روزنامه سپهرایرانیان شماره 1375 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1375

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1375

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1375

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪11 august 2022‬‬ ‫تجارت ‪ ۱۰۲‬میلیارد‬ ‫پرداخت حقوق‬ ‫دالری کشور‬ ‫پرستاران همراه‬ ‫با کارانه از ماه اینده‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬مرداد ‪1401‬‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1375‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫روند مرگ دریاچه ارومیه‬ ‫متوقف نشده است‬ ‫سرمقاله‬ ‫سپهرایرانیان گزرش می دهد‪:‬‬ ‫توانایی رویاپردازی را فراموش کرده ایم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رویا پردازی تفکری است که از کودکی هر فردی را دنبال می کند و انسان ها همواره با رویا پردازی و‬ ‫دیدن رویاهای خود در تخیل زندگی ارمانی را حتی در تخیل برای خود ترسیم می کنند‪.‬‬ ‫رویاهایی شیرین که موجب می شود تا برای ساعاتی بخشی از دغدغه و مشکالت زندگی واقعی را به‬ ‫فراموشی سپرده و با تمام ان چیزی که دوست داریم زندگی کنیم‪.‬این در حالی است که با توجه به‬ ‫ماشینی شدن زندگی امروز و البته باال رفتن حسن ناامنی و ناامیدی‪ ،‬ترس از رویا پردازی‪...‬‬ ‫جهان مدرن بدون رعایت‬ ‫استانداردها شکل نمی گیرد‬ ‫موضوع تسهیل ورود گردشگران‬ ‫عراقی به کشور بررسی شد‬ ‫ارفاق در حق محکوم امنیتی‬ ‫ظلم به دیگران است‬ ‫‪4‬‬ ‫طال ‪ ،‬روند صعودی‬ ‫دو روزه خود را شکست‬ ‫ایت اله رییسی‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم عقب ماندگی‬ ‫در حوزه هوا و فضا را جبران می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫اغاز طرح جامع‬ ‫افزایش ‪٣٦‬‬ ‫شمالی‬ ‫شاهین نسبت‬ ‫در سه بندر‬ ‫استان بوشهر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بسترهای الزم‬ ‫برای ارائه فیبر‬ ‫درصدی تولید‬ ‫به سال گذشته‬ ‫نوری درالبرز‬ ‫‪5‬‬ ‫اماده است‬ ‫اگهـی مزایده عمومی‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 49‬مورخ ‪1401 / 05 / 10‬‬ ‫شورای اسالمی شهرهشترودبهره برداری از جایگاه ‪ CNG‬شهرداری هشترود واقع‬ ‫در قویون قشالقی را با مبلغ پایه ‪ 2 / 700 / 000 / 000‬ریالبه مدت یکسال شمسی‬ ‫رابصورت اجاره واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده را محقق سازند ‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬واریزتضمین شرکت در در مزایده معادل ‪ 10‬درصد مبلغ پیشنهادی به شماره‬ ‫حساب سپرده ‪ 3100001816008‬شهرداری هشترود نزد بانک ملی و یا ضمانت نامه‬ ‫معتبر بانکی ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬شهرداری به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬در صورتی که برنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‬ ‫سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 5‬هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫مواعد زمانی ‪:‬‬ ‫مهلت بازدید از جایگاه ازتاریخ ‪ 1401 / 05 / 15‬لغایت ‪1401 / 06 / 05‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از تاریخ ‪ 1401 / 05 / 13‬لغایت ‪1401 / 06 / 05‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ ‪ 1401 / 05 / 13‬لغایت ‪1401 / 06 / 16‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات ‪ 1401 / 06 / 17 :‬ساعت ‪12‬‬ ‫زمان اعالم برنده مزایده ‪ 1401 / 06 / 19 :‬ساعت ‪12‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت اول‪1401 / 05 / 13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت دوم ‪1401 / 05 / 20 :‬‬ ‫مهدی پورصادق‬ ‫شهردار هشترود‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه* ‪ 20‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1375‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران از شناسنامه دارکردن‬ ‫میو ه هایی خبر داد که به میادین میوه و تره بار پایتخت وارد می شود‪.‬‬ ‫ایوب فصاحت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت‪:‬دو تا‬ ‫سه ماه اینده ‪ ۵‬محصول سازمان میادین شناسنامه دار می شود‪ .‬این محصوالت‬ ‫به طور مستقیم از کشاورزان خریداری و با سود کمتر در میادین میوه و تره بار‬ ‫لوله اصلی انتقال اب از خط ابرسانی کازرون‬ ‫به شبکه بوشهر پس از ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫تالش شبانه روزی تعمیر و راه اندازی شد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشهر از بازسازی و‬ ‫راه اندازی لوله اصلی انتقال‬ ‫اب از خط ابرسانی کازرون به‬ ‫شبکه بوشهر خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫عملیات تعمیر خط ابرسانی‬ ‫لوله فوالدی یاد شده به قطر‬ ‫‪ ۱۰۵۰‬میلیمتر‪ ،‬ورودی شهر بوشهر با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫ابوالحسن عالی با بیان اینکه کارکنان شرکت اب و فاضالب‬ ‫در تمام شبانه روز در خدمات رسانی به مردم از هیچ کوششی‬ ‫فروگذاری نمی کنند گفت‪ :‬یکی از خطوط انتقال اب در‬ ‫ورودی شهر بوشهر از خط ابرسانی کازرون دچار مشکل‬ ‫شد که تیم اتفاقات این شرکت با تالش بی وقفه و بدون‬ ‫قطعی اب در شهر نسبت به تعمیر و مرمت ان اقدام کردند‪.‬‬ ‫وی با قدردانی همراهی مشترکین از انان خواست در مدیریت‬ ‫مصرف اب برای جلوگیری از تنش و بحران اب همکاری های‬ ‫خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫اغاز طرح جامع در سه بندر‬ ‫شمالی استان بوشهر‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫بوشهر از اغاز اجرای طرح جامع‬ ‫سه بندر شمالی این استان شامل‬ ‫دیلم‪ ،‬گناوه و ریگ در راستای‬ ‫تثبیت معیشت و اشتغال مردم این‬ ‫بنادر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‪ ،‬محمد شکیبی نسب روز‬ ‫پنجشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا اظهار کرد‪ :‬به موازات‬ ‫بنادر شمالی‪ ،‬این طرح در سایر بنادر کوچک مناطق جنوبی‬ ‫استان بوشهر نیز در دستور کار قرار گرفته و اکنون کار مطالعات‬ ‫ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬به واسطه تاثیرگذاری باالی بنادر کوچک در‬ ‫اقتصاد و معیشت بندرنشینان‪ ،‬توسعه انها در اولویت راهبردی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شکیبی نسب ادامه داد‪ :‬طرح جامع بنادر شمالی استان بوشهر‬ ‫در سه بازه زمانی پنج ساله پیش بینی شده و امیدواریم سال‬ ‫پایان طرح بنادر دیلم‪ ،‬گناوه و ریگ اغازگر تجارت منطقه ای به‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس باشند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در این راستا اکنون پیمانکار پروژه الیروبی کانال‬ ‫دسترسی بندر ریگ انتخاب شده و عملیات الیروبی این کانال‬ ‫همزمان با هفته دولت کلید می خورد‪.‬‬ ‫شکیبی نسب ادامه داد‪ :‬عملیات الیروبی کانال بندر گناوه با‬ ‫هدف تسهیل در ورود شناورهای تا پنج هزار تن و بندر دیلم تا‬ ‫یکهزار تن‪ ،‬اکنون مراحل مقدماتی خود را طی می‪‎‬کند و پیش‬ ‫بینی شده تا چند ماه اینده مقدمات ان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬با پیگیری های انجام شده در حوزه بنادر شمالی‬ ‫رویه ترانزیت خارجی نیز در بندر گناوه برقرار شده است که این‬ ‫موضوع نویدبخش رونق روزافزون این بندر مهم و تجاری است‪.‬‬ ‫شکیبی نسب در ارتباط با بنادر جنوبی استان بوشهر نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای این بنادر طرح های ویژه ای در دستور کار است که با‬ ‫توجه به در پیش بودن جام جهانی فوتبال در کشور قطر‪ ،‬تمرکز‬ ‫ویژه ای بر بندر دیر بواسطه نزدیکی این بندر با کشور میزبان جام‬ ‫جهانی معطوف شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این بندر به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی مورد‬ ‫توجه ویژه کشور قطر است که در همین راستا و با هدف تسهیل‬ ‫صادرات نسبت به نصب دستگاه ایکسری و محوطه سازی به‬ ‫مساحت سه هکتار اقدام شده است‪.‬‬ ‫شکیبی نسب افزود‪ :‬همچنین برای این بندر احداث چهار پست‬ ‫اسکله رمپ پیش بینی شده که عملیات اجرایی ان بزودی اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫علی قاسم پور رییس شورای اسالمی‬ ‫شهر کرج شد‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪-‬محمد سعیدی‪ -‬علی قاسم‬ ‫پور با بیشترین رای اعضای شورای اسالمی شهر کرج به عنوان‬ ‫رییس این شورا انتخاب شد‪ .‬ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای‬ ‫اسالمی شهر کرج برای فعالیت در سال دوم دوره چهار ساله‬ ‫مشخص و “علی قاسم پور” با کسب بیشترین ارای نمایندگان‬ ‫مردم به عنوان رئیس پارلمان شهری این کالنشهر انتخاب شد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج برای فعالیت در سال دوم دوره چهار ساله که عصر امروز‬ ‫طی انتخابات داخلی مشخص گردید‪ ،‬بدین شرح است‪ :‬علی‬ ‫قاسم پور (رئیس)‪ ،‬عمار ایزدیار (سخنگو و نایب رئیس)‪ ،‬فاطمه‬ ‫منعمی (دبیر اول)‪ ،‬مریم قهرمانی (دبیر دوم) و علی ذبیحی‬ ‫(خزانه دار)‪.‬‬ ‫علی قاسم پور عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر کرج پس‬ ‫از پایان برگزاری انتخابات‪ ،‬با حضور در جمع اصحاب رسانه بیان‬ ‫کرد‪ :‬امید است با عنایت خداوند و با همدلی و همراهی یکدیگر‬ ‫بتوانیم در سال پیش رو بهترین اقدامات را در شهر به انجام‬ ‫رسانیم تا رضایت خداوند منان و شهروندان عزیز را به همراه‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬بر خود واجب میدانم از زحمات‬ ‫هیئت رئیسه سابق شورای اسالمی شهر نهایت تشکر را داشته‬ ‫و از زحمات سایر اعضای فرهیخته و پر تالش شورای شهر که‬ ‫همکاری ارزشمندی را در راستای خدمت به مردم و مجموعه‬ ‫مدیریت شهری داشته اند‪ ،‬قدردانی نمایم‪.‬‬ ‫اغاز عرضه محصوالت شناسنامه دار در میادین تره بار‬ ‫توزیع می شود‪.‬مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران افزود‪ :‬طبق‬ ‫وعد ه ای که دادیم تا سه سال اینده یعنی سال ‪ ۱۴۰۳‬همه محصوالت ورودی به‬ ‫میادین شناسنامه دار می شوند و اکنون این کار را اغاز کرده ایم و ‪ ۵‬محصول در‬ ‫ابتدای کار شناسنامه دار می شوند و این کار در ادامه خرید مستقیم محصوالت از‬ ‫کشاورزان وحذف دالالن است‪.‬‬ ‫یک کارشناس اقتصادی در گفت وگوی‬ ‫اختصاصی با سیده طناز جعفری خبرنگار‬ ‫سرویس اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان‬ ‫گفت‪ :‬حذف ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی‬ ‫دولت سیاست درست و به جایی بود‪.‬‬ ‫«علی افضلی» افزود‪ :‬حذف ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫شوک در سمت عرضه بود‪ ،‬زیرا با حذف ان‪،‬‬ ‫تقاضا برای خرید کاال در بازار افزایش پیدا نکرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در چنین شرایطی از لحاظ‬ ‫تئوریکی تورم ادامه پیدا نمی کند و صرفاً شوک‬ ‫در سطح قیمت ها ایجاد می شود که کاهش‬ ‫تورم ماهانه تیرماه نیز موید این موضوع است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عدم تداوم تورم بعد از حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اقتصاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به لحاظ‬ ‫تئوریکی دو نکته درباره افزایش قیمت ها بعد‬ ‫از حذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ تورم سطحی‬ ‫قیمت ها و رشد انها‪ .‬تورم در سطح قیمت ها‬ ‫خیلی تاثیر گذار و مهم نیست‪ ،‬اما در مقابل‬ ‫رشد قیمت ها دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که شوک های اقتصادی مانند‬ ‫حذف ارز دولتی ایجاد می شوند‪ ،‬سطح قیمت‬ ‫کاالها باال می رود اما رشد انها ادامه پیدا‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی اضافه کرد‪ :‬شوک های‬ ‫اقتصادی در سمت عرضه کاالها به طور معمول‬ ‫ایوب فصاحت همچنین از افتتاح ازمایشگاه سالمت غذایی در مجموعه میدان‬ ‫مرکزی تره بار در اینده نزدیک خبرداد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران گفت‪:‬در این ازمایشگاه‬ ‫تخصصی سموم به کار رفته در محصوالت کشاورزی ارزیابی و طبق نمونه بردار ی از‬ ‫این پس از ورود محصوالت مضر و سمی به میادین جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫در گفتگو با سپهر ایرانیان‪:‬‬ ‫حذف ارز ‪ 4200‬تومانی سیاست درستی بود‬ ‫ماندگار نیستند‪ ،‬بلکه در بخش تقاضا پایدار‬ ‫می مانند؛ این در حالی است که حذف ارز دولتی‪،‬‬ ‫شوک در سمت عرضه بود‪ ،‬زیرا با حذف ان‪،‬‬ ‫تقاضا برای خرید کاال در بازار افزایش پیدا نکرد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه‬ ‫پیدا نمی کند و صرفاً شوک در سطح قیمت ها‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫افضلی با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی از‬ ‫کاالهای اساسی سیاست درستی بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون به واسطه حذف ارز دولتی نرخ بعضی‬ ‫از کاالها افزایش پیدا کرده و در قدرت خرید‬ ‫مردم تاثیر گذاشته است و نمی توان این موضوع‬ ‫را کتمان کرد اما اگر این سیاست حذف نمی شد‬ ‫و همچنان ادامه پیدا می کرد در اینده اقتصاد‬ ‫کشور به شدت دچار مشکل می شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاست ارز دولتی باعث به‬ ‫هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬هنوز امارهای رسمی از میزان صرفه جویی‬ ‫در منابع ارزی عنوان نشده است‪ ،‬اما شواهد‬ ‫حاکی از این است که تقاضای ارز برای واردات‬ ‫کاالهای اساسی کاهش پیدا کرده است‪ ،‬زیرا تا‬ ‫قبل از حذف این سیاست بخشی از کاالهای‬ ‫اساسی با ارز ترجیحی به کشور وارد می شدند‪،‬‬ ‫اما به مقصد کشورهای همسایه صادر می شدند‬ ‫ولی حاال صادرات این کاالها کاهش داشته اند‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی درباره تخصیص یارانه‬ ‫دولتی برای حمایت از اقشار مختلف مردم در‬ ‫ازای حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بیان کرد‪ :‬با حذف‬ ‫این سیاست یارانه به طور مستقیم به مردم داده‬ ‫می شود‪ ،‬زیرا هرچقدر یارانه به انتهای زنجیره‬ ‫مصرف نزدیک شود‪ ،‬کارایی و عدالت بیشتری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫افضلی تاکید کرد‪ :‬در گذشته یارانه در زنجیره‬ ‫مصرف به افراد مختلفی داده می شد که یا‬ ‫کارایی خود را از دست می داد و یا به صورت‬ ‫رانت جذب می شد و به درنهایت به مصرف کننده‬ ‫نهایی نمی رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نحوه تخصیص یارانه به اقشار‬ ‫مختلف مردم گفت‪ :‬هنوز تصمیم قطعی برای‬ ‫پرداخت یارانه نقدی یا کاالیی در دولت گرفته‬ ‫نشده است و هر کدام از این روش ها دارای‬ ‫موافقان و مخالفانی است‪ ،‬زیرا هر کدام از این‬ ‫روش ها دارای مباحث مختلف اجرایی هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫بنده موافق پرداخت یارانه نقدی هستم‪ ،‬زیرا‬ ‫مصرف کننده یارانه نقدی را صرف کاالهای‬ ‫موردنیاز خود و به هر اندازه ای که الزم دارد‪،‬‬ ‫می کند‪   .‬‬ ‫افضلی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کاالهای‬ ‫اساسی بیان کرد‪ :‬به علت بروز خشکسالی ها و‬ ‫جنگ میان روسیه و اوکراین قیمت های جهانی‬ ‫مواد غذایی رشد ‪ ۳۰‬درصدی داشته است‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی اگر قرار بود به میزان قبل ارز‬ ‫دولتی به واردات کاالهای اساسی اختصاص داده‬ ‫می شد‪ ،‬منابع ارزی بیشتری صرف می شد‪.‬‬ ‫کسری بودجه دولت یکی از مشکالت‬ ‫اصلی اقتصادی کشور است‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ان شرایط تداوم پیدا می کرد‬ ‫دولت مجبور بود مابه التفاوت ارز دولتی با ارز‬ ‫نیمایی را از بازار تامین کند که این موضوع به‬ ‫کسری بودجه دولت منجر می شد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی اظهار کرد‪ :‬کسری‬ ‫بودجه دولت یکی از مشکالت اصلی اقتصادی‬ ‫کشور است که منجر به افزایش پایه پولی و‬ ‫درنتیجه تورم در کشور می شود؛ بنابراین با‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی جلوی کسری بیشتر‬ ‫بودجه کشور گرفته شد‪.‬‬ ‫اعتباری برای جبران خسارت های ناشی از سیل در اختیار استان ها قرار می گیرد‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫شیوا بیک زاده‪ -‬معاون وزیر کشور و‬ ‫رییس سازمان مدیریت بحران با بیان‬ ‫اینکه اعالم امار خسارت های ناشی از‬ ‫سیل زمانبر است گفت‪ :‬اما برای جبران‬ ‫بخشی از خسارت های وارده مبلغی به‬ ‫صورت براورد اولیه و فوری در نشست‬ ‫هیات دولت تصویب می شود و در اختیار‬ ‫استانها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمدحسن نامی افزود‪ :‬خسارت های‬ ‫ناشی از سیالب در کشور در حال ارزیابی‬ ‫کارشناسی است و تکمیل ان ‪ ۲‬هفته‬ ‫زمان می برد از همین رو نمی توان تا زمانی‬ ‫که خسارت ها به صورت واقعی ارزیابی‬ ‫شود‪ ،‬اماری در این خصوص اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدیریت بحران فرم هایی‬ ‫دارد که بر اساس ان خسارت در هر یک‬ ‫از بخش های کشاورزی‪ ،‬راه ها‪ ،‬واحدهای‬ ‫مسکونی‪ ،‬زیرساخت ها و سایر بخش ها به‬ ‫طور دقیق نوشته می شود تا حقی از کسی‬ ‫ضایع نشود‪ .‬نامی همچنین مدیریت بحران‬ ‫سیالب در چهارمحال و بختیاری را مطلوب‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪ :‬بهترین نوع مدیریت‬ ‫بحران سیالب را در این استان شاهد بودیم‬ ‫که نمونه ای برای دیگر استانها است‪ .‬نامی‬ ‫در خصوص علت شکل گیری خسارت های‬ ‫جانی ناشی از سیالب نیز توضیح داد‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه اطالع رسانی بسیاری در خصوص‬ ‫پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانه ها و‬ ‫بستر مسیل ها انجام شده بود اما برخی‬ ‫نسبت به این هشدار بی توجه بودند که در‬ ‫برخی از این حوادث اگر کمک نیروهای‬ ‫مردمی و امدادی نبود خسارت های جانی‬ ‫گسترده تری شکل می گرفت‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این سوال که مدیریت بحران در کشور‬ ‫با کمبود تجهیزات روبروست یا خیر‪ ،‬چنین‬ ‫توضیح داد‪ :‬تجهیزات و امکانات بخش دولتی‬ ‫و خصوصی برای مدیریت حوادث طبیعی‬ ‫نظیر سیالب کافی است و جوابگوی نیازها‬ ‫است اما باید به موقع به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت‬ ‫بحران افزود‪ :‬بانک اطالعاتی از تجهیزات و‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬شیما‬ ‫توکلی افشاری‪ -‬موضوع دریاچه ارومیه و‬ ‫خشک شدن ان به جرات می توان گفت به‬ ‫یکی از مهم ترین موضوعات در چند ساله‬ ‫گذشته در کشور تبدیل شده‪ ،‬موضوعی‬ ‫که برای مقابله با خشک شدن این دریاچه‬ ‫راهکارهای زیادی اندیشیده شد اما در‬ ‫واقع می توان گفت تا احیای مجدد دریاچه‬ ‫ارومیه که اثرات مخرب ان بخش های‬ ‫زیادی از شمال غرب کشور و حتی تهران‬ ‫را نیز در بر می گیرد راه زیادی مانده است‪.‬‬ ‫در واقع اقدامات انجام شده از سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬برای احیای دریاچه ارومیه یا در راستای‬‫نتایج مطالعات و پایان نامه ها نبوده و یا ان قدر‬ ‫به مسایل حاشیه ای و راهکارهای نادرست (تونل‬ ‫سد کانی سیب) پرداخته که نه تنها مشکالت‬ ‫منطقه کاهش نیافته و روند مرگ دریاچه متوقف‬ ‫نشده بلکه به سرعت ان نیز افزوده شده است‪.‬‬ ‫وضعیت خشکسالی و کم ابی در ایران به حدی‬ ‫رسیده که دریاچه ها نیز در حال خشک شدن‬ ‫هستند‪ .‬این وضعیت از دریاچه ارومیه‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫دریاچه داخلی کشور نیز مستثنی نبوده و به‬ ‫شکل جدی ان را هم تحت الشعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫به گفته بسیاری از کارشناسان تبعات خشک‬ ‫شدن این دریاچه فقط به خود منطقه بازنگشته‬ ‫و اثار مخرب ان می تواند به طور جدی‬ ‫بخش های زیادی از شمال غرب کشور و حتی‬ ‫تهران را نیز تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناسان از ان جا که اب این‬ ‫دریاچه به شدت شور و نمک فراوانی دارد‪،‬‬ ‫خشک شدن ان موجب تشکیل سطوح بسیار‬ ‫زیادی از نمک شده که با کوچک ترین باد‪،‬‬ ‫می تواندحجم زیادی از ان را جابه جا کرده و‬ ‫زمین های کشاورزی و مسکونی اطراف را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده و حتی خالی از سکنه نماید‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که موارد یاد شده تنها بخشی‬ ‫از تبعات خشکسالی کامل این دریاچه است‬ ‫و تبعات اجتماعی ان می تواند بسیار بیشتر و‬ ‫قابل توجه تر هم باشد‪ .‬بروز همین وضع حساس‬ ‫دریاچه بود که ستادی برای احیای ان تشکیل‬ ‫و برنامه هایی برای احیای ان در نظر گرفته‬ ‫شد‪ .‬این ستاد که از سال ‪ ۱۳۹۳‬تشکیل شده‬ ‫تاکنون مشغول اجرای برنامه هایی برای احیای‬ ‫این دریاچه شده است‪ .‬اما باوجود این تالش ها‪،‬‬ ‫نتیجه به دست امده با ماهیت فعالیت این ستاد‬ ‫همخوانی نداشته و همین امر علت تشکیل این‬ ‫ستاد را به شدت زیر سوال می برد‪ .‬یعنی در‬ ‫فاصله کمتر از ‪ ۱۰‬سال و صرف هزینه های‬ ‫هنگفت‪ ،‬نه تنها در شرایط وخیم دریاچه‬ ‫ارومیه شرایطی مساعدتری حاصل نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫وضعیت ان روز به روز بدتر شده تا جایی که‬ ‫اکنون در معرض ناپدید شدن کامل است‪.‬‬ ‫با هدف اعمال رویکردهای یکپارچه در‬ ‫مدیریت حوضه ابریز دریاچه و ارائه راهکارها‪ ،‬با‬ ‫مسئولیت «وزیر نیرو» و با حضور وزیران «جهاد‬ ‫کشاورزی»و «کشور»‪« ،‬معاون برنامه ریزی و‬ ‫نظارت راهبردی ریاست جمهوری» و «رئیس‬ ‫روند مرگ دریاچه ارومیه متوقف نشده است‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست» در تاریخ‬ ‫‪ ۲۵‬مهرماه ‪ ۱۳۹۲‬تشکیل شد تا با اتکا بر‬ ‫مطالعات انجام شده قبلی و نظر تشکل های‬ ‫مردم نهاد ذی ربط‪ ،‬راهکارهای عملیاتی‬ ‫نجات دریاچه را بررسی و نتیجه را برای‬ ‫تصمیم گیری نهایی به هیات وزیران ارائه دهد‪.‬‬ ‫پس از بررسی های کارگروه و با ارائه پیشنهادات‬ ‫نمایندگان استانی (در مجلس شورای اسالمی)‬ ‫مقرر شد تا ستاد احیای دریاچه ارومیه با‬ ‫اختیارات اصل ‪ ۱۳۸‬به ریاست «معاون اول‬ ‫رئیس جمهور» تشکیل شود‪ .‬بنابراین پیرو مصوبه‬ ‫جلسه روز چهارشنبه مورخ ‪ ۲‬بهمن ماه ‪۱۳۹۲‬‬ ‫هیات دولت‪ ،‬معاون اول وقت رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫به عنوان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و‬ ‫«عیسی کالنتری» به عنوان دبیر و مجری ستاد‬ ‫منتصب شدند‪.‬‬ ‫ستاد احیای دریاچه ارومیه‪ ،‬پس از تشکیل‪،‬‬ ‫با ایجاد یک کمیته راهبردی متشکل از‬ ‫متخصصان و صاحب نظران ملی‪ -‬منطقه ای و‬ ‫نمایندگان دستگاه های تصمیم گیر‪ ،‬به طراحی‬ ‫و ایجاد ساختار سازمانی بدنه اجرایی ستاد‬ ‫پرداخت‪ .‬شرح وظایف بخش های مختلف ستاد‬ ‫احیا و گام های اجرایی و شیوه مدیریت احیای‬ ‫دریاچه ارومیه‪ ،‬در کمیته مذکور نیز ترسیم و‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫در ساختار مذکور هم مقرر شد تا «دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف» با عنوان «دفتر برنامه ریزی‬ ‫و تلفیق» به جمع بندی مطالعات‪ ،‬جامع نگری‬ ‫و ایجاد اتفاق نظر علمی با حضور تمامی‬ ‫صاحب نظران ملی و منطقه ای بپردازد‪ .‬محور‬ ‫قرار گرفتن صاحب نظران منطقه ای‪ ،‬مشارکت‬ ‫ذی نفعان و ذی مدخالن منطقه ای و استفاده‬ ‫از کلیه ظرفیت های مطالعاتی ملی و بین المللی‬ ‫به طور گسترده در ساختار و برنامه های اجرایی‬ ‫ستاداحیایدریاچهارومیهنیزپیش بینیشد‪)۱(.‬‬ ‫اطالعات ارائه شده در وبسایت ستاد احیای‬ ‫دریاچه ارومیه حاکی است‪ :‬این ستاد تاکنون در‬ ‫‪ ۵‬بخش «سیاست گذاری» با برگزاری ‪ ۶‬وبینار‬ ‫از سال ‪« ،۱۳۹۷‬نظارت و پایش» با ‪ ۵‬طرح ‪،‬‬ ‫بخش «مطالعات» با اجرای ‪ ۱۹‬طرح بزرگ و‬ ‫تاسیس یک مرکز سنجش از دور با همکاری‬ ‫«دانشگاه صنعتی شریف»‪ ،‬بخش «فرهنگی‬ ‫اجتماعی» با ‪ ۱۹‬فعالیت مرتبط با بخش‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬بخش «پایان نامه» با انجام‬ ‫بیش از ‪ ۷‬پایان نامه و انتشار یک نشریه‪ ،‬مشغول‬ ‫به کار بوده است‪.