماهه ســوم ســالجاری حق بیمه صادره خود را‬ ‫با رشدی ‪ ۹3‬درصدی در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته به یک هزار میلیارد تومان برساند‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه شرکت بیمه تجارتنو در‬ ‫‪ ۹‬ماهه نخســت سالجاری موفق شده تا رکورد‬ ‫بیمهتجارتنو‪،‬ماندگاردرجایگاهاولصنعتبیمه‬ ‫مجموع فروش دو ســال ‪ ۹۸‬و ‪۹7‬خود را تغییر‬ ‫دهد‪ ،‬چراکه جمع حق بیمه صادره این شرکت‬ ‫در دوســال گذشته رقمی معادل ‪ ۸7۹‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است‪ .‬گزارش های مالی مورد تایید‬ ‫حسابرســان‪ ،‬حاکی از ان است که سود خالص‬ ‫شرکت بیمه تجارتنو در سالجاری نیز با رشد‬ ‫قابل توجهی روبرو شــده چراکه سودخالص این‬ ‫شــرکت بیمهای در ســه ماهه ابتدایی سال ‪۹۹‬‬ ‫رقمــی در حدود ‪ 1۰۰‬میلیــارد تومان بوده که‬ ‫بــا همت مجموعه درپایان شــهریور به بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان رســیده اســت‪ .‬قابل توجه‬ ‫انکه سودخالص شرکت بیمه تجارتنو در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫امسال رشد ‪1۰۰۰‬درصدی را در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته تجربه کرده و به رقمی بیش‬ ‫از ‪ 3۲۰‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬در واقع سود‬ ‫خالص ‪ 137‬میلیاردی سال گذشته شرکت بیمه‬ ‫تجارتنو در مقایسه با سودخالص ‪ ۹‬ماهه امسال‬ ‫موید پیشرفت این شرکت بیمهای است ‪ .‬ناگفته‬ ‫نمانــد این موارد تنها امار مثبت شــرکت بیمه‬ ‫تجارتنو در سالجاری نیست بلکه این شرکت‬ ‫بیمه ای در تحقق سود عملیاتی هم جهش داشته‬ ‫اســت‪ .‬سود عملیاتی شرکت بیمه تجارتنو در‬ ‫ســه ماهه ابتدایی ســالجاری با بیش از دو هزار‬ ‫درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم‬ ‫‪ 1۰۰‬میلیارد تومان رســیده و با شیب صعودی‬ ‫در ماههای بعد به رشد خود ادامه داده‪ ،‬مقایسه‬ ‫ســود عملیاتی ‪ ۹‬ماهه ســالجاری این شرکت‬ ‫بیمهای با ســال گذشــته نشان از رشد و کیفیت‬ ‫عملکرد این شرکت بیمهای میدهد‪ .‬در کل سود‬ ‫عملیاتی شرکت بیمه تجارتنو در‪ ۹‬ماهه امسال‬ ‫با رشد ‪ ۹33‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل به رقم ‪ 31۰‬میلیارد تومان رســیده اســت‪.‬‬ ‫بررسی عملکرد بیمهگری شرکت بیمه تجارتنو‬ ‫نشــان میدهد که با ســکانداری نیما نوراللهی‪،‬‬ ‫سهامداران این شرکت بیمهای نیز به سود خوبی‬ ‫دست یافتهاند‪ ،‬سودخالص هرسهم این شرکت‬ ‫در پایان اذرماه ســالجاری با رســیدن به رقم‬ ‫‪1.۰6۹‬ریال نســبت به مدت مشــابه سال قبل‬ ‫‪۴7۵‬درصد رشــد داشته است‪.‬این درحالیاست‬ ‫که ســودخالص هرسهم این شرکت بیمهای در‬ ‫پایان سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۸6۰‬ریال بوده است‪ .‬شرکت‬ ‫بیمه تجارتنو تا پایان خردادماه ســال ‪ ۹۹‬سود‬ ‫انباشته خود را به رقم ‪ ۲33‬میلیارد تومان رسانده‬ ‫و با گامهای استوار موفق شده در ‪ ۹‬ماهه امسال‬ ‫ســود انباشــته خود را به بیش از ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش دهدکه نســبت به مدت مشــابه‬ ‫ســال قبل ‪ ۴۲۵‬درصد رشــد داشته است‪ .‬سود‬ ‫انباشته این شرکت بیمهای در مدت مشابه سال‬ ‫قبــل رقمــی در حدود ‪ ۵۴۰‬میلیون تومان بوده‬ ‫است‪.‬با استناد به کارنامه عملکرد‪ ،‬افق پیش روی‬ ‫شرکت بیمه تجارتنو نوید روزهای بهتر و کسب‬ ‫سود بیشتر برای سهامداران این شرکت بیمهای‬ ‫را میدهد چراکه این شــرکت بیمه ای باوجود‬ ‫جوان بودن موفق به سرمایه گذاری های پربازده‬ ‫و جذب بیمهگذاران بزرگی شــده‪ ،‬موفقیتی که‬ ‫ادامه دارد و گواه پیشــرفتهای بیشتر برای این‬ ‫شرکت بیمهای است‪.‬‬ ‫مدیر شعب با اشاره به عملکرد سال جاری‪:‬‬ ‫بانک توسعه تعاون بیش از‪4‬هزار میلیارد ریال تسهیالت در استان اذربایجان شرقی پرداخت کرده است‬ ‫مدیر شــعب بانک توســعه تعاون اذربایجان‬ ‫شــرقی از پرداخت چهار هزار و ‪ 63‬میلیارد ریال‬ ‫تســهیالت در ســال جاری با رشد ‪ 6۸‬درصدی‬ ‫نســبتبهمدتمشــابهسالگذشتهخبرداد‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه‬ ‫تعاون اذربایجان شرقی ‪ ،‬ناصر اسدی در نشست‬ ‫خبری با نمایندگان رســانه های ارتباط جمعی‬ ‫رویکرد بانک توســعه تعاون را حمایت از تعاونی‬ ‫ها و اقشار اسیب پذیر جامعه عنوان کرده و افزود‪:‬‬ ‫بانک توســعه تعاون از سال ‪ 13۸۸‬به عنوان تنها‬ ‫بانکتخصصیبخشتعاونبراساسمنویاتمقام‬ ‫معظم رهبری مبنی بر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی و‬ ‫حمایت از شرکت های تعاونی تاسیس شد‪ .‬مدیر‬ ‫شعب بانک توسعه تعاون استان اذربایجان شرقی‬ ‫گفت‪:‬رویکرداینبانکتوسعهایبودهوتالشدارد‬ ‫با پرســنلی جوان و تحصیلکرده مسیر بانکداری‬ ‫نوین را به سرعت طی کند که خوشبختانه با وجود‬ ‫جوان بودن بانک توانسته سهم بسزایی در اقتصاد‬ ‫کشور ایفا کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز بانک توسعه‬ ‫تعاون جایگاه خود را در بخش تعاون تثبیت کرده‬ ‫و در نظام بانکی کشور نیز به عنوان یک بانک پویا ‪،‬‬ ‫چابک و خالق شناخته می شود‪ .‬مدیر شعب بانک‬ ‫توســعه تعاون اذربایجان شرقی اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫استان اذربایجان شرقی بانک توسعه تعاون با ‪۲۲‬‬ ‫واحــد بانک به عنوان تنها بانک تخصصی بخش‬ ‫تعاون کشــور فعالیت مــی نماید و همچنین در‬ ‫اســتان اذربایجان شرقی طی ‪ 1۰‬ماهه اول سال‬ ‫جهش تولید این بانک افتخار دارد با همت جمعی‬ ‫همکاران مدیریت و شعب با پرداخت چهار هزار و‬ ‫‪ 63‬میلیارد ریال تسهیالت با افزایش ‪ 6۸‬درصدی‬ ‫نسبتبهمدتمشابهسالقبلباوجودمحدودیت‬ ‫ها و شــرایط کرونایی کارنامه خوبی از خود ارائه‬ ‫نماید‪.‬بنحویکهتعهداتپرداختدرمدتمشابه‬ ‫به سال قبل دو هزار و‪ ۴۲3‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین از نظر جذب منابع سپرده‬ ‫ای تا به امروز این بانک افزایش ‪ 66‬درصدی نسبت‬ ‫به‪ 1۰‬ســالاولفعالیتخوددراســتانراامسال‬ ‫تجربه کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تسهیالت پرداختی‬ ‫اســتان در ســال جهش تولید تا پایان دیماه‪1۲‬‬ ‫هزار و ‪ 3۰3‬فقره پرونده به مبلغ چهار هزار و ‪63‬‬ ‫میلیارد ریال بوده که در بخش کشــاورزی ‪3۸۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال طی‪ 7۸۲‬فقره پرونده و در بخش‬ ‫صنعت و معدن دو هزار و ‪ 117‬میلیارد ریال طی‬ ‫دو هزار و ‪ 3۹6‬فقره پرونده و در بخش مســکن و‬ ‫خدمــات بازرگانی یک هزار و ‪ ۵61‬میلیارد ریال‬ ‫طی‪ ۹‬هزار و‪ 1۲۵‬فقره پرونده پرداخت شده است‪.‬‬ ‫اسدیبابیاناینکهمجموعتسهیالتبخشتولید‬ ‫و کشاورزی که همگی در راستای تولید پرداخت‬ ‫شده است جمعاً به مبلغ دو هزار و ‪ ۵۰۲‬میلیارد‬ ‫ریال طی سه هزار و ‪ 171‬فقره پرونده تسهیالتی‬ ‫بوده اذعان داشــت‪ 6۲ :‬درصد از کل تســهیالت‬ ‫پرداختیاستانراشاملمیشود‪.‬رویکردپرداخت‬ ‫تسهیالت در سال جهش تولید در استان عمدتاً‬ ‫پرداخت تسهیالت به بخش های تولیدی بوده به‬ ‫طوری که با شناسایی واحدهای تولیدی که نقش‬ ‫مستقیمی در تولید و جلوگیری از واردات و خروج‬ ‫ارز از کشــور داشته اند از جمله صنایع پلیمری و‬ ‫پلی اورتان و سایر صنایع پرداخت تسهیالت انجام‬ ‫پذیرفته واحدهای تولیدی که در ایجاد اشــتغال‬ ‫در اســتان تاثیر مســتقیم داشته اند و در شرایط‬ ‫قدردانی مدیرعامل از روسای‬ ‫شعب برتر بانک اینده‬ ‫با حضــور مدیرعامل‪ ،‬جمعی از معاونان‬ ‫و مدیــران بانک اینده‪ ،‬از روســای شــعب‬ ‫برتــر بانک‪ ،‬تجلیل شــد‪ .