روزنامه سپهرایرانیان شماره 1148 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1148

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1148

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1148

‫کرونا در حال‬ ‫رنگ باختن‬ ‫با ‪ ۷‬شهر قرمز‬ ‫قطار واکسیناسیون بر ریل سرعت‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫رنگ بندی کرونایی کشور برای ‪ ۱۷‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬در اپلیکیشن ماسک منتشر شد که نشان‬ ‫می دهد فقط ‪ ۷‬نقطه کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند‪.‬‬ ‫اکثر نقاط کشور از وضعیت قرمز خارج شده اند‪ ،‬ولی همچنان رعایت شیوه نامه های بهداشتی‪،‬‬ ‫حتی برای افرادی که واکسن زده اند‪ ،‬ضروری است‪.‬شهرستان های سردشت‪ ،‬مهاباد (اذربایجان‬ ‫غربی)‪ ،‬سنندج‪ ،‬مریوان (کردستان)‪ ،‬پاوه‪ ،‬جوانرود‪ ،‬سرپل ذهاب (کرمانشاه) هنوز در وضعیت‬ ‫قرمز هستند‪.‬بر اساس اعالم نرم افزار ماسک‪ ۷ ،‬شهرستان قرمز‪ ۱۰۸ ،‬شهرستان نارنجی‪۲۴۷ ،‬‬ ‫شهرستان زرد و ‪ ۸۵‬شهرستان در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫بارندگی ها در استان های‬ ‫شمالی ادامه دارد‬ ‫علی لندی و ایوون ناماگاندا‬ ‫دو قهرمان ملی‬ ‫هیئت پارلمانی ایران‬ ‫به رم سفر کرد‬ ‫‪9 october 2021‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی شنبه ‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تایید کاهش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫قیمت محصوالت لبنی‬ ‫‪5‬‬ ‫نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه‬ ‫بانکی برای تقویت پول ملی‬ ‫‪6‬‬ ‫انتخاب واکسن های "استرازنکا"‬ ‫و "پاستوکووک" برای ُدز سوم کادر درمان‬ ‫‪8‬‬ ‫شهردار ی منطقه ‪ 10‬تبریز‬ ‫رئیس جمهور در بوشهر‪:‬‬ ‫مشکالت بوشهر با تکیه برظرفیت های‬ ‫استان برطرف می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شهرداری منطقه ‪ 10‬تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی(ازاد) و سامانه ستاد به‬ ‫شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت دار و دارای رتبه و پایه الزم دعوت به عمل می اید در مناقصه‬ ‫عمومی شرکت نمایند‪ ،‬الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد‪ ،‬ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ .1‬پروژه انتقال اب خام از پارک شقایق به خیابان سرباز شهید تا شمس تبریزی و بقیه ادرس های ابالغی در سطح منطقه(تجدید مناقصه)‬ ‫مبلغ براورد‪8.000.000.000 :‬ریال(هشت میلیارد ریال)‬ ‫رتبه مورد نیاز‪ 5 :‬ابنیه(ساختمان) یا ‪ 5‬اب یا ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪400.000.000:‬ریال(چهارصد میلیون ریال)‬ ‫‪ .2‬پروژه احداث و ابرو و جدول گذاری درکوچه های منتهی به خیابان ثقه االسالم شمالی وبقیه ادرس های ابالغی در سطح منطقه(تجدید مناقصه)‬ ‫مبلغ براورد‪5.000.000.000 :‬ریال(پنج میلیارد ریال)‬ ‫رتبه مورد نیاز‪ 5 :‬ابنیه(ساختمان) یا ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪250.0000.000 :‬ریال(دویست و پنجاه میلیون ریال)‬ ‫‪ .3‬پروژه ادامه کفسازی پیاده روی ضلع غربی خیابان ایده لو در سطح منطقه (تجدید مناقصه)‬ ‫مبلغ براورد ‪6.000.000.000 :‬ریال(شش میلیارد ریال)‬ ‫رتبه مورد نیاز‪ 5 :‬ابنیه(ساختمان) یا ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪300.000.000 :‬ریال(سیصد میلیون ریال)‬ ‫‪ .4‬پروژه احداث نرده گذاری رفوژ وسط پل های عابر پیاده نیایش و ارم در اتوبان پاسداران در سطح منطقه(تجدید مناقصه)‬ ‫مبلغ براورد ‪6.250.000.000 :‬ریال(شش میلیارد و دویست وپنجاه میلیون ریال)‬ ‫رتبه مورد نیاز‪ 5 :‬ابنیه(ساختمان) یا ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪312.500.000:‬ریال(سیصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال)‬ ‫‪ .5‬پروژه احداث فاز دوم کانال سنگی در شهرک ارم پشت اپارتمان های صبا در سطح منطقه (تجدید مناقصه)‬ ‫مبلغ براورد ‪8.500.000.000 :‬ریال(هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال)‬ ‫رتبه مورد نیاز‪ 5:‬ابنیه(ساختمان) یا ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪425.000.000:‬ریال(چهارصد وبیست وپنج میلیون ریال)‬ ‫‪ .6‬پروژه تکمیل احداث کتابخانه وفرهنگسرای پارک شهداء ستارخان در سطح منطقه(تجدید مناقصه)‬ ‫مبلغ براورد‪25.000.000.000 :‬ریال(بیست و پنج میلیارد ریال)‬ ‫رتبه مورد نیاز‪ 5 :‬ابنیه(ساختمان)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪1.250.000.000 :‬ریال(یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال)‬ ‫‪ .7‬پروژه خرید اسفالت برای اجرای پروژه های اسفالت لکه گیری در سطح منطقه (تجدید مناقصه)‬ ‫مبلغ براورد ‪6.000.000.000 :‬ریال(شش میلیارد ریال) رتبه مورد نیاز‪ :‬کارخانه های دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪300.000.000:‬ریال(سیصد میلیون ریال)‬ ‫‪ .8‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیش بانکی به حساب شماره ‪ 1001828072568‬نزد بانک شهر شعبه اطباء به نام شهرداری منطقه‪10‬‬ ‫تبریز واریز گردد یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نام شهرداری منطقه‪ 10‬تبریزصادر گردد‪.‬‬ ‫‪ .9‬مهلت فروش اسناد مناقصه ‪ :‬از روز شنبه مورخه ‪ 1400 / 07 / 17‬تا روز پنج شنبه مورخه ‪ 1400 / 07 / 22‬در بستر سامانه ستاد‬ ‫‪ .10‬اخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از روز پنج شنبه مورخه ‪ 1400 / 07 / 22‬تا ساعت ‪ 8‬صبح روز چهار‬ ‫شنبه مورخه ‪ 1400 / 08 / 05‬و تنها سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی تا ساعت ‪ 11‬قبل ظهر روز چهارشنبه مورخه ‪ 1400 / 08 / 05‬به‬ ‫امورقراردادهای شهرداری منطقه‪ 10‬تبریز واقع در تبریز ‪ -‬شهرک ارم شهرداری منطقه ‪ 10‬تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ .11‬تاریخ بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 14.00‬تاریخ ‪ 1400 / 08 / 05‬روز چهارشنبه در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع‬ ‫در خیابان ازادی‪-‬مابین ابوریحان و حکیم نظامی‪ ،‬نبش الله زار جنوبی (اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی شهرداری تبریز) خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .12‬کلیه هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .13‬هرگاه برندگان اول و دوم نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .14‬سایر جزئیات و شرایط الزم در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫ادرس سامانه تدارکات دولت(ستاد) ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬می باشد‪.‬‬ ‫رسول وظیفه شناس ‪ -‬شهردار منطقه ‪10‬‬ ‫فراخوان انتخاب مشاور شماره ‪400 /36‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد از شرکتهای خدمات مشاوره رتبه ‪ 1‬در رشته برق جهت انجام‬ ‫خدمات مشاور طراحی و فنی مهندسی ‪ ،‬بررسی های فنی و اقتصادی و ارائه گزینه های اجرایی مناسب و‬ ‫انجام کلیه محاسبات مورد نیاز جهت احداث ‪ ،‬توسعه ‪ ،‬اصالح ‪ ،‬بهینه سازی‪ ،‬همچنین مشاوره و برنامه ریزی‬ ‫و ارائه راهکار اجرایی جهت ‪ :‬بهبود سیستم ها‪ ،‬فرایندها‪ ،‬روش ها‪ ،‬دستورالعمل ها و نرم افزارهای مورد‬ ‫استفاده در زمینه طراحی و مهندسی در محدوده ها و بخش های زیر و با رعایت کلیه مقررات جاری و در‬ ‫چهارچوب سیاست ها و خطی مشی های تعیین شده از سوی کارفرما دعوت به همکاری نماید‪ .‬شرکتهای‬ ‫فوق می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از تاریخ درج اگهی نوبت اول به مدت ‪ 5‬روز کاری با مراجعه به‬ ‫نشانی های زیر دریافت نمایند‪:‬‬ ‫‪ -‬پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز ‪WWW.AEPDCO.IR :‬‬ ‫‪ -‬پایگاه اینترنتی توانیر‪WWW.TAVANIR.ORG.IR :‬‬ ‫‪ -‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪WWW.SETADIRAN.IR :‬‬ ‫‪ -‬پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات ‪WWW.IETS.MPORG.IR :‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(‪ )SETADIRAN.IR‬تاریخ ‪ 1400 / 8 / 1‬ساعت ‪ 12:00‬میباشد‪.‬‬ ‫این اگهی به منظور ارزیابی کیفی انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی‬ ‫دعوت بعمل خواهد اورد‪ .‬به مدارک و اسناد فاقد امضا مخدوش ‪ ،‬غیر مستند و مدارکی که بعد از انقضا‬ ‫مهلت قید شده در اگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه‬ ‫حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است‪.‬‬‫امور تدارکات‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫بارندگی ها در استان های شمالی ادامه دارد‬ ‫طی دو روز اینده برای استان های ساحلی خزر بارش باران پیش بینی می شود از یکشنبه تا سه شنبه‬ ‫بارش ها در استان گیالن‪ ،‬شرق اردبیل و غرب مازندران محتمل است و در سایر نقاط کشور جوی ارام‬ ‫حاکم است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬طی دو روز اینده برای استان های ساحلی خزر بارش باران پیش‬ ‫بینی می شود‪ .‬این بارش ها در روز جمعه (امروز) در استان گیالن و همچنین شرق مازندران و غرب گلستان‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬همچنین امروز بارش ها در استان خراسان شمالی و شرق اردبیل ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تاسیس شعبه حل اختالف‬ ‫زنجان‬ ‫‪‎‎‬‬ ‫ویژه فرهنگ و رسانه در‬ ‫به گزارش فرزاد جعفری خبر نگار‬ ‫سپهر ایرانیان واحد استان زنجان ‪ ،‬با‬ ‫پیگیری انجمن صنفی خبرنگاران استان‬ ‫و با مساعدت و همراهی رئیس کل‬ ‫دادگستری حجت االسالم صادقی نیارکی‬ ‫و رئیس شورای حل اختالف استان‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار با ایجاد شعبه حل اختالف‬ ‫ویژه فرهنگ و رسانه دراستان زنجان موافقت شد‪.‬با تاسیس این شعبه ویژه و تخصصی‪،‬‬ ‫دعاوی رسانه ای‪ ،‬بدوا در این شعبه که به صلح و سازش هم مرسوم است رسیدگی‬ ‫خواهد شد با این اقدام جدید‪ ،‬هم از حقوق حرفه ای همکاران رسانه ای در استان‬ ‫صیانت و هم دعاوی رسانه ای با کار کارشناسی درست‪ ،‬قضاوت می شود‪ .‬ضمن تقدیر از‬ ‫مساعدت و حمایت حجت االسالم صادقی نیارکی‪ ،‬رئیس کل محترم دادگستری استان‬ ‫زنجان‪ ،‬اقایان احمدی و قره داغی روسای شوراهای حل اختالف استان و شهرستان‬ ‫زنجان امیدواریم با ایجاد شعبه حل اختالف ویژه فرهنگ و رسانه‪ ،‬هیچ پرونده جدی‬ ‫قضایی در این حوزه در استان تشکیل نشود و فضای فعالیت رسانه ای برای کمک به‬ ‫توسعه همه جانبه استان فراهم و در عین حال رسانه ها با رعایت اخالق رسانه ای‪ ،‬به‬ ‫عنوان هشدار دهندگان دلسوز تلقی و در پیشبرد اهداف رشد استان نقش ایفا کنند‪.‬در‬ ‫همین راستا اقایان رضا رحیم پور و قنبر رسولی با حکم دادگستری استان زنجان به‬ ‫عنوان همیار صلح شعبه ویژه فرهنگ و رسانه منصوب شدند‪.‬‬ ‫مشارکت مخابرات منطقه ایالم‬ ‫در ارائه خدمات رفاهی به زائران اربعین‬ ‫فریبا میرزایی‪-‬ایالم مدیر مخابرات منطقه ایالم از مشارکت در ارائه‬ ‫خدمات رفاهی به زائران اربعین حسینی درمرز بین المللی مهران خبر داد‪.‬‬ ‫حشمت اسدی اظهار داشت‪ :‬مخابرات منطقه ایالم افتخار سهیم شدن‬ ‫در ارائه خدمات رفاهی به زائران اربعین حسینی درمرز مهران را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارکنان این اداره به ویژه همکاران در شهرستان مهران به‬ ‫عنوان خادمان زائرین اباعبداله الحسین(ع) در پایانه مرزی مهران حضوری‬ ‫پر رنگ جهت شرکت درکنگره عظیم اربعین حسینی را داشته اند‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه ایالم در ادامه با اشاره به مشارکت درخصوص محل‬ ‫اسکان و استراحت زائران‪ ،‬گفت‪ :‬مسائل رفاهی‪ ،‬اسکان‪ ،‬سرویس های بهداشتی‬ ‫‪،‬مهمانسرا‪ ،‬پارکینگ های مخابرات‪ ،‬تحویل اقالم بهداشتی (ماسک‪،‬ضدعفونی)‬ ‫باتوجه به وضعیت کرونا‪ ،‬رفع مشکل بعضی از زائران در مرز ازجمله‬ ‫خدماتی بود که این شرکت در اختیار میهمانان این استان قرارداده است‪.‬‬ ‫اسدی در پایان تاکید کرد‪ :‬شرکت مخابرات استان برای ارائه خدمت به زائران اربعین‬ ‫حسینی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد‪.‬‬ ‫خرید تضمینی دام عشایر استان تهران‬ ‫مدیر امور عشایر استان تهران با اشاره به اجرایی شدن طرح خرید تضمینی دام عشایر‬ ‫استان تهران از اختصاص اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی از محل اعتبارات مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده و حوزه عشایری به امر بهسازی جاده عشایری استان تهران خبر داد‪.‬فرشید‬ ‫ذبیحی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح تحقق خرید تضمینی دام عشایر استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬برای جلوگیری از تنش و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار‪،‬‬ ‫خرید تضمینی دام زنده از عشایر استان در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬این طرح با‬ ‫همکاری اداره کل پشتیبانی امور دام استان اغاز شده و در حال اجرا است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با هماهنگی معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران‪ ،‬اداره‬ ‫کل پشتیبانی امور دام استان و هیات مدیره اتحادیه تعاونی های کشاورزی و عشایری‬ ‫استان تهران مقرر شد تا هر کیلوگرم میش و بز ‪ ۳۶‬هزار تومان و همچنین بره و بزغاله‬ ‫پرواری هر کیلوگرم ‪ ۵۴‬هزار تومان از عشایر خریداری شود‪.‬ذبیحی افزود‪ :‬همچنین مقرر‬ ‫شد به ازای هر کیلوگرم دام خریداری شده ‪ ۳‬کیلوگرم جو نیز به صورت تشویقی به‬ ‫عشایر تخصیص پیدا کند‪.‬اداره کل پشتیبانی امور دام مسئول مستقیم دام خریداری‬ ‫شده از عشایر است و با همکاری شبکه تعاونی های عشایری استان و سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی این طرح در استان تهران اجرایی و عملیاتی خواهد شد‪.‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫عشایر متقاضی می توانند با در دست داشتن مستندات بیمه و پالک کوبی هر راس‬ ‫دام و فرم خود اظهاری باردار نبودن دام هنگام تحویل‪ ،‬به شرکتهای تعاونی عشایری‬ ‫به عنوان هماهنگ کننده طرح مذکور در سراسر استان مراجعه و نسبت به ثبت نام‬ ‫اقدام کنند‪.‬مدیر امور عشایر استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود درباره‬ ‫بهسازی جاده عشایری استان تهران گفت‪ :‬در طول سال های اخیر‪ ،‬با اقدامات موثری‬ ‫نظیر اصالح و مرمت جاده عشایری‪ ،‬تامین اب مورد نیاز‪ ،‬تهیه ‪ ۸۰‬تخته چادر عشایری‬ ‫و اختصاص اعتبارات مورد نیاز از محل مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬تالش شده تا بخشی‬ ‫از نیازهای این جامعه را برطرف کنند‪.‬وی افزود‪ :‬بارش های فصلی و طغیان رودخانه در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬بخشی از مسیر تردد عشایر را تخریب کرد که طی سال های اخیر‬ ‫تالش شد تا با احداث پل‪ ،‬اب نما و بهسازی معابر‪ ،‬از تخریب این مسیر جلوگیری شود‪.‬‬ ‫امسال به منظور رفع مشکل تخریب جاده بر اثر سیالب‪ ،‬اعتباری ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی از‬ ‫محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و حوزه عشایری به امر بهسازی جاده اختصاص‬ ‫یافته که این طرح در ‪ ۲‬فاز عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫خیرین مدرسه ساز نمونه‬ ‫واقعی الگوی مشارکتی هستند‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬با اشاره به اینکه از ‪ ۲‬هزار کالس درس در حال‬ ‫ساخت‪ ،‬کار احداث هزار کالس را خیرین تعهد کرده اند انان را نمونه واقعی الگوی‬ ‫مشارکتی برشمرد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علیرضا کاظمی با ابراز خرسندی از سفر‬ ‫به جنوب استان سیستان و بلوچستان و مشارکت در برنامه افتتاح پروژه های خیرساز‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فرهنگ احسان و نیکوکاری در حقیقت صدقه جاریه ای است که باید در بین‬ ‫احاد جامعه به ویژه در مدارس و دانش اموزان نهادینه گردد‪.‬کی با گرامیداشت یاد و‬ ‫خاطره انسانی نیکوکار و نیک اندیش زنده یاد حسین علیمرادی‪ ،‬افزود‪ :‬خانواده این عزیز‬ ‫به نیکی راه پر خیر و برکت این خیر نیک اندیش را ادامه داده و نوع دوستی و انسان‬ ‫دوستی را به معنای واقعی کلمه محقق کرده اند‪.‬سرپرست وزارت اموزش و پرورش‬ ‫افزود‪ :‬خیرین همراه و یاریگر اموزش و پرورش بوده و هستند و قدردانی از این عزیزان‪،‬‬ ‫پاسداشت یک ارزش ماندگار و بی بدیل است‪.‬کاظمی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه در سیستان‬ ‫و بلوچستان از مجموع ‪ ۲‬هزار کالس درس در حال ساخت‪ ،‬کار احداث هزار کالس را‬ ‫خیرین عزیز تعهد نموده و نمونه واقعی الگوی مشارکتی شدند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫بهره گیری از همه توان و ظرفیت‪ ،‬باید به دنبال فراهم کردن زمینه مشارکت هر چه‬ ‫بیشتر خیرین‪ ،‬در کمک به محرومیت زدایی و توسعه فرهنگ انفاق‪ ،‬در کشور باشیم‪.‬‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫استان ها‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫از یکشنبه تا سه شنبه بارش ها در استان گیالن‪ ،‬شرق اردبیل و غرب مازندران محتمل است و در سایر‬ ‫نقاط کشور جوی ارام حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫در روزهای شنبه و یکشنبه در شرق و شمال شرق کشور کاهش دمای ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬درجه ای به همراه وزش باد‬ ‫شدید و در برخی نقاط خیزش گرد و خاک قابل انتظار است‪.‬‬ ‫از بعد از ظهر روز جمعه تا یکشنبه غرب و شمال خلیج فارس مواج و متالطم خواهد بود‪.‬‬ ‫درحالـی از سـال ابـی خشـکی وارد‬ ‫پاییـز شـده ایم کـه هنـوز خبـری از‬ ‫بارش گسـترده باران در کشـور نیست‬ ‫و وضعیـت تاال ب هایـی کـه حق ابـه‬ ‫ا ن هـا به صـورت کامـل پرداخـت و‬ ‫رهاسـازی نشـده از هـر زمـان دیگـر‬ ‫شـکننده تر اسـت‪ .‬یـک کارشـناس‬ ‫محیـط زیسـت معتقـد اسـت کـه‬ ‫وضعیـت امـروز تاال ب هـا بیشـتر‬ ‫مربـوط بـه دخالت هـای انسـانی و‬ ‫حق ابه هـای پرداخـت نشـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬ایران کشـوری اسـت که‬ ‫بنـا بـه موقعیـت جغرافیایـی‪ ،‬دارای اقلیمـی‬ ‫خشـک و نیمـه خشـک اسـت امـا حاکمیـت‬ ‫خشکسـالی طـی یـک سـال اخیـر نیـز ایـن‬ ‫سـرزمین را تشـنه تر از پیـش کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بـا کاهـش بارندگی هـا طـی سـال ابـی‬ ‫گذشـته بسـیاری از شـهرها و روسـتاهای‬ ‫کشـور بـا تنـش ابـی مواجـه شـده اند کـه‬ ‫به نظـر می رسـد بـا وجـود فرارسـیدن فصـل‬ ‫پاییـز ایـن وضعیـت همچنان در بسـیاری از‬ ‫شـهرها و روسـتاها تـداوم دارد‪.‬‬ ‫در حالـی خشکسـالی تامیـن اب شـرب‬ ‫را بـرای شـهرها و روسـتاها بـا مشـکل‬ ‫روبـه رو کـرده اسـت کـه تاالب هـای کشـور‬ ‫نیـز در ایـن میـان خشـک و خشـک تر‬ ‫شـده اند‪ .