روزنامه سپهرایرانیان شماره 1228 - مگ لند
0

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1228

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1228

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1228

‫وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛‬ ‫عزم وزارت بهداشت برای مبارزه با فساد‬ ‫تایید واکسن‬ ‫اسپایکوژن برای‬ ‫تزریق دوز سوم‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬از تایید واکسن ایرانی اسپایکوژن برای تزریق دوز سوم‬ ‫واکسیناسیون علیه کووید ‪ ۱۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال تلگرامی وبدا‪ ،‬کمال حیدری گفت‪ :‬بر اساس مطالعات و تاییدیه‬ ‫سازمان غذا و دارو و با توجه به مصوبات کمیته ملی واکسن کووید ‪ ،۱۹‬واکسن اسپایکوژن به عنوان نوبت‬ ‫سوم تمام واکسن های موجود در داخل کشور مورد تایید است‪.‬‬ ‫به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬واکسن اسپایکوژن برای دوز اول و دوم در گروه های سنی ‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬سال و برای دوز سوم در تمام افراد باالی ‪ ۱۸‬سال مجوز تزریق دریافت کرده است‪.‬‬ ‫حذف قطعی‬ ‫سرخابی ها از اسیا‬ ‫‪15 january 2022‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی شنبه ‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازگشت موقت مذاکره کنندگان‬ ‫از وین به پایتخت ها‬ ‫جشن پایان مستاجری مردم ایران‬ ‫را برگزار می کنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک ها موظف به اعتبارسنجی‬ ‫متقاضی وام شدند‬ ‫‪6‬‬ ‫بهره برداری از نخستین پاالیشگاه‬ ‫نفت فوق سنگین کشور در قشم‬ ‫‪5‬‬ ‫پاندمی کووید ‪ ۱۹‬به زودی‬ ‫اپیدمی فصلی می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران‬ ‫انچه در دولت و مجلس انقالبی دنبال‬ ‫می شود امیدبخش است‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش زمین‬ ‫شهرداری نظراباد به استناد مجوز های صادره از شورای محترم‬ ‫اسالمی شهر در نظر دارد تعدادی زمین از قطعات سهم شهرداری با‬ ‫کاربری مسکونی ‪ ،‬خدماتی ‪ ،‬تجاری را از طریق مزایده عمومی و‬ ‫با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬و با شماره مزایده‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰۰۵۳۶۶۰۰.۰۰۲‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با واریز سپرده شرکت در مزایده برای هر قطعه قیمت پیشنهادی خود‬ ‫را ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ )1‬قطعات در مساحتهای مختلف طبق نقشه و مشخصات مندرج در اوراق مزایده می باشد‬ ‫شرکت کنندگان در مزایده ‪ %5‬مبلغ کارشناسی هر قطعه زمین را به عنوان سپرده شرکت‬ ‫در مزایده به حساب سیبا به شماره ‪، ۱۰۴۷۴۶۷۵۷۰۰۸‬نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام‬ ‫شهرداری واریز و با معادل ان ضمانتنامه بانکی با اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ )۲‬سپرده نفرات اول تاسوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هر گاه‬ ‫نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و‬ ‫پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در‬ ‫رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ )۴‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ )۵‬تاریخ انتشار ‪ 1400/۱۰/28‬مهلت دریافت اسناد تا تاریخ ‪ 1400/۱۱/07‬ساعت ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫و مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ ‪ 1400/۱۱/18‬ساعت ‪ ۱۴:۲۰‬می باشد و تاریخ بازگشایی‬ ‫پاکات تاریخ ‪ 1400/۱۱/19‬ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬می باشد‬ ‫‪ )۶‬کلیه هزینه های اگهی و کارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد بعهده برنده مزایده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ )۷‬رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ )۸‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪www.setadiran.ir‬‬ ‫می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت‬ ‫وجود هزینه مربوطه ‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه(‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‬ ‫و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫علی صفری‬ ‫شهردار نظراباد‬ ‫نوبت اول ‪ - 1400/۱۰/25‬نوبت دوم ‪1400/11/02‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫« شماره ‪»1400 - 33‬‬ ‫شرکت سهامی برق‬ ‫منطقه ای هرمزگان‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی ‪ 2‬مرحله ای‪ ،‬نسبت به « خرید باتری جهت ایستگاههای‬ ‫‪ 63‬کیلوولت لنگه – دیزل – رسالت – سدمیناب – داماهی – عطار –‬ ‫دوراهی – بیکاه – کلیدخانه – نخل ناخدا – ‪ 230‬میناب» اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرکت سهامی برق‬ ‫منطقه ای هرمزگان‬ ‫لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می اید‪ ،‬جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به ادرس ‪ WWW.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به واریز مبلغ ‪500,000‬ریال بصورت‬ ‫الکترونیکی به شماره حساب ‪ 4001103104025187‬بنام تمرکز وجوه درامد حق انشعاب و سایر درامدهای‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان از تاریخ ‪ 1400 / 10 / 26‬لغایت ‪ 1400 / 10 /29‬اقدام و یک نسخه‬ ‫از اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪ .‬با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه‬ ‫پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد‪ ،‬الزم است در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء‬ ‫الکترونیکی اقدام نمایند‪ .‬شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪-33331700-4‬‬ ‫‪ 076‬داخلی ‪ ، 2109‬و در خصوص سامانه با داخلی ‪ 3000‬تماس حاصل فرمایند‪ .‬ثبت شماره تلفن‪ ،‬فکس‬ ‫و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد‪ .‬ضمنا" اسناد به صورت فیزیکی نیز در روز‬ ‫برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪** -1‬الزام ورود به مناقصه ‪ :‬تنها تولیدکنندگان و یا نمایندگان رسمی با ارائه گواهی ها و مدارک‬ ‫مربوطه و کارخانه تولید باتری داخل کشور باشد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار ‪945.420.000‬ریال ‪ ،‬به صورت ضمانتنامه معتبربانکی و یا‬ ‫واریز نقدی ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دستگاه نظارت ‪ :‬معاونت بهره برداری شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای‬ ‫متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی خود با تلفن ‪( 09173692852‬اقای مهندس اذرمهر) تماس‬ ‫حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬حداکثـر مهلت تحویل اسنـاد به دبیرخانه اینشرکت تاساعت ‪ 9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/11/12‬و‬ ‫زمان بازگشایی پاکات راس ساعت ‪ 10‬صبح همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهای این شرکت‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این‬ ‫شرکت ارسال گردد مطلق ًا ترتیب اثرداده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اگهی ما درسایت سامانه (‪)www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر"‬ ‫قابل مشاهده می باشد‪ .‬شناسه اگهی‪1258194 :‬‬ ‫************ روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان ************‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫جبران خسارت سیل تمام مددجویان کمیته امداد‬ ‫درپـی وقـوع سـیل اخیـر در اسـتان های جنوبـی کشـور و وارد امـدن خسـار ت های سـنگین بـه‬ ‫برخـی از هموطنـان‪ ،‬بنیـاد مسـتضعفان تمامـی خسـار ت های وارده بـه احشـام و لـوازم خانگـی‬ ‫مددجویـان سـیل زده تحـت پوشـش کمیتـه امـداد در چهـار اسـتان جنوبـی را عهـده دار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا بـا دسـتور سـید پرویـز فتـاح ‪ -‬رییـس بنیـاد مسـتضعفان‪ -‬تمـام خسـارت وارده‬ ‫بـه بیـش از ‪ ۷۳۰۰‬خانـواده مددجـوی کمیتـه امـداد در چهـار اسـتان سـیل زده «سیسـتان و‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بلوچسـتان»‪« ،‬فـارس»‪« ،‬هرمـزگان» و «کرمـان» بـا اختصـاص اعتباری بالـغ بر ‪ ۷۷‬میلیـارد تومان‬ ‫جبـران می شـود‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه مکاتبـات صـورت گرفتـه میـان روسـای بنیـاد مسـتضعفان و کمیتـه امـداد‪ ،‬خسـارت‬ ‫سـیل همچـون خسـارت بـه «دام هـای سـبک و سـنگین‪ ،‬تلویزیـون‪ ،‬یخچـال‪ ،‬فـرش‪ ،‬ابگرمکـن‪،‬‬ ‫بخـاری‪ ،‬کولـرگازی‪ ،‬اجـاق گاز‪ ،‬لباسشـویی‪ ،‬پتـو و سـایر لـوازم ضـروری» توسـط بنیاد مسـتضعفان‬ ‫جبـران می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـتضعفان ایـن کمک هـا در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیز‬ ‫بنیـاد بـرای جبـران بخشـی از خسـار ت های وارده بـه لـوازم خانگـی هموطنـان اسـیب دیده در این‬ ‫اسـتان ها‪ ،‬مبلـغ ‪ ۵۰‬میلیـارد تومـان را از طریـق اسـتانداری ها اختصـاص داده و تامیـن رایـگان‬ ‫تمـام سـیمان مـورد نیـاز بـرای بازسـازی مناطـق سـیل زده را نیـز عهـده دار شـده بود‪.‬‬ ‫زنگ خطری برای اینده ورزش ایران‬ ‫درسی وهفتمین نشست قرارگاه امنیت غذایی استان البرزعنوان شد ؛‬ ‫ارز ترجیحی از سال اینده فقط‬ ‫برای ‪ ۲‬قلم کاال باقی می ماند‬ ‫استاندار البرز درسی وهفتمین نشست قرارگاه امنیت غذایی استان البرز‬ ‫گفت ‪ :‬ارز ترجیحی از سال اینده حذف وفقط برای دارو وگندم باقی‬ ‫می ماند ‪.‬‬ ‫سیده طناز جعفری ‪ -‬مجتبی عبدالهی استاندار البرز روز چهارشنبه در‬ ‫سی و هفتمین نشست قرارگاه امنیت غذایی استان البرز که در سالن‬ ‫اجتماعات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج برگزار شد‪ ،‬با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬در روزهای اخیر مجلس شورای اسالمی بودجه ارایه‬ ‫شده دولت را تصویب کرد و در سال اینده ارز ترجیحی نداریم‪.‬‬ ‫مجتبی عبدالهی بابیان اینکه دولت مردمی تصمیم بر این دارد که یک‬ ‫اقدام و تصمیمات و جراحی در بحث اقتصاد داشته باشد؛توضیح داد ‪ :‬از‬ ‫گذشته برای ‪ ۱۷‬قلم کاال ارز ترجیحی ارز صادر می شدو اشفتگی در‬ ‫خصوص تخصیص ارز ترجیحی ایجاد می شدکه تصمیم دولت و مصوبه‬ ‫مجلس این است که ارز ترجیحی را سر و سامان دهند و مابه التفاوتی‬ ‫که دولت بر ارز ترجیحی می دهد به صورت نقدی به مردم پرداخت‬ ‫کنند‪.‬استاندار البرز ادامه داد‪ :‬از این تعداد فقط برای ‪ 2‬قلم دارو وگندم‬ ‫ارزترجیحی باقی می ماند وپولی که بابت ارز چهارهزارودویست می دادند‬ ‫‪ ،‬می خواهند ارزرا یکپارچه کنند وبه هر نفر ‪130‬هزارتومان یارانه بدهند‬ ‫‪.‬وی درادامه نشست قرارگاه امنیت غذایی با تاکید بر اینکه بایستی در‬ ‫ابعاد مختلف حوزه جهاد کشاورزی تحول ایجاد شود‪ ،‬گفت‪ :‬در استان‬ ‫البرز این قابلیت وجود دارد ضمن اینکه بایستی در حوزه صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و جهاد کشاورزی پویا و پرتالش و عملیاتی عمل کرده و در‬ ‫راستای تحول در استان دست به دست هم دهند و از هیچ کوشش دریغ‬ ‫نکنند و در یک زمان کوتاه با برنامه ریزی شاهد تحول در این ‪ ۲‬حوزه‬ ‫باشیم تا در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد‪.‬عبدالهی با اشاره به ضرورت‬ ‫تحول وتغییر درحوزه کشاورزی تصریح کرد ‪ :‬از موقعیت کشورهای‬ ‫اطراف بایستی به نحو مطلوبی استفاده کنیم به طوریکه از ظرفیت‬ ‫صادرات به کشورهای اطراف باید به نحو ‪ ۱۰۰‬درصدی در دو حوزه‬ ‫استفاده کنیم‪.‬وی خاطرنشان کرد ‪ :‬به ایام پایانی سال نزدیک می شویم‬ ‫و در این ‪ ۲‬ماه پایانی بازار تغییرات و التهابات خود را دارد که یا طبیعی‬ ‫است یا اصال نباید اتفاق بیافتد‪.‬استاندارالبرزدرادامه گفت ‪ :‬طبیعی از این‬ ‫نظر که در این دو ماه باید این نگرانی ها توجه شود و طبیعی نیست که‬ ‫اساسا چرا باید این وضعیت اتفاق بیافتد و باشد‪.‬‬ ‫جلسه کمیسیون فضای سبز شهرداری‬ ‫هشتگرد برگزار شد‬ ‫جلسه کمیسیون فضای سبز‬ ‫با حضور سرکار خانم صالحی‬ ‫عضو شورا و مسئول کمیسیون‬ ‫فضای سبز شورای اسالمی شهر‬ ‫‪ ،‬معاونت خدمات شهری ‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره سیما منظر و فضای سبز و‬ ‫سایر مسئولین واحدهای شهرداری‬ ‫هشتگرد برگزار شد ‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای برگزاری مراسم درختکاری ‪ ،‬تولید گل و گیاه در‬ ‫گلخانه ها و فضاسازی شهری برای دهه مبارک فجر و ایام نوروز لز جمله‬ ‫برنامه های مطرح شده در این جلسه بوده است‪.‬‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬سرکار خانم صالحی مسول کمیسیون فضای سبز‬ ‫شورا با تقدیر از زحمات مسول و کارگران واحد فضای سبز ‪ ،‬از برگزاری‬ ‫نمایشگاه گل و گیاه در بهار ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫صالحی گفت ‪ :‬نمایشگاه ساالنه گل و گیاه هشتگرد در دو ساله اخیر‬ ‫بعلت شیوع کرونا برگزار نشده و انتظار می رود با توجه به اقدامات‬ ‫صورت گرفته در زمینه واکسیناسیون و کنترل بیماری در کشور ‪ ،‬بتوانیم‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی نمایشگاه گل و گیاه را برگزار نمائیم‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی دبیرخانه دائمی این نمایشگاه و انجام اقدامات اولیه‬ ‫برای برگزاری ان خبر داد ‪.‬‬ ‫استان مرکزی می تواند در زمینه فنی و مهندسی‬ ‫خدمات زیادی به کشور ارائه دهد‬ ‫به گزارش روابط عمومی نیروگاه حرارت شازند‪ ،‬فرزاد مخلص االئمه از‬ ‫دستاوردها و تجهیزات بومی سازی شده توسط این نیروگاه که توانسته‬ ‫است رتبه اول ساخت داخل را در بین نیروگاه های کشور کسب کند‪،‬‬ ‫بازدید نمود و پس از اطالع از روند فعالیت های واحد تحقیقات و ساخت‬ ‫داخل نیروگاه شازند به ظرفیت های صنعتی و کشاورزی استان اشاره‬ ‫کرد و گفت استان مرکزی می تواند در زمینه فنی و مهندسی خدمات‬ ‫زیادی به کشور ارائه دهد‪.‬وی افزود این نمایشگاه در حوزه صنعت امید‬ ‫افرین است و فعاالن صنعتی و جوانان عزیز را دعوت می کنم با حضور‬ ‫در نمایشگاه از توانمندی و ظرفیت های اقتصادی کشور و استان بازدید‬ ‫نمایند‪.‬نمایشگاه صنعت استان مرکزی با ‪ 150‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫کوچک و بزرگ و صاحب نام کشور و استان مرکزی در ‪ 320‬غرفه در‬ ‫فضایی با بیش از ‪ 10‬هزار متر مربع فضای سرپوشیده محصوالت خود‬ ‫را عرضه کرده اند‪ .‬این استان با ‪ 2900‬واحد صنعتی کوچک و بزرگ به‬ ‫عنوان قطب چهارم صنعت و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫دستاوردها و تجهیزات بومی سازی شده نیروگاه‬ ‫حرارتی شازند در نمایشگاه صنعت استان مرکزی‬ ‫استاندار مرکزی به همراه سفیر کشور بولیوی که به منظور گسترش‬ ‫همکاری های اقتصادی بین دو کشور ایران و بولیوی به استان مرکزی‬ ‫سفر کرده است به همراه تنی چند از مدیران دستگاههای اجرایی و‬ ‫مقامات مراکز صنعتی‪ ،‬در افتتاح نمایشگاه صنعت که در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های استان مرکزی دایر شده است حضور یافت و از غرفه‬ ‫نیروگاه حرارتی شازند بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫افزایش هزینه ورزش واستعدادهایی که کشف نخواهند شد‬ ‫نائب رئیس و مسئول بانوان هیئت‬ ‫شنای استان البرزگفت ‪ :‬باتوجه به‬ ‫افزایش هزینه ورزش برای خانواده ها‪،‬‬ ‫اکنون ورزش به اولویت چندم‬ ‫خانواده ها تبدیل شده است زیرا در‬ ‫تامین معیشت نیز مشکالت وجود دارد‬ ‫بنابراین استعدادها کشف نمی شوند‪.‬‬ ‫پارسا شهبازی ‪ -‬میتراعزیزی نائب رئیس‬ ‫و مسئول بانوان هیئت شنای استان‬ ‫البرزبا بیان این مطلب افزود ‪ :‬شنا جزو‬ ‫اسیب پذیرترین ورزش ها در دوران کرونا‬ ‫بود و همه استخرها تعطیل بودند‪ .‬تیم های‬ ‫شنا ریزش بسیار زیادی را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال تیم هایی که ‪ ۶۰‬نفر عضو‬ ‫داشتند به حدود ‪ ۲۵‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫میترا عزیزی با بیان اینکه تقریبا حدود‬ ‫شش تیم فعال بانوان داریم اظهار کرد‪:‬‬ ‫این تیم ها شامل ورزشکاران پایه در مدرسه‬ ‫شنا و حرفه ای ها بوده اند ولی در بخش‬ ‫پایه ریزش زیادی وجود داشته و اغلب‬ ‫حرفه ای ها در تیم ثابت مانده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی تعداد کسانی که به‬ ‫استخرها مراجعه می کنند نیز کم شده است‬ ‫زیرا عالوه بر تاثیرگذاری کرونا‪ ،‬قیمت بلیط‬ ‫استخرها نیز بیش از دو برابر افزایش یافته‬ ‫ولی درامدها افزایش چندانی نداشته است‬ ‫و استقبال مردم را تحت الشعاع قرار داده‬ ‫است‪.‬عزیزی اظهار کرد‪ :‬به تبع این موضوع‬ ‫تمرینات اعضای هیئت نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته است و حتی در اعزام تیم ها به‬ ‫مسابقات مشکالتی داریم‪ .‬هزینه ورودی که‬ ‫در گذشته ‪ ۲۰۰‬هزار تومان بود به بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تومان رسیده و هزینه تست های‬ ‫کرونا نیز بر عهده ورزشکاران است که‬ ‫حدود‪ ۳۵۰‬هزار تومان برای هر تست هزینه‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین الزم است تمهیداتی برای‬ ‫این موضوع اندیشیده شود تا ورزشکاران‬ ‫بتوانند در مسابقات شرکت کنند‪.‬‬ ‫نائب رئیس و مسئول بانوان هیئت شنای‬ ‫استان با اشاره به اینکه اگر این روند پیش‬ ‫برود فقط افراد خاصی می توانند ورزش‬ ‫کنند؛ ادامه داد ‪ :‬استعدادیابی خوبی هم‬ ‫از دانش اموزان مدارس برای ورزش صورت‬ ‫نمی گیرد و استخرهایی هم که اموزش‬ ‫و پرورش در اختیار دارد جزو بدترین‬ ‫استخرهاست‪ .‬اگر این شرایط ادامه پیدا‬ ‫کند اینده خوبی برای شنا و در کل ورزش‬ ‫کشور نمی بینم‪ .‬اکنون ورزش به اولویت‬ ‫چندم خانواده ها تبدیل شده است زیرا در‬ ‫تامین معیشت نیز مشکالت وجود دارد‬ ‫بنابراین استعدادها کشف نمی شوند‪.‬عزیزی‬ ‫با بیان اینکه نیاز است تا بیشتر از ورزش‬ ‫حمایت شود تا جوانان به راه های پرخطر‬ ‫کشیده نشوند‪ ،‬گفت‪ :‬اداره ورزش و جوانان‬ ‫همیشه دغدغه کمبود بودجه دارد و نیاز‬ ‫است ارگان هایی چون شهرداری به موضوع‬ ‫ورزش به صورت جدی تری ورود کنند‪.‬‬ ‫نائب رئیس هیئت شنا با بیان اینکه استخر‬ ‫اختصاصی برای این هیئت وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سطح کرج شهرداری استخرهای‬ ‫خوبی وجود دارد ولی تعاملی با هیات شنا‬ ‫ندارند‪ .‬در گذشته هیئت‪ ،‬استخر ازادگان‬ ‫را اجاره کرده بود ولی این استخرجانمایی‬ ‫و استانداردها و امکانات مناسب نداشت‪.‬‬ ‫با همه این اوصاف بسیاری از ورزشکاران‬ ‫هیئت با مبلغ کمتر در این استخر تمرین‬ ‫می کردند ولی اکنون ان هم دچار‬ ‫مشکالتی شده و در اختیار هیئت نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دو استخر نیز زیر نظر اداره‬ ‫ورزش و جوانان است که اجاره داده شده‬ ‫و طبق قانون می توانند سانسی را در‬ ‫اختیار تیم ها بگذارند ولی تیم ها زیادند و‬ ‫ساعت های مناسبی در اختیار انها قرار داده‬ ‫نمی شوند بنابراین هیئت ترجیح داد در کل‬ ‫استخری جداگانه در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫عزیزی اظهارداشت ‪ :‬نیاز است تا شهرداری‬ ‫تعامل بیشتری با هیئت شنا داشته باشد و‬ ‫با توجه به استخرهایی که در اختیار دارد‪،‬‬ ‫شرایطی را ایجاد کند که تیم های شنا‬ ‫ساعت هایی را با هزینه مناسب تر از امکانات‬ ‫استخرهای شهرداری استفاده کنند‪.‬‬ ‫همچنین شرایطی ایجاد کنند که قهرمانان‬ ‫و مقام اوران شنا بتوانند با تخفیف یا رایگان‬ ‫از استخرهای شهرداری استفاده کنند‪.‬‬ ‫احتراما؛ ضمن تشکر از مساعی‪ ،‬همراهی و همکاری ان روزنامه در انتشار اخبار و اطالعیه های این شرکت که همواره با تعامل مطلوب و سازنده‬ ‫نقش موثری در برقراری پل ارتباطی میان این شرکت بعنوان یکی از مهمترین شرکت های خدمت رسان با جامعه مدنی داشته اید باستحضار‬ ‫می رساند در راستای تقویت همکاری های متقابل‪ ،‬نسبت به ارسال مکتوب نرخ تعرفه های هر کادر ان روزنامه وزین با در نظر گرفتن تخفیفات‬ ‫الزم در راستای مساعدت هر چه بیشتر با این شرکت اقدامات الزم را بعمل اورده و مراتب را بصورت مکتوب و حداکثر تا مورخه ‪ ۲۵‬دیماه به‬ ‫این شرکت فکس فرمایید‪ .‬تلفکس دفتر روابط عمومی ‪۰۸۷۳۳۲۸۱۷۲۸ :‬‬ ‫هدف گذاری ‪ 20‬کیلومتر از معابر منطقه ‪ 2‬برای‬ ‫مناسب سازی تا مهر ماه ‪1401‬‬ ‫شهردار منطقه‪ 2‬با اشاره به تهیه‬ ‫برنامه جامع اقدامات مناسب سازی‬ ‫برای اقشار خاص جامعه گفت ‪:‬‬ ‫برهمین اساس مناسب سازی ‪20‬‬ ‫کیلومتر معابر منطقه هدف گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه‪ ،2‬مهدی صالحی در جلسه هماهنگی کمیته مناسب سازی‬ ‫فضاهای شهری که با حضور معاونین منطقه ‪ ،‬نمایندگان اداره کل فنی‬ ‫وعمرانی مناطق و سازمان ها ‪ ،‬معاونت شهرسازی و معماری دبیر کانون‬ ‫معلوالن منطقه برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه "اعتقاد مدیریت شهری برای‬ ‫گروه هایی با نیازهای خاص این است که انها حقوق برابر از فرصت های‬ ‫شهری داشته باشند"‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به تنوع گروه های جامعه از‬ ‫جمله سالمندان‪ ،‬افراد کم توان ‪ ،‬کودکان و‪ ...‬مدیریت شهری منطقه در‬ ‫تالش است تا دسترسی فضاهای شهر را برای همه گروه ها تسهیل کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه "در دوره جدید مدیریت شهری با استفاده از توان شهری و‬ ‫حضور نمایندگان افراد دارای معلولیت در تالشیم خدمات موثری ارائه دهیم"‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برهمین اساس مناسب سازی ‪ 20‬کیلومتر از معابر سطح منطقه هدف‬ ‫گذاری شده و مقررگردید تا مهر ماه سال ‪ 1401‬به بهره برداری برسد‬ ‫همچنین تاکنون ‪ 403‬هزار متر مربع از معابر منطقه مناسب سازی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور مناسب سازی فضاهای شهری ‪ ،‬اصالح ساختمان های موجود‬ ‫شهری را دردستور کار قرار داده که تاکنون ‪ 6‬مجموعه فرهنگی و ورزشی به‬ ‫صورت کامل برای افراد نابینا‪ ،‬ناشنوا و کم توان جسمی و حرکتی مناسب سازی‬ ‫شده و ‪ 9‬مجموعه نیز متناسب با برنامه پیش بینی درحال انجام است‪.‬‬ ‫شهردار منطقه تصریح کرد‪ :‬براساس برنامه جامع مناسب سازی ‪،‬‬ ‫‪ 11‬بوستان منطقه برای افراد دارای شرایط خاص مناسب سازی می‬ ‫شود که تاکنون‪ 5‬بوستان تکمیل و مابقی نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬براساس مصوبات کمیته مناسب سازی ‪ ،‬پیاده روسازی و‬ ‫احداث مسیر دوچرخه ‪ 109‬محور به طول ‪ 86‬کیلومتر طراحی شده که‬ ‫تاکنون ‪ 21‬کیلومتر از برنامه پیش بینی شده تکمیل شده است و امیدواریم‬ ‫با تالش و هماهنگی معاونت ها بتوانیم به حداکثر هدف ترسیم شده برسیم‪‍.