روزنامه سپهرایرانیان شماره 1404 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1404

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1404

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1404

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪18 september 2022‬‬ ‫نشانه‬ ‫توسعه روابط همه‬ ‫رکود جهانی‬ ‫جانبه ایران و ازبکستان‬ ‫شتاب بیشتری گرفت‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪1401‬‬ ‫در حال ظهور است‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1404‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫افزایش یک پله ای‬ ‫سرعت اینترنت سیار در ایران‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سندروم صفحات الکترونیکی و خطری‬ ‫که کودکان را تهدید می کند‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سندروم صفحات الکترونیک اختاللی است که عمدتا در میان کودکان کم سن وسال رخ می دهد؛ کودکان‬ ‫زیر ‪۱۰‬یا ‪ ۱۱‬سال‪ .‬کودکانی که در سال های اغازین و بسیار مهم رشد ذهنی و مغزی شان‪ ،‬زمان زیادی ‪...‬‬ ‫قیمت دالر امریکا‬ ‫تثبیت شد‬ ‫‪2‬‬ ‫ریسک های احتمالی مانعی جدی‬ ‫بر سر راه بازار بورس است‬ ‫‪3‬‬ ‫راه اندازی واحد پولی مشترک بین اعضای‬ ‫شانگهای خنثی کننده تحریم ها خواهد بود‬ ‫‪5‬‬ ‫توانمندسازی مالی هلدینگ ها‬ ‫عمق بازار سرمایه را بیشتر می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫رهبر انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان‪:‬‬ ‫مراسم اربعین امسال با شکوه تر و ّ‬ ‫معظم تر‬ ‫از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد‬ ‫پیشخوان‬ ‫برخی از‬ ‫داشتن دست باالی‬ ‫نرخ‬ ‫جهانی انرژی؛‬ ‫ساکن باقی‬ ‫ایران در بازار‬ ‫توهم یا واقعیت!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیمانکاران نگاه‬ ‫طال و سکه‬ ‫می مانند‬ ‫یکطرفه به مسایل‬ ‫دارند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی مناقصه (نوبت اول ‪ /‬دوم) تجدید‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای(همراه با ارزیابی کیفی)‪-‬نوبت اول‬ ‫موضوع مناقصه ‪ - :‬خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل‬ ‫مشخصات مناقصه ‪:‬‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫شماره تقاضا‪ /‬مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال‪/‬ارز)‬ ‫شرح تقاضا‬ ‫شرکت ملی حفاری‬ ‫‪0034044‬‬ ‫شرکت ملی حفاری‬ ‫‪0134034‬‬ ‫پتو‬ ‫شرکت ملی حفاری‬ ‫‪0034018‬‬ ‫قطعات اجاق و فر برقی‬ ‫ایران‬ ‫ایران‬ ‫ایران‬ ‫‪15.925.000.000‬‬ ‫‪11.088.000.000‬‬ ‫‪‬روش ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪:‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫لباس بارانی‬ ‫‪16.754.400.000‬‬ ‫‪ ‬بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت‬ ‫در مناقصه تکمیل می شود‪ ،‬انجام می گردد‪(.‬حداقل امتیاز ‪)50‬‬ ‫‪‬نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم اغاز شده و تا ‪ 10‬روز پس از ان ادامه خواهد داشت‬ ‫محل دریافت‬ ‫از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫‪ 14‬روز پس از اخرین روز دریافت اسناد‬ ‫شرکت‬ ‫محل تحویل‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬و اصل ضمانت نامه به ادرس اهواز‪-‬‬ ‫توسط شرکت‬ ‫به‬ ‫–گروه مناقصات تلفن تماس ‪061-34148795‬‬ ‫بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت ‪– B‬‬ ‫اتاق ‪ -107‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪ -‬شماره تماس ‪061-34148580 – 34148569‬‬ ‫‪ ‬تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪838/000/000‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪ 797/000/000‬ریال تقاضای خرید شماره ‪0134034‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫ریال تقاضای خرید شماره ‪0034018‬‬ ‫‪555/000/000‬‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫ریال تقاضای خرید شماره ‪0034044‬‬ ‫ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی‬ ‫اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 4001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه‬ ‫سپرده شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫(شماره شبا‪)IR350100004001114006376636 :‬‬ ‫و سایر تضمین های معتبر در ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪ 50659‬ت ‪ 123402 /‬مورخ ‪ 94/09/22‬مورد قبول و‬‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫پذیرش می باشد‪.‬‬ ‫روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫تذکر ‪ :‬با توجه به بخشنامه شماره ‪ 98/138665‬مورخ ‪ 98/04/03‬معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کلیه‬ ‫متقاضیان حضوردرمناقصات‪،‬مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه ‪ www.setadiran.ir‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1379516 :‬‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫یکشنبه* ‪ 27‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1404‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به کارشکنی امریکا در اجرای برجام گفت ‪ :‬امروز‬ ‫امریکا برای جبران این تخلف اشکار خود باید اقدام جدی داشته باشد‪.‬به گزارش خبرنگار ایرنا ‪ ،‬ایت اله سید‬ ‫محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج افزود‪ :‬همه جهان می دانند که‬ ‫امریکا با برهم زدن برجام مشکالت بعدی را به وجود اورد و ایران اسالمی به قراری که گذشته بود پایبند‬ ‫بود ضمن انکه امریکا برای جبران تخلفی که انجام داد باید اقدام جدی داشته باشد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬رژیم‬ ‫ایین افتتاحیه مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه‬ ‫علینقی ساعدی فشند‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬این مراسم‬ ‫ایینی باحضور معاون سیاسی‬ ‫استانداری البرزدکتر ولی پور و حضور‬ ‫فرماندار محترم جهادی شهرستان‬ ‫ساوجبالغ دکتر البرزی و معاون‬ ‫ومشاور عالی ایشان ‪ ،‬ریاست اموزش‬ ‫و پرورش ‪ ،‬بخشداری مرکزی ‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی ‪ ،‬شورای روستای فشند ‪ ،‬حضور گرم خانواده محترم‬ ‫شهدای فشند ‪ ،‬خیرین و باحضور ارزشمند دکتر بهمنی در مدرسه‬ ‫نوساز شهرک فشند برگزار شد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه تنظیم بازار شهرستان نظراباد‬ ‫به ریاست مهندس دهقان ازاد‬ ‫️مرضیه گودرزی ‪ -‬در این جلسه‬ ‫باتوجه به ده برابر شدن جرایم‬ ‫تخلفات اصناف در راستای مقابله و‬ ‫کنترل تخلفاتی همچون گرانفروشی‪،‬‬ ‫کم فروشی و‪ ...‬مطابق دستور ریاست‬ ‫جلسه مقرر گردید این مهم توسط‬ ‫اتحادیه ها به کلیه اصناف اعالم شود‪.‬‬ ‫️همچنین مقرر گردید مباشرین توزیع اقالم دولتی به مردم‪ ،‬حتما در‬ ‫سامانه جامع تجارت ثبتنام و نسبت به اخذ کد نقش توسط مباشرین‬ ‫جهت ساماندهی هرچه بیشتر به توزیع اقالم اقدام نمایند‪.‬‬ ‫جلسه بررسی مشکالت شهر گلسار‬ ‫در حوزه ادارات خدمات رسان‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬جلسه‬ ‫بررسی مشکالت شهر گلسار در‬ ‫حوزه ادارات خدمات رسان با حضور‬ ‫مهندس عظیم زاده معاون هماهنگی‬ ‫امور عمرانی فرمانداری شهرستان‬ ‫ساوجبالغ ‪ ،‬حمید کیاروستا شهردار‬ ‫گلسار و رضا کیاروستا رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهر و روسای ادارات خدمات رسان در دفتر معاونت‬ ‫هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برگزار گردید ‪.‬‬ ‫در این جلسه حاضرین در خصوص رفع مشکالت شهر گلسار در‬ ‫حوزه ادارات خدمات رسان و ایجاد زیر ساخت در این زمینه در‬ ‫اراضی تعاونی وزارت جهادکشاورزی واقع در شهر گلسار به تبادل‬ ‫نظر پرداختند‪ .‬‬ ‫چهارمدرسه تازه احداث شده در شهر جدید‬ ‫مهستان مهیای حضور دانش اموزان در‬ ‫سال تحصیلی جدید می شود‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬بازدید دکتر‬ ‫البرزی فرماندار جهادی شهرستان‬ ‫ساوجبالغ و مشاور عالی فرماندار ‪،‬‬ ‫با حضور دکتر پورگلیان مدیر کل‬ ‫تجهیزات ونوسازی مدارس و دکتر‬ ‫هراتی مشاور استاندار البرز وهیات‬ ‫همراه ‪ ،‬دکتر گلرخی شهردار‬ ‫شهرجدید ‪ ،‬مهندس ارمندپور رئیس شورای شهر جدید واعضای‬ ‫شورای اسالمی ‪ ،‬رئیس اموزش و پرورش شهرستان و مسئوالن‬ ‫شهری و شهرستانی از چندین مدرسه نوساز و قدیمی سطح شهر‬ ‫انجام گردید‪ .‬شایان ذکر هست که این مدارس به همت شرکت‬ ‫عمران شهر جدید مهستان احداث گردید و توسط اداره کل تجهیزات‬ ‫ونوسازی مدارس جهت پذیرش دانش اموزان در اول مهر تجهیز‬ ‫میگردد‬ ‫گفتگو‬ ‫نرخ طال و سکه ساکن باقی می مانند‬ ‫نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران در گفت وگوی اختصاصی‬ ‫با شیوا بیک زاده خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان‬ ‫پیش بینی کرد‪ :‬با توجه به تعطیلی روزهای اینده و توقف مذاکرات‪،‬‬ ‫هفته اینده افزایش قیمت طال و جواهر نداشته باشیم‪.‬‬ ‫«محمد کشتی ارای» درباره وضعیت بازار طال اظهار داشت‪ :‬بهای‬ ‫انس جهانی در هفته گذشته با توجه به اوضاع مثبت جهان سیر‬ ‫نزولی داشت و ‪ ۳۰‬دالر کاهش شد و به یک هزار و ‪ ۶۸۸‬دالر رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به تاثیر مذاکرات برجام مجدد قیمت ارز با‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان افزایش همراه بود و این افزایش مانع کاهش‬ ‫قیمت طال و سکه در بازار شد‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران بیان داشت‪ :‬روز گذشته و‬ ‫در اخرین روز کاری هفته‪ ،‬سکه طرح قدیم ‪ ۳۵۰‬هزار تومان‪ ،‬سکه‬ ‫طرح جدید ‪ ۵۵۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم سکه و ربع سکه ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‬ ‫و سکه یک گرمی ‪ ۵۰‬هزار تومان افزایش قیمت داشت‪.‬‬ ‫کشتی ارای اضافه کرد‪ :‬همچنین بهای هر مثقال طالی اب شده‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار تومان و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز ‪ ۳۳‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬در ایام سوگواری اربعین امام حسین(ع) و‬ ‫تعطیالت پیش رو و کاهش داد و سندها در بازار‪ ،‬حباب سکه از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان به یک میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫در شرایطی که بازارها در هفته اینده تعطیل هستند و مذاکرات‬ ‫نیز متوقف شده‪ ،‬افزایش قیمت نداشته باشیم و نرخ ها در همین‬ ‫سطح باقی بماند‪.‬‬ ‫امریکا تخلف خود را جبران کند‬ ‫صهیونیستی با سنگ اندازی و تحریک سایر کشورها عضو برجام تالش می کند تا علیه ایران بیانیه بدهندو‬ ‫به روش دیگری منافع کشور ما را مورد تعرض قرار داده است؛ صهیونیست ها سه کشور اروپایی المان‪،‬‬ ‫فرانسه و انگلیس بر علیه ایران برانگیختند ‪.‬ایت اله حسینی همدانی بیان داشت ‪ :‬این درحالی است که خود‬ ‫هماهنگ کننده اتحادیه اروپا وکارشناسان می گویند که جمهوری اسالمی ایران از اول مذاکرات بر اساس‬ ‫منافع ملی و خطوط قرمزی که دارد برای پیشبرد مذاکرات تالش کرده و در مسیر منطقی و درست حرکت‬ ‫کرده است‪.‬وی افزود ‪ :‬برعکس طرف مقابل همه تالش بر باجگیری می کند تا ایران را مقصر جلوه دهد و می‬ ‫گوید ایران از فرصت استفاده نمی کند و برنامه هسته ای خود را گسترش داده است؛ البته نمی گویند تا امروز‬ ‫چه اقدام موثری برای تغییر وضعیت موجود داشته اند ‪.‬امام جمعه کرج خطاب به غربی گفت ‪ :‬چرا تعهدات‬ ‫خود را طبق برجام انجام نداده اید؛ مردم ما و دولت نشان دادند زیر بار فشار ها و جنجال افرینی ها نمی‬ ‫روند و دولت به منافع و حقوق ملت فکرمی کند و تا حصول نتیجه به نفع مردم این مسیر را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫هشتگرد برای بازگشایی مدارس اماده می گردد‬ ‫جلسه هماهنگی جهت انجام اقدامات‬ ‫شهرداری هشتگرد برای بازگشایی‬ ‫مدارس به ریاست امیر منصور توده‬ ‫روستا معاونت خدمات شهری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مرضیه گودرزی ‪ -‬توده روستا در جلسه‬ ‫ای که با حضور مسولین واحد های مرتبط‬ ‫برگزار شد به تشریح برنامه های شهرداری‬ ‫در استقبال از مهر پرداخت ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫طی دو سال اخیر ‪ ،‬اغلب کالسها به صورت‬ ‫غیر حضوری برگزار می گردید و امیدواریم‬ ‫که مجددا ً شاهد حضور دانش اموزان در‬ ‫مدارس شهر باشیم و روند تحصیل به‬ ‫صورت حضوری اغاز گردد ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬رنگ امیزی و زیباسازی مدارس‬ ‫و گلکاری محوطه بخشی از کارهای‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬پارسا‬ ‫شهبازی‪ -‬در حالی که ین ژاپن امروز دچار‬ ‫کاهش شد‪ ،‬دالر امریکا پیرو ادامه تشدید‬ ‫سیاست های فدرال رزرو برای مهار تورم‪،‬‬ ‫موقعیت خود را تثبیت کرد‪.‬‬ ‫دالر در روز پنج شنبه نزدیک به اوج های اخیر‬ ‫حفظ شد که دلیل این حفظ موقعیت‪ ،‬حمایت از‬ ‫انتظارات فدرال رزرو به منظور ادامه سیاست های‬ ‫سخت گیرانه برای مهار تورم است‪ .‬در حالی که‬ ‫ین پس از جهش شدید روز قبل‪ ،‬دچار تزلزل‬ ‫شد‪ .‬دالر در برابر ین ‪ 0.28‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ 143.58‬رسید‪ ،‬در حالی که در روز‬ ‫چهارشنبه به دلیل اخباری مبنی بر اینکه بانک‬ ‫ژاپن نرخ ارز را با بانک ها بررسی کرده است ‪ -‬و‬ ‫در واقع یک امادگی برای خرید ین محسوب‬ ‫می شد ‪ -‬یک درصد کاهش یافت‪ .‬یورو در برابر‬ ‫انجام شده بوده و نیز در راستای ایمنی‬ ‫دانش اموزان سرعت گیرها و خطوط‬ ‫عابر پیاده منتهی به مدارس رنگ امیزی‬ ‫و اشکارسازی شده اند و همچنان نیز‬ ‫قیمت دالر امریکا تثبیت شد‬ ‫دالر با ‪ 0.15‬درصد کاهش به ‪ 0.99635‬دالر‬ ‫بازگشت که از پایین ترین سطح ‪ 20‬ساله خود‬ ‫در ‪ 0.9864‬دالر هفته گذشته‪ ،‬فاصله چندانی‬ ‫ندارد‪ .‬در حالی که پوند نیز با ‪ 0.26‬درصد کاهش‬ ‫به ‪ 1.15115‬دالر رسید‪ .‬این تغییرات قیمت‬ ‫باعث شد که شاخص دالر به صورت محکم در‬ ‫رقم ‪ 109.84‬قرار گیرد و رشد ‪ 1.5‬درصدی‬ ‫خود را از روز سه شنبه حفظ کند‪ ،‬و این دقیقا‬ ‫زمانی بود که امار تورم ایاالت متحده باالتر از‬ ‫حد انتظار مشاهده شد‪ .‬و بدین ترتیب مسیری‬ ‫رقم خورد که بازارها در مقابل فدرال رزرو تغییر‬ ‫موقعیت دهند‪ .‬از قرار معلوم ظاهرا ً گزینه های‬ ‫کمی برای فدرال رزرو باقی مانده بود‪ ،‬جز اینکه‬ ‫در نشست تعیین نرخ بهره خود در هفته ی‬ ‫اینده‪ ،‬افزایش بزرگ دیگری را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر معامالت اتی صندوق های فدرال‬ ‫رزرو‪ ،‬احتمالی حدودا ‪ 30‬درصدی را براورد‬ ‫می کند که فدرال رزرو نرخ بهره را ‪ 100‬واحد‬ ‫پایه افزایش دهد و در کنار ان‪ 70 ،‬درصد‬ ‫احتمال افزایش ‪ 75‬واحد پایه وجود دارد‪.‬‬ ‫معامله گران اطالعات خرده فروشی و تولید‬ ‫صنعتی ایاالت متحده را که در اواخر روز منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬بررسی خواهند کرد‪ ،‬زیرا‪ ،‬همانطور‬ ‫که تحلیلگران ‪ ING‬خاطرنشان می کنند‪،‬‬ ‫داده ها محتمل ترین عواملی هستند که باعث‬ ‫قیمت گذاری مجدد می شوند‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫که فدرال رزرو در ماه های اخیر تمایلی به عقب‬ ‫نشینی از انتظارات بازارهای جنگ طلب نداشته‬ ‫است‪ .‬در این بین‪ ،‬ین نیز در کانون توجه قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬زیرا سرمایه گذاران به بحث در مورد این‬ ‫موضوع می پردازند که ایا مقامات ژاپن واقعاً‬ ‫برای حمایت از ارز اسیب دیده که در سال‬ ‫عملیات مربوطه ادامه دارد‪.‬‬ ‫تعویض عالئم راهنمایی و رانندگی ‪،‬‬ ‫ترمیم پیاده روها ‪ ،‬لکه گیری اسفالت و‬ ‫نیز شستشو و رفت و روب و زیباسازی‬ ‫محوطه و مسیرهای نزدیک به مدارس از‬ ‫جمله کارهای دیگر شهرداری هشتگرد در‬ ‫راستای استقبال از مهر می باشد و در سال‬ ‫جاری عالمتهای راهنمای کف خیابانها از‬ ‫قبیل "مدرسه" و "اهسته" و سایر عالئم‬ ‫مربوط به محل تردد دانش اموزان در سطح‬ ‫خیابان ها اجرا خواهد شد ‪.‬‬ ‫برنامه های شهرداری هشتگرد در زمینه‬ ‫بازگشایی مدارس با عنوان طرح استقبال‬ ‫از مهر به صورت شبانه روزی در حال اجرا‬ ‫و پیگیری است و امیدواریم فضای مناسبی‬ ‫برای شروع سال تحصیلی جهت دانش‬ ‫اموزان در شهر فراهم گردد ‪.‬‬ ‫جاری نزدیک به ‪ 20‬درصد کاهش یافته است‪،‬‬ ‫مداخله خواهند کرد یا خیر‪ .‬رودریگو کاتریل‪،‬‬ ‫استراتژیست ارزی در بانک ملی استرالیا‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪« :‬جهت حرکت ین همچنان به سمت‬ ‫ضعف بیشتر است؛ اگر انها واقعاً می خواهند‬ ‫این ضعف را متوقف کنند‪ ،‬تغییر در سیاست‬ ‫بانک مرکزی ژاپن (‪ )BOJ‬باید در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪ ».‬در بازارهای ارزهای دیجیتال‪ ،‬اتر‬ ‫پس از اینکه ویتالیک بوترین‪ ،‬مخترع و یکی از‬ ‫بنیانگذاران اتریوم توییت کرد که ارتقاء نرم افزاری‬ ‫بزرگ به بالک چین اتریوم با هدف کاهش شدید‬ ‫مصرف انرژی ان تکمیل شده است‪ ،‬حرکت‬ ‫چشمگیری نداشت و حتی این توکن که زیربنای‬ ‫شبکه اتریوم است‪ 1.5 ،‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که بیت کوین کمی کمتر از ‪20200‬‬ ‫دالر بود‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫افزایش یک پله ای سرعت اینترنت سیار در ایران‬ ‫میانگین سرعت اینترنت ایران در‬ ‫مقایسه با ماه گذشته ارتقا یافت‪.‬‬ ‫بر اساس شاخص «میانه» رتبه‬ ‫اینترنت همراه به جایگاه ‪۶۹‬‬ ‫رسید‪ ،‬در یک سال گذشته رتبه‬ ‫ایران معموال باالی ‪ ۷۰‬بوده است‪.‬‬ ‫رتبه بندی سایت اسپیدتست (‪www.‬‬ ‫‪ )speedtest.net‬اساس سرعت‬ ‫متوسط دانلود است تا سرعت هایی را که‬ ‫کاربر احتماالً در بازار به دست می اورد را‬ ‫به بهترین شکل منعکس کند‪ .‬این سایت‬ ‫در نظر دارد تا ‪ ۱۵‬فوریه ‪ ۲۰۲۳‬به ارائه‬ ‫داده های مربوط به میانگین عملکرد برای‬ ‫مرجع مقایسه ای ادامه دهد‪.‬‬ ‫به اعتقاد این سایت‪ ،‬تحلیل داده ها بر‬ ‫اساس شاخص «میانگین» معیار بهتری‬ ‫برای سنجش تجربه روزمره است و‬ ‫شاخص «میانه» معیاری است که تجربه‬ ‫کاربر معمولی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫تازه ترین اماری که «اسپیدتست» ارائه‬ ‫کرده‪ ،‬نشان می دهد سرعت اینترنت‬ ‫ثابت و سیار ایران در ماه «اگوست»‬ ‫با افزایش نسبی سرعت همراه بوده‬ ‫است‪ .‬این وب سایت برای سنجش‬ ‫رتبه و کیفیت اینترنت در کشورهای‬ ‫جهان‪ ،‬از ‪ ۲‬شاخص میانه ‪Median‬‬ ‫و میانگین ‪ Mean‬استفاده می کند‪.‬‬ ‫شاخص «میانگین» همان حد متوسطی‬ ‫است که از یک گروه درنظر می گیرند‪ ،‬اما‬ ‫«میانه» نقطه وسط داده های اماری است‪.‬‬ ‫در این گزارش از هر ‪ ۲‬شاخص «میانه» و‬ ‫«میانگین» برای بررسی وضعیت اینترنت‬ ‫کشورهای جهان استفاده شده است‪.‬‬ ‫اینترنت‬ ‫سرعت‬ ‫رتبه‬ ‫همراه به جایگاه ‪ ۶۹‬رسید‪.‬‬ ‫بر اساس شاخص میانه‪ ،‬رتبه ایران در ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬برای اینترنت ثابت ‪ ۷۰‬و در بخش‬ ‫اینترنت سیار ‪ ۱۴۵‬بود و اکنون سرعت‬ ‫اینترنت ثابت با ‪ ۲‬پله افت به رتبه ‪۱۴۷‬‬ ‫و سرعت اینترنت سیار با یک پله ارتقا به‬ ‫رتبه ‪ ۶۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫«میانه» سرعت دانلود اینترنت ثابت‬ ‫‪ ۱۰.۰۲‬مگابیت بر ثانیه‪ ،‬سرعت اپلود‬ ‫‪۱.۵۲‬مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر‬ ‫(‪ ۲۹ )latency‬میلی ثانیه است‪.‬‬ ‫نوسانات تاخیر ‪ jitter‬نیز از دیگر‬ ‫شاخص هایی است که در این امار قابل‬ ‫مشاهده است‪ .‬بر این اساس میزان‬ ‫نوسانات تاخیر ‪ ۱۲‬میلی ثانیه گزارش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میانگین سرعت اینترنت ثابت و سیار‬ ‫ایران افزایش یافت‬ ‫«میانگین» سرعت اینترنت سیار و‬ ‫ثابت در ایران نیز در ماهی که گذشت‬ ‫با افزایش روبه رو شد و جایگاه ان در‬ ‫میان کشورهای جهان ارتقا یافت‪ .‬اکنون‬ ‫جایگاه اینترنت سیار ایران با یک رتبه‬ ‫ارتقا به ‪ ۷۶‬و اینترنت ثابت با ‪ ۲‬رتبه‬ ‫ارتقا به ‪ ۱۴۵‬رسیده است‪ .‬میانگین‬ ‫سرعت دانلود اینترنت سیار بر اساس این‬ ‫شاخص ‪ ۴۱.۲۸‬مگابیت بر ثانیه‪ ،‬سرعت‬ ‫اپلود ‪ ۱۳.۲۱‬مگابیت بر ثانیه و میزان‬ ‫تاخیر ‪ ۳۶‬میلی ثانیه است‪ .‬در اینترنت‬ ‫ثابت‪ ،‬سرعت دانلود ‪ ۲۳.۲۳‬مگابیت بر‬ ‫ثانیه‪ ،‬سرعت اپلود ‪ ۱۴.۳۳‬مگابیت بر‬ ‫ثانیه و میزان تاخیر ‪ ۴۲‬میلی ثانیه است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش این سایت‪ ،‬اکنون‬ ‫«میانه» سرعت جهانی دانلود اینترنت‬ ‫سیار ‪ ۳۰.۷۹‬مگابیت بر ثانیه‪ ،‬سرعت‬ ‫اپلود ‪ ۸.۲۶‬مگابیت بر ثانیه و میزان‬ ‫تاخیر ‪ ۲۹‬میلی ثانیه و در اینترنت ثابت‪،‬‬ ‫سرعت دانلود ‪ ۶۹.۱۴‬مگابیت بر ثانیه‪،‬‬ ‫اپلود ‪۲۹.۹‬مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر‬ ‫‪ ۱۰‬میلی ثانیه است‪.‬‬ ‫در این گزارش زمانی که محاسبات‬ ‫بر اساس شاخص «میانگین» محاسبه‬ ‫می شود‪ ،‬اعداد و ارقام به شکل محسوسی‬ ‫باال می روند‪ .‬اکنون میانگین سرعت جهانی‬ ‫دانلود اینترنت سیار ‪ ۷۷.۷۴‬مگابیت بر‬ ‫ثانیه‪ ،‬سرعت اپلود ‪۱۴.۳۳‬مگابیت بر ثانیه‬ ‫و میزان تاخیر ‪ ۳۶‬میلی ثانیه و در اینترنت‬ ‫ثابت‪ ،‬سرعت دانلود ‪۱۳۹.۱۹‬مگابیت بر‬ ‫ثانیه‪ ،‬اپلود ‪ ۷۷.۸۴‬مگابیت بر ثانیه و‬ ‫میزان تاخیر ‪ ۱۸‬میلی ثانیه است‪.‬‬ ‫اگهی احراز تصرفات ‪ ،‬موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سندرسمی وماده ‪13‬ائین نامه اجرائی ان مصوب ‪1390 / 09 / 20‬‬ ‫نظربه اینکه به استناد رای شماره ‪140160301026000377‬موضوع پرونده کالسه شماره ‪1399114401026000052‬هیئت رسیدگی‬ ‫کننده قانون صدرالذکر مستقر دراداره ثبت اسناد وامالک قلهک تهران‪ ،‬تصرفات بال منازع خانم زهرا بیگم هاشمی علیا بشماره شناسنامه‬ ‫‪2‬ودارای کدملی ‪0451785649‬صادره از شمیران فرزند سید اقا بزرگ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی دران به مساحت‬ ‫( ‪123 / 10‬مترمربع ) درقسمتی از پالک ثبتی ‪1006‬فرعی از ‪ 34‬اصلی واقع در بخش ‪11‬تهران حوزه ثبتی قلهک به نشانی تهران چیذر امام زاده علی اکبر بلوار‬ ‫هاشمی پالک یک مالکیت مشاعی احراز شده وجهت اجرا وصدور سند مالکیت طی نامه شماره ‪140060301026000990‬تاریخ ‪ 1400 / 09 / 11‬به این اداره‬ ‫اعالم گردیده است وبرای این مقدار پالک ‪14020‬فرعی از ‪34‬اصلی تعیین شده است لذا به استناد ماده ‪ 3‬قانون مذکور مراتب دردونوبت به فاصله ‪15‬روز اگهی تا‬ ‫چنانچه شخص ویا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به موضوع صدور سند بنام متقاضی مذکور هرگونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی ‪ ،‬به این اداره مراجعه وضمن اعالم اعتراض واخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به دادگاه عمومی محل وقوع‬ ‫ملک تقدیم نموده وگواهی مربوطه را از دادگاه اخذ وبه این اداره تحویل نماید درغیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت مقرر‪ ،‬سند مالکیت وفق مقررات صادر‬ ‫خواهد گردید‪.