‬در ایینی که روز‬ ‫پنجشــنبه‪ ،‬سی بهمن امسال در ساختمان‬ ‫مرکــزی بانک اینده برگزار شــد‪ ،‬با اهدای‬ ‫لوح تقدیر و هدایایی ارزنده‪ ،‬از روســای ده‬ ‫شــعبه برگزیده بانک اینده قدردانی شــد‪.‬‬ ‫یاداور میشود؛ این مراسم پس از برگزاری‬ ‫یازدهمین گردهمایی انالین روسای موفق‬ ‫شعب بانکهای کشور و تقدیر موسسه عالی‬ ‫اموزش بانکداری ایران از این همکاران عزیز‪،‬‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫توسط پژوهشکده بیمه صورت گرفت‬ ‫تشکیل کمیته راهبری مطالعات‬ ‫و تدوین برنامه توسعه بیمه‬ ‫های زندگی کشور‬ ‫اولین جلســه کمیته راهبری مطالعات‬ ‫و تدوین برنامه توســعه بیمههای زندگی‬ ‫کشــور شنبه ‪ ۲‬اسفندماه ‪ 13۹۹‬با حضور‬ ‫رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا برگزار‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫پژوهشکده بیمه‪ ،‬نظر به اهمیت بیمههای‬ ‫زندگی در رشد اقتصادی و همچنین‪ ،‬جهت‬ ‫نیل به اهداف و چشمانداز صنعت بیمه در‬ ‫راســتای افزایش سهم بیمههای زندگی و‬ ‫ارتقاء نقش ان در توسعه اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫پژوهشکده بیمه با تایید رئیس کل محترم‬ ‫بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،‬کمیتهای اجرایی تحت‬ ‫عنوان «کمیته راهبری مطالعات و تدوین‬ ‫برنامه توســعه بیمههای زندگی کشور» را‬ ‫به عنوان بازوی مشورتی و نهاد ارائهدهنده‬ ‫نقشــه راه صنعت بیمه در جهت توســعه‬ ‫بیمههــای زندگی تشــکیل داده اســت‪.‬‬ ‫کمیتــه راهبری مطالعات و تدوین برنامه‬ ‫توســعه بیمههای زندگی کشور متشکل‬ ‫از رئیس پژوهشــکده بیمه‪ ،‬مدیرکل برنام‬ ‫ریــزی و امــور فنی بیمه مرکــزی ج‪.‬ا‪.‬ا ‪،‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی بیمه‬ ‫مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا ‪ ،‬مدیر گروه پژوهشی بیمههای‬ ‫اشــخاص پژوهشــکده بیمه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت بیمه زندگی خاورمیانه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت بیمه باران و مدیرعامل شــرکت‬ ‫بیمــه دانــا بوده و از وظایف ان میتوان به‬ ‫تهیه نقشه راه در حوزه مطالعاتی و اجرایی‬ ‫جهت توســعه و ارتقای بیمههای زندگی‪،‬‬ ‫طراحــی مطالعات و برنامــه ریزی برای‬ ‫ارتقای ســهم بیمههای زندگی‪ ،‬راهبری‬ ‫مطالعات و تحقیقات حوزه توســعه بیمه‬ ‫زندگی‪ ،‬ارائه برنامه جامع و اســتراتژیک‬ ‫توسعه بیمههای زندگی با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاســی‬ ‫کشــور و راهبری برگزاری ســمینارها و‬ ‫نشســتهای تخصصی در راستای توسعه‬ ‫بیمههای زندگی اشاره کرد‪.‬‬ ‫تندیس سیمین جایزه مدیریت‬ ‫مالی به کارافرین رسید‬ ‫بانک کارافرین در یازدهمین جایزه ملی‬ ‫مدیریت مالی برنده تندیس سیمین شد‪ .‬به‬ ‫گــزارش روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬در‬ ‫یازدهمیــن دوره جایزه ملی مدیریت مالی‬ ‫ایــران‪ ،‬کــه با حضور جمعی از مســووالن‬ ‫کشــوری‪ ،‬مدیران شــرکتها و اســاتید‬ ‫دانشــگاه در سالن همایشهای بینالمللی‬ ‫رازی برگزار شد‪ ،‬بانک کارافرین با توجه به‬ ‫شــفافیت مالی برای چندمین سال پیاپی‬ ‫حائــز امتیــاز الزم بــرای دریافت تندیس‬ ‫ســیمین را کسب کرد‪ .‬جایزه ملی مدیریت‬ ‫مالی ایران در سه بخش تندیس‪ ،‬تقدیرنامه و‬ ‫گواهینامه به شرکتهای حائز رتبه بصورت‬ ‫ســاالنه ارائه میشــود‪ .‬در این دوره در کنار‬ ‫بانــک کارافرین دو بانک و یک اپراتور حائز‬ ‫دریافت تندیس شدند‪ .‬جایزه ملی مدیریت‬ ‫مالی ایران که از سال ‪ 13۸۹‬هرساله برگزار‬ ‫میشــود‪ ،‬بسترســاز بهبود و ارتقای سطح‬ ‫مدیریــت مالی و اقتصادی در شــرکتها و‬ ‫سازمانهای شرکت کننده است‪.‬‬ ‫افزایشسقفتسهیالتجعالهبانک‬ ‫کارگشاییبه‪ 200‬میلیونریال‬ ‫کرونایی باعث حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی‬ ‫اســتان شــده اند ‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬یکی از رسالت‬ ‫هایبانکتوسعهتعاونپرداختتسهیالتازدواج‬ ‫به زوج های جوان می باشــد که تا پایان دی ماه‬ ‫امسال مبلغ ‪ ۵۰۵‬میلیارد و ‪ 3۰۰‬میلیون ریال در‬ ‫قالب تســهیالت قرض الحسنه ازدواج طی ‪۸۸۸‬‬ ‫فقره پرونده تسهیالتی به زوج های جوان استان‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬اسدی تصریح کرد‪ :‬تسهیالت‬ ‫پرداختــی از محــل بند الف تبصره‪ 1۸‬و ماده‪۵۲‬‬ ‫طی ســال های ‪ 13۹۸‬و ‪ 13۹۹‬اجرایی شــد که‬ ‫‪ ۸۸۵‬میلیارد و ‪ ۸۲۰‬میلیون ریال از این محل به‬ ‫متقاضیان تسهیالت پرداخت گردیده است‪.‬‬ ‫میزان تسهیالت جعاله بانک کارگشایی‬ ‫تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریال افرایــش یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران‪،‬با‬ ‫تصویب هیات مدیره بانک‪،‬از این پس میزان‬ ‫تسهیالت جعاله برای هر نفر حداکثر ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریال طی یک قــرارداد و در ازای‬ ‫ترهیــن ‪ 1۰۰‬گــرم طال خواهد بــود‪ .‬باز‬ ‫پرداخت تســهیالت جعاله کارگشــایی در‬ ‫یــک قســط و حداکثر تا یک ســال انجام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬بانک کارگشایی از واحدهای‬ ‫تابعه بانک ملی ایران اســت که با سه شعبه‬ ‫در تهران (کارگشــایی مرکز‪ ،‬امیریه و امیر‬ ‫کبیر) و ‪ ۴6‬واحد در سراســر کشور فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬شعبه مرکزی این بانک در میدان‬ ‫محمدیه تهران قرار دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪985‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫کاهش قیمت طال و سکه در پی سقوط طالی جهانی‬ ‫طبق اعالم یک عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران‪ ،‬همزمان با سقوط ‪ ۵۰‬دالری بهای جهانی طال طی هفته ای‬ ‫که گذشت‪ ،‬قیمت سکه و طال نیز در این مدت با کاهش مواجه شد؛ بطوریکه هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار ‪ ۳۳‬هزار تومان و سکه‬ ‫نیز ‪ ۳۰۰‬هزار تومان افت قیمت داشته اند؛ این در حالی است با توجه به نزدیک شدن به سال جدید‪ ،‬تقاضا کمی در بازار‬ ‫بیشتر شده و نسبت به دو هفته گذشته و پیش از ان حباب سکه کمی بزرگتر شده و در محدوده ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬ایوب اکبری پور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طال داخلی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫در طول یک هفته اخیر‪ ،‬کاهش ‪ ۵۰‬دالری اونس جهانی و قرار گرفتن ان در کانال ‪ ۱۷۷۰‬دالر که از ابتدای سال جدید‬ ‫میالدی تاکنون‪ ،‬کمترین قیمت ان به حساب می اید‪ ،‬سبب کاهش قیمت ها در بازار داخلی ما نیز شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاهش قیمت اونس جهانی به دلیل رشد جهانی نرخ دالر بوده است که طبق روال‪ ،‬به نسبتی که قیمت جهانی دالر رشد‬ ‫پیدا کند‪ ،‬قیمت اونس جهانی طال پایین تر خواهد امد‪ .