روزنامه سپهرایرانیان شماره 1347 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1347

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1347

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1347

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪4 july 2022‬‬ ‫افزایش ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫ایین نامه واردات‬ ‫وام بازنشستگان‬ ‫خودرو به زودی در‬ ‫دولت مصوب می شود‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫بانک ها با اخذ سفته یا یک ضامن‬ ‫به پرداخت تسهیالت اقدام کنند‬ ‫­تخریب هزار و ‪ ۱۹۶‬واحد‬ ‫مسکونی در بنادر خمیر و کنگ‬ ‫سرمقاله‬ ‫رئیس جمهوری امریکا تالش دارد تا مقصری‬ ‫برای افزایش جهانی قیمت ها پیدا کند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اطالعیه مناقصه عمومی دهیاری حاجی اباد‬ ‫( نوبت اول )‬ ‫دهیاری حاجی اباد در نظر دارد اجرای پروژه تخریب اسفالت قدیمی و زیرسازی خیابان خرداد و بلوار اردیبهشت ‪ ،‬روستای حاجی اباد‬ ‫را از محل اعتبارات سال ‪ 1401‬به استناد بند ‪ 1‬صورتجلسه شماره ‪ 2‬مورخ ‪ 1401 / 02 / 31‬شورای اسالمی روستای حاجی اباد‬ ‫به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ‪ 20010904420000001‬برگزار نماید ‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناق صه از دریافت ا سنا د مناق صه تا ارائه پی شنهاد مناق صه گران و بازگ شایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‬ ‫تخریب اسفالت و زیرسازی خیابان خرداد و بلوار اردیبهشت‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‬ ‫سقف اعتبار پروژه ( ریال )‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( ریال )‬ ‫‪‬‬ ‫‪1401 / 04 / 13‬‬ ‫‪ 1401 / 04 / 23‬تا ساعت‬ ‫‪12 : 00‬‬ ‫‪ 1401 / 05 / 02‬تا ساعت ‪12 : 00‬‬ ‫‪ 1401 / 05 / 03‬تا ساعت ‪12 : 00‬‬ ‫‪4 / 407 / 801 / 175‬‬ ‫‪220 / 390 / 000‬‬ ‫ریال‬ ‫ریال‬ ‫ارائه تضمین شرکت در مناقصه به میزان ‪ 5‬درصد سقف ریالی پروژه به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده دهیاری‬ ‫‪ 01000158269018‬پ ست بانک ایران شعبه ه شتگرد و یا ضمانتنامه بانکی معتبر از بانک های ا ستان البرز و شهر تهران‬ ‫الزامی است ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫شرکت کنندگان در مناقصه می بایست با در دست داشتن معرفی نامه و مراجعه حضوری به نشانی روستای حاجی اباد ‪ ،‬دفتر‬ ‫دهیاری حاجی اباد ‪ ،‬نسبت به ارائه ضمانتنامه معتبر یا واریز مبلغ ضمانتنامه ضمن بازدید از محل پروژه به دهیاری حاجی اباد‬ ‫تحویل نمایند ‪،‬‬ ‫در غیر این صورت پیشنهاد قیمت ابطال می گردد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫‪3‬‬ ‫پرداخت هزینه چاپ اگهی و کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک به عهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫واریز مبلغ ‪ 1 / 000 / 000‬ریال وجه مربوط به خرید اوراق به شماره حساب ‪ 5416208773306602‬الزامی است ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سایر اطالعات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار ‪ :‬استان البرز ‪ ،‬شهرستان ساوجبالغ ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬روستای حاجی اباد ‪ ،‬خیابان ابان ‪ ،‬جنب‬ ‫پارک ‪ ،‬دفتر دهیاری ‪ ،‬تلفن ‪ 026 44555550‬و ‪. 0912 5600104‬‬ ‫مهرداد مهین فالح ( دهیار حاجی اباد )‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول ‪ 1401 / 04 / 13 :‬تاریخ چاپ نوبت دوم ‪1401 / 04 / 20 :‬‬ ‫غرب امیدوار است با استفاده از اهرم های سیاسی و اقتصادی ضمن کاهش درامدهای نفتی روسیه در‬ ‫بحبوحه جنگ اوکراین‪ ،‬از افزایش قیمت انرژی به ویژه تا پیش از شروع فصل های سرد جلوگیری کند اما‬ ‫به اعتقاد کارشناسان دستیابی به این هدف شبیه معجزه است‪...‬‬ ‫داشتن کارت واکسیناسیون‬ ‫برای زائران اربعین حسینی کافی است‬ ‫دو میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در طرح شناسایی‬ ‫اتباع خارجی مشارکت کردند‬ ‫نیروی انسانی مهم ترین عامل‬ ‫در بهبودی بهره وری است‬ ‫از زیر بار مالیات شانه خالی کردن‬ ‫ترفند جدید اصناف پردرامد‬ ‫پیشخوان‬ ‫دانشگاه پیام نور در‬ ‫بین دانشگاه های‬ ‫برتر در نظام رتبه‬ ‫بندی الیدن‬ ‫قرار گرفت‬ ‫‪2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫جمع اوری نذورات‬ ‫مردمیهمزمان‬ ‫با عید سعید قربان‬ ‫تا عید غدیر‬ ‫‪3‬‬ ‫صدور الکترونیکی‬ ‫پروانه ساختمانی‬ ‫در تمام مناطق‬ ‫تا ‪ 15‬تیرماه‬ ‫‪5‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه* ‪ 13‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1347‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رزمایش اتش سوزی مخازن ذخیره گاز مایع پاالیشگاه اصفهان انجام شد‬ ‫رزمایش اتش سوزی مخازن ذخیره گاز مایع و نشت گاز سمی سولفید هیدروژن از مسیر مشعل های‬ ‫پاالیشگاه‪ ،‬در شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد‪.‬مسئول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان افزود‪ :‬در این رزمایش که بدون اطالع قبلی اجرا گردید‪ ،‬در ساعت ‪ ۲۰:۰۷‬دقیقه‬ ‫‪ ۶‬تیرماه‪ ،‬دکتر قدیری مدیرعامل و فرمانده ارشد منطقه نفتی شمال غرب اصفهان شرایط اضطراری‪،‬‬ ‫وقوع حریق در مخزن شماره ‪ ۲۰۶۰‬گاز مایع را اعالم کرد و به دنبال ان اژیر پاالیشگاه نواخته شد‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫دانشگاه پیام نور در بین دانشگاه های‬ ‫برتر در نظام رتبه بندی الیدن قرار گرفت‬ ‫دکتر منصوره صراطی مدیر گروه رتبه بندی ‪ ISC‬در گفت و‬ ‫گوی اختصاصی با عسگری خبرنگار سرویس فرهنگی روزنامه‬ ‫سپهر ایرانیان گفت‪ :‬دانشگاه پیام نور موفق به کسب رتبه بیست‬ ‫و دوم در بین ‪ ۴۴‬دانشگاه برتر ایرانی در نظام رتبه بندی الیدن شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نظام رتبه بندی الیدن‪ ،‬نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا‬ ‫درسال‪ 2022‬میالدیخودرامنتشرکرد‪.‬دررتبه بندیسالجاریایننظام‪،‬‬ ‫تعداد ‪ 44‬دانشگاه از ایران در جمع ‪ 1318‬دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫صراطی گفت‪ :‬این در حالی است که در سال قبل ‪36‬‬ ‫دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الیدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی‬ ‫است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص‬ ‫های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد‪.‬‬ ‫مدیر گروه رتبه بندی ‪ ISC‬اظهار داشت‪ :‬یران با حضور ‪ 44‬دانشگاه در‬ ‫این نظام رتبه بندی‪ ،‬همچون سال های گذشته در بین کشورهای اسالمی‬ ‫رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه در اختیار خود دارد‪ .‬پس از ایران‬ ‫ترکیه و مصر به ترتیب با ‪ 32‬و ‪ 10‬دانشگاه رتبه های دوم و سوم را دارند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد‪ :‬دانشگاه پیام‬ ‫نور در سال ‪ 2019‬با ‪ 2211‬پژوهش‪ ،‬در سال ‪ 2020‬با ‪2433‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬در سال ‪ 2021‬با ‪ 2564‬پژوهش و در سال ‪ 2022‬با‬ ‫‪ 2632‬پژوهش برتر در پایگاه ‪ web of science‬به عنوان بیست‬ ‫و دومین دانشگاه برتر ایران در این نظام رتبه بندی قرار گرفت‪.‬‬ ‫صراطی گفت‪ :‬نظام رتبه بندی الیدن اخیرا عالوه بر اعالم‬ ‫رتبه کل هر دانشگاه بر اساس تعداد و کیفیت پژوهش‪،‬‬ ‫وضعیت هر دانشگاه در ‪ 5‬حیطه علمی نیز اعالم میکند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بهترین رتبه دانشگاه پیام نور در حیطه علمی علوم‬ ‫پایه و مهندسی است که در جایگاه ‪ 501‬جهانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیر گروه رتبه بندی ‪ ISC‬در ادامه بیان داشت‪ :‬نظام رتبه بندی‬ ‫مرکز مطالعات علوم و فناوری الیدن (هلند) از سال ‪ 2007‬به صورت‬ ‫ساالنه‪ ،‬دانشگاه ها را براساس تاثیر علمی و همکاری های علمی و با‬ ‫استفاده از ده شاخص علم سنجی ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه جهان‬ ‫را معرفی می نماید‪ .‬این نظام برای گرداوری داده های مورد نیاز‪،‬‬ ‫پایگاه استنادی ‪ web of Science‬را مورد استفاده قرار می دهد‪.‬‬ ‫صراطی افزود‪ :‬نظام رتبه بندی الیدن بر خالف سایر نظام های رتبه بندی‬ ‫موجود در سطح دنیا‪ ،‬برای دانشگاه های حاضر در نظام خود‪،‬‬ ‫رتبه ای واحد محاسبه نمی کند بلکه دانشگاه ها بر اساس معیارها‬ ‫و شاخص های موجود در نظام الیدن مورد رتبه بندی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گفته وی از این رو یکی از ویژگی های رتبه بندی الیدن این است که‬ ‫به دانشگاه ها رتبه کل اختصاص نمی دهد بلکه در این شاخص ها برای‬ ‫کلیه دانشگاه ها نمرات و رتبه ها را جداگانه محاسبه و منتشر می کند‪.‬‬ ‫دیدار مدیر مخابرات منطقه مرکزی‬ ‫با مدیر کل راه و شهرسازی استان‬ ‫مهندس لطفی‪،‬مدیر مخابرات منطقه مرکزی با هدف افزایش تعامل‬ ‫و همکاری های دو جانبه با مهندس انعامی‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان دیدار و گفتگو کرد‪.‬به گزارش خبرنگار روزنانه سپهر ایرانیان در‬ ‫این نشست مهندس لطفی ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته توسط‬ ‫اداره کل راه شهرسازی استان بر اهمیت تعامل و همکاری طرفین در‬ ‫راستای پیش بینی فضا ومکان برای تاسیسات مخابراتی در اماکنی که‬ ‫قرار است طرح ملی مسکن ایجاد می شود تاکید کرد‪.‬درادامه این دیدار‬ ‫مهندس انعامی اظهار امیدواری کرد با مساعدت وهمکاری های متقابل‪،‬‬ ‫طرح های توسعه شبکه های مخابراتی در اماکنی که طرح ملی مسکن‬ ‫اجرا می شود انجام گردد ‪.‬‬ ‫مستند «بر فراز پرتگاه» روایتی از دام گسترده‬ ‫اعتیاد برای جوانانی است که هرگز گرفتاری در‬ ‫این مسیر سیاه را برای خود متصور نمی شوند‪.‬‬ ‫نقش حساس خانواده و اجتماع در ابتال به این بالی خانمان سوز غیرقابل‬ ‫انکار است و فرهنگسازی در این زمینه نیازمند یک همت جمعی است‪.‬‬ ‫این مستند در سه قسمت از طریق پیج اینستاگرام شهرداری و سازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر تقدیم همشهریان‬ ‫عزیز می شود‪ ،‬به این امید که با اگاهی اجتماع و خانواده ها از این پدیده‬ ‫شوم‪ ،‬دیگر هیچ جوانی در دام اعتیاد گرفتار نشود‪.‬‬ ‫ساعت و تاریخ پخش‪:‬‬ ‫قسمت اول‪ :‬دوشنبه ‪ ۱۳‬تیرماه ساعت ‪۲۱‬‬ ‫قسمت دوم‪ :‬سه شنبه ‪ ۱۴‬تیرماه ساعت ‪۲۱‬‬ ‫قسمت سوم‪ :‬چهارشنبه ‪ ۱۵‬تیرماه ساعت ‪۲۱‬‬ ‫روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه‪ ،‬مالکیت به تصرفات مفروزی‬ ‫و مالکانه اقای حسین بیراتی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪ 423 / 81‬مترمربع پالک ‪ 917 / 9772‬واقع در امام زاده گناوه‪ ،‬بخش ‪ ۶‬بوشهر برابر‬ ‫رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲4۰۰۱۰۰ ۰558‬مورخ ‪ 1401 / 02 / 22‬تایید نموده و اگهی‬ ‫موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا اگهی تحدید حدود‬ ‫اختصاصی ان به استناد مادتین ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد‬ ‫تصرف اقای حسین بیرانی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان‬ ‫حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ‪ 1401 / 05 / 04‬در‬ ‫محل شروع به عمل خواهد امد‪ .‬لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت‬ ‫می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند‪ .‬واخواهی نسبت‬ ‫به حدود ارتفاعی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود‬ ‫به مدت ‪ ۳۰‬روز پذیرفته می شود‪ .‬معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفین‬ ‫مطابق تبصره ماده ی ‪ ۸۶‬ایین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین‬ ‫تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب ‪ 73 / 03 / 25‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط‬ ‫به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق انان ساقط می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401 / 04 / 13 :‬م الف ‪ 222‬محمد چهابدار‪ -‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرستان گناوه‪-‬اقدام کننده‪ :‬اسکندر حیدری‬ ‫پس از چند دقیقه از رخداد فوق‪ ،‬نشت گاز سمی سولفید هیدروژن از مسیر مشعل پاالیشگاه نیز اعالم‬ ‫شد‪.‬مدیر ‪ HSE‬شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز افزود‪ :‬این رزمایش در سطح ‪( ۲‬نیاز به حضور صنایع‬ ‫همجوار در محل حادثه) و با حضور فرماندار شاهین شهر‪ ،‬مدیریت بحران استانداری‪ ،‬مسئولین امنیتی‬ ‫و انتظامی‪ ،‬مدیران شرکت های نفتی‪ ،‬مسئولین اورژانس و اتشنشانی و …‪ .‬برگزار شد‪.‬در این رزمایش‬ ‫نیروهای امداد‪ ،‬اورژانس و اتشنشانی از صنایع نفتی واقع در شمال غرب اصفهان و همچنین مستقر در‬ ‫سطح شهر اصفهان و شاهین شهر در ساعت ‪ ۲۰:۱۵‬در محل حادثه حضور یافتند‪ .‬رزمایش فوق در‬ ‫ساعت ‪ ۲۰:۳۳‬پایان یافت‪.‬عباس اقابایایی ادامه داد‪ :‬پس از اتمام رزمایش‪ ،‬به منظور بررسی نقاط قوت‬ ‫و قابل بهبود رزمایش و همچنین تحلیل اقدامات صورت گرفته‪ ،‬اعضای واکنش در شرایط اضطراری‬ ‫پاالیشگاه‪ ،‬مدیران شرکت های نفتی و همچنین نمایندگان استانداری‪ ،‬اتشنشانی‪ ،‬نیروی انتظامی در‬ ‫جلسه ی مدیریت شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل حضور یافتند‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر‪:‬‬ ‫معرفی کارشناسان برتر مشاوره و هدایت شغلی مراکز اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬با هدف توانمند سازی‬ ‫کارشناسان مشاوره و هدایت شغلی مراکز‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور ‪ ،‬دومین‬ ‫جشنواره الگوی برتر مشاوره در سطح‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای بصورت‬ ‫همزمان در کشور برگزار شد که در پایان‬ ‫نفرات برگزیده استان بوشهر جهت معرفی‬ ‫به مرحله کشوری معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای استان بوشهر‪ ،‬عبدالمجید دراهکی‬ ‫‪،‬اظهار داشت‪ :‬این جشنواره در دو مرحله‬ ‫استانی و کشوری برگزار می شود که در مرحله‬ ‫استانی ‪ ،‬پس از برگزاری ازمون صالحیت حرفه‬ ‫ای و ارزیابی عملکرد کارشناسان مشاوره مراکز‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای سطح استان فروغ‬ ‫رودحله پور ‪،‬معصومه حسن پور و محمد جلیلی‬ ‫از دشتستان‪،‬دیلم و کنگان به مرحله کشوری‬ ‫راه یافتند‪.‬‬ ‫وی به شرح وظایف کارشناسان مشاوره و هدایت‬ ‫شغلی در مراکز اموزش فنی و حرفه ای اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اموزش های فنی و حرفه ای در‬ ‫مراکز دولتی بصورت رایگان به مردم ارائه می‬ ‫شود لذا برای جلوگیری از انتخاب نادرست‬ ‫رشته اموزشی ‪ ،‬کاهش ضایعات و اتالف سرمایه‬ ‫‪ ،‬واحد کارشناسی مشاوره شغلی و هدایت‬ ‫اموزشی در مراکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫استان بوجود امد که عالوه بر وظایف مشروحه‬ ‫‪ ،‬می بایست به بررسی وضعیت اشغال مهارت‬ ‫اموختگان در پایان دوره های اموزشی نیز‬ ‫بپردازند‪.‬دراهکی جایگاه مشاوره و هدایت شغلی‬ ‫در مراکز اموزش فنی و حرفه ای را مهم دانست‬ ‫و گفت‪ :‬انتخاب شغل با اینده های روشن از‬ ‫سوی جوانان و کارجویان در گروه مشاوره و‬ ‫راهنمایی منایب جهت انتخاب حرفه مهارتی هر‬ ‫فرد است که این کار به خوبی در اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای بوشهر تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کاراموزان برای ایجاد شدن اشتغال پایدار‪،‬‬ ‫رشته اموزشی فنی و حرفه ای را متناسب با‬ ‫ویژگی های فردی‪ ،‬توانایی ها‪ ،‬عالقه مندی ها و‬ ‫موقعیت خود انتخاب کنند‪.‬‬ ‫دراهکی با بیان اینکه از سوی کارشناس‬ ‫مشاوره‪ ،‬راهنمایی هایی در زمینه برنامه ریزی‬ ‫شغلی و اموزشی و فنون کاریابی به کاراموز ارایه‬ ‫می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در صورت اطالع رسانی‬ ‫دقیق کاراموزان درباره وضعیت اشتغالشان‪،‬‬ ‫امارها دقیق تر و در نتیجه برنامه ریزی های‬ ‫بهتری برای انها صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫باحکم فرماندار بوشهر‪:‬رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان بوشهر منصوب شد‬ ‫جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‬ ‫های شهرستان بوشهربه ریاست صالح‬ ‫رحیمی فرماندار بوشهر برگزارشد‬ ‫به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر‪،‬جلسه‬ ‫شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان‬ ‫به ریاست صالح رحیمی فرماندار‪ ،‬معاون برنامه‬ ‫ریزی وتوسعه فرمانداری بوشهر‪،‬مسول روابط‬ ‫عمومی فرمانداری وکارشناسان روابط عمومی‬ ‫سایرادارات درمحل سالن اجتماعات فرمانداری‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫️فرماندار بوشهر در جلسه شورای هماهنگی‬ ‫روابط عمومی ها با اشاره به بیانات امام خمینی‬ ‫(ره) درخصوص اهمیت اطالع رسانی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬جایگاه روابط عمومی‪ ،‬یک جایگاه رفیع‬ ‫است و باید از این ظرفیت در مقابله با فشارهای‬ ‫داخلی و خارجی در ناکارامد نشان دادن نظام‬ ‫جمهوری اسالمی بهره گیری کرد‪.‬‬ ‫️رحیمی ؛با بیان اینکه وجود روابط عمومی‬ ‫متخصص و متعهد یکی از ضرورت های مهم در‬ ‫نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫روابط عمومی ها نقش اثرگذار و سازنده در رشد‬ ‫و تعالی ادارات دارند‪.‬‬ ‫️ فرماندار در جلسه شورای هماهنگی روابط‬ ‫عمومی های ادارات‪ ،‬بیان داشت‪ :‬روابط عمومی‬ ‫ها با شناخت و اگاهی از نیازهای مردم‪ ،‬ان را‬ ‫به مدیران خود انتقال دهند و با یک ارتباط دو‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن خبر داد ‪:‬‬ ‫برق ادارات و دستگاه های اجرایی پرمصرف گیالن‬ ‫قطع شد‬ ‫محمــد تقــی مهدیــزاده مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫ـرف‬ ‫ـرق ادارات پرمصـ‬ ‫ـع بـ‬ ‫ـه اول قطـ‬ ‫ـرای مرحلـ‬ ‫ـان از اجـ‬ ‫ـتان گیـ‬ ‫اسـ‬ ‫ـر داد‪.‬‬ ‫ـتان خبـ‬ ‫ـهر اسـ‬ ‫در ‪ ۳‬شـ‬ ‫مهدیــزاده تاکیــد کــرد‪ :‬طــی ســالیان گذشــته وضعیــت صنعــت بــرق بســیار‬ ‫ویــژه و حســاس اســت و ناتــرازی بیــن تولیــد و مصــرف بــرق چشــمگیر‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گیــان ضمــن اشــاره بــه‬ ‫دســتورالعملهای ارســالی از ســوی شــرکت توانیــر مبنــی بــر پایــش‬ ‫مصــرف بــرق ادارات و دســتگاهها افــزود‪ :‬ایــن مشــترکین ملــزم بــه کاهــش‬ ‫‪ 3۰‬درصــدی مصــرف بــرق در ســاعات اداری و همچنیــن کاهــش مصــرف‬ ‫بــه میــزان ‪ ۶۰‬درصــد در ســاعت غیــر اداری نســبت بــه مصــرف ســال‬ ‫گذشــته هســتند‪.‬‬ ‫وی ضمــن تشــکر از مدیــران ادارات‪ ،‬ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی کــه‬ ‫همــکاری بســیار خوبــی در مصــرف بهینــه انــرژی بــرق دارنــد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬هماهنگــی الزم بــا اســتانداری جهــت تشــکیل ‪ ۱۰۰‬اکیــپ پایــش‬ ‫بــه منظــور بررســی میــزان مصــرف بــرق ادارات و دســتگاههای اجرایــی‬ ‫اســتان در فصــل گرمــا جهــت پیشــگیری از خاموشــی هــا‪ ،‬تشــکیل شــده و‬ ‫اقدامــات قانونــی الزم جهــت برخــورد باســازمانهایی کــه الگــوی مصــرف را‬ ‫رعایــت نکردهانــد اعمــال شــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســالجاری مصــرف بــرق ادارات و‬ ‫دســتگاههای اجرایــی بــا دقــت مــورد پایــش قــرار گرفتــه اســت و بــر ایــن‬ ‫اســاس بــرق اداره دارایــی و امــور مالیاتــی لنگــرود‪ ،‬تامیــن اجتماعــی اســتانه‬ ‫اشــرفیه و بنــدر ماهیگیــری اســتارا قطــع شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گیــان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫محدویتهــای تولیــد بــرق در کل کشــور‪ ،‬رعایــت الگــوی مصــرف بــرق از‬ ‫ســوی ادارات و ســازمانها از جملــه حــذف وســایل غیرضــرور برقــی‪ ،‬بهــره‬ ‫گیــری از دیــزل ژنراتورهــا‪ ،‬اســتفاده بهینــه و کاهــش مصــرف سیســتمهای‬ ‫سرمایشــی در ســاعات اوج بــار‪ ،‬بایــد بــا جدیــت صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫طرفه باعث ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین‬ ‫شوند‪️.‬فرماندار بوشهرافزود‪ :‬در این رابطه روابط‬ ‫عمومی های باید بعنوان زبان گویای مجموعه‬ ‫خود به بیان اقدامات صورت گرفته از سوی‬ ‫ادارات و دستگاهها به مردم بپردازند‪.‬‬ ‫️صالح رحیمی اظهارداشت‪ :‬روسای ادارات‬ ‫بایستی به ظرفیت و اثر بخشى روابط عمومی ها‬ ‫توجه خاص داشته باشند افزود‪ :‬ادارات عمدتا‬ ‫خدمات و دستاورد های خوبى دارند ولی این‬ ‫دستا ورد ها به خوبی منعکس نمی شود‪ .‬وی‬ ‫عدم اشنایی با نقش روابط عمومی ها در توسعه‬ ‫ادارات و هم چنین نبود ایده پردازى برای انجام‬ ‫کارهای نو را از نقاط ضعف روابط عمومی ادارت‬ ‫دولتی دانست و گفت‪ :‬اگر باورمان را تغییر دهیم‬ ‫و منزلت و جایگاه روابط عمومی را باور داشته‬ ‫باشیم شاهد اثربخشی بیشتری در این بخش‬ ‫وی درپایان بیان داشتند؛اقای‬ ‫خواهیم بود‬ ‫محمدجعفرپور مدیر روابط عمومی فرمانداری‬ ‫بوشهر بعنوان رئیس شورای هماهنگی روابط‬ ‫عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان منصوب‬ ‫شدند‬ ‫ثبت بیش از ‪ 5800‬درخواست غیرحضوری‬ ‫حوزه مستمری ها در تامین اجتماعی گیالن‬ ‫تمامــی خدمــات درخواســت بازنشســتگی ‪ ،‬ازکارافتادگــی‬ ‫و بازمانــدگان ‪ ،‬افتتــاح یــا تغییــر حســاب بانکــی ‪ ،‬گواهــی‬ ‫کســر اقســاط و ‪ ...‬مســتمری بگیــران بــه صــورت غیرحضوری‬ ‫ـانی ‪es.tamin.‬‬ ‫ـه نشـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـی مربوطـ‬ ‫ـامانه خدماتـ‬ ‫ـق سـ‬ ‫و از طریـ‬ ‫‪ ir‬انجــام مــی پذیــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫گیــان ‪ ،‬محمدرضــا رســولی رئیــس اداره مســتمری هــا و سرپرســت‬ ‫معاونــت تعهــدات تامیــن اجتماعــی اســتان بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال‬ ‫اجــرای طــرح تحــول دیجیتالــی در ســازمان و توســعه خدمــات‬ ‫الکترونیکــی و شــکل گیــری ســامانه مربوطــه بــه نشــانی ‪es.tamin.‬‬ ‫‪ ir‬از دوســال پیــش تاکنــون ‪ ،‬بخــش گســترده ای از خدمــات از قبیــل‬ ‫درخواســت هــای بازنشســتگی ‪ ،‬ازکارافتادگــی ‪ ،‬بازمانــدگان ‪ ،‬افتتــاح‬ ‫یــا تغییــر شــماره حســاب بانکــی ‪ ... ،‬بــدون نیــاز بــه مراجعــه و از‬ ‫ایــن بســتر امکانپذیــر اســت افــزود ‪ :‬در ســه ماهــه نخســت ســالجاری‬ ‫در ســطح اســتان شــاهد ثبــت ‪ 5833‬فقــره درخواســت در حــوزه‬ ‫مســتمری هــا توســط مخاطبیــن بــوده ایــم کــه ایــن میــزان نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل بــا ‪ 3423‬مــورد ‪ ،‬بیانگــر رشــد ‪ 4/57‬درصــدی‬ ‫و افزایــش اســتقبال جامعــه هــدف از خدمــات غیرحضــوری و نهادینــه‬ ‫شــدن فرهنــگ بهــره گیــری از ایــن بســتر میباشــد ‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت بــه غیــر از امــکان ثبــت درخواســت هــای مذکــور‬ ‫جهــت رســیدگی و گــردش کار پرونــده هــای مســتمری ‪ ،‬فرایندهــای‬ ‫مختلفــی همچــون مشــاهده فیــش حقوقــی ‪ ،‬حکــم مســتمری ‪ ،‬گواهــی‬ ‫حقــوق و کســر اقســاط ‪ ،‬محاســبه مبلــغ مســتمری و تکمیــل تعهدنامــه‬ ‫فرزنــد دختــر نیــز بــرای مســتمری بگیــران از طریــق ایــن ســامانه‬ ‫غیرحضــوری میســر میباشــد ‪.