‬میم الف ‪ - 12648‬شناسه اگهی ‪137392:‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران‬ ‫سعید شهلی شهردار قدس‪:‬‬ ‫بخشی از معوقات حق السهم‬ ‫کتابخانه های شهرقدس پرداخت شد‬ ‫مهندس شهلی شهردار قدس‬ ‫ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه‬ ‫کتاب و کتابخوانی و همچنین‬ ‫ساماندهی کتابخانه ها در جهت‬ ‫رفاه حال عالقه مندان به حضور‬ ‫در کتابخانه ها و ارتقای سطح‬ ‫خدمات دهی این مراکز فرهنگی‪،‬‬ ‫از پرداخت معوقات حق السهم نیم درصدی کتابخانه های‬ ‫شهرداری به مبلغ حدود ‪ ۸‬میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و‬ ‫شهرداری قدس‪ ،‬مهندس شهلی با بیان اینکه ارتقای شاخص های‬ ‫فرهنگی و توسعه اجتماعی از ارکان مهم توسعه یافتگی‬ ‫شهرهاست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کتابخانه های عمومی به عنوان یکی‬ ‫از مراجع مهم فرهنگی محسوب می شود که با قرار دادن افکار‪،‬‬ ‫عقاید و حاصل اندیشه های خالق در کنار یکدیگر‪ ،‬بستری برای‬ ‫تامین اوقات فراغت و ایجاد عالقه به مطالعه و تحقیق برای افراد‬ ‫جامعه پدید می اورد و می تواند کارکردهای مختلفی از جمله‬ ‫اموزشی‪ ،‬اطالع رسانی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این بین نقش و کارکرد اجتماعی کتابخانه های‬ ‫عمومی پررنگ تر است و این مراکز فرهنگی می بایست برای‬ ‫ارائه خدمات مطلوب و حفظ فضای مناسب از حمایت مالی الزم‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫شهردار قدس تصریح کرد‪ :‬حسب دغدغه مندی مدیریت شهری‬ ‫در دوره ششم در راستای ارتقای سطح کیفی و ساماندهی‬ ‫کتابخانه ها به جهت رفاه حال دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان و افراد‬ ‫مختلفی که از کتابخانه ها بهره مند می شوند‪ ،‬بخشی از معوقات‬ ‫حق السهم کتابخانه های شهرقدس به مقدار حدودی ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت شد و ما بقی در نیز طبق برنامه ریزی انجام شده‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫مهندس شهلی اظهار امیدواری کرد که تحقق پرداخت معوقات‬ ‫حق السهم کتابخانه ها زمینه ارائه خدمات مطلوب تر این نهاد‬ ‫فرهنگی را فراهم اورد تا شاهد ارتقای سرانه مطالعه در شهرقدس‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ریسک های احتمالی مانعی جدی‬ ‫بر سر راه بازار بورس است‬ ‫گفتگو‬ ‫دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با شیما توکلی افشاری خبرنگار سرویس‬ ‫اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬عدم وجود اعتماد و نیز‬ ‫ریسک های اعمال شده در بازار سبب ایجاد ریزش شدید در بازار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محسن یگانه با بیان اینکه اتفاقات بورس در سال ‪ ۹۹‬باعث‬ ‫بی اعتمادی سرمایه گذاران به این بازار شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اینده‬ ‫بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر مثبت ارزیابی می شود و در‬ ‫اینده شاهد بهبود وضعیت معامالت و کاهش نوسانات این بازار‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی به نوسان اخیر معامالت بورس اشاره کرد و افزود‪ :‬بعد از‬ ‫صعود غیر عادی شاخص بورس در سال ‪ ۹۹‬و رشد قیمت سهام‬ ‫در دولت قبل شاهد وجود ریزش های شدیدی در بازار سهام‬ ‫بودیم که این ریزش ها برای مدتی طوالنی تداوم پیدا کرد و‬ ‫زمینه ساز ضرر و زیان سنگین مردم شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بخشی از ریزش ایجاد شده در بازار سهام‬ ‫به دلیل صعود غیرطبیعی شاخص بورس در سال ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۹۹‬طبیعی بود اما اتفاقاتی در سال ‪ ۹۹‬رخ داد که باعث‬ ‫شد اهالی بازار سرمایه با عدم اطمینان برای سرمایه گذاری‬ ‫و نیز ورود سرمایه هایشان به این بازار مواجه شوند‪.‬‬ ‫دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اعتماد‬ ‫را رکن اصلی سرمایه گذاری در بازارهای مالی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫عدم وجود اعتماد و نیز ریسک های اعمال شده در بازار سبب‬ ‫ایجاد ریزش شدید در بازار شد‪.‬‬ ‫یگانه به نتیجه برجام و تاثیر ان بر معامالت بازار سرمایه اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬توافق در برجام ازجمله ریسک هایی است که‬ ‫اکنون بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و ممکن است نوسانات‬ ‫فعلی در بازار تا روشن نشدن تکلیف برجام ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با وجود پتانسیل های قدرتمند در بازار سرمایه و‬ ‫متکی بودن انها بر پتانسیل های اقتصادی کشور بسترهای‬ ‫رشد شاخص بورس فراهم است‪ ،‬اما تا زمانی که زمینه‬ ‫رفع ریسک های ایجاد شده در اقتصاد کشور برطرف نشود‪،‬‬ ‫شاهد وجود برخی از نوسان ها در بازار سرمایه خواهیم بود‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی قیمت گذاری دستوری را دیگر عامل تاثیر‬ ‫گذار بر روند فعلی بازار عنوان و بیان کرد‪ :‬یکی از معضالتی که‬ ‫اکنون بازار سرمایه نسبت به ان نگران است‪ ،‬این است که افراد‬ ‫نمی دانند تصمیمات اتی در خصوص مسایل کالن اقتصادی به‬ ‫چه صورتی خواهد بود‪ ،‬این امر باعث شده تا سرمایه گذاران برای‬ ‫ورود سرمایه هایشان در بورس به صورت احتیاط برخورد کنند‪.‬‬ ‫یگانه خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت رفع ریسک های متحمل شده‬ ‫بر بازار سهام شاهد بهبود وضعیت معامالت بازار و نیز کاهش‬ ‫نوسانات ایجاد شده در این بازار خواهیم بود و پتانسیل رشد‬ ‫معامالت بورس برای اینده فراهم است‪.‬‬ ‫دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬پتانسیل ایران نسبت به سایر کشورها در حوزه کاالیی‬ ‫مانند مس‪ ،‬روی و پتروشیمی بیشتر است اما در ابتدا باید مساله‬ ‫ریسک ها در کشور برطرف شود تا بتوان شاهد اثر انها بر معامالت‬ ‫بازار باشیم‪.‬‬ ‫وی اینده معامالت بورس را نسبت به دیگر بازارها مثبت ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فضا برای توسعه بازار سرمایه باز بوده و شرایط‬ ‫بازار برای ورود نقدینگی های کالن فراهم است‪ ،‬اما در ابتدا باید‬ ‫ریسک های متحمل شده بر بازار برطرف شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫یکشنبه* ‪ 27‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1404‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارندگی در نقاط مختلف‬ ‫کشور و خیزش گردوخاک در زابل‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم و خوزستان خبر داد‪.‬‬ ‫صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا درباره شرایط جوی کشور اظهارکرد‪ :‬طی پنج روز اینده در‬ ‫ساعات بعدازظهر و اوایل شب در شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات کرمان رشد ابرهای همرفتی‪،‬‬ ‫رگبار و رعدوبرق‪ ،‬وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫بارش باران در نقاط مختلف کشور‬ ‫به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا طی دو روز اینده در‬ ‫ارتفاعات استان های گیالن و مازندران بارش پراکنده دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز در ارتفاعات خراسان شمالی بارش پراکنده پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫ضیاییان افزود‪ :‬همچنین بعدازظهر سه شنبه و چهارشنبه ( ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬شهریورماه) در ارتفاعات‬ ‫زاگرس مرکزی رگبار‪ ،‬رعدوبرق ووزش باد شدید موقت پیش بینی می شود‪ .‬به گفته رئیس مرکز‬ ‫ملی پیش بینی و مدیریت بحران وضع هوا امروز و فردا در منطقه زابل و برخی نقاط استان های‬ ‫خوزستان‪ ،‬ایالم و کرمانشاه وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش بینی می شود‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خلیج فارس امروز مواج است‪ .‬ضیاییان در پایان گفت‪ :‬طی امروز ( ‪ ۲۷‬شهریورماه) اهواز با‬ ‫دمای ‪ ۴۲‬و ‪ ۴۳‬درجه سانتیگراد گرم ترین و شهرکرد با دمای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬درجه سانتیگراد سردترین‬ ‫مراکز استان کشور هستند‪.‬‬ ‫تسویه مطالبات‬ ‫داروخانه ها‬ ‫سنددار کردن امالک‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫چالش های جنگلبانان برای‬ ‫حفاظت از منابع طبیعی‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبالغ تمام نسخ الکترونیک‬ ‫در بخش غیردانشگاهی را تا پایان تیرماه تسویه کرده ایم گفت‪ :‬در بخش نسخ‬ ‫غیرالکترونیک نیز مطالبات سه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۱‬یعنی تا اخر خرداد تسویه‬ ‫شده است‪ .‬میرهاشم موسوی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در ارزیابی از روند اجرای‬ ‫طرح دارویاری و روند پرداخت مطالبات داروخانه ها اظهار کرد‪ :‬برای اجرای طرح‬ ‫دارویاری در کنار همکاران وزارت بهداشت قرار گرفتیم و بنابر این بود که پیش‬ ‫پرداختی را برای بیمه ها داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در یک تقسیم بندی اولیه مقرر شده بود ‪ ۲۴۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫تامین اجتماعی درنظر گرفته شود که این اتفاق افتاد و تقریبا پرداخت هایمان را‬ ‫در داروخانه ها به جایگاه مطلوب رسانده ایم و مشکل خاصی در این زمینه نداریم و‬ ‫سازمان برنامه و بودجه به تعهداتش عمل کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبالغ تمام نسخ الکترونیک‬ ‫در بخش غیردانشگاهی را تا پایان تیرماه تسویه کرده ایم گفت‪ :‬در بخش نسخ‬ ‫غیرالکترونیک نیز مطالبات سه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۱‬یعنی تا اخر خرداد تسویه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موسوی ادامه داد‪ :‬در بخش درمان مستقیم نیز مشکل خاصی نیست و عمال‬ ‫پرداختی از جیب مردم اتفاق نمی افتد‪ .‬به نظرم تاکنون طرح دارویاری‪ ،‬طرح موفقی‬ ‫بوده؛ البته ممکن است تخلفات و اشکاالتی در جاهایی رخ بدهد که به محض‬ ‫گزارش و اطالع‪ ،‬رسیدگی می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طرح به خوبی جلو رفته است و پوشش بیمه ای ‪ ۳۶۶‬قلم دارو‬ ‫نیز اتفاق بسیار خوبی بود که پرداخت از جیب مردم را نسبت به قبل کمتر خواهد‬ ‫کرد اظهار کرد‪ :‬امیدواریم با همراهی و همکاری که بین بیمه های دیگر‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت و مجموعه های ارائه دهنده خدمت یعنی داروخانه ها و کارخانه های تولید‬ ‫دارو وجود دارد این طرح مسیر موفقیت خود را طی کرده و پرتی منابع که قبال‬ ‫اتفاق می افتاد در سبد مردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران در مورد سرانجام بازپس گیری‬ ‫امالک شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬محمد حسن زاده در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫در مورد سرانجام تعیین تکلیف امالک شهرداری تهران که حق بهره برداری از انها به‬ ‫افراد غیر سپرده شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی های صورت گرفته‪ ،‬در نظر داریم‬ ‫امالکی را که در دست غیر است‪ ،‬اما بررسی ها نشان داده که نباید در اختیار این افراد به‬ ‫هر دلیلی باشد را تخلیه کنیم‪.‬وی با بیان اینکه شهرداری تهران در حوزه تخلیه امالک‬ ‫عملکرد خوبی داشته‪ ،‬افزود‪ :‬مسئله مهم دیگر در این حوزه بحث شفافیت در یارانه یا‬ ‫سوبسیدی است که شهرداری به این افراد تحت هر عنوان می دهد که طی هماهنگی با‬ ‫شورای شهر‪ ،‬برای همه امالک طبق بند ‪ ۶‬بر اساس مصوبه سال ‪ ،۱۴۰۰‬تخمین اجاره در‬ ‫نظر گرفته می شود و حتی بر اساس بودجه ساالنه کد پروژه ای تعیین شده تا اجاره امالک‬ ‫موضوع بند ‪ ۶‬را پس از انجام تخمین در هیات ارزیابی موضوع بند ‪ ۶‬سازمان امالک‪ ،‬ثبت‬ ‫و ضبط کنیم‪.‬مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران افزود‪ :‬سوبسیدی را‬ ‫که شهر در قبال فعالیت های موضوع بند ‪ ۶‬در راستای واگذاری امالک به صورت رایگان‬ ‫انجام می دهد به عنوان عدد ریالی اجاره‪ ،‬ثبت و ضبط می کنیم و امسال برای نخستین بار‬ ‫امیدواریم در الیحه بودجه عدد دقیق سوبسید شهری را به شورای شهر اعالم کنیم و مردم‬ ‫می توانند متوجه شوند مثال سرای محله شان چقدر از شهرداری تهران بابت بند ‪ ۶‬بودن‬ ‫ملک سوبسید می گیرد و به همان نسبت باید خدمات مناسب تری به مردم ارائه شود‪.‬حسن‬ ‫زاده درباره برنامه شهرداری برای سنددار کردن امالک بزرگ مقیاس خود گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتی که از گذشته وجود داشته این است که شهرداری معابر را می خریده؛ اما سندش‬ ‫به نام شهرداری نمی شد و بعد از مدتی دیگران با جعل اسناد این زمین و معابر را چند‬ ‫بار در معامالت ملکی به فروش می رساندند‪.‬وی افزود‪ :‬به دنبال این هستیم که با کمک‬ ‫دادسرای ناحیه ‪ ۳۷‬و سازمان ثبت برای معابرمان سند بگیریم تا کسی نتواند با ادعای‬ ‫جعلی و واهی بابت ملک هایی که در گذر عمومی است‪ ،‬پول دوباره از شهرداری بگیرد و از‬ ‫جمله شاهد بودید که در سال ‪ ۱۳۹۹‬هفت هکتار از اتوبان همت در پالک ثبتی سند دار‬ ‫شد که اتفاق بزرگی بود تا دیگر کسی پیدا نشود روی این امالک از شهرداری پول بگیرد‪.‬‬ ‫در پی انتشار تصاویری از حمله بی رحمانه قاچاقچیان چوب در منطقه جنگلی‬ ‫چمستان شهرستان نور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر با کمبود نیروهای حفاظتی روبه رو هستیم این در حالیست که ‪ ۷۰‬درصد انان‬ ‫نیروهای شرکتی هستند چون به عنوان ضابط تلقی نمی شوند‪ ،‬نمی توان اسلحه و‬ ‫تجهیزات بازدارنده در اختیار ان ها قرار داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در پی انتشار تصاویری از‬ ‫حملهبی رحمانهقاچاقچیانچوبدرمنطقهجنگلیچمستانشهرستاننوردرفضای‬ ‫مجازی که نشان می دهد قاچاقچیان حرفه ای با دو دستگاه خودروی نیسان با سالح‬ ‫سرد و قمه و تهدید جانی نگهبان از ایست و بازرسی جنگلبانی چمستان در استان‬ ‫مازندران عبور می کنند‪ ،‬موضوع در دستور کار پلیس و دستگاه قضایی قرار گرفت اما‬ ‫پس از مدتی رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری متهمان که با سالح سرد‬ ‫اقدام به تهدید نگهبان منابع طبیعی کرده بودند‪ ،‬خبر داد‪.‬در حالی جنگلبانان منطقه‬ ‫با کمترین تجهیزات با قاچاقچیان مواجه شدند و در برخورد با انان احتیاط زیادی به‬ ‫خرج دادند که انان با کمبودهای مختلف دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬اگر نگهبان ایست‬ ‫بازرسی تجهیزات مناسبی در اختیار داشت و ابهامات قانونی وجود نداشت‪ ،‬می توانست‬ ‫در برابر قاچاقچیان ایستادگی کند‪.‬سرهنگ رضا اکبری ‪ -‬فرمانده یگان حفاظت منابع‬ ‫طبیعی کشور ‪ -‬در گفت و گو با ایسنا درباره کمبود تجهیزات و جنگل بانان توضیح داد‪:‬‬ ‫براساس استاندارهای بین المللی به ازای هر‪ ۱۰۰۰‬هکتار جنگل‪ ،‬هر‪ ۵۰۰۰‬هکتار مرتع‬ ‫و هر ‪ ۱۰‬هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران ‪ ۱۶۴‬میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ‪ ۱۳۵‬میلیون هکتار‬ ‫اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی‪ ۱۴.۵ ،‬میلیون هکتار عرصه های جنگلی و ‪۸۵‬‬ ‫میلیون هکتار مراتع هستند‪ .‬به عبارتی ‪ ۸۲‬درصد از مساحت کشور اراضی ملی و‬ ‫عرصه های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت ان بر عهده یگان حفاظت‬ ‫منابع طبیعی کشور است‪ .‬در چنین وضعیتی براساس استاندارهای جهانی به منظور‬ ‫رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه های جنگلی نیازمند ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫نیرویحفاظتیهستیم‪.‬‬ ‫پبش بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال‬ ‫اجبار در تعویض شناسنامه های قدیمی‬ ‫رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت‪ :‬همه شهروندان کشور باید در سریع‬ ‫ترین زمان ممکن برای تعویض شناسنامه های قدیمی و اخذ شناسنامه جدید‬ ‫اقدام کنند چرا که در اینده با شناسنامه های قدیمی برای دریافت خدمات با‬ ‫مشکل مواجه می شوند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اسناد هویتی در ایران سند رسمی‬ ‫هویت و تابعیت ایرانی هستند و جهت شناسایی ایرانیان و احراز هویت ان ها‬ ‫به کار می روند‪ .‬از مهم ترین اسناد هویتی ایران می توان به شناسنامه و کارت‬ ‫شناسایی ملی اشاره کرد‪.‬شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که‬ ‫سازمان ثبت احوال کشور موظف است ان را برای هر شهروند ایرانی صادر‬ ‫کند‪ .‬نخستین شناسنامه ایرانی در دوران قاجار و در تاریخ ‪ ۳‬دیماه ‪۱۲۹۷‬‬ ‫برای بانویی صادر شد‪.‬با ورود سیستم قانون گذاری در ایران و نظام مند شدن‬ ‫ثبت چهار رویداد (تولد‪ ،‬مرگ‪ ،‬ازدواج و طالق) اداره ای برای ثبت این چهار‬ ‫رویداد ایجاد شد‪ .‬در ان دوران حساسیت ها برای استفاده از واژه های عربی نزد‬ ‫ایرانیان به این صورت امروزی نبود‪ .‬از همین رو نام این اداره را «ثبت احوال‬ ‫اربعه» گذاشتند که البته بعدها اربعه حذف شد‪.‬‬ ‫سندی که این احوال چهارگانه در ان ثبت می شد را سِ جِ ل نامیدند البته توده‬ ‫مردم کم سواد ان دوران به اشتباه این سند را سه جلد می گفتند در حالی که‬ ‫یک جلد بیشتر نداشت‪ .‬بعدها سِ جِ ل را شناسنامه نام نهادند‪ .‬ولی هنوز بعضی‬ ‫کهنساالن از سه جلد یا سِ جِ ل یا سجیل در گفتار خود به جای شناسنامه‬ ‫استفاده می کنند‪.‬از نکات جالب توجه اینکه با مالحظه شناسنامه های ابتدایی‬ ‫مشاهده می شود نقش مهرهای مختلفی بر روی ان ها زده شده است (مهر قند‬ ‫و شکر‪ ،‬جیره بندی‪ ،‬سرشماری و‪ )...‬که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ان زمان‬ ‫را هم تا اندازه ای برای ما روشن می کند‪.‬‬ ‫شناسنامه های سبز و قهوه ای گذرنامه ای‬ ‫شناسنامه های جدید که در اندازه و شکل شبیه «گذرنامه» است‪ ،‬بر اساس‬ ‫گروه سنی زیر ‪ ۱۵‬سال و باالی ‪ ۱۵‬سال به ترتیب با رنگ های سبز و قهوه ای‬ ‫صادر می شود‪ .‬سازمان ثبت احوال در فاز اول این طرح برای نوزادان اقدام به‬ ‫صدور شناسنامه های رایانه ای کرد این شناسنامه ها با جلدی به رنگ سبز و‬ ‫بدون فضای عکس صادر می شود‪ .‬همچنین ثبت احوال در این مرحله برای‬ ‫ان دسته از متقاضیانی که با رسیدن به سن ‪ ۱۵‬سالگی برای عکس دار کردن‬ ‫شناسنامه خود مراجعه کنند نیز شناسنامه هایی با جلد قهوه ای صادر می کند‪.‬‬ ‫شناسنامه های جدید از نظر اطالعات مندرج تفاوتی با شناسنامه های قبلی‬ ‫ندارند و تنها فضایی برای ثبت کد ملی دارد که پیش از این در شناسنامه های‬ ‫قبلی نبوده است‪ .‬ارتقای ضریب ایمنی و امنیتی شناسنامه ها و درج مشخصات‬ ‫سجلی و هویتی افراد به صورت ماشینی از مهمترین ویژگی های شناسنامه های‬ ‫جدید است و وجود لمینیت و الصاق هولوگرام در صفحه اول شناسنامه های‬ ‫رایانه ای از دیگر ویژگی های این شناسنامه ها است‪.‬‬ ‫تعویض شناسنامه های قدیمی اجباری است‬ ‫هاشم کارگر رییس سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫اجباری بودن تعویض شناسنامه های قدیمی می گوید‪ :‬ساالنه حدود ‪۳‬میلیون‬ ‫و ‪۵۰۰‬هزار تا ‪ ۴‬میلیون شناسنامه جدید صادر می شود؛ اما امکان دارد این‬ ‫شناسنامه ها درخواست های تکراری هم باشند یعنی مثال مواردی که فرد‬ ‫قصد عکس دار کردن شناسنامه را دارد و یا شناسنامه مخدوش یا مفقود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی درباره تعیین بازه زمانی برای تعویض شناسنامه ها نیز اظهار می کند‪ :‬قطعا‬ ‫الزام برای جدید کردن شناسنامه ها وجود دارد‪ ،‬در حالی که بازه زمانی برای‬ ‫ان تعریف نشده است‪ ،‬ولی افراد برای دریافت خدمات دچار مشکل می شوند؛‬ ‫لذا توصیه این است که افراد هرچه سریع تر مراجعه کنند و شناسنامه های‬ ‫جدید را دریافت کنند چرا که باعث می شود در کشور راحت تر خدمات‬ ‫دریافت کنند و مشکلی برای انها ایجاد نشود و از سوی دیگر پایگاه اطالعاتی‬ ‫سازمان ثبت احوال نیز کامل تر شده و برای ارائه خدمات الکترونیک به‬ ‫شهروندان نیز کار تسهیل می شود‪.‬‬ ‫یک کارشناس بازار مسکن گفت‪:‬‬ ‫عواملی که می توانست به تورم و‬ ‫رشد قیمت مسکن منجر شود در‬ ‫نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار‬ ‫داریم در شش ماهه دوم‪ ،‬بازار به‬ ‫نسبت ارامی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫رامین گوران در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محصولی که در بخش مسکن‬ ‫تولید می شود‪ ،‬بر اساس قیمت تمام‬ ‫شده است‪ .‬ممکن است در مواقعی‬ ‫قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬در سال جاری یک‬ ‫سری افزایش های جدی در نهاده های‬ ‫ساختمانی و دستمزدها داشتیم که‬ ‫قیمت تمام شده مسکن را باال برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش بازار هم دالیلی‬ ‫می تواند به تورم بینجامد‪ .‬یکی از این‬ ‫موضوعات‪ ،‬ریسکهای غیراقتصادی‬ ‫است که هنوز هم بالتکلیف است‪.‬‬ ‫موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از‬ ‫رشد قیمت ها برمی گردد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه‬ ‫سرمایه گذاری نیز با افت مواجه شده‬ ‫است گفت‪ :‬هم در بخش ساخت و هم‬ ‫در بخش سفته بازی‪ ،‬سرمایه گذاری به‬ ‫شدت کاهش یافته است‪ .‬در همه جای‬ ‫دنیا پول معموال ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬بار در سال‬ ‫گردش دارد اما در ایران شاید کمتر‬ ‫از ‪ ۲‬بار این اتفاق بیفتد که این مساله‬ ‫باعث رکود می شود‪.‬‬ ‫گوران یاداور شد‪ :‬پیش از این وقتی‬ ‫سازندگان مسکن‪ ،‬پروژه ای را به ‪۵۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی می رساندند‪،‬‬ ‫پروژه بعدی را شروع می کردند اما‬ ‫در حال حاضر به دلیل نبود مشتری‪،‬‬ ‫امکان تعریف طرحهای جدید وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دو سال پیش قیمت‬ ‫پیش فروش در مناطق متوسط و پایین‬ ‫شهر تهران‪ ،‬متری ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تومان بود‪ .‬در حال حاضر حدودا به‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬از ان‬ ‫طرف توان خرید متقاضیان متناسب‬ ‫با قیمت ها رشد نکرده و بخش مسکن‬ ‫وارد رکود شده است‪.‬‬ ‫لوکس سازان به ترکیه و کشورهای‬ ‫عربی رفته اند‬ ‫دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه‬ ‫بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس‬ ‫از شمال تهران کوچ کرده اند گفت‪:‬‬ ‫برخی از فعاالن صنعت ساختمان به‬ ‫مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به‬ ‫ترکیه و کشورهای عربی رفته اند و در‬ ‫انجا اقدام به ساخت و ساز می کنند‪.‬‬ ‫گوران‪ ،‬سرمایه گذاری در بخش مسکن‬ ‫در ایران را دارای موانعی دانست و‬ ‫افزود‪ :‬تقریبا یک سال طول می کشد‬ ‫تا شهرداری جواز بدهد‪ .‬این خواب‬ ‫سرمایه باعث لطمه به سازندگان‬ ‫می شود‪ .‬در نهضت ملی مسکن نیز‬ ‫منافع اصلی به سازمان ها و ارگان ها‬ ‫مثل شهرداری‪ ،‬سازمان ثبت‪ ،‬نظام‬ ‫مهندسی و غیره می رسد‪ .‬به طور‬ ‫مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون تومانی ‪ ۴.۵‬میلیون تومان حق‬ ‫ثبت دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی درباره پیش بینی بازار مسکن در‬ ‫نیمه دوم سال جاری گفت‪ :‬معتقدم در‬ ‫شش ماهه دوم سال‪ ،‬تورم چندانی در‬ ‫بازار مسکن رخ نمی دهد؛ زیرا اتفاقاتی‬ ‫که می توانست منجر به رشد قیمت ها‬ ‫شود مثل افزایش قیمت نهاده های‬ ‫ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده‬ ‫است‪ .‬تنها مولفه ای که می تواند در‬ ‫بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره‬ ‫بورس بازان و بخر و بفروش ها است که‬ ‫با توجه به رکود معامالت مصرفی بعید‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫عمو سیفی و انتقاد شدید از کیروش!