‬با ادامه امیدواری برای کشف و تولید واکسن کرونا در جهان و رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به نسبت ارزش دالر هم باالتر خواهد رفت و قیمت اونس جهانی بازهم پایین تر خواهد امد‪ .‬این عضو هیات مدیره‬ ‫اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد‪ :‬از انجا که قیمت جهانی طال به عنوان عامل خارجی و نرخ ارز به عنوان عامل داخلی‪،‬‬ ‫ت سکه و طال در داخل تنها تحت‬ ‫موثر بز قیمت سکه و طالی داخلی خواهند بود؛ اما طی هفته ای که گذشت‪ ،‬ریزش قیم ‬ ‫تاثیر ریزش قیمت اونس جهانی بوده است؛ چراکه در طول این هفته نرخ ارز در داخل نسبت به هفته ها پیش از ان‪ ،‬نوسان‬ ‫چندان قابل توجهی نداشته است که بخواهد تاثیر چندانی در قیمت سکه و طال داشته باشد‪ .‬بنابراین تنها عامل تاثیرگذار در‬ ‫قیمت داخلی سکه و طال در این هفته‪ ،‬همان اونس جهانی طی این هفته بوده است‪.‬‬ ‫روند نگران کننده‬ ‫افزایش نقدینگی‬ ‫پرونده پرداخت وام ودیعه مسکن‬ ‫به مستاجران‪ ،‬بسته شد‬ ‫خالقیت‪ ،‬برگ‬ ‫برنده حرفه ای ها‬ ‫روند رو به رشد نقدینگی و پایه پولی در حالی شرایط نگران کننده ای را برای اقتصاد ایران‬ ‫رقم زده که بر اساس براوردها‪ ،‬میانگین رشد ماهانه نقدینگی ‪ ۷۴‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬اقتصاد ایران همچنان بیمار است و روند برخی شاخص های‬ ‫اقتصادی در ان حکایت از بی برنامگی دولت برای کنترل این متغیرها دارد؛ چراکه به‬ ‫اعتقاد کارشناسان‪ ،‬اکنون دیگر دولت و بانک مرکزی خالق اصلی پول در اقتصاد ایران‬ ‫نیستند و این بانک های ناسالم با ترازنامه های سمی هستند که سرنوشت شاخص های‬ ‫اقتصادی را به دست گرفته اند‪.‬تحلیل امارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی هم به‬ ‫خوبی این روند را نشان می دهد؛ به این معنا که اعداد و ارقام نقدینگی و رشد پایه پولی در‬ ‫کنار ضریب فزاینده‪ ،‬حکایت از روزهای تورمی برای اقتصاد ایران دارند؛ چراکه نقدینگی‬ ‫در ده ماهه ابتدایی امسال‪ ،‬افزایش ‪ ۷۴۴‬هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬پایه پولی نیز رشد ‪ ۶۶‬هزار میلیارد تومانی را در این مدت به ثبت رسانده است‪.‬بر‬ ‫اساس امارهای رسمی‪ ،‬نقدینگی در ده ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ ،‬بالغ بر ‪ ۱.۵‬برابر شده و در عدد دقیق به ثبت رسیده‪ ۱.۷ ،‬برابری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحوی پیش رفته که به صورت ماهانه‬ ‫طی ده ماهه گذشته‪ ،‬نقدینگی ‪ ۷۴‬هزار میلیارد تومان رشد داشته است‪.‬در این میان‬ ‫اگرچه از سرعت رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه کمی کاسته شده است؛ اما همچنان‬ ‫رقم نقدینگی در اقتصاد ایران عددی بسیار خطرناک است که باید سیاست گذاران نسبت‬ ‫به ان کنترل های الزم را داشته باشند‪ .‬مروری بر این امارها حکایت از ان دارد که رقم‬ ‫نقدینگی در اسفند ‪ ۹۸‬از ‪ ۲۴۷۲‬هزار میلیارد تومانی به ‪ ۳۲۱۶‬هزار میلیارد تومانی در‬ ‫دی ماه امسال رسیده است‪.‬در واقع‪ ،‬رقم نقدینگی در فروردین سال ‪ ۹۹‬معادل ‪ ۴۱.۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬در اردیبهشت ماه ‪ ۸۰.۸‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬در خرداد ‪ ۶۲.۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬در تیر ‪ ۸۲.۶‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬در مرداد ‪ ۸۰.۱‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬در شهریور‬ ‫‪ ۷۶‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬در مهر ‪ ۶۳.۲‬میلیارد تومان‪ ،‬در ابان ‪ ۷۲.۹‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫در اذر ‪ ۹۸‬هزار میلیارد تومان و در دی ماه ‪ ۸۶.۳‬هزار میلیارد تومان اضافه شده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه دیروز اخرین مهلت بارگذاری مدارک مشموالن دریافت وام ودیعه‬ ‫مسکن در سامانه طرح اقدام ملی مسکن بود‪ ،‬پرونده دریافت این تسهیالت بسته‬ ‫شد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬ثبت نام و اعطای وام ودیعه مسکن که در تیرماه امسال‬ ‫در ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسید‪ ،‬دیروز در اخرین مرحله اجرای خود‬ ‫قرار گرفت و پرونده ان بسته شد‪.‬این برای اولین بار است که سیستم بانکی کشور با‬ ‫اعطای تسهیالت ودیعه مسکن موافقت می کرد از همین رو‪ ،‬به دلیل نبود سازوکار‬ ‫مناسب با ان‪ ،‬سامانه های بانکی در اجرای این طرح بارها با مشکالت گسترده روبه‬ ‫رو شده و عم ً‬ ‫ال روند قدرتمند شدن خانوارها برای پیدا کردن مسکن اجاره ای‬ ‫مناسب از محل این تسهیالت‪ ،‬با توقف یا کندی مواجه شد‪.‬بر اساس اعالم محمود‬ ‫محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬در حال حاضر ‪۸۲۱‬‬ ‫هزار نفر واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند که ‪ ۳۲۳‬هزار نفر مدارک‬ ‫خود را در سامانه طرح اقدام ملی بارگذاری کرده اند‪.‬این موضوع نشان دهنده‬ ‫ناامیدی بسیاری از متقاضیان دریافت این تسهیالت‪ ،‬از موفق بودن ورود به فرایند‬ ‫به دلیل سخت گیری های بانک ها بود‪.‬با توجه به اینکه بر اساس مصوبه ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬برای دریافت وام ‪ ۱۵‬میلیون تومان در شهرهای زیر ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‪،‬‬ ‫نیاز به ضامن نیست و همچنین تسهیالت ‪ ۳۰‬میلیون تومانی ودیعه یک نفر ضامن‬ ‫و وام ‪ ۵۰‬میلیون تومانی ‪ ۲‬نفر ضامن می خواهد‪ ،‬اما بانک ها هرگز به این مصوبه تن‬ ‫ندادند و تضامین سنگینی از متقاضیان مطالبه کردند‪.‬همچنین با وجود انکه بانک‬ ‫مرکزی به بانک ها هشدار داده بود که نیاز نیست تا ضامن‪ ،‬کارمند رسمی باشد و یا‬ ‫اینکه اگر چک برگشتی داشته باشد‪ ،‬باز هم چک ضامن پذیرفته است‪ ،‬اما بانک ها‬ ‫حاضر به اجرای ان نشدند‪.‬با این حال بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در نیمه دی‬ ‫ماه امسال‪ ،‬امکان ثبت نام و بارگذاری ان دسته از مشموالنی که ثبت نام کرده‬ ‫ولی مدارک خود را در سامانه طرح اقدام ملی مسکن به ادرس ‪tem.meud.ir‬‬ ‫بارگذاری نکرده بودند‪ ،‬امکان بارگذاری این مدارک تا ساعت ‪ ۲۴‬دیروز وجود داشت‪.‬‬ ‫خیاطی از جمله حرفه های دست یافتنی است که خیلی ها می توانند در ان مشغول‬ ‫به کار باشند‪ ،,‬اما خالقیت نکته مهمی است که هر کس ان را داشته باشد متمایز‬ ‫از دیگران می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ این هفته در برنامه حرفه ای شو به سراغ‬ ‫خانم وجیهه محمودی رفتیم؛ بانوی جوانی که کار خود را ‪ ۱۵‬سال پیش اغاز کرد‬ ‫و حاال برای ‪ ۲۰‬نفر اشتغالزایی کرده است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬در ‪ ۲۰‬سالگی به یکی از اموزشگاه های سازمان فنی و حرفه ای رفتم تا‬ ‫خیاطی را یاد بگیرم‪ ،‬ان روز ها انچنان عالقه ای به این کار نداشتند‪ ،,‬اما رفته رفته و‬ ‫با توجه به اینکه به این کار مشغول شده بودم عاشق این حرفه شدم تا اینکه تصمیم‬ ‫گرفتم کار خود را با جدیت ادامه دهم‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬اولین فروشم ‪ ۴۵‬هزار تومان بود و همان مقدار کم به من انگیزه داد‬ ‫تا کارم را گسترش دهم و حاال حدود ‪ ۳۰‬میلیون تومان ماهانه به کارکنان کارگاه‬ ‫خود حقوق پرداخت می کنم‪.