روزنامه سپهرایرانیان شماره 1194 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1194

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1194

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1194

‫کرونا در ‪ ۲‬شهرستان قرمز شد‬ ‫حذف ارز دولتی با تولید‬ ‫ایران چه می کند؟‬ ‫هرچند هنوز دولت سیزدهم برنامه دقیق خود برای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را ارائه نکرده اما‬ ‫تحلیل های مختلفی درباره سرنوشت اقتصاد در صورت حذف این ارز ارائه می شود‪.‬‬ ‫از بهار سال ‪ ۱۳۹۷‬و همزمان با از سرگیری تحریم ها علیه ایران‪ ،‬دولت تصمیم گرفت تحت‬ ‫تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار ازاد‪ ،‬برای برخی کاالهای اساسی یک ارز ترجیحی تعریف کند‪.‬از‬ ‫ان زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به واردات برخی کاالهای اساسی اختصاص‬ ‫یافته و هرچند فهرست این کاالها در سال های اخیر کوچک تر شده است اما در عمل همچنان‬ ‫چند حوزه مهم از این ارز استفاده می کنند‪ .‬نهاده های دامی و دارو بخشی از این کاالها هستند‪.‬‬ ‫با وجود انکه بسیاری از فعاالن بخش خصوصی تاکید می کنند که تداوم تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‪ ،‬جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید‬ ‫تالش کند حمایت از اقشار کم درامد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخی کند اما‬ ‫همزمان نگرانی هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم الاقل در کوتاه مدت‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬حسن فروزان فرد " عضو اتاق بازرگانی تهران " در تحلیل این شرایط گفته است‪:‬‬ ‫حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت‪ ،‬برای ان دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این‬ ‫ارز تامین می کردند‪ ،‬پیامدهایی را به همراه خواهد داشت‪ .‬مساله این است که بخش تولید از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون‪ ،‬تورم وحشتناکی را تحمل کرده است‪...،‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی شنبه ‪ 13‬اذر ‪1400‬‬ ‫اعالم اخرین مهلت اعتبار وکالت نامه های‬ ‫منقضی شده برای نقل و انتقال خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫ایجاد ثبات اقتصادی‬ ‫جهت گیری بودجه ‪ ۱۴۰۱‬است‬ ‫اولتیماتوم اخر‬ ‫درباره حقوق کارکنان!‬ ‫‪4 december 2021‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪1194‬‬ ‫رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫ثبات اقتصادی‪ ،‬حمایت از تولید و تامین‬ ‫معیشت مردم محور اصلی بودجه باشد‬ ‫‪5‬‬ ‫صندوق بین المللی پول در مورد سقوط‬ ‫اقتصادی کشورهای فقیر هشدار داد‬ ‫‪6‬‬ ‫مهارت تنورسازی فردوس در‬ ‫فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد‬ ‫طال در مسیر ثبت سومین‬ ‫کاهش هفتگی متوالی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهرداری باسمنج در نظر دارد براساس مجوز شماره ‪ 6/ 268‬مورخه‬ ‫‪ 1400/ 09/ 07‬شورای محترم اسالمی باسمنج ‪ ،‬یک قطعه پارکینگ‬ ‫ساختمان قدیم شهرداری ومسیرضلع جنوبی خیابان امام (ره ) از مقابل‬ ‫درمانگاه تا ‪ 200‬متر مانده به اخر خیابان امام (ره ) (پل ستارخان ) را به‬ ‫قیمت پایه ‪ 66/ 000/000‬ریال بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی‬ ‫بشرح ذیل بصورت اجاره به مدت یکسال شمسی به افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به‬ ‫حساب جاری ‪ 7001240‬شهرداری باسمنج به مبلغ ‪ 40/ 000/000‬ریال ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‬ ‫سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ - 5‬سایراطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در شرایط شرکت در اسناد‬ ‫مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ - 6‬متقاضیان واجدالشرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد‬ ‫مزایده از تاریخ ‪ 1400/ 09/ 13‬لغایت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه‬ ‫مورخه ‪ 1400/ 10/ 02‬به دبیرخانه شهرداری باسمنج مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 7‬هزینه اگهی برعهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1400/ 09/ 13‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم ‪1400/ 09/ 24‬‬ ‫وحید بنائی ‪ -‬شهردار باسمنج‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره اگهی مناقصه ‪0263 / 1 / 4421‬‬ ‫مورخ ‪ - 1400 / 09 / 09‬نوبت اول‬ ‫دهیاری فرخ اباد زیبادشت در نظر دارد به استناد ماده ‪ 8‬از بخش ‪ 3‬ائین نامه معامالتی و از محل اعتبارات مصوب سال ‪ 1400‬اقدام به اج رای پروژه های عم رانی خود به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای‬ ‫ش رایط م ربوطه از سارمان های ذی ربط واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای سابقه کاری م رتبط و گواهینامه صالحیت در رشته م ربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به امور مالی و کار‬ ‫پردازی دهیاری فرخ اباد زیبادشت واقع در فردیس‪ ،‬مشکین دشت‪ ،‬بلوار شهید جالل لو‪ ،‬روستای فرخ اباد زیبادشت م راجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫تهیه و اج رای جدولگذاری‪ ،‬زیرسازی و اسفالت خیابان فردوسی‬ ‫شمالی‪ -‬زیبادشت مرکزی‬ ‫‪1‬‬ ‫تهیه و اج رای جدولگذاری تک ‪ 50 * 40 * 15‬به هم راه پی کنی‬ ‫و بتن ریزی و بندکشی به طول ‪ 1800‬متر‬ ‫‪----------------------------------------------‬‬‫تهیه و پخش زیرسازی اساس ( بیس ) به ضخامت ‪ 15‬سانتی‬ ‫متر به مساحت ‪ 4500‬مترم ربع‬ ‫‪----------------------------------------------‬‬‫برداشت و ت راش اسفالت قدیمی و حمل به خارج از محل پروژه‬ ‫به مساحت ‪ 4500‬مترم ربع‬ ‫تهیه و پخش قیر ‪ 1 . 200 . MC2‬کیلوگرم اسفالت ‪ . 12‬به‬ ‫ضخامت ‪ 6‬سانتیمتر به مساحت ‪ 9000‬مترم ربع‬ ‫جمع کل مبلغ مناقصه‬ ‫براورد اولیه (ریال )‬ ‫مدت‬ ‫ق رارداد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫خرید اسناد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویلپاکتها‬ ‫شماره و تاریخ‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال )‬ ‫مصوبهانطباقبخشداری‬ ‫مشکیندشت‬ ‫سه ماه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪1400/09/29‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪1400/10/02‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪1400/09/09‬‬ ‫‪1 . 175 . 000 . 000‬‬ ‫‪2133/2/1/438‬‬ ‫‪1400 / 09 / 04‬‬ ‫‪23 . 490 . 000 . 000‬‬ ‫‪ 23 . 490 . 000 . 000‬ریال‬ ‫به حروف ‪ :‬بیست و سه میلیارد و چهار نود میلیون ریال‬ ‫ش رایط ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ‪ 40152010027783146802‬نزد پست بانک ای ران شعبه فرخ اباد زیبادشت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬متقاضیان محترم باید جهت شرکت در مناقصه و خ رید اسناد مبلغ ‪ 1 / 000 / 000‬ریال به حساب جاری شماره ‪ 401520100027783146801‬نزد پست بانک ای ران شعبه فرخ اباد زیبادشت واریز و فیش ان را پیوست اسناد نمایند‪.‬‬ ‫‪ – 3‬به این پیمان هیچگونه تعدیلی و مابه التفاوت قیمت قیر تعلق نمی گیرد و ارائه فاکتور های خ رید مصالح و بارنامه ها توسط پیمانکار ب رنده در مناقصه الزامی میباشد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬متن اگهی در شبکه اطالع رسانی دهیاری فرخ اباد زیبادشت به ادرس ‪ www.dehyarifz.ir :‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ – 5‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده ب رنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ – 6‬دهیاری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپره ها مسترد خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ – 7‬سایر جزئیات و ش رایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬تاریخ چاپ نوبت اول ‪ 1400 / 09 / 13 :‬تاریخ چاپ نوبت دوم ‪ -1400 / 09 / 20 :‬شناسه اگهی ‪1234775 :‬‬ ‫دهیار فرخ اباد زیبادشت‬ ‫نوبت اول‬ ‫پیام مدی ریت مصرف‪:‬مدی ریت مصرف برق بهینه یعنی به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم‬ ‫اگهی تجدید مناقصه شماره ‪۴۰۰/۱۱‬‬ ‫مناقصه گزار ‪ :‬شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬بکارگیری ح ریم بان(خط بان)خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی جنوب‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در ف رایند ارجاع کار ‪ ۵۸۴/۱۰۰/000 :‬ریال (ضمانتنامه شرکت در ف رایند ارجاع کار میبایست دارای ‪ ۳‬ماه اعتبار از اخ رین‬ ‫مهلت تح ویل پاکات و همچنین قابلیت تمدید به مدت ‪ ۳‬ماه دیگر باشد )‬ ‫تاریخ دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ ۱۴‬روز سه شنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰/۹/9‬لغایت ساعت ‪ ۱۹‬روز پنج شنبه مورخ ‪۱۴۰۰/۹/18‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬م راجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ تح ویل پاکات مناقصه ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪۱۵‬روز دوشنبه مورخ ‪۱۴۰۰/۹/29‬‬ ‫تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬راس ساعت ‪ ۹‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ -۱۴۰۰/۹/30‬امور تدارکات ق راردادهای شرکت برق منطقه ای‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫نحوه تح ویل پاکات مناقصه ‪ :‬پاکات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تح ویل شود ‪:‬‬ ‫‪-۱‬بارگذاری پاکات (پاکت الف‪ -‬پاکت ب و پاکت ج) به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی‬ ‫‪-۲‬تح ویل فیزیکی فقط پاکت (الف) مناقصه مطابق با زمانبندی به ادرس زاهدان ‪ -‬حد فاصل دانشگاه ‪۳۷‬و‪۳۹‬دبیرخانه شرکت برق منطقه ای‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫تلفن ‪۰۵۴۳۱۱۳۷۰۵۷‬‬ ‫* تح ویل پاکات به هر دو روش الزامیست‬ ‫مدت انجام کار ‪:‬یک سال شمسی‬ ‫م الف‪ ۷۷۴ :‬شناسه اگهی‪1234413 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫بارش برف و باران در جاده های ‪ ۵‬استان‬ ‫رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک پرحجم در اکثر محورهای شمالی و بارش برف‬ ‫و باران در جاده های پنج استان کشور خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ احمد شیرانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت‪ :‬برابر گزارش های‬ ‫دریافتی از مراکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در سراسر کشور در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال‬ ‫محور چالوس حدفاصل بیلقان تا سرودار و مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده مرزن اباد پرحجم و در‬ ‫اغاز پروژه احداث کمربندی‬ ‫جنوب شهر نظراباد‬ ‫مسئول عمران شهرداری نظراباد از‬ ‫اغاز پروژه احداث کمربندی جنوب‬ ‫شهر این شهر خبر داد‪.‬‬ ‫مرضیه گودرزی ‪ -‬مهندس سرفالح‬ ‫در خصوص ساخت این پروژه عمرانی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬نقشه برداری و مطالعات‬ ‫ترافیکی پیاده سازی نقشه ‪ ،‬اجرای‬ ‫پروفیل طولی و عرضی این پروژه‬ ‫انجام و شروع بکار شد‪.‬‬ ‫مسئول عمران شهرداری نظراباد در‬ ‫راستای رونق دهی به امالک بخش جنوبی شهر ‪ ،‬تسهیل در ترافیک بلوار‬ ‫اصلی ‪،‬بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای‪ ،‬خیابان تهران‪ ،‬بلوار یادگار امام و خیابان دکتر‬ ‫حسابی و استفاده بعنوان مسیر جایگزین در دستور کار شهرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهندس سر فالح بیان کرد‪ :‬این امر سبب افزایش میانگین شاخص بهره مندی‬ ‫مردم منطقه از راه های اصلی‪ ،‬فرعی می شود‪.‬‬ ‫این مسئول در مدیریت شهری نظراباد یاداور شد‪ :‬پروژه زیر سازی کمربندی‬ ‫جنوب شهر نظراباد پیامدهای مثبتی مانند بهبود االینده های زیست محیطی‬ ‫در داخل شهر‪ ،‬ویژگی های مرتبط با پدافند غیر عامل عبور و مرور ‪ ...‬را دارد‪.‬‬ ‫تست نورپردازی درختان چنار خیابان‬ ‫ایت ا‪ ...‬خامنه ای نظراباد انجام شد‬ ‫مدیر عامل سازمان پارکها و فضای‬ ‫سبز شهرداری نظراباد گفت‪ :‬تست‬ ‫نورپردازی درختان چنار خیابان ایت‬ ‫ا‪ ...‬خامنه ای (خیابان تهران) نظراباد‬ ‫انجام شد ‪.‬‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬مهندس‬ ‫محسن زاده با بیان این خبر‬ ‫اظهارداشت‪ :‬این تست در راستای‬ ‫تعیین رنگ و میزان ولتاژ مورد نیاز‬ ‫صورت گرفته و پس از نهایی شدن و‬ ‫دریافت تاییدیه های الزم در اینده خیلی نزدیک انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫این مسئول در مدیریت شهری نظراباد تصریح کرد‪ :‬با توجه به اهمیت فضای‬ ‫سبز و برای جلوگیری از ایجاد اختالل در ساعت درونی گیاهان و یا اختالل‬ ‫در رشد انها‪ ،‬برای این پروژه پیش بینی زمانبندی شده است که با استفاده از‬ ‫تایمر و محدود کردن ساعات استفاده‪ ،‬مدیریت می شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری نظراباد بیان کرد ‪ :‬این‬ ‫پروژه با هدف ارتقای کیفیت و ایجاد جذابیت بصری در منظر شهری شبانه‬ ‫با ایجاد تمرکز و تاکید روی پوشش گیاهی این محور صورت می گیرد و‬ ‫نورپردازی درختان‪ ،‬همچنین عالوه بر احیا و زنده نگه داشتن فضای شهری‬ ‫باعث تفاوت در منظر روز و شب شده و تاثیر بسزایی در ایجاد هنرشهری‬ ‫در شب دارد‪.‬‬ ‫محسن زاده یاداور شد‪ :‬از همه شهروندان دعوت می کنیم تا با حفظ تجهیزات‬ ‫نصب شده‪ ،‬یاریگر این سازمان در نیل به این اهداف و زیبا سازی شهری‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اهدا پروانه بهره برداری‬ ‫به چهار واحد صنعتی در شهرک صنعتی ساوه‬ ‫با حضور میرزایی مدیر عامل شرکت شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی و‬ ‫با همراهی امام جمعه ساوه به چهار واحد صنعتی لوح پروانه بهره برداری اهدا شد‪.‬‬ ‫با حضور میرزایی مدیر عامل شرکت شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی‬ ‫و با همراهی امام جمعه ساوه به چهار واحد صنعتی زانیار‪،‬کوشان پلیمر‬ ‫پاسارگاد‪،‬نارسان اریانو و وهابی نژاد لوح پروانه بهره برداری اهدا شد‪.‬این‬ ‫شهرک صنعتی ‪ 1400‬هکتار مساحت دارد و با‪ 400‬هکتار فاز عملیاتی‬ ‫برای حدود‪400‬واحد صنعتی قرارداد امضاء شده است‪.‬همچنین در این‬ ‫دیدار رحیمی امام جمعه ساوه کار‪،‬کارگر وکارفرما را راس یک مثلث مقدس‬ ‫برشمرد و خواستار توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی شد‪.‬‬ ‫اماده باش نیروهای عملیاتی ستاد برف روبی‬ ‫اولین برف پاییزی ارتفاعات‬ ‫شمال تهران را سفیدپوش کرد‬ ‫اولین برف پاییزی ارتفاعات شمال‬ ‫تهران را سفید پوش کرد و نیروهای‬ ‫ستاد برف روبی شهرداری منطقه‬ ‫یک به صورت اماده باش اقدام‬ ‫به پاکسازی این نواحی نمودند‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه یک با اغاز بارش برف از‬ ‫شب گذشته پنجشنبه ‪ ۱۱‬اذرماه‬ ‫در ارتفاعات شمالی منطقه از جمله‬ ‫شهرک قائم (عج)‪ ،‬محالتی‪ ،‬الله‪،‬‬ ‫داراباد‪ ،‬گالبدره‪ ،‬ولنجک و‪ ...‬حمید‬ ‫رضا حاجوی شهردار این منطقه‬ ‫به همراه افشین خدامی معاون‬ ‫خدمات شهری و محیط زیست‪،‬‬ ‫امیر لیالز رییس خدمات شهری و شهرداران نواحی با حضور میدانی‬ ‫خود اقدام به بازدید از سایت های مرکزی و فرعی برف روبی منطقه و‬ ‫نقاط بارشی نمود و عملیات برفروبی و رفع لغزندگی معابر را رصد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است با توجه به اینکه شمیران بیشترین میزان بارش باران را در‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته در استان تهران داشته است در این بارش کلیه ادوات‪،‬‬ ‫تجهیزات و نیروهای عملیاتی با پیش بینی انجام شده اماده خدمات رسانی‬ ‫بودند و عملیات بدون مشکل انجام شد و ابگرفتگی در معابر منطقه به‬ ‫وجود نیامد‪.‬‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1400‬‬ ‫استان ها‬ ‫شماره ‪1194‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مقاطعی نیمه سنگین است که بارش برف و کندی تردد در ان بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده های اب اسک و مبارک اباد نیز پرحجم‬ ‫و در مقاطعی نیمه سنگین است‪ ،‬گفت ‪ :‬وضعیتی مشابه نیز در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه در محدوده‬ ‫شیرگاه گزارش شده است‪.‬رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک پرحجم اما روان‬ ‫در ازادراه کرج ‪ -‬قزوین حدفاصل استاندارد تا مهرویال خبر داد و گفت ‪ :‬وضعیتی مشابه در ازادراه قزوین ‪ -‬کرج‬ ‫حدفاصل محمدشهر تا پل فردیس نیز وجود دارد‪ .‬ترافیک محور تهران ‪ -‬فشم در محدوده های گردنه قوچک و‬ ‫رودک نیز نیمه سنگین است‪ .‬شیرانی درباره وضعیت جوی جاده های کشور نیز اظهارکرد ‪ :‬بارش برف و باران در‬ ‫برخی از محورهای استان های سمنان‪ ،‬گلستان و خراسان شمالی گزارش شده و عالوه بر ان بارش باران نیز در‬ ‫برخی از محورهای استان های مازندران و خراسان رضوی وجود دارد‪ .‬از این رو الزم است که رانندگان توصیه های‬ ‫مربوط به رانندگی در شرایط بارش برف و باران را رعایت کنند‪.‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫تجلیل از معلوالن شاغل در شهرداری هشتگرد‬ ‫مرضیه گودرزی‬ ‫طی مراسمی به مناسبت روز جهانی‬ ‫معلوالن با حضور سرپرست شهرداری‬ ‫‪ ،‬رئیس و اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر از معلوالن شاغل در شهرداری‬ ‫هشتگرد تجلیل شد ‪.‬‬ ‫مهندس جلیل امینی سرپرست شهرداری‬ ‫هشتگرد در این مراسم از تالشهای کلیه‬ ‫پرسنل و بویژه معلوالن در خدمات رسانی‬ ‫به شهروندان تقدیر نمود ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معلولیت محدودیت نیست و‬ ‫معلوالن‪ ،‬به حق‪ ،‬مصداق بارز حکمت و‬ ‫رحمت خداوند هستند و هر چند بنا بر‬ ‫حکمت برخی از توانایی هایشان کاسته‬ ‫شده به رحمت درهای بیشمار دیگری به‬ ‫توانمندی شان اضافه گردیده است ‪.‬‬ ‫امینی با تبریک روز جهانی معلوالن افزود‬ ‫‪ :‬چنانچه این حکمت و رحمت را به نیکی‬ ‫دریابیم ‪ ،‬می بینیم که معلوالن محتاج‬ ‫نیستند و در مصداق ‪ ،‬جامعه محتاج‬ ‫معلوالن است و نیازمند حضور پر معنای‬ ‫انهاست ‪ .‬وی با تشکر از حمایتهای رئیس و‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر ‪ ،‬توجه به همه‬ ‫اقشار جامعه و پای کار بودن را شاخصه‬ ‫بر اساس رنگ بندی جدید کرونایی‬ ‫مناطق مختلف کشور‪ ،‬تهران و ‪۱۴‬‬ ‫مرکز استان دیگر در وضعیت ابی‬ ‫کرونا قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تازه ترین‬ ‫رنگ بندی کرونایی که از شنبه ‪ ۱۳‬اذر‬ ‫اعمال می شود‪ ،‬در اپلیکیشن ماسک‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫بر اساس این رنگ بندی جدید کرونایی؛‬ ‫با عبور کشور از خیز پنجم کرونا‪،‬‬ ‫شورای ششم دانست ‪.‬سرپرست شهرداری‬ ‫با اعالم رضایت از عملکرد جامعه هدف در‬ ‫مجموعه شهرداری ‪ ،‬از شروع اقداماتی بر‬ ‫اساس قوانین و مقررات برای برخورداری‬ ‫معلوالن شاغل در شهرداری از مزایای‬ ‫ویژه خبر داد ‪.‬مهندس افشاری رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر با اشاره به رویکرد‬ ‫تمامی اعضای شورا ‪ ،‬عدالت محوری در‬ ‫ارائه خدمات را سرلوحه برنامه های شورای‬ ‫ششم عنوان کرد ‪.‬افشاری گفت ‪ :‬توجه به‬ ‫تمامی محالت شهری ‪ ،‬ابادانی مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته ‪ ،‬اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی ‪ ،‬خدماتی و برنامه های فرهنگی‬ ‫در کلیه محالت و ‪ ...‬از اولویت های کاری‬ ‫شورای شهر بوده و خوشبختانه در ‪ ۴‬ماهه‬ ‫اخیر شاهد حضور اعضای پارلمان شهری‬ ‫در همه محالت و بررسی و رفع مشکالت‬ ‫بوده ایم و این رویه ادامه خواهد داشت ‪.‬‬ ‫رئیس شورا افزود‪ :‬در همین راستا اقشار‬ ‫مختلف جامعه از قبیل سالمندان ‪،‬‬ ‫معلوالن ‪ ،‬جانبازان ‪ ،‬کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫دانشجویان ‪ ،‬رانندگان ‪ ،‬کسبه و ‪ ...‬مورد‬ ‫کرونا در ‪ ۲‬شهرستان قرمز شد‬ ‫‪ ۲۸۴‬شهرستان در وضعیت ابی و‬ ‫‪ ۱۵۳‬شهرستان در وضعیت زرد قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬اراک‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران‪ ،‬رشت‪،‬‬ ‫زاهدان‪ ،‬ساری‪ ،‬قم‪ ،‬کرج‪ ،‬گرگان و‬ ‫مشهد مرکز استان هایی هستند که در‬ ‫وضعیت ابی هستند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬شهرستان های طبس‬ ‫(خراسان جنوبی) و بهاباد (یزد) به علت‬ ‫افزایش روند بستری کرونا‪ ،‬مجددا ً در‬ ‫وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند‪.‬‬ ‫تهران و ‪ ۱۴‬مرکز استان دیگر در‬ ‫وضعیت ابی کرونا‬ ‫همچنین شهرستان های اشنویه‪،‬‬ ‫پیرانشهر (اذربایجان غربی)‪ ،‬فردوس‪،‬‬ ‫نهبندان (خراسان جنوبی)‪ ،‬بردسکن‬ ‫(خراسان رضوی)‪ ،‬طارم (زنجان)‪ ،‬کوار‬ ‫(فارس)‪ ،‬سیرجان (کرمان)‪ ،‬بافق (یزد)‬ ‫در وضعیت نارنجی قرار دارند‪.‬‬ ‫وضعیت ابی به منزله پایان کرونا‬ ‫توجه شورای شهر قرار داشته و تالش می‬ ‫گردد تا محیط شهری و امکانات متناسب‬ ‫با نیاز انها تامین شود و از ان جمله می‬ ‫توان با احداث بوستان برای گذراندن اوقات‬ ‫فراغت ‪ ،‬احداث زمین ورزشی برای ورزش‬ ‫جوانان و نوجوانان و استاندارد سازی و‬ ‫مناسب سازی معابر برای معلوالن نام برد ‪.‬‬ ‫افشاری بیان کرد ‪ :‬طبق بررسیهای انجام‬ ‫شده حدود ‪ ۱۵‬درصد از مردم جامعه جزو‬ ‫خانواده هایی محسوب می شوند که یا‬ ‫معلولیت داشته و یا بعلت نسبت و قرابت با‬ ‫معلوالن در مشکالت انها دخیل می باشند‬ ‫و نقش مدیریت شهری برای حضور انها در‬ ‫اجتماع مهم است ‪.‬وی با ارزوی سالمتی و‬ ‫موفقیت برای معلوالن عزیز ‪ ،‬از تالشهای‬ ‫سرپرست شهرداری و حمایت و همراهی‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر تقدیر و تشکر‬ ‫نمود ‪.‬در ادامه مراسم که با حضور مهندس‬ ‫کاشف نایب رئیس شورا ‪ ،‬سرکار خانم‬ ‫صالحی و مهندس فالحتکار و حاج رضا‬ ‫واحدی از اعضای شورای اسالمی شهر و‬ ‫جمعی از مسولین واحدهای شهرداری‬ ‫برگزار گردید از ‪ ۴‬نفر از معلوالن شاغل در‬ ‫شهرداری هشتگرد تجلیل شد‪.‬‬ ‫نیست‪ .‬حتی افرادی که دو نوبت‬ ‫واکسن دریافت کرده اند می بایست‬ ‫کماکان مراقبت ها را ادامه دهند‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعالم وضعیت ابی منجر به‬ ‫شروع دورهمی ها و مهمانی و مراسم‬ ‫در محیط سربسته شود‪ ،‬بازهم احتمال‬ ‫افزایش امار مبتالیان و شروع یک خیز‬ ‫جدید وجود دارد‪.‬‬ ‫امار شهرستان ها‪ ۲:‬قرمز‬ ‫‪ ۹‬نارنجی ‪ ۱۵۳‬زرد ‪ ۲۸۴‬ابی‬ ‫احیای محالت کمتر برخوردار و الزم التوجه تسریع می شود‬ ‫دومین نشست شهردار منطقه ‪۱۶‬‬ ‫با فرمانده و اعضای قرارگاه شهید‬ ‫اسدالهی سپاه محمد رسول اله (ص)‬ ‫با هدف تقویت هویت محله ای و احصاء‬ ‫مشکالت محالت کم برخوردار از‬ ‫جمله محله باغ اذری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه‪۱۶‬؛ این جلسه با حضور سید مرتضی‬ ‫روحانی شهردار منطقه ‪ ،۱۶‬اصحاب کریمی‬ ‫فرمانده قرارگاه شهید اسدالهی سپاه محمد‬ ‫رسول اله (ص)‪ ،‬سرهنگ اکبری فرمانده‬ ‫پایگاه مقاومت بسیج ناحیه شهید رجایی‪،‬‬ ‫نماینده بسیج سازندگی تهران‪ ،‬مسئول‬ ‫محرومیت زدایی محله باغ اذری‪ ،‬حسینی‬ ‫شهردار ناحیه ‪ ۶‬و ‪ ...‬در سالن جلسات دفتر‬ ‫شهردار منطقه با رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشتی برگزار شد‪ .‬سید مرتضی روحانی‬ ‫شهردار منطقه ‪۱۶‬؛ عنوان کرد‪ :‬ارائه خدمات‬ ‫بهتر و مطلوب تر و باخبر شدن از مطالبات‬ ‫به حق مردم و شهروندان رویکردی است‬ ‫که بنده به ان اعتقاد داشته و نتایج ان‬ ‫را بسیار مثبت می دانم‪ ،‬با بسیج نیروهای‬ ‫خدماتی و عمرانی در محالت الزم التوجه‬ ‫امیدواریم گامی موثر و مفید در جهت رفع‬ ‫مشکالت این محالت برداریم و خدمات‬ ‫مورد نیاز شهروندان شناسایی و نسبت به‬ ‫رفع ان ها اقدام گردد‪ .‬شهروندان ساکن در‬ ‫محالت کم برخوردار شایسته توجه ویژه‬ ‫هستند‪ ،‬مشکالتشان باید احصاء شود‪،‬‬ ‫اولویت شهرداری با خانواده های معظم‬ ‫شهدا است‪ ۳۰ ،‬باب از منازل مسکونی‬ ‫خانواده های شهدا‪ ،‬ایثارگران و محرومان‬ ‫در محالت کمتر برخوردار منطقه مورد‬ ‫جزء به جزء موضوع الودگی هوا که محیط‬ ‫زیست‪ ،‬سایر متولیان قانون هوای پاک و‬ ‫نهادهای نظارتی بازیگران ان هستند‪ ،‬با‬ ‫اظهارات متناقضی همراه بوده است‪ .‬در‬ ‫شرایطی که سازمان بازرسی بابت نحوه اجرای‬ ‫وظایف چه در بعد نظارت و چه در بعد اجرای‬ ‫قانون هوای پاک به سازمان محیط زیست‬ ‫اخطار داده است و برخی از کارشناسان هم‬ ‫به عملکرد این سازمان انتقاداتی وارد کرده اند‬ ‫اما مسووالن محیط زیست نظر دیگری دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬الودگی هوا ترکیب اضافه ای است‬ ‫که در این سال ها به کرات به گوش می رسد؛ عبارتی‬ ‫که تبدیل به یکی از اصلی ترین چالش های مردم‬ ‫شد ه است‪ .‬سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬به‬ ‫عنوان متولی اصلی این موضوع‪ ،‬از اجرای کامل و‬ ‫بی نقص وظایفش می گوید‪ .‬همه چیز خوب است و‬ ‫از این بهتر نمی شود‪ .‬اگر هم قصوری بوده‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست زورش به ان نمی رسیده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر سازمان بازرسی کشور نظر‬ ‫دیگری دارند‪ .‬این نهاد از اجرای ناقص وظایف‬ ‫اجرایی و نظارتی سازمان می گویند اما محیط‬ ‫زیست با دفاع از عملکرد خود توپ را به زمین سایر‬ ‫مسووالن قانون هوای پاک می اندازد‪ .‬حال پرسش‬ ‫اصلی این است که باالخره توپ در زمین چه کسی‬ ‫است؟ راستی‪ ،‬در این هوای غبارالود نمی توان‬ ‫تشخیص داد که اصال توپی وجود دارد یا نه‪.‬‬ ‫با یاداوری وظایف محیط زیست توسط مشاور‬ ‫فراکسیون محیط زیست مجلس اغاز می کنیم‪.‬‬ ‫وحید نوروزی با اشاره به اختیارات و وظایف‬ ‫اجرای فعالیت هایی از قبیل تعمیر سرویس‬ ‫بهداشتی و حمام‪ ،‬رنگ امیزی و نقاشی‪،‬‬ ‫لوله کشی‪ ،‬برق کشی و عایق کاری سقف‬ ‫قرار می گیرد و به این ترتیب مشکالت این‬ ‫واحدهای مسکونی با حمایت های مالی‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‪ ،‬معاونت شهرسازی‬ ‫و معماری و دفاتر نوسازی منطقه و با‬ ‫همکاری گروه های جهادی بسیج شهرداری‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا‬ ‫می گوید‪ :‬بر اساس قانون هوای پاک‪،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست متولی‬ ‫اصلی نظارت و اجرای دستورالعمل های‬ ‫زیست محیطی است‪ .