‬‬ ‫با اجرای نهضت درختکاری‬ ‫حیات خانه های شهروندان سبز می شود‬ ‫باغچه های داخل حیات خانه های‬ ‫شهروندان با هدف توسعه فضاهای‬ ‫سبز شهری و کاهش الودگی های‬ ‫زیست محیطی با اجرای نهضت‬ ‫درختکاری سبز می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه یک افشین خدامی معاون‬ ‫خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه با اعالم خبر فوق اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نهضت درختکاری ‪ ۱۴۰۰‬به منظور حفظ درختان و تداوم حیات انها‬ ‫با همکاری کلینیک گل و گیاه منطقه یک و ثبت درخواست شهروندان در‬ ‫سامانه مدیریت شهری ‪ ۱۳۷‬در باغچه منازل شهروندان اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح به منظور اجرای طرح فراگیر کاشت نهال در باغچه منازل‬ ‫شهروندان از طریق تماس با سامانه ‪ ۱۳۷‬و مراکز تحقیقات‪ ،‬اموزش و مشاوره‬ ‫فضای سبز مستقر در مناطق ‪ ۲۲‬گانه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫خدامی تصریح کرد‪ :‬شهروندان می توانند برای درخواست خود از ‪ ۱۵‬دی ماه‬ ‫تا ‪ ۲۱‬اسفند ماه از طریق سامانه ‪ ۱۳۷‬و تماس با مرکز تحقیقات‪ ،‬اموزش و‬ ‫مشاوره اداره فضای سبز شهرداری منطقه یک با شماره ‪۰۹۱۰۱۵۴۰۴۷۲‬‬ ‫در ساعات اداری تماس بگیرند‪.‬‬ ‫معاون شهردار منطقه یک گفت‪ :‬تعداد تحویل و قابل کاشت در هر منزل با‬ ‫توجه به وسعت باغچه و نظریه کارشناس‪ ،‬حداکثر چهار اصله است و بر اساس‬ ‫الویت های ثبت درخواست‪،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫برگزیدگان چهارمین جشنواره سراسری داستان‬ ‫کوتاه اهن معرفی شدند‬ ‫برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره‬ ‫کشوری داستان کوتاه اهن که‬ ‫توسط روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرکت گل گهر‪ ،‬اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و خانه داستان‬ ‫سیرجان برگزار شد‪ ،‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫دبیرخانه جشنواره داستان اهن با‬ ‫محوریت داستان هایی با موضوع معدن سنگ اهن‪ ،‬زندگی کارگری و بخش‬ ‫ازاد‪ ،‬پس از انتشار فراخوان‪ ،‬اثار نویسندگانی از سراسر کشور را دریافت کرد‬ ‫که از بین ‪ ۳۷۰‬اثر رسیده‪ ،‬بنا به نظر داوران ‪ ۴۵‬اثر به نیمه نهایی رسید و از‬ ‫بین انها نیز در نهایت ‪ ۱۰‬اثر برگزیده شدند‪.‬‬ ‫داوری اثار را در مرحله نیمه نهایی‪ ،‬مسلم صادقی‪ ،‬ابراهیم هرندی‪ ،‬نرگس‬ ‫خلیفه ای‪ ،‬صهبا توکلی و ایمان کاشی زاده بر عهده داشته اند و مرحله نهایی‬ ‫اثار برگزیده توسط صدیقه ایران نژاد‪ ،‬رضا زنگی ابادی و حسن محمودی‬ ‫داوری شدند‪.‬اسامی برگزیدگان راه یافته به مرحله نهایی بر اساس حروف‬ ‫الفبا به شرح زیر می باشند‪:‬‬ ‫ابوالفضل اقایی پور‬ ‫مژگان شعبانی‬ ‫محسن مرادی‬ ‫سهیال فرزاد هاشمی زاد‬ ‫علی جالئی‬ ‫حسین ایمانی فرد‬ ‫جواد شامرادی‬ ‫محمد سعید احمدزاده‬ ‫مهدیه شیخ روچونی‬ ‫اسما دلبری‪.‬‬ ‫الزم به تاکید است رتبه ی برگزیدگان و بخشی که در ان انتخاب شده اند‬ ‫هم زمان در ایین اختتامیه جشنواره سراسری داستان کوتاه اهن که اواخر‬ ‫دیماه در سیرجان برگزار می شود‪ ،‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫تنفس هوای «پاک» در تهران‬ ‫براساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران‪ ،‬میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط پاک است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس پیش بینی های انجا م شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران‪ ،‬در صبحگاه روز‬ ‫جمعه (‪۲۴‬دی ماه) با توجه به تداوم ناپایداری جوی و پراکندگی االینده ها طی ساعات گذشته و کاهش تردد خودروها‬ ‫ل قبول و پاک قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در روز تعطیل‪ ،‬کیفیت هوا در بیشتر مناطق در محدوده قاب ‬ ‫کاهش تندی باد در طی روز پراکندگی االینده ها را محدود خواهد کرد‪ .‬با عدم وزش باد موثر تا اواخر وقت جمعه‬ ‫همراه با افزایش ترافیک شامگاهی تا حدودی بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد که سبب کاهش کیفیت هوا‬ ‫در مناطق پرتردد خواهد شد‪.‬‬ ‫با حاکمیت جو نسبتاً ارام تا صبح روز شنبه (‪۲۵‬دی ماه) همراه با افزایش تردد خودروها در نخستین روز هفته‪ ،‬بر‬ ‫میزان غلظت ذرات معلق افزوده خواهد شد و در مناطق پرتردد کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است‪.‬‬ ‫افزایش تندی باد در طول روز پراکندگی االینده ها را تسهیل خواهد کرد‪ .‬وزش باد موثر و در برخی ساعات وزش باد‬ ‫نسبتاً شدید تا ساعات پایانی شنبه (‪۲۵‬دی ماه) سبب کاهش غلظت ذرات معلق خواهد شد و انتظار می رود کیفیت‬ ‫ل قبول قرار بگیرد‪.‬‬ ‫هوا در بیشتر مناطق در محدوده قاب ‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬االینده شاخص هوای پایتخت طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ‪۲.۵‬میکرون» با میانگین‬ ‫‪ ۱۱۴‬بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس داشت‪ .‬االینده شاخص هم اکنون «ذرات‬ ‫معلق کمتر از ‪۲.۵‬میکرون» با میانگین‪ ۴۷‬و کیفیت هوا در وضعیت پاک است‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫جزئیات بیشتر از دستگیری سنگ پران‬ ‫ادمکش در تهران‬ ‫بارش برف و باران و ابگرفتگی‬ ‫معابر در تهران‬ ‫واکنش بهزیستی به اظهارات پلیس برای‬ ‫جمع اوری مراکز کاهش اسیب از سطح شهر‬ ‫قرص ضد بازنشستگی!‬ ‫روز گذشته عامل پرتاب سنگ به سوی خودروهای عبوری در بزرگراه ها از سوی‬ ‫پلیس دستگیر شد؛ فردی که منجر به مرگ دو تن شده‪ ،‬چندین نفر را نیز زخمی‬ ‫کرده و موجب وحشت و احساس ناامنی برای هزاران راننده دیگر شده بود‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی تهران بزرگ جزئیات دستگیری این فرد را تشریح کرده است‪.‬‬ ‫سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره جزئیات دستگیری این فرد‬ ‫اظهارکرد ‪ ۱۲ :‬اذرماه امسال بود که پلیس راهور گزارشی از یک حادثه ترافیکی‬ ‫برای دفتر فرماندهی انتظامی پایتخت ارسال کرد؛ گزارشی که در ان عامل تصادف‬ ‫پرتاب سنگ از میانه بزرگراه به سمت یک خودروی سواری در بزرگراه یادگار امام‬ ‫اعالم و متاسفانه منجر به مرگ راننده مرد و ‪ ۳۳‬ساله خودرو شده بود‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش همچنین مشخص شد که به چندین خودروی سواری در حال حرکت‬ ‫نیز خساراتی وارد و حتی راننده یا سرنشینان برخی از ان ها نیز مصدوم شده بودند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به محض دریافت این گزارش تیم هایی ویژه از سوی پلیس پایتخت‬ ‫برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شدند‪ ،‬گفت ‪ :‬به هر حال حادثه عجیبی رخ‬ ‫داده بود و به همین دلیل پرونده به شکل ویژه مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬دو پلیس‬ ‫پیشگیری و اگاهی پایتخت نیز دستور ویژه دریافت کردند که با تشکیل تیم هایی‬ ‫عامل یا عامالن این اقدام را شناسایی و دستگیر کنند‪ .‬در همین راستا نیز ‪ ۵۰‬تیم‬ ‫شامل تیم های محسوس و نامحسوس فعالیت خود را اغاز کردند‪ .‬همزمان با این‬ ‫اقدامات تصاویر دوربین های مداربسته اطراف محل وقوع جرم نیز مورد بررسی و‬ ‫بازبینی قرار گرفت‪ .‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جریان داشتن تحقیقات‬ ‫و اقدامات پلیس برای رسیدگی به این پرونده گفت‪ :‬رسیدگی ها ادامه داشت تا اینکه‬ ‫‪ ۹‬دی ماه حادثه مشابهی و این بار در محدوده بزرگراه نواب رخ داد و متاسفانه به‬ ‫علت پرتاب بلوک سیمانی به سمت یک دستگاه خودروی سواری در حال حرکت‪،‬‬ ‫راننده این خودرو که زنی حدودا ‪ ۴۵‬ساله بود‪ ،‬جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫طبق اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران‪ ،‬از امروز(‪۲۴‬دی ماه) وضعیت جوی‬ ‫استان تهران اسمانی نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعات همراه با بارش باران‬ ‫و برف و ابگرفتگی معابر پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی‪،‬‬ ‫وضعیت جوی استان‪ ،‬امروز و فردا(‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬دی ماه) با فعالیت سامانه بارشی‬ ‫اسمانی نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات در نیمه جنوبی همراه با بارش‬ ‫باران‪ ،‬در نواحی شمالی بارش باران و برف و در ارتفاعات بارش برف و کوالک‬ ‫مورد انتظار است‪ .‬طی این مدت در بعضی ساعات مه و کاهش دید‪ ،‬گاهی وزش‬ ‫تندباد موقتی و وقوع رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫به دلیل بارندگی متوسط تا شدید در بعضی ساعت ها ابگرفتگی معابر و جاری‬ ‫شدن روان اب به ویژه در نیمه شمالی استان مورد انتظار است‪.‬‬ ‫روزهای یکشنبه و دوشنبه (‪ ۲۶‬و ‪۲۷‬دی ماه) اسمان نیمه ابری‪ ،‬گاهی همراه با‬ ‫افزایش ابر و وزش باد در بعضی ساعات به ویژه در روز دوشنبه(‪۲۷‬دی ماه) همراه‬ ‫با بارش پراکنده باران وبرف و وزش باد پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫در روز سه شنبه (‪۲۸‬دی ماه) با گذر موج بارشی‪ ،‬اسمانی صاف تا قسمتی ابری‬ ‫گاهی همراه با وزش باد و از ساعات شب با افزایش نسبی االینده های جوی‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫طی این مدت روند کاهش محسوس دما به طور میانگین بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬درجه‬ ‫سلسیوس در سطح استان و یخبندان شبانه سطح زمین در بیشتر نواحی به‬ ‫ویژه در صبح سه شنبه(‪۲۸‬دی ماه) مورد انتظار است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران‪ ،‬ایستگاه فیروزکوه(امین اباد)‬ ‫با دمای ‪ -۴‬درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫در حالی که رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران وجود ‪DIC‬ها و شلترها و‪...‬‬ ‫در محله شوش و هرندی را دلیل مهاجرت معتادان استان های دیگر به تهران‬ ‫می داند‪ ،‬سازمان بهزیستی به عنوان متولی رسیدگی به اسیب دیدگان می گوید‪ :‬پس‬ ‫از شناسایی پاتوق ها و محالت تجمع معتادان متجاهر و کارتن خواب و پرخطر‪،‬‬ ‫مراکز مذکور در جهت ارائه خدمات کاهش اسیب ایجاد می شوند‪ ،‬لذا این مراکز‬ ‫نمی توانند به خودی خود دلیل تجمع افراد پرخطر در نقاطی خاص باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬طی هفته گذشته که رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از افزایش‬ ‫هزار نفری جمعیت معتادان متجاهر در تهران خبر داد‪ ،‬علت این موضوع را وجود‬ ‫چند کانون برای جذب جمعیت معتادان متجاهر در مناطقی مانند شوش و هرندی‬ ‫دانست که حتی باعث حضور معتادان از شهرها و مناطق دیگر نیز شده و همچنین‬ ‫وجود ‪ DIC‬ها و خدمات پزشکی مجانی‪ MMT ،‬یا همان متادون درمانی‪ ،‬شلترها‬ ‫و جاهای خواب در محله شوش و هرندی و در بخشی دیگر نیز توزیع رایگان غذا‬ ‫در میان معتادان که از سوی افراد خیر انجام می شود را موجب مهاجرت معتادان‬ ‫استان های دیگر به تهران عنوان کرد‪.‬اما این مقام مسئول طی چند روز گذشته و در‬ ‫جدیدترین سخنانش با ایسنا‪ ،‬اعالم کرده که با جمع اوری تمام معتادان متجاهر از‬ ‫سطح شهر تهران‪ ،‬فعالیت مراکز متادون درمانی و شلترها نیز از مناطق مسکونی و‬ ‫شهری پایان خواهد یافت‪ .‬وی گفته است که یکی از موضوعاتی که در قرارگاه کاهش‬ ‫اسیب در شهرداری هم پیگیری ان مصوب شد و جزو دغدغه ها و مطالبات مردم‬ ‫و خواسته های ما هم محسوب می شود‪ ،‬این است که این مراکز دی ای سی‪،‬متادون‬ ‫درمانی‪ ،‬شلترها و ‪ ...‬از محالتی که در ان سکونت مردم وجود دارد و خانه و مدرسه و‬ ‫‪ ...‬هست‪ ،‬خارج شود‪.‬به گفته حسنوند‪ ،‬مسئوالن شهر و استان تهران معتقدند که این‬ ‫مراکز به اصطالح کاهش اسیب‪ ،‬در عمل اسیب هایی را به ساکنان مناطق مسکونی و‬ ‫شهروندان وارد کرده و باید به خارج از شهر منتقل شوند‪ ،‬لذا ضمن مخالفت با فعالیت‬ ‫این مراکز در نقاط مسکونی معتقد به جابه جایی انها هستند‪.‬‬ ‫حقیقت امر تا همین چند سال قبل که همه چیز سر جایش بود و زندگی ها کام ً‬ ‫ال‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬استریلیزه و هموژنیزه نشده بودند‪ ،‬مردم برای خیلی امورات خودشان را‬ ‫به درد سر نمی انداختند و به اصطالح لوس نمی کردند و طبق روال پیش می‬ ‫رفتند‪ .‬از دولت و زمین و زمان هم به اخبار‪ 20:30‬شکایت نمی کردند و نهایتاً در‬ ‫تاکسی چهار تا غر ریز می زندند‪ .‬فی المثل یکی از مواردی که مردم خیلی راحت‬ ‫با ان کنار می امدند و تفاهم اساسی داشتند‪ ،‬همین داستان بازنشستگی و دوران‬ ‫پیری بود‪ .‬یعنی هر وقت خلق اله دوران خدمت شان به پایان می رسید‪ ،‬خیلی‬ ‫شیک و مجلسی چهار طرف اداره را می بوسیدند و کت و شلوار را به میخ اویزان‬ ‫می کردند و خالص ‪!...‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال بازنشستگی و ایام پیری برای خودش کلی کالس داشت و به قول عبداله‬ ‫عمرانی «فانوس ماه را باال بزن تا تقویم ها کهنه شوند و پیر شویم؛ که فرزانگی در‬ ‫خاکستر است‪ ».‬شاهد از غیب رسید‪ .‬نه خیر شاعر این شعر نیامده است؛ شاهد‬ ‫مادر بزرگ عمو سیفی( سرایدار مفخم مدرسه) است که هر وقت برای دیدار عمو‬ ‫سیفی به مدرسه می اید‪ ،‬دو هزار بار ذکر الهی پیر شی ننه را تکرار می کند‪ .‬هر‬ ‫چند خودش با ‪ 90‬سال سن و بلند شدن بوی حلوا و شله زرد و فرنی اش باز هم‬ ‫معتقد است « پیری ان نیست که در سر بدود موی سفید ‪»...‬‬ ‫اما امروز داستان تومنی هشت پارسه با گذشته فرق دارد و خلق اله بعد از‬ ‫بازنشستگی تازه باید ادای جوان ها دربیاورند و دنبال شغل جدید باشند و به قول‬ ‫وزیر نفت باید روزی ‪ 12‬ساعت کار کنند تا در خرج یومیه نمانند‪ .‬بماند که عده‬ ‫ای هم از بعد از فراغت از صدا وسیما باید در هولدینگ خلیج فارس عرق بریزند‬ ‫و قس علی هذا ‪...‬‬ ‫به قول مولوی علیه الرحمه «در دل ما الله زار و گلشنیست ‪ . . .‬پیری و پژمردگی را‬ ‫راه نیست‪ » ...‬البته با این حناهای پاکستانی و شامپوهای جدید رنگ مو‪ ،‬همه چیز‬ ‫امکان پذیر شده است‪ .‬جالب اینکه برخی دانشمندان هم لی لی به الالی مردم می‬ ‫گذارند و برای دو مثقال شهرت بیشتر‪ ،‬با اختراعات و اکتشافات عجیب و غریب‪،‬‬ ‫خود شیرینی می کنند‪ .‬نمونه اش اختراع قرص ضد پیری!‬ ‫قرص ضد پیری (‪ )OCEA SKIN‬یک ماده ضد اکسیدان است که حاوی مواد‬ ‫فعال و ویتامین های روی‪ ،‬سلنیوم‪ ،‬بتا کاروتن‪ ،‬ویتامین ‪ C‬و ‪ E‬بوده و تاثیر بیسار‬ ‫زیادی در جلو گیری از پیری پوست خواهد بود‪ .‬از قرص جوان کننده وضد پیری‬ ‫می توان با نام بهترین قرص ضد چروک صورت نام برد که به مرور زمان جلوی‬ ‫روند پیری پوست را می گیرد‪.‬‬ ‫می ترسیم دو روز دیگر قرص ضد بازنشستگی هم اختراع شود و در کنار‬ ‫پروسیجر هایی که بعضی کاندیدهای ریاست جمهوری برای شاداب سازی و جوان‬ ‫سازی به کار بسته بودند‪ ،‬استخدام و پیدا کردن شغل را برای دهه شصتی ها که‬ ‫خوب برای دهه هفتادی و دهه هشتادی هم تبدیل به رویا کند! وحشتناک نیست؟!‬ ‫اُفت شدید «کمک به مدرسه»‬ ‫مدیرکل دفتر امور شوراهای اموزش وپرورش و مناطق ازاد تجاری درباره‬ ‫وصول درامدها و عملکرد مالی شوراهای اموزش وپرورش گفت‪ :‬در سنوات‬ ‫گذشته مشارکت های مردمی در مدارس و فوق برنامه ها را داشتیم که به‬ ‫علت بروز کرونا و تعطیلی مدارس‪ ،‬کمک های مردمی با افت شدید مواجه‬ ‫و باعث شد درامد شورا کاهش یابد‪ .‬سال ‪ ۹۹‬تقریبا ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫درامد کسب شد‪.‬‬ ‫رسول پاپایی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به اغاز هفته گرامیداشت‬ ‫شوراهای اموزش وپرورش که از امروز‪ ،‬جمعه ‪ ۲۴‬دی ماه اغاز می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تجلیل و تقدیر از شوراهای برتر در سال ‪ ۹۹‬با حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمهور انجام می شود‪ .‬مقرر شده است در سطح شهرستان‬ ‫و استان نیز با حضور فرمانداران و استانداران از اعضای شوراهای‬ ‫اموزش وپرورش تقدیر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس ارزیابی ها استان های ایالم‪ ،‬همدان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمانشاه‬ ‫و شهرستان های تهران واجد بیشترین امتیاز شده و به عنوان شوراهای‬ ‫برتر اموزش و پرورش از انها تجلیل می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور شوراهای اموزش وپرورش و مناطق ازاد تجاری با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۶۸۴‬شورا در سطح کشور داریم گفت‪ :‬سال گذشته از حیث عملکرد‬ ‫جلسه ای‪ ،‬شوراها ‪ ۲۸۴‬جلسه در سطح استان و ‪ ۶۰۲۱‬جلسه در سطح‬ ‫شهرستان برگزار کرده اند‪ .‬علی رغم بروز کرونا و دیگر مشکالت‪ ،‬شاهد‬ ‫رشد ‪ ۱۵‬درصدی جلسات بودیم که نشان می دهد باوجود انکه مدیران‬ ‫اجرایی با مسائل متعدد مواجه بودند‪ ،‬اما اهتمام شان به اموزش و پرورش‬ ‫کم نشده است‪.‬‬ ‫پاپایی افزود‪ :‬شوراها ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۱۲۱‬مصوبه داشته اند؛ طی سه سال‬ ‫گذشته تعداد مصوباتمان کم شده‪ ،‬زیرا تاکید کرده ایم که مصوبات‬ ‫دستوری‪ ،‬مصوباتی که بودجه ندارند‪ ،‬مصوباتی که متولی و زمان اجرا‬ ‫ندارند را نمی پذیریم‪ .‬بنابراین مصوبات کیفی شده است‪ .‬از مجموع‬ ‫مصوبات‪ ۲۳ ،‬هزار و ‪ ۳۸۳‬مورد اجرایی شده و می توان گفت ‪ ۸۷‬درصد‬ ‫مصوبات اجرا شده یا در دست اجراست و تقریبا دیگر مصوبه توصیه ای‬ ‫نمی پذیریم‪.‬‬ ‫وی درباره وصول درامدها و عملکرد مالی شوراها نیز توضیح داد و گفت‪:‬‬ ‫در سنوات گذشته مشارکت های مردمی در مدارس و فوق برنامه ها را‬ ‫داشتیم که به علت بروز کرونا و تعطیلی مدارس‪ ،‬کمک های مردمی با افت‬ ‫شدید مواجه و باعث شد درامد شورا کاهش یابد‪ .‬سال ‪ ۹۹‬تقریبا ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان درامد کسب شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور شوراهای اموزش وپرورش و مناطق ازاد تجاری درباره‬ ‫نحوه هزینه کرد این درامدها اظهار کرد‪ :‬بخشی از این مبالغ‪ ،‬ریالی‬ ‫نیست و کمک های معنوی و تبدیل به احسن ها را دربرمی گیرد‪ .‬مواردی‬ ‫که جنبه ریالی ندارند‪ ،‬ارزش ریالی شان محاسبه می شود‪ .‬بخشی هم‬ ‫کمک های مالی است که صرف توسعه و تجهیز مدارس و برنامه های کالن‬ ‫اموزش وپرورش استان ها شده و مستقیما در استان ها هزینه می شود‪.‬‬ ‫پاپایی همچنین روزشمار هفته شوراها را اعالم کرد و گفت‪ ۲۴ :‬دی ماه به‬ ‫نام «شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬ارتقای فرهنگ وقف و خیریه اموزشی»‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬دی ماه به نام «شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬الگوی مدیریت هیئت‬ ‫امنایی»‪ ۲۶ ،‬دی ماه به نام «شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬نقش افرینی فعال‬ ‫خانواده ها و فرهنگیان در مدیریت و تحول مدرسه»‪ ۲۷ ،‬دی ماه به نام‬ ‫«شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬حمایت و نظارت محلی و کاهش تمرکز»‪۲۸ ،‬‬ ‫دی ماه به نام «شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬مسئولیت اجتماعی شرکت ها و‬ ‫سازمان ها»‪ ۲۹ ،‬دی ماه به نام «شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬مردمی سازی‬ ‫تعلیم و تربیت» و ‪ ۳۰‬دی ماه به نام «شوراهای اموزش وپرورش‪ ،‬زمینه‬ ‫ساز تحقق گام دوم انقالب در تعلیم وتربیت» نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫هواشناسی؛ کاهش تدریجی‬ ‫دما در اغلب مناطق‬ ‫طبق نقشه های هواشناسی‪ ،‬در روز های اینده در بیشتر مناطق کشور ‪۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬درجه دما کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مرتضی ضرابی کارشناس‬ ‫هواشناسی با اعالم این مطلب گفت‪ :‬دیروز سامانه بارشی از سمت غرب‬ ‫و شمال غرب وارد کشورمان شد‪ .‬از نیمه های شب تا به این ساعت در‬ ‫مناطق مختلفی از استان های واقع در نیمه غربی استان های ساحلی خزر‬ ‫و دامنه های جنوبی البرز بارندگی به شکل برف و باران گزارش شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سامانه بارشی تا فردا و پس فردا در کشورمان فعال خواهد‬ ‫بود‪ .‬روز دوشنبه با خروج این سامانه‪ ،‬دوباره سامانه بارشی دیگری از‬ ‫سمت شمال غرب وارد کشورمان می شود‪.‬‬ ‫کارشناس هواشناسی اضافه کرد‪ :‬اما تمرکز بارش های امروز در نیمه‬ ‫جنوبی اذربایجان غربی و شرقی و بخش های جنوبی استان اردبیل‪،‬‬ ‫گیالن‪ ،‬غرب مازندران و شمال شرق استان خوزستان‪ ،‬غرب استان‬ ‫کردستان‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫بخش های غربی و جنوبی استان اصفهان‪ ،‬نیمه شمالی استان فارس و‬ ‫بخش هایی از بوشهر است که می تواند شرایط را برای سیالب و ابگرفتگی‬ ‫مهیا کند‪.‬‬ ‫ضرابی گفت‪ :‬در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬البرز‬ ‫و تهران هم انتظار شدت بارش ها را داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی می کنیم برای فردا با شدت و ضعف اکثر بارش های‬ ‫کشورمان بر اثر این سامانه بارشی باشد‪ .‬با این حال تمرکز بارش ها در‬ ‫چهار محال وبختیاری‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬مناطقی از فارس‪ ،‬بوشهر‬ ‫و خوزستان خواهد بود‪.‬‬ ‫ضرابی همچنین به بخش هایی از جنوب کشورمان مانند استان های‬ ‫هرمزگان‪ ،‬نیمه جنوبی استان کرمان در شرق خراسان رضوی و‬ ‫بخش هایی از خراسان جنوبی نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫کارشناس هواشناسی افزود‪ :‬کاهش دما از امروز در شمال غرب وغرب‬ ‫سواحل دریای خزر اغاز می شود‪ .‬انتظار می رود تا اواسط هفته اینده به‬ ‫تدریج کاهش دما غالب نقاط نیمه شمالی کشور را در بر بگیرد‪ .‬این‬ ‫کاهش دما بین ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬درجه را در اغلب نقاط شمالی کشورمان انتظار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫حذف قطعی سرخابی ها از اسیا‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا سیدبندی رسمی رقابت های لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا را اعالم کرد‪.‬‬ ‫حذف قطعی سرخابی ها از اسیابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سایت‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اسیا به صورت رسمی سیدبندی جدید مسابقات‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا ‪ ۲۰۲۲‬را اعالم کرد و بر این اساس دیگر شائبه ای‬ ‫برای حذف استقالل و پرسپولیس از این رقابت ها باقی نماند‪.