روزنامه سپهرایرانیان شماره 984 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 984

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 984

روزنامه سپهرایرانیان شماره 984

‫روحانی‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت خبرداد‬ ‫سالح کشتار جمعی‬ ‫در برنامه دفاعی ما‬ ‫جایی ندارد‬ ‫ایران در ماه های اینده تولید کننده و صادر کننده واکسن کرونا‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬همانطور که بارها گفته ایم در برنامه دفاعی کشور جایی‬ ‫برای سالح کشتارجمعی از جمله سالح هسته ای وجود ندارد و این نظر قاطع‬ ‫نظام است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی اظهار کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران نمی خواهد دارنده‬ ‫سالح هسته ای باشد‪ ،‬نمی خواهد نگهدارنده سالح هسته ای باشد و به طریق اولی هیچ وقت‬ ‫نمی خواهد از سالح هسته ای استفاده کند‪.‬رییس جمهوری گفت‪ :‬این نه نظر امروز ما هست و نه‬ ‫نظر ‪ ۲‬و سه و چهار سال پیش ما است‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫از سرگیری صادرات کاال از بازارچه مرزی‬ ‫دوغارون به صورت محدود‬ ‫‪2‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬مدیریت کشور در دوره‬ ‫تحریم های اخیر شاهکار کرد‬ ‫استفاده امداد خودرو های‬ ‫غیر مجاز از قطعات تقلبی‬ ‫ساز و کار جدید سفر های نوروزی‬ ‫منوط به همکاری مردم‬ ‫اثربخشی قطعی واکسن ایرانی‬ ‫روی کرونای انگلیسی‬ ‫»‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی پنجشنبه ‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪984‬‬ ‫‪18 february 2021‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫در مراسم گرامیداشت قیام تاریخی ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۵۶‬‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬عمل طرف مقابل در‬ ‫برجام را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫« تجدید مزایده عمومی»‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری اق قال در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 2‬مورخه ‪ 1399 / 07 / 13‬شورای ترافیک شهرستان و مصوبه شماره ‪ 368‬مورخه ‪ 1399 / 07 / 28‬شورای اسالمی شهرستان اق قال ‪ ،‬طرح‬ ‫پارکومتر را در فاز اول از پل شهید باهنر تا چهار راه پمپ بنزین و میدان قدس تا پل تاریخی به مدت ‪ 2‬ماه و قابل تمدید تا یک سال را به صورت استیجاری از طریق مزایده عمومی و با جزئیات‬ ‫مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده ‪ 5099092253000007‬به شرکت های صالحیت دار واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در مزایده محقق سازد ‪ .‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه ‪ 1399 / 11 / 30‬می باشد‪.‬‬ ‫‪- 1‬تعداد جایگاه های براوردی حدود ‪ 130‬جایگاه ‪ ،‬قیمت پایه کارشناسی از قرار ماهیانه هر جایگاه ‪( 140.000‬یک صد و چهل هزار ریال)می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬پشنهاد دهندگان بایستی مبلغ ‪ 21.840.000‬ریال نقدا ً بعنوان سپرده شرکت در مزایده ‪ ،‬به حساب جاری سپرده شهرداری به شماره ‪ 3100003082003‬نزد بانک ملی اق قال واریز و فایل اسکن‬ ‫شده فیش فوق را در سامانه بارگزاری نمایند‪ .‬به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬سپرده نفرات اول تا سوم در صورت عدم انعقاد قرارداد به نفع شهرداری ضبط می گردد‪.‬‬ ‫‪- 4‬در صورت افزایش یا کاهش تعداد جایگاه ها به هر دلیل میزان اجاره بهای جایگاه ای مذکور پس از محاسبه طی صورتجلسه ای از مبلغ اجاره بها کسر یا افزوده می گردد‪.‬‬ ‫‪- 5‬نصب تابلوی عالئم و مشخصات بر عهده شهرداری و خط کشی جایگاه ها بر عهده بهره بردار اق قال می باشد‪.‬‬ ‫‪- 6‬حفظ ‪ ،‬سرویس و نگهداری کلیه امکانات محل جایگاه ها از زمان تحویل بر عهده بهره بردار می باشد‪.‬‬ ‫‪- 7‬تامین نیروی انسانی و امکان تهیه اعتبار شارژ پالک هر اتومبیل در بهترین شرایط در سراسر مسیر اجرای طرح بر عهده بهره بردار می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار و هزینه اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪- 9‬مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ‪ :‬پنج شنبه ‪ 1399 / 11 / 30‬لغایت سه شنبه ‪ 1399 / 12 / 12‬ساعت ‪ 14:30‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪- 10‬مهلت زمانی ارائه پیشنهادات تا ساعت ‪ 14:30‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 14‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 11‬زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 16‬می باشد‪.‬‬ ‫‪- 12‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداری اق قال مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪- 13‬برنده مزایده بایستی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 20‬نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت برابر مقررات عمل‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ - 14‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد‪.‬‬ ‫شماره تماس‪017 - 34527973 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر اق قال‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪984‬‬ ‫از سرگیری صادرات کاال از بازارچه مرزی دوغارون به صورت محدود‬ ‫انتقال کاالهای صادراتی فسادپذیر از جمله میوه و سبزیجات به افغانستان از بازارچه مرزی دوغارون که‬ ‫در پی اتش سوزی گمرک اسالم قلعه کشور همسایه متوقف شده بود امروز از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مرکز خراسان رضوی‪ ،‬مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫بازارچه دوغارون که در نقطه مقابل مرزی در خاک افغانستان قرینه ندارد در جریان حادثه برای گمرک‬ ‫جهانگیری‪ :‬مدیریت کشور در دوره‬ ‫تحریم های اخیر شاهکار کرد‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مدیریت کشور در دوره‬ ‫تحریم های اخیر شاهکار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬جفا در حق مدیران کشور است‬ ‫که همه فراموش کنند که امریکا با ما وارد جنگ اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در‬ ‫سیزدهمین جشنواره کارافرینان برتر ملی که در سالن همایش تالش‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدوار هستم که همه دوستان در مسئولیت و رسالتی‬ ‫که در تولید و ایجاد اشتغال و توسعه کشور دارند بتوانند کارهای بزرگ‬ ‫و مهم و مفیدی انجام دهد‪.‬معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫طرفی این روزها متعلق به روزهای ابالغی سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫است و از طرف دیگر به نظر می رسد ما در ایام پایانی جنگ اقتصادی که‬ ‫علیه کشورمان به راه انداخته بودند‪ ،‬هستیم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬قاعدتا‬ ‫خوب بود که یک ارزیابی واقع بینانه ای نه دور از انصاف و نه اغراق امیز‬ ‫از عملکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی خصوص ًا در این سه سال اخیر‬ ‫انجام می گرفت‪ .‬من به عنوان کسی که مسوولیت بیشتری در اقتصاد‬ ‫مقاومتی دارم و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور هستم‬ ‫شاید بهتر از دیگران بتوانم در این ارتباط اظهار نظر و صحبت کنم‪.‬‬ ‫جهانگیری ادامه داد‪ :‬کشور در ‪ ۲‬دوره در تحریم قرار گرفت؛ یکی در‬ ‫سال ‪ ۸۹‬که تحریم های شورای امنیت شروع شد‪ .‬تحریم های بسیار‬ ‫سختی بود و کشور را در یک محدودیت های جدی قرار دادند‪ .‬هم بخش‬ ‫نفت‪ ،‬هم بانک و هم حمل و نقل تحریم شد‪.‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ان زمان با اینکه گفته می شد تحریم ها‪ ،‬تحریم های شورای‬ ‫امنیت است و همه کشورهای پنج به عالوه یک و اعضای شورای‬ ‫امنیت در تصویب تحریم ها نقش داشتند‪ .‬البته تحریم های اتحادیه اروپا‬ ‫و تحریم های یکجانبه امریکا هم بود اما هم میزان تحریم ها مشخص‬ ‫بود یعنی ما از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه نفت صادر می کردیم از‬ ‫زمانی که شروع کردند تحریم گفته شد که هر ‪ ۶‬ماهی یک میزانی از‬ ‫فروش نفت ایران کم می شد‪.‬وی گفت‪ :‬شهریور ‪ ۹۲‬فروش نفت به یک‬ ‫میلیون بشکه نفت رسید‪ .‬یعنی ما در سال ‪ ۹۲‬اجازه داشتیم یک میلیون‬ ‫بشکه نفت صادر کنیم‪ .‬کشورها هم مشخص شده بود مث ً‬ ‫ال معلوم بود‬ ‫که ما به چه میزان باید به چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره جنوبی و ژاپن صادر‬ ‫کنیم‪ .‬برای هر کدام هم یک سقف مشخصی گذاشته بودند بنابراین‬ ‫میزان صادرات ما مشخص بود‪.‬جهانگیری یاداورشد‪ :‬امکان جابجایی‬ ‫پول را محدود کرده بودند ولی با یک میلیون بشکه صادرات در ان‬ ‫دوره‪ ،‬درامد خوبی نصیب کشور می شد‪ .‬اوایل تحریم که سال ‪ ۹۰‬بود‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون و خورده ای نفت صادر می شد ما در ان سال ‪ ۱۱۹‬میلیارد‬ ‫دالر درامد نفت داشتیم‪.