‬تاال ب هایـی کـه براسـاس مـاده ‪۴‬‬ ‫«ایین نامـه جلوگیـری از تخریـب و الودگـی‬ ‫غیرقابـل جبـران تاال ب­ هـا» وزارت نیـرو‬ ‫بایـد میـزان سـهم ان هـا از ظرفیـت ابـی‬ ‫حوضـه ابریـز را بـا کمیت و کیفیت مناسـب‬ ‫و متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی مختلـف‪ ،‬بـا‬ ‫توزیـع زمانـی معیـن و در اولویـت دوم‬ ‫پـس از اب شـرب و بـا نظـارت سـازمان‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫حـال در شـرایطی کـه حق ابـه تاال ب هـا‬ ‫امروز و فردا اهواز با بیشینه دمای ‪ ۴۰‬درجه سانتیگراد گرم ترین مرکز استان و اردبیل با تجربه بیشینه‬ ‫دمای ‪ ۷‬درجه ای خنک ترین مرکز استان کشور لقب خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اسمان تهران فردا ابری همراه با وزش باد و تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهر و با حداقل دمای ‪۱۲‬‬ ‫و حداکثر دمای ‪ ۱۹‬درجه سانتیگراد و طی یکشنبه قسمتی ابری و با وزش باد و در ساعات بعد از ظهر‬ ‫صاف با حداقل دمای ‪ ۱۲‬و حداکثر دمای ‪ ۱۹‬درجه سانتیگراد پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫حقی که به تاالب ها نمی رسد‬ ‫ به طـور کامـل پرداخـت نشـده کـه بنابـر‬ ‫پیش بینی هـای سـازمان هواشناسـی کشـور‪،‬‬ ‫مقـدار بارندگـی در فصـل پاییـز امسـال بـه‬ ‫احتمـال زیـاد کمتـر از حـد نرمـال خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬کاهـش بارندگـی و مدیریـت نامناسـب‬ ‫بهره بـرداری و توزیـع اب نـه تنهـا طـی یک‬ ‫سـال اخیـر بلکـه سـا ل های متمـادی باعـث‬ ‫ایجـاد بحران هایـی از جملـه فرونشسـت‬ ‫زمین و خشـک شـدن تاال ب ها شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬محمـد حسـین بازگیـر‬ ‫ کارشـناس محیـط زیسـت ‪ -‬می گویـد‪:‬‬‫ایـران دارای بیـش از ‪ ۲۵۰‬تـاالب اسـت‬ ‫کـه از ایـن تعـداد حـدود ‪ ۱۴۵‬تـاالب‬ ‫به طـور رسـمی در ائین نامـه مصـوب‬ ‫دولـت و زیرمجموعـه قانـون حفاظـت‬ ‫و احیـا و مدیریـت تاال ب هـا ثبـت شـده‬ ‫اسـت و مابقـی نیـز مشـمول تعریـف تـاالب‬ ‫می شـوند‪ ۲۶ .‬تـاالب نیـز عضو «کنوانسـیون‬ ‫رامسـر» (قـرارداد بیـن دولتی کـه به منظور‬ ‫حفاظـت از تاال ب ها در شـهر رامسـر اسـتان‬ ‫مازنـدران منعقـد شـد) هسـتند امـا تعدادی‬ ‫از تاال ب هـای کشـورمان هـم در معـرض‬ ‫خطـر از بیـن رفتـن هسـتند‪ .‬تاال ب هـای‬ ‫هامـون‪ ،‬شـادگان‪ ،‬بختـگان‪ ،‬پریشـان و‬ ‫خیلـی تاال ب هـای دیگـر بـا کمبـود اب و‬ ‫عـدم تامیـن نیـاز ابی محیـط زیسـتی خود‬ ‫مواجهنـد و همیـن وضعیـت باعـث شـده‬ ‫اسـت کـه کارکردهـای تـاالب از جملـه‬ ‫خدمـات اکوسیسـتمی از بیـن بـرود‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس محیـط زیسـت کمبـود‬ ‫اب و عـدم تامیـن حق ابه هـا را ناشـی از‬ ‫خشکسـالی و بهره بردار ی هـای بی رویـه از‬ ‫منابـع ابـی و عـدم رعایـت حقابـه تاال ب هـا‬ ‫می دانـد و می افزایـد‪ :‬منابعـی هـم کـه‬ ‫وارد تاال ب هـا می شـوند‪ ،‬الودگی هایـی بـه‬ ‫همـراه دارنـد و تاالب هـا را الـوده می کننـد‪.‬‬ ‫او همچنیـن نسـبت بـه تغییـر وضعیـت‬ ‫وسـعت و حجـم اب دریاچـه ارومیه نسـبت‬ ‫بـه سـال گذشـته ابـراز نگرانـی می کنـد و‬ ‫می گویـد‪ :‬حجـم اب دریاچـه ارومیـه بـه‬ ‫نصـف کاهـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫بازگیـر کـه بـا رادیـو گفـت و گـو صحبـت‬ ‫می کـرد‪ ،‬همچنیـن معتقـد اسـت که بیشـتر‬ ‫اتفاقاتـی کـه درمـورد تاال ب هـا افتـاده‬ ‫عمـدی و ناشـی از دخالت و دسـتکار ی های‬ ‫انسـانی به ویـژه نحـوه بهر ه بـرداری از منابـع‬ ‫ماننـد اب اسـت و عامـل ایـن مشـکالت نیز‬ ‫نـوع نگاهمـان اسـت‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس محیـط زیسـت بـا تذکـر‬ ‫ایـن نکتـه کـه زیسـتگاه فقـط یـک محـل‬ ‫بـرای گذرانـدن چنـد روز نیسـت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫زیسـتگاه‪ ،‬نوعـی پشـتیبان بـرای نسـل های‬ ‫متوالـی و ادامـه حیـات ان هـا اسـت کـه‬ ‫اگـر از بیـن بـرود‪ ،‬شـاهد کـوچ دائمـی‬ ‫یـا انقـراض گونه هـا خواهیـم بـود‪ .‬مـا در‬ ‫برابـر تاال ب هـا‪ ،‬تعهـدات قانونـی خارجـی و‬ ‫داخلـی داریـم بنابرایـن حکمرانـی محیـط‬ ‫زیسـتی مـا بایـد کامل تـر شـود و خانـواده‬ ‫بـزرگ دغدغه منـد محیـط زیسـت نیـز‬ ‫بیشـتر یکدیگـر را یـاری کننـد؛ بـه ایـن‬ ‫معنـا کـه بازدارندگـی در ایـن حـوزه بایـد‬ ‫فراتـر از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش وضعیـت نابسـامان‬ ‫تاال ب هـا و حقـی کـه براسـاس قانـون از اب‬ ‫دارنـد‪ ،‬در حالـی نادیـده گرفته شـده اسـت‬ ‫کـه بیـش از ‪ ۸۵‬درصـد منابـع اب کشـور‬ ‫در صنعـت کشـاورزی مصـرف می شـود‪.‬‬ ‫از ایـن رو بسـیاری از کارشناسـان یکـی از‬ ‫راهکارهـای نجـات تاالب هـا را در کاهـش‬ ‫مصـارف اب در بخـش کشـاورزی از طریـق‬ ‫اصلاح الگـوی کشـت همچنیـن رو ش هـای‬ ‫ابیـاری می داننـد‪.‬‬ ‫محسـن موسـوی خوانسـاری‪ -‬کارشناس اب‬ ‫ نیـز بـا اشـاره بـه قوانینـی که بـر پرداخت‬‫حق ابـه تاال ب هـا تاکیـد می کننـد‪ ،‬بـه‬ ‫ایسـنا گفتـه بـود‪ :‬تصویـب چنیـن قوانینـی‬ ‫نشـان از اهمیـت بـاالی حیـات رودخانه هـا‬ ‫و تاال ب هـا فـارغ از شـرایط خشکسـالی یـا‬ ‫ترسـالی دارد بنابرایـن الزم اسـت بـا توجـه‬ ‫بـه سـقف اب موجـود در یـک سـال ابـی‪،‬‬ ‫حق ابـه محیـط زیسـت‪ ،‬صنعـت‪ ،‬کشـاورزی‬ ‫و شـرب از یکدیگـر جـدا شـود و هرکـدام‬ ‫بنـا بـر اهمیتـی کـه دارنـد‪ ،‬پرداخـت شـود‬ ‫امـا متاسـفانه هیـچ نظارتـی بـر اجـرای این‬ ‫قوانیـن وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس اب ضمـن اینکـه سـازمان‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت را مقصـر اصلـی‬ ‫ پرداخـت نشـدن حق ابـه زیسـت محیطـی‬ ‫تاال ب هـا توسـط وزارت نیـرو می دانسـت‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرده بـود‪ :‬سـازمان حفاظـت محیط‬ ‫زیسـت بایـد از ظرفیت هایـی کـه قانـون‬ ‫در اختیـار ان قـرار داده اسـتفاده کنـد‬ ‫و از دسـتگا ه های مسـئول تامیـن اب بـه ‬ ‫دلیـل نپرداختـن حق ابـه زیسـت محیطـی‬ ‫شـکایت کنـد‪ .‬ایـن سـازمان متولـی بایـد‬ ‫از دادسـتانی و مدعی العمـوم درخواسـت‬ ‫احقـاق حـق کنـد امـا متاسـفانه ضعـف از‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت اسـت‬ ‫کـه چنیـن اقدامـی نمی کنـد و در نتیجـه‬ ‫وزارت نیـرو و شـرکت های اب منطقـه ای‬ ‫حق ابـه تاال ب هـا را پرداخـت نمی کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬حـال کـه چشـم ها بـه‬ ‫اسـمان بـرای فـرود امـدن بـاران دوختـه‬ ‫شـده تـا سـرزمین ایـران و تاال ب هـای‬ ‫ارزشـمند ان بـار دیگـر جـان بگیرنـد و‬ ‫گلویـی تـازه کننـد‪ ،‬تعییـن و پرداخـت‬ ‫حق ابـه تاال ب هـا و دریاچه هـای بـا ارزش‬ ‫کشـور از جملـه هورالعظیـم‪ ،‬هامـون‪،‬‬ ‫بختـگان و ارومیـه بیـش از پیـش بـه یـک‬ ‫امـر ضـروری تبدیـل شـده اسـت چراکه اب‬ ‫حـق اکوسیسـتم های تاالبـی اسـت و سـلب‬ ‫ایـن حـق تبعـات جبران ناپذیـری را هـم‬ ‫بـرای طبیعـت و هـم بـرای جوامـع انسـانی‬ ‫درپـی دارد؛ بحران هایـی مثـل ریزگـرد کـه‬ ‫راه نفـس را بـرای همـه می بنـدد‪.‬‬ ‫«لطفعلی خانی» مدرس خوشنویسی و طراحی امضاء‪:‬‬ ‫امضای هر شخص به معنای مهر تائید بر افکار‪ ،‬عقاید‪ ،‬ایده ها و در مواقعی سند تائید میزان اعتبار مالی است‬ ‫بسیاری از افراد بر این باورند که امضاء‬ ‫مجموعه ای از خطوط است که در‬ ‫پای برخی برگه ها برای خالی نبودن‬ ‫عریضه ترسیم می شود و از اهمیت‬ ‫ذاتی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬هنری و شخصیتی‬ ‫امضاء بی خبرند‪ .‬شاید به همین دلیل‬ ‫است که امضا هزاران نفر در کشور با‬ ‫یکدیگر شبیه است و هیچ تالشی‬ ‫نیز برای طراحی یا انتخاب یک امضاء‬ ‫شناسنامه دار و با اتیکت نمی کنیم‪.‬‬ ‫امضای هر شخص در حقیقت مهر‬ ‫تائیدی بر افکار‪ ،‬عقاید ‪ ،‬ایده ها و در‬ ‫مواقعی سند تائید میزان اعتبار مالی‬ ‫یک فرد است و چه بهتر این امضاء‬ ‫عالوه بر منحصر به فرد بودن و بهره‬ ‫مندی از زیبایی های هنری‪ ،‬ضد جعل‬ ‫نیز باشد‪.‬‬ ‫به منظور اشنایی بیشتر با میزان اثر بخشی‬ ‫امضاء در شخصیت افراد و اهمیت اضاء‬ ‫در اسناد رسمی و غیر رسمی گفتگوی‬ ‫کوتاهی با «لطفعلی خانی» از مدرسین‬ ‫با سابقه خوشنویسی و از طراحان مطرح‬ ‫امضاء انجام داده ایم که حاوی نکات قابل‬ ‫توجهی است‪.‬‬ ‫خانی که دانش اموخته رشته مهندسی‬ ‫نرم افزار است سالهاست که به امر اموزش‬ ‫خوشنوسی و طراحی امضاء اشتغال دارد‬ ‫و در برنامه های تلویزیونی نیز به اموزش‬ ‫عالقه مندان به این هنر اصیل می پردازد‪.‬‬ ‫از چگونگی ورودتان به عرصه‬ ‫خوشنویسی و طراحی امضا برایمان‬ ‫بگویید؟‬ ‫من از زمان تحصیل در مقطع راهنمایی‬ ‫عالقه بسیار زیادی به خوشنویسی داشتم‪.‬‬ ‫جالب است بدانید بخش عمده ای از دفاتر‬ ‫تمرین درسی من پر بود از خط و خطوطی‬ ‫که ساختار بسیار موزون و هارمونی دقیقی‬ ‫برای طراحی امضا داشت‪ .‬اطرافیان و‬ ‫معلمان من بر این باور بودند که این‬ ‫چرخش هایی که در دست و نوشتار من‬ ‫دیده می شود‪ ،‬بسیار عجیب و متمایز است‪.‬‬ ‫حتی در ان دوران برای بسیاری از‬ ‫همکالسی ها و دوستان خودم امضا طراحی‬ ‫می کردم‪ .‬پس از ان بود که تصمیم گرفتم‬ ‫در کالس های خوشنویسی شرکت کنم و‬ ‫به صورت حرفه ای وارد این عرصه شوم‪.‬‬ ‫همچنین ورود به عرصه تکنولوژی و نرم‬ ‫افزار در سال ‪ 1380‬عالقه من را به دنیای‬ ‫طراحی و خوشنویسی بیشتر کرد‪.‬‬ ‫خدا را شاکرم که هم اکنون با ایجاد بستری‬ ‫بسیار مناسب برای عالقمندان به طراحی‬ ‫امضا با تولید محتواهای دقیق و درست‬ ‫در سایت و شبکه های اجتماعی‪ ،‬به عنوان‬ ‫اصلی ترین شاخص برای مشاوره افراد در‬ ‫این زمینه هستم‪ .‬جالب است بدانید از زمان‬ ‫اغاز فعالیت در بستر وب یعنی سال ‪1387‬‬ ‫تا به امروز که در مهرماه ‪ 1400‬هستیم‪،‬‬ ‫برای بیش از ‪ 185‬هزار مخاطب طراحی‬ ‫امضا انجام داده ام‪ .‬اماری که بسیار جالب‬ ‫و حیرت انگیز است و در نوع خود کم نظیر‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫ایا مدرک تحصیلی شما با هنری که‬ ‫انجام می دهید ارتباطی دارد؟‬ ‫بنده در رشته مهندسی نرم افزار تحصیل‬ ‫کرده ام که شاید در ظاهر ارتباط چندانی‬ ‫با طراحی امضا نداشته باشد؛ ولی به سبب‬ ‫اشنایی که با تکنولوژی دارم‪ ،‬توانستم یک‬ ‫پل ارتباطی عمیقی برای یادگیری و تعامل‬ ‫با مخاطبان و مشتریان خط و قلم فراهم‬ ‫کنم که این موضوع در نسخه های اینده‬ ‫اپلیکیشین رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫در مسیر طراحی امضا در کنار عواملی‬ ‫مانند شناخت اصول طراحی‪ ،‬گرافیک‬ ‫و خوشنویسی‪ ،‬مهمترین اصل خالقیت‬ ‫ذاتی است‪ .‬من هم چون عالقه بسیار‬ ‫زیادی به موضوع گرافیک و خوشنویسی‬ ‫دارم‪ ،‬توانسته ام بین خالقیت‪ ،‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫گرافیک و خوشنویسی پیوندی موزون و‬ ‫عمیق برقرار کرده و به بهترین شکل از ان‬ ‫استفاده می کنم‪.‬‬ ‫ایا با همکاران خود در خارج از کشور‬ ‫در ارتباط هستید؟‬ ‫به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی یوتیوب‬ ‫با برخی از همکاران در خارج از کشور در‬ ‫همین زمینه اشنایی دارم‪ .‬البته تماسی با‬ ‫یکدیگر نداریم و فقط از بستر یوتیوب با‬ ‫یکدیگر در ارتباط هستیم‪.‬‬ ‫ایا دوره های یادگیری طراحی امضا را‬ ‫گذرانده اید؟‬ ‫مشابه این سوال از من بسیار زیاد پرسیده‬ ‫شده که ایا کالسی برای طراحی امضا‬ ‫وجود دارد یا خیر؟ موضوع مهم در این‬ ‫رابطه این است که واقعا می توان در‬ ‫قالب کالس طراحی‪ ،‬امضا را اموزش داد‬ ‫یا خیر؟ در پاسخ به تمامی این سواالت‬ ‫باید گفت که بیشترین موضوعی که در‬ ‫طراحی امضا اهمیت دارد‪ ،‬خالقیت فردی‬ ‫است و همانطور که قبال هم اشاره کردم‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬گرافیک و طراحی می تواند‬ ‫کمک شایانی در این زمینه به طراح کند‪.‬‬ ‫ارتباط امضای افراد با شخصیت ان ها‬ ‫را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫امضا به سبب نشات گرفتن از دست خط‬ ‫افراد‪ ،‬از منظر روانشناسی هم قابل بررسی‬ ‫است و می تواند رمز و رازهایی از شخصیت‬ ‫افراد را بازگو نماید‪.‬‬ ‫ایا از مسئولین هم کسی برای طراحی‬ ‫امضا پیش شما امده است؟‬ ‫بله! در طول مدت زمانی که طراحی امضا‬ ‫در فضای مجازی شکل گرفته است‪ ،‬برای‬ ‫بسیاری از مسئولین در حوزه های مختلف‬ ‫طراحی امضا انجام داده ام‪ .‬سایت ما‬ ‫دارای نماد اعتماد الکترونیک و مجوز نشر‬ ‫دیجیتال است و مشکلی برای هیچ فردی‬ ‫در این زمینه ایجاد نمی شود‪ .‬البته مهم‬ ‫ترین اصل در کارم حفظ امنیت تمامی‬ ‫مشتریان است که در این سال ها با تمام‬ ‫وجود رعایت کرده ام‪.‬‬ ‫قشنگترین امضایی که دیده اید برای‬ ‫چه کسی بوده است؟‬ ‫به نظرم امضا در کنار زیبایی اگر محتوایی‬ ‫خاص هم در درون خودش داشته باشد‪،‬‬ ‫بسیار متفاوت و زیبا خواهد شد‪ .‬در دوران‬ ‫خدمت سربازی‪ ،‬فرمانده محترم گردانی‬ ‫داشتم که امضایی بسیار زیبا و خیره کننده‬ ‫داشت که نوشته موجود در ان ذهن مرا به‬ ‫خود مشغول کرده بود‪ .‬البته بعدها هم به‬ ‫خاطر خوش خط بودن‪ ،‬به عنوان رئیس‬ ‫دفتر ایشان انتخاب شدم و ماجرای امضا‬ ‫را از ایشان پرسیدم و از تفکرات و نگاهشان‬ ‫لذت بردم‪ .‬چرا که تا به امروز شبیه ان امضا‬ ‫را هرگز ندیدم‪.‬‬ ‫ایا امضای ضد جعل هم داریم؟‬ ‫یکی از موضوعات مهمی که در طول این‬ ‫سال ها با ان مواجه شدم‪ ،‬دغدغه بسیاری‬ ‫از ادم ها برای ضد جعل بودن امضاهایشان‬ ‫است‪ .‬البته در بحث جعل امضا دو مسئله‬ ‫حائز اهمیت بسیار است‪:‬‬ ‫زمانی که نمی دانیم امضا جعل شده‬ ‫است‬ ‫زمانی که متوجه جعل شدن امضا نشویم‬ ‫باید با صرف هزینه های زیاد‪ ،‬نسبت به‬ ‫جعل شدن ان مطمئن شویم و هنگامی‬ ‫که می دانیم امضا جعل شده‪ ،‬باید با طی‬ ‫کردن مراحل قانونی نسبت به شکایت‬ ‫اقدام نماییم‪.‬خداروشکر با انجام بررسی های‬ ‫دقیق‪ ،‬توانسته ام رمزی در امضای مشتریان‬ ‫تعبیه کنم که کار جعل امضا را بسیار دشوار‬ ‫می کند‪ .‬به این ترتیب که اگر شخصی قصد‬ ‫جعل امضا طراحی شده را داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫دلیل عدم اطالع از رمز امضا‪ ،‬صاحب امضا‬ ‫به اسانی متوجه جعلی بودن ان می شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب نیازی به هزینه کردن برای‬ ‫کارشناس جعل امضا نخواهد بود‪ .‬این روش‬ ‫برای نخستین بار است که توسط من اجرا‬ ‫شده و برای مشتریان هم جالب و جذاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بسیاری از افراد همان خطوط ساده ای را‬ ‫که سال ها قبل هنگام تحویل مدارک پایان‬ ‫دوره ابتدایی یا ثبت در دوره راهنمایی‬ ‫پای برگه تعهد انضباطی درج کردند‪ ،‬به‬ ‫عنوان امضای خود انتخاب کرده و ان را به‬ ‫عنوان امضای رسمی خود پذیرفته اند‪ .‬در‬ ‫حالی که امضای رسمی دارای مختصات و‬ ‫شرایطی است که توصیه می شود افراد با‬ ‫انتخاب یک امضای زیبا و منطقی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر افزایش اعتماد به نفس‪ ،‬راه های جعل‬ ‫امضای شان را مسدود کنند و یا به حداقل‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫معجزه ‪ ،VAR‬تیم اسکوچیچ باز هم برد‬ ‫جام جهانی نزدیکتر از همیشه‬ ‫دیدار تیم های ملی فوتبال امارات و ایران با برتری یک صفر تیم ملی کشورمان‬ ‫به پایان رسید‪.‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در ادامه بازی های مرحله نهایی‬ ‫انتخابی جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه زعبیل دبی‬ ‫و با قضاوت کریستوفر جیمز استرالیایی میهمان تیم ملی امارات است‪.‬‬ ‫دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ترکیب اصلی تیمش از‬ ‫نفرات زیر استفاده کرد‪:‬علیرضا بیرانوند‪ ،‬شجاع خلیل زاده‪ ،‬حسین کنعانی زادگان‪،‬‬ ‫صادق محرمی‪ ،‬امید نورافکن‪ ،‬احمد نورالهی‪ ،‬سعید عزت الهی‪ ،‬وحید امیری‪ ،‬علیرضا‬ ‫جهانبخش‪ ،‬مهدی طارمی و سردار ازمون‬ ‫برت فن مارویک سرمربی هلندی اماراتی ها نیز تیم ملی این کشور را با ترکیب زیر‬ ‫راهی زمین کرد‪:‬علی خصیف‪ ،‬شاهین عبدالرحمن‪ ،‬محمد العطاس‪ ،‬بندر االحبابی‪،‬‬ ‫محمود خمیس‪ ،‬عبداله حمد‪ ،‬ماجد حسن‪ ،‬عبداله رمضان‪ ،‬خلیل ابراهیم‪ ،‬فابیو‬ ‫لیما و علی مبخوت‬ ‫نیمه نخست این دیوار علیرغم برتری تیم ملی کشورمان با تساوی بدون گل به‬ ‫پایان رسید؛ شاگردان اسکوچیچ در این بازی چندین موقعیت برای گلزنی داشتند‬ ‫اما مهاجمان در زون ضربات اخر بی دقت بودند تا نیمه نخست این بازی با تساوی‬ ‫بدون گل به پایان برسد‪.‬شجاع خلیل زاده با دریافت کارت قرمز در دقیقه ‪59‬‬ ‫دیدار مقابل امارات اخراج شد و بازی هفته اینده مقابل کره جنوبی را از دست‬ ‫داد اما پس از بررسی صحنه اخراج شجاع خلیل زاده توسط ‪ VAR‬مشخص شد‬ ‫بازیکن امارات در موقعیت افساید بوده و کارت قرمز خلیل زاده پس گرفته شد و‬ ‫او به بازی برگشت‪.‬همکاری تماشایی مهدی طارمی و سردار ازمون در دقیقه ‪۷۰‬‬ ‫با ضربه تمام کننده طارمی گل اول را برای کشورمان به ارمغان اورد‪.‬در ادامه باز‬ ‫هم ملی پوشان کشورمان موقعیت گلزنی داشتند و طارمی می توانست گل های‬ ‫زده ما را بیشتر کند ‪.‬در دقایق پایانی مدافع امارات درون محوطه جریمه طارمی را‬ ‫متوقف و داور اعالم پنالتی کرد اما سردار ازمون پنالتی را از دست داد‪.‬‬ ‫در نهایت این بازی با برتری یک صفر تیم ملی کشورمان به پایان رسید تا اسکوچیچ‬ ‫در دهمین بازی خود روی نیمکت تیم ملی دهمین برد را هم به دست اورد و‬ ‫تیم ملی کشورمان هم در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی با ‪ ۳‬برد و ‪ ۹‬امتیاز‬ ‫صدرنشین جدول گروه ‪ A‬باشد‪.‬‬ ‫اولین خیابان کامل تهران میزبان‬ ‫عزاداران امام رضا (ع) شد‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۱۲‬از راهپیمایی و تجمع عزاداران به همراه مراسم سنتی عزاداری‬ ‫نظیر دمامه نوازی و تعزیه در بلوار قیام‪ ،‬اولین خیابان کامل تهران خبر داد‪.‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علی محمد سعادتی گفت‪ :‬به هر حال سفره مهمانی و‬ ‫عزاداری اهل بیت (ع) در این دو ماه برپا بوده و بلوار قیام هم یکی از موقعیت ها‬ ‫و معابری است که در دل محالت متدین و مذهبی این منطقه قرار دارد که‬ ‫خوشبختانه امسال هم فضا‪ ،‬مناسب سازی شده و بهتر دیدیم که مراسم عزاداری‬ ‫این روز را در این موقعیت شهری با همراهی شورایاران‪ ،‬معتمدین محلی‪ ،‬هیئات‬ ‫مذهبی و گروه های مردمی برگزار کنیم‪.‬وی با ابراز امیدواری از اینکه چنین‬ ‫برنامه هایی در بلوار قیام تداوم یابد‪ ،‬افزود‪ :‬انشااله سوگواری حضرت امام رضا (ع)‬ ‫در سال های اتی در این فضا نهادینه شود و این موقعیت در تهران برای مراسم‬ ‫سوگواری روز ‪ ۳۰‬صفر‪ ،‬مشخص و بارز شود‪.‬شهردار قلب طهران در پایان گفت‪ :‬من‬ ‫به نوبه خود از همه کسانی که در برپایی این مراسم ما را یاری کردند‪ ،‬سپاسگزارم و‬ ‫امیدوارم عزاداری های همه ما مقبول درگاه حق تعالی قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع شد‬ ‫پیکردوشهیدگمنامدفاعمقدسازمسجدعلیبنابیطالبمیدانساحلغربتهرانتاضلعغربیدریاچهشهدایخلیجفارس‬ ‫تشییعشد‪.