‬‬ ‫سیدبندی رسمی ‪ AFC‬برای لیگ قهرمانان اسیا ‪ ۲۰۲۲‬به شرح زیر‬ ‫است‪:‬منطقه غرب‪:‬‬ ‫سید ‪ :۱‬السد (قطر)‪ ،‬الهالل (عربستان)‪ ،‬فوالد خوزستان (ایران)‪ ،‬الجزیره‬ ‫(امارات)‪ ،‬الدحیل (قطر)‬ ‫سید ‪ :۲‬الفیصلی (اردن)‪ ،‬سپاهان (ایران)‪ ،‬شباب االهلی دبی (امارات)‪،‬‬ ‫الریان (قطر)‪ ،‬الشباب (عربستان)‬ ‫سید ‪ :۳‬پاختاکور (ازبکستان)‪ ،‬الوحدات (اردن)‪ ،‬اف سی بمبی (هند)‪،‬‬ ‫استقالل (تاجیکستان)‪ ،‬اهال (ترکمنستان)‬ ‫سید ‪ :۴‬نیروی هوایی (عراق)‪ ،‬برنده پلی اف ‪( ۱‬عربستان‪/‬سوریه)‪ ،‬برنده‬ ‫پلی اف ‪( ۲‬امارات ‪/‬ازبکستان)‪ ،‬برنده پلی اف ‪( ۴‬امارات ‪/‬عراق)‪ ،‬الغرافه‬ ‫(قطر)‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫سیاسی‬ ‫‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫واکنش یک دپلمات ایرانی به اظهارات اخیر یک دیپلمات طالبان در پاکستان‬ ‫مدیرکل غرب اسیا وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات اخیر یک دیپلمات طالبان در اسالم اباد در مورد خط‬ ‫مرزی دیورند گفت که سفیر افغانستان مرز بین دو کشور را به رسمیت نمی شناسد‪ ،‬اما از پاکستان انتظار دارد انان‬ ‫را به رسمیت بشناسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید رسول موسوی در توییتی در واکنش به اظهارات گفت‪:‬‏یک بحث نظری‪ ،‬حقوقی بسیار جالب‬ ‫در موضوع شناسایی؛ قلمرو( مرز مشخص ) ‪ -‬جمعیت‪ -‬حکومت و حاکمیت از ضروریات شناسایی است‪ .‬سفیر‬ ‫افغانستان در پاکستان مرز بین دو کشور را به رسمیت نمی شناسد و ان را‪‎‬خطدیورند می نامد‪ ،‬اما از پاکستان‬ ‫انتظار دارد انان را به رسمیت بشناسد‪.‬‬ ‫سردار احمد خان شکیب‪ ،‬سفیر امارت اسالمی در پاکستان اخیرا در گفت وگویی گفته است‪ ،‬تصمیم گیری در باره‬ ‫خط دیورند از صالحیت های نظام کنونی در کابل نیست‪ ،‬بلکه مردم افغانستان می توانند در این باره تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫سردار احمد خان که به تازگی از سوی امارت اسالمی در اسالم اباد به عنوان سفیر معرفی شده است‪ ،‬از پاکستان‬ ‫خواست که امارت اسالمی را به رسمیت بشناسد‪.‬‬ ‫صحبت های سفیر امارت اسالمی در اسالم اباد در حالی ابراز می شود که اخیرا تنش ها میان افغانستان و پاکستان‬ ‫بر سر حصارکشی در امتداد خط دیورند باال گرفته است‪.‬‬ ‫وی گفته است که ما نمی توانیم در باره خط دیورند از منظر دولتی تصمیم گیری کنیم‪ .‬این تصمیم من یا وزیر‬ ‫خارجه یا کل دولت نیست‪ ،‬این تصمیم باید به گونه بسیار جامع از سوی ملت افغانستان اتخاذ شود‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران‬ ‫سردار سالمی‪ :‬انتقام سردار سلیمانی‬ ‫یک استراتژی و ارمان است‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه انتقام سردار سلیمانی یک‬ ‫استراتژی و ارمان است‪ ،‬گفت‪ :‬ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نه تنها در‬ ‫مسیر او اختاللی ایجاد نکرد‪ ،‬بلکه حرارتی در دل ها ایجاد کرد که کل جهان اسالم را‬ ‫به جوشش و جهاد علیه اشغالگری مستکبرین دعوت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روز جمعه ایرنا‪ ،‬پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر اثار رهبر معظم‬ ‫انقالب به مناسبت شهادت شهید سلیمانی گفت وگویی با سردار سرلشکر پاسدار‬ ‫حسین سالمی‪ ،‬فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به بررسی مجاهدت های‬ ‫حاج قاسم سلیمانی از دوران دفاع مقدس تا شهادت ایشان در فرودگاه بغداد و تاثیرات‬ ‫و پیامدهای این شهادت پرداخته است‪.‬‬ ‫چه اتفاقی افتاد که شهید سلیمانی تبدیل به چنین الگویی برای جهان اسالم و‬ ‫ازادگان جهان شد؟ تحلیل شما از ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی چیست؟‬ ‫او در مکتب حضرت امام خمینی رحمه اله و رهبر انقالب اسالمی تلمذ کرد‪ ،‬تعلیم‬ ‫یافت‪ ،‬متخلّق به اخالق و معرفت الهی شد و حدود ‪ ۳۲‬سال در مکتب رهبر انقالب‬ ‫مشق جهاد و تعلیم معرفت و عناصر اصیل تربیت اسالمی و الهی را اموخت و ان ها‬ ‫را به کار بست و در میدان عمل پیاده سازی کرد‪ .‬برای همین است که شاید هیچ کس‬ ‫به اندازه رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی‪ ،‬حضرت ایت اله خامنه ای‪ ،‬نمی تواند ابعاد‬ ‫شخصیت سردار سلیمانی را توصیف کند‪ .‬رهبر انقالب‪ ،‬نفوذ عمیقی در درون‬ ‫شخصیت او و اتصال معنویِ قدرتمندی با درون و قلب و ذهن قاسم داشت‪ .‬به‬ ‫تعبیری‪ ،‬قاسم جلوه جهادی حضرت ایت اله خامنه ای بود‪ .‬می شود قاسم سلیمانی را‬ ‫تجلی بُعد جهادی شخصیت رهبر انقالب دانست؛ یعنی اگر ما بخواهیم ایشان را در‬ ‫بُعد جهادی توصیف کنیم‪ ،‬تجسم این توصیف اقای قاسم سلیمانی است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫وقتی رهبر انقالب از شهید سلیمانی صحبت می کنند‪ ،‬این صحبت ها بر یک شناخت‬ ‫دقیق و عمیق و واقعی و حقیقی از شخصیت حاج قاسم سلیمانی متکی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب درباره شهید سلیمانی فرمودند او توامان هم به وظیفه ای که در قبال‬ ‫ملت ایران داشت‪ ،‬عمل کرد و هم به وظیفه ای که در قبال امت اسالمی داشت ‪ .‬حاج‬ ‫قاسم چه کار کرده بود که رهبر انقالب او را چهره ای ملی و امتی معرفی می کنند؟‬ ‫حاج قاسم را سابقه دارترین فرمانده نظامی مجاهد فی سبیل اله در عرصه انقالب‬ ‫اسالمی می دانم ؛ چراکه هیچ یک از همکاران و نیروهای مجاهد و جهادی به اندازه‬ ‫حاج قاسم مستقیم در میدان جهاد نبوده اند‪ .‬البته‪ ،‬برخی فرماندهان و مسئوالن ما به‬ ‫تناوب بوده اند‪ ،‬اما اینکه پیوسته یک فرمانده از ابتدای پاسداری تا انتهای پاسداری‪،‬‬ ‫مستقیم در میدان جهاد حضور داشته باشد‪ ،‬ما نداریم‪ .‬این نکته مهمی است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ن درامده ترین‬ ‫او جزو کارکشته ترین‪ ،‬میدان دیده ترین‪ ،‬کارازموده ترین و به ازمو ‬ ‫فرماندهان نظامی در جهان بود که در تاریخ بی سابقه است‪.‬‬ ‫میدان هایی که او در ان ها حضور پیدا می کرد‪ ،‬هم در سطح ملی بود‪ ،‬هم در سطح‬ ‫محلی‪ ،‬هم در سطح منطقه ای و هم در سطح جهانی؛ یعنی این پله های نردبان‬ ‫شخصیت جهادی حاج قاسم یا پله هایی که حاج قاسم از ان ها باال رفت و رفعت پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬تمام این سطوح را به شکل پیوسته دربر می گرفت‪ .‬فکر می کنم اولین بار سال‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬بود که سردار سلیمانی را دیدم‪ .‬هنوز تصویر حاج قاسم‪ ،‬ان جوان باشور و‬ ‫پرهیجان و پرصالبت در ذهنم هست‪ .‬خیلی سیمای جذاب و ظاهر خیلی اراسته اما‬ ‫خیلی ورزیده ای داشت‪ .‬ان موقع‪ ،‬بچه های کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان‬ ‫را به جنگ برد و تیپ ثاراله را در میدان تشکیل داد و خودش فرماندهی ان تیپ را‬ ‫به عهده گرفت‪ .‬بعد هم‪ ،‬به لشکر ‪ ۴۱‬ثاراله ارتقا پیدا کرد و یکی از عملیاتی ترین و‬ ‫قدرتمندترین و خط شکن ترین لشکرهای سپاه شد که واقعاً این لشکر موفقیت های‬ ‫درخور تحسینی در انواع عملیات ها (طریق القدس‪ ،‬فتح المبین‪ ،‬بیت المقدس‪ ،‬رمضان‪،‬‬ ‫ خیبر‪ ،‬بدر‪ ،‬والفجر ‪ ،۸‬کربالی ‪ ،۴‬کربالی ‪ ۵‬و ‪ )...‬داشت‪.‬‬ ‫نفوذ معنوی حاج قاسم بین نیروها در لشکر ثاراله‪ ،‬خودش یک تاریخ است‪ .‬وقتی‬ ‫ناامن ان موقع‬ ‫جنگ تمام شد‪ ،‬کار او تمام نشد‪ .‬دوباره امد و چند سال در منطقه ِ‬ ‫سیستان و بلوچستان که شرارت ها اوج گرفته بود‪ ،‬قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه‬ ‫را راه اندازی کرد و مسئولیت گرفت و با کمک مردم بومی منطقه و لشکر ‪ ۴۱‬ثاراله و‬ ‫یگان هایی که در منطقه بودند‪ ،‬ارتباط بسیار بسیار دل انگیز و جذاب و پرمعنا و سرشار‬ ‫از عاطفه و مهربانی با مردم منطقه برقرار کرد‪ .‬این کارها از او شخصیتی ساخته بود‬ ‫که همه به او اعتماد می کردند‪ .‬ایشان در منطقه سیستان و بلوچستان مجاهدت های‬ ‫وسیعی انجام داد و با عملیات های فوق العاده پیچیده و خطرناک‪ ،‬فتنه های شرارت‬ ‫را خاموش کرد‪.‬‬ ‫کسی که هم تاکتیک‪ ،‬هم عملیات و هم استراتژی را خوب بداند‪ ،‬برای راهبری و‬ ‫فرماندهی کامل است و می تواند مسئولیت های بزرگی را بپذیرد‪ .‬برای همین سردار‬ ‫صفوی ایشان را به عنوان فرمانده نیروی قدس به فرماندهی معظم کل قوا پیشنهاد‬ ‫دادند و ایشان هم که حاج قاسم را از دوران جنگ و پس از ان می شناختند و به او‬ ‫عالقه و محبت داشتند‪ ،‬قاسم را به فرماندهی نیروی قدس منصوب کردند‪ .‬سال‬ ‫‪ ۱۳۷۶‬بود که حاج قاسم فرمانده نیروی قدس شد‪ .‬حاج قاسم واقعاً معانی و مفاهیم‬ ‫ژئوپلیتیک و جغرافیای جهان اسالم و مفاهیم ان را می دانست و با مسئله نهضت های‬ ‫ازادی بخش اشنا بود‪ .‬فن ارتباطات فردی و اجتماعی را هم خیلی بلد بود؛ یعنی خیلی‬ ‫سریع ادم ها را جذب شخصیت خودش می کرد‪.‬‬ ‫قاسم که وارد صحنه نهضت ها شد‪ ،‬بُعد امت اسالمی او شروع شد؛ یعنی قاسم هرچه‬ ‫در دل میل به جهاد‪ ،‬عشق به شهادت و خدمت برای اعتالی اسالم داشت‪ ،‬جغرافیای‬ ‫جهان اسالم برایش میدان ایجاد کرد‪ .‬ان زمان من معاون عملیات سپاه بودم و با‬ ‫حاج قاسم سفرهای زیادی به مناطق مختلف جهان داشتم‪ .‬به خاطر ارتباط خیلی‬ ‫نزدیک و شخصی و فردی که با هم داشتیم‪ ،‬من عشق و عالقه به او داشتم و او هم‬ ‫به من محبت داشت‪.‬‬ ‫قاسم‪ ،‬در هر منطقه ای که پا گذاشت‪ ،‬یک سپاه پاسداران انقالب اسالمی درست‬ ‫کرد‪ .‬در لبنان با کمک همت بلند اقای سیدحسن نصراله و جوشش جهادی مردم‬ ‫مجاهد لبنان‪ ،‬حزب ال ِه مقتدر هر روز شکل جدیدی پیدا کرد و هر روز قامت و بیرقش‬ ‫برافراشته تر شد و وسعت و دامنه قدرتش به حدی رسید که تبدیل به قدرت تاثیرگذار‬ ‫در تمام معادالت سیاسی و امنیتی منطقه شرق مدیترانه شد‪ ،‬تا جایی که در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میالدی رژیم صهیونیستی را از جنوب لبنان فراری داد و در جنگ ‪ ۳۳‬روزه‬ ‫این رژیم را شکست داد؛ شکست های سنگین و خیلی سخت و غیرقابل تحمل که‬ ‫برای صهیونیست ها غیرقابل جبران شد و زخم هایی که برای انها مرمت نشد و هنوز‬ ‫هم هست‪ .‬این یک تاریخ و واقعه تاریخی نبود‪ ،‬یک جریان ایجاد شد و استیالی روحی‬ ‫مقاومت را نشان داد‪.‬‬ ‫فلسطینی ها فهمیدند که می شود اسرائیل را شکست داد‪ .‬حاج قاسم ادامه داد و‬ ‫فلسطین در اوج محاصره تسلیح شد؛ یعنی در جایی که از لحاظ نظری و تئوریک‬ ‫امکان انتقال یک فشنگ هم وجود ندارد‪ ،‬اما فلسطینی ها به موشک و راکت مجهز‬ ‫شدند‪ .‬ان هایی که یک روز با فالخن‪ ،‬با تیروکمان و با سنگ می جنگیدند‪ ،‬به مرور زمان‬ ‫با این مجاهدت به سالح مجهز شدند‪ .‬این همان نقش امت اسالمی حاج قاسم است‬ ‫که اقا فرمودند‪ .‬با مجاهدت حاج قاسم‪ ،‬فلسطین به هویت مقاوم و درخشان و قدرتمند‬ ‫تبدیل شد‪ .‬جنگ سیف القدس که اخرین جنگ بین فلسطینی ها و صهیونیست ها‬ ‫بود‪ ،‬نشان داد فلسطین جدیدی ظهور کرده است‪ .‬این قدرت از کجا امد؟ این نقش‬ ‫حاج قاسم بود که روح جهاد در فلسطینی ها را تبدیل به ساختار قدرت کرد‪.‬‬ ‫اما چرا حاج قاسم چنین نقشی را ایفا می کرد؟ چون حاج قاسم هم ه جهان اسالم را‬ ‫سرنشینان یک سفینه می دانست؛ یعنی معتقد بود جهان اسالم هویتی یکپارچه است‬ ‫و سرنوشت مسلمان ها ب ه هم گره خورده است‪ .‬تفکر قاسم این شکلی نبود که فکر‬ ‫کند جایی باید فدای جای دیگری شود‪ .‬تصور او این بود که وقتی این جبهه به هم‬ ‫متصل و دوخته شود‪ ،‬دشمن نمی تواند هیچ کسی را شکست بدهد و اگر این جبهه‬ ‫از هم منفصل شود‪ ،‬دشمن همه را شکست می دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬قاسم حلقه وصل همه‬ ‫جبهه های جهان اسالم بود و برای همه جا ارتش‪ ،‬سپاه و نیروی مسلح ساخت‪.‬‬ ‫در تمام مناطقی که سردار سلیمانی ماموریت داشت و کمک می کرد‪ ،‬امریکایی ها‬ ‫صاحب استراتژی بودند و این استراتژی ان ها بود که داشت شکست می خورد‪ .‬وقتی‬ ‫استراتژی یک قدرت جهانی شکست بخورد‪ ،‬عملی که شما انجام می دهید‪ ،‬بُعد‬ ‫جهانی دارد‪ .‬از این جهت قاسم جهانی عمل می کرد‪.‬‬ ‫انچه در دولت و مجلس انقالبی دنبال می شود امیدبخش است‬ ‫خطیب جمعه تهران‪ :‬انچه در دولت‬ ‫و مجلس انقالبی دنبال می شود‬ ‫امیدبخش است‪ .‬ساختار بودجه نیاز‬ ‫به اصالح دارد و کار دقیق و جدی را‬ ‫می خواهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد جواد‬ ‫حاج علی اکبری در خطبه دوم نماز جمعه‬ ‫امروز تهران افزود‪ :‬در سیاست خارجی وقتی‬ ‫چنین ملت غیوری پشتوانه است در میدان‬ ‫دیپلماسی باید غیرتمندانه ایستاد و از‬ ‫چیزی نترسید‪ .‬طراحی های دشمن را باید‬ ‫زمین گیر کنند و این تحریم های ظالمانه را‬ ‫از سر راه بردارند‪ .‬دشمن به این توافق بیش‬ ‫از ما نیازمند است‪ .‬باید با دقت و غیرت‬ ‫این عرصه دنبال شود در عرصه اقتصادی‬ ‫و معیشت مردم ما هم طراحی های خوبی‬ ‫انجام شده است‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حاج علی اکبری گفت‪ :‬انچه در دولت و‬ ‫مجلس انقالبی دنبال می شود امیدبخش‬ ‫است‪ .‬ساختار بودجه نیاز به اصالح دارد‪،‬‬ ‫کار دقیق و جدی را می خواهد‪ .‬چیزی‬ ‫که ملت ما را رنج داده خبر بسیار زشت‬ ‫حقوق های نجومی است که هر از چند‬ ‫گاهی خبرش منتشر می شود‪ .‬این مسئله‬ ‫باید با دقت بررسی و پیگیری شود‪.‬‬ ‫خطیب جمعه تهران ادامه داد‪ :‬مطالعه‬ ‫نشان می دهد این مسئله رنج اور در‬ ‫حقیقت مربوط به شرکت های دو زیست یا‬ ‫خصولتی است‪ .‬به شکل قانونی به خود حق‬ ‫می دهند برداشت های ناثوابی داشته باشند‪.‬‬ ‫این نقطه ای است که نیاز به طراحی دقیق‬ ‫و اصالح دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود به مفهوم غیرت دینی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬باال ترین دعوت به تقوای الهی و‬ ‫یکی از ارزشمند ترین جلوه های تقوا‪ ،‬غیرت‬ ‫دینی است‪ .‬خدا را شکر به عدد قطره های‬ ‫باران و دانه های برف و نسیم لطف الهی که‬ ‫وزیده و شهر ما را صفا داده است از خداوند‬ ‫فراوانی این نعمت و استمرار ان را طلب‬ ‫می کنیم و از خدا می خواهیم سرزمین ما از‬ ‫باران لطف الهی بهره مند باشد و امیدواریم‬ ‫همچنین از باران مغفرت الهی هم بهره مند‬ ‫باشیم‪ .‬به شما برادران و خواهران عزیزم‬ ‫بشارت می دهم شما نمازگزاران جمعه در‬ ‫معرض بارش باران لطف و مغفرت الهی‬ ‫هستید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مادران و همسران شهدا‬ ‫خاکریز دوم جهاد هستند‪ .‬این سرمایه‬ ‫غیرت دینی باید با همه وجود حفاظت‬ ‫شود‪ .‬ما با این غیرت دینی توانستیم‬ ‫محاسبات دشمن را به هم بریزیم و‬ ‫تهدید ها را به فرصت دعوت کردیم‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران ادامه داد‪ :‬رهبر‬ ‫عزیزمان فرمودند هر کجا هم اسیب دیدیم‬ ‫به دلیل اغفال از سرمایه غیرت دینی بوده‬ ‫است‪ .‬سرمایه و سرعت بخش ملت ایران‬ ‫در جاده خوشبختی‪ ،‬غیرت دینی است‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با برادران و خواهران در مناطق‬ ‫سیلزده همدردی می کنیم‪ .‬برای این انان از‬ ‫خدا صبر می خواهیم‪ .‬گزارش میدانی ائمه‬ ‫جمعه حکایت از حضور به هنگام مسئوالن‬ ‫دارد‪ .‬گروه های مردمی هم از اقصی نقاط‬ ‫ایران از جمله تهران به این مناطق رفتند‪.‬‬ ‫ان ها بدانند هر زمان نیاز باشد ما به کمک‬ ‫این سیلزدگان خواهیم شتافت‪.‬حاج علی‬ ‫اکبری گفت‪ :‬مسئوالن به فکر زیر ساخت ها‬ ‫هم باشند‪ ،‬چون اگر برخی زیرساخت ها‬ ‫درست باشد اتفاقات اینچنینی نمی افتد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رهبر غیور ما هفته گذشته به‬ ‫مناسبت ‪ ۱۹‬دی از غیرت دینی گفتند‪ .‬ماه‬ ‫دی در تاریخ انقالب اسالمی‪ ،‬ماه عجیبی‬ ‫است‪ .‬دی ماه تجلی گاه غیرت دینی مردم‬ ‫ماست‪ .‬از شهادت غیور مردان فدائیان‬ ‫اسالم تا ‪ ۱۹‬دی و خروش غیرتمندانه‬ ‫مردم قم و ‪ ۲۶‬دی که فرار شاه خائن‬ ‫ملعون را داشتیم تا سالروز عملیات کربالی‬ ‫‪ ۵‬که مردم با غیرت فاطمی جلوی دشمن‬ ‫ایستادند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۹ :‬دی ‪ ۸۸‬که خورشید غیرت‬ ‫ایرانیان از پشت ابر فتنه طلوع کرد و ‪۱۳‬‬ ‫دی که سردار عزیزمان به شهادت رسید‪،‬‬ ‫همه از غیرت دینی نشات گرفته است‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین حاج علی‬ ‫اکبری افزود‪ :‬ما در همین هفته در دی‬ ‫سالروز وفات مادر غیرت یعنی حضرت اُم‬ ‫البنین (س) را داریم‪ .‬بانوی بزرگ اسالم‬ ‫که شخصیت بزرگی‪ ،‬چون ابوالفضل عباس‬ ‫را تربیت کرد‪ .‬این روز بهانه ای است برای‬ ‫پاسداشت مادران شهدا که همچنان‬ ‫غیرتمندانه ایستادند‪ .‬به خاطر همین است‬ ‫که دشمن با استفاده از همه امکانات در‬ ‫یک جنگ ترکیبی‪ ،‬غیرت دینی ما را هدف‬ ‫قرار داده است‪.‬امام جمعه موقت تهران‬ ‫گفت‪ :‬ارزش های دینی و ناموسی ما حیای‬ ‫بانوان و عفت مردان ما را هدف قرار داده‬ ‫است وترویج بی بند و باری برای از بین‬ ‫بردن غیرت دینی است‪ .‬این ها همان خط‬ ‫خطرناک است که باید مراقب باشیم و احاد‬ ‫مردم و مسئوالن باید دست به دست هم‬ ‫دهند و از غیرت دینی حفاظت کنند‪.‬‬ ‫تاکید امیر عبدالهیان بر توسعه همه جانبه روابط با چین‬ ‫وزیر امور خارجه در دیدار با‬ ‫همتای چینی خود‪ ،‬پیام کتبی ایت‬ ‫اله سید ابراهیم رییسی رئیس‬ ‫جمهور را به همتای چینی ابالغ‪ ،‬و‬ ‫بر امادگی تهران برای توسعه همه‬ ‫جانبه روابط تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روز جمعه ایرنا از اداره کل‬ ‫اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬حسین امیر عبدالهیان که‬ ‫در راس یک هیات بلندپایه در چین‬ ‫بسر می برد‪ ،‬با وانگ ایی عضو شورای‬ ‫دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و‬ ‫گفت و گو کرد‬ ‫طرفین در این دیدار طیف گسترده‬ ‫ای از موضوعات سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬کنسولی و فرهنگی و منطقه ای‬ ‫و بین المللی را مورد بررسی قرار داده‬ ‫و درباره راه های توسعه همکاری ها در‬ ‫این زمینه ها تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫امیرعبدالهیان با تبریک سال نوی‬ ‫چینی ‪ ،‬سالم گرم جناب اقای رئیسی‬ ‫به رئیس جمهور شی را ابالغ و با‬ ‫تسلیم پیام کتبی جناب اقای رئیس‬ ‫جمهور به همتای چینی‪ ،‬انرا پیامی‬ ‫مهم در اغاز کار دولت سیزدهم عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وی با تاکید بر حمایت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از سیاست چین واحد‪ ،‬بر‬ ‫امادگی تهران برای توسعه همه جانبه‬ ‫روابط تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره‬ ‫به برنامه های بزرگداشت پنجاهمین‬ ‫سالگرد برقراری روابط سیاسی دو‬ ‫کشور‪ ،‬از همکاری های سازنده چین در‬ ‫تامین بیش از ‪ ۱۱۰‬میلیون دز واکسن‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫امیرعبدالهیان با اشاره به موافقت‬ ‫هیات دولت با گشایش سرکنسولگری‬ ‫چین در بندرعباس‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫این امر موجب تسهیل روابط مردمی و‬ ‫تجاری دو کشور شود‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه با‬ ‫تشریح اخرین وضعیت همکاری های‬ ‫دو کشور در زمینه های مختلف ‪ ،‬بر‬ ‫عزم دولت ایران بر اجرایی کردن‬ ‫تمامی توافقات زیرساختی با پکن‬ ‫تاکید نمود‪.‬‬ ‫وی همکاری های گسترده ایران با‬ ‫همسایگان و کشورهای دوست در‬ ‫منطقه را جزو اولویت های سیاست‬ ‫خارجی دولت عنوان کرد و بر ادامه‬ ‫نقش سازنده جمهوری اسالمی در‬ ‫تحوالت منطقه‪ ،‬از جمله حفظ و‬ ‫تقویت امنیت انتقال انرژی تاکید نمود‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه با یاداوری اهمیت‬ ‫روابط فرهنگی و ظرفیت های مشترک‬ ‫تمدن های کهن ایران و چین‪،‬‬ ‫عالقمندی هنرمندان ایرانی برای‬ ‫توسعه همکاری ها در حوزه هنری را‬ ‫فرصتی ارزشمند برای بهره گیری از‬ ‫این ظرفیت روابط ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫وانگ یی وزیر خارجه چین هم در این‬ ‫مالقات‪ ،‬ضمن تایید نظرات وزیر خارجه‬ ‫کشورمان که امروز در مطبوعات چین‬ ‫انتشار یافته‪ ،‬دیدگاه های امیرعبدالهیان‬ ‫در مقاله منتشر شده را نشان دهنده‬ ‫افق بلند روابط دو کشور دانست‪.‬‬ ‫وزیر خارجه چین بر امادگی پکن‬ ‫برای توسعه همکاری ها در حوزه تامین‬ ‫مالی‪ ،‬انرژی‪ ،‬بانکی و فرهنگی علی رغم‬ ‫تحریم های غیرقانونی علیه ملت ایران‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین ضمن اعالم حمایت‬ ‫کامل چین از مواضع منطقی ایران در‬ ‫قبال سیاست های قلدرمابانه امریکا در‬ ‫برجام‪ ،‬سیاست اصولی پکن را ادامه‬ ‫حمایت از مواضع ایران در مذاکرات‬ ‫برجام دانسته و تاکید کرد که امریکا‬ ‫باید اشتباه خود در خروج از برجام را‬ ‫جبران نماید‪.‬طرف چینی با پراهمیت‬ ‫ارزیابی کردن سند همکاری ‪ ۲۵‬ساله‪،‬‬ ‫توافق طرفین برای اغاز اجرای این‬ ‫سند را رویدادی مهم و زمینه ساز‬ ‫تحول اساسی در روابط دانست‪.‬‬ ‫دور دوم مذاکرات طرفین در ضیافت‬ ‫رسمی وزیر خارجه چین که به افتخار‬ ‫وزیر خارجه کشورمان ترتیب داده شده‬ ‫بود‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این دور از مذاکرات طرفین اخرین‬ ‫وضعیت مذاکرات وین و تحوالت‬ ‫در غرب اسیا و خلیج فارس را مورد‬ ‫بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫جلسه روسای هیات های مذاکره کننده ایران و سه کشور اروپایی با حضور انریکه مورا‬ ‫هیات های‬ ‫روسای‬ ‫جلسه‬ ‫مذاکره کننده ایران و سه کشور‬ ‫اروپایی با حضور انریکه مورا‬ ‫هماهنگ کننده گفت گوها در وین‬ ‫برگزار شد ‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پیش از این دیدار‬ ‫نیز جلسه دوجانبه علی باقری‪،‬‬ ‫مذاکره کننده ارشد کشورمان و انریکه‬ ‫مورا هماهنگ کننده گفت وگوها در‬ ‫وین برگزار شد‪.‬‬ ‫مذاکرات وین روز جمعه با برگزاری‬ ‫جلسات مختلف در سطوح سیاسی و‬ ‫کارشناسی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫روز پنج شنبه نیز مذاکرات وین در دو‬ ‫سطح روسای هیات ها و کارشناسان‬ ‫ادامه پیدا کرد‪ .‬در همین چارچوب‪،‬‬ ‫علی باقری مذاکره کننده ارشد‬ ‫کشورمان در دو دیدار دوجانبه با‬ ‫انریکه مورا هماهنگ کننده گفت وگوها‬ ‫و میخائیل اولیانوف رئیس هیات‬ ‫مذاکره کننده روسیه بحث و رایزنی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنین دیداری میان باقری و‬ ‫مذاکره کنندگان ارشد سه کشور‬ ‫اروپایی برگزار شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬جلساتی در سطح‬ ‫کارشناسی به صورت دو و چندجانبه‬ ‫برای بررسی موضوعات مختلف برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هم چنین نماینده روسیه در‬ ‫سازمان های بین المللی واقع در وین‪،‬‬ ‫در حساب کاربری خود در توییتر‪ ،‬از‬ ‫گفت وگوی برجامی خود با همتایانش‬ ‫از سه کشور اروپایی خبر داد‪.