‬‬ ‫بودجه‪ ،‬بودجه زندگی مردم است‬ ‫نه دولت و مجلس‬ ‫رئیس مجلس با بیان این که بودجه نه متعلق به مجلس است و نه‬ ‫دولت گفت‪ :‬این بودجه‪ ،‬بودجه مردم است و پیش از هر تصمیمی که‬ ‫می گیریم باید زندگی مردم را مقابل چشمان مان تصور کنیمبه گزارش‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت‪ ،‬اقای قالیباف که صبح‬ ‫امروز در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سخن می گفت‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اغاز بررسی الیحه اصالح شده بودجه در این کمیسیون تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫افزایش دستمزد و حقوق باید عدالت را رعایت کنیم و این وظیفه مهم ما‬ ‫در پیشگاه مردم و خداوند است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در تصمیم گیری درباره بودجه ‪ ۱۴۰۰‬باید عالوه بر اینکه‬ ‫برای یک سال اینده فکر می کنیم باید تالش کنیم نگاه بلند مدت داشته‬ ‫باشیم چراکه متاسفانه تاکنون بودجه های ساالنه از برنامه های ‪ ۵‬ساله‬ ‫تبعیت نکرده اند و برنامه های ‪ ۵‬ساله هم از سند باالدستی یعنی سند‬ ‫‪ ۲۰‬ساله تبعیت نکرده اند لذا وقتی به عملکرد این برنامه ها نگاه می کنیم‬ ‫می بینم گزارش قابل دفاعی از اجرای این برنامه ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس اضافه کرد‪ :‬دلیل این اسیب این است که همیشه قوانین‬ ‫را یکساله و مقطعی دیده ایم و یا ان را به یک جغرافیا یا نهاد خاص‬ ‫محدود کرده ایم لذا تاجایی که ممکن است نباید از اصول برنامه توسعه‬ ‫ششم خارج شویم‪ .‬وی با بیان این که اصالح ساختار بودجه نیز نه مسئله‬ ‫مجلس است نه دولت بلکه مسئله نظام جمهوری اسالمی و مردم است‬ ‫گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب نیز دستور و تاکید ویژه برای اصالح ساختار‬ ‫بودجه داشته اند لذا هیچ تصمیم و مصوبه و حتی مصلحتی نباید ما را‬ ‫از اصالح ساختار بودجه دور کند‪.‬اقای قالیباف در عین حال گفت‪ :‬واضح‬ ‫است که اصالح ساختار بودجه در یک سال امکان پذیر نیست‪ ،‬اما این‬ ‫به ان معنا نیست که ان را به سال بعد یا سال های بعد موکول کنیم‪ .‬این‬ ‫همان اشتباهی است که در گذشته انجام شده و در نتیجه گام جدی و‬ ‫اساسی برای اصالح ساختار بودجه برداشته نشده است‪.‬‬ ‫مرزی کشور همسایه اسیب ندید اما بخاطر وضعیت بحرانی ان سوی مرز با هدف پیشگیری از هرگونه‬ ‫حادثه‪ ،‬فعالیتش از عصر شنبه ‪ ۲۵‬بهمن ماه جاری متوقف شده بود‪ .‬هادی حقیقی افزود‪ :‬با از سرگیری‬ ‫محدود مراوده تجاری مرزی در دوغارون ‪ -‬اسالم قلعه با حرکت امروز کامیونهای حامل کاالهای‬ ‫صادراتی فسادپذیر به مقصد افغانستان انتظار می رود با پیگیری جدی و مستمر بازرگانان افغان اسیبهای‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وارده به تاسیسات گمرک مرزی کشور همسایه ظرف مدت کمتر از یک هفته بازسازی و جبران شده تا‬ ‫فعالیت تجارت مرزی به روال سابق خود بازگردد‪ .‬بازارچه مرزی دوغارون با ‪ ۴۲‬غرفه فعال‪ ،‬ساالنه ‪۶۰۰‬‬ ‫قلم کاال را از خراسان رضوی به فغانستان صادر می کند‪ .‬عمده کاالهای صادراتی از این بازارچه مرزی‬ ‫شامل مصالح ساختمانی‪ ،‬میوه و تره بار‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬مصنوعات فلزی و پالستیکی‪ ،‬فرش و موکت است‪.‬‬ ‫در مراسم گرامیداشت قیام تاریخی ‪ ۲۹‬بهمن ‪۱۳۵۶‬‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬عمل طرف مقابل در برجام را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬من می خواهم‬ ‫امروز فقط همین یک کلمه را درباره برجام بگویم؛ ما‬ ‫حرف و وعده خوب‪ ،‬زیاد شنیده ایم که در عمل‪ ،‬نقض و‬ ‫ضد ان عمل شده است‪ .‬حرف فایده ندارد‪ ،‬وعده فایده‬ ‫ندارد‪ ،‬این بار فقط عمل‪ .‬اگر از طرف مقابل عمل ببینیم‪،‬‬ ‫ما هم عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفترمقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای صبح امروز (چهارشنبه) در ارتباط تصویری‬ ‫با شماری از مردم تبریز‪ ،‬قیام تاریخی و فراموش نشدنی ‪ ۲۹‬بهمن‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬را فقط گوشه ای از افتخارات فراوان مردم این خطه خواندند و‬ ‫با اشاره به استمرار دشمنی سلطه گران به علت مخالفت ملت ایران با‬ ‫هنجارهای نظام سلطه افزودند‪ :‬انقالب اسالمی دستاوردهای عظیمی‬ ‫داشته است که باید از انها برای رفع نقاط ضعف و غیرقابل قبول‬ ‫همچون مشکالت معیشتی و فاصله طبقاتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ایشان حضور پرشور مردم را در انتخابات سال اینده ریاست جمهوری‬ ‫و در درجه بعد‪ ،‬انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین اینده کشور‬ ‫خواندند و درباره برجام نیز گفتند‪ :‬جمهوری اسالمی این بار وعده و‬ ‫حرف نمی پذیرد و مالک‪ ،‬فقط عمل طرف مقابل است‪.‬‬ ‫اذربایجان؛‪ -‬دژ استوار ایران در مقابل بیگانگان‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در تبیین افتخارات مردم اذربایجان‬ ‫«نخبه پروری در علم و هنر و سیاست» و «روحیه جریان سازی در‬ ‫تحوالت تاریخی و سیاسی کشور» را دو ویژگی افتخارامیز مردم این‬ ‫خطه برشمردند و تاکید کردند‪ :‬اذربایجان همیشه دژ استوار ایران در‬ ‫مقابل حمالت بیگانگان بوده است و اگر ایستادگی و جانفشانی مردم‬ ‫این دیار نبود‪ ،‬تعرض دشمنان به مناطق دیگر هم کشیده می شد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪« ،‬دلبستگی عمیق به اسالم» و «غیرت‬ ‫حمیت شدید در قبال ایران» را دو ویژگی مهم هویتی مردم‬ ‫و ّ‬ ‫اذربایجان دانستند و افزودند‪ :‬مردم این منطقه در تاریخ معاصر در‬ ‫همه مسائل کشور از چهره های نقش افرین برخوردار بوده اند که‬ ‫این شخصیت ها همچون «میرزا جواد اقا مجتهد تبریزی در تحریم‬ ‫تنباکو»‪« ،‬ستارخان و باقرخان در مشروطه»‪« ،‬شیخ محمد خیابانی»‪،‬‬ ‫«شهیدان ایت اهلل قاضی طباطبایی و ایت اهلل مدنی در دوران انقالب»‬ ‫و «شهید باکری در دفاع مقدس» تاثیرگذار بوده اند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند‪ :‬بدون‬ ‫روایت درست از تاریخ اذربایجان‪ ،‬هر روایتی از تاریخ ایران ناقص‬ ‫و نادرست است‪.‬‬ ‫ایشان در تشریح ابعاد قیام تاریخی ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۱۳۵۶‬مردم تبریز به‬ ‫پیام امام(ره) بعد از ان حادثه پرداختند و افزودند‪ :‬امام بزرگوار سه‬ ‫خصوصیت «شجاعت‪ ،‬غیرت و تد ّین» را ویژگی های ممتاز مردم‬ ‫تبریز خواندند که هر سه این خصوصیات‪ ،‬شاخص های مهم ارزیابی و‬ ‫ارزش گذاری یک مجموعه انسانی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب افزودند‪ :‬نکته مهم این است که مردم تبریز وحشی گری‬ ‫رژیم پهلوی در سرکوب قیام ‪ ۱۹‬دی قم را دیده بودند اما با همان‬ ‫خصوصیاتی که امام گفتند در چهلم شهیدان قم وارد صحنه شدند و‬ ‫با ابتکار سلسله تعیین کننده چهلم ها‪ ،‬نگذاشتند قیام قم به فراموشی‬ ‫سپرده شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در تشریح دیگر رویدادهای متکی بر‬ ‫شجاعت‪ ،‬غیرت و تد ُین مردم تبریز به مقابله جانانه انان در مقابل‬ ‫دست های تجزیه طلب اوایل انقالب‪ ،‬حماسه افرینی لشکر خط شکن‬ ‫عاشورا و فرمانده دالور ان شهید باکری‪ ،‬مقابله با فتنه خلق مسلمان‬ ‫در سال های اول انقالب و نیز حضور اگاهانه مردم تبریز در خنثی‬ ‫کردن فتنه سال ‪ ۸۸‬اشاره کردند و گفتند‪ :‬در دی ‪ ،۸۸‬مردم تبریز حتی‬ ‫از تهران و دیگر شهرهای کشور زودتر به میدان امدند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در جستجوی پاسخ این سوال مهم که‬ ‫«درس قیام ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۵۶‬مردم تبریز برای اوضاع امروز کشور‬ ‫چیست» به ریشه یابی دشمنی عمیق ابرقدرت ها با انقالب اسالمی‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪ :‬هنگام پیروزی انقالب‪ ،‬مستکبران‪ ،‬جهان را به دو‬ ‫قسمت سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم کرده بودند اما انقالب اسالمی‬ ‫این جریان را که رگ حیات نظام استکبار بود‪ ،‬به صراحت رد کرد و‬ ‫سلطه گران غرب و شرق به همین علت و با وجود اختالفاتشان‪ ،‬جبهه‬ ‫گسترده ای در مقابل انقالب ملت ایران تشکیل دادند‪.‬‬ ‫نباید علت اصلی دشمنی استکبار با انقالب را فراموش کرد‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه هرگز نباید علت اصلی‬ ‫دشمنی استکبار با انقالب و جمهوری اسالمی را فراموش کرد‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬البته انها توطئه ها و ضدیت هایشان را به بهانه های مختلف‬ ‫از جمله حقوق بشر‪ ،‬مقررات اسالمی‪ ،‬هسته ای‪ ،‬موشکی‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و مسائل دیگر ا ِعمال می کنند اما باید متوجه بود که این مسائل فقط‬ ‫بهانه است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت مستکبران افزودند‪ :‬ملت ایران‬ ‫برای پیروزی در مقابل این هجمه ها به دو چیز نیاز دارد‪« :‬استحکام‬ ‫عناصر هویتی» و «افزایش قدرت درونی»‪.