‬این سازمان از نظر مجوزهای‬ ‫قانونی و مفاد قانون برای مقابله با فعالیت هایی که‬ ‫برای محیط زیست اسیب زا هستند‪ ،‬اختیار تام دارد‪.‬‬ ‫اما اداره کل محیط زیست استان تهران نظر دیگری‬ ‫دارد‪ .‬سعید محمودی ‪ -‬مدیر اداره کل محیط‬ ‫زیست استان تهران ‪ -‬نیز در حالی که عملکرد‬ ‫مجموعه خود را بی نقص می داند‪ ،‬تاکید می کند‪:‬‬ ‫محیط زیست وظایف خود را به صورت کامل و صد‬ ‫درصدی انجام داد ه است‪ .‬در صورتی که سازمان‬ ‫بازرسی باز هم از ما سواالتی داشت ه باشد‪ ،‬اماده‬ ‫پاسخگویی خواهیم بود البته محیط زیست تاکنون‬ ‫وظایف خود را ‪ -‬که بیشتر هم نظارتی است‪ -‬انجام‬ ‫داده است‪.‬به گفته زهره عبادتی ‪ -‬معاون محیط‬ ‫زیست انسانی این اداره کل ‪ -‬بر اساس وظایف‬ ‫نظارتی که در قانون هوای پاک داریم تنها می توانیم‬ ‫با دستگاه ها مکاتبه و جلسات را برگزار و گزارش ها‬ ‫را دریافت کنیم و در نهایت زمانی که نتیجه دلخواه‬ ‫حاصل نشود به دستگاه نظارتی ارجاع بدهیم تا‬ ‫بررسی و اقدامات قانونی را انجام دهند‪ .‬در قانون‬ ‫برای ما تکلیفی در جهت دخالت مستقیم تعریف‬ ‫نشد ه است‪.‬‬ ‫مازوت‪ ،‬سوختی است که به عنوان یکی از مشتقات‬ ‫نفت کوره‪ ،‬الودگی زیادی ایجاد می کند و ممنوعیت‬ ‫مصرف ان دغدغه همیشگی فعاالن زیست محیطی‬ ‫در سال های گذشته بود ه است‪ .‬در سال های اخیر‬ ‫منطقه برطرف می شود‪ .‬الزم به ذکر است؛‬ ‫موضوعات اشتغال زایی در زمینه فرش‬ ‫بافی دستی‪ ،‬تولید ظروف یک بار مصرف‬ ‫و ‪ ،)...‬ترویج موضوعات فرهنگی‪ ،‬شناسایی‬ ‫افراد متجاهر و اسیب دیده‪ ،‬زمینه سازی‬ ‫کارافرینی‪ ،‬رفع سد معبرهای مزاحم‪،‬‬ ‫رسیدگی ویژه به بوستان بعثت و میثاق‪،‬‬ ‫اجرای روکش اسفالت‪ ،‬تامین روشنایی‬ ‫معابر‪ ،‬رنگ امیزی جداره ها‪ ،‬جابه جایی‬ ‫تیرهای برق مزاحم‪ ،‬موضوع تامین امنیت‬ ‫معابر و ‪ ...‬در این جلسه مطرح شد و مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬اصحاب کریمی فرمانده‬ ‫قرارگاه شهید اسدالهی نیز اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫نظر داریم موضوع ماده‪ ۱۶‬سازمان بهزیستی‬ ‫با مشارکت تمام دستگاه های متولی امر در‬ ‫این محالت اجرا شود‪ ،‬موضوع اموزش‬ ‫بهبودیافتگان در راستای اشتغال زایی نیز به‬ ‫طور جد پیگیری می شود‪ ،‬چنین مراکزی‬ ‫نیازمند حمایت های مالی‪ ،‬فضای مناسب‬ ‫و هم چنین مراقبت های پس از ترخیص‬ ‫می باشند که باید با دقت کافی و بر‬ ‫مبنای اصول علمی انجام شود‪ ،‬جمع اوری‬ ‫افراد دارای اعتیاد‪ ،‬پیش گیری‪ ،‬درمان و‬ ‫توانمندسازی این افراد از اهداف مهم می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تراژدی الودگی هوا‬ ‫مصرف این سوخت بیش از پیش خبرساز و با‬ ‫انتقاداتی همراه و انگشت ها به سمت سازمان محیط‬ ‫زیست به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای قانون هوای‬ ‫پاک نشانه گرفته شد‪.‬از قضا درباره این موضوع هم‬ ‫دیدگاه های متناقضی مطرح شده است‪ .‬نوروزی در‬ ‫پرونده مصرف مازوت در پاسخ به ادعای سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای کامل وظایف‬ ‫خود می گوید‪ :‬این سازمان عالوه بر نقش اجرایی‪،‬‬ ‫نقش نظارتی نیز دارد‪ .‬در حال حاضر این سازمان در‬ ‫موضوع الودگی هوا نقش نظارتی خود را به درستی‬ ‫انجام نداده و در مواردی مانند شایعات مصرف‬ ‫مازوت در کشور به موضوع ورود جدی نکرده است‪.‬‬ ‫در طرف مقابل اما عبادتی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که با وجود تاکید بر مصرف نشدن نفت کوره در‬ ‫صنایع و نیروگاه های تهران چرا خودداری از مصرف‬ ‫این سوخت جزو مصوبات کمیته اضطرار الودگی‬ ‫هوای تهران بود‪ ،‬می گوید‪ :‬نیروگاه ها و صنایع‬ ‫بزرگ مقیاس مانند پاالیشگاه‪ ،‬شرکت روغن سازی و‬ ‫سیمان تهران که احتمال مصرف نفت کوره را دارند‪،‬‬ ‫به طور کامل تحت پایش و نظارت هستند و بعضا‬ ‫مخازن نفت کوره را پلمب کرده ایم و روزانه بر ان ها‬ ‫نظارت می کنیم‪.‬در ادامه‪ ،‬نوروزی با اشاره به قصور‬ ‫محیط زیست به خصوص در موضوع الودگی هوا‪،‬‬ ‫انتقاداتی به مجریان و ناظران زیست محیطی وارد‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫در حوزه هایی مانند الودگی هوا نتوانسته نقش خود‬ ‫محمد ابراهیم نظری محقق و پژوهشگر گلستانی ‪:‬‬ ‫شناساندن هویت و پیشینیه حوزه سرزمینی به‬ ‫جوانان و نسل های اینده یک وظیفه ملی است‬ ‫تحقیق و پژوهش در جوامع‬ ‫بشری از ارکان توسعه و رشد‬ ‫محسوب می شود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر مقوله تحقیق و پژوهش‬ ‫زیر بنا و اساس فعالیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی؛‬ ‫سیاسی؛ مذهبی و ‪ ...‬به شمار‬ ‫می اید‪ .‬زیرا عالوه بر رفع‬ ‫نیازهای حوزه مورد نظر از موازی کاری جلوگیری شده؛ و نتیجه ی مطلوب‬ ‫حاصل و منتهی به رضایت مندی می گردد‪ .‬بنابراین جوامع رو به توسعه‬ ‫نیازمند برنامه ریزی های گسترده ای هستند‪ ،‬تا بتوان فرهنگ پژوهش را در‬ ‫ابعاد گوناگون به جریان انداخت‪ .‬این باور که میان توسعه پایدار با ساختارهای‬ ‫علمی و پژوهشی جامعه رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد و از البالی ان می‬ ‫توان از یافته ها و نظریات ارزشمند در جهت اهداف ملی بهره برداری کرد و‬ ‫مسیر توسعه را هموار ساخت‪ ،‬مقبول جوامع تحقیقی و پژوهشی است‪ .‬چرا‬ ‫که این فرهنگ‪ ،‬نوعی اینده نگری و نیاز سنجی را با خود به همراه دارد که‬ ‫روی هم رفته منجر به شناخت نیازها و ظرفیت های موجود در جامعه می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همین راستا با محمدابراهیم نظری محقق و پژوهش گر گلستانی هم‬ ‫کالم شده تا مقوله مزبور و نیازهای پژوهشگران و محققان را بیش تر مورد‬ ‫کنکاش قرار دهیم‪ .‬وی کارشناس ارشد تاریخ و دانش اموخته دانشگاه تربیت‬ ‫مدرس تهران می باشد‪ .‬عضو افتخاری فرهنگ واژگان تبری و تاکنون مقاالت‬ ‫و پژوهش های متعددی ارائه نموده است‪ .‬کتاب های‪ :‬تاریخ سیاسی اجتماعی‬ ‫کتول؛ جغرافیای تاریخی کتول و دارالمرز کتول را به زینت طبع رسانیده‬ ‫است‪ .‬هم چنین کتاب فرهنگ نام ها و نام واژگان کتولی را اماده چاپ نموده‬ ‫و در حال حاضر سرگرم تالیف کتاب مرجان کتول که شامل پژوهش های‬ ‫تاریخی است‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫این استاد بازنشسته دانشگاه در خصوص پژوهش به ویژه در مناطق تاریخی‬ ‫و استان هایی که برخوردار از سوابق تاریخی اند‪ ،‬عقیده دارد‪ :‬با وجود نقش‬ ‫و اهمیت تحقیق و پژوهش در توسعه جوامع انسانی‪ ،‬متاسفانه نگاه های‬ ‫کاربدستان امور دلگرم کننده نبوده و برنامه های قابل ارائه در حوزه کاری‬ ‫شان مالحظه نمی شود‪ .‬بسیاری از محققان تنها به واسطه عرق ملی و دوست‬ ‫داری زادبوم مبادرت به انجام پژوهش در حوزه های تخصصی خود می‬ ‫نمایند‪ .‬حال ان که هر ساله مبالغ بسیار سنگینی از بودجه کشور اختصاص‬ ‫به پاره ای از بنیادهای به اصطالح فرهنگی اختصاص داده می شود‪ ،‬بی ان‬ ‫که بازخوردی از تالش های ان ها در جامعه دیده شود‪.‬‬ ‫این محقق و پژوهش گر گلستانی در خصوص بیان راهکاری برای توسعه‬ ‫تحقیق و پژوهش اظهار نمود‪ :‬راه اندازی یک گروه تحقیقاتی در شهرستان‬ ‫ها با همکاری علمی و غیر نمایشی فرمانداری‪ ،‬شهرداران‪ ،‬شوراهای اسالمی‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬مراکز مختلف دانشگاهی‪ ،‬بخشداران‪ ،‬دهیاران مناطق‬ ‫مرکزی و بخش ها و هم چنین عضویت تعدادی از صاحب نظران حوزه‬ ‫تحقیق و پژوهش به منظور نیازسنجی و بررسی حوزه های مختلف می تواند‬ ‫نقطه عطفی در حمایت از پدیده ارزشمند تحقیق و پژوهش شمرده شود‪.‬‬ ‫در واقع حمایت مالی در هر منطقه عالوه بر ایجاد اشتغال‪ ،‬رشد و پویایی و‬ ‫بازگشت سرمایه به میزان بیش تری را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫نظری هم چنین به ضرورت حمایت از پژوهش گران و شعرا به ویژه‬ ‫پژوهش گرانی که محتوای تحقیق ان ها به حوزه جغرافیایی شهرستان باز‬ ‫می گردد و نیز شعرای بومی سرا در زمینه تامین هزینه های چاپ و نشر‬ ‫اثارشان به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر تاکید نمود‪ .‬وی ضمن تاکید‬ ‫به ضرورت و اهمیت حفظ اثار فرهنگی و هنری و میراث تاریخی گذشته‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ثبت ملی موسیقی کتولی به عنوان موسیقی بومی استان‬ ‫گلستان؛ فراخوان اساتید این حوزه و تدوین کتابی پیرامون این یادمان فاخر‬ ‫را ضروری دانست‪ .‬تالش برای ثبت گویش کتولی‪ ،‬تدوین کتاب در خصوص‬ ‫اوضاع تاریخی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و هنری ‪ ...،‬شهرستان به عنوان یک واحد‬ ‫درسی اختیاری در تمام مراکز دانشگاهی را به منضور حفظ میراث منطقه‬ ‫توصیه نمود‪.‬‬ ‫در پایان از مسئوالن استانی و شهرستانی درخواست کرد تا با برنامه ریزی‬ ‫علمی و تالش در حمایت از نویسندگان‪ ،‬محققان و پژوهش گران در جهت‬ ‫توسعه و تقویت فرهنگ پژوهش گام های اساسی بردارند‪ ،‬و مقوله پژوهش‬ ‫را ژست نمایشی و غیرکاربردی تلقی ننماید‪ .‬بلکه یک راهبرد روشنفکرانه و‬ ‫اینده محور بپذیرند و برای احیای نقش ان در تصمیم گیری های خرد و‬ ‫کالن بکوشند‪.‬‬ ‫را به صورت موثر ایفا کند و شرایط‬ ‫نابسامان فعلی گواهی بر این موضوع‬ ‫است‪ .‬این وظایف بر اساس اصل‬ ‫‪ ۵۰‬قانون اساسی و قانون حفاطت‬ ‫و بهسازی محیط زیست تعریف شده و مشخص‬ ‫است‪.‬او همچنین بستر قانونی مبارزه با تخلف را‬ ‫برای محیط زیست فراهم می داند و اظهار می کند‪:‬‬ ‫در برخی موارد شنیده می شود که سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست از نبود اختیارات قانونی و نبود توان‬ ‫کافی برای برخورد این سازمان با ارگان های متخلف‬ ‫و اسیب زننده به محیط زیست می گوید‪ .‬بر اساس‬ ‫قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این سازمان‬ ‫تمام اختیارات قانونی الزم برای ورود به حوزه های‬ ‫مربوط به محیط زیست را دارد و تنها موضوعی که‬ ‫مهم است‪ ،‬وجود اراده و عزم جدی برای برخورد‬ ‫با مشکالت است‪.‬اما داریوش گل علیزاده ‪ -‬معاون‬ ‫مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست ‪ -‬نظر دیگری دارد‪ .‬او معتقد است‪:‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک ما ناظر بر حسن‬ ‫اجرای این قانون هستیم‪ .‬اگر دستگاه های اجرایی‬ ‫مسوول بر اساس قانون‪ ،‬به تکالیف خود عمل نکنند‪،‬‬ ‫سازمان محیط زیست اختیار دادگاهی کردن ان ها‬ ‫را ندارد بلکه وظیفه دارد در چارچوب وظایف‬ ‫نظارتی‪ ،‬وظایف را به ان یاداوری و پیگیری کند‬ ‫و جهت هماهنگی‪ ،‬رفع موانع و مشکالت موجود‬ ‫ضمن تشکیل جلسات‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهد‬ ‫و گزارش عملکرد را به سازمان های نظارتی و دولت‬ ‫ارایه دهد که جهت تسریع در این امر‪ ،‬سامانه‬ ‫ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک را تهیه کرده ایم‬ ‫و با احصاء کلیه تکالیف قانونی همه دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬براساس خوداظهاری دستگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫مستندات ارائه شده را مورد ارزیابی قرار داده و‬ ‫گزارش نهایی را به نهادی ذیربط ارسال کرده ایم‪.‬‬ ‫لذا چنانچه از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده‬ ‫نکرده باشیم در امر نظارت کوتاهی کرده ایم ولی‬ ‫مستندات ما نشان می دهد که وظیفه نظارتی‬ ‫خودمان را درچارچوب اختیارات قانونی‪ ،‬به درستی‬ ‫انجام داده ایم‪.‬همچنین عبادتی نیز درباره اخطار‬ ‫سازمان بازرسی به محیط زیست و راهکارهای‬ ‫افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه ها بر اساس قانون‬ ‫هوای پاک می گوید‪ :‬بر اساس این قانون انچه مربوط‬ ‫به اقدامات مطالعاتی‪ ،‬مدیریتی و تدوین ایین نامه ها‬ ‫بوده تقریبا انجام شده است‪ .‬در مجموع مواردی‬ ‫که مربوط به بحث اعتباری نبوده انجام شده ولی‬ ‫بخش های اجرایی متاسفانه به اعتبارات گره خورده‬ ‫است و مشکالتی در تامین ان وجود داشته است‪.‬‬ ‫نوروزی معتقد است محیط زیست به عنوان یکی از‬ ‫عناصر اصلی این پرونده‪ ،‬نقش خود را از یاد برده ‬ ‫است‪.‬مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس هم‬ ‫با تاکید بر کم کاری دیگر سازمان ها و نهادها در‬ ‫اجرای استانداردهای زیست محیطی اظهار می کند‪:‬‬ ‫البته همه انتقاداتی که به سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست وارد است مربوط به وظایف اجرایی سازمان‬ ‫نمی شود‪ .‬سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه‬ ‫دارد که هر گونه قصور و کم کاری نهادهای دیگر‬ ‫مانند سازمان استاندارد ‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫و‪...‬را بررسی و گزارش دهد‪ .‬این در دسته وظایف‬ ‫نظارتی سازمان قرار می گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1194‬‬ ‫شورای شهر تهران به دنبال اصالح مصوبه «خانه باغ» است‪ ،‬نه لغو ان‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه لغو مصوبه خانه باغ‬ ‫در شورای ششم مطرح نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در شورای ششم بحث اصالح مصوبه خانه باغ در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مهدی پیرهادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال لغو مصوبه خانه باغ و بازگشت به مصوبه‬ ‫قبلی شورا در دوره های گذشته یعنی برج باغ ها گفت‪ :‬به هیچ عنوان بحث لغو مصوبه خانه باغ مطرح نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫بحث اصالح این مصوبه در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سطح شهر تهران باغهایی گسسته و پیوسته وجود دارد که دارای درختان انبوه است که قطعاً تمام‬ ‫تالش شورای اسالمی شهر تهران به خصوص کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات شهری حفظ‪ ،‬صیانت‬ ‫و پاسداشت این نوع باغات است‪ .‬در این بین‪ ،‬باغاتی در سطح شهر تهران وجود دارد که از لحاظ قوانین باالدستی‬ ‫مشمول تعریف باغ می شوند‪ ،‬اما بعضاً در این باغ ها حتی یک درخت هم وجود ندارد و فاقد ارزش اکولوژیک‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما در تالش هستیم که مسئله این نوع باغات که فاقد درخت هستند را با یک راهکار بینابینی مرتفع‬ ‫کنیم‪ .‬یکی از این روشها روش حق انتقال توسعه یا (‪ )tdr‬است که می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکل این‬ ‫نوع زمین ها باشد‪ .‬این عضو شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬جزئیات این طرح در حال کارشناسی و پیگیری است‬ ‫که امیدواریم با جمع بندی و نظرخواهی از متخصصین شهری‪ ،‬شهروندان‪ ،‬دیده بانان شهری و سمن های محیط‬ ‫زیستی بتوانیم به یک روش بهینه و برد‪-‬برد دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫تزریق ‪ُ ۲۴۵،۹۴۵‬دز واکسن‬ ‫کرونا در شبانه روز گذشته‬ ‫اعالم اخرین مهلت اعتبار وکالت نامه های‬ ‫منقضی شده برای نقل و انتقال خودرو‬ ‫اجرای گام ششم طرح‬ ‫شهید سلیمانی در دست اقدام‬ ‫وزارت بهداشت از شناسایی ‪ ۳۶۰۳‬بیمار جدید کووید ‪ ۱۹‬و تزریق ‪ ۲۴۵‬هزار و ‪ُ ۹۴۵‬دز‬ ‫واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما به‬ ‫نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬تا کنون ‪ ۵۷‬میلیون و ‪۹۲۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۶۸‬نفر ُدز اول‪ ۴۷ ،‬میلیون و ‪ ۷۶۱‬هزار و ‪ ۶۷۰‬نفر ُدز دوم و یک میلیون و ‪۱۷۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۷‬نفر‪ُ ،‬دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده‬ ‫در کشور به ‪ ۱۰۶‬میلیون و ‪ ۸۶۷‬هزار و ‪ُ ۵۹۵‬دز رسید‪.‬بر این اساس؛ در شبانه روز گذشته‬ ‫‪ ۲۴۵‬هزار و ‪ُ ۹۴۵‬دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬وزارت بهداشت افزوده است‪:‬‬ ‫از دیروز تا امروز ‪ ۱۲‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس معیار های قطعی تشخیصی‪ ۳ ،‬هزار و ‪۶۰۳‬‬ ‫بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که ‪ ۶۴۹‬نفر از ان ها بستری شدند‪.‬‬ ‫روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۱۹۹‬نفر رسیده است اعالم کرد‪ :‬متاسفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته‪ ۷۸ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این‬ ‫بیماری به ‪ ۱۳۰‬هزار و ‪ ۶۶‬نفر رسید‪.‬بر اساس این گزارش؛ در شبانه روز گذشته‪ ۱۳ ،‬استان‬ ‫کشور مرگ و میر صفر و یک نفر داشته اند‪ .‬خراسان جنوبی‪ ،‬سمنان‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬اردبیل‪ ،‬کردستان‪ ،‬گلستان و مازندران‪ ،‬هیچ موردی از مرگ و میر ثبت نکرده اند‬ ‫و در استان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬زنجان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬قم و خوزستان‪ ،‬فقط یک بیمار‬ ‫کرونایی جان خود را از دست داده است‪.‬وزارت بهداشت در ادامه افزوده است‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تا کنون ‪ ۵‬میلیون ‪ ۹۰۸‬هزار و ‪ ۹۰۱‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص‬ ‫شده اند و سه هزار و ‪ ۲۹۶‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‬ ‫همچنین اعالم کرد‪ :‬تا کنون ‪ ۳۹‬میلیون و ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۳۵۵‬ازمایش تشخیص کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور انجام شده است و در حال حاضر (صفر) شهر کشور در وضعیت قرمز‪ ۲۲( ،‬شهر)‬ ‫در وضعیت نارنجی‪ ۲۰۷( ،‬شهر) در وضعیت زرد و (‪ ۲۱۹‬شهر) در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا اعالم کرد که اخرین مهلت‬ ‫استفاده از وکالتنامه های منقضی شده به دلیل تعطیلی های کرونایی تا پایان اذرماه‬ ‫امسال است‪.‬سرهنگ علی محمدی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره وکالت نامه های نقل و‬ ‫انتقال خودرو که به دلیل محدودیت ها و تعطیالت کرونایی تاریخشان منقضی شده بود‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬درپی شیوع کرونا در نقاط مختلف کشور و وضعیت قرمز برخی از شهرها‪ ،‬با تدابیر‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خدمات شماره گذاری و تعویض پالک نیز برای مدتی‬ ‫متوقف شده و این مراکز در شهرهای قرمز تعطیل شدند‪ .‬همین موضوع نیز سبب انباشت‬ ‫درخواست ها برای مراجعه به این مراکز شد‪ .‬وی با بیان اینکه برخی از مراکز شماره گذاری‬ ‫و تعویض پالک در شهرها حدود چهار ماه از شش ماه نخست سال را تعطیل بودند‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬در این میان افرادی بودند که دارای وکالتنامه برای نقل و انتقال خودرو بودند؛ اما‬ ‫زمان انقضای ان در دوران تعطیالت کرونایی بوده و از این رو عمال امکان نقل و انتقال و‬ ‫تعویض پالک را پیدا نکردند‪.‬در همین راستا نیز هماهنگی هایی انجام شده و مقرر شد تا‬ ‫وکالتنامه هایی که تاریخ انقضای انان در ماه های سپری شده سال ‪ ۱۴۰۰‬بوده‪ ،‬تا پایان‬ ‫اذرماه سال ‪ ۱۴۰۰‬تمدید شوند‪ .‬رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور‬ ‫ناجا با بیان اینکه در حال حاضر خدمات با سرعت مطلوبی در مراکز شماره گذاری و‬ ‫تعویض پالک در حال انجام است‪ ،‬اظهارکرد ‪ :‬به همین دلیل نیز افراد دارای وکالتنامه که‬ ‫تاریخ ان در ماه های سپری شده در سال ‪ ۱۴۰۰‬بوده و منقضی شده است‪ ،‬تنها تا پایان‬ ‫اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬مهلت دارند که از تمدید اعتبار اختصاص داده شده بهره مند شوند و پس از‬ ‫ان باید وکالتنامه جدید دریافت کنند‪ .‬محمدی با بیان اینکه این مدت تمدید نمی شود‪،‬‬ ‫اظهارکرد ‪ :‬افرادی که وکالتنامه شان برای نقل و انتقال خودرو در سال ‪ ۱۴۰۰‬منقضی‬ ‫شده و تا کنون موفق به دریافت خدمات مربوطه از مراکز شماره گذاری و تعویض پالک‬ ‫نشده اند‪ ،‬تا ‪ ۳۰‬اذرماه مهلت دارند تا با مراجعه به سایت نوبت دهی اینترنتی نسبت به‬ ‫دریافت نوبت خود اقدام کرده و نسبت به تعویض پالک و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای گام ششم طرح شهید‬ ‫سلیمانی در دست اقدام است‪ ،‬گفت‪ :‬لکه گیری واکسیناسیون ‪ ،‬پیگیری افراد‬ ‫پرخطر‪ ،‬تزریق دز سوم واکسن و‪ ...‬همه جزو گام ششم طرح شهید سلیمانی است‬ ‫که به افزایش پوشش واکسیناسیون و اقناع سازی اذهان منجر می شود‪.‬‬ ‫دکتر کمال حیدری در گفت وگو با ایسنا ‪ ،‬درخصوص اجرای گام ششم طرح‬ ‫شهید سلیمانی‪ ،‬گفت‪ :‬مهم تر از طرحی که روی کاغذ است ‪ ،‬اقدامات عملی است‪.‬‬ ‫همکاران ما اکنون در کشور برای لکه گیری و افزایش پوشش واکسیناسیون بسیج‬ ‫شدند‪ .‬بازنگری طرح اولیه شهید سلیمانی را از دانشگاه های علوم پزشکی گرفته ایم‬ ‫و از کسانی که مجری پنج گام قبلی بودند خواستیم که در مورد مرحله بعدی نظر‬ ‫دهند که کار پخته ای انجام شود‪.‬‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر نیروهای بسیجی که وارد این عرصه شدند‪،‬‬ ‫زمانی طوالنی است که در حال خدمت رسانی هستند و باید کاری کنیم که‬ ‫طرح بازنگری شود؛ چون اکنون اقداماتی ارائه می شود که پیش تر نداشتیم‪ ،‬کار‬ ‫واکسیناسیون در مراکز تجمیعی را دنبال کردیم که اکنون تقریبا به انتها رسیده‬ ‫است و پس از این باید به سمت اموزش و اقناع سازی افرادی برویم که برای تزریق‬ ‫واکسن اقدام نکردند و باید بر این موضوع کار کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬همچنین باید بر اموزش هایی برای مراقبت های اولیه تاکید کنیم تا‬ ‫در صورتی که پیک دیگری رخ دهد‪ ،‬امادگی کافی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گام ششم این طرح هفته قبل در قرارگاه عملیاتی وزارت کشور ارائه‬ ‫شد و تمام مواردی که ذکر کردم در دست اقدام است؛ لکه گیری واکسیناسیون‪ ،‬‬ ‫پیگیری افراد پرخطر‪ ،‬تزریق دز سوم واکسن و‪ ...‬همه جزو گام ششم طرح شهید‬ ‫سلیمانی است که به افزایش پوشش واکسیناسیون و اقناع سازی اذهان منجر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی خودرو‬ ‫در گفتگو با مدیر واحد خدمات حمایتی محک مطرح شد‪:‬‬ ‫محک چه خدماتی را به کودکان مبتال به سرطان‬ ‫دچار معلولیت ارائه می دهد؟‬ ‫درمان بیماری سرطان مانند هر بیماری دیگری‪ ،‬عوارضی بر جسم بیمار به جای‬ ‫می گذارد که گاه در تمام عمر‪ ،‬فرد ان را با خود به همراه دارد‪ .‬با اینکه معلولیت از‬ ‫عوارض شایع درمان سرطان در کودکان نیست‪ ،‬اما در بعضی موارد مانند سرطان های‬ ‫استخوان‪ ،‬تومورهای مغزی‪ ،‬تومورهای چشمی و غیرشایع در اطفال‪ ،‬این بیماری منجر‬ ‫به بروز معلولیت در قهرمانان کوچک محک می شود‪ .‬به بهانه روز جهانی معلوالن با‬ ‫بهناز اسنگری‪ ،‬مدیر واحد خدمات حمایتی محک‪ ،‬به گفتگو نشستیم تا نحوه ارائه‬ ‫خدمات به کودکان مبتال به سرطانی که به عارضه معلولیت دچار می شوند را بررسی‬ ‫کنیم‪.‬او در ابتدا به این پرسش که ارائه خدمات به کودکان دچار معلولیت‪ ،‬زیر سقف‬ ‫محک و در دیگر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و انکولوژی‬ ‫کودکان چگونه است‪ ،‬پاسخ داد‪« :‬ممکن است کودک پس از درمان سرطان دچار‬ ‫معلولیت های جسمی شود‪ ،‬در این صورت محک در تهیه پروتز‪ ،‬انجام فیزیوتراپی‪،‬‬ ‫ی مختلف و پرداخت تمامی هزینه های مرتبط با انها همراه‬ ‫تهیه ویلچر‪ ،‬اعمال جراح ‬ ‫کودک و خانواده اوست تا چالش کمتری را در این مسیر تجربه کنند‪ .‬در ‪ 30‬سال‬ ‫گذشته ‪ 677‬پروتز از انواع مختلف و ‪ 60‬سمعک توسط محک به فرزندانش ارائه شده‬ ‫است‪ .‬به عالوه در بیمارستان محک بخش فیزیوتراپی و کاردرمانی وجود دارد و در‬ ‫مواقعی که به دلیل عدم حضور خانواده ها در تهران‪ ،‬ارائه خدمات زیر این سقف میسر‬ ‫نباشد‪ ،‬انها به مراکز مرتبط معرفی و تمامی هزینه ها توسط این موسسه پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬همچنین در موارد بسیار محدودی ایجاد اختالالت شناختی‪ ،‬عارضه حاصل‬ ‫از درمان این بیماری سخت است‪ .‬در این صورت کودک و خانواده به مراکز توان یابی و‬ ‫رفتار درمانی معرفی می شوند و هزینه ان نیز بر عهده این موسسه است‪».‬‬ ‫پذیرش معلولیت چگونه رخ می دهد ؟‬ ‫انجام مشاوره های حرفه ای به کودک و خانواده برای پذیرش معلولیت و همچنین‬ ‫اموزش ظرافت ها و پیچیدگی های رفتار با کودک دچار معلولیت به خانواده اهمیت‬ ‫بسیاری دارد‪ .‬بهناز اسنگری در این باره گفت‪« :‬مهم ترین قسمت کار مددکاران‬ ‫اجتماعی و روانشناسان در این زمینه ان است که ابتدا خانواده را برای پذیرش‬ ‫معلولیت فرزندشان اماده کنند‪ .‬باید خانواده را به این باور برسانیم که کودکشان‬ ‫تغییر کرده و می بایست سبک زندگی متفاوت تری نسبت به گذشته داشته باشد‪ .‬از‬ ‫انجایی این موسسه خدمات خود را به کودکان مبتال به سرطان در نقاط مختلف ایران‬ ‫ارائه می دهد‪ ،‬اماده سازی خانواده ها و کودکان مان در هر خطه ای از کشور با توجه به‬ ‫باورها‪ ،‬اعتقادات‪ ،‬فرهنگ ها و نگرش هایشان‪ ،‬توسط روانشناسان صورت می گیرد‪ .‬پس‬ ‫از انجام جراحی ها و ایجاد نقص عضو خانواده ها باید بسیار هوشمندانه عمل کنند‪ .‬انها‬ ‫به همراه روانشناسان محک نیازهای کودک را به سرعت شناسایی و رفع می کنند‪.‬‬ ‫این را بدانید در این مرحله عدم پذیرش و مقاومت خانواده ها کیفیت زندگی کودکان‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهند‪ .‬برای همین است که ما تمامی تالش خود را می کنیم تا‬ ‫خانواده ها را با خود همراه کنیم‪».‬‬ ‫مدیر واحد خدمات حمایتی محک همچنین در خصوص اماده سازی کودک برای‬ ‫رویارویی با معلولیت گفت‪« :‬تیم خدمات حمایتی گام به گام با کودک همراهی ‬ ‫می کند و معموال پذیرش معلولیت در کودک متفاوت تر است و سریع تر رخ می دهد‪.‬‬ ‫توضیحات الزم به زبان کودکانه و قابل فهم در اختیار او قرار می گیرد‪ .‬در صورتی که‬ ‫بیمار نوجوان باشد‪ ،‬روانشناسان می بایست او را اماده کنند تا با ظاهر جدیدش بتواند‬ ‫کنار بیاید‪ .‬او باید بداند بعد از عمل جراحی قسمتی از بدنش را از دست خواهد داد‪».‬‬ ‫اسنگری در پایان ضمن تبریک روز جهانی معلوالن به حمایت همدالنه تمامی اقشار‬ ‫جامعه برای ساختن زندگی بهتر برای این گروه از افراد اشاره می کند و می افزاید‪« :‬با‬ ‫اینکه محک تمام تالش خود را به کار گرفته است تا با ارائه خدمات مختلف کیفیت‬ ‫زندگی فرزندانش را پس از معلولیت نیز حفظ کند اما باز هم نیاز به اگاهی در اقشار‬ ‫مختلف جامعه نسبت به این افراد احساس می شود‪ .