‬‬ ‫میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه نوشت‪:‬‬ ‫با همتایان تروئیکای اروپایی در‬ ‫مذاکرات وین بر سر برجام دیدار کردم‪.‬‬ ‫تروئیکای اروپایی کمک های مفیدی به‬ ‫به روند مذاکرات می کند‪ .‬این مرتبه در‬ ‫کنار دیگر مسائل‪ ،‬درخصوص ایده های‬ ‫اجرای توافق اتی از جمله ترتیب‬ ‫اقداماتی که باید در این پروسه انجام‬ ‫شوند‪ ،‬صحبت کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هشتمین دور‬ ‫گفت وگوهای رفع تحریم در وین اوایل‬ ‫دی ماه با برگزاری نشست کمیسیون‬ ‫مشترک به ریاست علی باقری‬ ‫مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل‬ ‫سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫در این نشست که با شرکت هیات های‬ ‫ایران‪ ،‬گروه ‪ ۴+۱‬و اتحادیه اروپا‬ ‫در هتل کوبورگ برگزار شد‪ ،‬روند‬ ‫مذاکرات مورد ارزیابی قرار گرفته و در‬ ‫خصوص نحوه ادامه گفت وگوها بحث و‬ ‫تبادل نظر صورت گرفت‪.‬‬ ‫لغو تحریم ها و موضوع راستی ازمایی‬ ‫و دریافت تضمین برای پایبندی طرف‬ ‫ها به تعهداتشان از مهم ترین و حساس‬ ‫ترین موضوعات مورد بحث میان‬ ‫طرف ها در چند هفته اخیر است‪.‬‬ ‫حمله ائتالف سعودی به بیمارستانی در صنعا‬ ‫چهار نفر از کارکنان بیمارستانی در شهر صنعاء در حمله جنگنده های‬ ‫متجاوز سعودی امریکایی به اطراف این بیمارستان زخمی شدند که حال‬ ‫دو نفر از انان وخیم گزارش شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬چهار نفر از‬ ‫کارکنان بیمارستانی در شهر صنعاء در حمله جنگنده های متجاوز‬ ‫سعودی امریکایی به اطراف این بیمارستان زخمی شدند که حال دو نفر‬ ‫از انان وخیم گزارش شده است‪.‬‬ ‫خبرنگار المسیره در صنعاء در گزارشی گفت جنگنده های متجاوز سعودی‬ ‫امریکایی چهارشنبه شب سه بار اطراف بیمارستان نمونه‪ ۴۸-‬بمباران‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫دکتر انتصار العیانی متخصص زنان و زایمان گفت‪« :‬انان بیماران را به‬ ‫وحشت انداختند‪ .‬بخشی از بیماران را کودکان تشکیل می دهند‪ .‬زنان‬ ‫باردار نیز در این بیمارستان بستری هستند‪ .‬لعنت خداوند بر ال سعود‪.‬‬ ‫ان ها بیماران را حتی در اواخر شب با حمالتشان به وحشت می اندازند‪.‬‬ ‫هدف مشخصی ندارند و حمالت کورکورانه می کنند‪».‬‬ ‫یک پرستار گفت‪« :‬ما در این بیمارستان بیماران دیابتی داریم‪ .‬این حمله‬ ‫باعث شد به انان شوک بزرگی وارد شود که قند یکی از انان تا ‪ ۵۰۰‬باال‬ ‫رفت و او را به بخش دیگری منتقل کردیم‪».‬‬ ‫خبرنگار گفت چهار نفر از کارکنان زخمی شدند که حال دو نفر از انان‬ ‫وخیم است‪ .‬هدف از این حمالت ترساندن بیماران و کارکنان بیمارستان‬ ‫و نابود کردن باقیمانده زیرساخت های پزشکی در یمن است‪.‬‬ ‫خبرنگار در پایان گفت حمله به بیمارستان نمونه‪ ۴۸-‬در صنعاء‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری از حمالت به محله های مسکونی در صنعاست‪ .‬ائتالف متجاوز به‬ ‫علت سکوت جهانیان و چشم پوشی سازمان ملل متحد در حال گسترش‬ ‫حمالتشان به غیر نظامیان است‪.‬‬ ‫الوروف‪ :‬غربی ها به وعده های‬ ‫خود عمل نکرده اند‬ ‫وزیر امور خارجه روسیه‪ :‬روابط ما با غربی ها رو به وخامت است؛ سازمان‬ ‫ملل باید نقش اصلی را در حل اختالفات بین المللی ایفا کند‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬سرگئی الوروف‬ ‫وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانسی خبری در مسکو‪ ،‬فعالیت های‬ ‫دیپلماتیک روسیه را در سال ‪ ۲۰۲۱‬تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی در این کنفرانس خبری که شبکه روسیا الیوم ان را پخش کرد گفت‪:‬‬ ‫روابط ما با شرکای غربی رو به وخامت است‪ .‬سازمان ملل باید نقش اصلی‬ ‫را در حل اختالفات بین المللی ایفا کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ناتو همچنان بر الحاق اعضای جدید به خود از جمله برخی‬ ‫کشور های اسکاندیناوی اصرار می کند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه روسیه گفت‪ :‬غربیها به وعده های خود درباره تضمین امنیت‬ ‫و عدم توسعه ناتو عمل نکرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه کنفرانس خبری خود به حوادث اخیر قزاقستان اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬نیرو های حافظ صلح به غلبه بر تهدیدات تروریستی در قزاقستان‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫الوروف بر حمایت از روس زبان ها در جهان تاکید کرد و گفت روسیه‬ ‫به حمایت از روس زبان ها در جهان ادامه می دهد و ارتباط بین ان ها را‬ ‫تقویت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اسرع وقت منتظر پاسخ مکتوب به پیشنهادات خودمان‬ ‫درباره ضمانت های امنیتی هستیم‪.‬‬ ‫بازگشت موقت مذاکره کنندگان‬ ‫از وین به پایتخت ها‬ ‫مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسالمی ایران و سه کشور اروپایی‬ ‫عصر امروز برای انجام امور مربوط به سمت های سیاسی خود و برخی‬ ‫مشورت ها‪ ،‬موقتا به مدت دو روز به پایتخت ها بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین‪ ،‬بر اساس‬ ‫تفاهم روسای هیات ها؛ مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫سه کشور اروپایی عصر امروز برای انجام امور مربوط به سمت های سیاسی‬ ‫خود و برخی مشورت ها‪ ،‬موقتا به مدت دو روز به پایتخت ها بازخواهند‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫با این حال مذاکرات کارشناسی همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت و‬ ‫بازگشت مذاکره کنندگان ارشد به معنی توقف دور هشتم مذاکرات نیست‪.‬‬ ‫وزیر خارجه چین‪ :‬امریکا باید اشتباه خود در‬ ‫خروج از برجام را جبران کند‬ ‫وزیر خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد‪ :‬امریکا‬ ‫باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین امیرعبدالهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه که در راس یک‬ ‫هیات بلند پایه در چین به سرمی برد با وانگ یی عضو شورای دولتی و‬ ‫وزیر خارجه چین دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه چین در این مالقات‪ ،‬ضمن تایید نظرات وزیر خارجه‬ ‫کشورمان که امروز به قلم امیر عبدالهیان در مطبوعات چین انتشار یافته‬ ‫دیدگاه های وزیر خارجه ایران در مقاله منتشره را نشان دهنده افق بلند‬ ‫روابط دو کشور دانست‪.‬‬ ‫وزیر خارجه چین بر امادگی پکن برای توسعه همکاری ها در حوزه تامین‬ ‫مالی‪ ،‬انرژی‪ ،‬بانکی و فرهنگی علی رغم تحریم های غیرقانونی علیه ملت‬ ‫ایران تاکید نمود‪.‬‬ ‫وزیر خارجه چین‪ ،‬ضمن اعالم حمایت کامل چین از مواضع منطقی ایران‬ ‫در قبال سیاستهای قلدرمابانه امریکا در برجام‪ ،‬سیاست اصولی پکن را‬ ‫ادامه حمایت از مواضع ایران در مذاکرات برجام دانسته و تاکید نمود که‬ ‫امریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران نماید‪.‬‬ ‫طرف چینی با پراهمیت ارزیابی کردن سند همکاری ‪ ۲۵‬ساله‪ ،‬توافق‬ ‫طرفین برای اغاز اجرای این سند را رویدادی مهم و زمینه ساز تحول‬ ‫اساسی در روابط دانست‪.‬‬ ‫گفتنی است دور دوم مذاکرات طرفین در ضیافت رسمی وزیر خارجه‬ ‫چین که به افتخار وزیر خارجه کشورمان ترتیب داده شده بود برگزار شد‪.‬‬ ‫در این دور از مذاکرات طرفین اخرین وضعیت مذاکرات وین‪ ،‬و تحوالت‬ ‫در غرب اسیا و خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫سازمان شیالت خواستار مناظره درباره پرورش ماهی تیالپیا شد‬ ‫رئیس سازمان شیالت ایران در نامه ای به علی سالجقه‪ ،‬رئیس سازمان محیط زیست از او برای انجام مناظره علمی‬ ‫درباره مساله پرورش ماهی تیالپیا در ایران‪ ،‬دعوت کرد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬نبی اله خون میرزایی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫شیالت ایران در نامه ای به علی سالجقه‪ ،‬رئیس سازمان محیط زیست از او برای انجام مناظره علمی درباره مساله‬ ‫پرورش ماهی تیالپیا در ایران‪ ،‬دعوت کرد‪ ،‬در متن این نامه امده است؛‬ ‫همان گونه که مستحضرید‪ ،‬علی رغم اینکه پرورش ماهی تیالپیا در کشور به پشتوانه تحقیقات دامنه دار و گسترده‬ ‫علمی پژوهشی و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور در کشور اغاز شده‪ ،‬انتقاداتی در محافل محیط زیستی‬ ‫و دانشگاهی نسبت به این صنعت مطرح می شود که در صورت غفلت و عدم اعمال یک نگاه جامع به ان‪ ،‬ممکن‬ ‫است به تصمیمات یک سویه منجر گردد و کشور را از یک ظرفیت خدادادی محروم و به ورطه خودتحریمی بیاندازد‪.‬‬ ‫این سازمان در ادامه جلسات تخصصی توسعه پرورش تیالپیا در کشور‪ ،‬نسبت به برگزاری نشست تخصصی با‬ ‫حضور صاحب نظر گرانمایه‪ ،‬غالمرضا رفیعی استاد دانشگاه تهران و همکاران گرانقدر اقایان محمود بهمنی رئیس‬ ‫و دکتر محمود حافظیه معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و معاونین و مدیران کل ستادی و‬ ‫استانی خود در زمینه ارزیابی توسعه پرورش تیالپیا در کشور اقدام نمود که به منظور احترام به نظرات و دیدگاه های‬ ‫منتقدین دانشگاهی و محیط زیستی در این زمینه‪ ،‬مصوب گردید از محضر جنابعالی درخواست گردد بستر و شرایط‬ ‫الزم برای برگزاری یک مناظره علمی با دعوت از صاحبنظران موافق و مخالف این رسته فعالیت ابزی پروری مهم و‬ ‫جهانگیر در ان سازمان فراهم گردد و ابهامات مطروحه روشن و دیدگاه های طرفین به هم نزدیکتر شود‪.‬‬ ‫جشن پایان مستاجری مردم ایران‬ ‫را برگزار می کنیم‬ ‫ارز چند نرخی از اشتباهات مهلک‬ ‫دولتهای گذشته بود‬ ‫خصوصی سازی در صنعت خودرو منوط‬ ‫به اصالح ساختار سهام داری‬ ‫در هفته ای که گذشت‪ ،‬حضور وزیر راه و شهرسازی در نشست صحن علنی مجلس‬ ‫برای استماع گزارش کمیسیون عمران از وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و‬ ‫توضیحات قاسمی‪ ،‬از اهم اتفاقات راه و مسکن بود‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬هفته پر تالطم‬ ‫حوزه راه و مسکن با ثبت نام مجردها در سامانه ثمن برای دریافت واحد مسکونی از طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن اغاز شد‪.‬بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی از دوشنبه ‪ ۲۰‬دی‬ ‫ماه امکان ثبت نام اقایان مجرد باالی ‪ ۲۳‬سال در سامانه نهضت ملی مسکن فراهم شده‬ ‫و تا یک ماه این ثبت نام ادامه دارد‪.‬مجردها می توانند ثبت نام کنند ولی زمان دریافت‬ ‫واحد باید متاهل باشند یا تعهد محضری بدهند که در هنگام تحویل مسکن‪ ،‬ازدواج‬ ‫کرده باشند در غیر این صورت واحد ثبت نامی به انها به قیمت کارشناسی روز محاسبه‬ ‫و تحویل می شود‪.‬رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در این هفته به مجلس شورای‬ ‫اسالمی رفت و در صحن علنی مجلس در خصوص ‪ ۱۰۰‬روزگی اجرای قانون جهش‬ ‫تولید مسکن توضیحاتی داد‪.‬وی در پستی اینستاگرامی درباره توضیحاتی که سه شنبه‬ ‫‪ ۲۱‬دی ماه به نمایندگان مجلس داد‪ ،‬اعالم کرد شاهد برگزاری جشن پایان مستاجری‬ ‫مردم ایران خواهیم بود‪.‬در نشست علنی سه شنبه ‪ ۲۱‬دی ماه مجلس‪ ،‬عالوه بر وزیر‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گزارشی از‬ ‫بررسی های این کمیسیون در خصوص نحوه اجرای برخی مفاد قانون جهش تولید مسکن‬ ‫و نیز پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن ذیل این قانون‪ ،‬ارائه کرد‪.‬در هفته جاری رستم‬ ‫قاسمی وزیر راه و شهرسازی سفری به سوریه داشته و عالوه بر دیدار با وزرای اقتصاد و‬ ‫حمل و نقل سوریه با نخست وزیر و بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬همچنین در حالی که برخی خبرها از مخالفت کاپیتان محمد محمدی بخش معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با ارزان فروشی بلیت هواپیما و‬ ‫حمایتش از اقدام انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص تعیین کف بلیت ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومانی حکایت داشت‪ ،‬میر اکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلم کرد‪:‬‬ ‫این سازمان به هیچ عنوان با ارزان فروشی بلیت هواپیما موافق نیست‪.‬در این هفته شورای‬ ‫پول و اعتبار با افزایش تسهیالت ساخت مسکن روستایی به ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان موافقت‬ ‫و بانک مرکزی این مصوبه را برای اجرا به بانک های عامل ابالغ کرد‪.‬‬ ‫عضو سابق اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬رانت و فساد را نتیجه ارز چند نرخی می داند و معتقد‬ ‫است که حرکت به سمت ارز تک نرخی به سود اقتصاد ایران خواهد بود‪.‬جمشید عدالتیان‬ ‫شهریاری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ما در سال ها و حتی دهه های گذشته‬ ‫بارها به غلط بودن برخی تصمیم های اقتصادی خود رسیده ایم و هربار پس از چند سال‬ ‫اقدام به اصالح اشتباهات گذشته کرده ایم اما متاسفانه از این اشتباهات درس نگرفته و‬ ‫مجددا مشکالتی برای اقتصاد کشور به وجود اورده ایم‪ .‬نظام چند نرخی ارز نیز یکی از‬ ‫همین اشتباهات است‪.‬وی با بیان اینکه خطر ایجاد رانت و فساد از اصلی ترین ویژگی های‬ ‫نظام چند نرخی ارز است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما پیش از این نیز گرفتار چند نرخی شدن ارز شده ‬ ‫بودیم و در سال های اخیر نیز دوباره با در نظر گرفتن ارز دولتی مشکالتی در این حوزه به‬ ‫وجود امده است‪ .‬قطعا اصالح این روند و حرکت به سمت ارز تک نرخی به سود اقتصاد‬ ‫ایران خواهد بود‪.‬عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم حمایت از اقشار کم درامد‬ ‫مردم در حوزه کاالهای اساسی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به مشکالتی که مردم در سال های‬ ‫اخیر با ان مواجه بوده اند‪ ،‬در این تردیدی وجود ندارد که دولت باید حمایت های الزم‬ ‫برای تامین مایحتاج مردم را در دستور کار قرار دهد اما اینکه این حمایت ها به چه شکل‬ ‫انجام شود و چه شیوه ای به کار گرفته شود که هزینه هایش از فایده اش بیشتر نشود سوال‬ ‫مهمی است که باید به ان پاسخ داده شود‪.‬عدالتیان به موضوع حمایت نقدی از مردم‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در بسیاری از کشورهای دنیا نیز برای اقشار کم درامد حمایت های این‬ ‫چنینی انجام می شود اما ما باید با توجه به ساختار اقتصاد خودمان برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه با توجه به باال بودن نرخ تورم‪ ،‬ارزش نهایی یارانه نقدی در مدتی کوتاه از بین‬ ‫می رود و این موضوع می تواند به نارضایتی مردم منجر شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای مثال‬ ‫وقتی در سال ‪ ۱۳۸۹‬یارانه نقدی ‪ ۴۵‬هزار تومانی اغاز به کار کرد‪ ،‬ارزش نهایی ان حدود‬ ‫‪ ۴۵‬دالر تخمین زده می شد اما امروز این یارانه ارزشی کمتر از دو دالر دارد و از این رو‬ ‫در حل کردن مشکالت مردم‪ ،‬تاثیرگذاری کمتری دارد‪ .‬از این رو دولت باید تالش کند‬ ‫در صورت حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬سیاست هایی در دستور کار قرار دهد که بیشترین‬ ‫کارایی و کمترین نارضایتی را به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اسبق سایپا گفت‪ :‬دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در خودروسازی‪،‬‬ ‫وضعیت ایران خودرو و سایپا را اعم از ساختار سهام داری و زیان انباشته سامان دهد و ان ها‬ ‫را به سوددهی برساند‪.‬سعید مدنی فعال صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی‬ ‫خبرگزاری مهر درباره خصوصی سازی شرکت های ایران خودرو و سایپا گفت‪ :‬قبل از‬ ‫واگذاری باقی مانده سهام دولت در این شرکت ها‪ ،‬باید اصالح ساختار سهام داری در دستور‬ ‫کار باشد یعنی سهام خریداری شده توسط شرکت های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو‪،‬‬ ‫در شرکت مادر تجمیع و واگذار شود‪ .‬بعد از ان می توان فرایند خصوصی سازی و واگذاری‬ ‫باقی مانده سهام را انجام داد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در صورت عدم تجمیع سهام ها در شرکت مادر‪،‬‬ ‫می توان سهام شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا را به صورت مستقل واگذار‬ ‫کرد‪ .‬اما بهترین حالت این است که این سهام های واگذار شده به صورت تدریجی و مرحله‬ ‫به مرحله به شرکت اصلی برگردد و بعد از ان به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫مدنی توضیح داد‪ :‬شرکت سایپا به کارکنان خود تسهیالت پرداخت کرده تا از طریق‬ ‫شرکت سرمایه گذاری کارکنان‪ ،‬سهام شرکت مادر را خریداری کنند‪ .‬یعنی کارکنان سایپا‬ ‫سهام دار شرکت اصلی شوند؛ این موضوع اگر ادامه پیدا می کرد‪ ،‬ایرادی نداشت؛ زیرا‬ ‫سهام داران کارکنان سایپا بودند‪ .‬اما وقتی شرکت های زیرمجموعه ای که مدیریت ان را‬ ‫سایپا تعیین می کند و ان ها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند‪ ،‬سهام شرکت‬ ‫اصلی را خریداری کرده اند‪ ،‬ساختار سهام داری سایپا دچار اشکال شده و باید اصالح شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به عدم اجرای دقیق قانون تعارض منافع در ایران‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مدیران شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی‬ ‫مشخص می شود‪ ،‬از طرفی هم مدیران شرکت های زیرمجموعه ان ها توسط هیئت مدیره‬ ‫شرکت اصلی مشخص می شوند‪ .‬با این ساختار مالکیت‪ ،‬همیشه شبه اعمال قدرت دولت‬ ‫در ان وجود دارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬فرقی نمی کند سهم دولت در سایپا و ایران خودرو چقدر‬ ‫باشد‪ ،‬چون این شرکت ها نقش اساسی در اقتصاد و حتی اجتماع دارند و همچنین اثرگذار‬ ‫بر شاخص های رفاهی و تولید ناخالص کشور هستند‪ ،‬به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت‬ ‫به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫عزم وزارت بهداشت برای مبارزه با فساد‬ ‫ماجرای پیامک خانه خالی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬پیامکهایی که در روزهای‬ ‫اخیر به برخی مالکان ارسال شده‬ ‫اخرین مرحله خوداظهاری است‬ ‫و مربوط به کسانی می شود که‬ ‫اطالعات سکونتی شان در سامانه‬ ‫موجود نیست و به همین دلیل‬ ‫خانه خالی تلقی شده اند؛ بنابراین‬ ‫اگر تا پایان ماه جاری نسبت به تعیین وضعیت سکونتی خود در سامانه امالک‬ ‫و اسکان اقدام نکنند به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬در راستای اجرای ماده‬ ‫‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۱.۳‬میلیون‬ ‫واحد خالی از سکنه را شناسایی کردیم و با وجود فراخوانهایی که برای‬ ‫خوداظهاری در سامانه امالک و اسکان دادیم‪ ،‬برخی افراد نسبت به ثبت‬ ‫اطالعات سکونتی خود اقدام نکردند‪ .‬البته برخی تغییرات نیز با خوداظهاری‬ ‫افراد صورت گرفت و این رقم ‪ ۱.۳‬میلیون دائما به روز می شود‪ .‬هموطنان باید‬ ‫اگر تغییری از نظر خرید و فروش یا اجاره واحد انها صورت گرفته در سامانه‬ ‫امالک و اسکان به نشانی ‪ amlak.mrud.ir‬درج کنند؛ در غیر این صورت‬ ‫مبنای ما خالی بودن واحد مذکور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون اطالعات سکونتی بیش از ‪ ۶۰‬میلیون نفر از هموطنان در‬ ‫سامانه وجود دارد و قابل رصد است‪ .‬اما تعدادی که اخیرا برای انها پیامک‬ ‫ارسال شده کسانی هستند که اطالعاتشان موجود نیست و در واقع وضعیت‬ ‫سکونت انها درج نشده است‪.‬‬ ‫به گفته محمودزاده‪ ،‬اگر مالکان واحدهای مذکور تا قبل از پایان ماه جاری‬ ‫که اخرین مرحله اخذ خوداظهاری است نسبت به ثبت اطالعات سکونتی‬ ‫خود اقدام نکنند‪ ،‬واحد انها به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات‬ ‫به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود‪ .‬هموطنان اگر واحد مذکور را خرید‬ ‫و فروش کرده یا اجاره داده اند باید مستندات ان را در سامانه ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی درخصوص شائبه اختالف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی‬ ‫بر سر نحوه معرفی خانه های خالی گفت‪ :‬حدود دو هفته قبل جلسه ای با‬ ‫مسئوالن سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی صورت گرفت تا بر‬ ‫اساس فهرستی که تا ما تا پایان دی ماه به انها ارایه می دهیم موضوع مالیات‬ ‫خانه های خالی محقق شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که عنوان می شود به برخی‬ ‫مالکان پیامک اشتباهی خانه خالی ارسال شده است تصریح کرد‪ :‬اشتباهی در‬ ‫کار نیست‪ .‬با توجه به اینکه این افراد از خوداظهاری امتناع کرده اند برداشت‬ ‫این است خانه انها خالی است‪ .‬در متن پیامک نیز امده که وضعیت امالک‬ ‫خود را تعیین تکلیف کنند‪.‬‬ ‫محمودزاده تصریح کرد‪ :‬کسانی که پیامکی برای انها نیامده عمدتا جزو ‪۶۰‬‬ ‫میلیون نفری هستند که اطالعات سکونتی شان موجود است‪ .‬بعد از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬که اسناد تک برگی شده اطالعات نقل و انتقاالت به ثبت می رسد و‬ ‫به سهولت قابل دسترس شده است‪ .‬کسانی که اخیرا برای انها پیامک ارسال‬ ‫شده جزو کسانی هستند که اطالعات ثبتی انها موجود نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس اصالحیه ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیاتهای مستقیم‬ ‫مصوب اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬روز خالی از سکنه باشد‪ ،‬مشمول مالیات می شود و به ازای هر‬ ‫ماه بیش از زمان مذکور‪ ،‬ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درامد‬ ‫اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه‪ ،‬سال دوم‬ ‫معادل ‪ ۱۲‬برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ‪ ۱۸‬برابر مالیات‬ ‫متعلقه خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬مبارزه با‬ ‫فساد مهم ترین مولفه دولت است‬ ‫که حتما باید نظارت کافی در این‬ ‫خصوص وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بهرام‬ ‫عین الهی‪ ،‬در دومین روز از همایش‬ ‫معاونان توسعه مدیریت و منابع‬ ‫دانشگاه ها و دانشکده های علوم‬ ‫پزشکی و سازمان های وابسته با بیان‬ ‫اینکه مهم ترین موضوعی که باید در‬ ‫جلسه امروز مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫بررسی چگونگی شرایط موجود‬ ‫و ارائه راهکار جهت بهبود اوضاع‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬باید برای بهبود شرایط‬ ‫تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان برای‬ ‫اینده برنامه ریزی کرد‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما همه در وزارت بهداشت یک تیم‬ ‫هستیم که هر شخصی یک وظیفه ای‬ ‫مشخص را برعهده دارد‪ .