‬‬ ‫ایشان برخورداری از زیربنا و نظام فکری و عقیدتی منسجم را‬ ‫مهمترین عنصر استحکام هویت ملی برشمردند و افزودند‪ :‬زیربنای‬ ‫مستحکم فکری انقالب از اسالم گرفته شده و در بیانات بسیار‬ ‫ارزشمند امام(ره) و درس های متفکرانی چون شهیدان مطهری و‬ ‫بهشتی تشریح شده البته عناصر متفکر باید این نظام فکری را با پاسخ‬ ‫های جدید به مسائل جدید‪ ،‬نو به نو جلوه و رونق دهند‪.‬‬ ‫نتیجه ایدئولوژی زدایی انحراف از مسیر انقالب است‬ ‫رهبر انقالب خاطر نشان کردند‪ :‬ایدئولوژی زدایی که برخی ها تکرار‬ ‫می کنند‪ ،‬نتیجه اش انحراف از مسیر انقالب خواهد بود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬البته صرف زیربنای مستقل‬ ‫فکری کافی نیست و در عمل نیز باید از ویژگی هایی برخوردار بود که‬ ‫مهمترین انها عبارتند از نترسیدن‪ ،‬خسته نشدن‪ ،‬ناامید نشدن‪ ،‬تنبلی‬ ‫نکردن‪ ،‬ندانسته در نقشه دشمن ورود نکردن و در مواقع الزم اماده‬ ‫فداکاری بودن‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به وجود این خصوصیات بارز در ملت ایران و‬ ‫فداکاری شهدا گفتند‪ :‬ملت ایران انصاف ًا خسته نشده اند که نمونه های‬ ‫ان را در تشییع بی نظیر شهید سلیمانی و همچنین مراسم ابتکاری‬ ‫پرشور امسال در ‪ ۲۲‬بهمن دیدیم‪.‬اگر همراه این مجاهدت‪ ،‬استقامت و‬ ‫منحرف نشدن از مسیر باشد‪ ،‬مشکالت هم حل خواهد شد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای دستاوردهای انقالب را عظیم و شگفت اور‬ ‫خواندند و ضمن گالیه از کم کاری در معرفی این دستاوردها‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫انقالب اسالمی توانست چهره کشور را از یک کشور عقب مانده ی‬ ‫فیلی سیاسی قدرتها و از نظر اقتصادی‪ ،‬وابسته‪ ،‬به یک‬ ‫علمی و ُط ِ‬ ‫کشور ازاد‪ ،‬مستقل‪ ،‬عزیز‪ ،‬سربلند‪ ،‬ابرومند و برخوردار از موفقیت های‬ ‫بزرگ علمی تبدیل کند‪.‬‬ ‫ایشان یکی دیگر از دستاوردهای انقالب را دگرگونی ملت ایران از‬ ‫حالت خمودگی‪ ،‬بی هدفی و دنباله روی به ملتی پرتحرک‪ ،‬با نشاط و‬ ‫هدف دار دانستند و افزودند‪ :‬تشکیل هزاران هسته علمی در کشور و‬ ‫فعالیت های گسترده اجتماعی جوانان همچون کمک های مومنانه‬ ‫در قضیه کرونا از نمونه های بارز تحرک و نشاط ملت ایران است‪.‬‬ ‫امروز مردم حاکم بر سرنوشت خود هستند‪ /‬زیرساخت های اساسی‬ ‫کشوری کار کارستان انقالب اسالمی است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬تغییر مدیریت کشور از یک حکومت‬ ‫استبدادی‪ ،‬پادشاهی و فردی به یک حکومت مردمی‪ ،‬جمهوری و‬ ‫مردم ساالری را دستاورد دیگر انقالب خواندند و گفتند‪ :‬امروز مردم‬ ‫حاکم بر سرنوشت کشور هستند و خود انتخاب می کنند‪ .‬ممکن است‬ ‫خوب یا بد انتخاب کنند اما خودشان انتخاب می کنند‪ ،‬درحالی که قبل‬ ‫از انقالب هیچ کاره بودند‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬سازندگی کشور را از دیگر دستاوردهای انقالب برشمردند و با‬ ‫ابراز تعجب از نادیده گرفتن این خدمات گسترده از سوی برخی افراد‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬زیرساخت های اساسی کشور در بخش های سد‬ ‫سازی‪ ،‬اب رسانی‪ ،‬برق رسانی‪ ،‬گاز رسانی‪ ،‬راه سازی‪ ،‬توسعه صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی و گسترش اعجاب اور دانشگاهها‪ ،‬کا ِر کارستان انقالب‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تقویت بنیه نظامی و دفاعی و تبدیل شدن ایران‬ ‫به یک قدرت بزرگ منطقه ای را از دیگر دستاوردهای انقالب خواندند‬ ‫و گفتند‪ :‬علت اصلی توطئه های گوناگون امریکا و رژیم صهیونیستی‬ ‫و برخی دولت های اروپایی همین حرکت روبه جلوی انقالب است که‬ ‫ان شاء اهلل قدرت ملت و مسئوالن‪ ،‬این توطئه ها را خنثی خواهد کرد‪.‬‬ ‫عقب ماندگی ها در شان انقالب اسالمی نیست‪ /‬باید عدالت اقتصادی‬ ‫مستقر شود‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬ما در کنار دستاوردها‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫عقب ماندگی ها در برخی بخش ها را پنهان نکردیم و معتقدیم این‬ ‫عقب ماندگی ها در شان انقالب اسالمی و قابل قبول نیست و باید‬ ‫جبران شود‪ .‬ما بعنوان مسئوالن در بروز این عقب ماندگی ها مقصریم‬ ‫و البته ممکن است مردم هم در بخش هایی دخالت داشته باشند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬علت اصلی این عقب ماندگی ها‪ ،‬انقالبی عمل نکردن‬ ‫است‪ .‬هرجا انقالبی عمل کردیم‪ ،‬عقب ماندگی نداشتیم اما هرجا از‬ ‫انقالب کوتاه امدیم و حرکتی ناشی از کسالت و بی توجهی‪ ،‬انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬عقب ماندگی بوجود امد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی گفتند‪ :‬در زمینه عقب ماندگی ها‪ ،‬در درجه اول‬ ‫وضعیت معیشت طبقات ضعیف است و سپس موضوع شکاف طبقاتی‬ ‫است که باید این عقب ماندگی ها برطرف و عدالت اقتصادی مستقر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬البته وضع کشور با همین عقب‬ ‫ماندگی ها بسیار جلوتر از وضعیت کشور در قبل از انقالب است‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به تمرکز دشمن بر روی ناکامی ها و نادیده گرفتن‬ ‫دستاوردها و عملیات روانی و دروغ گویی برای ناامید و بدبین کردن‬ ‫مردم و جوانان‪ ،‬افزودند‪ :‬متاسفانه برخی عناصر در داخل از روی غفلت‬ ‫و برخی هم مغرضانه همان حرف های دشمن را تکرار می کنند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی به حساسیت بیشتر مردم نسبت به اول انقالب‪،‬‬ ‫در قبال نابسامانی ها بویژه مسائلی مثل فساد و فاصله طبقاتی اشاره‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬این حساسیت بسیار خوب است و نشان دهنده گرایش‬ ‫مردم به ارمان های انقالب است و به همین علت هر جا مبارزه با فساد‬ ‫و حرکت به سمت کمک به قشر ضعیف و ایجاد عدالت باشد‪ ،‬دلگرم‬ ‫می شوند و حمایت می کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬ما وظیفه داریم با استفاده از‬ ‫انبوه دستاوردهای انقالب‪ ،‬ناکامی ها را برطرف کنیم که از جمله این‬ ‫دستاوردها‪ ،‬جوانان عالقه مند‪ ،‬مبتکر و اماده به کار هستند که باید از‬ ‫این ظرفیت در کنار شور انقالبی مردم بهره گرفت تا نابسامانی ها‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫انتخابات پرشور با انتخاب درست نور علی نور می شود‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به‬ ‫انتخابات اینده ریاست جمهوری‪ ،‬انتخابات را فرصتی بسیار بزرگی‬ ‫برای کشور دانستند و گفتند‪ :‬البته مخالفان جمهوری اسالمی‬ ‫نمی خواهند نظام از این فرصت و ظرفیت مهم برای پیشرفت کشور‬ ‫استفاده کند اما مشارکت ُپر شور و انقالبی مردم در انتخابات‪ ،‬موجب‬ ‫امنیت کشور و پس زدن دشمنان و کاهش طمع انها می شود بنابراین‬ ‫نباید این فرصت را از دست داد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای افزودند‪ :‬انتخابات هر چه ُپرشورتر و با اقبال‬ ‫عمومی بیشتری همراه باشد‪ ،‬اثار و منافع بیشتری برای کشور خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایشان هدف دشمن از بیان ادعاهای تکراری درباره انتخابات را دلسرد‬ ‫کردن مردم دانستند و گفتند‪ :‬برغم این ادعاها‪ ،‬انتخابات برای کشور‬ ‫یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پر شور مردم همراه‬ ‫باشد البته اگر مشارکت ُپر شور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب‬ ‫یک نیروی کارامد‪ ،‬با ایمان‪ ،‬با انگیزه‪ ،‬عالقه مند و ُپر کار همراه شود‪،‬‬ ‫نو ٌر َعلی نور و تضمین کننده اینده کشور است‪.‬‬ ‫عالج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات است‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬عالج دردهای ُمزمن کشور در پر‬ ‫شور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم‪ ،‬و بعد‪ ،‬انتخاب اصلح و‬ ‫شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان اخیرشان درباره برجام و‬ ‫تبیین سیاست های نظام‪ ،‬گفتند‪ :‬درباره برجام‪ ،‬حرف ها و وعده هایی‬ ‫گفته می شود ولی ما حرف و وعد ه خوب که نقض و بر ض ّد ان عمل‬ ‫شود‪ ،‬زیاد شنیدیم بنابراین حرف و وعده فایده ندارد و این بار فقط‬ ‫عمل‪ ،‬مهم است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی این بار با وعده قانع نخواهد شد‬ ‫عمل طرف مقابل را ببینیم‪ ،‬ما هم عمل‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬اگر ِ‬ ‫خواهیم کرد و این بار‪ ،‬جمهوری اسالمی با حرف و وعده قانع نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای همچنین با تبریک حلول ماه پر برکت‬ ‫رجب‪ ،‬افزودند‪ :‬اگرچه اجتماعات عبادی به علت شرایط خاص کرونا‬ ‫موقت ًا برگزار نمی شود اما الزم است در خانه ها از ادعیه بسیار خوب‬ ‫و پرمعنای این ماه و توسل و راز و نیاز با پروردگار بهره کافی گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫ال هاشم نماینده ولی فقیه در اذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز‪،‬‬ ‫گزارشی از تالش های گسترده قشرهای مختلف مردم و گروه های‬ ‫جهادی استان برای مقابله با کرونا و کمک به جهادگران عرصه‬ ‫ِ‬ ‫سالمت بیان کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫شماره ‪984‬‬ ‫ماجرای پیامک جریمه در پمپ بنزین چیست؟