‬‬ ‫این بانوی کارافرین که کار خود را از منزل و با یک چرخ خیاطی اغاز کرده است‬ ‫می گوید‪ ،‬همه بانوانی که با مهارت خیاطی اشنا هستند می توانند به درامدزایی‬ ‫برسند‪ ،,‬اما نکته مهم این است که در یک شاخه مث ً‬ ‫ال پوشاک بانوان یا پوشاک‬ ‫کودکان و نوجوانان حرفه ای شوند سپس به سمت شاخه های دیگر بروند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه خالقیت شرط فروش بیشتر و موفقیت در تولید کارافرینان است‬ ‫می گوید‪ :‬سختی و شکست در کار خیاطی نیز مثل حرفه های دیگر وجود دارد‪،,‬‬ ‫اما مهم این است که مقاوم باشیم و روی پای خود بایستیم و با یک شکست در جا‬ ‫نزنیم؛ این شرط موفقیت ماست که بتوانیم کار خود را با اراده و تالش و انگیزه پیش‬ ‫ببریم‪.‬برنامه حرفه ای شو هر هفته جمعه ها از خبر ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۱‬شبکه یک سیما به روی‬ ‫انتن می رود‪.‬شما می توانید سوژه های خود را در صفحه مجازی این برنامه به ادرس‬ ‫‪ herfeiisho‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون وماده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی برابر ارای‬ ‫شماره ‪139960310017002958‬و‪ 139960310017002961‬و‪ 139960310017002962‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه بندپی تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای سیدعیسی بزرگ نیا حسینی فرزند‬ ‫سیدعزیزاله به شماره شناسنامه ‪ 3071‬صادره از بابل و به شماره ملی ‪ 2062445628‬و اقای سید موسی بزرگ نیا حسینی فرزندسید عزیزاله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 34‬و به شماره ملی ‪ 2064520533‬صادره از بابل و اقای سیدصدر بزرگ نیا حسینی فرزندسید عزیزاله بشماره شناسنامه ‪ 1‬و به شماره ملی‬ ‫‪ 2064582630‬صادره از بابل هریک نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 1757/20‬متر مربع‬ ‫قسمتی ازپالک ‪-48‬فرعی از ‪-1598‬اصلی کالسه های ‪1399114410017000090‬و ‪ 1399114410017000091‬و‪1399114410017000092‬‬ ‫واقع در قریه سنگچال بخش ‪ 9‬بندپی خریداری با واسطه از مالک رسمی اقای علی اکبر محمدپور عمران محرز گردیده است ‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬ایین نامه مربوطه و به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫ازطریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی در محل الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا ‪ 2‬ماه اعتراض خورد را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪ (.‬م‪.‬الف ‪ )19909907‬محمدحبیب زاده گنجی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک بندپی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1399/12/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/23 :‬‬ ‫مفقود شده است‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید فقدان سند فروش برگ کمپانی خودرو وانت پیکان‬ ‫‪ ۱۶۰۰i‬مدل ‪ 1382‬به رنگ سفید روغنی به شماره پالک ‪ 574‬ن ‪ 42‬ایران ‪19‬‬ ‫وشماره موتور ‪ 11538208648‬شماره شاسی ‪0082909238‬‬ ‫به شماره ملی ‪۳۲۵۷۴۳۹۰۶۷‬‬ ‫متعلق به خانم فیروزه بشتام‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ‪ .‬چنانچه کسی ادعایی به خودرو‬ ‫مذکور دارد ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو‬ ‫واقع در شهرک پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید ‪( .‬کرمانشاه)‬ ‫برگ سبز موتورسیکلت تیپ‪ 200CDI‬به رنگ مشکی‬ ‫مدل‪ 1389‬به نام مصطفی اصغریان فرزند محمد اسمعیل به‬ ‫کد ملی ‪ 5209940802‬به شماره موتور ‪09003490‬و شماره‬ ‫تنه ‪ N2T200B8901455‬و شماره انتظامی ‪43473/753‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت به مناطق‬ ‫زلزله زده دنا تخصیص می یابد‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت‪ :‬پس از ارزیابی دقیق خسارات‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت به مناطق زلزله زده دنا تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور‬ ‫که شب گذشته به منظور مدیریت بحران زلزله سی سخت به استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد سفر کرده است صبح امروز از مناطق تحت تاثیر زلزله چهارشنبه‬ ‫شب بازدید و با مردم گفتگو کرد‪.‬‬ ‫نجار در جمع مردم سی سخت بر یکپارچگی در بحث خدمات رسانی به‬ ‫مردم تاکید کرد و افزود‪ :‬خسارات باید به صورت دقیق ارزیابی شود تا بتوانیم‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت تخصیص دهیم ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم در ساخت خانه ها برای استحکام سازی دقت کنند تا در‬ ‫چنین بحران هایی گرفتار نشوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد‪ :‬از رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی خواستیم که خانه های نوساز بررسی شوند و با کارشناسانی که‬ ‫نظارت بر ساختمان ها داشتند و کوتاهی کردند برخورد شده و به کمیته‬ ‫انتظامی نظام مهندسی معرفی شوند‪.‬‬ ‫سازوکار دولت برای کنترل‬ ‫قیمت و تامین کاال های شب عید‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهور از ساز و کار دولت برای کنترل قیمت و تامین‬ ‫کاال های شب عید خبر داد‪.‬اقای محمود واعظی در مصاحبه با خبرنگار‬ ‫خبرگزاری صداوسیما افزود‪ :‬در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور و وزرای‬ ‫جهاد کشاورزی و صمت و قائم مقام جدید امور بازرگانی و بازار برای پایین‬ ‫امدن قیمت های فعلی مرغ و تخم مرغ و تامین کاال های مورد نیاز شب عید‬ ‫مانند میوه و اجیل برگزار شد‪ ،‬سازوکاری مطرح شد‪.‬محمود واعظی گفت‪:‬‬ ‫وزرای جهاد کشاورزی و صمت قول دادند با جدیت این موضوع را دنبال کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش نظارت وزارت صمت نیز حدود ‪ ۳۷۰۰‬تا ‪ ۳۸۰۰‬نفر حضور‬ ‫دارند که قرار است تجهیزات مورد نیاز ان ها برای نظارت نیز بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی درباره کمک به افراد کم درامد گفت‪ :‬طبق قرار قبلی‪ ،‬کمک های ‪ ۴‬ماهه‬ ‫دولت تا فروردین ادامه دارد‪ ،‬اما هنوز تصمیم خاصی برای تامین سبد کاالی‬ ‫این افراد برای شب عید در نظر گرفته نشده است‪ ،‬چون همه امکانات را پیش‬ ‫خور کردیم‪.‬‬ ‫رصد شرکت های صوری‬ ‫برای جلوگیری از فرار مالیاتی‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی از مقابله با شرکت های صوری دارندگان کارت های‬ ‫بازرگانی یک بار مصرف و تراکنش های بانکی مشکوک برای جلوگیری از‬ ‫فرار مالیاتی خبر داد‪.‬اقای محمد مسیحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار‬ ‫خبرگزاری صداوسیما گفت‪ :‬فرار مالیاتی حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫براورد می شود که بخش عمده ای از ان مربوط به تراکنش های مشکوک‬ ‫بانکی شرکت های صوری و یا کارت های بازرگانی یکبار مصرف است‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه کوتاه کردن فرایند های مالیاتی نیز در کاهش فرار مالیاتی موثر‬ ‫بوده است افزود‪ :‬امسال میزان پرونده های مالیاتی در هیئت های حل اختالف‬ ‫‪ ۲۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬مسیحی گفت‪ :‬همچنین در ‪ ۱۰‬ماهه امسال‬ ‫همه درامد های مالیاتی پیش بینی شده محقق شده است‪.