‬دیگران باید بدانند پرسش سواالت‬ ‫متعدد و از روی کنجکاوی هیچ کمکی به این گروه از افراد نمی کند‪ .‬بسیاری از افراد‬ ‫دارای معلولیت توانایی الزم برای انجام کارهای شان را دارند و به ترحم و دلسوزی های‬ ‫اغراق شده نیاز ندارند‪ .‬در اخر نیز مناسب سازی پیاده روها‪ ،‬معابر و سایر خدمات‬ ‫شهری اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬امیدواریم روز جهانی معلوالن‪ ،‬یک بار دیگر اهمیت‬ ‫چگونگی ساختن جامعه ای بهتر برای معلوالن را به همه یاداوری کند تا با عزمی‬ ‫ملی بتوانیم بستری را برای حضور فعال و پرثمر این عزیزان در عرصه های مختلف‪،‬‬ ‫فراهم کنیم‪».‬‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهرداری یامچی در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 6‬مورخ ‪ 1400/ 06/ 20‬شورای محترم‬ ‫اسالمی شهر ‪،‬تعداد دو دستگاه خودرو فعال و قابل شماره گذاری مازاد برنیاز خودررا به شرح‬ ‫مندرج در جدول ذیل با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برگزاری مزایده‬ ‫عمومی به فروش رساند ‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانندبه منظور کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده الکترونیکی از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی لغایت مورخ ‪ 1400/ 09/ 24‬به وب گاه سامانه ستاد به نشانی ‪www. Setadiran.‬‬ ‫‪ir‬مزایده شماره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫به پیشنهادات واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثرداده نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع خودرو‬ ‫تیپ‬ ‫رنگ‬ ‫مدل‬ ‫قیمت پایه‬ ‫مبلغ ودیعه شرکت‬ ‫در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوپارس‬ ‫معمولیدوگانه‬ ‫سوزکارخانه‬ ‫سفید‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1 /550/000/000‬‬ ‫ریال‬ ‫‪ 80/000/000‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫پژو‪405‬‬ ‫‪ GLX‬دوگانه‬ ‫کارخانه‬ ‫نقره ای‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪790/000/000‬‬ ‫ریال‬ ‫‪ 40/000/000‬ریال‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اخرین مهلت ارائه مدارک پیشنهاد قیمت تا ساعت ‪ 13‬روز چهار شنبه مورخه‪1400/ 09/ 24‬‬ ‫در سامانه ستاد ایران بوده و زمان بازگشایی قیمت ها ساعت ‪ 11‬پنجشنبه مورخ ‪ 1400/ 09/ 25‬با‬ ‫حضور هیئت عالی معامالت در محل شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شرکت کنندگان در مزایده بایستی( ‪ 5‬در صد)قیمت پایه اعالم شده را بابت سپرده شرکت‬ ‫در مزایده به شماره ‪ IR 730160000000000771455428‬نزد بانک کشاورزی شعبه یامچی واریز‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 3‬کلیه هزینه های مزایده از جمله نقل و انتقال و هزینه چاپ برعهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری هرروز به غیر از روزهای‬ ‫تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری یامچی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 6‬زمان بازدید از تاریخ ‪ 1400/ 09/ 13‬لغایت ‪ 1400/ 09/ 24‬به جز ایام تعطیل از ساعت ‪ 8‬الی‬ ‫‪ 13‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مکان بازدید ‪ :‬شهرستان مرند ‪ -‬شهریامچی ‪ -‬خیابان امام ‪ -‬ساختمان اداری ‪ -‬پارکینگ اتش‬ ‫نشانی شهرداری یامچی‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1400/ 09/ 13‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم ‪1400/ 09/ 20‬‬ ‫امامی‪-‬شهردار یامچی‬ ‫طنز‬ ‫رمپ شیبدار و مالحظات راهبردی!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫به بهانه روز معلوالن خبر یکی از دوستان معلول را گرفتم‪ .‬ایشان در خالل‬ ‫صحبت یادی از چند ماه کرد و گفت‪ :‬چند ماه قبل بعد از نرمش صبحگاهی‬ ‫طبق معمول تلویزیون را روشن کردم‪ .‬بر و بچه های شبکه سه در حال‬ ‫کوبیدن بر طبل شادانه بودند‪ .‬در شبکه دو ساالر عقیلی که به تازگی از‬ ‫اسپانیا تشریف اورده اند با شور و هیجان در حال نوازش وطن ‪ -‬این شکوه‬ ‫پابرجا ‪ -‬بود‪ .‬گزارشگر شبکه خبر هم در حال مصاحبه با چند سیمین بَر بود‬ ‫البته با رعایت مالحظات راهبردی و نمایش بخشی از تصنیع خداوندی در‬ ‫قالب چشمان شهال و زلف پریشان و کمان ابرو و قس علی هذا‪...‬‬ ‫استغفر اله گویان ویلچر اهدایی شورای شهر را سوار شدم و به نانوایی‬ ‫رفتم‪ .‬در راه تعدادی از کارگران شهرداری را در حال شستن درب منازل و‬ ‫تابلو و کرکره مغازه ها دیدم‪ .‬عده ای نیز با وسواس خاصی مشغول وجین و‬ ‫تراشیدن علف های هرز اطراف گل های زنبق و درختچه های سیکاس تازه‬ ‫کاشته شده در بلوار بودند‪ .‬به نانوایی رسیدم‪ .‬شاطر با خوشرویی جلو امد و‬ ‫سالم و خوشامد گفت‪ .‬بعد از تحویل نان هم تا سر کوچه مرا همراهی کرد و‬ ‫ویلچرم را هل داد‪ .‬تعداد کنجد های روی نان داغ از سنگریزه های اسفالت‬ ‫خیابان هم بیشتر بود‪ .‬عطر نان در خیابان پیچید‪ .‬در مسیر خانه چندین‬ ‫تاکسی جدید هیبریدی که هنوز بوی نویی می دادند جلوی پایم ترمز کردند‬ ‫و با خوشرویی درخواست کردند تا مرا به منزل برسانند ولی عذر خواهی‬ ‫کردم و ویلچر سواری صبحگاهی را ترجیح دادم!‬ ‫بعد از صرف صبحانه در حال پوشیدن لباس بودم که صدای دینگ‬ ‫دینگ پیامک گوشی توجه مرا به خود جلب کرد‪ .‬از انجا که ارسال پیام های‬ ‫تبلیغاتی جرم است‪ ،‬پیامک را باز کردم‪ .‬اطالعیه ای از بانک بود‪« .‬مشتری‬ ‫فرهیخته و گرامی‪ ،‬درخواست وام شما واصل گردید‪ .‬لطفاً جهت دریافت‬ ‫وام یک صد میلیونی با کارمزد یک درصد عدد ‪ ،1‬وام دویست میلیونی با‬ ‫کارمزد دو درصد عدد ‪ ، ۲‬وام سیصد میلیونی‪ ،‬با کارمزد سه درصد عدد ‪3‬‬ ‫‪ ،‬وام چهارصد میلیونی با کارمزد چهار درصد عدد ‪ 4‬را به همین سرشماره‬ ‫ارسال نمائید و در صورت نیاز به وام های میلیاردی و باالتر یک تک پا تا‬ ‫بانک تشریف بیاورید!»‬ ‫برای رفتن به اداره اماده شدم‪ .‬در پارکینگ ماشین با اولین استارت روشن‬ ‫شد ولی مثل دیروز صدای خفیفی از موتور شنیده شد‪ .‬درب پارکینگ را باز‬ ‫کردم‪ .‬عده ای در حال پیاده کردن یک خودروی صفر از روی کامیون حمل‬ ‫خودرو بودند‪ .‬از انها خواستم خودرو را مقابل درب پارکینگ پیاده نکنند تا‬ ‫بتوانم عبور کنم‪ .‬مسئول گروه جلو امد و با لبخند گفت‪ :‬مامور نامحسوس‬ ‫خدمات پس از فروش شرکت ما گزارش داده که از دیروز احتراق در سیلندر‬ ‫شماره سه خودروی شما کمی با تاخیر انجام می شود‪ .‬ضمن پوزش از شما‬ ‫بابت این اتفاق لطفاً وسایل شخصی تان را از داخل خودرو بردارید‪ .‬این هم‬ ‫سوئیچ ماشین جدید! در ضمن شما به اداره تشریف ببرید ما خودمان ماشین‬ ‫را برای اسقاط می بریم و درب پارکینگ را هم می بندیم!‬ ‫قب ً‬ ‫ال از رفتن به اداره تصمیم گرفتم به بانک بروم و اطالع بدهم که من‬ ‫وام درخواست نکرده ام‪ .‬محل پارک ویژه معلوالن خالی بود‪ .‬خودرو را پارک‬ ‫کردم و با ویلچر به سمت بانک راه افتادم‪ .‬جلوی بانک ایستادم و نگاهی به‬ ‫رمپ انداختم‪ .‬رمپ که چه عرض کنم سطحی مورب با شیبی در حدود ‪60‬‬ ‫درجه! من فکر کنم پیمانکار سازنده رمپ‪ ،‬ویلچر را با لندکروز ‪ J300‬دارای‬ ‫وینچ ( موتور کوچکی جلوی خودرو که دارای سیم بکسل است) اشتباه گرفته‬ ‫بود! در همین حال و هوا بودم که ناگهان ویلچر به حرکت در امد‪ .‬پشت سرم‬ ‫را نگاه کردم؛ معاون بانک را دیدم که با تمام قوا بالتشبیه در حال زور زدن‬ ‫است تا ویلچر را از روی رمپ به داخل بانک هدایت کند! معاون چند بار دور‬ ‫کش کرد و با تمام قوا ویلچر را هل می داد‪ .‬صورتش مثل صورت مرحوم‬ ‫داداشی موقع هل دادن سورتمه ‪ 350‬کیلوگرم سرخ شده بود و رگ هایش‬ ‫بیرون زده بودند‪ .‬در همین اثنا رئیس بانک سر رسید و قبل از اینکه من‬ ‫فرصت سالم و علیک پیدا کنم‪ ،‬عین «رضا یزدانی» پلنگ جویبار در برابر‬ ‫«نوروز تایمازوف» اذربایجانی سر و ته مرا جفت و جور کرد و مرا باالی سر‬ ‫برد و به سمت در ورودی بانک راه افتاد! بعد هم نیم نگاهی به معاون انداخت‬ ‫و گفت‪ :‬پسر جان یادت باشه «عبادت به جز خدمت خلق نیست‪ /‬به تسبیح‬ ‫و سجاده و َرمپ نیست!» در بانک با چند پارچ ابمیوه ( ابمیوه نه اب میوۀ)‬ ‫طبیعی و نان خامه ای پذیرایی شدم‪ .‬بعد هم به زور وام دراز مدت کم بهره‬ ‫را به حسابم واریز کردند‪ .‬دست اخر چند نفری مرا تا نزدیک خودرو مشایعت‬ ‫کردند و راهی اداره شدم‪.‬‬ ‫در راه اداره رادیوی ماشین را روشن کردم‪ .‬رادیو در حال پخش اهنگ‬ ‫حماسی بود‪ .‬من رای می دهم‪ ...‬تو رای می دهی… اقا به خدا ما هم رای‬ ‫می دهیم‪ .‬شما را به خدا این قدر خودتان را اذیت نکنید!‬ ‫استاندار تهران‪ :‬برای تامین اب شرب تهران‬ ‫مشکلی نداریم؛مردم نگران نباشند‬ ‫استاندار تهران با تاکید بر اینکه برای تامین اب شرب تهران مشکلی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه گفته شده تهران تنها برای ‪ ۹۰‬روز اب شرب دارد‬ ‫صحیح نیست‪ ،‬لذا شهروندان نگران نباشند‪.‬محسن منصوری در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تهران تنها برای ‪ ۹۰‬روز اب‬ ‫شرب دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این صحبت صحیح نیست و اطالعات درستی نیست؛ لذا‬ ‫شهروندان نباید نگران شوند‪.‬وی افزود‪ :‬البته نمی توان گفت وضعیت منابع‬ ‫ابی سدها خوب و یا مطلوب است؛ ما با مشکل خشکسالی مواجه هستیم‬ ‫و در حوزه تامین اب کشاورزی دچار مشکل هستیم؛ ولی به لحاظ تامین‬ ‫اب شرب مشکلی نداریم و جای نگرانی نیست‪ .‬البته شهروندان تهرانی باید‬ ‫با توجه به شرایط موجود همانند گذشته در مصرف بهینه و صرفه جویی‬ ‫منابع ابی مشارکت موثر داشته باشند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در روزهای گذشته‬ ‫اخباری درباره اینکه تهران تنها برای ‪ ۹۰‬روز اب شرب دارد در برخی رسانه‬ ‫ها منتشر شده بود‪.‬‬ ‫چین‪ :‬مذاکرات وین اواسط هفته‬ ‫اینده ازسرگرفته خواهند شد‬ ‫نماینده چین در مذاکرات وین به خبرنگاران اعالم کرد که مذاکرات‬ ‫غیرمستقیم ایران و امریکا درخصوص برجام در اواسط هفته اینده ازسرگرفته‬ ‫خواهند شد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از رویترز‪ ،‬وانگ کوان‪ ،‬نماینده چین در‬ ‫مذاکرات وین از ازسرگیری مذاکرات وین بر سر احیای برجام در اواسط هفته‬ ‫اتی خبر داد‪.‬انریکه مورا‪ ،‬معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در‬ ‫پاسخ به سوالی درخصوص اینکه ایا مذاکرات روز چهارشنبه ادامه خواهند‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬در همین حوالی‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1400‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شماره ‪1194‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫درخواست جمعی از فعاالن صلح برای لغو فوری تحریم های ایران‬ ‫جمعی از فعاالن صلح در بیانیه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و سران کشورهای عضو توافق هسته ای‬ ‫خواستار بازگشت بی قید و شرط امریکا به برجام‪ ،‬رفع تمامی تحریم ها و توقف تهدید به جنگ شدند‪.‬به گزارش روز‬ ‫جمعه ایرنا در این بیانیه که همزمان با دیدار مقامات دولتی بریتانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬چین و روسیه با هیات ایرانی در‬ ‫وین در دور جدید مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران منتشر شده‪ ،‬امده است‪ :‬در سال ‪ ،۲۰۱۸‬در حالی که راستی‬ ‫ازمائی ها حاکی از پایبندی کامل ایران به تعهدات خود بود‪ ،‬ایاالت متحده تحت فشار اسرائیل از «برنامه جامع اقدام‬ ‫مشترک (برجام)» خارج شد‪.‬در این بیانیه همچنین با تاکید بر اینکه صلح امیز بودن برنامه هسته ای ایران به اثبات‬ ‫رسیده وهیچ ادلّه معتبری مبنی بر غیرصلح امیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران ارائه نشده است‪ ،‬از تحریم های‬ ‫اقتصادی اعمال شده علیه ایران توسط امریکا و متحدان اروپایی اش بعنوان یک اقدام جنگی غیرقانونی و جنایتکارانه‬ ‫علیه مردم ایران یاد شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این بیانیه‪ ،‬این تحریم ها به مرگ هزاران انسان بی گناه انجامیده‪ ،‬به پروژه های زیرساختی حیاتی و‬ ‫برنامه های اجتماعی ان کشور اسیب رسانده‪ ،‬مانع از تحقق انها شده و رنج بی حسابی را بر جامعه ایران تحمیل‬ ‫کرده است‪ .‬فعاالن صلح در بیانیه خود تاکید کرده اند که با نقض اشکار منشور سازمان ملل متحد‪ ،‬ایران و ایرانیان‬ ‫همواره از سوی اسرائیل و امریکا هدف تروریسم واقع و تهدید به حمله نظامی شده اند‪ .‬این بیانیه می افزاید‪:‬‬ ‫قدرت های سلطه گر‪ ،‬با هدف اعمال فشار بر ایران برای گذشتن از امنیت خود و تسلیم استقالل و حق حاکمیت‬ ‫ملی اش‪ ،‬پیوسته مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران را مورد سوء استفاده قرار داده اند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد‪:‬‬ ‫کم اطالعی مردم و کمبود‬ ‫نیرو دو علت اصلی اطاله دادرسی‬ ‫معاون اول قوه قضاییه گفت‪ :‬کم اطالعی‬ ‫مردم از مباحث حقوقی و کمبود کادر‬ ‫قضایی دو علت اصلی اطاله دادرسی است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمد مصدق در گفتگوی‬ ‫اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری‬ ‫صداوسیما؛ درباره اطاله دادرسی یا‬ ‫طوالنی شدن زمان رسیدگی پرونده های‬ ‫قضایی افزود‪ :‬وقتی اسیب شناسی می کنیم اولین علت به جهل مردم نسبت به قانون‬ ‫اختصاص دارد چراکه مردم اطالعات حقوقی کمی دارند و در دام کالهبرداران می افتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در خصوص اگاهی بخشی به مردم درباره مسایل حقوقی کم کار شده و‬ ‫مردم باید با این شگرد های کالهبرداری اشنا شوند‪.‬معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد‪:‬‬ ‫در خیلی از پرونده ها که مثال بیش از ‪ ۵۰۰‬شاکی دارد وقتی پیگیری می بینیم مردم‬ ‫اگر به مساله واقف بودند سرشان کاله نمی رفت‪ ،‬بنابراین نقش اطالع رسانی و اگاهی‬ ‫بخشی بسیار مهم است‪.‬اقای مصدق گفت‪ :‬کمبود نیرو در دادگستری ها در مواجهه با‬ ‫این حجم از پرونده ها نیز از دیگر علت های طوالنی شدن زمان رسیدگی پرونده های‬ ‫قضایی است که البته نیاز به برنامه ریزی و تخصیص بودجه برای جذب نیرو داریم‪.‬‬ ‫باقری‪ :‬طرف مقابل پاسخ مستدل‬ ‫و منطقی به متون پیشنهادی ایران ارائه دهد‬ ‫مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین پس از پایان نشست کمیسیون مشترک‬ ‫برجام که قرار شد طرف های مقابل برای بررسی متون پیشنهادی ایران به پایتخت ها‬ ‫بازگردند‪ ،‬تصریح کرد جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد که طرف ها پاسخ مستند‪،‬‬ ‫مستدل و منطقی به متون ایران ارائه کنند‪.‬علی باقری پیش از سوار شدن به هواپیما‬ ‫به خبرنگاران ایرانی گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در این دوره از گفت وگوها با ترکیب‬ ‫یک هیات جدید شامل افراد متخصص و مسئول در زمینه موضوعات اقتصادی‪ ،‬مالی و‬ ‫بانکی وارد عرصه گفت وگوها شد‪ .‬این مساله نشان دهنده عزم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برای ورود به مذاکرات با هدف دستیابی به توافق بود‪ .‬این نکته تاثیر خودش را روی‬ ‫طرف مقابل گذاشت و برخی طرف ها در صحبت هایی که در جلسات داشتیم به این‬ ‫نکته اشاره کردند که ترکیب هیات نشان دهنده عزم جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫ورود به مذاکرات است‪.‬وی افزود‪ :‬نکته دوم اینکه در این دوره از گفت وگوها جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به دلیل اینکه در پرتو دولت جدید‪ ،‬تیم جدید مذاکراتی در ایران شکل‬ ‫گرفته بود‪ ،‬دیدگاه های خودش را در مورد موضوعات در دستورکار گفت وگوها به طور‬ ‫مکتوب به طرف مقابل ارائه کرد‪.‬این دیپلمات کشورمان اضافه کرد‪ :‬ما در دو زمینه یکی‬ ‫در موضوع لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه و همینطور در مورد موضوع هسته ای‬ ‫دیدگاه های تیم مذاکراتی ایران را به طور مستدل و مستند در قالب دو سند به طرف‬ ‫مقابل ارائه کردیم‪ .‬طبیعی است وقتی که این به طرف مقابل ارائه می شود مبنایی برای‬ ‫مذاکره است و قاعدتا طرف مقابل باید پاسخ مستند مستدل و منطقی به این پیشنهادها‬ ‫ارائه کند‪.‬باقری گفت‪ :‬از انجایی که طرف مقابل برای ارائه پاسخ مستند و مستدل به‬ ‫این پیشنهادها نیازمند مشورت با پایتخت هایشان بودند پیشنهاد کردند که گفت وگوها‬ ‫برای چند روز متوقف شود تا ان ها پس از رفتن به پایتخت ها و دریافت دستورالعمل ها‬ ‫برای ارائه پاسخ مستند و مستدل به پیشنهادهای جمهوری اسالمی ایران مجددا به‬ ‫وین برگردند‪.‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬ما بارها و حتی در جلسه اخر کمیسیون مشترک‬ ‫تصریح کردیم که جمهوری اسالمی ایران و تیم مذاکراتی ما امادگی دارد که گفت وگوها‬ ‫را در همین زمان ادامه دهد‪ .‬ولی به هر حال چون ان ها می خواستند پاسخ جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را بدهند این درخواست را مطرح کردند و ما موافقت کردیم که ان ها‬ ‫به پایتخت هایشان بروند تا برای هفته پیشرو پاسخ ها را اماده کنند و ارائه پاسخ ها به‬ ‫طرف ایرانی مبنایی برای مذاکره بین دو طرف قرار بگیرد‪.‬او در پاسخ این سووال که چه‬ ‫پیامی را درباره مفاد متون پیشنهادی ایران دریافت کرده است گفت‪ :‬اینکه طرف های‬ ‫اروپایی خیلی نسبت به برخی از پیشنهادهای ما رضایت نداشتند درست است‪ ،‬اما این‬ ‫پیشنهادها بر اساس مبانی مشترک بین دو طرف تدوین شده و لذا ان ها اعتراضی نسبت‬ ‫به اینکه این پیشنهادها نامربوط است نداشتند؛ اما می گفتند با دیدگاه های ما انطباق‬ ‫ندارد‪.‬باقری اضافه کرد‪ :‬به ان ها گفتم این طبیعی است و ما قرار نیست در گفت وگوها‬ ‫و مذاکرات‪ ،‬مطالب و پیشنهادهایی را ارائه کنیم که مطابق با دیدگاه های شما باشد‪ .‬ما‬ ‫مطالبی را مطرح می کنیم که با دیدگاه ها‪ ،‬منافع و سیاست های خودمان سازگار باشد‪ .‬اما‬ ‫نکته مهم این است که این پیشنهادها بر اساس مبانی تنظیم شده که مورد قبول طرف‬ ‫مقابل هم هست‪.‬وی افزود که همه روی این مساله اذعان داشتند و هیچ طرف اروپایی‬ ‫ادعا نمی کرد که پیشنهادهای ایران مبنای حقوقی و قانونی ندارد‪.‬باقری در پاسخ به‬ ‫سووالی درباره احتمال ارائه پیش نویس از طرف مقابل هم گفت‪ :‬شرط ارائه پیش نویس‬ ‫باید مبتنی بر مبانی مشترک دو طرف باشد‪ .‬اگر مبتنی بر مبانی مشترک دو طرف نباشد‬ ‫پیشنهاد برای مذاکره جهت دست یابی به توافق نیست‪ ،‬بلکه برای گفت وگویی است که‬ ‫معلوم نیست به چه نتیجه ای می رسد‪.‬نکته مهم پیشنهاد ایران به گفته این دیپلمات‬ ‫کشورمان این است که مبتنی بر مبانی مشترک است و نشان دهنده این است که ما با‬ ‫این پیشنهادها ضمن ارائه نظر خودمان و اینکه قبول داریم با نظر طرف مقابل منطبق‬ ‫نیست ولی نشان می دهیم که برای دست یابی به توافق اراده جدی داریم‪.‬وی در بخش‬ ‫دیگری از اظهاراتش به این نکته اشاره کرد که ویژگی تیم مذاکراتی ایران این است که‬ ‫از همه ظرفیت های ملی که در تیم های گذشته وجود داشته استفاده شد و به واقع تیمی‬ ‫است که جمهوری اسالمی ایران را نمایندگی می کند‪ .‬با وجود اینکه دولت نگاه مشخصی‬ ‫در عرصه سیاست خارجی دارد اما این اراده را نشان داد که یک نگاه جدی به استفاده‬ ‫از همه ظرفیت های ملی در عرصه گفت وگوها و مذاکرات دارد‪.‬‬ ‫ثبات اقتصادی‪ ،‬حمایت از تولید و تامین معیشت مردم محور اصلی بودجه باشد‬ ‫رییس جمهور با اشاره به دقت و‬ ‫جدیت اعضای هیات دولت در‬ ‫بررسی و تصویب تبصره های الیحه‬ ‫بودجه در جلسات فشرده روزهای‬ ‫اخیر گفت‪ :‬ثبات اقتصادی‪ ،‬حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان و تامین معیشت‬ ‫مردم محورهای اصلی و مورد‬ ‫توجه دولت در تصویب الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور باید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬ایت اله‬ ‫سید ابراهیم رییسی پنج شنبه شب در‬ ‫جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در تدوین الیحه بودجه‪،‬‬ ‫جهت گیری ها و هدف گذاری ها باید‬ ‫به سمت تحقق و رعایت محورهای‬ ‫مدنظر مقام معظم رهبری در اصالح‬ ‫ساختار بودجه باشد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری تعامل با مجلس‬ ‫شورای اسالمی و استفاده از نظرات‬ ‫نمایندگان و همچنین نخبگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی را در تکمیل و‬ ‫جامعیت الیحه بودجه سال اینده کل‬ ‫کشور ضروری خواند و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به تهیه سند تحول الزم است محورها‬ ‫و جهت گیری های الیحه بودجه با این‬ ‫سند همسو باشد‪.‬‬ ‫در این جلسه رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه نیز گزارشی از چارچوب‬ ‫کالن و هدف مند الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ارائه داد که در ان‪ ،‬جداول و‬ ‫سیاست های پیشنهادی در چارچوب‬ ‫محورهای مورد تاکید رییس جمهور‬ ‫تشریح و مقرر شد پس از تصویب‬ ‫نهایی در هیات دولت به اطالع مردم‬ ‫برسد‪.‬رییس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫همچنین از روند ایجاد صندوق ‬ ‫«پیشرفت و عدالت» در هر یک از‬ ‫استان ها به عنوان ابزاری برای جلب‬ ‫مشارکت مردم در سرمایه گذاری های‬ ‫مختلف گزارش داد‪.‬‬ ‫نشست کمیسیون مشترک برجام پایان یافت؛ مذاکرات ادامه دارد‬ ‫نشست کمیسیون مشترک برجام‬ ‫که با حضور نمایندگان ایران‪ ،‬گروه‬ ‫‪ ۴+۱‬و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ‬ ‫برگزار شد تا درباره متون پیشنهادی‬ ‫ایران گفت وگو شود‪ ،‬دقایقی پیش‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا‪ ،‬انریکه‬ ‫مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا تا دقایقی دیگر‬ ‫درباره نتیجه مذاکرات و ترتیبات اجرای‬ ‫ادامه گفت وگوها‪ ،‬توضیحاتی را ارائه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫در این نشست که با شرکت هیات های‬ ‫ایران‪ ،‬گروه ‪( 4+1‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫انگلیس و المان) و اتحادیه اروپا برگزار‬ ‫شد‪ ،‬شرکت کنندگان به بررسی نتایج به‬ ‫دست امده و پیشرفت های صورت گرفته‬ ‫در این دور از گفت وگوها با توجه به متون‬ ‫ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫با توجه به درخواست برخی از هیات ها‬ ‫جهت بازگشت به پایتخت هایشان جهت‬ ‫مشورت و دریافت دستورالعمل های تازه‪،‬‬ ‫در این نشست مقرر شد تا در گفت وگوها‬ ‫وقفه ای ایجاد شده و گفت وگوها‬ ‫هفته اینده بعد از بازگشت هیات ها از‬ ‫پایتخت هایشان‪ ،‬از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫ایران چهارشنبه شب متن پیشنهادی‬ ‫خود را در قالب دو موضوع لغو‬ ‫تحریم های ظالمانه و مسائل هسته ای به‬ ‫طرف های مقابل ارائه کرد‪ .‬علی باقری در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد‬ ‫که طرف های مقابل بتوانند در کوتاه ترین‬ ‫زمان به یک جمع بندی برای ورود به‬ ‫گفت وگوهای جدی با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در مورد دو سندی که ارائه شده‬ ‫برسند‪ .‬با این حال اروپایی ها خواستار‬ ‫بازگشت به پایتخت ها برای بررسی‬ ‫متون پیشنهادی ایران هستند‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تاکید دارد که اگرغرب‬ ‫حسن نیت نشان دهد‪ ،‬توافق خوب در‬ ‫دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫ایجاد ثبات اقتصادی جهت گیری بودجه ‪ ۱۴۰۱‬است‬ ‫سخنگوی دولت با اشاره به‬ ‫جهت گیری بودجه ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪:‬‬ ‫این جهت گیری با هدف ایجاد‬ ‫ثبات اقتصادی در کشور است به‬ ‫گونه ای که فعاالن اقتصادی‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و مردم بتوانند با ارامش‬ ‫برای سال اینده برنامه ریزی‬ ‫اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫علی بهادری جهرمی در گفتگوی‬ ‫اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا‬ ‫و سیما در حاشیه جلسه هیئت دولت‬ ‫افزود‪ :‬چند روزی است که جلسه‬ ‫هیئت دولت به صورت فوق العاده‬ ‫صبح و عصر برگزار می شود تا در حد‬ ‫امکان سند بودجه ‪ ۱۴۰۱‬در فرصت‬ ‫قانونی و یا سریع ترین زمان ممکن‬ ‫تقدیم مجلس شورای اسالمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تاکید رئیس‬ ‫جمهور بر اتقان و محکم بودن‬ ‫سند بودجه است گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه سند بودجه مهم ترین سند‬ ‫مالی دولت به شمار می رود که اثار‬ ‫اقتصادی گسترده ای هم برای بدنه‬ ‫اجرایی و هم بخش خصوصی دارد‪،‬‬ ‫رئیس جمهور همواره در جلسات بر‬ ‫اتقان سند بودجه تاکید دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت اضافه کرد‪ :‬در جلسه‬ ‫امروز در حال بحث بر سر تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬بودجه بودیم‪ .