‬بهگزارشخبرگزاریمهر‪،‬درمراسمتشییعپیکردوشهیدگمنامدفاعمقدسکههمزمانباسالروزشهادتحضرت‬ ‫ثامن الحجج (ع) برگزار شد عالوه بر قشرهای مختلف مردم‪ ،‬شهردار تهران‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران و دیگر مسئوالن‬ ‫انتظامی حضور دارند‪.‬علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم تشییع پیکر این دو شهید گمنام گفت‪ :‬خدا را سپاس که ما را در‬ ‫روز شهادت امام رضا (ع) در محضر این دو شهید دعوت کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از این شهدای‪ ۱۸‬ساله از عملیات بدر است‪ .‬ما تا‬ ‫شرق دجله تا روز چهارم با موفقیت پیش رفتیم‪ .‬ان زمان ما در واحد تخریب بودیم و در روز پنجم مجبور به عقب نشینی شدیم‪.‬‬ ‫امکاناتی که به شرق دجله برده بودیم را خودمان منهدم کردیم‪ .‬احساس می کردیم دنیا روی سر ما خراب شده است‪ .‬اشک‬ ‫می ریختیم اما امام فرمودند که شما پیروزید‪ .‬مشخص شد نه به خاطر از دست دادن یا به دست اوردن چند وجب خاک پیروزیم‬ ‫بلکه در مسیر درست قرار گرفتن اصل است‪ .‬وقتی این تفکر جاری شده ان موقع همه ظرفیت های جهان در درست صاحب این‬ ‫تفکر است‪.‬زاکانی ادامه داد‪ :‬انچه گوهر ناب دفاع مقدس ما است همین تفکر جهادی و مومنانه خواهد بود‪ .‬وجود مبارک این دو‬ ‫شهید در منطقه‪ ۲۲‬منشا خیر و برکت و تحول خواهد بود که به رشد و تعالی جامعه ما خواهد انجامید‪ .‬ما با شهدا در اینجا عهد‬ ‫و پیمان می بندیم‪ .‬این عزیزان انتظاراتی از ما دارند که باید انها را براورده کنیم‪ .‬از شهدا کمک می طلبیم تا ما را شفاعت کنند‪.‬‬ ‫یکی از شهدای گمنام ‪ ۲۲‬ساله در منطقه شلمچه متعلق به عملیات کربالی ‪ ۵‬و دیگری ‪ ۱۸‬ساله در شرق دجله متعلق به‬ ‫عملیاتبدراستکهپیکرهایشانتازهتفحصشدهاست‪.‬قراراستپیکرایندوشهیدگمنامپسازتشییعدرضلعغربیدریاچه‬ ‫شهدای خلیج فارس به خاک سپرده شود‪.‬‬ ‫نیروهای انتظامی مظهر‬ ‫اقتدار و مهربانی در جامعه هستند‬ ‫تهران به تامین وسایل‬ ‫حمل و نقل عمومی نیازمند است‬ ‫اخرینوضعیتاعطای«گواهینامه‬ ‫صالحیت حرفه ای» به معلمان‬ ‫فرمانده ناجا با انتشار پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت‪.‬‬ ‫حسین اشتری فرمانده ناجا در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت‪،‬‬ ‫در متن پیام سردار اشتری می خوانید؛نیروهای انتظامی به عنوان حافظان امنیت؛ مظهر‬ ‫اقتدار و مهربانی در جامعه هستند از این رو هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است‬ ‫برای پاسداشت از زحمات‪ ،‬دالورمردی ها‪ ،‬ایثار و از جان گذشتگی سبزپوشانی که در‬ ‫راه عزت‪ ،‬اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و ارامش‪ ،‬اسایش و‬ ‫امنیت مردم شریف ایران اسالمی جان خود را بدون هیچ چشم داشتی در طبق اخالص‬ ‫گذاشته اند؛ انصافاً نیروی انتظامی در تمامی صحنه های حساس و بحران ها و بالیای‬ ‫طبیعی‪ ،‬خنثی سازی توطئه های دشمنان قسم خورده این نظام و همچنین جلوگیری‬ ‫از شیوع ویروس منحوس کرونا و خدمت رسانی‪ ،‬با ایمان راسخ در میدان بوده و خوش‬ ‫درخشیده اند و همواره تالش می کنند که امنیتی پایدار و مثال زدنی را در کشور برقرار‬ ‫کنند‪.‬مردم الیق و شایسته ایران اسالمی‪ ،‬شاهد خدمات رسانی و حضور با اقتدار‪ ،‬توام با‬ ‫رافت و مهربانی نیروهای خدوم ناجا در تمامی صحنه ها و همه مناطق کشور هستند و‬ ‫می دانند که پلیس حافظ جان‪ ،‬مال و ناموس انها بوده و در راستای رفع موانع و مشکالت‬ ‫موجود و همچنین محقق شدن فرمایشات مقام عظمای والیت و رسیدن به پلیس در‬ ‫تراز انقالب اسالمی‪ ،‬برقراری نظم و امنیت در جامعه‪ ،‬حفظ سرمایه های اجتماعی و‬ ‫افزایش اعتماد مردم به ناجا پرقدرت و با تمامی ظرفیت ها پای کار است؛ امسال نیز شعار‬ ‫هفته نیروی انتظامی‪ ،‬بخاطر اهمیت خدمات رسانی با سرعت و دقت به مردم شریف‬ ‫ایران اسالمی‪ ،‬تحکیم نظم و امنیت در جامعه و بهره مندی از فناوری های نوین "پلیس‬ ‫هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار" انتخاب شده است‪.‬اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‬ ‫شهدای عزیز و واالمقام خصوصاً شهدای گرانقدر نیروی انتظامی‪ ،‬این هفته را به محضر‬ ‫فرمانده معزز کل قوا‪ ،‬خانواده معظم شهدا و ایثارگران عزیز و یکایک همکاران سختکوش‬ ‫و فداکار که بی منت و خالصانه به مردم عزیز و فهیم ایران اسالمی خدمتگزاری می کنند‬ ‫و همچنین به خانواده های صبور و گرامی انان تبریک عرض می کنم ‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬متاسفانه دچار کمبود فراوان اتوبوس و واگن مترو‬ ‫هستیم و شهر تهران بیش از هر چیز دیگری به تامین وسایل حمل و نقل عمومی نیازمند‬ ‫است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران مهدی چمران رییس شورای شهر تهران شب گذشته چهاردهم مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫مناسبت روز تهران با حضور در برنامه تهران بیست شبکه تهران در خصوص کمبودها و رفع‬ ‫مشکالت پایتخت نقطه نظراتی را ارائه داد‪.‬چمران در این برنامه درخصوص پروژه های عمرانی‬ ‫ناتمام شهر تهران اظهار داشت‪ :‬در شهرداری تهران چندان پروژه عمده نیمه تمامی نداریم‬ ‫و عمده پروژه های نیمه‪‎‬تمام فعلی مربوط به شهرداری نیستند‪ ،‬اما برخی پروژه های مدیریت‬ ‫شهری قبلی شامل خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو باقی مانده است که باید تکمیل و افتتاح شوند‪.‬او در‬ ‫خصوص مترو تهران ادامه داد‪ :‬طبق طرحی که وجود داشت‪ ،‬مترو تهران باید تا جاده ساوه‬ ‫گسترش پیدا می کرد‪.‬چمران تشریح کرد‪ :‬میزان تحرک جمعیتی متروی تهران رکورد جهانی‬ ‫داشت‪ ،‬ولی در حال حاضر با کمبود واگن مواجه هستیم‪ .‬زمانی مترو تهران روزانه ‪ ۲‬ملیون‬ ‫نفر را جا‪‎‬به‪‎‬جا می‪‎‬کرد و حال این میزان به علت کرونا به ‪ ۸۰۰‬هزار نفر رسیده است‪.‬رییس‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه واگن‪‎‬سازی تهران متعلق به مترو است‪ ،‬اما قطعات‬ ‫اصلی واگن مانند موتور ان باید از خارج وارد شود ادامه داد‪ :‬ما در ایران تا ‪ ۸۰‬درصد واگن‬ ‫را ایجاد می کنیم‪ .‬اما ارز و فاینانس مورد نیاز خرید قطعات را نداریم و اگر همه‪‎‬چیز هم اماده‬ ‫شود‪ ،‬حداقل یک سال و نیم زمان می برد تا به نتیجه برسیم‪.‬مهدی چمران در خصوص مترو‬ ‫پرند نیز افزود‪ :‬پرند شامل شهر تهران نمی شود‪ ،‬اما برای رساندن مترو به فرودگاه امام‪ ،‬شهر‬ ‫پرند را هم در مسیر مترو قرار دادیم‪ ،‬که هزینه ان را دولت باید تامین کند‪ .‬همچنین پردیس‬ ‫و ورامین و اسالمشهر هم در دستور کار هستند اما منابعشان باید تامین شود‪.‬او در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬دو بزرگراه طوالنی شمالی‪-‬جنوبی در تهران خواهیم داشت که مستلزم خرید امالک و‬ ‫تامین اعتبارات است‪.‬رییس شورای اسالمی شهر تهران همچنین در خصوص تکمیل خط ‪۶‬‬ ‫مترو نیز گفت‪ :‬اگر شش ماه دیگر در شورای چهارم مانده بودیم‪ ،‬ان را به پایان می رساندیم‬ ‫اما در شورای پنجم منابع مالی ان تامین نشد و لذا در حال حاضر مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫دبیرکل شورای عالی اموزش و پرورش با اشاره به اینکه ایین نامه اعطای گواهینامه‬ ‫صالحیت حرفه ای معلمان در شورای عالی اموزش و پرورش تصویب شده اما هنوز شیوه‬ ‫نامه اجرایی ان به تصویب نرسیده است گفت‪ :‬برخورداری از صالحیت حرفه ای یکی از‬ ‫عوامل رتبه بندی معلمان است‪.‬محمود امانی طهرانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره اعطای‬ ‫گواهینامه صالحیت حرفه ای معلمان اظهار کرد‪ :‬اصل موضوع یعنی اینکه معلمان باید‬ ‫گواهینامه صالحیت حرفه ای داشته باشند در شورای عالی اموزش و پرورش تصویب‬ ‫شده و قطعیت دارد‪.‬وی افزود‪ :‬این موضوع که برخورداری از صالحیت حرفه ای یکی از‬ ‫عوامل رتبه بندی معلمان است نیز درست است‪ ،‬اما هنوز شیوه نامه اجرایی ان نهایی‬ ‫نشده است‪.‬دبیرکل شورای عالی اموزش و پرورش با اشاره به اینکه قاعدتا باید شیوه‬ ‫نامه اجرایی اعطای گواهینامه صالحیت حرفه ای معلمان تدوین شود و به رتبه بندی‬ ‫مرتبط شده و به اجرا دربیاید گفت‪ :‬امید است با مصوبات مربوطه‪ ،‬طی یک بازه زمانی‬ ‫چهارساله شاهد ارتقای کیفی نظام نگهداشت معلمان باشیم‪.‬به گفته وی این ایین نامه‬ ‫ش و پرورش‪ ،‬زیرنظام تربیت معلم و‬ ‫در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین اموز ‬ ‫تامین منابع انسانی و بر اساس تبصره ‪ ۵‬ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در‬ ‫ی تهیه و تدوین‬ ‫مشاغل اموزشی تربیتی» مصوب جلسه‪ ۸۳۳‬شورای عالی انقالب فرهنگ ‬ ‫ف است تمام منابع انسانی مورد نیاز خود در‬ ‫شده است‪ .‬وزارت اموزش و پرورش موظ ‬ ‫ی تربیتی را پس از حصول اطمینان از دریافت گواهینامه صالحیت‬ ‫مشاغل اموزش ‬ ‫معلمی بر اساس مفاد این ایین نامه به کار گیرد‪ .‬امانی طهرانی پیش از این اعالم کرده‬ ‫بود که بر اساس یکی از مواد این ائین نامه‪ ،‬برای ارائه خدمات اموزشی تربیتی حضوری‬ ‫و غیرحضوری در مدارس‪ ،‬مراکز و موسسات اموزشی تربیتی‪ ،‬اعم از دولتی و غیر دولتی‬ ‫و ارائه خدمات اموزشی خصوصی‪ ،‬عالوه بر داشتن مدرک تحصیلی‪ ،‬مشروط به داشتن‬ ‫گواهینامه صالحیت معلمی است‪ .‬تمامی مشاغل اموزشی تربیتی اعم از معلم‪ ،‬مدیر‪،‬‬ ‫معاون‪ ،‬هنراموز‪ ،‬استادکار‪ ،‬مربی امورتربیتی‪ ،‬مشاور‪ ،‬مراقب سالمت(مربی بهداشت) در‬ ‫چارچوب نظام سنجش صالحیت های حرفه ای‪ ،‬مشمول این ایین نامه هستند‪.‬‬ ‫روایتی از ققنوس های دو ملت؛‬ ‫رسانه های اوگاندا به بازتاب گسترده ایثار‬ ‫شهید لندی‪ ،‬نوجوان ایذه ای که جان خود‬ ‫را برای نجات همسایه اش از دست داد‪،‬‬ ‫پرداختند و یاد ایوون ناماگاندا قهرمان‬ ‫مشابه در کشور خود را گرامی داشتند‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬گروه فرهنگ و اندیشه‪:‬‬ ‫محمدرضا قزلسفلی‪ ،‬رایزن فرهنگی ایران در‬ ‫اوگاندا در تازه ترین مطلب ارسالی خود به مهر‬ ‫به روایت بازتاب فداکاری شهید علی لندی‪،‬‬ ‫نوجوان فداکار ایذه ای در رسانه های اوگاندا‬ ‫پرداخته است‪ .‬در این رسانه ها نام شهید لندی‬ ‫در کنار ایوون ناماگاندا‪ ،‬دختر نوجوانی که‬ ‫جان عده ای را از اتش نجات داد و خود میان‬ ‫شعله ها جان به جان افرین تسلیم کرد‪ ،‬امده‬ ‫است‪ .‬این گزارش را در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫فداکاری و از جان گذشتگی علی لندی‬ ‫نوجوان ایذه ای کشورمان در روزنامه دولتی‬ ‫نیوویژن اوگاندا و رسانه های انالین‪ ،‬شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬کانال های تلگرامی و گروه های‬ ‫خبری از جمله پان افریکن نیوز‪ ،‬هملند‪،‬‬ ‫مطالعات فرهنگی ایران – افریقا‪ ،‬ایران اوگاندا‪،‬‬ ‫بالل نیوز و… با عناوین و محتوای مختلف‬ ‫«ملت ایران در غم از دست دادن دانش اموز‬ ‫ایثارگر عزادار است»‪« ،‬تاریخ باردیگر در ایران‬ ‫تکرار شد»‪« ،‬علی لندی و ایوون ناماگاندا‬ ‫نماد دو قهرمان ایران و اوگاندا»‪« ،‬تسلیت‬ ‫و همدردی امام خامنه ای (مد ظله العالی)»‪،‬‬ ‫«رئیس جمهور ایران از علی لندی به عنوان‬ ‫یک قهرمان ملی یاد کرد»‪« ،‬علی لندی در‬ ‫ایران خاطره دختر جوان اوگاندایی را در جهان‬ ‫زنده کرد»‪« ،‬فردا برای نجات جان انسان ها‬ ‫دیر است»‪« ،‬به همسایه نگویید برای کمک‬ ‫فردا بیا»‪« ،‬داستان علی لندی در ایران شبیه‬ ‫داستان ایوون ناماگاندا»‪« ،‬فداکاری علی لندی‬ ‫برای نسل های اینده همه ملت ها» و همچنین‬ ‫نزد شخصیت های علمی و فرهنگی اوگاندا از‬ ‫جمله پروفسور کاتریگاه رئیس دانشگاه کامپال‪،‬‬ ‫پروفسور سبیاال و… بازتاب های بسیار وسیعی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در بخشی از مطالب مندرج در رسانه های‬ ‫خبری فوق الذکر امده است که «علی لندی‬ ‫نوجوان فداکار ایذه ای برای نجات جان دو نفر‬ ‫از همسایه ها‪ ،‬خودش را به خطر انداخت و در‬ ‫اثر سوختگی شدید درگذشت‪ .‬علی چند روزی‬ ‫در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) اصفهان‬ ‫بستری و تحت درمان بود‪.‬پیشتر وزیر کشور به‬ ‫استانداران اصفهان و خوزستان دستور تسریع‬ ‫در رسیدگی به روند درمانی این قهرمان پانزده‬ ‫ساله را صادر کرده بود که در پی ان استاندار‪،‬‬ ‫شهردار و مسووالن مختلف اصفهان با حضور‬ ‫در بیمارستان از نزدیک در جریان روند‬ ‫رسیدگی ها قرار گرفتند‪».‬‬ ‫روزنامه دولتی نیوویژن و برخی رسانه های‬ ‫اوگاندا با ارج نهادن به فداکاری دانش اموز‬ ‫پانزده ساله ایرانی برای نجات دو زن از میان‬ ‫شعله های اتش به قیمت از دست دادن جان‬ ‫خود او را «قهرمان ملی ایران» نامیدند‪.‬‬ ‫این رسانه ها نوشتند که علی لندی نوجوان‬ ‫پانزده ساله اهل شهرستان ایذه استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬که چند روز پیش در پی بروز‬ ‫حادثه اتش سوزی و به خطر افتادن جان‬ ‫دو زن‪ ،‬در اقدامی شجاعانه برای نجات انها‬ ‫تالش کرد و دچار سوختگی شدید شد روز‬ ‫جمعه هفته گذشته در بیمارستان امام موسی‬ ‫کاظم (ع) اصفهان جان خود را دست داد‪ .‬انها‬ ‫همچنین اشاره کردند که ایرانیان از فقدان‬ ‫نوجوان پانزده ساله ایثارگر که برای نجات‬ ‫جان همسایگان خود وارد ساختمان سوخته‬ ‫شد‪ ،‬در اندوه عمیقی به سر می برند‪.‬‬ ‫درج پیام های تسلیت و همدردی رهبر‬ ‫معظم انقالب و رییس جمهور‬ ‫در بخشی از بازتاب های روزنامه نیویژن و‬ ‫رسانه ها و شبکه های خبری اوگاندا امده است‬ ‫که «در پی اقدام شجاعانه و ایثارگرانه علی‬ ‫لندی امام خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی با ادای احترام به پسر فداکار‪،‬‬ ‫تسلیت و همدردی خود را با خانواده داغدار‬ ‫علی ابراز کردند‪».‬‬ ‫رئیس جمهور ایران اقای رئیسی از علی لندی‬ ‫به عنوان یک «قهرمان ملی» یاد کرده و گفته‬ ‫است داستان ایثار او باید نسل به نسل روایت‬ ‫شود‪ .‬بسیاری از مقامات ایران نیز اقدامات‬ ‫شجاعانه علی را ستایش و با خانواده داغدیده‬ ‫او همدردی کردند‪.‬‬ ‫تاریخ باردیگر در ایران تکرار شد‬ ‫رسانه های خبری اوگاندا با اشاره به دو اقدام‬ ‫بشردوستانه مشابه در تاریخ ایران با بیان اینکه‬ ‫تاریخ بار دیگر در ایران تکرار شد‪ ،‬نوشته اند‬ ‫که «ریزعلی خواجوی که جان مسافران‬ ‫یک قطار را در مارس ‪( ۱۹۶۲‬سال شمسی‬ ‫‪ )۱۳۴۱‬هنگام رانش زمین از کوه های مشرف‬ ‫به راه اهن نجات داد‪ .‬همچنین البرز زارعی‪،‬‬ ‫کوهنورد سی و هشت ساله که در اطفای‬ ‫حریق در مناطق جنوب غربی ایران کمک‬ ‫می کرد‪ ،‬پس از هیجده روز ابتال به عفونت‬ ‫ناشی از سوختگی در ژوئن ‪ ۲۰۲۰‬جان خود‬ ‫را از دست داد‪».‬‬ ‫علی لندی و ایوون ناماگاندا نماد دو‬ ‫نوجوان قهرمان ایران و اوگاندا‬ ‫پروفسور ادم سبیاال استاد دانشگاه و فعال‬ ‫رسانه ای اوگاندا در پیام تسلیت خود با عنوان‬ ‫«علی لندی و ناماگاندا نماد دو نوجوان قهرمان‬ ‫گزارش تحلیلی خود نوشته است که اقدام‬ ‫مشابه دانش اموز نوجوان علی لندی در ایران‬ ‫خاطره دختر جوان اوگاندائی را در جهان‬ ‫زنده کرد‪ .‬علی لندی پانزده ساله در شهر‬ ‫ایذه واقع در جنوب غربی استان خوزستان‬ ‫ایران در ‪ ۹‬سپتامبر‪ ،‬مشابه کاری که دختر‬ ‫جوان اوگاندایی انجام داد در اتش سوخت‪.‬‬ ‫علی لندی جهان را به یاد ان دختر جوان در‬ ‫اوگاندا انداخت‪.‬‬ ‫علی لندی برای نجات مادری هشتاد ساله و‬ ‫دخترش که همسایه او بودند در ساختمان در‬ ‫حال سوختن فرو رفت‪ .‬علی سریع مادر را با‬ ‫پشت خود و سپس دختر را از میان شعله های‬ ‫اتش به بیرون حمل کرد‪.‬‬ ‫روزنامه نیویژن نوشت که تمام بدن نوجوان‬ ‫قهرمان ایرانی را شعله های اتش سوزانده بود‪.‬‬ ‫سریع به بیمارستان طالقانی اهواز و سپس‬ ‫به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) اصفهان‬ ‫منتقل شد‪ .‬متاسفانه علی هرگز نتوانست‬ ‫افرادی را که نجات داده بود ببیند‪ .‬وی پس‬ ‫از دو هفته تحت مراقبت های ویژه‪ ،‬روز جمعه‬ ‫سپتامبر جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫این روزنامه در ادامه گزارش تحلیلی خود‬ ‫نوشته است که علی با وجود اینکه جان خود را‬ ‫از دست داده است اما پیام های سازنده ای نه‬ ‫تنها بر کشور خود‪ ،‬بلکه بر کل جهان از خود‬ ‫به جا گذاشته است‪.‬‬ ‫پارلمان اوگاندا در ‪ ۹‬ژوئن ‪ ،۲۰۱۷‬طی برگزاری‬ ‫مراسم ویژه ای ناماگاندا را رسماً قهرمان ملی‬ ‫این کشور معرفی کرد‪.‬‬ ‫فردا برای نجات جان انسان ها دیر است‬ ‫روزنامه نیویژن در ادامه گزارش تحلیلی خود‬ ‫نوشته است که محمدرضا قزلسفلی‪ ،‬رایزن‬ ‫فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫کامپاال از شجاعت علی لندی ستود و با اشاره‬ ‫به پیام دو قهرمان نوجوان ایرانی و اوگاندایی‬ ‫نصب اعصاب سنج و رابطه ان با سواد رابطه!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫یکی از مباحث روانشناسی و علوم ارتباطات سواد رابطه است‪ .‬در حقیقت‬ ‫سواد رابطه‪ ،‬درک و اجرا کردن شیوه ها و راه های سالم برقراری ارتباط با دیگر‬ ‫انسان ها است؛ پس برقراری رابطه همیشه و الزاماً نشانگر داشتن سواد رابطه‬ ‫نیست؛ بلکه نوع رابطه و طرز مدیریت ان است که مشخص می کند فرد تا چه‬ ‫حد از سواد ارتباطی برخوردار است‪ .‬اما تنها داشتن سواد رابطه کافی نیست‬ ‫و باید سواد سنجش و اندازه گیری و حساب کتاب هم داشته باشیم تا کار به‬ ‫احسن پیش برود‪ .‬امروزه کار به جایی رسیده که دانشمندان ادعا می کنند‬ ‫حتی قادرند وزن یک نقطه روی کاغذ را نیز محاسبه کنند‪ .‬دوره ای که ما‬ ‫دانشگاه درس می خواندیم یک واحد درسی با عنوان « سنجش و اندازه گیری»‬ ‫داشتیم‪ .‬به نظر حقیر اگر یک رشته دانشگاهی یا حتی یک وزارتخانه نیز به‬ ‫همین منظور تشکیل شود‪ ،‬بد نیست و جای دوری نمی رود! البته در گذشته‬ ‫اندازه گیری به این اسانی نبود و به قول فردوسی «یکی کار پیش امد اکنون‬ ‫شگفت ‪ . . .‬که اسانش اندازه نتوان گرفت» ولی امروزه بسیاری از تصمیم گیری‬ ‫ها بر اساس همین اندازه گیری و محاسبات است‪ .‬نمونه اش همین لیتوانی‪.‬‬ ‫«شهردار پایتخت لیتوانی‪ ،‬روی دیوار تاالر شهرداری نمایشگرهای بزرگی نصب‬ ‫کرده و روی این نمایشگرها شادی سنج هایی به نمایش گذاشته که وضع‬ ‫روحی و روانی پایتخت را نشان می دهد‪ .‬این شادی سنج‪ ،‬بر اساس رای ارسالی‬ ‫ساکنان شهر از طریق گوشی تلفن همراه یا رایانه های شخصی میزان یا سطح‬ ‫شادمانی جامعه ای را در محدوده ای از یک تا ده به نمایش درمی اورد‪ .‬شادی‬ ‫سنج می تواند وسیله مناسبی برای سنجش رضایت شهروندان از تصمیمات‬ ‫اتخاذ شده سیاستمداران باشد‪ .‬اگر انها تصمیم جدیدی بگیرند و بالفاصله شاهد‬ ‫کاهش سطح شادی در جامعه باشند متوجه می شوند تصمیم درستی نگرفته‬ ‫اند و باید در تصمیم شان تجدید نظر کنند‪ ( ».‬جام جم)‬ ‫مالحظه فرمودید که سنجش و اندازه گیری چه نقش مهمی در اتخاذ‬ ‫تصمیمات مهم جوامع امروزی دارد‪ .‬هر چند دوستان از هیات دولت اینده‬ ‫گرفته تا شوراهای اسالمی شهر ها‪ ،‬همه برای خودشان یلی هستند و به قول‬ ‫شهریار « بیش و کم سنجش ما را نسزد ورنه که ما ‪ . . .‬ان ترازوی دقیقیم که‬ ‫موئی بزنیم!» علی ای حال پیشنهاد می شود در کشور ما به جای محاسبه و‬ ‫سنجش شادی‪ ،‬میزان اعصاب مردم به صورت روزانه اندازه گیری شود و روی‬ ‫نمایشگر نشان داده شود یا از طریق پیامک و شبکه های اجتماعی اطالع‬ ‫رسانی شود‪ .