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫هفته قبل که به مدرسه رفتم دیدم عمو سیفی در حال صحبت‬ ‫کردن با گوشی همراه است‪ .‬سالم کردم‪ .‬سرش را تکان داد و‬ ‫دستش را جلوی میکروفن موبایلش گرفت و اهسته زیر گوش من‬ ‫گفت‪ :‬دارم با رادیو مصاحبه می کنم!با خودم گفتم‪ :‬نیگا کن رسانه‬ ‫ملی کارش به کجا رسیده که به جای کارشناس دارن با سیف اله‬ ‫مصاحبه می کنن؟!بعد گوشی را در حالت پخش گذاشت‪:‬‬ ‫ پس نظر شما اینه که انتخاب کیروش در این فرصت باقیمانده‬‫اشتباه بوده؟‬ ‫ ببینید این انتخاب انجام شده و اص ً‬‫ال کاری به درست یا غلط بودن‬ ‫ان ندارم‪ .‬هر چند غیر اخالقی‪ ،‬غیر حرفه ای‪ ،‬غیر منطقی و غیر‬ ‫اصولی بود‪ .‬اما به هر حال انجام شد و االن تنها کاری که می شه‬ ‫انجام داد‪ ،‬انتقاد فنی و فوتبالی است‪.‬‬ ‫حقیقت امر تاج و دوستانش کیروش رو اوردن که به قول خودشان‬ ‫«سربلند» و «ابرومندانه» حذف بشیم! اما همه می دونیم که‬ ‫فوتبال دو رو داره و تیمی که به امید دفاع وارد زمین می شه اگه‬ ‫همون اول گل بخوره‪ ،‬تمام شیرازه اش به هم می ریزه و می پاشه‪.‬‬ ‫تیم های کیروش پلن ‪ B‬یا نقشه دوم ندارن‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫حتی اگر بزرگترین مربی دنیا هم باشی باز هم موفقیتی حاصل‬ ‫نمی شه‪ .‬تیمی که با تک مهاجم بازی می کنه و چشم به اشتباه‬ ‫بازیکنان حریف داره که دروازه خودشون رو باز کنن یا ضربات شون‬ ‫در چارچوب نباشه‪ ،‬نباید امیدی چندانی به موفقیت داشته باشه‪.‬‬ ‫شما بازی با ارژانتین را به خاطر بیارین‪ .‬تیم ملی ایران در بازی‬ ‫مقابل ارژانتین در جام ‪ ۲۰۱۴‬بسیار هوشمندانه و عالی دفاع کرد؛‬ ‫اما اگر در ان بازی خوش شانس نبودیم و اولین موقعیت گل‬ ‫ارژانتین به بازشدن دروازه ما منتهی می شد یا از هر سه موقعیت‬ ‫ارژانتین نصف ان تبدیل به گل می شد‪ ،‬چه اتفاقی می افتاد؟ قطعاً‬ ‫با چندین گل خورده از میدان ان مسابقه خارج می شدیم‪.‬‬ ‫ نظرتان راجع به اسکوچیچ چیست؟‬‫ اسکوچیچ شاید مربی بزرگی نباشه ولی تیمی را در اختیار گرفت‬‫که با یک مساوی حذف می شد‪ .‬در چنین شرایطی حتی برزیل هم‬ ‫که باشی باز کار دشواره که تمام بازی ها رو ببرین و صعود کنین!‬ ‫در واقع اسکوچیچ گند ویلموث را با معجزه پوشوند و شاید این‬ ‫معجزه در جام جهانی هم تکرار می شد‪ .‬البته شاید ‪...‬‬ ‫ وضعیت فنی و روانی تیم را چگونه ارزیابی می کنید؟‬‫ ما نمی تونیم افکار عمومی رو فریب بدیم‪ .‬االن تیم ملی به دو‬‫دسته تقسیم شده‪ .‬بازی تدارکاتی نداشتیم‪ .‬تیم شالق نخورده‪.‬‬ ‫سردار ازمون به فیکس بودن و راه رفتن در زمین عادت کرده‪.‬‬ ‫بیرانوند ان دروازه بان ششدانگ نیست‪ .‬کریم باقری از تیم رفته‪.‬‬ ‫قرارداد کیروش دو ماهه است و با قرارداد دو ماه نمیشه اقتدار‬ ‫داشت‪ .‬ساختن یک تیم واحد از تیمی که صدای دو دستگی اون رو‬ ‫همه شنیده اند خیلی سخته‪.‬‬ ‫ پس جناب اقای انوشه شما امیدی به «صعود تیم» یا «حذف‬‫غرور انگیز» ندارید؟‬ ‫ حقیقت امر فوتبال قابل پیش بینی نیست‪ .‬انگلستان و امریکا‬‫علیرغم اسم و رسم و بازیکنان شون تیم های زهرداری نیستن‪.‬‬ ‫چشم نواز و ایذایی بازی نمی کنن‪ .‬نقاط ضعف فراون دارند‪ .‬اما برای‬ ‫صعود به یک هشتم نهایی مهم ترین چیز گل زدنه که کی روش‬ ‫باید روی توان گلزنی تیمش حساب کنه‪ .‬بدون گل زدن و فقط با‬ ‫دفاع نمی شه صعود کرد‪ .‬الزمه گل زدن هم حمله کردن است‪.‬‬ ‫با یکی ‪ -‬دو حمله و چشم به ضد حمله داشتن در طول نود دقیقه‬ ‫نمی توان امید چندانی به گلزنی و صعود داشت‪ .‬حتی اگر کی روش‬ ‫نتونه پلن ‪ B‬برای تیمش تعریف کنه‪ ،‬باید سه چهار تا حمله زهر‬ ‫دار و جون دار به قصد گلزنی تو برنامه هاش داشته باشه‪.‬‬ ‫در ضمن من انوشه نیستم‪ .‬من سیف اله طرطوشه هستم‪ .‬سرایدار‬ ‫مدرسه‬ ‫ علو علو ‪ ...‬بله شنوندگان عزیر ظاهرا ً ارتباط با ما دکتر انوشه‬‫کارشناس ورزش قطع شد‪ ...‬توجه شما را به یک میان برنامه جلب‬ ‫می کنم!‬ ‫عمو سیفی نگاهی به ساعتش انداخت و مثل گربه به طرف‬ ‫ابدارخانه خیز برداشت تا قبل از اینکه مدیر شیر سماور را از پنها‬ ‫در حلقومش فرو کند‪ ،‬چای دم کند‪ .‬ای کاش یک نفر در وزارت‬ ‫ورزش داشتیم که تاج و شرکا هم به اندازه مدیر مدرسه ما از او‬ ‫حساب می برند!‬ ‫توصیه های هالل احمر برای بازگشت‬ ‫ایمن زوار اربعین به کشور‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫معاون عملیات سازمان امداد و نجات هالل احمر توصیه های ایمنی‬ ‫برای بازگشت زوار به کشور را تشریح کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه از قبل از هم پیش بینی شده بود که طی روز گذشته و امروز‬ ‫(جمعه و شنبه) حجم باالیی از زوار اربعین به کشور بازگردند‪ ،‬توجه‬ ‫به توصیه های الزم برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ضروری‬ ‫است‪ .‬در همین راستا معاون عملیات سازمان امداد و نجات هالل‬ ‫احمر توصیه هایی را برای بازگشت زوار مطرح کرده است‪.‬مرتضی‬ ‫مرادی پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به امادگی همه دستگاه ها‬ ‫برای ارائه خدمات امدادی به زوار گفت‪ :‬با توجه به ارزیابی های‬ ‫انجام شده زمینی و هوایی‪ ،‬شرایط مساعد است و امادگی الزم در‬ ‫همه نهادهای امدادی از جمله جمعیت هالل احمر برای ارائه خدمات‬ ‫به مردم وجود دارد‪.‬وی با اشاره به جدی ترین نگرانی موجود برای‬ ‫بازگشت زائران گفت‪ :‬مهمترین مسئله خستگی زائرانی است که به‬ ‫کشور بازمی گردند و می خواهند بالفاصله راهی شهر و استان خود‬ ‫شوند‪ .‬خواهش ما از زائران این است که تعجیلی برای بازگشت نداشته‬ ‫باشند و با رعایت نکات ایمنی و ارامش و استراحت کافی‪ ،‬سالم و‬ ‫سالمت نزد خانواده های خود بازگردند‪ .‬این نکته ضروری است که‬ ‫رانندگان در حین رانندگی نیز از شتاب برای سریع تر رسیدن به‬ ‫مقصد پرهیز کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در تصادفات منجر به واژگونی همه‬ ‫سرنشینان خودرو متحمل صدمه می شوند و خودرو نیز به احتمال‬ ‫فراوان متالشی می شود‪ .‬همچنین سرنشینان خودرو نیز مجروح و‬ ‫بعضا فوت می شوند‪ .‬این موضوع اهمیت استراحت کافی پیش از‬ ‫شروع سفر را به رانندگان گوشزد می کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫یکشنبه* ‪ 27‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1404‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وزیر خارجه اوکراین از گفتگو با امریکا برای کسب راکت های دوربرد خبر داد‬ ‫به گزارش پایگاه اینترنتی ار تی‪ ،‬وزیر امور خارجه اوکراین روز جمعه اعالم کرد کشورش در حال‬ ‫گفتگو با امریکا درباره تحویل موشک های دوربردی است که نظامیان اوکراینی را قادر می کند عمق‬ ‫روسیه را هدف قرار دهند‪.‬‬ ‫دیمیتری کولبا در حالی این اظهارات را مطرح کرد که مسکو هشدار داده است این اقدام برای مسکو‬ ‫به منزله ورود مستقیم امریکا به جنگ اوکراین است و بدون پاسخ نخواهد ماند‪.‬‬ ‫بهره گیری از همه ظرفیت ها و امکانات برای‬ ‫تسهیل بازگشت زائران اربعین‬ ‫وزیر کشور درباره تمهیدات برای موج برگشت زائران­ گفت‪ :‬ما برای‬ ‫تسهیل بازگشت زوار عزیز خودرو هایی را به داخل عراق اعزام کردیم‬ ‫تا بخشی از حمل و نقل را به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪­،‬وزیر کشور در گفتگوی‬ ‫تصویری با خبر ‪ ۱۴‬گفت‪ :‬تردد زوار در همه مرز ها بسیار خوب و‬ ‫روان است و بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر عازم عتبات عالیات‬ ‫شده اند که از این تعداد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر به کشور بازگشته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫وحیدی گفت‪ :‬با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده‪ ،‬تقریبا‬ ‫متوسط معطلی مسافران تا پیدا کردن وسیله نقلیه بیست دقیقه‬ ‫است که این عدد در گذشته بیش از یک روز معطلی بود‪.‬‬ ‫وزیر کشور همچنین گفت با چهار بانده شدن مسیر مهران ‪ -‬ایالم‪،‬‬ ‫این مسیر همچون سال های گذشته یک طرفه نشد تا برای مردم‬ ‫محلی نیز مزاحمتی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وحیدی در ادامه خبر داد که فرصت خروج از مرز ها با "گذرنامه‬ ‫تمدید شده" یا "گذر نامه موقت مرزی " از صبح اربعین به پایان‬ ‫رسیده است‪ ،‬اما بازگشت زواری که با این شرایط در عراق حضور‬ ‫دارند‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫وزیر کشور درباره تمهیدات برای موج برگشت زائران نیز گفت‪ :‬ما‬ ‫برای تسهیل بازگشت زوار عزیز خودرو هایی را به داخل عراق اعزام‬ ‫کردیم تا بخشی از حمل و نقل را به عهده بگیرند‪ .‬همچنین­ بالفاصله‬ ‫افرادی را که قصد استفاده از راه اهن داشتند پس از عبور از مرز به‬ ‫ایستگاه های راه اهن منتقل کردیم و افرادی که با خودروی شخصی‬ ‫امدند به سمت ماشین شخصی اشان هدایت کردیم‪.‬‬ ‫وحیدی در ادامه گفت‪ :‬برای تسهیل برگشت زوار‪ ،‬بسیج عمومی‬ ‫در حمل و نقل صورت گرفت و از امکانات و ظرفیت های ادارات‪،‬‬ ‫وزارتخانه ها و حمل و نقل عمومی کشور‪ ،‬نیرو های مسلح‪ ،‬سپاه‪،‬‬ ‫ارتش‪ ،‬نیروی انتظامی و شهرداری ها استفاده شد‪ .‬چنانکه هزار‬ ‫دستگاه وسیله نقلیه از محل شهرداری های کشور در مهران به حمل‬ ‫و نقل زوار کمک می کنند‪.‬‬ ‫پیاده روی اربعین حسینی‬ ‫در روستا و عشایر کشور‬ ‫کولبا در گفتگو با شبکه پی بی اس امریکا گفت ژنرال های ارتش اوکراین در حال گفتگو با مسئوالن‬ ‫نظامی امریکا برای دریافت مهمات "راکت انداز های دور برد متحرک" موسوم به هیمارس هستند‪.‬‬ ‫وزیر اوکراینی گفت این راکت های دور برد شرایط را در میدان جنگ تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫امریکا تاکنون ‪ ۱۶‬سامانه هیمارس در اختیار اوکراین قرار داده است‪ ،‬اما تاکنون تنها راکت هایی با‬ ‫برد ‪ ۸۰‬کیلومتر را برای استفاده در این سامانه به اوکراین داده است و از دادن راکت های دور برد که‬ ‫قادر باشد اهداف را تا فاصله ‪ ۳۰۰‬کیلومتری هدف قرار دهد خودداری و اعالم کرده است اوکراین‬ ‫نیازی به این مهمات ندارد‪.‬روز پنجشنبه‪ ،‬ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تهدید کرد‬ ‫در صورتی که امریکا این نوع مهمات را در اختیار اوکراین بگذارد از خط قرمز های روسیه عبور‬ ‫کرده و خود را تبدیل به طرف مستقیم درگیری کرده است‪ .‬وی اضافه کرد این اقدام امریکا با پاسخ‬ ‫مناسب روسیه همراه خواهد شد و این کشور حق دفاع با هر ابزار موجود را دارد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان‪:‬‬ ‫مراسم اربعین امسال با شکوه تر و ّ‬ ‫معظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند‪:‬‬ ‫دو جمله حیاتی و جاودانی قران یعنی‬ ‫تواصی به حق و تواصی به صبر برای‬ ‫همیشه و بخصوص برای امروز ما یک‬ ‫دستورالعمل اساسی است‪.‬‬ ‫به گزارش سپهر ایرانیان در اربعین سید‬ ‫و ساالر شهیدان‪ ،‬حسینیه امام خمینی‬ ‫(ره) میزبان هیئت های دانشجویی بود و‬ ‫دانشجویان عزادار در حضور رهبر انقالب‬ ‫مراسم اربعین حسینی با حضور عاشقان اباعبداله الحسین (ع) در‬ ‫روستا ها و مناطق عشایری سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در چهلمین روز شهادت سرور‬ ‫و ساالر شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) و یاران باوفایشان‪،‬‬ ‫روستا ئیان و عشایر با سینه زنی و پیاده روی‪ ،‬عشق و ارادت خود را‬ ‫به امام حسین (ع) نشان دادند‪ .‬در برخی مناطق‪ ،‬روستائیان عزادار سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس سیاسی‪-‬‬ ‫در مسیر پیاده روی خود را به بقاع متبرکه و حسینیه ها رساندند‪.‬‬ ‫سیده طناز جعفری‪ -‬ایت اله سید‬ ‫گروهی نیز مشغول خدمت رسانی به عزاداران شدند‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیسی ‪ ،‬رییس جمهور‬ ‫اسالمی ایران گفت‪ :‬روابط همه جانبه‬ ‫ایران و ازبکستان که بنا به دالیلی‬ ‫اعالم علت فوت مهسا امینی‬ ‫کند شده بود امروز روند رو به شتابی‬ ‫تا سه هفته اینده‬ ‫به خود گرفته است‪.‬‬ ‫وی پس از بازگشت از سمرقند در پاویون‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی تهران گفت‪ :‬با توجه به انجام ازمایش های‬ ‫فرودگاه مهراباد با عرض تسلیت اربعین‬ ‫متعدد از پیکر مهسا امینی‪ ،‬علت مرگ تا سه هفته اینده اعالم‬ ‫حسینی گفت‪ :‬سفر به ازبکستان در‬ ‫خواهد شد‪.‬مهدی فروزش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار‬ ‫خبرگزاری صداوسیما درباره اخرین وضع رسیدگی به پرونده فوت راستای تقویت سیاست همسایگی و همه‬ ‫مهسا امینی در پزشکی قانونی تهران افزود‪ :‬اداره کل پزشکی قانونی جانبه گرایی اقتصادی جمهوری اسالمی و‬ ‫استان تهران بعد از اطالع از فوت مرحومه مهسا امینی با دستور توجه به همسایگان و کشورهای منطقه و‬ ‫مقام قضایی‪ ،‬تیم مجرب تخصصی پزشکان قانونی برای بررسی این همکاری های اسیایی صورت گرفت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران ادامه داد‪ :‬به دنبال‬ ‫پرونده تشکیل داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جسد مرحومه امینی به سالن تشریح مرکز تشخیصی این نگاه چند اقدام صورت گرفت که‬ ‫کهریزک انتقال پیدا کرد و معاینه ظاهری و کالبدگشایی با در نظر نخست دیدار دو جانبه با کشور میزبان‬ ‫ازبکستان بود‪.‬‬ ‫گرفتن معیار ها و شاخص های علمی و مستند سازی انجام شد‪.‬‬ ‫فروزش ادامه داد‪ :‬نمونه های الزم برای سم شناسی و اسیب شناسی وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۲۰‬سال است‬ ‫از پیکر متوفی برداشته و به ازمایشگاه های تخصصی استان تهران که مسئوالن عالی رتبه ایران و ازبکستان‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫به کشورهای یکدیگر سفر نکرده اند‪ ،‬ظهار‬ ‫با‬ ‫نامبرده‬ ‫پزشکی‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ش‬ ‫ازمای‬ ‫نتایج‬ ‫حصول‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫وی افزود‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬این سفر توانست ارتباطی را که دو‬ ‫متعاقبا‬ ‫فوت‬ ‫تامه‬ ‫علت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫رشت‬ ‫تخصصی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫اخذ نظری‬ ‫دهه به کندی انجام می شد‪ ،‬تقویت کند‪.‬‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫اعالم‬ ‫مسائل مشترک بین ما و ازبکستان که‬ ‫مهسا‬ ‫مرحومه‬ ‫مرگ‬ ‫علت‬ ‫اعالم‬ ‫زمان‬ ‫ ترین‬ ‫ه‬ ‫کوتا‬ ‫درباره‬ ‫فروزش‬ ‫قبل از هر چیز ارتباط تمدنی و فرهنگی‬ ‫امینی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه ازمایش های انجام شده بخشی اسیب با این کشور است و ارتباطات تجاری‬ ‫شناسی است‪ ،‬حدود دو الی سه هفته فرایند ازمایش ها انجام می شود اقتصادی مسائل زیرساختی‪ ،‬ترانزیتی و‬ ‫و پس از این مدت علت فوت به مقام قضایی اعالم می شود‪.‬‬ ‫انرژی از محورهایی بود که در این دیدارها‬ ‫مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ‬ ‫کمیسیون امور داخلی مجلس مامور بررسی شد که طرف ازبکستانی هم برای اولویت‬ ‫قرار دادن کار با ایران بسیار استقبال کرده‬ ‫درگذشت مهسا امینی شد‬ ‫است و این را برای هر کشور مثمرثمر‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ماموریت داد‬ ‫ایت اله رئیسی سپس به دیدارهای‬ ‫تا ابعاد درگذشت مهسا امینی را در مقر پلیس بررسی کند‪.‬‬ ‫درگذشت مهسا امینی‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬محمدباقر قالیباف در پی‬ ‫درگذشت مهسا امینی پیامی به شرح زیر صادر کرد‪:‬‬ ‫اتفاق تلخ اخیر برای یکی از بانوان در یکی از بخش های پلیس‬ ‫شمار زائران ورودی به شهر مقدس‬ ‫تهران‪ ،‬سبب جریحه دار شدن افکار عمومی و تاسف شدید اینجانب‬ ‫کربال به مناسبت اربعین حسینی (ع)‪،‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تا روز ‪ ۲۰‬صفر از ‪ ۲۱‬میلیون نفر فراتر‬ ‫در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه فصل الخطاب همه برای‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫موضوعات مختلف از جمله مسایل اجتماعی و فرهنگی باید عمل‬ ‫به قانون و رفتار قانون مندانه باشد‪ ،‬به کمیسیون امور داخلی کشور به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬عتبه‬ ‫و شوراها ماموریت می دهم همه ابعاد این موضوع را با قید فوریت و مقدس عباسیه (ع) روز شنبه اعالم کرد‬ ‫دقت بررسی کرده و گزارش ان را به مجلس ارایه کند‪ .‬در صورتی که از ابتدای ماه صفر تا ساعت ‪ ۱۲‬امروز‬ ‫که در گزارش کوتاهی و تقصیری مشاهده شد‪ ،‬در گزارش ارائه ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۱۹۸‬هزار و ‪ ۶۴۰‬نفر وارد‬ ‫شده‪ ،‬الزامات الزم برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد مورد شهر مقدس کربال شدند‪.‬‬ ‫براساس بیانیه دبیرخانه بارگاه مقدس‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫حضرت اباالفظل العباس (ع)‪ ،‬این امار‬ ‫محمدباقر قالیباف‪ -‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫توسط سامانه های تردد شمار الکترونیکی‬ ‫اسالمی همنوا با زائران کربالی معلّی‬ ‫یکپارچه ندای «لبیک یا حسین» سر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در پایان مراسم عزاداری‪ ،‬حضرت ایت اله‬ ‫خامنه ای در سخنانی دل های پاک و‬ ‫مومن جوانان را موجب کیفیت بخشی‬ ‫به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی‬ ‫دانستند و گفتند‪ :‬مراسم اربعین که پرچم‬ ‫بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با‬ ‫شکوه تر و ّ‬ ‫معظم تر از هر دوره دیگری در‬ ‫تاریخ برگزار شد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬حادثه معجزه اسای‬ ‫راهپیمایی اربعین را نشانه اراده پروردگار‬ ‫برای برافراشته تر کردن پرچم اسال ِم‬ ‫اهل بیت خواندند و افزودند‪ :‬این حرکت با‬ ‫هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق‬ ‫نیست و این دست خدا است که با این‬ ‫جلوه عظیم بشارت می دهد راه پیش روی‬ ‫ما روشن و پیمودنی است‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬جوانان را به قدر دانستن دوران‬ ‫جوانی و اهتمام ویژه به هیئت های حسینی‬ ‫توصیه کردند و گفتند‪ :‬هیئت ها هم باید‬ ‫یاد اهل بیت را زنده نگه دارند هم مرکز و‬ ‫پایگاه تبیین حقایق باشند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای با اشاره به‬ ‫تالش های بی وقفه بدخواهان و رهزنان‬ ‫حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون‬ ‫راهپیمایی شورانگیز اربعین‪ ،‬همگان را‬ ‫به وظیفه شناسی سفارش و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬دو جمله حیاتی و جاودانی قران‬ ‫یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای‬ ‫همیشه و بخصوص برای امروز ما یک‬ ‫دستورالعمل اساسی است‪.‬‬ ‫ایشان‪ ،‬صبر را به معنای پایداری‪ ،‬ایستادگی‪،‬‬ ‫خسته نشدن و خود را در بن بست ندیدن‬ ‫دانستند و خطاب به جوانان عزی ِز هیئتی و‬ ‫قرانی گفتند‪ :‬هم خودتان راه حق را بروید‬ ‫هم تالش کنید با من ّور کردن محیط های‬ ‫گوناگون از جمله دانشگاه به رنگ خدا‪،‬‬ ‫دیگران نیز به این راه هدایت شوند‪.‬‬ ‫همچنین در این مراسم‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫عالی در سخنانی‪ ،‬الزمه ظهور منجی عالم‬ ‫بشریت را ایجاد امادگی و استعداد عمومی‬ ‫در امت اسالمی دانست و گفت‪ :‬زیارت‬ ‫اربعین که امروز به نماد همگرایی مومنان‬ ‫و اجتماع عظیم حق طلبان تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬بستری بی نظیر برای تربیت جمعی‬ ‫جامعه اسالمی و تحکیم پیوندهای مومنین‬ ‫و ایجاد امادگی برای ظهور است‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬محمد کاویان زیارت‬ ‫اربعین را قرائت کرد و میثم مطیعی نیز به‬ ‫مقتل خوانی و مرثیه سرایی پرداخت‪.‬‬ ‫ایت اله رییسی‪:‬‬ ‫توسعه روابط همه جانبه ایران و ازبکستان شتاب بیشتری گرفت‬ ‫دوجانبه با سران سازمان همکاری‬ ‫شانگهای حاضر در اجالس اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬دیدار با سران عضو‬ ‫کشورهای شانگهای داشتیم که در‬ ‫این دیدارها مسائل دوجانبه ارتباطات‬ ‫اقتصادی و تجاری و کارهایی مطرح شد‬ ‫که بین ایران اسالمی و این کشورها مدت‬ ‫ها مطرح بود و به طور جدی در این رابطه‬ ‫تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اراده جمهوری اسالمی‬ ‫در کار با همسایگان و توسعه سیاست‬ ‫همسایگی برای همگان در این اجالس‬ ‫مشخص شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزرای خارجه‬ ‫این کشورها هم با یکدیگر دیدارها و‬ ‫صحبت هایی داشتند که تصمیم گیری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬روسای‬ ‫جمهوری برخی کشورها مانند چین‪ ،‬هند‬ ‫و پاکستان در این اجالس برای سفر‬ ‫به کشورشان از ما دعوت کردند که در‬ ‫زمان مناسب این سفرها و دیدارها برای‬ ‫پیگیری انچه در نشست ها تصمیم گیری‬ ‫شد‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫او درباره سخنرانی خود در اجالس‬ ‫شانگهای خاطرنشان کرد‪ :‬ظرفیت های‬ ‫جمهوری اسالمی را در اجالس مطرح‬ ‫کردم و اینکه فعالیت بنادر فعال ما مانند‬ ‫بندر چابهار و بنادر شمال و جندب کشور‬ ‫بیشتر خواهد شد تا از این ظرفیت های‬ ‫ترانزیتی جمهوری اسالمی بهتر بهره‬ ‫برداری شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به اعالم عضویت‬ ‫رسمی جمهوری اسالمی در نشست‬ ‫شانگهای گفت‪ :‬در نشست قبلی اصل‬ ‫عضویت ما به تصویب رسید اما اسنادی‬ ‫بود که جمهوری اسالمی باید ان را‬ ‫بررسی بررسی و تایید می کرد که وزارت‬ ‫خارجه این کار را انجام داد و در هیئت‬ ‫دولت به تصویب رسید و فرایند قانونی‬ ‫ان طی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلسه با طور رسمی‬ ‫اعالم شد که ایران عضو اجالس همکاری‬ ‫های شانگهای شده است که زمینه خوبی‬ ‫برای زیرساخت های اقتصادی ایران در‬ ‫منطقه و فرصتی برای فعاالن اقتصادی در‬ ‫کشور است که در همین تریبون از همه‬ ‫فعاالن اقتصادی در کشور و همه مراکز‬ ‫تولیدی می خواهم فعالیت خود را بیشتر‬ ‫کنند چون این برای همه دولت مردان و‬ ‫فعاالن اقتصادی مسئولیت اور است و باید‬ ‫تالش را مضاعف کرد‪.‬‬ ‫ایت اله رییسی تاکید کرد‪ :‬بدانیم بازار‬ ‫برای تولیدات ایران برای کشورهای‬ ‫همسایه و منطقه و اسیا روشن است و‬ ‫امروز باید تالش کرد و این تالش موجب‬ ‫افزایش اشتغال‪ ،‬تولید و صادرات می شود‬ ‫و با اقتصاد ایران کمک می کند و الزم‬ ‫است این بازار را که کشورهای متقابل‬ ‫راغب ان هستند فعال سازیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود تهدیدها و‬ ‫تحریم ها‪ ،‬اشتیاق کشورهای منطقه را به‬ ‫تولیدات ایران شاهد بودیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬سفر به سمرقند و‬ ‫ازبکستان به دلیل سابقه دیرینه تمدنی و‬ ‫فرهنگی دارد یکی از بخش های دیگری‬ ‫گفتگوی ما بود امیدوارم انچه در این‬ ‫سفر انجام شد زمینه ای برای گام های‬ ‫اینده و در مسیر توسعه و تقویت سیاست‬ ‫همسایگی و فعالیت های اقتصادی در‬ ‫منطقه باشد تا بتوانیم در نشست های‬ ‫بعدی در جمهوری اسالمی و چه در‬ ‫کشورهای منطقه گام هایی برای توسعه‬ ‫روابط سیاسی‪ ،‬اقتصادی و تجاری با این‬ ‫کشورها برداریم‪.‬‬ ‫شمار زائران ورودی به کربالی معلی از ‪ ۲۱‬میلیون فراتر رفت‬ ‫مستقر در چهار ورودی اصلی شهر کربال از‬ ‫سمت بغداد‪ ،‬نجف اشرف‪ ،‬بابل و الحسینیه‬ ‫ثبت شده است‪.‬شمار زائران ورودی به‬ ‫شهر کربالی معلی در سال گذشته ‪۱۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۲۷‬هزار و ‪ ۵۴۲‬نفر و در سال‬ ‫پیش از ان ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۵۵۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۸‬نفر بوده است‪.