روزنامه سپهرایرانیان شماره 1192 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1192

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1192

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1192

‫ثبت نام ‪ ۱،۷۶۱،۱۲۰‬نفر در‬ ‫کمبود پزشک در کشور داریم‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫سامانه نهضت ملی مسکن‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‪ :‬تاکنون یک میلیون و ‪ ۷۶۱‬هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬اقای محمود‬ ‫محمودزاده امروز در نشست بررسی روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن که در مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی برگزار شد از ثبت نام یک میلیون و ‪ ۷۶۱‬هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر در‬ ‫سامانه نهضت ملی مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابالغ قانون جهش تولید توسط رئیس جمهور از ‪۲۸‬‬ ‫مهرماه در سامانه ‪ saman.mrud.ir‬اغاز شد و تا ‪ ۱۵‬اذرماه ادامه دارد‪ .‬در ابتدا مقرر بود‪،‬‬ ‫ثبت نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه و شهرسازی این زمان تا ‪ ۱۵‬اذرماه‬ ‫تمدید شد‪.‬‬ ‫نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر‬ ‫اساس این سیاست‪ ،‬احداث ‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی در ‪ ۴‬سال در برنامه دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متقاضیان با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن‪ ،‬حداقل سابقه ‪ ۵‬سال سکونت در‬ ‫شهر موردتقاضا‪ ،‬فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب‬ ‫در حوزه مسکن‪ ،‬می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪1 december 2021‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪1192‬‬ ‫تعطیلی پیش دبستانی ها و غیرحضوری‬ ‫شدن کلیه مقاطع تحصیلی‬ ‫رئیسی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی؛‬ ‫ارتباط شورای‬ ‫عالی انقالب‬ ‫فرهنگی با‬ ‫قوای سه گانه‬ ‫مشخص شود‬ ‫‪3‬‬ ‫شرایط بهره مندی «نوه دختر»‬ ‫از مستمری پدربزرگ و مادربزرگ‬ ‫رویکرد وزارت کشور‬ ‫تعامل مستمر با گروه های سیاسی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش قیمت در بازار‬ ‫سکه و طال صحت ندارد‬ ‫‪5‬‬ ‫بازار اجاره روند‬ ‫صعودی گرفت‬ ‫‪6‬‬ ‫شرط حضور تماشاگر‬ ‫در دربی پایتخت‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫تو به لحظه ای به مژگان‪،‬دل من شکار کردی‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهرداری یامچی در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 12‬مورخ ‪ 1400 /07/ 21‬شورای محترم اسالمی‬ ‫شهر ‪،‬جایگاه ‪ CNG‬خود را به شرح مندرج در جدول ذیل و مدارک پیوستی وبا شراط بکارگیری سه‬ ‫نفر از پرسنل موجود یا جایگزین وبا پرداخت حقوق و مزایای اپراتورهای موجود‪ ،‬توسط برنده مزایده‬ ‫در جایگاه وبا بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برگزاری مزایده عمومی ورعایت‬ ‫دستورالعمل های شرکت نفت به شرکت های واجد شرایط تایید شده از طرف شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی به اجاره واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانندبه منظور کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده الکترونیکی از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫لغایت مورخ ‪ 1400/09/24‬به وب گاه سامانه ستاد به نشانی ‪ www. Setadiran.ir‬مزایده شماره مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫به پیشنهادات واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثرداده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مورد اجاره‬ ‫مدت اجاره‬ ‫مبلغ اجاره ماهانه‬ ‫شرایط‬ ‫مبلغ ودیعه شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫جایگاه سی ان جی‬ ‫) ‪(cng‬‬ ‫یک سال‬ ‫‪ 300/000/000‬ریال‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫شرکت نفت‬ ‫‪180/000/000‬ریال‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اخرین مهلت ارائه مدارک پیشنهاد قیمت تا ساعت ‪ 13‬روز چهار شنبه مورخ‪ 1400/09/24‬در سامانه ستاد‬ ‫ایران بوده و زمان بازگشایی قیمت ها ساعت ‪ 11‬پنجشنبه مورخ ‪ 1400/09/25‬با حضور هیئت عالی معامالت در‬ ‫محل شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخ نشرروزنامه در نوبت اول مورخ ‪ 1400/09/10‬در روزنامه سپهرایرانیان میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان در مزایده بایستی( ‪ 5‬در صد)قیمت پایه اعالم شده را بابت سپرده شرکت در مزایده به شماره‬ ‫‪ IR 730160000000000771455428‬نزد بانک کشاورزی شعبه یامچی واریز نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیه هزینه های مزایده از جمله هزینه چاپ برعهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری هرروز به غیر از روزهای تعطیل به واحد‬ ‫امور قراردادهای شهرداری یامچی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 7‬پرداخت کلیه حقوق و مزایای اپراتورهای موجود (کارگران شهرداری ) به تعداد سه نفر توسط برنده مزایده‬ ‫عالوه بر مبلغ اجاره بهاء ماهانه پرداخت خواهد شد و شهرداری ازبابت نیروهای خود در جایگاه هزینه ای‬ ‫پرداخت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬زمان بازدید از تاریخ ‪ 1400/09/12‬لغایت ‪ 1400/09/24‬به جز ایام تعطیل از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 13‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - 9‬مکان بازدید ‪ :‬شهرستان مرند ‪ -‬شهر یامچی ‪ -‬ابتدای بلوار والیت ‪ -‬جایگاه ‪ CNG‬شهرداری یامچی‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1400/09/10‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم ‪1400/09/17‬‬ ‫امامی‪-‬شهردار یامچی‬ ‫چو دالن دیگر ای جان ‪،‬همه احتکار کردی‬ ‫نگهم چو بر تو افتاد ورخت دمی ستودم‬ ‫شب وروز من به انی‪،‬چو شبان تار کردی‬ ‫به چه روی بایدم شد‪،‬که تورا توان بدیدن‬ ‫به اشارتی عیان کن‪،‬تو گلی که خار کردی‬ ‫به جهان نگر که هردم‪،‬بسرایدت سرودی‬ ‫تو ترانه ای سرودی و ببین چکار کردی‬ ‫دل بی نصیب مارا‪،‬بده از وفا تو یارا‬ ‫که جفا روا نباشد‪،‬که تو اختیار کردی‬ ‫محمد حسن امیرخانی ‪۱۴۰۰/۰۹/۷‬‬ ‫(( اگهی تجدیدمناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ))‬ ‫شماره مناقصه ‪ /17350 :‬پ‪34‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ـ منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)‬ ‫‪ - 1‬موضوع مناقصه ‪ :‬تعمیرات اساسی منجر به ‪ PM‬محوطه های باراندازهای اسفالتی و گراولی بندر امام خمینی (ره)‬ ‫‪- 2‬شرایط الزامی متقاضیان‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ارائه اساسنامه و اگهی اخرین تغییرات معتبر‬ ‫‪ - 2‬داشتن حداقل رتبه ‪ 3‬راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور ‪( ،‬معتبر در تاریخ ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و عقد قرارداد)‬ ‫‪ - 3‬داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی همزمان در حد براورد انجام کار( توضیح در اسناد ارزیابی کیفی و شرایط عمومی مناقصه)‬ ‫‪ - 4‬ارائه گواهی صالحیت ایمنی معتبر در زمان ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و انعقاد قرارداد از وزارت کار و رفاه اجتماعی‬ ‫*** در صورت عدم احراز شرایط فوق ‪ ،‬سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای اخرین سال مالی ( الزامی برای برنده مناقصه قبل از انعقاد قرارداد)‬ ‫شاخصهای ارزیابی و امتیاز دهی به متقاضیان ‪:‬‬ ‫‪ - 6‬تجربه و سوابق اجرایی ( ‪ 35‬امتیاز ) ‪ - 2‬حسن سابقه در کارهای قبلی (‪ 10‬امتیاز ) ‪ - 3‬توان مالی و اعتباری (‪ 10‬امتیاز ) ‪ - 4‬توان فنی و برنامه ریزی (‪ 20‬امتیاز ) ‪ - 5‬توان تجهیزاتی (‪20‬‬ ‫امتیاز) ‪ - 6‬نحوه ارائه مستندات و ارزیابی شکلی (‪ 5‬امتیاز)‬ ‫**حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی‪ ،‬جهت شرکت در مناقصه ‪ 60‬از ‪ 100‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مهلت‪ ،‬محل و نحوه خرید اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ‪ 1400 / 09 / 10‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400 / 09 / 16‬با مراجعه به سایت ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬نسبت به دریافـت (خرید) رایگان‬ ‫اسناد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪:‬‬ ‫مناقصه گران باید مبلغ به عدد ‪ 26،722،000،000‬ریال به حروف ( بیست و شش میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون ریال) را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به‬ ‫دفعات یا اصل فیــش واریز وجـه به شمـاره شبـا ‪ IR 700100004101064571214861‬را ارائه نمایند‪(.‬کد اقتصادی کارفرما ‪ - 411319577986 :‬شناسه ملی کارفرما ‪ – 14000180614 :‬کدپستی‬ ‫کارفرما ‪) 63571 - 38420 :‬‬ ‫‪ - 5‬جلسه پرسش و پاسخ اسناد مناقصه راس ساعت ‪09:00‬صبح روزشنبه مورخ ‪1400 / 09 / 20‬در محل ساختمان توحید واقـع در مجتمـع بنـدری امام خمینی (ره) برگزار خواهـد شد‪ . .‬با عنایت‬ ‫به لزوم شفاف سازی تعهدات مندرج در قرارداد و پیوست مربوطه به صورت موکد توصیه می شود متقاضیان در جلسه توجیهی رفع ابهام در اجرای ماده ‪ 17‬قانون برگزاری مناقصات حضور یابند‬ ‫و سواالت و ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه انالیز قیمت مناسب با دستگاه نظارت مطرح نمایند ‪ ،‬ضمناً کلیه پیشنهاد دهندگان موظف هستند نسبت به اخذ صورتجلسه سایت ویزیت از سامانه‬ ‫ستاد و مهر و امضاء و بارگذاری ان اقدام نمایند‪ .‬در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مــدت زمـان اگهی تماس حاصل نمود‪.‬‬ ‫مدیر پروژه ‪0615228 - 2343 :‬‬ ‫اداره پیمان و رسیدگی و مدیریت پروژه ‪0615228 - 2327 :‬‬ ‫‪ - 6‬مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد‪:‬‬ ‫متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت ‪15:00‬روز شنبه مـورخ‪1400 / 10 / 04‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬بارگذاری نمایند ‪.‬‬ ‫ضمنا متقاضیان مکلفند در مهلت مقرر عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکور صرفا نسبت به تحویل فیزیکی تضمین شرکت در مناقصه به همراه فرم خود اظهاری ظرفیت کار (پاکت الف) به‬ ‫دبیـرخانـه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استـان خوزستان‪ -‬منطقه ویــژه اقتصــادی بندر امام خمینی(ره) ـ واقع در طبقه ی همکف ‪ -‬ساختمان مرکزی ‪ -‬صندوق پستی ‪ 159‬تلفن ‪4001‬‬ ‫ ‪ 0615228‬فاکس ‪ 0615228 – 2226900‬تسلیم و رسید دریافت نمایند‪.‬‬‫تبصره‪:‬کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها و اعالم برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) ادرس‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫مناقصه محقق سازند فلذا از ارائه اسناد فیزیکی به استثناء تضمین شرکت در مناقصه به همراه فرم خود اظهاری ظرفیت کار (پاکت الف) خودداری گردد‪.‬‬ ‫شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪021 - 41934 :‬‬ ‫‪ - 7‬زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی ‪:‬‬ ‫پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در تاریخ ‪ 1400 / 10 / 05‬در محـل دفتـر جلســات به ادرس خوزستــان ـ بندرامام خمینی (ره)‪ ،‬مجتمع بنـدری امـام خمینی (ره) مفتوح میگردد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :‬اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬زمان و محل بازگشایی پاکات ( الف‪ -‬ب‪ -‬ج)حاوی اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫پیشنهادهــای متقاضیــان راس ساعـت ‪ 10:00‬صبح چهارشنبه مـورخ ‪ 1400 / 10 / 15‬در محـل دفتـر جلســات به ادرس خوزستــان ـ بندرامام خمینی (ره)‪ ،‬مجتمع بنـدری امـام خمینی (ره)‪-‬‬ ‫براورد اولیه ‪ 1 / 141 / 099 / 713 / 362 :‬ریال‬ ‫ساختمان مرکزی ـ طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدت زمان انجام کار‪ 24 :‬ماه شمسی‬ ‫ << هزینه این پروژه از محل اعتبارات سرمایه ای سازمان بنادر و دریانوردی تامین گردیده و مشمول نحوه کسر حق بیمه طرحهای عمرانی تامین اعتبار شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه‬‫ریزی کشور نمیگردد ‪ .‬بنابراین کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی به عهده و هزینه پیمانکار است و وظیفه مورد عمل در خصوص نحوه کسر و واریز و تسویه حساب حق بیمه‬ ‫مطابق با ماده ‪ 38‬تامین اجتماعی خواهد بود>>‬ ‫ ارائه اسناد و شرکت به صورت مشارکتی و کنسرسیوم در این مناقصه پذیرفته شده نمیباشد‪.‬‬‫**مدت اعتبارپیشنهادها و تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مدت اعتبار پیشنهادها و تضمین شرکت در مناقصه حداقل باید ‪ 90‬روز از اخرین روز تازریخ پیشنهاد قیمت باشد‪.‬‬ ‫** اعضای هئیت مدیره یا نماینده شرکتهای حائز امتیاز ارزیابی کیفی میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه مطابق با بند "د" ماده ‪ 18‬قانون برگزاری مناقصات در جلسه بازگشایی پیشنهاد‬ ‫قیمتها شرکت نمایند‪.‬‬ ‫**صرفا اسناد پاکتهای پیشنهاد ب و ج دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪.‬در جلسه بازگشایی پاکتهای ب و ج اسناد فیزیکی (کاغذی)و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(مهرگرم)به هیچ‬ ‫وجه مورد پذیرش نیست‬ ‫شناسه اگهی‪۱۲۳۳۷۱۱:‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان‪ -‬منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫استان ها‬ ‫شماره ‪1192‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫افزایش ‪ ۲‬درصدی سرقت های خرد‬ ‫رئیس پلیس پایتخت از افزایش ‪ ۲‬درصدی سرقت های خرد در تهران خبر داد و گفت‪ :‬سارقان چه انهایی که‬ ‫سابقه دارند و چه انهایی که بار اول است که دست به سرقت می زنند‪ ،‬احساس ترس و نگرانی ندارند‪.‬سردار‬ ‫حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع سرقت های خرد گفت‪ :‬در بحث سرقت ها به‬ ‫خصوص سرقت های خرد که ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد سرقت ها را شامل می شوند‪ ،‬شدت برخورد الزم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فرد سارق زمانی که می بیند با او برخورد نمی شود بر ارتکاب جرم جری می شود گفت‪ :‬سارق‬ ‫رای نهایی پاالدیوم اجرا شد‬ ‫دو تونل زیرگذر و رو گذر بین دو‬ ‫ساختمان مجتمع تجاری پاالدیوم‬ ‫در شمال تهران مسدود و پلمب شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه یک‪ ،‬حمید محمودی شهردار‬ ‫ناحیه دو این منطقه در تشریح‬ ‫جزئیات اجرای حکم مجتمع تجاری‬ ‫پاالدیوم گفت‪ :‬با حضور نیروهای اجراییات‪ ،‬حقوقی‪ ،‬اجرای احکام و عوامل‬ ‫اجرایی ناحیه دو‪ ،‬اقدام های الزم پیرامون مسدود شدن و مهر و موم دو مسیر‬ ‫روگذر و یک مسیر زیرگذر نفررو و ماشین رو مجموعه پاالدیوم بر اساس حکم‬ ‫قطعی ماده ‪ ۱۰۰‬اجرا شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مسیر روگذر این مجموعه که محل اتصال قسمت شمالی و جنوبی بود‬ ‫در حال حاضر مسدود است تا با فراهم شدن الزامات فنی و اجرایی نسبت به‬ ‫جمع اوری کامل ان اقدام مقتضی انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی است تخلفات مجتمع پاالدیوم که به ماده ‪ ۱۰۰‬ارسال شده بود در شعبه‬ ‫بدوی بعد از بررسی کارشناسی رای به جمع اوری و تخریب ساختمان جنوبی‬ ‫و جمع اوری تونل و پل هوایی داده شد که مالک این مجتمع نسبت به رای‬ ‫صادرشده اعتراض کرد و موضوع مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اکنون با صدور‬ ‫رای نهایی‪ ،‬حکم اجرا شد‬ ‫پارک های تهران؛ جایی برای همه‬ ‫غیر از توان یابان‬ ‫به رغم ضرورت قانونی برای مناسب سازی بوستان ها برای استفاده گروه های‬ ‫توان یاب‪ ،‬تعداد کمی از بوستان های پایتخت مناسب سازی شده و استانداردسازی‬ ‫باقی انها در انتظار اقدام مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫ساناز باقری راد‪ :‬موضوع مناسب سازی معابر عمومی و نقاط مختلف شهر برای‬ ‫تردد اسان گروه های توان یاب همواره یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و‬ ‫مدیریت شهری محسوب می شود‪ .‬کسانی که به دالیل مختلف ازجمله معلولیت‪،‬‬ ‫جانبازی‪ ،‬سالمندی و غیره برای انجام امور روزانه خود و حضور در سطح جامعه‪،‬‬ ‫نیاز به شرایط خاصی به ویژه برای عبور و مرور در معابر‪ ،‬فضاهای عمومی‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل عمومی و غیره دارند‪.‬‬ ‫هرچند که این موضوع در قوانین کشورها و اصول شهرسازی جای دارد اما‬ ‫حداقل در کشور ما‪ ،‬علیرغم انجام طرح و پروژه های مختلف برای مناسب سازی‬ ‫معابر هنوز هم فاصله زیادی تا مناسب سازی کامل شهر داریم‪.‬‬ ‫موضوعی با عدالت اجتماعی و احقاق حقوق شهروندی همه افراد گره خورده و‬ ‫برای تحقق شعار «تهران؛ شهری برای همه»‪ ،‬باید اقدامات بیشتری در جهت‬ ‫مناسب سازی معابر شهری و به ویژه پایتخت انجام شود‪.‬‬ ‫بنابر این برای تحقق عدالت اجتماعی در سطح خدمات شهری باید شهر به‬ ‫سمتی حرکت کند که تمامی افراد حتی شهروندان دارای شرایط خاص نیز‬ ‫بتوانند به اسانی از خدمات و امکانات اجتماعی استفاده و برای انجام فعالیت های‬ ‫روزمره و عادی خود دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان «از شعار «تهران شهری‬ ‫برای همه» تا مناسب سازی نصفه برای معلولین!» به موضوع مناسب سازی‬ ‫پایتخت به ویژه در ناوگان حمل و نقل عمومی برای استفاده گروه های توان یاب‬ ‫پرداخت‪ .‬اما به غیر از ناوگان حمل و نقل عمومی‪ ،‬مراکز خرید و غیره فضاهای‬ ‫دیگری نیز در سطح شهر نیاز به مناسب سازی و دارا بودن شرایط استفاده توان‬ ‫یابان را دارد‪.‬‬ ‫فضاهایی ازجمله پارک ها و بوستان ها که یکی از نقاط مهم شهری برای استفاده‬ ‫شهروندان محسوب می شود و امکان استفاده اسان معلولین و سالمندان از این‬ ‫فضاها یکی از الزامات اصول شهرسازی به شمار می رود‪.‬‬ ‫متاسفانه موضوع مناسب سازی در بسیاری از بوستان های پایتخت به طورکلی‬ ‫نادیده گرفته شده و توان یابان نیز برای ورود‪ ،‬تردد یا استفاده از امکانات مختلف‬ ‫بوستان با دشواری و مشکل روبرو هستند‪.‬‬ ‫این در حالی است که امکان استفاده از فضاهای سبز و تفریحی برای سالمندان‪،‬‬ ‫جانبازان و معلولین امری ضروری به ویژه برای حفظ نشاط شهر و شهروندان‬ ‫است‪ .‬در همین خصوص‪ ،‬علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان بوستان ها و‬ ‫فضای سبز شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬درباره مناسب سازی بوستان ها‬ ‫برای استفاده گروه های توان یاب ازجمله معلولین‪ ،‬جانبازان و سالمندان گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر مجموعاً مناسب سازی ‪ ۱۵۰‬بوستان را در دستور کار داریم که‬ ‫تاکنون ‪ ۸۸‬بوستان به طور کامل مناسب سازی شده است و بر اساس برنامه ریزی‬ ‫ها باقی ‪ ۶۲‬بوستان باقی مانده نیز مناسب سازی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته این مناسب سازی طبق استانداردها و به معنای مناسب‬ ‫سازی کامل و صد درصد است تا تمامی گروه های توان توان یاب قادر به استفاده‬ ‫از امکانات بوستان ها شوند‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان بوستان ها با بیان اینکه مجموعاً ‪ ۲۳۰۰‬بوستان در شهر تهران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از این ‪ ۲۳۰۰‬بوستان‪ ،‬حدود هزار بوستان تا حدودی‬ ‫مناسب سازی شده اند اما پروژه مناسب سازی انها کامل نیست‪.‬‬ ‫مختاری تاکید کرد‪ :‬البته شرایط ورود افراد توان یاب و معلول به این هزار بوستان‬ ‫نیز فراهم شده اما مناسب سازی کامل در انها رخ نداده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برنامه ما مناسب سازی همه بوستان ها است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر مشغول مناسب سازی این ‪ ۱۵۰‬بوستان در سطح پایتخت هستیم‬ ‫و سپس باید به مناسب سازی دیگر بوستان ها بپردازیم اما به طورکلی برنامه ما‬ ‫مناسب سازی تمامی بوستان های شهر تهران است‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان بوستان ها خاطرنشان کرد‪ :‬برای این منظور نیز باید ابتدا‬ ‫تمامی بوستان های در دست احداث در مرحله طراحی به طور کامل مناسب‬ ‫سازی شوند که خوشبختانه در حال حاضر تمامی بوستان های در دست احداث‬ ‫و هر بوستان جدیداالحداثی باید به صورت اصولی و طبق استانداردها مناسب‬ ‫سازی شده و سپس به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مختاری تصریح کرد‪ :‬مناسب سازی باقی بوستان ها که شامل بوستان های قدیمی‬ ‫شهر می شود نیز طبق برنامه ها در دستورکار قرار دارد‪ .‬همچنین مهدی بابایی‬ ‫عضو کمیسیون خدمات شهری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬درباره میزان مناسب‬ ‫سازی شهر تهران برای گروه های توان یاب گفت‪ :‬در حال حاضر زیرساخت هایی را‬ ‫در تعدادی از پارک ها برای استفاده معلولین و سالمندان اماده کرده ایم و در حال‬ ‫استفاده هستند‪.‬وی افزود‪ :‬البته این اعداد و ارقام با نقطه مطلوب فاصله زیادی‬ ‫دارد و از سازمان بوستان ها می خواهیم زیرساخت های این پارک ها را تسریع‬ ‫کنند چرا که تعداد پارک های مناسب سازی شده مورد قبول نیست و باید اقدام‬ ‫ویژه تری انجام شود‪ .‬عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته مناسب سازی پارک ها بیشتر با هدف استفاده معلولین و گروه های توان‬ ‫خواه بود چرا که پارک های فعلی قابلیت استفاده برای سالمندان را دارد‪.‬‬ ‫خرد که هیچ‪ ،‬سارق عمده و سابقه دار هم پس از دیدن این موضوع دیگر احساس ترس و نگرانی نمی کند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد‪ :‬تا با سارقان برخورد جدی تر از انچه امروز رخ میدهد نشود و هزینه‬ ‫ارتکاب جرم را باال نبریم در این حوزه هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫رحیمی با اشاره به اینکه پلیس تنها وظیفه دستگیری دارد و ازاد کردن سارقان برعهده پلیس نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پلیس اص ً‬ ‫ال روزانه هزار سارق را دستگیر کند‪ ،‬چه اتفاقی می افتد؟ دستگیری صرف به هیچ عنوان فایده ای‬ ‫ندارد‪.‬فرمانده انتظامی پایتخت از افزایش ‪ ۲‬درصدی کشف جرم در پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬متاسفانه در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال قبل (هفت ماهه اول سال) وقوع سرقت های خرد ‪ ۲‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫سردار رحیمی در حالی نسبت به ازادی زودهنگام سارقان در دادسرا گالیه دارد و این اقدام را بی اثر سازی‬ ‫دستگیری های مجرمان توسط پلیس می داند که حجت االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در‬ ‫‪ ۱۲‬تیرماه سال ‪ ۹۸‬این موضوع را امری امکان پذیر قلمداد کرده بود‪.‬‬ ‫برگزاری دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین در دانشگاه صنعتی اراک‬ ‫دومین کنفرانس ملی داده کاوی‬ ‫در علوم زمین در تاریخ با هدف‬ ‫تحقق منویات مقام معظم رهبری در‬ ‫سال تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی‬ ‫همچنین پیاده سازی رسالت نهادینه‬ ‫شده در سیاست های ابالغی گام دوم‬ ‫انقالب در دانشکده مهندسی علوم‬ ‫زمین دانشگاه صنعتی اراک برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این کنفرانس به کاربرد تکنیک های‬ ‫داده کاوی به عنوان مجموعه ای از روش‬ ‫های قابل اعمال بر داده های حجیم و‬ ‫پیچیده به منظور کشف و استخراج‬ ‫الگوهای پنهان در زمین پرداخته شد‪.‬‬ ‫در این کنفرانس از اساتید برجسته ی‬ ‫خارج از کشور و داخل بعنوان‬ ‫سخنرانان کلیدی برای بیان اخرین‬ ‫دستاوردها در کاربرد تکنیک های‬ ‫داده کاوی در حوزه علوم زمین دعوت‬ ‫شد‪ .‬بدین منظور پروفسور وامق‬ ‫رسولی (رئیس دانشکده مهندسی‬ ‫نفت در دانشگاه داکوتای شمالی‪-‬‬ ‫امریکا) در حوزه مهندسی نفت‪ ،‬دکتر‬ ‫محسن یحیایی (دانشیار و مدیر گروه‬ ‫مدلسازی و کنترل پیشرفته فرایند‬ ‫دانشگاه کوئینزلند استرالیا) در حوزه‬ ‫فراوری مواد معدنی‪ ،‬دکتر نادر فتحیان‬ ‫پور (دانشیار دانشکده مهندسی معدن‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان) در حوزه‬ ‫اکتشاف و زمین شناسی‪ ،‬دکتر یحیی‬ ‫جمور (دانشیار دانشکده مهندسی‬ ‫عمران‪ ،‬اب و محیط زیست دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی) در حوزه نقشه‬ ‫برداری‪ -‬ژئودزی و دکتر فرهاد قادری‬ ‫(دانشیار و معاون اموزشی دانشکده‬ ‫عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی‬ ‫بابل) در حوزه مهندسی عمران در‬ ‫کنفرانس سخنرانی کردند‪ .‬در ادامه‬ ‫کنفرانس‪ ،‬مقاالت برتر برگزیده‬ ‫شده در حوزه های مختلف علوم‬ ‫زمین به صورت شفاهی ارائه شد‪.‬‬ ‫یک روز قبل از برگزاری کنفرانس‬ ‫(تاریخ ‪ 26‬ابان ماه) کارگاه های‬ ‫کاربردی در حوزه ی داده کاوی در علوم‬ ‫مختلف زمین به صورت رایگان توسط‬ ‫اساتید و محققین برجسته برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر هادی فتاحی دبیر کنفرانس‬ ‫در مراسم اختتامیه‪ ،‬ضمن قدردانی‬ ‫از حضور اساتید و محققین داخلی و‬ ‫خارجی شرکت کننده در این کنفرانس‬ ‫گفت؛ این کنفرانس دومین کنفرانسی‬ ‫است که در دانشکده مهندسی علوم‬ ‫زمین دانشگاه صنعتی اراک برگزار‬ ‫می شود که مقاالت پذیرفته شده در‬ ‫اسرع وقت در ‪( ISC‬پایگاه استنادی‬ ‫علوم جهان اسالم) و سیویلیکا‬ ‫بارگذاری و در دسترس عموم قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬همچنینی ایشان در رابطه‬ ‫با مقاالت پذیرفته شده افزود‪ :‬بعد از‬ ‫ارسال انبوهی از مقاالت‪ 88 ،‬مقاله‬ ‫با صالح دید داوران و کمیته علمی‬ ‫کنفرانس پذیرفته شد‪ .‬از بین مقاالت‬ ‫پذیرفته شده‪ 36 ،‬مقاله (با نظر‬ ‫کمیته علمی) جهت ارائه شفاهی در‬ ‫روز کنفرانس برگزیده شدند‪ .‬ایشان‬ ‫همچنین تاکید کردند گواهی پذیرش‬ ‫و ارائه مقاالت در اسرع وقت و کمتر از‬ ‫یک هفته برای محققین گرامی ارسال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارگاه ها فرصت مناسبی را برای‬ ‫شرکت کنندگان به منظور اشنایی‬ ‫با مفاهیم و کاربردهای تکنیک های‬ ‫داده کاوی در زمینه های مختلف‬ ‫مهندسی علوم زمین فراهم کرد که‬ ‫پیش در امدی بر کنفرانس بود‪.‬‬ ‫دکتر حمیدرضا رضایی اشتیانی‬ ‫(رئیس دانشگاه صنعتی اراک) در‬ ‫ائین مراسم افتتاحیه کنفرانس با بیان‬ ‫اینکه تعامل و تبادل اطالعات با حضور‬ ‫اساتید‪ ،‬صنعتگران و دانشجویان از‬ ‫اهداف برگزاری چنین کنفرانسی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کنفرانس ها و همایش های‬ ‫ملی و بین المللی مهمترین محل ها‬ ‫برای تبادل مباحث علمی و تحقیقاتی‬ ‫هستند‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬استان‬ ‫مرکزی استانی صنعتی‪ -‬معدنی است‬ ‫که در اسناد باالدستی از جمله سند‬ ‫امایش سرزمینی به عنوان قطب ملی‬ ‫و فراملی در بحث صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫خدمات فنی‪ -‬مهندسی محسوب شده‬ ‫و نقش ویژه ای در رویکرد تربیت‬ ‫نیروهای متخصص در منطقه دارد‪.