‬موتور محرکه‬ ‫این تیم معاونت توسعه است که باید‬ ‫سیستم را راه اندازی کند تا به بهترین‬ ‫نحو ممکن‪ ،‬کار خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫مهم ترین موضوعی که معاونان توسعه‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی سراسر‬ ‫کشور باید در نظر داشته باشند این‬ ‫است که انها حافظ بیت المال هستند‪،‬‬ ‫موضوعی که بسیار دشوار است‪ .‬برای‬ ‫هر ریال از بودجه ای که معاونت های‬ ‫توسعه در اختیار دارند باید حساسیت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با بیان اینکه ساخت‬ ‫بیمارستان های ‪ ۳۰ ،۱۰‬و ‪۶۰‬‬ ‫تختخوابی که در گذشته شاهد بودیم‬ ‫اص ً‬ ‫ال قابل توجیه نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این حجم از گستردگی به هیچ وجه‬ ‫مقرون به صرفه نیست‪ .‬همه دنیا به‬ ‫سمت تجمیع حرکت می کنند و این‬ ‫در حالی است که ما شاهد تفرقه و‬ ‫کور کردن منابع هستیم‪ ،‬حتماً باید‬ ‫این معضل تحلیل و راهکارهای الزم‬ ‫ارائه شوند‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی‬ ‫عین الهی با بیان اینکه در دنیا همه‬ ‫به سمت هلدینگ در حال حرکت‬ ‫هستند اما ما با پراکندگی مواجه‬ ‫هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه بی‬ ‫توجهی به این موضوع ما را در تامین‬ ‫منابع مالی و منابع انسانی با مشکالت‬ ‫متعددی رو به رو می کند‪.‬وی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه اکنون در یک شرایط‬ ‫تحریمی و ناجوانمردانه قرار داریم و‬ ‫از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا هم‬ ‫مشکالت متعددی را برای ما به وجود‬ ‫اورده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بهترین راهکار‬ ‫برای مدیریت شرایط کنونی و بهبود‬ ‫اوضاع مردم‪ ،‬توجه به اقتصاد مقاومتی‬ ‫است‪ .‬اکنون که خداوند این مسئولیت‬ ‫را به ما داده است باید تمام توان خود‬ ‫را به کار ببندیم‪ .‬محکم و بدون هیچ‬ ‫تزلزلی باید کار کرد‪ ،‬هر شخصی در‬ ‫خود کوچک ترین تزلزلی مشاهده کرد‬ ‫بهتر است مسئولیت محوله را رها و‬ ‫به شخص دیگری بسپارد‪ .‬در دفاع‬ ‫مقدس افرادی بودند که تمام مهمات‬ ‫انها به اتمام می رسید اما تا اخرین‬ ‫لحظه در سنگرها بودند و پای نظام‬ ‫ایستادند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت مبارزه با فساد را یکی‬ ‫دیگر از مهم ترین موضوعات مورد‬ ‫توجه در وزارتخانه دانست و گفت‪ :‬بروز‬ ‫چنین موضوعی تحت هیچ شرایطی‬ ‫برای ما قابل تحمل نیست‪ .‬مبارزه‬ ‫با فساد مهم ترین مولفه دولت است‬ ‫که حتماً باید نظارت کافی در این‬ ‫خصوص وجود داشته باشد‪ .‬مهم ترین‬ ‫اصل ان‪ ،‬این است که به هیچ شخصی‬ ‫اعتماد نکنید و تنها سیستمی کارها‬ ‫را جلو ببرید‪ .‬سیستم باید در اداره‬ ‫امور حاکم باشد‪ .‬همچنین عملکرد‬ ‫بر مبنای قانون باید همواره مورد‬ ‫توجه قرار گیرد چرا که بسیاری از‬ ‫مشکالتی که امروزه وجود دارد به این‬ ‫دلیل است که در راستای قانون انجام‬ ‫نشده اند‪ .‬اگر فردی به قانونی اعتراض‬ ‫دارد نباید خالف ان عمل کند چرا که‬ ‫به هیچ وجه مورد قبول نیست‪.‬عین‬ ‫الهی در ادامه شناسنامه دار کردن‬ ‫تجهیزات فعال و غیرفعال‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلیف تجهیزات معیوب و راه اندازی‬ ‫نهضت بازسازی را از دیگر موارد مهمی‬ ‫که باید در معاونت توسعه دانشگاه ها‬ ‫مورد توجه قرار گیرند‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پایان با تاکید بر اینکه‬ ‫سیاست وزارت بهداشت‪ ،‬خرید کاالی‬ ‫ایرانی و حمایت از صنعت خودمان‬ ‫است‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬قطعاً بسیاری از‬ ‫مشکالت کنونی با برنامه ریزی و زمان‬ ‫بندی دقیق رفع خواهند شد‪.‬‬ ‫بهره برداری از نخستین پاالیشگاه نفت فوق سنگین کشور در قشم‬ ‫مرحلـه نخسـت پاالیشـگاه نفت‬ ‫فـوق سـنگین در جزیره قشـم با‬ ‫حضـور رئیس جمهـور بـه بهـره‬ ‫برداری رسـید‪.‬‬ ‫بهـره بـرداری از نخسـتین پاالیشـگاه‬ ‫نفـت فوق سـنگین کشـور در قشـمبه‬ ‫گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما‬ ‫مرکـز خلیـج فـارس‪ ،‬وزیـر نفـت‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن نخسـتین پاالیشـگاه‬ ‫نفـت فـوق سـنگین کشـور اسـت که‬ ‫در مرحلـه نخسـت ظرفیـت پاالیـش‬ ‫‪ ۳۵‬هـزار بشـکه نفـت فـوق سـنگین‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫جـواد اوجـی افـزود‪ :‬بخـش خصوصی‬ ‫بـرای راه انـدازی پاالیشـگاه نفـت‬ ‫فـوق سـنگین قشـم بیـش از ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیـون دالر سـرمایه گـذاری کـرده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬هرمـزگان قطـب پاالیشـی‬ ‫کشـور اسـت و بـا بهـره بـرداری از‬ ‫ایـن پاالیشـگاه‪ ،‬ظرفیت پاالیشـگاهی‬ ‫اسـتان بـه بیـش از ‪ ۸۵۰‬هزار بشـکه‬ ‫می رسـد کـه حـدود ‪ ۳۷‬درصـ ِد‬ ‫ظرفیـت پاالیـش نفـت کشـور اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر نفـت افـزود‪ ۴ :‬طـرح‬ ‫پاالیشـگاهی دیگـر نیـز بـا پیشـرفت‬ ‫چنـد تـا ‪ ۳۵‬درصـد‪ ،‬در دسـتورکار‬ ‫وزارت نفـت قـرار دارد کـه ظرفیـت‬ ‫پاالیشـی اسـتان را از ‪ ۸۵۰‬هـزار‬ ‫بشـکه نفـت در روز‪ ،‬بـه یـک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هـزار بشـکه افزایـش می دهد‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای عالـی مناطـق ازاد‬ ‫کشـور نیـز گفـت‪ :‬مرحلـه دوم‬ ‫پاالیشـگاه نفـت فـوق سـنگین قشـم‬ ‫نیـز بـا ظرفیـت پاالیـش ‪ ۳۵‬هـزار‬ ‫بشـکه‪ ،‬بـا ‪ ۲۰‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی درحـال سـاخت اسـت‪.‬‬ ‫سـعید محمـد بـه انتقـال نفـت‬ ‫سـنگین از حـوزه میادیـن نفتـی‬ ‫سـروش و نـوروز بـه پاالیشـگاه نفـت‬ ‫سـنگین قشـم اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫سـاالنه یـک میلیـون تن قیر و شـش‬ ‫و نیـم میلیـون بشـکه نفـت سـبک‬ ‫در ایـن پاالیشـگاه تولیـد و امـاده‬ ‫صـادرات می شـود‪.‬‬ ‫چرا خبری از جاماندگان سهام‬ ‫عدالت در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬نیست؟‬ ‫پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف ان‬ ‫وعده های زیادی داده شده است‪ .‬البته منابع ان شفاف نیست و حتی در‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬هم جایی نداشته است‪ .‬با این حال سخنگوی کانون‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد‬ ‫نیاز در اختیار دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با ازادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۹‬و قیمت‬ ‫قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در ان روزها‪ ،‬بحث مشمول‬ ‫بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد‪ .‬درحالی که طبق امار حدود ‪ ۴۹‬میلیون‬ ‫نفر مشمول سهام عدالت هستند‪ ،‬همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش‬ ‫می رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درامد جامعه هستند‪ ،‬مشمول‬ ‫این سهام نمی شوند؟‬ ‫دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعالم شد پرونده ثبت نام سهام‬ ‫عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد‪.‬‬ ‫هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت‬ ‫به جاماندگان را رو می کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط ازاد بازار سرمایه‬ ‫باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این‬ ‫سهام انطور که باید و شاید وجود ندارد‪ ،‬اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب‬ ‫نیفتاده و افراد زیادی خواهان ان هستند‪.‬‬ ‫باید به این نکته توجه کرد که طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون‪ ،‬قرار‬ ‫بود امسال حدود ‪ ۹۵‬هزار میلیارد تومان از سهام شرکتها در واگذار بورس شود؛‬ ‫درحالی که این رقم در سال گذشته ‪ ۱۱.۶‬هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی‬ ‫‪ ۸۴‬هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است‪ .‬این پیش بینی درحالی صورت‬ ‫گرفته که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را‬ ‫در بازار سرمایه نفروخته است‪ .‬این می تواند بدان معنی باشد که دولت روی‬ ‫فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب باز کرده‬ ‫است؛ حال سوال اینجاست که اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین کننده‬ ‫بودجه باشد‪ ،‬پس دولت از چه طریقی می خواهد به جاماندگان‪ ،‬سهام عدالت‬ ‫اختصاص دهد؟‬ ‫با این حال همچنان مجلس و دولت فعلی بر این باورند که باید موضوع‬ ‫جاماندگان تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫منابع سهام عدالت از کجا تامین خواهد شد؟‬ ‫در این راستا‪ ،‬علی اکبر حیدری‪ ،‬سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫استانی سهام عدالت با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دولت قبل اراده ای برای‬ ‫این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان‬ ‫و احقاق حق دهکهای پایین است‪ .‬متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام‬ ‫عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور‪ ،‬وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند‪.‬‬ ‫ما هم پیگیری های الزم را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم‬ ‫تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود‪.‬‬ ‫وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت‪ ،‬در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬گنجانده نشده است؟ پاسخ داد‪ :‬یکی از مواردی که وجود دارد‬ ‫این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد‪،‬‬ ‫زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب‬ ‫سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال‬ ‫سیستمی انجام شود‪ ،‬می توان از ان برای جاماندگان استفاده کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد‪ :‬نکته‬ ‫اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف سهام عدالت‪ ،‬دولت است‬ ‫و محل تامین منابع و نحوه تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود‪ .‬می‬ ‫توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و‬ ‫امیدواریم این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد‪ .‬قبال هم کمیسیون اقتصادی‬ ‫اعالم کرده بود که این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد‪.‬‬ ‫حیدری پیش از این اعالم کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده‬ ‫(‪۴۷‬درصد)‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به‬ ‫بهانه عدم پرداخت اقساط ‪ ،‬باز پس گرفته شده است‪ .‬این عدد در اظهارات قاضی‬ ‫زاده هاشمی‪ ،‬نائب رئیس وقت مجلس اعالم شده است‪ .‬در قانون اعالم شده بود‬ ‫که اگر در پایان ‪ ۱۰‬سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود‪،‬‬ ‫دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد‪ .‬در ان زمان اگر‬ ‫یک سوم ‪ ۴۷‬درصد سهام عدالت به فروش می رسید‪ ،‬اقساط سهام عدالت تادیه‬ ‫می شد‪ .‬به جای ‪ ۴۷‬درصد ارزش ریالی اقساط‪ ۴۷ ،‬درصد سهام برداشته شد؛‬ ‫در حالی که در همان زمان هم ‪ ۴۷‬درصد سهام سه برابر ارزش ریالی ان ارزش‬ ‫داشت‪.‬وی با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مجموعه‬ ‫بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم در جلسات‬ ‫کارشناسی با دستگاه های دولتی این منابع را اعالم کنیم‪ .‬البته از بیان عمومی‬ ‫ان معذور هستم اما این منابع جدا از ‪ ۴۷‬درصد منابع بازپس گرفته شده است‪.‬‬ ‫جاماندگان سهام عدالت چه افرادی هستند؟بر این اساس گفته می شود که به‬ ‫طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند‪ .‬نخست گروهی‬ ‫که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ‪ ۱۳۸۵‬تا سال ‪ ۱۳۹۲‬مشمول‬ ‫دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند‪ .‬در هر مرحله شناسایی نیز به‬ ‫نسبت افراد شناسایی شده‪ ،‬سهم در سبد سهام عدالت تخصیص پیدا می کرد‪.‬‬ ‫برای این افراد دعوت نامه صادر شد و عده ای هم کارت سهام عدالت را بعد از‬ ‫مراجعه به تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و انجام مراحل قانونی دریافت‬ ‫کردند‪ .‬این افراد کسانی هستند که به تکلیف قانونی خود عمل کردند‪.‬عده ای‬ ‫هم هستند که سهام عدالت برایشان صادر شده اما دستگاه مرتبط دعوت نامه‬ ‫را به موقع به دست این افراد نرسانده است‪ .‬یعنی تقصیری درمورد عدم انجام‬ ‫مراحل قانونی نداشتند‪ .‬جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت و دعوت‬ ‫نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون‬ ‫نفر است؛ بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده و افرادی که‬ ‫دعوت نامه برایشان صادر شده اما به دستشان نرسیده‪ ،‬چهار میلیون نفر است‪.‬‬ ‫گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دولت‬ ‫قبل به عنوان شش دهک پایین درامدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت‬ ‫دریافت نکرده اند‪ .‬در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته‬ ‫امداد و بهزیستی‪ ،‬روستانشینان‪ ،‬کارگران شاغل در کارخانه ها‪ ،‬کارگران تحت‬ ‫پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند‪ .‬تعداد گروه‬ ‫دوم نزدیک به ‪ ۱۶‬میلیون نفر است؛ بنابراین با توجه به اینکه ‪ ۱۶‬میلیون نفر به‬ ‫اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت‬ ‫دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام‬ ‫عدالت دریافت نکردند‪ .‬مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت این‬ ‫سهام هستند حدود ‪ ۲۰‬میلیون نفر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫بانک ‪،‬بیمه و بورس‬ ‫‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های نواور‬ ‫معاون تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر نقش مهم بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های نواور تاکید‬ ‫ورزید‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران اظهار داشت‪ :‬فعالیت های نواورانه و‬ ‫دانش بنیان امروزه به عنوان محرک رشد اقتصادی مطرح هستند و این فعالیت ها درصد باالیی از اقتصاد ملی کشورها‬ ‫تصویب ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد ریال تسـهیالت‬ ‫برای تولید فراورده های اهکی‬ ‫بانـک ملـی ایـران بـا هـدف فعـال‬ ‫سـازی بخشـی از ظرفیـت هـای‬ ‫صنایـع زیرسـاختی کشـور و‬ ‫هموارسـازی مسـیر تامیـن مالـی‬ ‫انهـا‪ ،‬مشـارکت ویـژه ای در راه‬ ‫انـدازی مجموعـه کارخانجـات تولید‬ ‫فـراورده هـای اهکی اسـتان بوشـهر‬ ‫داشـته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایبِنا بـه نقل از روابـط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬توسـعه و رشـد‬ ‫صنایـع‪ ،‬اجـرای طـرح های اقتصادی‪ ،‬پیگیری مسـائل و مشـکالت سـرمایه‬ ‫گـذاران و واحدهـای تولیـدی و در نهایـت ایجـاد زمینـه اشـتغال جوانـان‬ ‫متخصـص کشـور همـواره از تاکیـدات مدیران ارشـد ایـن بانک بـا توجه به‬ ‫شـرایط کنونـی جامعـه در حـوزه اقتصادی بوده اسـت‪.‬‬ ‫از ایـن رو‪ ،‬تاکنـون تسـهیالت مختلفـی از سـوی بانـک ملـی ایـران بـه‬ ‫واحدهـای تولیـدی و صنعتـی کشـور پرداخـت شـده کـه شـرکت اهـک‬ ‫سـاروج لیـان خلیـج فـارس یکـی از ایـن واحدهاسـت و ایـن بانـک تاکنون‬ ‫بالـغ بـر دو هـزار و ‪ ۵۰۰‬میلیـارد ریـال تسـهیالت بـرای اجـرای پـروژه راه‬ ‫انـدازی کارخانجـات تولیـد فـراورده های اهکی این شـرکت مصـوب کرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫از ایـن میـزان‪ ،‬بالـغ بر یک هـزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال تسـهیالت با اشـتغال‬ ‫زایی ‪ ۷۰‬نفر پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـا راه انـدازی ایـن مجموعـه کارخانجـات‪ ،‬قـرار اسـت سـالیانه ‪ ۲۳۸‬هـزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تـن انـواع فـراورده هـای اهکـی شـامل اهـک پختـه‪ ،‬هیدراتـه و‬ ‫میکرونیـزه بـرای تامیـن مـواد اولیـه صنایـع مختلف کشـور تولید شـود که‬ ‫علاوه بـر رونـق بخش هـای مختلـف تولیـد و ایجاد اشـتغال غیرمسـتقیم‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬فرصـت شـغلی پـس از بهـره بـرداری طـرح فراهـم خواهد شـد‪.‬‬ ‫همکاری های متقابل با شـرکت‬ ‫فوالد خوزستان افزایش می یابد‬ ‫مدیرعامـل بانـک رفـاه کارگـران‬ ‫گفـت‪ :‬مجموعـه فـوالد خوزسـتان‬ ‫شـریک تجـاری بزرگـی بـرای بانک‬ ‫رفـاه بـه شـمار مـی رود و در مسـیر‬ ‫کمـک بـه پایـداری تولیـدات ایـن‬ ‫مجموعـه و توسـعه فعالیت هـای ان‪،‬‬ ‫از هیـچ تالشـی فروگـذار نیسـتیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایبِنـا بـه نقـل از روابـط عمومـی بانـک رفـاه کارگـران‪ ،‬دکتـر‬ ‫اسـماعیل للــه گانی در نشسـت مشـترک بـا ابراهیمـی مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد خوزسـتان کـه در محـل این شـرکت انجام شـد‪ ،‬بـا بیان ایـن مطلب‬ ‫گفـت‪ :‬شـرکت فـوالد خوزسـتان یکـی از صنایـع فعـال و تاثیر گذار کشـور‬ ‫اسـت و اکنـون زمینـه و بسـتر گسـترش همـکاری هـای متقابـل بـا ایـن‬ ‫شـرکت‪ ،‬بـه عنـوان شـریکی بسـیار ارزشـمند ‪ ،‬فراهم اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬امادگـی داریـم همکاری هـای متقابـل بـا شـرکت فـوالد‬ ‫خوزسـتان را بیـش از پیـش توسـعه دهیـم و حمایـت تسـهیالتی از‬ ‫طرح هـای توسـعه ای شـرکت را افزایـش دهیم‪.‬مدیرعامـل شـرکت فـوالد‬ ‫خوزسـتان نیـز در ایـن نشسـت بـر ضـرورت توسـعه همکاری هـای متقابـل‬ ‫بـا بانـک رفـاه کارگـران تاکیـد و تصریـح کـرد‪ :‬امیدواریـم با تقویت سـطح‬ ‫همکاری هـای شـرکت فـوالد خوزسـتان و ایـن بانک شـاهد توسـعه هر چه‬ ‫بیشـتر فعالیت هـای شـرکت باشـیم‪.‬وی تصریـح کرد‪ :‬توسـعه اشـتغال یکی‬ ‫از اولویت هـای مهـم مجموعـه شـرکت فـوالد خوزسـتان اسـت و امیدواریم‬ ‫در قالـب توسـعه همکاری هـای مشـترک بـا بانک رفـاه کارگـران بتوانیم در‬ ‫ایـن راسـتا اقدامـات خـود را گسـترش دهیم‪.‬‬ ‫ساخت سی امین مدرسه توسط بانک مسکن در کشور‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مسکن در‬ ‫مراسم افتتاحیه مدرسه ‪ ۶‬کالسه‬ ‫شهدای بانک مسکن در روستای‬ ‫کرکولی خراسان شمالی از ساخت‬ ‫‪ ۳۰‬مدرسه در کشور توسط این بانک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن ‪ -‬هیبنا‪ ،‬ایین افتتاح مدرسه‬ ‫‪ ۶‬کالسه شهدای بانک مسکن روستای‬ ‫کرکولی شهرستان راز و جرکالن استان‬ ‫خراسان شمالی با حضور فاضلیان عضو‬ ‫هیات مدیره بانک مسکن‪ ،‬مسعود ایزدی‬ ‫مدیر امور شعب منطقه شرق کشور‪،‬‬ ‫مهدی احمدی رییس اداره کل روابط‬ ‫عمومی و مرتضی ناصری مدیر شعب‬ ‫استان خراسان شمالی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم مسووالن استانی از جمله‬ ‫حسین پور معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫استانداری خراسان شمالی‪ ،‬امین فالح‬ ‫کوشکی مدیر کل اداره تجهیز و نوسازی‬ ‫مدارس خراسان شمالی‪ ،‬قدیمی رییس‬ ‫اموزش و پرورش شهرستان راز و جرکالن‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن‬ ‫در این مراسم نقش توسعه فضاهای‬ ‫اموزشی استاندارد در رشد و شکوفایی‬ ‫استعدادهای مناطق کم برخوردار را بسیار‬ ‫با اهمیت دانست و گفت‪ :‬به فرموده مقام‬ ‫معظم رهبری تمام مشکالت کشور با نگاه‬ ‫علمی به موضوعات حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهتمام بانک مسکن به‬ ‫توسعه علمی کشور گفت‪ :‬بر همین‬ ‫اساس و به پشتوانه شناخت از ظرفیت ها‬ ‫و استعدادی ذاتی فرزندان این مملکت‪،‬‬ ‫در بانک مسکن بر این باور هستیم که‬ ‫در سایه توسعه فضاهای اموزشی استاندار‬ ‫در کشور می توانیم شاهد شکوفایی‬ ‫استعدادهای درونی عزیزان دانش اموز در‬ ‫مناطق محروم و در نهایت حل مشکالت‬ ‫جامعه باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه فاضلیان با ابراز خرسندی از‬ ‫ساخت مدارس شهدای بانک مسکن‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬این اقدام را در کنار‬ ‫انجام سایر مسوولیت های اجتماعی بانک‬ ‫افتخارامیز دانست و گفت‪ :‬با افتخار‬ ‫اعالم می کنیم بانک مسکن تاکنون در‬ ‫امر ساخت ‪ ۳۰‬مدرسه با سازمان تجهیز‬ ‫و نوسازی مدارس همکاری داشته است‬ ‫و این مسیر را ادامه خواهد داد تا روزی‬ ‫که دیگر شاهد کمبود فضای اموزشی در‬ ‫کشور نباشیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعالم‬ ‫خبر برگزاری مراسم های افتتاحیه مدارس‬ ‫دیگری در سایر استان ها همزمان با سالروز‬ ‫تاسیس بانک مسکن ابراز امیدواری کرد تا‬ ‫استعدادهایی برخاسته از همین مدارس‬ ‫خیرساز بتوانند با اعمال و رفتارشان باعث‬ ‫ّ‬ ‫توسعه در کشورمان شوند‪.‬‬ ‫حسین پور معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫استانداری خراسان شمالی نیز در این‬ ‫مراسم با اشاره به برخی خدمات بانک‬ ‫مسکن در بخش ساخت مسکن‪ ،‬از کلیه‬ ‫کارکنان‪ ،‬مدیران و اعضای هیات مدیره‬ ‫بانک مسکن تقدیر کرد‪.‬‬ ‫وی در این باره گفت‪ :‬به واقع از بانک‬ ‫مسکن خاطره ای جز خیرخواهی‪،‬‬ ‫همراهی و کمک به مردم در ذهن نداریم‪.‬‬ ‫بانک مسکن در ادوار مختلف با همراهی‬ ‫در طرح مسکن مهر و اکنون نیز با قبول‬ ‫تعهدات طرح نهضت ملی مسکن به‬ ‫عناوین مختلف در مسیر خدمت رسانی به‬ ‫مردم با دولت همراهی کرده‪ ،‬که از کلیه‬ ‫مدیران و کارکنان این بانک تقدیر و تشکر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون که در استانه ‪ ۲۵‬دی‬ ‫ماه سالگرد تاسیس بانک مسکن شاهد‬ ‫برگزاری مراسم افتتاحیه مدرسه شهدای‬ ‫بانک مسکن در خراسان شمالی هستیم‪،‬‬ ‫ضمن تبریک این روز ویژه به پرسنل‬ ‫خدوم بانک مسکن‪ ،‬ان را به فال نیک‬ ‫می گیریم و امید داریم این تقارن منشاء‬ ‫اتفاقات پر خیر و برکت دیگری در استان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امین فالح کوشکی مدیر کل نوسازی و‬ ‫تجهیز مدارس استان خراسان شمالی نیز‬ ‫بحث اموزش را محور اصلی توسعه در‬ ‫کشور دانست و گفت‪ :‬هر اقدام بنیادی‬ ‫و زیرساختی در راستای ارتقاء و تقویت‬ ‫اموزش‪ ،‬استقالل‪ ،‬پیشرفت و توسعه‬ ‫کشور بسیار مهم و اساسی است‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان‬ ‫خراسان شمالی در گزارشی مدرسه ‪۶‬‬ ‫کالسه شهدای بانک مسکن روستای‬ ‫کرکولی را پروژه ای دارای ‪ ۳۲۰‬متر مربع‬ ‫فضای اموزشی و حدود ‪ ۱۰۰‬مترمربع‬ ‫فضای سرایداری و بهداشتی و حدود‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬مترمربع محوط ه معرفی کرد که‬ ‫با هزینه ای بالغ بر ‪ ۲۵‬میلیارد ریال در‬ ‫فاصله ‪ ۱۶۰‬کیلومتری از مرکز استان در‬ ‫نوار مرزی با کشور ترکمنستان ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بانک ها موظف به اعتبارسنجی متقاضی وام شدند‬ ‫مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی گفت‪:‬‬ ‫باهدف کاهش مطالبات معوق‪ ،‬بانک ها‬ ‫مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیالت‬ ‫برای متقاضی وام استعالم اعتبارسنجی‬ ‫اخذ کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبِنا‪ ،‬محبوب صادقی‬ ‫با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای‬ ‫پرداخت تسهیالت بانکی منجر به کاهش‬ ‫معوقات بانکی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از معیارهای اعتبارسنجی‪ ،‬مبلغ و سابقه‬ ‫تسهیالت گذشته مشتریان است‪.