‬‬ ‫مستندات به دست امده از این ستاد حاکی است‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنون نزدیک به ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بودجه برای انجام کارها و فعالیت های‬ ‫خود دریافت کرده که این رقم بالفاصله توسط‬ ‫ستاد احیای دریاچه ارومیه تکذیب شده و‬ ‫مبلغ اعالمی را تقریبا یک سوم رقم اعالمی‬ ‫یعنی ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۳۸‬میلیارد تومان اعالم کرد‬ ‫این ارقام نشان می دهد که از سال ‪ ۹۳‬تا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به تقریب ساالنه ‪ ۷۰۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه‬ ‫شده اما نتیجه ان خشک شدن تاالب بوده‬ ‫است‪ .‬سوای از بودجه پیشنهادی و بودجه‬ ‫دریافتی‪ ،‬میزان کار انجام شده نیز متناسب‬ ‫با اقدامات نجات این حوضه ابی نبوده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر بیشتر هزینه های انجام شده به‬ ‫جای ان که صرف دریاچه شود‪ ،‬برای مناسک‬ ‫حاشیه ای و بی اثر ان هزینه شده است‪ .‬حتی در‬ ‫رابطه با تونل ‪ ۳۶‬کیلومتری «کانی سیب» که‬ ‫قرار بود تا اب را از سد کانی سیب به دریاچه‬ ‫برساند‪ ،‬گرچه طرح ان از سال ‪ ۱۳۸۷‬ارائه و‬ ‫اجرای ان از سال ‪ ۱۳۹۴‬اغاز و در مورد ان بسیار‬ ‫مطالب مطرح شده است (‪ ،)۳‬باید گفت این طرح‬ ‫یکی از عجیب ترین اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫به عبارتی با هزینه بسیار زیادی یک سد به‬ ‫نام کانی سیب ساخته شده و به بهره برداری‬ ‫رسیده که حتی مصرف اب شرب و کشاورزی‬ ‫هم ندارد(‪ ،)۴‬بدون ان که از تبعات ان یعنی‬ ‫کاهش تراز اب دریاچه ارومیه و تسریع روند‬ ‫خشک شدن دریاچه‪ ،‬اطالعی کسب شود‪.‬‬ ‫سپس در فاز دوم برای ترمیم این خسارت‬ ‫تصمیم به ساخت تونلی ‪ ۳۶‬کیلومتری گرفته‬ ‫می شود! ساخت این تونل جدا از صرف‬ ‫هزینه های سرسام اور‪ ،‬یک ضرر محیط زیستی‬ ‫بسیار هنگفت و غیرقابل جبران به نام «خشک‬ ‫شدن تمام چشمه سارهای باالدست تونل»‬ ‫دارد‪ .‬در چنین شرایطی اب این چشمه سارها‬ ‫وارد تونل شده و دیگر بر روی زمین جاری‬ ‫نشده و در نتیجه کشاورزی و سکونت با بحران‬ ‫مواجه می شود‪ .‬کمترین تبعات ان نیز مهاجرت‬ ‫افراد از روستاهای باالدست تونل به شهرهای‬ ‫بزرگ تر و یا افزایش تقاضای کار در مناطق‬ ‫حاشیه دریاچه ارومیه و در نتیجه افزایش‬ ‫سطح کشاورزی و مصرف اب بیشتر و افزایش‬ ‫تعداد حلقه چاه های اب در این مناطق است‪.‬‬ ‫به استناد گزارش های رسانه ای ‪ ۶۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۶۵‬حلقه چاه در حوضه ابریز دریاچه‬ ‫ارومیه وجود دارد‪ ،‬که ساالنه بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۸‬هزار متر مکعب اب از‬ ‫طریق این تعداد چاه به مصرف می رسد‪)۵(.‬‬ ‫از این تعداد نیز ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۲۹۷‬حلقه چاه‬ ‫غیرمجاز در این حوضه ابریز شناسایی شده‬ ‫است که ساالنه بیش از ‪ ۲۹۶‬هزار و ‪۸۶۵‬‬ ‫مترمکعب از اب های زیرزمینی را تخلیه‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی است که به گفته‬ ‫«کیومرث دانشجو » مدیرعامل وقت شرکت اب‬ ‫منطقه ای اذربایجان غربی‪ ،‬به دلیل بار مالی زیاد‬ ‫هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای تهیه‬ ‫و نصب کنتورهای هوشمند غیرممکن بوده و‬ ‫فرایند تجهیز با کندی پیش می رود‪ ،‬به طوری‬ ‫که در سال ‪ ۹۷‬تنها ‪ ۹۱‬دستگاه کنتور حجمی‬ ‫هوشمند و در کل ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۱۴‬دستگاه در‬ ‫استان خریداری و نصب شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی بیشترین تعداد چاه های غیر‬ ‫مجاز حفر شده در ارومیه و بخش مرکزی‬ ‫استان قرار دارد که نتیجه ان برداشت‬ ‫باالی غیر مجاز اب و افت مستمر سطح اب‬ ‫زیرزمینی در محدوده دشت ارومیه است‪)۶(.‬‬ ‫این امار و ارقام نشان می دهد که میزان برداشت‬ ‫امکانات تمامی استانها در اختیار داریم که‬ ‫نشان می دهد در هریک از استانها چه میزان‬ ‫تجهیزات در بخش دولتی و همچنین بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬کارخانه ها و معادن وجود دارد‬ ‫از همین رو اطالعات این سامانه گویای‬ ‫ان است که در این رابطه کمبودی نداریم‪.‬‬ ‫نامی ادامه داد‪ :‬به تازگی نیز مقرر شده تا‬ ‫از سوی وزارت کشور تجهیزاتی در اختیار‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها قرار داده شود تا‬ ‫سرعت عمل در مهار حوادث افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با این وجود به نظر می رسد‬ ‫شهرداری ها به تجهیزات بیشتری نیاز داشته‬ ‫باشند که تامین این تجهیزات در برنامه های‬ ‫سازمان مدیریت بحران قرار دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ن و القلم و ما یسطرون‬ ‫تقارن روز خبرنگار با عاشورای‬ ‫حسینی (به عنوان یک نهضت تبلیغی‬ ‫و عالم ساز)‪ ،‬حامل پیام مهمی برای‬ ‫اهالی رسانه و فرهنگ است‪.‬‬ ‫زنده نگهداشتن قیام کربال‪ ،‬نماد و‬ ‫ثمره یک پیکار تبلیغاتی و رسانه ای‬ ‫بوده که واسطه ان‪ ،‬همه ابعاد و زوایای‬ ‫زیبای نهضت امام حسین (ع) و پیام و ندای اسالم به جهانیان‬ ‫مخابره شده است‪.‬‬ ‫به واسطه تبلیغات و پیکارهای رسانه ای و تبلیغاتی مختلف‪ ،‬واقعه‬ ‫عاشورا و حماسه کربال‪ ،‬نسل به نسل منتقل شده است‪.‬با این تجربه‬ ‫و نگرش‪ ،‬در دنیای رسانه ای شده امروز هم‪،‬خبرنگاران و فعاالن‬ ‫رسانه ای می توانند با هم افزایی و روحیه جهادی‪،‬تخصص محوری‬ ‫و تولید محتوای غنی به مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه اسالمی‬ ‫و کشورشان عمل کنند‪.‬‬ ‫‪ ١٧‬مرداد سالروز شهادت خبرنگار متعهد " شهید محمود صارمی"‬ ‫‪،‬روز نکوداشت اهل قلم است که نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان‬ ‫دردهای کسانی است که فریادشان بی صداست؛ روز تکریم وقایع ‬ ‫نگارانی که حرمت قلم و اگاهی را پاس می دارند؛ انانکه خود را‬ ‫وقف رسالت خطیر اطالع رسانی در جامعه کرده اند‪.‬‬ ‫خبرنگاران چه فعاالن و قلم به دستان رسانه های سنتی و نوشتاری‬ ‫در دهه های ابتدایی و میانی قرن بیستم و چه خبرنگاران رسانه‬ ‫های اجتماعی و رسانه های نوین و نوظهور مانند سایت ها و پلتفرم‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬معدن خاطره برای نسل های مختلف هستند از‬ ‫چهره های قدیمی که عمق و شکوه انقالب ‪ 57‬و دفاع مقدس‬ ‫را روایت کردند تا نسل امروزی هایی که پیامشان سراسر امید و‬ ‫نمایانگر پیشرفت های ایران جدید مقتدر و سرافراز است‪.‬‬ ‫بدون شک‪،‬در عصر روایت سازی امروز و با شکل گیری زیست‬ ‫بوم رسانه ای جدید‪ ،‬مسئولیت فعاالن رسانه ای در ایران اسالمی‬ ‫سنگین تر از هر زمان دیگری است؛همه قدم ها و قلم ها باید برای‬ ‫پویایی‪ ،‬تحول و توسعه همه جانبه این مرز بوم به کار بیفتد تا به‬ ‫تعبیر رهبر فرزانه انقالب حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)‬ ‫و با مدد گرفتن از حضرت ولیعصر(عج)‪ ،‬به قله های پیشرفت و‬ ‫عزت برسیم‪.‬‬ ‫"صنعت پتروشیمی" که امروز با کار جهادی‪ ،‬تعهد و تخصص فرزندان‬ ‫ایران اسالمی به یک صنعت پیشرو و افتخار افرین تبدیل شده‪ ،‬یکی‬ ‫از صنایع "تحریم شکن" بوده که موجب شکست توطئه دشمنان‬ ‫و سیاست های تحریمی انها شده است؛از همراهی همه رسانه ها‬ ‫برای انعکاس زحمات سربازان این صنعت ُم ْعظم سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫اهالی قلم ورسانه روزتان مبارک؛ مانا باشید و سربلند‪...‬‬ ‫مهرداد عظیمی‬ ‫مدیر برند‪ ،‬مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫اب از سفره های اب زیرزمینی حاشیه دریاچه‬ ‫ارومیه به شدت زیاد بوده و هیچ کنترلی بر‬ ‫روی ان صورت نگرفته است؛ چرا که بودجه‬ ‫الزم برای نصب کنتور هوشمند وجود نداشته‬ ‫مجاز‬ ‫و ضمن این که بر تعداد چاه های غیر‬ ‫گفتگو‬ ‫افزوده شده و تنها با تعداد اندکی(‪ )۲۲۶‬برخورد‬ ‫جهان مدرن بدون رعایت‬ ‫قضایی صورت گرفته است‪ .‬به عبارتی اگر‬ ‫استانداردها شکل نمی گیرد‬ ‫فقط بخشی از بودجه اختصاص یافته ادعایی‬ ‫ستاد احیا دریاچه ارومیه به نصب کنتور و‬ ‫کنترل اصولی برداشت اب از حوضه دریاچه رییس سازمان ملی استاندارد ایران در‬ ‫ارومیه اختصاص می یافت‪ ،‬شاید اکنون شاهد گفت وگو اختصاصی با محمد سعیدی‬ ‫چنین وضعیتی در دریاچه ارومیه نبودیم‪ .‬خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه‬ ‫بنابر سرشماری سال ‪ ۱۳۹۵‬جمعیت دو استان سپهر ایرانیان گفت‪ :‬جهان مدرن‬ ‫اذربایجان غربی و شرقی برابر با ‪۷‬میلیون و ‪ ۱۷۴‬نمی تواند بدون رعایت استانداردها‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۱‬نفر است که این تعداد جمعیت در شکل بگیرد در واقع استانداردها‬ ‫قیاس با تعداد چاه های حفر شده نشان می دهد به نوعی در همه جنبه های زندگی‬ ‫که در این دو استان تقریبا به ازای هر ‪ ۱۱۶‬نفر‪،‬‬ ‫مدرن وجود دارد که از استانداردهای فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫یک چاه حفر شده و در حال بهره برداری است‪.‬‬ ‫تا استانداردهای کیفیت محصوالت و خدمات را شامل می شود‬ ‫بررسی ها نشان می دهد‪ ،‬اگرچه طبق بیانیه‬ ‫ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به تحقیق مهدی اسالم پناه با بیان اینکه رعایت استانداردها در تولیدات صنعتی‪،‬‬ ‫و تفحص مجلس شورای اسالمی‪ ،‬روند افول ضایعات را کاهش داده و باعث ارتقای کیفیت کاال و خدمات خواهد‬ ‫دریاچه از سال ‪ ۱۳۷۴‬اغاز شده و در اواخر شد افزود‪ :‬امروز نقش استانداردها به قدری گسترده شده که بدون‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬سرعت بسیار زیادی گرفته و بخش رعایت انها زندگی و حرکت اجتماعی به سرعت متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫عمده مشکالت ایجاد شده در رابطه با خشک وی‪ ،‬توسعه را روندی پیوسته و همیشگی دانست و گفت‪:‬‬ ‫شدن این حوضه ابی مربوط به این سال هاست‪ ،‬در این میان استانداردها در فضای پایدار همواره دستخوش‬ ‫اما می توان گفت اقدامات انجام شده از سال تغییراتی در راستای بهینه سازی خواهند بود که بی توجهی به‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۴۰۱‬یا در راستای نتایج مطالعات و ان در روند شتابان دگرگونی قرن برای صنایع از جمله صنعت‬ ‫پایان نامه ها نبوده و یا ان قدر بر مسایل حاشیه ای خودروسازی به مثابه زنگ خطری است که به گوش می رسد‪.‬‬ ‫و راهکارهای نادرست(تونل سد کانی سیب)‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه سود حاصل‬ ‫تمرکز داشته که مشکالت منطقه به طور موثر‬ ‫از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان‬ ‫کم نشده و به همین دلیل روند مرگ دریاچه نیز‬ ‫بدون اینکه توقف یابد‪ ،‬سرعت نیز گرفته است‪ .‬است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای قوانین و مقررات استاندارد‪ ،‬هزینه‬ ‫طبق بیانیه این ستاد سطح تراز روزانه اب های انبارداری و ساخت ابزاراالت کاهش می یابد‪ ،‬فرایند تولید منظم‬ ‫دریاچه ارومیه تا تاریخ ‪ ۲۴‬تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬نسبت می شود و ارایش عملکرد کارخانه ها به صورت متعادلی تنظیم می شود‪.‬‬ ‫به مدت مشابه در سال ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۴۵‬واحد دبیر شورای عالی استاندارد‪ ،‬استانداردها را جزء جدایی ناپذیر‬ ‫افزایش نشان می دهد(‪ ،)۸‬اما در واقعیت‪ ،‬نتایج زندگی و جامعه بشری دانست و گفت‪ :‬استانداردها امروزه روش های‬ ‫عملی و قابل مشاهده حاکی از ان است که علمی در تولید و خدمات را جایگزین شیوه های سنتی کرده است‪.‬‬ ‫دریاچه رو به نابودی و مرگ است‪ .‬بازی با اعداد اسالم پناه در ادامه با بیان اینکه کیفیت خواسته و میلی زودگذر و‬ ‫و ارقام شاید بر روی کاغذ زیبا به نظر رسیده و تبلیغاتی نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز نقش استانداردها به قدری‬ ‫نتایج خوبی را رقم بزند‪ ،‬اما در واقع وضعیت به گسترده شده که بدون رعایت انها زندگی و حرکت اجتماعی به‬ ‫گونه دیگری است‪ .‬نکته جالب اینجاست که در‬ ‫سرعت متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫بیانیه این ستاد امده که کارگروه نجات دریاچه‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬کیفیت زندگی با ارتقای سطح کیفیت کاال و‬ ‫ارومیه متشکل از ‪ ۷‬وزیر‪ ۲ ،‬معاون وزیر و ‪۳‬‬ ‫استاندار حوضه ابریز تشکیل شده (‪ )۹‬و این خدمات در کشور افزایش می یابد‪ ،‬به طوریکه برای برخورداری از‬ ‫درحالی است که بنابر اطالعات وبسایت ستاد یک زندگی مناسب به کارگیری استانداردها اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫احیای دریاچه ارومیه‪ ،‬تنها سه وزیر و دو معاون رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود‪ :‬این سازمان با توجه‬ ‫رییس جمهوری در این کارگروه عضویت دارند‪ .‬به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد‪ ،‬نقش حاکمیتی برای‬ ‫باید توجه داشت که حتی در سال های ‪ ۹۸‬و کنترل محصوالت دارد و در انجام وظایف خود کوتاه نمی اید‪.‬‬ ‫‪ ۹۹‬که تراز اب دریاچه باال امد بیشتر به دلیل وی با تاکید بر اینکه ازمایشگاه های همکار استاندارد‪ ،‬باید امین سازمان‬ ‫بارندگی های فراوان این سال ها بوده و درعمل ملی استاندارد و واحدهای تولیدی باشند‪ ،‬گفت‪ :‬ازمایشگاه همکار‬ ‫اقدام خاصی از سوی ستاد احیا در این زمینه استاندارد باید در رعایت معیارها و الزامات استانداردهای مربوط به‬ ‫انجام نشده بود‪ .‬در واقع احیای دریاچه ارومیه با فضاهای ازمایشگاهی و روش های ازمون التزام حداکثری داشته باشد‪.‬‬ ‫بوروکراسی اداری‪ ،‬بازی با اعداد و ارقام‪ ،‬برپایی‬ ‫اسالم پناه ادامه داد‪ :‬سازمان ملی استاندارد ایران با بهره گیری از‬ ‫مناسک و هزینه برای ان به واقعیت نمی پیوندد‬ ‫قابلیت پژوهشگاه استاندارد نیز با دقت بیشتری فعالیت های این‬ ‫‪ ،‬بلکه نیازمند اقدام همه جانبه و هماهنگ همه‬ ‫دستگاه ها و نهادهای سیاست گذار‪ ،‬اجرایی و ازمایشگاه ها را پایش خواهد کرد‪..‬‬ ‫قضایی است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫پنجشنبه* ‪ 20‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1375‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫محمد صالح عال برای درگذشت امیرهوشنگ ابتهاج نوشت‪ :‬اقای ابتهاج جان لطفا نمیرید‪ ،‬اگر هم‬ ‫اراده کرده اید عازم عالم ناز شوید‪ ،‬خواهش می کنم یواش بمیرید تا من هم فرصت داشته باشم به شما‬ ‫برسم‪.‬به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا‪ ،‬محمد صالح عال برای درگذشت امیرهوشنگ ابتهاج در متنی‬ ‫نوشت‪« :‬ساعتی پیشتر بمن خبر دادند‪ ،‬اقای ابتهاج نازنینمان‪ ،‬عازم عالم ناز شده‍ اند‪ ،‬می دانید که‬ ‫من از نان اوران شب‍ ام‪ ،‬شاید بقول یاسپرس این تواتر است‪ ،‬که دیشب همین هنگام‪ ،‬نامه ای برای‬ ‫اقای ابتهاج جان لطفا یواش بمیرید‬ ‫کنم‪ ،‬تا تو بودی دست هایت بوی گل سرخ می دادند‪ ،‬حاال که نیستی گل های سرخ بوی دستهای‬ ‫تو را میدهند‪».‬به گزارش ایرنا امیرهوشنگ ابتهاج زاده ‪ ۶‬اسفند ‪ ۱۳۰۶‬متخلص به سایه‪ ،‬شاعر و‬ ‫پژوهشگر ایرانی است که بسیاری پرداخت زبانی وی را در اشعارش به حافظ نزدیک می دانند‪ .‬از‬ ‫جمله اثار وی می توان به «نخستین نغمه ها »‪« ،‬سراب»‪« ،‬سیاه مشق»‪« ،‬زمین» و «حافظ به سعی‬ ‫سایه» اشاره کرد‪.‬‬ ‫او نویساندم‪ ،‬اقای ابتهاج جان لطفا نمیرید‪ ،‬اگر هم اراده کرده اید عازم عالم ناز شوید‪ ،‬خواهش می‬ ‫کنم یواش بمیرید تا من هم فرصت داشته باشم بشما برسم‪ ،‬شرم دارم پس از شما اینجا مانده باشم‪،‬‬ ‫زندگی تقصیر کسی نیست‪ ،‬اما دیگر برایم حوصله ی ماندن نمانده است‪ ،‬امشب خبر دادند او هم‬ ‫عازم خواب خوش شده‪ ،‬چه خوب است که شب است‪ ،‬واقعیت تاریکی را من روی شب کشیده ام‪ ،‬تا‬ ‫ستاره هایی مانند او دیده شوند‪ ،‬االن هم گرفتارم میروم گریه کنم‪ ،‬بی واژه شعر واهه جان را زمزمه‬ ‫تاکید استاندار تهران بر راه اندازی‬ ‫شبکه استانی برای تهران‬ ‫بهسازی مناطق سیل زده امام زاده داوود‬ ‫منوط به تخریب ساخت و سازها‬ ‫معماری ایرانی اسالمی‬ ‫در پوسته حرف و شعار‬ ‫استاندار تهران بر لزوم راه اندازی شبکه استانی برای تهران تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در استان تهران برای اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی نیازمند شبکه اختصاصی‬ ‫استانی هستیم‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن منصوری در پایان جلسه ستاد امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر استان تهران در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬جلسه امروز‬ ‫ستاد به ریاست امام جمعه موقت تهران حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد‬ ‫برگزار شد و دستور جلساتی را داشتیم که مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نخست گزارش عملکرد دستگاه های مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر ارائه شد و همچنین اجرای دستورالعمل و قواعد درون دستگاه های‬ ‫اجرایی در این حوزه ضمن ارائه گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بی تردید در حوزه امربه معروف و نهی از منکر باید کار را ابتدا از خود‬ ‫دستگاه ها اغاز کنیم و مصمم هستیم این کار در درون دستگاه ها اجرایی شود‪.‬‬ ‫بر همین اساس گزارشی از اصالح فرایندهای داخلی دستگاه های اجرایی ارائه‬ ‫شد‪.‬منصوری ادامه داد‪ :‬در این جلسه گزارشی نیز از اماکنی که در شهر تهران‬ ‫ساختارشکنی می کنند همچون برخی کافه ها و رستوران ها که با اهدافی خاص‬ ‫در اطراف دانشگاه ها شکل گرفته اند و ارتباط ان ها با ساختارهای بیگانه رصد‬ ‫شده‪ ،‬ارائه شد که برای ساماندهی ان ها به زودی طرحی عملیاتی اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به‬ ‫اینکه موضوع عفاف و حجاب نیز ذیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬عفاف و حجاب به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر از این پس در جلسات این ستاد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت‬ ‫و امروز نیز گزارشی در این ارتباط ارائه شد‪ .‬بی تردید این مصداق با جدیت‬ ‫پیگیری خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسئله حمایت قضایی از عامران به معروف‬ ‫نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوانیم از عامران به معروف حمایت کنیم‬ ‫و در ماه های اخیر نیز موردی وجود نداشته که این حمایت ها انجام نشده باشد‪.‬‬ ‫اطمینان می دهیم حمایت از متولیان این موضوع انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫استاندار تهران از فوت ‪ ۴۴‬نفر و خسارت ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد تومانی در کل استان تهران‬ ‫ناشی از سیل اخیر خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن منصوری در خصوص امار تلفات‬ ‫و میزان خسارت سیل در استان تهران در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬در مجموع در کل‬ ‫استان تهران ‪ ۴۴‬نفر جان خود را بر اثر وقوع سیل از دست دادند که بیشترین امار‬ ‫در امام زاده داوود با فوت ‪ ۲۳‬نفر بوده است‪ .‬البته این امار هنوز قطعی نیست چرا که‬ ‫بررسی مجددی در حال انجام است که ممکن است این امار را تغییر دهد‪.‬استاندار‬ ‫تهران افزود‪ :‬در فیروزکوه نیز امار قطعی فوت ‪ ۱۵‬نفر ناشی از سیل است که به‬ ‫خانواده همه جانباختگان تسلیت می گویم‪ .‬فرایند خدمت رسانی همچنان ادامه دارد‬ ‫و بازسازی و بهسازی منطقه اغاز شده است ولی در امام زاده داوود اقدام عملی نداریم‬ ‫چرا که عملیات امداد و نجات و جمع اوری گل و الی تمام شده‪ ،‬اما بسیاری از مغازه ها‬ ‫در بستر و حریم رودخانه ساخته شده اند‪.‬وی افزود‪ :‬تمامی مغازه هایی که در بستر و‬ ‫حریم رودخانه ساخته شده باید تخریب شود‪ .‬مقام قضایی به این مسئله ورود پیدا کرده‬ ‫و دستور تخریب را داده است‪ .‬لذا باید در کوتاه ترین زمان ممکن بستر رودخانه ازاد‬ ‫شود و با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قانونی صورت بگیرد‪ .‬در این میان برخی‬ ‫افراد متصرف هستند و زمین های دولت را تصرف کرده اند و برخی مجوزهای قانونی‬ ‫اخذ کردند که خسارت های ان ها باید جبران و حتی اگر نیاز است جابه جایی هایی‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬منصوری تاکید کرد‪ :‬در مورد سیل وظایف تک تک دستگاه های مرتبط‬ ‫مشخص شده به شکلی که ازادسازی بستر رودخانه را باید اب منطقه ای دنبال کند‪.‬‬ ‫مصمم هستیم موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده امام زاده داوود را حل کنیم‬ ‫ولی این کار با روش و اداب خودش صورت خواهد گرفت یعنی از انجام اقدامات چکشی‬ ‫خودداری خواهیم کرد تا این موضوع به بهترین شکل ممکن حل و فصل شود‪ .‬البته‬ ‫ما در دربند‪ ،‬درکه و جاجرود نیز مسائل مشابهی داریم ولی تجربه نشان داده هر کجا‬ ‫ایستاده ایم و اعمال قانون کرده ایم در وقوع حوادث‪ ،‬خسارت های کمتری دیده ایم‪.‬‬ ‫همانند دماوند که در سیل اخیر کمترین تلفات را داشت چرا که اخیرا برخوردی با‬ ‫ساخت و سازهای غیرمجاز در انجا انجام شده بود‪.‬‬ ‫سالهاست که مسئوالن از باب نگرانی در مورد بروز انواع پیامدهای مخاطره امیز‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬زیست محیطی و ‪....‬ناشی از اجرای طرح ها و پروژه های کالن و‬ ‫حتی خرد تاثیرگذار صحبت می کنند و تصمیم گرفتند که پیش از اجرای طرح های‬ ‫تاثیرگذار مطالعات انجام دهند تا تاثیرات احتمالی پیش بینی شود‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫از میان پروژه های کالن ساخت و ساز دولت "مسکن ملی" ارام ارام در حال تحقق‬ ‫است و ایرانی های بدون مسکن با امید خانه دار شدن مدام اخبار طرح مسکن ملی را‬ ‫رصد می کند‪ .‬چند میلیون مسکن قرار است برای خانه دار شدن هموطنانمان ساخته‬ ‫شود و چشم امید بسیاری به این خانه ها است‪.‬اجرای پیوست های مطالعات اجتماعی‬ ‫و فرهنگی برای این طرح ها باعث می شود تا ضمن شناسایی اثرات مثبت و منفی‬ ‫اجرای طرح ها‪ ،‬از پیامدهای منفی و زیان بار کاسته شود و در نهایت حتی برای جبران‬ ‫پیامدهای منفی که ناچارا ایجاد می شود‪ ،‬تدابیر الزم اتخاذ شده و اثار منفی طرح ها‪،‬‬ ‫موجب انواع اختالل نشود‪ .‬یک کارشناس شهری با تاکید بر اینکه پیوست اجتماعی‬ ‫یک الزام غیرقابل چشم پوشی در طراحی معماری است تاکید می کند که این پیوست ها‬ ‫جزء جدایی ناپذیر فرایند طراحی و تولید مسکن است‪ .‬عبدالرضا گلپایگانی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه دولت موظف است زمینه های الزم را برای خانه دار شدن اقشار‬ ‫مختلف مردم فراهم کند‪ ،‬می گوید‪ :‬خانه و مسکن به جایی اطالق می شود که قرار است‬ ‫در ان جریان زندگی انسان ها اتفاق بیفتد و از انجایی که زندگی انسان به موضوعات‬ ‫مختلف اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬کالبدی و ‪ ...‬مرتبط است‪ ،‬باید در ساخت مسکن به همه این‬ ‫موارد توجه کرد‪ .‬لذا پیوست اجتماعی‪ ،‬فرهنگی یا محیط زیستی‪ ،‬همان پیوست هایی‬ ‫است که برایند اعمال انها بر موضوع مسکن‪ ،‬محصول معماری خواهد شد‪ .‬گلپایگانی‬ ‫توجه به ریشه های تاریخی و فرهنگی را یک اصل غیرقابل چشم پوشی در مهندسی‬ ‫ساخت مسکن و معماری عنوان کرده و می گوید‪ :‬معنی واقعی مهندسی‪ ،‬یعنی قراردادن‬ ‫هرچیز در جای مناسب و درست خود؛ این در حالی است که ما موارد متعددی از‬ ‫ساخت محله ها‪ ،‬بلوک ها و حتی شهرهایی را در کشور شاهدیم که بدون توجه به این‬ ‫موارد ساخته شده و در حقیقت اتالف یا دست کم بهره وری کم از منابع ملی بوده است‪.