‬ ‫مدتی است که پیامکی در فضای مجازی منتشر می شود که حاوی پیام جریمه رانندگان بدون‬ ‫ماسک است اما انطور سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم کرده این پیامک‬ ‫جعلی بوده و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد‪.‬فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫جریمه رانندگان توسط دوربین های جایگاه های سوخت به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬امکان پذیر نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انجام این کار نیاز به زیرساخت هایی دارد که هنوز‬ ‫چنین زیرساخت هایی فراهم نیست‪.‬وی با تاکید بر اینکه این زیرساخت ها شامل دوربین های‬ ‫ویژه ثبت تخلفات است‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در جایگاه ها فقط دوربین های امنیتی وجود دارد که برای‬ ‫رصد کردن حوادث و اتفاقاتی که ممکن است در جایگاه ها رخ دهد‪ ،‬استفاده می شود که با‬ ‫دوربین های ثبت تخلف تفاوت دارد‪ .‬به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫دوربین های امنیتی جایگاه ها به هیچ سامانه انالینی متصل نیستند و برای این که افراد متخلف‬ ‫از رعایت دستورالعمل های بهداشتی جریمه شوند‪ ،‬باید این دوربین ها با سامانه های انالین‬ ‫نظارتی در ارتباط باشند که اکنون چنین زیرساختی فراهم نیست‪.‬‬ ‫استفاده امداد خودرو های‬ ‫غیر مجاز از قطعات تقلبی‬ ‫ساز و کار جدید سفر های نوروزی‬ ‫منوط به همکاری مردم‬ ‫افرادی که در بورس ضرر کردند‬ ‫درحال خرید بیت کوین هستند!‬ ‫اشنایی نسل جوان واشتی مردم این مرزوبوم‬ ‫با گنجینه ادبی سرزمین کهن مان‬ ‫امداد خودرو های غیرمجاز و‬ ‫متفرقه به دلیل انجام خدمات‬ ‫غیر استاندارد‪ ،‬استفاده از‬ ‫قطعات تقلبی و غیراصلی و‬ ‫نداشتن مهارت‪ ،‬اسیبی جدی‬ ‫به خودروی مشتریان وارد‬ ‫می کنند‪.‬به گزارش خبرنگار‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما؛ اقای سید عباس میرحسینی در حاشیه مراسم‬ ‫بهره برداری از مرکز تماس جدید ایران خودرو در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬توصیه ما به مشتریان ایران خودرو و سایر مشتریان‪ ،‬این است‬ ‫که در هنگام نقص فنی با امداد خودروی رسمی تماس بگیرند و در‬ ‫مرکز امداد ایران خودرو می توانند با شماره ‪ ۰۹۶۴۴۰‬و یا مراجعه به‬ ‫سامانه ‪ WWW.096440.COM‬مشکل خود را ثبت و خدمات‬ ‫استاندارد را دریافت کنند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬خدماتی تعریف کردیم تا‬ ‫حتی مشتریان غیر ایران خودرویی هم بتوانند با دریافت خدمات‬ ‫حداقلی و رفع نقص فنی خود را به نخستین نمایندگی مربوط برسانند‪.‬‬ ‫اقای میرحسینی گفت‪ :‬در مرکز تماس ایران خودرو به طور همزمان‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬تماس و روزانه به ‪ ۴۰‬هزار تماس پاسخ داده می شود‪ ،‬ضمن‬ ‫این که با راه اندازی سامانه ای برای دورکاری می توانیم خدمات خود‬ ‫را عالوه بر مشتریان ایران خودرو به مالکان سایر خودرو ها حتی‬ ‫خودرو های وارداتی نیز ارائه کنیم‪.‬همچنین سردار هادیانفر رئیس‬ ‫پلیس راهور ناجا هم با بیان این که امدادخودرو های غیر مجاز بیشتر‬ ‫در راه های فرعی و جاده هایی که امدادخودرو های رسمی حضور ندارند‬ ‫خدمات ارائه می کنند گفت‪ :‬خدماتی که امدادخودرو های غیر مجاز‬ ‫ارائه می کنند نارضایتی مردم را در پی داشته است از این رو پلیس‬ ‫برخورد با ان ها را ادامه خواهد داد‪ ،‬ضمن ان که پیگیری می کنیم که‬ ‫سازمانی متولی و متخصص در این بخش ایجاد شود‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬اگر مردم در رعایت‬ ‫بهداشتی‬ ‫دستور های‬ ‫همکاری کنند و با اقدام‬ ‫استانداری ها بتوانیم وضع‬ ‫مناسبی در پایان اسفند‬ ‫داشته باشیم ممکن است‬ ‫سازوکار های جدیدی برای سفر های نوروزی ایجاد شود‪.‬به‬ ‫گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ​،‬اقای محمود واعظی‬ ‫پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬درخصوص‬ ‫برنامه نوروزی بنای ما بر این است که تا جایی که می توانیم‬ ‫مقداری سختگیری ها را ادامه دهیم‪.‬وی اضافه کرد​‪ :‬اعمال این‬ ‫ساز و کار بر این است که هم مردم بتوانند از فرصت تعطیالت‬ ‫نوروزی برای سفر ها استفاده کنند به ویژه ان که بیش از یکسال‬ ‫سفر نداشته اند و هم برخالف گذشته که هدف گردشگری ما‬ ‫چند شهر و استان بود این را هم با ساز و کار جدید بشکنیم و‬ ‫این طور نباشد که فقط در استان های شمالی‪ ،‬مشهد مقدس‪​،‬‬ ‫اصفهان و شیراز بسیار متراکم باشد‪ ،‬اما در تعدادی از استان ها‬ ‫خبری نباشد‪.‬رئیس دفتر رئیس جمهور گفت‪ :‬امروز بعد از ظهر‬ ‫جلسه ای برای مسئله کرونا برگزار می شود و شنبه نیز جلسه‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار خواهد شد‪.‬اقای واعظی افزود‪:‬‬ ‫اگر بتوانیم از این یک ماه به خوبی استفاده کنیم و مردم به‬ ‫خوبی همکاری کنند سعی ما بر این است که ایام تعطیالت تا‬ ‫حدی باز باشد‪ .‬وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص‬ ‫انتصاب استاندار خوزستان به عنوان رئیس سازمان استاندارد‬ ‫گفت‪ :‬معموال وزارت کشور عملکرد استانداران را در موضوعات‬ ‫متعدد ارزیابی می کند و به انان نمره می دهد‪.‬‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه‬ ‫ضمن انتقاد از دعوت مردم‬ ‫به بازار سرمایه در ابتدای سال‬ ‫بدون دادن اگاهی به ان ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این روزها افرادی که‬ ‫در بورس ضرر کردند درحال‬ ‫خرید بیت کوین هستند!روزبه‬ ‫شریعتی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر اینکه اینده بورس به عوامل‬ ‫زیادی از جمله رابطه دولت و مجلس دولت و مجلس بستگی دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اتفاقات مختلفی همسو با یکدیگر درحال رخ دادن هستند‬ ‫و این موضوع روی بازار سایه انداخته و فضای بازار منفی شده است‪.‬‬ ‫باید ابهامات بورس برطرف شود‪ .‬ابهاماتی از جمله نتیجه انتخابات‪،‬‬ ‫بودجه‪ ،‬فروش نفت‪ ،‬ورود ارز به کشور‪ ،‬برجام و‪. ...‬وی ادامه داد‪ :‬من‬ ‫از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارند باید دامنه نوسان نباشد که‬ ‫بازار نقدشونده معامله کند اما در بازاری که ‪ ۸۰‬درصد فعالین ان عمر‬ ‫بورسی کم تر از یک سال دارند و فقط صف خرید و صف فروش‬ ‫می شناسند‪ ،‬حرکت سازمان درمورد تغییر دامنه نوسان به جا بوده‬ ‫است‪.‬این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬اوایل سال هشدار دادیم‬ ‫دعوت کردن مردم به بورس بدون اینکه اموزش ببینند‪ ،‬اشتباه است‪.‬‬ ‫اما مردم دعوت شدند و نتیجه اش این شد‪ .‬افرادی که در بورس‬ ‫ضرر کردند درحال خرید بیت کویین هستند‪ .‬اماری خواندم مبنی‬ ‫بر اینکه روزی ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان گردش مالی رمزارز است‪ .‬چرا‬ ‫باید سرمایه گذاری ای که منجر به خروج ارز از کشور میشود انقدر‬ ‫راحت در کشور تبلیغ شود؟ این روزها همه درحال جست و جوی‬ ‫اطالعات درمورد بیت کوین هستند درحالی که یک روز این جست‬ ‫و جو درمورد بورس بود‪ .‬هرچند خوشحال کننده بود اما این نتیجه‬ ‫برای بورس برای هیچ فردی خوشایند نیست‪.‬‬ ‫برنامه تلوزیونی فیروزان با هدف اشنایی نسل جوان و اشتی دادن‬ ‫مردم فهمیم این مرز و بوم با گنجینه ادبی سرزمین کهن مان ‪ ،‬به‬ ‫معرفی ‪ ،‬تحلیل و روایت ادبیات فاخر ایران می پردازد ‪.‬‬ ‫به گزارش علیرضا نیاکان ‪،‬این برنامه در فصل اول خود ‪ ،‬به شاهنامه‬ ‫‪ ،‬اثر گرانقدر حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخته است ‪ ،‬که با نگاه‬ ‫پژوهشی اما به زبان ساده ‪ ،‬توسط اساتید شاهنامه پژوه‪ ،‬روایت می‬ ‫شود ‪ .‬تنوع در فضای بصری و روایی ‪ ،‬با استفاده از نقاالن شاهنامه‬ ‫و مرشدان زور خانه ‪ ،‬از جمله ویژگی های دیگر این برنامه فخیمه‬ ‫می باشد ‪.‬فیروزان در فصل اول خود با بیست و شش قسمت پانزده‬ ‫دقیقه ای ‪ ،‬هرهفته‪ ،‬روزهای چهارشنبه ساعت‪ ،19:45‬از شبکه دو‬ ‫سیما به روی انتن می رود ‪.‬پخش این برنامه از اوایل دیماه اغاز‬ ‫شده و تا کنون ‪ 9‬قسمت ا ن به روی انتن رفته و مورد استقبال‬ ‫بینندگان قرارگرفته است ‪.‬فیروزان ‪ ،‬در دو قسمت نخست به بخش‬ ‫اساطیری شاهنامه (پادشاهی کیومرث‪ ،‬هوشنگ ‪ ،‬طهمورث و‬ ‫جمشید ) پرداخته ‪ ،‬و بخش پهلوانی شاهنامه با روایت زاده شدن زال‬ ‫از قسمت سوم اغاز میشود ‪ .‬روایت این برنامه در چهار شکل متفاوت‬ ‫و متناوب با استفاده از قصه گویی‪ ،‬نقالی ‪ ،‬مرشد خوانی و انیمیشن ‪،‬‬ ‫ساختار کلی بر نامه را تشکیل میدهد‪ .‬حضور نقاالن کودک و نوجوان‬ ‫در دل این برنامه قابل توجه است ‪ .‬بخشی از این برنامه به پخش‬ ‫ویدئو های ارسالی از طرف مردم ادب دوست و شاهنامه خوانی‬ ‫انها اختصاص دارد ‪ ،‬که نشان از استقبال مردمی از این برنامه می‬ ‫باشد ‪.