‬معاون درامد های‬ ‫مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره دریافت مالیات از امالک لوکس‬ ‫و خودرو های لوکس افزود‪ :‬در صورت نهایی شدن این موضوع در بودجه سال‬ ‫اینده زمینه را برای اجرای ان فراهم می کنیم‪.‬وی گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫با اتصال به بانک های اطالعاتی وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای‬ ‫اجرای مصوبه اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت اقای حسینعلی صمدی مرزونی با ارائه دو برگ‬ ‫استشهادیه المثنی که در دفترخانه اسناد رسمی ‪ 173‬بابل تصدیق امضاء‬ ‫شده وطی درخواست شماره ‪139921710004041804‬مورخ‪13/10/29‬‬ ‫‪ 99‬تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک شماره ‪ 1731‬فرعی‬ ‫از ‪ – 52‬اصلی بخش یازده حوزه ثبتی بابل که ذیل ثبت ‪ 9462‬صفحه‬ ‫‪ 140‬دفترجلد ‪ 53‬بنام حسینعلی صمدی مرزونی ثبت و صادرو تسلیم‬ ‫گردیددر اثر جابجایی مفقود شده را نموده است دراجرای ماده ‪– 120‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی‬ ‫انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و‬ ‫رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعتراض ارائه نگردد و‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره‬ ‫مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود‪.‬‬ ‫شهرام خسروی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک بابل‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/02 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت اقای حسینعلی صمدی مرزونی با ارائه دو‬ ‫برگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه اسناد رسمی ‪ 173‬بابل تصدیق‬ ‫امضاء شده وطی درخواست شماره ‪139921710004041805‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/29‬تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک شماره‬ ‫‪ 1730‬فرعی از ‪ – 52‬اصلی بخش یازده حوزه ثبتی بابل که ذیل ثبت‬ ‫‪ 9461‬صفحه ‪ 136‬دفترجلد ‪ 53‬بنام حسینعلی صمدی مرزونی ثبت و‬ ‫صادرو تسلیم گردیددر اثر جابجایی مفقود شده را نموده است دراجرای‬ ‫ماده ‪ – 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا چنانچه‬ ‫اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به‬ ‫اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت‬ ‫مقرراعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی بنام مالک خواهد نمود‪ (.‬م‪.‬الف ‪)19909688‬‬ ‫شهرام خسروی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک بابل‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/12/02 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪139960331057001742‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل‬ ‫حاصلی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه ‪1196‬صادره ازکرج در دودانگ مشاع‬ ‫از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 675 / 24‬مترمربع‬ ‫ازپالک ‪ 1460‬فرعی از ‪9‬اصلی واقع درماهدشت خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫پاشا اردیخانی محرز گردیده است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی‬ ‫است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت‬ ‫صادرخواهد شد ‪ / 99 / 728‬ف‬ ‫تارخ انتشارنوبت اول ‪ 1399 / 12 / 02 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 12 / 17 :‬‬ ‫محمد ابراهیم بحیرائی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد وامالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪139960331057001731‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهروز‬ ‫حاصل فرزند نادعلی به شماره شناسنامه ‪1680‬صادره ازکرج در دودانگ مشاع‬ ‫از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 675 / 24‬مترمربع‬ ‫ازپالک ‪ 1460‬فرعی از ‪9‬اصلی واقع درماهدشت خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫پاشا اردیخانی محرز گردیده است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی‬ ‫است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت‬ ‫صادرخواهد شد ‪ / 99 / 730‬ف‬ ‫تارخ انتشارنوبت اول ‪ 1399 / 12 / 02 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 12 / 17 :‬‬ ‫محمد ابراهیم بحیرائی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد وامالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪139960331057001741‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رحمان‬ ‫حاصل فرزند نادعلی به شماره شناسنامه ‪1254‬صادره ازکرج در دودانگ مشاع‬ ‫از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 675 / 24‬مترمربع‬ ‫ازپالک ‪ 1460‬فرعی از ‪9‬اصلی واقع درماهدشت خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫پاشا اردیخانی محرز گردیده است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی‬ ‫است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت‬ ‫صادرخواهد شد ‪ / 99 / 729‬ف‬ ‫تارخ انتشارنوبت اول ‪ 1399 / 12 / 02 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 12 / 17 :‬‬ ‫محمد ابراهیم بحیرائی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد وامالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪139960331009001932‬مورخ ‪ 99 / 10 / 25‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای صفروهابی ریسه فرزند علی به شماره شناسنامه ‪686‬به صورت‬ ‫شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪150‬مترمربع مفروز از پالک‬ ‫‪929‬فرعی از ‪152‬اصلی واقع درحیدراباد خریداری از مالک رسمی اقای ‪ /‬عزیز‬ ‫کهن ادیب به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده درصفحه ‪445‬دفتر ‪ 105‬محرز‬ ‫گردیده است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است درصورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد ‪790‬‬ ‫‪ / 99 /‬ف عباسعلی شوش پاشا ‪-‬رئیس ثبت اسناد وامالک‬ ‫تارخ انتشارنوبت اول ‪ 1399 / 12 / 02 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 12 / 17 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف ‪ ،‬وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۲۵۲۱‬مورخه ‪ 1399 / 6 / 24‬جلسه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫همای نقی زاده قلعه جوقی فرزند ابراهیم خلیل به شماره شناسنامه ‪۷۵۰‬صادره‬ ‫در ششدانگ قلعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ ۹۵۸‬متر مربع پالک ‪۳۲۳‬‬ ‫اصلی واقع در ساوجبالغ از مالکیت صغری و ملوک و ثریا همگی مجلسی ذیل‬ ‫ثبت صفحه‪ ۳۹۷ ،۳۹۵،۳۹۳‬و ‪۴۰۳‬دفتر ‪ ۳۴‬محرز گردیده است لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های کثیر االنتشار و‬ ‫محلی همزمان در یک تاریخ چاپ واگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس از رسید ‪ ،‬ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬در واست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد ‪ .