‬‬ ‫معافیتی برای معادن‬ ‫دانه بندی شن و ماسه‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از معافیت معادن دانه بندی شن و‬ ‫ماسه از محدودیت شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ‪ ،‬حشمت اله عسگری در بازدید از معادن غرب‬ ‫استان تهران گفت‪ :‬با پیگیری های مدیریت استان و تصویب هیات دولت معادن دانه‬ ‫بندی شن و ماسه از محدودیت شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران معاف شده و این فرصت‬ ‫مناسبی برای توسعه و رونق این بخش در چارچوب مالحظات زیست محیطی است‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران افزود‪ :‬معادن تامین کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع‬ ‫بوده و در امر خودکفایی صنعتی‪ ،‬ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و‬ ‫همچنین درامد سرانه نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران‪ ،‬تامین ماشین االت معدنی را یکی از دغدغه های تولیدکنندگان‬ ‫این بخش دانست و گفت‪ :‬تامین و تسهیل دسترسی معدن کاران به ماشین االت و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز در دستور کار مدیریت استان قرار دارد‪.‬‬ ‫اراضی شهرک های صنعتی در اختیار‬ ‫سرمایه گذاران واقعی قرار گیرد‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به استان کردستان‪ ،‬از کارخانه الستیک بارز‬ ‫بازدید و دستوراتی برای رفع مشکالت ان صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ذبیح اله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫با حضور در بخش های مختلف کارخانه الستیک بارز‪ ،‬به استماع دغدغه های کارگران‬ ‫پرداخت و پای صحبت های ان ها نشست‪.‬وی در جلسه ای با مدیران کارخانه الستیک‬ ‫بارز حضور یافت و طی نشستی یک ساعته شنوای مشکالت ان ها شد‪.‬رئیس سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور‪ ،‬از زحمات مدیران و کارگران کارخانه الستیک بارز در حمایت‬ ‫از تولید ملی در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه توسط دشمنان‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقالب در زمینه حمایت از تولید‪ ،‬بر لزوم رفع‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه های متولی تاکید کرد‪.‬خداییان توجه‬ ‫مدیران کارخانه الستیک بارز به ارتقای کیفیت الستیک های تولیدی را خواستار شد‬ ‫و توسعه فازهای مختلف کارخانه را مورد تاکید قرار داد‪.‬وی پیرامون مشکالت کارخانه‬ ‫الستیک بارز از جمله در زمینه رفع تعهدات ارزی‪ ،‬بازرس کل استان کردستان را‬ ‫به پیگیری موضوع مکلف و تاکید کرد که با استفاده از ظرفیت های قوه قضاییه و‬ ‫سازمان بازرسی رفع مشکالت کارخانه دنبال شود‪.‬رئیس سازمان بازرسی در ادامه‬ ‫به مشکالت شهرک های صنعتی اشاره و یکی از مشکالت این شهرک ها را اسناد‬ ‫مالکیتی عنوان کرد و از مسئوالن مربوطه خواست موضوع را پیگیری کنند‪.‬خداییان‬ ‫همچنین به امادگی دستگاه قضایی برای کمک به رفع مشکالت شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه‪ ،‬گریزی هم به پیگیری وضعیت‬ ‫اجرای طرح ها در اراضی شهرک های صنعتی زد و افزود‪ :‬در رابطه با اراضی اختصاص‬ ‫یافته به منظور سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی‪ ،‬مسئوالن مربوطه در صورت‬ ‫عدم اجرای طرح در مهلت تعیین شده باید اوال موانع موجود را رفع و ثانیا موضوع‬ ‫را از ابعاد مختلف از جمله روند هزینه کرد تسهیالت بررسی کنند‪.‬وی از بازرسی و‬ ‫دادگستری کل استان کردستان خواست اختصاص اراضی شهرک های صنعتی به‬ ‫سرمایه گذاران را پیگیری کنند تا زمین در اختیار سرمایه گذاران واقعی و کننده کار‬ ‫که هدفشان حمایت از تولید است‪ ،‬قرار گیرد‪ .‬خداییان با اشاره به نامگذاری شعار سال‬ ‫«تولید؛ دانش بنیان‪ ،‬اشتغال افرین» از سوی مقام معظم رهبری‪ ،‬از حمایت از تولید و‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬به عنوان بهترین مسیر خدمت به مردم و راه خنثی سازی‬ ‫تحریم های ظالمانه یاد کرد‪.‬وی با اشاره عزم راسخ سازمان بازرسی در راستای حمایت‬ ‫از تولید دانش بنیان با راه اندازی کارگروهی در مرکز و استان ها از روزهای ابتدایی‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۱‬تصریح کرد که سازمان بازرسی با توجه به منویات رهبر معظم انقالب و‬ ‫تاکیدات ریاست قوه قضاییه‪ ،‬حمایت از شرکت های دانش بنیان و رفع مشکالت ان ها‬ ‫را با جدیت پیگیری می کند‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫طنز‬ ‫علمکرد دولت و دست های زعفرانی!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫این روز ها که سجاد غریبی در یک اقدام ناباورانه لقب هالک ایرانی از روی‬ ‫اسمش برداشته‪ ،‬همزمان قیمت بلیط تهران ‪ -‬چین به ‪ ۱۷۵‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است و قیمت ناخن گیر بدون سوهان در سراباالیی های اهواز به بیش از‬ ‫بیست هزار تومان رسیده‪ ،‬در خبرها خواندیم سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده‬ ‫تورم باالی ‪ ۵۰‬درصد از نتایج عملکرد دولت قبل است!‬ ‫به حق چیزهای ندیده و نشنیده ‪...‬‬ ‫تورم؟!‬ ‫عملکرد دولت قبل؟!‬ ‫نتیجهعملکرد؟!‬ ‫اوالً تورم یه ذهنیت خودساخته و تمایل ناخوداگاه قیمت ها به نظمی است و نه‬ ‫ماهیت وجودی مستقلی دارد که بتوان ان را به عنوان یک نتیجه‪ ،‬برون داد یا‬ ‫خروجی اندازه گیری گرفت و تجزیه و تحلیل کرد نه شکل و شمایل اقتصادی‬ ‫مناسب که بتوان ان را اچارکشی کرد و چماق کرد روی سر این و ان‪.‬‬ ‫چرا که اخیرا ً به قول استاد جمال زاده جناب تورم واترقیده اند و پک و پوزش‬ ‫هم کریه تر شده است!‬ ‫در ثانی فرض محال اگر تورم قابل لمس و رویت و اندازه گیری و حساب‬ ‫کشی هم باشد‪ ،‬علی االصول باید ماحصل نداشتن عملکرد و برنامه باشد نه‬ ‫نتیجهعملکرد!‬ ‫باز خدا پدر سازمان برنامه و بودجه را بیامرزد فقط تورم را گردن عملکرد دولت‬ ‫قبل انداخت و چیزی از گرانی و گران فروشی های اخیر و رتبه بندی و بورس و‬ ‫کوپن الکترونیک و‪ ...‬نگفت‪ .‬شاید هم دوستان همه تخم مرغ ها را در یک سبد‬ ‫قرار نداده اند و برنامه چیده اند سایر موارد را بعدا ً بیاندازند گردن دولت فعلی!‬ ‫به قول شاعر ‪:‬‬ ‫مقصر دست های زعفرانی تو بود‬ ‫که اینگونه ارغوانی عاشقت شدم‬ ‫حاال بیا و تقصیر را گردن من بیانداز!‬ ‫البته با این خواندن این خبر شاید شما هم شاخک هایتان عین پهپاد گرا بدهند‬ ‫که اگر تورم ‪ ۵۰‬درصد است پس چرا افزایش حقوق ها با تورم تناسبی ندارد؟!‬ ‫شاخک هایتان دقیقاً به هدف زدند و به سیگنال خوبی اشاره کردند‪.‬‬ ‫چون اص ً‬ ‫ال تورم وجود خارجی ندارد که سر جایش بند شود تا بتوان رویش‬ ‫حساب کرد‪ .‬بالتشبیه مثل دم جنبانک است و دائم از این شاخه به ان شاخه‬ ‫می پرد‪ .‬حاال شما ممکن است بفرمائید دولت باید افزایش حقوق ها را با تورم‬ ‫تنظیم کند‪ .‬فرض کنیم تنظیم کرد و حقوق شما ‪ 50‬درصد افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫اگر دو روز دیگر تورم شد ‪ 10‬درصد شما پاسخگو هستید؟! قبول می کنید که‬ ‫دولت حقوق ‪ ۴۰‬درصد حقوق تان را کاهش دهد؟ نه شمایی که انتقاد می‬ ‫کنید پاسخگوی این حجم عظیم خسارت به بیت المال هستید؟اختالس ‪3000‬‬ ‫میلیاردی نیست که کسی گردن نگیرد تا اینکه خاوری نامی پیدا شود و پیدا‬ ‫شود و همه را دوش بگذارد و با فرست کالس تا کانادا ببرد و همسایه نمی دونم‬ ‫فالن خواننده شود! صحبت از ‪ 50‬درصد افزایش حقوق است‪.‬‬ ‫رادیولوژی ایران در وضعیت خوبی به سر نمی برد‬ ‫رییس سازمان نظام پزشکی کرج با بیان‬ ‫اینکه اقتصاد سالمت زمانی بهبود می‬ ‫یابد که سالمت اقتصادی در کشور حاکم‬ ‫باشد گفت‪ :‬در غیر اینصورت نه تنها‬ ‫اقتصاد سالمت بلکه هیچ امر دیگری به‬ ‫خوبی پیش نخواهد رفت‪.‬‬ ‫دکتر عبدالرسول صداقت افزود‪ :‬نکته دیگر‬ ‫این است که امنیت در کشور تابعی از سالمت‬ ‫می باشد‪ ،‬بر همین اساس اگر در کشور ما‬ ‫سالمت به خوبی امور خود را به پیش نبرد به‬ ‫طور قطع امنیت کشور نیز درگیر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان‬ ‫اینکه بیش از ‪ 90‬درصد رشته رادیولوژی‬ ‫وابسته به ارز است تصریح کرد‪ :‬بر همین‬ ‫اساس در این روزو ماه های گذشته دچار‬ ‫بحران جدی در این بخش شدیم و هم‬ ‫اکنون هیچ گونه تناسبی بین حجم سرمایه‬ ‫گذاری و تعرفه های موجود وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام پزشکی کرج ادامه داد‪:‬‬ ‫در واقع جوانان که سرمایه های اصلی ما در‬ ‫بحث تولید سالمت هستند‪ ،‬امروزه هیچ اینده‬ ‫ای با وضع موجود برای خود متصور نبوده و‬ ‫شاهد مهاجرت بی رویه در این بخش هستیم‪.‬‬ ‫صداقت با بیان اینکه به صورت روزانه شاهد‬ ‫مهاجرت تعداد زیادی از پزشکان در رشته‬ ‫های مختلف هستیم تاکید کرد‪ :‬امروز نقش‬ ‫موسسات تصویر برداری در تشخیص بیماری‬ ‫های بسیار مهم است به گونه ای که اگر د ر‬ ‫بیمارستان‪ ،‬شهر و مرکز درمانی این امکانات‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬در اینصورت بهداشت و‬ ‫تشخیص درمان ناقص و بدون نتیجه می ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس الزم است‬ ‫که متولیان امر سالمت کشور با یک توجه‬ ‫خاصی به این مراکز نگاه کنند چرا که این‬ ‫مراکز بیش از ‪ 90‬درصد تجهیزاتشان وارداتی‬ ‫و وابسته به ارز می باشد‪ ،‬هر چند در بحث‬ ‫تعمیرات و نصب و نگهداری این دستگاه ها‬ ‫با افزایش قابل توجه که اینگونه خدمات پیدا‬ ‫کرده اند از سوی تعمیر کنندگان و یا نصاب‬ ‫ها به نوعی با محاسبه ارزی حساب می شود‬ ‫صداقت بیان داشت‪ :‬از سوی دیگر برای اینکه‬ ‫بتوانیم یک مرکز تصویر برداری را سر پا‬ ‫نگه داریم باید هزینه های بسیار هنگفتی را‬ ‫روزانه‪ ،‬هفتگی و ماهیانه انجام بدهیم این در‬ ‫حالی است که با شرایطی که در کشور وجود‬ ‫دارد اوال تعرفه های پزشکی توسط خود دولت‬ ‫تعیین و حتی دولت مصوبه شورای عالی بیمه‬ ‫کشور را که در خصوص تعرفه ها به ان ارجاع‬ ‫می شود را کاهش داده و در نتیجه می‬ ‫بینیم که برای سال پر تورمی مانند امسال‬ ‫تنها ‪ 24.5‬درصد برای بخش خصوصی و ‪19‬‬ ‫درصد برای بخش دولتی را تصویب می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد‪ :‬سمت‬ ‫دیگر این داستان سازمان های بیمه گر هستند‬ ‫که بیشتر انها به خصوص تامین اجتماعی با‬ ‫یک تاخیر طوالنی مدت بین ‪ 6‬تا ‪ 10‬ماه بدهی‬ ‫مراکز درمانی و تصویر برداری را پرداخت که‬ ‫ارزش پول در این مدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫صداقت با بیان اینکه بیمه های تکمیلی نیز‬ ‫تقاضای تخفیف هایی را دارند خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه این مسایل سبب می شود که‬ ‫مراکز تصویر برداری در زمان حاضر تحت فشار‬ ‫بسیار زیادی هستند و مراکزی نیز که از قبل‬ ‫بودند فعال تا مدتی شاید بتوانند دوام بیاورند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما امروز در صورتی که یک‬ ‫جوان بخواهد موسسه تصویر برداری را راه‬ ‫اندازی کند‪ ،‬به هیچ عنوان در محاسبات‬ ‫اقتصادی مقرون به صرفه نیست برای اینکه‬ ‫حتی در سود بانکی ان سرمایه گذاری را‬ ‫نیز جوابگو نیست و امروزه تنها می توانیم‬ ‫بگوییم که مراکز تصویر برداری افتخار دارند‬ ‫که توانستند تعداد قابل توجه ای از هموطنان‬ ‫را به کار گرفته در غیر اینصورت از نظر‬ ‫اقتصادی در اینده نزدیک شاهد خواهیم‬ ‫بود که کسی به سمت سرمایه گذاری در‬ ‫اینگونه موسسات حرکت نمی کند که به‬ ‫سالمت بیماران و جامعه می تواند ضربه بزند‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی نظام پزشکی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در ادامه با اشاره به باال رفتن‬ ‫قیمت دستگاه ها در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امروز قیمت یک دستگاه‬ ‫ماموگرافی بین چهار تا هفت میلیارد تومان‪،‬‬ ‫رادیولوژی بین ‪ 2‬تا چهار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫سونوگرافی بین ‪ 2‬تا پنج میلیارد تومان است‬ ‫که شاهد باال رفتن قیمت ها هستیم که به طور‬ ‫طبع این سرمایه گذاری و حواشی مربوط به‬ ‫ان مانند مسایل ساختمانی و نیروهای انسانی‬ ‫مد نظر می بینید که چقدر سنگین و به هیچ‬ ‫وجه با تعرفه های موجود و نحوه پرداخت بیمه‬ ‫ها همخوانی ندارد و زیان سنگینی متوجه‬ ‫این بخش فرهیخته از جامعه پزشکی است‪.‬‬ ‫صداقت امیدواریم مسووالن فکری کنند‬ ‫جامعه پزشکی و رادیولوژی وقتی صحبت‬ ‫از واقعی شدن تعرفه ها می کنند به معنی‬ ‫این نیست که بیماران پرداخت بیشتری‬ ‫داشته باشند در واقع این وظیفه سازمان‬ ‫های بیمه گر اعم از پایه و تکمیلی است که‬ ‫مکلف هستند همامگونه که سر وقت باید پول‬ ‫بیمه بیمه شده را دریافت کنند به موقع پول‬ ‫مراکز پزشکی را داده و درصد پرداختی مراکز‬ ‫پزشکی را باال ببرند ما به هیچ عنوان راضی به‬ ‫فشار به مردم نیستیم‪.‬‬ ‫موضوع تسهیل ورود گردشگران‬ ‫عراقی به کشور بررسی شد‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫اقدام جهت تسهیل ورود گردشگران عراقی به ایران در میز تخصصی‬ ‫گردشگری ایران و عراق در وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫بررسی و مصوبات اجرایی مربوطه در دستور کار قرار گرفت‪.‬به گزارش ایرنا‬ ‫از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬میز تخصصی گردشگری ایران و عراق با هدف بررسی مسائل‬ ‫و رفع موانع و محدودیت های موجود در راستای توسعه مناسبات گردشگری‬ ‫و افزایش گردشگران ورودی عراق به جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه‬ ‫ ‪ ۱۹‬مرداد ‪ - ۱۴۰۱‬با مدیریت دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی‬‫در محل معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی برگزار شد‪.‬در این نشست‬ ‫که با مشارکت نهادهای فرابخشی و تاثیرگذار در روابط دو کشور از جمله‬ ‫وزارت امورخارجه‪ ،‬سازمان راهداری و حمل ونقل‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫و همچنین نمایندگان معاونت گردشگری و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬موانع و مشکالت در بحث ورود گردشگران عراقی به کشورمان‬ ‫احصا و مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬موضوعاتی از جمله تسهیل حمل ونقل‬ ‫گردشگران عراقی با ایجاد خطوط مسافرتی زمینی منظم و نیز شکل گیری‬ ‫خطوط حمل ونقل دریایی از جمله موارد مطرح شده در این نشست بوده است‪.‬‬ ‫نمایندگان و مدعوین نشست فوق مسائل و مشکالت مربوطه را مطرح کردند‬ ‫و مقرر شد این نشست با سایر نهادها و بخش های مرتبط با حمل ونقل و‬ ‫ترانزیت گردشگران عراقی به کشور در اینده ای نزدیک مجددا برگزار شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است کشور عراق یکی از کشورهای مهم هدف جمهوری اسالمی‬ ‫ایران جهت برقراری روابط و توسعه گردشگری به شمار می اید و با توجه به‬ ‫اینکه گردشگران ورودی از این کشور با عالیق متنوع سالمت‪ ،‬زیارت و تفریح‬ ‫به ایران سفر می کنند از این رو مخاطبان مهمی در اقتصاد حوزه گردشگری‬ ‫به شمار می ایند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫پنجشنبه* ‪ 20‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1375‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به پرتاب ماهواره «خیام» گفت‪ :‬باید به فکر ماهواره بعدی باشیم و‬ ‫خط تولید این ماهواره ها را به صورت مشترک راه اندازی کنیم‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬عیسی زارع پور وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫روز گذشته ماهواره خیام که ماهواره سنجشی با دقت باال است از پایگاه فضایی قزاقستان به روسیه پرتاب شد‬ ‫و از این پایگاه فضانورد فرستاده می شود‪ .‬این ماهواره ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم وزن داشت و کاربردهای بسیار متنوعی‬ ‫روایتی تلویزیونی از حضور رهبر انقالب‬ ‫در منزل شهید همدانی‬ ‫ویژه برنامه مزد اخالص روایت حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫منزل شهید همدانی است که به فاصله چند روز بعد از شهادت ایشان‬ ‫انجام شد‪ .‬مشروح این برنامه برای اولین بار امشب بعد از خبر ‪( ۲۱‬حوالی‬ ‫ساعت ‪ )۲۲‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ویژه برنامه «مزد اخالص» روایت‬ ‫حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در منزل شهید همدانی است که به‬ ‫فاصله چند روز بعد از شهادت ایشان انجام شد‪.‬‬ ‫مشروح این برنامه برای اولین بار بعد از خبر ‪( ۲۱‬حوالی ساعت ‪ )۲۲‬از‬ ‫شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫سردار شهید حسین همدانی که از او به عنوان نابغه جنگ های نامنظم‬ ‫در منطقه غرب اسیا یاد می شود‪ ،‬در تاریخ ‪ ۱۶‬مهر ‪ ۱۳۹۴‬پس از‬ ‫سال ها جهاد و رشادت‪ ،‬در حومه شهر حلب سوریه و در حین ماموریت‬ ‫مستشاری به درجه رفیع شهادت نائل شد‪.‬‬ ‫در ایجاد تغییر در متن‬ ‫توافق از ایران حمایت می کنیم‬ ‫نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین بر ضرورت حل پرونده‬ ‫هسته ای ایران تاکید کرد و گفت احتمال بازنویسی توافق وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه‬ ‫تلویزیونی الجزیره‪ ،‬نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین بر‬ ‫ضرورت حل پرونده هسته ای ایران تاکید کرد و گفت احتمال بازنویسی‬ ‫توافق وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تهران خواستار ایجاد تغییراتی در توافقنامه باشد مسکو از‬ ‫ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫میخائیل اولیانوف تصریح کرد‪ :‬دیر یا زود باید این مسئله حل شود‪.‬‬ ‫سئوال این است که ایا متن کنونی‪ ،‬متن نهایی و اخر است؟ در ماه‬ ‫مارس متنی اماده شد و چندین بار تغییراتی در ان صورت گرفت؛ لذا‬ ‫نمی توانم بگویم متن کنونی‪ ،‬نهایی است‪ .‬همه طرف ها باید از متن نهایی‬ ‫رضایت داشته باشند بخصوص ایران که قربانی سیاست فشار حداکثری‬ ‫امریکا بوده و حق دارد دیدگاه های خود را بیان کند‪ .‬اگر ایران بخواهد‬ ‫تغییراتی در متن بدهد از ان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫مدودف‪ :‬سخنان زلنسکی شبیه هیتلر است‬ ‫باید به فکر تولید ماهواره بعدی باشیم‬ ‫دارد‪ .‬مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری از طریق ان قابلیت پایش دارد‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬از پنج سال قبل‬ ‫در مورد این ماهواره بحث شده بود اما مشکالت فنی وجود داشت و بعد از ده ها جلسه مشترک میان طرف‬ ‫ایرانی و روسی با دیپلماسی فعال توانستیم این ماهواره را پرتاب کنیم‪ .‬در مذاکرات صورت گرفته برای ماهواره‬ ‫بر سایوز ‪ ۱‬در مورد ماهواره خیام توافق صورت گرفت‪.‬وزیر ارتباطات گفت‪ :‬کاری که پنج سال پیش شروع شد‬ ‫را در دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال به نتیجه رساندیم و ان را به یک قرارداد عملیاتی تبدیل کردیم‪ .‬باید به‬ ‫فکر ماهواره بعدی باشیم و خط تولید این ماهواره ها را به صورت مشترک راه اندازی کنیم‪.‬زارع پور تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حوزه ظرفیت های داخلی امکان ساخت ماهواره های با قدرت ‪ ۱۰‬متر را داریم و هدف گذاری کردیم تا پایان‬ ‫دولت سیزدهم به توانایی ساخت ماهواره های با قدرت یک متر برسیم‪.‬وی در رابطه با بسته اینترنت خبرنگاران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از امروز یا فردا صبح افرادی که به عنوان خبرنگار شناخته می شوند می توانند به درگاه ملی خدمات‬ ‫هوشمند مراجعه کنند و با ثبت نام بسته ‪ ۲۰۰‬گیگ اینترنت برای انها فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫ایت اله رییسی‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم عقب ماندگی در حوزه هوا و فضا را جبران می کند‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس سیاسی‪-‬‬ ‫سیده طناز جعفری‪ -‬رییس جمهوری با‬ ‫اشاره به اهمیت دانش هوا فضا به عنوان‬ ‫پیشران برای کمک به توسعه کشور در‬ ‫حوزه های مختلف خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم بنا دارد عقب ماندگی ها‬ ‫در این حوزه را جبران کند و در اینده‬ ‫شاهد رونمایی از دستاوردهای جدیدی‬ ‫در این زمینه خواهیم بود که کمک‬ ‫شایانی به محیط زیست‪ ،‬اکتشافات‬ ‫معدنی‪ ،‬مدیریت مخاطرات طبیعی و‬ ‫پایش مرزها می کند‪.‬‬ ‫ایت اله سید ابراهیم رئیسی در جلسه‬ ‫هیات دولت افزود‪ :‬در اینده شاهد رونمایی‬ ‫از دستاوردهای جدیدی در زمینه دانش‬ ‫هوا فضا خواهیم بود که کمک شایانی به‬ ‫محیط زیست‪ ،‬اکتشافات معدنی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مخاطرات طبیعی و پایش مرزها می کند‪.‬‬ ‫وی قرار گرفتن موفقیت امیز ماهواره‬ ‫«خیام» در مدار‪ ،‬دریافت پیام‪ ،‬کنترل و‬ ‫مدیریت داده به دست متخصصان ایرانی‬ ‫را افتخار امیز و اقتدار افرین توصیف و از‬ ‫همه متخصصان هوا فضا و سازمان فضایی‬ ‫قدردانی کرد‪.‬رئیسی ضمن گرامیداشت‬ ‫روز خبرنگار و قدردانی از تالش های انان‬ ‫برای اگاهی بخشی به جامعه‪ ،‬بر اهمیت‬ ‫جهاد تبیین تاکید کرد و از همکاران دولت‬ ‫خواست در تعاملی سازنده و صمیمانه‬ ‫با اصحاب رسانه‪ ،‬اقدامات دولت در همه‬ ‫بخش ها را به مردم گزارش دهند و اجازه‬ ‫ندهند هیچ گره ذهنی در افکار عمومی‬ ‫باقی بماند‪ .‬رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫مردمی از همان روز اول استقرار‪ ،‬تمام‬ ‫تالش خود را برای حل مشکالت به کار‬ ‫گرفته و الزم است این تالش ها هنرمندانه‬ ‫به اطالع مردم برسد‪ ،‬ضمن انکه اگر وعده‬ ‫یا کاری هم بر زمین مانده‪ ،‬باید دالیل‬ ‫ان برای مردم تبیین شود‪ .‬ایت اله رئیسی‬ ‫در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‬ ‫نامگذاری هجدهم مرداد به نام شهدای‬ ‫مدافع حرم در تقویم رسمی کشور‪ ،‬یاد و‬ ‫خاطره این شهدا را گرامی داشت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شهدای مدافع حرم‪ ،‬پاسداران حریم‬ ‫اسالم هستند که در مظلومیت‪ ،‬جانانه از‬ ‫ارزش ها دفاع کردند و به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با گرامیداشت یاد سرداران‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین‬ ‫همدانی گفت‪ :‬شهدای مدافع حرم عالوه بر‬ ‫پاسداری از حریم اهل بیت (ع)‪ ،‬از امنیت و‬ ‫اقتدار کشور نیز دفاع کردند و همه کسانی‬ ‫که دلسوز ایران و اسالم اند‪ ،‬قدردان این‬ ‫مجاهدت ها هستند‪.‬‬ ‫جلسه مشترک دولت و مجلس یکشنبه برگزار می شود‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور اعالم کرد‪:‬‬ ‫روز یکشنبه جلسه ای با حضور همه اعضای‬ ‫دولت اعم از وزرا و معاونین رئیس جمهور‪،‬‬ ‫هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سید محمد حسینی‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور عصر امروز‬ ‫(چهارشنبه) در نشستی با خبرنگاران با‬ ‫محوریت بررسی اقدامات یک ساله دولت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون دو اجالسیه مشترک با مجلس‬ ‫شورای اسالمی برگزار کرده ایم و روز یکشنبه‬ ‫جلسه ای با حضور همه اعضای دولت اعم از‬ ‫وزرا و معاونین رئیس جمهور‪ ،‬هیئت رئیسه‬ ‫مجلس و روسای کمیسیون ها خواهیم داشت‬ ‫و این جلسه در استانه سالگرد دولت برگزار‬ ‫می شود‪.‬وی با اشاره به نقش و جایگاه حضرت‬ ‫زینب (س) در روایتگری وقایع کربال‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫جریان ارزشمند تاریخی به نفع زنان در کشور‬ ‫است‪ .‬حضرت زینب (س) می توانند الگوی‬ ‫خبرنگاران زن باشند‪ .‬به تعبیری می توان گفت‬ ‫نقش خبرنگاران از مدیران رسانه ها به دلیل‬ ‫نحوه تبیین اخبار از سوی انها بیشتر است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬در مورد‬ ‫عملکرد یک ساله دولت‪ ،‬اگر افراد ذره ای انصاف‬ ‫داشته باشند می دانند که دولت شبانه روز کار‬ ‫کرده و وجود ضعف و نقص هم امری طبیعی‬ ‫است‪ ،‬اما چند هفته ای است که عده ای در تالش‬ ‫هستند مطالبی بیان کنند که این موارد را زیر‬ ‫سوال ببرند‪ .‬ممکن است شیوه ها و شگردهایی‬ ‫در رسانه ها به کار گرفته شود که واقعیت ها‬ ‫انچنان که باید مطرح نشوند‪.‬حسینی با بیان‬ ‫اینکه فردا سفر استانی به کرمان را به عنوان‬ ‫سی و یکمین سفر استانی خواهیم داشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارتباط این سفر به معاونت پارلمانی این است‬ ‫که در هر استان با نمایندگان ان استان جلسه‬ ‫خواهیم داشت و بحث ها مطرح می شود و ما به‬ ‫مجلس و نظرات نمایندگان مجلس در هر استان‬ ‫توجه می کنیم‪ .