روزنامه سپهرایرانیان شماره 1368 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1368

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1368

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1368

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪1 august 2022‬‬ ‫بازگشت اعتماد‬ ‫پیا م تسلیت رهبر معظم‬ ‫و ارامش ازدست رفته‬ ‫انقالب به مصیب دیدگان‬ ‫سیل اخیر در کشور‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪1401‬‬ ‫سهامداران‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1368‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫ساده انگاری باران های موسمی‬ ‫چالش جدی امروز در کشور‬ ‫تولد دوباره زندگی با اهدای خون‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫اراضی اعالم شده را‬ ‫به نهضت ملی مسکن‬ ‫اختصاص دهند‬ ‫نهم مرداد در حالی به نام روز ملی اهدای خون نامگذاری شده که اهدای این قطره حیاتی موجب شده تا‬ ‫امروز شاهد نجات جان افراد زیادی در این مرز و بوم باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۹‬مرداد روز انتقال خون و سالگرد تاسیس این سازمان است‪ ،‬سازمانی که به خصوص بعد از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی با تالش های بی وقفه مسووالن و سازمان ان موجب شده تا به وضعیت غرور افرینی رسیده و به‬ ‫عنوان یکی از ارکان های مهم نه تنها در کشور بلکه در منطقه افتخار افرینی کند‪....‬‬ ‫توسعه حوزه نفت و گاز با اصالح‬ ‫رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت‬ ‫توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران‬ ‫یکی از دالیل اجرای طرح دارویار‬ ‫واکنش ها نسبت‬ ‫به اختالفات در عراق‬ ‫‪2‬‬ ‫کسری موجودی مهم ترین‬ ‫عامل برگشت چک ها‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫حباب سکه و‬ ‫بی رغبتی فعاالن‬ ‫این عرصه برای‬ ‫ورود به بازار‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شــهرداری خسروشــاه در نظر دارد با اســتناد به بند ‪ 1‬مصوبه شماره ‪ 175‬مورخه‬ ‫‪ 1401/03/11‬شــورای محترم اســامی شهر خسروشــاه اجاره بازار هفتگی رااز‬ ‫طریق مزایده عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت‬ ‫عــدم عضویــت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده را محقق سازند ‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند پیشــنهادات خود را تا اخر وقت اداری‬ ‫روز دو شــنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬در سامانه تدارکات الکترونیکی ایران (ستاد)‬ ‫بارگذاری نمایند ‪.‬‬ ‫‪-1‬مشخصات و شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قیمــت مبنا ‪ 1/800/000/000‬ریال با حق ورودیه به ازاء هر نفر ‪100/000‬‬ ‫ریال با مساحت ‪ 9‬متر مربع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلــت زمان ارائه پیشــنهاد قیمت تا اخر روزدوشــنبه مورخه ‪1400/05/24‬‬ ‫می باشد که عالقمندان بایستی قیمت پیشنهادی را در سامانه تدارکاتی الکترونیکی‬ ‫ایران (ستاد)بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم‬ ‫و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیه هزینه های اگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬در صورتی که برنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‬ ‫سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت اول ‪1401/05/03:‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت دوم ‪1401/05/10:‬‬ ‫کریمیان ‪ -‬شهردار خسرو شاه‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫روش های نوین‬ ‫کنترل ترازنامه‬ ‫ابیاری‪ ،‬نسخه ای‬ ‫بانک ها یکی از‬ ‫برای مدیریت‬ ‫برنامه های‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫منابع ابی‬ ‫‪7‬‬ ‫جبران خسارت های وارده به مردم در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫پارسا شهبازی‪ -‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬تمامی امکانات‬ ‫برای رسیدگی فوری به مشکالت‬ ‫مردم بخصوص یافتن مفقودین و‬ ‫درمان مجروحان بسیج شود و جبران‬ ‫خسارت های وارد امده به مردم در‬ ‫دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد‬ ‫محمدباقر قالیباف در نطق پیش از‬ ‫دستور جلسه علنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی اظهار داشت‪ :‬فرارسیدن‬ ‫ایام مصیبت اهل بیت و عزاداری بر‬ ‫سیدالشهدا را بر دوستداران اهل‬ ‫بیت تسلیت عرض می کنم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر کسی می خواهد مردم‬ ‫ایران را بشناسد و واقعیت دینداری این‬ ‫مردم را درک کند‪ ،‬باید به پهنه ایران‬ ‫اسالمی نگاه کند که با وجود تنوع خرده‬ ‫فرهنگ ها و سبک های مختلف سوگواری‬ ‫چگونه غرق در عزاداری برای سید و ساالر‬ ‫شهیدان است و می بینیم چگونه مردم‬ ‫مال و سالمتی‪ ،‬اعتبار و همه چیزشان‬ ‫را برای تعظیم شعائر به میدان می اورند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ببینیم چگونه جوانان این سرزمین‬ ‫میدان دار بزرگترین مجالس عزاداری‬ ‫می شوند و اخالص و تدبیر را در مدیریت‬ ‫امور جمع می کنند بدون اینکه مقام‪،‬‬ ‫منصب یا توقعی در کار باشد‪ .‬قالیباف‬ ‫ادامه داد‪ :‬خدا شهید قاسم سلیمانی را‬ ‫رحمت کند که مردم را به خوبی شناخته‬ ‫بود و در یک کالم این تابلوی پرشکوه را‬ ‫به تصویر کشید که ما ملت امام حسینیم‪.‬‬ ‫قالیباف با اشاره به اینکه محرم و صفر هر‬ ‫سال فرصت بی نظیری برای گسترش‬ ‫معارف دینی و جوشش عواطف دینی‬ ‫مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬هیچکس نمی تواند‬ ‫در مورد این سرمایه بزرگ مردمی تردید‬ ‫کند چرا که تردید این مساله مانند انکار‬ ‫روز روشن است اما این سرمایه برای اینکه‬ ‫در همه مقاطع و همه مسائل بیشترین‬ ‫بازدهی خودش را نشان دهد‪ ،‬نیاز به‬ ‫تقویت هوشمند و پرهیز از دخالت بی جا‬ ‫دارد و بنابراین نیازمند فناوری اجتماعی‬ ‫برای تبدیل ایمان مردم به عمل صالح‬ ‫جمعی هستیم‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی متذکر شد‪ :‬مانند انچه در‬ ‫رزمایش مواسات در دوران گرفتاری‬ ‫کرونا دیدیم چگونه به دست خود مردم‪،‬‬ ‫گره از کار مردم باز شد و ساز و کاری‬ ‫کارامد بود‪ .‬جا دارد صاحب نظران با‬ ‫مالحظه همه ظرفیت هایی که چنین‬ ‫موضوعاتی دارند به مرور تجربیات در‬ ‫این زمینه بپردازند و به جهاد تولید فکر‬ ‫و ایده بپیوندند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫موضوع جاری شدن سیل در نقاط‬ ‫مختلف کشور نیازمند تاکید مجدد است‬ ‫که تمامی امکانات برای رسیدگی فوری به‬ ‫مشکالت مردم بخصوص یافتن مفقودین‬ ‫و درمان مجروحان بسیج شود و جبران‬ ‫خسارت های وارد امده به مردم در دستور‬ ‫کار نهادهای ذیربط قرار گیرد‪ .‬قالیباف‬ ‫بیان کرد‪ :‬عالوه بر این باید توجه داشت‬ ‫که صرف رسیدگی مقطعی به مشکالت‬ ‫و عالج وقایع بعد از وقوع انها بدون شک‬ ‫کافی نیست‪ .‬شهرداری ها موظفند که‬ ‫گزارش مستمر درباره عملیات الیروبی‪،‬‬ ‫پاکسازی کانال ها و مسیل ها ارائه کنند و‬ ‫باید به وظایف قانونی خود برای مدیریت‬ ‫حوادثی نظیر انچه در هفته گذشته تجربه‬ ‫کردیم‪ ،‬عمل کنند‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی اظهار داشت‪ :‬بخش قابل توجهی‬ ‫از این اتفاقات در صورت عمل به همین‬ ‫وظایف قابل مدیریت است‪ .‬عالوه بر‬ ‫ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی‬ ‫هشدار و پیش اگاهی از حوادث‪ ،‬نظام‬ ‫امداد و نجات کشور‪ ،‬وضعیت استقرار‬ ‫نیروها‪ ،‬تامین و تجهیزات و اموزش های‬ ‫الزم نیز باید با توجه به تجارب موجود‬ ‫به طور جدی متحول شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همانطور که در نطق هفته گذشته اشاره‬ ‫کردم‪ ،‬در اسرع وقت کمیسیون عمران‬ ‫و کشاورزی مجلس شورای اسالمی باید‬ ‫گزارش خود را از عملکرد دستگاه ها و‬ ‫هم خسارت های وارده به ویژه مشکالت‬ ‫باغات‪ ،‬دام و طیور و خسارت های دیگری‬ ‫که وارد شده است‪ ،‬به صحن مجلس ارائه‬ ‫کنند‪ .‬قالیباف اظهار داشت‪ :‬همچنین‬ ‫مطلع شدیم برادر عزیز و گرانقدرمان‬ ‫عادل اذر‪ ،‬نماینده مردم دهلران در دوره‬ ‫هفتم مجلس شورای اسالمی و همچنین‬ ‫رئیس سابق دیوان محاسبات کشور‪،‬‬ ‫رئیس سابق مرکز امار ایران و از اساتید‬ ‫برجسته و نخبه کشور به رحمت ایزدی‬ ‫پیوست که این مصیبت وارده را به خانواده‬ ‫داغدار وی و همچنین به مردم شهید پرور‬ ‫استان ایالم به ویژه دهلران عرض تسلیت‬ ‫و تعزیت دارم و برای ان مرحوم طلب‬ ‫مغفرت و برای بازماندگان از درگاه خداوند‬ ‫متعال صبر خواستاریم‪.‬‬ ‫تبریک‬ ‫جناب اقای مهندس یاسین بجانی‬ ‫عضو محترم شورای اسالمی شهر تبریز‬ ‫انتخاب شما را با اکثریت ارای اعضای‬ ‫محترم شورای اسالمی شهر تبریز بعنوان‬ ‫دبیر اول وعضوهیئت رئیســه شورای‬ ‫اسالمی شــهر تبریز که نشان از تعهد ‪،‬‬ ‫تخصص و مردم مداری شــما می باشد‬ ‫تبریک عرض نموده‪ ،‬توفیقات روز افزون‬ ‫شما را از خداوند متعادل خواستاریم‪.‬‬ ‫رسول بذلی و رشتبریان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫دوشنبه* ‪ 10‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1368‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نمایندگی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریزبرای عرضه کنندگان فراورده های پروتئینی و گوشت و قصابیهای امین شهر‬ ‫به گزارش شاهد نیوز ‪،‬سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد در راستای معرفی‬ ‫بیشتر اصناف خوش سابقه و امین و منتخب به شهروندان و افزایش امنیت غذایی ‪،‬کیفیت و‬ ‫مطلوبیت قیمت و استاندارد عرضه به صنف عرضه کنندگان فراورده های پروتئینی و گوشت و‬ ‫قصابیهای امین شهر تبریز و حومه ‪ ،‬نمایندگی عرضه [‪]...‬‬ ‫به گزارش شاهد نیوز ‪،‬سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد در راستای معرفی‬ ‫لوله گذاری خط انتقال اب به ارامستان‬ ‫وادی الرحمه بوشهر شروع شد‬ ‫شهردار بندر بوشهر گفت‪ :‬پروژه‬ ‫لوله گذاری خط انتقال اب به ارامستان‬ ‫وادی الرحمه بوشهر اجرایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت‬ ‫ارتباطات و اموربین الملل شهرداری‬ ‫بندر بوشهر‪ ،‬حسین حیدری در تشریح‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬ارامستان وادی‬ ‫الرحمه تا پیش از این نیاز ابی ان به صورت تانکری انجام می شد که‬ ‫اکنون با توجه به انجام لوله گذاری به شبکه اب شهری متصل می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طول ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬متری پروژه شبکه ابرسانی به‬ ‫ارامستان ادامه داد‪ :‬از مدیرعامل شرکت ابفا استان بوشهر کمال قدردانی‬ ‫را داریم چراکه همکاری قابل تقدیری با شهرداری برای پروژه ابرسانی به‬ ‫ارامستان وادی الرحمه دارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در هفته گذشته نیز پروژه اسفالت محوطه داخلی‬ ‫ارامستان اجرایی شده بود‪.‬‬ ‫شهردار بندر بوشهر گفت‪ :‬ارامستان وادی الرحمه بوشهر به واسطه‬ ‫بهره برداری غیرمنتظره کمبودها و مشکالت فراوانی داشت که با مدیریت‬ ‫انجام شده یکی پس از دیگری در حال برطرف شدن است ‪.