‬‬ ‫در کارگروه اشتغالزایی منطقه ازاد انزلی مطرح شد‪:‬‬ ‫توسعه همکاری های مشترک عمرانی بین سازمان‬ ‫منطقه ازاد انزلی و قرب نوح قرارگاه خاتم االنبیا‬ ‫حمایت از مشاغل روستایی با مشارکت سرمایه گذار‬ ‫در طرح های خود اشتغالی‪ ،‬تشکیل تعاونی های‬ ‫روستایی و گسترش دوره های اموزشی‬ ‫بــه گــزارش مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد انزلــی ســردار مختــاری فرمانــده‬ ‫قــرب نــوح قــرارگاه خاتــم االنبیــا (ص) بــه همــراه جمعــی‬ ‫ـه ازاد‬ ‫ـازمان منطقـ‬ ‫ـل سـ‬ ‫ـا مدیرعامـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـران ان مجموعـ‬ ‫از مدیـ‬ ‫انزلــی دیــدار و پیرامــون توســعه همــکاری هــای مشــترک‬ ‫تبــادل نظــر کردنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس اکبــری مقــدم رئیــس هیاتمدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه همــکاری هــای‬ ‫مشــترک مابیــن ســازمان متبــوع خــود و قــرارگاه خاتــم االنبیــا (ص)‬ ‫گفــت ‪ :‬پــروژه هــای عمرانــی مشــترک بــزرگ و حائــز اهمیتــی تــا‬ ‫کنــون بــه صــورت مشــترک در منطقــه ازاد انزلــی اجــرا شــده و‬ ‫مجموعــه قــرارگاه خاتــم االنبیــا (ص) بــا دقــت نظــر در مســائل فنــی‬ ‫و در بــازه زمانــی مناســب توانســته پــروژه هــا را تکمیــل و تحویــل‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اعــام کــرد ‪ :‬امادگــی الزم بــه منظــور توســعه همــکاری‬ ‫هــای مشــترک در زمینــه عمرانــی و زیــر ســاختی فراهــم اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مدیریــت روابــط عمومــی وامــور بیــن الملــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی بــه ریاســت مهنــدس علــی اوســط اکبــری‬ ‫مقــدم رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان جلســه‬ ‫ـن و مدیران‬ ‫ـور معاونیـ‬ ‫ـا حضـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـه ازاد انزلـ‬ ‫ـتغال منطقـ‬ ‫ـروه اشـ‬ ‫کارگـ‬ ‫ایــن ســازمان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی تاکیــد نمــود بــا تحقــق برنامــه هــای‬ ‫توســعه ای منطقــه در حوزههــای صنعتــی و ترانزیتــی‪،‬در ســال تولیــد‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افریــن فرصتهــای جدیــد اشــتغال بــرای نیــروی کار در‬ ‫ســطح گیــان ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬هریــک از معاونیــن ســازمان درخصــوص مباحــث اشــتغال‬ ‫حــوزه فعالیــت خــود در بخــش هــای اقتصــادی و ســرمایهگذاری‪ ،‬بنــدری‪،‬‬ ‫فرهنگــی و گردشــگری‪ ،‬فنــی و زیربنایــی و توســعه مدیریــت گزارشــی ارایــه‬ ‫نمودنــد‪ ،‬توســعه فعالیــت هــای صنعتــی و ســرمایهگذاری و لجســتیکی‪،‬‬ ‫توجــه و تقویــت مشــاغل خــرد روســتایی جهــت تجــاری ســازی‪ ،‬الگــوی‬ ‫مشــارکت دولتــی در طــرح هــای ســرمایهگذاری جهــت اســتغنای اهالــی‬ ‫روســتاها‪ ،‬تهیــه و تدویــن مــدل کســب و کار‪ ،‬تشــکیل تعاونــی هــای روســتایی‬ ‫و گســترش دوره هــای اموزشــی کاربــردی در ســطح منطقــه از مــوارد مطــرح‬ ‫در ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫در شرکت مکو وابسته به گروه صنعتی‬ ‫مپنا افتتاح شد‬ ‫نخستین ازمایشگاه تخصصی شارژ خودرو برقی در کشور افتتاح شد‬ ‫گروه مپنا در ادامه فعالیت های خود در حوزه حمل و نقل برقی اولین و‬ ‫بزرگترین ازمایشگاه تخصصی زیر ساخت های شارژ خودرو برقی را در‬ ‫شرکت مهندسی ساخت و برق کنترل مپنا (مکو) واقع در شهرستان‬ ‫فردیس راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل گروه صنعتی مپنا در این باره به شیما توکلی افشاری‬ ‫خبرنگار اقتصادی سپهر ایرانیان گفت‪ :‬این روز ها تمام کشور های اروپایی‪،‬‬ ‫کشور های توسعه یافته اسیایی و اکثر کشور های قاره امریکا برنامه هایی‬ ‫را برای حذف خودرو های درون سوز بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سال اینده اعالم‬ ‫کرده اند‪ ،‬یکی از ملزومات این تغییر بزرگ گسترش زیر ساخت های‬ ‫شارژ خودرو برقی است‪ ،‬تجهیزات زیادی برای پر کردن ظرفیت‬ ‫باتری خودرو های برقی نیاز است و همه این تجهیزات باید الزامات و‬ ‫استاندارد های الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫علی ابادی افزود‪ :‬در ازمایشگاه گروه مپنا تمامی شارژر های ساخت‬ ‫داخل و خارجی امکان تست و دریافت تاییدیه های رسمی را دارا‬ ‫هستند‪ ،‬تمامی تجهیزات ازمایشگاه از بهترین و دقیق ترین تجهیزات‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬انالیز و سنجش در دنیا در حوزه زیر ساخت های شارژ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد‪ ،‬در این گفتگو با‬ ‫اشاره به اینکه مپنا با حضور در عرصه ملی و با مدیریت درست‪ ،‬کمک‬ ‫متخصصین‪ ،‬اندیشمندان و نخبگان وارد حوزه دانش بنیان شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مجموعه توانسته است نمادی از خود باوری ملی را به نمایش‬ ‫گذاشته و تجلی شعار «توانستن» باشد‪.‬‬ ‫اسالم پناه ضمن ابراز خوشحالی از انجام طرح های این مجموعه در‬ ‫مقابله با تحریم ها‪ ،‬افزود‪ :‬مپنا با داشتن تجهیزات‪ ،‬ازمایشگاه و‪ ...‬استاندارد‬ ‫چهارچوب الزم و کافی را برای اشاعه دانش و اعتالی صنایع کشور دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امیدوارم در توسعه غرور ملی رسانه متفاوت تر‬ ‫حرکت و اقدام کند‪ ،‬نماد خودباوری با این کیفیت باید در سطح ملی‬ ‫و فراملی مطرح شود‪،.‬تمام صنایع کشور ان چیزی نیست که مورد‬ ‫نقد قرار می گیرد‪.‬اسالم پناه در خصوص ایستگاه شارژ برقی و توسعه‬ ‫موتورها و باطری های برقی‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه این مجموعه در دستورکار‬ ‫مپنا قرار گرفته است که بدون شک مورد حمایت ما خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت اقتصادی موجود در جامعه اضافه کرد‪ :‬پیشینه‬ ‫و اتیه این گونه طرح ها در مسائل اقتصادی می تواند تاثیر گذار باشد و‬ ‫ما سعی داریم با اجرایی شدن این طرح ها وارد فاز تجاری ان شویم ‪.‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫در حوزه خدمات طبق قانون‬ ‫عمل خواهد کرد‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگوی اختصاصی با سیده‬ ‫طناز جعفری خبرنگار سرویس اقتصادی سپهر ایرانیان گفت ‪ :‬برای‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران خدمات مطلوب در شان مردم اولویت‬ ‫است بطوریکه در ایام نوروز ابتدا به ترمینال اتوبوس رفتم و سپس‬ ‫به فرودگاه مهراباد‪.‬دبیر شورای عالی استاندارد تصریح کرد‪:‬عالوه بر‬ ‫استاندارد سازی خدمات مسافری‪ ،‬استاندارد سازی خدمات مدارس‬ ‫از سطح ابتدایی‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان در زمینه اماکن ورزشی‬ ‫گردشگری بخش هایی از وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد که‬ ‫اجرای موفق ان نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور برای اعتباربخشی به نشان ملی استاندارد‪ ،‬از‬ ‫رسانه ها خواست تا پیوسته استاندارد را مطالبه کنند چرا که استاندارد‬ ‫رابطه معناداری با حوزه های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی و‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫دکتر اسالم پناه‪ ،‬با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه‬ ‫خدمات طبق قانون عمل خواهد کرد‪ ،‬به حادثه متروپل اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬الزم است از برخی اتفاقات عبرت بگیریم چرا که جان‪ ،‬مال‪ ،‬ایمنی‬ ‫و سالمت مردم به دستگاه های نظارتی بطور امانت سپرده شده است‪.‬‬ ‫دکتر اسالم پناه‪ ،‬اجرای قانون در حوزه استاندارد را کلید توسعه‪ ،‬رشد‬ ‫و ارتقای همه جانبه اقتصادی دانست و گفت‪ :‬جنس استاندارد‪ ،‬از‬ ‫نوع مردمی است و این سازمان مردم را به عنوان سرمایه اجتماعی‬ ‫درکنار خود دارد تا بتواند خدمات خوبی را برای این سرمایه های‬ ‫ارزشمند ارایه دهد‪.‬دکتر اسالم پناه همچنین درمورد اسانسورهای‬ ‫ایستگاه مترو گفت‪ :‬یکی از دالیل عدم امکان صدور تاییدیه برای‬ ‫برخی اسانسورهای ایستگاههای مترو تهران را براورده نشدن‬ ‫یا عدم حصول اطمینان از این الزام استاندارد اجباری دانست‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران به جلسه اتی اداره کل استاندارد‬ ‫استان تهران با مدیرعامل مترو اشاره کرد و افزود‪ :‬الزم است تامین‬ ‫شرایط و اصالحات الزم فنی صورت پذیرد و بدیهی است تا زمان‬ ‫صدور تاییدیه استاندارد بهره برداری از اسانسورهای ایستگاه های‬ ‫مذکور نیز مجاز نمی باشد‪ .‬چراکه سالمت وایمنی پیش شرط است‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی استاندارد گفت‪ :‬ما در جهت حفظ سالمت و ایمنی‬ ‫مردم قرار داریم و نباید در این مسیر اسیبی به مردم وارد شود بلکه‬ ‫دستگاهی مجری باید با همدلی و ارائه راهکارهای مطلوب بتوانند طبق‬ ‫قانون عمل کرده و موجبات استفاده از خدمات مطلوب را فراهم سازند‪.‬‬ ‫دکتر اسالم پناه با اشاره به ورود سازمان ملی استاندارد ایران به‬ ‫حوزه؛ های تک افزود‪ :‬خوشبختانه بستر خوبی در این سازمان در‬ ‫زمینه استاندارد سازی محصوالت دانش بنیان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ت برای جوانان نخبه کشور‬ ‫معاون رییس جمهور با تاکید بر ایجاد فرص ‬ ‫گفت‪ :‬پژوهشگاه استاندارد با چهار پژوهشکده وگروه های پژوهشی امادگی‬ ‫همکاری با مراکز پژوهشی ؛دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری را دارند‪.‬‬ ‫دکتر اسالم پناه در رابطه با بحث الودگی هوا گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫هیچ خال استانداردی نداریم بلکه دستگاه های متولی باید در پیاده‬ ‫سازی قوانین بطور جدی تر وبا اولویت وارد عمل شوند‪ .‬رییس سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران در پاسخ به شفافیت در این دستگاه گفت‪ :‬طبق‬ ‫گزارش منتشر شده از کارنامه ارزیابی دولت الکترونیک‪« ،‬سازمان‬ ‫ملی استانداردایران» رتبه نخست برترین های شفافیت را کسب کرد‪.‬‬ ‫دکتر اسالم پناه همچنین افزود‪:‬در مجموع شاخص های دوره نهم‬ ‫ارزیابی دولت الکترونیکی‪ ،‬سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬به عنوان‬ ‫چهارمین دستگاه اجرایی برتر در سطح ملی را کسب کرد که تالش‬ ‫می کنم در گام بعدی در جایگاه نخست قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه* ‪ 13‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1347‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی سازمان تامین اجتماعی از اغاز فرایند پرداخت تسهیالت مالی ویژه‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و افزایش ‪ ۷۰‬درصدی مبلغ وام نسبت به سال گذشته‬ ‫خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬احمد اسفندیاری با بیان اینکه این سازمان حدود چهار میلیون‬ ‫نفر مستمری بگیر دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمری بگیران از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬تغییراتی داشته و امضای تفاهم نامه ای با تکیه بر منابع داخلی سازمان و اعتبارات بانک‬ ‫افزایش ‪ ۷۰‬درصدی وام بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫رفاه کارگران در جهت هم افزایی و ایجاد تعامل بیشتر‪ ،‬زمینه ساز افزایش قابل توجه ظرفیت پرداخت‬ ‫تسهیالت به بازنشستگان شده است‪.‬وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته قریب به ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫فقره تسهیالت به مستمری بگیران پرداخت شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمری بگیران به مبلغ ‪ ۵‬میلیون تومان پرداخت شده و‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز حدود ‪ ۳۰۰‬هزار فقره تسهیالت با مبلغ ‪ ۷‬میلیون تومانی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫اسفندیاری ادامه داد‪ :‬در سال جاری تعداد ‪ ۴۱۶‬هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران از این‬ ‫تسهیالت بهره مند خواهند شد و مبلغ این تسهیالت ‪ ۱۲‬میلیون تومان با اقساط ‪ ۲۴‬ماهه و با کارمزد‬ ‫‪ ۴‬درصد خواهد بود‪ .‬سهمیه های تخصیصی به کانون های بازنشستگان استان ها با توجه به تعداد‬ ‫بازنشستگان هر استان و اعضای کانون ها‪ ،‬تعیین و اعالم شده و اولین مرحله تسهیالت قرض الحسنه به‬ ‫متقاضیان ثبت نام شده توسط کانون های بازنشستگان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان را‬ ‫به نفع شهرداری بازگرداندیم‬ ‫جزئیاتدستورالعمل‬ ‫تعرفه خدمات پرستاری‬ ‫تولید ‪ ۹۷‬درصد دارو در کشور ساالنه‬ ‫یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی دارد‬ ‫کنکور الکترونیکی و مافیای مداد پاکن!‬ ‫شهردار تهران گفت‪ :‬بالغ بر ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان را در محاکم به نفع شهرداری تهران‬ ‫بازگرداندیم‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬علیرضا زاکانی‪ ،‬در هفتاد و پنجمین جلسه شورای‬ ‫شهر تهران ضمن عرض تسلیت به خانواده های جانباختگان زلزله هرمزگان‪ ،‬افزود‪ :‬امروز‬ ‫‪ ۱۰‬ماه و یک روز است که در شهرداری تهران مشغول به کار هستیم و حاصل ان در‬ ‫نمایشگاهی که برگزار می شود به نمایش درمی اید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نمایشگاهی نیز در برج‬ ‫میالد با فعاالن اقتصادی برگزار می شود و به مناسبت این دو نمایشگاه بنده در شورای‬ ‫شهر حاضر شدم‪.‬زاکانی با بیان اینکه راه پیموده شده ابعاد مختلفی داشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در محاکم ما بالغ بر ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان به نفع شهرداری تهران خاتمه دادیم و بالغ‬ ‫بر ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان امکان و شرایطی که از شهرداری رفته بود را بازگرداندیم‪.‬شهردار‬ ‫تهران افزود‪ :‬برای کارکردهای خود افق ‪ ۱۰‬ساله در نظر گرفته ایم و در این افق تالش‬ ‫ما معطوف به این است که در عرصه کالبدی شهر بر محور ‪ ۳۲۵‬ایستگاه مترو بازپیرایی‬ ‫شرایط شهر را ایجاد کنیم‪.‬وی گفت‪ :‬در ‪ ۱۱‬خط مترو ‪ ۳۲۵‬ایستگاه مترو در محدوده‬ ‫شهر وجود دارد و ‪ ۱۴۳‬ایستگاه ان فعال است‪.‬شهردار تهران افزود‪ :‬می خواهیم به صورت‬ ‫گسترده و با نگاه بلند مدت تحول و نوسازی شهر را بر مدار درست داشته باشیم‪.‬زاکانی با‬ ‫بیان اینکه بازبینی شهر هیچگاه مورد دقت قرار نگرفته بوده است گفت‪ :‬امروز ما طرحی‬ ‫بزرگ را دنبال می کنیم و ابعاد ان بسیار بزرگ است و اگر فقط ایستگاه های مترو را‬ ‫مدنظر قرار دهیم ‪ ۴۹‬درصد از پارسل های شهر تهران درگیر می شوند‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر بخشی از ایستگاه های بی ار تی را نیز در مدار قرار دهیم ‪ ۶۲‬درصد مساحت تهران‬ ‫را در بر خواهد گرفت‪.‬زاکانی به بیان اینکه ایمنی شهر مدنظر قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬رهایی‬ ‫از بافت فرسوده جز از طریق نوسازی دقیق‪ ،‬علمی و و فنی میسر نیست‪.‬شهردار تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬بحث تردد پیاده در شهر برای ما بسیار اهمیت دارد همچنین معماری شهر‬ ‫تهران و به ارمغان اوردن هویت جدید برای تهران اهمیت بسزایی دارد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫کسب منابع‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در تهران از حدود ‪ ۲۵۳‬کیلومتر مترو برخوردار هستیم اما خط‬ ‫‪ ۹،۸،۱۱‬و ‪ ۱۰‬هنوز یا شروع نشده یا در ابتدای مسیر ان هستیم و تکمیل خطوط ‪ ۷‬گانه‬ ‫اولویت قطعی ما است اما به ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان پول می خواهد‪.‬‬ ‫ن اجتماعی ضمن تشریح جزئیات دستورالعمل تعرفه خدمات‬ ‫مدیرعامل سازمان تامی ‬ ‫پرستاری گفت‪ :‬این دستورالعمل از اول سال جاری محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫میرهاشم موسوی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود‪ :‬یک دستورالعمل با‬ ‫همکاری اعضای شورای عالی بیمه و دستگاه های بیمه گر درباره تعرفه بسته خدمات‬ ‫پرستاری تدوین و مقرر شد از تاریخ اول فروردین اجرایی شود‪.‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫دستورالعمل تعرفه خدمات پرستاری قطعا افزایش دریافتی کادر بهداشت و درمان‬ ‫و پرستاران را به دنبال خواهد داشت‪ .‬این دستورالعمل بر اساس توصیه اکید مقام‬ ‫معظم رهبری مبنی بر افزایش توجه به این قشر از بعد معیشت و شرایط دشوار کار‬ ‫تدوین شد‪.‬‬ ‫موسوی درباره میزان این پرداختی یاداور شد‪ :‬میزان این تعرفه ها متفاوت بوده‬ ‫و باید به طور دقیق محاسبه شود‪ .‬سازمان نظام پرستاری نیز با این مساله درگیر‬ ‫بوده و با همکاری این نهاد دستورالعمل تدوین شده است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬در مجموع‬ ‫اما میزان این تعرفه‪ ،‬عدد خوبی است که می تواند رضایتمندی پرستاران را فراهم‬ ‫کرده و اثار ارزشمندی را در زندگی این جمعیت به دنبال داشته باشد‪.‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬تعرفه خدمات پرستاری از ابتدای سال جاری محاسبه و ماب ه التفاوت ان به‬ ‫پرستاران همکار سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود عالوه بر این‪ ،‬افزایش‬ ‫فوق العاده ویژه پرستاران نیز اجرایی شده و به گفته مسئوالن‪ ،‬می تواند زمینه ساز‬ ‫رضایتمندی این قشر برای خدمات مطلوب به جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی‬ ‫را فراهم اورد‪.‬سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امارها‪ ،‬بالغ بر ‪ ۱۴‬میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه شده‬ ‫اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری بگیر بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی‬ ‫و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه مدت بیمه ای و درمان بهره مند می شوند‪.‬با‬ ‫احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها‪ ،‬در مجموع بیش از ‪ ۴۴‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می روند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران گفت‪ :‬تولید‬ ‫‪ ۹۷‬درصد داروها در داخل‪ ،‬ساالنه یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در کشور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا‪ ،‬محمد عبدزاده عصر یکشنبه در نشست‬ ‫مشکالت صنعت داروسازی که در انستیتو صنایع غذایی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬سه‬ ‫درصد داروها نیز وارداتی بوده که ‪۱.۲‬میلیارد دالر ارز بری دارد و با توانمندی هایی‬ ‫که شرکت های دانش بنیان در کشور دارند می توان در زمینه تامین مواد اولیه‬ ‫دارویی نیز به خودکفایی رسید‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬امسال یک میلیارد دالر ارز برای حوزه دارو از سوی مجلس‬ ‫اختصاص یافت که می تواند در صنعت داروسازی به درستی هزینه شود‪.‬‬ ‫عبدزاده تصریح کرد‪ :‬استفاده از توانمندی های شرکت های دانش بنیان باعث‬ ‫صرف جویی ارزی می شود و در بحث تولید مواد اولیه دارویی می تواند به ما‬ ‫کمک فراوانی کنند‪.‬وی با بیان اینکه با توجه به تورم جامعه الزم است به صنعت‬ ‫داروسازی توجه بیشتری شود‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت داروسازی کشور نیرو و پتانسیل‬ ‫باالیی دارد و می تواند با حمایت دولت در بخش رسیدگی به مشکالت نقدینگی‬ ‫و ارزی انها در تامین داروها‪ ،‬از خروج میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬برای قیمت گذاری دارو نیز سازمان های بیمه گر باید‬ ‫تقویت شوند تا اگر بهای دارویی با توجه به تورم باال رفت‪ ،‬بیمار دیگر دغدغه و‬ ‫نگرانی برای تامین ان نداشته باشد و چتر حمایتی بیمه ها حاکم شود‪.‬به گفته‬ ‫عبدزاده‪ ،‬باید بیمه ها از دارو و بیماران حمایت کنند‪ ،‬البته درخواست دیدار با‬ ‫رئیس جمهور در خصوص رسیدگی به مشکالت صنعت داروسازی داده ایم که‬ ‫امیدواریم این درخواست تحقق یابد‪.‬عبدزاده تصریح کرد‪ :‬با توجه به فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری در خصوص سال تولید و اشتغال‪ ،‬صنعت داروسازی کشور‬ ‫بسیار توانمند و قابل رقابت بازارهای دارویی جهان است؛ باید با حمایت دولت و‬ ‫تقویت بیمه ها این صنعت سرپا بماند تا به خودکفایی ‪ ۱۰۰‬درصد برسیم‪.‬‬ ‫اقا این حکایت کنکور هم شده مثل حکایت توقف شماره گذاری‬ ‫خودروهای غیراستاندارد و رتبه بندی فرهنگیان و تعرفه گذاری خدمات‬ ‫پرستاری و ‪ ...‬که دولت ها با یک دست پس می زنند و با پا پیش می‬ ‫کشند! یعنی هم دوست دارند کنکور حذف شود و هم دوست دارند پا‬ ‫برجا بماند‪ ...‬از یک طرف سخن از ضرورت حذف کنکور سخن به میان‬ ‫می اورند و از همان طرف هم یک بهانه جدید برای حفظ ان می تراشند!‬ ‫چندی قبل هم تازه دوستان یادشان اماده که باید مداد سیاه مشکی‬ ‫پررنگ و پاکن را از کنکور حذف کنند و کنکور را به روز کنند! ظاهرا ً‬ ‫مافیای مداد پاکن نتوانسته اند سبیل دوستان را چرب کنند یا چربی‬ ‫دست مافیای تبلت و دستگاه های هوشمند زیاد بوده است! اصل‬ ‫داستان را خودتان بخوانید‪.‬‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور با همکاری شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫نسبت به الکترونیکی کردن ازمون سراسری و ایجاد مراکز ازمون‬ ‫هوشمند برای سال ‪ ۱۴۰۳‬اقدام می کند و از دستگاه های هوشمندی‬ ‫نظیر کامپیوتر‪ ،‬تلفن همراه و تبلت استفاده می شود‪.‬‬ ‫یادش بخیر ‪...‬کنکور هم کنکور های قدیم‪ ...‬باور بفرمائید کنکور در‬ ‫گذشته برای خودش کبکبه و دبدبه ای داشت و در زمره یکی از خوان‬ ‫های هفتگانه جوانان به حساب می امد‪ .‬از تکمیل فرم ثبت نام گرفته که‬ ‫باید بدون تاخوردگی و قلم خوردگی با خودکار مشکی انجام می شد‪،‬‬ ‫تا گرفتن کارت شرکت در جلسه که یک نصف روز باید در صف می‬ ‫ایستادیم و باقی داستان ‪ ...‬اما امروز این امورات در کمتر از چند دقیقه‬ ‫انجام می شوند! اش انقدر شور شده است که اگر تا دو سه سال قبل‬ ‫برای قبولی در دانشگاه دستکم شرکت در ازمون و نوشتن اسم روی‬ ‫برگه الزامی بود‪ ،‬االن حتی نیازی به ثبت نام در کنکور و شرکت در‬ ‫جلسه هم نیست و هر وقت هِرتان کشید و هوس کردید ادامه تحصیل‬ ‫بدهید‪ ،‬می توانید بدون شرکت در مرحله مقدماتی و گروهی از گروه‬ ‫صعود کرده و وارد مرحله حذفی شوید و با پر کردن فرم تعیین رشته‪،‬‬ ‫شانس خود را برای قبولی در یکی از دانشگاه های معتبر کشور امتحان‬ ‫کنید! اما این به معنای ضرورت حذف کنکور نیست و کنکور باید سر‬ ‫جایش باشد‪ .‬یعنی اگر درهای تمام دانشگاه ها باز باشند و هر دانشگاه‬ ‫چند صد صندلی خالی هم داشته باشد‪ ،‬کنکور نباید حذف شود!‬ ‫البته ما به شخصه از ازمون و ارزشیابی دل خوشی نداریم و معتقدیم‬ ‫برگزاری امتحان نوعی توهین به شعور دانش اموز و دانشجو محسوب‬ ‫می شود‪ .‬در واقع اﻣﺘﺤﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮏ ﺩﺍریم ﺗﻮ چیزﯼ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﺱ فهمیدﻩ ﺑﺎﺷﯽ! اما از انجا که دوستان در سازمان عریض و طویل‬ ‫سنجش و مافیای کنکور با حذف کنکور دچار لطمات عدیده و گسترده‬ ‫اقتصادی می شوند و ممکن است بالیی سر خودشان یا مردم بیاورند‪،‬‬ ‫پیشنهاد می شود اگر روزی زبانم الل کنکور حذف شد‪ ،‬در ازای حذف‬ ‫کنکور دانشگاه ها‪ ،‬چند کنکور جدید ابداع کنیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال کنکور ازدواج‬ ‫‪،‬کنکور طالق‪ ،‬کنکور گواهینامه رانندگی‪ ،‬کنکوراستخدام و ‪ ....‬با این‬ ‫رویکرد عالوه بر شکسته شدن شاخ غول کنکور و عادی شدن این ازمون‬ ‫برای خلق اله‪ ،‬زمینه اشتغال برای عده ای از مدیران بازنشسته و کسب‬ ‫درامدهای چند هزار میلیاردی نوین برای عده ای دیگر فراهم می شود!‬ ‫این طور نیست؟!‬ ‫داشتن کارت واکسیناسیون‬ ‫برای زائران اربعین حسینی کافی است‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس اجتماعی‪ -‬مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت‪:‬‬ ‫امسال داشتن کارت واکسیناسیون برای زائران اربعین حسینی کافی است و نیازی به‬ ‫ارائه تست نمی باشد‪.