‬‬ ‫گامی مهم برای حذف دالالن سفر به مشهد‬ ‫قرار است سفر زیارتی‪ ،‬درمانی‬ ‫و سیاحتی عراقی ها به مشهد‬ ‫تحت پوشش تورهای گردشگری‬ ‫ساماندهی و انجام شود‪ ،‬اقدامی‬ ‫که منجر به حذف دالالن‪ ،‬مراکز‬ ‫غیرمجاز درمانی و اقامتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شهر مشهد ‪ ٢۴٠‬هتل‪ ٣٠٠ ،‬هتل‬ ‫اپارتمان‪ ٣٩٠ ،‬مهمانپذیر و ‪٧۵٠‬‬ ‫خانه مسافر دارد با بیشترین خانه های‬ ‫غیرمجاز و البته بیمارستان های‬ ‫مجهز و دالالنی که در پی کسب‬ ‫سود بیشتر از مسافران این شهر‬ ‫هستند‪ .‬مسافرانی که یا به قصد‬ ‫درمان به مشهد می روند یا برای‬ ‫درمان‪.‬مبدا بسیاری از کشورهای‬ ‫گردشگرفرست نیز کشورهای عربی‬ ‫هستند‪ .‬کویت‪ ،‬عربستان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫بحرین مهمترین گردشگران مشهد‬ ‫بوده اند‪ .‬در کنارش اذربایجانی ها و‬ ‫پاکستانی ها و افغانستانی ها نیز به‬ ‫این شهر سفر می کنند‪ .‬اما در میان‬ ‫مشهد که در حوزه ورودی کار می کند‬ ‫نیز به خبرنگار مهر می گوید در ابان‬ ‫ماه امسال یعنی از زمانی که روادید‬ ‫گردشگری ایران پس از ‪ ۲۰‬ماه وقفه‬ ‫صادر شد‪ ،‬هر روز تقریباً هزار نفر به‬ ‫مشهد امده اند‪ .‬این مشکالت زمانی به‬ ‫مرحله بحرانی می رسید که ضرر یا‬ ‫اتفاق جبران ناپذیری متوجه مسافر‬ ‫می شد در ان صورت نه دالل پاسخگو‬ ‫بود نه مراکز نظارتی می توانستند‬ ‫کاری از پیش ببرند‪.‬‬ ‫همه انها عراق بیشترین گردشگر را‬ ‫به مشهد می فرستد‪ .‬گردشگرانی که‬ ‫بیشتر خانوادگی یا انفرادی به ایران‬ ‫می ایند‪.‬یوسف بیدخوری معاون‬ ‫گردشگری استان خراسان رضوی به‬ ‫خبرنگار مهر می گوید که شاید از ‪۹‬‬ ‫میلیون گردشگر ورودی ایران نصف‬ ‫ان گردشگران عراقی بوده اند‪ .‬امار‬ ‫باالی مسافران عراقی زمانی ملموس تر‬ ‫می شود که مجتبی احمدی رئیس‬ ‫یکی از مدیران اژانس های مسافرتی‬ ‫حساب ‪ ۱۰۰‬از یادگارهای به یادمانی امام راحل است‬ ‫به گزارش روابط عمومی انقالب اسالمی استان گیالن‪ ،‬مهندس حامد‬ ‫دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن به همراه حجت‬ ‫االسالم و المسلمین قربان پور مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی استان گیالن‪ ،‬معاونین و جمعی از مسئولین این‬ ‫نهاد‪ ،‬با حضور در دفتر نماینده معزز ولی فقیه در استان گیالن با حضرت‬ ‫ایت اله فالحتی دیدار و گفتگو نمود‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫گیالن در این دیدار حساب ‪ ۱۰۰‬امام (ره) را در راستای کمک به احداث‬ ‫مسکن محرومان عنوان کرد و گفت‪ :‬عمران و ابادی و مقاوم سازی مسکن‬ ‫روستایی به عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی است‪ .‬حامد دائمی جفرودی‬ ‫با اشاره به اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر یکصدهزار‬ ‫نفر به بنیاد مسکن انقالب اسالمی محول شده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬افراد‬ ‫محروم و متقاضیان کم برخوردار جامعه هدف ما را تشکیل می دهند‬ ‫وی از فعال شدن انجمن خیرین مسکن ساز گیالن خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حساب ‪ ۱۰۰‬امام (ره) در راستای کمک به احداث مسکن اقشار‬ ‫محروم جامعه ایجاد شده تا افرادی بی بضاعت بتوانند صاحب مسکن‬ ‫شوند‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن‪ ،‬مقاوم سازی واحدهای‬ ‫بی دوام و کم دوام روستایی را از اولویت های ابن نهاد عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫اجرا و بازنگری در طرح های هادی روستایی از جمله برنامه های بنیاد‬ ‫مسکن استان است و در این راستای امسال در ‪ ۱۴۴‬روستا بازنگری طرح‬ ‫هادی انجام می شود‪ .‬در ادامه ایت اهلل رسول فالحتی با اشاره به اینکه‬ ‫حساب ‪ ۱۰۰‬از یادگارهای به یادمانی امام راحل است اظهار کرد‪ :‬حساب‬ ‫‪ ۱۰۰‬امام (ره) بر امده از دل انقالب اسالمی است‪ .‬وی‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫هادی روستایی و مقاوم سازی را یک ضرورت عنوان کرد و افزود‪ :‬اجرای‬ ‫طرح هادی تحول در مناطق روستایی را در بر دارد و این امر موجب‬ ‫ارائه خدمات بهتر در روستاها می شود‪ .‬امام جمعه رشت با بیان اینکه‬ ‫در اجرای طرح های هادی روستایی فرهنگ سازی اثرگذار است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نیاز است فرهنگ سازی برای اجرای طرح های هادی در روستاها‬ ‫توسط بنیاد مسکن انجام شود‪ .‬ایت اهلل فالحتی‪ ،‬رفتار اخالق مدارانه در‬ ‫اجرای طرح ها و برنامه های مسکن را اثرگذار خواند و بیان کرد‪:‬توجه به‬ ‫اولویت ها در مقاوم سازی مسکن باید مد نظر باشد ضمن اینکه تا پروژه‬ ‫ای را به اتمام نرسانید طرح جدید را اغاز نکنید‪ .‬وی با تاکید براینکه‬ ‫تمام مدیران باید پاسخگو و در میان مردم باشند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬جامعه‬ ‫براساس منطق و عقالنیت با بهره گیری از مدیران خوش فهم‪ ،‬متدین و‬ ‫دست پاک درست می شود‪ .‬نماینده ولی فقیه در گیالن بر ضرورت فعال‬ ‫شدن گروه حقوقی بنیاد مسکن تاکید کرد و گفت‪ :‬گروه حقوقی با اجرای‬ ‫ایین نامه ها و دستورالعمل ها باید بتواند در وقت مناسب مشکالت را‬ ‫برطرف کند‪ .‬ایت اهلل فالحتی‪ ،‬همگرایی میان مدیران در اجرای طرح ها و‬ ‫جذب سرمایه گذار در گیالن را مهم دانست و یاداور شد‪ :‬طرح تسهیل در‬ ‫اعطای وام مقاوم سازی و احداث مسکن بسیار عالی است و ان را عملیاتی‬ ‫کنید زیرا این امر موجب می شود مردم از روح و روان ارامی برخوردار‬ ‫شوند‪ .‬امام جمعه رشت ‪ ،‬نظارت بر هزینه کرد ساخت و سازها را تاثیرگذار‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در احداث مسکن به معنای واقعی باید مقاوم سازی‬ ‫انجام شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن باید فرهنگ سازی به منظور‬ ‫کوچک سازی مسکن در قالب انبوه سازی را در دستور کار خود قرار دهد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کوچک سازی مسکن در قالب انبوه سازی اثار خوب اقتصادی‬ ‫برای جامعه دارد‪.‬‬ ‫در همایش رهاورد خدمت؛ «‪۱۰۰‬روز توفیق خدمت‪۱۰۰ ،‬میلیون دز تزریق سالمت»؛‬ ‫تقدیر وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای کسب رتبه نخست کشوری در پوشش حداکثری واکسیناسیون‬ ‫در همایش رهاورد خدمت؛ «‪۱۰۰‬روز توفیق خدمت‪۱۰۰ ،‬میلیون دز تزریق‬ ‫سالمت» از دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای کسب رتبه نخست کشوری در‬ ‫پوشش واکسیناسیون تقدیر شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن(وبدا)؛ در راستای‬ ‫اجرای سند ملی واکسیناسیون کووید‪ ۱9‬از سوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی ‪ ،‬به منظور تجلیل از دست اندرکاران این رخداد مهم و نمایش‬ ‫فعالیت و عملکرد نظام سالمت دولت سیزدهم‪ ،‬صبح امروز همایش رهاورد‬ ‫خدمت؛ «‪۱۰۰‬روز توفیق خدمت‪ ۱۰۰ ،‬میلیون دز تزریق سالمت» با حضور‬ ‫مقام عالی وزارت بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مرکز‬ ‫همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این همایش‪ ،‬از دانشگاه علوم پزشکی گیالن به عنوان دانشگاه برتر در‬ ‫اجرای موفق سند ملی واکسیناسیون کووید‪ ۱9‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫دکتر ساالری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در حاشیه این همایش در‬ ‫گفتگویی با اشاره به تزریق یکصدمیلیون دوز واکسن در کشور ‪ ،‬ضمن تقدیر‬ ‫شستشوی خط انتقال و مخزن ذخیره اب شرب‬ ‫کوی حسینی شهر رودبار‬ ‫خط انتقال و مخزن ذخیره اب‬ ‫شرب کوی حسینی شهر رودبار‬ ‫شستشو شد‪.‬به گزارش دفتر‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب گیالن؛ مدیر‬ ‫امور ابفای رودبار امروز گفت‪ :‬به‬ ‫منظور تامین کیفیت مناسب‬ ‫اب اشامیدنی ‪ ۴۰۰‬خانوار کوی‬ ‫حسینی‪ ،‬یک باب مخزن ‪۱۰۰‬‬ ‫مترمکعبی و یکهزار متر از خط‬ ‫انتقال جدید این منطقه شستشو و‬ ‫گندزدایی شد‪.‬‬ ‫احمد گلباغی تصریح کرد‪ :‬در یکماه‬ ‫گذشته به منظور تامین پایدار اب‬ ‫شرب مشترکین کوی حسینی‪،‬‬ ‫یکهزار متر لوله گذاری خط انتقال‬ ‫با هزینه ای بالغ بر ‪ ۳‬میلیارد ریال‬ ‫اجرا و وارد مدار بهره برداری شد‪.‬‬ ‫از حرکت جهادی ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت بهداشت جهت تامین‬ ‫واکسن مورد نیاز استانها گفت‪ :‬در استان گیالن تا کنون حدود ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۸۰۰‬هزار دوز واکسن تزریق شده است که از این میان‪ ،‬حدود ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪۱۰۰‬هزار دوز اول و حدود یک میلیون و ‪۷۰۰‬هزار دوز دوم تزریق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان تزریق دوز اول در گیالن‪ ،‬بیش از ‪9۳‬درصد بوده که باالترین‬ ‫میزان تزریق نسبت به جمعیت در کشور است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری ضمن قدردانی از تالش همکاران بهداشت و درمان دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالن ‪ ،‬سپاه‪ ،‬بسیج‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬صدا و سیما و تمامی گروههای‬ ‫جهادی و دانشجویان در اجرای موفق این طرح ملی در استان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این همایش‪ ،‬استان گیالن توانست رتبه نخست کشور را در پوشش‬ ‫حداکثری واکسیناسیون کسب کند که این موفقیت مرهون تالش و همدلی‬ ‫تمامی مسووالن استانی و همکاران بهداشت و درمان است‪.‬‬ ‫وی در پایان ابراز امیدواری کرد‪ :‬با پوشش کامل واکسیناسیون و تزریق‬ ‫صددرصدی واکسن‪ ،‬شاهد ریشه کنی این ویروس منحوس در کشور باشیم‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه ابرسانی به روستای‬ ‫دره دشت شهرستان رودبار در سال جاری‬ ‫عملیات اجرایی پروژه ابرسانی به ‪۳۲‬‬ ‫خانوار روستای دره دشت بخش رحمت‬ ‫اباد و بلوکات شهرستان رودبار در سال‬ ‫جاری اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش‬ ‫همگانی شرکت اب و فاضالب گیالن؛‬ ‫مدیر امور ابفای رودبار در جریان بازدید‬ ‫میدانی از روستای دره دشت که با حضور‬ ‫معاون سیاسی‪ -‬اجتماعی فرمانداری این‬ ‫شهرستان و سرپرست بخشداری رحمت‬ ‫اباد و بلوکات انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫ابرسانی به این روستا ‪ ۲‬دهنه چشمه‬ ‫بهسازی و ‪ ۷5۰‬متر لوله گذاری اجرا می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫احمد گلباغی با اشاره به اینکه یک باب‬ ‫مخزن ‪ ۲۰‬مترمکعبی و یک واحد ایستگاه‬ ‫پمپاژ نیز باید در این روستا احداث شود‪،‬‬ ‫افزود‪ ۷۰۰ :‬میلیون تومان برای اجرای‬ ‫پروژه ابرسانی به این روستا نیاز است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۱5۰ :‬میلیون تومان از این‬ ‫اعتبار توسط شورای بخش رحمت اباد و‬ ‫بلوکات تامین شده است‪.‬‬ ‫در طرح ساماندهی تجریش‬ ‫کسب و کارهای خرد و اسیب پذیر محور‬ ‫تجریش جانمایی می شوند‬ ‫طرح موضعی و موضوعی‬ ‫ساماندهی محور تجریش با‬ ‫تدوین تفاهم نامه همکاری فی‬ ‫مابین شهرداری‪ ،‬شرکت شهربان‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی و مدیریت استان‬ ‫مقدس امامزاده صالح(ع) با‬ ‫جانمایی محل فعالیت کسب و کارهای خرد و اسیب پذیر به اجرا‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک‪ ،‬حمیدرضا حاجوی‬ ‫شهردار این منطقه در نشست بررسی طرح ساماندهی محور تجریش‬ ‫که با حضور حجت االسالم بی ازار تهرانی تولیت استان مقدس‬ ‫امامزاده صالح (ع)‪ ،‬سید امیر فتاحیان مدیر عامل شرکت شهربان‬ ‫و حریم بان شهرداری تهران و مدیران ان شرکت‪ ،‬سرگرد ابراهیم‬ ‫اسماعیل پور فرمانده یگان حفاظت شهرداری منطقه یک و معاون‬ ‫کالنتری ‪ ۱۰۱‬تجریش برگزار شد‪ ،‬ضمن بیان خبر فوق افزود‪ :‬سد‬ ‫معبر محور تجریش و خیابان شهرداری به عنوان پیشانی شمال تهران‬ ‫و با هدف تامین ارامش و امنیت خانواده ها و رضایت شهروندان‬ ‫ساماندهی می شود تا با برنامه ریزی های الزم‪ ،‬اسیب های اجتماعی‬ ‫ان محدوده رفع شود‪ ،‬شهروندان عبور و مرور راحت داشته باشند و‬ ‫از طرفی نیز کسب و کارهای خردی که مکانی برای فعالیت و تامین‬ ‫معاش ندارند‪ ،‬در مکان مناسبی مستقر و به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬الزمه هدایت‪ ،‬راهبری‪ ،‬نظارت و اجرای این طرح‬ ‫مهم تدوین تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری منطقه یک‪ ،‬شرکت‬ ‫شهربان‪ ،‬نیروی انتظامی و مدیریت استان امامزاده صالح (ع) است که‬ ‫اداره حقوقی منطقه یک در این زمینه اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫شهردار منطقه یک با اشاره به پارکینگ همت به عنوان فضایی‬ ‫موقت برای استقرار دست فروشان محور تجریش گفت‪ :‬پس از‬ ‫انجام تغییرات و اتخاذ تدابیر الزم در موضوعات ایمنی پارکینگ‬ ‫همت‪ ،‬دست فروشان محور تجریش تا زمان تعیین مکان دائمی برای‬ ‫فعالیت‪ ،‬به صورت موقت در این مکان مستقر می شوند‪.‬‬ ‫سید امیر فتاحیان مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری‬ ‫تهران نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از ترکیب و وضعیت‬ ‫نیروی انسانی شاغل در سدمعبر منطقه یک‪ ،‬بیان داشت‪ :‬سد‬ ‫معبر و تردد عابر پیاده در منطقه یک از سال ‪ ۹۷‬تا کنون روند‬ ‫رو به بهبود داشته و در حال حاضر در وضعیت سبز کم رنگ است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساماندهی محور تجریش و پدیده بساط گستری در‬ ‫این محدوده با همکاری استانداری‪ ،‬فرمانداری و هم سویی همه‬ ‫دستگاه های خدمات رسان میسر خواهد بود و در این راستا‬ ‫استفاده از گوی های سنگی جهت استقرار در پیاده رو به تامین‬ ‫امنیت عابرین و پیشگیری از بساط گستری کمک می کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم بی ازار تهرانی تولیت استان امامزاده صالح (ع) نیز در‬ ‫ادامه با اشاره به این مطلب که همدلی مقدمه تغییر و تغییر مقدمه‬ ‫تحول است و کلید واژه رهبر معظم انقالب تحول گرایی است‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد همدلی و هم جهتی اتفاق افتاده در میان دستگاه های‬ ‫خدمات رسان و مدیریت جهادی شهرداری منطقه یک نویدبخش‬ ‫روزهای خوبی برای شهر و شهروندان باشد‪.‬‬ ‫امتیاز تسری به کارمندان مناطق مرزی‬ ‫مورد پذیرش قرار گرفت‬ ‫با رای هیات عمومی دیوان عدالت درخواست اعمال ماده ‪ ۹۱‬در‬ ‫خصوص دادنامه ‪ ۱۷۷۳‬هیات عمومی مبنی بر امتیاز تسری در‬ ‫کارگروه اشتغال کارکنان دولت به کارمندان مستقر در مناطق مرزی‬ ‫مورد پذیرش قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬هیات عمومی دیوان عدالت اداری در‬ ‫جلسه مورخ ‪ ۹/۹/۱۴۰۰‬خود و در مقام رسیدگی به تقاضای اعمال‬ ‫ماده ‪ ۹۱‬قانون تشکیالت و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت‬ ‫به دادنامه شماره ‪ ۱۷۷۳‬مورخ ‪ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹‬هیات عمومی با اعمال‬ ‫حکم مقرر در ماده مزبور نسبت به دادنامه یادشده موافقت کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش تر و به‬ ‫موجب دادنامه شماره ‪ ۱۷۷۳‬مورخ ‪ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹‬حکم به ابطال نامه‬ ‫شماره ‪ ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲‬مورخ ‪ ۲۲/۳/۱۳۹۰‬سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کشور و بخشنامه شماره ‪ ۱۷۹۰۸۹‬مورخ ‪ ۷/۹/۱۳۹۸‬معاون توسعه‬ ‫مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص بهر ه مندی کارمندان شاغل‬ ‫در مناطق کمتر توسعه یافته از فو ق العاده مرزی صادر کرده بود و به‬ ‫دنبال طرح تقاضای اعمال ماده ‪ ۹۱‬قانون تشکیالت و ائین دادرسی‬ ‫دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مزبور‪ ،‬هیات عمومی دیوان‬ ‫عدالت اداری در جلسه امروز خود و در مقام رسیدگی به این تقاضا‬ ‫با این استدالل که صرف نظر از اینکه به موجب ماده ‪ ۱۰‬ائین نامه‬ ‫اعطای تسهیالت به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کالنشهرها‬ ‫(موضوع تصویب نامه شماره ‪ /۹۸۷۰۴‬ت ‪ ۵۴۳۵۷‬ه مورخ ‪۲/۹/۱۳۹۹‬‬ ‫هیات وزیران) مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت‬ ‫از شهر تهران لغو شده است‪ ،‬ولی با توجه به اینکه مقررات ابطال‬ ‫شده به موجب دادنامه شماره ‪ ۱۷۷۳‬مورخ ‪ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹‬مستق ً‬ ‫ال‬ ‫در مقام بیان احکام الزام اوری نبوده و استناد به اصل ‪ ۱۷۰‬قانون‬ ‫اساسی در دادنامه یادشده که منجر به از اثر انداختن تبصره بند ‪۵‬‬ ‫مصوبه شماره ‪ /۱۲۰۵۶۹‬ت ‪ ۳۶۰۹۵‬مورخ ‪ ۳۱/۵/۱۳۸۹‬نمایندگان‬ ‫ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران‬ ‫شده‪ ،‬مبنای حقوقی نداشته و برخی از مناطق مرزی در عین حال‬ ‫جز مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند‪ ،‬ضمن نقض دادنامه شماره‬ ‫‪ ۱۷۷۳‬مورخ ‪ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹‬هیات عمومی دیوان عدالت اداری‪ ،‬حکم‬ ‫به عدم ابطال مقررات ابطال شده به موجب دادنامه مذکور صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۹۱‬قانون تشکیالت و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری‬ ‫می گوید‪« :‬طرح ارا قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در‬ ‫هیات عمومی‪ ،‬در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض‬ ‫با یکدیگر‪ ،‬مستلزم اعالم اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس‬ ‫دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ‪ ۲۰‬نفر از قضات دیوان است‪».‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1192‬‬ ‫بررسی میزان افزایش مستمری مددجویان درسال اینده‬ ‫معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد درخصوص هدفگذاری این نهاد برای افزایش میزان مستمری‬ ‫مددجویان در سال اینده گفت‪ :‬برای میزان مستمری مددجویان کمیته امداد در سال اینده در مراحل‬ ‫کارشناسی هستیم‪.‬حسین خدرویسی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص میزان افزایش مستمری مددجویان‬ ‫کمیته امداد برای سال اینده‪ ،‬با بیان اینکه فعال در مراحل کارشناسی قرار داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال براساس‬ ‫قانون بودجه و اعتباری که به کمیته امداد داده شد‪ ۶۷ ،‬درصد مستمری مددجویان با افزایش همراه بود‪،‬‬ ‫به طوری که در حال حاضر میزان مستمری برای خانوارهای یک نفره ‪ ۳۵۰‬هزار تومان‪ ،‬دو نفره ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬سه نفره ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‪ ،‬چهار نفره ‪ ۹۰۰‬هزارتومان و پنج نفره و باالتر یک میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزارتومان است‪.‬‬ ‫معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد افزود‪ :‬مستمری مددجویان در حال حاضر بدون تاخیر در‬ ‫موعد مقرر به کارت سرپرستان خانوار پرداخت می شود‪.‬وی در پاسخ به سوالی درخصوص هدفگذاری این‬ ‫نهاد برای افزایش میزان مستمری مددجویان در سال اینده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای میزان مستمری مددجویان‬ ‫کمیته امداد در سال اینده در مراحل کارشناسی هستیم‪ .‬هر چقدر میزان مستمری مددجویان افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬با توجه به تورم و شرایط اقتصادی‪ ،‬باز هم پاسخگوی همه نیازهای خانواده ها نیست و در این زمینه‬ ‫نیازمند همراهی و کمک های مردم نیکوکار هستیم‪ .‬خدرویسی گفت‪ :‬ما باید سرانه ها را براساس بودجه و‬ ‫اعتباری که دولت و مجلس شورای اسالمی برای کمیته امداد قائل می شوند‪ ،‬تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫وضعیت قرمز ‪ ۲۲‬ایستگاه‬ ‫کیفیت هوای تهران‬ ‫برنامه «امتحانات نهایی»‬ ‫دوازدهمی ها در دیماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعطیلی پیش دبستانی ها و غیرحضوری‬ ‫شدن کلیه مقاطع تحصیلی‬ ‫در حالی که میانگین کیفیت هم اکنون هوای پایتخت ‪ ۱۴۹‬و در شرایط ناسالم‬ ‫برای گروه های حساس است‪ ،‬کیفیت هوا در ‪ ۲۲‬ایستگاه در شرایط قرمز قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس اخرین اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران‪،‬‬ ‫کیفیت هوا در ایستگاه های اقدسیه (منطقه ‪ ،)۱‬سوهانک (منطقه ‪ ،)۱‬شریف‬ ‫(منطقه ‪ ،)۲‬پاسداران (منطقه ‪ ،)۳‬دانشگاه علم و صنعت (منطقه ‪ ،)۴‬شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ،۴‬دانشگاه تهران (منطقه ‪ ،)۶‬تربیت مدرس (منطقه ‪ ،)۶‬ستاد بحران‬ ‫(منطقه ‪ ،)۷‬شهرداری منطقه ‪ ، ۱۰‬شهرداری منطقه ‪ ،۱۱‬پارک رازی (منطقه ‪،)۱۱‬‬ ‫میدان امام خمینی (منطقه ‪ ،)۱۲‬پیروزی (منطقه ‪ ،)۱۳‬پارک شکوفه (منطقه‬ ‫‪ ،)۱۴‬شهرداری منطقه ‪ ،۱۵‬پارک سالمت (منطقه ‪ ،)۱۷‬شاداباد (منطقه ‪،)۱۸‬‬ ‫پارک قائم (منطقه ‪ ،)۱۸‬شهرداری منطقه ‪ ،۱۹‬فرمانداری شهر ری (منطقه ‪ )۲۰‬و‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۲۱‬در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد‪.‬‬ ‫کیفیت هوا در ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ‪ ،)۱‬پونک‪ ،‬گلبرگ‬ ‫(منطقه ‪ ، ،)۸‬مسعودیه (منطقه ‪ ،)۱۵‬شهرداری منطقه ‪ ۲۰‬و شهرداری منطقه ‪۲۲‬‬ ‫در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد‪.‬‬ ‫دانشگاه علم و صنعت (منطقه ‪ )۴‬و شهرداری منطقه ‪ ۱۵‬با شاخص ‪۱۸۳‬‬ ‫الوده ترین ایستگاه تهران بوده اند‪.‬الزم به ذکر است کیفیت هوا در هیچ ایستگاهی‬ ‫در شرایط قابل قبول نیست‪.‬همچنین در ایستگاه های ژئوفیزیک (منطقه ‪ ،)۶‬میدان‬ ‫فتح (منطقه ‪ ،)۹‬اتوبان شهید محالتی (منطقه ‪ )۱۴‬و شهرک چشمه (منطقه ‪)۲۲‬‬ ‫ذرات معلق کمتر از‪ ۲.۵‬میکرون به عنوان االینده شاخص هوای پایتخت ثبت‬ ‫نشده است‪.‬سازمان هواشناسی در این شرایط جوی سازمان هواشناسی نسبت‬ ‫به مدیریت جهت کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی‪ ،‬عدم‬ ‫تردد برای تمام گروه های سنی و جلوگیری از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای‬ ‫باز توصیه می کند‪.‬‬ ‫مرکز سنجش و پایش کیفیت اموزشی وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬برنامه امتحانات‬ ‫نهایی دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬را منتشر کرد که بر اساس ان امتحانات در بازه زمانی دوم‬ ‫تا ‪ ۲۷‬دی ماه برگزار می شود‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم‬ ‫روزانه و بزرگساالن‪ ،‬اموزش از راه دور و داوطلبان ازاد رشته های شاخه نظری دوره‬ ‫دوم متوسطه در نوبت امتحانی دی ماه سال تحصیلی ‪ ،۱۴۰۰-۱۴۰۱‬از سوی مرکز‬ ‫سنجش و پایش کیفیت اموزشی وزارت اموزش و پرورش منتشر شد‪.‬بر این اساس‪،‬‬ ‫امتحانات نهایی پایه دوازدهم از روز پنج شنبه‪ ،‬دوم دی ماه اغاز و تا ‪ ۲۷‬دی ماه‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫در این شیوه نامه امده است که امتحانات حضوری در تمام مناطق با مجوز ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا (متعاقباً ارسال می شود)‪ ،‬رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و‬ ‫نظارت مراقبین بهداشت برگزار خواهد شد‪.‬ستاد امتحانات استان ‪ /‬شهرستان نواحی‬ ‫و مناطق‪ ،‬بر اساس شیوه نامه و وظایف عوامل برگزاری امتحانات نهایی‪ ،‬تشکیل‬ ‫و حداکثر تا تاریخ ‪ ۱۸‬اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به تعیین حوزه های اجرا‪ ،‬تصحیح و‬ ‫عوامل اجرایی اقدام و مراتب در سامانه فاینال درج شوند‪.‬همچنین سواالت امتحانات‬ ‫نهایی پایه دوازدهم بنابر اعالم سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی (نامه شماره‬ ‫‪ ۱۴۵۱۹۸‬مورخ ‪ ۲۵‬ابان ‪ )۱۴۰۰‬مطابق برنامه درسی و بارم بندی وضعیت قرمز‬ ‫در شرایط همه گیری بیماری کرونا و بر اساس بارم بندی امتحانات نهایی شهریور‬ ‫ماه سالتحصیلی ‪ ،۱۳۹۹-۱۴۰۰‬طراحی می شوند‪.‬برنامه درسی دوره دوم متوسطه‬ ‫در وضعیت قرمز‪ ،‬بارم بندی دروس و برنامه امتحانات در پایگاه اطالع رسانی مرکز‬ ‫سنجش و پایش کیفیت اموزشی به نشانی ‪ www.aee.medu.ir‬قابل مشاهده‬ ‫است‪ .‬به دانش اموزان و اولیای انها به نحو مقتضی اعالم شود‪ ،‬همراه داشتن هر گونه‬ ‫وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (تلفن همراه‪ ،‬ساعت هوشمند و ‪)...‬‬ ‫و دستگاه های حافظه دار در جلسه امتحان نهایی تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران از برگزاری کالس های کلیه مقاطع تحصیلی به صورت غیر‬ ‫حضوری در روز چهارشنبه به دلیل الودگی هوا خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عابد ملکی در‬ ‫پایان جلسه کمیته اضطرار الودگی هوای تهران در تشریح مصوبات این جلسه گفت‪:‬‬ ‫مصوبات جلسه امروز تا پایان روز پنجشنبه اجرایی خواهد شد و برای روزهای شنبه و‬ ‫یکشنبه با تشکیل جلسه دوباره دستورالعمل ها بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬در این جلسه مقرر شد کنترل دقیق تر خودروهای فاقد برگه معاینه‬ ‫فنی اجرایی شود و همچنین ممنوعیت تردد شبانه کلیه خودروهای گازوئیلی سنگین‬ ‫مانند کامیون‪ ،‬تریلی‪ ،‬جرثقیل و ‪ ...‬توسط پلیس راهور اجرایی خواهد شد‪ .‬به عالوه از‬ ‫انجام کلیه فعالیت های عمرانی که موجب تشدید الودگی هوا می شود جلوگیری خواهد‬ ‫شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از روشن ماندن اتوبوس ها و مینی بوس ها در پایانه های مسافربری‬ ‫جلوگیری خواهد شد و نظارت ویژه ای برای جلوگیری از سوزاندن زباله و شاخ و برگ‬ ‫درختان و ضایعات اعمال خواهد شد‪ .‬در این دو روز استقرار پایگاه های سیار فوریت های‬ ‫پزشکی (اورژانس) و هالل احمر با جانمایی مناطق الوده تر و پر ترددتر به منظور کاهش‬ ‫زمان دسترسی به پایگاه ها انجام خواهد شد‪ .‬همچنین تعطیلی مراکز پیش دبستانی و‬ ‫غیر حضوری شدن کلیه مقاطع تحصیلی اموزشی انجام خواهد شد و به دانشگاه ها نیز‬ ‫پیشنهاد می شود که کالس های خود را به صورت غیر حضوری دایر کنند‪ .‬مهدهای‬ ‫کودک نیز از طریق بهزیستی تعطیل خواهند شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬مدیران با مرخصی اولیای‬ ‫کودکانی که به مهد کودک می روند و دانش اموزان مشغول به تحصیل در مراکز پیش‬ ‫دبستانی‪ ،‬دبستان ها و دبیرستان ها موافقت خواهند کرد‪ .‬از سوی دیگر تعطیلی موقت‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬کارخانه ها و مراکز موثر در تشدید الودگی هوا ‪ ،‬اعمال و استفاده از‬ ‫سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع مجاور کالنشهرها ممنوع خواهد بود‪ .‬همچنین اطالع‬ ‫رسانی برای خودداری از فعالیت های ورزشی اعم از انفرادی‪ ،‬همگانی و باشگاهی در‬ ‫محیط های باز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده قضایی مهشاد وریحانه‬ ‫سه مدیر وقت سازمان محیط زیست‬ ‫متهم ردیف دوم‬ ‫وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گفت‪ :‬در پرونده تصادف‬ ‫اتوبوس خبرنگاران‪ ،‬راننده به عنوان متهم اول و سه مدیر وقت سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست به عنوان متهم ردیف دوم مقصر شناخته شده اند‪.