‬ان وقت شما می دانید که مث ً‬ ‫ال امروز میزان حوصله و ظرفیت‬ ‫شهروندان یا کارمندان چقدر است و اگر خلق اله اعصاب درست و حسابی‬ ‫ندارند‪ ،‬بی خودی و سر چندرغاز افزایش قیمت کرایه یا اجناس و اجاره بها یا‬ ‫تاخیر در انجام امور اداری با راننده تاکسی‪ ،‬سوپری محل‪ ،‬صاحبخانه‪ ،‬کارمندان‬ ‫ادارات و ‪ ...‬در گیر نمی شوید و شر به پا نمی کنید!از ما گفتن بود‪...‬‬ ‫چند درصد نوجوانان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال تهرانی‬ ‫واکسن کرونا زده اند؟‬ ‫علی لندی و ایوون ناماگاندا؛ دو قهرمان ملی‬ ‫ایران و اوگاندا» که در رسانه ها منتشر شد‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬ما در اوگاندا به نمایندگی وجدان‬ ‫بشریت درگذشت علی لندی نوجوان قهرمان‬ ‫ملی ایران را از عمق قلب به رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬دولت‪ ،‬ملت ایران و خانواده داغدار او‬ ‫تسلیت می گوییم‪ .‬به ندرت در میان ملت ها‬ ‫پیش می اید که چنین جوانان فداکاری برای‬ ‫نجات جان هایی که عضو خانواده او نیستند‪،‬‬ ‫اقدام به فداکاری قهرمانانه کنند‪ .‬اری علی‬ ‫لندی چنین کرد‪ .‬چنین روح بزرگ‪ ،‬فراتر از‬ ‫مرزهای ملی یک کشور هستند‪ .‬علی لندی به‬ ‫تمام بشریت تعلق دارد‪ .‬اقدام فداکارانه علی‬ ‫لندی در ایران ما را در اوگاندا به یاد قهرمان‬ ‫ملی ‪ ۱۴‬اوریل ‪ ،۲۰۰۸‬دوشیزه ایوون ناماگاندا‬ ‫دختر ده ساله می اندازد‪ .‬ایوون ناماگاندا در‬ ‫یک اقدام فوری درهای قفل شده از بیرون را‬ ‫به سرعت شکسته و بعد از نجات تعداد زیادی‬ ‫از دانش اموزانی که در خوابگاه مدرسه منطقه‬ ‫واکیسو گرفتار اتش شدید شده بودند‪ ،‬متوجه‬ ‫شد دانش اموزان بیشتری در میان شعله های‬ ‫اتش جهنم خوابگاه مدرسه گرفتار هستند لذا‬ ‫برای نجات انها از شعله های اتش عبور کرد و‬ ‫انها را نیز نجات داد‪ .‬وی سر انجام در ادامه‬ ‫نجات دانش اموزان بیشتر در سومین بار با فرو‬ ‫ریختن سقف خوابگاه‪ ،‬وی و نوزده نفر در اتش‬ ‫سوختند‪ .‬ما به داشتن چنین قهرمانانی افتخار‬ ‫می کنیم‪ .‬ما درد شناس بوده و با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران همدرد هستیم‪.‬‬ ‫روزنامه نیوویژن نیز نوشته است علی لندی‬ ‫نوجوان پانزده ساله ایرانی مانند ناماگاندا در‬ ‫اوگاندا هنگام نجات همنوعان خود در اتش‬ ‫سوزی جان خود را از دست داد‪ .‬او برای نجات‬ ‫مادر و دخترش که همسایه او بودند از میان‬ ‫شعله های اتش عبور کرد و به سرعت مادر‬ ‫و فرزند را در حالی که در پشت خود حمل‬ ‫می کرد نجات داد‪.‬‬ ‫این روزنامه با اشاره به اقدام علی لندی و ایوون‬ ‫ناماگاندا نوشیه است که افراد بسیار کمی‬ ‫هستند که بتوانند اتش را ببینند و مستقیماً‬ ‫به درون ان بروند و کسی را نجات دهند‪.‬‬ ‫طبیعت این افراد با داشتن روحیه ایثارگری‬ ‫طوری است که ابتدا به دیگران سپس به خود‬ ‫فکر می کنند‪.‬‬ ‫دختر خانم نوجوان ایوون ناماگاندا در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬با شکستن درهای ورودی قفل شده از‬ ‫بیرون‪ ،‬وارد جهنمی از اتش که مدرسه شبانه‬ ‫روزی بوددو منطقه واکیسو را در برگرفته بود‬ ‫وارد شد و بعد از نجات تعداد زیادی از اانش‬ ‫اموزان بر اثر فرو ریختن سقف خوابگاه در‬ ‫اتش سوخت‪.‬‬ ‫روزنامه دولتی نیوویژن اوگاندا در ادامه‬ ‫طنز‬ ‫بیان کرد که همسایگان خوب در همه سطوح‬ ‫اعم از ملی و بین المللی اینگونه با یکدیگر رفتار‬ ‫می کنند‪ .‬او گفت برای حل مشکل همسایه‬ ‫نباید تا فردا صبر کرد بلکه برای نجات همه‬ ‫جانبه دیگران هم اکنون باید وارد عمل شد‪،‬‬ ‫زیرا فردا برای نجات انسان ها بسیار دیر است‪.‬‬ ‫روزنامه فوق الذکر با اشاره به ضرب المثلی و با‬ ‫توجه به اقدام فوری دو نوجوان ایوون ناماگاندا‬ ‫و علی لندی نوشته است به همسایه خود‬ ‫نگویید فردا بیا‪ .‬اگر می توانید همین امروز به‬ ‫او کمک کنید‪.‬‬ ‫افتخار دادن جان برای نجات همنوعان‬ ‫روزنامه دولتی نیوویژن در ادامه گزارش‬ ‫تحلیلی خود نوشته است اقای عیسی‬ ‫لوییمبازی کاتونگولو‪ ،‬رئیس گروه جوانان‬ ‫کونو ِوکا می گوید داستان علی لندی در ایران‬ ‫شبیه داستان ایوون ناماگاندا در اوگانداست‪ .‬او‬ ‫می گوید این افتخار بزرگی است که جان خود‬ ‫را در نجات همنوعان خود از دست بدهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقدام دو نوجوان ایرانی و اوگاندائی‬ ‫نشان می دهد که جوانان در توسعه جامعه‬ ‫نقش حیاتی دارند‪ .‬باید دید که بعد از مردن‬ ‫یک انسان مردم چگونه از او یاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫فداکاری علی لندی برای نسل های اینده‬ ‫همه ملت ها‬ ‫موسی سوئد موگانزا از دانشگاه ما ِک ِرره در‬ ‫پیام تسلیت خود که در رسانه ها و شبکه های‬ ‫مجازی منتشر شده است همدردی عمیق‬ ‫خود را با رهبر معظم انقالب اسالمی ایران‬ ‫امام علی خامنه ای (مدظله العالی)‪ ،‬دولت و‬ ‫ملت جمهوری اسالمی ایران و خانواده داغدار‬ ‫شهید علی لندی ابراز کرده است‪.‬‬ ‫او در پیام خود اورده است که فداکاری علی‬ ‫لندی برای نسل های اینده همه ملت ها سازنده‬ ‫بوده و به یادگار می ماند‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت با اشاره به این که استان تهران‬ ‫دارای یک میلیون و ‪ ۸۶‬هزار دانش اموزان است‪ ،‬گفت‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نوجوانان گروه سنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال در مراکز واکسیناسیون‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علیرضا زالی افزود‪ :‬طرح ضربتی‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان شهر تهران در گروه های سنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال‬ ‫به صورت جهادی در روز های پنجشنبه و جمعه ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬مهرماه در‬ ‫مدارس شهر تهران اجرا می شود‪.‬‬ ‫زالی اضافه کرد‪ :‬سرعت و شتاب واکسیناسیون نوجوانان ‪ ۱۲-۱۸‬سال در‬ ‫یک بازه زمانی کوتاه می تواند شرایط بسیار خوبی را از نظر طراحی ایمنی‬ ‫جمعی ناشی از واکسیناسیون فراهم کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشارکت مجموعه اموزش و پرورش در اجرای این طرح‬ ‫گفت‪ :‬در این طرح همکاران اموزش پرورش مشارکت دارند و بخشی از‬ ‫کار نیز برعهده خود دانش اموزان گذاشته شده و در برخی مدارس‪ ،‬شورای‬ ‫دانش اموزی مشارکت کرده اند‪ .‬امروز شاهد کار تیمی بسیار خوبی در این‬ ‫پایگاه ها بوده ایم که حاصل مشارکت و همگرایی تیم بهداشت و مجموعه‬ ‫اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫زالی با بیان این که طرح دانش اموزی فردا جمعه نیز ادامه خواهد یافت‬ ‫گفت‪ :‬فردا نیز در مدارس و پایگاه های دانش اموزی پذیرای نوجوانان و‬ ‫اینده سازان این مرز و بوم هستیم و امیدواریم حجم باالیی از واکسیناسیون‬ ‫و مصون سازی این عزیزان انجام شود‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت با اشاره به این که استان تهران‬ ‫دارای یک میلیون و ‪ ۸۶‬هزار دانش اموز است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نوجوانان گروه سنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال در مراکز واکسیناسیون تا‬ ‫روز چهارشنبه ‪ ۱۴‬مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬انجام شده است‪.‬‬ ‫زالی نقطه قوت طرح جهادی را اجرای ان در مدارس دانش اموزان ذکر کرد‬ ‫و افزود‪ :‬در این طرح جهادی دانش اموزان برای دریافت واکسن می توانند‬ ‫به مدارس خودشان مراجعه می کنند‪ ،‬اما اگر دانش اموزی به هر دلیلی‬ ‫نتوانست ظرف امروز و فردا واکسینه شود می تواند در اسرع وقت با مراجعه‬ ‫به سایر مراکز واکسیناسیون مستقر در شهر تهران واکسن دریافت کند‪.‬‬ ‫کیفیت هوای پایتخت‬ ‫قابل قبول است‬ ‫کیفیت هوای تهران برای هفتمین روز متوالی در شرایط سالم قرار گرفته و‬ ‫پیش بینی می شود این شرایط در ساعات اینده نیز پایدار باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬کیفیت هوای پایتخت در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در‬ ‫شرایط سالم قرار داشته و با ادامه این شرایط در ساعات اینده‪ ۷ ،‬روز‬ ‫متوالی با کیفیت هوای سالم در تهران ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫در مدت شبانه روز گذشته تاکنون االینده ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون‬ ‫از بیشترین غلظت در میان االینده های هوا برخوردار بوده است و همچنان‬ ‫نیز االینده غالب هوای تهران است‪.‬‬ ‫میانگین غلظت االینده های هوا ‪ ۲۴‬ساعت اخیر بر روی عدد ‪ ۸۶‬قرار‬ ‫داشته و اما این عدد هم اکنون به ‪ ۶۶‬واحد کاهش یافته است‪ .‬و پیش‬ ‫بینی می شود این شرایط ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫با گذر از نیمه مهرماه تعداد روزهای با کیفیت قابل قبول هوا به صد و‬ ‫شصت و دو روز رسیده است‪ ،‬در حالی که ‪ ۳۷‬روز از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون کیفیت هوا برای گروه های حساس ناسالم بوده و تنها دو روز هوا‬ ‫پاک بوده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مخالف مذاکره نیستیم‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ما به هیچ وجه مخالف مذاکره و توافق‬ ‫نیستیم اما دولت سیزدهم مراقب است تا تجربه تلخ برجام تکرار نشود‪.‬ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬درباره‬ ‫سازوکار انجام مذاکرات در دولت سیزدهم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما به هیچ وجه مخالف مذاکره و توافق نیستیم اما معتقدیم که‬ ‫مذاکره باید از موضع عزت باشد و نباید مجددا ً توافقی مانند برجام که برد ‪ -‬باخت و به ضرر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بود‪ ،‬منعقد شود‪.‬وی بیان کرد‪ :‬طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس با این‬ ‫خبر‬ ‫هدف تصویب شد که طرف مقابل در چارچوب حرکت کند و هر دولتی هم ملزم به رعایت ان است‪.‬عضو کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون های‬ ‫امنیت ملی و اصل نود به طور دقیق نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران‬ ‫را رصد می کنند‪.‬نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ما نمی گذاریم تجربه تلخ برجام‬ ‫دوباره تکرار شود‪ ،‬گفت‪ :‬البته دولت سیزدهم در مذاکرات دقت کافی خواهد داشت تا مشکالتی که دولت روحانی در‬ ‫مذاکرات ایجاد کرد‪ ،‬دیگر تکرار نشود‪.‬رضایی تاکید کرد‪ :‬مجلس شورای اسالمی از اجرای قانون اقدام راهبردی برای‬ ‫لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران کوتاه نمی اید و ما اصرار داریم که این قانون به طور کامل و دقیق اجرا‬ ‫شود چرا که به نفع مصالح و منافع ملی است‪.‬وی در واکنش به برخی از افراد در جریان اصالح طلب که ادعا می کنند‬ ‫سفارش خرید واکسن کرونا در دولت روحانی انجام شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬این اظهارات درست نیست و اگر انان برای ادعای‬ ‫خود سند و مدرکی دارند‪ ،‬بهتر است ان را ارائه دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در بوشهر‪:‬‬ ‫ماموریت «غریب ابادی» در وین به پایان رسید‬ ‫سفیر و نماینده ایران در سازمان های بین المللی نوشت‪ :‬ماموریت بنده در وین از ‪ ١۵‬اکتبر‬ ‫(‪ ٢٣‬مهر) به دلیل تصدی مسئولیت جدید در تهران‪ ،‬پایان می یابد‪.‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫مهر‪ ،‬کاظم غریب ابادی سفیر و نماینده ایران در سازمان های بین المللی با انتشار توئیتی‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬ماموریت بنده در وین از ‪ ١۵‬اکتبر (‪ ٢٣‬مهر) به دلیل تصدی مسئولیت جدید در‬ ‫تهران‪ ،‬پایان می یابد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬سیاست ما مبتنی بر مشارکت فعال در سازمان های‬ ‫بین المللی با هدف تامین منافع ملی ایران است‪.‬غریب ابادی از خرداد ‪ ۹۷‬به عنوان نماینده‬ ‫ایران در اژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر سازمان های بین المللی در وین فعالیت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هیئت پارلمانی ایران به رم سفر کرد‬ ‫هیئت پارلمانی جمهوری اسالمی ایران به منظور شرکت در نشست مقدماتی کاپ ‪۲۶‬‬ ‫(کنفرانس تغییرات اب و هوا و اقلیمی) به رم سفر کرد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬هیئت‬ ‫پارلمانی جمهوری اسالمی ایران به منظور شرکت در نشست مقدماتی کاپ‪( ۲۶‬کنفرانس‬ ‫تغییرات اب و هوا و اقلیمی) به شهر رم سفر کرد‪.‬نشست مقدماتی کاپ ‪ ۲۶‬با حضور روسا‬ ‫و نمایندگان پارلمان های ‪ ۷۲‬کشور و ‪ ۸‬سازمان بین المللی به میزبانی مجلس نمایندگان‬ ‫ایتالیا و با مشارکت اتحادیه بین المجالس جهانی‪ IPU‬و سازمان ملل متحد در روزهای‪۱۶‬‬ ‫و ‪ ۱۷‬مهر ماه برگزار خواهد شد‪.‬در این کنفرانس در خصوص اهداف جهانی جهت مقابله‬ ‫با تغییرات اقلیمی‪ ،‬رویکرد سبز جهت بهبود وضعیت زیستی در دوران کووید ‪ ،۱۹-‬تامین‬ ‫مالی سیاست های جهانی در حوزه تغییر اقلیم و نقش پارلمان ها در دستیابی به اهداف کاپ‬ ‫‪ ۲۶‬گفتگوخواهدشد‪.‬قراراستپیش نویساولیهسندنهاییکنفرانسپارلمانیسازمانملل‬ ‫متحد در خصوص تغییرات اقلیم در این کنفرانس به تصویب برسد‪.‬‬ ‫نمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه‬ ‫بر سر امریکایی ها در خلیج فارس‬ ‫همزمان با روز بزرگداشت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬تصاویری از رصد و‬ ‫اشراف کامل نیروهای مقتدر کشورمان بر حضور نیروهای امریکایی در خلیج فارس منتشر‬ ‫شد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما‪ ،‬نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی با انتشار تصاویری‪ ،‬قدرت رهگیری و اشراف کامل خود را بر نیروهای امریکایی و‬ ‫بیگانه در خلیج فارس نشان داد که اقتدار نیروی دریایی سپاه را بر باالی سر امریکایی ها‬ ‫نمایش می دهد‪.‬این تصاویر نشان می دهد که چگونه شناورهای تندرو سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی اشراف کاملی بر تردد شناورها و ناوهای بیگانه در اب های دریای عمان و خلیج‬ ‫فارس دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی صادرات کاال از بندرانزلی‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن گفت‪ :‬طی شش ماهه امسال‬ ‫صادرات کاال از انزلی ‪ ۲۰۰‬هزار تن بوده و نسبت به سال گذشته‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی را داشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن‪ ،‬دکتر حمیدرضا ابایی در گفت وگویی با بیان اینکه در‬ ‫شش ماهه سالجاری با رشد ‪ ۱۳‬درصدی در عملکرد ادارهکل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان گیالن مواجه بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۷‬در حدود ‪ ۷۹۰‬هزار تن تخلیه و بارگیری داشتیم که در‬ ‫شش ماهه سالجاری عملکرد این اداره  کل نزدیک به ‪ ۸۳۰‬هزار‬ ‫تن بوده و بیانگر ان است که توانسته ایم تا حد قابل توجهی موانع‬ ‫و مشکالت را رفع کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در شش ماهه دوم سال ورود غالت افزایش پیدا می کند و قطعا‬ ‫بارندگی استان گیالن و مخصوصا انزلی در زمینه تخلیه و بارگیری‬ ‫تاثیرگذار است‪ ،‬طی دو ماه اینده از تسمه نقاله ثابت و متحرک‬ ‫از ابتدای اسکله های جدید به سمت سیلوهای غالت در محوطه‬ ‫بندر‪ ،‬بهره برداری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این روش با استفاده از سیستم مکنده تخلیه‬ ‫غالت را به سیستمهای انتقال(کانوایرها) و از انجا به سیلوها‬ ‫انجام می دهیم تا غالت کمتر در معرض رطوبت باشند و در این‬ ‫زمینه هماهنگی الزم با شرکتهای کشتیرانی از جمله کشتیرانی‬ ‫دریای خزر جهت ورود مکنده به داخل انبار کشتی داشته ایم‬ ‫تا کشتی های خود را به سیستم و دریچه مورد نیاز داخل انبار‬ ‫کشتی‪ ،‬مجهز کنند‪.‬‬ ‫ابایی با اشاره به عملکرد خوب بندرکاسپین در کنار بندرانزلی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به سیاست های کالن دولت در زمینه واردات‪،‬‬ ‫بهروز کردن تجهیزات را در دستور کار داشتیم و شرایط بندر را‬ ‫بهینه کرده و به ویژه برای ورود غالت تجهیزات مکنده را اماده‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه از ‪ ۸۳۰‬هزار تن تخلیه بار تقریبا ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تن غالت بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۳۵‬هزار کامیون این میزان‬ ‫بار داخل بندر را جابجا کردند که از این تعداد نزدیک ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫دستگاه فقط برای غالت فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با اشاره به اینکه برای تسهیل‬ ‫در حمل و نقل دریایی‪ ،‬لجستیک و ایجاد یکپارچگی و همبستگی‬ ‫با سایر بخش های حمل و نقل بسیار مهم است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همکاران ما در حمل و نقل دریایی در شرایط کرونایی به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته در کشتی و بندر فعالیت دارند و رانندگان کامیون ها و‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بسیار با ما همراه هستند‬ ‫و با همراهی و هماهنگی خوبی که انجام دادند خروج کاال از بندر‬ ‫نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫ابایی‪ ،‬با بیان اینکه در سال های قبل یکی از مشکالت‪ ،‬ماندگاری‬ ‫بیش از حد کاال در محدوده بندر بود‪ ،‬گفت‪ :‬با اقدامات صورت‬ ‫گرفته موجودی کاالهای اساسی در بندر به حدود ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫کاهش داشته‪ ،‬یعنی هر کاالیی که وارد بندر شده سریعا به دست‬ ‫مصرف کننده رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه توانستیم در شش ماهه سال جاری حدود‬ ‫‪ ۲۲۵‬هزار تن گندم تخلیه کنیم‪ ،‬متذکر شد‪ :‬با اقدامات صورت‬ ‫گرفته بیشترین گندم را در کل بنادر ایرانی دریای خزر از‬ ‫بندرانزلی وارد کردیم و با هماهنگی گمرک‪ ،‬سازمان غله همچنین‬ ‫سیلوداران در سطح استان و استان های همجوار تمام این گندم‬ ‫به صورت حمل یکسره مستقیما حمل و از بندر خارج شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با اشاره به رکورد ‪ ۱۸‬ساعته‬ ‫در تخلیه بار کشتی شش هزار تنی غالت‪ ،‬گفت‪ :‬این در شرایطی‬ ‫است که انزلی با توجه به موقعیت جغرافیایی دارای بارندگی‬ ‫زیادی است‪ .