‬قبل از برگزاری سفر استانی‪ ،‬با‬ ‫معاون اجرایی رئیس جمهور و نماینده مجلس‬ ‫ان استان جلسه داریم و موارد مهم هر استان‬ ‫را مورد بررسی قرار می دهیم و هیچ نماینده ای‬ ‫نمی تواند ادعا کند که در چنین جلسه ای شرکت‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫معاون شورای امنیتی روسیه سخنان زلنسکی درباره مسئولیت همه‬ ‫روس ها را با ایده های هیتلر قابل مقایسه دانست‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از‬ ‫خبرگزاری تاس‪ ،‬دمیتری مدودف روز سه شنبه گفت‪ :‬اظهارات والدیمیر‬ ‫زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره مسئول دانستن کل جمعیت‬ ‫روسیه برای عملیات نظامی ویژه مشابه ایده های ادولف هیتلر است‪.‬او‬ ‫در کانال تلگرام نوشت‪ :‬ادولف هیتلر فردی بود که سعی کرد چنین ایده‬ ‫هایی را علیه کل یک ملت بیان کند‪ .‬ایا سواالت بیشتری درباره ماهیت‬ ‫مقامات اوکراینی وجود دارد؟‬ ‫پیشتر زلنسکی گفت کشورهای غربی باید از ورود همه روس ها به‬ ‫کشورشان جلوگیری کنند‪ .‬از نگاه او‪ ،‬مهم ترین تحریم ها‪ ،‬بستن‬ ‫مرزهاست زیرا روس ها اراضی را گرفته اند که به کس دیگری تعلق‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین روس ها باید با خودشان بمانند تا زمانی که فلسفه شان را‬ ‫تغییر دهند‪.‬از نظر زلنسکی‪ ،‬این اقدام حتی باید درباره شهروندان روسی‬ ‫که در اعتراض به اقدامات مسئوالن کشورشان را ترک کرده اند‪ ،‬اعمال‬ ‫شود‪ .‬از نظر او کل جمعیت روسیه باید پاسخ بدهد‪.‬‬ ‫قالیباف‪ :‬جهاد اسالمی از موثرترین جریان های‬ ‫مقابله با رژیم اشغالگر قدس‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در گفت وگوی تلفنی با دبیرکل جنبش‬ ‫جهاد اسالمی فلسطین گفت‪ :‬جهاد اسالمی فلسطین از موثرترین‬ ‫جریان های مقاومت مردم فلسطین در مقابله با رژیم اشغالگر قدس است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی در گفتگوی تلفنی با دبیرکل جنبش جهاد اسالمی‬ ‫فلسطین ضمن ابراز تاسف از شهادت فرماندهان این جنبش در نبرد‬ ‫اخیر با رژیم صهیونیستی گفت‪ :‬جهاد اسالمی فلسطین از موثرترین‬ ‫جریان های مقاومت مردم فلسطین در مقابله با رژیم اشغالگر قدس‬ ‫است و جمهوری اسالمی نیز از مردم فلسطین برای احقاق حقوقشان‬ ‫در ازادی سرزمین های اشغال شده حمایت می کند‪ .‬دکتر محمدباقر‬ ‫قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬مرداد ماه) در گفت و گوی تلفنی با زیاد نخاله‪ ،‬دبیرکل جنبش‬ ‫اسالمی فلسطین با تبریک پیروزی اخیر مقاومت اسالمی مردم فلسطین‬ ‫در نبرد با رژیم اشغالگر قدس گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در همه‬ ‫شرایط و با همه توان در کنار ملت فلسطین و مقاومت اسالمی فلسطین‬ ‫ایستاده است‪.‬دکتر قالیباف با ابراز تاسف و تاثر از شهادت فرماندهان‬ ‫جنبش جهاد اسالمی فلسطین در نبرد اخیر با رژیم صهیونیستی‬ ‫تشریح کرد‪ :‬جهاد اسالمی فلسطین از موثرترین جریان های مقاومت‬ ‫مردم فلسطین در مقابله با رژیم اشغالگر قدس است که نقش مهمی در‬ ‫رویارویی با این رژیم ایفا می کند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه این گفتگو بار دیگر حمایت‬ ‫همه جانبه جمهوری اسالمی ایران از مردم فلسطین در جهت احقاق‬ ‫حقوقشان در ازادی سرزمین های اشغال شده را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین‪ :‬جهاد اسالمی توانایی مقاومت و‬ ‫وارد کردن ضربات محکم به رژیم اشغالگر در جنگ های طوالنی مدت را‬ ‫داردزیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز در این گفتگو‬ ‫تلفنی ضمن قدردانی از حمایت های مستمر مجلس شورای اسالمی و‬ ‫دکتر قالیباف از مبارزات مردم فلسطین گفت‪ :‬رژیم صهیونیستی در نبرد‬ ‫اخیر با جنبش جهاد اسالمی ناچار به درخواست اتش بس و پذیرش‬ ‫شرایط جهاد اسالمی شد‪.‬وی دستاورد بزرگ نبرد اخیر را اتحاد گروه های‬ ‫مقاومت در داخل و خارج از فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر دانست و‬ ‫گفت‪ :‬جهاد اسالمی فلسطین در نبرد اخیر نشان داد می تواند در جنگ‬ ‫بزرگ و طوالنی مدت با رژیم اشغالگر بایستد و ضربات محکمی به انان‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫ارفاق در حق محکوم امنیتی‬ ‫ظلم به دیگران است‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬محکومی که مخل امنیت روانی مردم است‪ ،‬نباید‬ ‫مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق به او ظلم به دیگران است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما ‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین محسنی‬ ‫اژه ای‪ ،‬صبح امروز چهارشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و‬ ‫مراکز قضایی‪ ،‬به مدت بیش از ‪ ۳‬ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی‬ ‫و انقالب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف‬ ‫خدمت رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید امروز از بخش های مختلف دادگستری‬ ‫و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند‪ ،‬وقتی در یکی از شعب‬ ‫حقوقی این مجموعه با میزان موجودی باالی پرونده ها مواجه شد‪ ،‬علت‬ ‫موضوع را جویا شد و دریافت که این شعبه به علت اینکه قاضی اش خود‬ ‫را بازخرید کرده‪ ،‬بالتصدی مانده بود و اکنون باوجود حضور دو قاضی‪،‬‬ ‫کماکان با حجم باالیی از پرونده ها مواجه است؛ وی در همین زمینه‬ ‫خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که پیرامون‬ ‫تمامی شعبی که به دالیل مختلف با موجودی باالی پرونده ها مواجه اند‪،‬‬ ‫اقدام ویژه و فوق العاده در دستور کار قرار گیرد تا رسیدگی به دعاوی‬ ‫مردم و استیفای حقوق انها‪ ،‬طوالنی و زمانبر نشود‪.‬اتخاذ تدبیر برای رفع‬ ‫مشکالت ناشی از کمبود فضای فیزیکی در دادگاه ها و جلسات تشکیل‬ ‫شده در دادگستری و دادسرای دماوند‪ ،‬دستور دیگری بود که رئیس قوه‬ ‫قضاییه در جریان این بازدید خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران‬ ‫صادر کرد؛ به طور کلی‪ ،‬مناسب نبودن فضای فیزیکی دادگستری ها و‬ ‫دادسراهای برخی نقاط کشور و مشکالتی که بدین سبب برای قضات‪،‬‬ ‫کارکنان و ارباب رجوع به این مراکز قضایی پیش می اید‪ ،‬موردی است‬ ‫که مورد توجه جدی رئیس دستگاه قضا قرار دارد و برای رفع ان‬ ‫رایزنی هایی فشرده با مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته‬ ‫است‪.‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جریان بازدید از شعب‬ ‫دادسرای دماوند‪ ،‬به طور ویژه وضعیت تحت نظرگاه های این دادسرا را‬ ‫مورد بررسی قرار داد و خطاب به مسئوالن دادسرا تاکید کرد که نگهداری‬ ‫متهمان با عنایت به اقتضائات پرونده انها در این تحت نظرگاه ها به هیچ‬ ‫وجه نباید به طول انجامد و حتماً باید منطبق با موازین قانونی باشد؛‬ ‫همچنین رئیس قوه قضاییه در بازدید از شعب اجرای احکام دادسرای‬ ‫دماوند‪ ،‬نکات و توصیه هایی کاربردی را در باب تکمیل فرم های استیذان ‪،‬‬ ‫خطاب به قضات اجرای احکام مطرح کرد و عدم درج تاریخ صدور دادنامه‬ ‫در صدر پرونده های ناظر بر استیذان را از موارد دارای عیب و نقص دانست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای ضمن تقدیر از زحمات و خدمات‬ ‫قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند‪ ،‬با اشاره به سابقه اشتغال‬ ‫خود در مراجع و مراکز مختلف قضایی‪ ،‬خطاب به قضات و کارکنان این‬ ‫واحد قضایی گفت‪ :‬من از سختی و دشواری کار شما و جهات مختلف‬ ‫رسیدگی به پرونده های کثیر و متنوع با طرفینی که خود را ذی حق‬ ‫می انگارند‪ ،‬اگاه و مطلع هستم و برای رفع مسائل و مشکالت شما در‬ ‫حوزه های مختلف از جمله مسائل معیشتی‪ ،‬ارتقاء وضعیت نیروی انسانی‬ ‫و تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات دیگر‪ ،‬در تالش مستمر هستم‪.‬‬ ‫وی ‪ ،‬یکی از علل اصلی ازدیاد پرونده ها در دادگستری و دادسرای‬ ‫دماوند را مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف ان و اختالفات‬ ‫پیرامون انها دانست و تصریح کرد‪ :‬از یک سو هنوز حدنگاری زمین های‬ ‫دماوند به طور کامل انجام نشده و از سویی دیگر بسیاری از اراضی این‬ ‫شهرستان و نواحی اطراف ان با اسناد عادی خرید و فروش شده اند و‬ ‫ممکن است در این فرایند‪ ،‬به عمد یا سهو ‪ ،‬حدود و ثغور کم و زیاد‬ ‫شده باشد‪.‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ضرورت‬ ‫اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم باالی پرونده ها در دادگستری‬ ‫و دادسرای دماوند‪ ،‬خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران گفت‪:‬‬ ‫رسیدگی به این حجم باالی پرونده ها در دادگستری و دادسرای دماوند‪،‬‬ ‫نیاز به یک اقدام ویژه و فوق العاده دارد و صرفاً با یک کار عادیِ اداری‬ ‫‪ ،‬رسیدگی به پروند های مردم و تسریع در استیفای حق انها‪ ،‬محقق‬ ‫نمی شود‪.‬وی به رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد کرد که برای‬ ‫تسریع در رسیدگی به حجم باالی پرونده ها در دادگستری و دادسرای‬ ‫دماوند‪ ،‬می تواند نسبت به جذب نیروی کمکی به صورت موقت اقدام‬ ‫کند‪.‬رئیس قوه قضائیه با اشاره به تجربه خود در مدیریت و مسئولیت‬ ‫بخش های مختلف قضایی و اهمیت کوتاه کردن فرایندها و حذف امور‬ ‫انضباط بخشی به رسیدگی ها‪،‬‬ ‫ ‬ ‫و تشریفات زائد و زمانبر جهت تسریع و‬ ‫خطاب رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد فردی را مسئول‬ ‫بررسی فرایندهای کاری در پرونده های حقوقی و کیفری کند تا درصورت‬ ‫امکان نسبت به کوتاه کردن این فرایندها جهت تسریع در رسیدگی ها‬ ‫اقدام شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئوالن‬ ‫دادگستری و دادسرای دماوند‪ ،‬پیشنهادات خود برای اصالح و ارتقای‬ ‫چارت اداری این واحد قضایی را ارائه و رونوشتی از ان را برای من ارسال‬ ‫کنند تا دستورات مقتضی را در این راستا صادر کنم‪.‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫همچنین درخصوص ساماندهی بخش بایگانی دادگستری و دادسرای‬ ‫دماوند نیز دستوراتی را صادر کرد‪.‬وی به مسئوالن دادگستری و دادسرای‬ ‫دماوند نیز توصیه کرد برای پیشگیری از حادث شدن اختالفات ملکی و‬ ‫ارضی و جلوگیری از افزایش پرونده های حقوقی و کیفری حوزه زمین در‬ ‫شهرستان دماوند‪ ،‬نسبت به توجیه صاحبان بنگاه های امالک و همچنین‬ ‫انذار دالالن و سودجویان‪ ،‬اقدامات مقتضی را ترتیب دهند‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه توصیه ها و دستوراتی را درخصوص اعمال تاسیسات ارفاقی در‬ ‫قبال محکومان مطرح کرد و گفت‪ :‬نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی‬ ‫در قبال محکومان‪ ،‬افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست‬ ‫که اعطای ازادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصی های پایان‬ ‫حبس‪ ،‬قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط ‪ ،‬تعلیق و نظام نیمه ازادی‬ ‫تحت نظارت سامانه الکترونیکی و غیره در قبال محکوم‪ ،‬منوط به متنبه‬ ‫شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق‬ ‫قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قابل او ظلم به دیگران است؛ محکومینی که‬ ‫حضورشان در جامعه مضر نیست‪ ،‬حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی‬ ‫بهره مند شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودن شان‬ ‫در جامعه برای مردم مضر است‪.‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای‬ ‫افزود‪ :‬اکنون در برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از‬ ‫یک سو درست است که تاکید داریم باید جمعیت کیفری زندان ها کاهش‬ ‫یابد و از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تاسیسات‬ ‫ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم‬ ‫مضر و اسیب زا نیست؛ برخی مدعی اند چون یک سوم مجازات را سپری‬ ‫کرده اند باید شامل ارفاقات قانونی و ازادی مشروط شوند؛ این افراد توجه‬ ‫ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس‪ ،‬تنها یک شرط اعطای‬ ‫ازادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که‬ ‫تنبه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب‬ ‫یکی از مهم ترین انها‪ّ ،‬‬ ‫جرم از ناحیه وی است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫پنجشنبه* ‪ 20‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1375‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خطوط لوله به اتحادیه اروپا‬ ‫و بریتانیا در هفت ماهه نخست سال جاری ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافت‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اعالم کرد که صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خطوط لوله به اتحادیه اروپا و بریتانیا‬ ‫در هفت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ‪ ۲۰۲۱‬تقریباً ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬این اژانس به نقل از داده های ‪ Refinitiv Icon‬اضافه کرد که صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی صادرات نفت روسیه به اروپا‬ ‫در مقایسه با دوره بین سال های ‪ ۲۰۱۷‬تا ‪ ۵۰ ۲۰۲۱‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این اژانس نشان داد که صادرات گاز طبیعی روسیه در اواسط ژوئیه به ‪ ۱.۲‬میلیارد فوت مکعب در روز‬ ‫کاهش یافت که کمترین میزان در نزدیک به ‪ ۴۰‬سال گذشته است‪.‬بر اساس داده های غول نفت روسیه‪،‬‬ ‫گازپروم‪ ،‬روسیه گاز طبیعی خود را از طریق ‪ ۳‬خط لوله اصلی به اتحادیه اروپا و بریتانیا صادر می کند که‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬میلیارد فوت مکعب در روز ظرفیت خط لوله صادراتی را نشان می دهد‪.‬خط لوله نورد استریم ‪۱-‬‬ ‫یکی از خطوط لوله ای است که از دریای بالتیک به المان‪ ،‬هلند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلستان و سایر کشورهای اروپایی‬ ‫می گذرد‪.‬دو خط لوله دیگر از بالروس به لهستان و المان و از طریق اوکراین به جمهوری چک و اتریش‬ ‫می گذرد که گاز طبیعی را به کشورهای شمال و جنوب اروپا منتقل می کند‪.‬بیشترین کاهش صادرات‬ ‫روسیه به المان از طریق خط لوله نورد استریم ‪ ۱-‬بود‪ ،‬زیرا صادرات از طریق ان به ‪ ۱.۴‬میلیارد فوت مکعب‬ ‫در روز در ژوئیه گذشته یا تنها ‪ ۲۰‬درصد از ظرفیت واقعی ‪ ۵.۶‬میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافت‪.‬‬ ‫سیمان چند‬ ‫نرخی شد‬ ‫مجوز صادرات مرکبات‬ ‫به چین صادر شد‬ ‫تجارت ‪ ۱۰۲‬میلیارد دالری‬ ‫کشور در دولت سیزدهم‬ ‫در حالی که وزارت صمت قیمت سیمان را کیسه ای ‪ ۵۰‬هزار تومان اعالم کرد‪ ،‬اما در‬ ‫بورس کاال ‪ ۳۵‬هزار تومان کشف قیمت شده و انبوه سازان نرخ ان را کیسه ای ‪۶۰‬‬ ‫و مرکز امار ‪ ۷۰‬هزار تومان اعالم کرده اند‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬در روزهای اخیر‬ ‫قیمت سیمان به گفته برخی فعاالن صنعت ساختمان کمی از ارامش دور شده است‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند‪ :‬در روزهایی که دولت بر تشدید فعالیت های‬ ‫ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن تاکید دارد‪ ،‬بازار این کاال باید از دست دالالن خارج‬ ‫شده و با سازوکارهایی‪ ،‬از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی داده شود‪.‬محمدمهدی‬ ‫حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تامین مصالح‬ ‫ساختمانی فوالد و سیمان بین وزارت راه وزارت صمت خبر داده و می گوید قرار است‬ ‫سیمان «امیخته» به جای سیمان پرتلند در ساخت و ساز که انطباق با محیط زیست‬ ‫دارد‪ ،‬جایگزین شود‪.‬سرپرست مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی توضیح داد‪ :‬سیمان‬ ‫امیخته از منابع طبیعی مانند پوزوالن و سرباره و ‪ ...‬تهیه می شود که مصرف این نوع از‬ ‫سیمان تا ‪ ۳۰‬درصد سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و الودگی محیط زیستی‬ ‫نیز ندارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬بزرگترین مصرف کننده سیمان خود وزارت راه و شهرسازی است‬ ‫و وزارت صمت راهبری صنایع را برعهده دارد‪.‬متوسط قیمت هر کیسه ‪ ۵۰‬کیلویی سیمان‬ ‫در بورس کاال در معامالت دیروز و امروز سه شنبه و چهارشنبه ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬مرداد بسته به‬ ‫نوع‪ ،‬کیفیت و کارخانه سازنده ان از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬هزار تومان در نوسان بوده است‪.‬این در حالی‬ ‫است که نیمه تیر ماه امسال سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت اعالم کرد‪:‬‬ ‫طبق برنامه‪ ،‬هر هفته یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن سیمان در بورس کاال عرضه می شود‪.‬به‬ ‫گفته این مقام مسئول در وزارت صمت‪ ،‬فردی که در هفته گذشته هر کیسه سیمان ‪۵۰‬‬ ‫کیلویی را از بورس کاال به قیمت ‪ ۳۶‬هزار تومان خریداری کرده‪ ،‬حداکثر باید این محصول‬ ‫را به قیمت ‪ ۵۰‬هزار تومان عرضه کند و بیشتر از ان خالف است‪.‬رئیس اتحادیه مصالح‬ ‫فروشان‪ :‬فقط ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد گران تر از بورس کاال می فروشیماسماعیل کاظمی رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اخرین وضعیت‬ ‫بازار سیمان گفت‪ :‬بازار سیمان بسیار عالی است و در ارامش قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از دریافت مجوز صادرات مرکبات‬ ‫به چین خبر داد و گفت‪ :‬به زودی مجوز صادرات محصوالت لبنی به این کشور‬ ‫نیز دریافت می شود‪.‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مهدی صفری در سفر دو‬ ‫روزه به استان مازندران‪ ،‬عالوه بر بازدید از چند ظرفیت اقتصادی و صادراتی مهم‬ ‫این استان‪ ،‬با استاندار و فعاالن بخش خصوصی مازندران نیز دیدار کرد و در این‬ ‫دیدار مهم ترین مسائل پیش روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد‪.‬معاون‬ ‫دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به توانمندی باالیی که مازندران در‬ ‫صادرات مصالح ساختمانی به روسیه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال می توانیم فقط با روسیه تا‬ ‫پنج میلیارد دالر صادرات مصالح ساختمانی داشته باشیم‪ ،‬معادن گرانیت زیادی هم‬ ‫داریم و با توجه به نیاز روسیه‪ ،‬ظرفیت صادرات وجود دارد‪.‬مهدی صفری با بیان اینکه‬ ‫رایزن های بازرگانی قوی نیاز است و ان ها را برای بخش خصوصی تامین می کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جایی که ضعف است و بازار را نمی شناسید حتماً این کار را برای فعاالن‬ ‫اقتصادی برای صادرات به خارج انجام می دهیم‪.‬او با اعالم اینکه اولویت در تبادالت‬ ‫تجاری با کشور های همسایه را بر این گذاشتیم که کریدور شمال جنوب و شرق به‬ ‫غرب را فعال کنیم‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬پارسال حجم مبادالت ما از این طریق از ‪ ۵‬به ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن رسیده است و امسال نیز امیدواریم که به ‪ ۲۰‬تن برسد‪.‬‬ ‫معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه یکی از کار های خوبی را که در مازندران‬ ‫انجام شده است‪ ،‬سواپ نفت عنوان و بیان کرد‪ :‬سواپ نفت قزاقستان راه افتاده و‬ ‫به زودی سواپ نفت روسیه هم راه می افتد و در این زمینه ها قرارداد هایی در شرف‬ ‫انجام است‪.‬صفری موضوع مهم دیگر را صادرات ایران به روسیه و قزاقستان به طور‬ ‫ویژه در بخش مرکبات و مصالح ساختمانی عنوان کرد که نیاز منطقه است و در‬ ‫مرحله نخست‪ ،‬قرارداد دو ساله ای با ان ها بسته شده است‪.‬او همچنین از دریافت‬ ‫مجوز صادرات مرکبات به چین گفت که به زودی نیز مجوز صادرات محصوالت لبنی‬ ‫به چین دریافت می شود و این را هم نوید داد که به دنبال دریافت مجوز صادرات‬ ‫کیوی و سیب به چین هستیم‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک گفت‪ :‬از شهریور ‪ ۱۴۰۰‬تا پایان تیرماه امسال‪ ۱۵۱.۵ ،‬میلیون‬ ‫تن کاال به ارزش ‪ ۱۰۲‬میلیارد دالر‪ ،‬بین ایران و سایر کشور ها تبادل شد که نسبت‬ ‫به مدت مشابه ‪ ۳۱‬درصد در ارزش افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬سخنگوی گمرک گفت‪ :‬از زمان استقرار دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬از اول شهریورماه سال ‪ ۱۴۰۰‬تا پایان تیرماه امسال‪ ۱۵۱ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۹۶‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۱۰۱‬میلیارد و ‪ ۸۲۰‬میلیون دالر بین ایران و سایر‬ ‫کشور های جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد چهار درصدی و از لحاظ‬ ‫ارزش با رشد ‪ ۳۱‬درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است‪.‬‬ ‫لطیفی افزود‪ :‬در این مدت نسبت به مدت مشابه در دولت قبل‪ ،‬پنج میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۲‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۲۳‬میلیارد و ‪ ۸۶۰‬میلیون دالر تجارت بیشتر بین‬ ‫ایران و سایر کشور ها رقم خورده است‪.‬سخنگوی دولت در خصوص میزان صادرات‬ ‫در دولت سیزدهم گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۱۳‬میلیون تن کاال به ارزش ‪ ۴۸‬میلیارد و ‪۱۹۸‬‬ ‫میلیون دالر سهم صادرات غیرنفتی ایران در ‪ ۱۱‬ماه فعالیت دولت سیزدهم از‬ ‫کل تجارت غیرنفتی بوده که نسبت به مدت مشابه‪ ۲۷ ،‬درصد در ارزش رشد‬ ‫داشته است‪.‬همچنین وی در خصوص واردات ‪۱۱‬ماهه کشور در دولت سیزدهم‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به سیاست تامین نیاز های ضروری کشور و واردات کاال های‬ ‫ضروری از جمله واکسن های کرونا‪ ،‬کاال های اساسی‪ ،‬نهاده های تولید‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و ماشین االت تولید و با وجود بحران های بین المللی ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۵۳۹‬هزار تن‬ ‫کاال به ارزش ‪ ۵۳‬میلیارد و ‪ ۶۲۲‬میلیون دالر‪ ،‬از ابتدای شهریور ‪ ۱۴۰۰‬تا پایان‬ ‫تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬وارد کشور شد که این میزان ‪ ۱۸‬درصد در وزن و ‪ ۳۴‬درصد در‬ ‫ارزش با رشد همراه بوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی گمرک در خصوص میزان ترانزیت کاال های خارجی از کشور گفت‪ :‬از‬ ‫زمان استقرار دولت سیزدهم در ‪ ۱۱‬ماه اخیر‪ ۱۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۷۵‬هزار تن کاالی‬ ‫خارجی از مسیر جمهوری اسالمی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ‪۵۸‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ٣٦‬درصدی تولید شاهین‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا گفت‪ :‬تولید‬ ‫شاهین از ابتدای سال ‪ ١٤٠١‬تا نیمه اول مرداد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬افزایش ‪ ٣٦‬درصدی را داشته‬ ‫است‬ ‫مسعود پروین گفت‪ :‬با وجود مشکالت پیش رو‪،‬‬ ‫از جمله مالحظات تامین به خصوص تامین اهن و‬ ‫ورق خارجی با ویژگی خاص‪ ،‬توربوشارژ‪ ،‬لزوم افزایش‬ ‫نیرو و همچنین تربیت نیروی های متخصص و با عنایت به برنامه اولیه تولید ‪٣٠‬‬ ‫هزار دستگاه در سال ‪ ،١٤٠١‬پروژه افزایش تولید شاهین به میزان ‪ ٦٠‬هزار دستگاه‬ ‫تعریف و از اواخر اردیبهشت‪ ،‬ساز و کار الزم برای دستیابی به این تیراژ کلید خورد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برهمین اساس خوشبختانه تولید شاهین از ابتدای سال جاری تا نیمه اول‬ ‫مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ‪ 36‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا تصریح کرد‪ :‬تاکنون اقداماتی همچون به‬ ‫ظرفیت رسانی خط تولید واموزش نیروی متخصص مطابق زمان بندی پروژه انجام‬ ‫پذیرفته و ان شاءاله با حل مسائل مرتبط تامین‪ ،‬پروژه افزایش تولید‪ ،‬محقق خواهد شد‬ ‫بیمه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد محصوالت کشاورزی‬ ‫عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت‪ ۲۵ :‬تا ‪ ۳۰‬درصد محصوالت‬ ‫کشاورزی تحت پوشش بیمه است‪.‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬تورج سعیدی‬ ‫عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی‬ ‫گفت‪ ۳۹ :‬موضوع بیمه ای در مقابل ‪ ۲۰۴‬عامل خطر تحت پوشش بیمه است‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه اگر در دنیا کشوری بتواند ‪ ۲۰‬درصد محصوالتش را پوشش بیمه ای دهد‪ ،‬عملکرد‬ ‫قابل قبولی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬ما در برخی ذیبخش ها مثل بخش طیور پوشش بیمه ای‬ ‫‪ ۹۸‬درصدی داریم‪.‬سعیدی افزود‪ :‬از حدود ‪ ۶۰‬میلیون راس دام حدود ‪ ۱۹‬میلیون بیمه‬ ‫شده اند‪ .‬این میزان بیمه شده حدود ‪ ۳۰‬درصد است البته تا پایان شهریور میزان بیمه‬ ‫شده از ‪ ۲۰‬میلیون عبور می کند‪.‬وی گفت‪ :‬در ذیبخش زراعت ‪ ۵/۳‬میلیون هکتار تحت‬ ‫پوشش بیمه داریم که حدود ‪ ۳۵‬درصد پوشش بیمه ای است و در بخش باغات حدود‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزار هکتار یعنی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬درصد بیمه است‪ .‬البته برخی باغات بیمه پذیر نیستند‬ ‫یعنی شرایط بیمه شدن را ندارند‪.‬سعیدی افزود‪ :‬در حوزه ابزیان حدود یک میلیارد قطعه‬ ‫از هفت میلیارد قطعه ابزی بیمه است‪.‬‬ ‫قیمت گندم نصف شد‬ ‫قیمت گندم و ذرت با رسیدن نخستین محموله غالت اوکراین به بازار جهانی کاهش‬ ‫یافت‪.‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از راشاتودی‪ ،‬انتشار اخبار مربوط به‬ ‫رسیدن نخستین محموله غالت اوکراین به بازار جهانی و انتظار کاهش محدودیت های‬ ‫موجود بر صادرات محصوالت کشاورزی روسیه باعث شد تا شاهد افت قیمت محصوالت‬ ‫کشاورزی به خصوص گندم و ذرت باشیم‪.‬‬ ‫بر همین اساس قیمت گندم ‪ ۱.۴‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۷.۶۴‬دالر در هر بوشل‬ ‫رسید‪ .‬قیمت ذرت هم ‪ ۱.۱‬درصد پایین امد و ‪ ۶.۰۳‬دالر در هر بوشل دست به دست‬ ‫می شود‪ .‬قیمت دانه سویا هم ‪ ۰.۰۹‬درصد افت کرده و هم اکنون ‪ ۱۴.۰۷‬دالر در هر‬ ‫بوشل خرید و فروش می شود‪.‬از زمانی که گندم در ماه مارس و به خاطر درگیری نظامی‬ ‫روسیه با اوکراین قیمت ‪ ۱۴.۲۵‬دالر به ازای هر بوشل را دید‪ ،‬شاهد نصف شدن قیمت‬ ‫این محصول کشاورزی اساسی بوده ایم‪.‬از زمان امضای توافق بین مسکو و کی یف با‬ ‫میانجیگری ترکیه و سازمان ملل برای صادرات محصوالت کشاورزی شاهد افت قیمت‬ ‫گندم و غالت در بازار هستیم‪ .‬روسیه و اوکراین بزرگ ترین تامین کنندگان غالت در‬ ‫جهان هستند و حدود یک سوم نیاز جهان را تامین می کنند‪.‬‬ ‫رونمایی از ‪ 6‬سامانه دانش بنیان در نمایشگاه مدیریت شهری اصفهان‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری اصفهان از رونمایی از‬ ‫‪ 6‬سامانه دانش بنیان در پنجمین‬ ‫نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و‬ ‫ترانزیت اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫حسین حق شناس با اعالم این خبر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این شش سامانه دانش‬ ‫بنیان شامل "مرصاد"‪" ،‬به همراه"‪،‬‬ ‫"موتورپالس"‪" ،‬دوچرخه اشتراکی‬ ‫هوشمند"‪" ،‬ثبت تخلف هوشمند‬ ‫موتورسیکلت" و "مدیریت شرکت های‬ ‫حمل و نقل و رانندگان" است‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬این سامانه ها در راستای‬ ‫تفاهمنامه سه جانبه میان وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری و شهرداری اصفهان‪ ،‬در‬ ‫غرفه معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شهرداری اصفهان در نمایشگاه مدیریت‬ ‫شهری نمایش داده شد و قرار است در‬ ‫اینده در شهر اصفهان اجرایی شوند‪.‬‬ ‫او اولین سامانه را "مرصاد" دانست و‬ ‫افزود‪ :‬مرصاد با جمع اوری اطالعات‬ ‫مراکز پلیس‪ ،‬اورژانس‪ ،‬اتش نشانی‪،‬‬ ‫پزشکی قانونی و کلیه ارگان هایی که‬ ‫تصادفات را ثبت می کنند و یکپارچه‬ ‫سازی انها‪ ،‬مدیریت و رصد تصادفات‬ ‫شهری را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫به گفته حق شناس‪ ،‬این سامانه ضمن‬ ‫تحلیل و ارائه گزارشات متنوع بر‬ ‫اساس اقدامات صورت گرفته‪ ،‬میزان‬ ‫تاثیرگذاری انها را براورد و به نوعی به‬ ‫تصمیم گیری در خصوص موارد مشابه‬ ‫اتی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود سامانه‬ ‫"مرصاد" به افزایش ایمنی و کاهش‬ ‫تصادفات شهری کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان درباره سامانه "به همراه"‬ ‫هم گفت‪ :‬این سامانه در زمینه سفرهای‬ ‫تقاضا محور‪ ،‬سفرهای اشتراکی و‬ ‫سرویس مدارس فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سرویسهای تقاضا محور‬ ‫مانند اتوبوس و سایر ناوگان حمل‬ ‫و نقل عمومی نیست که برای ان‬ ‫سرویس ثابتی در نظر گرفته شود‪ ،‬بلکه‬ ‫بر اساس تقاضاهایی که در مسیرهای‬ ‫مختلف وجود دارد‪ ،‬وسایل حمل و نقل‬ ‫عمومی به انها اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گفته حق شناس‪ ،‬این سامانه می تواند‬ ‫سرویس های دربستی و اشتراکی و‬ ‫سرویس مدارس را نیز پوشش دهد‪،‬‬ ‫چنانکه اولیای دانش اموزان می توانند‬ ‫از طریق این سامانه برای فرزندان خود‬ ‫درخواست سرویس بدهند‪.‬‬ ‫حق شناس درباره سومین سامانه یعنی‬ ‫"موتور پالس" خبر داد‪ :‬این سامانه یک‬ ‫موتورسیکلت تجهیز شده بوده که به دو‬ ‫دوربین در جلو عقب و یک مانیتور در‬ ‫قسمت راکب موتورسیکلت تجهیز شده‬ ‫است که ثبت تخلفات را انجام می دهد‪.‬‬ ‫ایشان اضافه کرد‪ :‬سامانه "موتور‬ ‫پالس" عالوه بر ثبت مواردی نظیر‬ ‫پارک ممنوع و توقف ممنوع‪ ،‬در بخش‬ ‫مدیریت پارک حاشیه ای نیز می تواند‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫انطور که او گفت‪" ،‬دوچرخه اشتراکی‬ ‫هوشمند" سامانه بعدی در این مجموعه‬ ‫است که شامل دوچرخه هایی است که‬ ‫قفل هوشمند دارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کاربر قفل دوچرخه را براساس‬ ‫کدهوشمند در اپلیکشن مربوطه باز‬ ‫و استفاده می کند و به این صورت‬ ‫دوچرخه ها قابل رصد و مکان یابی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان پنجمین سامانه را براساس‬ ‫پردازش تصاویری که از دوربین‬ ‫خودروهای ثبت تخلف از موتورسواران‬ ‫گرفته می شود "ثبت تخلف هوشمند‬ ‫موتورسیکلت" دانست و توضیح داد‪:‬‬ ‫با پردازش تصویر تخلف نداشتن کاله‬ ‫ایمنی و پالک موتورسیکلت ثبت‬ ‫می شود و بعد از اخذ کدپلیس امکان‬ ‫جریمه شدن موتورسوار وجود دارد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در اینده سایر‬ ‫تخلفات موتورسواران هم رصد می شود‬ ‫او خبر داد‪ :‬از طریق ششمین سامانه‬ ‫نیز ثبت اطالعات‪ ،‬صدور مجوز‪ ،‬نظارت‬ ‫و پیگیری تخلفات شرکتهای حمل‬ ‫و نقل و رانندگان در حوزه مسافر و‬ ‫بار توسط یک سامانه جامع مدیریت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫میزان افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫هفته اینده مشخص می شود‬ ‫سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬بر اساس بررسی های‬ ‫کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر‬ ‫شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان‪ ،‬مستمری سایر‬ ‫سطوح اصالح شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدهادی زاهدی وفا با‬ ‫بیان اینکه رئیس جمهور بر اصالح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر‬ ‫سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬تاکید دارند‪ ،‬افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس هیات وزیران‪ ،‬تصمیم گیری در این خصوص را به وزرای عضو‬ ‫هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئوالن‬ ‫مربوط‪ ،‬به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد‪ :‬برابر تفویض‬ ‫انجام شده و بررسی های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد‬ ‫سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات‬ ‫این سازمان‪ ،‬مستمری سایر سطوح اصالح شود‬ ‫سهم زمین ‪ ۴‬میلیون مسکن‬ ‫تا شهریور تعیین تکلیف می شود‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬امروز ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکن‬ ‫را در دست اجرا داریم و برنامه ما این است تا پایان شهریور سهم زمین ‪۴‬‬ ‫میلیون واحد را در طرح نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬در شهر هایی که زمین داریم‪ ،‬زمین را ویالیی به مردم واگذار می کنیم‬ ‫یعنی قطعه ‪ ۲۰۰‬متری به مردم واگذار می کنیم‪ ،‬وام و ساخت خانه از سوی‬ ‫متقاضی اغاز می شود‪.‬قاسمی در حاشیه نشست هیئت دولت افزود‪ :‬در این‬ ‫روش با متقاضی قرارداد داریم تا در مدت یک سال و نیم مسکن ساخته‬ ‫شود‪.‬وزیر راه و شهرسازی درباره اخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫هم گفت‪ :‬تا پایان شهریور ماه امسال مسئله زمین را در کشور حل می کنیم‬ ‫و یک و نیم میلیون واحد هم اکنون در تمام شهر های کوچک و بزرگ‬ ‫در دست اجراست‪ .‬قاسمی اضافه کرد‪ :‬از مهر گذشته مرحله شناسایی‬ ‫نیازمندی های ساخت مسکن اغاز شد و امروز یک و نیم میلیون واحد‬ ‫نهضت ملی مسکن در مراحل خاک برداری تا نازک کاری در دست اجرا‬ ‫است‪.‬وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬برنامه ما بر اساس دستور رئیس جمهور‬ ‫این است که تا پایان شهریور سهم زمین چهار میلیون مسکن نهضت ملی‬ ‫مسکن را تعیین تکلیف کنیم‪.‬‬ ‫بررسی راه های گسترش همکاری‬ ‫دوجانبه ایران و افغانستان‬ ‫در دیدار علی اکبر محرابیان با مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت‬ ‫انرژی و اب طالبان‪ ،‬مسایل مرتبط با اب و همکاری های دوجانبه در‬ ‫زمینه برق و انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت‪.‬به گزارش‬ ‫سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل‪ ،‬علی اکبر محرابیان وزیر‬ ‫نیرو جمهوری اسالمی ایران با سرپرست وزارت انرژی و اب افغانستان‬ ‫دیدار کرد‪.‬در دیدار امروز علی اکبر محرابیان با مولوی عبداللطیف منصور‬ ‫سرپرست وزارت انرژی و اب طالبان‪ ،‬مسایل مرتبط با اب و همکاری های‬ ‫دوجانبه در زمینه برق و انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در این دیدار که سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان و معاون وی‬ ‫نیز حضور دارد و راه های گسترش همکاری های دوجانبه بین دو کشور‬ ‫بررسی خواهد شد‪.‬پس از این دیدار کارگروه تخصصی کارشناسان اب و‬ ‫برق با حضور نمایندگان دو کشور نیز در وزارت انرژی و اب افغانستان‬ ‫تشکیل خواهد شد‪.‬دیدار با مال برادر معاون رییس کابینه و امیرخان متقی‬ ‫سرپرست وزارت خارجه طالبان از دیگر برنامه های اقای محرابیان در سفر‬ ‫امروزش به کابل است‪.‬‬ ‫وزارت جهاد نظر خود را درباره رب‬ ‫به سازمان حمایت اعالم کرد‬ ‫معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی نظر کارشناسی خود را درباره رب اعالم کرده است‪.‬مجید حسنی‬ ‫مقدم‪ ،‬معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی افزود‪ :‬روال کار‬ ‫بر این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت خانه تخصصی نظر‬ ‫خود را در این زمینه به سازمان حمایت اعالم کند و این سازمان نیز براساس‬ ‫مستندات و مدارکی که از تشکل ها دریافت می کند‪ ،‬در زمینه قیمت یک‬ ‫کاال تصمیم گیری می کند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‬ ‫حمایت‪ ،‬نظر خود را در این زمینه اعالم و مکاتبات الزم را انجام داده اند و‬ ‫در حال حاضر تصمیم گیری در این زمینه بر عهده ستاد تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫سه انتصاب در ذوب اهن اصفهان‬ ‫ایین معارفه حمید سرال به عنوان سرپرست‬ ‫مدیریت روابط عمومی‪ ،‬علی عمرانی به عنوان‬ ‫سرپرست مدیریت عامل شرکت پویش معادن ذوب‬ ‫اهن اصفهان و شهرام برومند به عنوان سرپرست‬ ‫مدیریت بازرسی شرکت با حضور مهندس ایرج‬ ‫رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان و تنی چند‬ ‫از مسئولین سه شنبه هجدهم مردادماه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین از زحمات و تالش های دلسوزانه و صادقانه‬ ‫علیرضا امیری مدیر سابق روابط عمومی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪ ،‬حسن محمدی مدیرعامل سابق شرکت پویش معادن و‬ ‫علی عمرانی مدیر سابق بازرسی ذوب اهن اصفهان تقدیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫در این ایین گفت ‪ :‬توجه به فعالیت های اکتشافی و‬ ‫استخراجی و تامین مواد اولیه با بهره گیری از نخبگان این‬ ‫عرصه می بایست اولویت اصلی شرکت پویش معادن باشد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬چشم انداز اصلی ذوب اهن اصفهان ‪ ،‬تولید‬ ‫فوالدهای کیفی و با استحکام باال می باشد که این دیدگاه‬ ‫از قبل در شرکت وجود داشته و با رویکرد جدید در ریل‬ ‫اجرا قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان تصریح کرد ‪ :‬نیاز است‬ ‫جامعه فنی کشور و سایرارگان های مرتبط بیش از پیش‬ ‫با محصوالت اصیل و کیفی ذوب اهن اصفهان اشنا شوند‬ ‫و طراحی سازه ها در کشور به سمت بهره گیری از این‬ ‫محصوالت استاندارد سوق داده شود‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی از برگزاری جشن های دانش اموزی به‬ ‫عنوان یکی از موثر ترین برنامه های روابط عمومی شرکت‬ ‫یادکرد و گفت ‪ :‬در دورانی که جامعه به امید و نشاط‬ ‫نیازداشت‪ ،‬با برنامه ریزی مدبرانه روابط عمومی‪ ،‬اعضای‬ ‫خانواده بزرگ ذوب اهن اصفهان در این جشن ها حضور‬ ‫یافتند و لحظات ماندگاری ثبت شد و لذا شایسته می دانم‬ ‫از مجموعه مدیریت روابط عمومی شرکت‪ ،‬تشکر وقدردانی‬ ‫نمایم ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است حمید سرال سرپرست مدیریت روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی‬ ‫مالی و کارشناسی مهندسی صنایع است و سال ‪ ۷۸‬در‬ ‫ذوب اهن اصفهان استخدام شد‪ .‬وی فعالیت در مدیریت‬ ‫حراست ‪ ،‬مدیریت کیفیت ‪ ،‬مدیریت امور فنی بهره برداری‬ ‫‪ ،‬مدیریت روابط عمومی ‪ ،‬مدیریت مهندسی فروش و‬ ‫شرکت پویش معادن را در کارنامه کاری خود دارد ‪.‬‬ ‫علی عمرانی سرپرست مدیرعامل شرکت پویش معادن‪،‬‬ ‫فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مهندسی مکانیک‬ ‫است و سال ‪ ۸۴‬با لیسانس مکانیک در ذوب اهن اصفهان‬ ‫استخدام شد‪ .‬وی مهندس طراح در مدیریت فوالدسازی‬ ‫‪ ،‬مهندس ارشد مکانیک کنورتور ‪ ،‬سرپرست طراحی‬ ‫مهندسی کارخانه ناحیه چدن و مدیریت بازرسی شرکت‬ ‫را در کارنامه کاری خود دارد ‪ .‬وی سال ‪ ۹۴‬به عنوان‬ ‫بسیجی نخبه کشور معرفی گردید‪.‬‬ ‫شهرام برومند سرپرست مدیریت بازرسی فارغ التحصیل‬ ‫رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است‪.‬‬ ‫وی به ترتیب در معاونت اجرایی وقت کارخانه در سمت‬ ‫های سرپرست نصب تجهیزات و تاسیسات‪ ،‬سرپرست‬ ‫نصب تجهیزات مکانیک در پروژه هایی نظیر طرح سبا‪،‬‬ ‫قائم دو‪ ،‬بازسازی و مدرنیزاسیون کارگاههای تولیدی نظیر‬ ‫ماشین های اگلومراسیون و کارگاه های ریخته گری و‬ ‫پروژه توازن (نیروگاه حرارتی) فعالیت داشته است‪ .‬برومند‬ ‫همچنین در مدیریت بازرسی شرکت به عنوان سرپرست‬ ‫بازرسی فنی مهندسی و سرپرست بازرسی واحدهای‬ ‫تولیدی و توسعه فعالیت داشته است و ناظر پایه یک‬ ‫تاسیسات مکانیکی را نیز در سازمان نظام مهندسی استان‬ ‫اصفهان در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫پنجشنبه* ‪ 20‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1375‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پرداخت انی مالیات نقل و انتقال خودرو‪ ،‬فقط از طریق سامانه های مالیاتی‬ ‫معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد‪ :‬پرداخت برخط (انالین) مالیات نقل و‬ ‫انتقال خودرو‪ ،‬صرفاً از طریق سامانه های سازمان امور مالیاتی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫پرداخت انی مالیات نقل و انتقال خودرو‪ ،‬فقط از طریق سامانه های مالیاتیبه گزارش خبرگزاری صدا و‬ ‫سیما به نقل از رسانه مالیاتی ایران‪ ،‬معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬مودیان مالیاتی‬ ‫برای نقل و انتقال خودرو‪ ،‬می توانند با توجه به برخط بودن سامانه های سازمان امور مالیاتی از طریق دو‬ ‫مالیات بر خانه های خالی‬ ‫یادداشت‬ ‫و مطالبات بر زمین مانده‬ ‫علیرضا قبادی‬ ‫مالیات بر خانه های خالی یکی از مسایلی است که به خصوص طی‬ ‫سال های اخیر از سوی مسووالن در رده های مختلف با هدف بهبود‬ ‫بازار مسکن و کنترل روند افزایشی قیمت ها در این بخش مطرح شده‬ ‫و در این رابطه نیز راهکارهای نیز ارایه شده است‪.‬این در حالی است که‬ ‫دولت پیش از این نیز اعالم کرده بود که دولت به دنبال درامد از خانه‬ ‫های خالی نیست بلکه هدف این بوده و هست که این خانه ها شناسایی و‬ ‫مالیات بازدارنده بر انها اعمال شود‪.‬این در حالی است که به همین منظور‬ ‫سامانه امالک و اسکان نیز راه اندازی شد‪ ،‬سامانه ای که انچنان که باید‬ ‫از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفته و نتوانست کارایی الزم را داشته‬ ‫باشد‪.‬در مقابل این مساله عنوان شد که در صورتی که همه مردم در این‬ ‫سامانه ثبت نام نکنند این امکان که بتوان خانه های خالی را شناسایی‬ ‫و نسبت به اخذ مالیات از انها اقدام کرد دیگر کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اساس ان بر مبنای خود اظهاری است‬ ‫بر همین مبنا استقبال نکردن از سوی مردم سبب شده‬ ‫تا این روند انچنان که باید به سمت و سوی خوبی نرود‪.‬‬ ‫امامشکلمالیاتبرخانههایخالیتنهابههمینمسایلنیستوتعددقوانین‬ ‫دراینبخشنیزبهعنوانیکیازچالشهایاصلیبرسرراهانمطرحشدهاست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با توجه به رکود در بازار مسکن و باال بودن نرخ اجاره و‬ ‫تورم در این بخش یکی از تقاضاهای مردم‪ ،‬اجرایی شدن این قانون بوده‬ ‫و هست‪.‬قانونی که این گالیه مندی وجود دارد که چرا قوی تر وارد نمی‬ ‫شوند تا با ارایه خانه های خالی از روند افزایش قیمت ها در بخش مسکن‬ ‫جلوگیری و به نوعی کنترل شود‪.‬البته در این بین بایستی به اختالفات‬ ‫میان وزارت راه و شهرسازی و امور مالیاتی نیز اشاره داشت‪.‬چرا که‬ ‫سازمان امور مالیاتی معتقد است که لیست وزارت راه و شهرسازی ناقص‬ ‫و اما وزارت راه نظر دیگری دارد‪.‬در این بین پیامک هایی به تعدادی از‬ ‫شهروندان برای تعیین تکلیف خانه های مسکونی انها ارسال که در این بین‬ ‫برخی از شهروندان معتقدند که این پیامک ها به اشتباه ارسال شده و در‬ ‫مواردی دیده شده که پیامک های برای مستاجران نیز ارسال شده است‪.‬‬ ‫تعدد قوانین از یک سو و نبود متولی دقیق در این رابطه سبب شده تا در واقع‬ ‫مردم از اجرای این طرح ناقص زبان ببیند‪ ،‬چرا که از یک سو با توجه به اینکه‬ ‫مبنایمالیاتبرخانههایخالیکهبراساسخوداظهاریبودهاستقبالزیادی‬ ‫از سوی مردم صورت نگرفته و از سوی دیگر سبب سردرگمی مردم شده است‪.‬‬ ‫مردم که خانه خالی ندارند و پیامک دریافت کرده اند و افرادی‬ ‫که نسبت به خود اظهاری اقدام نکرده و بنا ندارند که اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر همین اساس با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح جلوگیری از‬ ‫تورم دربخش مسکن هست به نظر می رسد که این کالف سردرگم نتوانسته‬ ‫به سرانجام برسد و مردم را در یک وضعیت مبهمی قرار داده است‪.‬‬ ‫شاخص کل بورس تهران در ارتفاع یک‬ ‫ میلیون و ‪ ۴۴۸‬هزار واحدی قرار گرفت‬ ‫شاخص کل بورس تهران (چهارشنبه‪ ۱۹ ،‬مردادماه) با سه هزار‬ ‫و ‪ ۴۷۳‬واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ‪ ۴۴۸‬هزار واحدی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار سپهرایرانیان‪ ،‬شاخص هم وزن با یک هزار و‬ ‫‪ ۳۴۲‬واحد کاهش به ‪ ۳۸۹‬هزار و ‪ ۶۰۲‬واحد و شاخص قیمت با‬ ‫‪ ۸۰۴‬واحد افت به ‪ ۲۳۳‬هزار و ‪ ۴۹۳‬واحد رسید‪.‬‬ ‫شاخص بازار اول‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۷۰۱‬واحد و شاخص بازار دوم ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۱۴‬واحد کاهش را ثبت کردند‪.‬امروز در معامالت بورس تهران‪،‬‬ ‫بیش از چهار میلیارد و ‪ ۵۸۳‬میلیون سهم‪ ،‬حق تقدم و اوراق بهادار‬ ‫به ارزش ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۴۶‬میلیارد ریال معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با ‪ ۸۴۰‬واحد‪ ،‬صنایع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ‪ ۳۸۸‬واحد‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫گروه توسعه ملی (وبانک) با ‪ ۳۱۷‬واحد‪ ،‬ملی صنایع مس ایران‬ ‫(فملی) با ‪ ۲۱۱‬واحد و ذوب اهن اصفهان (ذوب) با ‪ ۱۶۵‬واحد با‬ ‫تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند‪.‬‬ ‫همچنین معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ‪ ۴۷۵‬واحد‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ‪ ۴۷۵‬واحد‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫(خودرو) با ‪ ۴۷۰‬واحد‪ ،‬پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) با ‪۴۶۱‬‬ ‫واحد و پاالیش نفت اصفهان (شپنا) با ‪ ۴۰۱‬واحد تاثیر منفی بر‬ ‫شاخص بورس داشتند‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬امروز نماد سایپا (خساپا)‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(فوالد)‪ ،‬گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت اصفهان (شپنا)‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی‬ ‫(شستا)‪ ،‬پتروشیمی فناوران (شفن) و ایران خودرو (خودرو) در‬ ‫نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند‪.‬‬ ‫گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های‬ ‫صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ‪ ۹۲‬میلیون برگه سهم به‬ ‫ارزش ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۸۶‬میلیارد ریال دادوستد شد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت شاخص فرابورس‬ ‫شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ‪ ۶۱‬واحد افزایش داشت و به‬ ‫‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۱۵۰‬واحد رسید‪.‬در این بازار ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۹۳‬میلیون‬ ‫برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت امروز‬ ‫فرابورس بیش از ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۲۷‬نوبت بود‪.‬نمادهای بیمه پاسارگاد‬ ‫(بپاس)‪ ،‬بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای)‪ ،) ،‬پویا زرکان اق دره (فزر)‬ ‫و تامین سرمایه دماوند (تماوند) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس‬ ‫همراه بودند‪.‬همچنین پتروشیمی زاگرس (زاگرس)‪ ،‬پاالیش نفت‬ ‫شیراز (شراز)‪ ،‬بهمن دیزل (خدیزل)‪ ،‬تولید نیروی برق دماوند‬ ‫(دماوند)‪ ،‬فرابورس ایران (فرابورس) و پاالیش نفت الوان (شاوان)‬ ‫تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند‪.‬‬ ‫سامانه مالیاتی به نشانی ‪ my.tax.gov.ir‬و یا ‪https://cartransfer.tax.gov.ir/MY/Help/‬‬ ‫‪ HelpMe‬با اطمینان خاطر‪ ،‬عملیات پرداخت خود را انجام دهند تا در مراحل و اقدامات بعدی دچار‬ ‫مشکل نشوند‪.‬افشین خدامرادی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو از طریق سایر‬ ‫ن) ها نیز امکان پذیر است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از مودیان‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه ها و یا نرم افزار های کاربردی (اپلیکیش ‏‬ ‫اپلیکیشن‏های موجود اقدام به پرداخت می نمایند که به دلیل برخط نبودن و همچنین نداشتن قابلیت‬ ‫وصول انی مالیات‪ ،‬سبب ایجاد نارضایتی برای مودیان و انجام نشدن فرایند تعویض پالک در زمان مقرر‬ ‫شده است‪.‬خدامرادی تاکید کرد سازمان امور مالیاتی در قبال مشکالت و پیامد های عملیات مالیات نقل‬ ‫و انتقال خودرو با نرم افزار های تولیدشده در خارج از سازمان پاسخگو نخواهد بود‪ .‬معاون فناوری های‬ ‫مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد‪ :‬مودیان مالیاتی برای اشنایی بیشتر و استفاده صحیح از‬ ‫سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو‪ ،‬حتماً نسخه راهنمای این سامانه را مطالعه نمایند‪.‬‬ ‫طال ‪ ،‬روند صعودی دو روزه خود را شکست‬ ‫با رو اوردن فروشندگان به مرز ‪1790‬‬ ‫دالر‪ ،‬طال امروز از اوج ماهانه خود‬ ‫عقب نشینی کرد و روند صعودی دو روزه‬ ‫خود را شکست‪.