‬امید کوثری با بیان اینکه امسال محدودیتی تا کنون از سوی عراق‬ ‫ابالغ نشده است اظهارداشت‪ :‬وزارت بهداشت به منظور حفظ سالمت زائران کشورمان‬ ‫مقرر کرده که عالقه مندان به تشرف به عراق در ایام اربعین ُدز یاداور واکسن کرونا را‬ ‫تزریق کنند؛ به طوری که افرادی که هر چند ُدز واکسن کرونا زده باشند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که ‪ ۶‬ماه از اخرین تزریق واکسن کرونای انها گذشته باشد‪ ،‬باید یک ُدز واکسن به‬ ‫عنوان ُدز یاداور تزریق کنند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬البته بر این اساس که هنوز نمی توان به‬ ‫طور قطعی در خصوص کرونا اظهار نظر کرد و با توجه به نامعلوم بودن وضعیت اربعین‬ ‫امسال و بر مبنای توافق اولیه‪ ،‬زائران ایرانی بدون محدودیت در مراسم راهپیمایی اربعین‬ ‫حضورخواهند یافت‪.‬کوثری در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه سماح اشاره و‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬با اتصال به سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت‪ ،‬وضعیت افرادی که‬ ‫واکسیناسیون خود را تکمیل کرده احراز و بر همین اساس از اعزام افرادی که دز یاداور‬ ‫را تزریق نکرده باشند جلوگیری می شود‪.‬مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه‬ ‫تالش ما سفر ارزان و اسان برای زائران اربعین است‪ ،‬گفت‪ :‬امسال قرار بود برای خروج‬ ‫زائران از کشور‪ ،‬جوابیه منفی ازمایش ‪ PCR‬نیز الزامی شود‪ ،‬اما برای سهولت و ارزان‬ ‫شدن سفر زائران‪ ،‬انجام ازمایش ‪ PCR‬قبل از سفر برای زائران اربعین حذف شد و به‬ ‫این ترتیب داشتن کارت واکسیناسیون کافی است‪.‬‬ ‫جمع اوری نذورات مردمی همزمان‬ ‫با عید سعید قربان تا عید غدیر‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس اجتماعی‪-‬معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد از‬ ‫جمع اوری نذورات مردمی همزمان با عید سعید قربان تا عید غدیر خبر داد‪.‬حبیب اله‬ ‫اسوده با اشاره به برنامه ریزی این نهاد برای جمع اوری نذورات مردمی در عید قربان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در همین ارتباط استان ها بر اساس شرایط امادگی خود را برای جمع اوری‬ ‫نذورات اعالم کرده اند به طوری که خیرین و نیکوکاران می توانند نذورات خود را به‬ ‫ادارات کمیته امداد یا مراکز نیکوکاری اهدا کنند‪.‬وی با اشاره به اینکه نذورات عید قربان‬ ‫از جمله گوشت پس از جمع اوری و در کمترین زمان ممکن در اختیار مددجویان و‬ ‫نیازمندان قرار خواهد گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬بازه زمانی تعیین شده برای توزیع گوشت نذری ‪۲۴‬‬ ‫تا ‪ ۴۸‬ساعت خواهد بود همچنین خانواده ها از طریق حوزه حمایت امداد و مددکاران‬ ‫شناسایی شده اند‪.‬معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه طی یک‬ ‫الی دو روز اینده شماره حساب کمیته امداد برای جمع اوری نذورات مردمی اعالم‬ ‫اعالم خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬کمیته امداد برنامه ویژه ای را از عید قربان تا عید غدیر خواهد‬ ‫داشت و در این ایام تالش خواهیم کرد کمک های مردمی را جمع اوری و در اختیار‬ ‫خانواده های شناسایی شده قرار بدهیم‪.‬‬ ‫دستگیری میوه فروشان مسلح در پایتخت‬ ‫رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری ‪ ۲‬نفر کالهبردار مسلح که با روش‬ ‫اسکیمر چندین میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری کرده بودند‪ ،‬خبر داد‪.‬سرهنگ‬ ‫داود معظمی گودرزی‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت تعداد زیادی از شهروندان‬ ‫به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب‬ ‫انان برداشت شده است‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده‬ ‫موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در‬ ‫این زمینه اغاز کردند‪.‬گودرزی افزود‪ :‬در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت‬ ‫مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در تهران‬ ‫حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کالهبرداری قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫­تخریب هزار و ‪ ۱۹۶‬واحد مسکونی در بنادر خمیر و کنگ‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬هزار و ‪ ۱۹۶‬واحد مسکونی‬ ‫در زلزله بنادر خمیر و کنگ تخریب‬ ‫شد‬ ‫اقای نوری زاده با اعالم اینکه‬ ‫اواربرداری از روستا های تخریب شده‬ ‫بنادر خمیر و کنگ در حال انجام است‬ ‫اظهار داشت‪ :‬زمین لرزه موجب تخریب‬ ‫هزار و ‪ ۱۹۶‬واحد مسکونی روستایی‬ ‫شده و بیش از ‪ ۳۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۵‬اکیپ ارزیاب از‬ ‫طرف بنیاد مسکن برای ارزیابی میزان‬ ‫خسارت ها در مناطق زلزله زده مستقر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اسکان و اواربرداری در حال انجام است‬ ‫نوری زاده توضیح داد‪ :‬نتایج ارزیابی ها‬ ‫هم اکنون نهایی و به ستاد مدیریت‬ ‫بحران کشور؛ سازمان برنامه و بودجه و‬ ‫هیئت دولت ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ستاد های بازسازی با‬ ‫دستور وزیر کشور فعال شده است در‬ ‫خصوص میزان خسارت ها به واحد های‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫سواالت کنکور از قبل لو نرفته بود‬ ‫مسکونی و زیرساخت های روستایی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬طبق براورد ها ‪ ۳‬هزار و ‪۵۸۸‬‬ ‫میلیارد تومان به واحد های مسکونی‬ ‫و ‪ ۲۰‬میلیاردتومان به زیرساخت ها‬ ‫خسارت وارد شده است‪.‬‬ ‫­تخریب هزار و ‪ ۱۹۶‬واحد مسکونی در‬ ‫بنادر خمیر و کنگ‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان‬ ‫در خصوص اسکان مردم مناطق‬ ‫زلزله زده نیز گفت‪ :‬مسئولیت اسکان‬ ‫برعهده هالل احمر و ستاد حوادث‬ ‫استان است و هم اکنون هالل احمر‬ ‫چادر هایی را برای اسکان موقت مردم‬ ‫در نظر گرفته است‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫دمای باالی ‪ ۵۰‬درجه باید برای تهیه‬ ‫کانکس و وسایل خنک کننده تدابیری‬ ‫اندیشیده شود‪.‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫هرمزگان با اشاره به اینکه پروسه‬ ‫ساخت و بازسازی واحد های مسکونی‬ ‫زمانبر است اعالم کرد‪ :‬درخواست داریم‬ ‫تا مصوبه دولت در خصوص تخصیص‬ ‫اعتبارات برای بازسازی واحد های زلزله‬ ‫زده به زودی تصویب و ابالغ شود تا کار‬ ‫ساخت واحد ها با سرعت انجام شود‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪ -‬اجتماعی‪ -‬رییس سازمان سنجش اموزش کشور در‬ ‫خصوص ادعای تقلب در کنکور ‪ 1401‬و بیان اینکه احتمال تقلب در هر‬ ‫ازمونی ممکن است رخ بدهد گفت‪ :‬سواالن کنکور از قبل لو نرفته بود و‬ ‫پیش از ازمون این سواالت به دست هیچ یک از داوطلبان نرسیده بود‪.‬‬ ‫عبدالرسولپورعباسدربارهحواشیکنکورامسالاظهارکرد‪:‬طراحیسواالت‬ ‫کنکور فرایند سنگینی است و افراد در قرنطینه طوالنی و سخت حضور دارند‪،‬‬ ‫افراد حاضر در قرنطینه سواالت را تهیه می کنند و سپس ممیزی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال سه پاسخنامه و دفترچه داشتیم و ‪ 4.5‬میلیون دفترچه‬ ‫تولید شد‪ ،‬این دفترچه ها با استفاده از نظام هوشمند باید به ‪ 2900‬مرکز‬ ‫برسد و در مجموع ‪ 124‬هزار نفر در روند برگزاری ازمون حضور دارند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور گفت‪ :‬بسته بندی اولیه سواالت برای‬ ‫شهرها ارسال می شود و بسته بندی ثانویه تحت نظارت نیروهای حفاظتی‬ ‫صبح ازمون باز می شود‪ ،‬بسته بندی سوم نیز در حوزه ها باز می شود که‬ ‫پیش روی داوطلب باز‬ ‫محتوای ان مشخص نیست و الیه نهایی بسته‪ِ ،‬‬ ‫می شود بنابراین تا لحظه ای که داوطلب بسته را باز می کند هیچ فردی‬ ‫نمی تواند دفترچه را ببیند‪.‬پورعباس درباره ادعای تقلب در کنکور ‪1401‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تقلب در هر ازمونی ممکن است رخ دهد‪ ،‬اما تقلب به معنای‬ ‫افشای سواالت یعنی اینکه داوطلبان قبل از ازمون به سواالت دسترسی‬ ‫داشته باشند که این امکان ندارد‪ ،‬می توان قسم خورد که تا به حال اتفاق‬ ‫نیفتاده است و تا جلسه ازمون هیچ فردی سواالت را ندیده است‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬تقلب بعد از رسیدن سواالت به داوطلب رخ داده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور ادامه داد‪ :‬در زمان حاضر تقلب‬ ‫بدین صورت است که داوطلب عکس سواالت را بیرون می فرستد‬ ‫و تقلب انجا اتفاق می افتد که سواالت حل شوند و به وسیله کیت های‬ ‫الکترونیک پاسخ ها به داوطلب برسند که البته در ازمون های چهارشنبه‬ ‫و پنجشنبه اتفاق چندانی رخ نداد و فقط یک عکس مخابره شد‪.‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬دلیل حساسیت ازمون گروه تجربی این بود که رشته پزشکی‬ ‫یکی از مشاغل مورد اقبال داوطلبان است و برخی حاضرند میلیاردی‬ ‫خرج کنند حتی از مسیر ناصواب تا به رشته های پزشکی برسند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ازمون جمعه حساسیت ویژه ای داشت و انتظار داشتیم‬ ‫که عکس از جلسه ازمون بیرون بیاید‪ .‬ابزار عکس گرفتن و ارسال ان‬ ‫خیلی پیچیده است و هنوز ابزاری نداریم که بتوانیم ان را کشف کنیم‪.‬‬ ‫پورعباس گفت‪ 12 :‬شبکه بزرگ تخلف کنکور را شناسایی کردیم و‬ ‫تیم های حفاظت و امنیت توانستند انها را بگیرند‪ .‬یک مورد از این شبکه ها‬ ‫توانست بعد از ازمون عکس را بفرستد بیرون و سواالت را پخش کرد‪ .‬البته‬ ‫ما انتظار داشتیم و تدبیری اندیشیدیم که پاسخنامه در زمان کمتری‬ ‫در دست داوطلب باشد که این شبکه ها نتوانند پاسخ ها را ارسال کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نخستین عکس از کنکور تجربی بعد از ساعت ‪9.30‬‬ ‫روز ازمون بیرون امد‪ ،‬عوامل بیرونی این متقلبین ساعت ‪ 9.45‬دقیقه‬ ‫می خواستند سیگنال پاسخ را به داوطلبان ارسال کنند ولی از ان زمان‬ ‫هر تالشی کردند که پاسخ ها را ارسال کنند سیگنال یابی که ما استفاده‬ ‫کردیم توانست انها را پیدا کند‪ ،‬این افراد ‪ 1‬تا ‪ 10‬سال از کنکور محروم‬ ‫می شوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫دوشنبه* ‪ 13‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1347‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫توافق دولت و مجلس بر ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫ایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬طرح تشکیل وزارت بازرگانی که پیش از‬ ‫این در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود‪ ،‬مجددا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در خصوص ساز و کار تشکیل وزارت بازرگانی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح مجلس که در دوره قبل تصویب شده بود‪ ،‬مجددا مورد‬ ‫بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی الیحه ای به‬ ‫مجلس نخواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬بر سر این موضوع بین مجلس و دولت توافق شفاهی حاصل شده است و‬ ‫دولت در نامه ای به شماره ثبت ‪ ۳۳‬موافقت خود را با طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی اعالم‬ ‫کرد‪ .‬نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت‪ :‬دولت در نامه خود بار مالی طرح تشکیل‬ ‫وزارت بازرگانی را پذیرفت و بر این اساس ایراد اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی به این طرح رفع شد‪ .‬اسماعیلی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر طرح تشکیل وزارت بازرگانی دو ایراد و مغایرت با اصول ‪ ۸۵‬و ‪۱۳۳‬‬ ‫امنیت پایدار در منطقه حاکم است‬ ‫کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد‬ ‫دادستان عمومی و انقالب تهران‬ ‫از صدور کیفرخواست در خصوص‬ ‫پرونده فائزه هاشمی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به‬ ‫نقل از میزان‪ ،‬علی صالحی در رابطه‬ ‫با اخرین وضع پرونده فائزه هاشمی‬ ‫گفت‪ :‬در رابطه با این پرونده‪ ،‬قرار‬ ‫مجرمیت صادر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از طی روال قانونی‪ ،‬کیفرخواست پرونده این فرد به‬ ‫اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و توهین به‬ ‫مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است‪.‬‬ ‫بیستم اردیبهشت بود که سخنگوی قوه قضائیه از ورود دستگاه‬ ‫قضا به اظهارات فائزه هاشمی خبر داد و گفت‪ :‬این شخص توسط‬ ‫دادستان تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای‬ ‫عمومی و انقالب تهران تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دادستان به عنوان مدعی العموم پرونده را پیگیری کرده و‬ ‫پرونده در جریان است‪.‬‬ ‫وزیر دفاع ‪ :‬‬ ‫تولید جت یاسین هم افزایی همه‬ ‫ارکان وزارت دفاع را می طلبد‬ ‫وزیر دفاع از مراحل تولید جت‬ ‫اموزش پیشرفته «یاسین» در‬ ‫سازمان صنایع هوایی بازدید کرد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع‪،‬‬ ‫امیر سرتیپ دکتر محمدرضا اشتیانی‬ ‫در راستای بازدید از زیرمجموعه های‬ ‫وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسلح و پیگیری های مجدانه برای به ثمر رسیدن پروژه های‬ ‫تحقیقاتی و تولیدی با حضور در سازمان صنایع هوایی نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬از مراحل طراحی‪ ،‬تولید و ساخت جت اموزش پیشرفته«‬ ‫یاسین» بازدید کرد‪.‬‬ ‫امیر اشتیانی در جریان این بازدید گفت‪ :‬تولید جت اموزشی‬ ‫یاسین‪ ،‬با توجه به ماموریتش در حوزه اموزش خلبانان‪ ،‬هم افزایی و‬ ‫همکاری همه ارکان وزارت دفاع را می طلبد‪.‬‬ ‫میراشرفی رییس دفتر نظارت و بازرسی‬ ‫انتخابات استان تهران شد‬ ‫حجت االسالم میراشرفی به عنوان‬ ‫رییس جدید دفتر نظارت و بازرسی‬ ‫انتخابات استان تهران شد‪.‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه روسای جدید و‬ ‫قدیم دفتر نظارت و بازرسی انتخابات‬ ‫استان تهران امروز با حضور محمد‬ ‫حسن صادقی مقدم معاون اجرایی‬ ‫و امور انتخابات شورای نگهبان‪ ،‬محسن منصوری استاندار تهران و‬ ‫فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد‪.‬صادقی مقدم‬ ‫معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان طی سخنان کوتاهی‬ ‫ضمن تبریک به رییس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات‬ ‫استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬انقالب اسالمی در شرایطی به پیروزی رسید‬ ‫که کشورها خود را بیرون از قطب های شرقی و غربی نمی دیدند‬ ‫و شعار نه غربی نه شرقی در ان زمان یک هدف جدیدی به نظر می‬ ‫رسید‪.‬وی افزود‪ :‬در ان شرایط‪ ،‬یک قطب جدید با عنوان حکومت‬ ‫اسالمی شکل گرفت که رهبری این ساختار جدید در جهان برعهده‬ ‫حضرت امام(ره) بود و این حکومت مبتنی بر والیت فقیه استوار‬ ‫شد که وظایف ولی فقیه هم در قانون اساسی ذکر شده است‪.‬عضو‬ ‫حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد‪ :‬تکثیر نسخه ناب اسالمی باعث‬ ‫شد که نسخه های اسالم امریکایی دیگر رنگی نداشته باشند و در‬ ‫واقع دشمنی جهان غرب با ایران اسالمی نیز به این دلیل است که‬ ‫حکومت ما‪ ،‬یک حکومت مبتنی بر اسالم ناب است‪ .‬صادقی مقدم با‬ ‫اشاره به وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی ادامه داد‪ :‬در قانون‬ ‫اساسی ‪ ۹‬اصل مستقیما به شورای نگهبان و وظایف ان مرتبط است‬ ‫که اعضای شورای نگهبان در ادوار مختلف تالش کرده اند که این‬ ‫وظایف را با نهایت دقت به انجام برسانند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫وزیر خارجه‪:‬‬ ‫سرلشکر باقری‪:‬‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫جمهوری اسالمی ایران گفت‪ :‬در‬ ‫مرزهای کردستان مشکلی نداریم‪،‬‬ ‫بعضا شرارت های بسیار پراکنده ای‬ ‫وجود دارد که نیروهای مسلح هم‬ ‫از زمین و هم از هوا مشغول فعالیت‬ ‫هستند و امنیت پایداری در منطقه‬ ‫حاکم است‪.‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان‪،‬‬ ‫سرلشکر محمد باقری در سفر خود به کردستان افزود‪ :‬امنیت‬ ‫پایداری در منطقه حاکم است و این در نتیجه تالش نیرو های‬ ‫مسلح‪ ،‬مرزبانی‪ ،‬نیروی انتظامی و سپاه پاسداران است‪.‬‬ ‫سرلشکر محمد باقری با بیان اینکه وضعیت امنیت هم در کردستان‬ ‫و هم مرز های ان فوق العاده مطلوب است‪ ،‬افزود‪ :‬گاهی شرارت های‬ ‫بسیار پراکنده ای وجود دارد که نیرو های مسلح مرزبانی انتظامی‪،‬‬ ‫سپاه پاسداران و ارتش همه از زمین و هوا مشغول فعالیت هستند‬ ‫و امنیت پایداری در منطقه حاکم است‪.‬رئیس ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح ایران در ادامه از نمایشگاه توانمندی های فرماندهی نیروی‬ ‫انتظامی استان کردستان بازدید کرد‪.‬از دیگر برنامه های سفر ‪ ۲‬روزه‬ ‫سرلشکر باقری به کردستان دیدار و سرکشی از نیرو های مسلح‪،‬‬ ‫بررسی میدانی امنیت مرز ها و فعالیت های نیرو های مسلح است‪.‬‬ ‫قانون اساسی دارد که در مورد شرح وظایف و تعیین ساختار وزارتخانه است که ما طی نامه ای از‬ ‫وزارتخانه های جهاد و صمت خواستیم تا شرح وظایف و تعیین ساختار وزارتخانه جدید را به اعالم کنند‬ ‫تا به طرح مجلس پیوست شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با رفع ایرادات شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫برای رسیدگی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و با توجه به اینکه طرح اعاده شده از‬ ‫سوی شورای نگهبان است خارج از نوبت مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هنوز مذاکره مستقیمی با مصر نداشته ایم‬ ‫وزیر خارجه کشورمان اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫هنوز مذاکره ای را برای پیشرفت روابط‬ ‫و توسعه روابط به صورت مستقیم با‬ ‫طرف مصری نداشته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین امیرعبدالهیان‬ ‫در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی‬ ‫در مورد صحبت های اخیر فواد حسین‬ ‫وزیر امور خارجه عراق مبنی بر اینکه‬ ‫گفت وگوهای اطالعاتی بین ایران و مصر و‬ ‫ایران و اردن در بغداد برگزار شده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما هنوز مذاکره ای برای پیشرفت‬ ‫روابط و توسعه روابط به صورت مستقیم‬ ‫با طرف مصری نداشته ایم ولی برخی از‬ ‫تالش ها در جریان است که در جریان‬ ‫همکاری ها بین کشورهای اسالمی‪ ،‬تهران‬ ‫و قاهره هم روابطشان به حالت طبیعی و‬ ‫عادی برگردد‪.‬‬ ‫این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر دفتر حافظ منافع‬ ‫ایران در قاهره فعالیت می کند و مصر نیز‬ ‫در تهران دفتر حافظ منافع دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مصر کشور مهمی در جهان اسالم‬ ‫است و ما روابط طبیعی و رو به توسعه‬ ‫تهران و قاهره را به نفع دو کشور و منطقه‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وزیر خارجه کشورمان‬ ‫همچنین در مورد دیدار اخیرش از سوریه‬ ‫و رایزنی وی با بشار اسد رئیس جمهور این‬ ‫کشور عربی و فیصل مقداد وزیر خارجه‬ ‫سوریه‪ ،‬گفت‪ :‬در این سفر توافقاتی که‬ ‫در جریان سفر اخیر اقای بشار اسد به‬ ‫تهران صورت گرفته بود را پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫پیشرفت های خوبی در انجام این توافقات‬ ‫صورت گرفته و قرار شد که پیگیری ها را‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قرار است که کمیسیون‬ ‫مشترک اقتصادی دو کشور در کوتاهترین‬ ‫زمان ممکن برگزار شود‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از دو‬ ‫ساعت با اقای بشار اسد رایزنی کردیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به بحران پیش امده‬ ‫بین سوریه و ترکیه و احتمال انجام عملیات‬ ‫ویژه نظامی از سوی انکارا در بخش هایی‬ ‫از مناطق سوریه‪ ،‬افزود‪ :‬ما در تهران تالش‬ ‫می کنیم که این بحران و مشکل از طریق‬ ‫سیاسی حل شود‪ .‬توسل به جنگ را مردود‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫امیر عبدالهیان با اشاره به اینکه در‬ ‫جریان رایزنی با مقامات سوری قرار‬ ‫شد همکاری های تجاری‪ ،‬بازرگانی و‬ ‫گردشگری دو کشور گسترش بیشترین‬ ‫پیدا کند و توافقات در این زمینه به صورت‬ ‫جدی پیگیری شود در پاسخ به سوالی در‬ ‫مورد دیدارش با علی مملوک مشاور امنیت‬ ‫ملی سوریه نیز گفت‪ :‬در این دیدار اقای‬ ‫مملوک مشاور امنیت ملی سوریه برخی از‬ ‫مسائل امنیتی را مطرح کردند‪ ،‬از جمله‬ ‫در مورد حمالت نظامی گستاخانه رژیم‬ ‫صهیونیستی به سوریه‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صهیونیست ها در سوریه پای‬ ‫خود را از گلیم شان در مواردی بیشتر دراز‬ ‫کردند و طبعا این وضعیت را سوریه و‬ ‫منطقه تحمل نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫دو میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در طرح شناسایی اتباع خارجی مشارکت کردند‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه دو میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار نفر در طرح شناسایی اتباع‬ ‫خارجی مشارکت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬ان دسته‬ ‫از اتباعی که برای ثبت نام در این طرح‬ ‫اقدام نکردند‪ ،‬حضورشان در کشور‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا‪ ،‬احمد‬ ‫وحیدی روز یکشنبه در نشستی در محل‬ ‫وزارت کشور درباره نرخ مشارکت اتباع‬ ‫معاون اول رئیس جمهور گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصالحات‬ ‫اقتصادی کشور بود و البته دولت در صدد‬ ‫است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال زایی‬ ‫مشکالت زندگی طبقات اسیب پذیر‬ ‫جامعه را در اسرع وقت حل کند‪.‬‬ ‫دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس گفت‪:‬‬ ‫اگر در مذاکرات‪ ،‬امریکایی ها مسیر گذشته را‬ ‫پیش ببرند‪ ،‬انچه که در دوحه رخ داده‪،‬به نتیجه‬ ‫نمی رسد‪ ،‬اما ایستادگی بر سر مواضع‪،‬باعث کوتاه‬ ‫امدن انها می شود‪.‬‬ ‫محسن کوهکن دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫ضمن بیان نکاتی حول محور مذاکرات ایران در‬ ‫دوحه گفت‪ :‬نکته اول در این خصوص این است‬ ‫که هیچ شبهه ای در بدعهدی و موذیانه برخورد‬ ‫کردن طرف های غربی‪ ،‬به خصوص امریکایی ها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اگر کسی فکر کند که انها در روش‬ ‫و منش خود تغییر ایجاد کرده اند‪ ،‬سخت در‬ ‫اشتباه بوده و مشخص است که با صفات انها‬ ‫و عالم سیاست در دنیای امروزی اشنا نیستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته دوم در این رابطه اطالعاتی‬ ‫است که ما داریم‪ .‬این دولت بر ایستادگی روی‬ ‫مواضع اصولی تاکید دارد که به نظر بنده‪ ،‬این‬ ‫روش جوابگو خواهد بود؛ جمهوری اسالمی ایران‬ ‫یک تجربه بیش از ‪ ۴۰‬ساله در داخل کشور و‬ ‫یک تجربه هم در منطقه دارد‪ .‬هرجا که ایران‬ ‫محکم ایستاد‪ ،‬محترمانه و سنگین حرفش را زد‪،‬‬ ‫توانست طرف های مقابل را به ناچار به سمت‬ ‫کوتاه امدن و دست برداشتن از مواضع خصمانه‬ ‫بکشاند‪.‬‬ ‫عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با ذکر‬ ‫نمونه ای خاطرنشان کرد‪ :‬روزهای اول که‬ ‫دولت وهابی عربستان به یمن حمله کرد‪ ،‬اگر‬ ‫مصاحبه های انها را ببینید‪ ،‬همزمان با حمله‪،‬‬ ‫خودشان را فاتح ان حمله و جنگ معرفی‬ ‫کردند‪ .‬اما مردم مظلوم یمن با درس گرفتن‬ ‫از انقالب اسالمی و ایستادگی بر مواضع‪،‬‬ ‫باعث شدند که عربستان به اهدافش نرسد‪،‬‬ ‫خسارت های سنگینی را متحمل شود‪ ،‬امروز هم‬ ‫هیچ گریزی ندارد که در مقابل حوثی ها کوتاه‬ ‫بیاید‪ ،‬راهی برایش نمانده است‪.