‬همچنین با توجه به گردشگرپذیر بودن شهرستان‬ ‫تو‬ ‫و محدودیت تردد در جاده ها این میزان رکورد خوبی اس ‬ ‫رشد واردات گندم از این بندر نسبت به سال گذشته ‪ ۲۵۰‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ابایی‪ ،‬با تاکید بر اینکه صادرات کاال یکی از محورهای مهم فعالیت‬ ‫بنادر و دریانوردی استان گیالن در بندرانزلی است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫طی شش ماهه امسال صادرات کاال از انزلی ‪ ۲۰۰‬هزار تن بوده و‬ ‫نسبت به سال گذشته افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی را داشتیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته زمان ماندگاری و‬ ‫مشکالت بوشهر با تکیه بر ظرفیت های استان برطرف می شود‬ ‫رئیس جمهور در بدو ورود به‬ ‫فرودگاه بوشهر گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫استان با تکیه بر ظرفیت های‬ ‫عظیم این استان برطرف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی‬ ‫روز جمعه در بدو ورود به استان‬ ‫بوشهر با بیان اینکه پیش از انجام‬ ‫سفر بررسی های کارشناسی نسبت‬ ‫به وضعیت استان و مشکالت مردم‬ ‫این منطقه انجام شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این سفر گام های ماندگاری برای‬ ‫رفع مشکالت و محرومیت های استان‬ ‫بوشهر برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های‬ ‫گسترده استان بوشهر برای رشد‬ ‫و ابادانی‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود این‬ ‫ظرفیت های فراوان‪ ،‬سخن گفتن از‬ ‫مشکالت و بیکاری و بعضاً اسیب های‬ ‫اجتماعی در سطح استان قابل تحمل‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دکتر رییسی با اشاره به ظرفیت های‬ ‫بسیار باالی استان بوشهر در‬ ‫حوزه های کشاورزی‪ ،‬شیالت‪،‬‬ ‫نخیالت و بخش نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬برضرورت فعال شدن‬ ‫اقتصاد دریا‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬شیالت و‬ ‫نخیالت در این استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس جمهور افزود‪ :‬برای رفع‬ ‫مشکالت و محرومیت های استان‬ ‫باید در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫گام های موثری برداشته شود‪.‬‬ ‫دکتر رییسی تصریح کرد‪ :‬انجام‬ ‫اقدامات زیربنایی در بخش اب‪،‬‬ ‫سرویس دهی به کشتی ها را کاهش دادیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا پیش از‬ ‫این زمان حضور کشتی ها در بندر سه روز بود و اکنون این مدت‬ ‫به ‪ ۲.۳‬روز رسیده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬درخصوص بارگیری کاالهای‬ ‫صادراتی ‪ ۲۳‬دستگاه لیفتراک و ‪ ۱۰‬جرثقیل داریم که می توانند‬ ‫عملیات پشت خط ما را انجام بدهند و با توجه به بازنشسته شدن‬ ‫تعدادی از همکاران‪ ،‬استفاده از نیروهای مجرب و اپراتورهای‬ ‫کاربلد را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزشی در شهرستانهای استان‬ ‫گیالن‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیز داری‬ ‫استان گیالن‪ ،‬مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیالن‬ ‫از برگزاری کارگاه های اموزشی اصول حفاظتی و نحوه قرقبانی در‬ ‫بلوکهای حفاظتی برای مامورین حفاظت استان خبر داد‪.‬‬ ‫میر حامد اختری گفت‪ :‬هدف از برگزاری دوره های اموزشی‪،‬‬ ‫افزایش اگاهی تعداد ‪ ۴۰۴‬نفر نیروی شرکتی و ‪ ۱۵۳‬نفر نیروی‬ ‫سازمانی شاغل در واحدهای منابع طبیعی و یگانهای حفاظت‬ ‫شهرستانهای استان گیالن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این کارگاه ها‪ ،‬اصول حفاظتی در دو بخش‬ ‫پیشگیری و کشف‪ ،‬شناسایی تخلفات در چهار محور قطع و قاچاق‬ ‫چوب‪ ،‬تصرف اراضی ملی و دولتی و ساخت وسازهای غیرمجاز‪،‬‬ ‫دامداری غیرمجاز و اتش سوزی جنگلها و مراتع تشریح گردید‪،‬‬ ‫تا نیروهای حفاظتی با اصول حفاظتی اشنا و به وظایف محوله به‬ ‫درستی عمل نمایند‪.‬‬ ‫ایشان یاداور شد‪ :‬بر اساس نقشه ساماندهی حفاظت منابع طبیعی‬ ‫استان‪ ،‬بلوکهای حفاظتی برای قرقبانان تشریح و موقعیت هر‬ ‫قرقبان در بلوک حفاظتی مشخص گردید‪.‬‬ ‫دکتر اختری به مامورین حفاظت و قرقبانان تاکید کرد تا با جدیت‬ ‫تمام در انجام وظایف محوله و برخورد با متخلفین اقدام کنند‪.‬‬ ‫شهردار منتخب رشت با سرپرست و معاون مالی و‬ ‫اقتصادی شهرداری رشت پیرامون مسائل مالی‪ ،‬عمرانی و‬ ‫شهری دیدار و گفتگو کرد‬ ‫شهردار منتخب رشت با سرپرست و معاون مالی و اقتصادی‬ ‫شهرداری رشت پیرامون مسائل مالی‪ ،‬عمرانی و شهری دیدار‬ ‫و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫رشت ‪ -‬ظهر امروز دوشنبه ‪ ۱۲‬مهر ماه ‪ ۱۴۰۰‬سید امیر حسین‬ ‫علوی شهردار منتخب رشت طی دیدار با علی بهارمست‬ ‫سرپرست و ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت‬ ‫شفاف سازی‪ ،‬انضباط مالی‪ ،‬صیانت از اموال و دارایی ها‪ ،‬امکانات‬ ‫و منابع موجود را بسیار ضروری برشمرد و اظهار کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫رشت می بایست با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم‬ ‫رهبری نسبت به صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در معاونتها‪،‬‬ ‫مناطق‪ ،‬سازمانها و واحدهای تابعه برنامه ریزی و اقدام نماید‪.‬‬ ‫ت بخشی به اجرای‬ ‫سید امیر حسین علوی با تاکید بر لزوم سرع ‬ ‫پروژه های عمرانی شهر‪ ،‬اذعان نمود‪ :‬حرکت به سمت توسعه‬ ‫شهری با اجرای پروژه های محله محور باالخص در مناطق کم‬ ‫برخوردار با تراکم جمعیتی باال در اولویت برنامه های مدیریت‬ ‫شهری رشت قرار دارد‪.‬‬ ‫شهردار منتخب رشت تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری‬ ‫را ضروری خواند و افزود‪ :‬مدیریت شهری برای تحقق این مهم با‬ ‫رویکرد و نگاه جدید و با اتخاذ راهکارهای الزم جهت رفع چالش‬ ‫های پیش رو توسعه شهری در تامین درامد و منابع اعتباری‬ ‫پایدار شهری و تقویت فرصتها‪ ،‬برنامه ریزی و تالش خواهد نمود‪.‬‬ ‫علوی جمع اوری و هدایت ابهای سطحی در جهت رفع ابگرفتگی‬ ‫در زمان بارندگی که موجب کندی تردد شهروندان و خودروها و‬ ‫یا مسدود شدن مسیرها می شود را از مهمترین اولویتها برشمرد و‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬این امر باید از سوی مدیریت شهری مورد توجه‬ ‫قرار گیرد زیرا اخالل در تردد و عبور و مرور موجب مختل شدن‬ ‫در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار منتخب رشت واگذاری امالک شهرداری به اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی را ممنوع عنوان نمود و گفت‪ :‬تا زمان تعیین‬ ‫تکلیف امالک شهرداری‪ ،‬از هرگونه واگذاری امالک به اشخاص‬ ‫برق‪ ،‬جاده های مواصالتی و به ویژه‬ ‫اتصال استان به ریل سراسری نیز‬ ‫از جمله اقداماتی است که در این‬ ‫سفر نسبت به ان تصمیم گیری‬ ‫خواهد شد تا گام های ماندگاری برای‬ ‫رفع مشکالت بنیادین مردم استان‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫تعیین مهلت ‪ 3‬ماهه برای اصالحات‬ ‫ساختاری در سازمان اموال تملیکی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین رئیسی‪:‬‬ ‫باید همت شود تا هرچه زودتر‬ ‫تکلیف اموال موجود در انبارهای‬ ‫سازمان اموال تملیکی در سراسر‬ ‫کشور مشخص شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور و هیئت دولت در‬ ‫ششمین سفر استانی دولت سیزدهم‬ ‫به بوشهر سفر کرده اند‪.‬‬ ‫مشکالت بوشهر با تکیه بر‬ ‫ظرفیت های استان برطرف‬ ‫می شود‬ ‫دکتر رئیسی در نخلستان های اهرم‬ ‫با کشاورزان دیدار و به صحبت ها و‬ ‫دغدغه هایشان گوش سپرد‪.‬‬ ‫کشاورزان تنگستانی در دیدار رئیس‬ ‫جمهور گفتند‪ :‬در نه ماه از سال اب‬ ‫وجود ندارد حق ابه از دو هزار تومان‬ ‫به ‪ 8‬تا ‪ 9‬هزار تومان رسیده و این‬ ‫افزایش طاقت فرساست‪.‬‬ ‫کشاورزان تنگستانی در دیدار رئیس‬ ‫جمهور گفتند‪ :‬در نه ماه از سال اب‬ ‫وجود ندارد حق ابه از دو هزار تومان‬ ‫به ‪ 8‬تا ‪ 9‬هزار تومان رسیده و این‬ ‫افزایش طاقت فرساست‪.‬‬ ‫راه تامین اب سد باهوش است‬ ‫که فقط اکنون صحبت از مراحل‬ ‫مطالعاتی است‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی هم در گزارش‬ ‫به رئیس جمهور گفت ‪ :‬رتبه سوم‬ ‫تولید خرمای کشور را بوشهر دارد‬ ‫اما اصلی ترین مشکل نخلستان های‬ ‫استان کمبود اب است‪.‬‬ ‫اقای ساداتی نژاد افزود‪ :‬سد خاییز‬ ‫در حال ابگیری است و برای بهره‬ ‫برداری کامل ‪ 12‬کیلومتر لوله‬ ‫گذاری خط انتقال نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای ابرسانی از سد خاییز‬ ‫به نخلستان ‪ 150‬میلیارد تومان نیاز‬ ‫است تا سه هزار هکتار اراضی را‬ ‫ابیاری کند‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد افزود‪ :‬برای احیا و‬ ‫نوسازی هر هکتار نخیالت ‪100‬‬ ‫میلیون تومان نیاز است و این در‬ ‫حوزه ابرسانی موضوعی مهم است‬ ‫که اگر اختصاص یابد می تواند ‪60‬‬ ‫درصد مشکل ابرسانی تنگستان را‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای ساخت سد باهوش‬ ‫‪ 250‬میلیارد تومان هزینه نیاز است‬ ‫که فقط مطالعات ان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازدید رئیس جمهور از محل‬ ‫اجرای راه اهن بوشهر به شیراز‬ ‫طول کل طرح راه اهن شیراز‪-‬بوشهر‬ ‫‪ 450‬کیلومتر است‪ .‬‬ ‫این طرح به ‪ 11‬قطعه تقسیم شده‬ ‫است‪ ،‬از این ‪ 11‬قطعه ‪ 2‬قطعه از‬ ‫سمت شیراز به طول ‪ 100‬کیلومتر‪،‬‬ ‫‪ 50‬درصد در زیرسازی پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد و از سمت بوشهر‬ ‫نیز قطعه ‪ 11‬که به بوشهر متصل‬ ‫می شود‪ ،‬به طول ‪ 40‬کیلومتر حدود‬ ‫‪ 50‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫دو قطعه مشکل این مسیر ریلی در‬ ‫استان بوشهر به طول ‪ 25‬کیلومتر‬ ‫قرار دارد‪ .‬در این قطعه مسیر ‪5.5‬‬ ‫کیلومتر پل و تونل وجود دارد‬ ‫و مسیر شرایط توپوگرافی بسیار‬ ‫سختی را دارد؛ این قطعه از پروژه‬ ‫‪ 10‬تونل و ‪ 9‬دستگاه پل خاص دارد‬ ‫که موجب شده است که این ‪25‬‬ ‫کیلومتر از اهمیت خاصی برخوردار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اخبار ادارات استان گیالن‬ ‫حقیقی و حقوقی خودداری شود و نسبت به شناسایی امالک‬ ‫شهرداری و نوع کاربری انها اقدامات الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫سید امیر حسین علوی تعیین تکلیف وضعیت دیون معوق و‬ ‫ساماندهی بیمه پردازی جاری کارکنان شهرداری رشت را مورد‬ ‫اشاره قرار داد و افزود‪ :‬با توجه به الزام شهرداری به پرداخت حق‬ ‫بیمه کارکنان به جهت برخورداری از مزایای بیمه ای‪ ،‬تاخیر در‬ ‫پرداخت حق بیمه پذیرفتنی نیست و الزم است با برنامه ریزی و‬ ‫اهتمام الزم جهت پرداخت دیون معوق‪ ،‬نیازهای کارکنان در این‬ ‫زمینه به جد رفع گردد‪.‬‬ ‫شهردار منتخب در پایان با بیان اینکه مدیران شهرداری رشت‬ ‫می بایست رویکرد درامدزایی و کاهش هزینه ها را در راس امور‬ ‫قرار دهند‪ ،‬از مدیران مناطق و روسای سازمان ها خواست برنامه‬ ‫های اجرایی خود را با اولویت پروژه های عمرانی‪ ،‬هدف گذاری و‬ ‫ارائه نمایند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬علی بهارمست در این جلسه به ارائه گزارشی از‬ ‫اقدامات صورت گرفته در دوره سرپرستی شان و روند پیشرفت‬ ‫پروژه ها پرداخت‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان رشت با همکاران اداره گاز‬ ‫خشکبیجار دیدار کرد‬ ‫در هفته جاری جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با حضور در اداره گاز خشکبیجار با‬ ‫رئیس و پرسنل این اداره دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گاز گیالن‪ ،‬در این دیدار اقای کوچکی‬ ‫نژاد ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه مدیریت وکارکنان اداره گاز‬ ‫بجهت ارائه خدمات شایسته به مردم‪ ،‬درخواست نمود تا روند‬ ‫خدمت رسانی همانند گذشته با سرعت و کیفیت ادامه یابد‪.‬‬ ‫همچنین در این دیدار سعید محمدی رئیس اداره گاز خشکبیجار‬ ‫گزارشی از خدمات رسانی به مردم این شهر ارائه نمود‪.‬‬ ‫ارائه بیش از ‪ 4‬میلیون خدمت از سوی‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫در نیمه نخست سال جاری‪ ،‬شرکت گاز استان گیالن بیش از ‪4‬‬ ‫میلیون خدمت مرتبط با گاز به مصرف کنندگان گاز طبیعی در‬ ‫استان ارائه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گاز گیالن – حسین اکبر مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان گیالن درخصوص خدمات ارائه شده به مردم‬ ‫و مشترکین گاز طبیعی گفت‪ :‬در شش ماه ابتدایی سال جاری‬ ‫بالغ بر ‪ 4‬میلیون و‪ 350‬هزار خدمت مرتبط با گاز به صورت‬ ‫غیرحضوری ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬بیشترین خدمت ارائه شده در‬ ‫نیمه اول سال ‪ 1400‬از طریق نرم افزار موبایلی (اپلیکیشن) گاز با‬ ‫حدود ‪ 2‬میلیون و ‪ 50‬هزار خدمت بوده است‪.‬‬ ‫حسین اکبر با ابراز خرسندی از استقبال مشترکین گاز طبیعی از‬ ‫اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از این‬ ‫قابلیت به همراه سایر درگاه های مجازی سبب صرفه جویی قابل‬ ‫مالحظه ای در زمان و هزینه برای مشترکین محترم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن همچنین از ارائه بالغ بر یک‬ ‫میلیون و ‪ 660‬هزار خدمت از طریق دفاتر پیشخوان دولت‪533 ،‬‬ ‫هزار خدمت توسط سایت شرکت گاز استان گیالن و بیش از‬ ‫‪ 104‬هزار خدمت از راه تلفن گویای ‪ 3414‬خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت با هدف کاهش مراجعات مردم به ادارات‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫وقت و هزینه ها و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا‪ ،‬هم اکنون‬ ‫کلیه خدمات خود را عالوه بر دفاتر پیشخوان‪ ،‬از طریق سایت‪ ،‬نرم‬ ‫افزار موبایلی و شماره تلفن گویای ‪ 3414‬ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وی درخصوص نوع خدمات ارائه شده به مردم گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫خدمات ارائه شده مربوط به نمایش قبض با بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ 466‬هزار مورد می باشد و پس از ان پرداخت بدهی با حدود‬ ‫‪ 906‬هزار مورد قرار دارد‪.‬‬ ‫مهندس اکبر در خاتمه گفت‪ :‬ارائه خدمات بهینه و به موقع به‬ ‫مشترکین هدف اصلی این شرکت می باشد و شرکت گاز استان‬ ‫گیالن درجهت تحقق این مهم‪ ،‬نسبت به برگزاری جلسات‬ ‫توجیهی بصورت منظم برای روسای ادارات گاز شهرستان ها و‬ ‫همچنین رابطین میز خدمت اقدام می کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن‪:‬‬ ‫امادگی برای بحران های جوی احتمالی اتی‬ ‫بارش های برف در سال های گذشته که متاثر از تغییر شرایط اب‬ ‫و هوایی بوده می تواند امسال هم تکرار شود و لزوم امادگی برای‬ ‫مقابله با ان حتمی و ضروری است‪.‬‬ ‫«بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫گفت‪ :‬تجارب سال های گذشته نشان داده است که بارش های‬ ‫شدید جوی و مخصوصا برف می تواند باعث اسیب به خطوط‬ ‫و پست های برق شود و برق رسانی به مشترکان را با اختالل‬ ‫همراه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بارش های برف در طی سال های ‪، 95 ، 86 ، 83‬‬ ‫‪ 96‬و ‪ 98‬با توجه به نوع و مدت زمان بارش‪ ،‬نشان داده که این‬ ‫بارش ها بی ارتباط با تغییر شرایط اب و هوایی نبوده و بیانگر‬ ‫این است که این پدیده جوی هر چند سال یک بار و گاها زودتر‬ ‫تکرارپذیری دارد و باید برای بارش های احتمالی از امادگی الزم‬ ‫برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫داراب زاده گفت‪ :‬شرکت برق منطقه ای گیالن برخوردار از ‪72‬‬ ‫پست برق و ‪ 2861‬کیلومتر خط می باشد که در بارش های‬ ‫احتمالی می توانند اسیب پذیر باشند و باید از هم اکنون برای‬ ‫بارش های اتی برنامه ریزی کرد و با مقاوم سازی و سایر تمهیدات‬ ‫تاب اوری ان ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار گرفتن پست ها و خطوط در مناطق کوهستانی و‬ ‫جاه های صعب العبور و حتی مناطق جنگلی و شالیزارها که فاقد‬ ‫جاده دسترسی می باشند مشکل را دو چندان می کند و بطور‬ ‫حتم اگر عالج واقعه را قبل از وقوع ان نکرد با چالش های جدی‬ ‫مواجه خواهیم شد‪.‬مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با‬ ‫اشاره به تجارب ارزنده شرکت در سال های گذشته در رویارویی‬ ‫با پدیده های سخت جوی‪ ،‬گفت‪ :‬احصا ماشین االت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و منابع انسانی و شناسایی شرکت های پیمانکاری که پتانسیل و‬ ‫توانایی مدیریت با پدیده های سخت جوی را دارند باید از هم‬ ‫اکنون در دستور کار قرار گیرند تا در بحران ها جا نمانده و با‬ ‫امادگی کامل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫امادگی بنادر استان گیالن جهت پذیرش کشتی های‬ ‫رو‪-‬رو و کانتینرهای یخچالی با تخفیفات ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن از امادگی بنادر استان گیالن جهت پذیرش کشتی های‬ ‫رو‪-‬رو و کانتینرهای یخچالی با تخفیفات ‪ ۸۰‬درصدی خبرداد‪.‬‬ ‫محمد محسن سلیمی پور در گفت و گو با روابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادرو دریانوردی استان گیالن با اشاره به ارائه تسهیالت ویژه به‬ ‫خطوط کشتیرانی و سایر ذینفعان در راستای توسعه حمل و نقل‬ ‫ترکیبی و چند وجهی و حمایت و تشویق حمل کاالهای صادراتی‬ ‫و ترانزیتی با کامیون به کشتی های رو‪-‬رو در بنادر گیالن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اولویت پهلودهی کشتی های رو‪ -‬رو بدون انتظار نوبت به‬ ‫اسکله ها‪ ،‬تخفیف ‪ ۸۰‬درصدی حقوق و عوارض بندری بر کشتی‬ ‫های رو‪-‬رو‪ ،‬تخفیف ‪ ۶۰‬درصدی هزینه باربری و معافیت انبارداری‬ ‫کامیونهای مذکور از جمله حمایت ها و مشوق های اداره کل بنادر‬ ‫و دریانوردی استان گیالن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان ظرفیت کشتی های رو‪-‬‬ ‫رو حداکثر ‪ ۳۵‬دستگاه تریلی و یا ‪ ۸۰‬دستگاه سواری در هر‬ ‫سفر می باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مدت سفر این کشتی از مجتمع‬ ‫بندری انزلی به مقاصد بنادر کوریک و اکتائو قزاقستان به مدت‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت و به بنادر استاراخان در روسیه و باکو در اذربایجان به‬ ‫ترتیب به مدت ‪ ۴‬روز و ‪ ۲۰‬ساعت می باشد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل با اشاره به اینکه از مهر ماه‬ ‫سال گذشته تاکنون ‪ ۱۲‬سفر دریایی توسط کشتی های رو‪-‬رو‬ ‫صورت پذیرفته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۶‬مرتبه کشتی مذکور‬ ‫سیدحسن خمینی‪ :‬بپذیریم که همه‬ ‫یک اندازه رای داریم نه بیشتر‬ ‫یادگار امام گفت‪ :‬اینکه ما باید به یک اندازه از منابع برخوردار باشیم‪ ،‬مبتنی بر این است که‬ ‫بپذیریم برابر هستیم و همه یک اندازه رای داریم و کسی از دیگری رای بیشتری‪ ،‬چرب‬ ‫تری یا درشت تری ندارد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی‬ ‫در مراسم بزرگداشت درگذشت محمدرضا حکیمی گفت‪ :‬اقای حکیمی از جمله کسانی‬ ‫است که با مکتب نجف دلبستگی هایی دارند‪ .‬مکتبی که با میرزا مهدی اصفهانی در مشهد‬ ‫شروع می شود و شاید یکی از قله های ان مرحوم ایت اله شیخ مجتبی قزوینی است‪.‬‬ ‫من یک بار خدمت رهبر معظم انقالب بودم و با توجه به اینکه ایشان با نهله «مشهدیون»‬ ‫و «مکتب تفکیک» از نزدیک اشنا هستند‪ ،‬ذکر خیر اقای حکیمی شد؛ من گفتم اقای‬ ‫حکیمی نسبت به حاج اقا شیخ مجتبی «غالی»(غلو کننده) است و ایشان گفتند اقا شیخ‬ ‫مجتبی ظرفیت این گونه ارادت ورزی را داشت‪.‬یادگار امام یاداور شد‪ :‬با اینکه پیروان‬ ‫مکتب تفکیک بعضا تا حد تکفیر فالسفه و عرفا و سرامدان این عرصه پیش رفته بودند‪ ،‬اما‬ ‫رابطه انها با امام یک رابطه امام و ماموم بود‪ .‬مرحوم شیخ جواد تهرانی که بعد از انقالب جزو‬ ‫بزرگان این عرصه بودند‪ ،‬به جبهه رفتند‪ .