‬‬ ‫به گزارشپهرایرانیان‪،‬با هجوم فروشندگان به‬ ‫مرز ‪ 1790‬دالر در اوایل صبح روز چهارشنبه‬ ‫در اروپا‪ ،‬قیمت طال (‪ )XAU/USD‬از اوج‬ ‫ماهانه عقب نشینی کرد و روند صعودی‬ ‫دو روزه را شکست‪ .‬با انجام این کار‪ ،‬این فلز‬ ‫گرانبها اضطراب بازار را قبل از امار تورم ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬در بحبوحه افزایش شرط بندی های‬ ‫جنگ طلبانه روی حرکت بعدی فدرال رزرو‬ ‫امریکا (فدرال رزرو) به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫به غیر از احتیاط قبل از ‪ ،CPI‬ترس از کاهش‬ ‫رشد اقتصادی نیز بر قیمت ‪XAU/USD‬‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬با این حال‪ ،‬ترس از کندشدن‬ ‫رشد اقتصادی پس از اعالم روسیه برای توقف‬ ‫جریان نفت‪ ،‬به دلیل توقف خط لوله دروژبا که‬ ‫تامین کننده طالی سیاه است‪ ،‬تشدید شد‪.‬‬ ‫رویترز می گوید‪ :‬گزارش ها حاکی از ان است‬ ‫که روسیه جریان نفت از طریق قسمت جنوبی‬ ‫خط لوله دروژبا را به دلیل مشکالت پرداخت‬ ‫ترانزیت به حالت تعلیق دراورده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬همانطور که ‪JP Morgan‬‬ ‫می گوید صحبت ها مبنی بر اینکه الیحه‬ ‫مالیات‪ ،‬اب وهوا و مراقبت های بهداشتی ایاالت‬ ‫متحده نمی تواند مشکالت رکود اقتصادی را‬ ‫کم کند‪ ،‬بر قیمت شمش نیز تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫تحلیلگران بانک ایاالت متحده در گزارش‬ ‫بلومبرگ گفتند‪ :‬این الیحه روز یکشنبه در سنا‬ ‫تصویب شد و روز جمعه به مجلس نمایندگان‬ ‫ارائه می شود‪ ،‬یک نسخه کوچک از دستور کار‬ ‫داخلی جو بایدن‪ ،‬رئیس جمهور بایدن را در‬ ‫ل به قانونی شدن پس از یک سال‬ ‫مسیر تبدی ‬ ‫درگیری داخلی دموکرات ها قرار می دهد که‬ ‫کاخ سفید قادر به کنترل ان نبود‪.‬‬ ‫رکود اقتصادی‬ ‫در جاهای دیگر‪ ،‬چاپ محکم تر از داده های‬ ‫سطح دوم ایاالت متحده و ‪Fedspeak‬‬ ‫جنگ طلب نیز نقش خود را در مشخص کردن‬ ‫حالت ریسک و به چالش کشیدن خریداران‬ ‫‪ XAU/USD‬ایفا کردند‪.‬‬ ‫در روز سه شنبه‪ ،‬بهره وری غیرکشاورزی ایاالت‬ ‫متحده در سه ماهه دوم (سه ماهه دوم) به‬ ‫‪ -4.6‬درصد‪ ،‬پیش بینی شده ‪ -4.7‬درصد و‬ ‫قبل از ان ‪ -7.4‬درصد بهبود یافت‪ ،‬در حالی‬ ‫که هزینه کار واحد از ‪ 12.7‬درصد قبل و ‪9.5‬‬ ‫درصد اجماع بازار در طول مدت مذکور به‬ ‫‪ 10.8‬درصد افزایش یافت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬جیمز‬ ‫بوالرد‪ ،‬رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس‪ ،‬روز‬ ‫سه شنبه گفت که او می خواهد تا پایان سال‬ ‫نرخ بهره ‪ ۴‬درصد باشد‪ .‬این به معامالت اتی‬ ‫نرخ بهره محکم تر می پیوندد که نشان می دهد‬ ‫شانس نزدیک به ‪ 70‬درصد به نفع ‪ 75‬واحد‬ ‫پایه (‪ )bps‬افزایش نرخ بهره فدرال رزرو‬ ‫در سپتامبر است‪.‬در مقابل این پس زمینه‪،‬‬ ‫بازدهی خزانه داری ‪ 10‬ساله ایاالت متحده در‬ ‫تالش است تا بازدهی روز قبل را به ‪٪2.79‬‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬یعنی در حدود ‪ ٪2.786‬تا زمان‬ ‫انتشار‪ .‬همچنین شاخص ‪ 500 S&P‬فیوچرز‬ ‫کسادی بازار را به تصویر می کشد که علی رغم‬ ‫ضررهای وال استریت‪ ،‬بدون تغییر در حداکثر‬ ‫‪ 4125‬باقی مانده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬شاخص ‪ CPI‬ایاالت متحده که‬ ‫انتظار می رود از ‪ 9.1‬درصد در سال به ‪8.7‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪ ،‬و همچنین ‪ CPI‬سابق غذا‬ ‫و انرژی که احتماالً از ‪ 5.9‬درصد به ‪ 6.1‬درصد‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬برای معامله گران طال جهت‬ ‫روشن کردن مسیرها بسیار مهم خواهند بود‪.‬‬ ‫تحلیل فنی‬ ‫قیمت طال علیرغم عقب نشینی اخیر از باالترین‬ ‫سطح یک ماهه‪ ،‬باالتر از سطح حمایتی‬ ‫‪ 1785‬دالر باقی مانده است‪ .‬همچنین ‪RSI‬‬ ‫محکم تر (‪ )14‬و نه اشباع خرید‪ ،‬و همچنین‬ ‫سیگنال های مکدی (‪ )MACD‬صعودی‪،‬‬ ‫خریداران ‪ XAU/USD‬را اذیت می کند‪.‬‬ ‫با این حال‪ DMA-50 ،‬به خط مقاومت قبلی‬ ‫از ماه مارس و یک خط روند صعودی سه‬ ‫هفته ای می پیوندد تا ‪ 1785‬دالر را به عنوان‬ ‫حمایت مهم برجسته کند که شکستن ان‬ ‫می تواند به سرعت قیمت فلز را به سمت‬ ‫پایین ترین سطح هفتگی قبلی نزدیک به‬ ‫‪ 1754‬دالر بکشاند‪.‬‬ ‫برعکس‪ ،‬قیمت پایین ماه ژوئن در حدود‬ ‫‪ 1805‬دالر می تواند خریداران ‪XAU/USD‬‬ ‫را در طی حرکت های صعودی جدید قیمت ها‬ ‫جذب کند‪ .‬پس از ان‪ ،‬سطوح اصالحی‬ ‫فیبوناچی ‪ %38.2‬و ‪ %50‬در رکود مارس تا‬ ‫ژوئیه‪ ،‬نزدیک به ‪ 1830‬دالر و ‪ 1875‬دالر‬ ‫به ترتیب ممکن است توجه گاوهای طال را‬ ‫به خود جلب کند‪.‬به طور کلی‪ ،‬احتماالً طال‬ ‫تا زمانی که قیمت باالتر از ‪ 1785‬دالر باقی‬ ‫بماند‪ ،‬ثابت تر باقی می ماند‪.‬‬ ‫دولت نرخ ارز را تک نرخی کند‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگوی اختصاصی با نازنین السادات‬ ‫جعفری‪ -‬خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه هنوز ارز در کشور تک نرخی نشده و قیمت های مختلفی در‬ ‫این رابطه اعمال می شود انتظار می رود که دولت به تک نرخی کردن‬ ‫قیمت ان اقدام کند‪.‬‬ ‫مهرداد عبادی افزود‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف شد اما همچنان ما شاهد‬ ‫نرخ های مختلف ارز هستیم و هنوز ارز تک نرخی نشده‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫بهتر است دولت نرخ ارز را تک نرخی کند و نرخ ان توسط بازار تعیین شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مزایای حذف نرخ ارز چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی افزود‪:‬‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در کوتاه مدت می توانست باعث افزایش تورم‬ ‫شود که شد‪ ،‬بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫است اما در بلندمدت باعث می شود که ما تورم های بیشتری را دیگر‬ ‫نداشته باشیم و چشم انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران ‪ ،‬درباره معضالت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در چند دهه اخیر دولت ها‪ ،‬برای جلوگیری از افزایش نرخ کاالهای‬ ‫داخلی و حمایت از مصرف کننده به ارزها یارانه پرداخت کردند و نرخ ارز‬ ‫را پایین نگه داشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دولت قبل ما شاهد افزایش قیمت شدید نرخ دالر بودیم‬ ‫و تفاوت خیلی زیادی میان ارزهای صوری و ارزهای بازار ازاد شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬وقتی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نظر گرفته شد‪ ،‬قیمت ارز در بازار‬ ‫ازاد ‪ ۵.۶‬برابر بود‪.‬‬ ‫عباد گفت‪ :‬این سیاست در طول این سال ها اص ً‬ ‫ال موفق نبود و اتاق بازرگانی‬ ‫همواره در دوره گذشته طرح هایی را به دولت ارائه داد تا از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫گذر کرده و به سمت ارز تک نرخی بروند‪ ،‬اما این که دولت متوجه شود‬ ‫که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی فسادزاست و سود ان به جیب مصرف کننده نهایی‬ ‫نمی رود‪ ،‬زمان برد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد‪ :‬در اواخر دولت‬ ‫اقای روحانی و اوایل دولت اقای رئیسی دیگر صحبت از فساد ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی شد در حالی که اگر چند سال قبل درباره معضالت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی صحبت می کردیم‪ ،‬همگی از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دفاع می کردند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با اقدام دولت و مصوبه مجلس شورای اسالمی‬ ‫شاهد حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هستیم که اقدام بسیار خوبی بود اما‬ ‫در اتاق بازرگانی به دولت اعالم کردیم که نحوه اجرای ان بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی بر افزایش تولید در بخش کشاورزی‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ ترجیحی ارز‬ ‫که ‪ ۴۲۰۰‬تومان بود‪ ،‬در حوزه های مختلف تاثیر منفی داشت به عنوان‬ ‫مثال؛ در بخش کشاورزی‪ ،‬دارو‪ ،‬مواد اولیه کارخانه های و ‪ ...‬دچار مشکل‬ ‫شده بودیم‪ .‬کاال با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد و با قیمت بازار به فروش‬ ‫می رسید و یا اص ً‬ ‫ال کاالیی وارد نمی شد‪ ،‬درنهایت این سیاستی که در‬ ‫پیش گرفته شده بود به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نبود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وجود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بخش کشاورزی اسیب زیادی وارد‬ ‫کرد‪ ،‬البته کاهش تولید در بخش کشاورزی دالیل دیگری مانند شرایط‬ ‫اقلیمی و محیط زیستی دارد‪ ،‬اما ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم تاثیر گذار بود‪.‬‬ ‫درحالی که بخش کشاورزی می توانست یک مزیت صادراتی برای ما‬ ‫محسوب شود‪.‬‬ ‫چشم انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است‬ ‫عباد درباره تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در کاهش تورم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در کوتاه مدت می توانست باعث افزایش تورم‬ ‫شود که شد‪ ،‬بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫است اما در بلندمدت باعث می شود که ما تورم های بیشتری را دیگر‬ ‫نداشته باشیم و چشم انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است‪.‬‬ ‫البته در کنار این باید دو اقدام تک نرخی شدن ارز و نبود قیمت گذاری‬ ‫دستوری را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیرات حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫افزایش تولید داخل‪ ،‬گفت‪ :‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در افزایش تولید برخی‬ ‫از کاالها تاثیر مثبتی داشت‪ ،‬چراکه پیش از این واردات برخی از کاالها‬ ‫از تولید داخل ارزان تر تما م می شد و دولت ها برای حمایت از تولید داخل‬ ‫مجبور شدند فهرستی تهیه کنند و واردات برخی از کاالها را ممنوع کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ممنوع کردن واردات کاالیی که به نفع کشور است‬ ‫به صرف حمایت از تولید داخل اقدام موثری نیست ما باید یک اصالحات‬ ‫اساسی در واردات و صادرات داشته باشیم‪ ،‬نمی توانیم بگوییم واردات بد‬ ‫است‪ ،‬متاسفانه در سال های گذشته موضوع واردات به انحراف رفت‪ ،‬ما‬ ‫باید بر روی کاالهایی که برایمان مزیت دارد صادرات را انجام دهیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه* ‪ 20‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1375‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مدیرکل تعاون البرز‪:‬استفاده از ظرفیت تعاون در البرز توسعه گردشگری را به ارمغان می اورد‬ ‫مدیرکل تعاون ‪،‬کار ورفاه اجتماعی البرز استفاده از ظرفیت تعاونی ها را اقدامی راهگشا در‬ ‫توسعه صنعت گردشگری در این استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫عبداله دارایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬ضروری است با بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های بخش تعاون برای جذب گردشگران و معرفی جذابیت های گردشگری استان‬ ‫البرز و کشور حضوری فعال داشته باشیم‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس اجتماعی‪ -‬سیده طناز جعفری‪-‬‬ ‫زایمان طبیعی مقوله ای بوده که از ابتدا در تمام جوامع انجام و‬ ‫این امر هنوز که هنوز در جوامع غربی به عنوان یک امر عادی‬ ‫در حال جریان است این درحالی است که زایمان طبیعی در‬ ‫کشور ما به دلیل فرهنگ سازی بدی که صورت گرفته در‬ ‫مدار فراموشی قرار گرفته و بخش زیادی از مادران به سمت‬ ‫سزارین گرایش پیدا کرده و دلیل شان برای این گرایش نیز‬ ‫مواردی ازجمله ترس از درد زایمان بیان می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که زایمان طبیعی همیشه با اما و اگرهای زیادی‬ ‫همراه بوده است‪ .‬بسیاری از مادران ترجیح می دهند زیر تیغ جراحی‬ ‫بروند و سزارین شوند اما تن به زایمان طبیعی ندهند‪ .‬همه این ها‬ ‫به دلیل به حرف و حدیث هایی است که موجب شده مادران از‬ ‫زایمان طبیعی برای خودشان ترسی غیر منطقی بسازند و از این مدل‬ ‫زایمان هراس داشته باشند‪ .‬در همین رابطه مریم فرمهینی فراهانی‬ ‫دکترای تخصصی بهداشت باروری‪ ،‬استادیار دانشگاه علوم پزشکی ازاد‬ ‫اسالمی تهران و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران‬ ‫در این گفت وگو از جزئیات زایمان طبیعی می گوید و به سواالت‬ ‫خیلی از مادران پیرامون این مسئله پاسخ می دهد‪ .‬زایمان طبیعی‬ ‫پروسه ای بر اساس طبیعت بدن است‪ .‬به همین جهت ‪ ،‬درد زایمان‬ ‫نیز‪ ،‬بر اساس طبیعت بدن مادر و بیشتر از حد تحمل مادر باردار‬ ‫نیست‪ .‬هر چه در مراحل زایمانی‪ ،‬کمتر مداخله و دستکاری صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬این درد کمتر و زایمان خوشایند تر خواهد بود‪ .‬این مدل‬ ‫زایمان‪ ،‬امروزه تحت عنوان زایمان فیزیولوژیک نامیده می شود که‬ ‫در اکثر کشورها انجام و در ایران نیز‪ ،‬در بسیاری از بیمارستان ها و‬ ‫زایشگاه های کشور در حال اجرا است‪ .‬در زایمان فیزیولوژیک‪ ،‬مادر‬ ‫در امر زایمان مشارکت دارد و منفعل نیست و در کنار ماما یا پزشک‬ ‫متخصص زنان‪ ،‬مراحل زایمانی خود را پیش می برد و خاطره خوشی‬ ‫در خاطرش ثبت می شود‪.‬هزاران هزار سال است که مادران در تمام‬ ‫نقاط جهان فرزندان خود را به شیوه طبیعی به دنیا اورده اند‪.‬هیچ‬ ‫زنی نیست که توان زایمان طبیعی را نداشته باشد چرا که این نوع‬ ‫زایمان در طبیعت زنان گذاشته شده است‪ .‬ترس از زایمان طبیعی‬ ‫مهمترین عامل است‪ .‬همین ترس باعث ایجاد دردی غیرقابل تحمل‬ ‫و ناخوشایند برای مادر می شود‪ .‬این درحالی است که درد طبیعی‬ ‫ناشی از از زایمان‪ ،‬با طبیعت بدن مادران مطابقت دارد و شبیه به‬ ‫درد قاعدگی با شدت بیشتر است اما از تحمل مادران خارج نیست‪.‬‬ ‫الگوی درد زایمان طبیعی به این صورت است که هنگام زایمان به‬ ‫مدت ‪ 40‬تا ‪ 60‬ثانیه درد شروع و سپس به مدت دو دقیقه بدن‬ ‫استراحت و مجدد درد شروع می شود‪ .‬یعنی درد زایمان از ابتدا‬ ‫با شدت زیاد شروع نمی شود و کم کم اغاز و همراه با گرفتگی و‬ ‫انقباض رحم برای خروج جنین ادامه دارد و در مرحله اخر شدت‬ ‫می گیرد‪.‬در نتیجه دردهای زایمانی مداوم نیست و الگوی این دردها‪،‬‬ ‫به گونه ای است که مادر می تواند در فواصل بین دردهای زایمانی‬ ‫استراحت کند‪ .‬با انجام حرکات چرخشی لگن‪ ،‬راه رفتن ازادانه در‬ ‫گفتگو‬ ‫وی عملکرد شرکت تعاونی سیمرغ در بستر تقویت گردشگری البرز را شایان توجه عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬با استفاده از توانایی باالی تعاونی ها عالوه بر تحول در گردشگری استان و کشور‪،‬‬ ‫بستر برای توجه ایجاد اشتغال فراگیر با رویکرد تعاونی درحوزه گردشگری فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫بستر برای اعزام گردشگران البرز برای حضور در جام جهانی قطر فراهم است‬ ‫مدیرکل تعاون ‪،‬کار ورفاه اجتماعی البرز اظهار کرد‪ :‬این اداره کل امادگی دارد ظرفیت الزم‬ ‫باید و نبایدهای سزارین‬ ‫زایمان طبیعی در مدار فراموشی‬ ‫اتاق زایمان‪ ،‬ماساژ های زایمانی‪ ،‬موسیقی درمانی‪ ،‬رایحه درمانی و‬ ‫اب درمانی که با اموزش و راهنمای مامای اموزش دیده انجام می‬ ‫شود‪ ،‬می توان شدت این درد ها و طول مدت انها را به میزان قابل‬ ‫توجهی کاهش داد‪ .‬حال انچه که باعث درد های شدید زایمانی می‬ ‫شود‪ ،‬ترس از ناشناخته های زایمان طبیعی‪ ،‬توجه به شایعات و عدم‬ ‫اگاهی مادران به ویژه مادرانی که برای اولین بار قرار است زایمان‬ ‫کنند‪ ،‬سبب این ترس و در نتیجه ترس شدید نیز منجر به تنش‬ ‫و دردهای شدید می شود‪.‬باید کمک کنیم ترس از ناشناخته های‬ ‫مادران از زایمان طبیعی کاهش پیدا کند‪.‬امروزه‪ ،‬کالس های امادگی‬ ‫برای زایمان‪ ،‬در اکثر مراکز بهداشتی و مراکز مشاوره مامایی‪ ،‬برای‬ ‫مادران باردار برگزار می شود‪ .‬در این کالسها‪ ،‬مادر با فرایند بارداری‬ ‫و مراحل زایمانی اشنا و به تمامی سواالت و ابهامات وی که باعث‬ ‫ترس و نگرانی وی از زایمان می شود‪ ،‬پاسخ داده می شود‪ .‬برای‬ ‫مثال در طی دوره این دوره‪ ،‬ما تورهای بیمارستان و زایشگاه برای‬ ‫مادران داریم تا با محیط و فضا ی زایمان‪ ،‬کامال اشنا شده و ترس‬ ‫هایش از قبل برطرف شود‪ .‬حتی در این دوره‪ ،‬پدرها نیز در کالس ها‬ ‫می توانند شرکت کنند تا بتوانند شرایط روحی مادر باردار را درک‬ ‫کرده و تا تکمیل مراحل زایمان همراه همسر خود باشند‪ .‬همچنین‬ ‫مادران باردار با شرکت در کالس های اموزشی به حقوق خود در‬ ‫زمینه تصمیم گیری برای نوع زایمان در اتاق زایمان اشنا شده و‬ ‫در ادامه این مسئله سبب کاهش اتفاق های ناخوشایند در هنگام‬ ‫زایمان می شود‪.‬فزهنگ سازی در این زمینه نباید موکول به زمان‬ ‫بارداری شود بلکه حتما باید قبل از ان زنان و دختران جوان از این‬ ‫نوع زایمان و خطرات کمتر ان برای سالمتی شان اطالع داشته باشند‪.‬‬ ‫در بیشتر بیمارستان ها این شرایط برای ورود پدر به اتاق زایمان‬ ‫فراهم است‪ .‬حتی در بیمارستان های دولتی‪ .‬البته بهتر است که همراه‬ ‫مادر در اتاق زایمان‪ ،‬خود یک همراه اموزش دیده و از قبل به همراه‬ ‫مادر در کالسهای امادگی برای زایمان شرکت کند‪ .‬اموزش پدر کمک‬ ‫می کند تا همراهی موثری داشته باشد اما همراهی که اموزش ندیده‬ ‫است‪ ،‬حضورش در اتاق زایمان‪ ،‬برای مادر استرس زا باشد‪ .‬حتی در‬ ‫بیشتر بیمارستان ها‪ ،‬این امکان فراهم شده که در صورت تمایل مادر‬ ‫باردار‪ ،‬وی می تواند تقاضای داشتن مامای همراه کرده تا مراحل‬ ‫زایمانی را با کمک و راهنمایی او راحت تر و خوشایند تر سپری کند‪.‬‬ ‫ایا این شایعه حقیقت دارد که گاهی پزشک زایمان طبیعی را به‬ ‫مرحله سزارین می کشاند؟‬ ‫خیر‪ .‬به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد ‪ .‬از انجا که زایمان‬ ‫یک امر منحصر به فرد و کامال قابل پیش بینی نیست‪ ،‬ممکن‬ ‫است در فرایند زایمان طبیعی‪ ،‬اختالل یا وقفه ای پیش بیاید‬ ‫و علی رغم داشتن درد ها و انقباضات رحمی‪ ،‬زایمان مادر‪،‬‬ ‫حراست از مبانی اعتقادی از‬ ‫اولویت های نیروی انتظامی است‬ ‫سرهنگ الیاس تازیکه فرماندهی انتظامی علی اباد کتول در گفت وگوی‬ ‫اختصاصی با سیده طناز جعفری خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه سپهر ایرانیان‬ ‫با اشاره به با گردشگری هنجارشکنانه و خارج از شئونات اخالقی مخالفیم‬ ‫گفت‪ :‬تامین امنیت گردشگران و مسافران و همچنین حراست از مبانی‬ ‫اعتقادی و فرهنگ غنی ایران اسالمی از اولویتهای نیروی انتظامی است‪.‬وی‬ ‫با اشاره به افزایش تبلیغات گسترده تورهای طبیعت گردی در فضای مجازی‬ ‫همراه با تصاویر اختالط زن و مرد‪،‬گفت‪ :‬بر همین اساس ضرورت برخورد‬ ‫جدی با گردانندگان این دست تورها را بیش از پیش نمایان کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تور هایی که بصورت کام ً‬ ‫ال ازاد در فضای مجازی با‬ ‫عناوینی چون «یک روز شاد و مفرح» ‪« ،‬تور شاد و به یاد ماندنی»‪ « ،‬تور‬ ‫دانشجویی یک روزه» و ‪ ...‬اقدام به عضو گیری نموده و به صورت اگاهانه یا‬ ‫نااگاهانه در راستای تخریب فرهنگ و ارزش های اخالقی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تاریکه گفت‪ :‬برگ برنده و شاه کلید این تور ها در جذب مخاطب و عضو گیری‪،‬‬ ‫اشاعه روابط خارج از عرف و شرع و قبح شکنی است که با انتشار نمایش تصاویر‬ ‫و کلیپ های این هنجار شکنی در تبلیغات این تورهای گردشگری‪ ،‬همراه است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد عده ای از این طریق درصدد هستند تا برای رسیدن به‬ ‫مقاصداقتصادیوغیراقتصادیخود‪،‬فرهنگولنگاریوبیبندوباریرادرمیانجوانان‬ ‫گسترش داده و با قبح شکنی اشکار‪ ،‬روابط خارج از عرف و شرع را عادی سازی کنند‪.‬‬ ‫تاریکه تاکید کرد‪ :‬البته این تمام داستان نیست و به دلیل عدم رعایت شئونات‬ ‫اسالمی و اخالقی از سوی عده ای از گردشگران که عمدتاً به وسیله ی تور های‬ ‫گردشگری عازم مناطق تفریحی می شوند‪ ،‬لذت بهره مندی از طبیعت به کام‬ ‫دیگر مسافرین و میهمانان طبیعت که به صورت خانوادگی و به منظور طبیعت‬ ‫گردی و برخورداری از تفریحات سالم عازم این مناطق می شوند تلخ می شود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی علی اباد کتول ادامه داد‪ :‬چرا که عدم نظارت کافی بر عملکرد تور‬ ‫های گردشگری و مناطق تفریحی و پر تردد برون شهری موجب گشته تا اژانس های‬ ‫مسافرتی که تعدادی از انان حتی فاقد مجوز های الزم از سازمان میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری می باشند‪ ،‬بدون رعایت قوانین و مقررات و به قصد سودجویی به برگزاری‬ ‫تور های مسافرتی و جابه جایی افرادی اقدام کنند که غالباً به صورت گروه های‬ ‫مختلطومجردبهمناطقتوریستیاعزاممیشوند‪.‬تاریکهگفت‪:‬علیابادکتولیکیاز‬ ‫شهرستان های مذهبی و شهید پرور استان گلستان است که جاذبه های گردشگری‬ ‫متنوع این در نقاط مختلف همواره مورد توجه گردشگران داخلی بوده است‪.‬‬ ‫ویافزود‪ :‬امااخیرا ًمشاهدهشدهعدهایازسایراستانهابدونرعایتضوابطوشئونات‬ ‫اخالقی اقدام به برگزاری تور های مختلط در مناطق گردشگری این شهرستان به‬ ‫ویژه منطقه گردشگری کبودوال و نواحی کوهستانی این شهرستان می کنند که به‬ ‫هیچ عنوان مورد تائید پلیس نیست و با هنجارشکنان برخورد قاطع صورت می گیرد‪.‬‬ ‫تازیکه در خصوص ضرورت رعایت شئونات اخالقی در مناطق گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬عده ای بر این باورند که رعایت قوانین تنها مختص شهر است و نیازی‬ ‫به رعایت اخالق و اصول اخالقی در مناطق جنگلی و کوهستانی نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این افراد که عمدتاً به صورت گروهی اقدام به قبح شکنی و رفتارهای‬ ‫خارج از عرف و شرع دارند‪ ،‬محیط را برای خانواده هایی که سعی دارند از تفرج گاه‬ ‫ها استفاده کنند‪ ،‬ناامن کرده اند و پلیس در قبال این بی قانونی کوتاه نخواهد امد‪.‬‬ ‫دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان در این تور ها در هفته های اخیر در همین‬ ‫راستا بوده و به گردانندگان این دست تور های هنجارشکنانه هشدار می دهیم ‪ ،‬این‬ ‫شهرستان تحمل بی قانونی و رفتار خارج از عرف را ندارد و با هنجار شکنان برخورد‬ ‫قانونی قاطع می شود‪.‬فرماندهی انتظامی علی اباد کتول ‪ ،‬با تاکید بر لزوم برخورد‬ ‫پلیس با تور های گردشگری مختلط‪ ،‬غیر مطمئن و بدون مجوز در قالب تیم های‬ ‫گردشگری‪ ،‬کوهنوردی‪ ،‬افرودی و اردو های مختلط گفت‪ :‬تامین امنیت گردشگران‬ ‫و مسافران و همچنین حراست از مبانی اعتقادی و فرهنگ غنی ایران اسالمی از‬ ‫اولویتهای نیروی انتظامی است‪ .‬در حقیقت رعایت اخالق و امنیت دو اولویت‬ ‫توسعه گردشگری است و قطعا بدون وجود امنیت کامل مسافران یا بی توجهی‬ ‫به اخالقیات و قوانین و مقررات‪ ،‬به توسعه گردشگری نیز نخواهیم رسید‪ .‬فلذا به‬ ‫شهروندان و گردشگرانی که قصد سفر به مناطق گردشگری این شهرستان را دارند‬ ‫توصیه می شود‪ ،‬ضمن رعایت اصول اخالقی و شئونات اسالمی‪ ،‬حقوق شهروندی‬ ‫را زیر پا نگذارند و تنها برای مقاصد گردشگری و تفریحی به این منطقه سفر کنند‪.‬‬ ‫پیشرفتی نداشته باشد که در این شرایط برای حفظ جان مادر و‬ ‫جنین علی رغم میل مادر پزشک مجبور به انجام سزارین شود‪.‬‬ ‫همچنین در نظر داشته باشید که انجام زایمان کاری گروهی‬ ‫است‪ .‬پزشک به همراه تعدادی ماما این مراحل را زیر نظر‬ ‫دارند در نتیجه نمی توان تصور کرد که یک گروه از اصول‬ ‫اخالقی تخطی کنند و این مسئله بسیار دور از ذهن است‪.‬‬ ‫برخی شایعات درباره زایمان طبیعی از فشار به مغز جنین‬ ‫هنگام عبور از کانال واژینال می گویند‪ .‬ایا زایمان طبیعی‬ ‫و فشار های ناشی ازان منجر به اسیب کودک می شود؟‬ ‫این شایعات درست نیست‪.‬اگر این مورد صحت داشته باشد پیش‬ ‫از انجام زایمان طبیعی همه نوزادان باید با نارسایی های مغزی‬ ‫زندگی شان را شروع می کردند ! همان طور که گفتم زایمان طبیعی‬ ‫قدمتی به اندازه عمر بشر در کره زمین دارد ‪.