‬‬ ‫«ایستادگی» در مذاکرات جواب می دهد‬ ‫کوهکن ضمن اشاره به اینکه این موضوع یک‬ ‫خارجی در طرح شناسایی اتباع گفت‪ :‬طرح‬ ‫شناسایی اتباع خارجی اغاز شده و تاکنون ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ٣٠٠‬هزار نفر برای ثبت نام مراجعه‬ ‫کردند و کارت های الزم را دریافت کردند‬ ‫اما هنوز برخی از اتباع مراجعه نکردند‪ .‬وزیر‬ ‫کشور افزود‪ :‬ان دسته از اتباعی که برای ثبت‬ ‫نام در این طرح اقدام نکردند‪ ،‬حضورشان‬ ‫در کشور غیرقانونی است و برابر قوانین اقامت‬ ‫غیرقانونی با این افراد رفتار می شود‪.‬‬ ‫اتباعی که در طرح شناسایی ثبت نام نکردند‪،‬‬ ‫حضورشان در کشور غیرقانونی استوی با بیان‬ ‫اینکه هرچند ملت ایران با اتباع کشورهای‬ ‫همسایه ارتباط خوبی دارند اما باید حضور‬ ‫اتباع در ایران ساماندهی شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫اتباعی که در این طرح مشارکت کردند و از‬ ‫منظر ما حضورشان شناسایی شده است از‬ ‫خدمات بانکی‪ ،‬بیمه ای و ارتباطاتی در ساختار‬ ‫مشخص بهره مند خواهند شد و می توانند‬ ‫دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس‪:‬‬ ‫«ایستادگی» در مذاکرات جواب می دهد‬ ‫تجربه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرف مقابل دولت‬ ‫وهابی عربستان‪ ،‬کسانی هستند که یک نمایی از‬ ‫منش و مسیر ما را دنبال می کنند‪ .‬اگر به مسائل‬ ‫داخل کشور برگردیم‪ ،‬تعداد بسیار زیادی موارد‬ ‫قابل مطرح کردن و استناد وجود دارد برای‬ ‫زمان هایی که روی حرف مان ایستادیم‪ ،‬اعتماد‬ ‫نکردیم و بازی هم نخوردیم‪ .‬در این صورت‬ ‫توانستیم کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اکنون نمی توانم بگویم که‬ ‫صددرصد به مذاکرات امیدوارم؛ اما من به این‬ ‫مسیر‪ ،‬روش و منشی که سیاست خارجی در‬ ‫دولت جدید درحال اعمال کردن است‪ ،‬اعتقاد‬ ‫دارم‪ .‬یعنی بنده به سیاست ایستادگی معتقدم‪.‬‬ ‫ایستادگی یعنی مقاومت دربرابر مواضع اصولی‪.‬‬ ‫یقین داشته باشید که این روش‪ ،‬جواب خواهد‬ ‫داد؛ ضمن انکه امریکایی ها هم قابل اعتماد‬ ‫نیستند‪.‬این فعال سیاسی اضافه کرد‪ :‬از مجموعه‬ ‫مذاکراتی که در دولت جدید انجام شد‪ ،‬از‬ ‫رسانه ها نشنیدیم که بگویند هیئت ایرانی از‬ ‫مواضع خود کوتاه امدند‪ .‬البته گاهی اوقات‬ ‫افرادی بودند که با عینک سیاه سیاسی و باندی‬ ‫نگاه می کردند‪ ،‬اصل را رها کرده و به فرعیات‬ ‫می پرداختند‪.‬بهجزئیاتصورتمذاکره کنندگان‬ ‫اهمیت می دادند‪ .‬همه می دانند اینها کم ارزش‬ ‫است‪.‬کوهکن با بیان اینکه اگر از مذاکرات دوحه‬ ‫به نتیجه برسیم‪ ،‬مفهومش جواب گرفتن از‬ ‫سیاست ایستادگی در این مقطع است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر در مذاکرات‪ ،‬امریکایی ها سر عقل نیایند و‬ ‫مسیر گذشته را پیش ببرند‪ ،‬انچه که در دوحه‬ ‫رخ داده‪ ،‬به نتیجه نمی رسد‪ ،‬اما شک نکنید‬ ‫که ایستادگی بر سر مواضع‪ ،‬باعث کوتاه امدن‬ ‫انها می شود‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز اتفاقاتی‬ ‫در دنیا افتاده مانند وضعیت اقتصادی‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫افزایش قیمت های جهانی‪ ،‬اثاری که تحریم ها‬ ‫گذاشته اند‪ ،‬اروپایی ها را وادار کرده تا معامالتی‬ ‫را منظور کنند و فقط به قدرت نظامی خود در‬ ‫مذاکرات نگاه نکنند‪ .‬بنده امیدوارم که خروجی‬ ‫مذاکرات دوحه‪ ،‬یک گام رو به جلو باشد‪ .‬حتی‬ ‫اگر خروجی این مذاکرات به جایی هم نرسد‪ ،‬در‬ ‫جلسات بعدی نتیجه خواهد داد‪.‬‬ ‫امریکایی ها باید واقعیتی به نام جمهوری‬ ‫اسالمی را بپذیرند‬ ‫دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها چه بخواهند‪ ،‬چه نخواهند باید یک‬ ‫واقعیتی را به نام جمهوری اسالمی‪ ،‬با همه‬ ‫ویژگی های ان در این نقطه از دنیا به رسمیت‬ ‫بشناسند‪ ،‬حقوق مردم را محترم بشمارند و‬ ‫قطعاً هیچ گریزی به غیر از این ندارند‪ .‬چون اگر‬ ‫جمهوری اسالمی را به ‪ ۸‬یا ‪ ۹‬مقطع پنج ساله‬ ‫تقسیم کنیم و معادالت و مولفه های قدرت را‬ ‫برای برخورد با انها بررسی کند‪ ،‬نموداری که در‬ ‫این مورد تعریف می شود‪ ،‬نزولی نیست‪ ،‬نمودار‬ ‫صعودی است‪.‬‬ ‫کوهکن بیان کرد‪ :‬این نمودار صعودی قدرت‪،‬‬ ‫فعالیت های خود را در چارچوب قانونی‬ ‫دنبال کنند‪.‬وزیر کشور به کمبود فضای‬ ‫اموزشی برای اتباع مقیم در کشور اشاره کرد‬ ‫ و گفت‪ :‬باید تدبیر کرد که چطور به رفع این‬ ‫مشکل کمک کنیم‪ .‬دوستان ما در وزارت کار‬ ‫می توانند ساز و کاری به عنوان ویزای اشتغال‬ ‫یا ویزای کار برای این افراد مشخص کنند‬ ‫و بعد مرحله به مرحله ساماندهی این افراد‬ ‫دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫می تواند به امتیازدهی طرف مقابل کمک کند‬ ‫تا ان سیاست «برد بردی» که دیگران مطرح‬ ‫می کردند‪ ،‬تحقق پیدا کند‪ .‬اما اینکه فکر کنیم‬ ‫همه امیدمان به دوحه و مذاکرات است و‬ ‫بخواهیم مسیر گذشته را پیش بگیریم‪ ،‬اشتباه‬ ‫است‪.‬وی با تشریح اینکه دولت های گذشته‪،‬‬ ‫روسای جمهور اسبق را به چالش می کشیدند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬رئیسی این روش غیراخالقی‬ ‫را دنبال نکرد‪ .‬اگر هم در مواردی مطرح کرد‪،‬‬ ‫بسیار با لطافت خاصی همراه بوده و برای کسی‬ ‫شائبه ای ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد سخنان رئیس جمهور سابق‪،‬‬ ‫ربط دادن مشکالت اقتصادی به مذاکرات‬ ‫بود‬ ‫عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود‪:‬‬ ‫یک زمانی‪ ،‬فرد رئیس جمهور سابق‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام بود‪ ،‬عمده مشکالت اقتصادی را‬ ‫به بحث های مدیریتی گره می زد‪ .‬وقتی که وی‬ ‫به ریاست جمهوری رسید‪ ،‬باالی ‪ ۹۵‬درصد از‬ ‫انچه که از زبانش نسبت به مشکالت اقتصادی‬ ‫شنیدیم‪ ،‬ربط دادن انها به برجام و مذاکرات بود‪.‬‬ ‫مشاورانش نیز همه چیز را مانند ازدواج جوانان‬ ‫و اب خوردن را هم به برجام ارتباط می دادند‪.‬‬ ‫درواقع بازی با این کلمات سیاسی‪ ،‬تاثیر‬ ‫منفی در بازار و روان جامعه می گذارد‪.‬کوهکن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در گذشته به نوعی نظارت‪ ،‬جلسه‬ ‫مستمر گذاشتن‪ ،‬شنیدن حرف تولیدکننده‪،‬‬ ‫رفع مشکالت مردم‪ ،‬هدایت یارانه ها به سمت‬ ‫اثربخشی‪ ،‬وجود نداشت اما اکنون تمام این‬ ‫اقدامات درحال انجام است‪ .‬بخش عمده ای از‬ ‫مشکالت به تصمیمات گذشته‪ ،‬فرهنگ عمومی‬ ‫و ساختار اقتصادی برمی گردد‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان اینکه اگر هر اتفاقی رخ دهد‪،‬‬ ‫به عملکرد خودمان مربوط است گفت‪ :‬این‬ ‫دولت با روش خود می تواند میدان افزایش‬ ‫جنگ روانی در حوزه اقتصاد را تنگ تر کرده‬ ‫و میدان بحث های ازاد و کارشناسی اقتصادی‬ ‫را باز می کنیم‪ .‬بنده معتقدم که می شود هم‬ ‫فرهنگ اقتصادی و هم ساختار اقتصادی را‬ ‫اصالح کرد و زمینه افزایش بنیه نظارتی در‬ ‫بحث تخلفات را در پی گرفت‪ .‬مجموعه اینها‬ ‫دو نتیجه دارد‪ :‬ایجاد ارامش و برطرف کردن‬ ‫مشکالت و دغدغه ها‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان ابالغ شد‬ ‫سخنگوی دولت از ابالغ ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون رتبه بندی معلمان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا‪ ،‬علی بهادری‬ ‫جهرمی سخنگوی دولت در توییتر از ابالغ‬ ‫ایین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان خبر داد‪.‬‬ ‫قانون رتبه بندی که مطالبه چندین ساله معلمان‬ ‫است‪ ،‬ویژه معلمان رسمی و پیمانی است و ان‬ ‫دسته از معلمانی که ‪ ۳۰‬سال سابقه خدمت به‬ ‫باال تا ‪ ۳۵‬سال دارند نیز از امتیاز بیشتری نسبت‬ ‫به سایر مشموالن برخوردارند‪ .‬در مجموع هر‬ ‫معلم رسمی و پیمانی با بیش از ‪ ۲‬سال سابقه‬ ‫کار می تواند از مزایای طرح رتبه بندی برخوردار‬ ‫شود‪.‬بر اساس نظام رتبه بندی‪ ،‬سنجش صالحیت‬ ‫معلمان طبق شایستگی های عمومی‪ ،‬تخصصی و‬ ‫حرفه ای انجام می شود‪.‬شایستگی های عمومی‬ ‫شامل شرایط عمومی استخدام بر اساس مقررات‬ ‫استخدامی مورد عمل‪ ،‬شایستگی های تخصصی‬ ‫شامل رشته‪ ،‬مدرک تحصیلی‪ ،‬دانش موضوعی‬ ‫مرتبط با محتوای تخصصی دروس اموزشی و‬ ‫امور تربیتی‪ ،‬روش ها و فنون تدریس و هدایت‬ ‫و نظارت ان و شایستگی های حرفه ای شامل‬ ‫اخالق حرفه ای‪ ،‬توانایی ها و مهارت های‬ ‫اموزشی‪ ،‬پرورشی و پژوهشی (کاربردی و‬ ‫مساله محور) بر اساس ازمون های الکترونیکی‬ ‫می شود‪.‬مشموالن در صورت کسب صالحیت ها‬ ‫و داشتن شرایط مربوط‪ ،‬می توانند به رتبه باالتر‬ ‫ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات‬ ‫موضوع این تصویب نامه برخوردار شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا تالش دارد‬ ‫تا مقصری برای افزایش جهانی‬ ‫قیمت ها پیدا کند‬ ‫غرب امیدوار است با استفاده از اهرم های سیاسی و اقتصادی ضمن کاهش‬ ‫درامدهای نفتی روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین‪ ،‬از افزایش قیمت انرژی به‬ ‫ویژه تا پیش از شروع فصل های سرد جلوگیری کند اما به اعتقاد کارشناسان‬ ‫دستیابی به این هدف شبیه معجزه است‪.‬‬ ‫همزمان که رهبران کشورهای ثروتمند بویژه رئیس جمهوری امریکا تالش‬ ‫دارند تا مقصری را برای افزایش جهانی قیمت ها پیدا کنند و از مسئولیت فرار‬ ‫کنند‪ ،‬افزایش قیمت انرژی به چالش اصلی قدرت های صنعتی جهان تبدیل‬ ‫شده است‪.‬در میانه های سال و شروع فصل گرم هستیم و به طور طبیعی‬ ‫مصرف انرژی به ویژه نفت و گاز کمتر می شود اما جهان شاهد ادامه روند‬ ‫افزایش بهای سوخت است‪ .‬مشکل اینجاست که کشورهای غربی که به صورت‬ ‫طبیعی فصول سرد سختی دارند و نیاز ان ها به نفت و گاز بیشتر می شود‪،‬‬ ‫هنوز نمی دانند چه کاری باید انجام دهند‪.‬روسیه بخشی از تهدیدات خود را‬ ‫علیه کشورهای غیردوست اجرایی کرده و گاز را به روی فنالند‪ ،‬لهستان‪ ،‬هلند‬ ‫و برخی دیگر قطع کرده است؛ از سوی دیگر گازپروم به بهانه تعمیرات دوره ای‬ ‫و همکاری نکردن شرکت های پیمانکار المانی فشار گاز ارسالی به اروپا را کم‬ ‫نمود و درعمل پیش دستی کرده تا اروپا نتواند در انبارهای گازی خود گازی‬ ‫را برای فصل سرد ذخیره کند‪ .‬به اعتقاد تحلیلگران ادامه تحوالت در بازار نفت‬ ‫و روند بحران اوکراین‪ ،‬برای دولت ها و صنایع در اروپا خوش ایند نیست و به‬ ‫نظر می رسد عالوه برای افزایش بهای تولید‪ ،‬بسیاری از بنگاه ها به دلیل ناتوانی‬ ‫در پرداخت هزینه ها باید اعالم ورشکستگی کنند‪ .‬زنگ خطر انجا به صدا در‬ ‫می اید که تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬رکود و بحران های سیاسی موجب بروز ناارامی های‬ ‫اجتماعی و اشوب به ویژه در کشورهای غربی می شود‪.‬‬ ‫تداوم روند افزیش قیمت نفت و گاز‬ ‫بسیاری از موسسات مالی و بانک های بزرگ پیش از بحران اوکراین پیش بینی‬ ‫می کردند دنیای پساکرونا‪ ،‬افزایش تقاضا برای انرژی و راه افتادن چرخ صنعت‬ ‫در کنار بحران در زنجیره تامین کاال باعث می شود تا قیمت هر بشکه نفت به‬ ‫مرز ‪ ۲۰۰‬دالر هم برسد‪ .‬همین مولفه ها زمستان سال قبل موجب شد بنزین‪،‬‬ ‫گاز و برق در بسیاری از کشورهای جهان به شدت گران شود؛ پس از فوریه‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬و اغاز حمله روسیه به اوکراین این شرایط بدتر شد و روند گرانی انرژی‬ ‫سرعت بیشتری گرفت‪.‬بنا بر اعالم تارنمای اوپک‪ ،‬سبد نفتی این سازمان در‬ ‫روز ‪ ۲۷‬ژوئن ‪ ۲۰۲۲‬نزدیک به ‪ ۱۱۵‬دالر بود که نسبت به قیمت های سه روز‬ ‫قبل از ان بیشتر از ‪ ۲‬دالر افزایش قیمت داشت‪ .‬این درحالی است که قیمت‬ ‫هر بشکه نفت خام نسبت به حدود ‪ ۴‬ماه قبل که جنگ اوکراین اغاز شد حدود‬ ‫‪ ۲۵‬دالر (‪ ۳۰‬درصد) افزایش پیدا کرد‪ .‬نکته اینجاست در بسیاری از کشورها‬ ‫به ویژه اروپا قراردادهایی منعقد شده که قیمت انرژی (سوخت خودرو‪ ،‬گاز و‬ ‫حتی برق) برمبنای قیمت جهانی نفت محاسبه می شود‪.‬‬ ‫جریان ذخایر استراتژیک امریکا به بازار‬ ‫چند ماه قبل که غربی ها تحریم هایی را علیه روسیه به ویژه در حوزه نفت و گاز‬ ‫برقرار کردند‪ ،‬مسکو نیز اقداماتی را علیه کشورهای به اصطالح غیردوست یا‬ ‫دشمن اتخاذ کرد‪ .‬با وجود تحریم و محدودیت ها اما میزان صادرات روسیه تنها‬ ‫‪ ۸‬درصد کاهش داشت‪.‬افزایش قیمت نفت درمقابل موجب شد مسکو نفت‬ ‫صادراتی خود را با تخفیف های ویژه به مشتریان دیگر از جمله هند و چین‬ ‫عرضه کند و در عمل نه تنها ضرری را متحمل نشد بلکه روزانه میلیاردها دالر‬ ‫بیشتر از دوره قبل از جنگ اوکراین به خزانه این کشور روانه شد‪.‬‬ ‫رسانه های غربی تاکید دارند یکی از دالیلی که قیمت نفت در جهان جهش‬ ‫ناگهانی نداشته یا طبق پیش بینی ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬دالر محقق نشد‪ ،‬این است که‬ ‫ایاالت متحده به ویژه در حدود دو ماه گذشته روزانه بین ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬میلیون بشکه‬ ‫از ذخایر استراتژیک نفت خود را به بازار عرضه کرده است تا مانع از ان شود که‬ ‫قیمت نفت رشد بیشتری داشته باشد‪ .‬برخی تحلیل ها می گویند در صورتی‬ ‫که دولت امریکا چنین اقدامی را انجام نمی داد قیمت بنزین که اکنون در هر‬ ‫گالن به ‪ ۵‬دالر رسید ممکن بود در برخی ایالت ها به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬دالر برسد‪.‬‬ ‫«بلومبرگ» در این زمینه نوشت‪ ،‬دولت ایاالت متحده بی وقفه از ذخایر‬ ‫استراتژیک نفت خود (‪ )SPR‬به فروش می رساند‪ .‬این اقدام با هدف جلوگیری‬ ‫از افزایش بیشتر قیمت انرژی صورت گرفت‪ .‬این درحالی است که معموال‬ ‫دولت ها نمی توانند برای یک دوره طوالنی از ذخایر نفت استفاده کنند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬امریکا از سال گذشته نزدیک به مرور ‪ ۱۱۵‬میلیون بشکه‬ ‫نفت خام به بازار عرضه کرده است‪ .‬این فروش از اواسط ماه مه به باالترین حد‬ ‫خود یعنی نزدیک به یک میلیون بشکه در روز رسیده است‪ .‬برخی گزارش ها‬ ‫حتی از ازادسازی روزانه ‪ ۲‬میلیون بشک ه از ذخایر امریکا هم خبر می دهند‪.‬‬ ‫با وجود این اقدام بی سایقه از سوی دولت بایدن‪ ،‬قیمت بنزین در امریکا‬ ‫به باالترین حد خود رسیده است و بسیاری از کارشناسان از تداوم افزایش‬ ‫قیمت ها سخن می گویند‪.‬‬ ‫گروه ‪ ۷‬به دنبال ایجاد کارتل خریدران نفت‬ ‫مهمترین دغدغه مقام های هفت کشور صنعتی موسوم به گروه ‪ ۷‬قیمت انرژی‪،‬‬ ‫نفت و گاز و اینده تامین انرژی برای فصل پاییز و زمستان است‪ .‬ان ها هنوز بر‬ ‫اعمال محدودیت در خرید نفت و گاز از روسیه تاکید دارند زیرا معتقدند این‬ ‫اقدام برای محدود کردن توانایی مسکو در تامین بودجه جنگ اوکراین ضروری‬ ‫است‪ .‬با اینحال کشورهای پیشرفته به ویژه در اروپا هنوز در زمینه جلوگیری‬ ‫از افزایش قیمت نفت و تامین انرژی خود چالش های عمیق و فراوانی دارند‪.‬‬ ‫خبرگزاری «رویترز» نوشت‪« ،‬جنت یلن» وزیر خزانه داری ایاالت متحده تاکید‬ ‫دارد باید اقدامی صورت گیرد که درامد روسیه از انرژی کاهش یابد و در عین‬ ‫حال به مصرف کنندگان غربی قدرت عمل بیشتری بدهد‪.‬‬ ‫مقامات هفت کشور اعتقاد دارند باید به گونه ای عمل شود که روسیه فقط برای‬ ‫تامین نیازهای اولیه و غذایی خود بتواند انرژی صادر کند‪ .‬چنین سازوکاری‬ ‫به عنوان بخشی از برنامه نفت در برابر غذا توسط سازمان ملل در سال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫ایجاد شد تا به عراق اجازه دهد در ازای غذا و دارو‪ ،‬نفت بفروشد‪ .‬اما مشکل‬ ‫اینجاست که سازمان ملل در مخالفت با دولت صدام حسین متحد بود‪ ،‬اما این‬ ‫نهاد در زمینه نوع واکنش به جنگ اوکراین یک دست نیست‪ .‬چین‪ ،‬هند و‬ ‫پاکستان از جمله ‪ ۳۵‬کشوری هستند که از محکومیت روسیه خودداری کرده‬ ‫اند‪ .‬با کاهش واردات نفت اروپا‪ ،‬چین و هند به بزرگترین خریداران نفت روسیه‬ ‫با تخفیف شدید تبدیل شده اند‪.‬به نوشته رویترز‪ ،‬به نظر می رسد غربی ها به‬ ‫دنبال ایجاد یک کارتل خریدارن نفت برای مقابله با کارتل فروشندگان (اوپک)‬ ‫هستند‪ .‬هدف خریداران غربی این است که قیمت را به سطحی برسانند که‬ ‫فروش نفت روسیه کمی باالتر از هزینه های تولید باشد تا از کاهش درامد‬ ‫روسیه اطمینان حاصل کنند‪ .‬روسیه اکنون درامد بیشتری را نسبت به قبل‬ ‫از شروع تهاجم در ‪ ۲۴‬فوریه کسب می کند زیرا افزایش قیمت های جهانی به‬ ‫علت جنگ‪ ،‬فشار تحریم ها بر مسکو را کم کرده است‪.‬‬ ‫غرب به دنبال معجزه برای کاهش قیمت های نفت‬ ‫اوضاع وقتی وخیم تر می شود که «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه‬ ‫تصمیم به کاهش یا قطع صادرات نفت یا گاز به اروپا بگیرد زیرا به افزایش‬ ‫بیشتر قیمت ها منجر می شود‪ .‬به اعتقاد کارشناس رویترز‪ ،‬کشورهای ‪G۷‬‬ ‫می خواهند درامدهای نفتی روسیه را از طریق پیشنهاد قیمتی یک کارتل‬ ‫خریداران کاهش دهند؛ این به معنای تعیین سقف قیمتی بسیار پایین تر‬ ‫از سطحی است که خریداران اکنون می پردازند‪ .‬با این وجود برخی با اشاره‬ ‫به هزین ه تولید پایین روسیه استدالل می کنند مسکو به فروش نفت با هر‬ ‫قیمتی ادامه می دهد زیرا هزینه تولید روسیه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬دالر در هر بشکه است‬ ‫و شرکت های روسی حتی اگر قیمت نفت ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬دالر باشد‪ ،‬باز هم سود‬ ‫می برند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫دوشنبه* ‪ 13‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1347‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۷۰‬درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران‪ ،‬ظرف ‪ ۵‬سال‬ ‫بر اساس گزارش مرکز امار از وضعیت مسکن در تهران‪ ،‬متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در‬ ‫پایتخت از پاییز ‪ ۱۳۹۶‬تا پاییز ‪ ۱۴۰۰‬رشد ‪ ۵۷۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بر اساس اعالم مرکز امار در خصوص تحلیل بازار مسکن تهران در پاییز‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی شهر تهران ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۴۸۶‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بیشترین قیمت مسکن متری ‪ ۲۷۹‬میلیون و ‪ ۲۰۷‬هزار تومان و کمترین قیمت‬ ‫نیز ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۲۵‬هزار تومان بوده است‪.‬متوسط قیمت مسکن در پاییز ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به تابستان‬ ‫سال گذشته تنها یک دهم درصد رشد داشته اما تعداد معامالت افزایش ‪ ۲۴.۸‬درصدی را رقم زده‬ ‫است‪ .‬این شاخص (متوسط قیمت مسکن در پاییز ‪ )۱۴۰۰‬نسبت به فصل مشابه سال قبل از ان (پاییز‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬افزایش ‪ ۱۶.۴‬درصدی و تعداد معامالت هم رشد ‪ ۴۷.۶‬درصدی کرده است‪.‬‬ ‫با این حال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی پاییز ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان بوده که نشان می دهد تنها ظرف ‪ ۵‬سال متوسط قیمت مسکن در پایتخت رشد ‪۵۶۹.۷۲‬‬ ‫درصدی یعنی بیش از ‪ ۶‬برابری داشته است‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بر اساس اعالم بانک مرکزی در‬ ‫خرداد ‪ ،۱۴۰۱‬متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۴۱۴‬هزار تومان‬ ‫بود که نسبت به پاییز ‪ ۱۴۰۰‬که متوسط قیمت مسکن تهران متری ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۴۸۶‬هزار تومان بود‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۷.۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫مشترکان بد مصرف پیامک هشدار‬ ‫قطع اب دریافت می کنند‬ ‫مصرف نان‬ ‫بیشتر شده است‬ ‫نرخ ارزی برای پرواز‬ ‫خارجی ها لغو می شود‬ ‫سخنگوی صنعت اب با اعالم اینکه برای مشترکان بد مصرف اب پیامک هشدار قطع‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اب ‪ ۹‬مشترک بد مصرف در تهران تا چند ساعت قطع شد و این‬ ‫امر سبب شد برخی از انها برای اصالح مصرف اقدام کردند‪.‬فیروز قاسم زاده روز یکشنبه‬ ‫در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود‪ :‬برای مشترکان بد مصرف‬ ‫پیامک اصالح روند مصرف ارسال شده بود که برخی توجه نکردند؛ بنابراین اب انها تا چند‬ ‫ساعت قطع شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تعدادی از این مشترکان به هشدارها توجه کرده و برای‬ ‫اصالح مصرف اقدام کردند‪.‬سخنگوی صنعت اب در باره اثرگذاری جرایم بر روند مصرف‬ ‫بد مصرف ها گفت‪ :‬این جریمه ها بر اساس قانون است‪ .‬بنابراین ممکن است جریمه مطابق‬ ‫درامد مشترکان نباشد و برای این امر بحث قطع اب در نظر گرفته شده است‪.‬قاسم زاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬اما عالقه ای برای قطع نیست‪ ،‬زیرا انها هم شهروندان هستند و باید اب مصرفی‬ ‫و مورد نیاز انها را تامین کرد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬امید است با اقدام هایی که در نظر گرفته‬ ‫شده این مشترکان نسبت به رعایت الگوی مصرف دقت بیشتری داشته باشند‪.‬سخنگوی‬ ‫صنعت اب گفت‪ :‬برای مشترکان بد مصرف در سایر کالن شهرها پیامک یا ارسال شده‬ ‫و یا در حال ارسال است که امید است رعایت کنند و نیازی به قطع نباشد‪.‬قاسم زاده از‬ ‫تدوین طرح سازگاری با کم ابی به عنوان راهکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی خبر داد‬ ‫و خاطرنشان ساخت‪ :‬برنامه های این طرح تدوین و به استان ها ابالغ شده است‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تالش می شود با اجرای این طرح ‪ ۱۵‬میلیارد مترمکعب از مصارف بخش کشاورزی‬ ‫به عنوان پرمصرف ترین بخش در طول برنامه کاسته شود‪.‬سخنگوی صنعت اب از راه اندازی‬ ‫سازمانی در وزارت نیرو برای بحث بارورسازی ابرها خبر داد و گفت‪ :‬سازمان توسعه و‬ ‫بهره برداری از فناوری های نوین اب های جوی تشکیل شده و محل ان نیز در وزارت نیرو‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ساختار سازمانی ان به سازمان برنامه فرستاده شده تا مصوب شود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب اعالم کرد‪ :‬تاکنون برنامه ای برای قطع اب نداشته ایم و فع ً‬ ‫ال نداریم‪.‬‬ ‫قاسم زاده درباره وضعیت مخازن سدها گفت‪ :‬سال ابی سال گذشته‪ ،‬سال خیلی کم ابی‬ ‫بود به طوری که طی ‪ ۵۰‬سال اخیر بدترین شرایط بارش را داشتیم‪ .‬این وضعیت بارشی اثر‬ ‫مضاعفی بر روی موجودی مخازن سدها و اب های زیرزمینی داشت‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران از افزایش مصرف نان در کشور به دلیل‬ ‫افزایش قیمت سایر کاالها خبر داد و گفت‪ :‬به نظر می رسد بخشی از فشار خوراک دام‬ ‫هم به نان منتقل شده چون جو کیلویی ‪ ۲۰۰۰‬تومان اما نان کیلویی ‪ ۴۰۰۰‬تومان‬ ‫استبه گزارش ایسنا‪ ،‬اوایل امسال قیمت گندم و ارد صنف و صنعت ازاد شد و در پی‬ ‫ان قیمت محصوالت اردی از جمله ماکارونی و نان فانتزی افزایش یافت اما قیمت ارد‬ ‫نانوایان سنتی تغییری نکرد و همین موضوع سبب افزایش تمایل نانوایان سنتی به‬ ‫فروش ارد به واحدهای صنعتی شده است‪.‬در این رابطه محمدرضا مرتضوی به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل تفاوت فاحش قیمت ارد نانوایان سنتی با ارد صنعتی که اخیرا بیشتر هم‬ ‫شده همیشه بحث ورود ارد نانوایان به بخش های صنعتی مثل قنادی مطرح بوده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر قیمت ارد صنعتی ‪ ۱۶‬برابر قیمت ارد نانوایان است؛ بنابراین ممکن است‬ ‫این تفاوت قیمت انگیزه بیشتری برای فروش ارد نانوایان به بخش های صنعتی ایجاد‬ ‫کرده باشد‪ .‬البته مشاهدات میدانی نشان می دهد نانوایان اردی که دریافت می کنند را‬ ‫می پزند‪ ،‬اما من یک مدیر صنعتی هستم نه نهاد نظارتی!وی با بیان اینکه نانوایان تحت‬ ‫فشار افزایش هزینه ها قرار دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر بیشترین هزینه نانوایی ها‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد مربوط به هزینه های نیروی کار است و سهم نرخ ارد در این‬ ‫هزینه ها کم است‪ .‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مشاهدات‬ ‫میدانی حاکی از افزایش مصرف نان در کشور است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دلیل این وضعیت‬ ‫افزایش قیمت سایر کاالها است‪ .