‬‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬احداث ساختمان سردخانه و تجهیز ان مکان در‬ ‫سامانه ستاد و در مرحله مناقصه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تعداد ‪ ۱۰‬سردخانه مکانیزه برای ارامستان بوشهر‬ ‫خریداری شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعه های دفن اموات در ارامستان بصورت‬ ‫طبقاتی بوده و وادی الرحمه بوشهر تنها ارامستانی است که بیشترین‬ ‫خدمات با کمترین هزینه ها را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫حیدری اظهار کرد‪ :‬قبور ارامستان نیز کامال سنگ فرش و بصورت‬ ‫همسطحهستند ‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬قطعه های اموات ارامستان وادی الرحمه در کشور جزء‬ ‫بهترین ها از لحاظ زیبا سازی و یک دست بودن هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اسفالت جاده دسترسی‪ ،‬اختصاص یک دستگاه اتوبوس جهت‬ ‫تسهیل در تردد شهروندان‪ ،‬اسفالت محوطه داخلی و تالش برای احداث‬ ‫فضای مسقف جهت اقامه نماز میت و فضای سبز از جمل ه برنامه های‬ ‫شهرداری برای ارامستان بوشهر است‪.‬‬ ‫عبدالکریم اخترشناس مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان‪:‬‬ ‫رشد ‪۲۷‬درصدی تردد در محورهای‬ ‫ارتباطی استان بوشهر‬ ‫عبدالکریم اخترشناس مدیرکل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای استان‬ ‫‪ :‬با ثبت ‪ ۳۸‬میلیون ‪ ۳۳۱‬هزار ‪۶۷۹‬‬ ‫تردد در سطح محورهای ارتباطی‬ ‫استان در سه ماه ‪۱۴۰۱‬و مقایسه ان با‬ ‫ثبت‪ ۳۰‬میلیون ‪۷۵‬هزار ‪ ۹۵۴‬تردد در‬ ‫سه ماه ‪ ۱۴۰۰‬تردد در سطح محورهای‬ ‫ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۷/۴۵‬درصد رشد یافته است ‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫اخترشناس مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اظهار کرد‪:‬‬ ‫با ثبت ‪ ۳۸‬میلیون ‪ ۳۳۱‬هزار ‪ ۶۷۹‬تردد در سطح محورهای ارتباطی‬ ‫استان در سه ماه ‪۱۴۰۱‬و مقایسه ان با ثبت‪ ۳۰‬میلیون ‪۷۵‬هزار ‪۹۵۴‬‬ ‫تردد در سه ماه ‪ ۱۴۰۰‬تردد در سطح محورهای ارتباطی نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل ‪ ۲۷/۴۵‬درصد رشد یافته است ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬تردد در محورهای ورودی استان نیز در سه ماهه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مجموعا به ‪ ۲‬میلیون ‪ ۷۰۹‬هزار ‪۱۸‬رسید که با توجه به ثبت‬ ‫‪ ۱‬میلیون ‪ ۷۴۹‬هزار ‪ ۵۸۶‬تردد سه ماهه سال ‪ ۱۴۰۰‬از رشد ‪۵۴/۸۴‬‬ ‫درصدی برخوردار گردیده است ‪.‬‬ ‫اخترشناس تصریح کرد ‪ :‬در محورهای خروجی از استان نیز شاهد رشد‬ ‫‪ ۴۵/۴۰‬درصدی تردد نسبت به مشابه سال قبل بودیم بطوریکه ا میلیون‬ ‫‪ ۸۰۶‬هزار ‪ ۵۸۶‬تردد سه ماهه سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲‬میلیون ‪۶۲۶‬هزار ‪۷۲۴‬‬ ‫در سه ماه ‪ ۱۴۰۱‬رسیده است ‪.‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‬ ‫ای بیان داشت ‪ :‬یکی از دالیل افزایش تردد در محورهای ارتباطی استان‬ ‫در سه ماهه اول امسال رفع محدودیت های کرونایی و تمایل به سفر‬ ‫به استان بوشهر بدلیل شرایط اب و هوایی خاص در روزهای ابتدایی‬ ‫سال است ‪.‬وی با اشاره به سهم تردد پالک های غیر بومی در محورهای‬ ‫ارتباطی استان در مدت یاد شده افزود‪ :‬بعد از تردد ‪ ۳۱/۸۵‬درصدی‬ ‫خودروهای با پالک بومی‪ ،‬استان فارس با ‪ ، ۲۷/۱۱‬خوزستان با ‪۷/۳‬‬ ‫درصد ‪ ،‬اصفهان ‪ ۶/۸۹‬درصد و تهران با سهم ‪ ۵/۸۶‬درصدی بیشترین‬ ‫سهم را در تردد در محورها به خود اختصاص داده اند‪.‬اخترشناس اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬در این مدت همچنین محور بوشهر به چغادک با ثبت ‪ ۲‬میلیون‬ ‫‪ ۳۳۳‬هزار ‪ ۱۷۵‬تردد پر ترددترین محور و سیاه مکان به گناوه با ثبت‬ ‫‪ ۷۴‬هزار ‪ ۶۲۵‬تردد کم ترددترین محور استان در سه ماهه ‪ ۱۴۰۱‬بوده‬ ‫است‪.‬وی گفت‪ :‬مرکز مدیریت راههای استان با برخورداری از ‪ ۶۰‬تردد‬ ‫شمار انالین که در همه محورهای مهم شریانی‪،‬اصلی و فرعی استان‬ ‫نصب شده است قادر به ثبت لحظه ای تردد در محورهاست‬ ‫عرضه محصوالت گروه سایپا بدون قرعه کشی‬ ‫در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‬ ‫فروش فوق العاده ‪ 2‬محصول گروه‬ ‫خودروسازی سایپا از ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫روز یک شنبه ‪ 9‬مردادماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه سپهرایرانیان‪ ،‬گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‪ ،‬از فردا فروش فوق‬ ‫العاده دو محصول کوییک با گیربکس‬ ‫معمولیوکوییک‪.‬ارباگیربکسمعمولی‬ ‫با موعد تحویل ‪ 90‬روزه را اغاز می کند و این ثبت نام تا تکمیل ظرفیت‬ ‫محصوالت از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی ‪https://‬‬ ‫‪ sale.iranecar.com‬نسبت به ثبت نام و تکمیل فرایند خرید‬ ‫خودرو در طرح مذکورانجام دهند‪.‬‬ ‫بیشتر اصناف خوش سابقه و امین و منتخب به شهروندان و افزایش امنیت غذایی ‪،‬کیفیت و‬ ‫مطلوبیت قیمت و استاندارد عرضه به صنف عرضه کنندگان فراورده های پروتئینی و گوشت و‬ ‫قصابیهای امین شهر تبریز و حومه ‪ ،‬نمایندگی عرضه مستقیم گوشت های شناسنامه دارکشتارگاه‬ ‫تبریز بصورت محدود اعطا نماید‪.‬‬ ‫ان دسته از اصناف مربوطه سطح شهرستان تبریز و حومه که تمایل دارند از مزایای نمایندگی‬ ‫سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز برخوردار شوند با ارائه کپی شناسنامه و پروانه کسب و‬ ‫همچنین دو قطعه عکس تا تاریخ ‪ ۱۶‬مرداد به دفتر سازمان مراجعه و یا باتماس تلفنی با شماره های‬ ‫‪ ۳۳۱۰۸۲۳۷۰۹۳۸۱۴۹۰۰۶۱۰۹۳۷۵۹۰۹۳۰۰‬در این طرح شرکت نمایند تا پس از استعالم های‬ ‫الزم طی تفاهم نامه ای با سازمان از مزایای این طرح بهره مند گردند‪.‬‬ ‫امور ارتباطات سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تولید زعفران در سال زراعی جاری‬ ‫در ایران زعفران جزو یکی از بهترین‬ ‫محصوالتی است که می توان صادر کرد‪،‬‬ ‫از این رو صادرات زعفران می تواند کمک‬ ‫بزرگی به ایجاد اشتغال و ارز اوری برای‬ ‫کشور ما شود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش؛ بیش از ‪ ۹۰‬درصد زعفران‬ ‫دنیا در ایران تولید شده و خرید زعفران از ایران‬ ‫بیشترین رتبه را دارد و حجم زیادی از این‬ ‫تولیدات به خارج از کشور صادر می شود‪ ،‬اما‬ ‫اکنون به دلیل کاهش تولید زعفران ‪ ،‬جایگاه‬ ‫ایران به عنوان خاستگاه زعفران جهان به خطر‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫در این زمینه مجری طرح گیاهان دارویی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و مشاور وزیر گفت‪:‬‬ ‫باالرفتن قیمت زعفران به دلیل کاهش میزان‬ ‫تولید بوده است‪.‬‬ ‫دکتر حسین زینعلی در خصوص اخرین‬ ‫اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشت‬ ‫گیاهان دارویی اظهار کرد‪ :‬مهمترین کاری که‬ ‫انجام داده ایم این است که تولید و خودکفایی‬ ‫در زمینه برخی از گیاهان دارویی را رقم زده‬ ‫ایم‪.‬به عبارت دیگر در حال حاضر در مورد تولید‬ ‫برخی از گیاهان دارویی از جمله زعفران ‪ ،‬در‬ ‫سطح دنیا رتبه اول را داریم‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با ‪ ۱۲۲‬هکتار سطح زیر کشت‬ ‫‪،‬بیشترین سطح زیر کشت در حال حاضر‬ ‫متعلق به ایران و از سوی دیگر حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تولید زعفران دنیا متعلق به ما است‪.‬‬ ‫زینعلی با بیان اینکه ما سعی کرده ایم روی‬ ‫کیفیت زعفران کار کنیم‪ ،‬افزود‪:‬متاسفانه امسال‬ ‫به دلیل وضعیت خشکسالی و اینکه کشاورزان‬ ‫در سال های گذشته نا امید شدند و لذا کمتر‬ ‫به محصوالت خود رسیدگی کرده اند‪ ،‬منجر‬ ‫به این شده که تولید زعفران به نصف کاهش‬ ‫پیدا کند ودر سال زراعی ‪ ۱۴۰۱‬تولید زعفران‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نسبت به سال ‪ ۱۴۰۰‬کاهش داشته‬ ‫است‪ .‬مشاور وزیر و مدیر طرح گیاهان دارویی‬ ‫بابیان اینکه صادرات یکی از بهترین روش ها‬ ‫برای افزایش توان اقتصادی هر کشوری است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر چه زعفران کمتری نسبت به سال‬ ‫های قبل صادر کرده ایم اما به دلیل باالرفتن‬ ‫قیمت این محصول در بازارهای بین المللی ‪،‬‬ ‫ارزش صادرات زعفران امسال رشد داشته و‬ ‫کاهش تولید ‪ ،‬افزایش بیش از ‪ ۳۰۰‬درصدی‬ ‫قیمت زعفران را رقم زد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬با این تفاسیر مقدار کمتری را‬ ‫نسبت به سال های گذشته صادرات داشته‬ ‫ایم و چون ما تولید کننده اصلی در این مورد‬ ‫هستیم االن قیمت زعفران در بازارهای بین‬ ‫المللی‪ ،‬نیز افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اما در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست‬ ‫که عدم حمایت موثر از زعفران کاران‪ ،‬همچنین‬ ‫هزینه های باالی تولید‪ ،‬جوالن دالالن در فصل‬ ‫برداشت و از طرفی جایگاه نامناسب ایران در‬ ‫نوسازی ناوگان تاکسیرانی کرج در گرو‬ ‫استفاده از تسهیالت بانکی است‬ ‫صادرات مسائلی است که تا کنون حل نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زعفران محصول استراتژیک کشاورزی ایران‬ ‫است و به حدود ‪ ۶۰‬کشور جهان صادر می‬ ‫شود اما تاکنون از این ظرفیت استفاده مطلوب‬ ‫به عمل نیامده و بازارهای هدف ایران محدود‬ ‫است‪ ،‬سر و سامان دادن به اوضاع نامناسب‬ ‫اشفته بازار زعفران کشور به رغم تامین ‪۹۵‬‬ ‫درصد زعفران دنیا هدف گذاری جدیدی را می‬ ‫طلبد که با دست به دست دادن همه ارکان‬ ‫زنجیره تولید و صادرات این محصول ارزشمند ‪،‬‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫توسعه حوزه نفت و گاز با اصالح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت‬ ‫عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگوی اختصاصی‬ ‫با لیال احمد زاده خبرنگار سرویس‬ ‫اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬با‬ ‫اصالح رابطه مالی دولت با نفت‪ ،‬سرعت و‬ ‫دقت توسعه در حوزه نفت و گاز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫«اصغر سلیمی» با بیان اینکه شفافیت در‬ ‫روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت از‬ ‫مهم ترین مصادیق جراحی اقتصادی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با تصویب و تغییر قانون بودجه مبتنی‬ ‫بر شفاف شدن این روابط مالی‪ ،‬قانونمندی در‬ ‫عملکرد این نهاد افزایش پیدا می کند و عملکرد‬ ‫این نهاد شفاف می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم اصالح رابطه مالی‬ ‫نفت و با دولت با توجه به قانون بودجه‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬هر مقدار مسائل مالی‬ ‫و اقتصادی کشور شفاف تر باشد‪ ،‬سرعت‬ ‫حرکت توسعه کشور افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در زمینه اصالح رابطه مالی‬ ‫شرکت ملی نفت و دولت نیز این مسئله صادق‬ ‫است و با اصالح رابطه مالی دولت با نفت‪ ،‬سرعت و‬ ‫دقت توسعه در حوزه نفت و گاز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سلیمی با بیان اینکه در گذشته روابط مالی‬ ‫نفت در کشور مشخص نبود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه تا پیش از این‪ ،‬روابط مالی شرکت‬ ‫ملی نفت در کشور کام ً‬ ‫ال محرمانه و نامشخص‬ ‫بود؛ به نحوی که همه می توانستند بدون‬ ‫هیچ گونه نظارتی سهم ‪ ۱۴.