‬پس این شایعات به‬ ‫هیچ عنوان صحت ندارد‪.‬تحقیقات در کشورهای مختلف به ویژه بر‬ ‫روی هوش کودکان نشان داده کودکانی که از طریق زایمان طبیعی‬ ‫متولد شده اند به نسبت کودکانی که سزارین شده ضریب هوشی‬ ‫باالتری دارند‪ .‬چرا؟ چون جنین در انقباض های رحم مادر تحت‬ ‫تحریک هایی که صورت می گیرد هوشیارانه عمل کرده و به نوعی‬ ‫مشارکت دارد‪ .‬این تحریک فیزیکی او‪ ،‬سبب هوشیاری بیشتر‬ ‫جنین نسبت به نوزادانی می شود که به واسطه زایمان سزارین‬ ‫به دنیا می ایند‪ .‬از طرفی کانال زایمان بافتی نرم دارد و بچه را‬ ‫در زمان تولد به سمت پایین هدایت می کند‪ .‬این امر به یکباره‬ ‫و تحت فشارهای ناگهانی رخ نمی دهد بلکه این پروسه ساعت‬ ‫ها به طول می انجامد در نتیجه اسیبی به کودک وارد نمی شود‪.‬‬ ‫ایا فشارهای زایمان طبیعی باعث فشار به سر جنین و تغییر حالت سر‬ ‫وی می شود؟خیر‪ .‬همان طور که اشاره کردم در طی زایمان طبیعی‪،‬‬ ‫سر جنین از کانال زایمانی که با عضالت و بافت نرم پوشیده شده عبور‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین فشارهای رحمی‪ ،‬فقط سبب حرکت جنین به سمت‬ ‫خارج بدن مادر می شود‪ .‬در بعضی مواقع ممکن است سر جنین‬ ‫برای تطابق با لگن مادر و کانال زایمانی کمی تغییر شکل دهد‪ .‬این‬ ‫موضوع به دلیل وجود فاصله هایی که بین استخوان های سر جنین‬ ‫ازهم وجود دارد‪ ،‬اتفاق می افتد و در عرض ‪ ۲۴‬ساعت بعد از زایمان‪،‬‬ ‫سر نوزاد به حالت اولیه بر می گردد و تغییر حالت سر برطرف می‬ ‫شود‪ .‬چراکه به دلیل خاصیت متحرک بودن استخوانهای سر نوزاد در‬ ‫ابتدای زندگی‪ ،‬هیچ فشار اضافه و اسیبی به مغز و سر وارد نمی شود‪.‬‬ ‫برخی از مادران معتقد هستند زایمان طبیعی سبب افتادگی‬ ‫و شل شدن رحم مادر می شود؟ این چقدر صحت دارد؟‬ ‫افتادگی رحم‪ ،‬علل مختلفی دارد‪ .‬از جمله چاقی مفرط‪ ،‬یبوست‬ ‫مزمن‪ ،‬سرفه های مداوم‪ ،‬برداشتن مداوم اجسام سنگین و‪...‬‬ ‫را برای فعالیت تعاونی ها و به ویژه تعاونی سیمرغ استان برای اعزام توریست به کشورهای‬ ‫همسایه و شرکت در رویداد ورزشی جام جهانی فراهم کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توسعه تعاونی های گردشگری برنامه ای را در دستور کار قرار خواهیم‬ ‫داد تا زمینه های الزم برای گسترش فعالیت های جهانگردی در بحث گردشگری در استان‬ ‫مهیا شود‪.‬‬ ‫بنابراین همه افتادگی های رحم را نمی توان به بارداری و زایمان‬ ‫نسبت داد‪ .‬البته بارداری های مکرر و با فواصل کوتاه نیز می‬ ‫تواند‪ ،‬سبب افتادگی رحم شود‪ .‬ولی نوع زایمان‪ ،‬تاثیر چندانی بر‬ ‫این امر ندارد زیرا طول مدت مرحله خروج نوزاد از کانال زایمانی‪،‬‬ ‫در زایمان طبیعی‪ ،‬بسیار کوتاه است‪ .‬همچنین از انجا که بافت‬ ‫نگهدارنده رحم‪ ،‬حالت عضالنی و فنری شکل دارد می توان در‬ ‫دوره پس از زایمان با انجام ورزش های عضالنی کف لگن‪ ،‬رحم‬ ‫را به حالت اولیه خود بازگرداند و از افتادگی رحم جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫مادران برای ورزش و گرفتن نتیجه بهتر برای جلوگیری از افتادگی‬ ‫رحم از چه زمانی باید شروع کنند؟ بهترین زمان ‪ 10 ،‬روز پس از زایمان‬ ‫یا زمانی است که مادر احساس درد نداشته باشد‪ .‬در مجموع زمان‬ ‫طالیی برای این کار ‪ 40‬روز تا ‪ ۶‬ماه بعد از زایمان است‪ .‬اما از هر زمان‬ ‫شروع کند می تواند با انجام ورزش افتادگی رحمی را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫انجام ورزش های کف لگنی برای هر سنی و در هر دوره ای به خانم ها‬ ‫توصیه می شود و انجام روزانه ان مانند مسواک زدن ‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫بعضی ها معتقدند زایمان طبیعی برای ورزشکاران با درد‬ ‫بیشتری همراه است‪ .‬این موضوع واقعیت دارد؟خیر‪ .‬هرچه‬ ‫بافت عضالنی ورزیده تر باشد انجام زایمان راحت تر می باشد‪.‬‬ ‫به همین دلیل ورزش های بارداری‪ ،‬به سالمت بافت عضالنی‬ ‫بدن کمک زیادی می کند و به شدت به مادران توصیه می شود‬ ‫ایا زایمان طبیعی می تواند مانند گذشته در منزل در ایران انجام شود؟‬ ‫متاسفانه خیر‪ .‬امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬انگلستان و‪ ...‬زایمان در منزل و توسط ماما انجام می شود‪ .‬در‬ ‫این کشورها‪ ،‬ماما بسیار محترم شمرده شده و خدمات مامایی‪ ،‬تحت‬ ‫پوشش کامل بیمه های درمانی قرار می گیرد‪ .‬زایمان در این کشورها‬ ‫معموال توسط ماما انجام و تنها در صورت بروز مشکالت و عوارض از‬ ‫حضور متخصص زنان استفاده می شود‪ .‬مراقبت های بارداری و پس‬ ‫از زایمان نیز‪ ،‬بعهده ماما است و ماماها باید بعد از زایمان به طور‬ ‫مرتب به منزل مادر بروند و وضعیت او و نوزاد را زیر نظر بگیرند‪.‬‬ ‫انها همچنین توصیه های الزم در مورد شیردهی‪ ،‬ورزش های لگن‪،‬‬ ‫بهبود زخم ناشی از سزارین و ‪ ...‬را در اختیار مادران قرار می دهند‪ .‬از‬ ‫انجا که ماماها‪ ،‬وقت و فرصت بیشتری برای انجام مراقبت ها و مشاوره‬ ‫های دوران بارداری دارند‪ ،‬با ارائه اموزش های الزم به مادر‪ ،‬می توانند‬ ‫خدمات کاملی در اختیار مادر باردار قرار بدهند‪ .‬این امر به کاهش‬ ‫هزینه های بهداشت و درمان نیز کمک می کند و اگر خدمات مامایی‬ ‫در ایران به طور کامل تحت پوشش بیمه قرار گیرد‪ ،‬مادران باردار می‬ ‫توانند‪ ،‬با پرداخت هزینه کمتر مراقبت های بارداری خود را به صورت‬ ‫کامل‪ ،‬تحت نظارت ماما انجام دهند و فقط در موارد بارداری های غیر‬ ‫طبیعی و پر خطر‪ ،‬به پزشک متخصص ارجاع شوند‪ .‬اصالح نظام ارجاع‬ ‫در حیطه های زنان و مامایی‪ ،‬قطعا سبب کاهش هزینه های بهداشت‬ ‫و درمان و نیز خدمات مطلوب تر به مادران می شود‪ .‬قطعا با مشارکت‬ ‫فعاالنه ماماها در امر مراقبت های بارداری و زایمان‪ ،‬تعداد زایمان های‬ ‫طبیعی نیز‪ ،‬افزایش خواهد یافت‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫رفع بخش زیادی از نیاز بخش های اقتصادی کشور با توسعه زنجیره مالی‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫سیده طناز جعفری‪ -‬به دنبال تحریم‬ ‫های ظالمانه که به خصوص طی سال‬ ‫های اخیر از سوی دشمنان این مرز‬ ‫و بوم به شکل گسترده ای توسعه‬ ‫یافته‪ ،‬راهکارهایی از سوی دولت های‬ ‫مختلف از جمله دولت سیزدهم برای‬ ‫مقابله با این تحریم ها اجرایی شده که‬ ‫یکی از مهم ترین این راهکارها اجرای‬ ‫روش تامین مالی زنجیره ای است‪.‬‬ ‫یکی از مهمترین چالش های تحریم‪ ،‬تنگ‬ ‫شدن مجرای تامین مالی خارجی است که‬ ‫به همین منظور دولت سیزدهم اما برای‬ ‫این مسئله از همان ابتدا چاره اندیشی کرد؛‬ ‫تامین مالی زنجیره ای‪ ،‬روشی که عالوه‬ ‫بر ارتقای کمی و کیفی تامین مالی تولید‪،‬‬ ‫دستاوردهای متعدد و مهم دیگری از جمله‬ ‫کاهش تورم را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫تامین مالی یکی از مهمترین‬ ‫اجزای الزم برای رشد بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد به شمار می رود‪.‬‬ ‫در نبود سازوکاری برای تامین مالی‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬تحقق‬ ‫هدف رشد حتی با وجود بهترین‬ ‫شرایط در سایر موارد نظیر تکنولوژی‪،‬‬ ‫نیروی انسانی و ‪ ...‬میسر نمی شود‪.‬‬ ‫از همین رو تامین مالی مولفه ای حیاتی‬ ‫در اقتصاد به شمار می رود که بهبود‬ ‫ان به طور مستقیم به رشد و رونق‬ ‫هرچه بیشتر اقتصاد کمک می کند‪ .‬این‬ ‫موضوع درباره ایران که طی دهه اخیر با‬ ‫تحریم های یکجانبه امریکا دست و پنجه‬ ‫نرم می کند‪ ،‬اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا‬ ‫که یکی از مهمترین اثار تحریم های‬ ‫امریکا‪ ،‬سخت شدن مسیر تامین مالی به‬ ‫ویژه تامین مالی خارجی برای بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد کشور بوده است‪.‬‬ ‫از همین رو طراحی سازوکارهایی برای‬ ‫ارتقای کمی و کیفی تامین مالی داخلی‪،‬‬ ‫اهمیتی فوق العاده برای رهایی بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد کشور از چالش کمبود‬ ‫سرمایه در گردش و همچنین تامین‬ ‫سرمایه برای توسعه زیرساخت های کشور‬ ‫دارد‪ .‬از نیمه سال گذشته و با اغاز به‬ ‫کار دولت سیزدهم‪ ،‬موضوع تحول در‬ ‫سازوکارهای مالی کشور به ویژه در‬ ‫بخش بانکی با هدف بهبود تامین مالی‬ ‫بخش های حقیقی اقتصاد در دستور‬ ‫کار دولت قرار گرفت‪ .‬در همین راستا‪،‬‬ ‫جایگزین شدن تامین مالی زنجیره ای یا‬ ‫‪)SCF (Supply Chain Finance‬‬ ‫به جای تامین مالی سنتی کنونی مورد‬ ‫توجه مقامات اقتصادی دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫در سازوکار تامین مالی زنجیره ای به جای‬ ‫تامین مالی تمام اجزای زنجیره تولید در‬ ‫روش سنتی کنونی‪ ،‬اجزای زنجیره تولید‬ ‫محصول با عقد قراردادی الکترونیکی میان‬ ‫تمام اعضا و بانک‪ ،‬می توانند بدهی خود را‬ ‫در اجزای مختلف زنجیره تبادل کرده و‬ ‫نیاز معامالتی خود را برطرف کنند‪ .‬به بیان‬ ‫واضح تر مثال یک تولیدکننده که خریدار‬ ‫محصولی واسطه ای است می تواند با ارائه‬ ‫فاکتور الکترونیک به بانک‪ ،‬برات الکترونیک‬ ‫دریافت کرده و با ارائه این برات به‬ ‫فروشنده‪ ،‬کاالی واسطه ای را دریافت کند‪.‬‬ ‫همچنین فروشنده هم می تواند این‬ ‫برات مدت دار را به تامین کننده‬ ‫مواد اولیه خود ارائه کرده و مواد اولیه‬ ‫الزم برای تولید خود را تهیه کند‪.‬‬ ‫در نهایت مبلغ مندرج در برات الکترونیک‬ ‫در زمان سررسید ان (مثال پایان سه ماه) از‬ ‫بانک به حساب دارنده برات واریز می شود‪.‬‬ ‫خالصه کارکرد روش تامین مالی زنجیره‬ ‫ای‪ ،‬رفع نیاز مالی زنجیره تولید محصول‬ ‫از طریق تهاتر بدهی بخش های مختلف‬ ‫زنجیره با یکدیگر یا اعطای تسهیالت‬ ‫تنها به یک بخش از زنجیره به جای‬ ‫تمامی اجزای ان است‪ .‬این کارکرد واجد‬ ‫مزایای بسیار زیاد و مهمی است‪ .‬با توجه‬ ‫به کاهش نیاز زنجیره تولید به تسهیالت‬ ‫در این روش‪ ،‬فشار بر شبکه بانکی برای‬ ‫اعطای تسهیالت به شدت کاهش یافته و‬ ‫در نتیجه یکی از مهمترین موتورهای خلق‬ ‫نقدینگی به مرور خاموش می شود‪ .‬کاهش‬ ‫فشار بر شبکه بانکی همچنین‪ ،‬خطر رشد‬ ‫پایه پولی از ناحیه اضافه برداشت بانک ها‬ ‫از بانک مرکزی را نیز کاهش می دهد که‬ ‫این مورد نیز به کاهش نیروی تورمی‬ ‫در کشور می انجامد‪ .‬همچنین به دلیل‬ ‫نظارت مستمر و یکپارچه بر زنجیره تامین‬ ‫محصول‪ ،‬امکان انحراف تسهیالت تولیدی‬ ‫به سوی بازارهای نامولد نظیر سکه‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬ارز و ‪ ...‬از بین رفته و عامل دیگری‬ ‫در تورم زایی حذف می شود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫ریسک معامالتی در این روش به حداقل‬ ‫کاهش می یابد و تولیدکنندگان با اطمینان‬ ‫کامل به خرید و فروش می پردازند‪.‬‬ ‫نهادینه شدن روش تامین مالی زنجیره ای‬ ‫عالوه بر موارد فوق‪ ،‬دستاوردهای بسیار‬ ‫زیاد و مهم دیگری نیز دارد‪ .‬هدایت اعتبار‬ ‫به سمت تولید‪ ،‬کاهش هزینه تمام شده‬ ‫محصول‪ ،‬بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬ازاد‬ ‫شدن بخش عظیمی از توان تسهیالت دهی‬ ‫شبکه بانکی و فراهم شدن امکان تامین‬ ‫مالی های عظیم در زیرساخت های مولد و‬ ‫حیاتی کشور و روشن شدن اجزای زنجیره‬ ‫تامین تولیدات مختلف و در نتیجه فراهم‬ ‫شدن امکان مدیریت یکپارچه زنجیره‬ ‫تامین برای سیاستگذاران‪ ،‬تنها گوشه ای‬ ‫از امتیازات ناشی از جایگزینی تامین مالی‬ ‫زنجیره ای به جای شیوه سنتی کنونی‬ ‫تامین مالی است‪.‬‬ ‫تامین مالی تولید با وجود تحریم‬ ‫عالوه بر تمامی دستاوردهای عظیم یاد‬ ‫شده اما شاید بتوان گفت مهمترین‬ ‫دستاورد این روش‪ ،‬باز شدن مجرای‬ ‫تامین مالی تولید در شرایط تنگنای‬ ‫مالی ناشی از تحریم است‪ .‬در شرایطی‬ ‫که کشور طی سال های گذشته به دلیل‬ ‫رویکرد انفعالی دولت قبل در قبال مسائل‬ ‫اقتصادی و اتکای صرف به نتایج مذاکرات‬ ‫برای حل مسائل اقتصادی از جمله حل‬ ‫مسئله تامین مالی تولید‪ ،‬متحمل عقب‬ ‫ماندگی های جدی شد‪ ،‬فراهم کردن امکان‬ ‫تامین مالی زنجیره تولید‪ ،‬چالش مهمی‬ ‫از بخش حقیقی اقتصاد کشور را برطرف‬ ‫می کند‪ .‬از همین رو توسعه روش تامین‬ ‫مالی زنجیره ای به مرور بخش زیادی از نیاز‬ ‫بخش های مختلف اقتصاد به منابع مالی را‬ ‫تامین و زمینه رشد بیشتر اقتصاد را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بسترهای الزم برای ارائه فیبر نوری درالبرز اماده است‬ ‫مدیر کل مخابرات منطقه البرز گفت ‪:‬‬ ‫ظرفیت های الزم برای ارائه خدمات‬ ‫گسترده فیبر نوری در این استان‬ ‫اماده شده و مشترکان می توانند از‬ ‫این ظرفیت در حوزه ارتباطات استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عبداله بیان روز چهارشنبه در گفت و گو‬ ‫با سپهرار=یرانیان اظهار داشت ‪ :‬اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار واحد مسکونی و تجاری‬ ‫استان تحت پوشش فیبر نوری " ‪" ftth‬‬ ‫است ضمن انکه اماده واگذاری تعداد زیادی‬ ‫انشعاب در سراسر استان هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬اکنون بخش قابل توجهی از‬ ‫شبکه فیبر نوری استان احداث شده و انتظار‬ ‫می رود مردم از این شبکه برای فعالیت های‬ ‫اینترنت پرسرعت بیشتر بهره ببرند‪.‬‬ ‫بیان خاطرنشان کرد‪ :‬در زمان حاضر بیش از‬ ‫چهار هزارو ‪ ۶۲۶‬کیلومتر شبکه فیبر نوری‬ ‫در استان البرز ایجاد شده و با تالش های‬ ‫انجام شده امار واگذاری ها به حدود ‪۱۳‬‬ ‫هزار خط رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تحقق دایری فیبر نوری‬ ‫دراستان البرز نیازمند همکاری و مشارکت‬ ‫بیشتر سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‬ ‫های اجرایی است و باید قبل از ساخت‬ ‫وسازها این ظرفیت در مکان های مسکونی ‪،‬‬ ‫تجاری ‪ ،‬اداری و صنعتی فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مخابرات البرز یاداور شد‪ :‬با نصب‬ ‫یک فیبر نوری در یک مجتمع انبوه سازی‬ ‫شده تمام مشترکان می توانند از خدمات‬ ‫ارتباطی تلفن و اینترنت به سهولت استفاده‬ ‫کنند‪.‬به گفته وی‪ ،‬اکنون ضریب نفوذ تلفن‬ ‫ثابت در استان البرز ‪ ۳۷.۵‬براوردشده‬ ‫درحالی که امار کشوری ‪ ۳۴.۵‬است و این‬ ‫استان درسال گذشته رتبه اول کشوری را‬ ‫دربخش خدمات مخابراتی کسب کرده است‬ ‫‪.‬بیان خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۳‬هزار شماره تلفن ثابت دراستان دایر‬ ‫است که بیش از هفت هزار شماره درسال‬ ‫جاری به مشترکان واگذار شده است ‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در حوزه اینترنت «ای دی‬ ‫اس ال » نیز درسال جاری ‪۶‬هزار و ‪۷۳۰‬‬ ‫مشترک جدید به این حوزه متصل شدند‬ ‫که اکنون این امار به ‪ ۲۰۳‬هزار مشترک‬ ‫رسیده است‪.‬وی در خصوص امار دایری «‬ ‫‪ »vdsl‬در البرز اظهار داشت ‪ :‬اکنون حدود‬ ‫چهار هزار شماره در مخابرات این استان این‬ ‫حوزه فعال است‪ .‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫البرز یاداور شد ‪ :‬استان البرز در شاخص‬ ‫فناوری اطالعات ‪ ،‬نیز به لحاظ تالش های‬ ‫صورت گرفته همواره جزو استانهای برتر‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در اجرای طرح توسعه شبکه‬ ‫فیبر نوری و برخی خدمات مخابراتی نیازمند‬ ‫همکاری تنگاتنگ شهرداری ها و سایر‬ ‫دستگاه های اجرایی هستیم‪.‬وی همچنین‬ ‫به سایر خدمات مخابرات استان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۰۵‬دفتر پیشخوان و مراکز‬ ‫مخابراتی در این استان خدمات مختلف به‬ ‫مردم ارائه می دهند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توانایی رویاپردازی را فراموش کرده ایم‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫رویاپردازیتفکریاستکهازکودکیهرفردیرادنبالمی کندوانسانهاهموارهبارویاپردازی‬ ‫و دیدن رویاهای خود در تخیل زندگی ارمانی را حتی در تخیل برای خود ترسیم می کنند‪.‬‬ ‫رویاهایی شیرین که موجب می شود تا برای ساعاتی بخشی از دغدغه و مشکالت زندگی‬ ‫واقعی را به فراموشی سپرده و با تمام ان چیزی که دوست داریم زندگی کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی است که با توجه به ماشینی شدن زندگی امروز و البته باال رفتن حسن ناامنی‬ ‫و ناامیدی‪ ،‬ترس از رویا پردازی نیز وجود دارد و شاید به جرات بتوان گفت که دیگر مردم‬ ‫کمتر رویا می ببیند‪.‬در دنیایی زندگی می کنیم که شبیه شهرهای پراشوبِ فیلم های‬ ‫تخیلی است و قلب ما هر لحظه به واسطه اشوب و دیوانگی تکه تکه می شود‪.‬این دنیا بسیار‬ ‫مشتاق است که ما را با تراژدی ها و خبرهای وحشتناک ناامید کند و ما باید در تعلیق‬ ‫دائمی زندگی کنیم‪ ،‬بدون انکه بدانیم چه زمانی این چیزها برای مان اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫جعبه پاندورا در این دنیا همیشه درش باز است؛ بنابراین می فهمم که چرا همیشه از‬ ‫رویاپردازی می ترسیم‪ .‬برای مان سخت است امیدوار باشیم که اوضاع همان طوری پیش‬ ‫خواهد رفت که ما می خواهیم‪ .‬بااین حال‪ ،‬ما نیاز داریم این نگرانی را تا می توانیم از روان‬ ‫و ذهن مان دور نگه داریم‪ .‬ممکن است نامش را دیوانگی بگذارید‪ ،‬اما من به ان ضرورت‬ ‫می گویم‪.‬وقتی از زیادیِ امیدواربودن می ترسیم‪ ،‬درحقیقت از ناامید بودن می ترسیم‪ .‬ما از‬ ‫اینکه انتظار داشته باشیم جهان به ما لطف کند یا با هدیه ای غافلگیرمان کند و به ما روی‬ ‫خوش نشان دهد‪ ،‬مضطرب می شویم؛ چون با خودمان می گوییم اگر سراز ناکجااباد‬ ‫دراوریم چه؟ بنابراین ترجیح می دهیم یا خیلی کم رویاپردازی کنیم یا اص ً‬ ‫ال رویاپردازی‬ ‫نکنیم‪ .‬زیرا با خودمان فکر می کنیم اگر انتظار چیزی را نداشته باشیم یا انتظارات مان را‬ ‫نشدن این انتظارات حال مان را بد نمی کند‪.‬‬ ‫کوچک کنیم‪ ،‬ان وقت محقق‬ ‫ِ‬ ‫ما فکر می کنیم این رفتار عالی ترین سازوکاریِ دفاعی ای است که از ما محافظت می کند‪،‬‬ ‫اما درواقع این رفتار چیزی نیست جز یک دردسر در زندگی‪ ،‬زیرا ما مدام منتظریم که‬ ‫چیزی زندگی مان را ِ‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬بسیاری از ما یا توانایی رویاپردازی را فراموش‬ ‫کرده ایم یا هرگز به ما اجازه رویابافی داده نشده است‪ .‬ما یاد گرفته ایم از اینکه چیزها زیادی‬ ‫خوب باشند بترسیم و این ترس خودکام بخش است‪ .‬نشان داده شده که در زندگی ممکن‬ ‫است به دنبال شغلی که همیشه ارزویش را داریم نرویم‪ ،‬زیرا همین حاال انتظار داریم که‬ ‫جوابِ منفی بشنویم‪ .‬در مدرسه ای که همیشه ارزویش را داشته ایم ثبت نام نمی کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫فکر می کنیم هیچ شانسی برای پذیرفته شدن در این مدرسه را نداریم‪.‬‬ ‫عشق زندگی مان را پیدا می کردیم‪ ،‬یا یک کاراموزیِ عالی‬ ‫اما اگر انجا می رفتیم و یاور یا ِ‬ ‫شدن رویای مان کمک می کرد چه؟ اساساً ما نسخه هایی‬ ‫را سپری می کردیم که به محقق ِ‬ ‫بی رنگ ورو از زندگی ای که همیشه دوستش داریم را زندگی می کنیم که نهایتاً تایید‬ ‫می کند زندگی اشغالی بیش نیست‪ .‬می خواهم نکته ای به شما بگویم‪ .‬زندگی‪ ،‬حتی برای‬ ‫کسانی که تالش می کنند‪ ،‬کوشش می کنند و رویاپردازی می کنند‪ ،‬می تواند یک سطل‬ ‫پراز کثافت باشد‪ .‬تفاوت ان است که افرادی که رویاپردازی می کنند‪ ،‬شب ها که به‬ ‫رختخواب می روند و صبح ها که بیدار می شوند‪ ،‬به این فکر می کنند که الاقل همه‬ ‫ِ‬ ‫نهایت تالش شان را کرده اند در زندگی‬ ‫دلیل انکه‬ ‫تالش شان را کرده اند‪ .‬ان ها حداقل به ِ‬ ‫ارامش اندکی دارند‪ .‬شیطنت های زندگی برای ان ها ممکن است در سطوح بسیار باالیی‬ ‫ِ‬ ‫رخ دهد‪ .‬اما ان ها زندگی را مقصر می شناسند نه خودشان را‪ .‬بسیاری از ما توانایی‬ ‫دلیل انکه در زمره اقشار به‬ ‫رویاپردازی مان را از دست داده ایم یا در وهله نخست‪ ،‬به ِ‬ ‫حاشیه رانده بوده ایم‪ ،‬به ما اجازه رویاپردازی داده نشده است‪ .‬ما توسطِ سیستم های‬ ‫سرکوب گری محدود شده ایم که طراحی شده اند تا وقتی حتی خودمان یک مایل به دست‬ ‫می اوریم‪ ،‬یک اینچ اضافه تر به ما ندهند‪ .‬ما طرد شده ایم‪ ،‬مورد بی احترامی قرار گرفته ایم‬ ‫و از ان چیزهایی که حق مان بوده است‪ ،‬محروم شده ایم‪ .‬من کام ً‬ ‫بدون‬ ‫ال با احتیاط و‬ ‫ِ‬ ‫داشتن رویاهای بزرگ خودش یک امتیاز و برتری است‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫ساده لوحی می گویم که‬ ‫ِ‬ ‫داشتن رویاهای بزرگ‬ ‫از همه مان درخواست می کنم که خودمان را با این اندیشه که امتیاز‬ ‫ِ‬ ‫را داریم‪ ،‬فریب دهیم‪ .‬وقتی در کالج درس می خواندم‪ ،‬به واسطه فشار دوستانم شروع به‬ ‫وبالگ نویسی کردم؛ و وقتی از» فشا ِر دوستان» صحبت می کنیم‪ ،‬تقریباً مطمئنم که فقط‬ ‫به پیشنهاد یک نفر نیاز داشتم تا وبالگ نویسی را شروع کنم‪ .‬اوایل سال ‪ ۲۰۰۳‬شروع به‬ ‫وبالگ نویسی کردم و وبالگم عنوانی احساسی داشت با این مضمون که «این را نامه ای در‬ ‫دوران تحصیلم در کالج‪ ،‬از‬ ‫نظر بگیر که هرگز نوشته نشد‪.‬در این وبالگ من همه‬ ‫ِ‬ ‫امتحان هایی که برای شان مطالعه نکرده بودم‪ ،‬تا بدترین نمره ای که گرفتم و مشکالتی که‬ ‫با هم خواب گاهی هایم داشم‪ ،‬چیز می نوشتم‪ .‬در این وبالگ با فونتی کمدی چیز می نوشتم‬ ‫تا بدانید یک افتضاح کامل بود‪ .‬اما این سرگرمی جدید را دوست داشتم‪ .‬چندجا هم دوره‬ ‫کاراموزیِ بازاریابی رفتم و متوجه شدم که در این کار هم خوب هستم‪ .‬وقتی در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬فارغ التحصیل شدم‪ ،‬ان وبالگ را پاک کردم و وبالگ تازه ای با عنوانی تازه شروع‬ ‫ِ‬ ‫وبالگ جدید! من از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۵‬عصر در حوزه بازاریابی مشغول‬ ‫کردم‪ .‬زندگی جدید‪،‬‬ ‫بودم‪ ،‬اما وقتی خانه می امدم‪ ،‬وبالگ نویسی می کردم‪ .‬ازانجایی که درباره جهان و و اینکه‬ ‫چگونه ان را می دیدم‪ ،‬می نوشتم‪ ،‬وبالگم گسترش پیدا کرد و در سال ‪ ۲۰۰۹‬اولین‬ ‫جایزه ام را بردم‪ .‬خوشحال بودم‪ ،‬چون این سرگرمی من بود که من را معروف کرده بود‪.‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬بله‪ .‬به این نکته توجه کنید‪ .‬من می ترسیدم که خودم را نویسنده بنامم‪.‬‬ ‫نویسنده؟ کجا؟ من از این عنوان و همه رویاهایی که با خودش می اورد از ترس اینکه قادر‬ ‫به محقق کردن شان نباشم‪ ،‬می هراسیدم‪ .‬من فکر می کردم فقط دختری هستم که‬ ‫پست هایی در یک وبالگ غیررسمی دارد و هر چیزی که دلش می خواهد در ان‬ ‫می نویسد‪ .‬می دانید به خودم چه می گفتم؟ می گفتم‪« :‬تو در حدواندازه این عنوان‬ ‫نیستی!» من از عنوانم به عنوان هماهنگ کننده بازاریابی برای یک شرکت خصوصی لذت‬ ‫می بردم‪ .‬انقدری درامد از ان کسب می کردم که بتوانم صورت حساب هایی که زیاد هم‬ ‫نبودند‪ ،‬پرداخت کنم‪ .‬من با این قضیه مشکلی نداشتم‪ .‬اما مشکل این بود‪ ،‬که من‪ ،‬من‬ ‫نبودم‪ .‬من از این شغل خسته شده بودم و حس می کردم که دیگر نمی توانم ادامه دهم‪.‬‬ ‫اما از ان استعفا هم نمی دادم‪ .‬نه‪ ،‬ما این کار را نمی کنیم‪ .‬ما سختی ها را می بلعیم و هر روز‬ ‫با نظمی مشخص به همان امور روزمره ادامه می دهیم‪ .‬در اوریل سال ‪ ۲۰۱۰‬به شکلی‬ ‫ِ‬ ‫خواست خداوند و هستی بود که من را به‬ ‫غیرمنتظره تعدیل نیرو شدم‪ .‬ان تعدیل‪/‬اخراج‬ ‫ِ‬ ‫کردن رویایم که نویسنده شدن بود‪ ،‬هل دهد‪.‬‬ ‫سمت یک جهش بزرگ در زندگی و محقق‬ ‫ِ‬ ‫رویایی که داشتنش من را می ترساند‪ .‬در طی این مدت اوقاتی بود که گمان می کردم باید‬ ‫دیگر انرژی زیادی برای وبالگم نگذارم‪ .‬اما نتوانستم از این کار دست بردارم‪ .‬چیزی در‬ ‫درون من بود که به من اجازه نمی داد‪ .‬یک سال به همین منوال سپری شد و بعد از انکه‬ ‫ِ‬ ‫شغل تمام وقت به عنوان مدیر‬ ‫مدتی به‬ ‫ِ‬ ‫دنبال شغلی در قالب سنتی بودم‪ ،‬باالخره یک ِ‬ ‫شبکه اجتماعی برای یک برن ِد جهانی غذا پیدا کردم‪ .‬همان روز مشغول به کار شدم‪ ،‬اما‬ ‫هنوز ساعت ‪ ۱‬بعدازظهر نشده بود که حس کردم دیوارهای شرکت دارند من را می بلعند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ارگونومیک قشنگم را به حالت خوابیده دراورم و دراز بکشم‪.‬‬ ‫صندلی‬ ‫دلم می خواست‬ ‫ِ‬ ‫روحم با این شغل یکی نشده بود‪ .‬همان شب به مدیران شرکت ای میلی زدم و از ِ‬ ‫بابت این‬ ‫شغل تشکر کردم و به ان ها خاطرنشان کردم که روز اولم روز اخرم خواهد بود‪« .‬ممنونم‪،‬‬ ‫اما من دیگر نمی توانم ادامه دهم‪».