‬این کار عجیبی بود؛ ان هم برای کسانی که می‬ ‫دانند پیرمرد با قریب ‪ ۸۰‬سال سن لباس رزم می پوشد و به جنگ می رود‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در تعیین امام به عنوان مرجع‪ ،‬معانی بلندی دارد که جدای از همه انها‪ ،‬یک نکته را نمی‬ ‫شود نادیده گرفت و ان صداقت و سالمت بزرگان مکتب تفکیک است‪ .‬ولی اصل دینداری‬ ‫و اصل دین و دفاع از هویت دینی است‪ ،‬این جریان پا بر روی بسیاری از باورهایش می‬ ‫گذارد‪ .‬انها تعیین یک فیلسوف و عارف بزرگ به عنوان مرجع را تبعیت از مراد می دانند‪.‬‬ ‫سید حسن خمینی اظهار داشت‪ :‬نکته دیگر قابل مالحظه در زندگی مرحوم حکیمی‪،‬‬ ‫تطابق عمل و ادعا است‪ .‬همه کسانی که با اقای حکیمی حشر و نشر داشتند این را‬ ‫شهادت می دهند که او ان گونه که می اندیشید‪ ،‬زندگی کرد‪ .‬این را در کمتر کسی و‬ ‫کمتر جایی به این درجه از خلوص می شود سراغ گرفت‪ .‬این هم نکته ای است که در‬ ‫زندگی اقای حکیمی باید مورد بحث قرار بگیرد‪.‬وی با تاکید بر اینکه مرحوم اقای حکیمی‬ ‫از سرامدان پاالیش دین از خرافات و اتهام ذوب شدن در نظام سرمایه داری بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقای حکیمی‪ ،‬مثل تمام متفکران دیگر‪ ،‬اندیشه ای دارد که دارای یک پوسته و یک‬ ‫هسته است‪ .‬من فکر نمی کنم پوسته فکر و اندیشه مرحوم اقای حکیمی‪ ،‬امروز در جامعه‬ ‫ما خیلی طرفدار داشته باشد و حتما مورد نقدهایی هم هست‪ .‬نقدها و مواضعی هم در‬ ‫رابطه با کتاب «الحیات» وجود دارد‪ .‬اما انچه برای فردای ما از زندگی و اثار و نوشته های‬ ‫مرحوم اقای حکیمی قابل استفاده است‪ ،‬هسته مرکزی فکر او است‪ .‬یادگار امام تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دنیای امروز شاید از صد سال پیش میان دو ارزش بسیار بزرگ و اینکه اینها چگونه‬ ‫باید در تقابل با هم به سنجه ارزشگذاری وارد شوند‪ ،‬در َدوران بوده و البته هر دوی اینها‬ ‫یک ارزش دیگری را هم همراه خودشان داشته اند و برای ان استدالل کرده اند؛ یا ازادی‬ ‫و یا عدالت را ترجیح داده اند‪ .‬مفهوم عدالت امد و محور بحث های بسیار پررنگی در دنیا‬ ‫شد و از ان سوسیالیسم و سپس کمونیسم پدید امد و حکومت های بسیار مقتدری که‬ ‫باقیمانده ان را تا امروز هم ممکن است در بعضی از کشورهای جهان سراغ داشته باشیم‪.‬‬ ‫حامل ‪ ۵۷۰‬نگله تجهیزات و کامیون از مبدا کشور روسیه وارد و‬ ‫در بندر انزلی تخلیه گردیده و ‪ ۶‬مرتبه به مقصد بندر کوریک‬ ‫کشور قزاقستان با تعداد ‪ ۱۴۳‬دستگاه تریلی حامل ماشین االت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مواد معدنی و ‪ ...‬بارگیری و بندر انزلی را ترک نموده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫سلیمی پور با بیان اینکه کرایه حمل یک دستگاه تریلی با راننده‬ ‫هزار و ‪ ۲۵۰‬دالر بوده که این مبلغ در صورت افزایش کامیون ها و‬ ‫یا چارتر نمودن کشتی قابل تعدیل است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬زمان حرکت‬ ‫کشتی در حال حاضر با هماهنگی و برنامه ریزی نمایندگی خط‬ ‫کشتیرانی مواج دریا مشخص و یا در صورت چارتر نمودن و یا‬ ‫ورود شرکت های فورواردری در حمل تعداد کامیون مورد نظر‬ ‫نسبت به ایجاد خطوط منظم الینری با برنامه ریزی مورد نظر‬ ‫ذینفعان اقدام خواهد گردید‪.‬‬ ‫سلیمی پور با اشاره به صادرات مرکبات و محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با توجه به‬ ‫تامین زیر ساخت های الزم در جهت تخلیه و بارگیری و نگهداری‬ ‫کانتینرهای یخچالی‪ ،‬امادگی کامل در جهت پذیرش کانتینرهای‬ ‫یخچالی به مقصد کشورهای حاشیه دریای خزر را دارا می باشد‬ ‫و در این خصوص نیز عالوه بر اولویت پهلوگیری کشتی های‬ ‫کانتینری بدون انتظار نوبت‪ ،‬به میزان ‪ ۲۵‬در عوارض و هزینه‬ ‫های توقف شناور حامل کانتینر و یا کانتینر های یخچالی‪ ،‬تخفیف‬ ‫اعطا نموده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راستای رونق و توسعه تجارت کانتینرهای‬ ‫یخچالی در بنادر گیالن‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به ایجاد‬ ‫مشوق ها و اعطای تخفیفات به میزان ‪ ۴۵‬درصد هزینه ‪THC‬‬ ‫بر کانتینرهای یخچالی و همچنین ‪ ۴۸‬درصد تخفیف در حقوق و‬ ‫عوارض مترتب بر کشتی و ‪ ۹‬تخفیف در هزینه انبارداری نموده‬ ‫که این تخفیفات تاثیر بسزایی در جلوگیری از تحمیل هزینه های‬ ‫مضاعف به ذینفعان و کاهش قیمت تمام شده این کاالها نسبت‬ ‫به سایر بنادر می گردد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن با اشاره به اینکه در حال حاضر امکانات و زیرساختهای الزم‬ ‫در خصوص توسعه تجارت این کانتینرها در بنادر گیالن فراهم‬ ‫شده و در این راستا تعداد ‪ ۶۸‬سوکت برق جهت مونیتورینگ و‬ ‫نگهداری کانتینرهای یخچالی در مجتمع بندری انزلی و تعداد ‪۲۸‬‬ ‫سوکت در منطقه ویژه اقتصادی بندر استارا موجود می باشد‪،‬‬ ‫اذعان داشت‪ :‬ایجاد و احداث یارد کانتینری اختصاصی در بنادر‬ ‫انزلی و استارا صورت پذیرفته که در مجتمع بندری انزلی این‬ ‫سایت اختصاصی از یک هکتار به بیش از ‪ ۴‬هکتار توسعه یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صورت افزایش حجم فعالیت های صادراتی‬ ‫باالخص در زمینه محصوالت کشاورزی و مرکبات‪ ،‬این امکان‬ ‫وجود دارد تا کامیون های حامل کانتینر یخچالی از بنادر استان‬ ‫گیالن مستقیما به مبدا بارگیری کاالهای صادراتی در سایر‬ ‫استان های هدف حمل و پس از بارگیری محصوالت کشاورزی‬ ‫در کانتینر های یخچالی‪ ،‬مجددا ٌ این کامیون ها به بنادر عزیمت‬ ‫نموده و بدون تخلیه در بندر به طور مستقیم به کشتی بارگیری‬ ‫و به مقاصد مورد نظر حمل گردند‪ ،‬گفت‪ :‬امکان استافینگ‬ ‫(بارگیری) محصوالت کشاورزی در کانتینرهای یخچالی نیز در‬ ‫بنادر گیالن وجود داشته و پس از ان‪ ،‬این کانتینرها توسط ناوگان‬ ‫حمل و نقل دریایی باالخص شرکت کشتیرانی دریای خزر که‬ ‫دفتر مرکزی ان در بندر انزلی واقع می باشد‪ ،‬به مقاصد کشورهای‬ ‫حاشیه دریای صادر می شوند‪.‬‬ ‫سلیمی پور در خاتمه با توجه به موقعیت منحصر و ممتاز‬ ‫جغرافیایی و ظرفیتهای بنادر انزلی‪ ،‬استارا و کاسپین و فرصتها‪،‬‬ ‫تسهیالت و مزایای قانونی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی حاکم بر‬ ‫این بنادر‪ ،‬بیان نمود‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫در زمینه توسعه و رونق حمل و نقل کشتی رو‪ -‬رو و کانتینری‬ ‫باالخص کانتینرهای یخچالی‪ ،‬امادگی الزم را داشته و ضمن‬ ‫استقبال‪ ،‬از کلیه خطوط کشتیرانی‪ ،‬فورواردرها‪ ،‬اتاقهای بازرگانی‪،‬‬ ‫شرکتهای حمل و نقل‪ ،‬تجار‪ ،‬صاحبان کاال و سایر ذینفعان‬ ‫باالخص ذینفعان محصوالت کشاورزی و صادراتی و کانتینری‬ ‫یخچالی تقاضا دارد که با توجه به اعمال تخفیفات ویژه مطروحه‬ ‫فوق و خاص و ایجاد زیر ساختها و تامین تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬در‬ ‫این راستا بنادر گیالن را بعنوان بنادر هدف انتخاب و سهم تجارت‬ ‫و حمل و نقل و عملکرد خود را از طریق مسیرهای این بنادر‬ ‫توسعه و افزایش نمایند‪.‬‬ ‫اجرای دوره اموزشی یکروزه "مدیریت بهداشت و‬ ‫بیماریهای ماهیان خاویاری"در املش‬ ‫به گزارش روابط عمومی شیالت گیالن‪:‬در راستای ارتقاء‬ ‫دانش علمی ابزی پروران و ایجاد اشتغال پایدار و جهش تولید‪،‬‬ ‫دوره اموزشی یکروزه "مدیریت بهداشتی و بیماریها و تغذیه و‬ ‫هیدروشیمی اب ماهیان خاویاری"با همکاری انستیتو تحقیقات‬ ‫بین المللی ماهیان خاویاری به عنوان مدرسین برای جمعی از‬ ‫ابزی پروران در یکی از مزارع پرورشی واقع در روستای کرف‬ ‫محله بخش مرکزی املش با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استحصال ‪( 500‬پانصد کیلوگرم ) خاویار پرورشی از مزارع‬ ‫خاویاری شهرستان رودسر‬ ‫به گزارش روابط عمومی شیالت گیالن‪:‬با توجه به سیاستهای‬ ‫تولید ابزیان بر مبنای اقتصاد مقاومتی و تکیه به ظرفیتهای‬ ‫داخلی میهن اسالمی ‪ ،‬به فضل خدا پرورش ماهیان خاویاری‬ ‫درشهرستان رودسر روند رو به رشدی را در چند سال اخیر‬ ‫تجربه نموده به نحوی که تولید سال‪ 1399‬مزارع پرورش‬ ‫ماهیان خاویاری رودسر ‪ 1550‬کیلوگرم خاویار بوده که طبق‬ ‫براوردهای کارشناسی این مقدار در سال جاری بمیزان دو‪ 2/‬تن‬ ‫خواهد رسید ‪ .‬طی جمع بندی انجام شده در شش ماه نخست‬ ‫سالجاری ‪ ،‬مقدار نیم تن خاویار پرورشی از گونه فیلماهی در‬ ‫مزارع رودسر استحصال شده است ‪ .‬ارزش ریالی این مقدار خاویار‬ ‫در بازار داخلی ‪ 6‬میلیارد تومان براورد شده و این میزان خاویار‬ ‫از ‪ 110‬قطعه فیل ماهی پرورشی استحصال و فراوری شده است ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است ‪ 17‬مزرعه خاویاری در قالب مزارع صنعتی و‬ ‫خرد ابزی پروری درشهرستان رودسر با مجموع ظرفیت تولید‬ ‫‪ 200‬تن گوشت و دو‪ 2/‬تن خاویار فعالیت دارند ‪ .‬شهرستان‬ ‫رودسر یکی از قطبهای اصلی تولید ماهیان خاویاری در استان‬ ‫بشمار میرود ‪.‬‬ ‫‪ ۶۲۰۰‬تن عسل در گیالن برداشت شد‬ ‫علی اکبر نژاد از برداشت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن عسل در بهار و‬ ‫تابستان امسال در گیالن خبر داد‬ ‫به گزارش روابط عمومی؛ میرحجت علی اکبرنژاد اظهار داشت‬ ‫‪ :‬تولید عسل یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی گیالن به‬ ‫شمار می رود ‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیالن با بیان‬ ‫اینکه گیالن ‪ ۳۴۸‬هزار و ‪ ۳۲۲‬کلنی زنبور عسل دارد گفت‪:‬‬ ‫زنبورداران گیالنی بهار و تابستان امسال توانستند از این کندو ها ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تن عسل برداشت کردند‪.‬‬ ‫علی اکبرنژاد با اشاره به اینکه گیالن پنج هزار و ‪ ۲۳‬زنبوردار دارد‪،‬‬ ‫افزود ‪ :‬عسل گیالن در حال حاضر حداقل کیلویی ‪ ۹۰‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زنبورداران عالوه بر عسل؛ ژل رویال‪ ،‬بره موم‪،‬و‬ ‫گرده گل از کندو های عسل استحصال می کنند‪.‬‬ ‫عملکرد باالی ‪ ۳۰۰‬درصد مرکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫امام سجاد (ع) ماسال‬ ‫مرکز اموزش فنی و حرفه ای امام سجاد (ع) شهرستان ماسال‬ ‫موفق به برگزاری دوره های مهارتی برای سربازان وظیفه با امار‬ ‫باالی ‪300‬درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫گیالن‪ ،‬جواد فصیحی رئیس مرکز اموزش فنی و حرفه ای ماسال‬ ‫اظهار داشت که مرکز اموزش فنی و حرفه ای ماسال موفق‬ ‫گردید‪ ،‬با وجود شرایط کرونا و در راستای توانمندسازی مهارتی‬ ‫سربازان وظیفه در شش ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬عملکرد باالی‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصد داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین وی خاطر نشان کرد که این اموزش ها به سربازان‬ ‫وظیفه سپاه ماسال‪ ،‬رضوانشهر‪ ،‬پادگان پدافند هوایی پونل و‬ ‫نیروی انتظامی شهرستان صورت گرفته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫بورس های جهانی به پرواز درامدند!‬ ‫شاخص های مهم بورسی جهان صعود بسیار خوبی را تجربه کردند‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ‪،‬‬ ‫در اولین هفته ماه اکتبر شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در امریکا با کاهش ‪ ۳۸‬هزار نفری به ‪۳۲۶‬‬ ‫هزار نفر رسیده که کمی فعاالن بازار را نسبت به بهتر شدن وضعیت‪ ،‬حداقل در بازار کار امیدوار کرده است‪.‬‬ ‫این کاهش در حالی ثبت شد که انتظار می رفت این رقم‪ ۳۴۸ ،‬هزار نفر اعالم شود‪ .‬به طور متوسط شمار‬ ‫متقاضیان هفتگی دریافت مزایای بیکاری در امریکا حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر بود که پس از شیوع کرونا این رقم‬ ‫به سرعت رو به افزایش رفت‪.‬صندوق بین المللی پول اعالم کرد‪ :‬اقتصاد جهانی با سرعت بسیار بیشتری از‬ ‫سال قبل در حال حرکت رو به جلو است و این روند به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری‬ ‫دارد‪.‬با این حال‪ ،‬به گفته این نهاد در نتیجه اختالل در زنجیره تامین‪ ،‬افزایش حجم نقدینگی و افزایش‬ ‫قیمت کاالهای اساسی در جهان‪ ،‬نرخ تورم به یک مشکل تازه تبدیل شده است و انتظار نمی رود زودتر از‬ ‫سال اینده این مشکل مخصوصا در کشورهای پیشرفته جهان به نحو مطلوبی کمتر شود‪.‬‬ ‫در هشداری اشکار‪ ،‬شاخص خوش بینی به اقتصاد این کشور تا پایان ماه سپتامبر به ‪ ۴۶.۸‬واحد رسیده‬ ‫که این رقم ‪ ۱.۷‬درصد کمتر از رقم ثبت شده در ماه قبل است‪ .‬با توجه به این روند انتظار می رود ورود‬ ‫جریان سرمایه های جدید به بخش های مختلف اقتصادی امریکا کندتر شده و دولت مجبور شود به طور‬ ‫مستقیم نقدینگی بیشتری به بازارها تزریق کند‪ .‬کار بررسی الیحه پیشنهادی دولت برای تخصیص یک‬ ‫تریلیون دالر اعتبار در مجلس سنا به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫شروط کاهش‬ ‫نرخ ارز‬ ‫ایست طالی جهانی در استانه‬ ‫انتشار امار اشتغال امریکا‬ ‫پارسال چند نفر‬ ‫دنبال کار بودند؟‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است کاهش نرخ ارز چند پیش زمینه‬ ‫مهم نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت که قیمت دالر با دستور پایین بیاید‪.‬‬ ‫عباس ارگون در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر خالف برخی تصورات‪ ،‬وقتی از ارز‬ ‫صحبت می کنیم‪ ،‬از یک بازار و عرصه اقتصادی حرف می زنیم که قطعا مختصات خاص‬ ‫خود را دارد و مانند هر بازار دیگری از شرایط اقتصادی و تغییرات این حوزه تاثیر‬ ‫می پذیرد‪.‬وی با اشاره به نرخ باالی تورم در اقتصاد ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همانطور که نرخ تورم‬ ‫باعث افزایش قیمت در بسیاری از بازارها می شود و از مسکن و خودرو تا مرغ و تخم‬ ‫مرغ از ان تاثیر می پذیرند‪ ،‬بازار ارز نیز این گونه است‪ .‬یعنی در شرایطی که اقتصاد ایران‬ ‫تورمی ‪ ۴۰‬درصدی دارد‪ ،‬نمی توان انتظار داشت که قیمت ارز ثابت بماند یا کاهش یابد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که کاهش نرخ ارز با شیوه دستوری‬ ‫راه به جایی نمی برد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما حد فاصل سال های ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۶‬شاهد سرکوب‬ ‫نرخ ارز بودیم‪ .‬یعنی با وجود انکه اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و قیمت ها افزایش‬ ‫می یافتند‪ ،‬نرخ ارز ثابت بود؛ از این رو وقتی این سرکوب متوقف شد‪ ،‬با یک شوک ارزی‬ ‫و افزایش جدی قیمت ها مواجه شدیم‪ ،‬از این رو‪ ،‬پایین اوردن دستوری قیمت‪ ،‬تنها به‬ ‫تاخیر در افزایش نرخ و سپس یک شوک جدید منجر خواهد شد‪.‬ارگون با بیان اینکه‬ ‫بازار ارز نیز تابع عرضه و تقاضاست‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های گذشته با تحریم های امریکا‬ ‫مواجه بودیم و همین موضوع دسترسی ما به درامدهای ارزی را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫است‪ .‬یک سوی این ماجرا دولت است که عمال امکان دسترسی به بخش مهمی از‬ ‫درامدهای ارزی خود را از دست داده و یک سوی دیگر نیز بخش خصوصی است که‬ ‫هرچند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده اما از یک سو‬ ‫با توجه به تحریم ها مجبور هزینه بیشتری برای تولید و صادرات شده و از سوی دیگر‬ ‫بازگشت ارز را با دشواری هایی فراوان نهایی کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫نرخ ارز پایین بیاید‪ ،‬از سویی باید برای تحریم ها و محدودیت ها چاره ای پیدا کنیم تا با‬ ‫افزایش عرضه‪ ،‬قیمت کاهش پیدا کند ‪.‬‬ ‫قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی که سرمایه گذاران منتظر انتشار گزارش‬ ‫اشتغال ماهانه امریکا بودند‪ ،‬اندکی افزایش یافت‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بهای هر اونس طال‬ ‫برای تحویل فوری با ‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۷۵۷‬دالر و ‪ ۳۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬بهای هر اونس طال ثابت بود و در ‪ ۱۷۶۰‬دالر و ‪ ۱۰‬سنت‬ ‫ایستاد‪ .‬بهای معامالت این بازار شب گذشته با ‪ ۰.۲‬درصد کاهش‪ ،‬در ‪ ۱۷۵۹‬دالر و ‪۲۰‬‬ ‫سنت بسته شده بود‪.‬به گفته جفری هالی‪ ،‬تحلیلگر ارشد منطقه اسیا اقیانوسیه شرکت‬ ‫‪ ،OANDA‬طال در اسیا با تقاضای سرمایه گذاران برای خرید این فلز ارزشمند به‬ ‫عنوان پوشش ریسک پشتیبانی شده است‪ .‬سرنوشت طال با انتشار گزارش اشتغال‬ ‫ماهانه غیرکشاورزی امریکا در روز جاری مشخص خواهد شد‪.‬اگر امار سپتامبر باالی‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار اشتغال جدید را نشان داد‪ ،‬طال روند نزولی خود را ازسرخواهد گرفت‪ ،‬زیرا‬ ‫بازارها منتظرند تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی امریکا از دسامبر اغاز‬ ‫شود و این انتظارات ارزش دالر و بازده اوراق قرضه امریکا را تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫شاخص دالر در پایین رکورد باالی اخیرش ثابت ماند‪ .‬دالر قویتر معامالت طال را برای‬ ‫خریداران غیرامریکایی گرانتر می کند‪ .‬در این بین‪ ،‬بازده اوراق خزانه ‪ ۱۰‬ساله امریکا‬ ‫هم به باالترین حد از ژوئن صعود کرد‪.‬‬ ‫طبق نظرسنجی رویترز‪ ،‬گزارش اشتغال غیرکشاورزی امریکا احتماال رشد ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫شغل جدید در سپتامبر را نشان می دهد‪ .‬امار هفتگی که روز پنج شنبه منتشر شد‬ ‫نشان داد شمار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در امریکا هفته گذشته بیشترین‬ ‫کاهش را در سه ماه اخیر داشته است‪.‬‬ ‫جروم پاول‪ ،‬رییس بانک مرکزی امریکا ماه گذشته اعالم کرده بود اکثر مقامات این‬ ‫بانک موافق هستند در صورت مطلوب بودن گزارش اشتغال سپتامبر‪ ،‬تعدیل برنامه‬ ‫ماهانه خرید اوراق قرضه از نوامبر اغاز شود‪ .‬تعدیل تدابیر محرک مالی و نرخهای بهره‬ ‫باالتر هزینه نگهداری طال را افزایش داده و به جذابیت سرمایه گذاری در ان لطمه‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد که در سال گذشته بیش از ‪ ۳۰۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر برای پیدا کردن‬ ‫شغل در کاریابی ها ثبت نام کردند که از این تعداد بیش از ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر شاغل‬ ‫شده و به بازار کار راه پیدا کرده اند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬برابر امارها بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط کاریابی ها جذب می شود‪ ،‬در‬ ‫حالی که این میزان در کشور ما بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد است‪ ،‬با این حال کاریابی ها سهم‬ ‫بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصت های شغلی مناسب برای جوانان‬ ‫و جویندگان کار دارند‪.‬مراکز خدمات اشتغال (کاریابی های دولتی) واحدی سازمانی به‬ ‫شمار می روند که تحت پوشش وزارت کار هستند و خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی‬ ‫و کاریابی را به صورت رایگان به جویندگان کار ارائه می کنند‪.‬دفتر کاریابی (کاریابی‬ ‫های خصوصی) کارگزاری خصوصی هستند که با مجوز از وزارت کار در ازای دریافت‬ ‫حق الزحمه از جوینده کار‪ ،‬خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی ارائه می کنند‪.