‬در سال ‪ ۱۴۴۱‬هجری‬ ‫قمری حدود ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۲۲۹‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵۵‬نفر و در سال ‪ ۱۴۴۰‬هجری قمری‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬میلیون ‪ ۳۳۲‬هزار و ‪ ۹۴۹‬نفر‬ ‫زائر اربعین وارد شهر مقدس کربال شدند‪.‬‬ ‫شمار زائران ورودی به شهر مقدس کربال‬ ‫در سال های ‪ ۱۴۳۹‬و ‪ ۱۴۳۸‬هجری قمری‬ ‫نیز به ترتیب ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۸۷۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۱۸‬و ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار و ‪۳۶۷‬‬ ‫نفر بود‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب اله‪ :‬مقاومت تنها راه پس‬ ‫گرفتن حقوق است‬ ‫سید حسن نصراله دبیرکل حزب اله لبنان در سخنرانی به مناسبت روز‬ ‫اربعین شهادت امام حسین (ع) گفت‪ :‬مقاومت و نه تسلیم شدن‪ ،‬تنها راه‬ ‫پس گرفتن حقوق است‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه‬ ‫تلویزیونی المیادین‪ ،‬سید حسن نصراله دبیرکل حزب اله لبنان به مناسبت‬ ‫روز اربعین خطاب به جوانان فلسطینی در کرانه باختری گفت‪ ،‬صمیمانه ترین‬ ‫درود ها را برای شما به علت پایبندی تان به اصول و حضورتان در میدان ها‪،‬‬ ‫می فرستیم‪ .‬نصراله افزود‪ :‬مقاومت و نه تسلیم شدن‪ ،‬تنها راه پس گرفتن‬ ‫حقوق است‪.‬‬ ‫امید زیادی به تشکیل کابینه و انتخاب رئیس جمهور داریم‬ ‫دبیرکل حزب اله لبنان درباره تشکیل کابینه و انتخاب رئیس جمهور گفت‪:‬‬ ‫امید زیادی در مسئله تشکیل کابینه داریم و نباید خالئی درباره ریاست‬ ‫جمهوری ایجاد شود‪ .‬همه باید امتیاز بدهند و باید انتخاب رئیس جمهور در‬ ‫مهلت تعیین شده در قانون اساسی صورت گیرد و تهدیدات سودی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دعوت ها به توافق درباره رئیس جمهور استقبال می کنیم و باید‬ ‫دیدار هایی به دور از به چالش طلبیدن یکدیگر و به دور از وتو کردن حضور‬ ‫یکدیگر‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫تشکر از ملت عراق به خاطر میهمان نوازی از زائران حسینی‬ ‫سید حسن نصراله دبیرکل حزب اله لبنان در ادامه سخنرانی خود گفت‪ :‬در‬ ‫این مناسبت وظیفه داریم از اینجا از لبنان از ملت عراق‪ ،‬مسئوالن عراقی و‬ ‫همه طرف های رسمی و مردمی در عراق تشکر کنیم ان هم به خاطر سخاوت‬ ‫و میهمان نوازی و تواضع و محبت و دوستی که به همه زائران امام حسین‬ ‫علیه السالم و همه کسانی که از همه کشور های جهان می ایند ابراز می کنند‪.‬‬ ‫برخی از امار ها حاکیست در چنین روزی زائران از هشتاد کشور به زیات امام‬ ‫حسین (ع) امدند‪.‬‬ ‫سید حسن نصراله‪ :‬راهپیمایی اربعین با مشارکت ‪ ۲۰‬میلیون زائر شبیه‬ ‫معجزه است‬ ‫دبیرکل حزب اله لبنان تاکید کرد‪ :‬راهپیمایی اربعین با مشارکت ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫زائر با وجود گرمای شدید هوا‪ ،‬در تاریخ از نظر تعداد شرکت کنندگان‪ ،‬بی‬ ‫سابقه و شبیه معجزه است‪.‬‬ ‫سید حسن نصراله افزود‪ :‬این تصاویر تاریخی در عراق را در صحنه بین المللی‬ ‫نادیده می گیرند‪ .‬از ملت عراق و مقامات این کشور و همه طرف ها در ان‪ ،‬برای‬ ‫میهمان نوازی‪ ،‬فروتنی و محبت انان تشکر می کنم‪.‬‬ ‫مومن در هیچ شرایطی تسلیم نمی شود‬ ‫سید حسن نصراله دبیرکل حزب اله لبنان در ادامه افزود‪ :‬مواضع سیده زینب‬ ‫علی ها السالم را در کاخ یزید به خاطر می اوریم که از بزرگترین و مهم ترین‬ ‫عبرت ها این است که مومن هر چقدر هم با مصیبت مواجه شود و شرایط‬ ‫دشواری داشته باشد‪ ،‬امکان ندارد تضعیف شود‪ ،‬امکان ندارد تسلیم شود‪،‬‬ ‫امکان ندارد هیچ یک از نشانه های تسلیم شدن و ذلت را بروز دهد‪.‬درسی که‬ ‫از کاروان اسرای کربال می گیریم‪ ،‬ان است که مومن هرگز ناامید نمی شود‪.‬‬ ‫سید حسن نصراله‪ :‬صبرا و شتیال بزرگترین و وحشیانه ترین کشتار بود‬ ‫دبیرکل حزب اله لبنان همچنین گفت‪ ،‬کشتار صبرا و شتیال که ‪ ۴۰‬سال‬ ‫پیش رخ داد‪ ،‬فقط علیه فلسطینیان نبود‪ ،‬بلکه در ان ‪ ۱۹۰۰‬لبنانی در‬ ‫کنار ‪ ۳۵۰۰‬فلسطینی شهید شدند‪ .‬کشتار صبرا و شتیال‪ ،‬بزرگترین و‬ ‫وحشیانه ترین کشتار در تاریخ مناقشه عربی‪ -‬اسرائیلی است و عامالن ان‬ ‫از مجازات فرار کردند‪.‬‬ ‫تاکید دبیرکل حزب اله بر جعلی بودن تضمین های امریکا‬ ‫سید حسن نصراله افزود‪ :‬تضمین های امریکا باعث حفاظت از لبنانی ها‬ ‫و فلسطینیان در کشتار صبرا و شتیال و دیگر جنایت ها نشد‪ .‬هر کسی‬ ‫تضمین های امریکا را بپذیرد‪ ،‬مانند کسانی است که مردان‪ ،‬زنان و کودکان‬ ‫خودشان را برای ذبح شدن اماده می کنند‪.‬‬ ‫سوریه همیشه حامی واقعی فلسطین و قدس بوده‬ ‫سید مقاومت همچنین تاکید کرد باید روابط همه با سوریه ازسرگرفته و‬ ‫تقویت شود‪ ،‬جمهوری عربی سوریه با رهبری و ارتش و ملت ان همیشه‬ ‫از زمان تاسیس این رژیم غاصب در سال ‪ ۱۹۴۸‬تا به امروز حامی واقعی‬ ‫فلسطین و قدس و ملت فلسطین بوده و ان شاء اله خواهد ماند و سوریه‬ ‫(شرایط دشواری را) تحمل کرده و امروز نیز تحمل می کند و با خطر های‬ ‫داخلی و خارجی مواجه است و تجاوز صهیونیستی که هر از گاهی صورت‬ ‫می گیرد به علت موضع ان و پایبندی ان به ارمان فلسطین و مسئله مقاومت‬ ‫است‪.‬‬ ‫استقبال دبیرکل حزب اله از بیانیه اخیر حماس درباره سوریه‬ ‫سید حسن نصراله دبیرکل حزب اله لبنان گفت‪ :‬بیانیه اخیر رهبران جنبش‬ ‫حماس درباره بازنگری و تقویت روابط با سوریه‪ ،‬موضع گیری بسیار خوبی‬ ‫است و به این انتخاب احترام می گذاریم‪ .‬همانطور که در بیانیه حماس امده‬ ‫است‪ ،‬اولویت فلسطین و ارمان ان و مقابله با دشمن‪ ،‬مسئله ای است که بر‬ ‫اساس ان‪ ،‬درباره همه موضع گیری ها قضاوت صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نصراله افزود‪ :‬رهبری و ملت سوریه‪ ،‬پشتیبان واقعی ملت فلسطین باقی‬ ‫خواهد ماند و امادگی دارد تا برای ارمان فلسطین‪ ،‬فداکاری کند‪ .‬بیانیه‬ ‫حماس موضع درست و گام درست و بسیار مهمی است و همه گروه های‬ ‫مقاومت باید متحد شوند‪.‬‬ ‫هشدار دبیرکل حزب اله به رژیم صهیونیستی درباره استخراج گاز از میدان‬ ‫کاریش‬ ‫سید حسن نصراله همچنین گفت‪ :‬لبنان در برابر فرصت طالیی قرار دارد‬ ‫که شاید دیگر تکرار نشود و می تواند با استخراج گاز‪ ،‬بحران خودش را حل‬ ‫کند‪ .‬پیام قوی درباره هر نوع استخراج گاز از میدان کاریش پیش از دستیابی‬ ‫لبنان به حقوق مشروعش‪ ،‬ارسال کردیم‪ .‬درباره هر نوع استخراج گاز از میدان‬ ‫کاریش پیش از دستیابی لبنان به حقوقش هشدار می دهیم و ان را خط‬ ‫قرمز می دانیم‪ .‬فرصت واقعی به مذاکرات با هدف فراهم شدن زمینه استخراج‬ ‫گاز لبنان دادیم و به دنبال هیچ نوع مشکلی نیستیم‪ .‬ما بخشی از مذاکرات‬ ‫درباره ترسیم مرز های دریایی نیستیم و نگاه ما و نیز موشک های ما متمرکز‬ ‫بر کاریش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فکر می کنم اسرائیلی ها و امریکایی ها و دیگران‪ ،‬اطالعات کافی‬ ‫درباره جدی بودن مقاومت دارند و می دانند که مقاومت در این باره شوخی‬ ‫نمی کند‪ .‬اگر رویارویی به ما تحمیل شود‪ ،‬مقاومت برای ان امادگی دارد‪.‬‬ ‫انتقاد سید حسن نصراله از قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره حضور‬ ‫نیرو های یونیفیل در لبنان‬ ‫سید مقاومت تاکید کرد‪ :‬قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یونیفیل‪ ،‬تعرض‬ ‫و تجاوز به حاکمیت ملی لبنان و نشانه ضعف حکومت است‪ .‬قطعنامه اخیر‪،‬‬ ‫مین و دام اسرائیلی است و هر کسی در ان دست دارد غفلت یا دسیسه‬ ‫چینی کرده است‪.‬وی افزود‪ :‬قطعنامه اخیر درباره یونیفیل‪ ،‬زمینه خطرات‬ ‫بزرگی را ایجاد می کرد و موضع حکومت در برابر ان مناسب بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫یکشنبه* ‪ 27‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1404‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫سفرهای مردمی در یک هفته گذشته با رشد پنج درصدی مواجه شده است و استان های خوزستان‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بیشترین افزایش تردد را تجربه کردند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس اخرین‬ ‫امارهای منتشرشده از سوی مرکز مدیریت راه های کشور‪ ،‬متوسط تردد روزانه بین استانی در هفته‬ ‫گذشته (جمعه ‪ ۱۸‬تا پنجشنبه ‪ ۲۴‬شهریورماه) دو میلیون و ‪ ۱۶۴‬هزار و ‪ ۳۲۶‬وسیله نقلیه بوده که‬ ‫نسبت به مدت مشابه هفته گذشته (جمعه ‪ ۱۱‬تا پنجشنبه ‪ ۱۷‬شهریور ‪ ،)۱۴۰۱‬با پنج درصد افزایش‬ ‫رشد ‪ ۵‬درصدی سفرهای جاده ای‬ ‫مواجه بوده و در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته (جمعه ‪ ۱۹‬تا پنج شنبه ‪ ۲۵‬شهریور‪،)۱۴۰۰‬‬ ‫رشد ‪ ۴۹‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬همچنین سهم وسایل نقلیه سبک (یعنی خودروهای مردم) در‬ ‫بازه زمانی ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬شهریور ماه‪ ،‬در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته‪ ۶ ،‬درصد افزایش و در مقایسه با‬ ‫مدت زمان مشابه سال گذشته‪ ۶۰ ،‬درصد افزایش داشته است‪ .‬در هفته گذشته حدود ‪ ۸‬میلیون و ‪۴۸۰‬‬ ‫هزار پالک یکتا در محورهای مواصالتی مشاهده شد ه است‪ .‬در این میان مبدا پالک های مشاهده شده‬ ‫در محورهای مواصالتی با سهمی حدود ‪ ۲۵‬درصد مربوط به استان های تهران و البرز بوده و پس از ان‪،‬‬ ‫خودروهایی با پالک خراسان رضوی‪ ،‬فارس‪ ،‬مازندران‪ ،‬اصفهان و اذربایجان شرقی مشاهده شده است‪.‬‬ ‫بیشترین خروج وسایل نقلیه در تهران و البرز در یک هفته گذشته‪ ۵۰ ،‬هزار و ‪ ۳۰۶‬وسیله نقلیه و مربوط‬ ‫به پنج شنبه ‪ ۱۷‬شهریورماه بوده است و وسایل نقلیه با مبدا پالک تهران و البرز‪ ،‬بیشتر در استان های‬ ‫قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬مرکزی‪ ،‬مازندران‪ ،‬گیالن و همدان مشاهده شده اند‪.‬‬ ‫افزایش بی سابقه میزان توزیع بنزین‬ ‫و گازوئیل در مسیر اربعین‬ ‫چگونه از قاچاق موبایل‬ ‫جلوگیری کنیم؟‬ ‫چه کسانی مشمول مالیات حساب‬ ‫تجاری می شوند؟‬ ‫رییس صنف جایگاهداران کشور گفت‪ :‬امسال با افزایش تعداد خودروهای‬ ‫شخصی زائرین در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی به سمت عراق‪ ،‬در‬ ‫برخی جایگاه ها شاهد صف های کیلومتری بودیم اما توزیع بی وقفه‪ ،‬شبانه روزی‬ ‫و با سه شیفت فعال در جایگاه ها و با کترین مشکل در جریان است‪.‬اسداله قلیزاده‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه با توجه به ایام کرونا در سالهای قبل‪ ،‬احتمال‬ ‫رشد تعداد زائرین در مسیر مرزهای خروجی را پیش بینی کرده بودیم ولی‬ ‫بسیار بیشتر از پیش بینی ها شاهد ترددها و مراجعات خودروهای شخصی به‬ ‫جایگاه های سوخت بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اقدامات جهادی جایگاهداران و پرسنل‬ ‫ان ها‪ ،‬مسئوالن شرکتهای تابعه وزارت نفت و تالشهای ناوگان حمل سوخت‬ ‫به جایگاه ها با کمترین مشکل سوخت گیری در جایگاه ها جریان دارد و طی‬ ‫دو هفته اخیر با رشد بیش از ‪ ۵۰‬درصدی در توزیع بنزین مواجه بودیم که‬ ‫طی دهه های گذشته در این مسیر رکورد محسوب می شود‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫جایگاه های مسیرهای منتهی به مرز مهران شلوغ ترین جایگاه ها بوده اند‪ ،‬افزود‪ :‬‬ ‫به دلیل شلوغی برخی مسیرها‪ ،‬امکانتردد نفتکشها سخت شده بود ولی با‬ ‫کمک پلیس راهور و زمانبندی درخواست و ارسال فراورده توسط جایگاه داران و‬ ‫مسئولین مناطق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تالش شد حمل سوخت‬ ‫به جایگاه ها تسریع شود و چون پیش بینی بنزین و گازوئیل موجودی در مخازن‬ ‫جایگاه ها با باالترین مقدار ممکن انجام شده بود‪ ،‬این سختی در تردد نفتکش ها‬ ‫بعضا با مشکالتی همراه بود که در مقابل حجم توزیع ناچیز است‪.‬قلیزاده ضمن‬ ‫تشکر از همه جایگاهداران و کارکنانشان‪ ،‬مسئولین شرکت های تابعه وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬ناوگان حمل و نقل‪ ،‬کارکنان مناطق شرکت پخش و انبارهای فراورده های‬ ‫نفتی و درخواست دعا از زائرین برای همه خادمین مردم اضافه کرد‪ :‬اضافه شدن‬ ‫جایگاه های سیار به تعداد ‪ ۱۸‬عدد باعث شد دسترسی به سوخت در مسیرها‬ ‫سهل تر شود و از در راه ماندن خودروها به دلیل نداشتن سوخت تا حد زیادی‬ ‫جلوگیری کند و این اقدام علی رغم سختی های زیاد بسیار منطقی و کارساز است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی گفت که برای‬ ‫مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری باید تعرفه واردات مسافری‬ ‫افزایش یابد تا صرفه اقتصادی این روش از بین برود‪.‬‬ ‫محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به افزایش تعداد‬ ‫مسافران به عراق به مناسبت اربعین‪ ،‬ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیم‬ ‫گرفت از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬شهریور برای زائران کربال موبایل های وارداتی رجیستر‬ ‫نکند‪ .‬اما این وضعیت فقط برای بازی زمانی مشخصی که پیک مسافر باالست‬ ‫و امکان تخلف بیشتر است‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساختار مقابله با سوء استفاده از رویه مسافری باید به گونه ای‬ ‫باشد که طی سال هم شاهد این اتفاقات نباشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انجمن موبایل‬ ‫با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیست‪ ،‬اما ساختار باید به گونه ای تغییر‬ ‫کند که در هیچ بازه ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه‬ ‫نباشد‪.‬به گفته سخنگوی انجمن موبایل به دلیل مالحظات و محدودیت های‬ ‫قانونی برای تغییر تعرفه‪ ،‬این امر تاکنون محقق نشده و برای جلوگیری از‬ ‫اسیب به بازار و مصرف کننده از قاچاق از طریق رویه مسافری در زمان پیک‬ ‫سفر به عراق‪ ،‬یک محدودیت مقطعی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور کلی برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری‬ ‫باید تعرفه واردات مسافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی این روش از بین‬ ‫برود‪ .‬روش دیگر برای جلوگیری از قاچاق موبایل این است که مسافری که‬ ‫با خود موبایل وارد می کند تا یک بازه زمانی مشخص امکان انتقال مالکیت‬ ‫نداشته باشد‪ .‬این روش ها پیشنهاد شده و امیدواریم به سرعت یکی از انها‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫عالیان در پایان از اختالل چند روزه در پیامک موبایل خبر داد و گفت‪ :‬هنوز‬ ‫مشخص نیست این مشکل برطرف شده یا نه‪ .‬اما حق مسلم مصرف کننده‬ ‫است که اصالت دستگاهی که خریده را بداند‪.‬‬ ‫از این پس حساب های تجاری از خدمات ویژه بانکی بهره مند می شوند و‬ ‫حساب هایی که مشکوک به تجاری باشند‪ ،‬مشمول مالیات خواهند شد‪ .‬البته از‬ ‫تراکنش های غیرتجاری مالیاتی گرفته نمی شود‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در راستای اجرای‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‪ ،‬بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل‬ ‫ب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با ان را برای اجرا به شبکه‬ ‫ناظر بر حسا ‬ ‫بانکی ابالغ کرد که بر اساس ان تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی‪،‬‬ ‫ب تجاری‬ ‫حساب تجاری محسوب می شوند‪.‬البته صاحبان بیش از ‪ ۸‬میلیون حسا ‬ ‫که تجاری بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اعالم کرده باشند‪ ،‬نه‬ ‫تنها مشمول مالیات نمی شوند بلکه از مشوق های بانکی و تجاری همچون افزایش‬ ‫سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به ترتیب به ‪ ۵۰۰‬میلیون و ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده‬ ‫است‪ .‬در این بین‪ ،‬اگر حسابی به عنوان تجاری شناخته شود‪ ،‬باید برای تراکنش‬ ‫مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار‪ ،‬اگر حسابی بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬تراکنش در ماه داشته باشد و ‪ ۳۵‬میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود‪،‬‬ ‫تراکنش تجاری تلقی می شود‪.‬البته‪ ،‬بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ‪۱۰۰‬‬ ‫تراکنش واریزی در ماه فقط مالک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید‬ ‫به طور همزمان در یک ماه بیش از ‪ ۱۰۰‬تراکنش و ‪ ۳۵‬میلیون تومان جابه جا شود‬ ‫که صرفا تعداد واریزی به حساب مالک است نه هر تراکنش‪ .‬فارغ از این‪ ،‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما حساب وی تجاری محسوب نشود چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها‬ ‫تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست‪.‬‬ ‫صالح ابادی در ادامه بیان کرده که فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه‬ ‫مشمول مالیات حساب تجاری نیست چراکه فعاالن بورس نیم درصد مالیات را از‬ ‫حساب وی کسر می کند و یا مثال فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و‬ ‫ ‪ ۵‬میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۸۶۰‬هزار فقره وام ازدواج‪،‬‬ ‫فرزنداوری و ودیعه مسکن‬ ‫شبکه بانکی از ابتدای امسال تا ‪ ۲۴‬شهریور بیش از ‪ ۸۶۰‬هزار فقره تسهیالت‬ ‫ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی اخرین‬ ‫امار پرداخت وام های ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مسکن را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از ابتدای امسال تا ‪ ۲۴‬شهریور تعداد ‪ ۴۵۰‬هزار فقره وام ازدواج به‬ ‫مبلغ ‪ ۶۲‬هزار میلیارد تومان به زوج های جوان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت تعداد ‪ ۳۴۲‬هزار فقره تسهیالت فرزنداوری پرداخت‬ ‫شده که ارزش کل وام های پرداختی این بخش ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بانک های کشور جمعاً ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به‬ ‫مستاجران پرداخت کرده اند که نصیب ‪ ۷۱‬هزار مستاجر شده است‪.‬‬ ‫بر همین اسا س‪ ،‬شبکه بانکی از ابتدای امسال تا ‪ ۲۴‬شهریور بیش از ‪۸۶۰‬‬ ‫هزار فقره تسهیالت ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫مشکل سامانه جامع تجارت‪ ،‬کم کاری‬ ‫دستگاه هاست‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت‪ :‬اگر سازمان ها رویه های خود را تمام‬ ‫کرده بودند‪ ،‬سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به‬ ‫االن داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حمیدرضا دهقانی نیا در یک گفت و گوی رادیویی‪،‬‬ ‫در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت‪ ،‬با تاکید بر اینکه یک دستگاه‬ ‫و یک وزارتخانه نمی تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک‬ ‫تنه به دوش بکشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمی توان کارهایی که در گذشته باید توسط‬ ‫دستگاه های مختلف انجام می شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود‪ :‬مشکل سامانه جامع‬ ‫تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطالعات‬ ‫صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی‪ ،‬مهم بود که تا به حال این کار‬ ‫انجام شده بود‪.‬مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصریح کرد‪ :‬اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬سازمان بورس اوراق بهادار‪ ،‬وزارت بهداشت و درمان‪ ،‬سازمان غذا‬ ‫و دارو‪ ،‬سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل‬ ‫اطالعات کنند باید داده ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند‪.‬‬ ‫دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل‬ ‫اطالعات و داده ها نیستیم‪ ،‬گفت‪ :‬هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو‬ ‫احسن انجام دهد به این معنا که فرایندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و‬ ‫داده ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر‬ ‫این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه ها‬ ‫هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است؟!‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد‪ :‬اگر دبیرخانه‬ ‫مناطق ازاد‪ ،‬سازمان گمرک‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫سازمان راهداری‪ ،‬بنادر و دریانوردی‪ ،‬راه اهن و بیمه و دیگر سازمان ها‬ ‫رویه های خود را تمام کرده بودند‪ ،‬سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت‬ ‫مطلوب تری نسبت به االن داشت‪.‬‬ ‫دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه سامانه جامع‬ ‫تجارت و دیگر سامانه ها هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه ان هماهنگی ها‬ ‫و نظارت هاست‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هماهنگی و نظارت ها را‬ ‫انجام می دهد و کار را در سطوح باال پیگیری و هماهنگ می کند‪.‬‬ ‫در گفتگو با سپهر ایرانیان مطرح شد‪:‬‬ ‫راه اندازی واحد پولی مشترک بین اعضای شانگهای خنثی کننده تحریم ها خواهد بود‬ ‫سفیر پیشین ایران در پکن در گفت‬ ‫وگوی اختصاصی با معصومه فتحی‬ ‫خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه‬ ‫سپهر ایرانیان گفت‪ :‬در صورت‬ ‫پذیرش پیشنهاد ایران برای ایجاد‬ ‫پول واحد میان اعضای سازمان‬ ‫همکاری شانگهای‪ ،‬اثرگذاری‬ ‫تحریم های بانکی و سوییفت کمتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«جواد منصوری» درباره عضویت‬ ‫رسمی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫سازمان همکاری شانگهای گفت‪ :‬پیمان‬ ‫شانگهای به دلیل شرایط ژئوپلتیک‪،‬‬ ‫جمعیت و اقتصادی اعضای تشکیل‬ ‫دهنده ان از سازمان های بسیار‬ ‫تاثیرگذار منطقه ای و بین المللی است‬ ‫و وجود چین و روسیه به عنوان اعضای‬ ‫دائمی شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫متحد بر اهمیت این پیمان می افزاید‪.‬‬ ‫سفیر پیشین ایران در چین افزود‪:‬‬ ‫از انجایی که اعضای شانگهای غالبا‬ ‫کشورهای در حال رشد سریع هستند‬ ‫تاثیرگذاری انها میان کشورهای‬ ‫افریقایی و امریکای جنوبی و حتی در‬ ‫بخش هایی از اروپا چشمگیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عضویت رسمی ایران به‬ ‫دلیل نفوذ‪ ،‬قدرت اقتصادی و بازارهای‬ ‫کشورهای عضو سازمان همکاری ‬ ‫شانگهای فرصت بسیار مهم و حائز‬ ‫اهمیتی در اختیار کشورمان قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫همکاری اعضای شانگهای در‬ ‫خنثی سازی تحریم ها با ایران‬ ‫کارشناس مسائل چین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫روابط خوبی با اعضای سازمان همکاری ‬ ‫شانگهای وجود دارد بطوریکه در یک‬ ‫تا ‪ ۲‬سال گذشته این کشورها در‬ ‫خنثی سازی تحریم ها با ایران همکاری‬ ‫می کردند‪ .