۵‬درصدی شرکت‬ ‫ملی نفت از پول فروش نفت در موضوعات‬ ‫مختلف به مصرف برسانند و به هیچ کجا نیز‬ ‫پاسخگونباشند‪.‬‬ ‫سلیمی خاطرنشان کرد‪ :‬اصالح رابطه مالی‬ ‫دولت و شرکت ملی نفت الزم بود و معتقدم‬ ‫با تصویب و تغییر قانون بودجه کشور مبتنی‬ ‫بر شفاف شدن روابط مالی شرکت ملی نفت با‬ ‫دولت‪ ،‬قانونمندی در عملکرد این نهاد افزایش‬ ‫پیدا می کند و عملکرد این نهاد نیز شفاف‬ ‫خواهد شد که هر دو به نفع کشور است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس‬ ‫با بیان اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم‬ ‫در جراحی اقتصادی شفافیت مالی نهادهای‬ ‫مختلف کشور است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬معتقدم با‬ ‫تغییراتی که در قانون بودجه ایجاد شده است‪،‬‬ ‫بتوانیم شفافیت الزم را در روابط مالی شرکت‬ ‫ملی نفت حاکم کنیم‪.‬‬ ‫وی معتقد است که یکی از مهم ترین مصادیق‬ ‫جراحی اقتصادی‪ ،‬شفافیت در روابط مالی دولت‬ ‫با شرکت ملی نفت است‪.‬‬ ‫سلیمی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم‬ ‫برای اجرای قانون بودجه مجلس و شفافیت‬ ‫گفتگو‬ ‫در روابط مالی شرکت ملی نفت‪ ،‬گفت‪ :‬هرگاه‬ ‫مجری اقدام اجرای قانون مجلس کند باید‬ ‫در ارزیابی عملکردش نمره قبولی بدهیم‪،‬‬ ‫به طور کلی معتقدم هر مقدار بودجه شفاف‬ ‫باشد کل کشور از ان منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫موضوع اصالح رابطه مالی دولت با شرکت‬ ‫ملی نفت به عنوان یکی از احکام قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مصوب مجلس بود که در هفته های‬ ‫گذشته ایین نامه اجرایی این حکم برای اصالح‬ ‫و شفاف شدن رابطه مالی دولت و نفت توسط‬ ‫وزارت نفت ابالغ شد و از این پس به جای سهم‬ ‫ثابت ‪ ۱۴.۵‬درصدی از درامدهای نفتی‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی نفت متناسب با هزینه کردهای خود در هر‬ ‫میدان نفتی‪ ،‬سهم از درامدهای نفتی کشور را‬ ‫خواهد گرفت که این اصالح‪ ،‬قدمی در راستای‬ ‫شفافیت بیشتر و پاسخ گویی بهتر نسبت به‬ ‫عملکرد شرکت ملی نفت بوده است‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‪:‬‬ ‫با اجرای طرح هوشمندسازی لوازم اندازه گیری برای بیش از ‪ 180‬اداره و دستگاه دولتی اخطار قطع صادر شده است‬ ‫محمدتقــی مهدیــزاده از اجــرای موفــق طــرح هوشمندســازی لــوازم‬ ‫انــدازه گیــری در اســتان بمنظــور رویــت پذیــری و کنتــرل پذیــری‬ ‫مشــترکین بــا اولویــت مشــترکین صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬اداری و‬ ‫پرمصــرف خانگــی خبــر داد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده گفــت‪ :‬از ابتــدای کار وزیــر جدیــد نیــرو و مدیــران ارشــد‬ ‫جدیــد شــرکت توانیــر‪ ،‬مدیریــت بــار شــبکه بــه شــیوه هــای نویــن و‬ ‫بــه روز در کل صنعــت بــرق مــورد تاکیــد و اجــرا قــرار گرفتــه اســت‬ ‫کــه از جملــه مهمتریــن انهــا مــی تــوان بــه هوشمندســازی لــوازم‬ ‫انــدازه گیــری‪ ،‬برقــراری مشــوق هــای مدیریــت مصــرف و عادالنــه‬ ‫ســازی یارانــه هــای بخــش انــرژی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪:‬مدیریــت مصــرف هوشــمند راه بــرون رفــت از چالــش هــای پیــش‬ ‫روی صنعــت بــرق اســت و بــا رویــت پذیــری و کنتــرل پذیــری مشــترکین بخــش‬ ‫هــای مختلــف و مشــترکین خانگــی پرمصــرف گام اساســی بــرای مدیریــت پیــک‬ ‫بــار در تابســتان برداشــته شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان اظهــار داشــت بــا کنتــرل پذیــر کــردن مشــترکین‬ ‫از راه دور‪ ،‬قابلیــت اعمــال محدودیــت بــار مصرفــی بــرای مشــترکین پــر مصــرف در‬ ‫ایــام پیــک فراهــم مــی شــود کــه مــی توانــد کمــک بســزایی بــه پایــداری شــبکه‬ ‫و عــدم قطــع بــرق ســایر مشــترکین باالخــص مشــترکین خانگــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقــرر شــد در گیــان در افــق اول ‪ 59000‬مشــترک‬ ‫و در افــق دوم ‪ 175000‬مشــترک مجهــز بــه سیســتم هوشــمند شــوند کــه‬ ‫مشــترکین صنعتــی‪ ،‬چاههــای کشــاورزی و مشــترکین خانگــی بــاالی الگــوی‬ ‫مصــرف در الویــت هوشمندســازی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪۶0‬درصــد مشــترکین صنعتــی رویــت پذیــر هســتند و‬ ‫بــه ازای رعایــت الگــوی مصــرف بــه صنایــع پــاداش تعلــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان بــا اشــاره بــه تعییــن میــزان مصــرف ادارات گفــت‪:‬‬ ‫براســاس توافــق‪ ،‬ادارات موظــف شــدند در ســاعات اداری نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳0‬درصــد کاهــش مصــرف داشــته باشــند ودر ســاعات غیــر اداری نیــز بایــد‬ ‫‪۶0‬درصــد کاهــش مصــرف اعمــال شــود کــه بــا اجــرای طــرح رویــت پذیــری و‬ ‫کنتــرل پذیــری و پایــش مصــرف بــرق ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ 180‬اخطــار بــرق بــرای ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی در کل اســتان صــادر‬ ‫شــد و بــرق تعــدادی از ایــن مشــترکین نیــز بــه دلیــل تکــرار عــدول از اســتانه‬ ‫مصــرف قطــع شــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده در خصــوص مشــوق هــای تعییــن شــده از ســوی وزارت نیــرو بــرای‬ ‫مدیریــت مصــرف بــرق گفــت‪ :‬درکنــار مشــوق هــا بــرای مشــترکین صنعتــی‬ ‫و کشــاورزی‪ ،‬بــر اســاس مصوبــه دولــت بــرای مصــارف مشــترکین خانگــی در‬ ‫تابســتان ســال ‪ 1۴01‬از ‪15‬خــرداد تــا ‪ 15‬شــهریور تشــویقهای ‪ 5‬برابــری‬ ‫محاســبه مــی شــود یعنــی اگــر مشــترکی مصــرف کمتــری نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل داشــته باشــد از نــرخ تشــویقی برخــوردار خواهــد شــد و بــه‬ ‫ازای هــر یــک کیلوواتســاعت کاهــش مصــرف نســبت بــه ســال گذشــته ‪500‬‬ ‫تومــان پــاداش تعلــق مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫وی درخصــوص طــرح بــزرگ عادالنــه ســازی یارانــه هــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت تنهــا ویــژه پرمصــرف هــا اســت و مشــترکینی کــه مطابــق الگــو‬ ‫یــا حتــی کمتــر‪ ،‬بــرق مصــرف میکننــد کــه تغییــری در مبلــغ قبــوض بــرق‬ ‫ایــن گــروه ایجــاد نخواهــد شــد و حتــی درصــورت کاهــش مصــرف مــی تواننــد‬ ‫شــامل قبــض بــرق رایــگان شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان تصریــح کــرد‪ :‬اســتان گیــان جــز مناطــق‬ ‫گرمســیری ‪ ۴‬قــرار دارد و الگــوی مصــرف بــرق در مــاه هــای گــرم ســال ( ‪15‬‬ ‫خــرداد تــا ‪ 15‬شــهریور) تــا ‪ ۴00‬کیلوواتســاعت و بــرای مــاه هــای عــادی ســال (‬ ‫غیــر گــرم) تــا ‪ 200‬کیلوواتســاعت مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مهدیــزاده افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــه جدیــد تعرفــه هــای بــرق کــه از اول بهمــن‬ ‫‪ 1۴00‬اجرایــی شــد‪ ،‬مشــترکین بــا مصــرف کمتــر از الگــوی مصــرف مذکــور‪،‬‬ ‫هیــچ تغییــری در هزینــه بــرق نخواهنــد داشــت امــا تعرفــه بــرق مشــترکان‬ ‫خانگــی بــا مصــرف باالتــر از الگــوی مصــوب بــرای مصــارف مــازاد بــر الگــو تــا‬ ‫‪ 1.5‬برابــر‪ ،‬بــا ضریــب ‪ 1.5‬برابــر نــرخ خریــد تضمینــی محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن شــیوه محاســبه بصــورت پلکانــی اســت و بــرای مصــارف‬ ‫‪ 1.5‬برابــر الگــو تــا ‪ 2‬برابــر الگــو‪ ،‬بــا ضریــب ‪ 2.5‬محاســبه مــی شــود و مصــارف‬ ‫بیــش از ‪ 2‬برابــر الگــو بــا ضریــب ‪ ۳.5‬نــرخ گــذاری مــی شــوند و گفتنــی اســت‬ ‫نــرخ خریــد تضمینــی برابــر هزینــه تامیــن بــرق متوســط نــرخ قراردادهــای‬ ‫خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاههــای حرارتــی دو ســال گذشــته بــه عــاوه‬ ‫هزینــه نقــل و انتقــال بــرق (ترانزیــت) مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده درپایــان اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی مشــترکین محتــرم اســتان مــی تواننــد‬ ‫بــا نصــب اپلیکیشــن بــرق مــن‪ ،‬ضمــن مشــاهده کارنامــه مصــرف خــود در دوره‬ ‫هــای گذشــته‪ ،‬از وضعیــت قرارگیــری در ســه دســته کــم مصــرف‪ ،‬خــوش‬ ‫مصــرف و پرمصــرف اگاه شــوند و عــاوه بــر ان بــا مراجعــه بــه قســمت مدیریــت‬ ‫مصــرف بــه راهکارهــای کاهــش بهــای بــرق مصرفــی نیــز دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر بهزیستی گیالن برگزار شد‬ ‫جلســه ی شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا حضــور‬ ‫اعضــای شــورا در خصــوص چگونگــی اجــرای مراســمات مــاه‬ ‫ـه‬ ‫ـه فریضـ‬ ‫ـل بـ‬ ‫ـتی و عمـ‬ ‫ـای بهداشـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـیوه نامـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫ـا رعایـ‬ ‫ـرم بـ‬ ‫محـ‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ‪ ،‬در دفتــر حراســت بهزیســتی‬ ‫گیــالن برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه حجــت االســام حمیــد نــادم دبیــر شــورای امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر بهزیســتی گیــان بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام کاظــم‬ ‫مبنــی براینکــه همــواره بایــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنیــد وگرنــه‬ ‫اشــرار بــر شــما حکومــت مــی کننــد و انــگاه دعــای خوبــان مســتجاب نمــی‬ ‫شــود بــر ضــرورت عمــل بــه فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر البتــه‬ ‫از راه مهربانــی و مایمــت تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬رعایــت شــئونات اخاقــی و‬ ‫پایبنــدی بــه اصــول اولیــه واجبــات دینــی بایــد در الویــت رفتــاری کارکنــان‬ ‫قــرار بگیــرد و بــرای ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب و انجــام فریضــه امــر‬ ‫بــه معــروف و نهــی از منکــر کلیــه اعضــای شــورا بــا نــگاه و لســان مهربانانــه‬ ‫و ماطفــت عمــل خواهنــد کــرد تــا شــاهد نتایــج مطلوبــی باشــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اقامــه عــزاداری بــرای ســید وســاالر شــهیدان حضــرت امــام‬ ‫حســین (ع) را از موضوعــات و برنامــه هــای مهــم دانســت و افــزود‪ :‬امــام‬ ‫حســین (ع) بــرای احیــاء امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه شــهادت‬ ‫رســید و بــر همــه مــا واجــب اســت تــا بــرای حفــظ ایــن ارزشــها و زنــده‬ ‫نگــه داشــتن راه و مــرام ایشــان برنامــه هــای فرهنگــی مذهبــی خوبــی را بــا‬ ‫رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن ســایر اعضــای شــورا نیــز در ایــن جلســه بــه بیــان نظــرات و برنامه‬ ‫هــای خــود مبنــی بــر اجــرای هرچــه بهتــر برنامــه هــای مــاه محــرم و نحــوه‬ ‫مناســب عمــل بــه فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر پرداختنــد و در‬ ‫خصــوص مــوارد مطروحــه گفتگــو و تبــادل نظــر کردنــد‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی مدیرکل بهزیستی گیالن در خصوص مراکز مثبت زندگی‬ ‫نشســت هــم اندیشــی بررســی چالــش هــا و مشــکالت مراکــز‬ ‫ـرکل‬ ‫ـا مدیـ‬ ‫ـن دانـ‬ ‫ـت بیـ‬ ‫ـیدمهدی خدمـ‬ ‫ـور سـ‬ ‫ـا حضـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـت زندگـ‬ ‫مثبـ‬ ‫بهزیســتی گیــالن ‪ ،‬مهنــدس منوچهــری مســئول اداره فنــاوری‬ ‫اطالعــات و اعضــاء کمیتــه بــا رویکــرد نحــوه خدمــت رســانی‬ ‫بهینــه بــه جامعــه هــدف و ارائــه پیشــنهادات در جهــت برطــرف‬ ‫نمــودن مشــکالت برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت رســیدگی بــه امــورات توانخواهــان و مددجویــان الویــت‬ ‫اصلــی گفتگــو قــرار گرفــت و در ادامــه در خصــوص بــه روز رســانی اطاعــات‬ ‫سیســتمی ‪ ،‬بازدیــد از وضعیــت و پیگیــری مطالبــات و امادگــی همــه جانبــه‬ ‫بمنظــور عرضــه خدمــات و تســریع در انجــام روال ســازمانی بــرای خدمــت‬ ‫رســانی بهتــر بــه مددجویــان گفتگــو و تبــادل نظــر شــد ‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬سرویساقتصادی‪-‬شیوابیکزاده‪-‬سرپرستسازمانحمل ونقل‬ ‫بار و مسافر شهرداری کرج با اشاره به نیاز به نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت‪:‬‬ ‫نیاز است که رانندگان از تسهیالت بانکی در این زمینه استفاده کنند‪.‬‬ ‫محسن امیدوار حسینی افزود‪ :‬یکی از دالیل کند شدن روند نوسازی‬ ‫ناوگان تاکسیرانی افزایش قیمت خودرو است زیرا رانندگان توان مالی برای‬ ‫تهیه خودرو با قیمت های فعلی را ندارند و نیاز است که از تسهیالت بانکی‬ ‫در این زمینه استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل کند شدن روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی‬ ‫افزایش قیمت خودرو است زیرا رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو با‬ ‫قیمت های فعلی را ندارند و نیاز است که از تسهیالت بانکی در این زمینه‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش از این مبلغ ‪ ۶۰‬میلیون تومان به رانندگان تاکسی های‬ ‫پیکان برای خرید خودروی نو در قالب تسهیالت کم بهره پرداخت می شد‬ ‫ولی این مبلغ هم به قدری نیست که رانندگان بتوانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس با بانک های عامل رایزنی الزم صورت گرفته تا‬ ‫بتوانیم میزان تسهیالت را افزایش دهیم تا شاهد تسریع در روند نوسازی‬ ‫خودروهای فرسوده شهر باشیم‪.‬‬ ‫امیدوار حسینی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به گالیه‬ ‫رانندگان و مسافران از کمبود پول خرد اضافه کرد‪ :‬هر ساله با ابالغ‬ ‫کرایه های جدید اقداماتی برای رند کردن کرایه ها انجام می شود تا رانندگان‬ ‫و مسافران کمتر با مشکل کمبود پول خرد مواجه شوند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت‪ :‬عالوه براین‪،‬‬ ‫طرح کیف پول الکترونیکی در برخی خطوط در حال اجرا است و با رفع‬ ‫مشکالت و نواقص ان در اینده نزدیک در کلیه خطوط تاکسی اجرایی‬ ‫خواهد شد‬ ‫حباب سکه و بی رغبتی فعاالن‬ ‫این عرصه برای ورود به بازار‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬معصومه سعیدی‪ -‬با توجه به اینکه به‬ ‫عقیده بسیاری از کارشناسان‪ ،‬نرخ سکه دچار حباب است بر همین اساس‬ ‫فعاالن این عرصه معتقدند که حباب سکه سبب شده که سکه بازان رغبتی‬ ‫برای ورود به بازار نداشته باشند‪.‬‬ ‫نوسان قیمت سکه شاید به اندازه قیمت دالر و نرخ ارز سینوسی نبوده‪ ،‬اما‬ ‫تغییرات زیادی داشته است‪.‬‬ ‫تغییرات قیمتی سکه های طال در ماه های اخیر عمدتا افزایشی بوده و تورم‬ ‫زا است‪.‬‬ ‫سکه بیشترین وابستگی قیمت را به طال دارد و با افزایش یا کاهش نرخ‬ ‫نرخ طالی جهانی و همچنین نوسانات قیمتی این فلز گرانبها در بازار ایران‬ ‫قیمت سکه نیز دستخوش تغییر می شود‪.‬‬ ‫برخی از سکه بازان با اشاره به افزایش قیمت طال از احتمال موج سواری‬ ‫سکه بازان در بازار دیروز سخن گفتند به باور این دسته از معامله گران‬ ‫احتمال افزایش قیمت سکه به واسطه رشد قیمت طال وجود دارد‪ .‬با این‬ ‫حال عده ای از یخ زدن دالر ترسیده بودند‪.‬‬ ‫قیمت سکه روز گذشته با وجود نوسان محدود قیمت دالر توانست به سمت‬ ‫کانال ‪ ۱۵‬میلیون تومان حرکت کند‪.‬‬ ‫نکته مهم بازار سکه حباب ‪ ۱۳‬درصدی و فاصله چشمگیر فاصله ارزش ذاتی‬ ‫و قیمت نقدی این کاالی سرمایه ای در بازار است‪.‬‬ ‫اختالف ارزش ذاتی سکه با قیمت نقدی‬ ‫ارزش ذاتی سکه دیروز ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار تومان بود که نسبت به‬ ‫قیمت نقدی بیش از ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان اختالف را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بی رغبتی سکه بازان‬ ‫از نگاه فعاالن بازار‪ ،‬حباب سکه باعث شده که سکه بازان رغبتی برای ورود‬ ‫به بازار نداشته باشند‪.‬‬ ‫شرط مهم برای ترکیدن حباب سکه‬ ‫تحلیلگران فنی معتقدند زمانی که قیمت دالر و قیمت اونس طال افزایش‬ ‫شدیدی را تجربه نمی کنند‪ ،‬یکی از راه هایی که موجب می شود حباب سکه‬ ‫امامی بترکد افت قیمت این فلز گران بها است‪.‬‬ ‫عده ای از معامله گران می گفتند که یکی از دالیلی که موجب مقاومت‬ ‫سکه بازان شده انتظارات تورمی و احتمال رشد قیمت دالر بوده است‪ .‬البته‬ ‫برخی از فعاالن بازار می گفتند در صورتی که قیمت دالر افزایش یابد‪ ،‬قیمت‬ ‫سکه با توجه به حباب ان شانس باالیی برای رشد چشمگیر نخواهد داشت‬ ‫واکنش ها نسبت به اختالفات در عراق‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬علیرضا قبادی‪ -‬واکنش ها‬ ‫از سوی مسووالن عراقی در ارتباط با جریان و اختالفات صورت‬ ‫گرفته در این کشور همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫نخست وزیر و رئیس شورای عالی قضائی عراق از همه جریان های‬ ‫سیاسی این کشور خواستند که اختالفات های خود را از طریق‬ ‫گفت وگو و احترام به قانون اساسی حل کنند‪.‬‬ ‫«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با «فائق زیدان» رئیس‬ ‫شورای عالی قضائی عراق در دفتر وی دیدار کرد‪ .‬دوطرف در این‬ ‫دیدار اقدامات دولت عراق برای حفاظت از ساختمان شورای عالی‬ ‫قضائی این کشور را بررسی کردند و از همه جریان های سیاسی‬ ‫خواستند که اختالفات خود را از طریق گفت وگو حل کرده و به‬ ‫قانون احترام گذارند‪ .‬هوداران جریان صدر روز شنبه برای دومین‬ ‫بار طی چهار روز وارد منطقه سبز در مرکز شهر بغداد شده و در‬ ‫پارلمان تحصن کردند‪ .‬این اقدام با واکنش احزاب‪ ،‬ائتالف ها و‬ ‫مقامات عراقی روبرو شد و انها بر لزوم پرهیز از تشدید تنش و‬ ‫گفت وگو برای حل و فصل اختالفات سیاسی تاکید کردند‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز وانت زامیاد تیپ ‪ Z28ND-2800CC‬مدل‬ ‫‪1393‬به رنگ ابی روشن روغنی به شماره موتور ‪80110416‬و شماره‬ ‫شاسی‪NAZDL104TE 0388889‬به نام اسمعیل صلواتی به‬ ‫کد ملی ‪4569691498‬به شماره انتظامی ‪42‬ج‪281‬ایران ‪ 86‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‬ صفحه 2 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه* ‪ 10‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1368‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بازدید مدیرعامل و معاون بهره برداری ابفای کشور از کاروان امداد رسانی ابفای استان اصفهان در یزد‬ ‫این تجهیزات روز جمعه هفتم مرداد همزمان با اغاز سیل شدید به شهر یزد اعزام شد‪ ،‬تا ابفای استان اصفهان‬ ‫نیز همراه و همگام با سایر مردم و ارگان های کشور‪ ،‬تمام تالش خود را برای کمک به مناطق سیل زده یزد‬ ‫به کار بندد‪.‬مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت مهندسی ابفای کشور از تجهیزات و خودروهای ارسالی‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان به شهر سیل زده یزد بازدید کردند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابفای استان اصفهان با اعالم این خبر افزود‪ :‬این تجهیزات و‬ ‫میز خدمت شرکت گاز استان مرکزی‬ ‫در حوزه گازرسانی در محل فرمانداری‬ ‫شهرستان تفرش برگزار شد‬ ‫میز خدمت شرکت گاز استان مرکزی درمحل فرمانداری شهرستان‬ ‫تفرش با حضور فرماندار و بخشدار تفرش‪ ،‬معاون مهندسی و اجرای‬ ‫طرحها شرکت و رئیس اداره گازشهرستان تفرش برگزار به مشکالت‬ ‫مردم شریف شهرستان تفرش در حوزه گازرسانی رسیدگی شد‪.‬‬ ‫به گزاش خبرنگار سپهر ایرانیان‪ ،‬شرکت گاز استان مرکزی در‬ ‫این برنامه‪ ،‬محمد صبوری معاون مهندسی اجرای طرحها ‪،‬رسول‬ ‫ابراهیمی رییس خدمات فنی و مهندسی و حمیدرضا جودکی‬ ‫رئیس اداره گازشهرستان تفرش ‪ ،‬با حضور در فرمانداری تفرش به‬ ‫مشکالت مراجعین رسیدگی کردند‪.‬‬ ‫صبوری در این خصوص گفت‪:‬برپایی این میز خدمت با هدف‬ ‫تسریع در حل مشکالت مشترکین انجام شده است که مردم‬ ‫شهرستان بتوانند مشکالت خود را بصورت حضوری با مسئولین‬ ‫در میان بگذارند‪ .‬معاون مهندسی و اجرا شرکت گاز استان مرکزی‬ ‫درپایان به پروژه های گازرسانی روستاهای سرابادان و فریسمانه‬ ‫اشاره کرد و توضیحاتی را ارائه نمودند‪.‬‬ ‫روش های نوین ابیاری‪ ،‬نسخه ای‬ ‫برای مدیریت منابع ابی‬ ‫به گزارش خبرنگار روزنامه سپهر ایرانیان ‪ ،‬سرپرست مدیریت اب‬ ‫و خاک سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی خشکسالی و کاهش‬ ‫بارندگی ها طی سال های اخیر خسارت های زیادی به مزارع دیم‬ ‫استان وارد کرده و کشت های ابی هم قطعا متاثر از ان بوده که‬ ‫روش های نوین‪ ،‬نسخه ای برای مدیریت منابع ابی و اجرای ان‬ ‫کاهش مصرف اب را به دنبال دارد‪ .‬کشاورزان استان مرکزی با‬ ‫استفاده از شیوه های نوین کشاوزی عالوه بر افزایش میزان و سطح‬ ‫تولید توانسته اند میزان مصرف اب را در بخش کشاورزی به نحو‬ ‫چشمگیری کاهش دهند‪ .‬سرپرست مدیریت اب و خاک سازمان‬ ‫جهادکشاورزی استان مرکزی به عملکرد خوب استان در اجرای‬ ‫سیستم ابیاری نوین نسبت به کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬در کشور‬ ‫چیزی حدود ‪ ۳۳‬هکتار از مزارع به سیستم ابیاری نوین مجهز شده‬ ‫که این میزان در استان مرکزی ‪ ۴۷‬درصد است و ‪ ۱۴‬درصد به‬ ‫نسبت میانگین کشوری باالتر است‪.‬‬ ‫خودروها شامل دو عدد پمپ خودمکش ‪ 6‬اینچ‪ ،‬بادیسان بحران (دارای سه عدد پمپ ابکش و لجن کش‬ ‫چهار و ‪ 6‬اینچ‪ ،‬دیزل ژنراتور و جرثقیل سه تن)‪ ،‬یک دستگاه ولوو تریلر و دو دستگاه ایسوزو بحران دارای‬ ‫تجهیزات کامل اولیه است‪.‬‬ ‫ابراهیم محمدی خاطر نشان کرد‪ :‬این تجهیزات روز جمعه هفتم مرداد همزمان با اغاز سیل شدید به شهر‬ ‫یزد اعزام شد‪ ،‬تا ابفای استان اصفهان نیز همراه و همگام با سایر مردم و ارگان های کشور‪ ،‬تمام تالش خود را‬ ‫برای کمک به مناطق سیل زده یزد به کار بندد‪.