‬فرایند‬ ‫ثبت نام به این شکل است که افراد جویای کار با مراجعه به مرکز خدمات اشتغال یا‬ ‫دفتر کاریابی برابر نیاز کارفرما به هم معرفی می شوند و چنانچه با هم به توافق برسند‪،‬‬ ‫مشغول به کار می شوند‪ .‬بر اساس گزارش مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت کار‪،‬‬ ‫تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ‪ ۱۳۹۹‬برابر با ‪ ۳۰۲‬هزار و ‪ ۴۶۱‬نفر بوده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۷۳۳‬نفر در کاریابی های دولتی و مراکز خدمات اشتغال‬ ‫ثبت نام کرده که با احتساب جویندگان کار سال های قبل بیش از ‪ ۶۸‬هزار و ‪۳۶۰‬‬ ‫نفر جذب بازار کار شده اند‪.‬همچنین از کل جویندگان کار‪ ۲۳۵ ،‬هزار و ‪ ۷۲۸‬نفر در‬ ‫کاریابی های خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش از ‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر به‬ ‫کار گمارده شده اند‪.‬در بین استان های کشور‪ ،‬تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد‬ ‫کارجویان و بیشترین تعداد جویندگان کار جذب بازار شده را به خود اختصاص داده‬ ‫اند‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬سال گذشته ‪ ۱۰۸۴‬واحد کاریابی در کشور فعال بودند که از‬ ‫این تعداد ‪ ۸۸‬واحد دولتی و مابقی خصوصی بوده اند‪ .‬بیشترین تعداد مراکز خدمات‬ ‫اشتغال و کاریابی های خصوصی نیز متعلق به استان تهران بوده است‪.‬‬ ‫چرا هنوز نمایندگی شرکت های خارجی فعالند؟‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره چرایی فعالیت نمایندگی شرکت های‬ ‫خارجی با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نمایندگی ها در زمان‬ ‫واردات کاالهای خارجی‪ ،‬نمایندگی شرکت ها بودند‪ ،‬اما بعد از خروج شرکت های‬ ‫خارجی با شرکت های داخلی جایگزین ال جی و سامسونگ همکاری کردند‪ .‬بنابراین‬ ‫در حال حاضر فقط برخی خدمات پس از فروش کاالهای قدیمی را ارائه می دهند و کاال‬ ‫نمی فروشند‪.‬اکبر پازوکی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به اینکه ایا لوازم خانگی بعد از‬ ‫خبر ممنوعیت ورود کاالی کره ای تصریح کرد‪ :‬درباره قیمت انجمن تولیدکنندگان باید‬ ‫اعالم نظر کند‪ ،‬اما در سطح بازار شنیده ها حاکی از این است که شرکت ها می خواهند پنج‬ ‫درصد محصوالت خود را گران کنند‪ ،‬اما هیچ سند و مدرکی در این رابطه وجود ندارد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬تا زمانی که شرکت ها اعالم قیمت نکنند در سطح بازار قیمت تغییر نمی کند‪،‬‬ ‫چرا که در حال حاضر بازار اشباع است و به دلیل قیمت باالی کاال خریدار وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین فروشنده از سود خود می زند تا بتواند کاال را بفروشد‪ .‬به بیانیه دقیق تر گرانی به‬ ‫ضرر صنوف است‪ ،‬چراکه مشتری خود را از دست می دهند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫لوازم خانگی در ادامه با بیان اینکه خریداران برای اطمینان از قاچاق نبودن کاال می توانند‬ ‫گارانتی ان را در سامانه ‪ ۱۲۴‬بررسی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کاالی ال جی و سامسونگ به ترتیب‬ ‫با ضمانت گلدیران و سام عرضه شود‪ ،‬کاال اصل و در غیر اینصورت کاال با گارانتی متفرقه‬ ‫عرضه شده و قاچاق است‪ .‬حتی اگر فروشندگان برای ان کاال بیمه ارائه کنند و برای نصب‬ ‫در منزل حضور پیدا کند‪ .‬وی در پاسخ به این که چگونه بعد از سه سال ممنوعیت‪ ،‬کاالی‬ ‫ال جی با ضمانت گلدیران فروخته می شود؟ تصریح کرد‪ :‬ممکن است پیش از ممنوعیت‬ ‫افرادی که کاالهای این برند را خریداری کرده باشند‪ ،‬تاکنون نگه داشته باشد و با افزایش‬ ‫قیمت یا ارائه شدن مدل های جدید‪ ،‬کاالی قدیمی خود را فروخته باشند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫به غیر از ضمانت شکل دیگری برای اطالع رسانی درباره کاالی قاچاق وجود ندارد‪ .‬پازوکی‬ ‫همچنین در پاسخ به سوالی درباره فروش کاالهایی که از سوی مرزنشینان به کشور‬ ‫وارد می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این نوع کاالها برخورد نداشتم‪ ،‬اما به طور کلی کاالیی که به‬ ‫صورت قانونی از مبادی ورودی وارد شود‪ ،‬در کشور نمایندگی داشته باشد‪ ،‬ضمانت ان ها‬ ‫در سازمان حمایت و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ثبت شده و کد رهگیری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬قانونی است‪ .‬در غیر اینصورت کاال قاچاق است‪ .‬بنابراین اگر کاالیی هم از طریق‬ ‫مرزنشینان به صورت قانونی وارد شود‪ ،‬باید از طریق بررسی گارانتی در سامانه ‪ ۱۲۴‬قابل‬ ‫تشخیص باشد‪ .‬وی درباره نظارت اتحادیه بر بازار نیز گفت‪ :‬در حال حاضر گرانفروشی‬ ‫نداریم بلکه گرانی داریم‪ .‬مالک گران فروشی‪ ،‬قیمت اعالمی شرکت های تولیدی است که‬ ‫در سازمان حمایت ثبت شده‪ ،‬اما در حال حاضر در سامانه ‪ ۱۲۴‬لیست قیمت وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مردم از طریق سامانه ‪ ۱۲۴‬تشخیص‬ ‫می دهند کاال را گران خریدند یا نه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کمیسیون بازرسی و شکایات اتحادیه‬ ‫در سال های اخیر شکایت گرانفروشی نداشتند‪ .‬نظارت بر کاالی قاچاق نیز در سطح‬ ‫عرضه فقط برای مغازه های دارای جواز کسب به عهده اتحادیه است‪ .‬بازرسان اتحادیه هر‬ ‫روز از ساعت ‪ ۹‬صبح تا ساعت ‪ ۷‬شب گشت زنی دارند و اگر مغاز ه دارای جوازی کاالی‬ ‫قاچاق داشته باشد‪ ،‬ابتدا تذکر می گیرد و بعد با انها برخورد قانونی می شود‪ .‬همچنین به‬ ‫گفته وی‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی‪ ،‬بازرسی اصناف‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن تجارت در‬ ‫این زمینه کمک می کنند و در مواردی گشت های مشترک برگزار می شود‪ .‬اما در حال‬ ‫حاضر فروش کاالی قاچاق با ضمانت و بیمه به طور گسترده در فضای مجازی در حال‬ ‫انجام است‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از طراحی لوگوی مخصوص برای‬ ‫مغازه های جوازدار خبر داد و گفت که مغازه داران باید این لوگو را پشت شیشه خود‬ ‫نصب کنند‪ .‬با توجه به اینکه تخلف مغازه داران در پرونده صنفی انها درج و طبق قانون با‬ ‫انها برخورد می شود‪ ۹۹ ،‬درصد فروشندگان کاالی قاچاق در بازار‪ ،‬مغازه داران بدون جواز‬ ‫کسب هستند‪ .‬درحال حاضر بازرسان اتحادیه برای برخورد با کاالی قاچاق دوبرابر شده اند‪.‬‬ ‫مغازه های بدون جواز کسب‪ ،‬ابتدا اخطار می گیرند و اگر رویه فروش کاال را تغییر ندهند و‬ ‫جواز نگیرند اداره اماکن با انها برخورد خواهد کرد و پلمب می شوند‪ .‬وی همچنین درباره‬ ‫چرایی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نمایندگی ها در زمان واردات کاالهای خارجی‪ ،‬نمایندگی شرکت ها بودند‪،‬‬ ‫اما بعد از خروج شرکت های خارجی با شرکت های داخلی جایگزین ال جی و سامسونگ‬ ‫همکاری کردند‪ .‬بنابراین در حال حاضر فقط برخی خدمات پس از فروش کاالهای قدیمی‬ ‫را ارائه می دهند و کاال نمی فروشند‪.‬‬ ‫ثبت نام خانه های جهش تولید مسکن از چه زمانی است؟‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫‪ ۱۰‬روز دیگر ثبت نام متقاضیان خانه‬ ‫اولی برای واحد های طرح جهش‬ ‫تولید و تامین مسکن اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری‬ ‫صدا و سیما؛ اقای محمود محمودزاده‬ ‫در گفتگو با رسانه ملی درباره قانون‬ ‫جهش تولید مسکن افزود‪ :‬ما در هفته‬ ‫اینده امادگی ثبت نام در قالب طرح‬ ‫جهش تولید مسکن را داریم‪ ،‬اما امروز‬ ‫مقرر شد که این مساله ‪ ۱۰‬روز به تعویق‬ ‫بیفتد که نظرات مختلف ارایه شود‪ .‬علت‬ ‫این است که وزارت راه و شهرسازی برای‬ ‫دهک های مختلف سود های مختلف‬ ‫داشته باشد تا متقاضی بداند چه بار مالی‬ ‫برایش متصور است‪.‬‬ ‫منابع طرح جهش مسکن از صندوق‬ ‫ملی مسکن تامین می شود‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دومین موضوعی که در‬ ‫قانون جهش تولید مسکن به ان پرداخته‬ ‫شده صندوق ملی مسکن است که یک‬ ‫پشتوانه دائمی برای مسکن کم درامد ها‬ ‫یا مسکن حمایتی خواهد بود‪ .‬با استفاده‬ ‫از منابع این صندوق می توانیم کاهش‬ ‫سود تسهیالت بانکی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫پیش بینی هایی درخصوص تامین منابع‬ ‫این صندوق صورت گرفته که یکی از‬ ‫ان ها مالیات های حوزه مسکن‪ ،‬زمین و‬ ‫ساختمان است‪ .‬یکی دیگر‪ ،‬خط اعتباری‬ ‫مسکن مهر شامل اصل و اقساط برگشتی‬ ‫ان خواهد بود‪ .‬اجاره ای که سیستم ما‬ ‫بابت زمین های ‪ ۹۹‬ساله از کل پروژه های‬ ‫مسکونی دریافت می کند دیگر منابع این‬ ‫صندوق را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬مجموع درامد های صندوق‬ ‫ملی مسکن در سال ‪ ۱۴۰۰‬را ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان دانست و گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از این درامد از طریق بودجه عمومی‬ ‫و بخشی از طریق مالیات ها است‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۱۴‬روز قبل قانون ابالغ شده که ما‬ ‫حسابی را نزد خزانه باز کردیم‪ .‬تا موقعی‬ ‫که صندوق شکل بگیرد باید حساب ملی‬ ‫مسکن کار کند‪ .‬این کامال عملیاتی است‬ ‫و در نیمه دوم سال صندوق می تواند‬ ‫سهمش را بگیرد‪.‬‬ ‫اختصاص مالیات خانه های خالی‬ ‫برای احداث واحد های جهش مسکن‬ ‫در ادامه این برنامه‪ ،‬اقبال شاکری ـ عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫ـ اظهار کرد‪ :‬صندوق ملی مسکن باید سه‬ ‫ماه بعد از ابالغ قانون تشکیل شود‪ .‬این‬ ‫زمان بندی ها برای ما مهم است که اگر‬ ‫به تاخیر بیفتد کل برنامه دچار مشکل‬ ‫می شود‪ .‬البته در قانون پیش بینی شده‬ ‫که تا زمان تشکیل صندوق‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی می تواند از حساب ملی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر منابعی که اقای‬ ‫محمودزاده اعالم کرد‪ ،‬مازاد مالیات های‬ ‫مربوط به زمین‪ ،‬مسکن و اراضی برای‬ ‫صندوق ملی مسکن پیش بینی شده‬ ‫که از سال اینده کل مالیات ها به این‬ ‫صندوق می رود‪ .‬به نظر من هنوز مالیات‬ ‫بر خانه های خالی به جایگاه خودش‬ ‫نرسیده است‪ .‬این نوع مالیات عالوه بر‬ ‫اینکه به منابع صندوق کمک خواهد کرد‬ ‫یکی از اقدامات مکمل خروج مسکن از‬ ‫بورس بازی است‪.‬‬ ‫هنوز با انبوه سازان تفاهمی انجام‬ ‫نشده است‬ ‫همچنین فرشید پورحاجت ـ دبیر‬ ‫کانون انبوه سازان ـ با بیان اینکه هنوز‬ ‫با وزارت راه و شهرسازی به نتایج مورد‬ ‫نظر نرسیده ایم گفت‪ :‬مقرر شده بخش‬ ‫خصوصی واحد های طرح جهش مسکن‬ ‫را اجرا کند‪ ،‬اما در مقام عمل‪ ،‬شوربختانه‬ ‫هنوز به نتایجی نرسیده ایم‪ .‬تالش ما این‬ ‫است که یک همگرایی با دولت داشته‬ ‫باشیم و باید جلوتر برویم ببینیم چه‬ ‫اتفاقی می افتد‪ .‬البته مقداری هم حق‬ ‫می دهیم که اقای رستم قاسمی تا‬ ‫بخواهد بر امور مسلط شود زمان می برد‪.‬‬ ‫محمودزاده در واکنش به سخنان‬ ‫پورحاجت اظهار کرد‪ :‬ساخت پروژه های‬ ‫مسکن در کشور به چهار شیوه انجام‬ ‫می شود‪ .‬در شهر های زیر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر و روستا ها توسط خود مردم خواهد‬ ‫بود که بر عهده دولت نیست و در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۳۰‬هزار واحد در این قالب اجرا‬ ‫می شود‪ .‬در دیگر مناطق سازندگان و‬ ‫انبوه سازان احداث واحد ها را بر عهده‬ ‫دارند که هم اکنون انبوه سازان خوشنام‬ ‫در حال فعالیت هستند و با قیمت‬ ‫مناسب برای مردم می سازند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با انجمن انبوه سازان در‬ ‫استان های مختلف قرارداد هایی منعقد‬ ‫کرده ایم‪ .‬مثال در استان تهران انجمن‬ ‫انبوه سازان تهران قرارداد بسته و دارد‬ ‫کار می کند‪ .‬یک خط قرمز وجود دارد و‬ ‫ان قیمت تمام شده است‪ .‬عددی که سال‬ ‫گذشته اعالم کردیم قابل افزایش نیست‪.‬‬ ‫بر اساس شاخص فهرست بها ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۳۵‬هزار تومان درهر متر مربع بود‬ ‫که تعدیل ها به ان اضافه می شود‪ .‬اگر‬ ‫تعدیل جواب نداد در سیمان و فوالد‬ ‫مابه التفاوت را پرداخت می کنیم؛ به‬ ‫لحاظ اینکه سرمایه گذاران از امنیت‬ ‫سرمایه گذاری برخوردار شوند‪.‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در‬ ‫طرح های انبوه سازی کمتر از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده‬ ‫است گفت‪ :‬این نشان می دهد پروژه ها‬ ‫بیشتر با پول مردم دارد اجرا می شود و‬ ‫روش تامین مالی یک روش اجرای فکر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پورحاجت‪ :‬اتفاقات مثبت مسکن مهر‬ ‫توسط کانون انبوه سازان رقم خورد‬ ‫در ادامه‪ ،‬پورحاجت اظهار کرد‪ :‬باعث‬ ‫تاسف است که انجمن ها با مدیرکل‬ ‫ادارات راه و شهرسازی کار می کنند‬ ‫و کانون انبوه سازان با وزارتخانه بستر‬ ‫مناسب را برای کل کشور فراهم‬ ‫نکرده اند‪ .‬ما به عنوان کانون سراسری ‪۳۱‬‬ ‫انجمن در ‪ ۳۱‬استان کشور داریم‪ .‬اینکه‬ ‫می گویند با انجمن ها اقداماتی صورت‬ ‫گرفته برمی گردد به موضوع اقدام ملی‬ ‫که مربوط به جهش تولید مسکن نیست‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬من یک عقبگرد می کنم‬ ‫به سال ‪ ۱۳۸۸‬در دوره اقای نیکزاد که‬ ‫اگر اتفاق مثبتی در روند اجرای مسکن‬ ‫مهر رخ داد بابت همگرایی کانون‬ ‫انبوه سازان با وزارت راه و شهرسازی بود‬ ‫که تفاهم نامه های سه جانبه و چهارجانبه‬ ‫شکل گرفت‪ .‬ما به کرات اعالم کردیم‬ ‫سازمان برنامه و بودجه شاخص ها را‬ ‫اعالم می کند و مبنای ما نیز بر همان‬ ‫صورت است‪ .‬چیز جدیدی نخواستیم‪،‬‬ ‫ولی باید بپذیریم که طی دو سال‬ ‫گذشته تورم سنگینی را داشتیم و هنوز‬ ‫نتوانسته ایم ان را کنترل کنیم‪.‬همچنین‬ ‫اقبال شاکری با بیان اینکه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی باید برای بهای تمام شده‬ ‫که بخشی هم مالکین بپردازند قیمتی‬ ‫را مشخص کند گفت‪ :‬وزارتخانه از هر‬ ‫طرفی جلو برود نهایتا به بخش خصوصی‬ ‫می رسد‪ .‬ما هرچقدر مسیر را برای مسکن‬ ‫حمایتی و استفاده از تسهیالت بانکی باز‬ ‫کنیم به نظر من امار باالتر می رود‪ .‬ولی‬ ‫هرچه محدود کنیم به توانایی افراد‪ ،‬تعداد‬ ‫پایین می اید‪ .‬اقای محمودزاده یک‬ ‫سری تفاهم نامه با دستگاه های بزرگ‬ ‫بسته و به نظر من الیه دوم این باشد‬ ‫که وارد گفتگو با پیمانکاران بزرگ شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬باید قیمت منطقی‬ ‫بگذارید و ساز و کار درستی تعیین‬ ‫کنید‪ .‬در غیر این صورت همانند برخی‬ ‫تعاونی ها می شود که پروژه ان ها نه‬ ‫محوطه دارد‪ ،‬نه زیرساخت‪ ،‬نه کولر دارد‬ ‫و نه حتی اسانسور‪ .‬من منظورم این است‬ ‫که ساز و کار ها تقویت کننده ان سخت‬ ‫افزار هایی است که انجمن ارایه می دهد‪.‬‬ ‫مالیات خانه های خالی تا دو ماه‬ ‫دیگر وصول می شود‬ ‫در بخش دیگری از این برنامه‪،‬‬ ‫محمودزاده درباره مالیات بر خانه های‬ ‫خالی گفت‪ :‬شهریورماه سال گذشته‬ ‫در موضوع خانه های خالی حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد شناسایی شد‪.‬‬ ‫اما با توجه به درخواستی که سازمان امور‬ ‫مالیاتی داشتند قرار شد یک سیستم‬ ‫‪ MPLS‬بین وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود‬ ‫که به صورت قانونی‪ ،‬یک بار دیگر این‬ ‫موضوع را ارسال کنیم‪.‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار واحد در کارتابل سازمان امور‬ ‫مالیاتی است و کسی در این خصوص‬ ‫ابهامی ندارد‪ .‬صحبت سازمان امور‬ ‫مالیاتی این است که این موضوع از طریق‬ ‫یک سیستم دولتی و مستند به ما ارسال‬ ‫شود نه کارتابل الکترونیک که مستلزم‬ ‫ساختار ‪ MPLS‬است‪ .‬ولی فکر می کنم‬ ‫ظرف یکی دو ماه اینده به وصول خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫محمودزاده در پاسخ به سوالی درباره‬ ‫اختصاص زمین های دولتی برای طرح‬ ‫جهش تولید و تامین مسکن گفت‪ :‬امروز‬ ‫در شورای عالی مسکن دو اتفاق افتاد؛‬ ‫یکی اینکه مصوب شد استانداران سراسر‬ ‫کشور نسبت به تامین زمین اقدام کنند‪.‬‬ ‫بحث دوم اینکه اطالعات تمام اراضی‬ ‫که قرار است مالکیت ان به وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برسد در اختیار این وزارتخانه‬ ‫قرار گیرد و به مدت سه ماه دسترسی‬ ‫برخط به ما بدهند‪ .‬از زمانی که قانون‬ ‫ابالغ شده به دستگاه ها دو ماه فرصت‬ ‫داده می شود تا اراضی خود را اختصاص‬ ‫دهند در غیر این صورت سازمان ثبت‬ ‫اسناد و امالک‪ ،‬مالکیت ان را به وزارت‬ ‫راه و شهرسازی منتقل می کند‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و‬ ‫شهرسازی همچنین با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی به تفاهم نامه رسیده است گفت‪:‬‬ ‫قرارداد ‪ ۲۰۰‬هزار واحد با اتاق تعاون و‬ ‫‪ ۵۲۰‬هزار واحد با دستگاه های حمایتی‬ ‫شامل کمیته امداد و بهزیستی امضا شده‬ ‫است‪ ۲ .‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار واحد نیز به‬ ‫تفاهم نامه رسیده که اعتبارسنجی شده و‬ ‫اماده اجرای پروژه هستیم‪.‬‬ ‫تایید کاهش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت محصوالت لبنی‬ ‫سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی خبر کاهش ‪ ۱۰‬درصدی بهای‬ ‫محصوالت لبنی را تایید کرد‪.‬‬ ‫تایید کاهش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت محصوالت لبنیبه گزارش گروه اقتصادی‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما؛ اقای سیدمحمدرضا بنی طبا گفت‪ :‬این کاهش قیمت‬ ‫در حمایت از دهک های محروم جامعه است و در سه محصول ماست ساده‬ ‫‪ ۵/۲‬کیلوگرمی‪ ،‬پنیریواف ‪ ۴۰۰‬گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه ای ‪۹۰۰‬‬ ‫گرمی اعمال می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی افزود‪:‬کارخانه ها از فردا قیمت‬ ‫محصوالت لبنی را تغییر می دهند و اعمال سراسری این قیمت ها در بازار حدود‬ ‫یک هفته طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫محمدرضا بنی طبا گفت‪ :‬سه محصول لبنی شیر‪ ،‬ماست و پنیر از شنبه با‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت همراه خواهند شد‪ .‬این سه محصول نیز شامل ماست‬ ‫ساده ‪ ۲.۵‬کیلوگرمی‪ ،‬پنیریواف ‪ ۴۰۰‬گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه ای‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرمی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایع لبنی از سود مشروع و قانونی خودشان ‪ ۵‬درصد به مصرف‬ ‫کننده تخفیف داده اند‪ .‬همچنین شبکه توزیع و فروشگاهی نیز با کاهش‬ ‫‪۵‬درصدی سودشان موافقت کردند که در نهایت به ‪ ۱۰‬درصد کاهش قیمت‬ ‫رسیدیم‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی تصریح کرد‪ :‬شرط تداوم کاهش‬ ‫قیمت این است که قیمت شیرخام و سایر مولفه های تولید مانند قیمت‬ ‫پتروشیمی (بسته بندی)‪ ،‬هزینه های سربار‪ ،‬حقوق و دستمزد افزایش نیابد‪.