‬‬ ‫پرتو برهانپور در گفت وگو با ایسنا افزود‪ :‬بازپرس دادسرای نقده به پنج علت‬ ‫اتهام راننده و سه نفر از مدیران سازمان محیط زیست را محرز تشخیص داده‬ ‫و قرار نهایی از سوی دادستان عمومی و انقالب نقده تایید شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در این شرایط پرونده به دادسرای عمومی و انقالب مرکز‬ ‫استان اذربایجان غربی ارومیه با قرار عدم صالحیت ارجاع شده است‪ .‬بر‬ ‫اساس این قرار‪ ،‬راننده اتوبوس به علت بی احتیاطی در رانندگی متهم ردیف‬ ‫اول شناخته شده است‪.‬‬ ‫وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی اضافه کرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫هماهنگی سفر خبرنگاران برای بازدید از پروژه های احیای دریاچه ارومیه‬ ‫یعنی مدیرکل محیط زیست استان اذربایجان غربی‪ ،‬رییس استانی ستاد‬ ‫احیای دریاچه ارومیه و رئیس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه متهمان‬ ‫ردیف دوم شناخته شده اند‪ .‬از انجایی که رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی‬ ‫در صالحیت دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است‪ ،‬بنابراین پرونده‬ ‫با صدور قرار مستدل و مستند با موضوع عدم صالحیت به دادسرای ارومیه‬ ‫ارسال شده و کارشناسی و سایر امور در انجا انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫برهانپور با اشاره به اتهام این افراد تصریح کرد‪ :‬اتهام این افراد بی مباالتی و‬ ‫قصور مسئوالن هماهنگی سفر است که به علت تامین نکردن وسیله نقلیه‬ ‫متناسب با شرایط راه و جغرافیای این منطقه و بدون هماهنگی با مسئوالن‬ ‫ایمنی ترافیک به فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی منجر شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قصور مسئوالن هماهنگی سفر محرز تشخیص داده شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بازپرس در مفاد قرار تصریح کرده است که با توجه به تضاد نظر‬ ‫هیئت سه نفره کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده‪ ،‬این نظر فاقد اعتبار‬ ‫و وجاهت است بنابراین بازپرس این نظریه را که مبنی بر قصور صد درصدی‬ ‫راننده اتوبوس است باطل اعالم کرده است‪ .‬برهانپور در پایان از احتمال‬ ‫افزایش تعداد متهمان در دادسرای مرکز اذربایجان غربی خبر داد‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۳‬تیم ارزیاب اورژانس‬ ‫به محل وقوع زلزله در زنجان‬ ‫سخنگوی سازمان اورژانس کشور از وقوع زلزله ‪ ۵/۴‬ریشتری در شهرستان‬ ‫زنجان و اعزام سه تیم ارزیاب اورژانس به محل حادثه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مجتبی خالدی گفت‪ :‬ساعت ‪ ۱۸:۳۶‬دقیقه امروز‬ ‫زمین لرزه به بزرگی ‪/۵‬‏‪ ‬۴‬ریشتر زرین رود در ‪ ۲۷‬کیلومتری زنجان را لرزاند؛‬ ‫سه تیم ارزیاب سازمان اورژانس کشور در پی وقوع این زمین لرزه در استان‬ ‫زنجان مستقر شدند‪.‬سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود‪ :‬تاکنون اخبار‬ ‫دقیقی از کانون این زمین لرزه در دسترس نیست‪.‬‬ ‫خالدی ادامه داد‪ :‬این زمین لرزه در استان های قزوین و اردبیل هم احساس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تمامی بیمارستان های زنجان در پی وقوع این زمین لرزه‬ ‫در حالت اماده باش قرار دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اخبار تکمیلی این حادثه متعاقباً‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان اورژانس کشور توصیه کرد‪ :‬هموطنان در مناطقی که زمین‬ ‫لرزه را حس کردند‪ ،‬ترجیحاً امشب را خارج از منازل مسکونی غیر استاندارد‬ ‫بگذرانند‪.‬‬ ‫شرایط بهره مندی «نوه دختر» از مستمری پدربزرگ و مادربزرگ‬ ‫سرپرست سابق سازمان تامین‬ ‫اجتماعی شرایط «استحقاق نوادگان‬ ‫اناث مشمولین قانون تامین اجتماعی‬ ‫(اعم از کارکنان دولت و مشمولین‬ ‫قانون کار) به دریافت حقوق وظیفه‬ ‫اجداد» را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫در پاسخ به اینکه «ایا نوه می تواند‬ ‫تحت کفالت پدر و مادر بزرگش‬ ‫قرار بگیرد؟» اظهار کرد‪ :‬طبق رای‬ ‫دیوان عدالت اداری به تازگی نوه‬ ‫اناث(دختر) با داشتن شرایط می ‬ ‫تواند حقوق پدربزرگ یا مادر بزرگ‬ ‫مرحوم خود را دریافت کند‪ .‬شرط هم‬ ‫این است که نوه دختری مجرد بوده‬ ‫و هیچ منبع درامدی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی در توضیحات تکمیلی خود گفت‪:‬‬ ‫تا کنون رویه این بود که فرزندان اناث‬ ‫می توانند از مستمری پدر و مادرشان‬ ‫استفاده کنند‪ .‬تعبیر سازمان تامین‬ ‫اجتماعی در ‪ ۴۰‬سال گذشته این بود‬ ‫که فقط «فرزند» مشمول می شود اما‬ ‫اخیرا دیوان عدالت به این موضوع‬ ‫ورود کرد و گفته است «نوه» هم‬ ‫جزو فرزندان محسوب می شود و‬ ‫اگر شرایط الزم را داشته به استناد‬ ‫اینکه فرزند محسوب می شود‪ ،‬مزایای‬ ‫تامین اجتماعی بر او هم قابل تسری‬ ‫است‪ .‬این موضوع ‪ ۱۸‬ابان از سوی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی نیز بخشنامه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شرط برخورداری نوه دختر از‬ ‫مستمری پدربزرگ و مادربزرگ‬ ‫این کارشناس حوزه تامین اجتماعی‬ ‫درباره شرایط سنی گفت‪ :‬شرط‬ ‫برخورداری از مستمری این است که‬ ‫نوه دختر‪ ،‬مجرد باشد و دوم اینکه‬ ‫تمکن مالی نداشته باشد‪ .‬محدودیت‬ ‫سن در اینجا مطرح نیست و ‪۲۵‬‬ ‫درصد مستمری استحقاقی به نوه‬ ‫تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬موسوی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان تامین اجتماعی در ‪ ۱۸‬ابان‬ ‫ماه سال جاری‪ ،‬در راستای اجرای‬ ‫نامه مورخ پنجم خرداد ‪ ۱۴۰۰‬رئیس‬ ‫دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۵۷‬مورخ ‪ ۲۴‬فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هیئت عمومی دیوان عدالت‬ ‫اداری مبنی بر استحقاق نوادگان‬ ‫اناث مشمولین قانون تامین اجتماعی‬ ‫(اعم از کارکنان دولت و مشمولین‬ ‫قانون کار) به دریافت حقوق وظیفه‬ ‫اجداد بخشنامه ای با عنوان «الحاق‬ ‫و اصالح بندهایی از تلخیص و‬ ‫تجمیع بخشنامه ها‪ ،‬دستورالعمل ها و‬ ‫دستورهای اداری حوزه بازماندگان»‬ ‫صادر و ابالغ کرده است که در ان به‬ ‫برخی اصالحیه های مرتبط با موضوع‬ ‫فوق اشاره می شود‪:‬‬ ‫بازماندگان واجد شرایط‪ :‬نوادگان‬ ‫اناث متوفی مشروط بر اینکه اوال فاقد‬ ‫شغل و شوهر بوده و ثانیا احراز شود‬ ‫تحت کفالت اجداد خود بوده اند‪ ،‬جزو‬ ‫بازماندگان واجد شرایط خواهند بود‪.‬‬ ‫(متن الحاقی به بند ‪ ۸‬فصل سوم)‬ ‫نحوه تقسیم سهام‪ :‬میزان مستمری‬ ‫هر نواده اناث بیمه شده متوفی در هر‬ ‫صورت معادل ‪ ۲۵‬درصد مستمری‬ ‫استحقاقی بیمه شده است‪( .‬متن‬ ‫الحاقی به بند ‪ ۱۸- ۲‬فصل پنجم)‬ ‫فرایند بررسی و چگونگی احراز‬ ‫شرایط بازماندگان‬ ‫ با عنایت به صدور دادنامه شماره‬‫‪ ۱۵۷‬مورخ ‪ ۲۴‬فروردین ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هیئت عمومی دیوان عدالت اداری‬ ‫مبنی بر استحقاق نوادگان اناث‬ ‫مشمولین قانون تامین اجتماعی‬ ‫(اعم از کارکنان دولت و مشمولین‬ ‫قانون کار) به دریافت حقوق وظیفه‬ ‫اجداد این افراد به شرط نداشتن‬ ‫شغل و شوهر و صرفاً در صورتی که‬ ‫محرز شود تحت کفالت اجداد خود‬ ‫بوده اند می توانند از مزایای مستمری‬ ‫بازماندگان به واسطه فوت اجداد خود‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ برقراری اولیه مستمری نواده اناث‬‫منوط به تایید و مجوز کمیته ستادی‬ ‫بررسی احراز شرایط جهت بهره‬ ‫مندی از مزایای مستمری است‪.‬‬ ‫ ادعای نداشتن شغل (درامد ناشی‬‫از اشتغال) و شوهر با رویت اصل‬ ‫شناسنامه متقاضی و اعالم کتبی‬ ‫نوادگان اناث پس از ثبت در دفتر‬ ‫واحد اجرایی مربوطه طبق فرم‬ ‫اصالحی مربوط‪ ،‬و یا تکمیل ادعا‬ ‫و تعهدنامه فرزندان و نوادگان اناث‬ ‫در سامانه خدمات غیر حضوری‬ ‫سازمان اخذ و سپس جهت تعیین‬ ‫صحت ادعای مطروحه و همچنین‬ ‫احراز شرایط کفالت اجداد در کمیته‬ ‫متناظر بررسی احراز شرایط جهت‬ ‫بهره مندی از مزایای مستمری واحد‬ ‫اجرایی بررسی می شود‪.‬‬ ‫ در صورت تایید مراتب عدم وجود‬‫شغل (درامد ناشی از اشتغال)‪ ،‬شوهر‬ ‫و همچنین احراز کفالت نواده توسط‬ ‫اجداد ادعا شده (حین الفوت و در‬ ‫مقطع زمانی درخواست) در کمیته‬ ‫متناظر بررسی احراز شرایط جهت‬ ‫بهره مندی از مزایای مستمری واحد‬ ‫اجرایی‪( ،‬مطابق فرم پیوست شماره‬ ‫‪ )۸‬مراتب به اداره کل استان ارجاع‬ ‫خواهد شد‪ .‬اداره کل مربوطه نیز‬ ‫ضمن تکمیل فرم مربوط با عنوان‬ ‫کمیته استانی وضعیت کفالت و عدم‬ ‫وجود شغل و شوهر نواده را بررسی‬ ‫و در صورت تایید موضوع‪ ،‬مراتب‬ ‫جهت تعیین تکلیف نهایی به اداره‬ ‫کل مستمری ها ارسال می شود‪.‬‬ ‫ ‪-‬پس از تایید و صدور مجوز اولیه‬ ‫برقراری مستمری بازماندگان نواده‬ ‫اناث توسط کمیته ستادی‪ ،‬در صورت‬ ‫خروج نواده مذکور از عداد مستمری‬ ‫بگیران‪ ،‬چنانچه متقاضی مجددا به‬ ‫علت حصول شرایط قانونی مربوطه‬ ‫امکان بهره مندی از مزایای مستمری‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬در این حالت نیازی‬ ‫به بررسی موضوع در کمیته استانی‬ ‫و ستادی بررسی احراز شرایط جهت‬ ‫بهره مندی از مزایای مستمری نبوده‬ ‫و صرفا با اخذ درخواست و ادعای‬ ‫فقدان شغل و شوهر و تایید مراتب‬ ‫صحت ادعای نامبرده و همچنین‬ ‫پایداری کفالت نواده اناث توسط‬ ‫کمیته متناظر بررسی احراز شرایط‬ ‫جهت بهره مندی از مزایای مستمری‬ ‫واحد اجرایی‪ ،‬بهره مندی مجدد از‬ ‫مستمری اجداد امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ جهت استمرار پرداخت مستمری‬‫به نوادگان اناث؛ ادعای نداشتن شغل‬ ‫و شوهر می تواند به صورت تعهدنامه‬ ‫غیرحضوری فرزندان و نوادگان اناث‬ ‫اخذ شود‪ .‬نظر به عملیاتی شدن‬ ‫دریافت اطالعات ازدواج و طالق ‪/‬‬ ‫حیات و ممات از سازمان ثبت احوال‬ ‫به صورت سیستمی‪ ،‬بررسی سالیانه‬ ‫صحت استحقاق پرداخت مستمری‬ ‫به نوادگان اناث از طریق ابزارهای‬ ‫تعبیه شده باید انجام شود‪.‬‬ ‫ به منظور اطمینان از احراز‬‫شرایط متقاضیان خارج از کشور‬ ‫جهت بهره مندی از مزایای تعهدات‬ ‫بلندمدت مقرر در قانون تامین‬ ‫اجتماعی اخذ تعهدنامه عدم ازدواج‬ ‫و اشتغال فرزندان و نوادگان اناث‬ ‫خارج از کشور در بازه های زمانی‬ ‫سالیانه که به تایید سفارت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و یا کارگزاری های‬ ‫رسمی سازمان رسیده باشد الزامی‬ ‫است‪ .‬در خصوص نوادگان اناث خارج‬ ‫از کشور پس از اخذ تعهد نامه و‬ ‫ادرس این افراد‪ ،‬جهت اطمینان از‬ ‫پایداری کفالت انها توسط اجداد خود‬ ‫می بایست موضوع به صورت سالیانه‬ ‫توسط اداره کل امور بیمه شدگان‬ ‫تایید شود‪.‬‬ ‫ مستفاد از دادنامه شماره ‪ ۱۳۵‬مورخ‬‫‪ ۲۱‬اردیبهشت ‪ ، ۹۴‬هیئت عمومی‬ ‫دیوان عدالت اداری‪ ،‬بازنشستگی‬ ‫نوادگان اناث (دریافت مستمری‬ ‫بازنشستگی از هر یک از صندوق‬ ‫های بیمه و بازنشستگی) در تداوم‬ ‫و استمرار اشتغال ایشان محسوب‬ ‫شده‪ ،‬لذا مانع احراز شرایط جهت‬ ‫بهره مندی از مستمری بازماندگان‬ ‫در قانون تامین اجتماعی خواهد بود‪،‬‬ ‫بنابراین چنانچه نواده اناث مستمری‬ ‫بگیر که در حال پرداخت حق بیمه‬ ‫به صورت اختیاری‪ ،‬زنان خانه دار‪،‬‬ ‫دانشجویان است‪ ،‬شرایط الزم جهت‬ ‫بهره مندی از مستمری بازنشستگی‬ ‫یا ازکارافتادگی را احراز کند‪ ،‬از تاریخ‬ ‫برقراری مستمری بازنشستگی یا‬ ‫ازکارافتادگی کلی مشارالیها‪ ،‬پرداخت‬ ‫مستمری بازماندگان به وی فاقد‬ ‫موضوعیت خواهد بود‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫هر ستور الغری کی کشاند بار ما ؟!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ما تا همین چند وقت پیش فکر می کردیم این ماجرای هدفمندی یارانه‬ ‫ها و گرانی حامل های انرژی فقط روی دور دور کردن ما با ماشین های‬ ‫انچنانی(باالی یک میلیارد تومان) و اینچنانی(پائین یک میلیارد تومان)‬ ‫تاثیر گذاشته است‪ .‬ولی االن متوجه شدیم بقیه کشور ها هم درگیر این‬ ‫ماجرا هستند تا جایی که برخی کشور ها برای کاهش مصرف سوخت رو به‬ ‫استخدام افراد الغر نموده اند و اگر تا دیروز ملت به فکر عمل کردن دماغ و‬ ‫روم به دیوار تغییر دکوراسیون بودند‪ ،‬االن باید در به در دنبال گوی الغری‬ ‫باشند! «چندی قبل اعالم شد یک شرکت هواپیمایی هندی در نظر دارد‬ ‫با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت هواپیماهای خود و در نتیجه صرف‬ ‫هزینه کمتر‪ ،‬زنان الغر و کم وزن را بعنوان خدمه هواپیما استخدام کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شرکت هواپیمایی ‪ GoAir‬اعالم کرد‪ :‬ظرفیت استخدام‬ ‫زنان در خطوط هوایی افزایش می یابد چرا که زنان به طور کلی ‪ 15‬تا ‪20‬‬ ‫کیلوگرم از مردان سبک تر هستند‪ .‬این شرکت هواپیمایی تخمین زده‬ ‫است که هر یک کیلوگرم وزن بیشتر در هواپیما در هر ساعت پرواز‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 0.05‬دالر هزینه دارد و در صورت اجرای این طرح ساالنه ‪ 500‬هزار دالر‬ ‫در هزینه سوخت هواپیماهای این شرکت صرفه جویی می شود‪ (».‬سایت‬ ‫تابناک) البته به نظر می رسد این مدل حساب و کتاب و سوسول بازی‬ ‫مربوط به این کشورهای اروپایی است که مو را از ماست ‪ 5‬درصد چربی‬ ‫می کشند وگرنه هندی ها اگر حسابگر بودند‪ ،‬امارشان از یک میلیارد باال‬ ‫نمی زد‪ .‬علی ایحال با وضع چنین قانونی‪ ،‬دیگر دختران هندی نگران‬ ‫الغری شان نیستند که «چه بایست کردن بدین الغری» و تکلیف روشن‬ ‫است و باید در شرکت هواپیمایی خدمه شوند‪ .‬چند سال قبل هم یک‬ ‫شرکت هواپیمایی خارجی از ورود یک شهروند چاق به داخل هواپیما‬ ‫خودداری کرده بود‪ .‬ما می ترسیم چند صبا دیگر شرکت های هواپیمایی‪،‬‬ ‫از مسافران بخواهند قبل از سوار شدن به هواپیما و به اصطالح پای پرواز‬ ‫بالنسبت گالب به رویتان از قرص «سیالکس» یا همان «کارکن» و یا‬ ‫«روغن کرچک» استفاده کنند! فقط جسارتاً باید به عرض شرکت های‬ ‫هندی که در صدد کاهش هزینه های جاری هستند برسانیم‪ ،‬در این طرح‬ ‫به فکر زور و توان این دختران الغر هم باشند و کسانی را استخدام کنند‬ ‫که الاقل بتوانند ترالی حمل غذا و نوشیدنی را در در راهرو هواپیما هل‬ ‫بدهند چرا که به فرموده مولوی علیه الرحمه‪ «:‬هر ستور الغری‪ ،‬کی کشاند‬ ‫بار ما ؟! از ما گفتن بود‪...‬‬ ‫یارانه معیشتی اذرماه فردا واریز می شود‬ ‫بیست و پنجمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه ‪ ۱۰‬اذر‬ ‫ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬امید حاجتی‪ ،‬مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها‬ ‫از پرداخت بیست وپنجمین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان‬ ‫خانوار در ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه ‪ ۱۰‬اذرماه خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به مانند دوره های پیشین‪ ،‬واریزی های یارانه معیشتی به‬ ‫حساب خانواده های یک نفره ‪ ۵۵‬هزار تومان‪ ،‬خانواده های دو نفره ‪۱۰۳‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬خانواده های سه نفره ‪ ۱۳۸‬هزار تومان‪ ،‬خانواده های چهار‬ ‫نفره ‪ ۱۷۲‬هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ‪ ۲۰۵‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬دوازدهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک‬ ‫میلیون تومانی کرونایی در این ماه‪ ،‬از حساب سرپرستان خانواده هایی که‬ ‫این وام را دریافت نموده اند‪ ،‬کسر خواهد شد‪.‬‬ ‫فعال شدن اتشفشان‬ ‫در منطقه فین‪ ،‬شایعه یا واقعیت؟‬ ‫در روز های اخیر فیلمی درباره خروج دود و فعال شدن اتشفشان در‬ ‫کوه های اطراف مناطق زلزله زده فین منتشر شده است که این موضوع‬ ‫از مسئوالن هرمزگان پیگیری شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس‪ ،‬در این فیلم خروج‬ ‫بافشار دود از زیر زمین و در منطقه کوهستانی نشان داده می شود و ادعا‬ ‫شده که بر اثر زلزله های بخش فین اتشفشانی در این منطقه فعال شده‬ ‫است‪.‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان این موضوع را تکذیب‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این فیلم در گذشته هم در فضای مجازی منتشر شده و‬ ‫مربوط به استان هرمزگان نیست‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬ابان امسال دو زلزله بزرگ ‪ ۶‬و سه و ‪ ۶‬و چهار دهم ریشتری‬ ‫بندرعباس و بخش فین را لرزاند که بر اثر این دو زلزله خسارت هایی به‬ ‫سه هزار و ‪ ۲۰۰‬خانه و دیگر بخش های زیرساختی شهرستان بندرعباس‬ ‫وارد شد‪.‬‬ ‫راننده فاقد گواهینامه مرتبط از شمول‬ ‫بیمه شخص ثالث خارج شد‬ ‫راننده ای که گواهینامه مرتبط ندارد با رای هیات عمومی اصراری حقوقی‬ ‫دیوان عالی کشور از شمول بیمه شخص ثالث خارج شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬جلسه هیات عمومی اصراری حقوقی روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ ۹‬اذرماه با حضور روسا‪ ،‬مستشاران و اعضای شعب حقوقی‬ ‫دیوان عالی کشور و شعبه ششم دادگاه خصوصی اختالف بین شعبه‬ ‫عمومی حقوقی شهرستان بروجرد تشکیل شد‪.‬‬ ‫موضوع بحث این بود که در حوادث رانندگی چنانچه راننده فوت کند‬ ‫و گواهینامه مرتبط نداشته باشد ایا مشمول موضوع بند ب ماده ‪۱۱۵‬‬ ‫قانون برنامه پنج ساله توسعه می شود یا خیر که در نهایت پس از بحث‬ ‫و تبادل نظر سرانجام رای اکثریت بر تایید رای شعبه ششم دادگاه‬ ‫عمومی‪-‬حقوقی بروجرد (مبنی بر رد دعوی خواهان از حیث مطالبه دیه‬ ‫از شرکت بیمه) تعلق گرفت‪.‬‬ ‫با این وصف‪ ،‬راننده ای که گواهینامه مرتبط رانندگی ندارد از شمول‬ ‫بند ب ماده ‪ ۱۱۵‬قانون مذکور خارج است‪.‬بر اساس بند ب ماده ‪۱۱۵‬‬ ‫قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده‬ ‫همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شماره ‪1192‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بررسی راهکارهای رفع مشکل کمبود پزشک در کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬وزیر بهداشت و درمان در جلسه امروز این کمیسیون حضور‬ ‫یافت و درباره موضوع کمبود پزشک و راهکارهای رفع این مشکل بحث و تبادل نظر صورت گرفت‪.‬‬ ‫علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست امروز (سه شنبه ‪ ۹‬اذرماه) کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نشست امروز با حضور وزیر بهداشت و همکارانش در کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬برگزار شد و سه موضوع محور بررسی ها قرار‬ ‫گرفت‪ .‬اولین موضوع بحث افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی هم در دوره عمومی و هم در دوره تخصص بود که‬ ‫مورد بحث قرار گرفت و جمع بندی این گونه بود که کمبود پزشک در کشور وجود دارد و الزم است تا وزارت بهداشت‬ ‫ظرفیت ها را افزایش دهد‪.‬وی افزود‪ :‬در این جلسه کمبود پزشک مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت و مقرر شد برای‬ ‫جبران کمبود پزشک کشور‪ ،‬متناسب با امکانات کشور ظرفیت ها دائماً و به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند‪.‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬در ادامه جلسه قانون برقراری عدالت اموزشی نیز مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مطابق این قانون می بایست ‪ ۳۰‬درصد از ظرفیت رشته پزشکی عمومی و دستیاری به پزشکان تعهدی و‬ ‫مناطق محروم اختصاص پیدا می کرد اما این سهمیه در سال های اخیر رعایت نشده است‪ .‬برای مثال در سال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫پذیرش رشته پزشکی تنها ‪ ۶‬درصد و در رشته دندانپزشکی تنها ‪ ۸‬درصد از ظرفیت به دانشجویان بومی اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬همچنین در ازمون دستیاری تخصص هم سهمیه ‪ ۳۰‬درصد رعایت نشده است‪.‬خضریان با بیان اینکه موضوع‬ ‫سومی که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت به ائین نامه جدید تاسیس داروخانه ها بر می گشت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بعد از‬ ‫فراز و نشیب های فراوان در خرداد ماه ‪ ۱۴۰۰‬ائین نامه جدید تاسیس داروخانه تصویب شد‪ ،‬اما اجرایی نشد‪.‬‬ ‫رئیسی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی؛‬ ‫نشست کارگروه های لغو تحریم ها در وین‬ ‫نشست کارگروه های لغو تحریم ها با حضور کارشناسان کشورمان و دیگر‬ ‫طرف ها صبح امروز سه شنبه در هتل کوبورگ وین اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ نشست کارگروه های‬ ‫لغو تحریم ها با حضور کارشناسان کشورمان و دیگر طرف ها صبح امروز سه‬ ‫شنبه در هتل کوبورگ وین اغاز شد‪.‬‬ ‫«انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دیشب‬ ‫(دوشنبه) پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫کارگروه رفع تحریم ها از سه شنبه (امروز) و کارگروه هسته ای یک روز بعد‬ ‫(چهارشنبه) تشکیل جلسه خواهند داد‪.‬‬ ‫انریکه مورا افزود برای تیم مذاکره کننده ایران؛ اولویت رفع تحریم هاست‪.‬‬ ‫مرندی‪ :‬تا اینجا روند مثبت بوده است‬ ‫محمد مرندی که همراه هیات مذاکره کننده در وین حضور دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معتقدم مدیریت مذاکرات این دفعه قاطعانه تر از خطوط قرمز حفاطت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مذاکرات‬ ‫روز دوشنبه اظهار کرد‪ :‬انچه برای من روشن است اینکه این تیم به همان‬ ‫اندازه تیم قبلی جدی است در عین حال معتقدم مدیریت مذاکرات این دفعه‬ ‫قاطعانه تر از خطوط قرمز حفاطت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تیم مذاکراتی ایران را قوی و هوشمند معرفی کرد و افزود‪ :‬برخالف‬ ‫مریدان داخلی امریکا که سعی کردند این طور القا کنند که تیم جدید بنا به‬ ‫مذاکره ندارد و قصد بر هم زدن فضا را دارند‪ ،‬اصل این بود که مذاکراتی جدی‬ ‫و همه جانبه داشته باشیم در راستای اینکه برجام به طور کامل اجرا شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد که تا اینجای کار روند مثبت بوده است اگر چه مسیر سختی‬ ‫در پیش است‪.‬‬ ‫نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام عصر روز دوشنبه در هتل کوبورگ‬ ‫وین برگزار شد ‪.‬‬ ‫مذاکرات کارشناسی هیات های مذاکره کننده نیز امروز سه شنبه با برگزاری‬ ‫نشست کارگروه رفع تحریم ها ادامه یافت‪ .‬قرار است کارگروه هسته ای نیز‬ ‫روز چهارشنبه کار خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫گفتگوی تلویزیونی رئیس‬ ‫مجلس با مردم؛ امشب‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی به مناسبت روز مجلس بعد از اخبار شبانگاهی‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬چهارشنبه‪ ،‬در گفتگوی تلویزیونی شرکت می کند‪.‬‬ ‫گفتگوی تلویزیونی رئیس مجلس با مردم؛ فردا شببه گزارش خبرگزاری‬ ‫صداوسیما به نقل از خانه ملت‪ ،‬اقای محمدباقر قالیباف چهارشنبه شب به‬ ‫مناسبت فرارسیدن روز مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت خواهد‬ ‫کرد‪.‬گفت گوی تلویزیونی رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬چهارشنبه ‪ ۱۰‬اذر‬ ‫بعد از خبر ‪ ۲۱‬از شبکه یک سیما به صورت زنده روی انتن می رود‪.‬‬ ‫جالل زاده‪ :‬برنامه تیم مذاکره کننده لغو تمامی‬ ‫تحریم های امریکاست‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد که برنامه تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران در دور جدید‬ ‫‪‎‬مذاکرات وین لغو تمامی تحریم های دولت زیاده خواه امریکاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وحید جالل زاده با اشاره به اغاز دور جدید مذاکرات هسته‬ ‫ای در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫« برنامه تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران در دور جدید ‪‎‬مذاکرات‬ ‫وین نه بر روی مسائل هسته ای‪ ،‬بلکه بر روی لغو تمامی تحریم های یک‬ ‫جانبه برجامی و فرابرجامی دولت زیاده خواه امریکاست‪.‬‬ ‫غفلت از این نکته مهم‪ ،‬راهبرد جمهوری اسالمی را تضعیف می کند و موجب‬ ‫خسارت مجدد می گردد‪».‬نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام به‬ ‫ریاست مشترک علی باقری‪ ،‬رئیس هیات مذاکره کننده ایران و انریکه مورا‪،‬‬ ‫معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با حضور هیات های‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬المان و اتحادیه اروپا عصر روز دوشنبه‬ ‫‪ ۸‬اذر برگزار شد‪.‬هیات ایرانی با هدف تمرکز جدی بر مسئله رفع تحریم ها‬ ‫علیه ملت ایران با ترکیبی حقوقی‪-‬اقتصادی در این نشست حضور یافته است‪.‬‬ ‫علی بهادری جهرمی گفت‪ :‬امروز مردم‪ ،‬دولت و‬ ‫مسئوالن را در کنار خود می بینند و شاهد هستند‬ ‫که کشور به صورت ویدئوکنفرانسی اداره نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی بهادری جهرمی در نخستین‬ ‫نشست خبری خود با نمایندگان رسانه ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حوزه گزارش عملکرد دولت ما تقریبا به صدروزه گی‬ ‫دولت رسیدیم‪ .‬باید دید که دولت در این مدت چه‬ ‫گام هایی را برداشته و ایا عملکردش قابل قبول بوده‬ ‫یا نه‪ .‬لزوم پاسخگویی و داشتن شفافیت و لزوم ارائه‬ ‫گزارش عملکرد به مردم و رسانه ها و مطالبه ای که به‬ ‫ویژه در ذهن رسانه هاست دولت بر خود واجب می داند‬ ‫که این گزارش را داشته باشد که از این هفته از سوی‬ ‫برخی وزارتخانه ها اغاز می شود و در هفته بعد با شدت‬ ‫بیشتری پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط شکل گیری دولت جدید در‬ ‫شهریور ماه اظهار کرد‪ :‬برای اینکه ارزیابی مناسبی از‬ ‫عملکرد دولت داشته باشیم برگردیم به صد روز پیش‬ ‫و ببینیم در چه شرایطی بودیم و االن در چه شرایطی‬ ‫هستیم‪ .‬ابتدای شهریور ماه زمان اغاز دولت جدید‬ ‫مسئله اساسی شرایط ناشی از کرونا بود که دو سال‬ ‫است همه ما را در زندگی اجتماعی و فردی درگیر‬ ‫کرده است‪.