‬گفتنی است این اقدام خیرخواهانه در حالی صورت گرفت که‬ ‫بخش های مختلف استان اصفهان نیز درگیر سیل شدید شده اند و کارکنان ابفای استان اصفهان با اقدامات‬ ‫جهادی و شبانه روزی‪ ،‬درصدد رفع مشکالت در اسرع وقت هستند‪.‬الزم به توضیح است‪ ،‬به منظور خدمت‬ ‫رسانی به مردم و امداد رسانی مطلوب به اسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در اقصی نقاط کشور‪ ،‬اولین‬ ‫مرکز مدیریت بحران صنعت ابفای کشور در استان اصفهان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به مصیب دیدگان سیل اخیر در کشور‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬نازنین سادات‬ ‫جعفری‪-‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در پیامی ضمن تسلیت به مصیب‬ ‫دیدگان سیل اخیر در کشور خواستار‬ ‫اجرای تمهیدات و تدابیری برای‬ ‫جبران این خسارات و ترمیم اسیب‬ ‫های سیل شد‪.‬‬ ‫در پی حادثه خسارت بار سیل در بسیاری‬ ‫از نقاط کشور‪ ،‬رهبر انقالب اسالمی در‬ ‫پیامی ضمن تسلیت به مصیبت دیدگان‪ ،‬از‬ ‫حضور سریع مسئوالن و تالش گروههای‬ ‫امدادی برای کمک به سیل زدگان تشکر‬ ‫کردند و ادامه این اقدامات و تالش ها را‬ ‫خواستار شدند‪ .‬متن پیام رهبر انقالب‬ ‫اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اله الرحمن الرحیم‬ ‫حادثه ی مهیب و خسارت بار سیل در‬ ‫بسیاری از نقاط کشور‪ ،‬جمعی از مردم‬ ‫عزیزمان را دچار اسیبهای جانی و مالی‬ ‫و عاطفی کرده است‪ .‬اینجانب با ابراز‬ ‫همدردی عمیق با همه ی ان عزیزان به‬ ‫مصیبت دیدگان این حادثه تسلیت عرض‬ ‫می کنم و از مسئوالن محترم کشور‬ ‫تدابیر الزم را برای ترمیم اسیبها مطالبه‬ ‫می نمایم‪ .‬الزم می دانم از حضور سریع‬ ‫مسئوالن در مناطق سیل زده و نیز از تالش‬ ‫گروههای امدادی مردمی یا موظف برای‬ ‫کمک به سیل زدگان تشکر کنم‪ .‬ادامه ی‬ ‫این اقدامات خداپسند و تالش مستمر‬ ‫برای کاهش اثار این حوادث دردناک‬ ‫وظیفه ی همه ی ما است‪ .‬توفیقات همگان‬ ‫را از خداوند متعال مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫کسری موجودی مهم ترین عامل برگشت چک ها‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫محمد سعیدی‪ -‬طبق اعالم بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬کسری موجودی مهم ترین‬ ‫عامل برگشت خوردن چک ها در‬ ‫خرداد ماه بوده است‪.‬‬ ‫بررسی داده های بانک مرکزی حاکی از این‬ ‫است که از ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار فقره‬ ‫چک صادرشده در خردادماه حدود ‪۹۰.۵‬‬ ‫درصد وصول شده است‪.‬‬ ‫براساس اخرین داده های بانک مرکزی که‬ ‫مربوط به وضعیت چک های مبادله شده در‬ ‫خردادماه در کل ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫فقره چک به ارزش حدود سه هزار و ‪۴۲۴‬‬ ‫هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به‬ ‫ماه قبل از نظر تعداد ‪ ۷.۷‬درصد و از نظر‬ ‫مبلغ ‪ ۲۴.۹‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫استان تهران با حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار فقره چک به ارزش یک هزار و ‪۷۷۱‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بیشترین سهم چک های‬ ‫مبادله شده را دارد و استان های اصفهان‬ ‫و خراسان رضوی در مرتبه بعد قرار دارد‪.‬‬ ‫براساس داده های بانک مرکزی در‬ ‫خردادماه امسال ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫فقره چک به ارزش سه هزار و ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال وصول شد‪ .‬تعداد چک های‬ ‫وصولی در خردادماه نسبت به ماه قبل ‪۸.۱‬‬ ‫درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫همچنین در دوره مذکور ‪ ۹۰.۵‬درصد کل‬ ‫چک های مبادله شده وصول شده است‪.‬‬ ‫در اردیبهشت ماه امسال ‪ ۹۰.۲‬درصد‬ ‫چک های مبادله شده وصول شد‪.‬‬ ‫در خردادماه امسال در استان تهران حدود‬ ‫دو میلیون فقره چک به ارزش بیش از یک‬ ‫هزار و ‪ ۶۱۰‬میلیارد ریال وصول شد که‬ ‫از نظر تعداد ‪ ۹۱.۳‬درصد چک های صادر‬ ‫شده وصول شد‪.‬‬ ‫در ماه مذکور در بین استان های کشور‬ ‫بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی‬ ‫به کل چک های مبادله ای در استان های‬ ‫گیالن ‪ ۹۳.۳‬درصد‪ ،‬خوزستان ‪ ۹۱.۹‬درصد‬ ‫و البرز ‪ ۹۱.۶‬درصد اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‪ ۳۷۴‬هزار میلیارد ریال چک در‬ ‫خردادماه وصول نشد‬ ‫در خردادماه امسال بیش از ‪ ۶۴۰‬هزار‬ ‫فقره چک به ارزش ‪ ۳۷۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برگشت داده شده است‪.‬‬ ‫تعداد چک های برگشت در خردادماه‬ ‫نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ‪ ۴.۶‬درصد‬ ‫و از حیث مبلغ ‪ ۹.۵‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ‬ ‫چک های مبادله شده به ترتیب ‪ ۹.۵‬درصد‬ ‫و ‪ ۱۰.۹‬درصد برگشت داده شده است‪.‬‬ ‫استان های خراسان شمالی با ‪ ۱۳.۳‬درصد‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بوریر احمد با ‪ ۱۲.۵‬درصد و‬ ‫لرستان با ‪ ۱۲.۴‬درصد باالترین تعداد‬ ‫چک های برگشتی در خردادماه را داشتند‪.‬‬ ‫براساس امار بانک مرکزی مهمترین‬ ‫علت وصول نشدن چک های مبادله ای در‬ ‫خردادماه کسری موجودی بوده است‪.‬‬ ‫در دوره مذکور ‪ ۶۲۱‬هزار فقره چک به‬ ‫ارزش بیش از ‪ ۳۶۱‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬چهار محال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬زنجان‪ ،‬گلستان باالترین سهم‬ ‫چک های برگشت به دلیل فقدان موجودی‬ ‫در خردادماه را داشتند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تولد دوباره زندگی با اهدای خون‬ ‫شیما توکلی افشاری‬ ‫نهم مرداد در حالی به نام روز ملی اهدای خون نامگذاری شده که اهدای این قطره‬ ‫حیاتی موجب شده تا امروز شاهد نجات جان افراد زیادی در این مرز و بوم باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۹‬مرداد روز انتقال خون و سالگرد تاسیس این سازمان است‪ ،‬سازمانی که‬ ‫به خصوص بعد از پیروزی انقالب اسالمی با تالش های بی وقفه مسووالن‬ ‫و سازمان ان موجب شده تا به وضعیت غرور افرینی رسیده و به عنوان‬ ‫یکی از ارکان های مهم نه تنها در کشور بلکه در منطقه افتخار افرینی کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که مردم نوع دوست ایران اسالمی نیز در تمام‬ ‫مواقع حیاتی پای کار بوده و با اهدای خون های خود اجازه ندادند که‬ ‫در این بخش خدشه ای در خدمات رسانی به افراد نیازمند ارایه شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر طبق امار مسووالن سازمان انتقال خون‪ ،‬ایران امروز‬ ‫توان تامین خون تمام بیماران تاالسمی‪ ،‬هموفیلی و کلیه نیازمندان‬ ‫به خون در کشور را به دست اورده و اهدای مستمر از مرز ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫عبور کرده است‪.‬دست یابی به چنین عملکرد موفقیت امیزی در واقع‬ ‫مدیون فرهنگ ایثار و نوعدوستی اهدا کنندگان کشورمان می باشد‪.‬‬ ‫در واقع اهدای خون را می توان تبلور انسانیت و مهرورزی دانست که‬ ‫امید را بار دیگر در افراد نیازمند به این فراورده مهم زنده می کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که لزوم توجه به این مقوله مهم به عنوان یک فرهنگ باید‬ ‫در کشور بیشتر از همیشه نهادینه شده تا بتوان جان افراد زیادی را نجات داد‪.‬‬ ‫البته این را نیز باید گفت که رسیدن به این فرهنگ و باور عمومی در جامعه‪،‬‬ ‫نیازمند این است که جامعه‪ ،‬رسانه های گروهی‪ ،‬سازمان ها و نهادهای‬ ‫ل کنند‪.‬‬ ‫مسوول در زمینه سالمت و فرهنگ به وظیفه خود در این رابطه عم ‬ ‫چرا که این بخشش ها موجب می شود تا روزانه جان چندین نفر نجات‬ ‫یافته و در واقع اهدای خون‪ ،‬گره ای بزرگ از مشکالت بیماران باز می کند‪.‬‬ ‫در این بین یکی از سنت های پسندیده که به خصوص در سال های اخیر‬ ‫شاهد توسعه ان هستیم با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری ساالر و سرور‬ ‫شهیدان حضرت اباعبداله حسین(ع)‪ ,‬نذر خو ن در این ایام است ‪.‬نذر خون‬ ‫از ان دسته سنت های نیکویی است که ضمن گرامیداشت قیام امام(ع) و پیام‬ ‫انسان دوستانه ان به چشم امید بیماران نیازمند خون تبدیل شده است‪.‬‬ ‫فرهنگی که پیروان امام حسین(ع) به تاسی از سنت موالیشان‪،‬‬ ‫با قطره های خون خود برای کمک به انسان ها گام بر می دارند‪.‬‬ ‫بر همین اساس شاهد هستیم که به واسطه روزهای تاسوعا و عاشورا اهدای‬ ‫خون در کشور اوج می گیرد به اندازه ای که حتی تجهیزات و نیروهای سازمان‬ ‫انتقال خون شاید پاسخگوی ازدحام جمعیت نباشد‪.‬اما این نکته را نیز نباید‬ ‫فراموش کرد که اهدای خون مقطعی و مربوط به یک فصل و دوره خاص‬ ‫نیست بلکه در تمام ایام زندگی به فکر نیازمندان به خون باید باشیم‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫ساده انگاری باران های موسمی چالش جدی امروز در کشور‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس جامعه‪ -‬سیده طناز‬ ‫جعفری‪ -‬در حالی کشور این روزها درگیر‬ ‫بروز باران های موسمی شده که شاید بتوان‬ ‫گفت که ساده انگاری ان به خصوص توسط‬ ‫مردم سبب شده تا شاهد فجایعی باشیم که‬ ‫در بیشتر استان های کشورمان با ان روبرو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بروز باران های موسمی در تابستان پدیده ای‬ ‫طبیعی است‪ ،‬ما انسان ها انرا به فاجعه تبدیل‬ ‫می کنیم؛ با تصرف بستر رودخانه راه را برروی اب‬ ‫می بندیم‪ ،‬در واقع دستگاه ها با ترک فعل و مردم با‬ ‫توجه نکردن به هشدارها و رفتارهای ساده انگارانه‪،‬‬ ‫وضعیتی را ایجاد کردند که اکنون در کشور با ان‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫چند روزی است که کشور در بخش های مختلف‬ ‫جنوب‪ ،‬مرکز‪ ،‬غرب و شرق درگیر باران های سیل‬ ‫اسا است به طوری که هر لحظه از گوشه و کنار‬ ‫خبری از مفقود شدن و جانباختن مردم‪ ،‬تخریب‬ ‫اماکن و ساختمان ها یا غوطه ور شدن خودروها‬ ‫در سیل به گوش می رسد؛ حتما در این مدت‬ ‫فیلم های زیادی از پراکنده شدن ناگهانی جمعیتی‬ ‫که در کنار و بستر رودخانه ها اتراق کرده بودند‪،‬‬ ‫مشاهده کردید؛ قطعا در نگاه اول دیدن خودروهای‬ ‫شناور در اب و چهره افرادی که ترسیده اند‪،‬‬ ‫متاثرکننده است؛ اما با کمی دقت به فیلم ها و‬ ‫عکس ها می توان دید که اب دارد مسیر خودش را‬ ‫می رود و از بستر طبیعی خود خارج نشده‪ ،‬این ما‬ ‫انسان ها هستیم که مسیر عبور را تصرف و تنگ‬ ‫کرده ایم و با زیاده خواهی حتی از بستر رودخانه ها‬ ‫هم نگذشتیم‪.‬‬ ‫بروز باران های موسمی در فصل تابستان امری‬ ‫طبیعی است‪ ،‬در واقع این سیالب ها نتیجه پدیده‬ ‫مانسون یا همان باران های موسمی است‪ ،‬یعنی‬ ‫بارش هایی که به صورت فصلی شکل می گیرد‬ ‫و در شبه قاره هند به پدیده مانسون معروفند‪ ،‬از‬ ‫انجا که بارش های موسمی که برای کشور ما در‬ ‫فصل تابستان در جنوب شرق شکل می گیرد و‬ ‫عمده رطوبت ان از اقیانوس هند و دریای عمان‬ ‫تامین می شود از این رو در کشور ما هم به مانسون‬ ‫معروف است‪ ،‬این در حالی است که کارشناسان‬ ‫معتقدند باران های موسمی نعمت بزرگی برای‬ ‫محیط زیست و منابع ابی است اما چرا هر ازگاهی‬ ‫با وقوع ان در کشور تعبیر بال از ان می شود و جان‬ ‫و مال مردم متاثر از این بال؟