‬م الف ‪۳۹۱ :‬‬ ‫نوبت اول ‪ 1399 / 12 / 02:‬نوبت دوم ‪1399 / 12 / 17:‬‬ ‫مهران رشیدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۲۹۳۳‬مورخ ‪ 1399 / 7 / 19‬جلسه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحدث مالکانه بال معارض متقاضی روح نواز حق‬ ‫نژاد فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ ۶۶‬صادره در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ 592 / 63‬متر مربع پالک ‪ ۴۴۶‬فرعی از‬ ‫‪۴‬اصلی واقع درهشتگرداز مالکیت على قلى درویشی از صفحه ‪ ۳۳۷‬دفتر‬ ‫‪۷۹۴‬محرز گردیده است لذا اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ‬ ‫و اگهی می شود و در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایید بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شدم الف ‪425‬‬ ‫نوبت اول ‪1399 / 12 / 2 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1399 / 12 / 17 :‬‬ ‫مهران رشیدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان توحید ‪-‬ابتدای بلوار بالل ‪ -‬ساختمان توحید طبقه ‪ 2‬واحد‪5‬‬ ‫تلفن‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪sepehr.alborz93‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪93@gmail.com‬‬ ‫پستالکترونیک‪@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه‪5:‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬اسفند ‪ 1399‬شماره ‪985‬‬ ‫خبر‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫رئیس سازمان نظام پزشکی ایران مطرح کرد؛‬ ‫پاندمی کرونا به مرزها و مردم احترام نمی گذارد‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران‪ ،‬با عنوان این مطلب که پاندمی کرونا‬ ‫به مرزها و مردم احترام نمی گذارد‪ ،‬بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری با‬ ‫واکسیناسیون تاکید کرد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمدرضا ظفرقندی‪ ،‬صبح‬ ‫جمعه در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین مجمع انجمن اسالمی جامعه‬ ‫پزشکی ایران که به صورت مجازی برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬حدود سی سال از‬ ‫تاسیس انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران می گذرد و همواره در این سال ها‬ ‫تالش کرده ایم در موضوعات مختلف اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬صنفی و‪ ...‬در کنار‬ ‫مردم باشیم و در فراز و نشیب های تاریخی و سیاسی و ازمون های سخت‬ ‫همواره برای اصالح امور گام بر داریم‪.‬وی در ادامه به توفان سهمگین کرونا‬ ‫که جامعه بشری را دچار بحران کرده است‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬نحوه مقابله با‬ ‫این بیماری در هر کشوری نمونه بارز از احترام گذاشتن به حقوق مردم در ان‬ ‫کشور است‪.‬ظفرقندی گفت‪ :‬تاخیر در تهیه واکسن در ارزیابی مدیریت کرونا‪،‬‬ ‫می تواند سالمت مردم را تهدید کند‪ .‬از همین رو‪ ،‬یک حکمرانی خوب می تواند‬ ‫از طوالنی شدن بحران و غفلت از پیامدهای کرونا و پساکرونا جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود‪ :‬قطعاً بدون نگرش صحیح و برنامه‬ ‫ریزی هدفمند‪ ،‬موجب ایجاد چالش در برون رفت از بحران کرونا خواهد شد‪.‬‬ ‫ظفرقندی ادامه داد‪ :‬قطع زنجیره انتقال بیماری از طریق واکسن معتبر‪،‬‬ ‫می تواند از سالمت مردم و گروه های اسیب پذیر محافظت کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تهیه واکسن باید فارغ از مسائل سیاسی و در اولویت کاری مسئوالن‬ ‫امر قرار بگیرد‪.‬رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران‪ ،‬با عنوان این مطلب که‬ ‫پاندمی کرونا به مرزها و مردم احترام نمی گذارد‪ ،‬افزود‪ :‬تا زمانی که این زنجیره‬ ‫قطع نشود‪ .‬هیچ کس در امان نخواهد بود‪.‬وی با اشاره به جانفشانی های جامعه‬ ‫پزشکی در دوران کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬خدمات جامعه پزشکی در دوران کرونا باعث‬ ‫شده بیش از ‪ ۳۰۰‬شهید و ده ها هزار مبتال به کرونا در کارنامه جامعه پزشکی‬ ‫ثبت شود که بابت مورد تکریم و تعظیم قرار بگیرند‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۴۰۰۰‬دستگاه ونتیالتور‬ ‫ساخت داخل در بیمارستان ها‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬چهار هزار‬ ‫دستگاه ونتیالتور که ساخت شرکت های دانش بنیان بوده است‪ ،‬خریداری‬ ‫و در اختیار بیمارستان ها قرار داده ایم‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سید کامل‬ ‫تقوی نژاد‪ ،‬صبح پنج شنبه در هجدهمین ائین پویش ره سالمت اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از ویژگی های این دوره استفاده از تمام ظرفیت های داخلی برای تجهیز‬ ‫منابع برای بهبود مراکز بهداشتی و درمانی بوده است‪.‬وی افزود‪ :‬در یک سال‬ ‫گذشته در بخشی از تجهیزات بیمارستانی مثل اکسیژن سازها فقط ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫در سال جاری تامین شده و ‪ ۶۵‬درصد از تخت ها در دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫که ‪ ۳۵‬درصد این تخت ها در امسال به بیمارستان ها اضافه شده است‪.‬تقوی‬ ‫نژاد گفت‪ :‬استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با اذن رهبر معظم انقالب‬ ‫انجام شد یکی از کمک های جدی بود که به یاری وزارت بهداشت در شرایط‬ ‫بحران امد‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین ازمایشگاه تمام خودکار ‪ PCR‬ایران‬ ‫نخستین ازمایشگاه تخصصی‬ ‫تست های مولکولی (‪ )PCR‬کشور‬ ‫مجهز به تجهیزات تمام خودکار‪،‬‬ ‫با حمایت وزارت بهداشت و‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در‬ ‫تهران افتتاح شد‪.‬‬ ‫ازمایشگاه تمام خودکار ‪ PCR‬ایرانبه‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مراسم‬ ‫افتتاح برخط نخستین ازمایشگاه تمام‬ ‫خودکار ‪ PCR‬کشور با حضور دکتر مسعود‬ ‫مردانی‪ ،‬عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا و فوق تخصص بیماری های عفونی‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این ازمایشگاه به عنوان البراتوار مرجع‬ ‫با ظرفیت بیش از ‪ ۱۰‬هزار تست در روز‬ ‫راه اندازی شده است‪ .‬ازمایشگاه ‪PCR‬‬ ‫مجهز به نخستین سیستم تمام اتوماتیک‬ ‫تست های مولکولی در ایران است‪ .‬تجهیزات‬ ‫این ازمایشگاه دارای تمام تائیدیه های ‪CE‬‬ ‫و ‪ FDA‬بوده که به عنوان باالترین‬ ‫تائیدیه های جهان در این حوزه شناخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مجهزترین ازمایشگاه تخصصی مولکولی‬ ‫ایران در فاز نخست با سرمایه گذاری نزدیک‬ ‫به دو میلیون دالر توسط بخش خصوصی‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫دکتر مردانی در مراسم افتتاح این ازمایشگاه‬ ‫گفت‪« :‬تشخیص به هنگام بیماری های‬ ‫عفونی به ویژه در همه گیری کرونا بسیار‬ ‫ضروری است و راه اندازی این ازمایشگاه‬ ‫نه تنها در حوزه کرونا بلکه در تشخیص‬ ‫به موقع سایر بیماری ها نیز می تواند کمک‬ ‫شایانی به بخش سالمت کشور و بیماران‬ ‫کند‪ .