‬سخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬ابتدای شهریور‬ ‫ماه ما متاسفانه شاهد امار از دست دادن شهروندان‬ ‫خود به شکل گسترده بودیم و یک روز پیش از شروع‬ ‫به کار کابینه در دوم شهریور ماه شاهد امار تلخ از‬ ‫دست دادن ‪ ۷۰۹‬نفر از شهروندان بودیم که روزانه با‬ ‫چنین اماری مواج ه می شدیم‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی تاکید کرد‪ :‬در کنار این تلخی‪ ،‬نبود‬ ‫کاالها و داروهای اساسی و نبود واکسنی که اصناف‬ ‫ارتباط شورای عالی انقالب فرهنگی با قوای سه گانه مشخص شود‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به لزوم‬ ‫مشخص بودن ارتباط شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی با دستگاه ها و‬ ‫بخش های مختلف کشور خواستار‬ ‫تعریف و تدوین نسبت بین شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی با قوای سه گانه‬ ‫و سایر دستگاه های اجرایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬ایت اله سید‬ ‫ابراهیم رئیسی عصر سه شنبه در‬ ‫جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ضرورت انطباق لوایح با سیاست های‬ ‫فرهنگی گفت‪ :‬کارگروه توجه داشته‬ ‫باشد که در دوره جدید شورا در‬ ‫حوزه فرهنگ‪ ،‬علم‪ ،‬اخالق و معنویت‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه عصر‬ ‫امروز این کمیسیون حضور یافت و درباره‬ ‫سفر اخیر مدیرکل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی گزارشی به نماین‬ ‫ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر‬ ‫با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون‬ ‫ت خارجی مجلس‬ ‫امنیت ملی و سیاس ‬ ‫شورای اسالمی با رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمی در جلسه این کمیسیون حضور‬ ‫یافت و گزارشی درباره سفر اخیر رافائل‬ ‫گروسی به جمهوری اسالمی ایران ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رئیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫گزارشی درباره مطالب مطروحه بین‬ ‫مقامات ایران با مدیرکل اژانس بین المللی‬ ‫فعالیت ها و برنامه ریزی هایی متفاوت تر‬ ‫از گذشته انجام و لذا باید با این دیدگاه‬ ‫برنامه های پیشنهادی تدوین و تنظیم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫موضوع الزامات مرتبط با فعالیت شورا‬ ‫بعنوان قرارگاه علم و فرهنگ کشور‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه‬ ‫اسالمی‪ :‬مذاکرات اخیر با گروسی سازنده بود‬ ‫انرژی اتمی ارائه داد که حاکی از ان بود‬ ‫که مباحث مطرح شده از سوی مسئوالن‬ ‫ما به گروسی کام ً‬ ‫ال عزتمندانه و منبعث‬ ‫از تفکر انقالبی دولت سیزدهم بوده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مسئوالن جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫دیدار با مدیرکل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی تاکید کردند که اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی باید از رفتارها و رویکردهای‬ ‫سیاسی خود پرهیز کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شیراز در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬تاکید ما بر این است‬ ‫که اژانس بین المللی انرژی اتمی باید به‬ ‫نظارت های فنی و تخصصی خود عمل‬ ‫کند و نباید به دنبال سیاسی کاری باشد‪.‬‬ ‫این مسئله یکی از مسائل و تاکیدات‬ ‫مهمی بوده است که از سوی مقامات‬ ‫جمهوری اسالمی ایران مطرح شده است‬ ‫و انان الزم دانستند که مجددا ً این موضوع‬ ‫را به مدیرکل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی گوشزد کنند‪.‬‬ ‫عزیزی اظهار کرد‪ :‬همچنین مقامات‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در دیدار اخیر‬ ‫خود با گروسی تاکید کردند که اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی نباید تحت امر‬ ‫قدرت های زورگو و نظام های سلطه طلب‬ ‫باشد و باید در چارچوب قانون به وظایف‬ ‫تخصصی خود عمل کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫گفت که به گروسی تاکید شده است‬ ‫به گفتگوها و توافقاتی که با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران دارد‪ ،‬پایبند باشد و زمانی‬ ‫که ایران را ترک می کند‪ ،‬بر مبنای این‬ ‫مباحث به جلسه بعدی شورا موکول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین مخبر دزفولی‬ ‫به عنوان نماینده شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی در هیات تجدید نظر وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫عادل پیغامی بعنوان نماینده شورا در‬ ‫هیات تجدید نظر دانشگاه ازاد اسالمی‪،‬‬ ‫منصور کبکانیان به عنوان نماینده‬ ‫شورا در هیات تجدید نظر وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬محمد حسین‬ ‫ساعی به عنوان نماینده شورا در هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات و محمد علی کی‬ ‫نژاد به عنوان نماینده شورا در هیات‬ ‫عالی جذب انتخاب شدند‪.‬‬ ‫تصمیمات و توافقات عمل کند و حرف‬ ‫بزند و نباید تحت تاثیر کانون های قدرت‬ ‫و ثروت و برخی از نظام های سیاسی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی گفت‬ ‫که به مدیرکل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی تاکید شده است که قانون اقدام‬ ‫راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از‬ ‫حقوق ملت ایران حتماً رعایت می شود و‬ ‫سازمان انرژی اتمی خود را ملزم به اجرای‬ ‫ان می داند و البته گروسی هم گفته‬ ‫است که انتظار ندارد که ایران قوانین‬ ‫مصوب خود را نادیده بگیرد‪ .‬در نهایت‬ ‫اسالمی مذاکرات اخیر با مدیرکل اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی را بسیار خوب و‬ ‫سازنده اعالم کرد‪.‬‬ ‫رویکرد وزارت کشور‪ ،‬تعامل مستمر با گروه های سیاسی‬ ‫مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور‪ :‬در‬ ‫نشست کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬قانون نحوه‬ ‫فعالیت احزاب و گروه های سیاسی‪،‬‬ ‫مسئوالن استانی ‪ ۱۲‬حزب مورد تایید‬ ‫اعضای کمیسیون قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور‪ ،‬دکتر‬ ‫محسن اسالمی مدیرکل دفتر سیاسی‬ ‫وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ‪۱۰‬‬ ‫احزاب طی نشست خبری به تشریح‬ ‫جزئیات جلسه کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬احزاب‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬مهم ترین محور نشست‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬نحوه فعالیت احزاب و‬ ‫گروه های سیاسی‪ ،‬برگزاری هر چه باشکوه تر‬ ‫انتخابات نمایندگان احزاب استانی و ملی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬قانون نحوه فعالیت‬ ‫احزاب و گروه ها با اشاره به تقاضای مجموعه‬ ‫معاونت سیاسی وزارت کشور از احزاب کشور‬ ‫مبنی بر برگزاری هر چه سریعتر مجامع‬ ‫عمومی مطابق اساسنامه مصوب خود بر‬ ‫برگزاری مجامع عمومی و کنگره ها و وصول‬ ‫نتایج مجمع عمومی به دبیرخانه در راستای‬ ‫برگزاری انتخاباتی با حداکثر نمایندگان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور تاکید‬ ‫مختلف را برای دسترسی به ان به نوعی به رقابت باهم‬ ‫واداشته بود تا از حق حیات خود حمایت کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫از داروهای ما و سرم عادی‪ ،‬علی رغم تالش هایی که‬ ‫دولتمردان ان روز انجام می دادند شرایط به گونه ای‬ ‫رقم خورده بود که حتی دسترسی به سرم هم با‬ ‫مضیقه رو به رو بود‪ .‬در کنار این تلخی ها‪ ،‬مردم طعم‬ ‫تلخ فشارهای مضاعف اقتصادی را هم می چشیدند‪.‬‬ ‫حتماً مدیران وقت دولت‪ ،‬دغدغه حل مشکالت مردم‬ ‫را داشتند‬ ‫سخنگوی دولت افزود‪ :‬فراموش نکردیم که برق‬ ‫در ساعت های گرم قطع می شد‪ .‬تاکید می کنم که‬ ‫سوءبرداشت نشود حتماً مدیران وقت دولت تمام تالش‬ ‫خود را انجام می دادند و حتماً دغدغه حل مشکالت‬ ‫مردم را داشتند؛ اما شرایط تحویل گرفتن دولت اینگونه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫امروز کسی استرس دسترسی به واکسن کرونا را ندارد‬ ‫وی با طرح این پرسش که شرایط امروز چگونه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز کسی در کشور استرس دسترسی‬ ‫به واکسن کرونا را ندارد‪ .‬کافیست یک شهروند اراده‬ ‫بکند به تزریق واکسن تا در سریعترین زمان ممکن‬ ‫و نزدیکترین محل ممکن به واکسن دسترسی پیدا‬ ‫کند‪ .‬امروز ما ازادی های عمومی که جزو اولویت های‬ ‫دولت سیزدهم است را در دسترس مردم قرار دادیم‪.‬‬ ‫ترددهای شبانه دیگر به دستور رییس جمهوری ممنوع‬ ‫نیست و امار تلخ درگذشت شهروندان از ‪ ۷۰۰‬نفر در‬ ‫صد روز پیش به زیر ‪ ۱۰۰‬نفر در حال حاضر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سبد کاال با احترام درب منزل به مردم تحویل داده‬ ‫می شود‬ ‫کرد‪ :‬احزابی که مجامع عمومی را برگزار‬ ‫نکردند به برگزاری مجامع عمومی اهتمام‬ ‫جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مصوبه دوم درخواست صدور پروانه‬ ‫فعالیت حزب مجمع زنان اصالح طلب بود‬ ‫که در کمیسیون مطرح شد و با اصالح‬ ‫اساسنامه مورد تایید کمیسیون قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصوبه سوم‪ ،‬گزارش برگزاری‬ ‫مجمع عمومی برای حزب مجمع شاهد‬ ‫ایران اسالمی بود که در کمیسیون قرائت‬ ‫شد و در نهایت با اصالحاتی در اساسنامه و‬ ‫مرامنامه مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫بررسی شرایط مسئول ‪ ۱۲‬شعبه احزاب در‬ ‫استان های مختلف از دیگر موضوعات مورد‬ ‫بررسی در نشست کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی بود‬ ‫و در این خصوص دبیر کمیسیون تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مسئول شعبه حزب اعتماد ملی در‬ ‫استان اذربایجان شرقی‪ ،‬مسئول شعبه حزب‬ ‫جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی در‬ ‫دو استان ایالم و کردستان‪ ،‬مسئول شعبه‬ ‫حزب کانون تربیت اسالمی در خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬حزب جامعه اسالمی کارگران در‬ ‫استان قم‪ ،‬مسئول شعبه حزب جمعیت‬ ‫اسالمی فرهنگیان در استان گلستان‪،‬‬ ‫حزب اسالمی قانون در استان گلستان‪،‬‬ ‫مسئول شعبه حزب جمعیت جانبازان‬ ‫انقالب اسالمی در استان گلستان‪ ،‬مسئول‬ ‫حزب کانون اسالمی فارغ التحصیالن شبه‬ ‫قاره هند در استان گلستان‪ ،‬مسئول حزب‬ ‫جمعیت وفاداران انقالب اسالمی در استان‬ ‫گلستان و مسئول حزب جمعیت جانبازان‬ ‫انقالب اسالمی در استان لرستان‪ ،‬انجمن‬ ‫روزنامه نگاران مسلمان در استان مازندران‬ ‫مورد تایید قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در بخش‬ ‫دیگری از صحبت های خود گفت‪ :‬امید داریم‬ ‫احزاب بر اساس وظیفه قانونی خود مجامع‬ ‫عمومی شان را در موعد مقرر برگزار کنند‬ ‫و نتایج برگزاری به کمیسیون و دبیرخانه‬ ‫ارجاع شود‪.‬‬ ‫دکتر اسالمی در ادامه گفت‪ :‬با هدف تقویت‬ ‫تعامل و همکاری میان وزارت کشور و‬ ‫خانه احزاب جلسه هم اندیشی با مجموعه‬ ‫خانه احزاب با حضور دکتر خرمشاد معاون‬ ‫سیاسی وزیر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به یاری خداوند‪ ،‬این جلسات‬ ‫هم اندیشی پایه گذار راهبرد های مناسب و‬ ‫متناسب میان وزارت کشور و احزاب باشد و‬ ‫فضای انسجام و همبستگی ملی در کشور‬ ‫بیش از گذشته استحکام یابد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫دولتمردان اجازه نمی دهند بحران تولید شود‬ ‫بهادری جهرمی تاکید کرد‪ :‬امروز کاالهای اساسی‬ ‫در دسترس مردم است و مردم برای اینکه بتوانند به‬ ‫مرغ و تخم مرغ دسترسی داشته باشند نه استرس و نه‬ ‫واهمه ای دارند نه نیاز است در صف هایی بایستند برای‬ ‫دریافت کاال یا سبد کاال‪ .‬امروز سبد کاال با احترام درب‬ ‫منزل به مردم تحویل داده می شود و مردم با سفارش‬ ‫اینترنتی می توانند مرغ و تخم مرغ و از امروز برنج و‬ ‫شکر و روغن و بزودی برخی کاالهای لبنیاتی را درب‬ ‫منزل دریافت کنند‪.‬‬ ‫سرعت واکسن در سه ماه اخیر چهل برابر سرعت دوره‬ ‫قبل بوده است‬ ‫سخنگوی دولت یاداور شد‪ :‬اولویت دولت حفظ کرامت‬ ‫مردم و رسیدگی به دغدغه های اساسی مردم است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری پیش از نشستن بر کرسی ریاست‬ ‫جمهوری حل مشکل ورود واکسن را اغاز کرد‪ .‬ما از ‪۱۵‬‬ ‫اسفند که اولین بسته واکسن وارد کشور شد تا اغاز این‬ ‫دولت حدود ‪ ۵‬میلیون دوز واکسن به مردم تزریق کرده‬ ‫بودیم‪ .‬از سوم شهریور تا امروز ‪ ۱۰۰‬میلیون واکسن‬ ‫جدید تزریق شده است‪ .‬یعنی سرعت واکسن در این‬ ‫سه ماه چهل برابر سرعت دوره قبلی بوده است‪.‬‬ ‫اکنون کادر درمان مشکل مطالبات معوق ندارد‬ ‫وی افزود‪ :‬کادر درمان که زیر فشار جدی بود امروز‬ ‫مقدار بیشتری می تواند نفس بکشد و استراحت کند و‬ ‫روحیه ای تازه کند و فشار کاری اش تا حد قابل قبولی‬ ‫کاهش پیدا کرده و مشکل مطالبات معوق ندارد و غالب‬ ‫این معوقات از سوی این دولت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی تاکید کرد‪ :‬امروز فرزندان مان دارند‬ ‫شیرینی حضور در مدارس را می چشند‪ ،‬امروز‬ ‫ورزش دوستان مان دارند کم کم شیرینی حضور در‬ ‫ورزشگاه ها را می چشند‪ .‬این نشان می دهد اولویت‬ ‫دولت پرداختن به مسائل اساسی است‪ .‬این هم فقط‬ ‫کار یک بخش دولت نیست در تزریق واکسن حوزه های‬ ‫مختلفی در دولت دست به دست هم داده اند و همه‬ ‫اینها بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی‪ ،‬بدون‬ ‫تحویل تورم به مردم‪ ،‬بدون افزایش پایه پولی‪ ،‬بدون‬ ‫به نوعی دست بردن به جیب مردم و با یک تالش‬ ‫شبانه روزی و با برنامه ریزی انجام گرفته است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز هم برای استمرار‬ ‫این شرایط در زمینه شیوع کرونا نیازمند همکاری‬ ‫مردم در رعایت پروتکل ها و همراهی رسانه ها با‬ ‫دولت هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر همین الگوی همراهی‬ ‫و نزدیکی و همدلی دولت‪ ،‬مردم و رسانه ها را در هر‬ ‫حوزه ای داشته باشیم‪ ،‬بدون شک نتیجه نهایی موفقیت‬ ‫امیز خواهد بود‪.‬‬ ‫مردم دولتمردان را در دسترس خود می بییند‬ ‫وی با اشاره به شرایط امروز کشور در حوزه سیاست‬ ‫داخلی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه سیاست داخلی هم امروز‬ ‫مردم دولتمردان را در دسترس خود و در کنار خود و‬ ‫جزئی از خود می بییند و اگر امروز مردم ما با مشکلی‬ ‫مواجه می شوند خیالشان راحت است که مقامات عالی‬ ‫بیانیه جدید وزارت خارجه ایران‬ ‫درخصوص پرونده هواپیمای اوکراینی‬ ‫روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با توجه به بیانیه‬ ‫منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه اوکراین و همچنین اخرین‬ ‫تحوالت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بیانیه جدیدی را منتشر کرد‬ ‫و نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا در این بیانیه امده است‪:‬‬ ‫ـ به دنبال وقوع سانحه تاسف بار سقوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران بر اساس حسن نیت و زدودن سوءتفاهم های احتمالی در‬ ‫روابط دوجانبه‪ ،‬نهایت تالش خود را به کار بست که در فضایی سازنده و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬تعامل مقتضی با دولت اوکراین در خصوص ابعاد مختلف این‬ ‫سانحه را انجام دهد‪.‬‬ ‫ براین اساس همان طور که اگاهی دارند‪ ،‬عالوه بر چندین مالقات و‬‫تماس در سطوح مختلف میان مسئولین ذیربط در دو کشور‪ ،‬هیات های دو‬ ‫طرف با حضور نمایندگان تمامی بخش های مربوطه در سه دور مذاکرات‬ ‫دو جانبه‪ ،‬مرداد ‪ 1399‬در کی یف‪ ،‬مهر ‪ 1399‬در تهران و خرداد ‪1400‬‬ ‫در کی یف شرکت کرده و در قالب مذاکرات یادشده‪ ،‬به تمام جوانب فنی‪،‬‬ ‫نظامی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬کیفری و پرداختها به تفصیل و متناسب با تعهدات بین‬ ‫المللی و حتی فراتر از ان پرداخته شد‪.‬‬ ‫هیات جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬با حسن نیت‪ ،‬کلیه یافته های خود و شرح‬ ‫مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطالع هیات اوکراینی رسانده و در‬ ‫محدوده قوانین و مقررات تالش کرد که به سواالت هیات اوکراینی‬ ‫پاسخهای الزم را ارایه نماید‪.‬‬ ‫با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیانهای وارده به‬ ‫خانواده های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال(مائو)‬ ‫که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعالم شد‪ ،‬هماهنگی های الزم به منظور‬ ‫اغاز هرچه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین المللی) انجام شده و‬ ‫اولین دور مذاکرات در تاریخ ‪ 9‬تیر ‪ 1400‬برگزار شد و تماس بین طرفین‬ ‫در این زمینه ادامه دارد‪.‬‬ ‫در خصوص ابعاد فنی سانحه نیز‪ ،‬با خوانش جعبه های سیاه در پاریس‬ ‫وفق مقررات بین المللی مربوطه و با مشارکت دولتهای ذیربط‪ ،‬وفق ضمیمه‬ ‫‪ 13‬کنوانسیون شیکاگو‪ ،‬تیم تحقیقات سانحه‪ ،‬فرایند تحقیقات و بازرسی‬ ‫را به سرانجام رسانده و گزارش فنی سانحه در موعد زمانی مقرر‪ ،‬پس از‬ ‫انجام هماهنگی های الزم با دولتهای ذیربط‪ ،‬منتشر و به نحو مقتضی به‬ ‫سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) نیز ارایه شد‪ .‬این موضوع‬ ‫در مشارکت هیات ایرانی در نشست شورای ایکائو‪ ،‬طی سخنرانی معاون‬ ‫وقت وزیر امور خارجه در تاریخ ‪ 28‬خرداد ‪ 1400‬به اطالع دولتهای شرکت‬ ‫کننده رسید‪.‬‬ ‫در زمینه کیفری و قضایی‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران با مد نظر قرار دادن‬ ‫کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫در زمینه انجام تحقیقات و بررسیهای کیفری را از طریق دادستانی نظامی‬ ‫تهران در قبال متهمین انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی‬ ‫به دادگاه تقدیم گردید‪ .‬اولین جلسه دادگاه در تاریخ ‪ 30‬ابان ‪1400‬‬ ‫تشکیل گردید‪ .‬جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه‬ ‫استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار می شود و تا حصول‬ ‫نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران بر اساس حسن نیت و بر مبنای‬ ‫‪ ex-gratia‬و در راستای دلجویی از خانواده های جانباختگان‪ ،‬نسبت به‬ ‫تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه‬ ‫تبعیض از قبیل تابعیت انها) اقدام کرده و با تشکیل «ستاد پرداخت» در‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬تاکنون به تعداد زیادی از خانواده ها پرداخت‬ ‫صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام‬ ‫است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬عالوه بر اطالع رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی‪،‬‬ ‫طی یادداشتهایی‪ ،‬مراتب به دولتهای اوکراین‪ ،‬کانادا‪ ،‬افغانستان و سوئد‬ ‫که برخی از اتباع انان در میان جانباختگان قرار دارند اطالع رسانی شده‬ ‫و امادگی جمهوری اسالمی ایران برای پرداخت به خانواده های اتباع‬ ‫جانباخته انها اعالم گردیده است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬همانطور که از مطالب باال مشخص است‪ ،‬این وزارتخانه بر‬ ‫این باور است که کلیه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور‬ ‫مذاکرات انجام شده بین هیات های دو طرف و سایر تماس های رسمی‬ ‫فی مابین‪ ،‬به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬مع الوصف‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران همواره اماده است به تعامالت دوجانبه از طریق سفارتخانه‬ ‫های دو طرف یا سایر دیدارها و تعامالت میان مقامات دو کشور ادامه دهد‪.‬‬ ‫دولتی در کوتاه ترین زمان ممکن نه از روی گزارش‬ ‫روی میز و نه از پشت جلسه ویدیوکنفرانس بلکه از‬ ‫نزدیک و در صحنه به ارزیابی مسائل خواهد پرداخت‪،‬‬ ‫در کنار دریافت همان گزارش های پشت میز‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی گفت‪ :‬مردم امروز عالی ترین مقام‬ ‫اجرایی کشور پس از رهبری را دارند در کنار خودشان‬ ‫در همه صحنه ها و مشکالت روز خود می بییند و‬ ‫طبیعی است که دیگر انتظار و پذیرش فاصله داشتن‬ ‫وزرا و مقامات اجرایی و استانداران را ندارند‪ .‬امروز مردم‬ ‫امیدوار و مطالبه گر هستند وقتی می بییند رییس دولت‬ ‫خودش در صحنه حاضر است‪.‬‬ ‫دیوارهای بین دولت و مردم شکسته است‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز دیگر دیوارهای بین‬ ‫دولت و مردم شکسته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صد روز‬ ‫اخیر دولت شاهد برگزاری ‪ ۱۰‬سفر استانی از سوی‬ ‫رئیس جمهوری و بیش از ‪ ۱۰۰‬سفر از سوی مقامات‬ ‫عالی را شاهد بودیم‪ .‬چرا این حجم از کار انجام شد؟‬ ‫به خاطر اینکه تشریفات زائد کنار گذاشته شد‪ .‬در‬ ‫بازدیدها و سفرها دیگر شاهد تشریفات زائد نیستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما امروز بازگشت به مردم و به قانون اساسی‬ ‫را شاهد هستیم‪ .‬امروز ما دیگر از تصمیم گیری های‬ ‫فردی کوچ کردیم به تصمیم گیری های جمعی و‬ ‫شورایی‪ .‬امروز شوراهای تعطیل شده بیش از ده ساله‬ ‫احیاء شده اند‪ .‬تصمیم گیری ها امروز به صورت جمعی و‬ ‫نخبگانی انجام می شود‪.‬‬ ‫دولتمردان اجازه نمی دهند بحران تولید شود‬ ‫بهادری جهرمی تصریح کرد‪ :‬وقتی مردم پای کار‬ ‫حل مشکالت بیایند مشکل حل می شود‪ .‬امروز‬ ‫دولتمردان در صحنه تصمیم گیری می کنند‪ ،‬انهم با‬ ‫تکیه بر همان گزارش های پشت میز و کارشناسی ها‪،‬‬ ‫اما دیگر در صحنه تصمیم گیری می شود و دولتمردان‬ ‫اجازه نمی دهند بحران تولید شود و مردم در فشار‬ ‫قرار گیرند و دیگر امارسازی و گزارش سازی نمی تواند‬ ‫رییس جمهوری را فریب بدهد چون در صحنه شاهد‬ ‫صحت سنجی امار است‪.‬‬ ‫با انبارهایی از واکسن مواجه ایم که منتظر حضور مردم‬ ‫است‬ ‫سخنگوی دولت یاداور شد‪ :‬کشوری که در ان حتی‬ ‫همین ورود واکسن هم گره می خورد به مسائل خارجی‬ ‫و اجرای ‪ FATF‬یا بازگشت به برجام و هر مسئله‬ ‫خارجی و اینکه تصور می شد حل هر مشکل یا بحران‬ ‫و ورود واکسن پاسخش از بیرون مرزهاست نه از درون‬ ‫مرزها‪ ،‬امروز با دیپلماسی فعال خارجی نه تنها واردات‬ ‫واکسن اینگونه شده است که با کمبود واکسن مواجه‬ ‫نیستیم بلکه با انبارهایی از واکسن مواجه هستیم که‬ ‫منتظر حضور مردم برای تزریق است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫طول سه ماه گذشته دولت وقتی حقوق های پایان ماه‬ ‫را می خواست پرداخت کند دیگر مسئله اصلی کابینه‬ ‫این نبوده است که با چه روشی یا با استقراض از بانک‬ ‫مرکزی و شیوه های تورم زا بخواهد حقوق را تامین‬ ‫کند‪ .‬اساسا خیلی سایر اعضای کابینه در جریان‬ ‫این امر قرار نمی گیرند برای اینکه یک مسئله تقریباً‬ ‫عادی می شود و فقط ان وزرا و بخشهای مرتبط یک‬ ‫فشار کاری را طبیعتاً متحمل می شوند ولی مسئله‬ ‫صحن دولت نیست‪ .‬بدون استقراض از بانک مرکزی‬ ‫با بازشدن درها‪ ،‬با ورود ارزهای خارجی‪ ،‬با فروش‬ ‫بهتر نفت و دیپلماسی فعال خارجی اینها محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1192‬‬ ‫سفارش اینترنتی اقالم اساسی تسهیل شد‬ ‫سخنگوی دولت امروز در نخستین نشست رسانه ای خود برخی از اقدامات اقتصادی دولت را عنوان کرد‬ ‫که از جمله انها‪ ،‬سفارش اینترنتی اقالم اساسی و نقش دیپلماسی در عدم قطع گاز بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬امروز اولین نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم برگزار‬ ‫شد؛ وی در این نشست ضمن ارائه گزارش های مختلفی از وضعیت دیپلماسی و تامین واکسن کرونا‪،‬‬ ‫گزارشی نیز از برخی از مسائل اقتصادی کشور ارائه کرد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده از سوی جهرمی‪ ،‬تسهیل دسترسی مردم به کاالهای اساسی بود‪ .‬انطور‬ ‫که جهرمی اعالم کرد نیاز نیست که مردم برای دسترسی به مرغ و تخم مرغ در صف های سبد کاال یا خرید‬ ‫این اقالم بایستند‪ .‬امروز مردم با یک سفارش اینترنتی می توانند مرغ و تخم مرغ و برنج و شکر و روغن و به‬ ‫زودی برخی کاالهای لبنیاتی را درب منزل دریافت کنند‪.‬‬ ‫در همین رابطه می توان به اظهارت روز گذشته ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد که گفته بود‪:‬‬ ‫توزیع اینترنتی کاالهای اساسی از چهارشنبه ‪ ۱۰‬اذر در استان های خراسان رضوی‪ ،‬شیراز و یزد از طریق‬ ‫سامانه بازرگام شروع می شود‪.‬ساداتی نژاد همچنین از صاحبان تمامی پلتفرم ها و سامانه های دانش بنیان و‬ ‫افرادی که در سطح کشور در حوزه توزیع اینترنتی توان دارند‪ ،‬خواسته است که به این فرایند کمک کنند‬ ‫که البته در همین رابطه شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی از این افراد حمایت‬ ‫و به انان کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫واردات پنبه‬ ‫محدودیت ندارد‬ ‫ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫برای کارگران و بازنشستگان‬ ‫امکان استعالم غیرحضوری اشخاص‬ ‫حقوقی در«زمین» فراهم شد‬ ‫مدیرکل صنایع نساجی‪ ،‬پوشاک و سلولزی وزرات صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت)‬ ‫با بیان اینکه از نظر این دفتر واردات پنبه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه هیچ‬ ‫محدودیت خاصی ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیگیری های الزم برای حذف سابقه واردات‬ ‫توسط تجار و بازرگانان نیز صورت گرفته و درحال حاضر کلیه متقاضیان می توانند‬ ‫نسبت به ثبت درخواست ثبت سفارش پنبه اقدام کنند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اخیرا‬ ‫عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از نابسامانی در‬ ‫بازار نخ و احتمال احتکار و حضور مافیا در این بخش خبر داد و از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواسته بود درباره وضعیت واردات پنبه و ریسندگی که دست افراد‬ ‫محدودی است و کاهش عرضه نخ پاسخ دهد‪.‬به گفته او وزارت صمت واردات نخ‬ ‫پنبه‪ ،‬پلی استر و ویسکوز و مشتقات ان ها را ممنوع اعالم کرده‪ ،‬در حالی که در‬ ‫برخی از این اقالم یا تولید داخل نداریم یا تولید به اندازه نیاز کشور نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫وزارت صمت مقرر کرد تولید کننده بتواند ‪ ۲۰‬درصد از نیاز خود را وارد کند‪ .‬اما‬ ‫این سوال مطرح می شود که رقم ‪ ۲۰‬درصد بر چه اساس اعالم شده است‪ .‬همچنین‬ ‫این وزارتخانه باید بررسی کند ‪ ۲۰‬درصد اعالم شده را تولید کننده وارد می کند یا‬ ‫تاجر‪ .‬بررسی ها نشان می دهد که این اقالم با قیمت مورد نظر به دست تولید کننده‬ ‫نمی رسد‪.‬به دنبال انتشار این خبر‪ ،‬افسانه محرابی‪ ،‬مدیرکل صنایع نساجی‪ ،‬پوشاک‬ ‫و سلولزی‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به تولید داخلی مناسب نخ های‬ ‫سیستم پنبه ای به میزان حدود ‪ ۲۸۰‬هزارتن در سال مدیریت واردات ان با رویکرد‬ ‫تنظیم گری در طول زنجیره تولید و در چارچوب قواعد و ضوابط ابالغی صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬در همین راستا امکان ثبت سفارش توسط واحد تولیدی و نیز بازرگانان‬ ‫طرف قرارداد با واحد تولیدی بر مبنای امار تولید ارائه شده از سوی واحدهای‬ ‫تولیدی مربوطه درنظر گرفته شده است‪ .‬همچنین به گفته وی رویکرد این دفتر‬ ‫کوتاه کردن زنجیره توزیع و تحویل مستقیم نخ به مصرف کننده ان است‪ .‬بنابراین‬ ‫واحدهای تولیدی به طور مستقیم یا با معرفی بازرگان مورد تایید خود می توانند‬ ‫بخشی از نیاز خود را بر مبنای میزان تولید‪ ،‬وارد کنند‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان از‬ ‫مهم ترین اقدامات معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار در سه ماه اخیر به شمار‬ ‫می رود‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با هدف ساخت ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین‬ ‫اجتماعی مهر ماه امسال تفاهم نامه ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند‪.‬‬ ‫به موجب این تفاهم نامه در مرحله نخست شناسایی‪ ،‬پاالیش و اولویت بندی‬ ‫متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و سایر مخاطبین‬ ‫برای اعمال تدابیر حمایتی متناسب با هر یک از گروههای هدف انجام گرفته است‪.‬‬ ‫پیش از این وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دی ماه ‪ ۱۳۹۸‬و در دولت تدبیر‬ ‫و امید‪ ،‬تفاه م نامه ای با وزارت راه و شهرسازی با هدف ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی به امضا رساند که بر اساس ان در فاز اول ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی برای‬ ‫کارگران‪ ،‬مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ظرف سه سال‬ ‫ساخته شود‪.