‬سازمان برنامه و‬ ‫بودجه تحول اساسی را در خصوص‬ ‫این تبصره پیشنهاد داده بود که ایجاد‬ ‫صندوق ویژه ای تحت عنوان صندوق‬ ‫پیشرفت و عدالت در سطح ملی مطرح‬ ‫کرد و صندوق های استانی نیز ذیل‬ ‫ان قرار داشتند که با هدف حمایت‬ ‫از بخش خصوصی و فعال کردن چرخ‬ ‫اقتصادی کشور بود که مفصل در این‬ ‫زمینه بحث و گفتگو شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تقریبا تمام اعضای‬ ‫کابینه نظرشان را در خصوص این‬ ‫پیشنهاد و ایجاد صندوق ارائه کردند‬ ‫که در نهایت هیئت دولت با تشکیل‬ ‫ان که اصالح شده صندوق کارافرینی‬ ‫امید است موافقت کرد‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی افزود‪ :‬البته شب‬ ‫گذشته نیز جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت با حضور رئیس‬ ‫جمهور برگزار که در ان جلسه سعی‬ ‫شد اثاری که بودجه پیشنهادی‬ ‫موجود که سازمان برنامه و بودجه در‬ ‫اختیار هیئت دولت قرار داده است‪،‬‬ ‫در حوزه های مختلف هم در وضعیت‬ ‫اقتصادی کارکنان دولت در سراسر‬ ‫کشور و همچنین اثاری که بودجه‬ ‫بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی‬ ‫دارد مورد بحث و پایش قرار بگیرد‬ ‫که قریب سه ساعت این جلسه طول‬ ‫کشید و جنبه های مختلف ان بررسی‬ ‫شد و رئیس جمهور هم تاکید داشت‬ ‫که سند بودجه ضروری است‪ ،‬برنامه‬ ‫جدی برای ریشه کن شدن فقر مطلق‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت اضافه کرد‪ :‬تاکید‬ ‫مهمی که رئیس جمهور داشت این‬ ‫بود که بودجه به هیچ وجه کوچکترین‬ ‫اثر تورمی بر کشور نداشته باشد عالوه‬ ‫بر ان این بودجه نه کسری و نه منجر‬ ‫به خلق پول جدید شود که در این‬ ‫زمینه اتفاق نظر کاملی در ستاد‬ ‫اقتصادی دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره یکی دیگر از محور های‬ ‫مهم سند بودجه ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪ :‬تقویت‬ ‫جدی و نگاه جدی به جایگاه و نقش‬ ‫مردم در تمام حوزه های اداره کشور‬ ‫که از ویژگی های مهم این سند به‬ ‫شمار می رود به گونه ای که در جای‬ ‫جای بودجه اثر نقش مردم و فعاالن‬ ‫بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی‬ ‫کشور می بینیم و جهت گیری کالن و‬ ‫محوری توسعه نقش افرینی فعاالن‪،‬‬ ‫بخش خصوصی و مردم در حوزه‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی اضافه کرد‪ :‬موضوع‬ ‫دیگری که در سند بودجه در حال‬ ‫پایش و بررسی است بحث تطابق‬ ‫برنامه های مختلف دولت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت از ابتدای شکل‬ ‫گیری و حتی پیش از ان سند تحولی‬ ‫را تنظیم کرده بود که در حال تکمیل‬ ‫شدن است‪ ،‬البته نسخه اولیه ان‬ ‫نهایی شده است که سند تحول دولت‬ ‫در ‪ ۴‬سال اینده محسوب می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت افزود‪ :‬این سند با‬ ‫توجه به اینکه یک برنامه ‪ ۴‬ساله است‬ ‫ضرورت دارد که با سند بودجه سال‬ ‫اینده نیز همراستا و هم جهت باشد‬ ‫به همین دلیل بر اساس دستور رئیس‬ ‫جمهور مقرر شد تمامی وزارتخانه ها‬ ‫و سازمان برنامه و بودجه کشور تک‬ ‫تک مفاد و برنامه های الیحه بودجه‬ ‫را با سند تحول تطبیق دهد تا هیچ‬ ‫نقطه کاستی و ضعفی وجود نداشته‬ ‫باشد به همین دلیل همه ارکان دولت‬ ‫مشغول کار هستند و امکان برگزاری‬ ‫جلسه با معلوالن نبود البته مقرر شد‬ ‫رئیس جمهور دیداری با نمایندگان‬ ‫معلوالن در حاشیه هیئت دولت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مذاکرات وین‪ ،‬محور رایزنی تلفنی جوزب بورل و امیرعبدالهیان‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬علیرغم عهدشکنی‬ ‫امریکا و بی عملی سه کشور اروپایی‪ ،‬با‬ ‫حسن نیت در مذاکرات وین حضور داریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حسین‬ ‫امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه بابیان اینکه‬ ‫علیرغم عهدشکنی امریکا و بی عملی سه کشور‬ ‫اروپایی‪ ،‬با حسن نیت در مذاکرات وین حضور‬ ‫داریم تاکید کرد‪ :‬الزمه دستیابی به توافق خوب‬ ‫تغییر رویکرد برخی طرف ها از ادبیات تهدید به‬ ‫ادبیات همکاری و احترام متقابل و نتیجه محور‬ ‫است‪.‬‬ ‫جوزب بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫و هماهنگ کننده مذاکرات وین در تماس تلفنی‬ ‫با وزیرخارجه کشورمان در خصوص روند مذاکرات‬ ‫جاری رایزنی کرد‪.‬‬ ‫جوزب بورل مذاکرات وین را که اکنون همه‬ ‫هیات های مذاکره کننده از المان‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬انگلیس و بویژه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با جدیت برای رسیدن به تفاهم تالش می کنند‪،‬‬ ‫مهم خواند‪.‬‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود‪ :‬به‬ ‫مورا تاکید کرده ام که در ارتباط سازنده و فعال‬ ‫با مذاکره کننده ارشد ایرانی و همه هیات ها برای‬ ‫رسیدن به توافق تالش کند‪.‬‬ ‫هماهنگ کننده مذاکرات وین همچنین انعطاف‬ ‫همه طرف ها در ادامه مذاکرات خواستار شد‪.‬‬ ‫بورل در ادامه ضمن ابراز خرسندی از شروع‬ ‫مذاکرات‪ ،‬امادگی خود و همکارانش در اتحادیه‬ ‫اروپا را برای کمک به حل مشکل اعالم کرد‪.‬‬ ‫امیرعبدالهیان نیز ضمن تشکر از تالش های‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همکاران‬ ‫وی‪ ،‬روند مذاکرات را در مجموع خوب‪ ،‬اما ُکند‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیات ایرانی با حسن نیت‪ ،‬اختیارات‬ ‫الزم و ابتکارات دست یافتنی و رو به جلو‪ ،‬به‬ ‫شکلی فعال در میز مذاکرات حضور دارد‪.‬‬ ‫امیرعبدالهیان تاکید کرد‪ :‬در هر مذاکره و اقدامی‬ ‫پایان دادن کامل به تحریم های ناقض برجام هدف‬ ‫مشارکت ماست‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر پایبندی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به همکاری فنی با اژانس بین المللی انرژی اتمی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر مذاکرات و دیدار های اقای دکتر‬ ‫باقری‪ ،‬کارشناسان ایرانی نیز در قالب کمیته‬ ‫خاتمه تحریم ها و کمیته هسته ای در حال‬ ‫مذاکرات فنی و تخصصی با ‪ ۴+۱‬هستند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به برخی‬ ‫مباحث مطروحه در مذاکرات اخیر یاداور شد‪:‬‬ ‫علیرغم عهدشکنی امریکا و بی عملی سه کشور‬ ‫اروپایی‪ ،‬ما با حسن نیست در مذاکرات وین حضور‬ ‫داریم‪ .‬تیم ما در هر مرحله‪ ،‬دارای برنامه و ابتکارات‬ ‫روشن‪ ،‬ملموس و عملی است‪ .‬غرب هم باید ابتکار‬ ‫عمل واقعی خود را در خاتمه دادن به تحریم ها‬ ‫ارائه دهد و به تکرار شعار های قبلی و ناقض حقوق‬ ‫و منافع ملت ایران پایان دهد‪.‬‬ ‫امیر عبدالهیان تاکید کرد‪ :‬معتقدیم دستیابی به‬ ‫توافق خوب در دسترس است‪ ،‬اما الزمه ان تغییر‬ ‫رویکرد برخی طرف ها از ادبیات تهدید به ادبیات‬ ‫همکاری‪ ،‬احترام متقابل و نتیجه محور است‪.‬‬ ‫بورل و امیرعبدالهیان فضای مذاکرات کنونی وین‬ ‫را مثبت ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫ایت اله سید احمد خاتمی؛‬ ‫ملت ایران به چیزی کمتر از لغو‬ ‫همه تحریم ها تن نخواهد داد‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران‪ ،‬مذاکره‬ ‫کنندگان ایرانی را هیئتی با تجربه و‬ ‫دارای مواضع ضد امریکایی خواند و‬ ‫گفت‪ :‬شما نماینده یک ملت شجاع‬ ‫هستید؛ بدانید این ملت به چیزی کمتر‬ ‫از لغو همه تحریم ها تن نخواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬ایت اله سید احمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫لزوم رعایت تقوا در رفتار مومنان تصریح کرد‪ :‬باید برای خدا حتی در فضای شهری‬ ‫حریم نگاه دارید و تالش کنید تا این فضا الوده نشود‪ ،‬چرا که الودگی این فضا منجر‬ ‫به مصیبت و اندوه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضمن تسلیت درگذشت مرحوم ایت اله رضی شیرازی افزود‪ :‬ایت اله رضی از‬ ‫نوادگان میرزای شیرازی بزرگ و صاحب فتوای تنباکو و خود نیز فقیه و فیلسوفی‬ ‫بزرگ بود‪ ،‬این مصیبت را به حوزه علمیه تهران و بازماندگان ایشان تسلیت عرض‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫نماز جمعه سنگری جهادی برای خدمت به مردم است‬ ‫وی در ادامه بزرگداشت هفته نهاد هالل احمر‪ ،‬به دهم اذرماه سالروز شهادت ایت‬ ‫اله مدرس اشاره کرد و گفت‪ :‬شهید مدرس در نگاه امام (ره) خیلی بسیار بزرگ‬ ‫بود و ایشان بار ها از وی تجلیل کردند؛ شهید مدرس در حرف و اقدام خدایی عمل‬ ‫می کرد و به تعبیر امام هوای نفسانی در کار او نبود‪ ،‬این درسی برای همه به ویژه‬ ‫مسئوالن کشور است‪ ،‬چرا که هر کس که در راه خدا قدم بردارد‪ ،‬خداوند او را‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران‪ ،‬شجاعت را ویژگی دیگر شهید مدرس خواند و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شهید مدرس گفت که خداوند در من دو چیز را قرار نداده است‪ ،‬یکی ترس و‬ ‫دیگری طمع‪ ،‬او هیچگاه از اصول خود کوتاه نیامد‪ ،‬روحیه ستم ستیزی داشت و با‬ ‫اینکه از سوی رضاخان ترور شد‪ ،‬ولی مثل کوه ایستاد و مقاومت کرد؛ روحیه ستم‬ ‫ستیزی یک روحیه دینی است که الحمدهلل بعد از ‪ ۴۰‬سال در جان مردم ما زنده‬ ‫و با نشاط است‪ ،‬به همین دلیل مردم هیچگاه از نفرت از امریکا کوتاه نمی ایند و‬ ‫همچنان شعار مرگ بر امریکای مردم باقیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهید مدرس به مردم ساالری دینی معتقد بود بدان معنا که اسالم قدرت‬ ‫پاسخگویی به همه مسائل زندگی را دارد و در عین حال مردم نیز ساالر هستند‪،‬‬ ‫وقتی نماینده مجلس بود گفت که ما وکیل مردم و نه‪ ،‬ولی ان ها هستیم و باید نظر‬ ‫موکلین خودمان بر مسند بنشانیم؛ این یعنی مردم ساالری دینی‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران گفت‪ :‬امروز سالروز تصویب قانون اساسی در سال ‪۱۳۵۸‬‬ ‫است که این قانون قاعده مستحکم نظام اسالمی است‪ ،‬به تعبیر مقام معظم اسالمی‬ ‫می توان تمدن عظیم اسالمی را بر این قانون نهاد؛ عمل به قانون اساسی عالج‬ ‫درد های اساسی کشور است و هر امری که تخلف از قانون اساسی محسوب شود‬ ‫تخلف از اصل صریح حرکت انقالبی مردم است‪ ،‬تخلف از قانون اساسی با انقالبی‬ ‫گری سازگار نیست‪.‬‬ ‫ایت اله خاتمی ادامه داد‪ :‬قانون اساسی کشورمان مترقی ترین قانون اساسی در دنیا‬ ‫است‪ ،‬چرا که هیچ قانون اساسی را پیدا نمی کنید که ‪ ۹۰‬روز حداقل ‪ ۵۰‬مجتهد‬ ‫و فقیه بنشینند و کلمه به کلمه ان را تصویب کنند‪ ،‬فقط قانون اساسی ما چنین‬ ‫ویژگی دارد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران افزود‪ :‬ایین نامه مردم ساالری دینی قانون اساسی است‬ ‫که در اصول خود‪ ،‬حاکمیت اسالم‪ ،‬والیت فقیه و جمهوریت نظام را در بر دارد؛‬ ‫به عبارتی تبلور مردم ساالری دینی است‪ ،‬قانون مداری یک تکلیف است و عبور‬ ‫کنندگان از قانون خود محورانی هستند که جایی در نظام اسالمی ندارند چرا که‬ ‫میثاق بین مردم و حاکمیت قانون اساسی است و تنها با پاسداشت عملی این قانون‪،‬‬ ‫می توان این میثاق را حفظ کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به در پیش بودن روز دانشجو در ‪ ۱۶‬اذر ماه و نقش دانشجویان در‬ ‫اداره کشور خاطر نشان کرد‪ ۱۶ :‬اذر فریاد اعتراض ضد امریکایی دانشجویان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۳۲‬بود‪ ،‬جنبش دانشجویی همواره زنده و با نشاط است و به راه خود ادامه‬ ‫خواهد داد‪ ،‬در زمان خفقان که فریاد گلوله همراه داشت‪ ،‬جریان دانشجویی شجاعانه‬ ‫وارد میدان شد‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران‪ ،‬فضای سراسر کشور را همراه با شعار مرگ بر امریکا‬ ‫دانست و افزود‪ :‬از سال ‪ ۳۲‬تا سال ‪ ۱۴۰۰‬شرارت های امریکا ده ها برابر شده گرچه‬ ‫به همین میزان از نفوذ امریکا کاسته شده است‪ ،‬در هر جنایتی رد پای این شرور‬ ‫دیده می شود که خود را کدخدای عالم می داند‪ ،‬لذا باید امروز فریاد های مرگ بر‬ ‫امریکای کل ملت بلندتر و پرشکوه تر باشد‪.‬‬ ‫ایت اله سید احمد خاتمی همچنین به مذاکرات وین اشاره و مذاکره کنندگان‬ ‫ایرانی را هیئتی با تجربه و دارای مواضع ضد امریکایی خواند و خطاب به ان ها‬ ‫گفت‪ :‬شما نماینده یک ملت شجاع هستید که پای ارمان هایش تا اخرین قطره‬ ‫خون و نفس ایستاده اند؛ بدانید این ملت به چیزی کمتر از لغو همه تحریم ها تن‬ ‫نخواهد داد‪.‬خطیب نماز جمعه تهران در پایان با تقدیر از عملکرد دولت سیزدهم در‬ ‫واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا افزود‪ :‬دولت خدمات بزرگی انجام داد و مردم‬ ‫نیز استقبال کرده اند‪ ،‬لذا از صمیم جان ارزو می کنم که خداوند به اقای رئیسی قوت‬ ‫بیشتری اعطا کند‪ ،‬احساسم این است که ان شااله لحظات پایانی بقای این ویروس‬ ‫منحوس است‪ ،‬لذا از مردم خواهش می کنم‪ ،‬دستورالعمل های بهداشتی را رعایت‬ ‫کنید تا جامعه ما خالی از ویروس کرونا شود‪.‬‬ ‫مرندی‪ :‬امریکا و اروپا انتظارات عجیبی دارند‬ ‫محمد مرندی که همراه هیات مذاکره کننده ایران در وین حضور دارد تاکید کرد‪:‬‬ ‫جو بایدن که منتقد سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران بوده است‪،‬‬ ‫پس از روی کار امدن تاکنون به این سیاست علیه ایران ادامه داده است‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬محمد مرندی‪ ،‬تحلیلگر سیاسی و مشاور هیات مذاکره کننده ایران در وین در‬ ‫گفت وگویی با سی ان ان در پاسخ به این سوال که ایا شما درخصوص این مذاکرات‬ ‫خوش بین نیستید؟ گفت‪ :‬اگر خوش بین نیستیم به دلیل اقدامات امریکا است‪.‬‬ ‫دولت کنونی امریکا منتقد سیاست فشار حداکثری امریکا بود؛ با این حال زمانی که‬ ‫بایدن قدرت را در دست گرفت همان سیاست را تا بدین روز ادامه داده است‪ .‬امریکا‬ ‫در نقض اشکار توافق و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است‪ .‬ایرانیان حتی پس‬ ‫از خروج امریکا از برجام به مدت یک سال به اجرای کامل این توافق ادامه دادند‪.‬‬ ‫حتی اروپایی ها نیز عمال توافق را ترک کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از یک سال ایرانیان ارام ارام تعهدات خود را کاهش دادند و‬ ‫سپس به تعهداتشان پایان دادند‪ .‬این نیز حتی مطابق با توافق بوده است چراکه‬ ‫بندهای ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬به ایران اجازه می دادند درصورتی که دیگر طرفین به تعهدات‬ ‫خود بی اعتنایی می کردند‪ ،‬از اجرای توافق خودداری کند‪ .‬تنها طرفی که از ابتدا پای‬ ‫میز مذاکره نشسته بود و پای میز مذاکره ماند‪ ،‬ایران بوده است‪ .‬امریکا میز را ترک‬ ‫کرد و صدها میلیارد دالر به اقتصاد ایران ضربه وارد کرد‪ .‬اینکه امریکا در این مرحله‬ ‫چیزی از ایران طلب کند عجیب است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1194‬‬ ‫افزایش تعرفه اب ویالها و اقامتگاه های غیردائم‬ ‫مدتی است که تعرفه اب ویالها و اقامتگاه های غیردائم افزایش قابل توجهی پیدا کرده‪ ،‬به طوری که اختالف زیادی با‬ ‫قبوض قبلی مشاهده می شود و انطور که شرکت اب و فاضالب کشور اعالم کرده برای این مشترکان از اردیبهشت ماه‬ ‫افزایش قیمت لحاظ شده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬تماس های مردمی متعدد با ایسنا گویای اختالف فاحش مبلغ قبوض‬ ‫اب در اقامتگاه های غیردائم با ماه های گذشته بود‪ ،‬حتی در برخی موارد افراد قبوض میلیونی نیز پرداخت کرده بودند‬ ‫که موجب گالیه و اعتراض ان ها شده بود‪.‬پیگیری ایسنا حاکی از این است که بر اساس بخشنامه ای که به شرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور اعالم شده باتوجه به اینکه نرخ اب بهای مشترکین غیردائم از ابتدای اردیبهشت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫افزایش چشمگیری یافته و مطابق ابالغیه شرکت مهندسی ابفا کشور میبایست با نرخ اب ازاد محاسبه شود و اختالف‬ ‫چشمگیر با نرخ اب بهای قبلی‪ ،‬مبنای محاسبه جهت مشترکین غیر دائم تا ‪ ۵‬مترمکعب با مشترکین دائم برابر بوده و‬ ‫از ‪ ۵‬مترمکعب به باال با نرخ اب ازاد طبق محاسبه و ابالغیه هیئت مدیر ابفا منظور خواهد شد‪.‬‬ ‫در این بخشنامه امده است که لذا در صورتیکه مشترکین غیر دائم نسبت به حضور حداکثری طی ماه های سال اقدام‬ ‫کنند و قرائت کنتور انها بصورت منظم صورت پذیرد و یا اینکه با در دست داشتن صورت وضعیت قرائت و هزینه های‬ ‫برق و گاز مصرفی که موید حضور در منطقه طی یک الی دو سال گذشته باشد‪ ،‬مراحل تغییر وضعیت از حالت غیر‬ ‫دائم به دائم به انجام خواهد رسید‪.‬باتوجه به این بخشنامه مشخص شد که زین پس مشترکانی که به طور دائم در‬ ‫اقامتگاه های خود حضور ندارند باید هزینه بیشتری را برای اب پرداخت کنند و مشمول تعرفه های روستایی و یا‬ ‫تعرفه های معمول دیگر نمی شوند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت نفت در واکنش‬ ‫به وعده اوپک پالس‬ ‫طال در مسیر ثبت سومین‬ ‫کاهش هفتگی متوالی‬ ‫اخرین تغییرات قیمت‬ ‫سکه و طال در بازار‬ ‫قیمت نفت پس از این که اوپک پالس اعالم کرد درصورت اسیب دیدن تقاضا از شیوع‬ ‫واریانت اُمیکرون‪ ،‬در نشست بعدی خود افزایش تولید برنامه ریزی شده را بازبینی می کند‪ ،‬در‬ ‫معامالت روز جمعه افزایش یافت‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت‬ ‫امریکا یک دالر و ‪ ۱۹‬سنت معادل ‪ ۱.۸‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۶۷‬دالر و ‪ ۶۹‬سنت در هر‬ ‫بشکه رسید‪ .‬شاخص نفت امریکا روز پنج شنبه ‪ ۱.۴‬درصد افزایش داشت‪ .‬بهای معامالت‬ ‫نفت برنت یک دالر و ‪ ۱۹‬سنت معادل ‪ ۱.۷‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۷۰‬دالر و ‪ ۸۶‬سنت در‬ ‫هر بشکه رسید و به رشد ‪ ۱.۲‬درصدی روز گذشته افزود‪.‬وزیران اوپک پالس در نشست روز‬ ‫پنج شنبه با تصویب افزایش تولید ‪ ۴۰۰‬هزار بشکه در روز در ژانویه‪ ،‬بازار را غافلگیر کردند‪.‬‬ ‫با این حال این تولیدکنندگان اعالم کردند اگر تقاضا از تدابیر مقابله با شیوع ویروس کرونا‬ ‫اسیب ببیند‪ ،‬در سیاست تولید خود بازبینی خواهند کرد‪ .‬وزیران اوپک پالس اعالم کردند‬ ‫اگر ضرورت داشته باشند‪ ،‬پیش از تاریخ چهارم ژانویه که زمان نشست بعدی این گروه‬ ‫است‪ ،‬تشکیل جلسه خواهند داد‪.‬تحلیلگران گروه تحقیقاتی ‪ ANZ‬در یادداشتی نوشتند‪:‬‬ ‫این اظهارات قیمتها را تقویت کرد و معامله گران تمایلی نداشتند روی توقف افزایش تولید‬ ‫حساب باز کنند‪.‬ان لوییس هیتل‪ ،‬تحلیل شرکت وود مک کنزی اظهار کرد‪ :‬پایبندی به‬ ‫سیاست تولید در حال حاضر با توجه به این که هنوز مالیم یا جدی بودن اُمیکرون در‬ ‫مقایسه با واریانتهای قبلی مشخص نیست‪ ،‬منطقی به نظر می رسد‪ .‬اعضای گروه مرتبا در‬ ‫تماس هستند و وضعیت بازار را به دقت زیر نظر دارند‪ .‬در نتیجه می توانند هنگامی که‬ ‫درک بهتری از ابعاد تاثیر واریانت اُمیکرون بر اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت پیدا کردند‪،‬‬ ‫واکنش فوری نشان دهند‪ .‬بازارهای نفت کل هفته تحت تاثیر شناسایی واریانت اُمیکرون‬ ‫ملتهب بودند و گمانه زنی هایی وجود داشت که وضع قرنطینه های جدید‪ ،‬به تقاضا برای‬ ‫سوخت لطمه زده و باعث می شود اوپک پالس افزایش تولید را متوقف کند‪.‬برنت از ابتدای‬ ‫هفته جاری تاکنون حدود ‪ ۲.۶‬درصد و وست تگزاس اینترمدیت کمتر از یک درصد کاهش‬ ‫داشته و هر دو شاخص در مسیر ثبت ششمین کاهش هفتگی متوالی هستند‪ .‬قیمتهای‬ ‫نفت از پنج شنبه گذشته که خبر شناسایی واریانت جدید اُمیکرون سرمایه گذاران را به‬ ‫وحشت انداخت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬دالر در هر بشکه سقوط کردند‪.‬‬ ‫قیمت طال در معامالت روز جمعه افزایش یافت اما موضع موافق بانک مرکزی امریکا‬ ‫برای تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه و افزایش نرخهای بهره‪ ،‬این فلز ارزشمند را برای‬ ‫سومین هفته متوالی در مسیر کاهش هفتگی قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ‪ ۰.۲‬درصد افزایش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۷۷۲‬دالر و ‪ ۴۱‬سنت رسید‪ .‬بهای معامالت این بازار روز پنج شنبه به پایین ترین حد‬ ‫حدود یک ماه گذشته سقوط کرده بود‪.‬در بازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با‬ ‫‪ ۰.۶‬درصد افزایش‪ ۱۷۷۳ ،‬دالر و ‪ ۳۰‬سنت معامله شد‪ .‬بهای معامالت این بازار شب‬ ‫گذشته ‪ ۲۱‬دالر و ‪ ۶۰‬سنت معادل ‪ ۱.۲‬درصد کاهش یافت و در ‪ ۱۷۶۲‬دالر و ‪۷۰‬‬ ‫سنت بسته شده بود‪.‬طال از ابتدای هفته جاری تاکنون ‪ ۱.۱‬درصد ریزش قیمت داشته‬ ‫است‪ .‬این کاهش در واکنش به اظهارات مقامات متعدد بانک مرکزی امریکا روی داده‬ ‫است‪ .‬جروم پاول‪ ،‬رییس بانک مرکزی امریکا در اظهاراتی که برابر کنگره داشت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد تصمیم درباره تعدیل سریع تر برنامه خرید اوراق قرضه ممکن است در نشست‬ ‫سیاست پولی دسامبر گرفته شود‪.‬رافائل بوستیک‪ ،‬رییس بانک فدرال رزرو اتالنتا به‬ ‫کنفرانس "نکست" رویترز اعالم کرد پایان بخشیدن به برنامه خرید اوراق قرضه بانک‬ ‫مرکزی امریکا تا مارس اقدام مناسبی خواهد بود و به این بانک مرکزی اجازه می دهد‬ ‫نرخهای بهره را افزایش دهد‪.‬کایل رودا‪ ،‬تحلیلگر شرکت ‪ I G Markets‬در این باره‬ ‫گفت‪ :‬بانک مرکزی تمایل بیشتری به تحکیم سیاست پولی پیدا کرده است و اگر به‬ ‫یکباره مشکالت مرتبط با واریانت جدید اُمیکرون ایجاد شود‪ ،‬معامله گران احتماال به‬ ‫سمت خرید دالر می روند‪ .‬این فضا برای طال منفی خواهد بود‪.‬اُمیکرون نگرانیهایی‬ ‫را نسبت به روند احیای اقتصادی برانگیخته و باعث عقب گرد بازارهای سهام شده‬ ‫و قیمتهای نفت در مسیر ثبت ششمین کاهش هفتگی قرار گرفته است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش رویترز‪ ،‬سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار امار ماهانه اشتغال غیرکشاورزی‬ ‫امریکا هستند‪ .‬این گزارش یکی از معیارهای کلیدی بانک مرکزی امریکا در تصمیمات‬ ‫سیاست پولی است‪ .‬گزارش اشتغال ملی ‪ ADP‬در روز چهارشنبه نشان داد مشاغل‬ ‫بخش خصوصی ‪ ۵۳۴‬هزار مورد در نوامبر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫طبق تحلیل دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران‪ ،‬علیرغم ریزش قیمت ها‬ ‫در بازارهای جهانی طال طی یک هفته اخیر‪ ،‬سکه و طال در بازارهای داخلی در مسیر‬ ‫افزایش با شیب مالیم قرار گرفت؛ بگونه ای که در اخرین معامالت پایانی هفته‪ ،‬هر‬ ‫قطعه سکه حدود ‪ ۴۰‬هزار تومان و هر گرم طال ‪ ۶۰۰۰‬تومان نسبت به اوایل هفته‬ ‫گران تر شده بودند‪.‬‬ ‫نادر بذرافشان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه‬ ‫و طالی داخلی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نوسانات اونس جهانی طال درحالی رخ می دهد که از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون‪ ،‬در بازارهای جهانی میانگین حدود ‪ ۷۰‬دالر نوسانات قیمت‬ ‫اونس جهانی شکل گرفته است اما در هفته ای که گذشت هر اونس طال حدود ‪۲۱‬‬ ‫دالر کاهش قیمت را تجربه کرد‪ .‬از سوی دیگر اما نوسانات افزایشی نرخ ارز در این‬ ‫هفته (مقطعی در اواسط هفته) منجر به افزایشی شدن هرچند اندک قیمت ها در‬ ‫بازار سکه و طالی داخلی شد‪.‬‬ ‫دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران خاطر نشان کرد‪ :‬در این هفته اما بازار‬ ‫ش از ان که تاحدودی رونق بیشتری داشت‪ ،‬در این هفته‬ ‫تقاضا‪ ،‬نسبت به هفته پی ‬ ‫دوباره برای خرید سکه و مصنوعات طال کمتر مورد استقبال قرار گرفت‪ .‬این در‬ ‫حالیست که حباب سکه در این هفته تغییر چندانی نداشته است‪ .‬همچنین در این‬ ‫هفته حباب سکه همچنان حدد ‪ ۳۰۰‬هزار تومان دارای حباب بوده است‪.‬‬ ‫ن قیمت های معامالتی‬ ‫وی در رابطه با تغییرات قیمت ها طی یک هفته اخیر و اخری ‬ ‫سکه و طال‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور که اشاره شد اونس جهانی طال در این هفته کاهش‬ ‫حدودا ‪ ۲۱‬دالری را تجربه کرده و اخرین نرخ ثبت شده برای ان تا لحظه انتشار‬ ‫این گزارش‪ ۱۷۷۲ ،‬دالر است اما نوسانات افزایشی نرخ ارز سبب شد که هفته برای‬ ‫سکه و طال افزایشی نسبت به ابتدای هفته به پایان برسد‪ .‬براین اساس سکه طرح‬ ‫جدید با ‪ ۴۰‬هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته به ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۶۳۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬سکه تمام قدیم اما با افزایش ‪ ۷۰‬هزار تومانی در پایان هفته ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان تعیین قیمت شده است‪.‬‬ ‫کامیون‪ ،‬روغن و ماشین لباسشویی‬ ‫صدرنشین افزایش تولید‬ ‫جدیدترین امار منتشره از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت)‬ ‫نشان می دهد که در شش ماهه اول امسال از ‪ ۲۵‬کاالی منتخب صنعتی‪،‬‬ ‫تولید ‪ ۱۵‬کاال افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش تولید مربوط به‬ ‫کامیون‪ ،‬روغن و ماشین لباسشویی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس این امار در هفت ماهه امسال فقط تولید یک‬ ‫کاال‪ ،‬یعنی کامیون‪ ،‬کامیونت و کشنده بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافته و‬ ‫تولید ان با ‪ ۶۴.۴‬درصد افزایش به ‪ ۴۹۵۷‬درصد رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫در این مدت تولید سه کاال بیش از ‪( ۲۰‬تا ‪ ۴۱.۳‬درصد)‪ ،‬چهار کاال ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد و هفت کاال کمتر از ‪ ۱۰‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫افزایش داشته و تولید ‪ ۱۰‬کاال نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در این میان دو کاالی دیگری که بیشترین افزایش تولید را داشتند شامل‬ ‫روغن ساخته شده نباتی با ‪ ۴۱.۳‬و ماشین لباسشویی با ‪ ۲۹.۹‬درصد افزایش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تولید روغن نباتی در در هفت ماهه امسال به بیش از یک میلیون و ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار تن رسیده است‪ .‬تولید روغن در بیشتر ماه های سال قبل بیشترین‬ ‫کاهش را نسبت به سایر کاالها داشت‪ .‬بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫کارخانجات تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫روغن که ‪ ۱۲۰‬هزار تن در بخش های خانوار‪ ۲۵ ،‬هزار تن در بخش صنف‬ ‫و ‪ ۳۵‬هزار تن در بخش صنعت خواهد بود‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷.۵‬درصدی تولید لوازم خانگی‬ ‫همچنین در هفت ماهه امسال تولید انواع لوازم خانگی با ‪ ۷.۵‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از دو میلیون و ‪ ۶۸۷‬هزار دستگاه‬ ‫رسیده است‪ .‬از بین انواع لوازم خانگی تولید تلویزیون با کاهش ‪۱۱.۲‬‬ ‫درصدی مواجه بوده و تولید ان از نزدیک به ‪ ۷۳۲‬هزار دستگاه در هفت‬ ‫ماهه سال گذشته به نزدیک ‪ ۶۵۰‬هزار دستگاه در مدت مشابه امسال‬ ‫رسیده است‪ .‬تولید ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر با ‪ ۲۹.۹‬و ‪۷.۵‬‬ ‫درصد افزایش به ترتیب به بیش از ‪ ۷۹۰‬هزار و یک میلیون و ‪ ۲۴۶‬هزار‬ ‫دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫اما با وجود افزایش تولید لوازم خانگی در سال جاری‪ ،‬در بازار شاهد کاهش‬ ‫قیمت نیستیم‪ .‬اخیرا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش‬ ‫‪ ۳۹‬درصدی حقوق و دستمزد‪ ،‬گران شدن قیمت جهانی مواد اولیه و‬ ‫افزایش نرخ ارز که شش برابر نسبت به سال ‪ ۱۳۹۷‬شده را از دالیل افزایش‬ ‫قیمت عنوان کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است که سال گذشته سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) هدف این وزارتخانه را تولید ‪ ۱۱.۶‬میلیون‬ ‫دستگاه لوازم خانگی در سال عنوان کرده‪ ،‬اما گفته بود که تقاضا در این‬ ‫بازار حدود ‪ ۱۲.۵‬میلیون دستگاه و بخش اعظم ان در بخش لوازم خانگی‬ ‫کوچک است‪.