‬ ‫جمعیت هالل احمر اعالم کرده که ‪ ۳۸۵‬نقطه‬ ‫از کشور‪ ۲۰ ،‬استان‪ ۱۱۱ ،‬شهرستان و ‪ ۲۹‬محور‬ ‫مواصالتی متاثر از سیالب است و تاکنون در جریان‬ ‫این سیالب ها ‪ ۵۶‬نفر جان خود را از دست داده و‬ ‫تا این لحظه ‪ ۱۸‬نفر همچنان مفقود هستند این در‬ ‫حالی است که می توان با برنامه ریزی و مهمتر از‬ ‫همه به رسمیت شناختن سهم طبیعت‪ ،‬از این بالها‬ ‫جلوگیری کرد و حتی از ان به نفع خود بهره برد‬ ‫چون به هر حال حجم زیادی از سیالب در کشور‬ ‫روان می شود که در این شرایط خشکسالی و بی‬ ‫ابی بیشتر تاالب ها و دشت ها‪ ،‬نعمت بزرگی است‪.‬‬ ‫سازمان هواشناسی در تحلیلی از وضعیت باران های‬ ‫سیالبی اعال م کرد که ‪۳۰‬درصد بارش های یک‬ ‫سال زاهدان در مدت چند ساعت بارید و رکورد‬ ‫‪ ۶۰‬ساله بارش های تابستان در زاهدان شکسته‬ ‫شد؛ در استهبان استان فارس سیل بیش از ‪۲۰‬‬ ‫کشته بر جای گذاشت که بیشتر انها در کنار و‬ ‫در بستر رودخانه ها اتراق کرده بودند تا گرمای‬ ‫تابستان را در چند ساعتی با نسیم رودخانه از تن‬ ‫به در کنند اما می بینیم که فاجعه رخ داد؛ در‬ ‫شهرستان فیروزکوه هم سیل خسارات زیادی به بار‬ ‫اورد به طوری که بر اساس اعالم استانداری تهران‬ ‫سیالب در منطقه حبله رود شهرستان فیروزکوه‬ ‫در روستاهای زرین دشت‪ ،‬مزداران و اتشان‪۱۰ ،‬‬ ‫کشته‪ ۱۶ ،‬مفقودی و ‪ ۱۲‬مصدوم داشت؛ این جان‬ ‫هایی است که از دست می رود و غیر قابل جبران‬ ‫است‪ ،‬در حالی که با تعیین حدود بستر رودخانه ها‬ ‫و جلوگیری از ساخت و ساز و حضور مردم در ان‬ ‫می توان از فاجعه جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫جالب تر این است که چنین قانونی از سال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫در کشور وجود دارد و ایین نامه ان هم موجود‬ ‫است‪ ،‬هیات وزیران در جلسه مورخ ‪۱۳۷۹/۸/۱۱‬‬ ‫بنا به پیشنهاد شماره ‪ ۴۸۵۵۶/۳۱/۱۰۰‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۷۹/۸/۳‬وزارت نیرو و به استناد ماده (‪)۵۱‬‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب ـ مصوب ‪ ۱۳۶۱‬ـ ایین نامه‬ ‫مربوط به بستر و حریم رودخانه ها‪ ،‬انهار‪ ،‬مسیل ها‪،‬‬ ‫مرداب ها‪ ،‬برکه های طبیعی و شبکه های ابرسانی‪،‬‬ ‫ابیاری و زهکشی را تصویب کرد که در ماده‬ ‫‪ ۲‬این قانون شرکت های اب منطقه ای مکلف‬ ‫شدند با توجه به امکانات‪ ،‬حد بستر و حریم‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬انهار‪ ،‬مسیل ها‪ ،‬مرداب ها و برکه های‬ ‫طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه‬ ‫ریزی مشخص و با اعزام کارشناس یا کارشناسان‬ ‫ذیصالح طبق مقررات این ایین نامه تعیین کنند‪.‬‬ ‫محمد درویش رئیس کمیته محیط زیست در‬ ‫کرسی سالمت اجتماعی یونسکو در این باره گفت‪:‬‬ ‫این بارندگی ها به دلیل اینکه عمدتا در مناطقی‬ ‫می بارد که ما دارای ابخوان های درشت دانه و‬ ‫چاله های کویری هستیم‪ ،‬از این رو به بهبود وضع‬ ‫محیط های ابی و تاالب ها به خصوص در منطقه‬ ‫جازموریان‪ ،‬بلوچستان و جنوب کرمان کمک می‬ ‫کند‪ ،‬نباید نگران این باشیم که این حجم اب هدر‬ ‫برود و وارد پهنه های کویری‪ ،‬خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان شود‪ ،‬در مجموع ماهیت سیالب ها شست و‬ ‫شوی خاک و بهبود قابلیت تاب اوری و حاصلخیزی‬ ‫است و باید با همین قدرت روان حرکت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما چیزی که نگرانی ایجاد می کند این‬ ‫است که ما به حریم سیالبی رودخانه ها احترام‬ ‫نمی گذاریم‪ ،‬در بستر سیالبی رودخانه ها کشت‬ ‫و کار و ساخت و ساز می کنیم و بعد با خسارت‬ ‫مواجه می شویم این خسارت ها نه ناشی از ماهیت‬ ‫سیل که ناشی از عدم درک ما از قوانین حاکم بر‬ ‫طبیعت است‪.‬‬ ‫پژوهشگر حوزه منابع طبیعی به اجرای طرح‬ ‫تعیین حریم سیالبی رودخانه ها از سوی وزارت‬ ‫نیرو اشاره کرد و گفت‪ :‬این طرح از زمان برنامه‬ ‫‪ ۵‬ساله چهارم توسعه بر زمین مانده و از ان زمان‬ ‫تاکنون هنوز ‪ ۶۰‬درصد این حریم هم تعیین نشده‬ ‫است‪ ،‬وزارت نیرو علت کندی کار را کمبود منابع‬ ‫مالی اعالم می کند در حالی که پول الزم برای‬ ‫اجرای این طرح حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان است‬ ‫که تقریبا کمتر از یک صدم پولی است که برای‬ ‫سد بختیاری در استان لرستان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬اما ‪ ۱۰‬سال است که گفته می‬ ‫شود پول مورد نیاز برای اجرای طرح تعیین حریم‬ ‫سیالبی رودخانه ها موجود نیست؛ در حالی که‬ ‫ده ها برابر این پول برای سدسازی هزینه شده‬ ‫است‪ .‬به نظر این بیشتر شبیه بهانه است‪ ،‬این امر‬ ‫باید به مطالبه تبدیل شود تا هر چه زودتر حریم‬ ‫سیالبی رودخانه ها مشخص شود و بر اساس این‬ ‫حریم اجازه ساخت و ساز‪ ،‬ورود و تجاوز داده‬ ‫نشود ان وقت شاهد این خواهیم بود که سیل ها‬ ‫به تاب اوری سرزمین بدون نگرانی از خسارت‬ ‫به مردم و سازه های زیر بنایی کمک می کنند‪.‬‬ ‫است‬ ‫درویش تاکید کرد‪ :‬سیل از قدیم در فرهنگ ایران‬ ‫به نعمت معروف بود اما ما با نابخردی این نعمت‬ ‫را به نقمت تبدیل کردیم‪ ،‬در واقع ماهیت طبیعی‬ ‫سیالب ها این است که در زمین نفوذ می کنند‪،‬‬ ‫برای این کار نیازی به کمک دستی نیست‪ ،‬انسان ها‬ ‫فقط به قوانین طبیعت احترام بگذارند کافی است‪،‬‬ ‫ما کشوری هستیم که ابخوان های بسیار زیادی‬ ‫داریم‪ ،‬زمانی عبدالناصر رییس جمهور وقت مصر‬ ‫گفته بود که اگر در مصر هم مانند ایران ابخوان‬ ‫های درشت دانه بود ما هرگز سد اسوان را نمی‬ ‫ساختیم‪ ،‬در واقع مصر شبیه جلگه خوزستان است‬ ‫که به دلیل ابرفت های ریزدانه امکان حفر چاه و‬ ‫ابخوان در ان وجود ندارد اما بیشتر مناطق ایران‬ ‫در استان های کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و هرمزگان‬ ‫مستعد نفوذ اب در ابخوان ها هستند و این سیل‬ ‫ها به ارتقاء این ماجرا کمک می کنند‪ ،‬ما فقط باید‬ ‫تالش کنیم پوشش های گیاهی را حفظ کنیم که‬ ‫حفظ ان باعث می شود ضریب هرزاب کاهش یابد‬ ‫و به این ترتیب تاب اوری حفظ شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به طور طبیعی قدرت نفوذ اب در‬ ‫ابخوان های درشت دانه بیشتر است‪ ،‬در ابخوان‬ ‫های ابرفتی اصال سفره های زیر زمینی شکل نمی‬ ‫گیرد مانند مناطق جلگه ای ما در خوزستان یا‬ ‫برخی از جلگه ها در میناب‪ ،‬انجا نمی توانیم اب‬ ‫را در زمین نفوذ دهیم اما در جاهایی که ابرفت‬ ‫درشت دانه است این امکان وجود دارد‪ ،‬االن‬ ‫اشتباهی که در سد سیوند کردند این است که‬ ‫مخزن سد را در ابرفت درشت دانه ساختند در‬ ‫نتیجه اب هیچ وقت پشت مخزن جمع نمی شود و‬ ‫مدام نفوذ می کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت‬ ‫اجتماعی یونسکو با اشاره به اینکه نباید با توجه‬ ‫به ریزش فراوان باران در بخش هایی از کشور‬ ‫دچار اشتباه شویم گفت‪ :‬در مجموع در استان‬ ‫های جنوبی ما به ویژه هرمزگان و کرمان میانگین‬ ‫ریزش های اسمانی امسال با ‪ ۱۳۰‬درصد بیشتر‬ ‫به مراتب بیشتر از میانگین ‪ ۵۰‬ساله بوده و این‬ ‫بارندگی های اخیر هم باعث می شود باز این‬ ‫افزایش میانگین خودش را بیشتر نشان دهد و‬ ‫این باعث می شود که میانگین کل بارندگی امسال‬ ‫کشور به دلیل بارندگی هایی که در مناطق جنوبی‬ ‫کشور اتفاق افتاده به حد طبیعی نزدیک شود؛ نباید‬ ‫ما به غلط تصور کنیم که تمام کشور امسال از‬ ‫لحاظ بارش وضع طبیعی داشته است‪ ،‬در واقع این‬ ‫بارش ها باعث شد میانگین بارندگی کشور به مرز‬ ‫طبیعی برسد اما در بخش های قابل توجهی از‬ ‫زاگرس‪ ،‬ایران مرکزی‪ ،‬شرق ایران میانگین بارندگی‬ ‫ها خیلی کمتر از میانگین بلندمدت بوده است و‬ ‫خشکی و کم ابی بیشتر بخش ها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫همچنین رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان‬ ‫هواشناسی کشور درباره علت این سیل ها پدیده‬ ‫مانسون گفت‪ :‬پدیده مانسون در واقع همان بارش‬ ‫های موسمی است یعنی بارش هایی که به صورت‬ ‫فصلی شکل می گیرد‪ ،‬مانسون در مناطق مختلف‬ ‫به نام های مختلف شناخته می شود اما اسم‬ ‫مانسون بیشتر بر روی شبه قاره هند معروف است‪،‬‬ ‫بارش های موسمی که برای ما در فصل تابستان‬ ‫در جنوب شرق کشور شکل می گیرد عمده‬ ‫رطوبتش از اقیانوس هند و دریای عمان است برای‬ ‫همین به جای باران های موسمی به ان مانسون‬ ‫می گویند که با همان نامی که در شبه قاره هند‬ ‫معروف است در کشور ما هم شناخته می شود‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صادق ضیاییان افزود‪ :‬مکانیزم مانسون در کشور‬ ‫به این صورت است که رطوبت مورد نیاز خود را از‬ ‫روی دریاهای جنوبی مانند خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان تامین می کند که عمدتا مناطق جنوب شرق‬ ‫از جمله سیستان و بلوچستان ‪ ،‬شرق هرمزگان و‬ ‫جنوب کرمان را تحت تاثیر قرار می دهد اما زمانی‬ ‫که مانند پدیده ای که االن کشور درگیر ان است‪،‬‬ ‫خیلی شدت داشته باشد بخش های وسیع تری‬ ‫از کشور را دربر می گیرد‪ ،‬در مجموع وقوع باران‬ ‫های موسمی طبیعی است اما وقتی شدید می شود‬ ‫مشکل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا چنین حجم بارشی بی سابقه‬ ‫بوده است افزود‪ :‬ممکن است بارندگی از ان چیزی‬ ‫که اکنون بر اساس مدل های هواشناسی پیش‬ ‫بینی شده کمتر و یا بیشتر باشد بنابراین باید صبر‬ ‫کنیم که بارش ها تمام شود بعد با یک دوره اماری‬ ‫مقایسه شوند تا مشخص شود که ایا بارش ها کم‬ ‫سابقه و یا بی سابقه بوده است‪ ،‬البته قطعا این‬ ‫میزان بارش خیلی معمولی نیست اما اینکه بی‬ ‫سابقه و یا کم سابقه باشد بعد از پایان بارندگی‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیر تغییر اقلیم در رژیم بارش های‬ ‫موسمی گفت‪ :‬این سامانه ای که االن در کشور‬ ‫فعال است فی نفسه اثر مستقیم تغییر اقلیم نیست‬ ‫اما می تواند اثر ثانویه باشد در واقع چیزی که اتفاق‬ ‫می افتد همان مکانیزیم باران های موسمی است‬ ‫اما تقویت شده ان روی کشور ما رخ داده است‪،‬‬ ‫مباحث تغییر اقلیم یکی این است که بارش ها‬ ‫خارج از سطح نرمال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ضیاییان ادامه داد‪ :‬در مجموع خاصیت بارش‬ ‫های موسمی سیل اسا بودن است‪ ،‬در جنوب‬ ‫شرق کشور در یک ماه گذشته بارها و بارها سیل‬ ‫امده است ان چیزی که االن با ان مواجه هستیم‬ ‫پهنه اثر سیل است که بسیار گسترده تر و شدت‬ ‫ان بسیار زیاد شده است بنابراین به نظر مساله‬ ‫خاصی است که می توان گفت علت شدید شدن‬ ‫ان قوت گرفتن باران های موسمی است‪ ،‬در واقع‬ ‫مکانیزی که باعث تشدید بارش های موسمی می‬ ‫شود شدید تر شده است‪ ،‬تغییر رطوبت بیشتری‬ ‫دارد صورت می گیرد و ناپایداری ها بیشتر شده‬ ‫است که می تواند به تاثیر تغییر اقلیم برگردد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬گاهی در نقشه های هواشناسی‬ ‫چندین عامل دست به دست هم می دهند تا‬ ‫اتفاقی رخ دهد یا تشدید شود‪ .