‬کسانی که موفق به دیدن قسمتهای قبلی این برنامه نشده‬ ‫اند‪ .‬میتوانند با مراجعه به سایت تلوبیون و بخش ارشیو شبکه دو‬ ‫‪ ،‬با جستجوی برنا مه «فیروزان » این قسمتها را مشاهده نمایند‪.‬‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫سالح کشتار جمعی در برنامه دفاعی ما جایی ندارد‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬همانطور که بارها‬ ‫گفته ایم در برنامه دفاعی کشور جایی‬ ‫برای سالح کشتارجمعی از جمله سالح‬ ‫هسته ای وجود ندارد و این نظر قاطع نظام‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز‬ ‫چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهار کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران نمی خواهد دارنده سالح هسته ای‬ ‫باشد‪ ،‬نمی خواهد نگهدارنده سالح هسته ای باشد و به‬ ‫طریق اولی هیچ وقت نمی خواهد از سالح هسته ای‬ ‫استفاده کند‪.‬رییس جمهوری گفت‪ :‬این نه نظر امروز‬ ‫ما هست و نه نظر ‪ ۲‬و سه و چهار سال پیش ما‬ ‫است‪ ،‬ان مقدار که یادم است از سال ‪ ۱۳۷۰‬بارها و‬ ‫بارها خدمت مقام معظم رهبری صحبت کردم در ان‬ ‫مقطع ایت اهلل هاشمی رییس جمهوری بود با او در‬ ‫شورای امنیت ملی صحبت کردم همیشه نظر واحد‬ ‫بوده است که ما دنبال سالح هسته ای نخواهیم بود‬ ‫بلکه در پی فناوری های صلح امیز هسته ای خواهیم‬ ‫بود که حق ما هست‪.‬‬ ‫نمی خواهیم فعالیت مخفی هسته ای داشته‬ ‫باشیم‬ ‫روحانی اظهار کرد‪ :‬ما عضو ‪ NPT‬هستیم‪،‬‬ ‫با اژانس به صورت پادمان قرارداد داریم و این‬ ‫پادمان را اجرا می کنیم و تاکنون هم اجرا کردیم‪.‬‬ ‫نمی خواهیم فعالیت مخفی هسته ای داشته باشیم‪ ،‬نه‬ ‫دیروز و امروز نه فردا و این تصمیم قاطع جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد‪ :‬امریکا‪ ،‬اروپا‬ ‫و سازمان ملل بخواهد یا نخواهد‪ ،‬اگر همه دنیا به‬ ‫ما بگویند خیلی خوب است ایران سالح هسته ای‬ ‫داشته باشد‪ ،‬نظر ما تغییر نمی کند‪ .‬نظر ما نظری‬ ‫است که مقام معظم رهبری به عنوان فتوا اعالم‬ ‫کردند و همان عهدی است که ما در ان پی تی و‬ ‫پادمان بستیم ما از این عهد خارج نخواهیم شد‪.‬وی‬ ‫یاد اور شد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران همیشه نشان‬ ‫داده است‪ ،‬هر پیمان و عهدی را اگر امضا و قبول کرد‬ ‫پای ان تا اخر می ایستد و در موضوع هسته ای هم‬ ‫چنین خواهد بود‪.‬رییس جمهوری برجام را حاصل‬ ‫ماه ها تالش و پیگیری بین ایران و ‪ ۶‬کشور بزرگ‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این توافق به سادگی بدست نیامده‬ ‫است و امروز هم ما برجام را به همان شکل که در‬ ‫‪ ۲۳‬تیرماه ‪ ۹۴‬تصویب شد قبول داریم‪ ،‬هیچ تغییری‬ ‫در ان را نمی پذیریم و روی عهد خود هم ایستاده ایم‪.‬‬ ‫همه دنیا بدانند برجام را به همان شکلی که‬ ‫هست قبول داریم‬ ‫روحانی با بیان اینکه این کار به سادگی به دست‬ ‫نیامده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مذاکرات فراوانی از‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۲‬جمهوری اسالمی ایران اغاز کرد و در‬ ‫ادامه این مذاکرات به ‪ ۳‬به عالوه ‪ ۳‬تبدیل شد و ادامه‬ ‫یافت و سال ها طول کشید‪ .‬در سال ‪ ۹۲‬نیز با رای‬ ‫مردم ما وارد تعامل شدیم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬رای سال‬ ‫‪ ۹۲‬بر مبنای تعامل سازنده و اعتدال بود که این قابل‬ ‫تغییر نیست‪ .‬مردم به این دو اصل مهم یعنی اعتدال‬ ‫و تعامل سازنده گسترده رای دادند و رهبر معظم‬ ‫انقالب نیز فرمودند که اعتدال متن قران است که در‬ ‫قران می گوید "و کذلک جعلناکم ا ّمه وسطی" یعنی‬ ‫ما امت وسط هستیم‪ ،‬ما دنبال تعامل سازنده هستیم‪.‬‬ ‫رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد‪ :‬برجام در سایه‬ ‫این سیاست با مذاکرات و شکل جدید در سال ‪۹۲‬‬ ‫شروع شد و در ‪ ۲۳‬تیرماه سال ‪ ۹۴‬به امضا رسید که‬ ‫غیرقابل تغییر است و به ان دست نخواهیم زد‪ .‬همه‬ ‫دنیا بدانند که ما برجام را به همان شکلی که هست‬ ‫قبول داریم‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬وقتی ترامپ با فشار اسراییل و‬ ‫عربستان و تندرهای داخل امریکا از برجام خارج‬ ‫شد‪ ،‬ما در اخر شهریور در سازمان ملل در اولین روز‬ ‫اجالس مجمع عمومی بود و ترامپ سخنرانی کرده‬ ‫بود و من هم بنا بود فردا صبح سخنرانی کنم‪ ،‬او بعد‬ ‫از نطق خود تا بعدازظهر هشت بار برای من پیغام‬ ‫داد که ترامپ می خواهد با فالنی مالقات کند و به‬ ‫هر قیمتی شده این مالقات باید انجام شود که ما‬ ‫این هشت بار پیغام و نوبت را رد کردیم و گفتیم ما‬ ‫با اینها مالقاتی نداریم‪ .‬رییس جمهوری ادامه داد‪:‬‬ ‫شب رییس جمهور فرانسه اقای مکرون به من زنگ‬ ‫زد و گفت من االن از پیش ترامپ می ایم و از شما‬ ‫می خواهم قبول کنید که یک مالقات به هر صورت‬ ‫یک نفره‪ ،‬سه نفره یا چند نفره داشته باشید که من رد‬ ‫کردم‪ .‬چندین رییس جمهور در هتلی که محل اقامت‬ ‫من بود امدند و پیشنهاد کردند که ترامپ می گوید‬ ‫اگر دو کلمه در این برجام بگذاریم من همین االن‬ ‫اعالم می کنم که برجام را قبول دارم و بر می گردم‪.‬‬ ‫ان دو کلمه این است که ما بعدا درباره مسئله موشک‬ ‫و مسائل منطقه مذاکره کنیم و این پیام را روز بعد‬ ‫اقای مکرون از طرف ترامپ اورد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫من تاکید کردم به هیچ عنوان برجام یک کلمه اضافه‬ ‫و کم نمی شود‪ .‬رییس جمهور فرانسه به من گفت‬ ‫که شما قبول کنید راجع به این دو مساله مذاکره‬ ‫شروع شود‪ ،‬االن هم که نمی خواهد اضافه شود‪،‬‬ ‫ممکن است مذاکره چند سال طول بکشد‪ .‬گفتم نه‬ ‫ما اصال مذاکره ای نداریم‪ .‬ما درباره مسئله موشکی‬ ‫و دفاعی و منطقه با امریکا و ‪ ۱+۵‬بحثی نداریم‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬اروپا بداند اگر ما می خواستیم‬ ‫مسئله موشکی و منطقه را نه این که اضافه کنیم‬ ‫بلکه به عنوان بحث برای اینده قبول کنیم ترامپ‬ ‫همان اول برگشته بود‪ .‬پیغام رسمی او است‪ .‬خودتان‬ ‫هم که می دانید پیام اورنده ام که شما بودید‪ .‬بنابراین‬ ‫در برجام انچه که مورد نظر شما است چیزی اضافه‬ ‫نخواهد شد‪ .‬نه راجع به منطقه نه راجع به سالح و‬ ‫دفاع ایران همین برجامی که هاست یا می پذیرید‬ ‫یا قبول نمی کنید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در سال بعد یعنی‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬که نیویورک رفتم که محل اقامت من‬ ‫تبدیل به مرکز اصلی مالقات های سازمان ملل شد‬ ‫به قول یک مقام سازمان ملل گفت که شما محل‬ ‫سازمان ملل را تغییر داده اید‪ .‬همه رفت و امدها و‬ ‫رسانه ها به محل هتل اقامت ما می امدند که تمام‬ ‫مقامات اروپایی که در نیویورک بودند بدون استثناء به‬ ‫مالقات من امدند و مذاکره کردند و همه هم اصرار‬ ‫داشتند که جلسه ‪ ۱+۵‬در نیویورک تشکیل شود و‬ ‫ترامپ حضور پیدا کند و من هم حضور پیدا کنم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری یاداور شد‪ :‬حرف انها این بود که بعد‬ ‫از این جلسه ترامپ اعالم خواهد کرد که به برجام‬ ‫بر می گردد‪ .‬من گفتم حاضرم در این جلسه شرکت‬ ‫کنم‪ ۱+۵ ،‬هم اشکالی ندارد به شرط این که قبل از‬ ‫جلسه ترامپ اعالم کند که به برجام برگشته ام بعد‬ ‫ما این جلسه را برگزار می کنیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬همه‬ ‫این اختالف قبل و بعد بود‪ .‬بعضی ها می گویند این‬ ‫قبل‪ ،‬این بعد‪ ،‬در واقع این اول همه اش بحث اول و‬ ‫دوم بود‪ .‬اگر اول و دوم نداشتیم ان جلسه را در سال‬ ‫‪ ۹۸‬برگزار می کردیم‪ .‬اصال تعدادی از سران دنیا امده‬ ‫بودند انجا به خاطر همان جلسه که ‪ ۱+۵‬در سطح‬ ‫سران تشکیل شود‪ .‬رییس جمهوری گفت‪ :‬حرف‬ ‫ما از ابتدا کامال روشن است‪ .‬ما از سال ‪ ۹۲‬تا امروز‬ ‫هیچ منطق و مسیرمان را تغییر ندادیم‪ .‬البته در برجام‬ ‫خیلی با یکدیگر بحث کردیم اما در نهایت ان چیزی‬ ‫که پذیرفته شده است چیزی نیست که قابل مذاکره‬ ‫دوباره باشد‪ .‬ما درباره برجام مذاکره نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫برجام باید اجرا شود‪ .‬البته در نحوه اجرای ان می شود‬ ‫رایزنی کرد که چگونه بهتر اجرا شود‪.‬روحانی با اشاره‬ ‫به قانون مصوب مجلس شورای اسالمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قانونی که مجلس شورای اسالمی درباره مساله‬ ‫هسته ای تصویب کرده‪ ،‬فارغ از این که نظر دولت‬ ‫چیست که البته دولت نظر خود را به صراحت همان‬ ‫زمان اعالم کرده است‪ ،‬چون امروز به صورت قانون‬ ‫هست‪ ،‬دولت قانون را در چارچوب ایین نامه ای که‬ ‫مصوب کرده‪ ،‬اجرا خواهد کرد و یکی از مواد این‬ ‫قانون بند ‪ ۶‬ان است که می گوید از زمان الزم‬ ‫االجرا شدن یعنی از ‪ ۵‬اسفند ما از پروتکل الحاقی که‬ ‫داوطلبانه قبول کرده بودیم خارج می شویم و بین ما‬ ‫و اژانس انچه اجرا می شود براساس پادمان خواهد‬ ‫بود این اجرا شود هیچ مساله مهمی بوجود نمی اید‬ ‫برنامه تلویزیونی فیروزان‬ ‫مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به‬ ‫صاحبان مشاغل اسیب دیده از کرونا در‬ ‫بانک اینده تمدید شد‬ ‫بانک اینده در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف‬ ‫حمایت از کسب وکارهای اسیب دیده از ویروس کرونا‪ ،‬مهلت ثبت نام‬ ‫و پرداخت تسهیالت به صاحبان این مشاغل را تمدید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا نیاکان ‪ -‬بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا‪،‬‬ ‫مهلت زمانی ثبت نام و پرداخت متقاضیان دریافت تسهیالت مشاغل‬ ‫و کسب وکارهای اسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در حوزه ورزش و‬ ‫جوانان‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه و گردشگری تا ‪ 15‬اسفند ‪ 1399‬تمدید‬ ‫می شود‪.