‬‬ ‫از جمله مهم ترین کاالهای دیگری که تولید ان ها افزایش داشته نیز‬ ‫می توان به انواع سواری‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬کمباین‪ ، ،‬نئوپان و دوده با ‪،۳.۴ ،۱.۴‬‬ ‫‪ ۸.۵ ،۱۳.۵‬و ‪ ۲۰.۴‬درصد افزایش تولید اشاره کرد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬کاال کاهش یافت‬ ‫از بین ‪ ۲۵‬کاالی منتخب صنعتی تولید ‪ ۱۰‬کاال کاهش داشته که بیشترین‬ ‫کاهش مربوط به الیاف اکریلیک با ‪ ۴۶.۹‬درصد‪ ،‬الکتروموتور ‪ ۲۵.۷‬و سموم‬ ‫دفع افات نباتی با ‪ ۳۳.۷‬درصد کاهش بوده است‪.‬‬ ‫کمترین کاهش تولید نیز مربوط به انواع تراکتور است که تولید ان با ‪۰.۱‬‬ ‫درصد کاهش به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۵۷‬دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است‪.‬‬ ‫وانت‪ ،‬پودر شوینده‪ ،‬الستیک خودرو و نخ سیستم پنبه ای نیز از جمله دیگر‬ ‫کاالهایی است که تولیدشان در این مدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫حذف ارز دولتی با تولید ایران چه می کند؟‬ ‫هرچند هنوز دولت سیزدهم برنامه‬ ‫دقیق خود برای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫ارائه نکرده اما تحلیل های مختلفی‬ ‫درباره سرنوشت اقتصاد در صورت‬ ‫حذف این ارز ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از بهار سال ‪ ۱۳۹۷‬و‬ ‫همزمان با از سرگیری تحریم ها علیه‬ ‫ایران‪ ،‬دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر‬ ‫افزایش قیمت ارز در بازار ازاد‪ ،‬برای‬ ‫برخی کاالهای اساسی یک ارز ترجیحی‬ ‫تعریف کند‪.‬‬ ‫از ان زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان به واردات برخی کاالهای‬ ‫اساسی اختصاص یافته و هرچند فهرست‬ ‫این کاالها در سال های اخیر کوچک تر‬ ‫شده است اما در عمل همچنان چند‬ ‫حوزه مهم از این ارز استفاده می کنند‪.‬‬ ‫نهاده های دامی و دارو بخشی از این‬ ‫کاالها هستند‪.‬‬ ‫با وجود انکه بسیاری از فعاالن بخش‬ ‫خصوصی تاکید می کنند که تداوم‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬جز ایجاد‬ ‫رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد‬ ‫ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید‬ ‫تالش کند حمایت از اقشار کم درامد را‬ ‫به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک‬ ‫نرخی کند اما همزمان نگرانی هایی درباره‬ ‫شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر‬ ‫مردم الاقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫حسن فروزان فرد " عضو اتاق بازرگانی‬ ‫تهران " در تحلیل این شرایط گفته‬ ‫است‪ :‬حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت‪،‬‬ ‫برای ان دست از تولیدکنندگان که مواد‬ ‫اولیه خود را با این ارز تامین می کردند‪،‬‬ ‫پیامدهایی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مساله این است که بخش تولید از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تاکنون‪ ،‬تورم وحشتناکی را تحمل‬ ‫کرده است‪ ،‬بدون انکه بتواند ظرفیت های‬ ‫مناسبی را برای تامین منابع نقدینگی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیکر تولید نحیف‬ ‫شده و به ویژه‪ ،‬بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر حذف یارانه ها زمینه ای‬ ‫را برای افزایش قیمت در گام اول فراهم‬ ‫کند‪ ،‬انچه محتمل خواهد بود‪ ،‬ناتوانی‬ ‫تولیدکنندگان در تهیه و تامین کاال به‬ ‫اندازه قبل است‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫انچه ضرورت پیدا می کند‪ ،‬این است‬ ‫که در کنار برنامه حذف ارز دولتی‪ ،‬یک‬ ‫پیوست مطالعاتی قرار گیرد؛ به نحوی که‬ ‫این پیوست بر مبنای واقعیت ها و ارزیابی‬ ‫توان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با‬ ‫قیمت های جدید تهیه شده باشد‪ .‬مساله‬ ‫این است که تصمیم گیرندگان اغلب‬ ‫ن می دهند‬ ‫به تغییرات بازار توجه نشا ‬ ‫تا وضعیت تولیدکنندگان‪ .‬اما در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬پیوستی در کنار پیشنهاد حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای مواجهه با این‬ ‫واقعیت ها مشاهده نمی شود و من از این‬ ‫بابت نگرانم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه «حذف ارز ترجیحی‬ ‫ممکن است‪ ،‬برخی کاالها را با کمبود‬ ‫مواجه کند» ادامه داد‪ :‬اگرچه در حال‬ ‫حاضر نیز‪ ،‬مواد اولیه با قیمت ترجیحی به‬ ‫دست تولیدکنندگان نمی رسد‪ .‬اما حذف‬ ‫این ارز‪ ،‬یکباره نوعی هیجان و شوک را‬ ‫به اقتصاد وارد کرده و عالوه بر قیمت‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬قیمت های نسبی را نیز‬ ‫تغییر می دهد‪ .‬در واقع‪ ،‬وقتی کاالهای‬ ‫اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند‪ ،‬به‬ ‫طور حتم‪ ،‬قیمت سایر کاالها نیز تحت‬ ‫تاثیر قرار خواهد گرفت‪ .‬این جریان‬ ‫تورمی‪ ،‬اولین ضربه را به تولیدکنندگان‬ ‫حوزه کاالهای اساسی وارد می کند و‬ ‫در طول امواج بعدی‪ ،‬ضربات خود را به‬ ‫تولیدکنندگان دیگر کاالها نیز تحمیل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫فروزان فرد با تاکید بر اینکه اعمال جراحی‬ ‫در نظام ارزی ایران یک ضرورت است‪،‬‬ ‫به سایت اتاق تهران گفت‪ :‬در یک اتاق‬ ‫جراحی واقعی هم‪ ،‬متخصصان متعددی‬ ‫مستقر هستند که عالئم حیاتی بیمار‬ ‫را مدام رصد کنند‪ .‬کار جراحی‪ ،‬صرفا‬ ‫شکافتن و برداشتن زائده چرکین نیست‪.‬‬ ‫بلکه زنده ماندن پس از جراحی نیز جزو‬ ‫اهداف جراحی است‪ .‬در حال حاضر انچه‬ ‫استنباط می شود‪ ،‬این است که همه‬ ‫متخصص شکافتن و خارج کردن غده‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از پیکر اقتصاد هستند‬ ‫و کسی به مساله مهم ریکاوری توجه‬ ‫نمی کند‪ .‬در واقع کسی درباره زندگی این‬ ‫بیمار پس از جراحی توضیحی نمی دهد‪.‬‬ ‫احیای صنعت نفت ایران با توافق یا بدون توافق هسته ای‬ ‫ایران به طور مداوم به دنبال توافق ها‬ ‫و سرمایه گذاریهای نفتی جدید‬ ‫برای بازگرداندن تولیدش به پنج‬ ‫میلیون بشکه در روز است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پایگاه خبری اویل‬ ‫پرایس در گزارشی نوشت‪ :‬توافق‬ ‫هیدروکربن اخیر ایران با جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬جدیدترین نمونه از سلسله‬ ‫تحوالتی است که عزم این کشور برای‬ ‫غلبه بر تحریمهای امریکا را نشان می‬ ‫دهد‪ .‬برنامه ایران برای افزایش تولید‬ ‫نفت به پنج میلیون بشکه در روز و بهبود‬ ‫روابط تجاری با چین نشان می دهد که‬ ‫ایران به مدت طوالنی تر توسط بایدن‬ ‫عقب نگه داشته نمی شود‪.‬‬ ‫انتظار می رود ایران و جمهوری اذربایجان‬ ‫شماری قراردادهای انرژی را نهایی کنند‬ ‫که به توسعه یک میدان نفتی جدید‬ ‫منتهی شده و همکاری انرژی میان‬ ‫دو کشور را گسترش می دهد‪ .‬این دو‬ ‫کشور در سال ‪ ۲۰۱۸‬کنوانسیونی را امضا‬ ‫کردند که در ان تاکید شد منابع دریای‬ ‫خزر با کشورهای همسایه قزاقستان‪،‬‬ ‫روسیه و ترکمنستان تقسیم می شود‪.‬‬ ‫مذاکرات درباره توسعه مشترک میان‬ ‫دو کشور غیرمعمول نیست و مذاکرات‬ ‫قبلی که در سال ‪ ۲۰۱۸‬برگزار شد‪،‬‬ ‫بدون نتیجه ماند‪ .‬جزییات اندکی که از‬ ‫مذاکرات اخیر منتشر شده است‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که هنوز چیزی رسمی نیست‪.‬‬ ‫جمهوری اذربایجان امیدوار است تولید‬ ‫گاز را تا سال ‪ ۲۰۲۵‬به ‪ ۴۷.۵‬میلیارد متر‬ ‫مکعب افزایش دهد تا از افزایش تقاضای‬ ‫جهانی بهره مند شده و همزمان امنیت‬ ‫انرژی ملی و امکان صادرات بیشتر را‬ ‫تضمین کند‪ .‬این کشور با گشایش‬ ‫خط لوله ترانس ادریاتیک در دسامبر‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬و متصل کردن ان به یونان‬ ‫و بلغارستان‪ ،‬اتصال به اروپا را بهبود‬ ‫بخشیده است و اکنون سرگرم مذاکره با‬ ‫کشورهای اروپایی درباره افزایش صادرات‬ ‫گاز خود است‪.‬‬ ‫ایران که تولید نفتش در اکتبر به ‪۲.۵۲‬‬ ‫میلیون بشکه در روز رسید‪ ،‬امیدوار است‬ ‫سطح تولیدش را باالتر ببرد‪ .‬با وجود این‬ ‫که مذاکرات هسته ای هنوز به نتیجه‬ ‫نرسیده است اما ایران به افزایش تولید‬ ‫نفت خود ادامه داده است و قصد دارد‬ ‫به تولید پنج میلیون بشکه در روز برسد‬ ‫و امیدوار است تا مارس سال میالدی‬ ‫اینده‪ ،‬چهار میلیون بشکه در روز نفت‬ ‫تولید کند‪ .‬جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت ایران‬ ‫اظهار کرده که ‪ ۱۴۵‬میلیارد دالر سرمایه‬ ‫گذاری داخلی و خارجی در صنعت انرژی‬ ‫ظرف هشت سال اینده را هدف گرفته‬ ‫است‪ .‬مذاکرات بین امریکا و ایران با‬ ‫حضور نمایندگان ایران‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬روسیه و انگلیس هفته جاری در‬ ‫وین از سرگرفته شد‪ .‬با این حال ایران‬ ‫ُمصر است که اگر توافقی حاصل شود‪،‬‬ ‫امریکا باید همه تحریمهایی که در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬وضع کرده بود را لغو کند‪،‬‬ ‫در حالی که امریکا مایل است برخی از‬ ‫تحریمها را حفظ کند‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬چین نفت بیشتری از ایران‬ ‫خریداری می کند و با وجود اعمال‬ ‫تحریمهای امریکا‪ ،‬به خرید نفت ایران‬ ‫که قیمت رقابتی دارد‪ ،‬ادامه می دهد‪.‬‬ ‫این کشور با به جان خریدن ریسک‬ ‫تالفی امریکا بابت نقض توافق تحریم‬ ‫علیه نفت ایران‪ ،‬در سه ماه گذشته به‬ ‫طور میانگین بیش از نیم میلیون بشکه‬ ‫نفت ایران را وارد کرده است و نفت‬ ‫ایران حدود شش درصد از کل واردات‬ ‫نفت چین را تشکیل داده است‪ .‬اگر‬ ‫محدودیت های کرونایی در این کشور لغو‬ ‫شده و تقاضا برای نفت افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫این امار می تواند افزایش بیشتری پیدا‬ ‫کند‪ .‬ا ِما لی‪ ،‬تحلیلگر بازار چین شرکت‬ ‫ورتکسا انالیتیکس در این باره می گوید‪،‬‬ ‫تخفیف باالی نفت ایران و سهمیه های‬ ‫واردات جدید‪ ،‬تقاضای پاالیشگاههای‬ ‫خصوصی چین برای نفت ایران را تقویت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایا سهمیه سه درصدی استخدام‬ ‫معلوالن رعایت می شود؟‬ ‫رئیس امور امار و برنامه ریزی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت‪:‬‬ ‫در همه ازمون های استخدامی که با مدیریت سازمان اداری و استخدامی برگزار‬ ‫می شود این سهمیه لحاظ می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی قنبری در گفتگو با خبر نیمروز‬ ‫شبکه یک سیما با تاکید بر این که سهمیه های تخصیص یافته به معلوالن در‬ ‫فضای رقابتی شکل می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬حتی اگر فرد پذیرفته شده ای در این سه‬ ‫درصد سهمیه معلوالن در ازمون برگزار شده وجود نداشته باشد‪ ،‬ان سهمیه قابل‬ ‫تخصیص به سایر افراد نیست و برای معلوالن در ازمون های بعدی حفظ خواهد‬ ‫شد‪.‬وی درباره این که این سهمیه ها تا چه میزان اجرایی شده است؟ گفت‪ :‬همه‬ ‫سهمیه های تخصیصی تاکنون عملیاتی شده است و در ازمون هایی که سازمان‬ ‫اداری استخدامی کشور برگزار می کند رعایت سهمیه های استخدامی معلوالن برای‬ ‫ما به عنوان یک امر قانونی فرض می شود‪ ،‬برای مثال در ازمون قبلی که ظرفیت‬ ‫استخدامی حدود ‪ ۳۷‬هزار نفر بود همه ‪ ۳‬درصد برای معلوالن در دفترچه ازمون‬ ‫مدنظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫اقای قنبری درباره میزان اجرای این قانون در دستگاه های اجرایی نیز گفت‪ :‬در‬ ‫ازمون هایی که با مدیریت سازمان اداری و استخدامی و ازمون های مشترک فراگیر‬ ‫برگزار می شود قانون دقیقا رعایت می شود‪.‬‬ ‫طبق ماده ‪ ۱۵‬الیحه حمایت از حقوق معلوالن‪ ،‬دولت مکلف است حداقل ‪ ۳‬درصد‬ ‫از مجوز های استخدامی رسمی‪ ،‬پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و عمومی اعم‬ ‫از سازمان ها‪ ،‬وزارتخانه ها‪ ،‬موسسات و شرکت ها و نهاد های عمومی‪ ،‬انقالبی و دیگر‬ ‫دستگاه هایی که از بودجه کشور استفاده می کنند به افراد دارای معلولیت واجد‬ ‫شرایط اختصاص دهد‪.‬‬ ‫اولتیماتوم اخر درباره حقوق کارکنان!‬ ‫بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ورود اطالعات در سامانه حقوق‬ ‫و مزایا‪ ،‬این بار سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ضمن تاکید به‬ ‫پایان مهلت ورود اطالعات حداکثر تا ‪ ۱۵‬اذرماه اعالم کرده است که هیچگونه‬ ‫پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطالعات سامانه انجام نمی شود و مسئولیت‬ ‫ان با خود دستگاه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در تازه ترین بخشنامه ای که سازمان اداری و استخدامی به‬ ‫دستگاه های اجرایی در رابطه با اعالم اطالعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام‬ ‫اداری (کارمند ایران) داشته‪ ،‬تاکید کرده است که از اذرماه سال جاری تخصیص و‬ ‫پرداخت حقوق و مزایا صرفا براساس اطالعات ثبت شده در این سامانه و به ذینفع‬ ‫نهایی انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنین اعالم شده است که تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به ثبت ‪ ،‬تکمیل و‬ ‫به روزرسانی اطالعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر‬ ‫پرداختی ها که تحت هر عنوانی در اذرماه قصد پرداخت ان را دارند‪ ،‬حداکثر تا ‪۱۵‬‬ ‫اذرماه در سامانه کارمند ایران اقدام کنند‪ .‬در همین رابطه تاکید شده است که‬ ‫هرگونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه غیرمجاز خواهد بود‪.‬‬ ‫اما سازمان اداری و استخدامی تذکری هم به مقامات مسئول دستگاه های اجرایی‬ ‫داده و تاکید کرده که هر گونه مسئولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا ناشی از عدم‬ ‫ثبت اطالعات‪ ،‬بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب یا مدیر امور‬ ‫مالی خواهد بود‪.‬بخشنامه جدید در حالی صادر شده که با توجه به تکلیف قانون‬ ‫برنامه ششم توسعه در رابطه با ثبت اطالعات کارکنان و اطالعات پرداخت حقوق‬ ‫ان ها در سامانه ثبت حقوق و مزایا که حداقل در سه سال اخیر در قانون بودجه‬ ‫مورد توجه بوده است‪ ،‬دستگاه ها مکلف به ورود اطالعات بوده و در قانون بودجه‬ ‫تاکید شده بود که هرگونه پرداخت باید به استناد اطالعات سامانه باشد‪.‬‬ ‫بر این اساس در استانه پرداخت حقوق ابان ماه‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی اعالم‬ ‫کرد که هرگونه پرداخت مشروط به اطالعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایاست‬ ‫اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاه ها اطالعات تکمیل نشده داشتند‬ ‫و یا اصال ورود نکرده بودند‪ ،‬مقرر شد که با ارائه تعهد کتبی‪ ،‬طی دو هفته نسبت به‬ ‫اعالم اطالعات اقدام کنند تا مجوز پرداخت صادر شود‪.‬بخشنامه اخیر سازمان اداری‬ ‫و استخدامی از این حکایت دارد که دستگاه ها تا ‪ ۱۵‬اذر باید اطالعات را تکمیل‬ ‫کنند و در غیر این صورت حقوق اذرماه پرداخت نخواهد شد‪.‬‬ ‫«امیکرون» سفرها را دوباره ممنوع می کند؟‬ ‫در پی گسترش واکسیناسیون و کاهش امار ابتال به کرونا در کشور از ابتدای‬ ‫اذرماه شاهد بازگشایی ها و کاهش محدودیت های مختلف از جمله ممنوعیت‬ ‫و محدودیت های سفر بودیم به گونه ای که مردم با ارائه کارت واکسن میتوانند‬ ‫بسیاری از فعالیت هایی که پیش از این ممنوع بود را انجام دهند‪ ،‬اما سوال اینجاست‬ ‫که ایا شیوع سویه جدید ویروس کرونا به نام امیکرون که موجب افزایش نگرانی ها‬ ‫در جهان شده‪ ،‬سفرهای داخلی و خارجی را محدود خواهد کرد؟‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با وجود توسعه و گسترش واکسیناسیون کرونا در جهان‪ ،‬شیوع‬ ‫ویروس جهش یافته کرونا که سازمان جهانی بهداشت ان را «امیکرون» نامگذاری‬ ‫کرده و در طبقه بندی خطرناک قرار داده است‪ ،‬باعث احیای محدودیت ها و‬ ‫ممنوعیت های کرونایی در بسیاری از کشورها شده است‪.‬‬ ‫پیش از این نیز شبکه خبری سی ان ان اعالم کرد که اسپانیا و اتریش اولین‬ ‫موارد ابتال به این سویه را طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته گزارش کرده اند و المان نیز‬ ‫اولین مورد ابتال به سویه «امیکرون» را در بیماری که به خارج از کشور سفر‬ ‫نداشته‪ ،‬تایید کرده است‪ .‬استرالیا‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬بوتسوانا‪ ،‬کانادا‪ ،‬جمهوری چک‪،‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬المان‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬رژیم صهیونیستی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند‪ ،‬پرتغال‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد و انگلیس‪ ،‬کشورها و مناطقی هستند که تاکنون مواردی‬ ‫از ابتال به سویه امیکرون را تایید کرده اند‪.‬حاال خبر از شناسایی این ویروس در‬ ‫امارات در همسایگی ایران منتشر شده است‪ .‬این مسئله سبب شده تا کارشناسان‬ ‫حوزه بهداشت و درمان نگران ورود این ویروس به کشور و حتی بازگشایی ها و‬ ‫برداشته شدن ممنوعیت و محدودیت های مختلف باشند‪.‬دکتر مسعود یونسیان‬ ‫دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید‪ -۱۹‬با‬‫بیان اینکه عدم شناسایی اُمیکرون‪ ،‬به این معنا نیست که این سویه هنوز وارد کشور‬ ‫نشده‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬حتی بدون وجود خطر کرونای اُمیکرون هم نیاز به بازنگری‬ ‫در وضعیت بازگشایی ها وجود دارد؛ زیرا هیچکس بازگشایی های همزمان را توصیه‬ ‫نمی کند‪.‬وی افزود‪ :‬باید توجه کرد که سویه اُمیکرون‪ ،‬برخالف سایر سویه ها که ابتدا‬ ‫عوارض و تغییراتی را در بیماری زایی و سرعت انتقال می دیدیم و بعد این عوارض به‬ ‫ان سویه منتسب می شد‪ ،‬اما اکنون سویه ای پیدا شده که در ان تعداد باالیی جهش‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬این سویه قبل از اینکه بتواند تغییراتی در بیماری زایی یا سرایت‬ ‫ان‪ ،‬عالئم یا حساسیتش نسبت به واکسن ها خودش را نشان دهد‪ ،‬شناسایی شده‬ ‫و بنابر احتیاط‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که ان را به عنوان یک سویه‬ ‫نگران کننده طبقه بندی کنیم‪ .‬بنابراین هنوز درباره ان دانش کافی نداریم‪ ،‬اما چون‬ ‫جهش در ویروس زیاد بوده است‪ ،‬اعالم شده که باید احتیاط کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1400‬‬ ‫بانک ‪،‬بیمه و بورس‬ ‫شماره ‪1194‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شمسی نژاد به عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران معارفه شد‬ ‫مراسم معارفه سید سعید شمسی نژاد به عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران برگزار شد‪.‬به گزارش ایبنا به‬ ‫نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران‪ ،‬این مراسم با حضور جمعی از نمایندگان سهامداران از جمله دکتر‬ ‫حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات‪ ،‬فرشید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره بانک رفاه‪ ،‬رضا صدیق‬ ‫قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات و همچنین محسن پدرام رئیس هیات مدیره بانک مهر ایران‪ ،‬سلیمان‬ ‫توکلی قائم مقام مدیرعامل بانک مهر ایران و جمعی از روسای ادارات کل ستادی این بانک همراه بود‪.‬‬ ‫شمسی نژاد که به عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران معرفی و منصوب شد‪ ،‬دکترای مدیریت مالی دارد‬ ‫و تحقیقات مختلفی در حوزه اقتصاد اسالمی‪ ،‬بانکداری اسالمی و بانکداری دیجیتال داشته است‪ .‬وی‬ ‫همچنین پیش از این عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت بوده است‪.‬محسن پدرام‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره بانک مهر ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مهر ایران موفق شده در شرایط رکودی اقتصاد‪ ،‬توفیقات خوبی را‬ ‫داشته باشد که این موضوع مرهون تالش های مدیران بانک به ویژه دکتر اکبری است‪ .‬برای ایشان ارزوی‬ ‫موفقیت دارم‪.‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬خرسندم از اینکه فردی جایگزین ایشان می شود که بادانش است‪.‬‬ ‫امیدوارم در اجرای سیاست های دولت در حوزه بانکی بتوانیم عملکرد مطلوبی داشته باشیم‪.‬پس از وی‬ ‫دکتر حجت اله صیدی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات سخنرانی کرد‪ .‬صیدی گفت‪ :‬بانک مهر ایران بر خالف‬ ‫مدت زمان کمی که از فعالیت ان می­گذرد‪ ،‬موفق شده رشد خوبی داشته باشد و اکنون نیز از وضعیت‬ ‫مطلوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫از سوی بانک مهر ایران صورت گرفت؛‬ ‫درخشش مدیران بیمه تجارت نو در بیست و‬ ‫هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه‬ ‫مقاالت ارسالی مدیران بیمه تجارت نو به دبیرخانه بیست و هشتمین همایش‬ ‫ملی بیمه و توسعه با محوریت نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت‬ ‫تحول دیجیتال‪ ،‬منتخب هیات داوران شد‪.‬بیست و هشتمین همایش ملی‬ ‫بیمه و توسعه با محوریت نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت‬ ‫تحول دیجیتال در ‪۱۳‬و‪ ۱۴‬اذر ماه سالجاری برگزار می شود‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ بیش از ‪۲۶۵‬مقاله از سوی مدیران‪،‬‬ ‫کارشناسان و اساتید فعال در صنعت بیمه به دبیرخانه پژوهشکده بیمه ارائه‬ ‫شد که این مقاالت با موضوع نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت‬ ‫تحول دیجیتال در سه بخش سخنرانی‪ ،‬پوستر و صرفا چاپ در مجموعه‬ ‫مقاالت توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مقاله با عنوان پیشران های تحول دیجیتال درصنعت بیمه(یک‬ ‫رویکرد اینده نگاری) به قلم دکتر نیمانورالهی مدیر عامل‪ ،‬محمدرضا مباشرفر‬ ‫مدیرکسب و کارهای نوین‪ ،‬حامد شیدائیان مشاور مدیرعامل و اسیه بختیار‬ ‫در بخش صرفا چاپ‪ ،‬مقاله با موضوع ابداع قراردادهای هوشمند با رویکرد‬ ‫توانمند سازی زیرساخت های حقوق دیجیتال در صنعت بیمه با نگارش‬ ‫سعید ابراهیم زاده مشاور مدیرعامل در امور حقوقی و فرزانه سلیمانی مدیر‬ ‫امور مشتریان در بخش سخنرانی‪ ،‬مقاله با عنوان فرایند دیجیتالیسم بیمه‬ ‫گری مبتنی بر یادگیری تجربی و نقش ان در ضریب نفوذ بیمه به قلم سعید‬ ‫ابراهیم زاده و فرزانه سلیمانی در بخش پوستر و در مجموعه مقاالت مورد‬ ‫تایید داوران و ارزیابان بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه بوده اند‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل صندوق تامین‬ ‫خسارت های بدنی در استانه ‪ 13‬اذر روز بیمه‬ ‫مهندس بهزادپور مدیرعامل صندوق‬ ‫تامین خسارت های بدنی در استانه‬ ‫‪ ۱۳‬اذر‪ ،‬روز بیمه؛ این روز ملی را به‬ ‫همکاران و کلیه تالشگران و فعاالن‬ ‫صنعت بیمه تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است؛‬ ‫سیزدهم اذر “روز بیمه” فرصت‬ ‫مغتنمی است تا فعاالن و تالشگران عرصه بیمه به عنوان مظهر ارامش و‬ ‫اطمینان و تضمین کننده امنیت روانی جامعه‪ ،‬ضمن به نمایش گذاشتن‬ ‫دستاوردها و اقدامات خود و با استفاده از فرصت ها‪ ،‬افق روشنی برای اینده‬ ‫ترسیم کنند و با نواوری‪ ،‬خالقیت و هم افزایی نوید بخش اینده ای درخشان‬ ‫برای احاد مردم و فعاالن اقتصادی باشند‪.‬‬ ‫صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان پشتوانه صنعت بیمه کشور و‬ ‫بازوی حمایتی تامین ارامش جامعه‪ ،‬همواره از هیچ تالشی برای جلب ارامش‬ ‫خانواده های اسیب دیده فروگذار نبوده و در تمامی حوادث سعی کرده در کنار‬ ‫انان با جبران خسارت های مادی بخشی از االم خانواده های زیان دیده را التیام‬ ‫و اسیب های اجتماعی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫اکنون مفتخریم که در راستای انجام مطلوب رسالت های حمایتی خود از افراد‬ ‫حادثه دیده و تحت لوای این هدف مقدس و متعالی در خدمت هموطنان‬ ‫گرامی بوده و با ارائه خدمات اثرگذار و شایسته بیمه ای و همراهی و هم اوایی‬ ‫با مردم‪ ،‬بی هیچ منتی برای انسان های اسیب دیده در رخدادها و حوادث تلخ‬ ‫زندگی‪ ،‬پیام اور امنیت و ارامش باشیم‪.‬‬ ‫امید که با توکل به ایزد منان در کنار کلیه همکاران و تمامی فعاالن صنعت‬ ‫بیمه و با کوله باری از تجربه سال ها حضور در صنعت بیمه‪ ،‬گام های بزرگی را‬ ‫در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه در کشور‪ ،‬گسترش و توسعه عملکرد این‬ ‫صنعت را هر روز بیش از پیش شاهد باشیم‪.‬‬ ‫روز بیمه بر همه فعاالن این عرصه گرامی باد‪.‬‬ ‫مهندس مجید بهزادپور‬ ‫مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی‬ ‫نگاه استراتژیک بیمه سرمد‬ ‫به منطقه ازاد کیش‬ ‫مدیرعامل بیمه سرمد در جریان‬ ‫بازدید از شعبه بیمه سرمد در منطقه‬ ‫ازاد کیش گفت‪ :‬برنامه بلندمدت‬ ‫شرکت این است که در منطقه ازاد‬ ‫کیش با یک موقعیت و توجه ویژه‬ ‫فعالیت کند و کار بیمه گری را به‬ ‫صورت حرفه ای و متمرکز دنبال کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد‪،‬‬ ‫یعقوب رشنوادی مدیرعامل‪ ،‬به همراه‬ ‫جمعی از مدیران ارشد شرکت از‬ ‫شعبه منطقه ازاد کیش بازدید کردند‪.‬‬ ‫رشنوادی در جریان این بازدید پس شنیدن گزارش عملکرد شعبه‪ ،‬با اشاره به‬ ‫ظرفیت های منطقه ازاد کیش برای صنعت بیمه گفت‪ :‬باید حداکثر استفاده را‬ ‫ظرفیت های بی نظیر منطقه ببریم و با کمک یکدیگر موانع را مرتفع می کنیم‬ ‫تا این شعبه بتواند به اهداف عالی خود دست یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه سرمد به پشتوانه بانک صادرات ایران برای بیمه سرمد و بهره‬ ‫برداری از ظرفیت های ان اشاره کرد و افزود‪ :‬سرمد در مسیر تعالی و پیشرفت‬ ‫قرار دارد و اولویت ما کار و تالش است‪ .‬با توجه به پشتوانه بزرگی که داریم‪،‬‬ ‫باید به جایگاهی برسیم که در صنعت بیمه کشور یکی از برترین ها باشیم‪.‬‬ ‫این میدان برای ما فراهم است و اراده ان نیز وجود دارد که ظرفیت های بانک‬ ‫صادرات ایران در اختیار بیمه سرمد قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیمه‪ ،‬یک بنگاه اقتصادی است و تفکر اقتصادی باید در شرکت‬ ‫جاری باشد و در بخش سرمایه گذاری سرامد باشیم که متاسفانه در این‬ ‫بخش‪ ،‬کل صنعت بیمه‪ ،‬کمبودهای جدی دارد‪.‬‬ ‫رشنوادی درباره برنامه بلندمدت شرکت برای منطقه ازاد کیش نیز گفت‪:‬‬ ‫دورنمایی که برای منطقه ازاد کیش داریم این است که در این منطقه سرمد‬ ‫با یک موقعیت و توجه ویژه فعالیت کند و کار بیمه گری را به صورت حرفه ای‬ ‫و متمرکز دنبال کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شعبه منطقه ازاد کیش‪ ،‬یک شعبه خاص‪ ،‬ویژه و استراتژیک است‬ ‫و باید برای ان برنامه های ویژه ای در حد منطقه ازاد داشته باشیم و انتظار‬ ‫ما خیلی بیشتر از وضع موجود است‪ .