‬چندماه بعد در فوریه سال ‪ ،۲۰۱۲‬من امتیاز پوشش‬ ‫خبری فرش قرمز اسکار را پیدا کردم‪ .‬من به این دلیل انتخاب شده بودم که یکی از‬ ‫عاشق وبالگ من بود و فکر می کرد که من باید انجا باشم‪ .‬من‬ ‫ کنندگان این برنامه‬ ‫تهیه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫انجا به عنوان نویسنده حضور داشتم‪ ،‬به پشت صحنه دسترسی داشتم‪ ،‬غذاها و‬ ‫خبرنگاران شبکه های خبری بزرگی مثل‬ ‫شکالت های خوشمزه می خوردم و در کنار‬ ‫ِ‬ ‫بی بی سی‪ ،‬سی ان ان و «خودم»‪ ،‬به عنوان خبرنگا ِر «انترتینمنت تونایت!» بودم‪ .‬چه چیزی‬ ‫دلیل‬ ‫دلیل استعدادی که داشتم‪ ،‬به ِ‬ ‫بهتر از این؟ ان تجربه دنیای من را تغییر داد‪ :‬من به ِ‬ ‫واژگانم‪ ،‬ان شب در ان اتاق بودم‪ .‬ممکن است که در طبقه نویسندگان بزرگ جای نگیریم‪،‬‬ ‫اما من خودم هستم و ترس از نامیده شدن به عنوان نویسنده همیشه من را از اینکه به‬ ‫درستی به هدفم افتخار کنم‪ ،‬بازداشته بود‪ .‬من می ترسیدم‪ ،‬چون نمی توانستم نویسنده ای‬ ‫در حدواندازه خودم را پیدا کنم‪ ،‬اما خودم تبدیل به مثالی برای دیگران شدم‪ .‬بعضی وقت ها‬ ‫ما چیزهایی را می خواهیم که هیچ دستورالعمل نوشته شده ای برایش وجود ندارد و این‬ ‫فقدان یک نقشه منسجم باعث شود مسیر‬ ‫ما را می ترساند‪ .‬ما می ترسیم‪ ،‬چون می ترسیم‬ ‫ِ‬ ‫را گم کنیم و به بیراهه برویم‪ .‬خوب شاید این ما هستیم که قرار است نقشه چیزی را‬ ‫ترسیم کنیم تا دیگران هم پشت سرمان بیایند و گم نشوند‪ .‬اگر نقشه ای وجود ندارد‪ ،‬شما‬ ‫ان را ترسیم کنید‪ .‬این کاری بود که من کردم‪ .‬باید به خودمان اجازه دهیم‪ ،‬حتی زمانیکه‬ ‫هیچ نقشه ای نداریم‪ ،‬تبدیل به چیزی شویم که می خواهیم بشویم و این با رویاپردازی اغاز‬ ‫می شود‪ .‬زندگی ما پر از ادم هایی است که به رویاهای شان جامه عمل پوشانده اند‪ .‬ما هر‬ ‫روز در زندگی مان چیزهایی استفاده می کنیم که درنتیجه جسارتِ فردی متولد شدند که‬ ‫فکر می کرد ان چیز امکان پذیر است‪.‬علم پر از تصورات و تخیالت و رویای چیزهای‬ ‫جهان‬ ‫شدن رویای هر فردی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫جادویی است که روزی همگی دسترس پذیر شدند‪.‬محقق ِ‬ ‫دیگران را نیز گسترش می دهد‪ ،‬زیرا ان ها نیز متوجه می شوند رویاهای شان می تواند‬ ‫محقق شود‪ .‬وقتی رویاپردازی می کنیم به دیگران نیز فرصت رویاپردازی می دهیم‪ .‬وقتی‬ ‫رویای مان بزرگ است‪ ،‬به دیگران می گوییم که الزم نیست ان ها هم رویاهای کوچک‬ ‫حس شرمساری‬ ‫بدون ِ‬ ‫داشته باشند‪ .‬باید رویاپردازی کنیم و این رویاها باید جسورانه و ِ‬ ‫ِ‬ ‫شجاعت رویاپردازی و درخواست کردن را داشته باشید‪.‬هرگز به ما قول داده نشده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫که ماجراهای زندگی مسیری مستقیم را طی می کنند و این چیزی است که اغلب ما را‬ ‫متوقف می کند‪ .‬اما ما باید رویاپردازی کنیم‪ .‬تمام چیزی که حتی در بدترین لحظاتِ‬ ‫زندگی داریم‪ ،‬رویاپردازی برای وقوع بهترین ها در زندگی است‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۸‬هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫گذشته تزریق شده است‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۶۸‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۸۲۵‬هزار و ‪ ۶۶‬نفر دوز اول‪ ۵۸ ،‬میلیون و ‪ ۱۹۷‬هزار و ‪۷۸۳‬‬ ‫نفر دوز دوم و ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۳۱۶‬هزار و ‪ ۸۴۲‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و‬ ‫مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۳‬میلیون و ‪ ۳۳۹‬هزار و ‪ ۵۲۳‬دوز رسید‪.‬در شبانه‬ ‫روز گذشته ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۶۸‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی پنجشنبه ‪ 20‬مرداد ‪1401‬‬ ‫سرانجام دولت تصمیم گرفت برای ارز‬ ‫ترجیحی دارو‪ ،‬یک جایگزین پیدا کند که‬ ‫بتواند به صنعت داروسازی کشور برای افزایش‬ ‫قیمت دارو کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از سال ‪ ۹۷‬دولت تصمیم‬ ‫گرفت برای کاالهای اساسی از جمله دارو‪ ،‬ارز دولتی‬ ‫تخصیص دهد تا مانع از افزایش قیمت دارو برای‬ ‫مردم و بیماران شود‪ .‬اما‪ ،‬دست اندرکاران صنعت‬ ‫داروسازی کشور‪ ،‬به خصوص شرکت های کوچک‬ ‫دارویی‪ ،‬با این شیوه حمایتی به شدت مخالفت‬ ‫کرده و عنوان می داشتند که ارز دولتی‪ ،‬باعث ایجاد‬ ‫فساد و رانت می شود‪.‬‬ ‫هر انچه بود‪ ،‬ارز دولتی در این سال ها به صنعت‬ ‫پرداخت می شد‪ ،‬تا اینکه دولت سیزدهم تصمیم‬ ‫گرفت برای ان جایگزینی پیدا کند که بتواند از‬ ‫رانت و فساد مالی جلوگیری کرده و در عین حال‬ ‫به واقعی شدن قیمت دارو برای تولیدکننده کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این گونه بود که طرح ملی «دارویار» جایگزین ارز‬ ‫ترجیحی دارو شد و از دو هفته قبل‪ ،‬اجرای ان‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫بر اساس این طرح‪ ،‬قرار است دولت به جای‬ ‫پرداخت ارز ترجیحی به صنعت داروسازی‪ ،‬این‬ ‫یارانه را به شکل ریالی در اختیار بیمه ها قرار دهد‬ ‫تا مابه التفاوت قیمت دارو به شکلی که منجر به‬ ‫افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده نشود‪ ،‬به‬ ‫شرکت های تولیدکننده دارو پرداخت شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که با اجرای طرح ملی دارویار‪،‬‬ ‫این نگرانی و دغدغه در نگاه مردم و بیماران دیده‬ ‫می شود که ایا قرار است دارو گران شود یا خیر‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬پاشنه اشیل این طرح را می توان در‬ ‫مدیریت منابع مالی ان دانست که از طریق سازمان‬ ‫برنامه و بودجه در اختیار بیمه ها قرار می گیرد‪ .‬زیرا‪،‬‬ ‫اگر قرار باشد این منابع به درستی مدیریت و توزیع‬ ‫نشود‪ ،‬این طرح با شکست مواجه خواهد شد و در‬ ‫وهله اول‪ ،‬این مردم خواهند بود که اسیب می بینند‪.‬‬ ‫زیرا‪ ،‬گرانی دارو برای مردم‪ ،‬قابل تحمل نیست‪.‬‬ ‫مردم تحمل گرانی دارو را ندارند‬ ‫کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬با گالیه از شیوه اجرای طرح ملی‬ ‫دارویار گفت‪ :‬مگر رئیس جمهور تاکید نکرد که نان‪،‬‬ ‫دارو و بنزین گران نخواهد شد‪ .‬چرا وزارت بهداشت‬ ‫به صورت ناگهانی اقدام به اجرای طرح دارو یار کرده‬ ‫و باعث افزایش سرسام اور قیمت دارو شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪1375‬‬ ‫وضعیت یارانه دارو بعد از اصالح ارزی‬ ‫وی افزود‪ :‬سفره مردم تاب و تحمل افزایش قیمت‬ ‫دارو را ندارد‪ .‬مجلس با افزایش قیمت دارو به شدت‬ ‫مخالف است‪ ،‬به وزیر بهداشت تذکر می دهم هر چه‬ ‫سریع تر به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫حمایت وزیر از طرح ملی دارویار‬ ‫در همین حال‪ ،‬بهرام عین الهی وزیر بهداشت‪ ،‬در‬ ‫حمایت از طرح ملی دارویار‪ ،‬عنوان داشت که این‬ ‫طرح برای تشویق و شکوفایی تولید داخل است‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که قرار نیست ارز ترجیحی‬ ‫داروهای وارداتی قطع شود‪ ،‬افزود‪ :‬مشکالتی از‬ ‫دیرباز در زنجیره دارو از تولید تا توزیع و فروش‬ ‫وجود دارد که باید انها را برطرف کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشت‪ :‬مشکالتی از دیرباز در زنجیره دارو از تولید‬ ‫تا توزیع و فروش وجود دارد که باید انها را برطرف‬ ‫کنیم‬ ‫عین الهی با بیان اینکه نظام پرداخت و مالی حوزه‬ ‫دارو نیاز به بازنگری دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید در جهت‬ ‫اصالح نظام مالی حوزه دارو حرکت کنیم؛ به طوری‬ ‫که نه تنها در دارو بلکه در بسیاری از عرصه های‬ ‫بهداشتی و درمانی‪ ،‬خدمات رایگان و ارزان قیمت‬ ‫به دریافت کنندگان خدمت ارائه شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به عزم دولت برای بیمه‬ ‫همگانی گفت‪ :‬دارویار‪ ،‬طرحی ملی است که منافع‬ ‫ان به مردم می رسد‪ .‬از همین رو‪ ،‬مردم باید در‬ ‫جریان ویژگی های این طرح قرار گیرند چراکه در‬ ‫این طرح‪ ،‬هزینه تهیه دارو برای بیماران ثابت و در‬ ‫برخی موارد حتی کاهشی است‪.‬‬ ‫پاشنه اشیل طرح ملی دارویار‬ ‫در همین حال‪ ،‬فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان مجلس‪ ،‬با انتقاد از پیوست‬ ‫رسانه ای ضعیف طرح دارویار‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫نمایندگان مجلس در جریان اجرای این طرح قرار‬ ‫نداشتند و از کم و کیف این موضوع بی اطالع بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور قطع تامین داروی به موقع و ارزان‬ ‫برای بیماران خاص‪ ،‬صعب العالج و مزمن و حمایت‬ ‫بیمه ای از اقشار کم درامد برای ما در اولویت است‬ ‫و باید جزو اهداف این طرح باشد‪.‬‬ ‫محمدبیگی ادامه داد‪ :‬کمیسیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس به هیچ وجه اجازه نخواهد داد در حوزه‬ ‫سالمت مشکلی به مشکالت مردم افزوده شود و‬ ‫به طور مداوم بر روند اجرای طرح به صورت دقیق‬ ‫نظارت خواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید‬ ‫بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید برای اجرای‬ ‫بهتر طرح دارویار منابع الزم را به موقع اختصاص‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان برنامه و بودجه به عنوان تامین‬ ‫کننده بودجه‪ ،‬پاشنه اشیل موفقیت این طرح است‪.‬‬ ‫بنابراین باید برای اجرای بهتر اهداف و ثمره های‬ ‫طرح منابع مالی را به موقع در اختیار سازمان های‬ ‫بیمه گر قرار دهد تا با این اقدام بتوان دست دالالن‬ ‫و واسطه ها را از صنعت دارو کوتاه و همچنین از‬ ‫قاچاق دارو جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته سالمت الکترونیک کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس یاداور شد‪ ۷۰۰ :‬میلیارد تومان در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬برای تامین زیرساخت های‬ ‫سالمت الکترونیک تعیین شده اما متاسفانه هنوز‬ ‫این مبلغ تخصیص نیافته در حالی که با بی توجهی‬ ‫نسبت به این مهم طرح دارویار شکست خواهد‬ ‫خورد بنابراین نیاز است سازمان برنامه و بودجه و‬ ‫دولت نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫مهم ترین چالش طرح ملی دارویار‬ ‫سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان‬ ‫ایران‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬گفت‪ :‬برای ارزیابی‬ ‫پرداخت حقوق پرستاران‬ ‫همراه با کارانه از ماه اینده‬ ‫روند کاهشی مراجعات‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫رئیس کمیته علمی کشوری کرونا گفت‪ :‬چند روز است که تعداد‬ ‫مراجعان سرپایی و بستری های کرونا در بیمارستان ها رو به‬ ‫کاهش است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سعید کریمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫واکسن های موجود در کاهش امار بستری و مرگ و میر بیماران‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬همچنان موثر هستند اما به واکسن سازهای داخلی توصیه‬ ‫کرده ایم که تولید واکسن بر اساس واریانت و زیرواریانت های غالب‬ ‫کنونی را در دستور کار قرار دهند البته در دنیا هم تا جایی که می‬ ‫دانم‪ ،‬واکسن های جدید بر اساس زیرسویه ‪ ۵.BA‬ساخته نشده و‬ ‫واکسن های ساخته شده بر اساس زیرسویه ‪ ۱.BA‬است و این روند‬ ‫باید همانند ساخت واکسن انفلوانزا شود که هر سال بر اساس سویه‬ ‫های جدید ساخته می شود‪.‬وی افزود‪ :‬پنجره طالیی واکسیناسیون در‬ ‫یکی دو ماه اینده خیلی مهم است چراکه در ماه های اینده شاهد‬ ‫بازگشایی مدارس و راهپیمایی عظیم زائران در ایام اربعین حسینی‬ ‫هستیم؛ زائران اربعین حتماً واکسیناسیون خود را به ویژه اگر ‪ ۶‬ماه‬ ‫از اخرین تزریق واکسن شان گذشته‪ ،‬تکمیل کنند‪ .‬قبل از کرونا هم‬ ‫در مسافرت ها‪ ،‬برخی بیماری ها به همراه مسافران بود اما در شرایط‬ ‫کرونا حتماً قبل از سفر به ویژه در ایام اربعین که جمعیت میلیونی‬ ‫در راهپیمایی عظیم حضور دارند‪ ،‬واکسن نوبت یاداور تزریق شود‪.‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد‪ :‬زائران اربعین حسینی‬ ‫با تزریق نوبت یاداور واکسن می توانند با سیستم ایمنی مقاوم به‬ ‫مسافرت بروند‪ .‬تکمیل واکسیناسیون در کودکان گروه سنی باالتر‬ ‫از ‪ ۵‬سال خیلی مهم است چراکه می توانند ناقل بیماری در خانواده‬ ‫باشند‪ .‬نوبت یاداور واکسن برای گروه سنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال و صرفاً‬ ‫برای افرادی که ضعف سیستم ایمنی و بیماری زمینه ای دارند و‬ ‫یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند‪ ،‬انجام‬ ‫می شود اما برای جمعیت عموم کمتر از ‪ ۱۸‬سال‪ ،‬فع ً‬ ‫ال توصیه ای‬ ‫برای تزریق نوبت یاداور نداریم‪.‬کریمی گفت‪ :‬در هفتاد و پنجمین‬ ‫جلسه کمیته علمی کشوری کرونا‪ ،‬در مورد داروهای مورد استفاده‬ ‫برای بیماری کرونا‪ ،‬داروهای جدید و اثربخشی انها باتوجه به تغییر‬ ‫شرایط و جهش های متعدد در سویه اُمیکرون‪ ،‬بحث های مفصلی‬ ‫شد‪ .‬در حال حاضر باتوجه به واکسیناسیون گسترده و شرایط‬ ‫موجود‪ ،‬کمیته علمی برای ورود داروهای جدید کرونا‪ ،‬به جمع‬ ‫بندی نرسید؛ موثر بودن داروهای جدید در درمان کرونا‪ ،‬مورد تایید‬ ‫کمیته علمی کشوری کرونا قرار نگرفت‪.‬وی افزود‪ :‬بررسی های بیشتر‬ ‫در مورد داروهای جدید در کشور در حال انجام است اما باتوجه‬ ‫به واکسیناسیون گسترده و شرایط جدید کرونا‪ ،‬تا کنون مدارک و‬ ‫مستندات متقنی برای اثبات اثربخشی مناسب و ورود داروهای جدید‬ ‫به پروتکل درمانی کشور‪ ،‬به کمیته علمی کشوری کرونا ارائه نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اثار نتایج اجرای طرح ملی دارویار‪ ،‬نیاز به زمان‬ ‫داریم‪ .‬زیرا‪ ،‬اگر خوب اجرا شود‪ ،‬می تواند مشکالت‬ ‫کمبودهای دارویی‪ ،‬قاچاق دارو و‪ ،...‬را برطرف کند‪.‬‬ ‫وی در عین حال به مهم ترین چالش پیش روی طرح‬ ‫ملی دارویار اشاره کرد و افزود‪ :‬ما نگران هستیم این‬ ‫طرح همچون سایر طرح های ناکام وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫تداوم پیدا نکند‪ .‬نایب رئیس انجمن داروسازان ایران‪:‬‬ ‫نگران هستیم این طرح همچون سایر طرح های‬ ‫ناکام وزارت بهداشت‪ ،‬تداوم پیدا نکند‬ ‫فاطمی ادامه داد‪ :‬قبل از اجرای طرح دارویار‪ ،‬یارانه‬ ‫دارو در اختیار وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو‬ ‫قرار می گرفت‪ .‬اما‪ ،‬با اجرای این طرح‪ ،‬قرار است‬ ‫یارانه دارو از طریق بیمه ها به داروخانه ها پرداخت‬ ‫شود تا مردم بابت افزایش قیمت دارو‪ ،‬هزینه اضافی‬ ‫پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران‪ ،‬با گالیه‬ ‫از تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات معوق‬ ‫داروخانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از مهر ‪ ۱۴۰۰‬تا کنون‪ ،‬به داروخانه ها بدهکار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای طرح دارویار‪ ،‬بدهی بیمه ها به‬ ‫داروخانه ها افزایش می یابد‪ ،‬چون قرار است دارو با‬ ‫قیمت جدید خریداری و به قیمت قدیم‪ ،‬به مردم‬ ‫عرضه شود‪ .‬این مابه التفاوت را بیمه ها باید به‬ ‫داروخانه ها بپردازند‪.‬‬ ‫فاطمی گفت‪ :‬یارانه دارو باید مثل یارانه بنزین و‬ ‫نان که به صورت انالین به حساب جایگاهداران‬ ‫و نانوایان واریز می شود‪ ،‬پرداخت شود‪ .‬زیرا‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت‪ ،‬داروخانه ها برای خرید دارو دچار‬ ‫مشکل خواهند شد‪.‬‬ ‫وضعیت پرداختی بیمه ها بابت انتقال ارز دارو‬ ‫به داروخانه ها‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت‪ :‬بیمه‬ ‫سالمت بابت طرح دارویار پرداختی داشته‪ ،‬اما‬ ‫سازمان تامین اجتماعی هنوز پرداختی بابت این‬ ‫فصل نداشته است‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با شرایط داروخانه ها بعد از اجرای‬ ‫طرح دارویار‪ ،‬افزود‪ :‬اصوالً طرح های دولتی‪ ،‬در دو‬ ‫سه ماه ابتدایی خوب اجرا می شوند‪ ،‬لذا انتظار داریم‬ ‫روند پرداختی ها دچار وقفه نشود تا اجرای طرح‬ ‫دارویار به مشکل نخورد‪.‬‬ ‫یارانه دارو به چه کسانی تعلق می گیرد‬ ‫در همین حال‪ ،‬بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و‬ ‫دارو‪ ،‬در تشریح جزئیات طرح ملی دارویار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ١١٩‬قلم دارو با تجویز پزشک‪ ،‬تحت پوشش بیمه‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که داروهای وارداتی و‬ ‫ملزومات پزشکی همچنان ارز ترجیحی می گیرند‪،‬‬ ‫افزود‪ ٣۶۶ :‬قلم داروی ضروری برای بیماران مزمن‪،‬‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو‪ ،‬در پاسخ به انتقاد‬ ‫نمایندگان مجلس از عدم اطالع رسانی طرح‬ ‫دارویار‪ ،‬گفت‪ :‬طرح دارویار را به لحاظ اینکه رانت‬ ‫ایجاد نکند‪ ،‬بدون اعالم قبلی اجرایی کردیم‪ .‬این‬ ‫طرح با واقعی شدن قیمت دارو در قفسه داروخانه از‬ ‫قاچاق دارو جلوگیری می کند‪ .‬رئیس سازمان غذا و‬ ‫دارو‪ :‬طرح دارویار را به لحاظ اینکه رانت ایجاد نکند‪،‬‬ ‫بدون اعالم قبلی اجرایی کردیم‪ .‬این طرح با واقعی‬ ‫شدن قیمت دارو در قفسه داروخانه از قاچاق دارو‬ ‫جلوگیری می کند‬ ‫وی افزود‪ :‬به زودی کمبودهای دارویی با اجرای این‬ ‫طرح برطرف می شود و پیش بینی می کنیم که ‪٣٠‬‬ ‫درصد کمبودها به زودی با طرح ملی دارویار برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دارایی در پاسخ به این سوال که چه مقدار از‬ ‫کمبودهای دارویی با اجرای طرح ملی دارویار‬ ‫برطرف می شود‪ ،‬گفت‪ ۱۰ :‬ماه با تمام انهایی که‬ ‫در خصوص اجرای این طرح باید نظر می دادند و‬ ‫تاثیرگذار بودند جلسه گذاشتیم‪ .‬یک قسمت از طرح‬ ‫درباره داروهای داخلی به خوبی در حال اجراست‪.‬‬ ‫قسمت بعدی در خصوص داروهای وارداتی است که‬ ‫به وقتش درباره ان ها هم اصالح ارزی انجام خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬در واقع نسبت به داروهای داخلی که اتفاق‬ ‫خاصی نیفتاده‪ ،‬بلکه در برخی موارد وضع بهتر هم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای طرح ملی دارویار‪ ،‬قیمت دارو‬ ‫واقعی شد و یارانه ان را به بیمه ها منتقل کردیم که‬ ‫به دست مصرف کننده واقعی برسد‪ .‬یعنی هر کسی‬ ‫که دارای یک بیمه پایه باشد و با نسخه پزشک به‬ ‫داروخانه مراجعه کند می تواند از یارانه دارو استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نباید به منابع طرح دارویار دست درازی شود‬ ‫محمد پیکان پور مشاور رئیس سازمان غذا و دارو‬ ‫و از طراحان طرح دارو یار به اسیب های این طرح‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نباید به منابع طرح دارویار از‬ ‫ابتدا تا انتهای زنجیره دست درازی شود و باید کاری‬ ‫کرد که پول مستقیماً واریز شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین بحث پایدار شدن منابع‬ ‫طرح برای سنوات بعد و در بودجه سنواتی‪ ،‬موضوع‬ ‫مهمی است و در واقع پول جزو منابع طرح دیده‬ ‫شده اما تا پایان سال اگر دچار نوسان شد بیمه ها‬ ‫نگویند پول قطع شده و به مردم سرویس نمی دهیم‬ ‫و مردم مجبور شوند داروی ازاد بخرند‪.‬‬ ‫پیکانپور افزود‪ :‬مقدمات طرح و چارچوب های ان‬ ‫باید دیده شود‪ ،‬البته نقدینگی شرکت ها با سرعت‬ ‫کمی پیش می رود و نیاز است به این موضوع توجه‬ ‫شود‪ .‬همچنین می طلبد کاهش مالیات ‪ ۹‬درصد‬ ‫به یک درصد‪ ،‬پیگیری و تعیین تکلیف شود تا به‬ ‫تسهیل روند اجرای طرح و رفع کمبودها کمک کند‪.‬‬ ‫همچنین ضروری است مجلس در این موضوع ورود‬ ‫کند تا پارامتر و موارد گفته شده تبدیل به الزام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬مهم ترین چالش پیش روی طرح‬ ‫ملی دارویار‪ ،‬تامین به موقع منابع مالی و تسریع در‬ ‫توزیع ان است که به واسطه سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و سازمان های بیمه گر اتفاق می افتد‪ .‬بنابراین‪ ،‬الزم‬ ‫است که وزارت بهداشت در مسیر اجرای این طرح‪،‬‬ ‫نظارت قوی داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت‪ ،‬از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک‬ ‫با سازمان بیمه سالمت به منظور اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات‬ ‫پرستاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬عباس عبادی اظهار کرد‪ :‬بر اساس این‬ ‫تفاهم نامه همکاری هزینه کرد منابع حاصل از تعرفه گذاری خدمات‬ ‫پرستاری مصوبه هیات وزیران که در سال جاری تعیین شده است در‬ ‫اختیار بیمه سالمت قرار می گیرد و طبق دستورالعمل نحوه بازتوزیع‬ ‫قانون تعرفه گذاری پرستاری که با همکاری سازمان نظام پرستاری و‬ ‫معاونت های پرستاری‪ ،‬توسعه و درمان وزارت بهداشت تدوین شده است‪،‬‬ ‫کارانه پرستاران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دستورالعمل بازتوزیع قانون تعرفه گذاری تدوین و نهایی شده‬ ‫و در روزهای اینده از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫ابالغ می شود‪.‬‬ ‫دومین محموله داروی‬ ‫بیماران ‪ SMA‬وارد کشور شد‬ ‫مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو‪ ،‬از ورود دومین‬ ‫محموله داروی بیماران ‪ SMA‬به کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حمیدرضا اینانلو گفت‪ :‬داروی خوراکی‬ ‫ریسدیپالم (‪ )Risdiplam‬به عنوان تنها داروی خوراکی بیماران‬ ‫‪ SMA‬تامین شد‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬به فاصله یک هفته پس از ترخیص‬ ‫داروی تزریقی اسپینرازا برای بیماران ‪ ،SMA‬دومین محموله داروی‬ ‫این بیماران با نام ریسدیپالم ترخیص شد‪.‬‬ ‫اینانلو با اشاره به اینکه اولین محموله های وارداتی اسپینرازا ‪ ۴۰۰‬ویال‬ ‫بود‪ ،‬عنوان کرد‪ ۵۰۰ :‬شیشه شربت ریسدیپالم وارداتی نیز با هماهنگی‬ ‫معاونت درمان وزارت بهداشت در دسترس این بیماران قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد‪ :‬اقدامات‬ ‫الزم به منظور تامین داروی بیماران ‪ SMA‬با دستور رئیس جمهور‬ ‫در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد و محموله های بعدی نیز به‬ ‫مرور وارد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫نقش ارزنده خبرنگاران متعهد‬ ‫در عرصه سالمت‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پیامی به مناسبت روز خبرنگار‪،‬‬ ‫از نقش ارزنده خبرنگاران متعهد در عرصه سالمت‪ ،‬تقدیر کرد‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬محمد رئیس زاده‪ ،‬در پیامی به مناسبت روز خبرنگار‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬درس بزرگ عاشورا ازادگی و جوانمردی است؛ که در بطن خود‬ ‫اگاهی مبتنی بر صداقت را برای دل های با ایمان فریاد می زند‪ .‬این‬ ‫حقیقتی بود که با توسل به رسانه هایی که قلم خود را به زر و زور و تزویر‬ ‫فروخته بودند جابجا شد اما دیری نپایید که ماه درخشان حقیقت از‬ ‫پشت ابر سیاهی سر براورد و وقایع نگاران راستین حقایق ان روز جانکاه‬ ‫را برای همیشه تاریخ ثبت و ضبط کردند‪.‬هفدهم مرداد یاداور تالش و‬ ‫مجاهدت زنان و مردانی است که در بیان واقعیات و اگاهی بخشی و‬ ‫اطالع رسانی با سعی بلیغ و قلم شیوا و با اتکا به تعهد برخاسته از ایمان‬ ‫ناشی از وجدان‪ ،‬مسئولیت تاریخی خود را ایفا می کنند‪ .‬کسانی که در‬ ‫نگارش خبر از جوهر جان خویش مرکب ساختند و در سپهر شهادت و‬ ‫ایثار ستارگانی جاوید شدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1413

روزنامه سپهرایرانیان 1413

شماره : 1413
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه سپهرایرانیان 1412

روزنامه سپهرایرانیان 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/07/07
روزنامه سپهرایرانیان 1411

روزنامه سپهرایرانیان 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سپهرایرانیان 1410

روزنامه سپهرایرانیان 1410

شماره : 1410
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سپهرایرانیان 1409

روزنامه سپهرایرانیان 1409

شماره : 1409
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سپهرایرانیان 1408

روزنامه سپهرایرانیان 1408

شماره : 1408
تاریخ : 1401/06/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!