‬در حال حاضر نان در سطح کشور کیلویی ‪ ۴۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تومان عرضه می شود‪ ،‬اما کم کیفیت ترین برنج خارجی کیلویی ‪ ۳۵‬هزار تومان‪،‬‬ ‫برنج ایرانی ‪ ۱۰۰‬هزار تومان و سیب زمینی ‪ ۱۵‬هزار تومان قیمت دارد؛ بنابراین طبیعی‬ ‫است که فشار مصرف روی نانوایی ها باشد‪.‬به گفته وی به نظر می رسد بخشی از فشار‬ ‫خوراک دام هم به نان منتقل شده چون جو کیلویی ‪ ۲۰۰۰‬تومان اما نان کیلویی ‪۴۰۰۰‬‬ ‫تومان است‪ .‬وی افزود‪ :‬به عبارت دقیق تر دولت قرار است بخشی از هزینه های نانوایی ها‬ ‫را پرداخت کند‪ .‬اگر در سال های اینده این هزینه ها افزایش یابد و دولت توان پرداخت‬ ‫ان را داشته باشد‪ ،‬این طرح ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫درشرایطیکهازهفتهگذشتهنرخبلیتهواپیمابرایمسافرانخارجیارزیشد‪،‬مخالفت های‬ ‫بسیاری از سوی دستگاه های مختلف و فعاالن حوزه گردشگری با این تصمیم صورت گرفت‪.‬‬ ‫هم اکنون نیز مجلس وعده بررسی این موضوع را داده است و مشخص نیست ایا نرخ‬ ‫ارزی برای پرواز خارجی ها باقی می ماند یا لغو می شود؟به گزارش ایسنا‪ ،‬نرخ بلیت هواپیما در‬ ‫مسیرهای داخلی از پنجم تیرماه برای مسافران خارجی به صورت ارزی محاسبه شده و بر‬ ‫اساس این تصمیم که از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی اتخاذ و سپس از سوی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری به تایید رسید‪ ،‬قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی برای پروازهای‬ ‫کمتر از یک ساعت ‪ ۱۰۰‬دالر و برای پروازهای بیشتر از یک ساعت ‪ ۱۵۰‬دالر اعالم شد‪.‬در‬ ‫این میان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور خارجه در مکاتباتی جداگانه و‬ ‫اظهارنظرهایی متعدد مخالفت خود را با اتخاذ این تصمیم ابراز کردند‪ .‬چرا که به اعتقاد ان ها‬ ‫این تصمیم می تواند تبعات بسیاری برای گردشگری ایران و حتی صنعت هوانوردی داشته‬ ‫باشند‪ .‬فعاالن و مسئوالن حوزه گردشگری می گویند‪ ،‬یکی از مهمترین مزیت های ایران در‬ ‫حوزه گردشگری ارزان بودن هزینه سفر است که با این تصمیم مسلما گردشگری در ایران‬ ‫نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش محسوسی پیدا می کند‪ .‬حسن خوشخو معاون هوانوردی‬ ‫و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری‪ -‬در این باره به ایسنا گفت‪ :‬در این مورد دو‬ ‫رویکرد وجود دارد یکی این که سوخت یارانه ای که به شرکت های هواپیمایی داده می شود‪،‬‬ ‫بهتر است به شهروندان ایرانی اختصاص پیدا کند و در کشورهای دیگر نیز اینگونه است که‬ ‫خدمات و کاالیی که به شهروندانشان می دهند نرخ متفاوتی نسبت به مسافران و گردشگران‬ ‫دارد‪ .‬دومین رویکرد این است که پیش از اجرای این تصمیم چارترکننده ها عمده سود از‬ ‫محل فروش بلیت هواپیما را به جیب می زدند به عنوان مثال مسافرانی که از عراق وارد کشور‬ ‫می شوند پکیجی را که شامل هزینه پرواز‪ ،‬هتل و غیره است را خریداری می کنند و بررسی های‬ ‫سازمان هواپیمایی نشان می دهد که سود این پکیج به جیب یکسری چارترکننده می رود و در‬ ‫واقع ان ها از سوبسید یارانه ای استفاده می کنند‪ ،‬اما در این تصمیم مقرر شد تا در قبال ارزی‬ ‫شدن نرخ بلیت هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی‪ ،‬ایرالین ها اجازه دو نرخی کردن ان را‬ ‫نداشته باشند و تنها ملزم به عرضه بلیت هواپیما در سایت های خودشان هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه‪:‬‬ ‫در ایستگاه متروی ابن سینا‬ ‫شی میراثی کشف نشده است‬ ‫مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه گفت‪ :‬در محدوده احداث ایستگاه‬ ‫متروی ابن سینا شی خاصی از نظر میراثی کشف نشده است‪.‬‬ ‫سید محسن واعظی فر با اعالم این خبر گفت‪ :‬ایستگاه ابن سینا‪ ،‬یکی از ایستگاه های‬ ‫مرکزی خط‪ 2‬متروی اصفهان است که مناقصه احداث ان در اخرین روزهای‬ ‫سال گذشته برگزار شد‪ ،‬اما برای جلوگیری از ایجاد رکود در کسب و کار کسبه‬ ‫اطراف چهارراه ابن سینا در استانه عید نوروز و تامین اسایش مسافران نوروزی‪ ،‬اغاز‬ ‫عملیات اجرایی ان به ابتدای سال جاری موکول شد‪.‬‬ ‫وی از حضور مشاور و پیمانکار سازمان میراث فرهنگی حین اجرای این پروژه خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬محدوده احداث ایستگاه متروی ابن سینا بافت تاریخی دارد و به همین‬ ‫دلیل عملیات اجرایی ان با حضور مشاور و پیمانکار سازمان میراث فرهنگی اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته واعظی فر عملیات کاوش میراثی در این محدوده انجام و به تازگی گزارش‬ ‫ان صادر شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬طبق گمانه زنی های زمین شناسی‪ ،‬تا عمق حدود ‪ 7‬متر‪ ،‬خاک‬ ‫محدوده احداث ایستگاه متروی ابن سینا شامل نخاله های ساختمانی و «خاک‬ ‫دستی» بود و کارشناسان میراث فرهنگی در گزارش خود به این موضوع اشاره‬ ‫کردند که شی خاصی از نظر میراثی در این محدوده کاوش نشد‪.‬مدیرعامل‬ ‫سازمان قطارشهری اصفهان و حومه افزود‪ :‬بخش عمده ای از این ایستگاه به صورت‬ ‫زیرزمینی و با عمق ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬متر احداث خواهد شد و در مرکز این چهارراه نیز‪،‬‬ ‫محل خروج دستگاه های حفار مکانیزه تی‪.‬بی‪.‬ام خط ‪ 2‬مترو پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گفته واعظی فر‪ ،‬با توجه به اینکه باید محل خروج دستگاه های حفار مکانیزه‬ ‫حدود سه سال در چهارراه ابن سینا وجود داشته باشد‪ ،‬طرح ترافیک جامعی برای‬ ‫این چهارراه در نظر گرفته شده که مورد تایید پلیس راهور و عوامل مدیریت‬ ‫ترافیک اصفهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان از انعقاد قرارداد با یک مهندس مشاور خبره‬ ‫جهت احداث ایستگاه متروی ابن سینا خبر داد و تاکید کرد‪ :‬این محدوده به لحاظ‬ ‫نزدیکی به بافت تاریخی و مسجد جامع اصفهان به عنوان یک میراث جهانی‪ ،‬از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است و سعی داریم در محدوده احداث ان تغییراتی ایجاد‬ ‫نکنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از همکاری کسبه چهارراه ابن سینا و خیابان عالمه مجلسی که در‬ ‫روزهای گذشته به دلیل اغاز تجهیز کارگاه محل احداث ایستگاه مترو در اطراف‬ ‫این چهارراه دچار مشکالتی شدند‪ ،‬قدردانی می کنیم‪ ،‬ضمن اینکه با صبر و تحمل‬ ‫این کسبه‪ ،‬احداث ایستگاه متروی ابن سینا سیمای زیبایی به خود می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خبر داد؛‬ ‫حذف ‪ ۲۹‬نقطه حادثه خیز‬ ‫در محورهای استان‬ ‫از ابتدای سال گذشته تاکنون ‪ ۲۹‬مورد نقطه حادثه خیز با ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫در محورهای استان اصفهان حذف شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه ‪ ۱۰۹‬نقطه حادثه خیز در‬ ‫محورهای سراسر استان شناسایی شده‪ ،‬گفت‪ :‬برای اصالح ‪ ۶۷‬نقطه حادثه خیز‬ ‫برنامه ریزی های الزم انجام شده که ‪ ۲۹‬مورد ان اصالح شده است‪.‬مهدی خضری‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به فرا رسیدن فصل سفر و به منظور ایمن سازی و بهبود وضعیت‬ ‫جاده ها اقداماتی همچون بهسازی روکش اسفالت جاده ها‪ ،‬اصالح شیب شیروانی‪،‬‬ ‫ایمن سازی محورها‪ ،‬نظافت حریم جاده ها و بهسازی و اصالح عالئم نصب شده‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬عوامل راهداری با گشت زنی پیوسته در تمامی محورهای استان‬ ‫مشکالت و کاستی های احتمالی را رفع می کنند‪.‬‬ ‫ایین نامه واردات خودرو به زودی در دولت مصوب می شود‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬گروه اقتصادی‪-‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اشاره به اینکه روند تولید‬ ‫خودرو در کشور به خوبی در حال‬ ‫پیشرفت است از تصویب ایین‬ ‫نامه واردات خودرو به زودی در‬ ‫هیات دولت خبر داد‪.‬‬ ‫سید رضا فاطمی امین به مناسبت‬ ‫روز ملی صنعت و معدن افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه روند تولید خودرو در‬ ‫کشور به خوبی در حال پیشرفت‬ ‫است و در سه ماهه نخست امسال در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫رشد قابل توجهی در تولید عبور‬ ‫مستقیم خودرو و همچنین تولید‬ ‫نشدن خودروی ناقص به ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه ای که امسال‬ ‫وزارتخانه از خودروسازان گرفته‪،‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون دستگاه‬ ‫خودرو است که در بهار امسال‪۹۸ ،‬‬ ‫درصد ان برنامه محقق شده است‪.‬‬ ‫فاطمی امین در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود با اشاره به اجرایی‬ ‫شدن حذف قرعه کشی به تدریج‬ ‫و تا پایان امسال تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزارت صمت برنامه ریزی کرده که‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬قرعه کشی خودرو را‬ ‫به تدریج حذف کند‪ ،‬البته این عبارت‬ ‫به درستی در برخی رسانه ها منتقل‬ ‫نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که‬ ‫از اغاز سال قرعه کشی حذف شود‪،‬‬ ‫بلکه به تدریج و در طول سال این‬ ‫مهم اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫فاطمی امین اضافه کرد‪ :‬برای حذف‬ ‫قرعه کشی چند کار باید انجام شود‬ ‫که نخستین ان ارتقای تولید است‪،‬‬ ‫زیرا نبود تعادل میان عرضه و تقاضا‬ ‫باعرضه ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاهی در سال‬ ‫گذشته و در مقابل تولید تقاضای‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫دستگاهی سبب شده که میان عرضه‬ ‫و تقاضا شکاف ایجادشده و بازار‬ ‫خودرو متالطم شود‪.‬‬ ‫به مرور و در طول سال شکاف بین‬ ‫عرضه و تقاضا کاهش خواهد یافت‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬هر چه در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬جلوتر می رویم تولید خودرو‬ ‫بیشتر شده و شکاف بین عرضه و‬ ‫تقاضا کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر صمت عنوان کرد‪ :‬امسال تولید‬ ‫تعداد بیشتری از خودروی پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫در دستور کار است‪ ،‬همچنین‬ ‫خودروی تارا و شاهین چهار برابر‬ ‫بیش از سال گذشته تولید خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایین نامه واردات خودرو به زودی‬ ‫در دولت مصوب خواهد شد‬ ‫فاطمی امین توضیح داد‪ :‬محور‬ ‫دوم برای حذف قرعه کشی‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو است که ایین نامه ان‬ ‫طراحی شده و به زودی در دولت‬ ‫مصوب خواهد شد؛ براورد ما این‬ ‫است که بخشی از تقاضای موجود در‬ ‫بازار با انجام واردات پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ایین نامه واردات‬ ‫خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده‬ ‫که نخستین ان وجود خدمات پس از‬ ‫فروش برای خودروهای وارداتی و‬ ‫قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود‪،‬‬ ‫لزوم انتقال فناوری است‪.‬‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫عرضه‬ ‫مخالف‬ ‫بورس کاال نیستیم اما باید‬ ‫به صورت اصولی انجام شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬کارکرد اصلی بورس کاال‬ ‫برای محصوالتی همچون فوالد‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬گندم‪ ،‬ذرت و غیره است‪.‬‬ ‫فاطمی امین یاداور شد‪ :‬مخالف‬ ‫عرضه‬ ‫خودرو در بورس کاال نیستیم‪ ،‬اما‬ ‫باید قواعدی وجود داشته باشد تا‬ ‫کار به صورت درست و اصولی انجام‬ ‫شود؛ در عرضه اخیر محصوالت‬ ‫یکی از خودروسازان کار به درستی‬ ‫انجام نشده بود و بنابراین عرضه در‬ ‫بورس ملغی شد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬چهار قیمت برای‬ ‫انواع خودروها وجود دارد که یکی‬ ‫از ان ها قیمت تمام شده خودروساز‬ ‫است؛ در برخی خودروها‪ ،‬قیمتی که‬ ‫تولیدکننده عرضه می کند پایین تر‬ ‫از قیمت تمام شده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫خودروساز بازیان روبه رو است و این‬ ‫مسئله برای بیشتر خودروهایی که‬ ‫شمار تولید باالیی دارند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫تعریف ‪ 5‬مسیر برای کاهش‬ ‫قیمت تمام شده خودرو‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬امسال با تعریف پنج‬ ‫مسیر برای کاهش قیمت تمام شده از‬ ‫سوی خودروسازان‪ ،‬قیمت ها کاهش‬ ‫خواهد داشت و انگیزه برای افزایش‬ ‫عرضه خودرو بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫در تالش هستیم قطع برق با‬ ‫کمترین زیان و کمترین فشار‬ ‫بر واحدهای صنعتی انجام شود‬ ‫فاطمی امین در ادامه در خصوص‬ ‫قطعی برق صنایع بیان کرد‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته باید سالیانه سه‬ ‫هزار مگاوات سرمایه گذاری در‬ ‫عرصه برق انجام می شد اما صورت‬ ‫نگرفت و امروز در تالش هستیم تا‬ ‫قطع برق با کمترین زیان و کمترین‬ ‫فشار بر واحدهای صنعتی انجام‬ ‫شود؛برای مثال در واحدهای مستقر‬ ‫در شهرک های صنعتی این قطعی ها‬ ‫یک روز در هفته خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مسئله و قطعی برق‬ ‫موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و‬ ‫قیمت هر پاکت سیمان به طور کاذب‬ ‫به ‪ ۴۳‬هزار تومان رسید‪ ،‬اما با تامین‬ ‫برق واحدها‪ ،‬اکنون این نرخ به کمتر‬ ‫از ‪ ۳۶‬هزار تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫احداث بیش از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی‬ ‫و معدنی اغازشده است‬ ‫وزیر صمت تاکید کرد‪ :‬امسال کار‬ ‫ویژه ای در خصوص تولید برق‬ ‫نمی توان انجام داد و باید همین‬ ‫میزان برق موجود را مدیریت کنیم‪،‬‬ ‫اما در میان مدت و بلندمدت احداث‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات نیروگاه از‬ ‫سوی واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫اغازشده است‪.‬‬ ‫گفت وگو با بورس کاال برای تعیین‬ ‫دقیق تر قیمت ها و ضرایب زنجیره فوالد‬ ‫فاطمی امین همچنین در خصوص‬ ‫اعتراض برخی اعضای زنجیره فوالد‬ ‫به قیمت های تعیین شده‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بیشتر ضرایب قیمتی در بورس کاال‬ ‫تعیین می شود‪ ،‬بااین حال با بورس‬ ‫کاال گفت وگو کرده ایم تا قیمت ها و‬ ‫ضرایب به صورت دقیق تر تعیین شود‪.‬‬ ‫فعال شدن ‪ 50‬درصد واحدهای‬ ‫راکد با حل مشکل مواد اولیه‪،‬‬ ‫سرمایه در گردش و بازار‬ ‫وزیر صمت همچنین در خصوص‬ ‫پیش بینی رشد اقتصادی در اذرماه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫پیش بینی از محل فعال کردن‬ ‫ظرفیت های خالی اعالم شد‪ ،‬اما در‬ ‫ادامه شاهد بودیم قیمت های جهانی‬ ‫و همچنین قیمت های داخلی با‬ ‫تغییراتی همراه شد؛ بااین حال در‬ ‫تالش هستیم با احیای ظرفیت های‬ ‫خالی واحدها و کارخانه ها تا حدود‬ ‫زیادی این رشد محقق شود‪.‬‬ ‫فاطمی امین بیان کرد‪ :‬در هفت‬ ‫ماهه پایانی سال گذشته‪ ،‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی نیمه فعال‬ ‫و راکد فعال شدند و اگر مشکالت‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬سرمایه در گردش و بازار‬ ‫این واحدهای راکد حل وفصل شود‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد انها دوباره فعال‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬همچنین ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫واحدها به علت مسائل و مشکالت‬ ‫حقوقی و مدیریتی و نبود صالحیت‬ ‫فنی و حرفه ای از سوی مدیران و‬ ‫همچنین فرسوده شدن ماشین االت‬ ‫قابل فعال شدن و احیا نیستند‪.‬‬ ‫افزایش مدت زمان تقسیط بدهی‬ ‫مالیاتی به ‪ 60‬ماه برای واحدهای‬ ‫تولیدی راکد دارای پتانسیل احیا‬ ‫وزیر صمت اضافه کرد‪ :‬مالیات‬ ‫بخش دیگری از مشکالت واحدهای‬ ‫راکد را تشکیل می دهد که در این‬ ‫زمینه مصوبه های خوبی گرفته شده‬ ‫است و به تازگی مصوبه ای در جلسه‬ ‫سران قوا تصویب و ابالغ شده است‬ ‫که کمک بسیار زیادی به احیای‬ ‫واحدهای راکد می کند و بر اساس‬ ‫ان اگر واحد تولیدی تعطیل شده‪،‬‬ ‫پتانسیل احیا داشته باشد‪ ،‬تقسیط‬ ‫بدهی مالیاتی ان به ‪ 60‬ما افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫نیروی انسانی مهم ترین عامل‬ ‫در بهبودی بهره وری است‬ ‫گفتگو‬ ‫مهندس ماشاله درستکار معاون توسعه مدیریت‪ ،‬امور حقوقی و مجلس سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران در گفت وگوی اختصاصی با عسگری خبرنگار سرویس‬ ‫اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان با اشاره به اینکه نیروی انسانی مهم ترین عامل‬ ‫در بهبودی بهره وری است گفت‪ :‬بر همین اساس نیاز است تا در تربیت و‬ ‫اموزش نیروی انسانی در این سازمان اقدامات خوبی صورت بگیرد که البته این‬ ‫فرایند اغاز شده و در این زمینه تاکنون موفقیت های خوبی نیز کسب کرده ایم‪.‬‬ ‫وی بهرهوریرااثربخشیبههمراهکاراییدانستوبهخدماتالکترونیکاشارهکرد‬ ‫و افزود‪ :‬خدمات الکترونیک‪ ،‬موجبات ارتقای بهره وری را در سازمان ها فراهم می‬ ‫اورد‪ ،‬به همین منظور الزم است خدمات الکترونیک به سمت بهره وری پیش رود‪..‬‬ ‫مهندس درستکار‪ ،‬نیروی انسانی را مهم ترین عامل در بهبودی بهره وری‬ ‫برشمرد و تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس سازمان ملی استاندارد ایران جزء‬ ‫دستگاههایی است که بهره وری را سرلوحه کار خود قرار داده ‪ ،‬بطوریکه‬ ‫موضوع فرایند کاری و بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای افزایش بهره وری خدمات باید به سمت الکترونیکی‬ ‫شدن سایر خدمات برویم گفت‪ :‬اگر سایر نظامات در کشور حول‬ ‫محور بهره وری همگرا شوند‪ ،‬می توانند عملکرد بهتری داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بهره وری‬ ‫باید بین نظامات و قوانین ارتباط منطقی برقرار کند گفت‪ :‬سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران توجه ویژه ای به این موضوع داشته است‪..‬‬ ‫مهندس درستکار با اشاره به فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران در موضوع‬ ‫بهره وری تصریح کرد‪ :‬سازمان ملی استاندارد این امادگی را را برای همکاری با‬ ‫سازمان بهره وری به منظور نهادینه شدن نظام بهره وری در کشوردارد‪..‬‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫بودجه ‪ 70‬میلیارد ریالی برای احداث‬ ‫ایستگاه های اتش نشانی در بازار اصفهان‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت‪ :‬در سال جاری به منظور تامین ایمنی‬ ‫بازار بزرگ اصفهان در برابر حریق‪ ۷۰ ،‬میلیارد ریال اعتبار برای ازادسازی سه‬ ‫نقطه جهت احداث ایستگاه های کوچک اتش نشانی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫محمدباقر کالهدوزان با اعالم این خبر گفت‪ :‬به دلیل تراکم مراکز تجاری و‬ ‫تاریخی در بازار بزرگ اصفهان و نبود دسترسی به هسته مرکزی ان در زمان‬ ‫بروز حادثه‪ ،‬وقوع حوادث می توانند باعث بروز شرایط بحرانی در بازار شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ورود وسایل نقلیه سبک به بازار و سد معبر کسبه مانعی جدی‬ ‫جهت امدادرسانی در مواقع بروز حادثه در این بازار است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫باعث می شود سرایت اتش به سایر واحدهای تجاری سرعت بگیرد‪.‬‬ ‫به گفته کالهدوزان وجود شبکه های برق غیرمجاز که کسبه برای روشنایی‬ ‫واحدهای تجاری خود در بیرون از مغازه نصب کرده اند‪ ،‬ممکن است هر لحظه‬ ‫باعث اتش سوزی و بروز حادثه شود‪.‬‬ ‫وی از دیگر دالیل بروز بحران را وجود زمین های بایر و ساختمان های فرسوده‬ ‫در بازار دانست که به انبار ضایعات اشتعال زا همچون مقوا‪ ،‬یونولیت و الستیک‬ ‫تبدیل شده اند‪.‬مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از برگزاری جلسات مکرر‬ ‫با حضور مدیریت بحران استان‪ ،‬سازمان اتش نشانی و شهرداری اصفهان و‬ ‫مطالعات و ارزیابی خطر در برابر حریق و حادثه و راهکارهای امدادرسانی مطلوب‬ ‫در بازار بزرگ اصفهان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬طبق توافقات انجام شده‪ ،‬مقرر شد‬ ‫در راسته بازار که ‪ ۸۵۰۰‬واحد صنفی وجود دارد‪ ،‬محل هایی برای تجهیز وسایل‬ ‫اطفای حریق و امدادرسانی فراهم شود تا در مواقع حادثه با کمترین زمان ممکن‬ ‫نیروهای امدادرسانی بتوانند از تجهیزات مربوطه استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات شهرداری در برابر بروز احتمالی حادثه در بازار اصفهان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اساس توافقات انجام شده و تایید کمیسیون ماده ‪ ،۵‬سه نقطه‬ ‫از بازار با فاصله های استاندارد جهت احداث ایستگاه های کوچک اتش نشانی‬ ‫مشخص و اعتبار ‪ ۷۰‬میلیارد ریالی به منظور عملیات ازادسازی انها در نظر‬ ‫گرفته شد‪.‬کالهدوزان خاطرنشان کرد‪ :‬به زودی نقاط مورد نظر تملک و احداث‬ ‫این ایستگاه ها در انها اغاز می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫صدورالکترونیکیپروانهساختمانی‬ ‫در تمام مناطق تا ‪ 15‬تیرماه‬ ‫رئیس کمیسیون عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون سیستم الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی در هفت منطقه‬ ‫شهرداری راه اندازی شده و تا پانزدهم تیرماه تمام مناطق ‪ 15‬گانه شهر‬ ‫اصفهان به این سیستم مجهز می شوند‪.‬رسول میرباقری گفت‪ :‬تاکنون سیستم‬ ‫الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی در هفت منطقه شهرداری راه اندازی شده‬ ‫و تا پانزدهم تیرماه تمام مناطق ‪ 15‬گانه شهر اصفهان به این سیستم مجهز‬ ‫می شود و بر این اساس شهروندان می توانند بدون مراجعه به شهرداری در یک‬ ‫بازه زمانی کوتاه‪ ،‬مراحل اخذ پروانه ساختمانی را طی کنند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫سامانه سرای هشت با مشارکت معاونت شهرسازی از سال ‪ ۹۵‬فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده بود‪ ،‬افزود‪ :‬سرای هشت شامل امکاناتی همچون بانک اطالعات‪ ،‬امکان‬ ‫استفاده از نقشه های پایه‪ ،‬تهیه وب و شهر نما بود که به دنبال ان با تالش‬ ‫همکاران و ارتقای سیستم‪ ،‬سرای ‪ ۱۰‬راه اندازی شده است‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬از این‬ ‫پس شهروندان بدون مراجعه به شهرداری می توانند برای دریافت پروانه خود‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬همچنین از مزایای این سیستم این است که اگر پرونده ای بیش از‬ ‫اندازه در نوبت بماند‪ ،‬دالیل ان بررسی می شود‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این فرایند‬ ‫بدون حضور مالک شکل می گیرد به گونه ای که فرد خارج از کشور نیز می تواند‬ ‫اقدام به دریافت پروانه ساختمانی کند و جزئیات به صورت شفاف و مدارک‬ ‫شهروند در اختیار او قرار می گیرد‪.‬میرباقری گفت‪ :‬بسیاری از نیازهای شهروندان‬ ‫مانند حذف چرخه های اضافی‪ ،‬بررسی عوارض‪ ،‬ارتفاع‪ ،‬کاربری‪ ،‬تایید نقشه ها و‬ ‫چابک سازی سیستمی در سامانه سرای ‪ ۱۰‬قابل انجام است‪ .‬به گفته رئیس‬ ‫کمیسیون عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬در این‬ ‫سامانه هر شهروند‪ ،‬سازمان ها و نظام مهندسی حساب کاربری جداگانه دارند و‬ ‫تمام اقدامات به صورت سیستمی انجام می شود که کار را بسیار سریع تر می کند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫کتاب بودجه ‪ ۱۴۰۱‬شهرداری اصفهان‬ ‫به زبان ساده منتشر شد‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان از انتشار کتاب‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۱‬شهرداری اصفهان به زبان ساده خبر داد‪.‬سعید ابراهیمی با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬همه شهروندان عزیز اصفهانی می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان به ادرس‬ ‫‪ 48075/http://plan.isfahan.ir/node‬کتاب بودجه ‪ ۱۴۰۱‬شهرداری‬ ‫اصفهان به زبان ساده را دریافت کنند‪.