‬ما باید در این شعبه کارهای بزرگتری‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫اسان تر کردن دریافت خدمات بانکی برای معلوالن‬ ‫بانک مهر ایران تاکنون بیش از ‪۱۲‬هزار‬ ‫فقره تسهیالت به ارزش ‪۲۹۲۵‬‬ ‫میلیارد ریال به مددجویان سازمان‬ ‫بهزیستی پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬روابط عمومی بانک مهر‬ ‫ایران‪ ،‬به مناسبت ‪ ۱۲‬اذر روز جهانی‬ ‫معلوالن‪ ،‬اقدامات بانک برای این قشر را‬ ‫بازخوانی کرد ه است‪.‬براوردهای مختلف‬ ‫حاکی از این است که در جهان بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تا یک میلیارد نفر با انواع‬ ‫معلولیت های جسمی دست و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪ .‬این امار حاکی از جمعیت‬ ‫قابل توجه این قشر از جامعه است‪.‬‬ ‫سوم دسامبر مصادف با ‪ ۱۲‬اذر از سوی‬ ‫سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی‬ ‫معلوالن اعالم شده است‪ .‬هدف از این‬ ‫نام گذاری ارتقا حقوق و رفاه افراد معلول‬ ‫در همه عرصه های جامعه و افزایش اگاهی‬ ‫از وضعیت افراد معلول در هر جنبه ای‬ ‫از زندگی است‪ .‬این گروه حق دریافت‬ ‫خدمات مختلف را با توجه به شرایط‬ ‫خاص خود دارند و ارائه خدمات به این‬ ‫گروه و همچنین حمایت از ان ها یکی از‬ ‫اقدامات ضروری است‪ .‬بانک مهر ایران نیز‬ ‫در همین راستا تسهیالتی را به مددجویان‬ ‫بهزیستی پرداخت کرده است‪ .‬این بانک تا‬ ‫کنون بیش از ‪۱۲‬هزار فقره تسهیالت به‬ ‫ارزش ‪ ۲۹۲۵‬میلیارد ریال به مددجویان‬ ‫سازمان بهزیستی پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫می دانیم که افراد دارای معلولیت اعم از‬ ‫نابینایان‪ ،‬ناشنوایان یا معلوالن جسمی‪-‬‬ ‫حرکتی برای بهره مندی از خدمات بانکی با‬ ‫مشکالت متعددی روبه رو هستند‪ .‬استفاده‬ ‫از خدمات و بهره مندی از تسهیالت‬ ‫بانکی برای این گروه از جامعه همواره با‬ ‫مشکالت و سختی هایی همراه بوده است‪.‬‬ ‫همین موضوع موجب اقداماتی در بانک‬ ‫مهر ایران برای ارائه خدمات بانکی به‬ ‫افراد دارای معلولیت شده که در راستای‬ ‫ان تعدادی از شعب خود را برای حضور‬ ‫اسان تر معلوالن مناسب سازی و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز افراد دارای مشکل بینایی را در‬ ‫باجه ویژه ای راه اندازی کرده اند‪.‬سامانه ارائه‬ ‫خدمات بانکی نابینایان با هدف افزایش‬ ‫رضایتمندی این گروه از مشتریان و‬ ‫سهولت بهره مندی این قشر از خدمات‬ ‫فروش ویژه بیمه بدنه نوین در اذر ‪1400‬‬ ‫بانکی‪ ،‬در برخی از شعب بانک مهر ایران‬ ‫افتتاح شده و این اقدام در شعب سراسر‬ ‫کشور در حال توسعه است‪.‬با استفاده از این‬ ‫سامانه مشتریان نابینا بدون نیاز به حضور‬ ‫فرد همراه می توانند‪ ،‬فرم های درخواست‬ ‫انواع عملیات بانکی مانند افتتاح حساب‪،‬‬ ‫دریافت وجه‪ ،‬واریز وجه‪ ،‬خدمات کارت و‬ ‫‪ ...‬را با استفاده از ورودی و خروجی های‬ ‫صوتی و بریل تکمیل کنند‪ .‬سپس فرم های‬ ‫تکمیل شده توسط چاپگر باجه پرینت و‬ ‫برای انجام عملیات در اختیار مسئول‬ ‫مربوطه قرار می گیرد‪.‬سامانه خدمات بانکی‬ ‫نابینایان شامل دستگاه برجسته نگار و‬ ‫نرم افزار فرم های بانکی است که دارای‬ ‫صفحه کلید و نمایشگر بریل بوده و تکمیل‬ ‫فرم های بانکی با استفاده از صفحه کلید‬ ‫توسط نابینایان انجام می شود‪.‬همچنین‪،‬‬ ‫نرم افزار فرم های بانکی روی رایانه باجه‬ ‫نصب شده و خروجی صوتی فارسی‬ ‫روی تمامی قسمت های فرم های بانکی‬ ‫فعال است‪.‬گفتنی است بانک مهر ایران‬ ‫در بسیاری از شعب خود با هدف ایجاد‬ ‫دسترسی مناسب به شعب برای معلوالن و‬ ‫جانبازان «رمپ ورودی» ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول در مورد سقوط اقتصادی کشورهای فقیر هشدار داد‬ ‫صندوق بین المللی پول هشدار داد اگر‬ ‫کشورهای ثروتمند به ساختار مشترکی‬ ‫در کمک به طرح خدمات بدهی‬ ‫کشورهای کم درامد نرسند‪ ،‬اقتصاد در‬ ‫بسیاری از این کشورها سقوط خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ‪ ،‬صندوق‬ ‫بین المللی پول در مورد سقوط اقتصادی در‬ ‫برخی کشورهای فقیر هشدار داد و اعالم‬ ‫کرد تنها راه جلوگیری از این فاجعه این‬ ‫است که کشورهای ثروتمند دنیا دریافت‬ ‫بدهی های خود را به تعویق انداخته و‬ ‫درمورد مفاد جدید این قراردادها مذاکره‬ ‫کنند‪ .‬کریستالینا جورجیوا‪ ،‬رییس صندوق‬ ‫بین المللی پول اعالم کرد حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از کشورهای فقیر دنیا در بحران بدهی قرار‬ ‫دارند یا به زودی وارد ان می شوند‪.‬طرح‬ ‫تعلیق خدمات بدهی که توسط گروه ‪۲۰‬‬ ‫به تصویب رسیده بود‪ ،‬در پایان سال جاری‬ ‫میالدی تمام می شود و نرخ های بهره افزایش‬ ‫می یابند‪ .‬بنابراین طبق گفته مقامات صندوق‬ ‫بین المللی پول‪ ،‬کشورهای کم درامد بیش از‬ ‫پیش برای پرداخت بدهی های خود مشکل‬ ‫خواهند داشت‪ .‬این صندوق اعالم کرد‪ «:‬اگر‬ ‫وام دهندگان گروه ‪ ۲۰‬این طرح را تمدید‬ ‫نکنند‪ ،‬شاهد سقوط اقتصادی در برخی‬ ‫کشورها خواهیم بود»‪.‬همه گیری کرونا ضربه‬ ‫سختی به فقیرترین کشورهای دنیا زده و‬ ‫باعث رکودی در این کشورها شد ه که طبق‬ ‫اطالعیه بانک مرکزی‪ ،‬می تواند بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون نفر را وارد فقر شدید کند‪ .‬چالش های‬ ‫اقتصادی در این کشورها با شیوع نوع جدید‬ ‫ویروس کرونا افزایش می یابد‪.‬طبق اطالعات‬ ‫وب سایت بانک جهانی‪ ،‬افغانستان و اتیوپی‬ ‫در بین ‪ ۳۰‬کشوری قرار دارند که احتمال‬ ‫بحران بدهی در انها بسیار باالست‪.‬‬ ‫شرکت بیمه نوین در راستای گسترش‬ ‫فرهنگ بیمه و در پاسخ به اعتماد‬ ‫مشتریان خود‪ ،‬بیمه های بدنه را با شرایط‬ ‫ویژه در اذرماه به فروش می رساند‪.‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه‬ ‫نوین‪ ،‬این شرکت مصادف با روز ملی‬ ‫بیمه و به مدت ‪ 17‬روز‪ ،‬بیمه های بدنه‬ ‫اتومبیل خود را با تخفیف ویژه به فروش می رساند‪.‬‬ ‫جشنواره فروش ویژه بیمه بدنه نوین از ‪ 13‬اذرماه اغاز و تا ‪ 29‬این ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫متقاضیان می­ توانند برای تهیه بیمه نامه بدنه نوین با شرایط ویژه در بازه زمانی‬ ‫‪ 13‬الی ‪ 29‬اذر‪ ،‬به نمایندگی ­ها و شعب بیمه نوین در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران میزبان مسئوالن‬ ‫امور ایثارگران در دستگاه های اجرایی‬ ‫در راستای عدم اجرای قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران؛ مسئوالن و مشاوران‬ ‫امور ایثارگران وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در بانک ملی ایران گردهم امدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این گردهمایی با هدف‬ ‫اشنایی و رسیدگی به مشکالت ایثارگران و شناسایی عدم اجرای قوانین جامع‬ ‫خدمات رسانی به ایثارگران در دستگاه های دولتی با حضور دکتر سید امیرحسین‬ ‫قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران‪ ،‬حجت االسالم لطف اله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارائی در امور‬ ‫ایثارگران‪ ،‬علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک ها‪ ،‬محمد نجف زاده رئیس‬ ‫شورای ایثارگران شبکه بانکی کشور و جمعی از مسئوالن و مشاوران دستگاه های‬ ‫اجرایی و وزارت خانه ها در امور ایثارگران برگزار شد‪.‬در این گردهمایی مشکالتی از‬ ‫جمله عدم اجرای قوانین جامع خدمات رسانی‪ ،‬تعیین وضعیت مشاغل ایثارگران‪،‬‬ ‫رسیدگی به امور مسکن ایثارگران و تامین معیشت مطرح و در خصوص مسائل و‬ ‫مشکالت مرتبط با ایثارگران بحث و تبادل نظر شد‪.‬معاون رئیس جمهور و رئیس‬ ‫سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم گفت‪ :‬دستاوردها و موفقیت‬ ‫های چشمگیری که در عرصه های مختلف علمی‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬برای کشور به دست‬ ‫امده محصول فداکاری ایثارگران است‪.‬وی افزود‪ :‬همچنان که رهبر معظم انقالب‬ ‫در عزت بخشی و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران پیش قدم هستند‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ت کارهای خود قرار دهند و‬ ‫نظام نیز باید ترویج فرهنگ شهادت و ایثار را در اولوی ‬ ‫با دیدارهای حضوری و مستمر در منزل با ایثارگران و خانواده های شهدا از مقام‬ ‫شامخ ان ها تجلیل کنند‪.‬‬ ‫حمایت از تولید ملی با توزیع رفاه کاال و ارائه تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران برخی از اقدامات‬ ‫و فعالیت های توسعه ای این بانک را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬اسماعیل هلل گانی مدیرعامل‬ ‫بانک رفاه‪ ،‬با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال‬ ‫تولید ‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت‪ :‬بانک‬ ‫رفاه کارگران در سه بخش به تولید کشور کمک‬ ‫می کند‪ .‬یکی از این محورها‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫خرد به خریداران است که تحت عنوان طرحی به‬ ‫نام رفاه کاال انجام می شود و در این طرح برای همه‬ ‫بازنشستگان و حقوق بگیران این بانک‪ ،‬کارت هایی‬ ‫صادر می شود که می توانند از واحد های تولیدی‬ ‫خرید کنند و این بانک‪ ،‬پس از پرداخت مبلغ خرید‬ ‫به شرکت تولیدی‪ ،‬مبلغ مذکور را بصورت اقساطی‬ ‫و در مدت ‪ ۳‬سال با نرخ ‪۱۵‬درصد‪ ،‬از بازنشستگان و‬ ‫حقوق بگیران دریافت می کند‪.‬‬ ‫هلل گانی دومین محور حمایتی این بانک از تولید‬ ‫را مبحث واریز تجمعی عنوان کرد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫فروشندگانی که قصد فروش اقساطی دارند می‬ ‫توانند از سامانه ای به نام "بتا " بهره مند شوند‪،‬‬ ‫به این معنا که بانک رفاه برای همه افرادی که در‬ ‫این بانک حساب داشته یا حقوق دریافت می کنند‪،‬‬ ‫ضمانت کرده و هر ماه بر اساس خریدی که انجام‬ ‫می شود مبالغ به حساب فروشنده ها واریز می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به حمایت های این بانک از واحد های‬ ‫تولیدی به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تالش کردیم بحث استمهال تسهیالت‬ ‫و همچنین پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با‬ ‫همکاری بانک مرکزی با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫همچنین در قالب سرمایه در گردش و از محل‬ ‫منابع داخلی بانک به تولیدکنندگانی که در بانک‬ ‫رفاه حساب داشته و حساب انها گردش داشته باشد‪،‬‬ ‫تسهیالت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بانک رفاه در حوزه گردشگری‬ ‫و کشاورزی نیز استمهال تسهیالت و یا پرداخت‬ ‫تسهیالت جدید انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه با بیان اینکه در سال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫افزایش سرمایه بسیار خوبی در این بانک رخ داد‬ ‫افزود ‪ :‬این رقم در سال ‪ ۹۱‬به رقم ‪ ۲۳۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و در سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۱۹۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫هلل گانی با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی مانند صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات و بازرگانی فعال است و‬ ‫تسهیالتی که پرداخت می شود همه این حوزه ها را‬ ‫شامل می شود افزود‪ :‬به واسطه حمایت از کارگران‪،‬‬ ‫این تسهیالت با رویکرد عموماً تولیدی پرداخت می‬ ‫شود و البته این تسهیالت شامل حوزه سالمت و‬ ‫پرداخت به سازمان تامین اجتماعی بابت حقوق‬ ‫بازنشستگان نیز می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬بانک رفاه‪ ،‬بانکی سالمت محور‬ ‫بوده و عمده دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور‬ ‫با این بانک تعامل داشته و در بسیاری از بیمارستان‬ ‫ها‪ ،‬شعب این بانک فعال است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه کارگران به مسئله بانکداری‬ ‫هوشمند هم اشاره کرد و گفت‪ :‬این بانک در بحث‬ ‫الکترونیکی کردن خدمات بخصوص در شرایط‬ ‫کرونا‪ ،‬با طراحی و اجرای سامانه‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه به بازنشستگان را کام ً‬ ‫ال بصورت غیر‬ ‫حضوری انجام داده و امسال در حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫فقره تسهیالت به صورت غیر حضوری پرداخت شد‪.‬‬ ‫تقویت سامانه های الکترونیکی‪ ،‬موبایل بانک‪،‬‬ ‫اینترنت بانک و توسعه بستر بانکداری الکترونیکی از‬ ‫اولویت های مهم این بانک است که انشاله با تکمیل‬ ‫این پروژه ها خدمات بهتری در اختیار مشتریان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫هلل گانی با بیان اینکه بانک رفاه یک بانک اجتماعی‬ ‫است و اولویت ان کمک به مناطق محروم و اقشار‬ ‫اسیب پذیر است اظهار داشت‪ :‬طی ‪ ۱۰۰‬روز ابتدایی‬ ‫فعالیت دولت سیزدهم‪ ،‬در سفر هفته گذشته‬ ‫به استان هرمزگان‪ ،‬حمایت از زلزله زدگان این‬ ‫استان با پرداخت تسهیالت بابت ساخت ساختمان‬ ‫با استحکام های مناسب و بر اساس استاندارد و‬ ‫همچنین کمک های بال عوض به این قشر از اسیب‬ ‫دیدگان در دستور کار قرار گرفت‪ .‬همچنین در سفر‬ ‫به جنوب استان کرمان ‪ ۹۴ ،‬پروژه محرومیت زدایی‬ ‫با کمک های بالعوض در هفته گذشته افتتاح شد و‬ ‫این اقدامات در راستای تاکید رئیس جمهور و دولت‬ ‫سیزدهم بر اولویت حمایت از اقشار اسیب پذیر و‬ ‫محرومین است‪.‬‬ ‫وی در زمینه پرداخت تسهیالت ازدواج از سوی‬ ‫بانک رفاه کارگران نیز گفت‪ :‬کل اعتبار مصوب بانک‬ ‫مرکزی برای بانک رفاه کارگران جهت تسهیالت‬ ‫ازدواج ‪ ۳۷‬هزار میلیارد ریال بوده اما این بانک فقط‬ ‫در ‪ ۷‬ماه اول امسال رقمی حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه کارگران در ادامه و در پاسخ به‬ ‫پرسشی در خصوص اقدامات بانک رفاه کارگران در‬ ‫زمینه فاصله گرفتن این بانک از بنگاه داری گفت‪:‬‬ ‫بانک رفاه تقریباً در هیچکدام از بنگاه ها سهامدار‬ ‫نیست به غیر از شرکت هایی که جنبه عملکرد‬ ‫سازمانی برای بانک دارند‪ ،‬مانند شرکت صرافی‬ ‫کارگزاری و شرکت های خدمات رایانه ای که ابزار‬ ‫کار بانک به شمار می روند‪.‬‬ ‫هلل گانی افزود‪ :‬حضور در سایر سرمایه گذاری ها‬ ‫نیز به واسطه پرداخت تسهیالت به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی صورت گرفته است و با توجه به اینکه‬ ‫سازمان تامین اجتماعی نتوانسته این تسهیالت را‬ ‫بازپرداخت کند‪ ،‬بجای ان سهم هایی را در قالب یک‬ ‫پرتفوی به بانک رفاه داده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تالش های مدیریت بانک رفاه برای‬ ‫واگذاری سهام محول شده به این بانک از طریق‬ ‫بورس گفت‪ :‬برای واگذاری پرتفوی بانک رفاه در‬ ‫شرکت های مختلف با سازمان بورس مذاکراتی‬ ‫داشته ایم و با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه‬ ‫امکان عرضه به صورت حجم بزرگ وجود ندارد‪ ،‬ولی‬ ‫معتقدیم فروش این سهام در اولویت این بانک باید‬ ‫قرار گیرد ‪.‬‬ ‫ک رفاه کارگران افزود‪ :‬در ‪۱۰۰‬روز‬ ‫مدیر عامل بان ‬ ‫اخیر از شروع بکار دولت سیزدهم‪ ،‬واگذاری دو‬ ‫سهم را پیگیری کرده ایم یکی مربوط به سهم فوالد‬ ‫مبارکه که اعالم عمومی هم شده و دیگری پاالیشگاه‬ ‫نفت اصفهان که مراحل کارشناسی ان انجام شده‬ ‫و در حال انجام سایر امور به منظور اعالم عمومی‬ ‫هستیم و پیش بینی ما این است که تا پایان سال‬ ‫جاری همه سهامی که بانک رفاه در اختیار دارد‬ ‫کارشناسی و ارزیابی شده و به عرضه عمومی می‬ ‫رسد‪ ،‬زیرا معتقدیم باید از بنگاهداری خارج شویم‬ ‫و رسالت بانک نیز بنگاهداری نیست و باید منابع‬ ‫بانک به چرخه اصلی خود که پرداخت تسهیالت به‬ ‫مشتریان است‪ ،‬بازگردد‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه در پاسخ به سوال دیگری در‬ ‫زمینه ایجاد شفافیت در این بانک نیز اظهار داشت‪:‬‬ ‫بعد از ابالغ دکتر خاندوزی مبنی بر اینکه قراردادها‬ ‫باید در اختیار مشتریان قرار گیرد‪ ،‬سامانه مدیریت‬ ‫قراردادها در بانک رفاه‪ ،‬راه اندازی شد و در حال‬ ‫حاضر امکان گرفتن پرینت از همه قرار دادها در‬ ‫تمامی شعب این بانک وجود دارد و همکاران ما‬ ‫ملزم هستند این قراردادها را در اختیار مشتریان قرار‬ ‫دهند‪ .‬همچنین سامانه ای به نام ساماش در بانک‬ ‫رفاه راه اندازی شده که تمامی قراردادهای بین بانک‬ ‫و مشتریان‪ ،‬اسکن و بصورت متمرکز در ان نگهداری‬ ‫می شود تا احیاناً دستکاری در قراردادها بعد از انعقاد‬ ‫ان انجام نشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از اقداماتی هم که در زمینه پیاده‬ ‫سازی بانکداری الکترونیک در بانک رفاه‪ ،‬انجام گرفته‬ ‫یا در دست اقدام است‪ ،‬بحث "نئو بانک" است که در‬ ‫حال طی مراحل نهایی خود است‪ .‬این نوع بانکداری‪،‬‬ ‫می تواند‪ ،‬بطور غیر حضوری‪ ،‬احراز هویت‪ ،‬افتتاح‬ ‫حساب‪ ،‬پرداخت تسهیالت و ‪ ...‬مشتریان را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫هلل گانی با اعالم اینکه دیتا سنتر بانک رفاه در حال‬ ‫تکمیل است‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه نرم افزار نویسی هم‬ ‫اداره جدیدی در بانک رفاه‪ ،‬بنام "تولید نرم افزار" راه‬ ‫اندازی شده است و سعی کرده ایم نیروهای نخبه ای‬ ‫را که در دانشگاه مشغول تحصیل هستند برای این‬ ‫حوزه جذب کنیم تا تولید بخشی از نرم افزارها را در‬ ‫داخل خود بانک انجام دهیم‪ .‬همچنین‪ ،‬مشغول راه‬ ‫اندازی شرکتی با مشارکت شرکت داده پردازی ایران‬ ‫هستیم‪ ،‬که ‪ core banking‬بانک رفاه بتواند با‬ ‫استفاده از سخت افزار و متخصصان ایران در داخل‬ ‫مجموعه بانک‪ ،‬بروز رسانی شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه‪ ،‬افزود‪ :‬در سطح خود بانک نیز‬ ‫‪ ،‬با وجود اینکه بانک رفاه یک بانک بورسی نیست و‬ ‫سهام ان متعلق به سازمان تامین اجتماعی است ‪،‬‬ ‫اما نماد خود را در کدال فرابورس تحت نماد "ورفاه"‬ ‫وارد کرده ایم و تمام صورت های مالی بانک و گروه‬ ‫بانک‪ ،‬بعد از تلفیق ‪ ،‬در کدال قرار می گیرد و در‬ ‫فرابورس به رویت همه مردم می رسد‪ .‬همچنین‬ ‫سامانه ای را طراحی کرده ایم‪ ،‬به نام "شفافیت" که‬ ‫تمام شرکت های زیرمجموعه بانک‪ ،‬ملزم هستند‬ ‫کلیه اطالعات خود را از جمله‪ ،‬بحث خرید و فروش‬ ‫ها‪ ،‬دریافتی ها‪ ،‬قراردادها‪ ،‬دارایی ها و اموال وارد این‬ ‫سامانه کنند و واحد بازرسی بانک هم مدام انها را‬ ‫کنترل می کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه افزود‪ :‬اتفاقاً همین موضوعی‬ ‫هم که اخیرا ً در مورد پتروشیمی امیرکبیر اعالم‬ ‫عمومی شد‪ ،‬بر اساس اطالعات سامانه مذکور و از‬ ‫سوی بازرسان بانک رفاه شناسایی گردید و معلوم‬ ‫شد که تعدادی افراد‪ ،‬حقوق های باالتر از استاندارد‪،‬‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫هلل گانی با اعالم اینکه‪ ،‬بانک رفاه در سال ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬جزو شرکت ها و مجموعه های برتر در بحث‬ ‫شفافیت بود‪ ،‬گفت‪ :‬درهمین راستا‪ ،‬ما به تازگی اداره‬ ‫ای تحت عنوان "نظارت بر شرکت ها" در بانک راه‬ ‫اندازی کرده و در ساختار شرکتی بانک گنجانده ایم‬ ‫که در ان حسابرسانی متخصص از بیرون بانک بکار‬ ‫گماشته شده اند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای پروژه مولد‬ ‫سازی دارایی ها در بانک رفاه نیز اظهار داشت‪ :‬در این‬ ‫ارتباط‪ ،‬دارایی های بانک به طور کامل دسته بندی و‬ ‫فهرست دارایی های مازاد بانک‪ ،‬به تفکیک هر استان‬ ‫و شهرستان‪ ،‬کامال استخراج شده است‪.‬‬ ‫هلل گانی با اعالم اینکه همه مدیران بانک را ملزم‬ ‫شده اند‪ ،‬دارایی های مازاد تحت مدیریت خود را‬ ‫بفروشند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬و بویژه در این ‪۱۰۰‬‬ ‫روز‪ ،‬چندین مورد مزایده برگزار شده که تعدادی از‬ ‫اموال بر همین اساس به فروش رفته اند‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬حتی یکی از ملک های بزرگ ما در حاشیه‬ ‫بزرگراه یادگار امام هم مشمول مزایده و واگذاری‬ ‫شده که البته هنوز به فروش نرسیده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه یاداور شد‪ :‬درصد امالک مازاد‬ ‫بانک رفاه به لحاظ نسبت های مالی‪ ،‬در قیاس با‬ ‫برخی بانک ها‪ ،‬خیلی زیاد نیست و ما بیشتر با بحث‬ ‫سهام مازاد مواجه هستیم‪.‬‬ ‫هلل گانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شادا در‬ ‫خصوص اقدامات و برنامه های این بانک در زمینه‬ ‫تامین مالی اسالمی اظهار داشت‪ :‬در مورد مدل های‬ ‫تامین مالی اسالمی‪ ،‬صحبت های زیادی می شود اما‬ ‫اینکه یک مدل بتواند هم از نظر علمی‪ ،‬پایه محکمی‬ ‫داشته باشد و هم امکان اجرایی داشته باشد و هم‬ ‫مورد تایید علما قرار بگیرد‪ ،‬کمتر دیده ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این راستا‪ ،‬همایشی در پیش داریم که‬ ‫در دی ماه برگزار می شود که در ان سعی خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬از همه صاحبنظران‪ ،‬اندیشمندان و افرادی که‬ ‫در این زمینه کار کرده اند از جمله کارشناسان بانک‬ ‫مرکزی و وزارت اقتصاد دعوت کنیم‪ ،‬نقطه نظرات‬ ‫خود را به ما بدهند تا در این مدل بتوانیم قدم‬ ‫برداریم و کار را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه با ابراز خوش بینی در خصوص‬ ‫اجرایی کردن بحث مشارکت واقعی در سود و زیان‬ ‫در این بانک‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این مدل اجرایی شود‪ ،‬مردم‬ ‫بجای انکه پول های سرگردان خود را وارد مسکن‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬ارز و سکه کنند‪ ،‬می توانند در پروژه هایی‬ ‫که در قالب این مدل برای صنایع باالدستی تعریف‬ ‫می شود‪ ،‬حضور یابند و از مزیت های نسبی و قطعی‬ ‫ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫هلل گانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره‬ ‫"مسئولیت اجتماعی" بانک رفاه هم اظهار داشت‪:‬‬ ‫سعی کرده ایم در بخش های مختلف‪ ،‬فعال شویم‬ ‫و از جمله کار های انجام شده در این حوزه‪ ،‬بحث‬ ‫مدرسه سازی است و تا جایی که اطالع دارم‪ ،‬احداث‬ ‫تعداد ‪ ۲۲‬باب مدرسه‪ ،‬تکمیل شده و چند مدرسه‬ ‫هم در دست احداث است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحث خرید امبوالنس و تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫وسایل مورد نیاز بیمارستان ها و اقالم بهداشتی از‬ ‫جمله دیگر اقدامات بانک رفاه‪ ،‬در این ارتباط است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدام بانک رفاه برای لوله کشی و یا‬ ‫نصب تانکر در مناطق فاقد اب اشامیدنی مناسب در‬ ‫سیستان و بلوچستان نیز گفت‪ :‬خیلی از اقدامات را با‬ ‫همکاری بسیج سازندگی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫هلل گانی با بیان اینکه در حوزه بازنشستگان هم‬ ‫اقدامات خوبی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان را‪،‬‬ ‫از ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد ریال در سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در سال ‪ ۱۳۹۹‬افزایش داده ایم و همین‬ ‫رقم در سال ‪ ۱۴۰۰‬به حدود ‪ ۲۸‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه با یاداوری اینکه‪" ،‬جامعه‬ ‫هدف بانک رفاه‪ ،‬عمدتاً بازنشستگان‪ ،‬کارگران‬ ‫و اقشار ضعیف هستند"‪ ،‬گفت‪ :‬با این وجود و به‬ ‫رغم پرداختن به کار و حیطه تخصصی خود؛ شاهد‬ ‫بودیم که بانک رفاه حدود هفت هزار میلیارد ریال‬ ‫سوداوری داشت و برای اولین سال از حالت زیان‬ ‫انباشته خارج شد‪.‬‬ ‫هلل گانی افزود‪ :‬با افزایش سرمایه صورت گرفته هم‪،‬‬ ‫سرمایه بانک رفاه از ‪ ۲۳‬هزار میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۱۹۲‬هزار میلیارد ریال افزایش یافته است‬ ‫و مصوبه هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین‬ ‫اجتماعی هم برای افزایش این رقم به ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال گرفته شده و در مراحل نهایی است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه در ادامه توضیح داد‪ :‬این‬ ‫افزایش سرمایه از محل فروش دو فقره سهام بانک‬ ‫رفاه در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد که این امکان‬ ‫را به ما می دهد تا به صورت نقدی افزایش سرمایه‬ ‫بدهیم که این بهترین نوع افزایش سرمایه در نظام‬ ‫بانکی محسوب می شود‪ .‬بدین ترتیب ضریب نسبت‬ ‫کفایت سرمایه در بانک رفاه‪ ،‬رقم خوبی خواهد شد‬ ‫چرا که نسبت کفایت سرمایه بانک رفاه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در حدود ‪ ۱.۵‬درصد بود که در سال ‪ ۱۳۹۹‬با‬ ‫افزایش سرمایه ای که اتفاق افتاد‪ ،‬این ضریب به نرخ‬ ‫استاندارد هشت درصد ارتقاء یافت و با افزایش ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیاردی‪ ،‬این ضریب به نرخ قابل قبول ‪۱۵‬درصد‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1194‬‬ ‫مهارت تنورسازی فردوس در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد‬ ‫تنورسازی فردوس خراسان جنوبی در فهرست میراث ناملموس (معنوی) ثبت شد‪.‬سید احمد برابادی‪،‬‬ ‫مسئول واحد پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی‪ ،‬شهر فردوس‬ ‫را پیشگام در هنر تنورسازی سنتی استان دانست و گفت‪ :‬تنورسازی سنتی‪ ،‬ساخت تنورهای نانوایی های‬ ‫سنتی و خانگی با گل است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬هر چند که بر اساس مطالعات باستان شناسی و‬ ‫گزارش کاوشهای انجام شده‪ ،‬قدمت سفالگری فردوس به دوره ساسانی می رسد‪ ،‬اما مصاحبه با پیشکسوتان‬ ‫وزیر ارشاد خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاغذ تا یک سال اینده‬ ‫در داخل کشور تامین می شود‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم‬ ‫کرد‪ ۸۰ :‬درصد کاغذ مورد نیاز کشور‬ ‫برای نشر کتاب تا یک سال ونیم اینده‬ ‫از داخل کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬جمعه ‪ ۱۲‬اذرماه در ایین‬ ‫گشایش موزه صنعت چاپ استان‬ ‫همدان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اعتبار‬ ‫کاغذ به زودی از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه استان همدان از مفاخر ارزشمندی بهره مند است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همدان کارنامه درخشانی در زمینه فرهنگ و هنر دارد و تالش می کنیم‬ ‫این استان را به یکی از قطب های اصلی صنعت چاپ تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫اسماعیلی با بیان اینکه بنا نداریم پروژه جدیدی را شروع کنیم‪ ،‬مطرح کرد‪:‬‬ ‫هدف این است که پروژه های نیمه کاره و متوقف شده را به سرانجام برسانیم‪،‬‬ ‫عالوه بر این برای پروژه ها و طرح های نیمه تمام بخش عمده ای از اعتبارات از‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دنبال اجرای سه پروژه بزرگ موزه هنرهای معاصر‪،‬‬ ‫پردیس سینمایی و تاالر بزرگ شهر همدان هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬موزه‬ ‫هنرهای معاصر با اختصاص بودجه محدودی به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫اسماعیلی در ادامه مطرح کرد‪ :‬اعتبار بسیاری از پروژه های فرهنگی کشور‬ ‫اگر در زمان اجرا به انها اختصاص یافته بود‪ ،‬با مبلغ کمتری به بهره برداری‬ ‫می رسیدند و تالش خواهیم کرد این طرح ها در دولت سیزدهم به نتیجه‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به خودکفایی عرصه چاپ و نشر در کشور تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ ۹۰ :‬درصد مواد اولیه چاپ‪ ،‬وارداتی است و هدف ما این است که‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاغذ مورد نیاز برای نشر کتاب تا یک سال و نیم اینده از داخل‬ ‫کشور تامین شود‪.