‬یاداور می شود؛ مهلت پرداخت تسهیالت ودیعه اجاره مسکن‬ ‫صرف ًا تا پایان بهمن ماه امسال‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫یارانه کمک معیشتی کرونا واریز شد‬ ‫سومین مرحله یارانه کمک معیشتی کرونا‪ ،‬ساعت ‪ ۲۹(۲۴‬بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز شد‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما‪ ،‬سومین مرحله یارانه کمک‬ ‫معیشتی کرونا ساعت ‪ ۲۴‬امشب به حساب سرپرستان خانوار مشمول‬ ‫واریز می شود‪.‬این یارانه برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی‬ ‫هر نفر ماهانه ‪ ۱۲۰‬هزار تومان و برای دیگر افراد ماهانه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫تاکسی های اینترنتی از مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده معاف شدند‬ ‫معاون فنی سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت شرکت های ارائه‬ ‫دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر درون شهری از مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها ابالغ کرد‪.‬به‬ ‫گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمود علیزاده در نامه ای به ادارات کل امور‬ ‫مالیاتی استان ها‪ ،‬معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند‬ ‫جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را ابالغ کرد‪.‬بر اساس‬ ‫ابالغیه معاون فنی سازمان امور مالیاتی‪ ،‬کلیه اشخاص حقوقی ارائه‬ ‫دهنده خدمات بر خط جابجایی مسافر درون شهری و حومه که‬ ‫عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی باشند و بخشی از‬ ‫فعالیت های انها بر اساس اپلیکیشن یا وب سایت انجام شود‪ ،‬اعم‬ ‫از اینکه وسیله نقلیه در مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با‬ ‫شخص ثالث همکاری کند‪ ،‬از مالیات بر ارزش افزوده معاف است‪.‬‬ صفحه 3 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪:‬‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان توحید ‪-‬ابتدای بلوار بالل ‪ -‬ساختمان‬ ‫توحید طبقه ‪ 2‬واحد‪5‬‬ ‫تلفن‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪sepehr.‬‬ ‫‪alborz93‬‬ ‫‪93@gmail‬‬ ‫پست الکترونیک‪@gmail..com :‬‬ ‫وبسایت‪https: / / sepehriraniannews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر رتبه‪5:‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‪ 30‬بهمن ‪ 1399‬شماره ‪984‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫وزیر بهداشت خبرداد‬ ‫اثربخشی قطعی واکسن ایرانی‬ ‫روی کرونای انگلیسی‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام از اثربخشی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫واکسن ایرانی روی ویروس‬ ‫کرونای انگلیسی خبر داد‪.‬‬ ‫محمد مخبر در حاشیه افتتاح‬ ‫ازمایشی بزرگترین طرح استحصال اتان گیری کشور در شهرستان‬ ‫ُمهر استان فارس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما‬ ‫مرکز فارس با اشاره به اتمام موفقیت امیز مرحله نخست تست‬ ‫انسانی واکسن کرونای ایرانی و نتایج مطلوب ان گفت‪ :‬با انجام‬ ‫ازمایشات مختلف بر واکسن کووبرکت‪ ،‬مشخص شد این واکسن‬ ‫بر روی ویروس جهش یافته انگلیسی از اثربخشی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بیان این که در اسفند ماه‪،‬‬ ‫مرحله دوم تست انسانی واکسن ایرانی اغاز می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫صورت موفقیت امیز بودن نتایج فاز دو‪ ،‬مرحله سوم ازمایش‬ ‫واکسن ایرانی برای داوطلبان در اواخر فروردین ماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫مخبر گفت‪ :‬به موازات پیشبرد طرح های تحقیقاتی واکسن ایرانی‬ ‫کرونا‪ ،‬زیرساخت های تولید انبوه این واکسن نیز پیش می رود‪ ،‬به‬ ‫طوری که بزرگ ترین کارخانه تولید واکسن کرونای منطقه تا دو‬ ‫هفته اینده با ظرفیت تولید ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون دوز واکسن در ماه افتتاح‬ ‫می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با اجرای فاز دوم ساخت این کارخانه تا اواخر‬ ‫خرداد ماه‪ ،‬زیرساخت الزم برای تولید ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬میلیون دوز واکسن‬ ‫ایرانی کرونا در ماه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫استراتژی های ایران در مقابله با کرونا‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‬ ‫‪ ،‬به تشریح برنامه ها و اقدامات‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫مقابله با کرونا پرداخت‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار مهر‪ ،‬علیرضا رئیسی‪ ،‬بعد‬ ‫از ظهر چهارشنبه بیست و نهم بهمن ‪ ، ۹۹‬در دیدار مدیر منطقه‬ ‫مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با وزیر بهداشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وضعیت ایران در بیماری کرونا به گونه ای است که بعد از یک‬ ‫پیک بلند‪ ،‬االن مرگ ها دو رقمی شده و دو سه هفته است که‬ ‫مرگ های زیر ‪ ۱۰۰‬نفر در روز را تجربه می کنیم‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ارائه خدمات ضروری در مقابله با کرونا است و توجه به استراتژی‬ ‫اصلی ما که شامل سه کار است‪ ،‬دنبال کرده ایم‪ .‬یکی از استراتژی‬ ‫های ما کاهش گردش ویروس در جامعه است و استراتژی بعدی‪،‬‬ ‫ایزوله کردن و مراقبت از بیماران است‪.‬رئیسی افزود‪ :‬بازارایی در‬ ‫نظام شبکه را مورد توجه قرار دادیم و مراکز منتخب کووید در‬ ‫شهرها و روستاها را انتخاب کردیم تا افراد با خیال راحت خدمات‬ ‫سرپایی را دریافت کنند و در عین حال‪ ،‬سایر مراکز الوده نشوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰۰۰‬مرکز شهری و ‪ ۱۰۰‬مرکز روستایی ایجاد‬ ‫کردیم و عالوه بر ان نظام نمونه گیری را راه اندازی کردیم‪.‬رئیسی‬ ‫با عنوان این مطلب که ‪ ۱۶۰‬قرمز داشتیم که به تدریج با برنامه‬ ‫هایی که در پیش گرفتیم‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از ان تقریبا شهرهای قرمز‬ ‫نداشتیم و االن در خوزستان ‪ ۱۱‬شهر قرمز داریم و ‪ ۳۹‬شهر‬ ‫نارنجی و ‪ ۲۲۲‬شهر زرد داریم‪.‬‬ ‫واکسن چینی کرونا قبل از پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬وارد کشور می شود‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬در حال انجام هماهنگی های الزم‬ ‫برای واردات واکسن کرونا چینی هستیم و تا پیش از پایان سال‬ ‫جاری این واکسن وارد کشور خواهد شد‪ .‬کریم همتی در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر‪ ،‬در خصوص واردات واکسن کرونا اظهار داشت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر هالل احمر پیگیر واردات واکسن کرونا از کشور چین است‪.‬‬ ‫پس از واردات واکسن روسی نیز پیگیری های جدی برای واردات‬ ‫این واکسن اغاز شده است‪.‬رئیس جمعیت هالل احمر در پاسخ‬ ‫به این سوال که ایا واکسن چینی پیش از پایان سال وارد کشور‬ ‫خواهد شد یا خیر‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فع ً‬ ‫ال در حال انجام هماهنگی های‬ ‫الزم برای واردات این واکسن هستیم و تا پیش از پایان سال جاری‬ ‫واکسن وارد کشور خواهد شد‪.‬همتی افزود‪ :‬هالل احمر به تدریج با‬ ‫هماهنگی وزارت بهداشت‪ ،‬اقدامات و تبادالت بین المللی الزم برای‬ ‫واردات واکسن کووید ‪ ۱۹‬از این کشور انجام خواهد داد‪.‬وی با اشاره‬ ‫به نقش هالل احمر در واردات واکسن اسپوتنیک عنوان کرد‪ :‬هالل‬ ‫احمر در واردات واکسن روسی نقشی نداشته اما برای دیگر واکسن‬ ‫از کشورها و منابع دیگر در حال فعالیت هستیم‪.‬رئیس جمعیت هالل‬ ‫احمر تاکید کرد‪ :‬به عالوه هالل احمر در بحث توزیع و واکسیناسیون‬ ‫سراسری در کشور‪ ،‬با حوزه های بهداشتی همکاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایران در ماه های اینده تولید کننده و صادر کننده واکسن کرونا‬ ‫زیر بهداشت گفت‪ :‬گام های موثری‬ ‫برای تولید واکسن برداشته ایم و‬ ‫در ماه های اینده به عنوان تولید و‬ ‫صادرکنندهواکسنکرونادرمنطقهعمل‬ ‫خواهیمکرد‪.‬‬ ‫واکسن ایرانی کرونابه گزارش خبرنگار حوزه‬ ‫سالمت گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری‬ ‫صدا و سیما‪ ،‬اقای دکتر سعید نمکی در حاشیه‬ ‫دیدار با دکتر احمد المنظری مدیر منطقه مدیترانه‬ ‫شرقی سازمان جهانی بهداشت افزود‪ :‬حدود ‪۱۳‬‬ ‫ماهی که درگیر مدیریت کرونا هستیم‪ ،‬ارتباطات‬ ‫خوبی با سازمان جهانی بهداشت داشته ایم‪.