‬امیدوارم با ورود این ازمایشگاه و پایین‬ ‫امدن هزینه تست های ‪ PCR‬همه مردم‬ ‫کشور بتوانند به تشخیص کرونا دسترسی‬ ‫داشته باشند‪».‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیاز مبرم کشور به ازمایشگاه های‬ ‫تخصصی و بزرگتر تست های مولکولی و‬ ‫تاسیس مگالب ها برای براورده شدن نیاز‬ ‫به ازمایشگاه های مرجع و مدرن از جمله‬ ‫دالیل راه اندازی این ازمایشگاه است‪.‬‬ ‫ازمایشگاه یادشده مجهز به فناوری شرکت‬ ‫‪ ROCHE‬سوئیس بوده و در ایران و‬ ‫منطقه کم نظیر است‪.‬‬ ‫حامد حیدریان‪ ،‬مدیر ارشد توسعه محصول‬ ‫عالئم کرونای جهش یافته انگلیسی‬ ‫عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد‬ ‫مقابله با کرونا با بیان اینکه میزان‬ ‫بیماری در کشور رو به افزایش‬ ‫است‪ ،‬هشدار داد که اگر به همین‬ ‫منوال افزایش بیماری پیش رود‬ ‫باید منتظر موج چهارم بیماری در‬ ‫کشور باشیم و به هر حال هر موجی‬ ‫از بیماری که ایجاد شود با مرگ و‬ ‫میر و تعداد زیادی بستری بیماران‬ ‫و بیماران بدحال همراه است‪.‬‬ ‫دکتر مینو محرز در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫درباره وضعیت بیماری کووید‪ -۱۹‬در‬ ‫کشور و احتمال بروز موج چهارم به عنوان‬ ‫یک پیک خطرناک‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بیماری در حال افزایش است و به صورت‬ ‫بدی دارد میزان بیماری باال می رود‪.‬‬ ‫زیرا گردش ویروس جهش یافته ای که‬ ‫در انگلیس جهش پیدا کرده‪ ،‬در حال‬ ‫افزایش است و این ویروس هم سرعت‬ ‫انتقال بسیار باالیی دارد‪.‬وی افزود‪ :‬البته‬ ‫باید توجه کرد که وقتی تعداد بیماران‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬تبعا تعداد بیماران بدحال و‬ ‫نوع شدید بیماری و کشندگی هم بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬سرعت انتقال ویروس جهش‬ ‫یافته انگلیسی بسیار بسیار باالست و بر‬ ‫همین اساس می تواند تعداد بیماران بدحال‬ ‫و میزان مرگ و میر را با افزایش تعداد‬ ‫بیماران در افراد‪ ،‬افزایش دهد‪.‬محرز گفت‪:‬‬ ‫عالئم این ویروس جهش یافته انگلیسی با‬ ‫ویروس قبلی تفاوتی ندارد‪ .‬صرفا قدرت‬ ‫سرایتش بسیار باالتر است‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر در استانه تعطیالت‬ ‫نوروز هستیم و مردم از خانه ها بیرون‬ ‫امده اند و رفت و امد دارند و همین موضوع‬ ‫منجر به افزایش بیماری شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت ُرش پارس نیز در افتتاح این‬ ‫ازمایشگاه گفت‪ :‬تفاوت این ازمایشگاه با‬ ‫سایر ازمایشگاه های کشور در سرعت و‬ ‫دقت باالی اماده سازی نتایج تست ها است‪.‬‬ ‫در مرحله اول‪ ،‬این ازمایشگاه با ظرفیت‬ ‫هفت هزار تست در روز فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬وی همچنین افزود‪ :‬در فاز های‬ ‫بعدی این ازمایشگاه خدمات خود را در‬ ‫زمینه تست های غربالگری خون‪ ،‬پالسما و‬ ‫سرطان های مختلف نیز ارائه خواهد داد و‬ ‫قابلیت اضافه کردن تست های جدید با توجه‬ ‫به نیاز کشور را دارد‪.‬‬ ‫شرکت ‪ ROCHE‬همواره در ارائه‬ ‫راهکار های روز دنیا در زمینه تشخیص‬ ‫ازمایشگاهی پیشگام بوده و به دلیل نیاز‬ ‫ایران به راهکار های نوین تشخیصی در‬ ‫راه اندازی این ازمایشگاه با شرکت های‬ ‫ایرانی همکاری کرده است‪.‬‬ ‫نخستین ازمایشگاه تخصصی تست های‬ ‫مولکولی (‪ )PCR‬کشور مجهز به‬ ‫تجهیزات تمام خودکار‪ ۳۰ ،‬بهمن با حمایت‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تهران‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫به محض اینکه مردم کرونا را فراموش‬ ‫می کنند و پروتکل های بهداشتی را جدی‬ ‫نمی گیرند‪ ،‬کرونا افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫توصیه ما این است که مانند گذشته عمل‬ ‫کنند‪.‬این متخصص عفونی ادامه داد‪:‬‬ ‫خواهشم از مردم این است که اصال از حاال‬ ‫برای عید برنامه ریزی نکنند؛ چراکه اصال‬ ‫مشخص نیست که وضعیت بیماری به چه‬ ‫صورت پیش می رود‪ .‬تنها اقدامی که باید‬ ‫انجام شود‪ ،‬رعایت پروتکل ها مانند حفظ‬ ‫فاصله گذاری فیزیکی‪ ،‬استفاده از ماسک‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬محرز تاکید کرد‪ :‬اگر به همین‬ ‫منوال افزایش بیماری پیش رود باید منتظر‬ ‫موج چهارم بیماری در کشور باشیم و به هر‬ ‫حال هر موجی از بیماری که ایجاد شود با‬ ‫مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران‬ ‫و بیماران بدحال همراه است‪ .‬باید سعی‬ ‫کنیم که موج جدیدی از بیماری در کشور‬ ‫ایجاد نشود‪.‬‬ ‫جان باختن ‪ ۷۷‬بیمار کرونایی‬ ‫در شبانه روز گذشته‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ ۷۷ :‬بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته جان باختند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪​،‬خانم دکتر سیماسادات الری افزود‪ :‬از دیروز‬ ‫تا امروز (‪ ۱‬اسفند ‪ )۱۳۹۹‬و بر اساس معیار های قطعی تشخیصی‪ ۸۰۱۷ ،‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شدند که ‪ ۶۷۸‬نفر از انان بستری شدند‪.‬‬ ‫دکتر الری افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به یک میلیون و ‪ ۵۸۸‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۹‬نفر رسید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه تاکنون یک میلیون و ‪ ۳۳۱‬هزار و ‪ ۱۶۲‬نفر‬ ‫از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬سخنگوی وزارت بهداشت‬ ‫گفت‪ ۳۶۶۹ :‬نفر از مبتالیان به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها‬ ‫تحت مراقبت قرار دارند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۳۳۰‬هزار و ‪ ۸۹۸‬ازمایش‬ ‫تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬خانم الری افزود‪ :‬بر اساس اخرین‬ ‫تحلیل ها‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۱۱‬شهرستان در وضعیت قرمز‪ ۵۲ ،‬شهرستان در وضعیت‬ ‫نارنجی‪ ۲۱۷ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۱۶۸‬شهرستان در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین اعالم کرد‪ :‬شهر های ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر ماهشهر‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت‬ ‫ازادگان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬شادگان‪ ،‬شوشتر‪ ،‬کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫افشانه های کرونا با صحبت کردن فرد الوده‪ ،‬به محیط اطراف پرتاب می شود‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬سرعت انتشار افشانه ها با بلند صحبت کردن فرد مبتال‬ ‫به کرونا تا ‪ ۵۰‬برابر بیشتر می شود‪.‬خانم دکتر سیما سادات الری افزود‪ :‬طبق تحقیقات‬ ‫انجام شده‪ ،‬ریز قطرات و افشانه های کرونا با صحبت کردن فرد الوده به محیط اطراف‬ ‫پرتاب می شود و ساعت ها در محیط های فاقد تهویه مناسب‪ ،‬باقی می ماند‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫سرعت انتشار افشانه ها با بلند صحبت کردن فرد مبتال تا ‪ ۵۰‬برابر بیشتر می شود‬ ‫بنابراین مردم در صورت حضور در اماکن عمومی مانند مترو ضمن ماسک زدن و رعایت‬ ‫فاصله اجتماعی تا حدممکن از صحبت کردن پرهیز کنند‪.