‬‬ ‫وی مصرف کاغذ کشور را ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تن دانست و افزود‪ :‬تدوین سند‬ ‫تحول صنعت چاپ باعث استقالل در این عرصه خواهد شد‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫تامین کاغذ روزنامه ها را نیز مد نظر داریم و اعتبار تامین کاغذ از سوی بانک‬ ‫مرکزی با دستور رئیس جمهور به زودی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫اسماعیلی در پایان اظهار کرد‪ :‬دولت سیزدهم به عرصه فرهنگ به عنوان یک‬ ‫رکن اساسی نگاه می کند و تقویت جدی و نگاه ویژه به فرهنگ از اولویت های‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫تنور سازی فردوس و خاطرات نسلی این افراد و رواج فامیل خزاف مقدم که سابقه ی تاریخی در حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬سال دارد‪ ،‬نشان از رونق سفالگری منطقه و دیرینه باالی این هنر در شهر مذکور دارد‪.‬به گفته وی‬ ‫برای ساخت تنور از خاک رس‪ ،‬کاه‪ ،‬ماسه و اب با نسبت های بسیار دقیق و استاندارد که به صورت تجربی‬ ‫حاصل شده استفاده می شود‪.‬‬ ‫مسئول واحد پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت‪ :‬تجربه‬ ‫تشخیص خاک مرغوب برای تنورسازی‪ ،‬روش های به عمل اوری گل واماده سازی ان‪ ،‬ساخت تنور با‬ ‫الیه های نواری با عرض حدود ‪ ۲۲‬سانت و ‪ ...‬از استعداد‪ ،‬توانمندی و تجربه ی غنی نسل به نسل این هنر‬ ‫در شهر فردوس حکایت دارد‪ .‬وی با بیان اینکه دوام و عمر باالی تنورهای فردوس که بیش از ‪ ۵۰‬سال مورد‬ ‫استفاده بوده و کارایی دارند از دیگر ویژگی های تنورهای فردوس است‪ ،‬افزود‪ :‬پخت کامل بدنه تنورها در‬ ‫کوره و نصب و استفاده از تنور پخته‪ ،‬دلیلی بر استحکام تنورها و کیفیت نان حاصله است‪.‬‬ ‫عدم اجرای قانون و عدالت علت اصلی انقراض حکومت ها است‬ ‫نماینده ی ولی فقیه در استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬عدم اجرای قانون و عدالت‬ ‫باعث براندازی حکومت ها می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ایت اله سید محمد مهدی‬ ‫حسینی همدانی در خطبه های نماز‬ ‫جمعه ‪ ۱۲‬اذرماه کرج با اشاره به اهمیت‬ ‫رعایت عدالت اجتماعی افزود‪ :‬رسول‬ ‫خدا می فرمایند «در اجرای عدل درباره‬ ‫هیچکس فروگذاری و سستی نمی کنم‬ ‫حتی اگر مجرم از نزدیکان من باشد»‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این حال افرادی در راس‬ ‫ادارات قانون ها را دور می زنند و یا به طور‬ ‫کلی افراد ناشایستی در این جایگاهها ورود‬ ‫کرده و از قانون تخطی می کنند‪.‬‬ ‫ایت اله حسینی همدانی در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود تاکید کرد‪ :‬خیلی‬ ‫از مباحثی که در جامعه مطرح می شود‬ ‫می تواند موجب اختالف شود اما حفظ‬ ‫وحدت در وهله ی اول مهم ترین چیزی‬ ‫است که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به سخنان مقام معظم‬ ‫رهبری در خصوص قانون اساسی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬معظم له فرموده اند که‬ ‫«قانون اساسی ستون فقرات نظام است و‬ ‫معیار و ضابطه است و قانون اساسی مثل‬ ‫ستون ها و پی های یک بنا است و اسالم‬ ‫در قانون اساسی تجسم پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مذاکرات هسته ای‬ ‫گفت‪ :‬اینکه بعضی از کشورهای حاضر‬ ‫در این مذاکرات‪ ،‬حضور ایران را مبنی بر‬ ‫مذاکرات هسته ای می دانند باید بدانند‬ ‫این مذاکرات برای برداشتن تمام تحریم‬ ‫ها علیه ایران است و تعامالت در این‬ ‫مذاکرات باید دوطرفه باشد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره‬ ‫به اینکه حکومت ها در وهل ه اول قوانین‬ ‫عادالنه را باید وضع کنند گفت‪ :‬بعد از‬ ‫قانون گذاری عادالنه با رعایت قانونمداری‬ ‫در جامعه‪ ،‬عدالت اجتماعی محقق می‬ ‫شود که یکی از اهداف انبیای عظام نیز‬ ‫همین بوده که در سیره تمام پیامبران به‬ ‫خصوص خاتم انبیاء (ص) دیده می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه قانونمداری‬ ‫افراد جامعه متاثر از قانونمداری حکمرانان‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بعضی با این موضوعات‬ ‫خیلی عادی برخورد می کنند در حالیکه‬ ‫حساب و کتاب این مسایل خیلی مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از رسول خدا (ص) نقل است‬ ‫که روز قیامت حاکمی را می اورند که‬ ‫هنگام اجرای حدود الهی یک تازیانه کمتر‬ ‫از حد معین شده زده است که در مقام‬ ‫بازخواست جواب می دهد که به خاطر‬ ‫رحم به بنده تو اینکار را کردم و می‬ ‫پرسند از او که ایا تو نسبت به بندگان‬ ‫من مهربانتر از من هستی؟ سپس امر می‬ ‫کنند که وی را به اتش بیافکنند‪.‬‬ ‫ایت اله حسینی همدانی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین رسول گرامی اسالم (ص) نقل‬ ‫کرده اند در روز قیامت شخصی دیگری را‬ ‫می اورند که یک تازیانه بیشتر زده است‬ ‫که می گوید خدایا به خاطر بازداشتن از‬ ‫معاصی تو اینکار را کرده ام که دستور می‬ ‫اید وی را هم به اتش بیاندازید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به این روایات متوجه‬ ‫می شویم که قانون باید به طور کامل اجرا‬ ‫گردد و شاید کسی در راس کاری قرار می‬ ‫گیرد و درستکار باشد ولی اطرافیانی باشند‬ ‫که به دنبال سوء استفاده از قدرت و مقام‬ ‫او برایند و انتظاراتی داشته باشند که تن‬ ‫دادن به ان به منزله زیرپا گذاشتن منافع‬ ‫عمومی و احکام الهی است‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان البرز به روز‬ ‫‪ ۱۶‬اذر ماه سالگشت شهادت و زخمی‬ ‫شدن تعدادی ازدانشجویان معترض به‬ ‫حضور معاون رییس جمهوری امریکا در‬ ‫سال ‪ ۱۳۳۲‬اشاره کرد و افزود‪ :‬در تاریخ‬ ‫معاصر ایران یکی از اصلی ترین جریانات‬ ‫اجتماعی که در تحوالت سیاسی کشور هم‬ ‫نقش داشته جنبش دانشجویی بوده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این جنبش به خصوص‬ ‫پس از انقالب پررنگ تر و فعال تر بوده‬ ‫و در مقاطع خاص هم وظایف خود را با‬ ‫بصیرت انجام داده و دشمن تالش کرده با‬ ‫نفوذ در این مجموعه روح استکبار ستیزی‬ ‫و ارمان خواهی ان ها را خلل ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دانشجویان و ملت ایران با‬ ‫روحیه استکبار ستیزی که دارند دست از‬ ‫مبارزه با امریکا و اذناب او نخواهند کشید‬ ‫و همیشه فریادش بر سر امریکا بلند است‪.‬‬ ‫امام جمعه کرج افزود‪ :‬در طول این سال‬ ‫ها دانشجویان تالش کردند که نشان دهند‬ ‫برای ارتقای سطح علمی کشور احساس‬ ‫ضعف و انفعال ندارند و موفق بوده اند و در‬ ‫گام دوم انقالب نیز عزم و اهتمام بیشتری‬ ‫برای تحقق ارمان های نظام اسالمی و‬ ‫مبارزه با دشمنان در این دانشجویان دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دانشگاهیان با روحیه انقالبی‬ ‫و با برنامه برای پیشرفت کشور شب و روز‬ ‫ندارند و به تهدیدهای استکبار اهمیتی‬ ‫نمی دهند که خوار چشم استکبار است و‬ ‫برای این قشر برنامه ها دارند ولی دشمنان‬ ‫در تالش هتند با جنگ روانی عناصر فعال‬ ‫و هوشمند و دانشمند را با اهداف خود‬ ‫همراه کنند و از مسیر انقالب جدا کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫فرمودند «مسوولیت شما سنگین است‬ ‫که هم باید درس بخوانید و هم محیط‬ ‫سیاسی را بشناسید و بر ان اثر بگذارید‬ ‫و برای فردایی که وزن این نظام متکی بر‬ ‫معنویت و در معادله های جهانی ده ها‬ ‫برابر خواهد شد»‪.‬‬ ‫ایت اله حسینی همدانی به تعدادی از‬ ‫شاخصه ها جنبش دانشجویی با استفاده‬ ‫از بیانات رهبری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ارمان خواهی‪ ،‬ضدیت با استکبار‪ ،‬کمک‬ ‫به پیشرفت همه جانبه کشور به خصوص‬ ‫پیشرفت علمی و کمک به اتحاد ملی‪،‬‬ ‫حضور در عرصه های مبارزه با دشمنان‬ ‫ملت و عدالت خواهی و مبارزه با اشرافی‬ ‫گری را از جمله این شاخصه ها عنوان‬ ‫کرد‪.‬وی فساد را عامل اصلی دلسردی‬ ‫ملت از حکومت دانست و افزود‪ :‬امروز این‬ ‫مهمترین و مطرح ترین مساله کشور است‬ ‫و نسل جوان دانشجوی متعهد و مومن‬ ‫نباید نسبت به ان بی تفاوت باشد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬زمانی که حقوق های‬ ‫نجومی و یا حقوق هایی به افرادی می‬ ‫دهند که کار نکرده اند باید به صورت جد‬ ‫وارد شد و مطالبه گری کرد‪.‬‬ ‫وی به موضوع جهاد تبیین و جلوگیری از‬ ‫انحراف و تحریف دانشجویان نیز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در این دوره که تمام قسمت های‬ ‫کشور در حال تحول هستند قشر مهمی‬ ‫که می توانند در تحول به تمام دستگاه‬ ‫ها کمک کند دانشجویان هستند که هم‬ ‫جوان بوده و هم علم و اگاهی دارند‪.‬‬ ‫ایت اله حسینی همدانی در ادامه به بیان‬ ‫چند موضوع استانی پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫مسووالن اجرایی بایستی تمام سعی شان‬ ‫خدمت به مردم باشد و از ایجاد حواشی‬ ‫در عملکردشان بپرهیزند و دستگاه های‬ ‫قضایی و نظامی نیز در چارچوب قانون به‬ ‫وظایفشان عمل کنند و به مالمت شایعه‬ ‫سازان و مالمت کنندگان توجه نکنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر بخش قضایی و نظامی مبنی‬ ‫بر اینکه به تذکراتی که از روی خیرخواهی‬ ‫داده می شود توجه کنید و خود را‬ ‫خیرخواه مردم بدانید‪ ،‬نسبت به مسووالن‬ ‫اجرایی تذکر داد که با جو سازی و دروغ‬ ‫افکنی افکار عمومی را ناراحت نکنید‪ .‬در‬ ‫جلسه رسمی کسی نباید به خود اجازه‬ ‫دهد دستگاه ها را متهم کند‪ ،‬باید پیگیری‬ ‫قضایی شود و هر کسی ناتوانی در کار دارد‬ ‫نباید فرار از قانون داشته باشد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان‬ ‫پیرو اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود پالک ‪ ۳۹۱‬فرعی از ‪ ۷‬اصلی واقع در قریه‬ ‫شهربند بخش ‪ ۱۱‬بنام مصطفی حسن زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 208/ 20‬مترمربع طبق رای شماره ‪ ۱۴۰0۶۰۳۱00۱۳۰۱۶۰۷۰‬مورخ ‪ 1400/ 08/ 24‬هئیت قانون‬ ‫تعیین تکلیف در ساعت ‪ ۹‬صبح یک شنبه مورخه ‪ 1400/ 10/ 05‬در محل وقوع ملک بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می‏شود در وقت مقرر در محل وقوع‬ ‫ملک حضور بهم رسانند‪ .‬بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی انان طبق ماده ‪۱۵‬‬ ‫قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد‪ .‬معترضین می‏توانند‬ ‫به استناد ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت و مواد ‪ ۷۴‬و ‪ ۸۶‬ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت ‪ ۳۰‬روز از تاریخ تنظیم‬ ‫صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند‪ .‬در غیر اینصورت با ارائه گواهی‬ ‫عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی‬ ‫با رعایت مقررات ادامه می یابد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400/ 09 /13 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهر چمستان‪ -‬عین اله تیموری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد‬ ‫سند رسمی؛ برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۰۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰۷۱۵۹‬مورخ ‪ 1400/ 08/ ۱1‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام اقای‪ /‬خانم مهدی فرهادی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی مساحت ‪ ۴۲۰۰‬مترمربع به پالک ‪ ۳۷۲۷‬فرعی از ‪ ۲‬اصلی واقع در ایزدشهر مازندران بخش ‪ ۱۰‬ثبت‬ ‫نور محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه سراسری و‬ ‫محلی اگهی می‏گردد‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1400/ 09/ 13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1400/ 09/ 27 :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی؛‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۰۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰4874‬مورخ ‪ 1400/ 06/ 08‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی بنام اقای‪ /‬خانم فروزان توکلی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که مساحت ‪ 192/ 72‬مترمربع به‬ ‫پالک ‪ 1505‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در گنج یاب مازندران بخش ‪ ۱۰‬ثبت نور محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه سراسری و محلی اگهی می‏گردد‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی‬ ‫نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1400/ 09/ 13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1400/ 09/ 27 :‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۰۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰4876‬مورخ ‪ 1400/ 06 / 08‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی بنام اقای‪ /‬خانم فرزانه توکلی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که مساحت ‪ 19041‬مترمربع به‬ ‫پالک ‪ 1506‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در گنج یاب مازندران بخش ‪ ۱۰‬ثبت نور محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه سراسری و محلی اگهی می‏گردد‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی‬ ‫نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1400/ 09/ 13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1400/ 09/ 27 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکه خانم توران خسروی فارسانی فرزند فرج اله به شماره شناسنامه ‪23‬صادره‬ ‫از فارسان با اراوئه ‪2‬برگ استشهادیه محلی مصدق شده اعالم نموده است که‬ ‫سندمالکیت شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪271‬مترمربع به شماره مسلسل‬ ‫‪787311‬سری الف‪80/‬پالک ‪ 1294‬ثبت گردید سپس مالک سندمالکیت را در اثر جابه‬ ‫جایی اسباب منزل وسهل انگاری مفقود نموده ودر خواست صدور سند مالکیت المثنی را‬ ‫نموده است لذا طبق ماده ‪ 120‬ایین نمه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می گردد‬ ‫وهرکسی مدعی انجام معامله (غیرازانچه که دراین اگهی ذکرشده)نسبت به ان یاوجود‬ ‫سند مالکیت مزبورنزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تاده روز به این اداره‬ ‫مراجعه واعتراض خودراکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید‬ ‫واصل سند به ارائه کننده مستردد گردد اگر ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد‬ ‫یادرصورت اعتراض سندارائه نشود سندمالکیت مرقوم صادروبه متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‬ ‫ضمنا ‪6‬دانگ پالک فوق الذکر به موجب دومورد بازداشت تحت شماه های‬ ‫‪ 971029 .1‬مورخ ‪ 1397/02/30‬صادر ازدادیار محترم دادسرای فارسان درقبال مبلغ‬ ‫‪ 600000000‬ریال بازداشت شده است‬ ‫‪ .2‬به موجب نامه ی ‪970391‬مورخ‪ 1397/05/23‬صادره از شعبه دادسرای فارسان‬ ‫درقبال مبلغ ‪1200000000‬توقیف شده است‬ ‫اکبر یزدانی ‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فارسان‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪1390‬‬ ‫به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به شماره پالک ‪ 2426‬فرعی از ‪ 417‬اصلی چهارمحال واقع درفارسان بنام مهدیقلی‬ ‫امیری فارسانی فرزند عباس و سایر مالکین مشاعی صادر گردیده در صبح روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/ 10/ 05‬راس ساعت ‪ 8‬در محل وقوع ملک انجام خواهد شد لذا بموجب‬ ‫این اگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل‬ ‫حضور به هم رسانند مطابق ماده ‪ 15‬قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از‬ ‫طرف مجاورین تحدید خواهد شد ‪،‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسناد مجاوری که نسبت به‬ ‫حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم‬ ‫صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم‬ ‫نماید و مطابق ماده ‪ 86‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی‬ ‫تقدیم و گواهی انرا به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت‬ ‫یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را‬ ‫دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم واداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات‬ ‫ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/ 09/ 13‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان‪-‬اکبر یزدانی‬ ‫اگهی فقدان‬ ‫اقای عامر هرندی زاده اصالتا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ و وکالتا برابر شماره‬ ‫وکالت ‪ 12961‬مورخ ‪ 1393 / 11 / 08‬دفترخانه ‪ 126‬کرج از طرف خانم مریم دهقانی‬ ‫فرد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ضمن تسلیم چهار برگ استشهادیه تصدیق‬ ‫شده اعالم نموده است که سند مالکیت یک قطعه زمین بمساحت ‪ 2800‬مترمربع‬ ‫قطعه ‪ 20‬تفکیکی به پالک ‪ 59273‬فرعی از ‪ 163‬اصلی مفروز از اصلی نامبرده واقع‬ ‫در اراضی سرحداباد جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس ذیل ثبت دفتر ‪ 91‬صفحه ‪127‬‬ ‫و دفتر ‪ 610‬صفحه ‪ 206‬به نام عامر هرندی زاده و خانم مریم دهقانی فرد هر کدام‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند به شماره سریال ‪ 796479‬سری‬ ‫ج سال ‪ 91‬و ‪ 796480‬سری ج سال ‪ 91‬صادر گردید است سپس سند بعلت سهل‬ ‫انگاری مفقود گردیده است و سپس مالکین درخواست صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا‬ ‫انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز‬ ‫اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است‬ ‫چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه‬ ‫نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد ‪.‬‬ ‫حسن صادقی نیارکی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فردیس‬ ‫تاریخ چاپ ‪1400 / 8 / 13 :‬‬ ‫از طرف مهتاب هاشمی ش ‪ .‬ارشاد ‪2919‬‬ ‫دولت نسبت به موضوع‬ ‫حقوق های نجومی حساس تر باشد‬ ‫ایسنا‪/‬هرمزگان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت‪ :‬دولت سیزدهم باید‬ ‫نسبت به مساله حقوق های نجومی حساس تر باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد عبادی زاده در خطبه های این هفته نمازجمعه‬ ‫بندرعباس اظهارداشت‪ :‬شرایط امروز جمهوری اسالمی ایران یک شرایط بی نظیری‬ ‫است‪ ،‬زیرا اقتداری که امروز نیروی دریایی این کشور بر مرزهای حاکمیتی و‬ ‫فراسرزمینی دارد یک دوران استثنایی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وجود این شرایط بی نظیر مرهون زحمات و تالش های خستگی ناپذیر‬ ‫نیرویی است که که به عنوان قطب و قلب یک نیروی راهبردی در کشور شبانه روز‬ ‫از مرزهای ابی کشور حفاظت و جانفشانی می کنند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در هرمزگان تصریح کرد‪ :‬کشورهای منطقه خلیج فارس باید‬ ‫بدانند که امریکایی ها نه تنها توانایی حمایت از انها که حتی توانایی حفاظت از‬ ‫خودش را هم ندارد‪.‬حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده افزود‪ :‬هرمزگان تنها‬ ‫استانی است که هم به خلیج فارس و هم به دریای عمان متصل هستیم ‪،‬لذا اعتقاد‬ ‫داریم عظمت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایرات در فراسوی مرزهای‬ ‫ابی نمایش اقتدار ملت ایران است‪.‬امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری بیان‬ ‫داشت‪ :‬مساله حقوق های نجومی که پنج سال پیش این مساله از سوی رهبر انقالب‬ ‫تذکرات داده شد اما برخی اقایان به تفاوت های حقوقی و بی عدالتی در این مساله‬ ‫توجهی نکردند‪.‬حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده‪ ،‬فسادزا بودن‪ ،‬ناسازگاری‬ ‫با عدالت اجتماعی را از اسیب های حقوق نجومی عنوان کرد و تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫سیزدهم باید نسبت به مساله حقوق های نجومی حساس تر باشد‪.‬‬ ‫خطیب جمعه بندرعباس در بخش پایانی سخنان خود به موضوع به تنش های ابی و‬ ‫مشکالت کشاورزان اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬ایران در کمربند خشک و نیمه خشک‬ ‫قرار گرفته است و سه برابر دنیا اب تبخیر ان تبخیر می شود و میزان بارندگی‬ ‫سالیانه در این کشور ‪ ۲۵۰‬میلی متر یعنی یک سوم متوسط جهان را دارد‪.‬‬ ‫وی مساله تنش های ابی در ایران را یک ابرچالش دانست و بیان کرد‪ :‬بخشی از این‬ ‫بحران محصول نتیجه گیری های عجوالنه و غیرکارشناسی می باشد و در مدیریت‬ ‫بحران اب اینده نگری انجام نشده است‪ ،‬درحالی که با مدیریت صحیح می توانیم‬ ‫کمترین مصرف و هدررفت اب را داشته باشیم‪.‬نماینده ولی فقیه در هرمزگان‬ ‫توصیه کرد‪ :‬موضوع ابیاری قطره ای‪ ،‬کانال کشی و تغییر الگوی کشت باید جدی‬ ‫گرفته شود و مسووالن حوزه تحقیقات کشاورزی در استان باید نتیجه مطالعات و‬ ‫تحقیقات خود را به مردم اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده در این رابطه به تجمعات کشاورزان اصفهان‬ ‫اشاره و افزود‪ :‬نظیر مشکالت کشاورزان اصفهان برخی از استان ها از جمله هرمزگان‬ ‫با این مشکالت به طور جدی مواجه است‪ ،‬اما انچه امروز باید تذکر بدهم اینکه؛‬ ‫مردم در این شرایط تنش های ابی از تصمیمات منفعالنه و احساسی پرهیز کنند‬ ‫ضمن اینکه مسووالن مربوطه هم باید مساله مدیریت منابع اب را به صورت جدی‬ ‫در دستور کار خود قرار دهند‪.‬وی گفت‪ :‬نسبت به این مساله باید یک نگاه علمی‬ ‫داشت و ان هم وظیفه مراکز دانشگاهی و تحقیقات است‪ ،‬مردم و کشاورزان ما باید‬ ‫از تهدیدهای قومیتی پرهیز کنند؛ شیوه برطرف کردن این مساله باید نگاه ملی‬ ‫داشت‪ ،‬باید مراقب سوءاستفاده دشمنان و رسانه های بیگانه باشیم‪.‬‬ ‫امام جمعه بندرعباس در پایان سخنان خود اظهارداشت‪ :‬در حکم جدید رهبر‬ ‫انقالب به مسوول جدید شورای تبلیغات اسالمی‪ ،‬سه مطالبه " مردمی شدن‬ ‫تبلیغات در مناسبت ها‪ ،‬محور قرار دادن مساجد در تبلیغات مردمی و سازماندهی و‬ ‫مدیریت تشکل های مردمی اشاره شده است‪ ،‬لذا انتظار داریم ضمن اینکه ادارات هم‬ ‫باید به وظایف حمایتی خود عمل کنند‪ ،‬تشکل های جوان مردم نهاد حوزه تبلیغات‬ ‫فعال شوند تا بتوانیم بهترو مردمی تر به این مطالبه رهبری جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در هرمزگان در خطبه های امروز خود همچنین به سلسله مباحث‬ ‫اسیب های اجتماعی به ویژه طالق اشاره و نداشتن مهارت حل مشکل را یکی از این‬ ‫اسیب های جدی در این مساله دانست و توصیه کرد‪ :‬والدین مهارت حل مشکل را‬ ‫یاد بگیرند‪.‬حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده با بیان اینکه پرخاشگری و تندی و‬ ‫قهر راهکار خوبی برای حل مشکل نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ازدواج هایی با انگیزه های غیرالهی‬ ‫مثل متشخص وپولدار بودن خانواده پسر یا دختر نمی تواند مالک خوبی برای دوام‬ ‫زندگی باشد‪.‬وی‪ ،‬همسرازاری و بداخالقی زوجین از دیگر اسیب های جدی در‬ ‫خانواده هاست که بنیان خانواده ها را سست می کند‪ ،‬بنابراین اگرمی خواهیم یک‬ ‫زندگی سالم داشته باشیم و اعضای خانواده احساس ارامش داشته باشند زوجین‬ ‫باید هر دو تالش کنند با یکدیگر اخالق حسنه داشته باشند‪.‬‬ ‫درهای سینما ناجی تبریز بعد‬ ‫از دو سال با فیلم "پوست" باز شد‬ ‫ایسنا‪/‬اذربایجان شرقی تاالر «سینما ناجی» مجتمع سینمایی تبریز‪ ،‬بعد از دو سال‬ ‫تعطیلی به دلیل شیوع بیماری کرونا‪ ،‬با اکران فیلم پوست (دری) پذیرای اهالی‬ ‫سینما و هنردوستان تبریزی شد‪.‬سعید قمیان‪ ،‬رئیس انجمن سینماگران اذربایجان‬ ‫شرقی در این راستا‪ ،‬گفت‪ :‬فیلم سینمایی پوست برای اولین بار در ایران بعد از اکران‬ ‫در شهر تبریز در برنامه اینسرت ‪ ۲۲‬با حضور بهمن و بهرام ارک و هم چنین عوامل‬ ‫فیلم مورد نقد و بررسی قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬این برنام ه به همت اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی توسط انجمن سینماگران استان با همکاری انجمن سینمای جوانان‪،‬‬ ‫خانه مستند تبریز‪ ،‬بسیج هنرمندان استان و انجمن حمایت بیماران سرطانی پژواک‬ ‫برگزار شد‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬در این برنامه که با استقبال خوب و قابل توجه عالقمندان‬ ‫سینما در تبریز روبرو شد‪ ،‬ضمن تقدیر از نویسنده و کارگردان فیلم از عوامل فیلم‬ ‫تجلیل شد‪.‬قمیان یاداور شد‪ :‬برنامه اینسرت ‪ ،۲۲‬به صورت ماهانه توسط انجمن‬ ‫سینماگران اذربایجان شرقی و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان‪ ،‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪ ،‬این برنامه پیش از این ‪ ۲۱‬دوره توسط انجمن فیلم برگزار شده و ما با‬ ‫استفاده از تجربه موفق برگزاری این برنامه و جهت تداوم زحمات دیگر همکاران‬ ‫مراسم پخش‪ ،‬نقد اثار و تقدیر از هنرمندان استان را با همین عنوان برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از روابط عمومی انجمن سینماگران اذربایجان شرقی‪ ،‬در‬ ‫حاشیه این برنامه از سعید قمیان رئیس انجمن سینماگران استان به خاطر برگزاری‬ ‫موفق جشنواره فیلم کودک و‪ ...