‬‬ ‫یکسال از گزارش اولین موارد کووید ‪ ۱۹‬در ایران‬ ‫می گذرد و ما از یک ماه قبل از ان با توجه به‬ ‫گزارش های چین‪ ،‬خود را برای کرونا اماده‬ ‫می کردیم‪.‬وی گفت‪ :‬تشکیل ستاد ملی کرونا‪،‬‬ ‫حمایت های رهبری و اعضای دولت و همکاری‬ ‫سایر نهاد ها و کمک های مردمی در مدیریت‬ ‫بیماریکرونابسیارحائزاهمیتبود‪.‬وزیربهداشت‬ ‫افزود‪ :‬ما امروز ادعا می کنیم که هیچ بیماری در‬ ‫این مدت بدون خدمات پزشکی و درمانی نبوده‬ ‫است‪ ،‬حتی اتباع کشور های دیگر را بطور رایگان‬ ‫دربیمارستان هادرمانکردیم‪.‬دکترنمکیگفت‪:‬از‬ ‫سازمان جهانی بهداشت خواستیم برای گشایش‬ ‫در ارسال واکسن از منابع مطمئن به ما کمک‬ ‫کند‪ .‬درخواست ایران از ‪ WHO‬برای دریافت‬ ‫سهمیهواکسنکووکس‪/‬ورودواکسنچینیپس‬ ‫از اخذ تاییدیه‬ ‫درخواست ایران از ‪ WHO‬برای دریافت‬ ‫سهمیه واکسن کووکس‪ /‬ورود واکسن چینی‬ ‫پس از اخذ تاییدیه‬ ‫وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در بحران کرونا‪،‬‬ ‫هیچ بیماری در ایران پشت در بیمارستان نماند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در عین حال بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار تبعه‬ ‫افغانستان را که حتی برخی کارت اقامت نداشتند‬ ‫را رایگان درمان کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر سعید نمکی در دیدار مدیر‬ ‫منطق ه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت‪،‬‬ ‫ضمن خیر مقدم به دکتر المنظری‪ ،‬گفت‪ :‬از دکتر‬ ‫هملمن تشکر می کنم و به خصوص در زمینه‬ ‫کمک هایی که به گرفتن وام بانک جهانی و‬ ‫تجهیز مراکز ما کردند ممنونم‪ .‬ما ایرانی ها هیچ‬ ‫وقت محبت ها را فراموش نمی کنیم گرچه شما‬ ‫هم هرگز به ما بدی نکردید ولی ما بدی ها را‬ ‫هم می بخشیم‪ .‬ما سرزمینی گسترده با فرهنگی‬ ‫دیرینه هستیم و این گستردگی علی رغم اینکه‬ ‫یک نقطه قوت است اما با توجه به گستره اقلیم‬ ‫و تنوع ژنتیک‪ ،‬رفتار و فرهنگ مدیریت چنین‬ ‫کشوری در شرایط پاندمی دشوار است‪ .‬ولی ما با‬ ‫یاری خداوند توانستیم در اوج تحریم های ظالمانه‬ ‫که حتی کوچک ترین امکانات پزشکی از مردم‬ ‫ما دریغ شد‪ ،‬اقدامات مناسبی در عرصه مدیریت‬ ‫کروناانجامدهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شروع کار ما برای مدیریت کووید‪۱۹‬‬ ‫حداقل به یک ماه و نیم قبل از ورود ویروس به‬ ‫کشور بازمی گردد‪ .‬ما به محض گزارش وجود‬ ‫ویروس در ووهان چین تیم هایی بسیج کردیم‬ ‫و مردم را از خطرات کرونا اگاه کردیم‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار تخت نقاهتگاهی اماده کردیم و‬ ‫حدود یک ماه قبل از گزارش اولین موارد کرونا‪،‬‬ ‫مرزهای خودمان را با چین بستیم و دانشجویان‬ ‫ایرانی ساکن ووهان چین را به کشور اوردیم و‬ ‫قرنطینه کردیم و بدون کوچک ترین الودگی به‬ ‫زندگی عادی بازگشتند‪.‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬ما در‬ ‫زمانی که هیچ کیت تشخیص کرونا به دستمان‬ ‫نرسیده بود با انستیتو پاستور ایران طراحی کیت‬ ‫تشخیصی انجام دادیم‪ .‬ما سریعا دو ازمایشگاه‬ ‫تشخیص ‪ PCR‬در انستیتو پاستور و دانشکده‬ ‫بهداشت راه اندازی کردیم و سپس در مدت‬ ‫کوتاهی به ‪ ۶۴‬مرکز برای ‪ PCR‬در کشور‬ ‫رسیدیم‪ .‬انچه حاصل این حرکت شد این بود‬ ‫که وقتی موج کووید به ما رسید برخالف سایر‬ ‫کشورهای اروپایی و امریکایی که زیرساخت‬ ‫بهتری داشتند هرگز در ایران هیچ بیمار ما در‬ ‫پشت درب هیچ بیمارستانی نماند و بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تبعه افغانستان را که حتی برخی کارت‬ ‫اقامتنداشتندرایگاندرمانکنیم‪.‬ویگفت‪:‬پس‬ ‫از گذر از پیک اول بیماری در دو اپی سنتر قم‬ ‫و گیالن‪ ،‬خود را اماده کردیم برای بیماریابی‬ ‫بیشتر و بسیج ملی علیه کووید‪ ۱۹‬تشکیل دادیم‬ ‫و از تمام امکانات کشور کمک گرفتیم تا از این‬ ‫طریق سرریز بیماران به بیمارستان جلوگیری‬ ‫کنیم و سبب شد تا در زودترین زمان مریض ها‬ ‫را شناسایی کرده و به انها مراقبت الزم را ارائه‬ ‫دهیم و با مراقبت در منزل بار کاری بیمارستان ها‬ ‫را کاهش دادیم‪.‬وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتماتامیناکسیژنبودکهخوشبختانهبه‬ ‫شکل ضربتی توانستیم بیمارستان ها را ساپورت‬ ‫کنیم و امروز ما مشکلی به عنوان کمبود اکسیژن‬ ‫در بیمارستان ها نداریم‪ .‬داروهایی مثل فاویپیراویر‬ ‫و رمدیسیور را گرچه سازمان بهداشت جهانی‬ ‫اعالم کرد خیلی موثر نیستند ولی به سرعت به‬ ‫تولید انها رسیدیم‪ .‬در عرض دوماه به عنوان تولید‬ ‫کننده مهم ماسک‪ ،‬گان‪ ،‬ونتیالتور و‪ ...‬بدل شدیم‬ ‫و حتی امکان صادرات ان برایمان به وجود امد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬در بسیج ملی که در فاز سوم‬ ‫بیماری با نام شهید سلیمانی راه اندازی شد عالوه‬ ‫بر بیماریابی و افزایش تست های کرونا از روزی‬ ‫‪ ۱۲۵۰۰‬تست به بیش از ‪ ۷۰‬هزار مورد‪ ،‬توانستیم‬ ‫مرگ ها را در عرض ‪ ۵۰‬روز به ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫رقم قبلی کاهش دهیم‪ .‬ما سرزمین گسترده ای‬ ‫هستیم و مرزهای فراوان داریم‪ ،‬از روزهای اول‬ ‫در مرزها تیم های مراقبتی گذاشتیم و عالوه بر‬ ‫تست ‪ ،PCR‬رپید تست هم به خدماتمان‬ ‫اضافه شد و امروز بحث سکانسینگ ویروس را‬ ‫دنبال می کنیم و در جاهای مختلف کشور این‬ ‫موضوع را هم مستقر کردیم و با همین شیوه هم‬ ‫جهش های موتاسیون یافته را تشخیص دادیم‪.‬‬ ‫البته ما انتظار داریم سازمان بهداشت جهانی در‬ ‫بحث سکانسینگ به کمک بیشتری کند‪.‬نمکی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به دلیل فشار ناشی از تحریم ها ما سریعا‬ ‫پروتکل هایی تدوین کردیم که مردم بتوانند‬ ‫کارهای اقتصادی را دنبال کنند و خوشبختانه‬ ‫هیچ مرکز تولید و هیچ کارخانه ای در روزهای‬ ‫اپیدمی تعطیل نشد‪ .‬اخیرا در یکی از استان های‬ ‫جنوبی که صنایع پتروشیمی دارند دیدم که حتی‬ ‫یک روز هم تعطیل نشدند حداکثر و مورتالیتی‬ ‫ِریت مجموعه در میان هزاران کارگر فقط ‪ ۴‬نفر‬ ‫بود و این نشان می دهد اجرای پروتکلها در مراکز‬ ‫صنعتی ما بسیار جدی است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬تحقیقات مفصلی در رابطه‬ ‫با کرونا انجام دادیم که در رابطه با راه های‬ ‫پیشگیری‪ ،‬مراقبت از بیمار و‪ ...‬بود‪ .‬یکی از‬ ‫افتخارات ما این بود که در کنار این پاندمی به‬ ‫بحث ‪ NCD‬پرداختیم و برای ما اثبات شد اگر‬ ‫‪ NCD‬مورد توجه قرار نگیرد یکی از عوامل‬ ‫مهم مرگ و میر در افرادی خواهد بود که به کرونا‬ ‫مبتالمی شوند‪.‬بههمیندلیلواکسیناسیونگروه‬ ‫اسیب پذیر‪ ،‬مراقبت از بیماران مزمن‪ ،‬زنان باردار‬ ‫و‪ ...‬برنامه هایی بود که هرگز فراموش نشد و به‬ ‫این نسبت هیچ بیمار اورژانس غیر کرونایی از‬ ‫خدمات بیمارستانی محروم نشد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫حمایت های مقام معظم رهبری از سیاست های‬ ‫وزارت بهداشت و پروتکل های بهداشتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایشان یکی از قوی ترین رعایت ها را به عنوان‬ ‫یک پیشوا انجام دادند‪ .‬ایشان در مراسم عزاداری‬ ‫هم تنها بودند تا اموزشی برای رعایت پروتکل‬ ‫بهداشتی باشند و این قدرت را به ما دادند که در‬ ‫اعمال پروتکل ها در تمام مراکز دینی‪ ،‬مذهبی و‪...‬‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬ستاد ملی مدیریت کرونا با حضور‬ ‫رئیس جمهور دومین عامل موفقیت ما بود و با‬ ‫تایید و تنفیذ رهبری تصمیمات این ستاد بر همه‬ ‫الزم االجرا است و این ستاد حتی قوانین مجلس‬ ‫شورای اسالمی را می تواند نقض کند و قوانین‬ ‫جدید دهد‪.‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬با این حمایت ها‬ ‫ما تیم قوی کارشناسی داشتیم و معاونین این‬ ‫وزارتخانه حتی یک روز مرخصی نرفتند و ‪۱۳‬‬ ‫ماه است که همکاران من در حال کار هستند‪.‬‬ ‫چالش فعلی ما موتاسیون ویروس است که از‬ ‫روز اول اعالم کردم این ویروس بسیار پیچیده‬ ‫است و نمی توان گفت اینده این ویروس چیست‬ ‫و باید با ان شطرنج بازی کنیم‪ .‬تنها چیزی که‬ ‫میدانیمایناستکههنوزفاصلهگذاریاجتماعی‬ ‫بهترین راه پیشگیری از ابتال است‪ .‬موتاسیون ها‬ ‫گرفتاری تازه ای است و در نقاطی از کشور‬ ‫علی رغم مراقبت ها گرفتار موجی از بیماری با‬ ‫واریانت موتاسیون یافته شدیم‪ ،‬البته فعال تنها‬ ‫نوع انگلیسی در کشور گزارش شده است و‬ ‫نوع افریقایی و سایر واریانت ها را نداشتیم اما‬ ‫ویروس نیاز به ویزا و پاسپورت ندارد و به ما و همه‬ ‫جهان هم می رسد‪.‬وی دومین چالش را در زمینه‬ ‫واکسیناسیون دانست و اظهار کرد‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫در کشور به شدت در بحث تولید دنبال می شود‬ ‫و قدمتی حدود ‪ ۱۰۰‬سال در انستیتو پاستور و‬ ‫رازی داریم و ما یکی از واکسن سازهای مطرح‬ ‫منطقه بودیم ان هم زمانی که در اسیا هیچ کس‬ ‫واکسن نمی ساخت‪ .‬این دانش مجددا با همکاری‬ ‫دانشمندان ما و انتقال دانش فنی از بیرون از‬ ‫مرزها در حال احیا است‪.‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬دو‬ ‫واکسن در انستیتو رازی و مجموعه برکت در‬ ‫دست اجراست و واکسن برکت فاز اول انسانی‬ ‫را طی کرده است و پاسخ بسیار خوبی گرفتیم‬ ‫و در حال اغاز فاز دوم هستند و واکسن رازی‬ ‫هم از این هفته فاز اول مطالعات بالینی را اغاز‬ ‫خواهد کرد و واکسن های دیگر هم به زودی‬ ‫به این فاز می رسند‪ .‬از انتقال دانش فنی از کوبا‬ ‫استفاده کردیم و در پاستور این اقدام در حال‬ ‫انجام است و امیدواریم در اینده نزدیک به بازار‬ ‫مصرف بیاید و حتی بتوانیم به کشورهای دیگر‬ ‫باهماهنگی‪ WHO‬صادرکنیم‪.‬نمکیافزود‪:‬تا‬ ‫قبل از رسیدن واکسن داخلی برای واکسیناسیون‬ ‫افراد در خطر از واکسن وارداتی استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫واکسن اسپوتنیک به این منظور وارد شد و از کادر‬ ‫درمان ‪ ICU‬ها اغاز کردیم و ‪ ۱۰۰‬هزا دوز دیگر‬ ‫وارد کردیم و ‪ ۳۰۰‬هزار دوز دیگر در راه است‪.‬‬ ‫همزمان ساخت مشترک اسپوتنیک در کشو را‬ ‫اغاز می کنیم و امیدواریم با صدور سرتیفیکیت‬ ‫اقدام به صادرات این واکسن به کشورهای‬ ‫منطقه کمک کنیم‪ .‬واکسن ساینوفارم چین‬ ‫را پس از اخذ تاییدیه وارد می کنیم و همینطور‬ ‫از دو کارخانه هندی بهارات و استرزنیکا و یک‬ ‫برند دیگر هند که تولید می شود‪ ،‬وارد می کنیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬ما امیدواریم در اینده نزدیک‬ ‫قبل از پایان سال خودمان بتوانیم اکثر افراد را‬ ‫گروه پرخطر را واکسینه کنیم‪ .‬از سازمان بهداشت‬ ‫جهانی می خواهیم به ما کمک کنند هرچه زودتر‬ ‫سهمیه کووکس را سریع تر دریافت کنیم تا پیش‬ ‫از موج جدید گروه در معرض خطر را واکسینه‬ ‫کنیم‪.‬وی در خاتمه افزود‪ :‬از شما تقاضا می کنم‬ ‫راستی ازمایی امار کشورهای منطقه صورت‬ ‫گیرد‪ .‬یکی از دقیق ترین امار منطقه مربوط به‬ ‫ما است و برای ما غم انگیز است که کشور ما‬ ‫با کشوری مقایسه می شود که وضعیت به مراتب‬ ‫بدتری دارد ولی اعالم می کنند روزی ‪ ۴‬مرگ‬ ‫و ‪ ۱۱‬ابتال داشت؛ در حالی که ما اعالم کردیم‬ ‫‪ ۷۶‬مرگ داشته ایم‪ .‬برخی از این کشورها سیستم‬ ‫بیماریابی و ثبت داده ندارند‪ ،‬همسایه ای داریم که‬ ‫مراسم مذهبی برگزار می کند و می گوید هیچ‬ ‫اتفاقی نیفتاد و این دستاویزی برای گروهی تندرو‬ ‫در کشور می شود که ما را تحت فشار قرار دهند و‬ ‫بگویند چرا از انها می خواهیم مراسم برگزار نکنند‪.‬‬ ‫یکی از رسالت های سازمان های جهانی کمک‬ ‫به کشورها است‪ .‬نمیتوان قبول کرد کشوری‬ ‫در همسایگی هند با ان امار‪ ،‬موارد بیماری چنین‬ ‫کمی داشته باشد‪ .‬به ما در شفاف سازی اطالعات‬ ‫اعالمیکشورهایمنطقهکمککنید‪.‬‬ ‫‪ ۸۵۰‬بیمارستان کشور‬ ‫زیر بار کرونا قرار گرفتند‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با شیوع بیماری کرونا در ایران‪۸۵۰ ،‬‬ ‫بیمارستان را زیر بار ارائه خدمات به‬ ‫بیماران کرونایی قرار دادیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬قاسم جان‬ ‫بابایی‪ ،‬بعد از ظهر چهارشنبه بیست و نهم بهمن ‪ ،۹۹‬در دیدار مدیر‬ ‫منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با وزیر بهداشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همه بیمارستان ها مسئول اجرای گایدالین کشوری هستند و مکلف‬ ‫شدند تیم جداگانه مستقل برای مدیریت بیماری های تنفسی داشته‬ ‫باشند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تهدید اصلی روی نیروی انسانی بود که جذب‬ ‫نیرو به سرعت صورت گرفت و نیروهای داوطلب نیز به کار گرفته‬ ‫شدند‪ .‬همچنین‪ ،‬طرح ملی توزیع دارو برای کرونا در بیمارستان ها ایجاد‬ ‫کردیم‪.‬جان بابایی افزود‪ :‬تقویت مهارت نیروهای انسانی در بیمارستان‬ ‫ها را مورد توجه قرار دادیم تا بتوانیم خدمات بهتری به بیماران کرونایی‬ ‫ارائه بدهیم‪.‬معاون درمان وزارت بهداشت گفت‪ :‬با توجه به تجربه ای‬ ‫که نیروهای ای سی یو در دوران کرونا کسب کرده بودند‪ ،‬این نیروها‬ ‫را عوض نکردیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ساختار رجیستری بیماران کرونایی را‬ ‫ایجاد کردیم‪.‬جان بابایی افزود‪ :‬بر اساس داده هایی که داشتیم‪ ،‬هر‬ ‫دانشگاهی ملزم شد تا وضعیت بیماری کرونا در هر بیمارستان را مورد‬ ‫بررسی قرار دهند‪.‬وی به وسعه تله مدیسین در ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫دو بسته اماده داریم که یکی از انها تجربه ایران در مدیریت کرونا‬ ‫است که قابل استفاده برای سایر کشورها است‪.‬کارنامه تحلیل ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫بیماران مشکوک و قطعی کرونا را نیز تهیه کرده ایم که برای تک تک‬ ‫بیمارستان ها قابل استفاده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬شرکت ایرانی متقاضی‬ ‫تولید واکسن کرونا هستند‬ ‫معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو‪ ،‬در ارتباط با وضعیت‬ ‫تولید و تامین واکسن کرونا در دنیا و ایران‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمدرضا شانه ساز‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت بهداشت و‬ ‫سازمان غذا و دارو سه مسیر تولید داخل‪ ،‬تولید قراردادی و واردات را به‬ ‫منظور تامین واکسن کرونا به موازات هم در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه تولید داخل‪ ۱۴ ،‬شرکت متقاضی تولید واکسن (‪۱۰۰‬‬ ‫درصد داخلی) هستند که تاکنون پرونده سه شرکت تکمیل شده و به‬ ‫صورت جدی در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه شرکت دارویی «شفا فارمد» در‬ ‫مجموعه دارویی برکت در حال انجام فاز یک مطالعات بالینی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت به زودی پس از تائید سازمان غذا و دارو وارد فاز ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۳‬مطالعات بالینی خواهد شد و پیش بینی می شود این فاز نیز براساس‬ ‫برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان بهار ‪ ۱۴۰۰‬به اتمام برسد‪.‬‬ ‫وی در مورد واکسن «موسسه رازی» نیز توضیح داد‪ :‬این موسسه روی‬ ‫ساخت واکسن نوترکیب فعالیت می کند و تاکنون موفق به دریافت کد‬ ‫اخالق شده است و پس از مقدمات انجام فاز یک مطالعات بالینی ان‬ ‫در دست اقدام است‪.‬‬ ‫شانه ساز ادامه داد‪ :‬سومین تولیدکننده داخلی «موسسه میالد دارو» از‬ ‫زیرمجموعه های شهید فخری زاده است که سال ها در حوزه تولید دارو‬ ‫فعالیت داشته اند و روی فرم ویروس غیرفعال کار می کنند‪ ،‬این موسسه‬ ‫نیز در فاز دریافت کد اخالق بوده و بزودی وارد فاز یک مطالعات انسانی‬ ‫می شود‪.‬وی با بیان اینکه به موازات پیگیری تولید داخلی واکسن‪ ،‬روی‬ ‫تولید قراردادی به صورت مشترک نیز اقداماتی صورت گرفته است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یک شرکت داخلی در حال دستیابی به توافقات نهایی با‬ ‫تولیدکننده واکسن اسپوتنیک است تا طی دو ماه اینده این واکسن‬ ‫را در داخل به صورت صنعتی تولید کند‪ ،‬همچنین انستیتو پاستور نیز‬ ‫قراردادی با همکاری کوبا امضا کرده است که با دریافت نتایج فازهای‬ ‫یک و دو مطالعات بالینی در کوبا‪ ،‬فاز سه در دو کشور روی ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫نفر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه حسب تصمیمات متخذه‬ ‫در ستاد ملی کرونا مبنی بر لزوم دسترسی جمعیت دارای اولویت به‬ ‫دریافت واکسن کووید ‪ ،۱۹‬تا قبل از تولید نهایی واکسن داخلی‪ ،‬واردات‬ ‫از منابع معتبر دنبال می شود‪ ،‬گفت‪ :‬موسسه گامالیا اولین شرکتی بود که‬ ‫مدارک کامل واکسن اسپوتنیک را به ما ارائه داده و مورد بررسی و تائید‬ ‫قرار گرفت و تاکنون دومحموله را به ایران ارسال کرده است‪ ،‬همچنین‬ ‫مستندات واکسن بهارات هند و سایت استرازنکا در کره جنوبی نیز به‬ ‫سازمان غذا و دارو ارائه شده و در حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه تاکنون تنها یک درصد مردم دنیا در برابر ویروس‬ ‫کرونا واکسینه شده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید توجه داشته باشیم‪،‬‬ ‫کشورهایی که واکسیناسیون خود را به نسبت زودتر اغاز کرده اند در‬ ‫فاز سه مطالعات بالینی مشارکت داشته اند‪ ،‬این درحالی است که تاکنون‬ ‫در ایران هیچ واکسن وارداتی قبل از تائید واکسن در کشور سازنده و یا‬ ‫سایرکشورها اجازه مصرف در ایران را دریافت نکرده است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1015

روزنامه سپهرایرانیان 1015

شماره : 1015
تاریخ : 1400/01/22
روزنامه سپهرایرانیان 1014

روزنامه سپهرایرانیان 1014

شماره : 1014
تاریخ : 1400/01/21
روزنامه سپهرایرانیان 1013

روزنامه سپهرایرانیان 1013

شماره : 1013
تاریخ : 1400/01/19
روزنامه سپهرایرانیان 1012

روزنامه سپهرایرانیان 1012

شماره : 1012
تاریخ : 1400/01/18
روزنامه سپهرایرانیان 1011

روزنامه سپهرایرانیان 1011

شماره : 1011
تاریخ : 1400/01/17
روزنامه سپهرایرانیان 1010

روزنامه سپهرایرانیان 1010

شماره : 1010
تاریخ : 1400/01/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!