‬‬ ‫تعرفه های پزشکی ‪ ۱۴۰۰‬چگونه تعیین می شود‬ ‫معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران‪ ،‬در ارتباط با وضعیت تعرفه های‬ ‫پزشکی در سال ‪ ۱۴۰۰‬توضیحاتی ارائه داد و گفت‪ :‬در سال اینده دو سیاست تعرفه ای‬ ‫را در پیش گرفته ایم‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمد جهانگیری‪ ،‬شامگاه پنج شنبه در‬ ‫پنل صنفی بیست و هشتمین اجالس سالیانه انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران که‬ ‫به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تعرفه یکی از نمادهای اقتصاد سالمت است‬ ‫که همواره با چالش های زیادی در حوزه اقتصادی کشور مواجه بوده ایم‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که تعرفه ها همواره توسط دولت تعیین می شود و نظارت ها‬ ‫هم تا حدود زیادی امکان پذیر است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس چند مطالعه ای که انجام دادیم‪،‬‬ ‫توانستیم در پایان سال ‪ ،۹۸‬قیمت تمام شده ویزیت‪ ،‬هتلینگ و بعضی خدمات ددیگر‬ ‫پزشکی و البته دندانپزشکی را احصا کنیم‪.‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬البته نرخ ویزیت را قبل‬ ‫از گران شدن بنزین احصا کرده ایم‪.‬وی افزود‪ :‬در هر صورت امسال توانستیم به صورت‬ ‫سیستماتیک‪ ،‬نرخ رشد تعرفه ها را داشته باشیم‪ .‬معاون فنی و نظارت سازمان نظام‬ ‫پزشکی ایران‪ ،‬به عدالت تعرفه ای بر اساس کتاب ارزش های نسبی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه یکی از مشکالت جامعه پزشکی‪ ،‬پرداخت های پلکانی است‪ .‬در حالی که بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد بستری ها در بخش دولتی انجام می شود‪ ،‬چرا باید فقط ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تعرفه پزشکی به پزشک پرداخت شود‪ .‬این یک اجحاف در حق جامعه پزشکی است‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫دهیاری اغچه حصار درنظر دارد با عنایت به مصوبه شماره دپ‪/۶۹۹/‬س‪ ۴‬مورخ ‪ 99/۱۰/4‬شورای‬ ‫اسالمی پروژه جدولگذاری و زیرسازی خیابان سیدالشهدا ع با مشخصات زیر اقدام نماید؛‬ ‫‪ -۱‬مبلغ پروژه ‪ ۹/۶۹۳/160/460‬ریال‬ ‫‪-۲‬مدت انجام پروژه ‪ ۳‬الی ‪ ۵‬ماه‬ ‫‪ -۳‬مهلت دریافت اسناد ‪ ۷‬روز بعداز انتشار‬ ‫‪ -۴‬مهلت تحویل تا تاریخ ‪۹۹/۱۲/5‬‬ ‫‪-۵‬پرداخت بدون پیش پرداخت و کلی بصورت اقساطی میباشد و شرکت کنندگان هرگونه‬ ‫اعتراضی را از خود سلب می نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬میزان سپرده ‪ ٪۵‬پیشنهادی میباشد‪.‬‬ ‫مهندس روستافر دهیار اغچه حصار‬ ‫ادرس؛ بخش چهارباغ ‪ -‬روستای اغچه حصار خیابان سیدالشهدا ع دفتر دهیاری‬ ‫شماره تماس ‪۰۲۶-۴۴۵۸۴۰۰۸ ۴۴۵۸۴۰۰۷‬‬ ‫شهرداری مسجدسلیمان‬ ‫دعوت نامه اگهی مزایده‬ ‫مرحله اول ‪-‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق‬ ‫مزایده عمومی یک مرحله ی بین افراد واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫عنوان مزایده‬ ‫فروش یک دستگاه خودرو سانتافه مدل ‪ ۲۰۱۷‬نیمه فول به رنگ سفید صدفی‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی »‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره (‪۱۰۷۲۰۰۰۱۰۲( ،)۲۰۹۹۰۰ ۱۰۷۲۰۰۰۱۰۱‬‬ ‫‪ )۲۰۹۹۰۰ ۱۰۷۲۰۰۰۱۰۴( ، )۲۰۹۹۰۰ ۱۰۷۲۰۰۰۱۰۳( ،)۲۰۹۹۰۰‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی‬ ‫پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫نوع برگزاری‬ ‫مبلغ ب راورد (ریال)‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫مدت (ماه)‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات خاکی‪ ،‬زیرسازی و‬ ‫ترمیم ن وار حفاری‪ ،‬جدول‬ ‫گذاری و اسفالت در ناحیه‬ ‫صنعتیشهیدحبیبینخجیروان‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪7/804/842/665‬‬ ‫‪400/000/000‬‬ ‫راه و ت رابری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اج رای شبکه برق فشار متوسط‬ ‫شهرک صنعتی زاویه‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزی ابی‬ ‫‪11/061/528/141‬‬ ‫‪560/000/000‬‬ ‫نیرو‪+‬تاییدیه‬ ‫شرکت برق‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زیرسازی و اسفالت‪ ،‬جدول‬ ‫گذاری و اصالح سردرب ناحیه‬ ‫صنعتین راق‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪4/868/104/838‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫راه و ت رابری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫احداث ساختمان اتش نشانی در‬ ‫شهرک صنعتی غرق اباد‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزی ابیکیفی‬ ‫‪12/681/598/138‬‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫ابنیه‬ ‫‪8‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪:‬‬ ‫بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اوراق مشارکت و یا واریز‬ ‫نقدی به حساب جاری منابع داخلی به شماره حساب ‪ ۴۰۰۱۱۰۳۵۰۶۳۷۵۹۷۴‬نزد بانک مرکزی‬ ‫قیمت پایه‬ ‫‪ 4/000/000/000‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مزایده‬ ‫‪ 200 / ۰۰۰ / 000‬ریال بحساب ‪ ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹‬بانک ملی به نام شهرداری مسجدسلیمان‬ ‫بهای فروش‬ ‫اسناد‬ ‫‪ 1 / ۰۰۰ / 000‬ریال بحساب ‪ 01۱۰۰۲۲۹۹ ۶۰۰۴‬بانک ملی به نام شهرداری مسجد سلیمان‬ ‫برنامه درمانی‬ ‫مزایده‬ ‫خبر‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/12/03‬باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1399/12/10‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1399/12/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز شنبه مورخ ‪1399/12/23‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫تاریخ پایان دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات‬ ‫جلسه افتتاح پاکات‬ ‫‪1399/12/2‬‬ ‫‪1399/12/6‬‬ ‫‪1399/12/12‬‬ ‫‪1399/12/12‬‬ ‫‪ - 1‬محل دریافت و تحویل اسناد امور قراردادها شهرداری مسجدسلیمان می باشد‬ ‫‪ - ۲‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ارائه می گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های‬ ‫الف‪:‬‬ ‫ادرس اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی تلفن ‪08633443209‬‬ ‫کارشناس ذیربط تلفن ‪ ۰۸۶۳۳۴۴۳۳۱۱‬امور قراردادها‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز‬ ‫تماس ‪ ۰۲۱۴۱۹۳۴‬دفتر ثبت نام‪ ۰۲۱۸۹۶۹۷۳۷ :‬و ‪۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1015

روزنامه سپهرایرانیان 1015

شماره : 1015
تاریخ : 1400/01/22
روزنامه سپهرایرانیان 1014

روزنامه سپهرایرانیان 1014

شماره : 1014
تاریخ : 1400/01/21
روزنامه سپهرایرانیان 1013

روزنامه سپهرایرانیان 1013

شماره : 1013
تاریخ : 1400/01/19
روزنامه سپهرایرانیان 1012

روزنامه سپهرایرانیان 1012

شماره : 1012
تاریخ : 1400/01/18
روزنامه سپهرایرانیان 1011

روزنامه سپهرایرانیان 1011

شماره : 1011
تاریخ : 1400/01/17
روزنامه سپهرایرانیان 1010

روزنامه سپهرایرانیان 1010

شماره : 1010
تاریخ : 1400/01/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!