‬و علیرضا صفری به خاطر پایه گذاری برنامه اینسرت‬ ‫در سال های قبل‪ ،‬از طرف مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تجلیل و‬ ‫قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پروانه بهره برداری به شماره ‪ 121_10049‬به مورخ‬ ‫‪ 24/08/1383‬معدن سنگ الشه سورشجان مورد بهره برداری‬ ‫اقای موسی مرادی پردنجانی به کدملی ‪ 4679553383‬صادره‬ ‫از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال وبختیاری‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪ 5‬تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پستالکترونیک‪sepehr.alborz93@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪https: / / sepehriraniannews.ir / :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر رتبه‪5:‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1400‬شماره ‪1194‬‬ ‫روزنامهاجتماعی‪-‬اقتصادی‬ ‫گزارش اهم فعالیت های بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتهی به اذر‪1400‬‬ ‫صنعت بیمه در یک نگاه‬ ‫صنعت بیمه در هر جامعه ای از شاخص های مهم اطمینان‬ ‫عمومی‪ ،‬اعتماد اجتماعی‪ ،‬رفاه اقتصادی و امید به اینده‬ ‫به شمار می رود و مسیر توسعه کمی و کیفی کسب و کار‬ ‫و همچنین سطح معیشت مردم از گذرگاه این صنعت‬ ‫عبور می کند‪.‬‬ ‫انچه در پی می اید دماسنج صنعت بیمه و نماگر صنعت مادری است که در کنار دو نهاد بانک‬ ‫و بازار سرمایه‪ ،‬نقش ضلع مکمل اقتصادی را ایفا می کند‪.‬‬ ‫معاونت طرح وتوسعه‬ ‫همگام با سیاست اقتصاد مقاومتی‬ ‫* ارائه مجوز محصول جدید بیمه ای به ‪ 6‬شرکت بیمه در ‪ 6‬طرح مختلف‬ ‫* ارائه مجوزهای موردی بیمه ای به ‪ 6‬شرکت بیمه در ‪ 3‬رشته مختلف شامل بیمه عیوب‬ ‫اساسی و پنهان ساختمان‪ ،‬بیمه کرونا در بیمه نامه حوادث اشخاص و بیمه مسئولیت مدنی‬ ‫برای حرفه های مختلف‬ ‫* ارائه چارچوب شرایط عمومی بیمه مسافران عازم به خارج از کشور‪ ،‬چارچوب شرایط عمومی‬ ‫بیمه زندگی به شرط فوت‪ ،‬چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی به شرط حیات‪ ،‬چارچوب‬ ‫شرایط عمومی بیمه زندگی مختلط به تمام شرکت های بیمه ای‬ ‫* تدوین بودجه مصوب و اصالحی ساالنه (سال های ‪ 1399‬و ‪ )1400‬بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران؛‬ ‫* تدوین پروژ ه بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای سال‬ ‫‪ 1399‬و ‪ 1400‬و تدوین منشور پروژه های راهبردی بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران و پایش مستمر ان؛‬ ‫* ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در سامانه (رابت) سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور؛‬ ‫* تهیه و تدوین و انتشار کتابچه «گزیده قوانین و مقررات بودجه و برنامه سال ‪( 1400‬و مقایسه‬ ‫ان با سال ‪.»)1399‬‬ ‫* تهیه کتاب سالنامه اماری صنعت بیمه و پوستر اماری «نماگرهای صنعت بیمه در سال ‪1398‬‬ ‫و ‪ »1399‬برای درج در پرتال سازمان‪.‬‬ ‫* بررسی تقاضای تاسیس شرکت های بیمه‪:‬‬ ‫* تقاضای تاسیس ‪ 36‬شرکت بیمه مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫* مراتب موافقت اصولی با تاسیس ‪ 5‬شرکت بیمه (شرکت های بیمه اتکایی اوای پارس‪ ،‬بیمه‬ ‫اتکایی تهران رواک‪ ،‬بیمه مختلط پردیس‪ ،‬بیمه مختلط هوشمند فردا و بیمه زندگی کاریزما)‬ ‫صادر گردید‪.‬‬ ‫* پروانه تاسیس (موافقت با ثبت) شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد‪.‬‬ ‫* بررسی و تایید صالحیت مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیئت مدیره‪ ،‬معاونان‪،‬‬ ‫مدیران فنی و اکچوئران داخلی به تعداد ‪ 230‬نفر‬ ‫* بررسی و صدور پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای به تعداد‬ ‫‪ 825‬پروانه‬ ‫یک صنعت زیر ذره بین نظارت‬ ‫* تدوین دستورالعمل اصالحی"روش براورد و کنترل کفایت ذخایرفنی رشته بیمه شخص ثالث‬ ‫موسسات بیمه"و ابالغ به شرکتهای بیمه‬ ‫* مکاتبه و پیگیری دریافت اطالعات‪ ،‬بررسی‪ ،‬محاسبه و اعالم توانگری مالی شرکتهای بیمه و‬ ‫افشای ان در پرتال بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران؛‬ ‫‪ 0‬بررسی ترکیب سهامداری شرکت های بیمه در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط و‬ ‫پیگیری رعایت نصاب ها وفق مندرجات ایین نامه شماره ‪100‬؛‬ ‫* بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارائه مجوز برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به‬ ‫شرکتهای بیمه به منظور افزایش سرمایه؛‬ ‫* رسیدگی به اختالفات بین صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت های بیمه در راستای‬ ‫مفاد ماده ‪ 29‬قانون بیمه شخص ثالث ؛‬ ‫* کنترل ضریب خسارت انواع رشته های بیمه ای‪.‬‬ ‫* همکاری در اجرای طرح نسخ الکترونیک با سازمان بیمه سالمت و سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫مسیر صرفه جویی در مصرف کاغذ و چاپ دفترچه های درمانی‪ ،‬جلوگیری از جعل اسناد پزشکی‪.‬‬ ‫* رصد و بررسی بیمه نامه های مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت های بیمه به منظور اخذ پوشش‬ ‫اتکایی الزم از بازار بیمه‪.‬‬ ‫* نظارت بر پیاده سازی و اجرای اخرین نسخه وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث‪ ،‬بدنه‪ ،‬هوش‬ ‫تجاری‬ ‫* ایجاد مقدمات الزم جهت اعمال نظارت سیستمی و پیشگیرانه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل‬ ‫کاال (باربری‪ ،‬مسئولیت متصدیان حمل داخلی و ‪ )...‬و اتش سوزی و الزام شرکت های بیمه در تخصیص‬ ‫کد یکتا و درج ان بر روی بیمه نامه‪.‬‬ ‫* بررسی عملکرد شرکت های بیمه در خصوص قراردادهای بزرگ از جمله قرارداد های بیمه ای‪.‬‬ ‫* ابالغ بخشنام ه های متعدد و مختلف به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران و یکسان سازی رویه های‬ ‫مورد عمل شرکت های بیمه به عنوان نمونه ‪ ،‬تدوین و ابالغ کاربرگ های متحدالشکل اجرای مواد ‪34‬‬ ‫و ‪ 36‬قانون بیمه شخص ثالث به تمام شرکت های بیمه‬ ‫* بررسی ایین نامه ها و مقررات مربوط و ارائه پیشنهادات برای اصالح‬ ‫* مشارکت در کارگروه تخصصی راه اندازی مجتمع رسیدگی به تصادفات رانندگی (مجتمع تخصصی‬ ‫تصادفات)؛‬ ‫* نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده های ‪ 30‬و ‪ 31‬قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص‬ ‫ثالث‪ ،‬از طریق صدور بخشنامه تاکیدی‪.‬‬ ‫نظارت بر بیمه های زندگی‬ ‫* بررسی و انطباق بیمه نامه های زندگی با سرمایه فوت باالی مبلغ تعیین شده با مجوزهای‬ ‫صادره طبق ماده ‪ 6‬ایین نامه شماره ‪ 68‬و بخشنامه های مرتبط با ان؛‬ ‫* اخذ و بررسی اطالعات تمامی بیمه نامه های عمر زمانی گروهی‬ ‫* اخذ و بررسی قراردادها و تفاهم نامه منعقده شرکتهای بیمه با بانک ها یا صندوق ها‬ ‫* رسیدگی و پاسخگویی به تعداد ‪ 112‬فقره شکایات بیمه های زندگی؛‬ ‫* تدوین استانداردهای حرفه ای محاسب فنی بیمه‬ ‫* بررسی صحت محاسبات ذخایر ریاضی در حوزه بیمه های زندگی اندوخته دار‬ ‫* اصالح درامد سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی موسسات بیمه در صورتهای مالی‬ ‫* محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شرکت های بیمه زندگی‬ ‫* پاسخ به استعالم های سازمان امور مالیاتی در خصوص وضعیت ذخایر بیمه های زندگی‬ ‫شرکت های بیمه مختلط و تمامی ذخایر فنی شرکت های بیمه زندگی؛‬ ‫* امکان سنجی محاسبه خالص ارزش دارایی سرمایه گذاری منابع حاصل از ذخیره ریاضی‬ ‫بیمه نامه های زندگی؛‬ ‫* بررسی روشهای تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخیره ریاضی شرکتهای بیمه از سایر منابع‬ ‫با تاکید بر‬ ‫سرمایه گذاری بصورت سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی؛‬ ‫نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای‬ ‫* برنامه ریزی مستمر به منظور سیستمی نمودن فرایند کنترل و نظارت بر نحوه اعطای پروانه‬ ‫نمایندگی توسط شرکتهای بیمه به اشخاص‬ ‫* نظارت دقیق بر فرایند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه توسط شرکتهای بیمه‬ ‫* بررسی مدارک و مستندات مربوط به تاسیس شرکتهای نمایندگی بیمه و موافقت با ثبت و‬ ‫تاسیس نمایندگان حقوقی‪.‬‬ ‫* انجام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شبکه خدمات بیمه ای (نمایندگان)‬ ‫* مشارکت در ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای کشور‬ ‫* هماهنگی با نهادهای نظارتی و اطالعاتی به منظور شناسایی شبکه خدمات بیمه ای دارای‬ ‫اشتغال همزمان‬ ‫* بررسی‪ ،‬اعالم نظر و انجام اقدامات نظارتی الزم در خصوص شکایات واصله‬ ‫* برخورد نظارتی با استارت اپهای فاقد مجوز و نظارت میدانی بر عملکرد انان‬ ‫* جلوگیری از فعالیت دفاتر غیر مجاز بیمه ای از طریق ابالغ بخشنامه به تمامی فعاالن صنعت‬ ‫بیمه‪.‬‬ ‫* انجام بازدیدهای نظارتی از شرکت های بیمه و دفاتر ارزیابان خسارت بیمه ای در راستای‬ ‫کنترل بر نحوه فعالیت انان و حسن اجرای مفاد ایین نامه ها و مصوبات شورایعالی بیمه‪.‬‬ ‫نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها‬ ‫ت بیمه (‪،)88‬‬ ‫ت موسسا ‬ ‫* نظارت مستمر بر رعایت ایین نامه های گزارشگری و افشای اطالعا ‬ ‫ت شرکتی(‪ )93‬از‬ ‫صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه (‪ )9‬و حاکمی ‬ ‫قبیل‪:‬‬ ‫* ‪ 32‬مورد نظارت بر خط از شرکت های بیمه و ‪ 9‬مورد بازدیدهای میدانی از شرکت های بیمه‬ ‫دررعایت ایین نامه های ‪ 90 ،88‬و ‪ 93‬و مکمل های ان‬ ‫* نظارت بر نحوه اجرای اییننامه گزارشگری و افشای اطالعات موسسات بیمه (‪ 32‬مورد)‬ ‫* نظارت مستمر بر اجرای اییننامه حاکمیت شرکتی(‪ 40‬مورد)‬ ‫* پیگیری واریز حدود مبلغ ‪855‬ر‪ 27‬میلیارد ریال توسط شرکت های بیمه ای به حساب‬ ‫خزانه بابت عوارض بیمه نامه‪-‬های شخص ثالث سهم وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی‬ ‫* واریز حدود مبلغ ‪ 994‬میلیارد ریال توسط شرکت های بیمه ای به حساب خزانه بابت عوارض‬ ‫بیمه نامه های شخص‪-‬ثالث سهم نیروی انتظامی‬ ‫* اقدامات الزم برای هوشمندسازی نظارت بر ایین نام ه های گزارشگری‬ ‫جهانی می اندیشیم‪ ،‬منطقه ای عمل می کنیم‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک (‪ )Risk‬در رشته های اتش سوزی‪ ،‬مهندسی و پول در‬ ‫صندوق برای بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران و ‪ 7‬شرکت بیمه ایران‪ ،‬اسیا‪ ،‬البرز‪ ،‬دانا‪ ،‬پارسیان‪ ،‬ملت و‬ ‫سامان با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ‪ 5‬هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه امیز (‪ )CAT‬در رشته های اتش سوزی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫پول در صندوق برای بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬و ‪ 4‬شرکت بیمه ایران‪ ،‬اسیا‪ ،‬البرز و دانا با راهبری این‬ ‫سازمان و با سقف تعهد ‪ 100‬هزار میلیارد ریال در هر حادثه؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه امیز (‪ )Risk & CAT‬در رشته انرژی‬ ‫برای بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬و ‪ 9‬شرکت عضو کنسرسیوم انرژی با راهبری این سازمان و با سقف تعهد‬ ‫‪ 250‬میلیون یورو برای هر ریسک و ‪ 500‬میلیون یورو برای هر حادثه فاجعه امیز؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه امیز (‪ )CAT‬در رشته های اتش سوزی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و پول در صندوق برای ‪ 11‬شرکت بیمه رازی‪ ،‬ارمان‪ ،‬دی‪،‬میهن‪ ،‬سرمد‪ ،‬سامان‪ ،‬تعاون‪ ،‬سینا‪،‬‬ ‫کارافرین‪ ،‬معلم و تجارت نو با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ‪ 30‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫هر حادثه‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه امیز برای قبولی های اختیاری و قراردادی‬ ‫بیمه مرکزی در رشته های اتش سوزی‪ ،‬مهندسی و پول در صندوق با سقف تعهد ‪ 5‬هزار میلیارد‬ ‫ریال برای هر ریسک؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت (‪ )Risk & CAT‬بیمه مرکزی در رشته پی اند ای با حداکثر‬ ‫تعهد ‪ 50‬میلیون یورو؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی اند ای با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه‬ ‫متقابل کیش و متقابل قشم با حداکثر تعهد دو میلیارد دالر؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت بیمه مرکزی در رشته های باربری و کشتی و بیمه های هواپیما‬ ‫با حداکثر تعهد ‪ 110‬میلیون یورو؛‬ ‫* تمدید قرارداد اتکایی مشارکت درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرکت سهامی‬ ‫بیمه دی با تعداد حدود ‪ 2‬میلیون نفر بیمه شده؛‬ ‫* پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با حداکثر تعهد ‪6‬‬ ‫هزار میلیارد ریال؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه امیز (‪ )Risk & Cat‬در رشته های‬ ‫غیرباربری جهت پوشش ریسک های صادره نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه‬ ‫ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد ‪ 25‬میلیون یورو؛‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه امیز (‪ )Risk & Cat‬در رشته های‬ ‫باربری جهت پوشش ریسک های صادره نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران‬ ‫با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد ‪ 1‬میلیون یورو؛‬ ‫* تمدید قرارداد اتکایی مشارکت مسئولیت با شرکت سهامی بیمه معلم با حد تعهد ‪ 400‬میلیارد‬ ‫ریال برای هر بیمه نامه؛‬ ‫* پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت های مهندسی هواپیمایی فارسکوه‪ ،‬سوخت رسانی اوج‬ ‫* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه امیز (‪ )Risk & CAT‬در رشته های غیر‬ ‫باربری برای پوشش ریسک های صادره نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران‬ ‫با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ‪ 25‬میلیون یورو؛‬ ‫* ارائه مجوز بیمه نامه های گروهی برای منازل مسکونی ‪ /‬اداری سازمان ها‪ ،‬ارگان ها‪ ،‬شهرداری ها‪،‬‬ ‫استانداری ها و ‪ ...‬با پوشش خطرات اصلی و تبعی بیمه های اتش سوزی (اصا‪ ،‬زلزله‪ ،‬سیل‪ ،‬طوفان‬ ‫و ‪) ...‬‬ ‫* ارائه مجوز صدور بیمه نامه و مشارکت در پوشش بیمه ای بسیاری از ریسک ها و پروژه های‬ ‫عملیاتی و زیربنایی‪.‬‬ ‫* صدور و ارائه خدمات بیمه ای به کشورهای همسایه‪:‬‬ ‫* تقویت همکاری های بین المللی با کشورهای همسایه و عضو اکو‬ ‫* امضاء تفاهم نامه با کشورهای افغانستان‪ ،‬سوریه و ارمنستان‬ ‫* برقراری ارتباطات دوجانبه با کشورهای تاجیکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ترکیه و‬ ‫گرجستان‬ ‫* میزبانی هیات عراقی در ایران‬ ‫فرهنگ بیمه ای و بیمه فرهنگی‬ ‫* پاسخگویی به ابهامات رسانه ای‬ ‫* تهیه و بارگذاری بیش از ‪870‬مطلب و ‪ 160‬استوری در اینستاگرام بیمه مرکزی با حدود‬ ‫چهل هزار نفر دنبال کننده‬ ‫* برگزاری الیو اینستاگرام بیمه مرکزی (دوشنبه ها با بیمه)‬ ‫* تهیه و تولید کلیپها‪ ،‬اینفو موشن ها و اینفو گرافی های مختلف‬ ‫* برگزاری دوره های اموزشی تخصصی برای خبر نگاران‬ ‫* تهیه و انتشار کتب بیمه ای(تهیه تولید و انتشار ‪ 67‬عنوان کتاب در سه سطح« بیمه برای‬ ‫کودکان»‪« ،‬بیمه برای همه» و «بیمه برای کارشناسان»‬ ‫* تهیه و انتشار ماهنامه پیک بیمه بصورت مداوم(‪12‬شماره)‬ ‫* تهیه ‪،‬تولید و انتشار گزارش عملکرد سالیانه التین (‪)Annual Report‬‬ ‫* برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه‬ ‫* برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه‬ ‫* هماهنگی های الزم برای امضای تفاهم نامه های مختلف با دستگاهها و نهادهای گوناگون مانند‬ ‫« فدراسیون موتورسواری‪ ،‬انجمن بهره وری‪ ،‬سازمان حفاظت از محیط زیست و‪...‬‬ ‫* برگزاری مداوم جلسات شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور و‬ ‫هماهنگی های الزم برای اجرای برنامه های مشترک با هدف ایجاد هم افزایی و همگرایی بیشتر‬ ‫* هماهنگی های الزم برای اجرایی شدن برنامه های ستاد امربه معروف و نهی از منکر‪ ،‬اقامه‬ ‫نماز و‪....‬‬ ‫* تغییر شکلی و محتوایی پرتال بیمه مرکزی به ادرس ‪www.centinsur.ir‬‬ ‫* تهیه ‪ ،‬تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون با هدف اصالح رفتار ترافیکی و کاهش‬ ‫تلفات ناشی از حوادث رانندگی‬ ‫* تهیه ‪ ،‬تولید و پخش سریال طنز تلویزیونی پالک‪ 13‬با هدف توسعه فرهنگ بیمه (در حال‬ ‫پخش)‬ ‫* تهیه تولید سرود بیمه ای مختص کودکان‬ ‫* اجرای پروژه سراسری و ملی "زنگ بیمه" برای دانش اموزان مقطع ابتدایی ( شهر تهران‬ ‫توسط بیمه مرکزی و مراکز استان ها توسط شرکت های بیمه)‪ ،‬با هدف اشنایی تعداد‪8‬میلیون و‬ ‫‪174‬هزار و ‪ 875‬دانش اموزمقطع ابتدایی با مفاهیم بیمه ای از طریق نمایش‬ ‫* گنجاندن بیش از ‪128‬مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش اموزان( با این پروژه عمال‬ ‫تعداد ‪5‬میلیون و ‪844‬هزار و ‪105‬نفر از دانش اموزان مقطع متوسطه اول و دوم با مهم ترین‬ ‫اصطالحات بیمه ای در کتابهای درسی اشنا می شوند)‬ ‫ریسک‪ ،‬کلید واژه صنعت بیمه‬ ‫راه اندازی مرکز توسعه مدیریت ریسک؛تدوین راهنمای حاکمیت ریسک موسسات خدمات‬ ‫مالی کشور؛همکاری با سازمان مدیریت بحران و سایر سازمان های مرتبط با قانون مدیریت‬ ‫بحران کشور؛راه اندازی پرتال اطالع رسانی مرکز توسعه مدیریت ریسک؛ترجمه و انتشار گزارش‬ ‫مدیران ریسک اروپایی موسوم به ‪2020 FERMA‬؛ارائه پیشنهاد انجام طرح پژوهشی در‬ ‫خصوص سنجش میزان توسعه یافتگی سیستم مدیریت ریسک سازمانی در مدل کسب و کار‬ ‫و فرهنگ سازمان های کشور به پژوهشکده بیمه‪ .‬این طرح به تصویب رسیده و مراحل انجام ان‬ ‫اغاز شده است؛‬ ‫سالمت در صنعت‬ ‫* بازرسی از شعبات و نمایندگان شرکت های بیمه؛‬ ‫* امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما‬ ‫* پیاده سازی کانون حسابرسی داخلی صنعت بیمه وابسته به انجمن حسابرسی داخلی ایران‪.‬‬ ‫* تنظیم و تدوین چک لیست های حسابرسی داخلی و تهیه منشور حسابرسی داخلی ‪.‬‬ ‫* بررسی منشا سرمایه شرکتهای بیمه در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه‪.‬‬ ‫* بررسی سوابق سهامداران شرکتهای بیمه در شرف تاسیس و در شرف افزایش سرمایه‪.‬‬ ‫* بررسی و انجام فاز مطالعاتی در خصوص الزامات و نیازمندی های ایجاد سامانه جامع رصد‪،‬‬ ‫شناسایی و بررسی معامالت مشکوک به پولشویی در صنعت بیمه‪.‬‬ ‫* ایجاد دسترسی تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ایران توسط سامانه‬ ‫سنهاب به اطالعات مورد نیاز و سامانه های مرتبط‪.‬‬ ‫* پیشنهاد اصالح دستورالعمل های مبارزه با پولشویی صنعت بیمه به مرکز اطالعات مالی‪.‬‬ ‫* سامانه پاسخگویی با تعداد متوسط (‪ )4‬کارشناسان در این سامانه ‪:‬‬ ‫کل تماس دریافتی در‬ ‫سامانه ‪2342‬‬ ‫مجموع زمان‬ ‫مکالمات (ساعت)‬ ‫میانگین زمان‬ ‫مکالمات‬ ‫(روزانه)‬ ‫می زان رضایتمندی (درصد)‬ ‫‪21542‬‬ ‫‪9:23‬‬ ‫‪ 110‬دقیقه‬ ‫‪4 /7‬از ‪5‬‬ ‫رشته ها ی بیمه ای‬ ‫بیمه های شخص‬ ‫ثالث و بدنه‬ ‫شبکه فروش‬ ‫سایر موارد‬ ‫تعداد ف راوانی سواالت‬ ‫مطروحه‬ ‫‪14/203‬‬ ‫‪5/211‬‬ ‫‪2/128‬‬ ‫عصر طالیی صنعت بیمه در بستر الکترونیک‬ ‫توسعه زیرساخت های مرکز داده؛ توسعه شبکه ارتباطی بین بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬شرکت های بیمه و ذینفعان حقوقی؛ توسعه سامانه های‬ ‫یکپارچه اطالعات مدیریتی‪ ،‬عملیاتی و نظارتی؛ تامین نیازمندی‬ ‫های اطالعاتی شرکت های بیمه؛ مکانیزه سازی خدمات‪ ،‬پشتیبانی‪ ،‬و فرایندهای سازمان برای‬ ‫واحدهای داخلی و ذینفعان خارجی؛ و تعامل مکانیزه با سایر سازمان های مرتبط با صنعت‬ ‫بیمه؛‬ ‫* ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی و تسهیل امر نظارت در حوزه های نظارتی بیمه مرکزی‬ ‫* تخصیص کد یکتای بیمه مرکزی به بیمه نامه های منطبق با شاخص ها در رشته شخص‬ ‫ثالث و حوادث راننده که سهمی حدود پنجاه درصد از پرتفوی صنعت بیمه را دارد و بیمه نامه‬ ‫های منطبق با شاخص ها در رشته های باربری‪ ،‬متصدیان حمل کاال و اتش سوزی‬ ‫* ساماندهی شبکه فروش و ایجاد بانک اطالعاتی و کارتابل های ارتباطی ویژه با بیمه مرکزی‬ ‫* ایجاد سرویس ها و خدمات الکترونیکی متنوع در پرتال بیمه مرکزی‪ ،‬در درگاه ملی خدمات‬ ‫و دولت همراه برای استفاده شهروندان‪ ،‬کسب و کارها و سازمان ها‬ ‫* تغذیه اطالعاتی سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادی کشور با داده های صنعت بیمه‬ ‫* ایجاد بستر الزم برای یکپارچه سازی و تسهیل تبادل اطالعات از طریق اتصال به بانک های‬ ‫اطالعاتی دستگاه های دیگر از قبیل نیروی انتظامی‪ ،‬ثبت احوال‪ ،‬پست‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارائی‪ ،‬راهداری‪ ،‬وزارت امور خارجه‪ ،‬سازمان امور مالیاتی و ‪...‬‬ ‫* طراحی‪ ،‬توسعه و پیاده سازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ایرانیان‬ ‫* ارائه خدمت الکترونیکی استعالم سوابق بیمه ای افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل‬ ‫دولت همراه‬ ‫* تهیه نرم افزار جامع موبایل‬ ‫* اصالح فرایند ها و روش های انجام کار در راستای اجرای مواد قانونی ‪ 67‬و ‪ 68‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه و بخشنامه ها و تکالیف اصالح نظام اداری که ماحصل ان به شناسایی ‪ 16‬گروه‬ ‫فرایندی‪ 70 ،‬فرایند‪ 170 ،‬زیر فرایند‪ 108 ،‬شناسنامه فرایند‪ ،‬و نتیجتاً منجر به تعداد ‪62‬‬ ‫خدمت و حدود ‪ 90‬نمودار فرایندی خدمت شد‪.‬‬ ‫* راه اندازی سوئیچ بیمه برای هوشمند سازی و کمک به ارائه خدمات بیمه ای به صورت‬ ‫مکانیزه و ایجاد زیرساخت الزم برای ورود فراگیر شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای‬ ‫دیجیتال به صنعت بیمه به منظور مدیریت و نظارت بر فعالیت اینشورتک ها‪ ،‬استارتاپ ها و فین‬ ‫تک ها و شرکت های دانش بنیان از طریق ارائه سرویس های ‪ Api‬صنعت بیمه به کسب و‬ ‫کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات‪.‬‬ ‫* کسب رتبه اول در چهار دوره ارزیابی وبگاه ها و خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات‬ ‫شورای عالی بیمه‬ ‫* بررسی تقاضای تاسیس شرکت های بیمه اتکایی پارس‪ ،‬فردیس‪ ،‬اتکایی تهران‪ ،‬فردا‪ ،‬اتکایی‬ ‫رایا‪ ،‬زندگی هامرز‪ ،‬مختلط سروش‬ ‫* بررسی و تصویب مقررات بیمه ای‬ ‫* رسیدگی به گزارشات بیمه مرکزی‬ ‫* گزارش سند راهبردی صنعت بیمه برای افق ‪1404‬؛‬ ‫* گزارش محاسبه شاخص توانگری مالی موسسات بیمه در سال ‪1399‬؛‬ ‫بیمه در مسیر توسعه‬ ‫اداره کل سرمایه گذاری‬ ‫* رشد ‪ 57‬درصدی قیمت تمام شده پرتفوی سهام بیمه مرکزی‬ ‫* رشد ‪ 16‬درصدی ارزش روز پرتفوی سهام بیمه مرکزی‬ ‫* رشد ‪ 41‬درصدی سود حاصل از خرید و فروش‬ ‫اداره کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی‬ ‫* تدوین دستورالعمل سومین دوره انتخاب کارمندان و مدیران برگزیده صنعت بیمه و ابالغ‬ ‫و اجرای ان‬ ‫* دیجیتال سازی اسناد ارشیوی بیمه مرکزی عملیاتی کردن اپلیکیشن خدمات اداری و رفاهی‬ ‫* شفافیت سازی در مناقصات سازمانی‬ ‫* مناسب سازی فضاهای اداری برای مراجعین‬ ‫* اقدام به منظور استقرار چرخه بهره وری‬ ‫صنعت بیمه بر مدار قانون‬ ‫* طرح دعوی و دفاع از دعاوی و شرکت در جلسات رسیدگی محاکم و پاسخ به استعالمات و‬ ‫تهیه ‪ ،‬اصالح یا اعالم نظر درخصوص لوایح‪ ،‬ائین نامه و دستورالعمل های دولت‬ ‫* بررسی و اعالم نظر در خصوص پیش نویس ایین نامه ها‪ ،‬اساسنامه ها‪ ،‬قراردادها‪،‬تفاهم نامه ها‬ ‫* پیگرد قضایی اخالل گران در نظام بیمه کشور و سودجویان از عنوان بیمه مرکزی‬ ‫صنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت‬ ‫* انجام فرایند تعیین صالحیت عمومی کارکنان کلیدی موضوع ایین نامه ‪ 90‬شورای عالی‬ ‫بیمه و متصدیان مشاغل حساس در سطح کل صنعت بیمه و پاسخ به تمامی استعالمات مراجع‬ ‫ذیصالح حفاظتی و امنیتی کشور درخصوص موضوعات مرتبط در صنعت بیمه‪.‬‬ ‫* پیگیری تشکیل و عضویت کمیته امنیت فناوری اطالعات و مقابله با حوادث سایبری‪.‬‬ ‫* ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های امنیت اطالعات و شبکه های ارتباطی در حوزه پدافند‬ ‫سایبری از مرکز راهبردی افتا و سازمان پدافند غیر عامل ‪ ،‬مرکز ماهر وسایر به مرکز فاوا سازمان‬ ‫و سایر حوزهای فاوا و انجام تست نفوذ و ارزیابی امنیتی بر سامانه های حساس بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‬ ‫* تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی و امور بیمه ای‬ ‫* پیگیری پیاده سازی سامانه ثبت و اعالم تخلفات در صنعت بیمه‬ ‫* پیگیری پیاده سازی سیستم هوشمند کشف تقلب‬ ‫ تدوین پیش نویس ایین نامه الزام موسسات بیمه به شناسایی و گزارش عملیات مشکوک به‬ ‫تقلب بیمه ای‬ ‫* بازدید از پایانه ها و بازارچه های مرزی و مبادی ورودی (زمینی) به کشور در ‪ 12‬استان‬ ‫مرزی و مرزهای هوایی حضرت امام (ره) تهران‪ ،‬شهید هاشمی نژاد مشهد و شهید مدنی تبریز‪.‬‬ ‫* الزام شرکت های بیمه در خصوص ‪ :‬عرضه بیمه نامه مسافرتی اتباع ورودی به سه زبان‬ ‫فارسی‪ ،‬انگلیسی و زبان محلی ‪ ،‬صدور بیمه نامه بصورت انالین و اخذ کد یکتا و نیز حذف‬ ‫صدور بیمه نامه بصورت دستی (استفاده از دستگاه مکانیزه طراحی شده) و پاسخگویی از‬ ‫طریق کال سنتر مستقر در ستاد مرکزی شرکت های بیمه و درج کامل پوشش های بیمه‬ ‫ای (خسارت های قابل پرداخت) و حق بیمه مصوب دریافتی در بیمه نامه عرضه شده به اتباع‬ ‫خارجی ورودی‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1232

روزنامه سپهرایرانیان 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه سپهرایرانیان 1231

روزنامه سپهرایرانیان 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه سپهرایرانیان 1230

روزنامه سپهرایرانیان 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه سپهرایرانیان 1229

روزنامه سپهرایرانیان 1229

شماره : 1229
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه سپهرایرانیان 1228

روزنامه سپهرایرانیان 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه سپهرایرانیان 1227

روزنامه سپهرایرانیان 1227

شماره : 1227
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!