‬در بارش های‬ ‫اخیر هم همینطور است در واقع چند عامل از‬ ‫جمله نفوذ جریانات رطوبتی از روی دریاها در‬ ‫اثر جریانات سطح زمین بر روی منطقه ما و فالت‬ ‫مرکزی کشور شدت گرفته که باعث شد پدیده‬ ‫مانسون در نقاط مختلف کشور با شدت رخ دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی‬ ‫کشور گفت‪ :‬تغییر اقلیم یک فرایند بلندمدت ‪، ۲۰‬‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬ساله است و یکی از اثراتش افزایش دما‬ ‫است‪ ،‬مثال االن نسبت به ‪ ۵۰‬سال پیش متوسط‬ ‫دمای کشور ‪ ۲‬درجه افزایش یافته است که اثراتش‬ ‫می تواند خشکی‪ ،‬بارش های شدید‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫دفعات سیل و بارش های جنوبی کشور باشد‪ ،‬همه‬ ‫اینها تبعات تغییر اقلیم است بنابراین نباید از وقوع‬ ‫انها تعجب کنیم اما باید خود را با ان سازگار کنیم‬ ‫تا کمترین اسیب متوجه کشور شود‪.‬‬ ‫وی درباره امکان پیش بینی شدت بارش های‬ ‫موسمی اظهارداشت‪ :‬شدت بارش مانسون قابل‬ ‫پیش بینی است و هشدارهای قرمز و نارنجی که‬ ‫صادر می شود در همین راستا است اما ان چیزی‬ ‫که عدم قطعیتش باالست‪ ،‬میزان بارش هاست؛‬ ‫چون بارش هایی که اتفاق می افتد از نوع همرفتی‬ ‫و رگباری است‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۱۰۴‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شد‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۱۰۴‬هزار و ‪ ۷۲۴‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۷۹۰‬هزار و ‪ ۷۸۰‬نفر دوز اول‪ ۵۸ ،‬میلیون و ‪ ۱۶۳‬هزار و ‪۲۷۰‬‬ ‫نفر دوز دوم و ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۲۸۵‬هزار و ‪ ۸۱۲‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند‬ ‫و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۳‬میلیون و ‪ ۲۳۹‬هزار و ‪ ۸۶۲‬دوز رسید‪.‬در شبانه‬ ‫روز گذشته ‪ ۱۰۴‬هزار و ‪ ۷۲۴‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1368‬‬ ‫ورود اتوبوس های خون گیری به روستاها‬ ‫مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران‪ ،‬به تشریح وضعیت ذخیره خون و‬ ‫تامین فراورده های خونی در کشور پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مصطفی جمالی‪ ،‬روز یکشنبه ‪ ۹‬مرداد ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫نشست خبری به مناسبت روز ملی انتقال خون‪ ،‬در ابتدا به ارائه گزارشی از‬ ‫برنامه ها و فعالیت های سازمان انتقال خون پرداخت و در ادامه پاسخگوی‬ ‫سواالت خبرنگاران بود‪.‬مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران (‪ ۹‬مرداد)‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان انتقال‬ ‫خون جزو سازمان های موفق نظام جمهوری اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان انتقال خون ایران در زمره پیشرفته ترین سازمان های‬ ‫انتقال خون دنیا است‪ ،‬به طوری که در منطقه حرف اول را می زنیم‪.‬‬ ‫جمالی ادامه داد‪ :‬ایران تنها کشور اسالمی است که در کمیته خون های‬ ‫نادر‪ ،‬نماینده دارد‪.‬وی با اشاره به ذخایر خون در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین‬ ‫ذخیره خون از ‪ ۴‬روز به ‪ ۸‬روز رسیده است‪ .‬البته اشکاالتی در زمینه اهدای‬ ‫خون داریم که موضوع اهدای خون بانوان و جوانان است‪.‬‬ ‫جمالی افزود‪ :‬در حال ارتقای سیستم سازمان انتقال خون هستیم‪ ،‬به‬ ‫طوری که کیسه های خون فیلتردار است که می خواهیم به باالی ‪۵۰‬‬ ‫درصد برسانیم‪.‬وی گفت‪ :‬در ‪ ۴‬استان تعیین گروه خونی به صورت‬ ‫دستگاهی انجام می شود که برنامه ریزی کرده ایم تا پایان سال در تمامی‬ ‫استان ها به شکل دستگاهی انجام شود‪.‬جمالی به غربالگری انتی بادی‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬این برنامه هم در دستور کار سازمان انتقال خون قرار‬ ‫دارد‪.‬مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ادامه داد‪ :‬هنوز کارهای زیادی‬ ‫داریم که باید با حمایت دولت و خیرین‪ ،‬انها را به سرانجام برسانیم‪.‬وی با‬ ‫اشاره به مقوله سالمندی‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز داریم تا چند سال اینده میزان خون‬ ‫مورد نیاز ساالنه از ‪ ۲‬میلیون واحد فعلی به ‪ ۳‬میلیون واحد برسد‪.‬جمالی در‬ ‫ارتباط با نذر خون‪ ،‬افزود‪ :‬این برنامه از قدیم االیام بوده و از عادات حسنه‬ ‫در جامعه است‪ .‬نذرخون‪ ،‬یکی از قشنگ ترین نذورات است که باعث نجات‬ ‫جان انسان ها می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما یک شبکه خون رسانی داریم که از این طریق‪ ،‬خون‬ ‫مورد نیاز استان ها توزیع می شود‪.‬جمالی افزود‪ :‬شاخص اهدای خون ‪ ۲۶‬در‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬است که در دوران کرونا به ‪ ۲۳‬رسید‪.‬وی گفت‪ :‬در ایام محرم میزان‬ ‫اهدای خون افزایش می یابد و پیش بینی می کنیم حجم ذخیره خون در‬ ‫کشور افزایش یابد‪.‬جمالی افزود‪ :‬بیشتر اهدا کنندگان خون در کشور بین‬ ‫سنین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬سال است و متاسفانه در زمینه جذب جوانان‪ ،‬خوب عمل‬ ‫نشده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اهدای مستمر به اهدای بار اول اسیب زد و باعث‬ ‫شد‪ ،‬جوانان کمتر به اهدای خون بپردازند‪.‬‬ ‫جمالی در رابطه با اتوبوس های سیار خون در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬جمعیت قابل‬ ‫توجهی در روستاها داریم که توان امدن به شهرها را ندارند که خون‬ ‫اهدا کنند‪ .‬لذا‪ ،‬اتوبوس های سیار بهترین کار برای همین کار است که هر‬ ‫اتوبوس ‪ ۱۰‬میلیارد تومان هزینه تجهیز و راه اندازی دارد‪.‬‬ ‫مهندس شمسایی‪ ،‬سرپرست شهرداری باغستان‪:‬‬ ‫اعزام نیرو و تجهیزات لجستیک شهرداری باغستان برای کمک رسانی به مناطق سیل زده فیروزکوه‬ ‫مهندس محمدرضا شمسایی‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان در این‬ ‫خصوص اظهارداشت‪ :‬با توجه به بارش های‬ ‫شدید روزهای اخیر و وقوع سیل در‬ ‫برخی نقاط کشور از جمله شهرستان‬ ‫فیروزکوه در استان تهران‪ ،‬شهرداری‬ ‫باغستان نیز در همکاری با ستاد مدیریت‬ ‫بحران استان تهران برای کمک رسانی‬ ‫به این مناطق حاضر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طی هماهنگی های صورت گرفته‬ ‫با فرمانداری محترم شهرستان‪ ،‬جمعی از‬ ‫پرسنل شهرداری باغستان به همراه اقالم‬ ‫امدادی و ماشین االت لجستیک به منظور‬ ‫همراهی و مشارکت در امر امدادرسانی‬ ‫و تسریع در فرایند الیروبی و بازگشایی‬ ‫معابر در مناطق سیل زده شهرستان‬ ‫فیروزکوه حاضر شدند‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان بیان کرد‪:‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری باغستان‬ ‫نیز به عنوان نماینده شهرداری با حضور در‬ ‫این منطقه به همراه سایر نیروها در کنار‬ ‫تمامی گروه ها و نهادها در این امر مشارکت‬ ‫دارند ‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه کمیته درامد‬ ‫شهرداری باغستان‬ ‫تاکید سرپرست شهرداری باغستان بر‬ ‫رفع موانع وصول مطالبات‬ ‫جلسه کمیته درامد شهرداری باغستان‬ ‫به ریاست شمسایی سرپرست شهرداری‬ ‫باغستان‪ ،‬معاونین و مدیران واحدهای‬ ‫مرتبط با حوزه درامدی شهرداری در سالن‬ ‫جلسات شهرداری باغستان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه مباحث و موضوعات‬ ‫مختلف با حوزه درامدی‪ ،‬وضعیت تحقق‬ ‫بودجه و وصول مطالبات شهرداری‬ ‫مورد بحث و گفتگو قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمدرضا شمسایی‪ ،‬سرپرست شهرداری‬ ‫باغستان در این جلسه ضمن تشریح‬ ‫راهکارها و تاکید بر رفع موانع و تسهیل در‬ ‫روند امور وصول مطالبات‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی شهرداری ها و اهمیت‬ ‫ارتقا خدمات رسانی به شهروندان‪ ،‬بایستی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اجاره میدان دواب‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شــهرداری خسروشــاه در نظر دارد با اســتناد به بند ‪ 1‬مصوبه شماره ‪ 177‬مورخه‬ ‫‪ 1401/03/16‬شــورای محترم اســامی شهر خسروشــاه میدان دواب رااز طریق‬ ‫مزایده عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران‬ ‫و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت‬ ‫عــدم عضویــت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده را محقق سازند ‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند پیشــنهادات خود را تا اخر وقت اداری‬ ‫روز دو شــنبه مــورخ ‪ 1401/05/24‬در پاکات سربســته به دبیر خانه شــهرداری‬ ‫تحویل و رسید در یافت نمایند ‪.‬‬ ‫مشخصات و شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قیمــت پایــه ‪ 4/000/000/000‬ریــال از تاریــخ ‪ 1401/06/01‬لغایــت‬ ‫‪1402 /05/31‬از طریق ســامانه الکترونیکی ایران (ســتاد) به شرح زیر از طریق‬ ‫اگهی مزایده به افراد و پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلــت زمان ارائه پیشــنهاد قیمت تا اخر روزدوشــنبه مورخه ‪1401/05/24‬‬ ‫می باشــد که عالقمندان بایســتی قیمت پیشنهادی خود را در ســامانه الکترونیکی‬ ‫دولت ( ستاد ) بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم‬ ‫و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیه هزینه های اگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬در صورتی که برنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‬ ‫سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت اول ‪1401/05/03:‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت دوم ‪1401/05/10:‬‬ ‫کریمیان ‪ -‬شهردار خسرو شاه‬ ‫با اخذ تصمیم گیری های الزم‪ ،‬موانعی که‬ ‫در مسیر تحقق مطالبات شهرداری قرار‬ ‫دارد‪ ،‬برداشته شود‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان با اشاره‬ ‫به اهمیت حرکت به سمت افزایش سهم‬ ‫درامدهای پایدار شهرداری‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از طرفی مدارا و کمک به شهروندان در‬ ‫خصوص پرداخت مطالبات امری ضروری‬ ‫است که بایستی مدیران و کارشناسان‬ ‫مربوطه وصول مطالبات بزرگ تر شهرداری‬ ‫را در اولویت خود قرار دهند‪.‬‬ ‫گفتنی است در این جلسه مباحثی همچون‬ ‫پیگیری پرونده های کمیسیون ماده ‪،۱۰۰‬‬ ‫هیات مدیره جدید مجمع خیرین مدرسه ساز‬ ‫استان گیالن انتخاب شدند‬ ‫موضوع منابع درامدی حوزه خدمات‬ ‫شهری‪ ،‬حوزه معاونت فنی و شهرسازی‪،‬‬ ‫امالک و مستغالت و حوزه اجرائیات مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت و مصوباتی در راستای‬ ‫تحقق مطالبات اخذ شد‪.