‬وی با بیان اینکه این کتاب به صورت‬ ‫الکترونیکی و برای همه قابل دسترسی است‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام گامی در جهت‬ ‫شفافیت و اطالع رسانی عمومی فعالیتهای شهرداری اصفهان است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫دوشنبه* ‪ 13‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1347‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫تازه ترین امارها نشان میدهد که در خردادماه سال جاری تعداد ‪ ۷۶۰‬هزار و ‪ ۶۳۲‬ثبت نام از‬ ‫سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورت گرفته که در مقایسه با‬ ‫اردیبهشت ماه رشدی بیش از ‪ ۱۱۶‬درصدی (معادل ‪ ۴۰۹‬هزار نفر) داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در خرداد ماه امسال تعداد ‪ ۷۶۰‬هزار و ‪ ۶۳۲‬ثبت نام از سوی سرمایه‬ ‫گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورت گرفته که در مقایسه با دومین ماه سال‬ ‫اماری که در بورس ‪ ۱۱۶‬درصد افزایش یافت‬ ‫جاری با رشدی بیش از ‪ ۱۱۶‬درصدی (معادل ‪ ۴۰۹‬هزار نفر) و تعداد احراز هویت شده ها نیز با‬ ‫عبور از ‪ ۴۹۲‬هزار سهامدار در این ماه با رشدی بیش از ‪ ۱۱۲‬درصدی (معادل ‪ ۲۶۰‬هزار نفر)‬ ‫مواجه شده است‪ .‬بر اساس امار منتشر شده‪ ،‬در اردیبهشت ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه‬ ‫«سجام» ‪ ۳۵۱‬هزار و ‪ ۶۱۶‬و تعداد احراز هویت شده ها نیز ‪ ۲۳۲‬هزار و ‪ ۱۸۵‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫در فرودین ماه سال جاری نیز تعداد ثبت نام در سامانه «سجام» ‪ ۱۵۸‬هزار و ‪ ۲۷۰‬و تعداد‬ ‫احراز هویت شده ها نیز ‪ ۱۳۰‬هزار و ‪ ۷۰۴‬مورد بوده است‪ .‬تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه‬ ‫«سجام» در خرداد ‪ ۱۴۰۱‬به تفکیک هر استان حاکی از ان است که پنج استان تهران با ‪۱۳۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۷۲‬مورد‪ ،‬کرمانشاه با ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۴۵۵‬مورد‪ ،‬قزوین با ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۱۸‬مورد‪ ،‬زنجان با ‪۴۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۸۸‬مورد و اذربایجان شرقی با ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۹۵‬مورد در صدر بیشترین ثبت نام شده‬ ‫ها در کل کشور قرار دارند‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫به گزارش لیال احمدزاده خبرنگار سرویس‬ ‫اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان ‪،‬شانه خالی‬ ‫کردن از زیر بار مالیات توسط اصناف پردرامد‬ ‫امروز به عنوان یکی از مهم ترین ترفندهای‬ ‫اصناف پردرامد از جمله برخی از وکال و مطب‬ ‫پزشکان تبدیل شده است‪ ،‬ترفندهایی از جمله‬ ‫اینکه کارت خوان نداریم‪ ،‬پرداخت نقدی و یا‬ ‫واریز به کارت دیگر از جمله مسایلی است که‬ ‫امروز در برخی از این اصناف پردرامد مشاهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گزارش های میدانی حاکی از این است که در‬ ‫برخی از اصناف پردرامد این مهم به خوبی دیده‬ ‫می شود که سبب شده تا مراجعه کنندگان در‬ ‫کنار فرارمالیاتی که این قشر بدین وسیله به دنبال‬ ‫ان هستند برای پرداخت وجه به زحمت بیافتند‪.‬‬ ‫این در حالی است که طبق ماده ‪ ۷۱‬قانون نظام‬ ‫صنفی‪ ،‬استفاده از دستگاه کارت خوان در واحدهای‬ ‫صنفی الزامی است و به منظور تسهیل دادوستد‬ ‫و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫افراد صنفی عرضه کننده کاال و یا ارائه دهنده‬ ‫خدمت‪ ،‬مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه‬ ‫فروش (‪ )pos‬و یا دستگاه توزین دیجیتالی‬ ‫و یا اردو برای فروش کاال یا ارائه خدمت طبق‬ ‫ضوابط و مقررات این ایین نامه استفاده کنند‪.‬‬ ‫فروش کاال و یا ارائه خدمت توسط واحدهای‬ ‫مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و‬ ‫یا دستگاه توزین دیجیتالی به عنوان تخلف صنفی‬ ‫تلقی و بر اساس مفاد تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۷۱‬قانون‬ ‫نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ازاین رو واحدهایی که از دستگاه کارت خوان استفاده‬ ‫نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫استفاده از دستگاه کارت خوان از اردیبهشت سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬طبق مصوبه هیات وزیران الزامی شد بر اساس‬ ‫این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی صورت می گیرد‬ ‫ضمن اینکه در همین راستا بانک ها ماموریت دارند‬ ‫تراکنش هایبانکیافرادوفروشنده هایصاحبدستگاه‬ ‫از زیر بار مالیات شانه خالی کردن ترفند جدید اصناف پردرامد‬ ‫کارت خوان را به سازمان امور مالیاتی اطالع دهند‪.‬‬ ‫تراکنش های مالی دستگاه کارت خوان مانع‬ ‫از فرار مالیاتی می شود‪ .‬ازاین رو کسانی که از‬ ‫ارائه خوداظهاری مالیاتی خودداری می کنند‬ ‫سیستم بانکی با شناسایی تراکنش های مشکوک‬ ‫راه فرار مالیاتی را بر روی افراد می بندد‪.‬‬ ‫دستگاه هایکارت خوانبهسامانهمالیاتیمتصلمی شوند‬ ‫بانک مرکزی موظف شده است که ظرف یک سال‬ ‫تمام پایانه های دارای کارت خوان را ساماندهی کرده‬ ‫و هر دستگاه کارت خوان در کشور باید شناسه‬ ‫یکتا داشته باشد براین اساس اگر صاحبان دستگاه‬ ‫کارت خوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را‬ ‫دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۱۱‬قانون پایانه فروشگاه و سامانه‬ ‫مودیان‪ ،‬بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن‬ ‫همکاری با سازمان امور مالیاتی تا یک سال پس از‬ ‫ابالغ این قانون دستگاه های کارت خوان و پایانه های‬ ‫فروش را ساماندهی کرده و با ایجاد تناظر میان‬ ‫انها مجوز فعالیت‪ ،‬شماره اقتصادی بنگاه ها به‬ ‫پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قوانین‬ ‫مربوطه اطالعات تراکنش های بانکی مانند مانده‬ ‫اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل برداشت مانده‬ ‫پایان دوره و سایر اطالعات حساب های بانکی‬ ‫به منظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی به صورت‬ ‫بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد‪.‬‬ ‫کسانی که دارای دستگاه کارت خوان هستند‬ ‫مودی مالیاتی محسوب می شوند براین اساس‬ ‫اطالعات مربوط به تراکنش های بانکی از سوی‬ ‫بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعالم می شود‪.‬‬ ‫اصناف و مودیان مالیاتی از خردادماه تا ‪ ۱۵‬تیرماه‬ ‫فرصت دارند تا اظهارنامه های مالیاتی را به همراه‬ ‫حساب های تجاری را به سازمان امور مالیاتی اعالم‬ ‫کنند در همین راستا مودیانی که می خواهند اظهارنامه‬ ‫مالیاتی پر کنند‪ ،‬باید در فرم مربوطه شماره شبای‬ ‫حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعالم کند‪.‬‬ ‫ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟‬ ‫بدهی خارجی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته‪ ،‬به رقم ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۷۵‬میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۵.۳‬‬ ‫درصد کم شده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬گزارش جدید بانک مرکزی از‬ ‫گزیده امارهای اقتصادی نشان می دهد که میزان بدهی های خارجی‬ ‫کشور در پایان اسفند ماه سال قبل به رقم ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۶۷۵‬میلیون‬ ‫دالر رسیده است‪.‬میزان بدهی های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۱‬میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و‬ ‫‪ ۱۷۴‬میلیون دالر اعالم شده است‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬معادل یورویی‬ ‫بدهی خارجی ایران‪ ،‬هفت میلیارد و ‪ ۸۵۵‬میلیون یورو است که پنج‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۹۰‬میلیون یورو از این میزان‪ ،‬حجم بدهی های میان مدت‬ ‫و بلندمدت بوده و دو میلیارد و ‪ ۲۶۵‬میلیون یورو حجم بدهی های‬ ‫کوتاه مدت است‪.‬این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور‬ ‫در پایان اسفند ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۱۴۲‬میلیون دالر‬ ‫بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ‪ ۹۶۶‬میلیون‬ ‫دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ‪ ۱۷۶‬میلیون‬ ‫دالر اعالم شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬میزان بدهی های خارجی کشور در‬ ‫ل گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۵.۳‬‬ ‫پایان اسفند ماه سا ‬ ‫درصد با کاهش مواجه شده است‪ .‬گفتنی است که بدهی خارجی‬ ‫مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی‬ ‫تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین‬ ‫المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس‪ ،‬پیش‬ ‫فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫امار واقعی فرار مالیاتی‬ ‫‪ ۴‬برابر عدد فعلی است‬ ‫کارشناس حوزه اقتصادی معتقد است عدد فرار مالیاتی‪ ،‬بسیار‬ ‫بزرگ تر از اماری است که سازمان امور مالیاتی منتشر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا یزدی زاده در رابطه با فرارهای خرد‬ ‫مالیاتی اظهار کرد‪ :‬کارشناسان معتقدند به دلیل نبود فرهنگ‬ ‫مالیاتی نمی توانیم مالیات بگیریم؛ درحالی که مالیات ستانی به این‬ ‫دلیل مقدور نیست که قوانین مبارزه با فرار مالیاتی را نداریم‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬فرهنگ معلول یک سیستم مالیاتی است و مردم می دانند‬ ‫اگر فرار مالیاتی کنند‪ ،‬از هستی ساقط نمی شوند‪.‬یزدی زاده نخستین‬ ‫جرم در کشورهای پیشرفته را فرار مالیاتی دانست و گفت‪ :‬در ایران‬ ‫چنین مسئله ای وجود ندارد و به همین دلیل نمی توانیم جلوی فرار‬ ‫مالیاتی را بگیریم‪.‬این کارشناس امور مالیاتی که با رادیو گفت وگو‬ ‫صحبت می کرد‪ ،‬مشکل اصلی کشور را عدم برخورد صحیح با فرار‬ ‫کننده های مالیاتی عنوان کرد و افزود‪ :‬وقتی یک بخش معاف از‬ ‫مالیات می شود‪ ،‬جریان گسسته ایجاد اطالعات در اقتصاد از بین‬ ‫می رود‪.‬وی سیستم مالیاتی را نه تنها راهی برای درامدزایی بلکه‬ ‫مسیری برای کنترل گردش مالی در اقتصاد دانست و افزود‪ :‬هر‬ ‫فعال مالیاتی اگر عملیات خود را اعالم کند‪ ،‬نباید معافیت داشته‬ ‫باشد ولی می بایست از نرخ صفر بهره ببرد‪ .‬یزدی زاده بیشترین نرخ‬ ‫مالیات در خارج از کشور را مالیات بر ثروت دانست تا در نهایت‬ ‫موجب کاهش فاصله طبقاتی شود و ادامه داد‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫اساسی این است که در برخورد با فرار مالیاتی‪ ،‬به جای ریشه به‬ ‫شاخه بسنده می کنیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید‬ ‫بدانیم این معضل اقتصادی از چه ریشه ای نشئت می گیرد؛ بلکه‬ ‫سعی می شود سرشاخه ها کنترل شود‪.‬‬ ‫طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬این سازمان حساب های تجاری‬ ‫را به بانک مرکزی اعالم می کند‪ ،‬پس از تایید‬ ‫بانک‪ ،‬ان حساب به عنوان حساب تجاری فرد‬ ‫لحاظ و به پرونده مالیاتی ان الصاق می شود‪.‬‬ ‫«محمد برزگری» در این باره عنوان کرد‪ :‬حساب های‬ ‫غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به صورت متناوب‬ ‫از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می گیرد که‬ ‫به صورت سیستمی‪ ،‬فعالیت شغلی صاحب حساب با‬ ‫واریزی ها بررسی می شود‪ .‬اگر حساب جزو تجاری‬ ‫نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی ها‬ ‫به سازمان امور مالیاتی اعالم می شود که فرد‬ ‫باید مستندات ارائه دهد و در غیر این صورت باید‬ ‫جرائم مبارزه با پول شویی و مالیاتی را پرداخت کند‪.‬‬ ‫برخی اصناف مشتری ها را وادار به واریز از‬ ‫طریق کارت می کنند این در حالی است که‬ ‫بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی‪ ،‬اگر‬ ‫کارتی بیش از ‪ ۴۵‬مورد واریز داشته باشد‪ ،‬باید‬ ‫به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود‪.‬‬ ‫سامانه اعالم فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت خوان‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوت‬ ‫زنی زمینه را برای اعالم گزارش های فرار مالیاتی‬ ‫و عدم استفاده از کارت خوان را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫همچنین مردم می توانند در سراسر کشور با شماره‬ ‫‪ ،۱۵۲۶‬مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور‪،‬‬ ‫شکایات‪ ،‬پیشنهادها و سواالت مالیاتی خود را مطرح‬ ‫کنند و این سازمان به سرعت موارد را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫شهروندان می توانند تخلف های عدم استفاده‬ ‫از کارت خوان ها در مراکز مختلف را در سامانه‬ ‫سوت زنی سازمان امور مالیاتی کشور بدون‬ ‫ثبت اطالعات شخصی و یا نگهداری محرمانه‬ ‫اطالعات ثبت کنند تا تخلف به سرعت از سوی‬ ‫کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در همین باره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت های اصلی‬ ‫سازمان و طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرارهای‬ ‫مالیاتی و مودیان جدید‪ ،‬با جدیت در حال انجام است‪.‬‬ ‫طبق اعالم «داود منظور» پس از راه اندازی سامانه‬ ‫سوت زنی مالیاتی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬گزارش در‬ ‫این سامانه‪ ،‬ثبت شده است که فرایند رسیدگی ها‪،‬‬ ‫در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بیشترین امار گزارش ها سوت زنی را مربوط‬ ‫به حوزه پزشکان عنوان کرده است که از این‬ ‫تعداد‪ ۷۸۱ ،‬گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی‬ ‫(اعم از پزشک‪ ،‬بیمارستان‪ ،‬درمانگاه و‪ )...‬که اغلب‬ ‫در زمینه عدم استفاده از کارت خوان بوده است‪.‬‬ ‫طبق گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور‪،‬‬ ‫پس از اخذ و تکمیل اطالعات کافی‪ ،‬به ‪ ۱۶۶‬نفر‬ ‫از متخلفان‪ ،‬پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب‬ ‫و استفاده از کارت خوان و پیامدهای قانونی عدم‬ ‫نصب و استفاده دستگاه پوز‪ ،‬ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به‬ ‫درگاه ملی مالیات به نشانی ‪ intamedia.ir‬در‬ ‫قسمت ویژه «سوت زنی»‪ ،‬گزارش های خود را ارسال‬ ‫نمایند و از پاداش ویژه ان که تا یک درصد مبلغ‬ ‫مالیات قطعی وصول شده خواهد بود‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در همین باره رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور‬ ‫مالیاتی نیز تاکید کرد که مردم تخلفات مالیاتی برخی‬ ‫بانک مرکزی ‪:‬‬ ‫رشد نقدینگی منفی شد‬ ‫اصناف‪ ،‬مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده‬ ‫از کارت خوان ها به سازمان مالیاتی اعالم کنند‪.‬‬ ‫«محمد برزگری» گفت که اگر فردی در‬ ‫مراجعه به مرکزی‪ ،‬کارت بانکی ارائه کرد‪ ،‬ولی‬ ‫ان مرکز از استفاده کارت خوان امتناع کرد و از‬ ‫او درخواست انتقال با کارت را داشت‪ ،‬می تواند‬ ‫این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعالم کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برخی از صاحبان مشاغل‪ ،‬دستگاه های‬ ‫کارت خوان را به پرونده های مالیاتی خود متصل‬ ‫نمی کنند که همین امر موجب بروز شائبه هایی‬ ‫شده که پرداخت ها در محل دیگری انجام می شود‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی‪ ،‬جریمه های سختی برای این عده‬ ‫از افراد در نظر می گیرد ازاین رو ان دسته از فعاالن‬ ‫اقتصادی که از کارت به کارت به جای کارت خوان‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬عالوه بر پرداخت مالیات مذکور‪،‬‬ ‫مشمول پرداخت جریمه غیر قابل بخشش می شوند‪.‬‬ ‫عده ای از اصناف به خیال اینکه از طریق وادار کردن‬ ‫مشتریان به کارت به کارت می توانند از پرداخت‬ ‫مالیات فرار کنند اقدام به ترفندهایی کرده اند که این‬ ‫امر کارساز نبوده است و در نهایت در تور مالیات قرار‬ ‫می گیرد و نه تنها موظف به پرداخت مالیات بلکه‬ ‫جریمه های سنگین مالیاتی خواهند شد‬ ‫با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی‪،‬‬ ‫برای اولین بار پس از ‪ ۹‬سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال‬ ‫منفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس گزارش بانک مرکزی در‬ ‫فروردین امسال حجم نقدینگی به ‪ ۴۸۲۳.۲۹‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫کهرشد نقدینگی منفی شد نسبت به ماه قبل از ان (اسفند ‪ ۲ )۱۴۰۰‬دهم‬ ‫درصد کمتر شده است‪.‬‬ ‫پیش از این در فروردین ‪ ۱۳۹۲‬در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی‬ ‫شده بود‪ ،‬اما در دولت های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام اور نقدینگی‬ ‫مواجه بودیم که نتیجه استقراض های گسترده دولت از بانک مرکزی و‬ ‫خلق پول بی رویه توسط نظام بانکی بود‪.‬‬ ‫اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه ها‪ ،‬برای اولین بار در چند دهه اخیر‬ ‫دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض‬ ‫نشده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬میزان خلق پول بانک ها در سه ماهه نخست‬ ‫امسال برای اولین بار در سالیان اخیر‪ ،‬کاهشی شده است‪.‬‬ ‫بازگشت دالل های یارانه بگیر‬ ‫به میدان فردوسی‬ ‫بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد همزمان با نوسانی شدن‬ ‫قیمت توافقی و بانکی ارز در صرافی ها‪ ،‬صف های انبوهی از مردم عادی در‬ ‫مقابل صرافی ها صف کشیده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر؛ با اغاز معامالت بازار ارز در روز جاری هم اکنون‬ ‫در حالی این بازار با نوسانی شدن نرخ توافقی ارز در صرافی ها مواجه شده‬ ‫که عرضه اسکناس دالر به نرخ صرافی بانکی منجر به شکل گیری صف‬ ‫طویلی از مردم کوچه و خیابان در مقابل این صرافی ها شده است‪.‬‬ ‫بررسی های میدانی خبرنگار مهر‪ ،‬نشان می دهد پیش از ظهر امروز به ازای‬ ‫هر نفر تعداد ‪ ۲۰۰۰‬اسکناس دالر امریکا به نرخ ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫و هم اکنون تا لحظه انتشار این خبر به قیمت ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان به‬ ‫عنوان قیمت ارز مسافرتی که عالوه بر پاسپورت‪ ،‬ویزا لیبل دار و برگه‬ ‫عوارض خروج از کشور را دارا باشند‪ ،‬فروخته می شود‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫به ازای هر پاسپورت تنها ‪ ۳۰۰‬عدد اسکناس با نرخ مسافرتی فروخته‬ ‫می شود‪.‬این در حالی است که نرخ هر اسکناس دالر در بازار متشکل ارزی‬ ‫برای صرافی ها نیز هم اکنون ‪ ۳۱‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر نرخ ارز توافقی در صرافی دیروز ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۰‬تومان بسته‬ ‫شده بود‪ .‬در بازار ازاد اما نرخ هر اسکناس دالر در محدوده ‪ ۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫بازگشت مجدد مردم کوچه و خیابان در مقابل صرافی ها که اغلب به دنبال‬ ‫سود ناشی از ما به تفاوت نرخ نرخ ارز بانکی با نرخ ارز بازار ازاد هستند در‬ ‫حالی است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز از افزایش محسوس‬ ‫نرخ سود خبر می دهد‪.‬‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫بهار امسال به روال قبل‬ ‫معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعالم کرد‪ :‬به موجب ماده‬ ‫(‪ )۱۳‬قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬تا زمان راه اندازی سامانه‬ ‫مودیان‪ ،‬نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به انها‪ ،‬حسب مقررات‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ‪ ۱۳۸۷‬می باشد‪.‬به گزارش ایسنا‬ ‫به نقل از سازمان امور مالیاتی‪ ،‬محمد تقی پاکدامن با اشاره به ماده (‪)۱۳‬‬ ‫قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خردادماه ‪ ،۱۴۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫تا زمان راه اندازی سامانه مودیان‪ ،‬نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی‬ ‫به انها‪ ،‬حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ‪ ۱۳۸۷‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مودیان مالیاتی در اجرای ماده (‪ )۲۱‬قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده مصوب ‪ ،۱۳۸۷‬مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و‬ ‫پرداخت مالیات و عوارض متعلق به دوره مالیاتی بهار سال جاری حداکثر‬ ‫تا پایان روز چهارشنبه مورخ ‪ ۱۵‬تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬هستند‪.‬معاون درامدهای‬ ‫مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد‪ :‬حسب مصوبه مراجع قانونی‪،‬‬ ‫حکم ماده (‪ )۱۴‬قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مذکور (بهار‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬جاری نیست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه* ‪ 13‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1347‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫روند تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران ابفای اصفهان قابل تقدیر است‬ ‫نماینده امور ایثارگران شرکت مهندسی ابفای کشور روند تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران ابفای‬ ‫استان اصفهان را جهادگونه برشمرد و این امر را قابل تقدیردانست‪.‬اقاسی در نشستی با معاون منابع‬ ‫انسانی و تحقیقات و مدیر امور ایثارگران ابفای استان اصفهان بیان کرد‪ :‬پرونده های تبدیل وضعیت‬ ‫ایثارگران ابفای استان اصفهان بسیار دقیق‪ ،‬شفاف و به دور از هر گونه ابهام است‪.‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انتظار می رود همان گونه که در سال جاری ‪ 64‬نفر از کارکنان ابفای استان اصفهان در قالب‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان‬ ‫م نامه همکاری‬ ‫مرکزی و دانشگاه اراک تفاه ‬ ‫امضا کردند‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مرکزی گفت‪ :‬این اداره کل در‬ ‫راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نیرو و نشاط‬ ‫جوانان در امر سازندگی کشور با دانشگاه اراک تفاه م نامه همکاری امضا کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار روزنامه سپهر ایرانیان ‪ ،‬عبدالحسین محمدی افزود‪ :‬بهره گیری‬ ‫از ظرفیت طرفین برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اساتید و‬ ‫دانشجویان و سایر مخاطبین‪ ،‬ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی‬ ‫و تبدیل ان به گفتمان غالب در بین دانشجویان و اعضای هیات علمی و‬ ‫زمینه سازی برای اشنایی دانشجویان و اعضای هیات علمی با چالش های‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست کشور و همکاری در انجام فعالیت های‬ ‫حفظ‪ ،‬احیاء و توسعه منابع طبیعی از جمله محورهای این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫نشست های علمی‪ ،‬همایش ها و کارگاه های مشترک‪ ،‬اجرای طرح های‬ ‫تحقیقاتی‪ -‬کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی و برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی‪ ،‬علمی و پژوهشی کوتاه مدت مجازی و حضوری در‬ ‫زمینه صیانت از منابع طبیعی از دیگر محورهای این تفاهم نام ه است‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬همکاری فعال اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان مرکزی و دانشگاه اراک در زمینه دوره های کارورزی و‬ ‫کاراموزی دانشجویان و حمایت از طرح ها و پایان نامه های دانشجویی‬ ‫در زمینه منابع طبیعی نیز از محورهای این تفاهم نام ه است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این تفاهم نامه با هدف توسعه مشارکت اساتید‬ ‫و دانشجویان در فعالیت های مرتبط با حفظ‪ ،‬احیاء و توسعه منابع‬ ‫طبیعی کشور با رویکرد علمی‪ ،‬فرهنگی و ترویجی بین اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری استان مرکزی و دانشگاه اراک منعقد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی‬ ‫طرح هایتحقیقاتیپیشنهادیدانشگاهواعالمنتایجبهدانشگاه‪،‬تخصیصنهال‬ ‫رایگانبرایکاشتتوسطانجمن هایدانشجوییدرفضایسبزدانشگاهوحضور‬ ‫کارشناسانمنابعطبیعیوابخیزداریبرایمشارکتدراجرایفعالیت هاوحمایت‬ ‫ازهمایش ها‪،‬کنفرانس ها‪،‬نمایشگاه هاوکارگاه هایتخصصیعلمیبرحسبنیازاز‬ ‫جملهتعهداتادارهکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستاندراینتفاهمنامهاست‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬صدور کارت همیار طبیعت برای دانشجویان و اعضای هیات‬ ‫علمی در قالب سامانه ملی همیاران طبیعت‪ ،‬به کارگیری دانشجویان رشته های‬ ‫مرتبط با پروژه ها و اقدامات اجرایی و فنی مجموعه منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫در قالب دوره های کارورزی و کاراموزی در چارچوب مقررات ذیربط و همکاری‬ ‫در استفاده از نهالستان و ظرفیت های پژوهشی موجود در اداره کل در قالب‬ ‫طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در چارچوب مقررات ذیربط‬ ‫از دیگر تعهدات اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مرکزی در این‬ ‫تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫ایثارگری تبدیل وضعیت شدند زمینه تبدیل وضعیت بقیه ایثارگران هم فراهم شود‪.