‬‬ ‫وی همچنین رقم و سابقه چک های وصول یا‬ ‫برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای‬ ‫تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه‬ ‫بانکی برشمرد و افزود‪ :‬بررسی سابقه پرداخت‬ ‫به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۲۵۹۳۴۹‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ 4239 / 7063‬بخش یک ثبتی شاهرود در صفحه‬ ‫‪ 133‬دفتر ‪ 305‬ذیل شماره ‪ 41598‬به نام اقای مرتضی نصیری صادر و تسلیم گردیده است‪.‬‬ ‫سپس مالک با ارائه دو برگ فرم استشهادیه محلی اعالم نموده است که سند مالکیت به علت‬ ‫اسباب کشی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ‪ .‬لذا برابر‬ ‫تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار‬ ‫اگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی می‬ ‫باشد و یا مدعی انجام معامله ای است‪ ،‬مراتب را حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی‬ ‫کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی‬ ‫اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬مالکیت برگی به شماره چاپی‬ ‫‪ 504310‬پ ‪ 90‬می باشد‪ .‬برابر سند رهنی شماره ‪ 2960‬مورخ ‪ 1392 / 01 / 20‬دفتر ‪40‬‬ ‫در رهن بانک مسکن می باشد و برابر سند اجاره ‪ 1831‬مورخ ‪ 1390 / 10 / 27‬دفتر مذکور‬ ‫در اجاره می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400 / 10 / 25 :‬‬ ‫رونوشت به ‪ :‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫مصطفی بخشی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود‬ ‫از طرف رضا طالع زاری‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده‬ ‫‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون یادشده متقاضیانی که اسناد عادی یا رسمی انها در هیات مستقر در‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان چرداول مورد رسیدگی و هیات رای به صحت بیع و تصرفات‬ ‫انان را صادر نموده جهت اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ‪۱۵‬روز بشرح ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -١‬شرکت گاز استان ایالم به شناسه ملی ‪ ، ۱۰۸۶۱۷۷۱۷۹۰‬ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫ایستگاه دستگاه فشارشکن گاز به مساحت ‪ 101 / 66‬مترمربع پالک ‪ 2338 / 19012‬فرعی از‬ ‫‪ ۲۰۵‬اصلی واقع در شهرستان چرداول ‪ ،‬شهر سرابله‬ ‫لذا چنانچه اشخاص ذینفع به اراء اعالم شده اعتراض دارند میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ‬ ‫انتشار نوبت اولین اگهی و در روستاها پس از الصاق در محل اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان چرداول تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ ،‬در صورتی که اعتراض در موعد قانونی واصل نگردد و با معترض‬ ‫دادخواستی را به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند به نام متقاضیان را‬ ‫خواهد نمود‪ ،‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400 / 10 / 25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400 / 11 / 10 :‬‬ ‫رضا حیدرزادی‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان چرداول‬ ‫را در بر گرفته اند‪.‬وی افزود‪ :‬بانک توسعه تعاون برنامه های ویژه ای در حوزه ارائه خدمات اعتباری و بانکی برای تعاونگران‬ ‫در نظر گرفته است و اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی به تولید کنندگان و کارافرینان بخش تعاون از مهمترین ماموریت‬ ‫های بانک به شمار می رود‪.‬‬ ‫مسکنی خاطر نشان کرد‪ :‬در حال حاضر استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در قالب شرکت تعاونی مشغول فعالیت‬ ‫هستند و از برنامه های مهم معاونت تعاون سازماندهی و ایجاد مکانیزم های تشویقی برای حمایت از تعاونی های دانش‬ ‫بنیان با همراهی بانک توسعه تعاون است‪.‬معاون تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور بانک توسعه‬ ‫تعاون در طرحهای ملی گفت‪ :‬این بانک با ایفای نقش عاملیت در همکاری با دستگاه های اجرایی‪ ،‬در طرحهای اشتغال‬ ‫زایی حضور دارد و معاونت تعاون نیز برای حمایت از تعاونگران‪ ،‬همکاری های گسترده ای با بانک به اجرا در می اورد‪.‬‬ ‫گفتنی است مسکنی به همراه سید معین هاشمی مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی طی‬ ‫بازدیدهایی با دست اندرکاران صنعت تراکنش و پرداخت به گفتگو نشست‪.‬‬ ‫برق و گاز از دیگر مواردی است که می تواند‬ ‫در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان‬ ‫تسهیالت بانکی موثر باشد‪.‬‬ ‫مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی با اشاره به‬ ‫اینکه اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه ای‬ ‫صد ساله دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اجرایی شدن دقیق این‬ ‫مدل در ایران‪ ،‬می تواند شرایط اخذ ضامن از‬ ‫وام گیرندگان را تسهیل کمک کند‪.‬‬ ‫صادقی با اعالم اینکه اعتبار سنجی پیش از‬ ‫این نیز در برخی بانک ها اجرایی شده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مدل کمک می کند بانک ها برای‬ ‫پرداخت وام های کوچک به متقاضیان بتوانند‪،‬‬ ‫شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه هایی‬ ‫همچون گواهی های کسر از حقوق و سند‬ ‫ملکی درخواست کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اعالم اینکه پرداخت وام های‬ ‫کوچک با مدل اعتبار سنجی به صورت نمونه‬ ‫اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون ماهانه حدود‬ ‫یک میلیون فقره تسهیالت در شبکه بانکی‬ ‫کشور پرداخت می شود و هدف اعتبار سنجی‬ ‫این است که دسترسی افرادی که رفتار‬ ‫اعتباری مناسبی دارند به تسهیالت بانکی‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬براساس شیوه اعتبار سنجی‪ ،‬دسترسی‬ ‫مشتریان بد حساب بانکی که وثائق مناسبی‬ ‫دارند‪ ،‬اما رفتار گذشته ان ها نشان می دهد‬ ‫که به تعهدات خود به موقع عمل نمی کنند‪،‬‬ ‫محدود می شود‪.‬‬ ‫وی میزان مطالبات معوق بانک ها را حدود ‪۷‬‬ ‫درصد تسهیالت پرداختی خواند و افزود‪ :‬هر‬ ‫چقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۲۵۹۳۳۰‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۲۳۳4‬فرعی از ‪ ۱۰۲‬اصلی بخش چهار‬ ‫شاهرود در دفتر جلد ‪ 8‬صفحه ‪ ۳۰۳‬ذیل شماره ثبت ‪ ۱۰۰6‬به نام اقای حسین‬ ‫اسماعیلی صادر و تسلیم گردیده است‪ .‬سپس مالک با ارائه دو برگ فرم استشهادیه‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به علت اسباب کشی را نموده اند‪ .‬لذا برابر تبصره‬ ‫یک ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار‬ ‫اگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در‬ ‫دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای است‪ ،‬مراتب را حداکثر ظرف مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم نماید‪ .‬در‬ ‫غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المثنی وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬شماره چاپی سند دفترچه ای ‪ ۰4۲65۲۲‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400 / 10 / 25 :‬‬ ‫رونوشت به ‪ :‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫مصطفی بخشی‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود‬ ‫از طرف رضا طالع زاری‬ ‫شناسه ‪1256656‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‪.‬‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390 / 9 / ۲۰‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی امل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت امل ‪ -‬دهستان دشت سر‬ ‫‪ 20‬اصلی (قریه هندوکال)‬‫‪ 890‬فرعی اقای محمدعلی محمدی فیروزجائی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی‬ ‫به مساحت ‪ 110‬متر مربع‪ .‬خریداری شده بالواسطه از خاور مهرعلی تبار و مع الواسطه از تقی مهدوی‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۳-‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ - ۱۳‬ایین نامه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار‬ ‫نامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در‬ ‫جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400 / 10 / 25‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400 / 11 / 09‬‬ ‫فیض اله ذبیحی‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک امل‬ ‫و کشور است‪.‬صادقی اضافه کرد‪ :‬دسترسی‬ ‫به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم‬ ‫فراهم شده و متقاضیان می توانند با مراجعه‬ ‫به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه ای‬ ‫حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی‬ ‫خود مطلع شوند و در اینده این امکان در‬ ‫نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر اداره اطالعات بانک مرکزی با اعالم‬ ‫اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫مطرح و سال ‪ ۱۳۸۶‬ایین نامه ان مصوب‬ ‫و سال ‪ ۱۳۸۸‬نیز اصالحات ان انجام شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سال ‪ ۱۳۸۹‬میزان استعالم از شرکت‬ ‫مشاور رتبه بندی حدود ‪ ۵‬هزار عدد بوده‪ ،‬اما‬ ‫ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬به یک میلیون استعالم‬ ‫ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ‪ ۳‬میلیون‬ ‫استعالم رسیده است‪.‬‬ ‫صنعت پتروشیمی کشور با حمایت های بانک رفاه‬ ‫کارگران متحول می شود‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران به همراه قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماعی(شستا) با همراهی تعدادی از مدیران ارشد شستا و بانک رفاه کارگران از‬ ‫شرکت های پتروشیمی بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬دکتر للـه گانی در این بازدیدها‪،‬‬ ‫از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی با بهره وری باال نام برد و تاکید کرد‪ :‬توسعه‬ ‫همکاری های متقابل بانک رفاه کارگران و شرکت های پتروشیمی منجر به ایجاد رونق‬ ‫اقتصادی و اشتغال زایی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر اینکه‪ ،‬ضرورت دارد در سالی که به تدبیر مقام‬ ‫معظم رهبری(مدظله العالی) تحت عنوان سال "تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"‬ ‫نام گذاری شده است‪ ،‬حمایت ها از تولید ملی افزایش و از این مهم پشتیبانی و مانع زدایی‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا بانک رفاه کارگران امادگی دارد حمایت های مالی و تسهیالتی‬ ‫خود از واحدهای زیرمجموعه شرکت های پتروشیمی‪ ،‬تکمیل طرح های توسعه ای این‬ ‫حوزه و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای پتروشیمی استان خوزستان را بیش‬ ‫از پیش گسترش دهد‪.‬‬ ‫دکتر للـه گانی با بیان اینکه‪ ،‬بانک رفاه کارگران عالوه بر خدمات ریالی در زمینه ارائه‬ ‫خدمات ارزی نیز اماده ارائه خدمت رسانی به فعاالن صنعت پتروشیمی کشور است‪ ،‬از‬ ‫تامین منابع ارزی مورد نیاز شرکت های پتروشیمی فن اوران ‪ ،‬غدیر و امیرکبیر خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بدون شک تامین منابع ارزی این شرکت ها توسط بانک رفاه کارگران‪ ،‬بستر‬ ‫توسعه فعالیت های انها را فراهم کرده و گام بسیار بلندی در راستای بهبود ارتباطات‬ ‫بین المللی شانمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از تایید راه اندازی طرح جدید تولید کلر پتروشیمی فارابی با مشارکت‬ ‫پتروشیمی های غدیر‪ ،‬فن اوران و امیرکبیر از محل خط اعتباری ‪ EIH bank‬با ال سی‬ ‫بانک رفاه کارگران خبر داد و خاطرنشان ساخت‪ :‬بدون شک این مهم‪ ،‬مصداق روشن‬ ‫هم افزایی صنعت پتروشیمی و بانک رفاه کارگران و نقطه عطفی در این زمینه محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دکتر للـه گانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با توسعه همکاری های متقابل بانک رفاه کارگران‬ ‫و صنعت پتروشیمی کشور‪ ،‬شاهد تحول در این صنعت مهم و اثرگذار کشور باشیم که‬ ‫به دنبال خود بهبود شرایط اقتصادی کشور و اشتغالزایی را به همراه دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک رفاه کارگران در ادامه با بیان اینکه‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)‬ ‫سهام دار برخی از معتبرترین شرکت های پتروشیمی کشور است و بانک رفاه کارگران‬ ‫نیز بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ضرورت دارد‬ ‫همکاری های متقابل بانک رفاه کارگران و شرکت شستا بیش از پیش گسترش یابد و به‬ ‫واسطه تقویت همکاری های فی مابین‪ ،‬همچنین توسعه صنعت پتروشیمی کشور را نیز‬ ‫شاهد باشیم‪.‬دکتر للـه گانی‪ ،‬با بیان اینکه‪ ،‬ظرفیت های همکاری فراوانی در مجموعه وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و بخشی از این ظرفیت های همکاری در صنعت‬ ‫پتروشیمی است‪ ،‬خاطرنشان ساخت‪ :‬امیدواریم در دولت سیزدهم و در وزارت مردم‪،‬‬ ‫همکاری های متقابل در بخش های مختلف خدماتی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬بیمه ای و‪ ...‬بیش‬ ‫از گذشته توسعه پیدا کند‪.‬وی در پایان با بیان اینکه‪ ،‬بانک رفاه کارگران در سال های اخیر‬ ‫اقدامات مختلفی را در راستای توسعه خدمات مالی‪ ،‬اعتباری و الکترونیک داشته است‬ ‫و ظرفیت های عملیاتی و اجرایی خود را به نحو چشم گیری ارتقا بخشیده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این بانک به عنوان یکی از بانک های زیرمجموعه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫امادگی دارد در راستای هم افزایی بیشتر و تسهیل فعالیت ها و اقدامات اجرایی سایر‬ ‫دستگاه ها و شرکت های تابعه وزارتخانه‪ ،‬حمایت های همه جانبه ای را از اقدامات توسعه ای‬ ‫این دستگاه ها و شرکت ها داشته باشد‪.‬‬ ‫بازدید رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از غرفه‬ ‫بانک توسعه تعاون‬ ‫رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه‬ ‫تراکنش گفت‪ :‬در برنامه های اقتصادی دولت و مجلس‪ ،‬توجه ویژه ای به فعالیت های‬ ‫دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نوین شده است‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬مجتبی توانگر افزود‪ :‬پیشرفت های فناورانه تاثیرات مثبتی‬ ‫بر کسب و کارها داشته است و فرصت های شغلی جدیدی برای متخصصین و خبرگان‬ ‫ایجاد شده است‪.‬توانگر خاطر نشان کرد‪ :‬بانک توسعه تعاون نیز با ارائه محصوالت فناورانه و‬ ‫گسترش خدمات تخصصی الکترونیک‪ ،‬تالش نموده بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی‬ ‫تعاونگران پدید اورد و بانک مزیتی ویژه برای ایفای نقش در فرایندهای کسب و کار بخش‬ ‫تعاون به شمار می رود‪.‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بانک‬ ‫توسعه تعاون عاملیت پرداخت تسهیالت موضوع تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫بر عهده گرفته است و معرفی شدگان دستگاه های اجرایی‪ ،‬از تسهیالت با نرخ ترجیحی‬ ‫بانک بهره مند خواهند شد‪.‬در این بازدید شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی بانک‬ ‫توسعه تعاون توضیحاتی در خصوص محصوالت و دستاوردهای بانک در ارائه خدمات به‬ ‫تعاونگران و کارافرینان و نیز ابعاد حضور بانک در نمایشگاه تراکنش ارائه داد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1258140‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390 / 09 / 20‬و برابر ارای شماره ‪ 1400 / 09 / 16 - ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۳۴۱۳‬و ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۳۴۱۵‬‬ ‫ ‪ 1400 / 09 / 16‬هیات مستقر در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲۲۸‬و‬‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲۲۷‬ماده یک قانون مذکور‪ ،‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا منظوری جویباری و مهدی‬ ‫رحیم نژاد نسبت به هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان بمساحت ‪ ۱۶۰‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک ‪ ----‬فرعی از ‪ ۱۰‬اصلی خریداری شده بدون واسطه مسعود زارع محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه مربوطه این اگهی در دو‬ ‫نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول‪1400 / 10 / 25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1400 / 11 / 10 :‬‬ ‫مرتضی قاسم پور‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1228‬‬ ‫افزایش ارتفاع موج در شمال و جنوب کشور تا‪ ۳‬متر‬ ‫ازمان هواشناسی نسبت به افزایش ارتفاع موج در دریای خزر و خلیج فارس تا ‪۳‬متر از جمعه(‪۲۴‬دی ماه) تا سه شنبه(‪۲۸‬‬ ‫دی ماه) و خطر غرق شدن قایق های سبک و نیمه سنگین هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ از افزایش ارتفاع موج بین ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬متر در فراساحل تا‬ ‫‪ ۳‬سه متر خبر داد‪.‬‬ ‫این پدیده از جمعه(‪۲۴‬دی ماه) تا سه شنبه(‪ ۲۸‬دی ماه)مورد انتظار است‪.‬‬ ‫مخاطرات این پدیده افزایش ارتفاع موج بین ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬متر و در فراساحل تا ‪ ۳‬متر همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد‬ ‫شدید موقت است‪.‬‬ ‫منطقه اثر این پدیده جمعه (‪۲۴‬دی ماه) دریای خزر‪ ،‬استان های گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬شمال خلیج فارس و استان های‬ ‫خوزستان و بوشهر‪ ،‬شنبه (‪۲۵‬دی ماه) خلیج فارس‪ ،‬تنگه هرمز و در استان های خوزستان‪،‬بوشهر و هرمزگان‪ ،‬یکشنبه‬ ‫(‪۲۶‬دی ماه) خلیج فارس و تنگه هرمز‪ ،‬در استان های بوشهر و هرمزگان‪،‬دوشنبه و سه شنبه (‪۲۷‬و‪ ۲۸‬دی ماه) نواحی‬ ‫مرکزی خلیج فارس و تنگه هرمز‪ ،‬در استان های بوشهر و هرمزگان خواهد بود‪ .‬این پدیده مخاطراتی همچون خسارت‬ ‫به تاسیسات دریایی و ساحلی‪ ،‬خطر غرق شدن قایق های سبک و نیمه سنگین و اختالل در تردد با شناورهای سنگین‬ ‫و اسیب به قفس ها و تورهای صیادی را به همراه دارد‪.‬به توصیه سازمان هواشناسی باید خودداری از انجام فعالیت های‬ ‫تفریحی دریایی و محدودیت در سایر فعالیت دریایی به ویژه در مناطق فراساحل‪ ،‬جمع اوری تورها و لوازم صیادی و در نظر‬ ‫گرفتن تمهیدات الزم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫سرپرست شهرداری قدس خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪:‬‬ ‫مهمترین محور برنامه های سایپا‬ ‫تولید اقتصادی محصوالت است‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫سایپا گفت‪ :‬مهمترین سرفصل‬ ‫و محور برنامه های ما در‬ ‫گروه خودروسازی سایپا تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫محصوالت‬ ‫اقتصادی‬ ‫به گزارش روزنامه سپهرایرانیان‬ ‫به نقل از سایپانیوز‪ ،‬محمدعلی تیموری در ائین معارفه مدیرعامل و‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫اصول توسعه در تولید و بنگاه داری که در خودروسازان تراز اول دنیا امری‬ ‫بدیهی به شمار می رود‪ ،‬تولید اقتصادی محصوالت است‪ ،‬زیرا بدون ان نه‬ ‫کیفیت به دست می اید‪ ،‬نه قیمت تمام شده مطلوب و نه تحویل به موقع‪.‬‬ ‫تیموری ادامه داد‪ :‬برای داشتن تولید اقتصادی‪ ،‬عالوه بر توجه و تمرکز‬ ‫به زنجیره تامین‪ ،‬بحث منابع انسانی و روحیه و انگیزش ان عاملی مهم و‬ ‫تاثیرگذار است که مدیرعامل‪ ،‬همه معاونان و مدیران شرکت های گروه ملزم‬ ‫به بازمهندسی سیستم ها‪ ،‬اصالح و ارتقاء ساختار برای تحقق ان هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد‪ :‬محور و شاخص‬ ‫بعدی برای دست یافتن به تولید اقتصادی محصوالت‪ ،‬فعال‬ ‫کردن خطوط مدرنی است که در حال حاضر غیرفعال هستند‪.