‬‬ ‫نظافت و بازسازی مبلمان‬ ‫و پکیج های بازی کودکان‬ ‫در بوستان های شهر باغستان‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان اضافه کرد‪:‬‬ ‫مبلمان و لوازم تعبیه شده در بوستان ها‬ ‫و پارک های محلی به منظور رفاه و‬ ‫بهره مندی شهروندان مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد که مشارکت شهروندان در حفظ‬ ‫و نگهداری از لوازم عمومی امری ضروری‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا و با توجه‬ ‫به قرارداشتن در فصل تابستان‪ ،‬نظافت‬ ‫و بازسازی مبلمان من جمله نیمکت ها‪،‬‬ ‫ابخوری ها‪ ،‬سطل های زباله‪ ،‬کفپوش ها و‬ ‫پکیج های بازی کودکان توسط پرسنل‬ ‫زحمت کش اداره سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهری شهرداری باغستان در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان بیان کرد‪:‬‬ ‫به همین منظور انشاله این فرایند در‬ ‫کنار بازپیرایی فضاهای سبر در سایر‬ ‫بوستان های سطح شهر به منظور کسب‬ ‫رضایتمندی شهروندان اجرایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی گیالن ‪:‬‬ ‫‪ 63‬درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی گیالن‬ ‫را بازنشستگان تشکیل میدهند‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫مــدارس گیــان جلســه عمومــی عــادی هیــات امنــا و انتخابــات‬ ‫هیــات مدیــره و بازرســان مجمــع خیریــن مدرســه ســاز اســتان‬ ‫گیــان بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــا حضــور اعضــا‬ ‫هیــات امنــا و هیــات مدیــره و بازرســان قبلــی و مهنــدس علــی‬ ‫دقیــق مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گیــان در‬ ‫محــل ســالن جلســات اداره کل نوســازی مــدارس اســتان برگــزار‬ ‫و بــا رای گیــری مســتقیم‪ ،‬اعضــای هیــات مدیــره جدیــد انتخــاب‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫دقیــق در ایــن مراســم ضمــن خیرمقــدم گویــی بــا بــر شــمردن ارزش کار‬ ‫خیــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز بــرای مــا افتخــار اســت میزبــان عزیزانــی باشــیم‬ ‫کــه از دارایــی خــود در راه توســعه زیرســاخت هــای اموزشــی عاشــقانه مــی‬ ‫گذرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کار مدرســه ســازی همیشــه ی تاریــخ مانــدگار خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬تصریــح نمــود‪ :‬شــما خیریــن توفیــق داریــد در مانــدگاری ایــن فرهنــگ‬ ‫مقــدس نقــش افریــن باشــید‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات‬ ‫مجمــع خیریــن مدرســه ســاز گیــان‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬انتظــار داریــم انتخابــات‬ ‫براســاس دســتورالعمل هــای موجــود و بــا رعایــت قوانیــن مربــوط برگــزار و‬ ‫همــه بایــد در رونــد بهتــر برگــزاری ایــن انتخابــات تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی ضمــن قدردانــی از همراهــی خیریــن مدرسهســاز در احــداث فضاهــای‬ ‫اموزشــی و مــدارس اســتان بــر نقــش محــوری و ســازنده خیریــن مدرســه‬ ‫ســاز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫دقیــق در پایــان اذعــان داشــت‪ :‬بایــد بــا همدلــی در رفــع کمبــود فضاهــای‬ ‫اموزشــی تــاش نمــوده و بــا همــت وکوششــی خســتگی ناپذیــر محیــط هــای‬ ‫زیبــا‪ ،‬ایمــن و جدیــد بــرای اینــده ســازان میهــن اســامی را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان ایــن جلســه انتخابــات هیــات رئیســه مجمــع خیریــن‬ ‫مدرســه ســاز اســتان برگــزار و اقایــان‪ :‬میرمســعودی بــه عنــوان رئیــس هیــات‬ ‫مدیــره‪ ،‬جواهــری نایــب رئیــس و عاشــوری بــه عنــوان خزانــه دار مجمــع‬ ‫خیریــن مدرســه ســاز اســتان بــرای مــدت ‪ 2‬ســال انتخــاب شــده و همچنیــن‬ ‫یعقوبــی نیــز بــه عنــوان مدیرعامــل ایــن مجمــع توســط اعضــای هیــات‬ ‫مدیــره جدیــد انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫تعــداد ‪ 106‬هــزار نفــر از جمعیــت ‪ 168500‬نفــری مســتمری‬ ‫بگیــران تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی گیــان را بازنشســتگان‬ ‫تشــکیل میدهنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان گیــان ‪ ،‬علــی حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه بازنشســتگی و درمــان‬ ‫دو خدمــت شــاخص ســازمان از منظــر مخاطبیــن بــوده و باالتریــن میــزان‬ ‫هزینــه هــای تعهداتــی را شــامل میگردنــد اظهــار داشــت ‪ :‬تــا پایــان‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســالجاری تعــداد ‪ 106‬هــزار نفــر از جمعیــت ‪168500‬‬ ‫نفــری مســتمری بگیــران تحــت پوشــش در اســتان را بازنشســتگان تشــکیل‬ ‫داده انــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی میگــردد ایــن تعــداد در حــال حاضــر‬ ‫از ‪ 107‬هــزار نفــر گذشــته باشــد افــزود ‪ :‬ایــن رقــم بیانگــر ســهم ‪63‬‬ ‫درصــدی بازنشســتگان بــه نســبت کل مســتمری بگیــران اســت در حالــی‬ ‫کــه ایــن نســبت در کل کشــور ‪ 67‬درصــد میباشــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی گیــان بــا اســتناد بــه گــزارش امــاری منتشــره‬ ‫ســازمان مبنــی بــر عبــور تعــداد مســتمری بگیــران تحــت پوشــش از ‪4‬‬ ‫میلیــون نفــر در پایــان ســال ‪ ، 1400‬اذعــان داشــت ‪ :‬مســتمری بگیــران‬ ‫بازمانــده پرونــده هــای فوتــی در اســتان ‪ 55000‬نفــر بــوده و ایــن تعــداد‬ ‫‪ 6/32‬درصــد از مجمــوع ایــن گــروه از مخاطبیــن را دربرمیگیــرد کــه از‬ ‫نســبت ‪ 29‬درصــدی کشــور باالتــر اســت ‪.‬‬ ‫علــی حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال گذشــته بابــت پرداخــت‬ ‫مســتمری هــا بــه طــور متوســط ماهانــه ‪ 650‬میلیــارد تومــان در ایــن‬ ‫بخــش پرداختــی در ســطح اســتان انجــام شــده ‪ ،‬اظهــار داشــت بــا‬ ‫اعمــال ضرایــب افزایشــی ســال جدیــد از خردادمــاه ‪ ،‬متوســط ایــن رقــم‬ ‫در ســالجاری بــه ‪ 1000‬میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه کــه در صــورت‬ ‫ابــاغ مصوبــه اخیــر رقــم ان مجــددا ً از رشــدی چشــمگیر برخــوردار بــوده و‬ ‫تامیــن منابــع مالــی الزم را دشــوارتر از گذشــته مینمایــد ‪.‬‬ ‫خاطــر نشــان میســازد بیــش از ‪ 7000‬نفــر ازکارافتــاده نیــز در زمــره‬ ‫مســتمری بگیــران تامیــن اجتماعــی گیــان از تعهــدات مربوطــه بهــره‬ ‫منــد هســتند ‪.‬‬ ‫بازنشستگان نمونه تامین اجتماعی گیالن‬ ‫معرفی و تجلیل گردیدند‬ ‫درمانگاه تخصصی عصر بیمارستان حضرت رسول‬ ‫اکرم (ص) رشت اماده پذیرش بیماران است‬ ‫چهــره هــای برتــر و نمونــه جامعــه بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی گیــان‬ ‫در بیســتمین فراخــوان انتخــاب مســتمری بگیــران نمونــه ایــن ســازمان بــا‬ ‫حضــور مســئولین اســتانی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی گیــان ‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال انجــام فراخــوان بیســتمین دوره انتخــاب بازنشســتگان نمونــه ایــن ســازمان از‬ ‫ابتــدای ســالجاری و پــس از جمــع اوری و بررســی مــدارک و مســتندات و فرمهــای‬ ‫ارائــه شــده توســط متقاضیــان ‪ ،‬بــر اســاس ســهمیه اباغــی تعــداد شــش نفــر از‬ ‫واجدیــن شــرایط کــه باالتریــن امتیــازات در شــاخص هــای تعییــن کننــده را کســب‬ ‫نمــوده بودنــد بــه عنــوان نفــرات برتــر و بازنشســتگان نمونــه ســال ‪ 1401‬معرفــی و در‬ ‫ائینــی بــا حضــور مقامــات و مســئولین تجلیــل گردیدنــد ‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس اقایــان محمدرســول ســماکچی ‪ ،‬محمدعلــی دربنــدی ‪ ،‬هرمــز معیــری‬ ‫‪ ،‬بهــزاد صهبــا ‪ ،‬مهــدی ســلیمی و ابراهیــم یوســف زاده نفــرات منتخــب بیســتمین دوره‬ ‫انتخــاب بازنشســتگان نمونــه در اســتان گیــان در ســال ‪ 1401‬بودنــد ‪.‬‬ ‫ســابقه بیمــه پــردازی ‪ ،‬کارافرینــی و ایجــاد اشــتغال ‪ ،‬ادامــه تحصیــل ‪ ،‬خلــق اثــار‬ ‫هنــری ‪ ،‬علمــی و پژوهشــی ‪ ،‬تدریــس دانشــگاهی ‪ ،‬فعالیــت هــای اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫و عــام المنفعــه ‪ ،‬ایثارگــری ‪ ،‬موفقیــت هــای تحصیلــی ورزشــی و علمــی فرزنــدان و ‪...‬‬ ‫از مهمتریــن مولفــه هــای اثرگــذار در ایــن انتخــاب بودنــد ‪.‬‬ ‫ائیــن تجلیــل از بازنشســتگان نمونــه تامیــن اجتماعــی گیــان همزمــان بــا ‪ 25‬ذی‬ ‫الحجــه روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان بــا حضــور معــاون سیاســی امنیتی اســتاندار‬ ‫گیــان ‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان رشــت ‪ ،‬مدیــرکل تامیــن اجتماعــی ‪ ،‬مدیــر امــور شــعب‬ ‫بانــک رفــاه کارگــران و روســای کانونهــای بازنشســنگی برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫بــا هــدف افزایــش رضایتمنــدی مخاطبــان ‪ ،‬درمانــگاه تخصصــی‬ ‫بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم (ص) رشــت در شــیفت عصــر بــا‬ ‫نوبــت دهــی قبلــی ارائــه خدمــات مینمایــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫گیــان بــه نقــل از ســایت مدیریــت درمــان اســتان ‪ ،‬دکتــر ابراهیمــی بــا‬ ‫بیــان اینکــه بــه منظــور خدمــات رســانی بیشــتر و رفــاه حــال بیمــه شــدگان‬ ‫و بازنشســتگان عزیــز ‪ ،‬شــیفت عصــر درمانــگاه تخصصــی بیمارســتان حضــرت‬ ‫رســول اکــرم (ص) از بهمــن مــاه ســال ‪ 1400‬و همزمــان بــا ایــام دهــه فجــر‬ ‫اغــاز بــه کار نمــوده اســت افــزود ‪ :‬در ایــن مرکــز متخصصیــن مختلفــی از‬ ‫جملــه قلــب ‪ ،‬ارتوپــدی ‪ ،‬داخلــی ‪ ،‬جراحــی عمومــی ‪ ،‬اطفــال ‪ ،‬زنــان و زایمــان‬ ‫و مغــز و اعصــاب ارائــه خدمــت مینماینــد ‪.‬‬ ‫مدیردرمــان تامیــن اجتماعــی گیــان ســاعت کار درمانــگاه عصــر بیمارســتان‬ ‫حضــرت رســول اکــرم (ص) رشــت را از ســاعت ‪ 14‬لغایــت ‪ 16‬روزهــای‬ ‫کاری اعــام و اظهــار داشــت ‪ :‬متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت نوبــت‬ ‫بــه صــورت غیرحضــوری از طریــق شــماره تلفــن هــای ‪ 33617502-7‬و‬ ‫‪ 33604961‬و یــا ســایت ‪ nobatdgilan.tamin.ir‬و یــا کــد دســتوری‬ ‫‪ #4#1420#13#‬بــا انتخــاب شــیفت عصــر اقــدام نماینــد ‪.‬‬ ‫خاطــر نشــان میســازد تمامــی خدمــات درمانــی در مراکــز ملکــی ســازمان‬ ‫بــرای بیمــه شــدگان و بازنشســتگان مشــمول قانــون کار رایــگان اســت ‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1413

روزنامه سپهرایرانیان 1413

شماره : 1413
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه سپهرایرانیان 1412

روزنامه سپهرایرانیان 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/07/07
روزنامه سپهرایرانیان 1411

روزنامه سپهرایرانیان 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سپهرایرانیان 1410

روزنامه سپهرایرانیان 1410

شماره : 1410
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سپهرایرانیان 1409

روزنامه سپهرایرانیان 1409

شماره : 1409
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سپهرایرانیان 1408

روزنامه سپهرایرانیان 1408

شماره : 1408
تاریخ : 1401/06/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!