‬نماینده امور‬ ‫ایثارگران شرکت مهندسی ابفای کشوراعالم کرد‪ :‬به منظور اجرای برنامه ارائه شده وزیر نیرو در‬ ‫دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی که در ان بر سیاست های کلی نظام در امور ترویج و‬ ‫تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد‪ ،‬ساماندهی ایثارگران و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران تاکید شده‪،‬‬ ‫همچنین با توجه به ابالغ بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور‪ ،‬موضوع «دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (‪ )۲۰‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬کل‬ ‫کشور» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشموالن ماده ‪ ۲۱‬قانون جامع خدمات رسانی به‬ ‫ایثارگران‪ ،‬اجرای دقیق و سری ع این بخشنامه در دستور کار قرار گرفت‪.‬اقاسی افزود‪ :‬مدیر عامل‪،‬‬ ‫معاونت منابع انسانی و مسئوالن امور ایثار گران شرکت مهندسی ابفای کشور در صدد هستند‬ ‫تدابیری به منظور تبدیل وضعیت همه ایثارگران صنعت ابفا در نظر گیرند‪.‬‬ ‫در کنترل روشنایی معابر ‪ ۰۵/۲۰‬مگاوات صرفه جویی شد‬ ‫همزمان با سپری شدن سه ماه از سال جاری؛‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان ‪ ۸۰‬درصد تعهدات مدیریت مصرف را عملیاتی کرد‬ ‫با فرا رسیدن فصل گرما یک ناترازی در‬ ‫مصرف برق ایجاد می شود که بهترین راه‬ ‫برای تعادل ان مدیریت مصرف برق می‬ ‫باشد‬ ‫وزارت نیرو در این راستا برنامه ها و طرح های‬ ‫ویژه ای را به صنعت برق اعالم نموده است به‬ ‫طوری که با اجرایی شدن این برنامه ها از بروز‬ ‫خاموشی های ناگهانی در بخش های صنعت؛‬ ‫کشاورزی و همچنین خانگی پیشگیری کند‪،‬‬ ‫شاید مهمترین روش برای ایجاد تراز تولید و‬ ‫مصرف همکاری بیشتر ادارات و دستگاههای‬ ‫اجرایی ‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه همکاری با صنایع ‪،‬‬ ‫استفاده از پتانسیل دیزل ژنراتورها ‪ ،‬برگزاری‬ ‫جلسات با کشاورزان و صنایع و‪...‬باشد اما یکی‬ ‫از روش ها که به نظر می رسد همپوشانی‬ ‫موثری در کاهش مصرف داشته یک در‬ ‫میان کردن چراغ های روشنایی پارک ها ‪،‬‬ ‫بزرگراهها و ورودی های شهرها به جز مراکز و‬ ‫نقاط حادثه خیز و پر خطر بوده است ‪.‬‬ ‫در نشست مدیریت کاهش پیک بار در شرکت‬ ‫سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬سازمان زیباسازی‬ ‫هیچ المانی که قابلیت نصب مجدد‬ ‫در سطح شهر اصفهان یا استفاده در‬ ‫شهرهای دیگر داشته باشد را به عنوان‬ ‫ضایعات به مزایده نمی گذارد‪.‬‬ ‫حمید قنادنیا با بیان این مطلب گفت‪ :‬پروژه های‬ ‫زیباسازی شهری در دو قالب دائمی و موقت‬ ‫اجرا می شوند که پروژه های موقت شامل‬ ‫المان های مربوط به فضاسازی های شهری به‬ ‫مناسبت های مختلف ملی و مذهبی است و برای‬ ‫مدت محدودی از چند روز تا یک ماه در شهر به‬ ‫نمایش عموم در می ایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬المان های موقت مربوط به فضاسازی‬ ‫مناسبت ها‪ ،‬عموماً در کارگاه فنی سازمان‬ ‫زیباسازی ساخته شده و پس از اکران شهری‬ ‫توانیر که با حضور همایون حا ئری معاون وزیر‬ ‫نیرو در امور برق و انرژی‪ ،‬ارش کردی مدیر‬ ‫عامل شرکت توانیر ‪ ،‬حمید رضا پیرپیران‬ ‫معاون هماهنگی توزیع توانیر و محمد اله داد‬ ‫معاون هماهنگی انتقال توانیر و تمام شرکت‬ ‫های توزیع در شامگاه سه شنبه ‪ ۸‬تیرماه‬ ‫برگزار شد بر مدیریت مصرف برق و برق رسانی‬ ‫مداوم و با کیفیت تاکید شد ‪.‬‬ ‫مهندس همایون حائری پس از انتخاب شرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان در خصوص روش های‬ ‫مدیریت مصرف و شیوه های کاربردی ان ؛‬ ‫عملکرد این شرکت را در بخش روشنایی جویا‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مهندس علیرضا کشانی سرپرست شرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان گفت ‪ :‬در کنترل روشنایی‬ ‫معابر‪ ،‬فضای سبز سطح شهر و نور پردازی‬ ‫ها به میزان ‪ ۰۵/۲۰‬مگاوات در شهر اصفهان‬ ‫صرفه جویی شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت ‪ ۶۷ :‬هزار چراغ روشنایی‬ ‫معابر یک در میان شده که کاهش مصرفی‬ ‫‪ ۱۰‬مگاوات در هر ساعت در شب را به همراه‬ ‫داشته است و همچنین با تبدیل ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫المپ پر مصرف ‪ ۱۲۵‬وات به ‪ ۲۰‬وات ال ای‬ ‫دی ‪ ۸/۳‬مگاوات در هر ساعت در شب صرفه‬ ‫جویی شده است ‪.‬‬ ‫کشانی تصریح کرد ‪ :‬صرفه جویی انرژی با‬ ‫تنظیم فتوسل های نجومی به طوری که با‬ ‫تنظیم ان ربع ساعت در صبح زودتر خاموش‬ ‫شود و ربع ساعت در غروب دیرتر روشن شود‬ ‫موجب شد ‪ ۲۵‬صدم مگاوات کاهش مصرف‬ ‫داشته باشیم ‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت ‪ :‬کاهش روشنایی و نور پردازی‬ ‫اماکن ؛ پارک ها ؛ ارامستانها و مراکز فرهنگی‬ ‫و ورزشی ؛ پل ها ‪ ،‬معابر شهرداری به میزان‬ ‫یک مگاوات کاهش مصرف داشته که در این‬ ‫زمینه شهرداری همکاری تنگاتنگی را داشته‬ ‫است و ما را در این امر مهم یاری کرده است‬ ‫و همچنین در حوزه روشنایی ساختمان‬ ‫های اداری و محوطه ها به میزان ‪ ۲‬مگاوات‬ ‫مدیریت مصرف انجام گرفته است‬ ‫سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫المان‏ های قابل استفاده به مزایده گذاشته نمی شود‬ ‫نیز جمع اوری و به انبار کارگاه فنی منتقل‬ ‫می شوند که با توجه به ماهیت این المان ها‪،‬‬ ‫گاهی از یک المان چندین بار و با تغییر شمایل‬ ‫در مناسبت های مختلف برای فضاسازی شهری‬ ‫استفاده شده و در نهایت معموالً به شهرها و‬ ‫شهرستان های دیگر جهت استفاده مجدد‬ ‫واگذار می شود‪.‬‬ ‫قنادنیا با بیان اینکه کارگاه فنی سازمان‬ ‫زیباسازی بیش از ‪20‬سال سابقه فعالیت در‬ ‫زمینه ساخت المان ها و مبلمان شهری دارد‪،‬‬ ‫تولید مقداری ضایعات در فرایند ساخت و ساز‬ ‫در کارگاه را امری طبیعی دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه سازمان سال هاست به دلیل‬ ‫مشکالت قانونی قادر به برگزاری مزایده فروش‬ ‫ضایعات نبوده‪ ،‬حجم زیادی اهن االت که دیگر‬ ‫قابل استفاده نیستند در کارگاه فنی دپو شده و‬ ‫فضای زیادی را اشغال کرده است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سازمان زیباسازی هیچ المانی که‬ ‫قابلیت نصب مجدد در سطح شهر اصفهان‬ ‫یا استفاده در شهرهای دیگر داشته باشد را‬ ‫به عنوان ضایعات به مزایده نمی گذارد و این‬ ‫المان ها با طی فرایند قانونی و پس از تصویب‬ ‫در هیات مدیره سازمان نهایتاً به شهرهای دیگر‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان گفت ‪:‬‬ ‫در زمینه روشنایی سایت ها ‪ ،‬معابر و مراکز‬ ‫نظامی نیز ‪ ۲‬مگاوات مصرف کاهش یافته است‬ ‫و لوستر فروشی ها و میوه فروش ها نیز به‬ ‫میزان یک مگاوات ما را در مدیریت مصرف‬ ‫همراهی کردند ‪.‬‬ ‫وی به تعهدات و عملکرد توزیع برق اصفهان‬ ‫اشاره کرد و افزود ‪ :‬در حوزه کشاورزی ‪۲۵‬‬ ‫مگاوات ‪ ،‬عمومی و اداری ‪ ۲۱‬مگاوات ‪،‬‬ ‫مولدهای خود تامین ‪ ۲۳‬مگاوات و در حوزه‬ ‫صنعتی ‪ ۷۵‬مگاوات مدیریت بار صورت گرفته‬ ‫و به عبارتی شرکت توزیع برق اصفهان ‪۸۰‬‬ ‫درصد تعهدات خود را به انجام رسانده است ‪.‬‬ ‫در این مراسم گزارش میدانی یک در‬ ‫میان کردن چراغ های روشنایی به وسیله‬ ‫فیلمبرداری از باال( کوات کوپتر) از حاشیه‬ ‫ضلع جنوبی زاینده رود به سمع و نظر مدیران‬ ‫صنعت برق رسید‪.‬‬ ‫مهندس حائری از عملکرد شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان تشکر و قدر دانی نمود ‪.‬‬ ‫واگذار می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فروش این ضایعات در‬ ‫راستای ادامه فعالیت کارگاه فنی بسیار ضروری‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به منظور قانونی بودن فروش‬ ‫این ضایعات اهن‪ ،‬مزایده ای با نظارت واحدهای‬ ‫حراست‪ ،‬بازرسی‪ ،‬حقوقی و مالی سازمان و‬ ‫شهرداری برگزار شده که تا ‪ 21‬تیرماه مهلت‬ ‫داشته و ‪ 22‬تیرماه هم اسناد ان بازگشایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قنادنیا درباره اجرای پروژه های دائمی‬ ‫زیباسازی مانند نمادها‪ ،‬سردیس ها‪ ،‬مبلمان‬ ‫شهری‪ ،‬نورپردازی ها‪ ،‬دیوارنگاره ها و هنر شهری‬ ‫هم گفت‪ :‬سردیس ها‪ ،‬تندیس ها و نمادهای‬ ‫دائمی شهری نیز طی فراخوان های محدود و‬ ‫عمومی و برگزاری سمپوزیوم های ساالنه‪ ،‬توسط‬ ‫هنرمندان استانی و ملی طراحی و اجرا می شوند‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چون تحدید حدود ششدانگ یک زمین مزروعی پالک ‪ ۱۷۵‬فرعی از‪ - ۱۱۱‬اصلی واقع‬ ‫در بخش سه سیستان شهرستان زابل اراضی روستای شهریاری مورد تقاضا حسینعلی‬ ‫میرشکاری فرزند غالم که تاکنون به عمل نیامده است لذا بر حسب تقاضای کتبی‬ ‫نامبرده تحدید حدود در روز دوشنبه ‪ ۱۴٠۱/4/ 20‬در محل شروع و به عمل خواهد امد‬ ‫بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق میرساند در روز تعیین شده در‬ ‫محل حضور بهم رسانند در صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی‬ ‫حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت به عمل‬ ‫خواهد امد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده ‪ ۲٠‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانون‬ ‫تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب سال ‪ ۱۳۷۳‬اعتراض به تقاضای ثبت و‬ ‫تحدید حدود موضوع مواد ‪ ۱۶‬و ‪۲٠‬قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از‬ ‫تاریخ تنظبم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت‬ ‫پذیرد گواهی الزم را از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارند‬ ‫واال حق او ساقط خواهد شد ‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۴۳‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬شنبه ‪۱۴٠۱/۰۳/۲۸‬‬ ‫مهدی پهلوانروی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زابل‬ ‫چون تحدید حدود ششدانگ یک زمین مزروعی پالک ‪ ۱۷۴‬فرعی از‪ - ۱۱۱‬اصلی واقع‬ ‫در بخش سه سیستان شهرستان زابل اراضی روستای شهریاری مورد تقاضا حسینعلی‬ ‫میرشکاری فرزند غالم که تاکنون به عمل نیامده است لذا بر حسب تقاضای کتبی‬ ‫نامبرده تحدید حدود در روز دوشنبه ‪ ۱۴٠۱/ ٠۴ /20‬در محل شروع و به عمل خواهد‬ ‫امد بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق میرساند در روز تعیین شده‬ ‫در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی‬ ‫وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت به‬ ‫عمل خواهد امد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده ‪ ۲٠‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت‬ ‫مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده‬ ‫قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب سال ‪ ۱۳۷۳‬اعتراض به تقاضای‬ ‫ثبت و تحدید حدود موضوع مواد ‪ ۱۶‬و ‪۲٠‬قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت‬ ‫یکماه از تاریخ تنظبم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح‬ ‫قضائی صورت پذیرد گواهی الزم را از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید‬ ‫دریافت دارند واال حق او ساقط خواهد شد ‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۴۲‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬شنبه ‪۱۴٠۱/۰۳/۲۸‬‬ ‫مهدیپهلوانروی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زابل‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره‪۱۴۰۱/۰۳/۲۲ - ۱۴۰۱۶۰۳۲۰۰۲۰۰۲۲۰۰‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هادی‬ ‫ابراهیمیان به شناسنامه شماره ‪ ۸۴۴‬کدملی ‪۳۶۷۳۴۹۹۱۷۳‬صادره زابل فرزند حاجی بصورت‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۲۷۶۰/۱۰‬مترمربع پالک شماره ‪۸۱۰‬‬ ‫فرعی از ‪ - ۸۸‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش سه سیستان شهرستان زابل اراضی‬ ‫کرباسک واگذاری طبق سند عادی ازعلی اقافاطمی فرزند سید ابو تراب موضوع رای اصالحات‬ ‫ارضی ‪ ۲۱۲۹۲‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه کثیراالنتشار اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۳۶‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ ۱۴٠۱/ ٠۳/ 28‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴۰۱/۰۴/۱۲‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره‪۱۴۰۰/۰۸/۲۹ - ۱۴۰٠۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۴۸۵۹‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه پودینه به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۶۶۴‬کدملی ‪ ۳۶۷۰۸۲۵۲۵۸‬صادره زابل فرزند مصیب بصورت ششدانگ یکباب‬ ‫منزل به مساحت ‪ ۵۷۳/۸۳‬مترمربع پالک شماره ‪۹۵۰‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در سیستان و‬ ‫بلوچستان بخش دو حوزه ثبت ملک زابل‪ -‬اسالم اباد‪ -‬کشاورز ‪۱۳‬خریداری طبق سند عادی‬ ‫وبطور مع الواسطه از حسین نهی بیکس محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو‬ ‫نوبت در روزنامه کثیراالنتشار به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه کثیراالنتشار اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۳۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪۱۴٠۱/ ٠۳/ 28‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴۰۱/۰۴/۱۲‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره‪۱۴۰۱/۰۳/۰۷ - ۱۴۰۱۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۱۷۷۳‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمعلی باقری نیا به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۷۶۶‬کدملی ‪ ۳۶۷۱۶۸۲۱۹۱‬صادره زابل فرزند موسی بصورت ششدانگ اعیان‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ ۶۰/۲۲‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۳۰۷‬فرعی از ‪ ۱-‬اصلی واقع در سیستان و‬ ‫بلوچستان بخش ‪ ۲‬حوزه ثبت ملک زابل ‪ -‬خیابان امام خمینی(ره) ‪ -‬امام خمینی(ره) ‪ ۱۵‬خریداری‬ ‫طبق سند قطعی شماره ‪ ۷۷۱۹۲‬مورخ ‪ ۱۴٠٠ /۱٠ /26‬دفترخانه ‪ ۲۷‬زابل سلطان محمد راشدی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم‬ ‫و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۳۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪۱۴٠۱/ ٠۳/ 28‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴۰۱/۰۴/۱۲‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اگهی فقدان‬ ‫اقای بهنام دارائی به موجب وکالتنامه شماره ‪ G3JGC2XF‬مورخ‬ ‫‪ 1397 / 11 / 02‬سفارت جمهوری اسالمی ایران _ الهه از طرف ایرج دارائی و نامه‬ ‫شماره ‪ 9610112644702037‬مورخ ‪ 96 / 10 / 12‬شعبه ‪ 7‬دادیاری دادسرای عمومی و‬ ‫انقالب شهریار مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی‬ ‫به مساحت یکصد و نود متر مربع قطعه دویست و یک تفکیکی پالک ‪ 20168‬فرعی از یک‬ ‫اصلی مفروز از پالک ‪ 1553‬فرعی از اصلی مذکور واقع در هفت جوی شهریار ذیل ثبت‬ ‫‪ 185485‬صفحه ‪ 238‬دفتر ‪ 1263‬به نام مهدی باباپور ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی‬ ‫‪ 270592‬الف ‪ 85 /‬صادر و تسلیم شده است سپس به موجب سند ‪10778‬مورخ ‪/ 30‬‬ ‫‪ 86 / 01‬دفتر ‪ 15‬شهریار به ایرج دارائی انتقال یافته است به علت سرقت مفقود گردیده‬ ‫است لذا مراتب به استناد تبصره ذیل ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی‬ ‫می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و رسید دریافت نماید و در غیر این صورت نسبت به صدور سند المثنی طبق‬ ‫مقررات اقدام خواهد نمود‪ .‬م الف‪9634‬‬ ‫مهدی ناصری‪ -‬رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫اقای ابراهیم علی نژاد به شماره ملی ‪ 0050498711‬ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه‬ ‫تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫دایر بمساحت ‪ 161 / 70‬مترمربع قطعه ‪ 17‬تفکیکی به پالک ‪ 23307‬فرعی از ‪163‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پالک های ‪ 16930‬و ‪ 16931‬فرعی از اصلی نامبرده واقع‬ ‫در اراضی سرحداباد جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس ذیل ثبت‪ -‬صفحه‪ -‬دفتر جلد‬ ‫به نام ابراهیم علی نژاد ثبت و سند به سریال ‪ 229866‬سال ‪ 97‬سری ج به شماره دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪ 139820331010000258‬صادر گردید سپس سند مذکور به علت سهل‬ ‫انگاری مفقود گردیده و مالک برابر درخواستی مورخ ‪ 1401 / 02 / 26‬تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت‬ ‫ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است‬ ‫چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه‬ ‫نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫مهتاب هاشمی‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فردیس‬ ‫از طرف بهروز قیصربیگی‬ ‫ش‪ .‬ارشاد ‪1413‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره‪۱۴۰۱/۰۳/۲۱ - ۱۴۰۱۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۱۶۲‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه گلی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۹۲۳‬کدملی ‪ ۳۶۷۰۶۸۵۱۳۸‬صادره زابل فرزند محمد بصورت ششدانگ اعیان‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ ۳۰۵/۸۰‬مترمربع پالک شماره ‪ - ۹۷۴‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان‬ ‫بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان حافظ ‪ -‬حافظ ‪ ۵‬کوچه مباشری واگذاری طبق سند‬ ‫عادی ازیوسف جان پرور صفحه ‪۲۹۲‬دفتر ‪ ۲۹‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫دردو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه کثیراالنتشار اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۳۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ ۱۴٠۱/ ٠۳/ 28‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴۰۱/۰۴/۱۲‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ ‫چون خانم نازپری عزت منش بوکالت از طرف وراث براتعلی اتحادی با‬ ‫تسلیم درخواستبه شمار‪ 401 / 3 / 24 / 102 / 3490 -‬اعالم داشته که‬ ‫سند مالکیت پالک ‪ - ۹ / 938‬اصلی واقع در بخش ‪ ۲‬سیستان ملکی‬ ‫نامبرده اعالم داشته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده لذا با عنایت‬ ‫به تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۱۲٠‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت امالک مصوب‬ ‫‪ 80 / 11 / 8‬مراتب باستناد بند یک ماده مذکوردر یک نوبت اگهی می‬ ‫شود تا هر کسی مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت‬ ‫ویا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر‬ ‫اعتراض نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره‬ ‫ثبت اسنادزابل المثنی سندمالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪۴۳۲‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴٠۱ / ٠۴ / 13:‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان‬ ‫افزایش ‪ 20‬درصدی مصرف‬ ‫بنزین در منطقه ارومیه نسبت به سه‬ ‫ماهه اول سال گذشته‬ ‫ارومیه ‪ /‬هادی علیزاده‪ :‬مدیر شرکت ملی‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه ارومیه گفت‪ :‬طی سه ماه گذشته‪،‬‬ ‫‪ 177‬میلیون لیتر بنزین در مرکز و‬ ‫شهرهای شمالی استان اذربایجان غربی‬ ‫مصرف شده که این مقدار در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته با ‪ 20‬درصد‬ ‫افزایش مواجه است‪.‬به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬احمد مجرد ‪-‬مدیر شرکت ملی‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه‪ -‬با اعالم این مطلب در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬امسال با توجه به برداشته شدن اکثر محدودیت ها و بازگشایی‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬اموزشگاه ها ‪ ...‬و افزایش ترددهای بین شهری شاهد‬ ‫افزایش چشمگیری در مصرف بنزین نسبت به سال گذشته بودیم که با‬ ‫ذخایر مناسب و بجایی که در این بخش اعمال شده بود‪ ،‬به حمدا‪ ...‬هیچ‬ ‫گونه مشکلی در رابطه با تامین سوخت در سطح منطقه را نداشتیم‪.‬این مقام‬ ‫مسئول اظهار داشت‪ :‬اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودرو های‬ ‫عمومی‪ ،‬تغییر الگوی مصرف‪ ،‬جایگزینی گاز ‪ CNG‬به جای سوخت های‬ ‫فسیلی در سبد سوخت خانوار ها‪ ،‬فراهم نمودن شرایط برای جذب سرمایه‬ ‫گذار و استفاده از توان بخش خصوصی برای احداث جایگاه های ‪ CNG‬از‬ ‫جمله اقدامات این شرکت در راستای صرفه جویی در مصرف بنزین و توسعه‬ ‫استفاده از سوخت پاک ‪ CNG‬در منطقه ارومیه است‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬درصد مساحت استان اصفهان با کم‬ ‫ابی و خشکسالی مواجه است‬ ‫استان اصفهان در بیست سال گذشته با شدیدترین خشکسالی ها مواجه‬ ‫بوده است‪.‬مدیر کل مدیریت بحران استانداری روز شنبه ‪ ۱۱‬تیرماه جاری‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬مرکز اقلیم شناسی کشور اعالم کرده که ‪ ۸۶‬درصد مساحت استان‬ ‫اصفهان با کم ابی و خشکسالی مواجه است‪.‬منصور شیشه فروش افزود‪ :‬به‬ ‫علت استمرار خشکسالی و کم ابی‪ ،‬دشت اصفهان – برخوار و ‪ ۲۷‬دشت از‬ ‫‪ ۳۵‬دشت استان تحت تاثیر فرونشست زمین قرار گرفته اند‪.