‬‬ ‫تیموری در ادامه‪ ،‬اولویت و دستور کار اصلی تیم مدیریتی جدید سایپا‬ ‫را تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص موجود در پارکینگ های سایپا‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬اولین جلسه کاری ما با معاون تولید و معاون برنامه‬ ‫ریزی جامع تولید بود و در ادامه نیز به اتفاق مدیران مرتبط با این حوزه‪ ،‬به‬ ‫صورت روزانه تکمیل و تحویل این خودروها را پیگیری و رصد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی به مدیران عامل شرکت سازه گستر و مگاموتور تاکید کرد که تامین‬ ‫قطعات کسری و مورد نیاز برای تکمیل خودروهای کف باید مدیریت شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬ائین معارفه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره جدید گروه‬ ‫خودروسازی سایپا صبح روزپنجشنبه با حضور علی نبوی‪ ،‬مشاور عالی و‬ ‫دستیار ارشد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و امیرحسین قناتی‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدعلی تیموری‪ ،‬عضو هیات مدیره و مدیرعامل‪ ،‬علیمردان عظیمی‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و علی شیدائی عضو هیات مدیره جدید گروه‬ ‫خودروسازی سایپا هستند‬ ‫اجرای روکش اسفالت نوار حفاری در خیابان گلبرگ شمالی پس از مدت ها بالتکلیفی‬ ‫مهندس سعید شهلی‪ ،‬سرپرست‬ ‫شهرداری قدس‪ ،‬از اتمام عملیات‬ ‫اجرای روکش اسفالت خیابان‬ ‫گلبرگ شمالی پیرو پیگیری های‬ ‫اعضای محترم شورای اسالمی و‬ ‫برگزاری جلسه با مسئوالن اداره‬ ‫اب و فاضالب شهرستان قدس‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شورای اسالمی و شهرداری‬ ‫قدس‪ ،‬مهندس سعید شهلی گفت‪ :‬پیرو‬ ‫چهل و هفتمین جلسه رسمی شورای‬ ‫اسالمی شهرقدس که با حضور تمامی‬ ‫اعضای شورای اسالمی و مسئولین‬ ‫رای کمیسیون ماده ‪ 77‬شهرداری رباط کریم ‪-‬شماره پروند ه‪33938:‬‬ ‫اداره اب و فاضالب شهرستان قدس‬ ‫برگزار شد‪ ،‬به دنبال ان جلسه رفع‬ ‫موانع اجرای اسفالت نوار حفاری ها در‬ ‫شهرقدس با حضور مسئولین مدیریت‬ ‫شهری و اداره اب و فاضالب شهرستان‬ ‫قدس برگزار شد که بنا بر مصوبات‬ ‫این جلسه طی روزهای اخیر شاهد‬ ‫اجرای روکش اسفالت نوار حفاری‬ ‫در خیابان گلبرگ شمالی بودیم‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری قدس ضمن تاکید‬ ‫بر اهمیت وجود معابر استاندارد در‬ ‫شهر افزود‪ :‬مجموعه شهرداری با‬ ‫حمایت های اعضای محترم شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬سعی در پیشبرد اهداف‬ ‫طرح جامع ساماندهی معابر در‬ ‫شهرقدس دارد و با تامین منابع و‬ ‫اعتبارات الزم‪ ،‬معابری که نیازمند‬ ‫اجرای عملیات زیرسازی‪ ،‬لکه گیری‬ ‫و روکش اسفالت باشند را در دستور‬ ‫کار اجرایی خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا‪ ،‬پیرو جلسات‬ ‫رسمی و پیگیری اعضای شورای‬ ‫اسالمی و همچنین برگزاری جلسه‬ ‫مسئولین مدیریت شهری با مسئولین‬ ‫اداره اب و فاضالب شهرستان اجرای‬ ‫عملیات روکش اسفالت نوار حفاری‬ ‫در خیابان گلبرگ شمالی توسط‬ ‫شهرداری قدس انجام شد‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری قدس خبر داد؛‬ ‫اغاز عملیات زیرسازی جهت روکش اسفالت معابر شهرک فرزان‬ ‫مهندس شهلی‪ ،‬سرپرست شهرداری‬ ‫قدس از اغاز عملیات زیرسازی جهت‬ ‫روکش اسفالت معابر شهرک فرزان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫عملیات عمرانی و حفاری در اکثر‬ ‫نقاط این شهرک به پایان رسیده‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های اعضای محترم شورای‬ ‫اسالمی و اختصاص بودجه های الزم‬ ‫جهت اجرای روکش اسفالت در‬ ‫این معابر‪ ،‬عملیات زیرسازی اولیه‬ ‫و اجرای الیه اساس در معابر این‬ ‫شهرک اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شورای اسالمی و شهرداری قدس‪،‬‬ ‫مهندس شهلی گفت‪ :‬شهرک فرزان در‬ ‫شهرقدس به عنوان یک شهرک تقریبا‬ ‫جدیداالحداث محسوب می شود و به‬ ‫دلیل وجود ساخت وسازهای مکرر و عدم‬ ‫تکمیل انشعابات ادارات خدمات رسان‪ ،‬از‬ ‫ارائه مناسب برخی خدمات نظیر اصالح و‬ ‫ساماندهی معابر کمتر برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬شهرداری سعی‬ ‫تو ساز ها‪،‬‬ ‫داشته در حین این ساخ ‬ ‫با شن ریزی‪ ،‬تسطیح و‪ ...‬معابر این‬ ‫منطقه را تا حد زیادی برای شهروندان‬ ‫هموار نماید تا حفاری ها در معابر به‬ ‫شناسه ‪1257868‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390 / 9 / ۲۰‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی امل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت امل ‪ -‬دهستان دشت سر‬ ‫‪ 33‬اصلی (قریه بازیار کال)‬‫‪ 10081‬فرعی از ‪ 1‬فرعی اقای سید مصطفی ساداتی شیاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ‪ 146 / 70‬متر‬ ‫مربع‪ .‬خریداری شده بالواسطه از هادی شمسی و مع الواسطه از محمدعلی حسن پور و جاوید کماندار‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۳-‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ - ۱۳‬ایین نامه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار‬ ‫نامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در‬ ‫جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400 / 10 / 25‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400 / 11 / 09‬‬ ‫فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک امل‬ ‫اتمام برسد و پس از ان اقدام به اجرای‬ ‫عملیات روکش اسفالت معابر شود‪.‬‬ ‫مهندس شهلی ادامه داد‪ :‬حال با توجه‬ ‫به اینکه عملیات عمرانی و حفاری در‬ ‫اکثر نقاط این شهرک به پایان رسیده‪،‬‬ ‫با پیگیری های اعضای محترم شورای‬ ‫اسالمی و اختصاص بودجه های الزم‬ ‫جهت اجرای روکش اسفالت در این‬ ‫معابر‪ ،‬شهرداری در وهله اول اقدام به‬ ‫اجرای عملیات زیرسازی اولیه جهت‬ ‫روکش اسفالت نموده و پس از اتمام ان‬ ‫عملیات روکش اسفالت را اجرایی می کند‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری قدس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬عملیات زیرسازی‬ ‫اولیه در خیابان های فرعی بلوار معلم‪،‬‬ ‫شجاعت‪ ،‬متانت و‪ ...‬توسط واحد امور‬ ‫زیربنایی شهرداری قدس انجام شد‪.‬‬ ‫حذف ارز ترجیحی و باجناق عمو سیفی!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ماجرای ارز ترجیحی که از سال ‪ 97‬وارد ادبیات اقتصاد مملکت شد و زندگی الکچری‬ ‫برای عده خاصی فراهم کرد‪ ،‬امروز نقل محافل سیاسی شده و دوستان در مجلس و‬ ‫دولت در حال اچارکشی حذف این مقوله از اقتصاد هستند‪ .‬البته اینکه دولت مصمم‬ ‫است دندان لق ارز ترجیحی را بدون بی حسی و با انبر بکند‪ ،‬فی نفسه بد نیست و‬ ‫دستکم خلق اله از دندان درد خالص می شوند! اما اینکه دوستان در این فرایند به‬ ‫سایر پروسیجرهای درمانی مثل تزریق بی حسی‪ ،‬عصب کشی‪ ،‬پانسمان موقت دندان‬ ‫و یا حتی زبانم الل پر کردن دندان و ‪ ....‬اعتقادی ندارند و خیلی چکشی رفته اند سر‬ ‫اصل داستان کمی ما را نگران کرده است!‬ ‫چون عزیزان معتقدند ارز ترجیحی گلوگاه فساد است و به جای اینکه گلوگاه فساد را‬ ‫ببندند و گالب به رویتان نظارت ها را بیشتر کنند و با رانت خواران و یقه سفید ها‬ ‫مبارزه کنند‪ ،‬قصد دارند گلوگاه را با روده و پرتینگش از بیخ در بیاورند و خالص!‬ ‫هر چند کار کارشناسی در حد ضرورت صورت گرفته است و پیش بینی دولت این‬ ‫است که با حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ به کیلویی ‪ 60‬هزار تومان می رسد؛ اما‬ ‫مجلس اعتقاد دارد قیمت مرغ به کیلویی ‪ 80‬هزار تومان خواهد رسید‪ .‬مرغداران اما‬ ‫مرغ کیلویی ‪ 120‬هزار را بعد از حذف ارز ترجیحی تخمین می زنند‪ .‬البته باجناق عمو‬ ‫سیفی ( سرایدار مفخم مدرسه) که از دالالن عرصه مرغ است نظر دیگری دارد تا جایی‬ ‫که بر اساس نظریه تورمی این بابا‪ ،‬امروز صبح سیف اله نصف حیاط مدرسه را با توری‬ ‫مرغی جدا کرد و اولین فاز از پرورش مرغ گوشتی بومی را در مدرسه کلید زد!‬ ‫با این حال باز جای شکرش باقی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حذف‬ ‫ارز ترجیحی در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪ :‬دارو و نان حلقه اخر تخصیص ارز ترجیحی‬ ‫هستند‪.‬وگرنه سیف اله مدرسه را به مزرعه طبقاتی گندم تبدیل می کرد و یک کانتینر‬ ‫پماد پیروکسیکام برای پا درد مادربزرگش انبار می کرد! خدا به خیر بگذراند‪...‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه معاون امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی شهرداری منطقه‪ ۱۶‬انجام شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه‪۱۶‬؛ مراسم‬ ‫تکریم و معارفه معاون امور اجتماعی و فرهنگی با حضور‬ ‫سید مرتضی روحانی شهردار منطقه‪۱۶‬؛ مجتبی توانگر‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی و جمعی از معاونین‪ ،‬شهرداران نواحی و مدیران‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این مراسم از زحمات پوراقایی تقدیر و "سید مهدی حسینی‬ ‫خلیلی" به عنوان معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه‪ ۱۶‬معارفه شد‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیتثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400 / 08/ 29 - ۱۴٠٠۶٠۳۲۲٠٠۲٠٠۴۸۶٠‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای عبدالغفور شاهوزهی قاری به شناسنامه شماره ‪ ۲۱۹۸۴‬کدملی ‪ ۳۶۲٠۲۱۸۴۲٠‬صادره زابل فرزند‬ ‫بازمحمد بصورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ ۳٠۳/۵۲‬متر مربع پالک ‪ ۳۷۱‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع‬ ‫در سیستان و بلوچستان بخش ‪ ۲‬حوزه ثبت ملک زابل ‪ -‬معصوم اباد و چهل متری فرخی ‪ ۲۳‬خریداری طبق سند‬ ‫عادی از محمدعلی مهری و خریداری مازاد طبق نامه شماره ‪ 1400/ ۳٠۵۲‬مورخ ‪ ۱۴٠٠ /٠۲ /05‬از شهرداری زابل‬ ‫توضیحات ‪ :‬در خصوص مازاد نسبت به تنظیم اظهارنامه اقدام گردد‪ .‬محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫دردو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه کثیراالنتشار اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و‬ ‫پس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪۹۸۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪۱۴٠٠/۱٠/ 25‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴٠٠/ 11/ 10‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫درتاریخ ‪ 1400 / 10 / 13‬جلسه کمیسیون ماده ‪ 77‬قانون شهرداری ‪ ،‬بنا به‬ ‫دعوتنامه شماره ‪ / 735‬د ‪400 /‬مورخ ‪ 1400 / 10 / 11‬دبیرخانه کمیسیون‬ ‫ماده ‪ 77‬شهرداری رباط کریم تشکیل ونسبت به اختالف فی مابین مودی‬ ‫وشهرداری رباط کریم درمورد عوارض ساختمانی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم‬ ‫گردید‪:‬‬ ‫رای کمیسیون‬ ‫درخصوص اختالف فی مابین مودی اقای اصغر عیسی بیگلو وشهرداری رباط‬ ‫کریم درمورد عوارض ساختمانی به مبلغ ‪ 142 / 778 / 483‬ریال مطابق فرم‬ ‫محاسبه عوارض به شماره ‪400020644‬مورخ ‪ 1400 / 09 / 15‬کمیسیون‬ ‫با اکثریت اعضاء با عنایت به عدم حضورمودی وعدم ارائه الیحه با مالحظه‬ ‫اوراق ومحتویات پرونده مربوطه و به استناد ماده ‪77‬قانون شهرداری وتعرفه‬ ‫عوارض وبهای خدمات سال ‪1400‬به شماره ها ی( ‪(، )1 – 2(، ) 23 – 2‬‬ ‫‪ ) 16 – 2(،) 13 – 2(،) 15 – 2‬ضمن تایید عوارض محاسبه شده حکم به‬ ‫محکومیت مودی به پرداخت مبلغ مذکور صادر واعالم می نماید ‪ .‬تصمیم‬ ‫کمیسیون مطابق رای وحدت رویه شماره ‪699‬مورخ ‪86 / 3 / 22‬دیوان عالی‬ ‫کشور ظرف‪20‬روز پس از ابالغ از ناحیه شهرداری قابل اعتراض درمحاکم‬ ‫حقوقی دادگستری رباط کریم ومطابق بند ‪ 2‬ماده ‪ 10‬قانون تشکیالت وائین‬ ‫دادرسی دیوان عدالت اداری وتبصره ‪ 2‬ماده ‪ 16‬قانون اخیرالذکر ظرف سه‬ ‫ماه پس از ابالغ قابل اعتراض از سوی مودی دردیوان عدالت اداری است ‪.‬‬ ‫عوارض برفروش کاال وارائه خدمات ‪ 90 / 000‬ریال‬ ‫(‪ ) 2 – 23‬عوارض سطح شهر ‪ 3 / 945 / 736 :‬ریال‬ ‫(‪) 2 – 1‬عوارض صدورپروانه ساختمانی‪ 5 / 809 / 844 :‬ریال‬ ‫( ‪ ) 2 – 15‬عوارض مازاد برتراکم ‪ 22 / 515 / 712 :‬ریال‬ ‫( ‪) 2 – 13‬عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی وشهری ‪536 / 000‬‬ ‫‪ 37 /‬ریال‬ ‫عوارض کارشناسی‪ 1 / 000 / 000‬ریال‬ ‫(‪) 2 – 16‬ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری امالک ‪ 51612000‬ریال‬ ‫عوارض اتش نشانی ‪ 8 / 831 / 600:‬ریال‬ ‫کارشناسی اتش نشانی ‪ 360 / 000‬ریال‬ ‫مالیات برارزش افزوده اتشنشانی ‪ 827 / 244:‬ریال‬ ‫عوارض فضای سبز ‪ 8 / 831 / 600:‬ریال‬ ‫اموزش و پرورش‪ 1 / 418 / 747 :‬ریال‬ ‫نماینده دادگستری‪ :‬ابراهیم خدادادی‪-‬نماینده وزارت کشور‪ :‬فاطمه صادقی‪-‬‬ ‫نماینده شورای اسالمی شهر ‪ :‬محمود معبودی‬ ‫رای کمیسیون ماده ‪ 77‬شهرداری رباط کریم ‪-‬شماره پروند ه‪19806:‬‬ ‫درتاریخ ‪ 1400 / 10 / 13‬جلسه کمیسیون ماده ‪ 77‬قانون شهرداری ‪ ،‬بنا به دعوتنامه شماره ‪ / 745‬د ‪400 /‬مورخ ‪ 1400 / 10 / 11‬دبیرخانه کمیسیون ماده ‪ 77‬شهرداری رباط‬ ‫کریم تشکیل ونسبت به اختالف فی مابین مودی وشهرداری رباط کریم درمورد عوارض ساختمانی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید‪:‬‬ ‫رای کمیسیون‬ ‫درخصوص اختالف فی مابین مودی خانم لیال ناصری وشهرداری رباط کریم درمورد عوارض ساختمانی به مبلغ ‪ 293 / 417 / 671‬ریال مطابق فرم محاسبه عوارض به شماره‬ ‫‪400021025‬مورخ ‪ 1400 / 09 / 17‬کمیسیون با اکثریت اعضاء با عنایت به عدم حضورمودی وعدم ارائه الیحه با مالحظه اوراق ومحتویات پرونده مربوطه به استناد ماده‬ ‫‪77‬قانون شهرداری وتعرفه عوارض وبهای خدمات سال ‪1400‬به شماره ها ی( ‪ ) 15 – 2(، ) 1 – 2‬ضمن تایید عوارض محاسبه شده حکم به محکومیت مودی به پرداخت مبلغ‬ ‫مذکور صادر واعالم می نماید ‪ .‬تصمیم کمیسیون مطابق رای وحدت رویه شماره ‪699‬مورخ ‪86 / 3 / 22‬دیوان عالی کشور ظرف‪20‬روز پس از ابالغ از ناحیه شهرداری قابل اعتراض‬ ‫درمحاکم حقوقی دادگستری رباط کریم ومطابق بند ‪ 2‬ماده ‪ 10‬قانون تشکیالت وائین دادرسی دیوان عدالت اداری وتبصره ‪ 2‬ماده ‪ 16‬قانون اخیرالذکر ظرف سه ماه پس از ابالغ‬ ‫قابل اعتراض از سوی مودی دردیوان عدالت اداری است ‪.‬‬ ‫عوارض برفروش کاال وارائه خدمات ‪ 165 / 668‬ریال‬ ‫(‪) 2 – 1‬عوارض صدورپروانه ساختمانی‪ 39 / 772 / 422 :‬ریال‬ ‫( ‪ ) 2 – 15‬عوارض مازاد برتراکم ‪ 207 / 383 / 856 :‬ریال‬ ‫عوارض نخاله ساختمانی ‪ 340 / 754 :‬ریال‬ ‫عوارض کارشناسی‪ 1 / 500 / 000‬ریال‬ ‫عوارض اتش نشانی ‪ 20 / 040 / 956:‬ریال‬ ‫کارشناسی اتش نشانی ‪ 1 / 080 / 000‬ریال‬ ‫مالیات برارزش افزوده اتشنشانی ‪ 1 / 900/ 886:‬ریال‬ ‫عوارض فضای سبز ‪ 20 / 040 / 956:‬ریال‬ ‫نماینده دادگستری‪ :‬ابراهیم خدادادی‪-‬نماینده وزارت کشور‪ :‬فاطمه صادقی‪-‬نماینده شورای اسالمی شهر ‪ :‬محمود معبودی‬ ‫اموزش و پرورش‪1 / 193 / 173 :‬ریال‬ ‫رای کمیسیون ماده ‪ 77‬شهرداری رباط کریم ‪-‬شماره پروند ه‪4253:‬‬ ‫درتاریخ ‪ 1400 / 10 / 6‬جلسه کمیسیون ماده ‪ 77‬قانون شهرداری ‪ ،‬بنا به دعوتنامه شماره‬ ‫‪ / 731‬د ‪400 /‬مورخ ‪ 1400 / 10 / 04‬دبیرخانه کمیسیون ماده ‪ 77‬شهرداری رباط کریم‬ ‫تشکیل ونسبت به اختالف فی مابین مودی وشهرداری رباط کریم درمورد عوارض ساختمانی به‬ ‫شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید‪:‬‬ ‫رای کمیسیون‬ ‫درخصوص اختالف فی مابین مودی اقای حسن حسینی پناه وشهرداری رباط کریم درمورد‬ ‫عوارض صنفی به مبلغ ‪ 3 / 965 / 350 / 800‬ریال مطابق فرم محاسبه عوارض به شماره‬ ‫‪400120004253‬مورخ ‪ 1400 / 09 / 14‬کمیسیون با اکثریت اعضاء با عنایت به اظهارات‬ ‫مودی مودی و مالحظه اوراق ومحتویات پرونده مربوطه و با توجه به نامه شماره ‪24808‬مورخه‬ ‫‪ 1400 / 10 / 13‬شهرداری رباط کریم وبا توجه به رای وحدت رویه ‪ 2239‬مورخه‬ ‫‪1400 / 9 / 12‬وبه استناد ماده ‪77‬قانون شهرداری وتعرفه عوارض وبهای خدمات سال ‪1400‬به‬ ‫شماره ها ی( ‪ ) 2 – 5‬حکم به محکومیت مودی به پرداخت مبلغ مذکور صادر واعالم می نماید‬ ‫‪ .‬تصمیم کمیسیون مطابق رای وحدت رویه شماره ‪699‬مورخ ‪86 / 3 / 22‬دیوان عالی کشور‬ ‫ظرف‪20‬روز پس از ابالغ از ناحیه شهرداری قابل اعتراض درمحاکم حقوقی دادگستری رباط‬ ‫کریم ومطابق بند ‪ 2‬ماده ‪ 10‬قانون تشکیالت وائین دادرسی دیوان عدالت اداری وتبصره ‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 16‬قانون اخیرالذکر ظرف سه ماه پس از ابالغ قابل اعتراض از سوی مودی دردیوان عدالت اداری‬ ‫است ‪.‬عوارض صنفی‪ 3 / 965 / 350 / 800 :‬ریال‬ ‫نماینده دادگستری‪ :‬ابراهیم خدادادی‪-‬نماینده وزارت کشور‪ :‬فاطمه صادقی‪-‬نماینده شورای‬ ‫اسالمی شهر ‪ :‬محمود معبودی‬ ‫رای کمیسیون ماده ‪ 77‬شهرداری رباط کریم –شماره پروند ه‪27328:‬‬ ‫درتاریخ ‪ 1400 / 10 / 13‬جلسه کمیسیون ماده ‪ 77‬قانون شهرداری ‪ ،‬بنا به دعوتنامه شماره ‪ / 749‬د ‪400 /‬مورخ ‪ 1400 / 10 / 11‬دبیرخانه کمیسیون ماده ‪ 77‬شهرداری رباط‬ ‫کریم تشکیل ونسبت به اختالف فی مابین مودی وشهرداری رباط کریم درمورد عوارض ساختمانی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید‪:‬‬ ‫رای کمیسیون‬ ‫درخصوص اختالف فی مابین مودی اقای رضا امینی وشهرداری رباط کریم درمورد عوارض ساختمانی به مبلغ ‪131 / 044 / 640‬ریال مطابق فرم محاسبه عوارض به شماره‬ ‫‪400024643‬مورخ ‪ 1400 / 10 / 11‬کمیسیون با اکثریت اعضاء با عنایت به عدم حضورمودی وعدم ارائه الیحه با مالحظه اوراق ومحتویات پرونده مربوطه به استناد ماده‬ ‫‪77‬قانون شهرداری وتعرفه عوارض وبهای خدمات سال ‪1400‬به شماره ها ی( ‪ ) 15 – 2(، ) 1 – 2‬ضمن تایید عوارض محاسبه شده حکم به محکومیت مودی به پرداخت مبلغ‬ ‫مذکور صادر واعالم می نماید ‪ .‬تصمیم کمیسیون مطابق رای وحدت رویه شماره ‪699‬مورخ ‪86 / 3 / 22‬دیوان عالی کشور ظرف‪20‬روز پس از ابالغ از ناحیه شهرداری قابل اعتراض‬ ‫درمحاکم حقوقی دادگستری رباط کریم ومطابق بند ‪ 2‬ماده ‪ 10‬قانون تشکیالت وائین دادرسی دیوان عدالت اداری وتبصره ‪ 2‬ماده ‪ 16‬قانون اخیرالذکر ظرف سه ماه پس از ابالغ‬ ‫قابل اعتراض از سوی مودی دردیوان عدالت اداری است ‪.‬‬ ‫عوارض برفروش کاال وارائه خدمات ‪121 / 154‬ریال‬ ‫(‪) 2 – 1‬عوارض صدورپروانه ساختمانی‪46 / 611 / 137 :‬ریال‬ ‫( ‪ ) 2 – 15‬عوارض مازاد برتراکم ‪ 63 / 709 / 632 :‬ریال‬ ‫عوارض نخاله ساختمانی ‪ 346 / 154 :‬ریال‬ ‫عوارض کارشناسی‪ 1 / 000 / 000‬ریال‬ ‫عوارض اتش نشانی ‪ 8 / 169 / 105:‬ریال‬ ‫کارشناسی اتش نشانی ‪ 720 / 000‬ریال‬ ‫مالیات برارزش افزوده اتشنشانی ‪ 800/ 019:‬ریال‬ ‫عوارض فضای سبز ‪8 / 169 / 105:‬ریال‬ ‫نماینده دادگستری‪ :‬ابراهیم خدادادی‪-‬نماینده وزارت کشور‪ :‬فاطمه صادقی‪-‬نماینده شورای اسالمی شهر ‪ :‬محمود معبودی‬ ‫اموزش و پرورش‪1 / 398 / 334 :‬ریال‬ ‫گواهینامه صالحیت پیمانکاری‬ ‫جناب اقای حبیب اله جمشاسب‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت ساران سازه اذین‬ ‫شماره ثبت‪13462‬‬ ‫شناسه ملی ‪14008216924‬‬ ‫با استناد به مصوبه شماره ‪/48013‬ت‪23251‬ه مورخ‬ ‫‪11/12/1381‬هیات محترم وزیران وباتوجه به احراز شرایط الزم‬ ‫وتایید صالحیت ان شرکت در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل‬ ‫نظام فنی اجرایی ‪،‬به این وسیله صالحیت ان شرکت برای انجام امور‬ ‫پیمانکاری به شرح زیراعالم می گردد‬ ‫پایه ‪ 5‬رشته اب‬ ‫باتعداد‬ ‫‪3‬کارمجاز‬ ‫رعایت قانون برگزاری مناقصات به شماره ‪130890‬مورخ‬ ‫‪1383/ 11/ 17‬ایین نامه های اجرایی مربوط وظرفیت کاری مجاز‬ ‫درزمان ارجاع کار توسط ان شرکت ضروری است ‪.‬‬ ‫علی هادی چگنی‬ ‫ریس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی لرستان‬ ‫این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی وحداکثر تا تاریخ‬ ‫‪1402/ 06/ 25‬معتبر میباشد‬ ‫هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت واطالعات امتیاز اوران (مدیر‬ ‫عامل‪،‬هیات مدیره وکارکنان امتیاز اور)باید حداکثرظرف سه ماه‬ ‫درسامانه ساجات ثبت می شود‬ ‫هرقرار دادجدید حداکثر صرف سه ماه پس از انعقاد قرار داد و صورت‬ ‫وضعیت های جدید پس ازتایید کارفرما باید در سامانه ساجات ثبت‬ ‫شود ‪ ،‬تا امتیاز ان ها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد وازاد سازی‬ ‫ظرفیت منظور شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی برگ سبز خودرو‬ ‫سندمالکیت(برگ سبز)یک دستگاه ‪ :‬سواری نوع ‪ :‬سواری –سیستم ‪:‬پژو‪ -‬تیپ ‪:‬‬ ‫‪– PARS XU7‬مدل ‪ 1398 :‬ظرفیت ‪ :‬جمعا ‪ 5‬نفر‪-‬سوخت ‪ :‬بنزین ‪ -‬رنگ‬ ‫‪ :‬خاکستری – متالیک ‪ -‬به شماره انتظامی ‪ :‬ایران ‪ 548 – 78‬ج ‪46‬شماره‬ ‫موتور ‪124K1342578 :‬شماره شاسی‪NAAN01CE7KH510345 :‬‬ ‫شناسه وسیله نقلیه ( ‪ VIN ) : NAAN01CE7KH510345‬به نام اقای‬ ‫داودجوشقانی زاد ‪ ،‬به شماره ملی ‪4911371307‬مفقود گردیده و ازدرجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫ایجاد مقاومت انتی بیوتیکی‬ ‫با ترکیبات دهان شویه ها‬ ‫‪ ۷‬میلیون نفر در کشور هنوز‬ ‫واکسن کرونا نزده اند‬ ‫محققان می گویند وجود «تریکلوسان» در محصوالت بهداشت خانگی باعث‬ ‫افزایش قابل توجهی در باکتری های مقاوم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث الین‪ ،‬مطالعات نشان می دهد ترکیبات ضد باکتریایی موجود در‬ ‫محصوالت مصرفی می توانند باعث ایجاد میکروب های مقاوم در برابر انتی بیوتیک های خطرناک شوند‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان می دهد که تریکلوسان‪ ،‬یک ماده شیمیایی ضد میکروبی موجود در خمیر دندان و دهانشویه‬ ‫ها‪ ،‬ممکن است اثربخشی برخی از داروهای انتی بیوتیک و همچنین التهاب روده ای را کاهش دهد‪.‬‬ ‫نتایج یک مطالعه بر روی موش ها نشان داد که برخی از انزیم های میکروبی روده ای می توانند سمیت تریکلوز‬ ‫را در روده ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬این روند می تواند باعث اسیب به روده و همچنین بروز عالئم کولیت روده‪ ،‬یک نوع بیماری‬ ‫التهابی روده شود‪.‬عالوه بر این‪ ،‬مطالعه دیگری در سال ‪ ۲۰۱۹‬نشان داد که وجود تریکلوسان در جریان خون‬ ‫موجب تاثیر کمتر انتی بیوتیک های ضد باکتری می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره ایمن سازی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت‪:‬‬ ‫هنوز ‪ ۷‬میلیون نفر از جمعیت هدف در کشور ‪ ،‬واکسن کرونا نزده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محسن زهرایی افزود‪ :‬بر اساس انچه کمیته ملی واکسن تعیین کرده است‬ ‫پس از ‪ ۳‬ماه از تزریق نوبت دوم واکسن کرونا‪ ،‬می توان نوبت سوم را تزریق کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی ما این است که تا اواخر بهمن بیش از ‪ ۲۲‬میلیون نفر جهت تزریق نوبت‬ ‫سوم واکسن مراجعه کنند‪.