‬در طرح احداث ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی متعهد‬ ‫شده در حوزه مسکن کارگری نسبت به تجهیز منابع و زمین اقدام کند؛ وزارت کار‬ ‫نیز از طریق سازمانهای زیرمجموعه و منابع بانکهای عاملی که در اختیار دارد نظیر‬ ‫بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران به تامین مالی و اورده متقاضیان کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬در راستای ساخت مسکن کارگران‪ ،‬بانک توسعه تعاون خط اعتباری‬ ‫ویژه ای معادل ‪ ۷۵۰۰‬میلیارد تومان برای کمک به ساخت مسکن کارگری و تزریق‬ ‫به تعاونی های مسکن اختصاص داده است‪.‬همچنین مقرر شده تسهیالت الزم برای‬ ‫خرید مصالح ساختمانی مورد نیاز اختصاص یابد و شرکتهای تعاونی مسکن فعال‬ ‫و خوشنام در زمینه ساخت مسکن کارگری ضمن ورود به این عرصه‪ ،‬محدودیتی‬ ‫در دریافت وام و تسهیالت موردنظر نداشته باشند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اقدام وزارت‬ ‫کار در انعقاد تفاهم نامه ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی برای کارگران‪ ،‬بازنشستگان‬ ‫ومستمری بگیران تامین اجتماعی‪ ،‬گام بزرگی در جهت تسهیل شرایط خانه دار‬ ‫شدن کارگران و احداث واحدهای مسکونی مناسب و ارزان قیمت خواهد بود‪.‬‬ ‫زمین‪ ،‬سامانه ای است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای‬ ‫زمین محور توسط سازمان فناوری اطالعات ایران ایجاد و راه اندازی شده است‪.‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان ها‪،‬‬ ‫اتوماسیون اداری‪ ،‬ایجاد وب سایت اطالع رسانی‪ ،‬احداث مرکز داده و یا خرید‬ ‫تجهیزات گران قیمت سخت افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست‪ ،‬بلکه تعامل پذیری‬ ‫دستگاه ها شامل اتصال و تبادل را معنا می دهد‪ .‬این روند اتصال فرایندهای بین ‬ ‫دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها بر یکدیگر مورد نظر است‪.‬همراه داشتن‬ ‫انبوهی از اصل و کپی های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه‪ ،‬کارت‬ ‫ملی‪ ،‬اساسنامه‪ ،‬اگهی تغییرات شرکت ها و وکالت نامه های اداری همواره یکی از‬ ‫معضالت اصلی انجام کارهای اداری به شمار می رود‪ .‬به همین دلیل در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬استقرار پنجره واحد در حوزه های مختلف ازجمله موضوعاتی است که‬ ‫موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است‪ .‬در اقدامی راهبردی‪ ۲۳ ،‬پروژه اولویت دار‬ ‫دولت الکترونیکی شامل ‪ ۱۱۱‬خدمت و ‪ ۱۶۵‬زیرخدمت احصا شدند‪ .‬از جمله این‬ ‫پروژه ها می توان به استقرار سامانه ادرس منحصربه فرد مکان محور اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی‪ ،‬استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬استقرار و کاربردی‬ ‫شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادالت و اسناد‪ ،‬ساماندهی دفاتر پیشخوان‪،‬‬ ‫بهره برداری کامل سامانه ستاد‪ ،‬توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونیکی‪،‬‬ ‫بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیکی‪ ،‬ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری‬ ‫از سامانه اعتبارسنجی مدارک اموزش رسمی کشور اشاره کرد‪ .‬در این راستا سازمان‬ ‫فناوری اعالم کرد به تازگی و در راستای توسعه خدمات الکترونیکی‪ ،‬امکان احراز‬ ‫هویت غیرحضوری متقاضیان حقوقی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین فراهم‬ ‫شد‪ .‬سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که با نشان تجاری ایلند (‪)E-Land‬‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬یکی از ‪ ۲۳‬پروژه اولویت دار دولت الکترونیک است و به منظور‬ ‫ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه‬ ‫اراضی توسط سازمان فناوری اطالعات ایران ایجاد و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت در بازار‬ ‫سکه و طال صحت ندارد‬ ‫در پی برخی اظهار نظرها مبنی بر افزایش قیمت سکه و طال در نتیجه اغاز‬ ‫مذاکرت‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران این موضوع را رد کرده و ضمن‬ ‫تاکید براینکه در حال حاضر بازار در شرایط ارامی به سر می برد و تقاضای‬ ‫کاذب و هیجانی در بازار سکه و طال دیده نمی شود‪ ،‬از ریزش قیمت انواع‬ ‫قطعات سکه و مصنوعات طال در معامالت امروز (سه شنبه) نسبت به روز‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به دنبال اینکه شنیده می شود اغاز مذاکرت‪ ،‬روند اقتصاد کشور را به سمت‬ ‫صعودی شدن کشانده و سکه و طال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و منجر‬ ‫به افزایش قیمت ها در این بازار شده است‪ ،‬ابراهیم محمدولی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در معامالت بازار‪ ،‬باتوجه به افزایش حدودا دو دالری اونس‬ ‫جهانی که به ‪ ۱۷۹۷‬دالر رسیده است و احتماال کاهش نرخ ارز در بازار‪،‬‬ ‫قیمت ها امروز (سه شنبه) نسبت به روز گذشته کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫سکه ‪ ۲۰۰‬هزار تومان و طال ‪ ۱۴‬هزار تومان ارزان تر شد‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم کرد‪ :‬هر مثقال طالی اب شده ‪۱۷‬‬ ‫عیار که در محدوده پنج میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان قرار داشت‪ ،‬امروز کاهش‬ ‫حدودا ‪ ۶۲‬هزار تومان نسبت به روز گذشته را تجربه کرده است‪ .‬هر گرم‬ ‫طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز با ریزش ‪ ۱۴‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته‪ ،‬امروز یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۵۲‬هزار تومان تعیین قیمت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ‪ ۲۰۰‬هزار تومان کاهش در‬ ‫معامالت امروز به ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار تومان رسیده و سکه تمام قدیم نیز‬ ‫با کاهش ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی امروز ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تومان قیمت گذاری‬ ‫شده است‪ .‬نیم سکه و سکه های یک گرمی اما بدون تغییر ادامه مسیر داده اند‪.‬‬ ‫امروز (سه شنبه) به ترتیب هر قطعه نیم سکه شش میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫و سکه های یک گرمی دو میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان قیمت دارند‪ .‬ربع سکه‬ ‫نیز با کاهش ‪ ۵۰‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته امروز سه میلیون و ‪۷۵۰‬‬ ‫هزار تومان قیمت دارد ‪ .‬حباب سکه در حال حاضر ‪ ۳۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تاکید کرد‪ :‬همه این ریزش ها نشان‬ ‫می دهد که قیمت ها نسبت به روز گذشته‪ ،‬نه تنها افزایش نداشته اند بلکه‬ ‫کاهش قیمت هم دیده شده و قیمت سکه و طال رو به کاهش بوده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی در رابطه با وضعیت میزان تقاضا در بازار نیز گفت‪ :‬در اینگونه‬ ‫موارد که نوسان بر بازار وجود دارد‪ ،‬به ویژه زمانیکه نوسان ها کاهشی هستند‪،‬‬ ‫چندان انتظار تقاضا و دادوستد باال وجود ندارد؛ چراکه در مسیر نوسان‬ ‫کاهشی‪ ،‬مشتریان و مصرف کنندگان برای رسیدن قیمت ها به قیمت های‬ ‫نزدیک به واقعیت دست نگه می دارند‪ .‬اما بطور کلی طی چند ماهه اخیر ان‬ ‫تقاضایی که برای بازار سکه و طال انتظار همیشه مرسوم بوده است‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪ .‬البته صفر نیست اما تقاضای قابل توجهی که سال های گذشته دیده‬ ‫می شد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬در حال حاضر حدود ‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬درصد دادو ستد در‬ ‫بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫محمدولی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر نسبت به برخی مواقع همچون چند‬ ‫ماه پیش یا نسبت به اواخر سال گذشته که بازار با التهابات زیاد روبرو شده‬ ‫بود‪ ،‬اکنون ان التهاب ها وجود ندارد و بازار با نوسان های ارام پیش می رود و‬ ‫ارامش بر بازار سکه و طال حاکم است‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۱،۷۶۱،۱۲۰‬نفر در سامانه نهضت ملی مسکن‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ :‬تاکنون یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۶۱‬هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر در سامانه‬ ‫نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری‬ ‫صداوسیما از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫اقای محمود محمودزاده امروز در‬ ‫نشست بررسی روند پیشرفت طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن که در مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫برگزار شد از ثبت نام یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۶۱‬هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر در سامانه‬ ‫نهضت ملی مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه‬ ‫بعد ابالغ قانون جهش تولید توسط‬ ‫رئیس جمهور از ‪ ۲۸‬مهرماه در سامانه‬ ‫‪ saman.mrud.ir‬اغاز شد و تا‬ ‫‪ ۱۵‬اذرماه ادامه دارد‪ .‬در ابتدا مقرر‬ ‫بود‪ ،‬ثبت نام طی یک ماه انجام شود‬ ‫که با موافقت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫این زمان تا ‪ ۱۵‬اذرماه تمدید شد‪.‬‬ ‫نهضت ملی مسکن یکی از‬ ‫سیاست های کالن دولت سیزدهم‬ ‫در حوزه مسکن است که بر اساس‬ ‫این سیاست‪ ،‬احداث ‪ ۴‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی در ‪ ۴‬سال در برنامه دولت‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬متقاضیان با داشتن‬ ‫چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار‬ ‫بودن‪ ،‬حداقل سابقه ‪ ۵‬سال سکونت‬ ‫در شهر موردتقاضا‪ ،‬فاقد مالکیت‬ ‫خصوصی و در نهایت عدم استفاده از‬ ‫امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه‬ ‫مسکن‪ ،‬می توانند نسبت به ثبت نام‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر اساس این قانون‪ ،‬زنان‬ ‫خودسرپرست مشروط به داشتن‬ ‫حداقل ‪ ۳۵‬سال سن‪ ،‬معلوالن‬ ‫جسمی و حرکتی با ‪ ۲۰‬سال سن‪،‬‬ ‫می توانند در قانون جهش تولید‬ ‫مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت‬ ‫داشته باشند‪ .‬همچنین‪ ،‬قانون برای‬ ‫سرپرستان خانوار‪ ،‬محدودیت سنی‬ ‫نگذاشته است چرا که این افراد‬ ‫سرپرست خانوار تعریف می شوند و‬ ‫برای قانونگذار متاهل یا سرپرست‬ ‫خانوار بودن مالک است‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬زنان و مردان سرپرست خانوار‬ ‫که به دلیل متارکه به صورت مجردی‬ ‫زندگی می کنند و سرپرست فرزندان‬ ‫خود هستند خانوار تلقی شده و بدون‬ ‫مالک سن می توانند ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه تازه شورای عالی‬ ‫مسکن‪ ،‬مردان مجرد باالی ‪ ۴۵‬سال‬ ‫سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫امکان ثبت نام در نهضت ملی مسکن‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم معاونت مسکن و‬ ‫ساختمان‪ ،‬برای مهاجران از‬ ‫کالنشهرها‪ ،‬سابقه سکونت به یکسال‬ ‫تقلیل پیدا کرده است‪ .‬بدین معنا اگر‬ ‫کسی ساکن کالنشهری بوده و در‬ ‫شهر دیگر‪ ،‬تقاضای مسکن دارد با‬ ‫حدود یکسال سابقه سکونت در همان‬ ‫شهر امکان ثبت نام در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن را دارد‪ .‬همچنین برای‬ ‫کارکنان دولت و نیرو های نظامی و‬ ‫روحانیون بر اساس حکم اداری و یا‬ ‫بر اساس تشخیص حوزه های علمیه‪،‬‬ ‫سابقه سکونت ‪ ۵‬ساله در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن مورد نیاز نیست‪ .‬این‬ ‫افراد می توانند به جز تهران در سایر‬ ‫شهر های کشور از این مزیت بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اعالم امادگی پتروشیمی خوزستان برای تولید کارت ملی با گرید جدید‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی خوزستان ‪:‬این‬ ‫شرکت توانایی تولید کارت های ملی و‬ ‫یا کارت سوخت با گرید جدید از پلی‬ ‫کربنات را دارد ‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز‬ ‫خوزستان ‪ ،‬رضا صالح احمدی گفت‪:‬‬ ‫پتروشیمی خوزستان می تواند به عنوان‬ ‫اولین تولیدکننده پلی کربنات در کشور‬ ‫گرید جدید برای تولید کارت ملی را‬ ‫عرضه کند و در این زمینه هم توانسته‬ ‫است از نظر فنی به دانش ان دست پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی خوزستان افزود ‪:‬‬ ‫شرکت پتروشیمی خوزستان از مجموعه‬ ‫شرکت های گروه صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس تنها تولیدکننده پلی‬ ‫کربنات و اپوکسی رزین در کشور است‬ ‫که با ظرفیت اسمی تولید ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تن پلی کربنات و ‪ ۱۰‬هزار تن رزین‬ ‫اپوکسی در رفع نیاز کشور در صنایع‬ ‫خودرو سازی‪ ،‬روشنایی‪ ،‬صنایع پزشکی‬ ‫و ‪ ...‬فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خودکفایی پتروشیمی‬ ‫خوزستان در تولید چند گرید اساسی‬ ‫و اولیه در کشور اظهار کرد‪ :‬یک نوع‬ ‫از گرید تولید پتروشیمی خوزستان در‬ ‫صنعت خودرو سازی کاربرد دارد که‬ ‫قبال این محصول از شرکت های کره‬ ‫جنوبی و المان وارد کشور می شد‪ ،‬اما از‬ ‫انتهای سال‪ ۱۳۹۷‬پتروشیمی خوزستان‬ ‫طرح توسعه این گرید را اغاز کرد و هم‬ ‫اکنون این محصول در بورس کاال عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه محصول دیگر پلی‬ ‫کربنات با الیا ژ ای بی اس است که‬ ‫این نیز در گذشته از المان وارد کشور‬ ‫می شد و ساالنه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار تن مصرف‬ ‫این محصول در داخل بود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫این محصول با کمک متخصصین‬ ‫داخلی در کشور تولید و عرضه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی خوزستان با‬ ‫بیان اینکه محصول دیگر از تولید پلی‬ ‫کربنات در صنعت روشنایی و تولید‬ ‫کلید پریز ها است‪ ،‬گفت‪ :‬اخیرا محصولی‬ ‫با گرید مدیکال و در صنعت پزشکی با‬ ‫پلی کربنات را در اختیار گرفتیم که‬ ‫این محصول فیلتر دیالیز برای بیماران‬ ‫کلیوی است‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه پلی کربنات‬ ‫خاص مدیکال گرید در اختیار یک یا‬ ‫دو شرکت عمده در دنیا بود که سالی‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۰۰۰‬تن وارد کشور می شد‬ ‫و شرکت های تخصصی پزشکی به دلیل‬ ‫نیاز داخل کشور مجبور به واردات‬ ‫این محصول بودند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام‬ ‫تالشمان را به کار بستیم و از کلیه‬ ‫تست های سازمان تجهیزات پزشکی‬ ‫وسازمان غذا و دارو عبور کردیم و‬ ‫توانستیم مجوز تولید فیلتر دیالیز با‬ ‫گرید پلی کربنات را با استاندارد های باال‬ ‫دریافت کنیم و این گرید تولید و اماده‬ ‫فروش به خریداران است‪.‬‬ ‫به گفته وی قبل سال ‪ ۱۳۹۷‬پتروشیمی‬ ‫خوزستان تنوع محصولی نداشت و فقط‬ ‫یک گرید پلی کربنات و دو گرید رزین‬ ‫اپوکسی تولید میکرد و مابقی گرید ها‬ ‫تماما وارد کشور می شد که در سال‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون دالر ارزبری‬ ‫برای کشور داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی خوزستان با تاکید‬ ‫بر اینکه با این اقدامات صورت گرفته‬ ‫توانستیم از نظر فنی به این گرید های‬ ‫جدید دست پیدا کنیم و بسیاری از‬ ‫مصرف کنندگان واردات این محصوالت‬ ‫را قطع کردند و این محصوالت را از‬ ‫بورس کاال خریداری می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرارداد پریمیوم در بورس کاال بستری‬ ‫برای اسودگی خیال خریداران و مصرف‬ ‫کنندگان واقعی برای تامین محصوالت‬ ‫در اینده است که به نظر پتروشیمی‬ ‫خوزستان اولین شرکتی در بورس‬ ‫کاالست که توانسته است از این ابزار‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه قرار پریمیوم‬ ‫یا قرارداد بلندمدت بدین معنا که‬ ‫خریداران می توانند خرید ماه های اتی‬ ‫خود را طی قراردادی در بورس کاال‬ ‫انجام دهند تا خیالشان از تامین کاال‬ ‫در اینده با قیمت های مشخص فراهم‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬نقدینگی موضوع جدی‬ ‫برای پیشبرد و گردش اقتصادی است‬ ‫لذا این فروش اعتباری ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماهه‬ ‫برای مشتریان با استفاده از گشایش‬ ‫اعتبار اسنادی داخلی کمکی به کمبود‬ ‫نقدینگی تولیدکنندگان است که با‬ ‫همکاری بانک تجارت صورت می گیرد‪.‬‬ ‫طبق قانون بودجه یارانه گاز‬ ‫مشترکان پرمصرف باید حذف شود‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در قانون‬ ‫بودجه سال جاری به دولت تاکید شده تا تعرفه گاز مشترکان پرمصرف‬ ‫غیر یارانه ای شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫« در بند ی تبصره ‪ ۸‬قانون بودجه‪ ،۱۴۰۰‬به دولت تکلیف کردیم که‪‎‬تعرفه‬ ‫گاز پرمصرف ها غیریارانه ای شود و هزینه رایگان کردن خانوارهای محروم‬ ‫کم مصرف از این محل تامین شود‪.‬‬ ‫اجرای روش افزایشی‪-‬پلکانی گام نخست در عادالنه تر شدن یارانه هاست‪،‬‬ ‫گرچه در تعرفه های جدید‪ ،‬همچنان پرمصرف ها یارانه می گیرند‪».‬‬ ‫اصالح نظام تعرفه گذاری اب‪ ،‬برق و گاز و اعمال سیاست های قیمتی برای‬ ‫مشترکان پرمصرف از جمله مواردی بوده که کارشناسان این حوزه بر نقش‬ ‫ان روی بهینه سازی مصرف تاکید دارند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس نیز در بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬بر اجرای نظام تعرفه گذاری‬ ‫افزایشی ‪ -‬پلکانی تاکید کردند‪.‬‬ ‫اشفته بازار نهاده های دامی در بندر امیراباد‬ ‫بالتکلیفی نهاده های دامی در بندر امیراباد‪ ،‬دام های مولد را به کشتارگاه‬ ‫روانه می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزای صدا و سیمای مرکز مازندران‪ ،‬مدیر منطقه ی ویژه‬ ‫اقتصادی امیراباد گفت‪ :‬پارسال به دلیل ماندگاری کاال‪ ،‬امکان پهلو گیری‬ ‫کشتی های جدید در بندر وجود نداشت‪.‬‬ ‫سعیدی پور ناهماهنگی دستگاه ها ومشکالت ارزی را عامل ترخیص‬ ‫دیرهنگام کاال در بندر امیراباد اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرفنی گمرگ بندرامیراباد با بیان اینکه موجودی فعلی نهاده های دامی‬ ‫در سیلو ها وانبار های بندر امیراباد هم اکنون ‪۴۷۰‬هزارتن جو و ذرت‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرا شدن مصوبه ستاد تنطیم بازار برای ترخیص‬ ‫‪۹۰‬درصدی کاال از بنادر‪ ،‬سرعت ترخیص افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مدیر کل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی مازندران می گوید‪ :‬اگرچه‬ ‫ترخیص ‪۹۰‬درصدی کاال در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬اما گمرگ دریافت پول‬ ‫را شرط اصلی ترخیص کاال می داند‪.‬‬ ‫حجت االسالم اکبری رییس کل دادگستری مازندران هم با تعیین ضرب‬ ‫االجل یک ماهه خواستار ترخیص فوری نهاده ها در بندر امیراباد شد‪.‬‬ ‫اما یکی از وارد کنندگان می گوید هم اکنون به دلیل تخصیص نیافتن ارز به‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬افرادی در پشت پرده نهاد ه های دامی را ترخیص می کنند‪.‬‬ ‫او کارشکنی های وزارت صمت و جهادکشاورزی در این سفارش را عامل‬ ‫دست نیافتن واردکنندگان به ارز اعالم می کند‪.‬‬ ‫دامداران می گویند به دلیل کمبود نهاده های دامی مجبورند حتی دام های‬ ‫باردار را کشتار کنند‪.‬‬ ‫مستند اشفته بازار نهاده های بی نهاد کاری از معاونت خبر صدا و سیمای‬ ‫مرکز مازندران است که امروز از شبکه های سراسری پخش می شود‪.‬‬ ‫این مستند را خانم زینب نجاتی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز‬ ‫مازندران با تصویربرداری اقای مقداد رسولی و تدوین اقای نصراله شریفی‬ ‫فر درباره دپوی نهاده های دامی در بنادر استان مازندران تهیه کرده است‪.‬‬ ‫این مستند امروز سه شنبه ‪ ۹‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬از بخش خبری ساعت ‪ ۱۴‬پخش‬ ‫شد و در بخشهای خبری ‪ ۲۱‬شبکه یک و بخش خبری ‪ ۲۰:۳۰‬و گفتگوی‬ ‫ویژه خبری شبکه دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دادیم‬ ‫خجالت کشیدیم بگوییم برگردانید!‬ ‫یک فعال کارگری حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به زیان صد درصدی کارگران‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در شرایطی که هزینه سبد معیشت کارگران از ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫تومان در ماه فراتر رفته است و نمی توان جلوی افزایش قیمت مولفه هایی‬ ‫مثل مسکن و خوراکی ها را گرفت‪ ،‬عدم افزایش حقوق و دستمزد فاقد‬ ‫توجیه است‪.‬‬ ‫ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی روند افزایش دستمزد کارگران‬ ‫برای سال اینده و برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫تعیین دستمزد باید قانون را اجرا کنیم و مراد از قانون‪ ،‬ماده ‪ ۴۱‬قانون‬ ‫کار و عمل به تبصره یک و دو این ماده است؛ بنابر این انتظار داریم که‬ ‫در بحث دستمزد ‪ ۱۴۰۱‬به قانون عمل شود و مصحلتی برای کارگران مزد‬ ‫تعیین نکنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دستمزدها تاثیری در افزایش تورم ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کشوری که تورم لحظه ای شده و قیمت یک ساعت قبل با یک ساعت بعد‬ ‫فرق دارد نمی توان گفت که دستمزدها را افزایش نداد‪ .‬همه دولتها وقتی‬ ‫سرکار می ایند از کنترل تورم و مهار ان سخن می گویند ولی ایا این‬ ‫اتفاق افتاده است؟ بنابر این نباید از دولت انتظار داشته باشیم که تورم را‬ ‫مهار کند هرچند که دولت در تالش است تا به سبب حفظ قدرت معیشت‬ ‫کارگران و اقشار اسیب پذیر جلوی گرانی ها و تورم افسارگسیخته را بگیرد‪.‬‬ ‫این فعال کارگری با بیان اینکه شرایط اقتصادی‪ ،‬کرونا‪ ،‬تحریم ها و برخی‬ ‫مسایل بیرونی بر بازارهای داخلی اثرگذار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫دالر باال رفت و به ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رسید‪ ،‬با این وضعیت در مقابل‬ ‫گران شدن ارز وکاالهای مصرفی و مواردی مثل احتکار‪ ،‬رانت خواری و‬ ‫واردات عجیب و غریب گمرک طبیعی است که کنترل بازار از دست خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫چمنی حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به زیان صد درصدی کارگران و معیشت‬ ‫انها دانست و گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات می دهیم ولی یک عده‬ ‫چیز دیگری وارد می کنند یا ان را می گیرند و اصال وارد نمی کنند بعد‬ ‫حجالت می کشیم به انها بگوییم این پول را برگردانند چون زورمان به‬ ‫انها نمی رسد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کار در پایان با اشاره به افزایش صددرصدی قیمت‬ ‫خوراکی ها‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه سبد معیشت کارگران از ‪ ۱۱‬میلیون تومان در ماه‬ ‫فراتر رفته است‪ .‬این رقم‪ ،‬رقم خط فقر است که همه مولفه ها را در بر می‬ ‫گیرد و شامل خوراکی ها و هزینه هایی مثل مسکن است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫وقتی نمی توانیم جلوی افزایش قیمت این مولفه ها را بگیریم سخن گفتن‬ ‫از عدم افزایش حقوق و دستمزد فاقد توجیه است‪ .‬جامعه کارگری به‬ ‫افزایش مزد نیاز دارد چون با حقوق ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی نمی تواند‬ ‫زندگی خودش را تامین کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫بانک ‪،‬بیمه و بورس‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫شماره ‪1192‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پیگیری تخصیص بانک اختصاصی ریالی به مناطق ازاد‬ ‫دبیر شورایعالی مناطق ازاد گفت‪ :‬تخصیص بانک اختصاصی ریالی برای مناطق ازاد با رویکرد توسعه زنجیره‬ ‫مالی و روان کردن گردش تسهیالت میان مناطق ازاد در حال پیگیری است‪.‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬سعید محمد در‬ ‫ائین گشایش هشتمین نمایشگاه کیش اینوکس ‪ ،۲۰۲۱‬هدف از برگزاری این رویداد مهم را اشنایی با اخرین‬ ‫دستاوردهای بخش های مختلف دانست و گفت‪ :‬برنامه و نقشه راه ما رسیدن به نسل هفتم مناطق ازاد دیجیتال‬ ‫است‪.‬وی با بیان این که امروز در نسل اول و دوم «تجارت محور و تولید محور» هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬حتی در تجارت‬ ‫«نرخ سود» پاشنه اشیل اصالح‬ ‫نظام بانکی کشور است‬ ‫رئیس هیئت مدیره بانک دی گفت‪ :‬مهم ترین مشکل نظام بانکی کشور تعیین نرخ‬ ‫سود به صورت بخشنامه ای است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک دی‪ ،‬غالمرضا خلیل ارجمندی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره بانک دی در بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫بیمه و خصوصی سازی کیش و حضور در غرفه بانک دی با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر کشور با ابرچالش های مهمی در اقتصاد مواجه است که‬ ‫سه شاخص تورم‪ ،‬رشد اقتصادی و اشتغال مواردی هستند که بیشترین دغدغه‬ ‫سیاست گذاران پولی را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در چنین شرایطی سیاست گذار راه بهبود این شاخص ها را اصالح نظام‬ ‫بانکی می داند اما ممکن است در برخی از تصمیم ها دچار خطای سیاست گذاری‬ ‫شود‪ .‬به عنوان مثال دخالت بخشنامه ای در تعیین نرخ سود بانکی یکی از پاشنه‬ ‫اشیل های نظام بانکی ست و سیاستگذار سعی می کند با تغییر ان سیاست های‬ ‫پولی و بانکی را تنظیم کند‪.‬‬ ‫خلیل ارجمندی تصریح کرد‪ :‬اصالح نظام بانکی به اصالح روش تعیین نرخ سود‬ ‫بانکی ارتباط دارد و در نظام های اقتصادی دنیا معموال سیاستگذار ان را باال و‬ ‫پایین نمی کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تغییر نرخ سود و باال بردن یا پایین اوردن ان از سوی سیاستگذار بحثی‬ ‫غیرعلمی است و بهتر است این روش اصالح شود تا زمینه اصالح نظام بانکی‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫خلیل ارجمندی گفت‪ :‬وظیفه سیاستگذار کاهش سرعت رشد پول است اما با‬ ‫توجه به دخالت در تعیین نرخ سود بانکی این اتفاق رخ نخواهد داد‪ .‬به همین‬ ‫خاطر است که می بینیم سیل نقدینگی وارد بازارهای مختلف شده و انها را به هم ‬ ‫می ریزد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بنابراین برای اینکه بتوانیم به بهبود نرخ های تورم‪ ،‬رشد و‬ ‫اشتغال دستیابی پیدا کنیم‪ ،‬بهتر است تغییری یکباره در سیاستگذاری ها و‬ ‫بخشنامه ها به وجود اوریم وگرنه با توجه به تعدد تصمیم گیری های غیرعلمی‪ ،‬این‬ ‫شاخص ها بهبود نخواهد یافت‪.‬‬ ‫حضور فعال بانک تجارت در هشتمین نمایشگاه‬ ‫بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه و خصوصی‬ ‫بانک تجارت با برپایی غرفه سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه و‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬اخرین خدمات و سرویسهای سوپرمارکت مالی خود را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬این بانک و شرکت های‬ ‫عضو هلدینگ مالی تجارت با حضور در سالن پارت ‪ A‬غرفه ‪ ۶‬نمایشگاه‪ ،‬از عصر‬ ‫دوشنبه هشتم اذر ماه تا پنجشنبه هفته جاری به مدت ‪ ۴‬روز به معرفی خدمات‬ ‫خود می پردازند‪.