‬غربی ها بارها اعتراض خود را‬ ‫نسبت به این موضوع عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫موفقیت سیاست خارجی ایران با‬ ‫عضویت در پیمان شانگهای‬ ‫منصوری‪ ،‬رسمی شدن عضویت‬ ‫کشورمان در نشست روز گذشته‬ ‫سران عضو سازمان همکاری شانگهای‬ ‫در سمرقند را بیانگر موفقیت سیاست‬ ‫خارجی جمهوری اسالمی ایران ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه چند‬ ‫کشور عضو از همسایگان ایران هستند‬ ‫این موضوع می تواند در توسعه روابط‬ ‫و تعامالت منطقه ای گشایش های قابل‬ ‫مالحظه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫پول مشترک شانگهای در‬ ‫خنثی سازی تحریم ها موثر است‬ ‫این دیپلمات پیشین‪ ،‬درباره فرصتهای‬ ‫اقتصادی عضویت ایران در پیمان‬ ‫شانگهای یاداور شد‪ :‬حجم تجارت ایران‬ ‫و کشورهای عضو شانگهای در یکسال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۳۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده و پیشنهاد واحد پولی مشترک‬ ‫میان اعضا در حال بررسی است که با‬ ‫نهایی شدن ان‪ ،‬اثرگذاری سوئیفت و‬ ‫تحریم های بانکی کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش حجم مبادالت اقتصادی‬ ‫ایران با اعضای شانگهای‬ ‫منصوری خاطرنشان کرد‪ :‬نخستین‬ ‫سال همکاری ایران با اعضای‬ ‫شانگهای در زمینه گسترش مبادالت‬ ‫گذشت‪ ،‬ضمن اینکه به تازگی اقدامات‬ ‫دیگری نیز اغاز شده است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد در سال دوم‪ ،‬حجم مبادالت‬ ‫به ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫کارشناس مسائل چین ادامه داد‪ :‬در‬ ‫یکسال گذشته شاهد افزایش رفت‬ ‫و امدهای سیاسی و منطقه ای هم‬ ‫بوده ایم و در مجموع عضویت رسمی‬ ‫ایران در پیمان شانگهای به لحاظ‬ ‫منطقه ای و بین المللی به سود کشور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫منصوری با اشاره به رویکرد یکجانبه‬ ‫گرایانه امریکا مقابل بیشتر اعضای‬ ‫پیمان شانگهای‪ ،‬گفت‪ :‬تعامالت‬ ‫سیاسی و تبادالت اقتصادی بر‬ ‫امنیتی تاثیر مستقیم دارد و منافع‬ ‫مشترک اعضا در تداوم همکاری ها‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬از انجایی که بیشتر‬ ‫اعضای شانگهای دشمن مشترک دارند‬ ‫ی در موضوعات امنیتی و دفاعی‬ ‫همکار ‬ ‫دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫عضویت رسمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در سازمان همکاری شانگهای‬ ‫روز جمعه(‪ ۲۵‬شهریور) در بیست‬ ‫و دومین نشست سران این سازمان‬ ‫در سمرقند اعالم شد‪ .‬اسناد عضویت‬ ‫ایران در سازمان همکاری شانگهای‬ ‫روز چهارشنبه به امضای حسین‬ ‫امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه و دبیر‬ ‫کل سازمان همکاری شانگهای رسید و‬ ‫الیحه عضویت در این نهاد اقتصادی‬ ‫منطقه ای برای طی مراحل قانونی‬ ‫تقدیم مجلس شورای اسالمی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیست و دومین اجالس سران سازمان‬ ‫همکاری شانگهای روز جمعه در‬ ‫حالی به کار خود پایان داد که ‪۹‬‬ ‫کشور جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫جمهوری قزاقستان‪ ،‬جمهوری خلق‬ ‫چین‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬فدراسیون‬ ‫روسیه‪ ،‬تاجیکستان و ازبکستان عضو‬ ‫رسمی سازمان همکاری شانگهای‬ ‫هستند و سه کشور افغانستان‪ ،‬بالروس‬ ‫و مغولستان دارای وضعیت ناظر و ‪۶‬‬ ‫کشور جمهوری اذربایجان‪ ،‬جمهوری‬ ‫ارمنستان‪ ،‬پادشاهی کامبوج‪ ،‬جمهوری‬ ‫دموکراتیک فدرال نپال‪ ،‬جمهوری‬ ‫ترکیه و جمهوری دموکراتیک‬ ‫سوسیالیستی سریالنکا شرکای گفت‬ ‫و گوی سازمان همکاری شانگهای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شانگهای‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫‪Shanghai‬‬ ‫‪Cooperation‬‬ ‫‪ Organization‬پانزدهم ژوئن‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬در شانگهای توسط قزاقستان‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬تاجیکستان‬ ‫و ازبکستان تاسیس شد‪.‬‬ ‫کدام کاالی ایرانی در چین بیشترین طرفدار را دارد؟‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین‬ ‫گزارش خود به بررسی وضعیت‬ ‫تجارت مشترک میان ایران و چین‬ ‫پرداخته که نشان از ثبات نسبی در‬ ‫امارهای صادراتی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اقتصاد چین پس از‬ ‫امریکا‪ ،‬دومین اقتصاد بزرگ جهان به‬ ‫شمار می رود که میزان تولید ناخالص‬ ‫داخلی ان حدود ‪ ۱۸‬تریلیون دالر‬ ‫است‪ .‬بر این اساس چین در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬میالدی‪ ،‬حدود ‪ ۳۳۶۲‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات و ‪ ۲۶۷۵‬میلیارد دالر‬ ‫واردات داشته و به این ترتیب این کشور‬ ‫بزرگترین صادرکننده و دومین وارد‬ ‫کننده بزرگ در جهان به شمار می رود‪.‬در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬چین اصلی ترین شریک‬ ‫تجاری ایران بوده و با وجود رشدی که‬ ‫امار صادرات و واردات به امارات متحده‬ ‫عربی ثبت کرده‪ ،‬همچنان در امار‬ ‫مجموع‪ ،‬چین بزرگترین شریک ایران‬ ‫به شمار می رود‪ .‬بررسی امارهای تجارت‬ ‫مشترک دو کشور در ‪ ۵‬ماهه ابتدایی سال‬ ‫جاری نیز این موضوع را تایید می کند‪.‬بر‬ ‫اساس براوردهای صورت گرفته‪ ،‬تا پایان‬ ‫مرداد ماه‪ ،‬ایران حدود ‪ ۱۲.۳‬میلیون تن‬ ‫کاال به ارزش ‪ ۶.۷‬میلیارد دالر به چین‬ ‫صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل از نظر مقدار افتی نیم درصدی و از‬ ‫نظر ارزش رشدی بیش از ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫را ثبت کرده است‪.‬در طول این مدت‬ ‫متانول‪ ،‬پلی اتیلن‪ ،‬پروپان مایع‪ ،‬کاتد مس‬ ‫و ورق فوالدی ضخیم اصلی ترین کاالهای‬ ‫ایرانی بوده که مورد استقبال چینی ها‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬همچنین امارها نشان‬ ‫می دهد که در پنج ماهه نخست سال‬ ‫جاری‪ ،‬ایران حدود ‪ ۱.۵‬میلیون تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر از چین واردات‬ ‫داشته که از نظر مقدار ‪ ۲۴‬و از نظر ارزش‬ ‫‪ ۴۳‬درصد رشد را نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل نشان می دهد‪.‬‬ ‫ساخت راه اهن کرمانشاه‪-‬خسروی‪-‬‬ ‫بغداد به صرفه تر از خط اهن شلمچه‪-‬‬ ‫بصره‬ ‫در حالی که وزارت راه و شهرسازی تالش ‪ ۲۰‬ساله برای ساخت راه اهن‬ ‫شلمچه‪-‬بصره را همچنان ادامه می دهد‪ ،‬اما به نظر می رسد احداث راه اهن‬ ‫کرمانشاه‪-‬خسروی‪-‬خانقین زودتر به بغداد می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬حدود ‪ ۲‬دهه است که وزارت راه و شهرسازی در ادوار‬ ‫مختلف به دنبال راه اندازی راه اهن شلمچه‪-‬بصره است و حتی خط اهن‬ ‫خرمشهر به شلمچه و تا نقطه صفر مرزی با عراق نیز در سال های اخیر مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حتی در این چند ساله‪ ،‬قطار ترکیبی کربال نیز راه اندازی شده و در ایام اربعین‬ ‫که با حجم باالی زائر روبه رو هستیم‪ ،‬بخش اندکی از زائران میلیونی می توانند با‬ ‫قطار به خرمشهر سفر کرده و از انجا با ریل باس های رایگان تا ایستگاه شلمچه‬ ‫و سپس از مرز تا ایستگاه راه اهن بصره با اتوبوس و مجدداً از بصره تا کربال و‬ ‫نجف با قطار سفر کنند‪.‬‬ ‫حجم باالی صادرات ‪ ۹‬هزار میلیارد دالری ایران به عراق در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫این در حالی است که حجم تبادالت ایران و عراق در سال های اخیر همواره رو‬ ‫به رشد بوده و از انجایی که راه اهن شلمچه‪-‬بصره هنوز راه اندازی نشده است‪،‬‬ ‫تقریب ًا همه این تبادالت از مرزهای جاده ای صورت می گیرد‪.‬‬ ‫بر اساس امار اعالمی گمرک‪ ،‬در سال گذشته (‪ )۱۴۰۰‬حجم مبادالت تجاری‬ ‫ایران و عراق که عمدت ًا صادرات ایران به این کشور بوده‪ ،‬حدود ‪ )۸.۹۱( ۹‬هزار‬ ‫میلیارد دالر بوده است که نسبت به سال قبل از ان (‪ )۱۳۹۹‬افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫سنگ اندازی های عراق در ساخت راه اهن شلمچه‪-‬بصره تمامی ندارد‬ ‫این در شرایطی است که عراق علی رغم انکه در هیئت وزیران خود عضویت در‬ ‫کنوانسیون کارنه تیر را پذیرفته و می تواند پذیرای کامیون های ایرانی باشد اما در‬ ‫عمل ان را اجرا نمی کند و صاحبان کاال مجبورند در پایانه های مرزی دو کشور‪،‬‬ ‫جابجایی کاالی به کامیون ها را داشته باشند که هم هزینه ها و خسارات جانبی‬ ‫وارده به کاال را در پی دارد و هم زمان زیادی از صادرات کاال به این کشور را به‬ ‫خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫در صورتی که تنها نیمی از این حجم تجارت به روی ریل بیاید‪ ،‬می توانیم شاهد‬ ‫کاهش شدید هزینه های صادرات کاال به عراق و نیز کاهش مصرف سوخت‬ ‫باشیم‪.‬اگرچه شرکت راه اهن متولی ساخت خط اهن شلمچه‪-‬بصره شده و هزینه‬ ‫ساخت پل حدوداً ‪ ۹۰۰‬متری اروند رود و نیز ساخت خط اهن کل پروژه ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتری تا ایستگاه راه اهن بصره را بر عهده گرفته‪ ،‬اما طرف عراقی همچنان‬ ‫از اجرای این طرح در خاک کشورش ممانعت می کند‪.‬‬ ‫با این حال راه اهن کرمانشاه‪-‬خسروی نیز از سوی شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل و نقل کشور در دست ساخت است که اگر مرز خسروی به شبکه‬ ‫ریلی متصل شود‪ ،‬می تواند گزینه بهتری برای اتصال شبکه ریلی کشورمان به راه‬ ‫اهن عراق باشیم؛ به خصوص که از مرز خسروی تا نزدیکترین ایستگاه راه اهن‬ ‫در عراق (خانقین) کمتر از ‪ ۲۰‬کیلومتر راه است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬با توجه به نزدیکتر بودن مرز خسروی به پایتخت های دو کشور‬ ‫ایران و عراق نسبت به راه اهن شلمچه‪-‬بصره‪ ،‬این مسیر چه از نظر جابجایی‬ ‫بار و چه مسافر می تواند در اولویت نسبت به اتصال محورهای ریلی جنوبی‬ ‫کشور باشد و صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد‪.‬مجری راه اهن غرب کشور‪:‬‬ ‫ساخت راه ا هن کرمانشاه‪-‬خسروی‪-‬خانقین از هر لحاظ از راه اهن شلمچه‪-‬‬ ‫بصره اقتصادی تر استدر همین ارتباط مسعود فرامرزیان مجری طرح راه اهن‬ ‫غرب کشور در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر‪ ،‬با بیان اینکه احداث راه اهن غرب کشور از مصوبات سفر رهبر‬ ‫معظم انقالب به استان کرمانشاه در سال ‪ ۱۳۹۰‬است؛ در این طرح قرار است‬ ‫خط اهن از سمنگان در استان مرکزی به مالیر و سپس اسالم اباد غرب و نهایت ًا‬ ‫مرز خسروی کشیده شود‪.‬وی افزود‪ ۶۵ :‬درصد کل طرح تمام شده که حدود ‪۵۳۰‬‬ ‫کیلومتر است‪ .‬این پروژه به ‪ ۳‬بخش اصلی تقسیم می شود که بخش اول شامل‬ ‫سمنگان تا مالیر با بیش از ‪ ۹۰‬کیلومتر و تکمیل ‪ ۱۰۰‬درصدی پروژه می شود؛‬ ‫بخش دوم مالیر‪-‬کرمانشاه است که ‪ ۸۸‬درصد پیشرفت دارد ولی شرکت راه‬ ‫اهن در حال بهره برداری از این مسیر است‪.‬ای مقام مسئول در شرکت ساخت‬ ‫و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد‪ :‬از کرمانشاه تا اسالم اباد غرب‬ ‫پیشرفت ‪ ۸۱‬درصدی در زیرسازی داریم ولی از اسالم اباد غرب تا مرز خسروی‬ ‫تنها ‪ ۱۲‬درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی دستیابی به سهم بیشتر در ترانزیت ریلی را از سیاست های کالن نظام دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در سفر سال ‪ ۱۳۹۰‬رهبر معظم انقالب به استان کرمانشاه‪ ،‬پروژه راه‬ ‫اهن غرب کشور شروع و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) پیمانکار پروژه شد‪.‬‬ ‫اما در ادامه ساخت ان‪ ،‬به دلیل تورم هایی که به خدمات فنی مهندسی و مصالح‬ ‫و نهاده ها خورد‪ ،‬اجرای این پروژه با مشکل روبه رو شداز سال ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۷‬نیز که‬ ‫شورای عالی نظام فنی تعدیل هایی به ارقام اجرای پروژه های عمرانی داد‪ ،‬این‬ ‫پروژه نیز پیشرفت هایی را داشت؛ در سال ‪ ۹۶‬رئیس جمهور وقت قول تزریق‬ ‫هزار میلیارد تومان به طرح راه اهن غرب کشور را داد ولی هیچ گاه اجرایی نشد؛‬ ‫لذا از سال ‪ ۹۸‬تا ‪ ۱۴۰۰‬احداث راه اهن غرب کشور متوقف شد اما از زمان اخرین‬ ‫سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه‪ ،‬بار دیگر پروژه راه اهن ای استان فعال شد‪.‬‬ ‫فرامرزیان درباره اهمیت اجرای پروژه راه اهن غرب کشور و کریدور ریلی شرق‬ ‫به غرب بیان کرد‪ :‬راه اهن کرمانشاه‪-‬خسروی تنها پروژه ای است که شرق و‬ ‫غرب کشور را به هم متصل و شبکه رایلی را به مبادی ترانزیتی غرب کشور‬ ‫وصل می کند که میزان رقابت پذیری موقعیت ترانزیتی ایران را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از مرز خسروی تا ایستگاه راه اهن خانقین در عراق تنها ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬کیلومتر راه است که شبکه ریلی نداریم و اگر این مسیر به طور کامل زیر‬ ‫پوشش ریل برود‪ ،‬پایتخت های ایران و عراق با خط اهن مستقیم ًا به هم متصل‬ ‫خواهند شد و نزدیکترین مسیر ریلی به بغداد خواهد بود‪.‬‬ ‫کرمانشاه‪-‬الذقیه تنها ‪ ۹۰۰‬کیلومتر‬ ‫مجری طرح راه اهن غرب کشور گفت‪ :‬پروژه راه اهن کرمانشاه‪-‬خسروی نه‬ ‫تنها ملی بلکه فرامرزی است و درامدهای ترانزیتی به همراه دارد؛ ضمن اینکه‬ ‫نزدیکترین مسیر ریلی اتصال ایران به بندر الذقیه سوریه است که بنادر حاشیه‬ ‫خلیج فارس را به بندر الذقیه در حاشیه مدیترانه متصل می کند‪ .‬دسترسی به‬ ‫دریای مدیترانه می تواند به معنای کسب بارهای ترانزیت کاال میان جنوب اروپا‪،‬‬ ‫شمال افریقا و غرب اسیا با روسیه و اسیای میانه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی به مزایایی چون کاهش مصرف سوخت‪ ،‬حفظ محیط زیست‪ ،‬کاهش تلفات‬ ‫جاده ای و‪ ...‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬زیارت ریلی عتبات عالیات در حال حاضر یکی‬ ‫از ُپرتقاضاترین مسیرهاست که اگر این محور ریلی به بهره برداری برسد‪ ،‬زائران‬ ‫ایرانی عتبات و زائران عراقی مشهد می توانند به راحتی میان دو کشور با قطار‬ ‫تردد کند‪ .‬ضمن اینکه در توسعه گردشگری منطقه ای نیز موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫فرامرزیان یاداور شد‪ :‬از دیگر مزایای این طرح‪ ،‬با توجه به نزدیکی ان به اقلیم‬ ‫کردستان عراق‪ ،‬امکان دستیابی به بارهای شمال عراق‪ ،‬موصل و کرکوک به‬ ‫عنوان استان های نفتی شمال عراق و نیز تسهیل تردد بار به مرزهای پرویزخان‬ ‫و قصرشیرین است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫یکشنبه* ‪ 27‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1404‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫کارشناس پولی و بانکی گفت‪ :‬هر اندازه تمام حساب ها تفکیک و حساب های مشکوک مسدود شود‪ ،‬به‬ ‫نفع سپرده گذارخواهد بود و ترازنامه بانک ها را شفافت تر خواهد کرد‪.‬محمد ربیع زاده؛ کارشناس پولی‬ ‫و بانکی درباره رویکرد دولت به انضباط بخشی حساب های بانکی وتراکنش ها به خبرنگار ایبِنا گفت‪:‬‬ ‫اعتماد شیشه عمر بانک ها است و اساسا فلسفه حضوری این نهاد مالی‪ ،‬وجود مکانی امن برای نگهداشتن‬ ‫دارایی های مردم به حساب می اید؛ بنابراین هر اندازه که بانک از نظر صورت های مالی‪ ،‬احراز هویت و‬ ‫تفکیک حساب ها به نفع سپرده گذار است‬ ‫تراکنش شفاف و امن باشد‪ ،‬به همان ترتیب فلسفه وجودی خود را بیشتر اثبات کرده است‪.‬وی در ادامه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اقداماتی که بانک مرکزی و سایر نهاد های حاکمیت در چند سال اخیر شروع کرده اند‪ ،‬حرکت‬ ‫بسیار مثبتی برای اثبات این فلسفه وجودی بانک ها است‪ .‬تفاوت ترازنامه یا صورت وضعیت بانک ها با سایر‬ ‫نهاد های مالی و سازمان ها و شرکت های مالی در این بخش قرار دارد که نسبت سرمایه سازمان های مالی‬ ‫و شرکت ها از بدهی ان ها بزرگتر است‪ ،‬به این معنا بخش زیادی از ترازنامه در قسمت بدهی ها از سرمایه‬ ‫یادداشت‬ ‫داشتن دست باالی ایران در بازار جهانی‬ ‫انرژی؛ توهم یا واقعیت!‬ ‫دکتر حسین پارسیان‬ ‫کارشناس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫در این یادداشت با نگاه به وضعیت موجود‪ ،‬چالش ها و پیامدهای اتی حوزه‬ ‫انرژی کشور با رویکردی پرسشگرایانه‪ ،‬کالن و سیستمی تالش شده است تا‬ ‫به صورت ضمنی گزاره ی «داشتن دست باالی ایران در بازار جهانی انرژی»‬ ‫به ویژه در جنگ انرژی اروپا مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬وضعیت فعلی تولید و‬ ‫مصرف انرژی بر اساس اخرین ترازنامه هیدروکربوری که منتشر شده است‪،‬‬ ‫حاکی از ناترازی تولید و مصرف انرژی کشور می باشد‪ .‬بنابراین ضرورت تغییر‬ ‫جهان بینی نهادهای سیاستگذار و قانون گذار از «داشتن دست باالی ایران‬ ‫در بازار جهانی انرژی» به «تدوین الگوی جامع تامین انرژی کشور بر اساس‬ ‫واقعیت های موجود» مطلوب و ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫همانطوری که همه مردم کشور عزیزمان ایران با پوست و گوشت خود احساس می کنند‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫وابستگی شدید و معناداری به درامدهای نفتی دارد‪ .‬به طوری که با اعمال تحریم ها طی سال های‬ ‫گذشته و تبع ان کاهش درامدهای نفتی دولت‪ ،‬شاهد تغییرات معناداری در تولید ناخاص داخلی‬ ‫کشور بودیم و هستیم‪.‬‬ ‫با توجه به تاثیر قابل توجه نفت و مشتقات نفتی بر تولید ناخالص داخلی و همچنین با توجه به میزان‬ ‫تولید و مصرف انرژی کشور‪ ،‬چند سوال در حوزه های مختلف انرژی به ذهن برنامه ریزان خطور می کند‪:‬‬ ‫حوزه کالن انرژی‬ ‫‪ .1‬ایا نقشه راه جامعی برای حوزه انرژی در سطح کالن کشور و برش های استانی بر اساس مطالعات‬ ‫امایش سرزمینی تدوین شده است؟ ایا سهم بهینه هر کدام از حوزه های مختلف انرژی نظیر نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬زغالسنگ‪ ،‬انرژی اتمی‪ ،‬انرژی های نو و تجدیدپذیر و ‪ ...‬مشخص شده است؟‬ ‫‪ .2‬چرا ساختار اقتصاد ایران به طور معناداری به فروش نفت و حتی مشتقات نفتی (هر چند که در امار‬ ‫رسمی به عنوان اقالم غیرنفتی تلقی می شود) متکی می باشد؟‬ ‫‪ .3‬در ساختار سنتی تامین مالی دولت (مالیه عمومی) اتکای بیش از حد دولت به درامدهای نفتی‬ ‫برای پرداخت هزینه ها و مصارف عمومی و ‪ ...‬باعث ایجاد چه چالش ها و مشکالتی برای دولت و مردم‬ ‫شده است؟‬ ‫‪ .4‬چرا نقش‪ ،‬میزان و رشد بهره وری انرژی در اقتصاد ایران قابل توجه نمی باشد؟ ایا به نظر نمی رسد در‬ ‫اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از نفت و مشتقات نفتی به عنوان ابزاری برای پوشش ناکارامدهای‬ ‫حکمرانی استفاده شده است؟‬ ‫‪ .5‬ایا به نظر نمی رسد اعمال تحریم ها و به تبع ان کاهش درامدهای نفتی دولت و در ادامه سیاست های‬ ‫پولی و مالی ناصواب نظام حکمرانی‪ ،‬باعث خلق نقدینگی به طرق مختلف‪ ،‬تورم‪ ،‬کاهش قدرت خرید‬ ‫و در نهایت بی ثباتی فضای اقتصادی کشور و محیط کسب و کار‪ ،‬افزایش نااطمینانی ها و فعالیت های‬ ‫سوداگرانه نشده است؟‬ ‫‪6‬ل ایا دولت بایستی با مالحظات بین نسلی (بین دوره ای) نسبت به استخراج و فروش منابع نفتی‬ ‫اقدام نماید یا اینکه در اینده ای نزدیک بنا به مالحظات زیست محیطی‪ ،‬تحلیل منفعت–هزینه ناشی از‬ ‫هزینه های استخراج و قیمت فروش‪ ،‬جایگزینی انرژی های نو و تجدیدپذیر با سوخت های فسیلی‪ ،‬استقالل‬ ‫انرژی کشورهای توسعه یافته اروپایی بعد از جنگ انرژی و ‪ ...‬قادر به استفاده از این منابع بالقوه نباشد؟‬ ‫اگر راهبرد استخراج و فروش حداکثری منابع نفتی مدنظر قرار گیرد‪ ،‬بهترین سازوکار برای مصون ماندن‬ ‫اقتصاد از تالطم های قیمتی و مشکالت ناشی از درامدها نفتی به اقتصاد کشور در افق زمانی گوناگون‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫حوزه گاز‬ ‫‪ .1‬چرا در حوزه مصرف انرژی علیرغم وجود زیرساخت های قابل قبول در حوزه برق‪ ،‬به دنبال توسعه کمی‬ ‫انتقال گاز به اقصی نقاط ایران بوده ایم؟ ایا این توسعه کمی خطوط انتقال و انشعابات گاز باعث نشده که‬ ‫هزینه زیادی به ساختار انرژی کشور تحمیل شود؟ این توسعه کمی‪ ،‬ایا باعث نشده به میزان قابل توجهی‬ ‫هدر رفت انرژی داشته باشیم (به عنوان مثال هدر رفت گاز طبیعی در شبکه انتقال‪ ،‬توزیع و مانیتورینگ‬ ‫گاز طبیعی در اقتصاد ایران قریب به ‪ 5‬درصد حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران است و میزان‬ ‫کل صادرات گاز ایران ‪ 5‬درصد)؟! به دلیل توسعه کمی زیرساخت های موجود شبکه توزیع و انتقال گاز‪،‬‬ ‫ت و ‪ ...‬وجود ندارد؟‬ ‫ایا امکان وقوع فاجعه انسانی به دلیل حوادث های غیرمترقبه نظیر زلزله‪ ،‬فرونشس ‬ ‫‪ .2‬با توجه به وابستگی زیاد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی (بیش از ‪ 70‬درصد سبد انرژی کشور) و با‬ ‫توجه به روند فزاینده مصرف گاز در ایران‪ ،‬ایا عدم پاسخگویی به این تقاضاها به دلیل افت فشار مخازن‬ ‫میادین گازی علی الخصوص در فصل سرما منجر به بروز به اسیب در تولید صنایع عمده کشور‪ ،‬استفاده از‬ ‫سوخت های جایگزین با کیفیت پایین نظیر مازوت برای نیروگاه های گازی‪-‬بخاری و تبع ان الودگی های‬ ‫زیست محیطی و همچنین نارضایتی و اعتراضات مردم نمی شود؟‬ ‫‪ .3‬با نگاه به وضعیت تولید و مصرف گاز طبیعی و همچنین ناترازی در تولید و مصرف انرژی کشور‪،‬‬ ‫ایا اص ً‬ ‫ال ظرفیت صادرات گاز طبیعی برای کشور عزیزمان ایران وجود دارد؟ یا اینکه به دلیل افت فشار‬ ‫مخازن میادین گازی علی الخصوص در فصل سرما‪ ،‬شاهد قطع گاز رسانی به صنایع و بروز اسیب در‬ ‫تولید صنایع عمده کشور هستیم؟ با فرض نگاه بسیار خوش بینانه در خصوص وجود ظرفیت صادرات‬ ‫گاز طبیعی‪ ،‬ایا خطوط انتقال گاز طبیعی به اروپا (لوله گذاری برای دوهزار کیلومتر به باال) دارای توجیه‬ ‫اقتصادی می باشد؟ ایا کشور عزیزمان ایران‪ ،‬از فناوری و ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع (‪)LNG‬‬ ‫برخوردار می باشد؟!‬ ‫‪ .4‬در الگوی قیمت گذاری گاز مصرفی مورد عمل‪ ،‬ایا افزایش پلکانی تعرفه مشترکین پرمصرف‪ ،‬اثر‬ ‫بازدارندگی در مصرف بی رویه و بدون متعارف گاز دارد؟‬ ‫‪5‬ش چه میزان از مصرف زیاد گاز ناشی از رفتار مصرف کننده (قابل پیشگیری و کنترل) و چه میزان ناشی‬ ‫از کیفیت و تکنولوژی سامانه های گرمایشی و ‪ ...‬می باشد‪.‬‬ ‫حوزه نفت‬ ‫‪1‬ه چرا سهم شرکت ملی نفت از درامدهای نفتی کشور بدون در نظر گرفتن میزان تولید‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫مدیریت هزینه ها (کارایی و اثربخشی هزینه ها) و ‪ ..‬به صورت مقطوع ‪ 14.5‬درصد (به صورت قانونی و نه‬ ‫عملکردی) تعیین شده است؟ یا شاخص هایی قضاوتی‪ ،‬احتمالی و با در نظرگرفتن تعارض منافع احتمالی‬ ‫نظیر محاسبه رقم مقطوع و حداکثری ‪ 14.5‬درصد و تخصیص ان به میادین نفتی مختلف به صورت‬ ‫مهندسی معکوس‪ ...‬مدنظر باشد؟‬ ‫‪ .2‬ایا قیمت گذاری نفت خام تحویلی بر مبنای فوب خلیج فارس (جهانی) و تحویل فراورده های‬ ‫پاالیشگاهی‪ ،‬مبنای درستی برای ارزشگذاری فراورده ها است؟ مگر قیمت گذاری تمامی کاال ها و خدمات‬ ‫و حقوق دستمزد در کشور ایران بر مبنای قیمت جهانی صورت می گیرد؟ چرا نظیر تمامی کاالها‬ ‫و خدماتی که در کشور تولید می شوند برای قیمت گذاری از بهای تمام شده فراورده های (مبتنی بر‬ ‫استانداردها حسابداری یا حتی فراتر استانداردهای بین المللی حسابداری) استفاده نمی شود؟‬ ‫‪ .3‬چرا شرکت ملی نفت ایران در فرایند فراوری نفت خام و تولید بنزین‪ ،‬گازوئیل و سایر فراورده های‬ ‫نفتی از ساختارهای واسطی نظیر شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران بهره گرفته است؟ ایا به‬ ‫نظر نمی رسد به دلیل ساختار مالی متفاوت شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی (مبنای گزارشگری‬ ‫نقدی) و شرکت های پاالیش نفت (مبنای گزارشگری تعهدی)‪ ،‬امکان هموارسازی یا قیمت گذاری متفاوت‬ ‫و بعضاً بر مبنای غیرواقعی و غیرمنصفانه فراهم شده است؟ ایا به نظر نمی رسد شرکت ملی نفت ایران‬ ‫با استفاده از ساختار واسط شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران با زمان بندی متفاوت در‬ ‫شناسایی درامد نفت خام و هزینه های فراورده های (با توجه به تفاوت در به کارگیری مبناهای متفاوت‬ ‫حسابداری) باعث تراز شدن درامد و هزینه شده و در نهایت اص ً‬ ‫ال رقمی تحت عنوان یارانه (ما به تفاوت)‬ ‫معنا پیدا نمی کند؟