‬‬ ‫زهرایی با بیان اینکه هنوز ‪ ۷‬میلیون نفر نوبت اول واکسن را نیز تزریق نکرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫همچنان به خانواده ها توصیه می کنیم که برای زدن واکسن مراجعه کنند‪ ،‬زیرا مطالعات علمی نشان‬ ‫می دهد واکسن زدن می تواند ‪ ۵۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد از ابتالی دیگران به بیماری کرونا پیشگیری کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره ایمن سازی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود‪ :‬هر فردی که واکسن‬ ‫می زند باید ماسک زدن و رعایت پروتکل های بهداشتی را ادامه دهد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬دی ‪ 1400‬شماره ‪1228‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪ ۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪ 5‬تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پستالکترونیک‪sepehr.alborz93@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪https: / / sepehriraniannews.ir / :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر رتبه‪5:‬‬ ‫سعیدی سیرائی شهردار کرج‬ ‫جان باختن ‪ ۲۴‬بیمار کرونایی‬ ‫در شبانه روز گذشته‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته‪ ۲۴ ،‬بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این‬ ‫بیماری به ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۲۶‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبدا‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۲۴‬دی ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫بر اساس معیار های قطعی تشخیصی‪ ،‬دو هزار و ‪ ۵۳۹‬بیمار جدید مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور شناسایی شد که ‪ ۲۸۵‬نفر از ان ها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۱۷‬هزار و ‪ ۳۲۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشبختانه تا کنون ‪ ۶‬میلیون ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۶۸۰‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته یا از‬ ‫بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۹‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۰‬میلیون و ‪ ۲۶۹‬هزار و ‪ ۸۹۶‬نفر ُدز اول‪ ۵۳ ،‬میلیون و ‪ ۱۸‬هزار و ‪۳۲۵‬‬ ‫نفر ُدز دوم و ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۹۷۴‬هزار نفر‪ُ ،‬دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند‬ ‫و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۲۵‬میلیون و ‪ ۲۶۲‬هزار و ‪۲۲۱‬‬ ‫ُدز رسید‪.‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۲۹۱‬هزار و ‪ُ ۵۲۳‬دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۳‬میلیون و ‪ ۲۴۵‬هزار و ‪ ۳۶۲‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۴۵‬هزار نفر دوز سوم واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردند‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۴۵‬هزار و ‪ ۲۸۹‬نفر‪ ،‬دوز سوم‬ ‫واکسن کرونا را تزریق کرد ه اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫بهداشت؛ تا کنون ‪ ۶۰‬میلیون و ‪ ۲۵۱‬هزار و ‪ ۲۱۷‬نفر دوز اول‪ ۵۲ ،‬میلیون و ‪۹۷۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۹۲‬نفر دوز دوم و ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۴۵‬هزار و ‪ ۲۸۹‬نفر‪ ،‬دوز سوم واکسن‬ ‫کرونا را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۲۴‬میلیون و ‪۹۷۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۹۸‬دوز رسید‪.‬‬ ‫همچنین در شبانه روز گذشته ‪ ۴۵۱‬هزار و ‪ ۵۶۸‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تغییر فضای شهر در مناسبت های مختلف ضرورت دارد‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬ضرورت دارد‬ ‫با هم افزایی و تعامل بیشتر‪،‬‬ ‫از ظرفیت سایر دستگاه های‬ ‫استان برای تغییر فضای شهر‬ ‫در مناسبت های مختلف استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬شیماتوکلی افشاری‪-‬‬ ‫مصطفی سعیدی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫همکاری و برنامه ریزی اداره کل‬ ‫ارتباطات وامور بین الملل‪ ،‬سازمان‬ ‫سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری و‬ ‫سازمان فرهنگی شهرداری‪ ،‬چهره‬ ‫شهر در مناسبت های ایام فاطمیه‪،‬‬ ‫حماسه نهم دی ماه و سالروز شهادت‬ ‫سردار سلیمانی سیاهپوش شد و‬ ‫شاهد برگزاری برنامه های مختلفی در‬ ‫گوشه و کنار شهر بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این دوره از مدیریت‬ ‫شهری بر تغییر حال و هوای شهر‬ ‫در مناسبت های مختلف به ویژه ایام‬ ‫سوگواری و والدت ائمه و معصومین‬ ‫عضو کمیته علمی کشوری مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬با تاکید بر اینکه اُمیکرون خفیف‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به سرایت پذیری‬ ‫بسیار باالی ویروس امیکرون‪ ،‬در‬ ‫صورت عدم توجه به پروتکل های‬ ‫بهداشتی و سایر هشدارها‪ ،‬این‬ ‫ویروس ‪ ۱۰۰‬درصد می تواند به ویروس‬ ‫غالب در کشور بدل شود‪.‬‬ ‫دکتر پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫درباره وضعیت ابتال به اُمیکرون در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید توجه کرد که قطعا تعداد افراد‬ ‫مبتال به اُمیکرون در کشور‪ ،‬از تعداد‬ ‫مبتالیانی که به صورت رسمی شناسایی و‬ ‫تایید داروی ضد کرونای "مرک" در اندونزی‬ ‫اندونزی استفاده اضطراری از داروی ضد کرونای "مرک" را تایید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اژانس غذا و داروی اندونزی در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬قرص ضد‬ ‫ویروسی مولنوپیراویر ساخت شرکت "مرک" را برای استفاده اضطراری تایید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبرگزاری رویترز نوشت‪ :‬وزیر بهداشت اندونزی از ورود محموله ای شامل ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار قرص مولنوپیراویر به این کشور خبر داده است‪.‬‬ ‫توصیه کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای‬ ‫مصونیت در برابر اُمیکرون‬ ‫کارشناسان هنگ کنگ توصیه کردند برای جلوگیری از ابتال به سویه اُمیکرون از‬ ‫دو ماسک استفاده شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دو ویروس شناس هنگ کنگی اظهار کردند‪ :‬افراد پرخطر باید از دو‬ ‫ماسک استفاده کنند تا خود را در برابر سویه اُمیکرون مصون نگه دارند‪.‬‬ ‫به گفته این محققان‪ ،‬استفاده از ماسک پارچه ای روی ماسک جراحی می تواند‬ ‫فضایی را که ماسک جراحی پوشش نمی دهد را پر کند‪ .‬این توصیه بیشتر متوجه‬ ‫افراد پرخطر‪ ،‬افرادی که در مناطق شیوع بیماری تردد دارند و مسافران وسایل‬ ‫حمل ونقل عمومی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز‪ ،‬محققان هنگ کنگی تاکید کردند‪:‬‬ ‫مبتالیان به بیماری های مزمن یا افرادی که نمی توانند واکسن کووید‪ ۱۹-‬را دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬همچنین کارکنان مشاغل پرخطر مانند کارکنان فرودگاه می توانند استفاده از‬ ‫دو ماسک را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫مبتالیانی که از واکسن نزدن‪ ،‬پشیمانند‬ ‫تکمیل سریع واکسیناسیون‪ ،‬موج ان پیک‬ ‫را پایین اوریم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫توصیه می کنم کسانی که موعد دز سوم‬ ‫واکسن شان فرا رسیده و هنوز دز سوم را‬ ‫تزریق نکرده اند‪ ،‬حتما ان را در اسرع وقت‬ ‫تزریق کنند‪ .‬در عین حال یک جمعیتی در‬ ‫کشور داریم که هنوز اصال واکسن تزریق‬ ‫نکرده اند که ممکن است خطرناک باشد و‬ ‫باید هرچه سریع تر واکسن تزریق کنند‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه نباید تصور شود که اُمیکرون‬ ‫خفیف است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر بیمارانی‬ ‫در بیمارستان داریم که واکسن نزدند و حاال‬ ‫به اُمیکرون مبتال شده اند و به شدت هم از‬ ‫مرگ می ترسند و حاال پشیمانند که چرا‬ ‫واکسن تزریق نکردند‪ .‬افرادی که واکسن‬ ‫نزدند‪ ،‬باید این افراد را ببینند‪.‬طبرسی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در عین حال اُمیکرون خفیف نیست‪.‬‬ ‫البته ممکن است عالیم ان در ابتدا کمتر‬ ‫باشد‪ ،‬اما در بسیاری از کشورهایی که موج‬ ‫اُمیکرون شکل گرفته‪ ،‬تعداد بستری شان‬ ‫طی یک هفته گذشته به شدت باال رفته‬ ‫است‪ .‬این نشان می دهد که وقتی بیماری‬ ‫می چرخد‪ ،‬متاسفانه قربانی هم می گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین اُمیکرون هم می تواند بیماری شدید‬ ‫دهد‪ ،‬هم می تواند منجر به بستری فرد شده‬ ‫و در عین حال کشندگی هم دارد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫پاندمی کووید ‪ ۱۹‬به زودی‬ ‫اپیدمی فصلی می شود‬ ‫محققان روسی اعالم کردند که پاندمی فعلی کووید ‪ ۱۹‬از سال ‪ ۲۰۲۲‬به اپیدمی های‬ ‫فصلی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از زی نیوز‪ ،‬تحقیقات نشان می دهد حتی با وجود‬ ‫اینکه سویه اومیکرون به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است و از سویه‬ ‫قبلی دلتا پیشی می گیرد‪ ،‬چندین متخصص روسی و دانمارکی گفته اند که این‬ ‫بیماری همه گیر در سال جاری به عنوان اپیدمی فصلی خاتمه خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪« ،‬با توجه به رعایت تمام اقدامات پیشگیرانه و اقدامات‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬ممکن است پاندمی ویروس کرونا تا ماه می (اردیبهشت) پایان یابد‪».‬‬ ‫«الکساندر سرگئیف»‪ ،‬رئیس اکادمی علوم روسیه‪ ،‬می گوید‪« :‬من انتظار دارم که‬ ‫پاندمی کووید ‪ ۱۹‬به اپیدمی های فصلی مانند انفلوانزا تبدیل شود‪ .‬باید بگویم که‬ ‫وضعیت فعلی تقریباً شبیه دهه ‪ ۱۹۶۰‬است‪ ،‬زمانی که اپیدمی انفلوانزا هنگ کنگ‬ ‫اثرات بسیار جدی داشت و بسیاری از مردم به شدت بیمار بودند‪».‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪« :‬اما واکسن ها و داروها به موقع ساخته شدند و اکنون ‪۶۰‬‬ ‫سال است که با انفلوانزا زندگی می کنیم و تقریباً به ان عادت کرده ایم‪ .‬انچه امروز‬ ‫برای کووید در حال رخ دادن است از برخی جهات مشابه به نظر می رسد‪ .‬اگر‬ ‫پروتکل های دارویی خوب و قابل اعتمادی وجود داشته باشد‪ ،‬شاهد یک بیماری‬ ‫مانند انفلوانزای معمولی خواهیم بود‪».‬‬ ‫در همین حال‪« ،‬تایرا گروو کراوس»‪ ،‬رئیس اپیدمیولوژیست در موسسه سرم سازی‬ ‫دانمارک‪ ،‬گفت‪« :‬سویه اومیکرون پایان پاندمی کووید ‪ ۱۹‬را به همراه دارد و ما تا دو‬ ‫ماه دیگر به زندگی عادی خود باز خواهیم گشت‪».‬‬ ‫علیرغم نگرانی های اولیه مبنی بر اینکه اومیکرون می تواند به دلیل افزایش سطح‬ ‫عفونت‪ ،‬دوره پاندمی را طوالنی کند‪ ،‬کراوز گفت که در واقع می تواند پایان‬ ‫همه گیری باشد‪.‬‬ ‫تاکید زیادی می شود و این رویه در‬ ‫مناسبت های دی ماه به خوبی مشهود‬ ‫بود‪.‬شهردار کرج با بیان اینکه علی‬ ‫رغم تالش های صورت گرفته هنوز در‬ ‫این حوزه نواقصی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ضرورت دارد با هم افزایی و تعامل‬ ‫بیشتر‪ ،‬از ظرفیت سایر دستگاه های‬ ‫استان برای تغییر فضای شهر در‬ ‫مناسبت های مختلف استفاده شود‪.‬‬ ‫سیرائی اضافه کرد‪ :‬انتظار می رود‬ ‫دستگاه هایی که دارای فضاهای‬ ‫تبلیغاتی مثل تابلو و بیلبورد هستند‪،‬‬ ‫بیش از گذشته در کنار شهرداری‬ ‫باشند تا فضای شهر متناسب با انچه‬ ‫که باید تغییر کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم در مناسبت های‬ ‫پیش رو مثل نیمه شعبان‪ ،‬عید غدیر‬ ‫و محرم بتوانیم با طرح ها و برنامه های‬ ‫مختلف‪ ،‬بیش از پیش حال و هوای‬ ‫شهر را تغییر دهیم تا شاهد رضایت‬ ‫بیشتر شهروندان باشیم‪.‬‬ ‫شرایط شکننده کرونا در کشور‬ ‫اعالم شدند‪ ،‬بیشتر است‪.‬وی افزود‪ :‬در عین‬ ‫حال باتوجه به سرایت پذیری بسیار باالی‬ ‫ویروس امیکرون‪ ،‬در صورت عدم توجه‬ ‫به پروتکل های بهداشتی و سایر هشدارها‪،‬‬ ‫این ویروس ‪ ۱۰۰‬درصد می تواند به ویروس‬ ‫غالب در کشور بدل شود‪.‬طبرسی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته در حال حاضر وضعیت بیمارستان ها‬ ‫خوب است و افزایش باالی تعداد بستری و‪...‬‬ ‫را نداریم‪ ،‬اما این شرایط تا دو سه هفته اینده‬ ‫شکننده است‪ .‬یعنی ‪ ۱۰۰‬درصد افزایشی در‬ ‫ابتال خواهیم داشت‪ ،‬بر همین اساس اکنون‬ ‫باید تالش کنیم تا با انجام اقدامات کنترلی‪،‬‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق و‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه های تجاری بازار چه ولیعصر(عج) واقع در بلوار امام حسین (ع) خیابان شریعتی‬ ‫(کاج سابق) ‪ -‬جنب اداره ثبت احوال که منافع ان صرفا جهت ‪ -1:‬میوه و تره بار ‪ -۲‬مواد پروتئینی ‪ -۳‬محصوالت دامی و شیالت؛ ‪ -4‬لبنیات‬ ‫‪ -5‬سبزیجات ‪ -6‬خوار و بار ‪ -۷‬خشکبار و حبوبات ‪ -۸‬پوشاک ‪ -۹‬قنادی و نان ‪ - 1۰‬ابمیوه و بستنی ‪ -11‬لوازم تحریر ‪ -1۲‬اسباب بازی‬ ‫کودکان ‪ -1۳‬چای و قهوه ‪ -14‬گل و تزئینات ‪ - 15‬اقالم کادویی ‪ 16‬صنایع دستی ‪ -1۷‬خرازی ‪ -1۸‬لوازم بهداشتی و سایر مایحتاج عمومی بر‬ ‫اساس ق یمت پایه کارشناسی بصورت اجاره برای مدت دو سال شمسی و بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫ردیف‬ ‫روزنامهاجتماعی‪-‬اقتصادی‬ ‫شماره‬ ‫مساحت‬ ‫مبل پایه اجاره بها ماهیانه ‪/‬‬ ‫شماره‬ ‫مساحت‬ ‫مبل پایه اجاره بها ماهیانه ‪/‬‬ ‫واحد‬ ‫(مترمربع)‬ ‫ریال‬ ‫واحد‬ ‫(مترمربع)‬ ‫ریال‬ ‫‪1۰‬‬ ‫‪1۸‬‬ ‫‪1۰/۳۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪11/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪1۰‬‬ ‫‪1۸‬‬ ‫‪1۰/۳۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪11/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1۰/۳۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪4۰‬‬ ‫‪۲۳/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪1۲‬‬ ‫‪1۲‬‬ ‫‪1۸‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪11/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪1۳‬‬ ‫‪1۳‬‬ ‫‪1۸‬‬ ‫‪1۰/۳۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪11/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1۸‬‬ ‫‪1۰/۳۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4۰‬‬ ‫‪۲۳/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪۳6‬‬ ‫‪۲۰/۷۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪4۰‬‬ ‫‪۲۳/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1۸‬‬ ‫‪1۰/۳۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪11/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪1۷‬‬ ‫‪1۷‬‬ ‫‪1۸‬‬ ‫‪1۰/۳۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪11/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫متقاضیان می توانند ظرف مدت ‪ 1۰‬روز از تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور‬ ‫قراردادهای شهرداری واقع در‪ :‬شهر قدس‪ ،‬بلوار تولیدگران شهرداری قدس‪ ،‬طبقه دوم واحد امور قراردادها نسبت به دریافت و تحویل اوراق‬ ‫مزایده اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ خرید اوراق مزایده به مبلغ ‪ ۲/5۰۰/۰۰۰‬ریال قابل واریز به حساب ‪ ،۰1۰5۷۰۸۲۹۸۰۰۰‬بانک ملی شعبه شهر قدس‬‫ سپرده شرکت در مزایده معادل ‪ %5‬قیمت پایه سالیانه می باشد‪.‬‬‫ سپرده نفرات اول تا سوم تازمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫‪ -‬هزینه اگهی به عهده برنده های مزایده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری شهر قدس‬ ‫یک ویروس معمولی عامل‬ ‫ابتال به بیماری ام اس‬ ‫بر اساس نتایج یک مطالعه جدید‪ ،‬یک ویروس معمولی می تواند باعث بروز‬ ‫بیماری ام اس شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ام اس یک بیماری خودایمنی است که بر مغز و نخاع تاثیر‬ ‫می گذارد و ممکن است پس از عفونت با ویروس اپشتین‪-‬بار (‪ )EBV‬ظاهر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این ویروس در کودکان‪ ،‬به طور معمول باعث عفونت بدون عالمت یا بسیار‬ ‫خفیف می شود اما در نوجوانان و بزرگساالن‪ ،‬اپشتین‪-‬بار می تواند باعث‬ ‫مونونوکلئوز عفونی شود‪ .‬علیرغم اینکه اپشتین‪-‬بار یک ویروس رایج است‪،‬‬ ‫شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ابتال به این ویروس عامل خطر در بروز‬ ‫بیماری ام اس است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬مطالعات نشان داده اند که مبتالیان به ام اس در مقایسه با افراد‬ ‫دیگر‪ ،‬سطوح باالیی از انتی بادی های خاص ویروس اپشتین‪-‬بار در بدن انان‬ ‫وجود دارد همچنین تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته حاکی از ان است‬ ‫ابتال به مونونوکلئوز خطر بروز بیماری ام اس را در مراحل بعدی زندگی‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اکثر مردم در برخی مواقع به ویروس اپشتین‪-‬بار مبتال‬ ‫می شوند‪ ،‬اثبات این که این عفونت ها ممکن است در واقع علت زمینه ای‬ ‫بیماری ام اس باشد‪ ،‬دشوار است‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬مطالعه جدیدی که روز گذشته (پنجشنبه) در مجله ساینس منتشر‬ ‫شد‪ ،‬شواهدی برای این ایده ارائه داده است‪ .‬محققان با جمع اوری داده های‬ ‫مربوط به حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر از اعضای ارتش ایاالت متحده در طول دو‬ ‫دهه دریافتند خطر ابتال به بیماری ام اس به دنبال عفونت با ویروس اپشتین‪-‬‬ ‫بار ‪ ۳۲‬برابر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت‪ ،‬انان همچنین دریافتند‪ :‬چنین‬ ‫ارتباطی بین بیماری خودایمنی و سایر عفونت های ویروسی وجود ندارد و‬ ‫هیچ فاکتور خطرزای دیگری چنین افزایش خطری را به دنبال ندارد‪.‬‬ ‫‪ WHO‬دو روش درمانی جدید بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬را تایید کرد‬ ‫سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬در بحبوحه افزایش پذیرش مبتالیان به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در بیمارستان ها استفاده از دو روش درمانی جدید را توصیه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان بهداشت جهانی دو روش درمانی جدید را برای‬ ‫بیماری ناشی از کروناویروس تایید کرد چراکه موارد ابتال به سویه اُمیکرون‬ ‫نظام سالمت در سراسر جهان را تحت فشار قرار داده است‪ .‬کارشناسان این‬ ‫سازمان داروی عارضه ارتریت موسوم به بارسیتینیب (‪ )baricitinib‬و‬ ‫داروی انتی بادی سوتروویماب (‪ )Sotrovimab‬را برای جلوگیری از ابتال‬ ‫به نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کووید‪ ۱۹-‬توصیه کرده اند‬ ‫کارشناسان اکیدا استفاده از داروی بارسیتینیب را به عنوان جایگزین‬ ‫مسدودکننده های اینترلوکین‪ )۶-IL( ۶-‬در ترکیب با کورتیکواستروئیدها‬ ‫برای درمان بیماران بدحال کووید‪ ۱۹-‬توصیه کردند‪ .‬به گفته انان استفاده‬ ‫از این دارو همراه با کورتیکواستروئیدها درمبتالیان به نوع شدید کووید‪۱۹-‬‬ ‫منجر به افزایش احتمال طول عمر انان و کاهش نیاز به استفاده از دستگاه‬ ‫تنفس مصنوعی می شود‪.‬‬ ‫کارشناسان این سازمان همچنین پیشنهاد کردند که بارسیتینیب و‬ ‫مسدودکننده های گیرنده ‪ ۶-IL‬مانند توسیلیزوماب و ساریلوماب اثرات‬ ‫مشابهی دارند و تصمیم گیری در مورد تجویز انان باید بر اساس مسائلی از‬ ‫جمله هزینه و تجربه پزشک باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز‪ ،‬انان همچنین سوتروویماب را‬ ‫برای مبتالیان به کووید خفیف که بیشتر در معرض خطر بستری شدن در‬ ‫بیمارستان هستند مانند افراد مسن و مبتالیان به بیماری های مزمن توصیه‬ ‫کردند‪ .‬استفاده از این داروی انتی بادی در مبتالیان به نوع خفیف بیماری‪،‬‬ ‫منجر به کاهش قابل توجه خطر بستری شدن در بیمارستان میشود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬طبق دستورالعمل صادر شده این دارو احتماال تاثیر کمی بر مرگ و میر‬ ‫و استفاده از دستگاه تنفس دارد‪.‬‬ ‫امار جهانی کرونا؛ ابتالی بیش از ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیون نفر به کووید‪۱۹-‬‬ ‫مجموع مبتالیان به بیماری «کووید‪ »۱۹-‬در جهان تاکنون به ‪ ۳۲۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۶۰‬هزار و ‪ ۵۵۱‬نفر رسیده‪ ،‬مرگ پنج میلیون و ‪ ۵۳۹‬هزار و ‪ ۲۱۰‬نفر بر اثر‬ ‫این بیماری تایید شده است و ‪ ۲۶۴‬میلیون و ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۱۱۵‬نفر از مبتالیان‬ ‫نیز تاکنون بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس امارهای رسمی‪ ،‬امریکا همچنان با بیش از ‪۶۵.۲‬‬ ‫میلیون مبتال و بیش از ‪ ۸۶۹‬هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹-‬قرار دارد‪.‬‬ ‫هند نیز با امار بیش از ‪ ۳۶.۵‬میلیون مبتال پس از امریکا در رتبه دوم جهانی‬ ‫به لحاظ میزان ابتال قرار دارد و امار مبتالیان به کووید‪ ۱۹-‬در برزیل هم از‬ ‫‪ ۲۲.۸‬میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ‬ ‫باالترین شمار مبتالیان است همچنین پس از ایاالت متحده‪ ،‬کشورهای برزیل‬ ‫با بیش از ‪ ۶۲۰‬هزار و هند با بیش از ‪ ۴۸۵‬هزار جانباخته‪ ،‬باالترین امار‬ ‫قربانیان کووید ‪ ۱۹-‬را در این فهرست جهانی گزارش داده اند‪ .‬بر اساس این‬ ‫فهرست‪ ،‬روسیه نیز با گذشتن از امار ‪ ۳۱۹‬هزار جان باخته تاکنون بیشترین‬ ‫تلفات کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است‪ .‬با این حال انگلیس با‬ ‫ثبت رسمی بیش از ‪ ۱۴.۹‬میلیون بیمار کرونایی‪ ،‬رکورد مجموع مبتالیان به‬ ‫این بیماری را در قاره سبز دارد‪.‬‬ ‫همچنین ایران با مجموع شش میلیون و ‪ ۲۱۴‬هزار و ‪ ۷۸۱‬ابتال و ‪ ۱۳۲‬هزار و‬ ‫دو مورد فوت ناشی از بیماری کووید‪ ۱۹-‬در رتبه دوازدهم در بین کشورهای‬ ‫دارای بیشترین امار مبتالیان کرونا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بر اساس امار فوق در حال حاضر در ‪ ۲۰‬کشور‪ ،‬شمار مبتالیان از رقم سه‬ ‫میلیون نفر عبور کرده است و پس از ایاالت متحده‪ ،‬هند و برزیل ‪ -‬که‬ ‫همچنان سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند ‪ -‬کشورهای‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬المان‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬ایران‪ ،‬کلمبیا‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬لهستان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬اوکراین‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬هلند و فیلیپین نیز بیش‬ ‫از سه میلیون مبتال را ثبت کرده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬روند افزایش امار ابتال به‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹-‬که تاکنون در ‪ ۲۲۲‬کشور و منطقه در جهان شیوع یافته‪،‬‬ ‫ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1316

روزنامه سپهرایرانیان 1316

شماره : 1316
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سپهرایرانیان 1315

روزنامه سپهرایرانیان 1315

شماره : 1315
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سپهرایرانیان 1314

روزنامه سپهرایرانیان 1314

شماره : 1314
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سپهرایرانیان 1313

روزنامه سپهرایرانیان 1313

شماره : 1313
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سپهرایرانیان 1312

روزنامه سپهرایرانیان 1312

شماره : 1312
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سپهرایرانیان 1311

روزنامه سپهرایرانیان 1311

شماره : 1311
تاریخ : 1401/02/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!