‬‬ ‫شرکت های بیمه تجارت نو‪ ،‬کارگزاری تجارت‪ ،‬صرافی تجارت‪ ،‬صندوق سرمایه‬ ‫گذاری کاردان و همچنین مدیران و کارشناسان بخش های مختلف بانک تجارت‬ ‫در این نمایشگاه پاسخگوی بازدید کنندگان هستند‪.‬‬ ‫در افتتاحیه این نمایشگاه که عصر دوشنبه با حضور سعید محمد مشاور رییس‬ ‫جمهور و دبیرشورایعالی مناطق ازاد تجاری گشایش یافت‪ ،‬محمدرضا نوایی‬ ‫لواسانی‪ ،‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬علیرضا‬ ‫دلیری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪ ،‬ستار هاشمی معاون فناوری وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات و حسین سالح ورزی نائب رییس اول اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع و کشاورزی ایران نیز به سخنرانی پرداختند‪.‬‬ ‫با استقرار دولت سیزدهم و در راستای سیاست های جدید و رویکردهای اعالمی‬ ‫در ماه های اتی‪ ،‬رویداد پیش رو‪ ،‬با مشارکت سیاست گذاران‪ ،‬دست اندرکاران‪،‬‬ ‫فعاالن بازارهای مالی‪ ،‬بازار سرمایه و سایر ذینفعان و عالقمندان‪ ،‬فرصت تازه ای‬ ‫برای بازنگری اقدامات انجام شده‪ ،‬ترسیم چشم اندازهای نو در حوزه اقتصاد و‬ ‫گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاههای اقتصادی ایجاد خواهد کرد‬ ‫‪.‬رویداد کیش اینوکس به عنوان یکی از بزرگترین رویداد های اقتصادی کشور و‬ ‫در طول سال های برگزاری با حمایت و مشارکت گسترده وزارتخانه ها و سازمان‬ ‫ها و فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در بخش های پیشرو اقتصادی‬ ‫کشور و نیز با حضور نخبگان اقتصادی و مشارکت کنندگان داخلی و خارجی‬ ‫به محلی جهت ارائه تصویری کامل از قابلیت ها‪ ،‬ظرفیت ها و شرایط کالن‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬تقارن و تبادل اطالعات فعاالن اقتصادی و ایجاد زمینه های‬ ‫تحول در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است‪.‬این رویداد‪ ،‬نخستین‬ ‫رویداد صنعت مالی و بازار سرمایه از زمان شیوع کرونا در کشور بوده که در ‪۲‬‬ ‫بخش نمایشگاهی و محتوایی برگزار می شود‪ .‬بخش محتوایی این نمایشگاه همه‬ ‫روزه با ‪ ۲۵‬نشست تخصصی و همایش جانبی در مرکز همایش های بین المللی‬ ‫جزیره کیش همراه است‪.‬‬ ‫بانک تجارت با برپایی غرفه در سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه‬ ‫گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه و خصوصی‬ ‫سازی (کیش اینوکس ‪ )۲۰۲۱‬که متشکل از ‪ ۸۰‬غرفه در بخش های مختلف و‬ ‫حضور ‪ ۲۰۰‬سازمان دولتی و شرکت سرمایه گذاری از جمله بانک ها‪ ،‬بیمه ها و‬ ‫شرکت های پتروشیمی است‪ ،‬اخرین خدمات و سرویس های سوپرمارکت مالی‬ ‫خود را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫تاکید مدیرعامل بانک ملی‬ ‫بر حرکت به سمت بانکداری جامع‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در نخستین جلسه پایش و بررسی عملکرد واحدهای‬ ‫بانک در تهران تاکید کرد که باید به سمت بانکداری جامع برویم‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬دکتر محمدرضا فرزین در‬ ‫این نشست که امروز با حضور عباس شفیعی رییس هیات مدیره‪ ،‬حسن مونسان‬ ‫عضو هیات عامل و معاون شعب‪ ،‬روسای شعب ادارات امور و شعب مستقل برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید بانکداری شرکتی را به طور کامل رصد کنیم و ساختار‬ ‫بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری ثروت راه اندازی شود‪.‬وی با اشاره بر اهمیت‬ ‫جذب منابع در بانک اظهار کرد‪ :‬واحدها باید تمام تالش خود را برای جذب منابع‬ ‫به ویژه در ماه های پایانی سال به کار گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه باید خود را برای اجرای طرح ملی‬ ‫مسکن و سایر تکالیفمان اماده کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانکی منابع خوب خواهد‬ ‫داشت که تسهیالت خوبی را نیز پرداخت کند‪ .‬امید داریم به سطح تعادلی دست‬ ‫یابیم که بتوانیم سهم خود در بازار بانکی را حفظ کنیم‪.‬فرزین ادامه داد‪ :‬بانک‬ ‫ملی ایران با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که امیدواریم بتوانیم‬ ‫این مشکالت را مرتفع کنیم و بانک به جایگاه اصلی خود که همان ارایه خدمات‬ ‫مالی ارزنده به تمام اقشار مردم است‪ ،‬بازگردد‪.‬‬ ‫و تولید هم به شاخص های مورد نظر نرسیده ایم‪.‬به گفته مشاور رییس جمهور‪ ،‬برنامه ها با محوریت مناطق‬ ‫ازاد و ویژه اقتصادی تدوین شده و راهبردهای ما منطبق بر امایش و اولویت بخشی به سرمایه گذاری در مناطق‬ ‫ازاد است‪.‬محمد با اشاره به این که باید به نسل سوم ارتقاء یابیم‪ ،‬افزود‪ :‬نسل سوم خدمات محور است و خدمات‬ ‫«پولی‪ ،‬بانکی و بازار سرمایه» باید به صورت کامل به فعاالن اقتصادی ارایه شود‪.‬وی‪ ،‬در رابطه با راه اندازی بانک‬ ‫افشور در کیش‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با دریافت مجوز مربوطه و پیشرفت های قابل توجه و طی مذاکره ای با شورای‬ ‫امنیت و بخش اقتصادی دولت‪ ،‬نظر های مثبت در این خصوص کسب شده است‪ .‬دبیر شورایعالی مناطق ازاد‬ ‫تجاری ‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬از دیگر شاخص های نسل سوم را بورس بین الملل عنوان کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع یک نیاز بسیار حیاتی برای کشور است که مقدمات الزم اماده شده و باید بورس بین الملل در جزیره‬ ‫کیش راه اندازی شود‪.‬محمد‪ ،‬بر ضرورت ساماندهی ارز دیجیتال که جزو نسل سوم محسوب می شود تاکید کرد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬هر چه سریع تر باید این موضوع در کیش به صورت پایلوت عملیاتی شود‪.‬‬ ‫چرا دالر در بازار باز هم باال رفت؟‬ ‫در حالیکه هفته های اخیر‪ ،‬اخبار‬ ‫مثبتی مبنی بر افزایش تزریق ارز به‬ ‫چرخه اقتصادی کشور و ازادسازی‬ ‫بخشی از منابع مسدودی مطرح شد اما‬ ‫هیچ کدام از ان ها نتوانست مانع روند‬ ‫صعودی قیمت ها در بازار ارز شود‪ .‬حاال‬ ‫امیدها به مذاکرات برجام بسته شده تا‬ ‫شاید بتواند افسار قیمت دالر در بازار‬ ‫را مهار کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نوسانات بازار ارز در‬ ‫ایران همانند سایر بازارها در کشورهای‬ ‫دیگر تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی‬ ‫قرار می گیرد اما این بازار در کشور ما‬ ‫به دلیل نبود ثبات اقتصادی‪ ،‬تورم باال‪،‬‬ ‫نرخ منفی بهره واقعی و سایر عوامل‬ ‫بیش از باقی کشورها تحت تاثیر اخبار‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ازادسازی منابع مسدودی ایران‪ ،‬رفع‬ ‫تحریم ها و مذاکرات حول برجام از‬ ‫جمله اخبار مهم برای اقتصاد ایران‬ ‫هستند که بازار ارز نسبت به باقی‬ ‫بازارها در کشور‪ ،‬اولین واکنش منفی‬ ‫یا مثبت بسته به نوع خبر را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬اخبار مثبتی از‬ ‫سوی مسئوالن از رئیس جمهور گرفته‬ ‫تا رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر‬ ‫گشایش های ارزی و افزایش درامدهای‬ ‫ارزی مطرح شد و اظهاراتی مبنی بر‬ ‫ازادسازی بیش از ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫از منابع مسدودی ایران نیز اعالم شد‬ ‫که تاکنون صحت وسقم این موضوع‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫طبق روال همیشگی انتظار این بود‬ ‫که بازار ارز پس از انتشار این اخبار به‬ ‫سمت کاهش قیمت ها حرکت کند اما‬ ‫شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر‬ ‫تهران و کل کشور به اعداد بی سابقه ‪ ۵۲‬و‬ ‫‪ ۵۵‬درصد رسیده و برنامه هایی مثل تعیین‬ ‫سقف اجاره بها منجر به کنترل بازار اجاره‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از ثبات نسبی قیمت‬ ‫مسکن که از ابتدای سال جاری محقق‬ ‫شده‪ ،‬اجاره بها روند صعودی به خود گرفته‬ ‫است‪ .‬امارها نشان می دهد از اردیبهشت‬ ‫سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت‬ ‫مسکن در تهران نزولی و در مقابل‪ ،‬رشد‬ ‫اجاره بها صعودی شده است‪.‬ابان ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نرخ رشد سالیانه اجاره بها در شهر‬ ‫تهران ‪ ۵۱.۶‬درصد بوده در حالی که قیمت‬ ‫مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۱۷.۷‬درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز‬ ‫در ابان سال جاری ‪ ۵۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫امار هشت ماه گذشته نشان می دهد در‬ ‫فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت‬ ‫مسکن در شهر تهران ‪ ۹۱.۷‬درصد و‬ ‫افزایش اجاره بها ‪ ۳۲.۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند‬ ‫شده اما اجاره بها روند صعودی به خود‬ ‫گرفته است‪ .‬افزایش ‪ ۵۱.۶‬درصدی سالیانه‬ ‫قیمت اجاره در تهران که در ابان ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اتفاق افتاده از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا کنون بی سابقه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫طبق بررسی ها رکود بازار خرید و فروش‬ ‫به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده‬ ‫است‪ .‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬تا ابان ماه‬ ‫برعکس واکنش بازار ارز به گشایش های‬ ‫ارزی تداوم صعود قیمت ها بود که در‬ ‫این زمینه‪ ،‬علی سعدوندی ‪-‬یک‬ ‫کارشناس اقتصادی ‪ -‬درباره اینکه چرا‬ ‫با وجود انتشار اخبار افزایش عرضه ارز‪،‬‬ ‫قیمت ها در بازار ارز کاهشی نشد؟ به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬این مساله بیانگر این است‬ ‫که سطح سرمایه اجتماعی در ایران به‬ ‫پایین ترین سطح خود رسیده است و‬ ‫سخنان مسئوالن در میان مردم شنیده‬ ‫و پذیرفته نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیگر نمی توان با گفتار یا‬ ‫خبر درمانی بازار ارز را کنترل کرد‬ ‫بلکه باید اصالحات ساختاری در‬ ‫اقتصاد همچون کنترل تورم صورت‬ ‫گیرد‪ .‬گفتار درمانی های موقت‪ ،‬اعتبار‬ ‫سیاستگذار پولی را از بین می برد که‬ ‫این موضوع‪ ،‬اجرای سیاست های ارزی‬ ‫و پولی به خصوص تورم را در راستای‬ ‫مهار ان با شکست مواجه می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه‬ ‫ریاست بانک مرکزی باید در اختیار یک‬ ‫فرد متخصص نه سیاسی و حاکمیتی‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اکنون رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی یک فرد مستقل از دولت و‬ ‫اقتصاددان بود‪ ،‬خبر ازادسازی منابع‬ ‫ارزی و افزایش عرضه در بازار متشکل‬ ‫ارزی می توانست بر کاهش قیمت ها در‬ ‫بازار ارز تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫در شرایطی که فعاالن بازار ارز از تاثیر‬ ‫مثبت ازادسازی منابع ارزی قطع امید‬ ‫کردند‪ ،‬امیدها به مذاکرات برجام بسته‬ ‫شده است که با سفر اخیر مدیر کل‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران‬ ‫و اعالم وی مبنی بر به نتیجه نرسیدن‬ ‫مذاکرات در این زمینه‪ ،‬پالس منفی‬ ‫به بازار ارز داده شد‪ .‬هرچند امیر‬ ‫عبدالهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫اعالم کرد که ایران با اراده کامل وارد‬ ‫مذاکرات وین برای حصول توافق خوب‬ ‫می شود و با توجه به خروج غیرقانونی‬ ‫امریکا و عدم پایبندی طرف اروپایی‪،‬‬ ‫چنانچه انها با اراده الزم برای اجرای‬ ‫تعهداتشان وارد مذاکرات بشوند‪ ،‬امکان‬ ‫دسترسی سریع به توافق وجود دارد‪.‬‬ ‫پس از این موضوع‪ ،‬روند صعودی‬ ‫بازار اجاره روند صعودی گرفت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قیمت مسکن در شهر تهران ‪۶۱۱‬‬ ‫درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی‬ ‫رشد اجاره بها حدود ‪ ۱۴۰‬درصد بوده و بجز‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬هر سال شتاب بیشتری به خود‬ ‫گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد‬ ‫سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران‬ ‫در ابان ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪ ۹.۶‬درصد بوده‪ ،‬ابان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬این عدد به ‪ ۱۷‬درصد رسیده‪،‬‬ ‫ابان ماه ‪ ۱۳۹۸‬رشد سالیانه اجاره بها ‪۳۱.۴‬‬ ‫درصد بوده‪ ،‬ابان ‪ ۱۳۹۹‬این رقم به ‪۲۸.۷‬‬ ‫درصد رسیده و ابان ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪۵۱.۶‬‬ ‫درصد شده است‪.‬‬ ‫بازار اجاره روند صعودی گرفت‬ ‫افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار‬ ‫سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای‬ ‫مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد‬ ‫جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از‬ ‫اقشار اجاره نشین هستند متناسب با رشد‬ ‫قیمت اجاره افزایش نداشته است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ‬ ‫طبقاتی از شمال به مرکز‪ ،‬از مرکز به جنوب‬ ‫و از جنوب به خارج از تهران شده اند‪.‬‬ ‫با اینکه امار دقیقی از نرخ اجاره نشینی‬ ‫کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود‬ ‫که حدود نیمی از خانوارهای کارگری‬ ‫اجاره نشین و بنا به گفته هادی ساداتی‬ ‫ـ نایب رئیس کانون انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ساختمانی ـ حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫کارگران ساختمانی مستاجر هستند‪.‬‬ ‫تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل‬ ‫قیمت اجاره بها نداشته است‪ .‬دولت طی دو‬ ‫سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره بها‬ ‫در شهر تهران را ‪ ۲۵‬درصد اعالم کرد اما‬ ‫امار رسمی نشان می دهد ابان سال قبل‬ ‫نرخ افزایش اجاره بها در تهران ‪ ۲۸.۷‬درصد‬ ‫و در سال جاری ‪ ۵۱.۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫قیمت ها در بازار ارز در یکی دو روز‬ ‫اخیر شدت گرفت و دالر به ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫تومان رسید که کامران ندری در‬ ‫گفت وگو با ایسنا درباره عوامل موثر بر‬ ‫افزایش نرخ دالر گفت‪ :‬بازار ارز تحت‬ ‫تاثیر اخبار مثبت و منفی است که سفر‬ ‫اخیر مدیر کل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی به تهران و اعالم وی مبنی بر به‬ ‫نتیجه نرسیدن این سفر‪ ،‬خبر منفی‬ ‫بود که بازار به ان واکنش نشان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش از این نیز اعالم کردم‬ ‫که روند ارز به دلیل تورم باال‪ ،‬نرخ منفی‬ ‫بهره واقعی و ساختار معیوب اقتصادی‬ ‫به صورت مالیم صعودی خواهد بود و‬ ‫تاکنون نیز تغییری در این متغیرهای‬ ‫کالن رخ نداده است که انتظار کاهش‬ ‫قیمت در این بازار را داشت اما جهش‬ ‫یکباره نرخ ارز می تواند ناشی از جو‬ ‫روانی و اخبار باشد که سفر گروسی و‬ ‫اظهار نظر او در این باره سیگنال منفی‬ ‫برای بازار ارز داشت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که بعد از ظهر‬ ‫روز دوشنبه ‪ ۸‬ابان ماه دور جدید‬ ‫گفت وگوها میان نمایندگان جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و گروه ‪ ۴+۱‬با هدف رفع‬ ‫تحریم ها و در قالب برگزاری کمیسیون‬ ‫مشترک برجام در شهر وین پایتخت‬ ‫اتریش اغاز شد‪ .‬اگرچه هنوز برای‬ ‫قضاوت در مورد دستاوردهای عملی‬ ‫مذاکرات اغاز شده بسیار زود است‬ ‫اما اظهارنظرهای مختلفی که توسط‬ ‫مقامات حاضر یا نزدیک به مذاکرات‬ ‫بیان شده نشان دهنده سازنده و رو به‬ ‫جلو بودن مذاکرات است‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۷۰‬میلیون تومانی کمک ودیعه‬ ‫مسکن هم به دالیلی همچون سخت گیری‬ ‫بانکها درخصوص معرفی ضامن‪ ،‬حکم‬ ‫ُمسکن را هم برای خانوارهای اجاره نشین‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫گزارشهای گویای ان است از زمان تصویب‬ ‫وام ودیعه مسکن در خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬رویه‬ ‫یکسانی در بانک های عامل برای پرداخت‬ ‫وام ودیعه مسکن وجود نداشته است‪ .‬به‬ ‫طور مثال بعضی بانک ها عنوان می کنند‬ ‫باید دو ضامن رسمی با سابقه باالی ‪ ۱۰‬سال‬ ‫معرفی شود‪ .‬برخی مراجعین هم می گویند‬ ‫که بانک اعالم می کند باید حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده‬ ‫باشد‪ .‬یکی دیگر از مشکالت متقاضیان‪،‬‬ ‫ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره نامه است‪.‬‬ ‫با اینکه تاریخ اجاره نامه واحد مسکونی‬ ‫باید از شش ماهه دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬باشد‪،‬‬ ‫اکثر بانکها فقط اجاره نامه هایی را معتبر و‬ ‫مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه‬ ‫اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب‬ ‫بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت‬ ‫وام حذف می کنند‪.‬طبق اماری که محمود‬ ‫محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫اعالم کرده تا پایان ابان ماه سال جاری یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۴۰‬هزار نفر به منظور دریافت‬ ‫وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که‬ ‫‪ ۶۳۰‬هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده‬ ‫و حدود ‪ ۱۳۰‬هزار نفر تسهیالت را دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬این در حالی است که حدود ‪۸.۵‬‬ ‫میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند‪.‬‬ ‫ارتباط معنادار رشد نرخ سود بین بانکی و تورم‬ ‫یک کارشناس حوزه پولی و بانکی می گوید‪،‬‬ ‫با افزایش نرخ سود بین بانکی‪ ،‬نیاز بانک ها‬ ‫به منابع بانک مرکزی کاهش می یابد که‬ ‫این موضوع کاهش حجم پول بانک ها و‬ ‫تا حدودی کنترل تورم را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬جدول تغییرات هفتگی‬ ‫نرخ سود بین بانکی‪ ،‬نشان می دهد این‬ ‫نرخ در ادامه روند صعودی هفته های اخیر‬ ‫خود با عبور از رکورد ‪ ۹‬ماه گذشته‪ ،‬از مرز‬ ‫‪ ۲۱‬درصد هم گذشت‪ .‬نرخی که به اعتقاد‬ ‫بسیاری از کارشناسان می تواند با کم کردن‬ ‫وابستگی بانک ها به منابع بانک مرکزی‬ ‫برای جبران کسری نقدینگی خود‪ ،‬در‬ ‫کنترل تورم نیز تاثیرگذار باشد چرا که در‬ ‫این شرایط نیازی به تامین نقدینگی بانک ها‬ ‫از سوی بانک مرکزی نیست و شاهد افزایش‬ ‫حجم پول در بانک ها نخواهیم بود‪ .‬نرخ سود‬ ‫بین بانکی یکی از انواع نرخ های بهره در بازار‬ ‫پول است که به نرخ های سود یا بهره در سایر‬ ‫بازارها جهت می دهد‪ .‬در بازار بین بانکی‪،‬‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری برای تامین‬ ‫مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت‬ ‫نقدینگی خود با یکدیگر معامله می کنند و‬ ‫در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم‬ ‫بازپرداخت کنند‪ .‬در این بازار‪ ،‬بانک هایی که‬ ‫دارای مازاد منابع هستند به بانک های دچار‬ ‫کسری هستند قرض می دهند تا بتوانند از‬ ‫طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت‬ ‫کنند‪.‬همچنین این بازار کمک می کند‬ ‫تا بانک ها برای تامین نقدینگی به بانک‬ ‫مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط‬ ‫حجم نقدینگی جلوگیری می شود‪ .‬نرخ سود‬ ‫بین بانکی هم اکنون ‪ ۲۱.۰۹‬درصد است‬ ‫که البته در مرداد و شهریورماه امسال و‬ ‫همزمان با تغییر دولت در محدوده قیمتی‬ ‫‪ ۱۸‬درصد در نوسان بود اما در مهرماه وارد‬ ‫کانال ‪ ۱۹‬درصدی شد و این سیر صعودی‬ ‫ادامه داشت تا اینکه در ابان ماه به قله ‪۲۰‬‬ ‫درصد رسید و به حرکت رو به جلوی خود‬ ‫ادامه داد و در نهایت در یک هفته منتهی‬ ‫به چهارم اذرماه به ‪ ۲۱.۰۹‬درصد رسید‪.‬به‬ ‫اعتقاد برخی کارشناسان‪ ،‬افزایش نرخ سود‬ ‫بین بانکی حاکی از کاهش نقدینگی بانک ها‬ ‫است که از سوی دیگر‪ ،‬کمتر شدن این نرخ‬ ‫هم می تواند نشانگر افزایش حجم در حساب‬ ‫جاری بانک ها باشد چرا که در این صورت‬ ‫بانک ها مجبور به استفاده از منابع بانک‬ ‫مرکزی خواهند شد که به رشد حجم پول‬ ‫می افزاید‪ .‬این در حالی است که با افزایش‬ ‫حجم پول بانک ها‪ ،‬شاهد روند صعودی تورم‬ ‫نیز خواهیم بود اما در مقابل وقتی بانک ها‬ ‫با کاهش حجم پول و کاهش وابستگی به‬ ‫منابع بانک مرکزی مواجه شوند می توان‬ ‫انتظار کاهش تورم را نیز داشت‪.‬حجت اله‬ ‫فرزانی‪ ،‬کارشناس مسائل بانکی می گوید‪:‬‬ ‫افزایش نرخ سود بین بانکی اگرچه نشان‬ ‫از کسری بانک ها در تسویه روزانه خود دارد‬ ‫اما گویای چند موضوع مثبت است که نباید‬ ‫از ان چشم پوشی کرد‪ .‬فرزانی در گفت وگو‬ ‫با ایبِنا تصریح کرد‪ :‬بانک ها در تسویه روزانه‬ ‫خود دچار کسری شده اند و نیاز به تامین‬ ‫وجه نقد بین بازار بانکی پیدا کرده اند که‬ ‫با توجه به گسترش تقاضای این موضوع‬ ‫از سوی بانک ها‪ ،‬با افزایش نرخ سود بین‬ ‫بانکی روبرو شدیم به نحوی که در حال‬ ‫حاضر این نرخ به بیش از ‪ ۲۱‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مالیات های جدید در راه است‪...‬‬ ‫درحالیکه همچنان راه های فرار و دور زدن مالیات باز است و تجربه‬ ‫اجرای پایه های جدید مالیاتی چون مالیات خانه و خودروهای لوکس و‬ ‫خانه های خالی تاکنون موفق نبوده‪ ،‬وزارت اقتصاد می خواهد به سمت‬ ‫ایجاد مالیات های جدیدی چون مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬مالیات بر‬ ‫مجموع درامد و ‪ ...‬حرکت کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در بخشی از برنامه غیرتورمی وزارت اقتصاد که چند‬ ‫روزی از رونمایی ان می گذرد‪ ،‬به منظور رفع ناترازی بودجه و افزایش‬ ‫منابع بودجه‪ ،‬این وزارتخانه سه برنامه چون ایجاد پایه های مالیاتی‬ ‫(مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬مالیات بر مجموع درامد‪ ،‬مالیات بر ارزش‬ ‫زمین و ‪ ،)...‬اصالح نظام مالیاتی از رویکرد ممیز‪-‬محور به سیستم محور‬ ‫(سامانه مودیان‪ ،‬شفافیت تراکنش ها و ‪ )...‬و ساماندهی معافیت های‬ ‫مالیاتی و تبدیل ان ها به معافیت های پایه خانوار دارد‪.‬‬ ‫هادی سبحانیان‪ ،‬معاون خاندوزی در تشریح جزئیات این برنامه نیز اعالم‬ ‫کرد که وزارت اقتصاد به سرعت در حال حرکت به سمت مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد است که یکی از مقدمات ان‬ ‫اماده سازی سامانه مودیان است که در کوتاه ترین زمان این سامانه شروع‬ ‫به فعالیت می کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه‪ ،‬طبق نظام مالیات بر مجموع درامد همه منابع درامدی‬ ‫اشخاص حقیقی در پایان سال با نرخ مشخص و پس از لحاظ معافیت پایه‪،‬‬ ‫هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ می شود‪ ،‬اقتصادانان ان‬ ‫را بهترین گزینه برای اصالح نظام مالیاتی ایران می دانند و معاون وزیر‬ ‫اقتصاد نیز تحقق این مالیات را راهی برای افزایش درامدهای مالیاتی‬ ‫دولت و ایجاد عدالت مالیاتی می داند که وزارت اقتصاد در حال اماده‬ ‫سازی الیحه ان است‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬اوایل خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬پس از حدود سه سال بحث بر سر‬ ‫ارائه الیحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس‪ ،‬سرانجام مجلس شورای‬ ‫اسالمی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند‪ .‬طبق‬ ‫این طرح‪ ،‬اگر فردی طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام‬ ‫به فروش ان کند‪ ،‬باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری ان‬ ‫سرمایه‪ ،‬بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند‪ .‬اما کارشناسان نقدهایی‬ ‫به این طرح وارد کردند که خارج نکردن موضوع تورم‪ ،‬مهمترین ایراد این‬ ‫برنامه عنوان شد‪.‬‬ ‫بنا به گفته منتقدان‪ ،‬این مالیات برای اینکه بتواند عادالنه اجرا شود‬ ‫باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد‬ ‫نظر را هم درنظر بگیرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر فردی خودرویی به ارزش‬ ‫یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت ان به ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪ ،‬در زمان فروش ان با محاسبه میزان افزایش‬ ‫قیمت (‪ ۵۰‬درصد) و رشد تورم در این مدت (‪ ۲۰‬درصد) و اختالف ان ها‬ ‫با هم ‪ ۳۰‬درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می شود که دولت می تواند‬ ‫بخشی از ان را به عنوان مالیات دریافت کند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬طبق اخرین اعالم وزیر اقتصاد در ‪ ۱۸‬ابان ماه بررسی‬ ‫جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا یک ماه اینده در کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس به پایان می رسد و براساس گفته محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ‪ -‬نیز در ماه های‬‫پایانی سال‪ ،‬این طرح به صحن علنی مجلس خواهد رسید‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬قرار است مالیات های جدیدی در نظام مالیاتی کشور متولد‬ ‫شوند درحالیکه هنوز بسترهای فرار مالیاتی بسته نشده و طبق اخرین‬ ‫اعالم ها رقم ان ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان است که ‪ ۵۰‬درصد ان مربوط‬ ‫به فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است و تا زمانی که بستر‬ ‫فرار مالیاتی باز باشد‪ ،‬هر چه مالیات های جدید یا سنگین تری نیز وضع‬ ‫شود‪ ،‬همچنان امکان دور زدن ان ها وجود دارد که ایجاد پایه های مالیاتی‬ ‫جدید را مثمر ثمر نخواهد کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬مسئوالن وزارت اقتصاد وعده پیاده سازی سامانه مودیان‬ ‫و قانون پایانه های فروشگاهی را در جهت هوشمندسازی و جلوگیری از‬ ‫فرار مالیاتی می دهند که وعده جدیدی نیست و بارها این وعده از سوی‬ ‫سنئوالن مربوطه تکرار شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است که باید‬ ‫منتظر ماند و دید این وعده خاندوزی نیز همانند مسئوالن پیشین صرفا‬ ‫در حرف باقی می ماند یا عملی می شود؟‬ ‫عالوه براین‪ ،‬از سال گذشته اجرای دو پایه مالیاتی جدید چون مالیات‬ ‫خانه های خالی و مالیات خانه و خودروهای لوکس به قانون تبدیل شد‬ ‫اما تاکنون عزم جزمی برای اخذ این مالیات ها دیده نشده و طبق گزارش‬ ‫تفریغ بودجه سال گذشته تاکنون هیچ مالیاتی از خانه و خودورهای‬ ‫لوکس دریافت نشده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اجرای مالیات خانه های خالی نیز تاکنون معطل اطالعات این‬ ‫خانه ها برای اخذ مالیات انهاست که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی از‬ ‫ارسال اطالعات مربوطه به سازمان امور مالیاتی خبر می دهند درحالیکه‬ ‫این سازمان این ارسال را تکذیب می کند‪.‬‬ ‫با این تفاسیر‪ ،‬سیاستگذار باید برای ایجاد دو پایه مالیاتی مالیات برعایدی‬ ‫سرمایه و مالیات بر مجموع درامد‪ ،‬مقدمات و بسترهای اجرای ان ها را‬ ‫فراهم کند تا تجربه اجرای ناموفق مالیات بر خانه های خالی و خانه و‬ ‫خودروهای لوکس در دو سال اخیر تکرار نشود‪.‬‬ ‫کاهش جزئی‬ ‫قیمت گوجه فرنگی‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش جزئی قیمت گوجه‬ ‫فرنگی خبر داد‪.