‬ ‫‪.4‬ایا ورود و مداخله دولت به حوزه قیمت گذاری فراورده های نفتی برای شرکت های پاالیش نفت که‬ ‫عمدتاً سهامی عام می باشند به کاهش کیفیت فراورده های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل تحویلی به شرکت‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی منجر نمی شود؟ به عبارت دیگر در قیمت گذاری مقطوع‪ ،‬ایا شرکت ها‬ ‫برای افزایش حاشیه سود به سمت کاهش کیفیت فراورده ها حرکت نمی کنند؟‬ ‫‪5‬ه ایا به نظر نمی رسد به واسطه رابطه مالی ناصواب شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬بخشی از ناکارامدی در قیمت گذاری نفت خام و فراورده های نفتی در‬ ‫یِشود؟‬ ‫قالب دریافتی بیشتر از مردم و بخشی هم به ناکارامدی عملکردی شرکت های پاالیش نفت وارد م ‬ ‫حوزه برق‬ ‫‪1‬ا ایا سازوکارهای قیمت گذاری تکلیفی برق توسط دولت محترم‪ ،‬شرکت های حوزه برق را با مشکل‬ ‫اساسی در توسعه زیرساخت های فعلی تولیدی برق مواجه نمی کند؟ ایا قیمت گذاری تکلیفی برق باعث‬ ‫ایجاد مزیت برای افراد‪ ،‬شرکت ها و حتی دستگاههای اجرایی در استفاده از این انرژی ارزان برای تولید‬ ‫رمزارزها و ‪ ...‬نمی شود؟ بهترین و بهینه ترین سازوکار قیمت گذاری برق با توجه به سهم این انرژی از‬ ‫سبد مصرف خانوار و همچنین جلوگیری از ایجاد مزیت و رانت برای افراد در استفاده از این انرژی ارزان‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫‪ .2‬با توجه به مزیت های مطلق و نسبی کشور در زمینه انرژی‪ ،‬ایا برنامه هایی برای تشکیل بازار منطقه ای‬ ‫و ایجاد قطب (های) منطقه ای برق و حداکثرسازی بهره گیری از منابع انرژی اولیه و تامین و صادرات برق‬ ‫به کشورهای منطقه‪ ،‬با رعایت مالحظات اقتصاد انرژی و دیپلماسی انرژی برای بهبود و ارتقاء و تولید و‬ ‫صادرات برق کشور انجام شده است؟‬ ‫ق برای تضمین روند توسعه پایدار‬ ‫ن بر ‬ ‫‪ .3‬در زمینه بهبود و ارتقای بازار برق و عملکرد ان در تامین مطمئ ‬ ‫کشور و ارتقای سطح امنیت و پایایی در شبکه سراسری برق به چه میزان وزارت نیرو به اهداف مورد‬ ‫نظر دستیابی پیدا کرده است؟‬ ‫حوزه انرژی های تجدید پذیر و اتمی‬ ‫‪ .1‬ایا تولید انرژی (برق) هسته ای با توجه به عدم مزیت کشور در تولید و استخراج اورانیوم‪ ،‬وابستگی‬ ‫بخشی از فن اوری و مهارت الزم برای تامین سوخت هسته ای‪ ،‬تعمیرات اساسی و نگهداری به کشورهای‬ ‫صاحب تکنولوژی این حوزه و همچنین الودگی های زیست محیطی در خصوص نحوه پسمانداری صنعت‬ ‫هسته ای‪ ،‬از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه و قابل توجیه می باشد؟‬ ‫‪ .2‬با توجه به اقلیم کشور و مزیت های نسبی و مطلق فراوان در حوزه های انرژی های نو و تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫ایا مطلوب نیست سیاستگذاری سبد انرژی کشور به سمت انرژی های نو و تجدیدپذیر حرکت کند؟ ایا‬ ‫مطلوب نیست با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر‪ ،‬به اقتصادی‬ ‫کردن این حوزه انرژی کمک شایانی کرد؟‬ ‫‪ .3‬طی سال های اخیر ایا اقدامات الزم با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) برای‬ ‫ایجاد سهم بیشتر نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک از ظرفیت برق کشور‪ ،‬انجام پذیرفته است؟‬ ‫در این گزارش با نگاهی پرسشگرایانه‪ ،‬کالن و سیستمی‪ ،‬سعی شد تا وضعیت فعلی انرژی کشور بررسی‬ ‫و در خالل صحبت ها‪ ،‬به چالش ها و اسیب شناسی این حوزه پرداخته شود‪ ،‬تا به صورت ضمنی گزاره ی‬ ‫«داشتن دست باالی ایران در بازار جهانی انرژی» مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬وضعیت فعلی تولید و مصرف‬ ‫انرژی بر اساس اخرین ترازنامه هیدروکربوری که منتشر شده است‪ ،‬حاکی از ناترازی تولید و مصرف‬ ‫انرژی کشور می باشد‪ .‬بنابراین ضرورت تغییر جهان بینی نهادهای سیاستگذار و قانون گذار از «داشتن‬ ‫دست باالی ایران در بازار جهانی» به «ضرورت تدوین الگوی جامع تامین انرژی کشور» مطلوب و‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫در پایان خاطر نشان می شود با توجه به مزیت نسبی و مطلق کشور عزیزمان ایران در حوزه انرژی‬ ‫و همچنین تاثیر و اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور‪ ،‬تدوین مدل جامع تامین انرژی کشور با نگاه‬ ‫سیستمی‪ ،‬کالن و مبتنی بر واقعیت های موجود ضروری به نظر می رسد‪ .‬امید است با بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های تکنوکرات های متخصص‪ ،‬متعهد و با تجربه در حوزه انرژی و با تدوین و به کارگیری مدل‬ ‫جامع تامین انرژی کشور و سیاستگذاری درست و اقدامات الزم در این حوزه‪ ،‬زمینه رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود‪.‬‬ ‫و حقوق صاحبان سهام تشکیل شده و قسمت کمتر ان به سایر بدهی ها اختصاص پیدا می کند که به ان‬ ‫نسبت اهرمی گفته می شود‪.‬این کارشناس پولی و بانکی دراین رابطه یاداور شد‪ :‬نسبت اهرمی در مورد‬ ‫بانک ها معکوس است‪ .‬به این معنا؛ حقوق صاحبان سهام نسبت مالکانه یا کفایت سرمایه نهایتا ‪ ۸‬تا ‪۱۳‬‬ ‫درصد است؛ بنابراین بانک ها همیشه در معرض مطالبه بدهکاران هستند و حجم زیادی از سپرده ها هم‬ ‫در بانک قرار دارد که بیش از ‪ ۱۵‬برابر سرمایه ان است‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫گفتگو‬ ‫نشانه رکود جهانی در حال ظهور است‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با سپهر ایرانیان مطرح کرد‪:‬‬ ‫توانمندسازی مالی هلدینگ ها عمق بازار‬ ‫سرمایه را بیشتر می کند‬ ‫معموال اولین نشانه کند شدن اقتصاد و‬ ‫رکود در صنعت حمل و نقل نمود پیدا‬ ‫می کند‪ .‬شاخص حمل و نقل داو جونز‬ ‫پیش قراول ریزش های اخیر بوده‬ ‫است‪ .‬سهام بازیگران اصلی شاخص‬ ‫حمل و نقل مثل ‪ FedEx‬و ‪UPS‬‬ ‫این هفته و خصوصا در روز جمعه‬ ‫ریزش های سهمگینی شاهد بودند که‬ ‫از نوامبر ‪ ۱۹۸۰‬به این ور سابقه نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان ‪-‬سرویس اقتصادی ‪-‬مرتضی ابراهیمی ‪-‬‬ ‫امار ها از ان حکایت دارد که شاخص‬ ‫تمایالت مصرف کننده ‪ -‬دانشگاه میشیگان‬ ‫(سپتامبر) در حال کاهش است و از ‪ 60‬به‬ ‫‪ 59.5‬واحد رسیده است‪.‬‬ ‫هم چنین به دنبال هشدار فدرال اکسپرس‪،‬‬ ‫وال استریت در حال کاهش است‪ .‬پس از‬ ‫هشدار فدرال اکسپرس که اقتصاد جهانی‬ ‫در سه ماهه اینده ممکن است بدتر‬ ‫شود‪ ،‬بازارهای نیویورک اخرین روز هفته‬ ‫را با ضررهای عمده اغاز کردند‪ .‬سهام‬ ‫فدرال اکسپرس ‪ 22‬درصد سقوط کرد تا‬ ‫بزرگترین افت حداقل از سال ‪ 1980‬را‬ ‫نشان دهد‪ .‬نگرانی های مربوط به تورم و‬ ‫تصمیم احتماالً تهاجمی هفته اینده فدرال‬ ‫رزرو برای نرخ بهره نیز سنتیمنت منفی‬ ‫بازار را افزایش داد‪ .‬داوجونز ‪ 1.09‬درصد یا‬ ‫‪ 335‬واحد در زنگ اغازین معامالت سقوط‬ ‫کرد‪ ،‬در حالی که نزدک ‪ 1.25 ،100‬درصد‬ ‫یا ‪ 152‬واحد سقوط کرد و ‪0.98 S&P‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬یورو ‪ 0.33‬درصد در‬ ‫برابر دالر کاهش یافت‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش انتظارات تورمی پیش‬ ‫بینی می شود افزایش نرخ بهره فدرال‬ ‫رزرو در سال ‪ 2022‬برسد به ‪ 4‬درصد‬ ‫برسد و سیگنالی مبنی بر نرخ های باالتر‬ ‫برای مدت زمانی طوالنی تر ارائه کند‪ .‬که‬ ‫احتماال رکود را نزدیک تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫الگارد‪ ،‬رئیس بانک مرکزی اروپا در باره‬ ‫تورم و رکود گفته است‪ ،‬افزایش ها باید‬ ‫سیگنالی را ارسال کند که ما به هدف‬ ‫قیمتی دست یابیم‪ .‬ما می خواهیم به طور‬ ‫کامل از اثرات ثانویه تورم جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫ما با یک شوک عرضه مواجه هستیم‪ ،‬اما‬ ‫همچنین با عناصر قوی در سمت تقاضا‬ ‫مواجهیم‪ .‬ما باید با توجه به شرایط پیچیده‬ ‫در طرف عرضه و تقاضا واکنش نشان‬ ‫دهیم‪ .‬اقدامات ما ممکن است در حال‬ ‫افزایش باشد‪ ،‬اما این ریسکی است که ما‬ ‫باید بپذیریم زیرا ثبات قیمت در اولویت‬ ‫است‪.‬رن‪ ،‬عضو بانک مرکزی اروپا نیز در‬ ‫این باره گفته است‪ ،‬ریسک های چشم انداز‬ ‫تورم عمدتاً رو به صعود است‪ .‬من احتمال‬ ‫می دهم افزایش بیشتر نرخ ها پیش برنده‬ ‫باشد‪ .‬خطر رکود اقتصادی در منطقه یورو‬ ‫در حال افزایش است‪.‬‬ ‫برخ خالف اروپا و امریکا در اسیا نشانه‬ ‫های تورم و رکود دیده نمی شود چرا که‬ ‫خرده فروشی چین در ماه اگوست ‪5.4‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬اخرین گزارش اداره‬ ‫ملی امار چین در روز جمعه نشان داد که‬ ‫خرده فروشی چین در ماه اگوست سال‬ ‫جاری ‪ 5.4‬درصد به صورت ساالنه افزایش‬ ‫یافت و به ‪ 3625.8‬میلیارد یوان رسید‪ .‬این‬ ‫پارامتر از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت‬ ‫و در این ماه به ‪ 3.5‬درصد رسید‪ .‬در ماه‬ ‫جوالی‪ ،‬فروش خرده فروشی ‪ 2.7‬درصد‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در معیار ماهانه خرده فروشی در‬ ‫ماه اگوست کاهش ‪ 0.05‬درصد را نشان‬ ‫داد‪ .‬این دفتر توضیح داد‪« :‬در حالی که‬ ‫خرده فروشی غالت‪ ،‬روغن و مواد غذایی و‬ ‫نوشیدنی توسط شرکت های باالتر از اندازه‬ ‫تعیین شده به ترتیب ‪ 8.1‬درصد و ‪5.8‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ ».‬در هشت ماه اول‪،‬‬ ‫کل خرده فروشی کاالهای مصرفی چین‬ ‫‪ 0.5‬درصد نسبت به سال قبل افزایش‬ ‫یافته است‪.‬همچنین تولیدات صنعتی چین‬ ‫در ماه اگوست ‪ 4.2‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫اخرین داده های اداره ملی امار چین در‬ ‫‪ 16‬سپتامبر نشان داد که تولید صنعتی‬ ‫چین در ماه اوت در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ 4.2‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وسایل نقلیه انرژی جدید‪ ،‬ایستگاه های پایه‬ ‫ارتباطات سیار و سلول های خورشیدی به‬ ‫ترتیب ‪117‬درصد‪ 25.7 ،‬درصد و ‪21.6‬‬ ‫درصد افزایش تولید داشتند‪ .‬داده ها نشان‬ ‫می دهد که تولید صنعتی در ماه اگوست‬ ‫‪ 0.32‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی جرائم سایبری با اقدامات کاشف‬ ‫مدیرعامل شرکت کاشف گفت‪ :‬جرایم و‬ ‫کالهبرداری سایبری در سال ‪ ۱۴۰۱‬به شکل‬ ‫چشمگیری کاهش پیدا کرده که یکی از‬ ‫دالیل این کاهش را وجود سامانه سرامد‬ ‫اعالم کردند و برای بانک مرکزی دستاورد‬ ‫بسیار خوبی بوده که توانسته یک تعامل‬ ‫برون بخشی بین شبکه بانکی و نهاد های‬ ‫باالدستی ایجاد کند‪.‬‬ ‫علی اکبر کاظمی نیا‪ ،‬مدیرعامل شرکت کاشف‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫کاشف به طورکلی با توجه به وظایفی که دارد‬ ‫در سه حوزه عملیاتی اصلی پیشگیری‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و نظارت‪ ،‬رسیدگی و پاسخگویی به تهدیدها و‬ ‫رخدادهای امنیتی فعالیت می کند‪ .‬هرکدام از‬ ‫این حوزه های عملیاتی اهمیت خاص خودشان را‬ ‫دارند و نمی توان برای ان ها اولویتی تعیین کرد‪.‬‬ ‫شرکت کاشف بنا به شرایط زمانی خاص ممکن‬ ‫است به درخواست بانک مرکزی به حوزه ای با‬ ‫انرژی بیشتری ورود کند‪.‬‬ ‫پیشگیری از رخدادهای امنیتی‬ ‫کاظمی نیا در رابطه با اقدامات حوزه پیشگیری‬ ‫شرکت کاشف در دو سال گذشته گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫و ماموریتی که بانک مرکزی در حوزه پیشگیری‬ ‫به شرکت کاشف محول کرده‪ ،‬بیشتر در راستای‬ ‫تهیه گزارش ها‪ ،‬هشدارهای امنیتی‪ ،‬تهیه و‬ ‫تنظیم قوانین و مقررات است که در نهایت‬ ‫توسط بانک مرکزی به شکل بخشنامه برای‬ ‫بانک ها ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه پیشگیری یک تیم رصد‬ ‫و پایش وجود دارد که اسیب پذیری ها و نقاط‬ ‫ضعف ابزارهای پرداخت را شناسایی می کند‪ .‬این‬ ‫تیم ‪ ۱۴۰۰‬گزارش از نقاط ضعف و اسیب پذیری‬ ‫ابزارهای عمومی شبکه پرداخت و بانک های‬ ‫کشور را در دو سال گذشته تدوین و برای شبکه‬ ‫بانکی ارسال کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کاشف با تاکید بر اینکه‬ ‫در این گزارش و هشدارها عالوه بر معرفی‬ ‫اسیب پذیری ها و نقاط ضعف‪ ،‬روال رفع ان ها هم‬ ‫مطرح شده است‪ ،‬گفت‪ :‬درخصوص شناسایی‬ ‫بدافزارها و کدهای مخرب‪ ۱۰ ،‬گزارش برای‬ ‫اسیب پذیری ها و خطر کدهای مخرب و بدافزارها‬ ‫نوشته و روال رفع ان ها هم مشخص شده است‪.‬‬ ‫برخی برنامک های جعلی نیز وجود دارند که‬ ‫مشتریان بانک ها با ان ها مواجه هستند؛ خصوصاً‬ ‫در رابطه با سرقت رمز پویا که اخیرا ً در چند ماه‬ ‫گذشته به صورت متعدد شاهد ان ها بودیم نیز‬ ‫‪ ۲۰۰‬گزارش در بخش رصد کاشف شناسایی و‬ ‫به شبکه بانکی اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه پیشگیری بیشتر موارد‬ ‫به صورت هشدار بوده و عالوه بر این‪ ،‬شرکت‬ ‫کاشف مجموعه ای از الزامات‪ ،‬قوانین و مقررات‬ ‫را نیز تهیه کرده که توسط بانک مرکزی به شکل‬ ‫بخشنامه به شبکه بانکی ابالغ و مجموعاً حدود‬ ‫‪ ۲۱‬مورد الزامات و قوانین و مقررات تدوین و‬ ‫نگارش شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی ازمایشگاه تخصصی ارزیابی‬ ‫امنیتی‬ ‫مدیرعامل شرکت کاشف در اشاره به اقدامات‬ ‫شرکت کاشف در حوزه نظارت و ارزیابی گفت‪:‬‬ ‫شرکت کاشف از حدود یک سال گذشته ‪ ،‬بنا به‬ ‫دستور بانک مرکزی‪ ،‬ازمایشگاه مرجع تخصصی‬ ‫ارزیابی امنیتی را راه اندازی کرد که در مراحل‬ ‫پایانی اخذ مجوز از مراجع باالدستی است و در‬ ‫این صورت در شرکت کاشف یک ازمایشگاه‬ ‫ارزیابی امنیتی وجود دارد که تاییدیه افتا(سازمان‬ ‫فناوری اطالعات) و نهادهای باالدستی را گرفته‬ ‫است‪.‬کاظمی نیا با تاکید بر اینکه تعداد محدودی‬ ‫ازمایشگاه معتبر مورد تایید افتا در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاشف هم در این حوزه وارد‬ ‫شده و ضمن هماهنگی و همکاری با سایر‬ ‫ازمایشگاه ها به ارتقا امنیت بانک ها کمک می کند‪.‬‬ ‫شرکت کاشف برای ارزیابی امنیتی برنامک های‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬ارزیابی امنیتی برنامک های تحت‬ ‫وب و زیرساخت های شبکه در این ازمایشگاه‬ ‫به امنیت شبکه بانکی کمک خواهد کرد‪.‬وی با‬ ‫اشاره به امار و ارقام افزود‪ :‬ازنظر اماری با توجه به‬ ‫زمان کمی که از تاسیس این ازمایشگاه گذشته‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬سامانه بانکی‪ ۳۸ ،‬برنامک تلفن همراه‬ ‫متعلق به بعضی بانک ها و ‪ PSP‬ها به دست‬ ‫ما رسیده که ان ها را تست و ارزیابی کرده ایم‬ ‫وگزارش هایی را که نشان می دهد این برنامه ها‬ ‫منطبق با استانداردهای امنیتی هستند یا خیر را‬ ‫برای بانک ها ‪ ،‬شرکت ها و بانک مرکزی ارسال‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫ازمایش کارکرد رمز پویا‪ ،‬سامانه پیچک و‬ ‫مراکز تماس بانک ها‬ ‫مدیرعامل شرکت کاشف با اشاره به انجام‬ ‫ازمون های کارکردی توسط شرکت کاشف‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حدود دو سال پیش‪ ،‬زمانی که عملیاتی‬ ‫کردن رمز پویا به بانک ها تکلیف شد‪ ،‬ازمون‬ ‫کارکرد و عملکرد رمز پویا توسط بانک ها و ارسال‬ ‫و دریافت پیامک ها به شرکت کاشف واگذار شد‪.‬‬ ‫اخیرا ً هم بر اساس قانون جدید چک‪ ،‬سامانه‬ ‫پیچک راه اندازی شده که یکی از وظایف کاشف‬ ‫ارزیابی کارکرد سامانه پیچک و ارسال گزارش‬ ‫ان به بانک مرکزی بود‪ .‬ضوابط و استانداردهای‬ ‫ی موجود در رابطه با این سامانه ها را با‬ ‫امنیت ‬ ‫ارزیابی این سامانه ها و با اشاره به رعایت شدن‬ ‫یا نشدن این ضوابط امنیتی در گزارش های‬ ‫ارسال شده مطرح می کنیم‪.‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫همین طور ارزیابی مراکز تماس بانک ها به کاشف‬ ‫سپرده شده بود که با بانک ها به صورت ناشناس‬ ‫و هدفمند در ساعات اداری و غیر اداری تماس‬ ‫گرفته می شد تا عملکرد بانک ها در حوزه مراکز‬ ‫تماس سنجیده شود که این گزارش ها به شکل‬ ‫محرمانه برای بانک مربوطه و بانک مرکزی ارسال‬ ‫می شد تا نقاط ضعف و کاستی ها پوشش داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیمایش نقاط ضعف امنیتی بانک ها‬ ‫کاظمی نیا با تاکید بر تکلیف بانک مرکزی بر‬ ‫پایش و پیمایش نقاط ضعف امنیتی بانک ها‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه ارزیابی امنیتی و ممیزی از طرف‬ ‫بانک مرکزی خواسته شده بود تا پیمایشی در‬ ‫نقاط ضعف امنیتی در حوزه های مختلف بانک ها‬ ‫صورت گیرد و چون دسترسی مستقیم به‬ ‫دارایی های بانک ها نداشتیم‪ ،‬پرسشنامه هایی را‬ ‫در اختیار بانک ها قرار دادیم و به صورت خود‬ ‫اظهاری نتایج خوبی به دست امد که ان ها‬ ‫را در اختیار بانک مرکزی و بانک های مربوطه‬ ‫گذاشتیم‪.‬وی با اشاره به اینکه در سه سال‬ ‫گذشته سه گزارش امنیتی مفصل در خصوص‬ ‫امنیت بانک ها داشته ایم اظهار کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫نظارت و ارزیابی در نظام بانکی نقطه ضعف و‬ ‫کمبودهایی در حوزه کنترل های امنیتی وجود‬ ‫داشت‪ .‬خیلی از بانک ها در حال استقرار و‬ ‫پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات یا‬ ‫همان ‪ ISMS‬هستند که در کنار نقاط قوت از‬ ‫نقاط ضعفی هم برخوردار است‪.‬‬ ‫کاظمی نیا ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از تکالیف و‬ ‫ماموریت های کاشف ایجاد یک چارچوب کنترل‬ ‫امنیتی در حوزه مدیریت امنیت اطالعات است‬ ‫که از حدود سه سال گذشته با یک کار مطالعاتی‬ ‫و پژوهشی گسترده در شرکت کاشف شروع‬ ‫شد‪ .‬چارچوب این کنترل های امنیتی مبتنی‬ ‫بر مدیریت امنیت اطالعات‪ ،‬استانداردهای‬ ‫بین المللی و اسناد باالدستی است و در واقع‬ ‫تشکیل شده از انتظارات جمع اوری شده در‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی‪ ،‬پدافند غیرعامل و‬ ‫افتای ریاست جمهوری است که در قالب‬ ‫یک چارچوب کنترل امنیتی تدوین شده و در‬ ‫اختیار همه بانک ها قرار گرفته است و با جمع‬ ‫خبرگانی که روی این پروژه کار کرده اند به یک‬ ‫جمع بندی نهایی رسیدیم که مورد تایید افتا هم‬ ‫قرار گرفته و در اینده نزدیک این کنترل های‬ ‫امنیتی در قالب یک سند به همه بانک ها ابالغ‬ ‫می شود و داشبوردی در اختیار بانک مرکزی قرار‬ ‫می گیرد که با کمک ان می تواند در هرلحظه‬ ‫بلوغ امنیتی هر بانک را ارزیابی کند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫بانک مرکزی می تواند سامانه های مستقر در‬ ‫بانک ها را طبقه بندی کند و از میزان اثربخشی‬ ‫و پیاده سازی کنترل های امنیتی در بانک ها هم‬ ‫مطلع باشد‪ .‬تمام این اطالعات به شکل محرمانه‬ ‫در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و بانک مرکزی‬ ‫می تواند دستاوردهای این پایش را با شبکه بانکی‬ ‫به اشتراک بگذارد‪.‬‬ ‫اقدامات حوزه رسیدگی و پاسخگویی‬ ‫مدیرعامل کاشف در رابطه با اقدامات حوزه‬ ‫رسیدگی و پاسخگویی گفت‪ :‬حوزه سوم و‬ ‫پایانی که بیشتر فعالیت کاشف در این زمینه‬ ‫بوده است‪ ،‬بحث رسیدگی و پاسخگویی به‬ ‫رخدادهاست‪ .‬یکی از مواردی که در این زمینه‬ ‫داشتیم شناسایی اقدامات غیرمجاز یا استفاده‬ ‫غیرمجاز از ابزارهای پرداخت بوده است‪ .‬در دو‬ ‫سال گذشته چیزی نزدیک به ‪ ۵۰‬هزار کارت‬ ‫بانکی که از ان ها در کسب وکارهای غیرمجاز‬ ‫به ویژه در حوزه قمار و شرط بندی سوءاستفاده‬ ‫می شد‪ ،‬شناسایی شده و به مراجع ذی صالح‬ ‫اعالم شد تا پیگیری و اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬هزار درگاه غیر‬ ‫مجاز شناسایی شد که به شکل غیرمجاز از شبکه‬ ‫پرداخت استفاده می کردند که پس از شناسایی‬ ‫به مراجع مربوطه معرفی شدند‪.‬‬ ‫هشدار در مورد نصب نرم افزار از سایت های‬ ‫غیرمعتبر‬ ‫کاظمی نیا با تاکید فراوان بر اینکه مردم‬ ‫نرم افزارهای موردنیاز خود را از سایت های‬ ‫معتبر دانلود کنند گفت‪ :‬در حوزه فیشینگ‬ ‫که در اینترنت بانک و سایر بخش ها این واژه‬ ‫خیلی به گوشمان خورده‪ ،‬در دو سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬هزار مورد فیشینگ شناسایی شد‬ ‫که با تعامل خوبی که با دوستان و همکاران در‬ ‫پلیس فتا و دادستانی داشتیم‪ ،‬بعد از شناسایی‬ ‫به صورت مکانیزه اطالعات ارسال شده و نسبت‬ ‫به مسدودسازی سایت ها اقدام شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در رابطه با فیشینگ‬ ‫ضعف هایی در عامه مردم هست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ی در اثر نصب‬ ‫بیشترین جرایم کالهبردار ‬ ‫برنامک های تلفن های همراه از سایت های غیر‬ ‫معتبر است که به گفته پلیس و نهادهایی که‬ ‫درگیر پرونده قضایی هستند‪ ،‬شاید این بیشترین‬ ‫ی در حوزه امنیت اطالعات بانکی‬ ‫اسیب پذیر ‬ ‫برای مردم است که با نصب بدافزار در تلفن‬ ‫همراه هوشمند اطالعات هویتی‪ ،‬حساب بانکی‬ ‫و رمز پویا افشا می شود و از ان سوءاستفاده‬ ‫می شود‪ .‬پیشنهاد می شود افرادی که برای‬ ‫عملیات بانکی از تلفن همراه استفاده می کنند‪،‬‬ ‫نصب نرم افزارهای تلفن همراه خود را تنها از‬ ‫سایت ها و مراجع معتبر انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که برای رفع این مشکل‬ ‫برنامه هایی در نظر گرفته شده که ‪۳۰‬‬ ‫موشن گرافی و فیلم اموزشی برای مخاطبین‬ ‫عمومی تهیه شده و همچنین در حال تولید‬ ‫فیلم های اموزشی برای عموم مردم هستیم‬ ‫تا با کمک انها از طریق رسانه های عمومی‬ ‫و مجازی سناریوها و روش های پیشگیری از‬ ‫ی را به اطالع مردم برسانیم‪ .‬البته در‬ ‫کالهبردار ‬ ‫تعامل با برخی از شرکت هایی که عرضه برنامه ها‬ ‫را انجام می دهند‪ ،‬کارهایی در دست انجام است‬ ‫که بتوان با یک امضای الکترونیکی از اصالت و‬ ‫امنیت برنامه هایی که در سایت ها قرار گرفته و در‬ ‫اختیار مردم قرار می گیرد‪ ،‬اطمینان پیدا کرد که‬ ‫برنامه ها جعلی و یا کد مخربی در ان ها نباشد‪.‬‬ ‫در هفته گذشته شاهد اصالح مصوبه سازمان بورس در توانمندسازی‬ ‫مالی هلدینگ ها تصویب شد‪ .‬مدیریت نظارت بر نهادهای مالی‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مصوبه اخیر خود اعالم کرد‪ :‬سود‬ ‫حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال تا‬ ‫میزانی که منجر به زیان انباشته نشود‪ ،‬به حساب اندوخته سرمایه ای‬ ‫منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ‬ ‫مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است‪ .‬اندوخته سرمایه ای تا‬ ‫زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و فقط برای حفظ‬ ‫روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع‬ ‫عمومی عادی‪ ،‬هرسال می توان حداکثر تا ‪ ۲۰‬درصد از مبلغی که‬ ‫در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می شود‪ ،‬بین‬ ‫صاحبان سهام تقسیم کرد‪ .‬با توجه به اهمیت این موضوع با یک‬ ‫کارشناس بازار سرمایه گفتگو کرده ایم‪.‬‬ ‫بهادر برهان‪ ،‬مدیر سرمایه گذاری صندوق با درامد ثابت افرا‪ ،‬در‬ ‫گفتگو با مرتضی ابراهیمی‪ ،‬خبرنگار سپهر ایرانیان گفت‪ :‬درصد سود‬ ‫تقسمی برای اهالی بازار سرمایه بسیار جذاب است‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در کوتاه مدت هلدینگ صبا از ان چیزی که سرمایه گذاران فکر می‬ ‫کردند تقسیم سود پایین تری داشت‪ .‬این موضوع موجب شد تا این‬ ‫سهم خوب و بنیادی با صف های فروش مواجه شود و ارزش خود را‬ ‫در حدود ‪ 15‬درصد از دست داد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت‪ :‬بعضی از شرکت های هلدینگ‬ ‫و شرکت های سرمایه گذاری هستند که اصطالحا «سود سازی» می‬ ‫کنند‪ ،‬بدین معنی که سود فروش سرمایه گذاری شناسایی می کنند‬ ‫و این سود فروش را تبیعتا از فروش منهای بهای تمام شده بدست‬ ‫می اید و این شرکت ها سهامی را می فروشند که بهای تمام شده‬ ‫پایین تری دارد‪ ،‬زیرا می خواهند سود حسابداری را ایجاد کنند تا‬ ‫عدد تقسیم سود را باالتر ببرند‪.