‬وی با بیان این‬ ‫که امروز ‪ ۳۰۰‬روستای استان با تانکر ابرسانی می شوند و ‪ ۶‬هزار هکتار فضای‬ ‫سبز اصفهان با تنش ابی مواجه است‪ ،‬خواستار جلوگیری از بارگذاری های‬ ‫جدید بر روی زاینده رود و احیای این رودخانه از سرچشمه تا پایاب شد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چون تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل پالک ‪ ۲۲۳۲۲‬فرعی از یک‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سیستان شهرستان زابل کوچه منشعبه ازخیابان رسالت ‪ ۱۶‬مورد‬ ‫تقاضا بهزاد شهرکی فرزند حسنعلی که تاکنون به عمل نیامده است لذا بر حسب‬ ‫تقاضای کتبی نامبرده تحدید حدود در روز یکشنبه ‪ ۱۴٠۱/ ٠۴/ 26‬در محل شروع‬ ‫و به عمل خواهد امد بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق‬ ‫میرساند در روز تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه مستدعی ثبت‬ ‫پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار‬ ‫مجاورین برابر ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت به عمل خواهد امد و اعتراض مجاورین نیز برابر‬ ‫ماده ‪ ۲٠‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز‬ ‫پذیرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های‬ ‫معترضی ثبتی مصوب سال ‪ ۱۳۷۳‬اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع‬ ‫مواد ‪ ۱۶‬و ‪۲٠‬قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظبم‬ ‫اعتراض به مرجعژ ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد‬ ‫گواهی الزم را از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارند‬ ‫واال حق او ساقط خواهد شد ‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۳۸‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬شنبه ‪۱۴٠۱/۰۳/۲۸‬‬ ‫مهدی پهلوانروی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زابل‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر‬ ‫رای شماره‪ - ۱۴۰۱۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۱۱۵‬مورخ ‪1401 / 03 / 18‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم نرگس خاتون نهتانی به شناسنامه شماره ‪۲۴۸۳۲‬‬ ‫کدملی ‪۳۶۷۰۲۴۷٠۸۴‬صادره زابل فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ‬ ‫یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۲۴۴۵۴‬مترمربع پالک شماره ‪۱۱۵۴‬‬ ‫فرعی از ‪ - ۹‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابل اراضی باالخانه جاده زابل به بنجار روستای پردیس ازتوابع شهر بنجار‬ ‫واگذاری طبق سند عادی ازابراهیم فرزند محمد به میزان‪ ۱۳۳۹۸‬متر ازنهر‬ ‫متروکه و واگذاری طبق سندعادی ازعباس به میزان ‪ ۲٠ /000‬مترمربع‬ ‫صفحه ‪۱۱۲‬دفتر ‪ ۱۲۶‬وصفحه ‪۸۸‬دفتر ‪ ۱۲۸‬وصفحه ‪ ۸۵‬دفتر ‪ ۱۲۸‬ونسبت‬ ‫به ‪ ۱۹۲۸‬مترمربع ازنهر متروکه ومحمود رضا به میزان ‪ 10/ 000‬مترمربع‬ ‫ازمالک مشاعی صفحه ‪ ۷۶‬دفتر ‪۱۲۸‬ونسبت به مقدار‪۱۹۲۸‬مترمربع ازنهر‬ ‫متروکه وغالمعلی به میزان ‪ ۱٠ /000‬مترمربع صفحه ‪ ۶۴‬دفتر ‪ ۱۲۸‬وجواد‬ ‫به میزان ‪ ۷۵۰۰‬مترمربع وامیرمحمد به میزان ‪ ۷۵۰۰‬مترمربع و رضا به‬ ‫میزان ‪ ۷۵۰۰‬مترمربع وفریبرز به میزان ‪۴۵۰۰‬مترمربع وامین به میزان‬ ‫‪ ۷۹۵۸‬مترمربع وحسین‪۷۵۰۰‬مترمربع صفحه‪۳۹۴‬دفتر‪۲۰۱‬شهرت همگی‬ ‫فرازی نژاد وفرامرز فرازی نژاد ‪۲۴۷۴۲‬مترمربع ازصفحات ‪۳۹۴‬و‪۲۶۲‬و ‪۷۳‬‬ ‫دفتر‪ ۲٠۱‬و‪۱٠۶‬و‪ ۱۲۸‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪۳۴۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪۱۴۰۱/۰۳/۲۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴۰۱/۰۴/۱۲‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫‪ ۱۸‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫نشانی‪ :‬کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۳۱‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده‬ ‫توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫است‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۶۵۱‬هزار و ‪ ۸۲۱‬نفر دوز اول‪ ۵۸ ،‬میلیون و ‪ ۶‬هزار و‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪ ۶۷‬نفر دوز دوم و ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۷۶۲‬هزار و ‪ ۹۲۴‬نفر‪ ،‬دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۰‬میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار و ‪ ۸۱۲‬دوز رسید‪.‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۳۱‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شده است‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫دانشگاه ها با شاخص های سالمت‬ ‫الکترونیک سنجش می شود‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه دانشگاه ها با‬ ‫شاخص های سالمت الکترونیک سنجش می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فناوری اطالعات‬ ‫موتور محرک همه فعالیت ها در نظام سالمت است و یکی از شاخص های‬ ‫ارزیابی روسای دانشگاه ها پیشرفت در فناوری اطالعات است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت‪ ،‬بهرام عین الهی روز یکشنبه در همایش‬ ‫مدیران امار و فناوری اطالعات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی‬ ‫سراسر کشور در مرکز همایش های بیمارستان شهید رجایی تهران با‬ ‫اشاره به پیشرفت دنیای فناوری اطالعات و حوزه نرم افزارهای هوشمند‬ ‫در جهان تاکیدکرد‪ :‬در حالی که دنیا در جهش نرم افزاری به سر می برد‬ ‫و به صورت لحظه ای ابزار و تکنیک های نوظهوری در این حوزه به بازار‬ ‫می اید‪ ،‬دانشگاه های ما باید از تمام ظرفیت های فناورانه خود استفاده‬ ‫و انها را به روزرسانی کنند‪.‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با‬ ‫بیان اینکه توسعه حوزه فناوری اطالعات و هوشمندسازی‪ ،‬بهره وری نظام‬ ‫سالمت را در ارائه خدمت به مردم افزایش می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬مگارایانه ها و‬ ‫ش مصنوعی امروز در دنیا پیشرفت های گسترده ای داشت ه و ما باید‬ ‫هو ‬ ‫در این حوزه صاحب ابتکار و نواوری باشیم تا خدمات نظام سالمت با‬ ‫حداکثر سرعت و با الگوی دسترسی عادالنه هوشمند به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫انارشیسم اطالعاتی ممنوع‬ ‫وزیر بهداشت تصریح کرد‪ :‬حرکت ها در حوزه فناوری اطالعات باید‬ ‫یکپارچه و هم افزا باشد و همه به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی در‬ ‫هماهنگی کامل با وزارت بهداشت یک رویکرد منسجم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫به عبارتی باید به سمت برقراری یک نظام یکپارچه اطالعات در کشور‬ ‫حرکت کنیم؛ بنابراین انارشیسم اطالعات باید پایان یابد و همگونی و‬ ‫هماهنگی بر عرصه فناوری اطالعات حاکم شود‪.‬عین الهی به نقش فناوری‬ ‫اطالعات در حوزه نظارت و ارزیابی اشاره کرد و گفت‪ :‬به راحتی می توان با‬ ‫نرم افزارهای پیشرفته‪ ،‬نظارت و ارزیابی را هوشمند کرد‪.‬‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬زمینه ساز افزایش بهره وری‬ ‫وی با اشاره به تحقق برنامه نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬گفت‪ :‬نسخه نویسی‬ ‫الکترونیکی نشان داد که می توان هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش‬ ‫داد‪.‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی بر ضرورت هوشمندسازی‬ ‫درمان تاکیدکرد و اظهارداشت‪ :‬باید در بحث هوشمندسازی سیستم ها‬ ‫در بخش درمان‪ ،‬اهتمام ویژه صورت گیرد؛ چراکه هوشمندسازی از بروز‬ ‫بسیاری از خطاهای پزشکی نیز جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫عین الهی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به گستردگی و حجم کاربرد‬ ‫فناوری اطالعات در نظام سالمت‪ ،‬برای حمایت از طرح های خوب در‬ ‫این زمینه‪ ،‬یک جشنواره ساالنه همانند جشنواره های فارابی‪ ،‬خوارزمی و‬ ‫رازی برگزار شود و از پژوهش ها‪ ،‬طرح ها و برنامه های برتر حوزه فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬قدردانی به عمل اید‪ .‬‬ ‫احتمال شیوع کرونا از یک ازمایشگاه‬ ‫شرکت بایوتک در امریکا‬ ‫بانک ها با اخذ سفته یا یک ضامن به پرداخت تسهیالت اقدام کنند‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه‬ ‫سقف کارت به کارت و خرید روزانه‬ ‫اتباع مانند ایرانیان است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها‬ ‫موظف اند پس از تکمیل مدارک توسط‬ ‫متقاضی ظرف مدت حداکثر ‪ ۱۰‬روزکاری‬ ‫تسهیالت فرزنداوری و ازدواج را به‬ ‫حساب متقاضی واریز کنند‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪« ،‬علی صالح ابادی»‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امروز دو نکته مهم حسب‬ ‫دستور رئیس جمهوری به شبکه بانکی ابالغ‬ ‫شد‪ .‬نخست انکه درباره وثایق مطابق با نص‬ ‫صریح قانون‪ ،‬بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫مکلف اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان‪،‬‬ ‫حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک‬ ‫ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬همچنین بانک ها می توانند در‬ ‫چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب‬ ‫دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد‬ ‫نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫دستورالعمل بر روی وب سایت بانک مرکزی‬ ‫در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا‬ ‫تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب‬ ‫شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار گفت‪ :‬مورد دیگر‬ ‫ان است که مردم باید در اسرع وقت و بر‬ ‫اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای‬ ‫اخذ وام مشخص شود؛ بنابراین بر همین‬ ‫اساس به شبکه بانکی موظف است به محض‬ ‫تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف‬ ‫‪ ۱۰‬روز باید پول به حساب مشتری واریز شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس بانک موظف است‬ ‫در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه‪ ،‬پذیرش‬ ‫و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه‬ ‫قرض الحسنه ازدواج‪ ،‬با تکمیل مدارک توسط‬ ‫اگهی فراخوان مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫متقاضی ظرف مدت حداکثر ‪ ۱۰‬روزکاری‬ ‫نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده‬ ‫اقدام کند‪.‬صالح ابادی در رابطه با تسهیالت‬ ‫فرزنداوری خاطرنشان کرد‪ :‬در این باره نیز‬ ‫مشابه با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫و به همان شکل برخورد می شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس بانک ها بایستی ظرف ‪ ۱۰‬روز پول را به‬ ‫متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانک ها‬ ‫این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد‬ ‫انضباطی انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫مردم می توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی‬ ‫شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطالع دهند‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬چنانچه افراد به شعب مراجعه می کنند‬ ‫و شکایت و درخواستی دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک‬ ‫مرکزی (شماره تلفن ‪ )۲۷۰۶‬یا «سامانه‬ ‫رسیدگی به شکایات»‪ ،‬درخواست ها و شکایات‬ ‫خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این‬ ‫مهم را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این بخشنامه به صورت شفاف‪،‬‬ ‫تکلیف وثایق و زمان بندی مرتبط با ان‬ ‫مشخص است و حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫وام باید به حساب فرد واریز شود و مستندات‬ ‫نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکید بر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد‬ ‫مقداری ترازنامه بانک ها و برنامه های انضباطی‬ ‫این بانک خاطرنشان کرد‪ :‬رشد مقداری‬ ‫ترازنامه بانک ها از ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲.۵‬درصد در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬بر این اساس برای برخی‬ ‫بانک ها ‪ ۱.۵‬درصد و ‪ ۲.۵‬درصد برای بانک ها‬ ‫بسته به شرایط ان بانک و شاخص های موجود‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بانکی که این مهم را رعایت‬ ‫نکند مشمول سپرده قانونی باالتر می شود و‬ ‫مواردی را داشتیم که سپرده قانونی انها تا‬ ‫‪ ۱۳‬درصد می تواند افزایش یابد‪.‬‬ ‫سقف کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند‬ ‫ایرانیان است‬ ‫صالح ابادی گفت‪ :‬خدمات بانکی که به‬ ‫اتباع ارائه می شود سازوکار الزم و در قانون‬ ‫پیش بینی شده و اخیر ا ً نیز از سوی مراجع‬ ‫ذی صالح بخشنامه هایی در این باره صادر‬ ‫شده که اتباع بایستی کد یکتایی را از مرجع‬ ‫قانونی دریافت کنند و ان کد مبنای تمام‬ ‫خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی‬ ‫می شود‪ ،‬از همین رو ما نیز تاکیداتی را در این‬ ‫خصوص به شبکه بانکی داشتیم‪.‬‬ ‫عالی ترین مقام بانک مرکزی یاداور شد‪ :‬برای‬ ‫اتباع خارجی همچون ایرانیان‪ ،‬سقف کارت به‬ ‫کارت روزانه ‪ ۱۰‬میلیون تومان است و این‬ ‫مهم برای اتباع و هموطنان هیچ تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سقف خرید روزانه اتباع نیز‬ ‫مانند ایرانیان ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان برای هر نفر‬ ‫و برای هر کارت ‪ ۵۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫جفری ساچس استاد دانشگاه کلمبیای امریکا گفت‪ :‬من متقاعد شده‬ ‫ام که ویروس کرونا از این ازمایشگاه امریکایی امده است‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی‬ ‫راشا تودی گزارش داد‪ :‬احتمال شیوع کرونا از یک ازمایشگاه شرکت‬ ‫بایوتک در امریکا وجود دارد‪.‬‬ ‫مجری این شبکه تلویزیونی گفت‪ :‬در حالی که جهان خود را برای‬ ‫موج جدید احتمالی شیوع کرونا اماده می کند و مقامات جهان به ان‬ ‫واکنش نشان داده اند یک استاد دانشگاه کلمبیا در امریکا احتماالتی‬ ‫را درباره منشاء ویروس کرونا مطرح کرده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬بخشی از اظهارات جفری ساچس استاد دانشگاه کلمبیای‬ ‫امریکا پخش شد که وی گفت‪ :‬من متقاعد شده ام که ویروس کرونا‬ ‫از این ازمایشگاه امریکایی امده است‪ .‬از نظر من این موضوع ناشی‬ ‫از یک اشتباه بزرگ از طرف شرکت بایوتک بوده است و اشتباهی‬ ‫ازمایشگاهی بوده است‪.‬‬ ‫خبرنگار این شبکه تلویزیونی از امریکا گزارش داد‪ :‬پزشکان در‬ ‫سراسر جهان درباره موج جدیدی از شیوع کرونا هشدار می دهند‪.‬‬ ‫این موضوعی هشداردهنده است‪ .‬با این وجود همچنان بحث هایی‬ ‫درباره منشاء ویروس کرونا در جریان است‪ .‬حاال جفری ساچس از‬ ‫دانشگاه کلمبیا فرضیه ای قابل توجه را درباره منشاء ویروس کرونا‬ ‫مطرح کرده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬بخشی از اظهارات جفری ساچس پخش شد که وی گفت‪:‬‬ ‫ما نمی دانیم که شیوع کرونا ناشی از جهش در ویروس سارس بود یا‬ ‫بخشی از یک ازمایش بود‪ .‬ما می دانیم که بررسی گونه های مختلف‬ ‫سارس یک هدف بوده است‪ .‬این موضوع به نهاد طرح های تحقیقاتی‬ ‫پیشرفته دفاعی امریکا واگذار شد‪.‬‬ ‫خبرنگار راشاتودی گفت‪ :‬هم اکنون مقامات امریکا بر روی این موضوع‬ ‫پافشاری می کنند که کرونا از یک ازمایشگاه نظامی که برای تحقیقات‬ ‫درباره تسلیحات بیولوژیکی ایجاد شده بود نشات نگرفته است‪ .‬ان ها‬ ‫این موضوع را یک توطئه ضد امریکایی توصیف می کنند‪ .‬به هر حال‬ ‫هم اکنون رئیس سازمان جهانی بهداشت می گوید که باید تمامی‬ ‫فرضیه های روی میز را بررسی کرد و سیاست را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬بخشی از اظهارات رئیس سازمان جهانی بهداشت پخش‬ ‫شد که وی گفت‪ :‬تمامی فرضیه ها باید بر روی میز باقی بمانند تا‬ ‫همه ان ها بررسی شوند‪.‬خبرنگار در پایان‪ ،‬گفت‪ :‬احتمال نشت ویروس‬ ‫کرونا از یک ازمایشگاه نظامی در امریکا موضوعی است که بار ها از‬ ‫طرف مقامات امریکا رد شده است و مقامات امریکا از هرگونه بررسی‬ ‫این موضوع خودداری کرده اند‪ .‬این موضوع سبب شده است که‬ ‫سواالت زیادی در این رابطه مطرح شود‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی)‬ ‫(‬ ‫نوبت اول )‬ ‫توجه‪ :‬اعالم امادگی جهت شرکت در این مناقصه صرف ًا بصورت الکترونیکی(توکن)‬ ‫شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به برون سپاری حمل متوفی از طریق عقد قرارداد با‬ ‫بخش خصوصی از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫و از طریق سامانه ستاد به نشانی ‪ www.setadIran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحـــله ای شــماره م م‪01/0009/‬مربوط به انجام خدمات تعمیرات در منازل کوی فداییان اســام خرمکوشــک و مجتمع مسکونی در‬ ‫نارنجستان در ناحیه مرکزی‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‬ ‫انجام کلیه خدمات مربوط به تعمیرات در منازل کوی فدائیان اسالم‪،‬خرمکوشک و مجتمع مسکونی در ناحیه مرکزی با ‪ 61‬واحد کاری‪.‬‬ ‫‪ -١‬براورد اولیه ‪ :‬براساس تعرفه بهای خدمات سال ‪ ۱۴۰۱‬مصوب شورای اسالمی شهر قدس بشرح اسناد‬ ‫مزایده با براورد حداقل ‪ ٪۲۰‬سهم شهرداری و ‪ ٪۸۰‬سهم پیمانکار از درامد حمل و نقل متوفی‬ ‫‪ -۲‬مدت قرارداد ‪ ۱۲ :‬ماه‬ ‫‪ -٣‬تضمین شرکت در مزایده ‪ 200/000/000 :‬ریال ( دویست میلیون ریال ) می باشد که به صورت واریز‬ ‫نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -‬ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه‪ ،‬به هیچ عنوان قابل‬ ‫‪ -‬قبول نمی باشد ‪.‬‬ ‫‪-‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده بصورت نقدی از طریق شماره حساب ‪ ۰۱۰۵۷۰۸۳۲۷۰۰۳‬نزد بانک ملی‬ ‫بنام شهرداری شهر قدس‬ ‫‪ -‬مزایده گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مزایده را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور‬ ‫قراردادهای شهرداری قدس تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬قیمت اسناد و نحوه واریز وجه ‪ :‬قیمت اسناد مزایده ‪ 2/500/000‬ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) می‬ ‫باشد که به حساب شماره ‪ 01۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰‬به نام شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از‬ ‫طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ Www.setadiran.ir‬قابل پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مهلت خرید اسناد ‪ :‬شروع خرید اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/4/20‬بوده و اسناد و مدارک‬ ‫مزایده ظرف مهلت مندرج در سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ Www.setadiran.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات ‪ :‬مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری (ساعت ‪) 12/30‬‬ ‫روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/05/06‬و نحوه تحویل اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت به نشانی‬ ‫‪ Www.setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ‪ :‬افراد حقیقی و شرکتهای حقوقی دارای اساس نامه حمل و نقل‬ ‫دارای رزومه کاری مرتبط بمدت ‪ ۲‬دو سال قابل استعالم از نهادها و سازمان های مرتبط‬ ‫دارای ‪ ۳‬دستگاه امبوالنس با سند مالکیت به نام شرکت کنندگان‬ ‫‪ -۸‬پرداخت هزینه اگهی مزایده بعهده برنده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -۹‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری شهر قدس‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام ان ‪12‬مـاه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪ /‬بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل ‪187,172,310,481/-‬ریال می باشد‬ ‫‪ -‬داشتن ظرفیت ازاد(تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه‬ ‫د‪-‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫مناقصه گران دارای رشــته خدمات گرایش تعمیر ونگهداری ســاختمان وماشــین االت از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه تعیین صالحیت‬ ‫کــد (‪ )2‬و تایید صالحیت ایمنی صــادره از اداره کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی و ارائه مدرکی دال بر دارا بودن خط مشــی ایمنی‪ ،HSE‬ارائه اساســنامه‬ ‫شــرکت‪،‬اخرین تغییرات مربوطه و اگهی تاسیس شرکت‪،‬کلیه مدارک ذکر شده می بایست بصورت برابر اصل ارائه گردد‪،‬حداقل امتیاز کیفی مورد قبول ‪60‬‬ ‫از‪100‬خواهد بود‪،‬ارائه صورتهای مالی سال ‪ 1399‬که توسط شرکتهای مندرج در سامانه پردیس انجام شده باشد الزامیست‪ ،‬در صورت عدم ارائه‪،‬به منزله حذف‬ ‫از مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -‬در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر‪،‬الویت با شرکت های بومی استانی می باشد‪.‬‬ ‫داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪9,358,615,524/-‬ریال‬‫همچنین توانایی ‪ %10‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمین انجام تعهدات‬ ‫‪-‬ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست‬ ‫مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون‬ ‫مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اســام مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ســاختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را‬ ‫تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫هـ‪-‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫از کلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـــوت بهعمل میاید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم امادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی‬ ‫‪ www.setadIran.ir‬مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق اییننامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی)بر روی مدارک ارســالی‬ ‫مناقصه گران بهعمل اید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت ‪ 8:00‬تاریخ ‪ 1401/04/13‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬تاریخ ‪1401/04/15‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ خرید اسناد و شماره حساب‪ :‬واریز مبـلغ ‪1,428,000‬ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی ‪www.setadIran.ir‬‬ ‫ضمن ًا می بایســتی حداکثر ظرف مدت ‪14‬روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد‬ ‫بارگذاری نمایند‪ .‬بدیهی اســت کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شــرایط مندرج در متن اگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ‬ ‫ننموده اندترتیب اثر ندهد‪.‬‬ ‫محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها‬ ‫متقاضیان واجد الشــرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ‪13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/05/23‬به صورت الکترونیکی و از‬ ‫طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند‪ .‬ضمن َا پیشنهادات در ساعت ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران‬ ‫با معرفی نامه و کارت شناســایی معتبر بالمانع اســت‪.‬همچنین مناقصه گران میبایســت ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫در ســامانه تا ساعت ‪13:00‬روز یکشنبهمورخ‪ 1401/05/23‬اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در‬ ‫ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها‪ ،‬اگهی تاسیس‪ ،‬اخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق‬ ‫با مفاد اگهی الزامی می باشد‪ .‬شناسه اگهی ‪1344103 :‬‬ ‫امور حقوقی و قراردادها ‪ -‬مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1413

روزنامه سپهرایرانیان 1413

شماره : 1413
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه سپهرایرانیان 1412

روزنامه سپهرایرانیان 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/07/07
روزنامه سپهرایرانیان 1411

روزنامه سپهرایرانیان 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سپهرایرانیان 1410

روزنامه سپهرایرانیان 1410

شماره : 1410
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سپهرایرانیان 1409

روزنامه سپهرایرانیان 1409

شماره : 1409
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سپهرایرانیان 1408

روزنامه سپهرایرانیان 1408

شماره : 1408
تاریخ : 1401/06/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!