‬‬ ‫اسداله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت گوجه‬ ‫فرنگی نسبت به هفته گذشته حدود هزار تومان کاهش یافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته رس در میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره بار بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی قیمت هر کیلوگرم هویج را نیز بین ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬هزار تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫کارگر اضافه کرد‪ :‬قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی نیز بدون تغییر نسبت‬ ‫به هفته گذشته بین ‪ ۵۵۰۰‬تا ‪ ۹,۵۰۰‬تومان است ضمن اینکه در مراکز‬ ‫خرده فروشی حدود ‪ ۳۵‬درصد سود به ان اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما در تولید سیب زمینی مشکلی نداریم و تنها مساله‬ ‫صادرات بیش از اندازه ان است‪ ،‬متاسفانه برنامه درستی برای صادرات‬ ‫محصوالت نداریم و میزان ان به درستی پیش بینی نمی شود برای همین‬ ‫در تنظیم بازار داخل به مشکل می خوریم‪.‬‬ ‫کارگر تصریح کرد‪ :‬مساله تولید و مصرف و صادرات محصوالت صیفی باید‬ ‫برنامه ریزی شده باشد و مدیریت شود تا دچار چنین مشکالتی نشویم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1192‬‬ ‫اب‪ ،‬باید به عنوان یک کاالی اقتصادی شناخته شود‬ ‫رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت اب با تاکید بر ارزش اب به‬ ‫عنوان یک کاالی اقتصادی از لزوم حفظ و بازچرخانی ان در چرخه های ابی گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا علی سالجقه با تاکید بر مسئله اب به عنوان یکی از علل تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یکی از دالیل تغییرات اقلیمی‪ ،‬مصرف خارج از عرف و بیش از حد منابع ابی است‪ .‬تغییر اقلیم واقعیتی‬ ‫انکار ناپذیر است و درپی ان‪ ،‬چالش های زیادی برای تنوع زیستی کشور به وجود می اید‪ .‬دنیا و کشور ما‬ ‫در حال دگردیسی است و این تغییرات در اینده باعث تحول فرهنگ ها خواهد شد‪ .‬لذا باید به عنصر اصلی‬ ‫تغییر اقلیم که اب است‪ ،‬توجه ویژه ای شود‪.‬وی افزود‪ :‬متاسفانه کم توجهی به نظر متخصصان و پژوهشگران‬ ‫و هشدارهای انان درباره موضوع اب سبب شده است ما نسبت به این مسئله غفلت کنیم این در حالیست‬ ‫که دانش بومی و اموزه های دینی ما نیز اهمیت بسیاری برای این موضوع قائل شده اند اما امروز بنا به دالیل‬ ‫مختلف مشکل اب تبدیل به چالش بزرگی شده است‪ .‬وضعیتی که ما امروز با ان روبه رو هستیم نتیجه‬ ‫تغییراتی است که برخی انسانی و برخی طبیعی هستند‪ .‬سالجقه با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت های‬ ‫هر اکوسیستم و منطقه ادامه داد‪ :‬اگر برنامه های مربوط به حوضه ابریز و توجه به ظرفیت های اکوسیستم‬ ‫مورد توجه ما قرار می گرفت‪ ،‬شاید وضعیت منابع ما بهتر از این بود‪ .‬تغییر کاربری اراضی‪ ،‬استفاده بی رویه‬ ‫از اب در صنعت‪ ،‬کشاورزی همچنین منازل مسکونی در قالب اب شرب‪ ،‬کشور را با مشکالتی برای تامین‬ ‫اب رو به رو کرده است‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫در طرح ساماندهی تجریش‬ ‫جنجال ممنوعه ها؛ از بوش تا یاماها!‬ ‫اینکه هر مدت یکبار سر و صدای رایزنی برای ترخیص برخی از کاالهای دپو‬ ‫شده در گمرک که وارداتشان ممنوع است‪ ،‬بلند می شود‪ ،‬عمدتا به همان‬ ‫تصمیم یکباره دولت در سال ‪ ۱۳۹۷‬برای ممنوع کردن واردات حجم زیادی‬ ‫کاال که خود مجوز واردات ان را صادر کرده بود‪ ،‬برمی گردد‪ .‬اما در این بین‬ ‫منافذی بود که راه را برای دور زدن این ممنوعیت یا حتی واردات قانونی‬ ‫باز گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تغییر سیاست ارزی دولت در ابتدای سال ‪ ۱۳۹۷‬و اعالم ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬و به رسمیت نشناختن بازار ازاد‪ ،‬در کنار تمامی تبعاتی که به همراه‬ ‫داشت موجب تصمیم گیری هایی شد که اثار ان هر مدت یکبار خود را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬زمانی که قرار شد تمامی واردات با ارز ‪ ۴۲۰۰‬انجام شود و با توجه‬ ‫به اختالف قیمت با بازار ازاد و رانت موجود‪ ،‬حجم واردات نیز باال رفت ولی‬ ‫طولی نکشید که دولت برای جبران بخشی از این اسیب و صرفه جویی ارزی‬ ‫دست به محدود کردن واردات زد‪ ،‬از این رو لیستی حداقل ‪ ۱۰۰۰‬قلمی‬ ‫را ممنوع اعالم کرد و در این بین واردات گروه چهار که عمدتا اقالم غیر‬ ‫ضروری هستند ممنوع اعالم شد‪.‬‬ ‫دولت مجوز واردات داد ولی واردات را ممنوع کرد!‬ ‫این در حالی بود که همزمان با اعالم ممنوعیت‪ ،‬حجم زیادی از کاالهای‬ ‫گروه چهار در گمرک و بنادر دپو شده بود که اغلب دارای ثبت سفارش تائید‬ ‫شده وزارت صمت و یا ثبت سفارش های صادر شده ای بود که واردکننده در‬ ‫جریان خرید و واردات قرار داشت ولی به یکباره با این ممنوعیت مواجه شد‬ ‫و دیگر امکان ترخیص فراهم نبود‪ ،‬بر این اساس مدت ها رایزنی برای تعیین‬ ‫تکلیف این کاالها انجام شد تا اینکه بیش از یکسال بعد و در بهمن ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫دولت مصوبه ای صادر کرد که صاحبان این اقالم بتوانند در مهلت سه ماهه‬ ‫نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند‪.‬‬ ‫همین مصوبه هم ماجرای خود را داشت و در ان امکان ویرایش و یا تمدید‬ ‫ثبت سفارش تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬برای اظهار کاالهای دارای ثبت سفارش‬ ‫مورد توجه بود و اعالمی در مورد ترخیص نداشت‪ ،‬از سویی با توجه به شدت‬ ‫گرفتن شیوع کرونا و وضعیت نامناسبی که حاکم بود مسئوالن گمرک اعالم‬ ‫کردند که در این مدت سه ماه عمال اتفاقی برای تعیین تکلیف این کاالها‬ ‫نیفتاده است‪ ،‬در نهایت بار دیگر در خردادماه ‪ ۱۳۹۹‬مصوبه تمدید و این بار‬ ‫ترخیص مورد تاکید قرار گرفت ولی باز هم برخی موانع از جمله تائید منشا‬ ‫ارز‪ ،‬مانع از خروج این اقالم شده و در شهریور ماه با پایان زمان تعیین شده‪،‬‬ ‫دپوی این کاالها پابرجا ماند ولی بعد از پایان مصوبه یعنی زمانی که امکان‬ ‫ترخیص کاالهای گروه چهار وجود نداشت‪ ،‬بارها حواشی ترخیص اقالم این‬ ‫گروه پیش امد‪.‬‬ ‫بوش و یاماها فقط دو نمونه هستند‬ ‫خودروهای دپو شده در گمرک از جمله تبعات تصمیم های ناگهانی سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬برای ممنوعیت واردات است که طی ان ترخیص بیش از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫دستگاه موجود در گمرک که بالغ بر ‪ ۱۰‬هزار دستگاه ان ثبت سفارش داشت‬ ‫متوقف شد و در این چند سال با وجود مصوباتی که برای تعیین تکلیف این‬ ‫خودروها صادر شد اکنون بیش از ‪ ۲۰۰۰‬دستگاه در گمرک مانده است‪.‬‬ ‫از دیگر موارد‪ ،‬جریان ‪ ۴۲۰‬کانتینر لوازم خانگی برند بوش بود که با ثبت‬ ‫سفارش قبل از ممنوعیت‪ ،‬واردات و اظهار کاالی خود تا سال گذشته را‬ ‫ادامه داد و بانک مرکزی هم در زمان ممنوعیت برای ان منشا ارز تائید‬ ‫کرده ولی با وجود داشتن رای دیوان عدالت اداری و تمامی رایزنی هایی که‬ ‫صورت گرفته بود در نهایت امکان ترخیص پیدا نکرد و جریان ان همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫از مدتی پیش هم خروج محموله ‪ ۱۱‬کانتینری االت موسیقی برند یاماها‬ ‫حاشیه ساز شد و با وجود ورود درسال ‪ ۱۳۹۸‬یعنی زمان ممنوعیت‪ ،‬در‬ ‫استانه ترخیص هم قرار گرفته که در نهایت با ارائه مستندات گمرک‪ ،‬مقام‬ ‫قضائی ترخیص ان را متوقف کرده است‪ .‬این دو مورد از اقالم ممنوع الورودی‬ ‫هستند که به هر ترتیب اقدام انها برای ترخیص حتما باید به اسناد داشتن‬ ‫مجوزهای دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت‪ ،‬بانک مرکزی صورت‬ ‫گرفته باشد تا در گمرک تائید و ترخیص شود و بخشی از ان می تواند به‬ ‫همان حق قانونی و یا مصوبه ترخیص اقالم با ثبت سفارش بانکی بر گردد که‬ ‫قبل از ممنوعیت واردات برایشان ایجاد شده است‪ ،‬ولی باید این را هم مورد‬ ‫توجه قرار داد که اقالمی مانند بوش و یاماها تنها بخشی از میلیون ها دالر‬ ‫اقالم دپو شده گروه چهار است که اگر به هر صورتی برای انها حقی ویژه‬ ‫ایجاد شده باید سایر اقالم هم از این شرایط برابر برخوردار شوند و اگر هم‬ ‫مجوز ها دارای ایراد بوده و مبهم است‪ ،‬هر گونه ترخیص این اقالم اقدامی‬ ‫ممنوع خواهد بود که با نفوذ و رایزنی صاحب کاال صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در چنین پرونده هایی عدم شفاف سازی و پاسخ گویی دستگاه های مجوز‬ ‫دهنده و مجری قابل تامل است و بر ابهامات ان اضافه می کند؛ به طوری‬ ‫که حاضر نیستند در مورد جزئیات ثبت سفارشی که صادر کرده اند‪ ،‬تامین‬ ‫ارزی که انجام داده اند و سایر مجوزها مانند استاندارد و فرایند ترخیص در‬ ‫گمرک شفاف سازی کنند‪.‬‬ ‫در هر صورت اگر دولت یکبار و طی یک فرایند صحیح نسبت به به تعیین‬ ‫تکلیف اقالم گروه چهار مانده در گمرک اقدام و وضعیت را شفاف کند‪،‬‬ ‫دیگر صاحبان کاال و دستگاه های مربوطه هم تکلیف خود را دانسته و شاید‬ ‫چرخه تجاری کشور کمتر شاهد هر بار رایزنی‪ ،‬مجوزهای شائبه برانگیز و‬ ‫پرونده های مبهم ترخیص اقالم ممنوع الورود باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکه خانم توران خسروی فارسانی فرزند فرج اله به شماره شناسنامه ‪23‬صادره‬ ‫از فارسان با اراوئه ‪2‬برگ استشهادیه محلی مصدق شده اعالم نموده است که‬ ‫سندمالکیت شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪271‬مترمربع به شماره مسلسل‬ ‫‪787311‬سری الف‪80/‬پالک ‪ 1294‬ثبت گردید سپس مالک سندمالکیت را در اثر جابه‬ ‫جایی اسباب منزل وسهل انگاری مفقود نموده ودر خواست صدور سند مالکیت المثنی را‬ ‫نموده است لذا طبق ماده ‪ 120‬ایین نمه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می گردد‬ ‫وهرکسی مدعی انجام معامله (غیرازانچه که دراین اگهی ذکرشده)نسبت به ان یاوجود‬ ‫سند مالکیت مزبورنزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تاده روز به این اداره‬ ‫مراجعه واعتراض خودراکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید‬ ‫واصل سند به ارائه کننده مستردد گردد اگر ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد‬ ‫یادرصورت اعتراض سندارائه نشود سندمالکیت مرقوم صادروبه متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‬ ‫ضمنا ‪6‬دانگ پالک فوق الذکر به موجب دومورد بازداشت تحت شماه های‬ ‫‪ 971029 .1‬مورخ ‪ 1397/02/30‬صادر ازدادیار محترم دادسرای فارسان درقبال مبلغ‬ ‫‪ 600000000‬ریال بازداشت شده است‬ ‫‪ .2‬به موجب نامه ی ‪970391‬مورخ‪ 1397/05/23‬صادره از شعبه دادسرای فارسان‬ ‫درقبال مبلغ ‪1200000000‬توقیف شده است‬ ‫کسب و کارهای خرد و اسیب پذیر محور تجریش جانمایی می شوند‬ ‫طرح موضعی و موضوعی ساماندهی‬ ‫محور تجریش با تدوین تفاهم نامه‬ ‫همکاری فی مابین شهرداری‪ ،‬شرکت‬ ‫شهربان‪ ،‬نیروی انتظامی و مدیریت‬ ‫استان مقدس امامزاده صالح(ع) با‬ ‫جانمایی محل فعالیت کسب و کارهای‬ ‫خرد و اسیب پذیر به اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه یک‪ ،‬حمیدرضا حاجوی شهردار‬ ‫این منطقه در نشست بررسی طرح‬ ‫ساماندهی محور تجریش که با حضور‬ ‫حجت االسالم بی ازار تهرانی تولیت‬ ‫استان مقدس امامزاده صالح (ع)‪،‬‬ ‫سید امیر فتاحیان مدیر عامل شرکت‬ ‫شهربان و حریم بان شهرداری تهران‬ ‫و مدیران ان شرکت‪ ،‬سرگرد ابراهیم‬ ‫اسماعیل پور فرمانده یگان حفاظت‬ ‫شهرداری منطقه یک و معاون کالنتری‬ ‫‪ ۱۰۱‬تجریش برگزار شد‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫خبر فوق افزود‪ :‬سد معبر محور تجریش‬ ‫و خیابان شهرداری به عنوان پیشانی‬ ‫شمال تهران و با هدف تامین ارامش و‬ ‫امنیت خانواده ها و رضایت شهروندان‬ ‫ساماندهی می شود تا با برنامه ریزی‬ ‫های الزم‪ ،‬اسیب های اجتماعی ان‬ ‫محدوده رفع شود‪ ،‬شهروندان عبور و‬ ‫مرور راحت داشته باشند و از طرفی نیز‬ ‫کسب و کارهای خردی که مکانی برای‬ ‫فعالیت و تامین معاش ندارند‪ ،‬در مکان‬ ‫مناسبی مستقر و به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬الزمه هدایت‪،‬‬ ‫راهبری‪ ،‬نظارت و اجرای این طرح‬ ‫مهم تدوین تفاهم نامه ای فی مابین‬ ‫شهرداری منطقه یک‪ ،‬شرکت شهربان‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی و مدیریت استان‬ ‫امامزاده صالح (ع) است که اداره‬ ‫حقوقی منطقه یک در این زمینه‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬شهردار منطقه یک‬ ‫با اشاره به پارکینگ همت به عنوان‬ ‫فضایی موقت برای استقرار دست‬ ‫فروشان محور تجریش گفت‪ :‬پس‬ ‫از انجام تغییرات و اتخاذ تدابیر الزم‬ ‫در موضوعات ایمنی پارکینگ همت‪،‬‬ ‫دست فروشان محور تجریش تا زمان‬ ‫تعیین مکان دائمی برای فعالیت‪ ،‬به‬ ‫صورت موقت در این مکان مستقر می‬ ‫شوند‪.‬سید امیر فتاحیان مدیر عامل‬ ‫شرکت شهربان و حریم بان شهرداری‬ ‫تهران نیز در این نشست ضمن ارائه‬ ‫گزارشی از ترکیب و وضعیت نیروی‬ ‫انسانی شاغل در سدمعبر منطقه یک‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬سد معبر و تردد عابر پیاده‬ ‫در منطقه یک از سال ‪ ۹۷‬تا کنون‬ ‫روند رو به بهبود داشته و در حال‬ ‫حاضر در وضعیت سبز کم رنگ است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساماندهی محور تجریش و‬ ‫پدیده بساط گستری در این محدوده با‬ ‫همکاری استانداری‪ ،‬فرمانداری و هم‬ ‫سویی همه دستگاه های خدمات رسان‬ ‫میسر خواهد بود و در این راستا استفاده‬ ‫از گوی های سنگی جهت استقرار در‬ ‫پیاده رو به تامین امنیت عابرین و‬ ‫پیشگیری از بساط گستری کمک‬ ‫می کند‪.‬حجت االسالم بی ازار تهرانی‬ ‫تولیت استان امامزاده صالح (ع) نیز در‬ ‫ادامه با اشاره به این مطلب که همدلی‬ ‫مقدمه تغییر و تغییر مقدمه تحول‬ ‫است و کلید واژه رهبر معظم انقالب‬ ‫تحول گرایی است‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد همدلی و هم جهتی اتفاق افتاده‬ ‫در میان دستگاه های خدمات رسان و‬ ‫مدیریت جهادی شهرداری منطقه یک‬ ‫نویدبخش روزهای خوبی برای شهر و‬ ‫شهروندان باشد‪.‬‬ ‫بازدید مدیر اداره سالمت منطقه‪ ۱۶‬با همراهی دبیر کانون معلولین‬ ‫منطقه‪ ۱۶‬از اقدامات مناسب سازی شده سرای محله شهرک بعثت‬ ‫پور اقایی معاون امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی شهرداری منطقه‪۱۶‬؛ از بازدید‬ ‫اله کرمی مدیر اداره سالمت منطقه به‬ ‫همراه مهدی زاده دبیر کانون معلولین‬ ‫منطقه‪ ۱۶‬از اقدامات مناسب سازی شده‬ ‫در سرای محله شهرک بعثت خبر داد‪.‬‬ ‫پور اقایی اذعان داشت‪ :‬هم زمان با‬ ‫گرامیداشت هفته ملی و روز جهانی‬ ‫معلولین و در راستای سهولت تردد‬ ‫افراد دارای معلولیت در معابر و اماکن‬ ‫پرتردد‪ ،‬منطقه‪ ۱۶‬در جهت بهره مندی‬ ‫افراد دارای معلولیت نسبت به مناسب‬ ‫سازی معابر‪ ،‬تجهیز محوطه حیاط به‬ ‫رمپ و تعبیه سرویس بهداشتی ویژه‬ ‫معلولین در سرای محله شهرک بعثت‬ ‫نموده است و هم چنین مناسب سازی‬ ‫الزم در جهت بهره مندی افراد کم‬ ‫بینا و نابینا نیز در حال اقدام می باشد‪.‬‬ ‫زمان‪۱۴۰۰/۹/7:‬‬ ‫محل مناسب سازی‪ :‬سرای محله شهرک‬ ‫بعثت ساختمان شماره ‪۲‬‬ ‫محرابیان‪:‬‬ ‫با حضور وزیر نیرو‪ ،‬خط جدید‬ ‫ریخته گری انجماد جهت دار و‬ ‫تک کریستال شرکت مهندسی و‬ ‫ساخت پره توربین مپنا (پرتو) جهت‬ ‫تولید پره های توربین های کالس ‪F‬‬ ‫بهره برداری شد‪.‬‬ ‫با حضور وزیر نیرو‪ ،‬خط جدید‬ ‫ریخته گری انجماد جهت دار و‬ ‫تک کریستال شرکت مهندسی و‬ ‫ساخت پره توربین مپنا (پرتو)‬ ‫جهت تولید پره های توربین های‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهره برداری‬ ‫‪F‬‬ ‫کالس‬ ‫درامد نیوز ـ با راه اندازی این خط‪،‬‬ ‫کشورمان در تولید قطعات مذکور به‬ ‫خودکفایی رسید‪ .‬همچنین سیستم‬ ‫تحریک توان باالی ‪MAPEX‬‬ ‫کالس ‪ F‬برای ژنراتورهای با توان‬ ‫‪ ۴۷۰‬مگاولت امپر در شرکت‬ ‫مهندسی و ساخت برق و کنترل‬ ‫مپنا (مکو) نیز به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این سیستم برای نخستین بار‬ ‫در گروه مپنا و با تکیه بر دانش‬ ‫بومی‪ ،‬داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫مپنا محصول تالش و تدبیر نخبگان کشور است‬ ‫پیشتر این سیستم ها از‬ ‫شرکت های اروپایی تامین می شد‪.‬‬ ‫بازدید وزیر نیرو از کارخانجات گروه مپنا‬ ‫هفتمین روز از اذر ماه ‪ ،۱۴۰۰‬گروه‬ ‫مپنا میزبان “علی اکبر محرابیان”‬ ‫وزیر نیرو و همراهان او بود‪.‬‬ ‫در این بازدید که با حضور “عباس‬ ‫علی ابادی”‪ ،‬مدیرعامل و جمعی‬ ‫از مدیران ارشد گروه مپنا برگزار‬ ‫سرمایه گذاری ‪،‬‬ ‫حوزه های‬ ‫شد‪،‬‬ ‫تحقیق و توسعه و فعالیت های‬ ‫تولیدی این گروه دانش بنیان‪،‬‬ ‫جدیدترین پروژه ها و دستاوردهای‬ ‫مپنا برای وزیر نیرو تشریح شد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در این دیدار به بازدید از‬ ‫کارخانه های شرکت های مهندسی و‬ ‫ساخت برق و کنترل مپنا‪ ،‬توربین مپنا‪،‬‬ ‫پره توربین مپنا و ژنراتور مپنا پرداخت‬ ‫و از نزدیک با فناوری های پیشرفته‬ ‫به کارگرفته شده در تجهیزات نیروگاهی‬ ‫ساخت این گروه اشنا شد‪ .‬بازدید از‬ ‫مراکز تحقیق و توسعه و ازمایشگاه های‬ ‫گروه مپنا نیز از دیگر برنامه های‬ ‫وزیر نیرو و دیگر مدعوین بود‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان در گفتگو با‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬گروه مپنا را یک مجموعه‬ ‫عظیم صنعتی و سرمایه ای ملی‬ ‫دانست که محصول تدبیر‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫تفکر و دانش هزاران هزار ایرانی نخبه‬ ‫کشور است که در طول سال های‬ ‫گذشته تمام توان‪ ،‬اراده و علم خود‬ ‫را برای برپایی ان به کار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در این مجموعه‪،‬‬ ‫امروز شاهد تولید بسیاری از محصوالت‬ ‫صنعتی در حوزه های مختلف به ویژه‬ ‫در صنعت انرژی کشور هستیم‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از رشد گروه مپنا در‬ ‫حوزه های اقتصادی با وجود فراز‬ ‫و نشیب های فراوان‪ ،‬محصوالت‬ ‫گروه مپنا را در مرز دانش دانست‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به کیفیت باالی‬ ‫محصوالت گروه مپنا تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی از محصوالت مپنا‪ ،‬گوی رقابت‬ ‫را از بسیاری تولیدکنندگان خارجی‬ ‫ربوده است‪.‬‬ ‫در راستای سیاست های توسعه ساخت داخل صورت می گیرد؛‬ ‫با راهبری ایمیدرو؛ رونمایی از دامپتراک ‪ 60‬تنی ساخت ایران طی ‪ 2‬ماه اتی‬ ‫پروژه دامپتراک معدنی‪ 60‬تن با‬ ‫راهبری ایمیدرو و با کارفرمایی شرکت‬ ‫گل گهر‪ ،‬طی دو ماه اینده رونمایی می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پروژه دامپتراک معدنی‪ 60‬تن با راهبری‬ ‫ایمیدرو و با کارفرمایی شرکت گل گهر‪،‬‬ ‫طی دو ماه اینده رونمایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬به‬ ‫گفته مشاور رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در امور بومی سازی و ساخت داخل؛‬ ‫پروژه بومی سازی دامپتراک معدنی‪60‬‬ ‫تنی در شرکت گل گهر و با راهبری‬ ‫ایمیدرو تعریف شد و ساخت داخل‬ ‫ان‪ ،‬حدود ‪ 20‬ماه قبل اغاز شد‪.‬‬ ‫حسن یونسیان در حاشیه بازدید از‬ ‫مراحل ساخت این دامپتراک‪ ،‬که‬ ‫با حضور معاون مهندسی و مدیر‬ ‫بومی سازی شرکت گهرزمین و مدیر‬ ‫مهندسی معکوس و ساخت داخل‬ ‫مفقود شده است‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫بدینوسیله‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید ‪ , 141‬رنگ ‪ :‬نقره‬ ‫ای متالیک ‪ ,‬مدل‪,1386 :‬شماره موتور‪ 2006827:‬و‬ ‫شماره شاسی‪ S1482286216445 :‬شماره پالک ‪ :‬ایران‬ ‫‪ 594 - 29‬م ‪ 16‬متعلق به سلیمان حیدریان ‪،‬فرزند‪ :‬شریف ‪ ،‬کدملی‪:‬‬ ‫‪3258110980‬‬ ‫مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪(.‬کرمانشاه)‬ ‫شرکت گل گهر سیرجان انجام شد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این پروژه یک شرکت‬ ‫بخش خصوصی که یکی از سازندگان‬ ‫توانمند داخلی ماشین االت معدنی‬ ‫و راهسازی است‪ ،‬مشارکت دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر ساخت‬ ‫این دامپتراک در مراحل پایانی‬ ‫بوده و پیش بینی می شود طی دو‬ ‫ماه اینده برای انجام تست های‬ ‫عملیاتی وارد معادن گل گهر شود‪.‬‬ ‫دامپتراک‬ ‫ساخت‬ ‫برنامه‬ ‫برقی ‪ 120‬تنی در راه است‬ ‫طبق برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬پس‬ ‫از تحویل و تایید عملکرد دامپتراک ‪60‬‬ ‫تنی توسط گل گهر‪ ،‬مقرر شده است‬ ‫با حمایت های حاکمیتی ایمیدرو و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تولید و‬ ‫بومی سازی دامپتراک برقی ‪ 120‬تنی‬ ‫نیز در کشور اغاز شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی سواری پیکان تیپ‪I 1600‬مدل‪1381‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪11158181478‬و‬ ‫شماره شاسی ‪81583946‬به نام حسین عجم اکرامی‬ ‫به کد ملی ‪4580222792‬به شماره انتظامی ‪71‬ص‬ ‫‪385‬ایران ‪96‬مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫دکترین ژن خوب یا پدر زن خوب؟!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بعد از اینکه فرضیه ژن خوب در سال ‪ 96‬از سوی اقازاده جناب عارف مطرح‬ ‫شد تا جایی که عادت نداشته صدا و سیما هم به ان قضییه ورود کرد‪ ،‬االن این‬ ‫داستان به صورت یک دکترین مطرح شده است تا جایی حتی عده ای درصدد‬ ‫تعمیم «دکترین ژن خوب» به «دکترین پدر زن خوب» هستند! چون به هر حال‬ ‫انتخاب پدر و مادر و دریافت ژن خوب دست افراد نیست ولی اگر انتخاب پدر زن‬ ‫هوشمندانه و اینده محور صورت پذیرد چه بسا منشاء تحوالت اساسی و َمشتی‬ ‫در زندگی می شود!‬ ‫یعنی اگر فرد ژن خوب نداشته باشد ولی مثل غزال تیزپای ایران در بازی ایران و‬ ‫استرالیا جایگیری در فضای خالی را خوب اموخته باشد به موقع می تواند با انتخاب‬ ‫پدر زن خوب خودش را در موقعیت گلزنی قرار داده و راه رسیدن به هدف را یک‬ ‫شبه طی کند‪.‬‬ ‫البته انتصابات فامیلی فی نفسه بد نیست؛ الکردار فقط اسمش بد رفته است‪.‬‬ ‫در حقیقت میزان اعتماد به افراد فامیل اعم از فرزند و داماد و برادر زاده و خواهر‬ ‫زاده و ‪ ...‬به عنوان اولین مزیت این نوع انتصابات حجت گفتار فوق است‪ .‬ادم اگر‬ ‫به برادر‪ ،‬داماد یا خواهر زاده و برادرزاده اش که پاره تنش هستند اعتماد نکند‪ ،‬به‬ ‫چه کسی اعتماد کند؟! باور بفرمائید سوء استفاده عده ای از رانت اطالعاتی و درز‬ ‫برخی اطالعات اقتصادی پدر اقتصاد مملکت را در اورده است‪ .‬بحث بعدی صرفه‬ ‫جویی در وقت و انرژی و شام و ناهار و پذیرایی است‪ .‬شما تصور بفرمائید وقتی‬ ‫جمعی با رویکرد خانوادگی دسته جمعی در نهاد یا سازمانی به خدمتگزاری به خلق‬ ‫مشغول هستند‪ ،‬هر دور همی خانوادگی اعم از شب نشینی‪ ،‬صله رحم‪ ،‬جشن تولد‪،‬‬ ‫سالگرد ازدواج‪ ،‬شب چله‪ ،‬بالنسبت روم به دیوار جشن گودبای پمپرز‪ ،‬جشن تعیین‬ ‫جنسیت و ‪ ...‬قابلیت تبدیل به یک جلسه اداری را داراست که در خالل دورهمی‬ ‫اصلی برگزار می شود‪ .‬در این محافل پر بار قطعاً حضور و نظرات نسوان خانواده نیز‬ ‫موجب غنای جلسه و لحاظ شدن نظرات قاطبه بانوان در تصمیم گیری های مهم‬ ‫مملکت می شود! نکته دیگر انتقال تجارب مدیریتی است‪ .‬به هر حال مدیری که‬ ‫چهل سال در این مملکت پست داشته و معدنی از تجارب گرانبها محسوب می‬ ‫شود و االن هم به عنوان مشاور در حال خدمتگزاری است‪ ،‬قطعاً در انتقال تجارب و‬ ‫دانش مدیریتی به اقوام بخل کمتری می ورزد و کلید گنجینه دانش خود را راحت‬ ‫تر تحویل می دهد! ( البته فقط کلیدش را‪ ...‬چون یک عده در این مملکت قصد‬ ‫بازنشستگی و استراحت ندارند!)‬ ‫به هر حال امید است مسئوالن این هجمه ای را که در ماه های اخیر بابت اشتغال‬ ‫و بکارگیری فرزندان و داماد ها و احفاد‪ ،‬اصحاب و اذناب به انها وارد شده است‪ ،‬و از‬ ‫ان با عناوینی چون داماد ساالری و فامیل ساالری به جای شایسته ساالری و ‪ ...‬یاد‬ ‫می شود به دل نگیرند و کشور را به بهانه اعتراض عده ای از فضیلت و دانش اقوام و‬ ‫اشنایان خود محروم نکنند! در ضمن از قدیم گفته اند هجمه سیاسی مثل باد چله‬ ‫تموز است که از یک در می اید و از در دیگر می رود! مگر حقوق های نجومی را‬ ‫یادتان نیست که رسانه ها چه دادار دودور و بگیر ببندی راه انداختند؟! االن حقوق‬ ‫و پاداش زیر صد میلیون پول توجیبی یک عده هم حساب نمی شود!‬ ‫لزوم حضور فعال ستاد ملی زن و خانواده‬ ‫مدیر شبکه ایران‪ -‬زنان گفت‪ :‬متاسفانه مشکالت زنان و خانواده بر روی زمین مانده‬ ‫است و ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک هیئت ویژه برای زنان باید حضور فعال‬ ‫تری داشته باشد‪.‬‬ ‫توران ولی مراد‪ ،‬مدیر شبکه ایران‪-‬زنان در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص‬ ‫اهمیت فعالیت موثر ستادی مستقل برای توانمندسازی و حل مسائل و مشکالت‬ ‫زنان و خانواده گفت‪ :‬در حوزه زن و خانواده موضوع اصلی که ذهن ها را به خود‬ ‫جلب می کند و باعث می شود که طرح ها و اقداماتی شکل گیرد این است که‬ ‫مسائل و مشکالت زنان و خانواده بر روی زمین مانده است؛ البته جریانات فکری‬ ‫مختلف باتوجه به موضوعات متفاوت می توانند از زوایای مختلف به این مسائل نگاه‬ ‫کنند و هرکس به موضوعی بپردازد اما متاسفانه واقعیت این است که مسائل زنان و‬ ‫خانواده همچنان حل نشده باقی مانده است و تکثیر می شود و از شکلی به شکل‬ ‫دیگر در می اید‪.‬‬ ‫مدیر شبکه ایران‪ -‬زنان افزود‪ :‬بحث ااسیس وزارت خانواده مدت هاست که مطرح‬ ‫شده است و مطرح کنندگان با ذهنیتی قائل به این مسئله هستند که اگر وزارتخانه‬ ‫ای داشته باشیم می توانیم به شکل متمرکز و بهتری بر روی این مسائل و مشکالت‬ ‫کار کنیم‪.‬وی بیان کرد‪ :‬به دلیل اینکه مشکالت در این حوزه بر روی زمین مانده‬ ‫است تصور می شود که ساختار فشل است‪ ،‬البته ساختار به نحو امروزی که رئیس‬ ‫جمهور یک معاون داشته باشد و بعد در وزارتخانه ها و دستگاه ها مشاوران امور‬ ‫زنان و خانواده باشند و بازوهای اجرایی معاون در وزارت خانه ها باشند با ضعف‬ ‫مواجهه خواهد بود‪ ،‬راه رفته و عملکرد این سه دهه گذشته احتیاج به بررسی و‬ ‫اسیب شناسی و بازسازی دارد‪.‬‬ ‫ولی مراد اظهار کرد‪ :‬همانگونه که در این سی سال مشاهده شد معاون رئیس‬ ‫جمهور نتوانسته ماموریت‪ ،‬نقش و وظایف خودش را به درستی تعریف کند و‬ ‫وزارتخانه و دستگاه ها را بر همان اساس تقویت کند بنابراین معاونت که یک جایگاه‬ ‫ستادی است به صورت صف ورود کرده است و گفته شده که ناظرانی را بر اجرای‬ ‫طرح داشته ایم اما این طرح ها باید ارزیابی شوند که اص ً‬ ‫ال نه امکانات نظارت دارد‬ ‫نه امکانات ارزیابی!‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این سه دهه به طور کلی معاونت وارد فضا و جایگاه صف شده‬ ‫است و با توجه به نواقص و اشکاالتی که وجود داشته است طرح وزارتخانه خانواده‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫ولی مراد عنوان کرد‪ :‬متاسفانه ستاد ملی زن و خانواده هشت سال است که عم ً‬ ‫ال‬ ‫تعطیل بوده است و حضور فعال نداشته است؛ با اینکه در قانون ششم توسعه‬ ‫جلسات مستمر ستاد را خواسته است این جلسات تشکیل نشده باقی مانده اند؛‬ ‫این بی توجهی سبب شده که راه حلی مثل وزارتخانه خانواده پیگیری شود اما‬ ‫یک سوال مهم وجود دارد و ان این است که ما وزارتخانه خانواده را برای چه می‬ ‫خواهیم‪ ،‬وقتی که ما هیئت دولت ویژه برای زنان و خانواده داریم؟‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت دولت ویژه برای زنان و خانواده‬ ‫است‪ ،‬بدین شکل که ریاست ان با رئیس جمهور است و معاون اول ان در این ستاد‬ ‫حضور دارد و دبیر این ستاد با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است‬ ‫همچنین جمعی از وزارتخانه ها که با حوزه زنان مرتبط هستند مثل وزارت کشور‪،‬‬ ‫وزارت ارشاد‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬اموزش عالی و غیره در این ستاد هستند بنابراین‬ ‫کم کاری برای عدم حل مسائل زنان از جای دیگری است‪.‬‬ ‫اگهی ثبت طالق‬ ‫اقای عبدالرشید فرزند ماتو میاه مجهول المکان ‪ ،‬پیرو‬ ‫انتشار مورخ ‪1400 / 09 / 01‬درروزنامه سپهرایرانیان بعلت‬ ‫عدم حضور جنابعالی طالق همسر شما باوکالت شعبه‬ ‫‪ 4‬دادگاه خانواده کرج به نوع بائن خلعی به شماره ترتیب‬ ‫‪7977‬به تاریخ ‪1400 / 09 / 09‬ثبت گردید ‪ / 722‬ف‬ ‫مجید مرادی ‪ -‬سردفتر ازدواج ‪ 84‬وطالق ‪ 29‬کرج‬ صفحه 7 ‫حاشیه نشین ها تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت قرار می گیرند‬ ‫زیرساخت های نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک اماده نیست‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران گفت‪ :‬حاشیه نشین ها تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی رضایی‪ ،‬گفت‪ :‬در پروژه طرح تحول سالمت افرادی که به هر دلیلی‬ ‫فاقد پوشش بیمه ای بودند‪ ،‬تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند‪ ،‬این مساله به‬ ‫صورت غیر فعال بود‪ ،‬اما تجربه ثابت کرده افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند‪ ،‬به‬ ‫رغم وجود تمام امکانات دولت؛ از بیمه برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان بیمه سالمت قرار است با تعامل‪ ،‬همکاری و کمک از سازمان های اجتماعی‬ ‫دیگر با حضور فعال در مناطق حاشیه نشین افراد را با داشتن کد هویت ملی تحت پوشش‬ ‫بیمه قرار دهد‪ ،‬البته این طرح با طرحی که اخیرا در بیمه سالمت همگانی اجرا می شود؛‬ ‫همزمان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫تزریق ‪ ۷۳۰‬هزار ُدز واکسن‬ ‫در شبانه روز گذشته در کشور‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ‪ ،‬با اشاره به الزام نسخه نویسی الکترونیک از اول‬ ‫دی ماه ‪ ،۱۴۰۰‬گفت‪ :‬ما زمان زیادی برای اماده سازی زیرساخت ها نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سعید ناطقی‪ ،‬افزود‪ :‬نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به‬ ‫صورت فوری به دانشگاه ها اعالم شده است و ما زمان زیادی برای اماده سازی زیرساخت ها‬ ‫نداریم‪ .‬از ابتدای ماه اتی اگر خدمتی بر اساس نسخه نویسی الکترونیک وارد نشده باشد‬ ‫مشمول کسور خواهد شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬موضوع اموزش از دیگر مسائل مهم هست که در‬ ‫دو هفته اینده هر هفته دو جلسه به صورت انالین در بستر ‪ HIS‬برگزار خواهد شد و یک‬ ‫کلیپ اموزشی نیز تهیه شده که برای بیمارستان ارسال می شود و بعد در بیمارستان ها به‬ ‫صورت ابشاری این اموزش ها انجام شود‪ .‬در این مسیر با چالش هایی همچون عدم تطابق‬ ‫کدینگ بین دو سامانه تامین اجتماعی و بیمه سالمت‪ ،‬عدم شناسایی برخی از افراد در سامانه‬ ‫شناسایی مواجه هستیم‪ .‬ما نباید بترسیم و باید به سمت رفع انها حرکت کرده و اقدام کنیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 10‬اذر ‪ 1400‬شماره ‪1192‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪ 5‬تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پستالکترونیک‪sepehr.alborz93@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪https: / / sepehriraniannews.ir / :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر رتبه‪5:‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به کمبود‬ ‫ظرفیت در رشته پزشکی گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم با استفاده از‬ ‫امکانات و زیرساخت ها با شیب‬ ‫نسبتا خوبی افزایش ظرفیت پزشک‬ ‫در مناطق محروم را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بهرام‬ ‫عین الهی‪ ،‬در حاشیه جلسه‬ ‫کمیسیون های مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گفتگو با شبکه خبر‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬دغدغه نمایندگان‬ ‫کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬در رابطه‬ ‫با وضعیت ظرفیت پزشکی به‬ ‫خصوص پزشکان متخصص بود‬ ‫کمبود پزشک در کشور داریم‬ ‫این ائین نامه خرداد امسال به‬ ‫دانشگاه ها ابالغ شده است اما‬ ‫اجرای این ائین نامه با مشکالتی‬ ‫رو به رو بود که بنا شد این ائین‬ ‫نامه به طور کامل اجرایی شود‪.‬‬ ‫عین الهی تصریح کرد‪ :‬قبول‬ ‫داریم که کمبود ظرفیت در‬ ‫رشته پزشکی داریم اما با توجه به‬ ‫امکانات و زیرساخت هایی که ایجاد‬ ‫خواهیم کرد و در رابطه با استفاده‬ ‫از امکانات دانشگاه ازاد امید داریم‬ ‫بتوانیم این افزایش ظرفیت را با‬ ‫یک شیب خوبی انجام دهیم تا‬ ‫مشکل مناطق محروم را حل کنیم‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت اعالم کرد‪ :‬در شبانه روز گذشته ‪ ۷۳۰‬هزار و ‪ُ ۴۵۵‬دز واکسن کرونا‬ ‫در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬تاکنون ‪ ۵۷‬میلیون و ‪ ۶۷۹‬هزار و ‪۶۱‬‬ ‫نفر ُدز اول‪ ۴۷ ،‬میلیون و ‪ ۱۴۷‬هزار و ‪ ۳۳۳‬نفر ُدز دوم و یک میلیون و ‪ ۶۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۶۹‬نفر‪ُ ،‬دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده‬ ‫در کشور به ‪ ۱۰۵‬میلیون و ‪ ۸۹۲‬هزار و ‪ُ ۶۶۳‬دز رسید‪.‬‬ ‫از دیروز تا امروز ‪ ۹‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس معیار های قطعی تشخیصی‪ ۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵۳‬بیمار جدید مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که ‪ ۸۰۱‬نفر از ان ها‬ ‫بستری شدند‪.‬‬ ‫مناطق محروم باید حضور داشته‬ ‫که توضیحات کافی داده شد و در‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۴۴۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫باشند تامین کنیم‪.‬‬ ‫پایان جمع بندی صورت گرفت‪.‬‬ ‫متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۱۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست‬ ‫وزیر بهداشت به ائین نامه تاسیس‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۸۳۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫داروخانه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت پزشکان متخصص را که در‬ ‫خوشبختانه تا کنون ‪ ۵‬میلیون ‪ ۸۸۳‬هزار و ‪ ۴۷۰‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از‬ ‫بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد؛‬ ‫سه هزار و ‪ ۳۳۴‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۷۶۳‬هزار و ‪ ۹۴۵‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫ویروس جهش یافته اومیکرون مبتال‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی‪ ،‬ضمن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شده اند‪ ،‬واکسن نزده ها بوده اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۰‬شهر کشور در وضعیت قرمز‪ ۲۲ ،‬شهر در وضعیت نارنجی‪ ۲۰۷ ،‬ابراز نگرانی از جهش سویه افریقایی‪،‬‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬تزریق دوز سوم واکسن کرونا‬ ‫شهر در وضعیت زرد و ‪ ۲۱۹‬شهر در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امارها و توضیحات‬ ‫باید سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫افریقای جنوبی در خصوص ویروس‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمد‬ ‫شناسایی ‪ ۴۲۵۳‬بیمار جدید کرونایی‬ ‫اومیکرون‪ ،‬این نوید را به دنیا می دهد‬ ‫رئیس زاده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امیدواریم‬ ‫که واکسیناسیون می تواند حتی علیه‬ ‫بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۴۲۵۳‬نفر بیمار جدید کرونایی تزریق دوز سوم برای سایر گروه ها‬ ‫این واریانت جدید که سرایت خیلی‬ ‫در جامعه به غیر از کادر بهداشتی و‬ ‫در کشور شناسایی شدند‪.‬‬ ‫باالیی هم دارد‪ ،‬موثر باشد بنابراین‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم درمانی و افراد باالتر از ‪ ۶۰‬سال نیز‬ ‫توصیه ما این است افرادی که در‬ ‫کرد‪ :‬از دیروز تا امروز ‪ ۹‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۴ ،‬هزار سریع تر انجام شود‪ .‬بر اساس امار اولیه‪،‬‬ ‫و ‪ ۲۵۳‬بیمار جدید مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که ‪ ۸۰۱‬نفر از انها این نکته اثبات شده که واکسیناسیون توسط وزارت بهداشت منتشر خواهد وزیر بهداشت افریقای جنوبی توئیت کشور هنوز واکسن کرونا تزریق کردند‪،‬‬ ‫بستری شدند‪.‬‬ ‫در کاهش بستری شدن بیماران شد‪.‬وی افزود‪ :‬لحظه به لحظه اخبار کرده بود که میزان بستری در افرادی سریعاً نسبت به این کار اقدام کنند تا‬ ‫مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۴۴۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫کرونایی و مرگ و میر انها‪ ،‬تاثیر به مربوط به جهش اومیکرون را دنبال که واکسن تزریق کرده بودند‪ ،‬خیلی در مقابل واریانت های جدید نیز مقاوم‬ ‫در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۱۹ ،‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و سزایی داشته است و امارهای تکمیلی می کنیم چون نگران ان هستیم اما کمتر بوده و اکثر بستری هایی که به باشند‪.‬‬ ‫مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۸۳۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۸۳‬هزار و ‪ ۴۷۰‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستان ها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫سه هزار و ‪ ۳۳۴‬نفر از بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫فرهادی در ارتباط با وضعیت حضور‬ ‫معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تماشاگر در دربی شنبه اینده در‬ ‫تا کنون ‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۷۶۳‬هزار و ‪ ۹۴۵‬ازمایش تشخیص کووید ‪ ۱۹‬در کشور وزارت بهداشت‪ ،‬شرط حضور تماشاگر‬ ‫ورزشگاه ازادی‪ ،‬گفت‪ :‬حضور تماشاگر‬ ‫در دربی پایتخت را صدور مجوز از‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫در این مسابقه منوط به صدور مجوز از‬ ‫در حال حاضر شهر قرمز کرونایی نداریم‪ ،‬اما ‪ ۲۲‬شهر در وضعیت نارنجی‪ ۲۰۷ ،‬شهر سوی ستاد ملی مقابله با کرونا دانست‪.‬‬ ‫سوی ستاد ملی کرونا است و اگر این‬ ‫محسن فرهادی‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار‬ ‫در وضعیت زرد و ‪ ۲۱۹‬شهر در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫مجوز صادر نشود‪ ،‬دربی بدون حضور‬ ‫مهر اظهار داشت‪ :‬واقعیت امر این‬ ‫تماشاگر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫است که دو مسابقه قبلی تیم های‬ ‫پاندمی کووید ‪ ۱۹‬در استانه‬ ‫معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار‬ ‫استقالل و پرسپولیس که با حضور‬ ‫وزارت بهداشت با عنوان این مطلب‬ ‫تماشاگر در ورزشگاه ازادی برگزار‬ ‫ایجاد سونامی دیابت نوع ‪۲‬‬ ‫که ظرفیت تماشاگر برای دربی پیش‬ ‫شد‪ ،‬بدون مجوز ستاد ملی کرونا بود‪.‬‬ ‫رو همان ‪ ۳۰‬درصد است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫محققان نسبت به سونامی موارد جدید ابتال به دیابت نوع ‪ ۲‬در نتیجه مستقیم زیرا‪ ،‬ستاد ملی کرونا فقط برای یک‬ ‫متولیان برگزاری مسابقات‪ ،‬می بایست‬ ‫دیدار با تماشاگر در ورزشگاه ازادی‬ ‫پاندمی کووید‪ ۱۹‬تا پایان سال اینده هشدار داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی میل‪ ،‬پزشکان انتظار دارند تا پایان سال اینده مجوز صادر کرده بود و ان هم دیدار و واکسن‪ ،‬فقط به شیوه خرید هم ان طور که باید رعایت نشده بود‪ .‬تمهیدات الزم را پیش بینی کنند تا‬ ‫الکترونیکی بلیت امکان پذیر است‪ ،‬البته رعایت فاصله ‪ ۲‬متری فقط برای ستاد ملی کرونا برای صدور مجوز‪،‬‬ ‫حداقل ‪ ۲۰۰‬هزار مورد جدید ابتالء به این بیماری مزمن را در بریتانیا تشخیص تیم های ملی ایران و کره جنوبی بود‪.‬‬ ‫دهند که دو برابر تعداد مشاهده شده در طول یک سال است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت و حواشی ضمن اینکه در دیدارهای قبلی دو تیم کسانی است که جداگانه بلیت تهیه اقدام کند‪.‬‬ ‫نوع‬ ‫دیابت‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬ ‫برخی از گروه های بالینی محلی شاهد افزایش ‪ ۵۶‬درصدی‬ ‫وی با اشاره به تصویب طرح مدیریت‬ ‫که دیدارهای قبلی دو تیم سرخابی در ورزشگاه ازادی‪ ،‬برخی بدون بلیت کرده اند‪.‬‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دیابتی‬ ‫بیماران‬ ‫‪ ۲‬بوده اند‪ .‬اگر براوردهای کارشناسان درست باشد‪ ،‬موجی از‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازی های قبلی‪ ،‬هوشمند در ستاد ملی کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با حضور تماشاگر به همراه داشت‪ ،‬هم وارد شده بودند‪.‬‬ ‫منجر به بروز بحران در بحران شود‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬قرار بود بلیت فروشی فقط معاون فنی مرکز سالمت محیط و کنترل های بهداشتی هنگام ورود شروع این طرح از ‪ ۱۵‬اذر خواهد بود‬ ‫«تاثیر‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫منچستر‪،‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫تیم‬ ‫سرپرست‬ ‫پروفسور «اندرو بولتون»‪،‬‬ ‫الکترونیکی باشد تا موضوع قرنطینه کار وزارت بهداشت‪ ،‬همچنین موضوع تماشاگران به خوبی اعمال نشد و و بنابراین‪ ،‬دیدار دربی شامل طرح‬ ‫نوع‬ ‫دیابت‬ ‫مختلف‬ ‫ های‬ ‫ن‬ ‫بحرا‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫با‬ ‫اکنون‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کووید به این معنی‬ ‫بیماران کرونایی و واکسیناسیون استفاده تماشاگران از ماسک را مورد در مجموع‪ ،‬نمایش خوبی برای شروع هوشمند نمی شود و باید برای ان‬ ‫سونامی‬ ‫شاهد‬ ‫اینده‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫ترس‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۲‬به یکباره روبرو‬ ‫مجوز صادر شود‪.‬‬ ‫متقاضیان تهیه بلیت‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫تاکید قرار داد و گفت‪ :‬فاصله گذاری ها بازی ها با حضور تماشاگران نبود‪.‬‬ ‫باشیم‪».‬‬ ‫ان‬ ‫دیابت و عوارض‬ ‫فرهادی ادامه داد‪ :‬کنترل قرنطینه‬ ‫کارشناسان سه عامل را دلیل این افزایش می دانند‪ .‬اول تعداد موارد معوقه تشخیص‬ ‫داده نشده بیماری دیابت نوع ‪ ۲‬که ناشی از عدم مالقات حضوری با پزشک عمومی‬ ‫در شرایط قرنطینه است‪.‬‬ ‫عامل دیگر‪ ،‬افزایش وزن در دوران قرنطینه است‪ .‬اما جالب ترین داده های در حال‬ ‫ظهور نشان می دهد خود کووید می تواند باعث ایجاد این بیماری در افراد اسیب پذیر‬ ‫خانم دکتر شهال حاج علی عسگر فرزند حیدر به شماره شناسنامه ‪ ،24151‬بدینوسیله به استناد نامه ‪/400/1010‬م مورخ‬ ‫شود‪.‬مطالعات نشان می دهد که تقریباً از هر ‪ ۲۰‬بیمار کرونایی بستری شده در‬ ‫بیمارستان‪ ،‬یک نفر در عرض پنج ماه پس از ابتالء به ویروس‪ ،‬به دیابت مبتال‬ ‫‪ 1400/05/17‬معاون توسعه مدیریت و منابع مبنی بر «غیبت غیر موجه به صورت متناوب و متوالی» (به استناد بند ‪ 29‬ماده ‪ 8‬قانون‬ ‫می شود‪ .‬این تعداد سه برابر بیشتر از تعداد بریتانیایی هایی است که در طی یک‬ ‫رسیدگی به تخلفات اداری)‪ ،‬از شما درخواست می شود جهت دریافت برگه رای قابل پژوهش هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‬ ‫دوره متوسط پنج ماهه به دیابت مبتال می شوند‪.‬بولتون در ادامه می افزاید‪« :‬اکنون‪،‬‬ ‫یافتن‬ ‫چون نظارت ما به شدت مختل شده است‪ ،‬شیوع این بیماری بیشتر می شود‪.‬‬ ‫کارکنان دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی حداکثر ظرف ‪ 30‬روز پس از تاریخ نشر این اگهی جهت پیگیری امور مربوطه به هیات‬ ‫همه این بیماران ممکن است تا سال ‪ ۲۰۲۳‬طول بکشد‪ ،‬تا ان زمان انها در معرض‬ ‫مذکور مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫خطر باالی عوارض دیابت خواهند بود‪».‬میزان قند خون کنترل نشده می تواند منجر‬ ‫عصبی‬ ‫به طیف وسیعی از عوارض طوالنی مدت از جمله مشکالت چشمی‪ ،‬اسیب‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1233107 :‬شماره میم الف ‪3026 :‬‬ ‫و از دست دادن احتمالی اندام و همچنین بیماری قلبی شود‪.‬‬ ‫نگران سویه افریقایی هستیم‬ ‫شرط حضور تماشاگر در دربی پایتخت‬ ‫اگهی رای قابل پژوهش‬ ‫ت پذیرش رشته پزشکی به شکل تصاعدی‬ ‫ظرفی ‬ ‫افزایش پیدا کند‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی گفت که در جلسه امروز‬ ‫این کمیسیون کمبود پزشک مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت و مقرر شد‬ ‫ت پذیرش رشته‬ ‫برای جبران کمبود پزشک کشور‪ ،‬متناسب با امکانات کشور ظرفی ‬ ‫پزشکی دائما و به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند‪.‬علی خضریان در گفت و گو با‬ ‫ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬گفت ‪ :‬این جلسه با حضور وزیر‬ ‫بهداشت و همکارانشان در کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬برای بررسی سه موضوع برگزار شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬اولین موضوع بحث افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی هم در‬ ‫دوره عمومی و هم در دوره تخصص بود که مورد بحث قرار گرفت؛ جمع بندی این‬ ‫شد که کمبود پزشک در کشور وجود دارد و الزم است تا وزارت بهداشت ظرفیت ها‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬کمبود پزشک مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت و مقرر شد‬ ‫برای جبران کمبود پزشک کشور‪ ،‬متناسب با امکانات کشور ظرفیت ها دائما و به‬ ‫شکل تصاعدی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫روزنامهاجتماعی‪-‬اقتصادی‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی‬ ‫*رای قطعی*‬ ‫سرکار خانم نرگس السادات غیاثی فرزند سیدیحیی به شماره ملی ‪1741065879‬‬ ‫نظر به اینکه پرونده شما بدلیل غیبت متوالی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت توانیر در دست بررسی و رسیدگی می باشد‬ ‫هیات به اتفاق ارا شما را به استناد بند ب ماده ‪ 9‬قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‬ ‫محکوم می نماید لذا در صورت اعتراض درخواست خود را به صورت مکتوب به هیات مذکورواقع در تهران‪ ،‬خیابان ولی عصر(عج)‪ ،‬باالتر از‬ ‫میرداماد‪ ،‬خیابان رشید یاسمی‪ ،‬جنب بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) ساختمان شماره ‪ 4‬توانیر (شهید قاسمی) اتاق ‪ 117‬ارسال نمائید در‬ ‫غیر اینصورت برابر مقررات به پرونده اتهامی شما رسیدگی و اقدام خواهد شد‪ .‬شناسه اگهی‪ 1233116 :‬شماره میم الف ‪3021 :‬‬ ‫اداره کارگزینی‪ ،‬ارزشیابی و اموزش شرکت توانیر‬ ‫موج رسانه ای زمینه ساز‬ ‫افزایش ذخایر خونی شد‬ ‫سخنگوی سازمان انتقال خون با تقدیر از همراهی اهداکنندگان خون‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موج رسانه ای زمینه ساز بهبود مشارکت مردم و افزایش ذخایر خونی‬ ‫در سراسر کشور شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بشیر حاجی بیگی افزود‪ :‬انتشار بیش از یک‬ ‫هزار خبر در خبرگزاری ها‪ ،‬پایگاه های خبری و روزنامه ها و همچنین تولید‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬برنامه در صداوسیما در بازه زمانی یکم تا سی ام ابان ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬توانست به تشویق و حضور مردم برای مشارکت در امر حیاتی و‬ ‫نجات بخش اهدای خون کمک کند‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان انتقال خون ادامه داد‪ :‬بر اساس مطالب منتشر شده با‬ ‫محوریت اخبار انتقال خون در رسانه ها‪ ،‬عالوه بر انتشار ‪ ۸۸۸‬خبر‪ ،‬شاهد‬ ‫تولید ‪ ۷‬گزارش خبری‪ ۳ ،‬فراخوان و ‪ ۱۸۶‬گفتگو نیز درباره موضوعاتی‬ ‫همچون امار مصرف خون و اهدای خون‪ ،‬بیماری کرونا و اقدامات سازمان‬ ‫انتقال خون و همچنین کاهش اهدای خون بودیم که نقش افرینی رسانه ها‬ ‫را در مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به بیماران نیازمند به خون‪ ،‬به‬ ‫نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خبرگزاری باشگاه خبرنگاران و خبرگزاری صداوسیما به ترتیب با‬ ‫تولید ‪ ۷۳‬و ‪ ۷۰‬خبر مرتبط با انتقال خون در هشتمین ماه از سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫در صدر رسانه های همراه با فرهنگ اهدای خون بودند و خبرگزاری های‬ ‫ایرنا‪ ،‬مهر و ایسنا در رتبه های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫حاجی بیگی با تاکید بر اینکه رسانه ملی در ابان ‪ ۱۴۰۰‬به عنوان یاری‬ ‫رسان فرهنگ اهدای خون در حدود ‪ ۶۰۰‬برنامه رادیویی و تلویزیونی به‬ ‫شیوه های مختلف از مردم خواست تا در این روزها نیز مثل همیشه بیماران‬ ‫نیازمند به خون را فراموش نکنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۵۱۷ :‬برنامه تلویزیونی‬ ‫شامل گفتگو‪ ،‬ارتباط تلفنی‪ ،‬ارتباط مستقیم‪ ،‬تیزر‪ ،‬گزارش‪ ،‬خبر‪ ،‬زیرنویس‬ ‫و مستند در کنار ‪ ۷۸‬برنامه رادیویی همچون خبر‪ ،‬گزارش‪ ،‬ارتباط تلفنی‬ ‫و گفتگو به موضوع اهدای خون پرداختند که مجموع این برنامه ها حدود‬ ‫‪ ۱۵‬ساعت به طول انجامیده است‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان انتقال خون در پایان اظهار کرد‪ :‬شبکه خبر‪ ،‬شبکه‬ ‫سالمت و شبکه سه در بین شبکه های ملی سیما و شبکه های خلیج فارس‪،‬‬ ‫ابادان‪ ،‬فارس و کرمان در بین شبکه های استانی سیما بیشترین سهم‬ ‫را در انتشار برنامه هایی با موضوع انتقال خون داشته اند‪ ،‬همچنین در‬ ‫قسمت برنامه های رادیویی هم شبکه های سالمت‪ ،‬تهران و پیام نسبت به‬ ‫سایر شبکه های رادیویی بیشترین همراهی را با فرهنگ اهدای خون در‬ ‫دستور کار قرار دادند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش و با همراهی رسانه های متعهد و نوع دوست در کنار‬ ‫وفاداری مردم همیشه همراه‪ ،‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬با تامین خون مورد نیاز مراکز‬ ‫درمانی و افزایش ذخایر خونی در سراسر کشور پشت سر گذاشته شد و‬ ‫حاال در استانه شروع زمستان و سرمای هوا‪ ،‬امیدوار به همراهی مردم‪ ،‬با‬ ‫فرهنگ نجات بخش اهدای خون هستیم چون که خون یک نیاز روزانه‬ ‫و همیشگی برای بیماران است و هیچ جایگزینی برای خون وجود ندارد‪.‬‬ ‫تنها ‪ ۴۰‬درصد افراد مبتال‬ ‫به ایدز شناسایی شده اند‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه باید حدود ‪ ۵۴‬هزار فرد مبتال‬ ‫به ‪ HIV‬در کشور داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد افراد شناسایی شده حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد این موارد هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬کمال حیدری‪ ،‬روز سه شنبه در همایش روز‬ ‫جهانی ایدز که به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬وقتی به گذشته‬ ‫نگاه کنیم با توجه به اثر تجمعی‪ ،‬حدود ‪ ۲۱‬درصد افزایش جمعیت افراد‬ ‫درگیر را داریم و این نشان دهنده اهمیت بحث شناسایی و مراقبت و‬ ‫پیشگیری است و البته شناسایی مبتالیان به ‪ HIV‬پیچیده تر از سایر‬ ‫بیماری ها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاهش میزان بروز و مرگ در این سال ها حکایت از این واقعیت‬ ‫دارد که ما در قسمت درگیری و فوت کاهش داشتیم که این هم تایید‬ ‫زحمت عزیزان در مدیریت برنامه است‪ .‬به تفکیک مناطق ‪ ۵‬گانه جهان در‬ ‫منطقه امرو و مدیترانه شرقی ‪ ۴۲۰‬هزار مبتال به این ویروس داریم‪ .‬در این‬ ‫تعداد ما در تشخیص ‪ ۴۴‬درصد افزایش و در بحث فوت ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫را می بینیم که در منطقه مدیترانه شرقی است‪ .‬البته برخی کشورهایی که‬ ‫در منطقه ما هستند به نظرم اطالعات را به صورت کامل ارائه نمی دهند‪.‬‬ ‫هرچند منطقه ما نسبت به سایر مناطق وضعیت بهتری دارد اما بازهم‬ ‫جای کار بیشتری وجود دارد‪.‬‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬در کشور ما هم حدود ‪ ۵۴‬هزار فرد مبتال به ‪ HIV‬باید‬ ‫داشته باشیم و تعداد افراد شناسایی شده حدودا ً یک سوم و یا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫این موارد هستند و ‪ ۲۲‬هزار نفر شناسایی شدند و افراد تحت مراقبت ‪۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۹۹‬نفر بودند‪ ،‬افراد تحت درمان هم تقریباً در همین حد است‪ .‬این‬ ‫نشان دهنده این است که افراد در حد تقریباً کامل تحت پوشش هستند و‬ ‫پاسخی که به درمان داده شده است به شکل مناسب بوده و حدود ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫نفر پاسخ مناسبی را دریافت کردند‪ .‬معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روند شناسایی در سنوات اخیر رو به افزایش است که یک دستاورد‬ ‫ارزشمند است و به ‪ ۴۰‬درصد رسیده است و افراد تحت پوششی که نسبت‬ ‫به موارد زنده تشخیص داده شده اند‪ ،‬هم به همین ترتیب است و به هر‬ ‫حال سیر صعودی افراد تحت پوشش درمان بسیار ارزشمند بوده و نشان‬ ‫دهنده زحماتی است که در سالیان قبل صورت گرفته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در کمپین ‪ ۲۰‬ابان تا ‪ ۲۰‬اذر بیماری ‪ HIV‬تاکنون توانستیم‬ ‫‪ ۶۰‬هزار نفر را ازمایش کنیم که حرکت خوبی در بحث شناسایی است‪.‬‬ ‫تمرکز بر پیشگیری از بیماری و تشخیص موارد از اقدامات مهم است و‬ ‫این هدف مشتمل بر ‪ ۵‬هدف نهایی‪ ۱۲ ،‬هدف زیربنایی‪ ۱۲ ،‬استراتژی‬ ‫و ‪ ۲۵۹‬هدف اختصاصی است که در اهداف اختصاصی سهم هر یک از‬ ‫شرکای برنامه به صورت واضح به گونه ای تعیین شده است که برایند کلی‬ ‫تحقق اهداف منجر به دستیابی اهداف بین المللی ‪ ۹۰-۹۰-۹۰‬شود؛ یعنی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد مبتالیان شناسایی شوند‪ ۹۰ ،‬درصد موارد شناسایی شده تحت‬ ‫درمان مستمر قرار گیرند و ‪ ۹۰‬درصد موارد تحت درمان بار ویروسی به‬ ‫مقادیر غیرقابل انتقال‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬استراتژی های پنجمین برنامه به نحوی مشخص است‬ ‫که با سرمایه گذاری در زیرساخت ها امکانات تشخیص و درمانی ‪ HIV‬را‬ ‫افزایش دهیم و نظام مراقبت اپیدمیولوژیک را ارتقا دهیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1232

روزنامه سپهرایرانیان 1232

شماره : 1232
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه سپهرایرانیان 1231

روزنامه سپهرایرانیان 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه سپهرایرانیان 1230

روزنامه سپهرایرانیان 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه سپهرایرانیان 1229

روزنامه سپهرایرانیان 1229

شماره : 1229
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه سپهرایرانیان 1228

روزنامه سپهرایرانیان 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه سپهرایرانیان 1227

روزنامه سپهرایرانیان 1227

شماره : 1227
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!