‬‬ ‫بهادر برهان گفت‪« :‬سود سازی» هلدینگ ها و شرکت های سرمایه‬ ‫گذاری به کیفیت پرتفوی این شرکت ضربه خواهد زد‪ .‬اگر این روش‬ ‫مدیریت هلدینگ ها ادامه دار باشد‪ ،‬این مصوبه سازمان بورس به ضرر‬ ‫بازار سرمایه تمام خواهد شد‪ ،‬زیرا پرتفوها را بی کیفیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازارهای مالی بیان داشت‪ :‬یکی از مزیت های این‬ ‫مصوبه این است که مانع خروج پول از بازار سهام می شود و این‬ ‫موضوع کیفیت بازار سهام را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫این فعال بازار سرمایه گفت‪ :‬مصوبه سازمان بورس در توانمندسازی‬ ‫مالی هلدینگ ها می تواند گسترش یابد و شرکت های دیگر همچون‬ ‫به شرکت های سرمایه گذاری تسری یابد‪ .‬زیرا که شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری به طور غیر مستقیم حقوقی هستند که در شرکت‬ ‫ها سرمایه گذاری می کنند و اگر این مصوبه سازمان به شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری تسری یابد‪ ،‬عمق بازار سهام را بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهادر برهان گفت‪ :‬در کشور های مطرح که بازارهای مالی پیشرفته‬ ‫ای دارند‪ ،‬شاهد هستیم که سود تقسیمی بسته به بلوغ شرکت ها‬ ‫متفاوت است شرکت هایی که به بلوغ رسیده اند و به اندازه کافی‬ ‫بزرگ شده اند و شرکت هایی که طرح توسعه ندارند‪ ،‬معموال سود‬ ‫تقسیمی باالیی دارند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازارهای مالی ابراز داشت‪ :‬اما شرکت هایی که به بلوغ‬ ‫نرسیده اند و همچنان جای رشد زیادی دارند و یا این که طرح توسعه‬ ‫دارند‪ ،‬معموال تقسیم سود کمتری دارند‪ ،‬زیرا سرمایه ها را در داخل‬ ‫شرکت نگه داری می کنند تا در پروژه های شرکت سرمایه گذاری‬ ‫کنند و شرکت را توسعه دهند‪ .‬در نتیجه در اینده سود سرمایه‬ ‫گذاران نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بهادر برهان در پایان تاکید کرد‪ :‬بعضی از شرکت ها تقسیم سود‬ ‫پایینی دارند و این سود انباشته را در بانک نگه داری می کنند‪ .‬اما‬ ‫سهام داران به این موضوع معترض هستند و عنوان می کنند که پول‬ ‫را بده به خودم و من خودم این پول ها را در بانک سرمایه گذاری‬ ‫می کنم‪ .‬سهام داران خواهان این موضوع هستند که اگر پول تقسیم‬ ‫نمی شود و در شرکت باقی می ماند این پول در پروژه های سود اور‬ ‫سرمایه گذاری شود تا بازده شرکت افزایش یابد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫یکشنبه* ‪ 27‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1404‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫ورود دادستانی کرج به موضوع خشکیدن درختان پارک تاجیکستان‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با اشاره به ورود دادستانی به ادعای عمدی بودن‬ ‫خشکیدن درختان پارک تاجیکستان کرج به منظور ساخت و ساز‪ ،‬گفت‪ :‬ادعای مطرح شده‬ ‫با بررسی انجام شده توسط نماینده دادستانی‪ ،‬رد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز‪« ،‬حسن مددی» روز پنجشنبه‬ ‫افزود‪ :‬در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر خشکاندن درختان واقع در انتهای‬ ‫نظام پولی کشور‬ ‫شفاف سازی می شود‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬سعید طالب زاده‪ -‬سخنگوی‬ ‫بانک مرکزی در توئیتی نوشت‪ :‬مسیر شفافیت در نظام پولی و‬ ‫ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫«مصطفی قمری وفا» در پیامی توئیتریافزود‪ :‬همچنین به زودی‬ ‫قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر‬ ‫یک از صرافی ها» برای اطالع عموم منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضمن اعالم این مطلب افزود‪ :‬از ‪ ۲۳‬شهریور نیز انتشار‬ ‫اطالعات مربوط به حجم عرضه‪ ،‬تقاضا و معامالت سامانه نیما‬ ‫(حواله) و بازار متشکل ارزی (اسکناس) هم در دستور کار بانک‬ ‫مرکزی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای‬ ‫ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی ها‪ ،‬صرافی های‬ ‫معتبر و صادرکنندگان‪ ،‬بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه اندازی‬ ‫کرد‪ .‬سپس امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها و بازار‬ ‫متشکل ارزی نیز فراهم شد‪ .‬این بازار در ماه های اخیر سبب‬ ‫تامین تقاضاهای خُ رد مردم شده و به معیار قیمت گذاری ارز‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبرداران واتساپی‬ ‫با ترفند برنده شدن زیارت‬ ‫عتبات عالیات در البرز‬ ‫رییس پلیس فتا البرز اعالم کرد‪ :‬سه کالهبردار اینترنتی که‬ ‫از طریق شبکه اجتماعی واتساپ به بهانه برنده شدن زیارت‬ ‫عتبات عالیات اقدام به کالهبرداری کرده بودند در این استان‬ ‫شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ رسول جلیلیان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫ایرنا اظهار داشت ‪ :‬در پی ارجاع چندین پرونده به پلیس‬ ‫فتا مبنی بر این که فرد ناشناسی ازطریق تماس واتساپی با‬ ‫مالباختگان و اعالم این که برنده زیارت عتبات عالیات شده‬ ‫اند‪ ،‬پس از جلب اعتماد‪ ،‬اطالعات بانکی و رمز ورود به اینترنت‬ ‫بانک ان ها را دریافت کرده و اقدام به خالی کردن حساب انان‬ ‫کرده ‪ ،‬بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد متهم از‬ ‫طریق اپلیکیشن واتساپ تماس می گرفته و پس از جلب اعتماد‬ ‫و فریب مالباختگان‪ ،‬اقدام به گرفتن اطالعات بانکی و رمز ورود‬ ‫به اینترنت بانک مالباختگان حساب شهروندان را خالی می کرد‪.‬‬ ‫جلیلیان خاطرنشان کرد‪ :‬پس از چندین شبانه روز تحقیق و‬ ‫انجام اقدامات پلیسی‪ ،‬یکی از متهمان این پرونده شناسایی و‬ ‫در تهران دستگیر شد‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا البرز با اشاره به اعتراف متهم به در اختیار‬ ‫گذاشتن چندین کارت بانکی اش به ‪ ۲‬شخص ناشناس‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه متهمان اصلی پرونده و هیچ ردی بجا نگذاشته‬ ‫بودند با اقدامات پلیسی ‪ ،‬مخفیگاه انها در شهر کرج شناسایی‬ ‫و در عملیاتی غافلگیرانه هر ‪ ۲‬نفر دستگیر شدند‪.‬‬ ‫جلیلیان گفت ‪ :‬متهمان تاکنون به ‪ ۴۶‬فقره کالهبرداری‬ ‫واتساپی که با کارت های بانکی اقدام به پولشویی می کردند‬ ‫اعتراف کرده که تحقیقات پلیس فتا همچنان در این زمینه‬ ‫ادامه دارد‪.‬کاربران در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک‬ ‫می توانند ان را از طریق سایت پلیس فتا به بخش گزارش های‬ ‫مردمی و یا با شماره ‪ ۰۹۶۳۸۰‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫پارک تاجیکستان و شائبه هایی که در بین شهروندان شکل گرفته بود‪ ،‬دادستانی در همان‬ ‫بررسی این موضوع را در دستورکار قرار داد‪.‬‬ ‫ساعات اولیه‬ ‫ِ‬ ‫وی با بیان اینکه ادعاهایی در خصوص اقدامات تعمدی برای خشکاندن این درختان به‬ ‫منظور ساخت و ساز مطرح شده بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با حضور میدانی نماینده دادستان‪ ،‬مشخص‬ ‫شد با توجه به خشک شدن چاه بالل در سال گذشته و با توجه به اینکه باغات ضلع جنوبی‬ ‫پارک تاجیکستان از طریق این چاه ابیاری می شدند این درختان از تابستان امسال توسط‬ ‫تانکرهای ابرسان فضای سبز منطقه‪ ۲‬شهرداری کرج ابیاری شده و هیچ گونه عملیات‬ ‫ساختمانی یا ساخت ساز و قطع اشجار رویت نشد‪.‬‬ ‫مددی در عین حال اظهار داشت ‪ :‬به شهرداری تذکر داده شد نسبت به حفظ درختان‪،‬‬ ‫اهتمام جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرپرست شهرداری کرج‪:‬‬ ‫برخی از پیمانکاران نگاه یکطرفه به مسایل دارند‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪-‬‬ ‫لیال احمد زاده سرپرست شهرداری‬ ‫کرج با بیان اینکه باید ارتباط سالم و‬ ‫دو سویه ای بین شهرداری و پیمانکاران‬ ‫حاکم شود گفت‪ :‬هم شهرداری در‬ ‫قبال پیمانکاران تعهد دارد و هم‬ ‫پیمانکاران در قبال شهرداری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اما به نظر می رسد برخی پیمانکاران‬ ‫نگاه یکطرفه به موضوعات دارند ‪.‬‬ ‫منوچهر غفاری در جلسه با معاونین و‬ ‫ناظران حوزه خدمات شهری مناطق‬ ‫دهگانه که با حضور برخی از اعضای‬ ‫شورای شهر برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بررسی چالش های حوزه خدمات شهری و‬ ‫ارائه راهکار مناسب اجرایی در راستای رفع‬ ‫کاستیها و مشکالت موجود در شهر ‪ ،‬از‬ ‫اهداف برگزاری چنین نشست هایی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این چهارمین جلسه کاربردی‬ ‫است که طی هشت روز اخیر درخصوص‬ ‫بررسی مشکالت حوزه خدمات شهری و‬ ‫پیمانکاران برگزار شده است‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری کرج با بیان اینکه هم‬ ‫شهرداری در قبال پیمانکاران تعهد دارد و‬ ‫هم پیمانکاران در قبال شهرداری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اما به نظر می رسد برخی پیمانکاران نگاه‬ ‫یکطرفه به موضوعات دارند که میبایست‬ ‫معاونین و ناظرین خدمات شهری هم در‬ ‫اجرای قوانین دقت بیشتری بعمل اورند و‬ ‫از حقوق شهروندی و شهرداری در راستا‬ ‫بهبود وضعیت خدمات شهری دفاع کنند‬ ‫غفاری خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫به شدت در حوزه خدمات شهری دچار‬ ‫مشکل هستیم و در حقیقت جمع اوری‬ ‫زباله و رفت و روب معابر به درستی انجام‬ ‫نمی شود اما برخی پیمانکاران طوری‬ ‫صحبت می کنند که گویی همه قصورها‬ ‫متوجه شهرداری است در حالیکه عوامل‬ ‫متعددی از جمله امکانات و تجهیزات‬ ‫پیمانکاران نیز در نتیجه مهم است‬ ‫غفاری گفت‪ :‬در گذشته هم این مشکالت‬ ‫وجود داشته و پیمانکاران از شهرداری‬ ‫مطالبه داشته اند اما واقعیت این است‬ ‫کارها روی زمین نمی ماند‪.‬‬ ‫کرج؛ باید‬ ‫به گفته سرپرست شهرداری‬ ‫ِ‬ ‫ارتباط درست و دو سویه ای بین شهرداری‬ ‫و پیمانکاران ایجاد شود‪ .‬غفاری در ادامه‬ ‫یاداور شد‪ :‬هم شهرداری و هم پیمانکاران‬ ‫وظیفه دارند به تعهداتی که داده اند پایبند‬ ‫باشند‪ .‬قطعا شهرداری برخی مواقع نتوانسته‬ ‫به تعهدات خود عمل کند اما اعتقاد دارم‬ ‫شهرداری همواره جلوتر از پیمانکاران‬ ‫حرکت کرده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اینکه چون شهرداری بعضا مطالبات را‬ ‫بهنگام پرداخت نکرده پس پیمانکاران باید‬ ‫کار را متوقف کرده و باعث ایجاد نارضایتی‬ ‫در شهر شده اند خوشایند نیست‪.‬‬ ‫موکب امام حسن مجتبی (ع) البرز پذیرای صدها زائر اربعین است‬ ‫مسوول موکب امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫سپاه استان البرز گفت‪ :‬این موکب در‬ ‫شبانه روز ظرفیت اسکان و پذیرایی‬ ‫از پنج هزار نفر از زائران پیاده روی‬ ‫اربعین حسینی را در شهر کربالی‬ ‫معلی دارد‪.‬‬ ‫سرهنگ پاسدار غالم قربانی روز جمعه در‬ ‫گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫موکب امام حسن مجتبی (ع) استان البرز‬ ‫توسط سپاه استان البرز و با همکاری‬ ‫شهرداری کرج و خیران البرزی در شهر‬ ‫هزاران تن از مردم عزادارحسینی در استان‬ ‫البرز با اجتماع در ایین های جاماندگان‬ ‫اربعین در سوگ سرور و ساالر شیهیدان‬ ‫کربال حضرت حسین بن علی (ع) و یاران‬ ‫باوفایش اشک ماتم ریختند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عاشقان اهل بیت عصمت و‬ ‫طهارت (ع) و حضرت اباعبداله الحسین (ع)‬ ‫در البرز برای نمایش اوج شور و دلدادگی برای‬ ‫شهدای کربال و اسرای دشت نینوا‪ ،‬همنوا با‬ ‫عزاداران در کربالی معلی همراه با اشک حسرت‬ ‫از جاماندگی این همایش میلیونی عزاداری‬ ‫کردند‪.‬همایش پیاده روی جاماندگان اربعین‬ ‫حسینی که نمادی از عاشقی و دلدادگی است‪،‬‬ ‫در البرز ده ها هزار نفر از عزاداران با در دست‬ ‫داشتن بیرق های سیاه و تشکیل دسته های‬ ‫عزاداری در خیابان های این استان به سمت‬ ‫مقدس کربال برپا شده است‪.‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬برای خدمات رسانی هر چه بهتر در‬ ‫موکب امام حسن مجتبی (ع) هشت کمیته‬ ‫در بخش های مختلف همچون تغذیه‪،‬‬ ‫اسکان‪ ،‬بهداری‪ ،‬خدمات‪ ،‬فنی و مهندسی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬نذورات‪ ،‬انتظامات و خواهران‬ ‫تشکیل شده است‪.‬وی گفت‪ :‬مسوولیت‬ ‫کمیته تغذیه را بسیجیان و خیران جاده‬ ‫چالوس و بخش اسارا بر عهده گرفته اند‬ ‫که این کمیته عالوه بر اینکه در سه وعده‬ ‫مسوولیت تهیه و توزیع غذای زائران و‬ ‫خادمان این موکب را بر عهده دارند‪ ،‬برای‬ ‫میان وعده نیز شربت‪ ،‬چای‪ ،‬اب و میوه را‬ ‫نیز تهیه و توزیع می کنند‪.‬قربانی افزود‪ :‬در‬ ‫کنار موکب امام حسن مجتبی (ع)‪ ،‬موکب‬ ‫حضرت علی اکبر (ع) اشتهارد که توسط‬ ‫مردم‪ ،‬خیران و صنعتگران اشتهاردی برپا‬ ‫شده وظیفه تامین بخشی از غذا و اسکان‬ ‫زائران را به خصوص در بخش اب رسانی به‬ ‫صورت ‪ ۲۴‬ساعته از حرم بر عهده دارند‪.‬وی‬ ‫با اشاره به فعالیت کمیته بهداری‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در قالب این کمیته ‪ ۲۰‬نفر از کادر‬ ‫اشک و ماتم جاماندگان اربعین در البرز‬ ‫‪ ۱۰‬استان مقدس امامزاده حرکت کردند‪.‬امروز‬ ‫شور عجیب دیگری در دل های عاشقان جاری‬ ‫شده بود و از لحظات اولیه صبح جمعیت از‬ ‫کوچه ها و خیابان های فرعی دسته دسته به‬ ‫راهپیمایان اضافه می شد و در واقع سیل جمعیت‬ ‫و این همه ارادت به ساالر شهیدان تماشایی بود‪.‬‬ ‫هیات های مذهبی و دسته های عزاداری برای‬ ‫زنده کردن پیاده روی اربعین حسینی در مسیر‬ ‫پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی ده ها‬ ‫موکب راه اندازی و خدماتی همچون پذیرایی‬ ‫با چای و شربت‪ ،‬کفاشی‪ ،‬ارایشگری و خیمه‬ ‫های معرفت بر پا کردند‪.‬در این مراسم کودکان و‬ ‫نوجوانان نیز همراه با والدین خود با شور و حال‬ ‫خاصی با در دست داشتن پرچم های کوچک‬ ‫عزا و سربندهای «یاحسین (ع)» و «یا زهرا‬ ‫(س)» شرکت داشتند‪.‬روحانیون‪ ،‬ایثارگران‪،‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1374680‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390 / 09 / 20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای‬ ‫الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه متانکال پالک ‪ 45‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 1129‬فرعی بنام خانم مهتابه علیزاده متانکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 260 / 19‬متر مربع خریداری مع واسطه از‬ ‫اقایان بهمن و علی رستمی خنار مالک رسمی‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه محلی ‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی‬ ‫که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان‬ ‫باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401 / 06 / 12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401 / 06 / 27 :‬‬ ‫یوسف قصابی‪ -‬کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر‬ ‫شناسه اگهی ‪1379895‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390 / 09 / 20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای‬ ‫الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پالک ‪ 20‬اصلی بخش ‪۱۶‬‬ ‫‪ 2081‬فرعی بنام اقای مجتبی پالیده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است‬ ‫به مساحت ‪ 200 / 90‬متر مربع خریداری مع الواسطه از اقای ابوحمزه یعقوبیان مالک رسمی‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه محلی ‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی‬ ‫که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان‬ ‫باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401 / 06 / 27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401 / 07 / 11:‬‬ ‫یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ ‫جانبازان‪ ،‬خانواده شهدا‪ ،‬دانش اموزان‪ ،‬فرهنگیان‪،‬‬ ‫هنرمندان و مسووالن از دیگر افرادی بودند که در‬ ‫مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان‬ ‫های استان البرز حضور داشتند‪.‬مدیرکل اوقاف‬ ‫و امور خیریه استان البرز در حاشیه ایین‬ ‫پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی گفت‪:‬‬ ‫تجمع بزرگ جاماندگان اربعین حسینی برای‬ ‫هشتمین سال متوالی برگزار می شود‪.‬حجت‬ ‫االسالم والمسلمین علی دشتکی اظهار داشت‪:‬‬ ‫همچون سال های گذشته بزرگترین تجمع در‬ ‫استان مقدس امامزاده محمد (ع) حصارک کرج‬ ‫برگزار شد که عزاداران از ‪ ۲‬مبدا شهر کرج شامل‬ ‫میانجاده و میدان حصارک کرج به سمت امامزاده‬ ‫محمد (ع) حرکت کرده و پس از عزاداری در‬ ‫مسیر‪ ،‬در این بقعه متبرکه نیز به عزاداری‬ ‫پرداخته و این مراسم با برگزاری نماز جماعت‬ ‫درمان بسیج جامعه پزشکی در موکب امام‬ ‫حسن مجتبی (ع) فعال شده اند که روزانه‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬نفر از زائران ایرانی و عراقی را‬ ‫پذیرش می کنند‪.‬‬ ‫قربانی با بیان اینکه برای تجهیز بخش‬ ‫درمانی این موکب حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان انواع دارو ارسال شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنین شهرداری کرج مسوولیت کمیته‬ ‫اسکان را به صورت سه شیفته بر عهده دارد‬ ‫و کمیته خدمات نیز وظیفه نصب سازه ها‬ ‫را عهده دار است‪.‬‬ ‫و توزیع غذای متبرکی در میان عزاداران پایان‬ ‫می یابد‪.‬دشتکی با بیان اینکه مراسم عزاداری‬ ‫و پیاده روی از ساعت هشت صبح روز اربعین‬ ‫حسینی اغاز شده‪ ،‬گفت‪ :‬هر ‪ ۲‬گروه در ابتدای‬ ‫خیابان انقالب حصارک کرج به هم پیوسته و به‬ ‫سمت استان مقدس امامزاده محمد (ع) عزاداری‬ ‫کرده اند‪.‬وی با اشاره به اینکه برای حضور در این‬ ‫ایین عزاداری و مذهبی ده ها هیات مذهبی‬ ‫اعالم امادگی کردند که به نوبت و طبق برنامه در‬ ‫بقاع متبرکه حضور پیدا کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در طول‬ ‫مسیر عزاداری و در بقاع متبرکه ای که مراسم‬ ‫جاماندگان اربعین حسینی برگزار شده موکب‬ ‫هایی نیز برپا شده تا خدماتی همچون پیاده‬ ‫روی اربعین حسینی در عراق را شامل پذیرایی‪،‬‬ ‫ارایشگاه‪ ،‬خیاطی‪ ،‬کفشدوزی و کفاشی‪ ،‬مشاوره‬ ‫و خدمات پزشکی ارایه کنند‪.‬‬ ‫سندروم صفحات الکترونیکی و خطری‬ ‫که کودکان را تهدید می کند‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫سندروم صفحات الکترونیک اختاللی است که عمدتا در میان کودکان‬ ‫کم سن وسال رخ می دهد؛ کودکان زیر ‪۱۰‬یا ‪ ۱۱‬سال‪ .‬کودکانی که در سال های‬ ‫اغازین و بسیار مهم رشد ذهنی و مغزی شان‪ ،‬زمان زیادی از وقت خود را پای‬ ‫صفحات الکترونیک می گذرانند و حضور در این فضا‪ ،‬اختالالت رشدی برایشان‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬در دست گرفتن موبایل و سرگرم بودن اعضای خانواده و فرزندان‬ ‫بزرگ تر‪ ،‬حتی موجب توجه کودکان کوچک تر و یکی‪ ،‬دوساله خانواده ها به این‬ ‫وسیله شده و انها نیز از همان سنین‪ ،‬نخستین عالقه های خود را با درخواست‬ ‫پخش موسیقی و‪ ...‬اغاز می کنند؛ روندی که اگر مدیریت و محدود نشود‪،‬‬ ‫اتفاقات ناخوشایندی را در روند رشد ذهنی کودکان ایجاد خواهد کرد‪ .‬اینکه‬ ‫سال هاست تلویزیون به عضو ثابت و جدانشدنی بسیاری از خانواده ها تبدیل‬ ‫شده و بسیاری از مادران ان را به عنوان پرستار کودکشان انتخاب کرده اند تا‬ ‫به امور خانه برسند و برای طوالنی تر کردن ساعت کار این پرستار‪ ،‬از فیلم ها‬ ‫و سی دی های کارتون هم استفاده می کنند به کنار‪ ،‬چند سالی است استفاده‬ ‫از گوشی های موبایل و تبلت هم میان کودکان رواج فوق العاده ای یافته و حتی‬ ‫برخی از انها از همان سنین بسیار کم‪ ،‬گوشی یا تبلت اختصاصی دارند و‬ ‫سرشان مدام گرم بازی های کامپیوتری و حتی حضور در فضای مجازی است‪.‬‬ ‫به گفته حانیه علی مددی‪ ،‬روانشناس‪ ،‬این کودکان عمدتا دارای مشکالت خلقی‪،‬‬ ‫اضطرابی و شناختی بوده و در تنظیم عواطفشان مسئله دارند‪ .‬خلق و خوی شان‬ ‫به صورت غیرطبیعی باال و پایین می رود‪ ،‬دارای استرس و نگرانی اند‪ ،‬خواب‬ ‫باکیفیتی ندارند‪ ،‬در ایجاد ارتباط مشکل داشته و ارتباط چشمی کمی برقرار‬ ‫می کنند‪ ،‬شنونده های خوبی نیستند‪ ،‬پرخاشگرند و ‪ ...‬البته تمام این نشانه ها با‬ ‫هم بروز نکرده و معموالً کودکان چند نشانه را از خود بروز می دهند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که طبق نظر عده دیگری از کارشناسان این اختالالت عمدتا‬ ‫شبیه عالئم اختالل اوتیسم است و در برخی تحقیقات نیز به ارتباط میان‬ ‫گسترش فضای دیجیتال با انفجار اوتیسم اشاره شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که رشد مغزی کودکان در ‪ ۳-۲‬سال ابتدایی زندگی شان بسیار باالست‪،‬‬ ‫ انقدر که در مجموع دیگر سال ها به این میزان نبوده و عمدتا لطمه های‬ ‫واردشده نیز در این سنین‪ ،‬به راحتی در سال های بعد قابل جبران نخواهد بود‪.‬‬ ‫کودکانی که در این سنین در معرض صفحات الکترونیک که تلویزیون‬ ‫نیز در زمره انها محسوب می شود قرار می گیرند‪ ،‬با اختالل جدی گفتار‬ ‫و ایجاد تعامل با دیگران مواجه خواهند شد‪ .‬این کودکان به جای قرار‬ ‫گرفتن در فضایی واقعی و برقراری ارتباط باکیفیت‪ ،‬در فضای مجازی و‬ ‫دیجیتال قرار دارند به همین دلیل گفتار در انها به خوبی رشد نمی کند‪.‬‬ ‫انها در این فضا به صورت منفعل عمل کرده و اطالعاتی با سرعت باال‬ ‫دریافت می کنند که ذهن شان در پردازش انها با مشکل مواجه شده و‬ ‫به هم می ریزد‪ .‬درحالی که اطالعات در دنیای واقعی با ریتم مشخص و‬ ‫ارام تری به انها منتقل شده و توانایی پردازش و تفکر در مورد انها را دارند‪.‬‬ ‫اما این واقعیت را نیز نباید فراموش کرد که اولین قدم های سوق دادن‬ ‫کودکان به سمت اختالل صفحات الکترونیک را والدین انها برمی دارند‪ .‬پدر و‬ ‫مادری که معموال خودشان هم ساعات طوالنی‪ ،‬از تلویزیون‪ ،‬موبایل‪ ،‬تبلت‬ ‫و‪ ...‬استفاده می کنند و زمان بندی مشخصی برای ان ندارند و کودکانشان نیز‬ ‫پا به پای انها در معرض همین صفحات قرار می گیرند‪ .‬دسته دیگر پدر و‬ ‫مادرهایی هستند که به دلیل عدم اگاهی از مضرات صفحات الکترونیک برای‬ ‫کودکان‪ ،‬مشغله های خودشان یا بی حوصلگی‪ ،‬این تجهیزات را به راحتی‬ ‫در اختیار فرزندانشان قرار می دهند و زمان بندی و مدیریت صحیحی بر ان‬ ‫اعمال نمی کنند‪ .‬به گفته علی مددی‪ ،‬سبک زندگی خانواده ها نقش موثری در‬ ‫این مسئله دارد‪.‬برای درمان چه کنیم؟ اولین قدم برای درمان کودکان معتاد‬ ‫به صفحات الکترونیک‪ ،‬محدودکردن زمان استفاده انها از این تجهیزات است‪.‬‬ ‫برای کودکان کوچک تر و کم سن وسال‪ ،‬قطع کامل استفاده‪ ،‬راه حل درست و نسبتا‬ ‫بدون مشکلی است و چالش کمتری ایجاد می شود‪ ،‬اما برای بچه های بزرگ تر‬ ‫کمی کار سخت تر است و بهتر است با شیوه تعامل و گفت وگو و اگاه کردن انها از‬ ‫مضرات استفاده بیش از حد بهره مند شد‪ .‬همچنین حدود ‪ ۳‬هفته تا یک ماه باید‬ ‫استفاده از وسایل الکترونیک را به طور کامل قطع کنیم تا مشخص شود مشکالت‬ ‫پیش امده به چه میزان تحت تاثیر این فضا بوده‪ .‬در این مدت به کودک فرصت‬ ‫خواهیم داد خودش را در دنیای واقعی پیدا کند‪ ،‬تعامالت را شناخته و انها را‬ ‫کشف کند‪ .‬در مورد کودکان کوچک تر همانطور که عنوان شد قطع دسترسی باید‬ ‫به صورت کامل باشد اما برای کودکان بزرگ تر با محدود کردن طی زمان و مثال‬ ‫اجازه استفاده انها به مدت یک ساعت در روز می توان پیش رفت‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1381686 :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‪ :‬برابر رای شماره ‪ 140160310006006698‬مورخ ‪ 1401 / 06 / 08‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه‪ ،‬بالمعارض‬ ‫متقاضی بنام سید مسعود اقا کچوئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بنا بنای احداثی به مساحت ‪ 804 / 65‬متر‬ ‫مربع به پالک ‪ 115‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در کلین خونی مازندران بخش ‪ 11‬ثبت نور محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه سراسری و محلی اگهی می گردد در صورتی‬ ‫که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تحویل دهد‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401 / 06 / 27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401 / 07 / 09 :‬‬ ‫علی سعادتی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور‬ ‫مخاطب محترم جناب اقای مهدی‬ ‫عباسی زاده شیخی‬ ‫مجهول المکان‬ ‫به اطالع می رساند در اجرای دادنامه‬ ‫شماره ‪۱۴۰۱۳۶۳۹۰۰۰۱۱۳۱۵۷۵‬‬ ‫مورخه ‪ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰‬سبقه ‪۱‬‬ ‫دادگاه خانواده خرم اباد طالق شما و‬ ‫خانم حیات فرضی پور تحت شماره‬ ‫‪ ۹۰۸‬مورخه ‪ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴‬به نوع‬ ‫بائن خلع در دفترخانه طالق شماره‬ ‫‪ ۴‬خرم اباد جاری و ثبت گردید‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬خرم اباد‪ ،‬خیابان انقالب مابین‬ ‫خیابان خاتم االنبیا و خیابان رازی‬ ‫کوچه شهید خسروی‪ -‬سردفتر‪ :‬تقی‬ ‫شکری ظفرابادی‬ ‫شناسه اگهی ‪1374080‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‪ :‬برابر رای شماره‬ ‫‪ 140160310006005771‬مورخ ‪ 1401 / 05 / 13‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض به نام اقای ‪ /‬خانم مجید یارلو ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ 562 / 98‬متر مربع به پالک ‪ 316‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در تیرکده سفلی مازندران بخش ‪ 5‬ثبت نور‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه سراسری و محلی اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫ذی نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اگهی تا دو ماه اعتراض خود به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم‬ ‫و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401 / 06 / 12‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401 / 06 / 27‬‬ ‫علی سعادتی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۶۳۵‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در کشور تزریق شده است‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬تا کنون بیش از ‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۶۳۵‬هزار دوز واکسن کرونا در کشور‬ ‫تزریق شده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۵۱۵‬نفر دوز اول‪۵۸ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۵۴‬هزار و ‪ ۵۹۶‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۱۲۰‬هزار و ‪ ۶۵۲‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن‬ ‫کرونا را تزریق کرده اند‪.‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۶۳۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۶۳‬دوز رسید‪.‬در شبانه روز گذشته ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۹۹‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪1401‬‬ ‫شناسایی ‪ ۳۰۳‬بیمار جدید‬ ‫کرونایی در کشور‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۳۰۳‬بیمار جدید‬ ‫کرونایی در کشور شناسایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۲۶‬شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬و‬ ‫بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۳۰۳ ،‬بیمار جدید مبتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۸۴‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۳۳‬نفر رسید‪.‬در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۴ ،‬بیمار مبتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان‬ ‫باختگان این بیماری‪ ،‬به ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۲۸۷‬نفر رسید‪.‬تا کنون‬ ‫‪ ۷‬میلیون ‪ ۳۲۰‬هزار و ‪ ۳۰۴‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از‬ ‫بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۳۱۱‬نفر از بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬تا کنون ‪ ۵۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۸۶‬هزار و ‪ ۴۳۹‬ازمایش تشخیص کووید ‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫شده است‪.‬در حال حاضر ‪ ۲۰‬شهرستان در وضعیت نارنجی‪۲۵۷ ،‬‬ ‫شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۱۷۱‬شهرستان در وضعیت ابی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫احتمال باالی بروز عوارض بارداری‬ ‫در زنان مبتال به میگرن‬ ‫بر اساس یک مطالعه جدید‪ ،‬سابقه سردردهای میگرنی می تواند‬ ‫زنان را مستعد ابتال به عوارض بارداری‪ ،‬مانند مشکالت فشار خون‬ ‫بارداری یا زایمان زودرس کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز‪ ،‬دکتر «ناتالی بلو»‪،‬‬ ‫یکی از نویسندگان این مطالعه در موسسه سیدارس سینای لس‬ ‫انجلس‪ ،‬گفت‪« :‬اکنون می دانیم که میگرن ممکن است یک عامل‬ ‫خطر ناشناخته برای پیامدهای نامطلوب بارداری باشد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬دلیل این ارتباط ها همچنان نامشخص است‪ ،‬اما ما‬ ‫گمان می کنیم که ممکن است به مسیرهای التهاب‪ ،‬اختالل‬ ‫عملکرد رگ های خونی یا افزایش خطر لخته شدن خون مرتبط‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫برای این مطالعه‪ ،‬محققان از اطالعات یک پایگاه داده موسسه ملی‬ ‫سالمت ایاالت متحده استفاده کردند‪ .‬انها حدود ‪ ۱۰۰۰۰‬داوطلب‬ ‫را از زمان بارداری تا زایمان دنبال کردند‪ .‬عوارض نامطلوب به‬ ‫عنوان فشار خون بارداری‪ ،‬پره اکالمپسی‪ ،‬زایمان زودرس‪ ،‬زایمان‬ ‫نوزاد کوچک یا مرده زایی تعریف شد‪.‬‬ ‫پره اکالمپسی یک بیماری فشار خون باال است که در دوران بارداری‬ ‫یا بالفاصله پس از زایمان ایجاد می شود‪ .‬فشار خون حاملگی زمانی‬ ‫است که فشار خون یک زن در دوران بارداری باال می رود‪ .‬این دو‬ ‫مورد از شایع ترین اختالالت مربوط به فشار خون در دوران بارداری‬ ‫هستند‪ .‬هر دو می توانند خطر ابتالء به بیماری قلبی‪ ،‬نارسایی قلبی‬ ‫و سکته را در سنین باالتر در زنان افزایش دهند‪.‬‬ ‫زنان در این مطالعه هرگونه سابقه شخصی سردردهای میگرنی‪ ،‬از‬ ‫جمله قبل از بارداری‪ ،‬را در سه ماهه اول گزارش کردند‪.‬‬ ‫محققان دریافتند شرکت کنندگان در مطالعه که سابقه میگرن را‬ ‫گزارش کرده بودند‪ ،‬احتمال بیشتری برای ابتالء به اختالالت فشار‬ ‫خون باال در دوران بارداری و همچنین زایمان زودرس خود به‬ ‫خودی و پزشکی داشتند‪.‬‬ ‫دوزهای یاداور واکسن کووید ‪۱۹‬‬ ‫ایمنی بدن را تقویت می کنند‬ ‫نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد دوزهای یاداور کووید ‪۱۹‬‬ ‫به روزرسانی شده که سویه اومیکرون را هدف قرار می دهند بسیار‬ ‫مناسب هستند‪.‬به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت‪،‬‬ ‫محققان گزارش می دهند که سطح انتی بادی محافظ هر ماه پس‬ ‫از دریافت یک دوز واکسن تقویت کننده کووید توسط فرد حداقل‬ ‫‪ ۱۵‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫محققان دریافتند که دریافت دوز یاداور جدید به طور کامل سطوح‬ ‫انتی بادی را بازیابی می کند و محافظت قوی در برابر کووید شدید‬ ‫ایجاد می کند‪.‬دکتر «شان‪-‬لو لیو»‪ ،‬عضو تیم تحقیق در دانشگاه‬ ‫ایالتی اوهایو‪ ،‬گفت‪« :‬دوز یاداور دوم به ویژه برای کسانی که سن‬ ‫باالیی داشته و مشکالت زمینه ای دارند‪ ،‬بسیار توصیه می شود‪».‬‬ ‫دوزهای یاداور جدید برای محافظت در برابر ویروس کرونا اصلی و‬ ‫زیرشاخه های اومیکرون طراحی شده اند‪.‬‬ ‫برای این مطالعه‪ ،‬محققان خون ‪ ۴۶‬نفر را که یک واکسن اولیه‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬و همچنین یک دوز واکسن یاداور دریافت کرده بودند‪،‬‬ ‫ازمایش کردند‪.‬‬ ‫انها دریافتند که بسته به سویه خاص کووید‪ ،‬سطح انتی بادی‬ ‫محافظ هر ‪ ۳۰‬روز بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬این بدان معناست که سطح انتی بادی احتماالً‬ ‫طی ‪ ۹۵‬تا ‪ ۱۰۸‬روز پس از دریافت یک دوز یاداور به نصف کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪« ،‬سیستم ایمنی اینگونه کار می کند که غلظت‬ ‫انتی بادی به مرور زمان کاهش می یابد و سپس با قرار گرفتن در‬ ‫معرض مجدد ویروس از طریق ابتالء به عفونت یا از طریق تزریق‬ ‫دوز یاداور دیگر‪ ،‬افزایش می یابد‪».‬‬ ‫لیو گفت‪« :‬کاهش سطح انتی بادی در افراد واکسینه شده که‬ ‫عفونت کووید نیز داشتند اندکی کمتر و با کاهش سطح انتی بادی‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬درصد در ماه همراه بود‪».‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬ازمایش خون روی افرادی که دومین دوز یاداور‬ ‫را دریافت کردند‪ ،‬نشان داد که تزریق یک واکسن دیگر‪ ،‬محافظت‬ ‫را به قدرت کامل باز می گرداند‪.‬‬ ‫لیو خاطرنشان کرد‪« :‬این نتایج منطقی است زیرا در حال حاضر‬ ‫ایمنی طبیعی انسان ها در برابر ویروس های کرونا که به طور منظم‬ ‫در گردش هستند و باعث سرماخوردگی عادی می شوند‪ ،‬از دست‬ ‫رفته است‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬کرونا ویروس ها برای مثال با ویروس سرخک متفاوت‬ ‫هستند‪ ،‬در سرخک‪ ،‬انتی بادی ها سالیان سال باقی می مانند و‬ ‫همچنان از شما محافظت می شود‪ .‬اما انتی بادی های کروناویروس‬ ‫انسانی به مرور محو می شوند و یک سال بعد مجددا ً به سرماخوردگی‬ ‫دیگری مبتال می شوید‪».‬‬ ‫شماره ‪1404‬‬ ‫دارو به عنوان بخش مهم درمان بیماری ها‪،‬‬ ‫از اهمیت زیادی در نظام سالمت برخوردار‬ ‫است که استفاده نادرست از ان‪ ،‬می تواند‬ ‫با اسیب ها و مضراتی برای بیمار و اقتصاد‬ ‫سالمت همراه باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت‬ ‫برای اولین بار روز ‪ ۱۷‬سپتامبر سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی را به عنوان روز جهانی بسیج ایمنی‬ ‫اعالم نمود‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بهداشت به منظور کاهش‬ ‫صدمات و اسیب وارده به بیماران از ناحیه‬ ‫خدمات سالمت غیر ایمن بر سه محور تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ )۱‬ارتقا سطح اگاهی‪ ،‬توانمندی سازی و جلب‬ ‫مشارکت بیماران و جامعه در ارتقا پیامدهای‬ ‫خدمات سالمت و تقویت نقش انان در ایمنی‬ ‫خدمات سالمت از طریق ارائه اطالعات دقیق‬ ‫در مورد بیماری خود و برقراری ارتباط صادقانه‬ ‫با تیم سالمت‪.‬‬ ‫‪ )۲‬جلب مشارکت پزشکان‪ ،‬پرستاران‪ ،‬داروسازان‬ ‫و سایر ارائه کنندگان خدمات سالمت به منظور‬ ‫احتساب بیمار و مراقبین وی در تیم سالمت‬ ‫و ایجاد فرهنگ گزارش دهی وقایع ناخواسته‬ ‫ایمنی بیمار‪.‬‬ ‫‪ )۳‬نقش سیاست گزاران و دولتمردان در ایجاد‬ ‫خط مشی ها‪ ،‬راهبردها و استراتژی های مناسب‬ ‫و متناسب جهت ارائه خدمات ایمن‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬شهریور ‪ ۱۷( ۱۴۰۱‬سپتامبر ‪ )۲۰۲۲‬به‬ ‫عنوان روز جهانی ایمنی بیمار معرفی شده است‪.‬‬ ‫موضوع اصلی در سال جاری "ایمنی دارویی" و‬ ‫شعار ان "دارو درمانی بدون اسیب" است‪.‬‬ ‫مهسا برومند داروساز‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از مردم‬ ‫با واژه ایمنی اشنایی نداشته و به همین دلیل‬ ‫تصمیم بر این گرفته شد تا به طور خالصه‬ ‫تعاریفی از ایمنی بیمار داشته باشیم تا مراجعه‬ ‫کنندگان به بیمارستان ها با حقوق خود در مراکز‬ ‫درمانی اشنا شوند‪.‬‬ ‫بررسی شاخص های "ایمنی بیمار" در بیمارستان ها‬ ‫وی افزود‪ :‬استانداردهای ایمنی دارویی بیمار‬ ‫مجموعه ای از الزامات هستند که برای اجرای‬ ‫برنامه ایمنی بیمار در سطح بیمارستان ها حیاتی‬ ‫می باشند و با منظور اطمینان از اقدامات دارویی‬ ‫و درمانی صحیح و تاکید بر استفاده ایمن‬ ‫از داروها و وسایل پزشکی در طول بستری‬ ‫بیمار انجام می شود‪ .‬یکی از مهم ترین اهداف‬ ‫اصلی ایمنی دارویی بیمار‪ ،‬تجویز صحیح دارو‬ ‫به منظور پیشگیری و درمان‪ ،‬جهت به حداقل‬ ‫رساندن عوارض و خطاهای دارویی است‪.‬‬ ‫این داروساز تاکید کرد‪ :‬جهت ارتقای ایمنی‬ ‫دارویی بیماران می بایست نکاتی به عنوان حقوق‬ ‫بیماران در زمان دارودهی رعایت گردد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اصول اسپتیک و ایمنی قبل از شروع کار‬ ‫رعایت گردد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬به منظور کاهش خطاهای دارویی داروها‬ ‫برای هر بیمار به طور جداگانه اماده سازی گردد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در زمان تحویل دارو به بیمار‪ ،‬نام دارو‪ ،‬دوز‬ ‫دارو و تاریخ انقضا دارو مجدد کنترل گردد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬قبل از دادن دارو به بیمار می بایست دارو از‬ ‫لحاظ ظاهری و تغییر رنگ مجدد کنترل گردد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬زمان باز نگه داشتن داروها نیز می بایست‬ ‫بر اساس الزامات کارخانه سازنده رعایت گردد‪.‬‬ ‫برومند گفت‪ :‬به طور کلی جهت اطالع رسانی و‬ ‫اموزش به مردم در راستای اگاهی از حقوق خود‬ ‫در بیمارستان ها می بایست مشارکت درمانی‬ ‫بیمار با تیم سالمت وجود داشته و ارائه اطالعات‬ ‫دقیق دارویی توسط تیم درمان می بایست به‬ ‫بیمار صورت گیرد‪.‬‬ ‫هیوا برزوئیان کارشناس ارشد ایمنی بیمار‬ ‫و سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان فوق‬ ‫تخصصی چشم افتاب‪ ،‬با عنوان این مطلب که‬ ‫موضوع اصلی روز جهانی ایمنی بیمار در سال‬ ‫جاری‪ ،‬ایمنی دارویی و شعار ان‪ ،‬دارو درمانی‬ ‫بدون اسیب است‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت بهداشت با‬ ‫تاکید بر اهمیت مشارکت همه جانبه بیمار و‬ ‫خانواده او و ارائه دهندگان خدمت سالمت‪،‬‬ ‫به عنوان دو محور اصلی جهت ارتقای ایمنی‬ ‫دارویی‪ ،‬پویشی برگزار کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایمنی بیمار با تاکید بر ‪ ۲۰‬الزام و‬ ‫سرفصل در تمامی بیمارستان های کشور استقرار‬ ‫یافته و ساالنه مورد ارزیابی وزارت بهداشت‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬از جمله انکه ایمنی بیمار در‬ ‫بیمارستان ها و مراکز درمانی‪ ،‬یک اولویت‬ ‫استراتژیک و دارای برنامه عملیاتی تفصیلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫برزوئیان ادامه داد‪ :‬هیات مدیره بیمارستان ها‬ ‫به منظور ارتقا فرهنگ و شناسایی خطرات‬ ‫موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت‬ ‫ارتقا فرصت های مدیریتی‪ ،‬یکی از مدیران‬ ‫میانی بیمارستان را به عنوان هماهنگ کننده‬ ‫فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر‪،‬‬ ‫منصوب می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پزشک قبل از انجام هر گونه اقدام‬ ‫درمانی (تشخیصی و تهاجمی تمامی خطرات)‪،‬‬ ‫منافع و عوارض جانبی و احتمالی پروسیجر‬ ‫را به بیمار توضیح می دهد‪ .‬همچنین‪ ،‬قبل از‬ ‫انجام هر گونه پروسیجر درمانی‪ ،‬تشخیصی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی و تجویز دارو‪ ،‬یا ترانسفرزیون خونی‬ ‫و فراورده های خونی تمامی بیماران به ویژه‬ ‫گروه های در معرض خطر از جمله هزاران بیمار‬ ‫دچار اختالالت هوشیاری و یا سالمندان‪ ،‬حداقل‬ ‫با دو شناسه شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ‬ ‫تولد‪ ،‬شناسایی و مورد تایید قرار می گیرند‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد ایمنی بیمار و سوپروایزر کنترل‬ ‫عفونت بیمارستان چشم پزشکی‪ ،‬با عنوان این‬ ‫مطلب که بیمارستان ها الزام به داشتن برنامه‬ ‫پیشگیری و کنترل عفونت مشتمل بر چارت‬ ‫سازمانی‪ ،‬برنامه عملیاتی و راهنماهای بالینی‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بیمارستان ما‪ ،‬راهنمای بالینی‬ ‫معتبر از جمله راهنمای سازمان جهانی بهداشت‬ ‫را در زمینه خون و فراورده های خونی ایمن‪،‬‬ ‫اجرا می نماید‪.‬‬ ‫سیدحمید جمال الدینی عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه و کارشناس سیاستگذاری حوزه‬ ‫سالمت‪ ،‬با تاکید بر اهمیت شاخص های ایمنی‬ ‫بیمار در بیمارستان ها‪ ،‬افزود‪ ۱۹ :‬محور برای‬ ‫اعتباربخشی بیمارستان ها وجود دارد که یکی از‬ ‫این شاخص ها‪ ،‬ایمنی بیمارستانی است و ایمنی‬ ‫بیمار‪ ،‬زیر شاخه ان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت ایجاد دبیرخانه و جشنواره ایمنی‬ ‫بیمار در سطح ملی تاکید کرد و گفت‪ :‬با برگزاری‬ ‫چنین جشنواره ای‪ ،‬می توان مراکز درمانی را به‬ ‫خودارزیابی وا داشت تا از این طریق به معرفی‬ ‫افراد موثر و تجارب انها در موضوع ایمنی بیمار‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫جمال الدینی ادامه داد‪ :‬استفاده از ظرفیت های‬ ‫دانش بنیان و فناور برای افزایش ایمنی بیمار‪،‬‬ ‫یکی دیگر از نکاتی است که می توان در این‬ ‫جشنواره به ان توجه داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روز جهانی ایمنی‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫روز می توان به شکل نمادین از بیمارستان هایی‬ ‫که ایمنی را باالتر از حداقل های استاندارد‬ ‫رعایت می کنند‪ ،‬تقدیر کرد تا انگیزه ای برای‬ ‫ارتقای شاخص های ایمنی بیمار در حوزه های‬ ‫مختلف‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫کارشناس سیاستگذاری حوزه سالمت‪ ،‬به ارتباط‬ ‫مقوله ایمنی بیمار و توریسم درمانی اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬توجه به ایمنی بیمار در بیمارستان ها‪،‬‬ ‫می تواند به گسترش و توسعه توریسم درمانی در‬ ‫کشور منجر شود‪.‬‬ ‫جمال الدینی همچنین به موضوع استفاده از‬ ‫ظرفیت هوش مصنوعی در برگزاری جشنواره‬ ‫ملی ایمنی بیمار اشاره کرد و گفت‪ :‬استفاده‬ ‫از هوش مصنوعی می توان به کاهش عوارض‬ ‫جانبی برخی داروها کمک کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محققان در جهان‪ ،‬ابزاری برای‬ ‫محاسبه اثرات مضر داروها با استفاده از هوش‬ ‫مصنوعی ایجاد کرده اند‪ .‬این ابزار از پردازش‬ ‫زبان طبیعی استفاده می کند که روشی از هوش‬ ‫مصنوعی‪ ،‬و تجزیه و تحلیل ساختار شیمیایی‬ ‫برای شناسایی داروهایی است که اثر انتی‬ ‫کولینرژیک دارند‪.‬‬ ‫این کارشناس سیاستگذاری حوزه سالمت‪ ،‬توجه‬ ‫به دو مقوله توریسم درمانی و استفاده از ظرفیت‬ ‫هوش مصنوعی را در برگزاری جشنواره ملی‬ ‫ایمنی بیمار مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬ارتقای‬ ‫ایمنی بیمار در بیمارستان ها‪ ،‬منجر به توسعه‬ ‫توریسم درمانی و بهره مندی از ظرفیت هوش‬ ‫مصنوعی خواهد شد‪.‬‬ ‫تغییر رنگ نقشه کرونایی کشور‬ ‫رنگ بندی نقشه کرونایی کشور دوباره تغییر کرد و بر تعداد‬ ‫شهرهای ابی رنگ افزوده شد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا روز‬ ‫جمعه ‪ ۲۵‬شهریور ‪ ،۱۴۰۱‬نقشه کرونایی کشور از رنگ قرمز پاک‬ ‫بود و فقط ‪ ۳۵‬شهرستان در وضعیت نارنجی‪ ۳۴۲ ،‬شهرستان‬ ‫در وضعیت زرد و ‪ ۷۱‬شهرستان در وضعیت ابی قرار داشتند‪.‬بر‬ ‫اساس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬نقشه کرونایی کشور بار دیگر دچار‬ ‫تغییر شد و بر تعداد شهرهای ابی رنگ افزوده شد‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬در حال حاضر فقط ‪ ۲۰‬شهر در وضعیت نارنجی‬ ‫قرار دارند‪ .‬همچنین‪ ۲۵۷ ،‬شهر زرد رنگ و ‪ ۱۷۱‬شهر ابی شدند‪.‬‬ ‫در یک هفته گذشته تعداد شهرهای ابی رنگ از ‪ ۷۱‬شهر به‬ ‫‪ ۱۷۱‬شهر افزایش یافته است‪.‬شهر تهران نیز در وضعیت ابی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫لثه های ناسالم احتمال ابتال‬ ‫به زوال عقل را افزایش می دهد‬ ‫یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیماری لثه اثرات گسترده‬ ‫ای دارد و ممکن است احتمال ابتال به زوال عقل را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت‪ ،‬در بررسی ‪۴۷‬‬ ‫مطالعه قبلی منتشر شده‪ ،‬محققان فنالند دریافتند که از دست‬ ‫دادن دندان‪ ،‬حفره های عمیق اطراف دندان در لثه‪ ،‬یا از دست‬ ‫دادن استخوان در حفره دندان با ‪ ۲۱‬درصد بیشتر خطر زوال‬ ‫عقل و ‪ ۲۳‬درصد بیشتر خطر ابتالء به زوال شناختی خفیف تر‬ ‫مرتبط است‪.‬‬ ‫بر اساس این مطالعه‪ ،‬از دست دادن دندان که نشانگر بیماری لثه‬ ‫یا پریودنتال است با ‪ ۲۳‬درصد بیشتر خطر زوال شناختی (ذهنی)‬ ‫و ‪ ۱۳‬درصد بیشتر خطر زوال عقل مرتبط است‪.‬‬ ‫«سام اشر»‪ ،‬محقق ارشد از موسسه دندانپزشکی دانشگاه فنالند‬ ‫شرقی گفت‪« :‬به نظر می رسد حفظ سالمت پریودنتال‪ ،‬از جمله‬ ‫حفظ دندان های طبیعی سالم‪ ،‬در زمینه پیشگیری از زوال‬ ‫شناختی و زوال عقل نیز مهم باشد‪».‬‬ ‫اشر خاطرنشان کرد که این مطالعه نمی تواند ثابت کند که‬ ‫مشکالت لثه واقعاً باعث زوال عقل می شود‪ .‬او گفت‪« :‬با این حال‪،‬‬ ‫پیشگیری و درمان بیماری های پریودنتال به ویژه در افراد مسن‬ ‫که در معرض خطر ابتالء به زوال عقل هستند بسیار مهم است‪».‬‬ ‫اشر گفت‪« :‬نتایج ما همچنین بر اهمیت مراقبت از سالمت دهان‬ ‫در افرادی که قب ً‬ ‫ال درجاتی از زوال شناختی یا زوال عقل دارند‬ ‫تاکید می کند‪».‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از جمعیت بزرگسال‬ ‫جهان به التهاب لثه موسوم به پریودنتیت مبتال هستند‪ .‬در موارد‬ ‫شدید‪ ،‬این وضعیت منجر به از دست دادن دندان می شود و‬ ‫تحقیقات قبلی ان را با بیماری قلبی و دیابت مرتبط دانسته اند‪.‬‬ ‫شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد به نوعی التهاب‬ ‫سیستمیک و التهاب مغز با هم مرتبط هستند‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬بیماری پریودنتال‪ ،‬بیماری های ویروسی‬ ‫سیستمیک‪ ،‬از جمله تبخال‪ ،‬کووید ‪ ۱۹‬و سندرم روده التهابی‪،‬‬ ‫می توانند باعث التهاب مغز شوند‪.‬‬ ‫محققان می گویند‪« :‬این ارتباطات لزوماً شامل تهاجم مستقیم‬ ‫میکروب ها به مغز نمی شود‪ ،‬اما ما هنوز در مورد مبنای مولکولی‬ ‫این که چگونه التهاب سیستمیک التهاب مغز را تشدید می کند‪،‬‬ ‫درک نسبتاً کمی داریم‪».‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1462

روزنامه سپهرایرانیان 1462

شماره : 1462
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه سپهرایرانیان 1461

روزنامه سپهرایرانیان 1461

شماره : 1461
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه سپهرایرانیان 1460

روزنامه سپهرایرانیان 1460

شماره : 1460
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه سپهرایرانیان 1459

روزنامه سپهرایرانیان 1459

شماره : 1459
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه سپهرایرانیان 1458

روزنامه سپهرایرانیان 1458

شماره : 1458
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه سپهرایرانیان 1457

روزنامه سپهرایرانیان 1457

شماره : 1457
تاریخ : 1401/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!