‬‬ ‫یعنی اگر قرار باشد قیمت شیر خام مجددا افزایش یابد و از قیمت مصوب ‪۶۴۰۰‬‬ ‫تومان که در حال حاضر هم به کارخانه ها با قیمت ‪ ۶۶۰۰‬تومان می رسد‪ ،‬بیشتر‬ ‫شود یا سایر مولفه های تولید تغییر قیمتی داشته باشند طبیعتا اعمال تخفیف‬ ‫برای کارخانه ها و شبکه توزیع مقدور نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اعمال سراسری این قیمت ها در بازار حدود یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫طول خواهد کشید‪ .‬یعنی از شنبه کارخانه ها قیمت روی این محصوالت را‬ ‫تغییر می دهند‪ ،‬ولی نکته مهم این است که هنوز اقالم قبلی تولید شده در‬ ‫بازار هستند و اگر مصرف کنندگان بالفاصله کاهش قیمت را در بازار احساس‬ ‫نکردند بدانند که چند روزی طول خواهد کشید‪.‬‬ ‫بنی طبا با بیان اینکه البته این تدابیر در کشوری با تورم بیش از ‪ ۴۰‬درصدی‪،‬‬ ‫تدابیر موقتی است‪ ،‬افزود‪ :‬راه حل اساسی در حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫دهک های محروم‪ ،‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و اختصاص ان به دهک های محروم‬ ‫است‪ .‬امیدواریم در دولت جدید با همت وزارت جهاد و اموزش پرورش‪ ،‬شاهد‬ ‫احیای طرح شیرمدرسه هم باشیم‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۵۰۰‬هزار میلیارد یارانه پنهان‬ ‫در شرایطی پرداخت یارانه های پنهان ارقام سنگین تری را در گذر زمان به خود‬ ‫اختصاص داده و از ‪ ۱۵۰۰‬هزار میلیارد تومان عبور کرده است که هنوز برنامه‬ ‫جدی برای اصالح این روند در دستور کار قرار ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬مرکز پژوهش‬ ‫های مجلس در تازه ترین بررسی خود چند راهکار برای اصالح سیاست های‬ ‫حمایتی مطرح کرده که جریان پرداخت یارانه نقدی و به ویژه یارانه بنزین و‬ ‫مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار را مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سال هاست که قرار است ساختار بودجه ایران اصالح شود‬ ‫و در چند سال اخیر نیز مورد تاکید ویژه رهبری بوده ولی در نهایت انچه‬ ‫پیش رفت با وجود طرح ها و برنامه های ارائه شده از سوی دولت و مجلس‪،‬‬ ‫همچنان بودجه هایی که از سوی دولت پیشنهاد و مجلس ان را مصوب می کند‬ ‫به بودجه ای با ساختار اصالح شده تبدیل نشده است و ایرادات از وابستگی‬ ‫به نفت‪ ،‬منابع ناپایدار‪ ،‬هزینه های مدیریت نشده تا اوضاع نابسامان یارانه های‬ ‫پنهان و اشکار پابرجاست‪.‬دولت گذشته با وجود اینکه بارها از اقدام برای اصالح‬ ‫ساختار بودجه سخن گفته بود‪ ،‬بودجه هایش نشانی از این اصالح نداشت و در‬ ‫سال های اخیر کسری بودجه به هر دلیلی از همان ابتدای سال از چالش های‬ ‫مهم دولت بود و راهکار خود برای کسری های عمدتا تا مرز ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫و باالتر را تامین منابع از صندوق توسعه ملی‪ ،‬استقراض از بانک مرکزی و از‬ ‫سال گذشته فروش اوراق بدهی قرار داد که با توجه به ناپایداری منابع‪ ،‬نتایج‬ ‫منفی از جمله تورم بر اقتصاد برجای گذاشت‪ ،‬روال معیوبی که برای امسال‬ ‫هم تکرار شد و بودجه ‪ ۱۴۰۰‬که براوردهایی از کسری ‪ ۳۰۰‬هزار میلیاردی‬ ‫ان وجود داشت‪ ،‬بخش زیادی از منابع ان در چند ماه اول امسال از تنخواه‬ ‫بانک مرکزی و به عبارتی استقراض از این بانک تامین شد‪.‬اما یکی از پرچالش‬ ‫ترین بخش های بودجه که در اصالح ساختاری مورد تاکید است به یارانه های‬ ‫پنهان و اشکار با هزینه های سنگین تحمیل شده به دولت برمی گردد‪.‬گزارشی‬ ‫که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه های پنهان در سال ‪ ۱۳۹۷‬از ان‬ ‫رونمایی کرد نشان داد که ساالنه حدود ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه در بخش‬ ‫بودجه ای‪ ،‬فرابودجه ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی‪ ،‬نفت و مشتقات ان اختصاص داشت که‬ ‫‪ ۲۱۵‬هزارمیلیارد تومان ان متعلق به بنزین بود‪ ،‬همچنین ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد به‬ ‫یارانه بودجه ای و فرابودجه ای تعلق داشت‪.‬این در حالی است که اخرین اماری‬ ‫که میرکاظمی ‪ -‬رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم ‪ -‬در رابطه با‬ ‫وضعیت یارانه های پنهان اعالم کرد نشان داد که ساالنه ‪ ۶۳‬میلیارد دالر یارانه ‬ ‫در این بخش پرداخت می شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با‬ ‫متوسط نرخ ‪ ۲۵‬هزار تومانی دالر در سال جاری محاسبه شود به بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می رسد‪.‬در کنار یارانه های سوخت‪،‬‬ ‫از جمله یارانه پنهان سنگین پرداختی دولت در سال را می توان پرداخت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬نام برد که ساالنه حداقل هشت میلیارد دالر برای ورود هفت قلم کاال به‬ ‫همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می کند که با توجه به‬ ‫فاصله قابل توجه با نرخ بازار‪ ،‬یارانه و به عبارتی رانت سنگینی به همراه داشته و‬ ‫با وجود بحث های بسیار تا کنون ساماندهی نشده است‪ ،‬هر چند که ابن روزها‬ ‫در استانه الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬بار دیگر تاکید بر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬مطرح است‪.‬‬ ‫در سوی دیگر‪ ،‬پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که از سال ‪ ۱۳۸۹‬یارانه ‪۴۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی در دستور کار بوده و ساالنه حدود ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بابت ان پردخت شده است که مجموع ان طی این سال ها به حدود ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می رسد‪.‬با اینکه هزینه ها و تبعات پرداخت عمومی یارانه نقدی‬ ‫کامال برای دولت مشهود و بارها در بودجه مکلف به غربالگری یارانه بگیران‬ ‫شده بود ولی نه تنها این اقدام صورت نگرفت‪ ،‬بلکه دولت در سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫دنبال افزایش قیمت بنزین یارانه نقدی دیگری تحت عنوان یارانه معیشتی‬ ‫اضافه کرد که ساالنه حداقل ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان هم بابت ان می پردازد که‬ ‫مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان می رساند‬ ‫و تا کنون این روند اصالح نشده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در معدود اقدام انجام شده برای کاهش پرداخت یارانه پنهان‪ ،‬بر‬ ‫یارانه نقدی افزوده شده و عمال اصالحی صورت نگرفته است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫بانک ‪،‬بیمه و بورس‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫لزوم ارائه خدمات متمایز به مشتریان‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت‪ :‬ایجاد زیرساخت های الزم برای طراحی خدمات متمایز و‬ ‫کارا در جذب مشتریان بانک موثر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬دکتر علی صالح ابادی در نشست‬ ‫مجازی روسای شعب این بانک که با هدف بررسی چالش های جذب مشتریان جدید و وفادارسازی‬ ‫مشتریان فعلی تشکیل شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خدمات این بانک در بخش­های مختلف در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫راهگشای صادرکنندگان در مسیر صادرات بوده است‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬تنوع بخشی و نیز معرفی خدمات جدید کمک شایانی به جذب مشتریان و همچنین‬ ‫حفظ مشتریان فعلی خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر این مهم که نباید‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران تنها با گزینه ارائه تسهیالت ارزان قیمت به مشتریان معرفی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برابر مقررات بانک مرکزی‪ ،‬بانک توسعه صادرات در صورتی می تواند تسهیالت ارزان قیمت خود را‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از «ایران کارت» جدید بانک‬ ‫اینده با قابلیت های ویژه‬ ‫بانک اینده با هدف رفاه حال مشتریان و ارائه خدمات مطلوب و فراگیر‪،‬‬ ‫نسبت به به روزرسانی محصول «ایران کارت» خود‪ ،‬اقدام کرده است‪.‬‬ ‫در نمونه ارتقا یافته این محصول‪ ،‬تمامی تراکنش های بانکی هم چون‪:‬‬ ‫پایا‪ ،‬ساتنا‪ ،‬انتقال وجه شتابی‪ ،‬انتقال وجه از طریق سامانه های «پیشخوان‬ ‫مجازی»‪« ،‬کیلید» و «همراه کارت» بانک اینده‪ ،‬امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫از اول مهرماه ‪ ،1400‬تمام ایران کارت های بانک اینده (به جز‬ ‫دارندگان پیش شماره ‪ )6362-1418‬با ایران کارت جدید‪،‬‬ ‫جایگزین و هم زمان ویژگی ایران کارت قبلی‪ ،‬غیرفعال شد‪.‬‬ ‫بررسی امتیازهای حاصل از تراکنش های انجام شده با «ایران کارت»‬ ‫نیز تنها از طریق پیامک های روزانه‪ ،‬امکان پذیراست که در همین‬ ‫راستا‪ ،‬سامانه «حساب من» نیز در وب سایت جدید «ایران کارت»‬ ‫به نشانی ‪ https://iranian.cards‬در مرحله به روزرسانی است‪.‬‬ ‫مشتریان گرامی می توانند با دنبال کردن صفحه جدید «ایران کارت»‬ ‫در فضای مجازی به نشانی ‪https://instagram.com/iran.‬‬ ‫‪ cards‬ضمن با خبر شدن از پیشنهادهای ویژه‪ ،‬در قرعه کشی های‬ ‫دوره ای نیز شرکت کرده و از جوایز ارزنده ان‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫یاداور می شود؛ «ایران کارت» بانک اینده‪ ،‬یک کارت بانکی عضو شبکه‬ ‫شتاب و متصل به حساب جاری بدون دسته چک است که تمامی قابلیت های‬ ‫کارت های بانکی را دارا بوده و در چهار سطح ابی‪ ،‬نقره ای‪ ،‬طالیی و‬ ‫پالتینیوم‪ ،‬ارائه می شود‪ .‬متمایزترین ویژگی «ایران کارت»‪ ،‬برگشت نقدی‬ ‫است که با توجه به سطح کارت‪ ،‬معادل درصدی از مبلغ خرید یا استفاده از‬ ‫سرویس های ویژه می باشد‪.‬‬ ‫افزایش سقف اعطای تسهیالت‬ ‫از طریق سامانه فرابانک ملت‬ ‫با هدف افزایش رضایت مشتریان و‬ ‫ارتقاء سطح خدمات سامانه فرابانک‪،‬‬ ‫سقف مبلغ تسهیالت قابل ارایه در‬ ‫سامانه مذکور افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی بانک ملت‪ ،‬در اجرای فاز‬ ‫دوم توسعه سامانه تسهیالت هوشمند‬ ‫فرابانک ملت و با هدف جذابیت بخشی به تسهیالت اعطایی در بستر این‬ ‫سامانه‪ ،‬سقف مبلغ تسهیالت اعطایی از طریق سامانه فرابانک برای کارت‬ ‫اعتباری و مرابحه بر اساس رتبه اعتباری گروه های هدف‪ ،‬تا دو میلیارد‬ ‫ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬از این پس سقف تسهیالت اعطایی از طریق سامانه‬ ‫فرابانک ملت برای گروه ‪ A‬و تمام مشتریان حقیقی( طرح تابش) دو میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬سقف تسهیالت برای گروه ‪ B‬یک و نیم میلیارد ریال و برای گروه ‪C‬‬ ‫و فاقد رتبه یک میلیارد ریال خواهد بود‪.‬‬ ‫مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز بسته به نوع تسهیالت از ‪ 36‬ماه تا‬ ‫‪ 60‬ماه‪ ،‬تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬تسهیالت بهان (بدون نیاز به معرفی ضامن) و تسهیالت ازدواج‬ ‫در بستر سامانه فرابانک مطابق با اطالعیه های قبلی به متقاضیان واجد‬ ‫شرایط پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ارائه کند که محل منابع ان مشخص شده باشد که البته طی سال های اخیر با کاهش منابع یارانه ای‬ ‫روبرو بوده ایم‪.‬‬ ‫صالح ابادی با تاکید بر لزوم تالش شعب بانک برای معرفی هر چه بیشتر خدمات و تسهیالت بانک‬ ‫توسعه صادرات به جامعه تولیدکنندگان وصادرکنندگان سراسر کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اداره بازاریابی باید‬ ‫با نگاهی نو به فرایندها بپردازد و در این مسیر از تجربیات و دستاوردهای سایر بانک ها استفاده کند‪.‬‬ ‫زمرد پی ‪ -‬تارا متولد شد‬ ‫بانک تجارت در راستای تکمیل‬ ‫زنجیره خدمات خود‪ ،‬با همکاری‬ ‫شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا‬ ‫(زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ)‬ ‫از «کیف پول اعتباری زمرد ‪ -‬تارا»‬ ‫رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک تجارت‪ ،‬کی النی رئیس هیات مدیره‬ ‫این بانک در مراسم رونمایی از کیف پول‬ ‫اعتباری «زمرد پی‪ -‬تارا» که با حضور‬ ‫ترک تبریزی نائب رئیس هیات مدیره‪،‬‬ ‫شریفیان معاون مدیر عامل در امور‬ ‫کسب و کار و راهبری بازار‪ ،‬دکتر سلطانی‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات ایران‪ ،‬اموزش‬ ‫مشاور مدیرعامل‪ ،‬کاظم پور مدیر امور‬ ‫هیات مدیره و عامل‪ ،‬مهندس قنادپور‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و‬ ‫فناوری تارا و جمعی از مدیران و مسئوالن‬ ‫بانک‪ ،‬شرکت مخابرات ایران و مجموعه‬ ‫تارا برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش افرینی و‬ ‫چگونگی ایجاد ارزش در محصوالت برای‬ ‫مشتریان یکی از مباحث پیچیده و موثر‬ ‫سازمان ها محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر چه خلق ارزش‬ ‫خدمات بانک بیشتر باشد رضایت مشتری‬ ‫را در پی خواهد داشت افزود‪ :‬شرط بقا‬ ‫و ادامه حیات سازمان ها در عصر امروز‬ ‫همسو بودن با تغییرات تکنولوژی در‬ ‫سطح جهان است‪ .‬مشتریان هرگاه برای‬ ‫دریافت خدمت هزینه و زمان صرف کنند‬ ‫در قبال ان سهولت استفاده‪ ،‬مشتری‬ ‫مداری‪ ،‬احترام و ‪ ...‬را از سرویس دهنده‬ ‫مطالبه خواهند کرد که این همان خلق‬ ‫ارزش است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک تجارت اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این خلق ارزش که به واسطه‬ ‫افزودن خدمات جدید در محصوالت‬ ‫کنونی بانک صورت می پذیرد باید‬ ‫به گونه ای باشد که موجبات اشتیاق‬ ‫مشتریان را فراهم اورد‪ .‬بر اساس همین‬ ‫استراتژی‪ ،‬بانک تجارت با رونمایی از‬ ‫شعبه مجازی زمرد سعی بر ان دارد تا با‬ ‫توسعه این زیست بوم و افزودن سرویس‬ ‫های ارزش افزوده در جهت رفع نیاز و‬ ‫رضایتمندی مشتریان گام بردارد‪.‬‬ ‫کی النی در ادامه افزود‪ :‬یکی از استراتژی‬ ‫های بانک تجارت فراهم کردن زمینه‬ ‫الزم برای ارائه خدمات غیرحضوری‬ ‫با توجه به اخرین دستاوردهای روز‬ ‫دنیاست‪ ،‬که یکی از این خدمات امروز‬ ‫با رونمایی «کیف پول اعتباری زمرد پی‪-‬‬ ‫تارا» که حاصل تالش کارشناسان بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬شرکت مخابرات ایران و مجموعه‬ ‫تارا است معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫شریفیان معاون مدیرعامل در راهبری‬ ‫بازار و توسعه کسب و کار با اشاره به‬ ‫سبقه ارزشمند بانک و اهمیت حضور در‬ ‫بازارهای خرد اظهار داشت‪ :‬بانک تجارت‬ ‫به دلیل نوع فعالیت و رویکرد خود از‬ ‫گذشته به عنوان بانک مشتریان شرکتی‬ ‫و بزرگ شناخته شده است و امروز یکی‬ ‫از رسالت های این بانک ارائه خدمات‬ ‫باکیفیت برای حضور در حوزه مشتریان‬ ‫خرد است‪.‬وی با بیان اینکه «زمرد پی‪-‬‬ ‫تارا» در حال حاضر برای پرسنل شرکت‬ ‫مخابرات ایران اجرا خواهد شد افزود‪ :‬از‬ ‫نکات مهم این خدمت ارائه تسهیالت‬ ‫در نقطه فروش است که بهترین مدل‬ ‫تسهیالت بانکی به شمار می رود و نقش‬ ‫موثری را در تولید و اشتغال ایجاد می‬ ‫کند‪ .‬استفاده از ظرفیت شرکت تارا با‬ ‫توجه به پتانسیل و گستره فعالیت ان‪،‬‬ ‫حمایت از پرسنل سازمان ها و همچنین‬ ‫بهره مندی از ظرفیت شرکت مخابرات‬ ‫ایران در ارائه این خدمت از جمله مزایای‬ ‫دیگر این پروژه است‪.‬سلطانی مدیرعامل‬ ‫شرکت مخابرات ایران با ابراز خرسندی‬ ‫از حضور در جلسه رونمایی از کیف‬ ‫پول اعتباری «زمرد پی‪ -‬تارا» و با اشاره‬ ‫به سبقه شرکت مخابرات گفت‪ :‬شرکت‬ ‫مخابرات ایران از سال ‪ ۱۳۵۰‬شروع به کار‬ ‫کرده است و از ‪ ۱۲‬سال گذشته در بخش‬ ‫خصوصی به عنوان بزرگترین شرکت مادر‬ ‫در ایجاد ارتباط در کشور فعالیت می‬ ‫کند‪.‬وی افزود‪ :‬شرکت مخابرات و بانک‬ ‫تجارت از گذشته تا کنون همکاری های‬ ‫متنوعی را در بخش های مختلف داشته‬ ‫اند و خوشحال هستیم این همکاری ها‬ ‫در قالب ارائه خدمات ویژه به مشتریان‬ ‫و پرسنل شرکت مخابرات ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬قنادپور مدیرعامل شرکت توسعه‬ ‫تجارت و فناوری تارا با تمجید از عملکرد‬ ‫و حمایت بانک تجارت در راه اندازی‬ ‫این طرح گفت‪ :‬یکی از ابزارهای مهم و‬ ‫اساسی که نقش موثری در سبک زندگی‬ ‫مردم دارد تخصیص اعتبار است که‬ ‫خوشبختانه با همکاری بانک تجارت این‬ ‫مهم در قالب خدمت «زمرد پی‪ -‬تارا»‬ ‫شکل گرفت‪ .‬وی ویژگی های بارز این‬ ‫خدمت را سرعت‪ ،‬سادگی و امنیت ان‬ ‫عنوان کرد‪.‬زمرد پی – تارا یک کیف پول‬ ‫اعتباری سازمانی است که با هماهنگی‬ ‫سازمان متقاضی و بانک تجارت شرایط‬ ‫تخصیص اعتبار در کیف پول تارا به‬ ‫کارمندان سازمان متقاضی فراهم می‬ ‫شود‪ .‬با نصب اپلیکیشن زمرد بانک تجارت‬ ‫و انتخاب گزینه «زمرد پی» می توانید از‬ ‫خدمات ان بهره مند شوید‪«.‬زمرد‬ ‫پی‪ -‬تارا» این امکان را برای مشتریان‬ ‫سازمانی فراهم می کند تا با کمترین‬ ‫نرخ سود تسهیالت به صورت حضوری و‬ ‫غیر حضوری در دوره زمانی مشخص تا‬ ‫سقف مورد توافق سازمان از فروشگاه های‬ ‫بزرگ طرف قرارداد خرید کنند و اقساط‬ ‫ان پس از پایان دوره از حساب حقوقی‬ ‫کارکنان برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫ابزار ارزیابی دیجیتال تاثیر فعالیت شرکت ها بر محیط زیست‬ ‫راه اندازی ازمایشی طرح‬ ‫‪ SME۳۶۰X‬به عنوان یک ابزار‬ ‫ارزیابی دیجیتال برای شرکت‬ ‫های کوچک و متوسط و موسسات‬ ‫اعتباری است تا بتوانند اثر فعالیت‬ ‫های خود بر محیط زیست را ارزش‬ ‫گذاری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی بانک توسعه صادرات‪ ،‬طرح‬ ‫‪ SME۳۶۰X‬بعنوان یک ابزار ارزیابی‬ ‫دیجیتال می تواند اثر فعالیت های این‬ ‫شرکتها را بر محیط زیست چون انتشار‬ ‫تقدیر از بازنشستگان بانک ملی ایران‬ ‫گازهای گلخانه ای صرفه جویی در‬ ‫در مراسمی که با حضور مصطفی مصرف اب‪ ،‬بازیافت زباله‪ ،‬پیشگیری از‬ ‫عاشوری رئیس اداره کل رفاه و الودگی اب هوا و خاک را اندازه گیری‬ ‫درمان‪ ،‬معاونان و کارشناسان این و ارزش گذاری کند‪.‬‬ ‫اداره برگزار شد از بازنشستگان بانک‬ ‫ملی ایران تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی بانک ملی‪ ،‬این مراسم که‬ ‫در راستای تاکیدات مقام مدیریت عامل بانک و معاونت منابع انسانی و به رئیس کل بانک مرکزی گفت‪:‬‬ ‫مناسبت روز سالمند و ارزش نهادن به پیشکسوتان بانک انجام شد؛ مصطفی بانک ها باید از تولید‪ ،‬بخش های‬ ‫عاشوری ضمن تجلیل از بازنشستگان‪ ،‬احترام به این قشر از جامعه را یکی از مولد اقتصادی و مسکن حمایت‬ ‫اصولی ترین امور خواند و اظهار داشت‪ :‬درک مشکالت و احترام به این قشر کنند و تسهیالت به این سمت‬ ‫محترم در جامعه از مهم ترین اصولی است که همه باید به ان پایبند باشیم‪ .‬حرکت کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود افزود‪ :‬بازنشستگان انسان های بزرگواری هستند به گزارش ایبِنا‪ ،‬علی صالح ابادی با‬ ‫که با وجود امکانات کم و نبود سیستم متمرکز بانک ‪ ،‬کار دربانک را به همه حضور در استودیو خبر ‪ ۲۱‬چهارشنبه‬ ‫چیز ترجیح دادند ‪.‬امروز وظیفه همه ماست که دست این عزیزان را به گرمی شب شبکه یک سیما درباره راهکارهای‬ ‫بفشاریم و از تجربه انها به درستی درس بگیریم و در کنارشان باشیم‪ .‬در ارتقاء و حفظ ارزش پول ملی افزود‪ :‬یکی‬ ‫حاشیه این مراسم بازنشستگان بانک از کتابخانه و موزه ملک بازدید کردند‪ .‬از موضوعات موثر در جهت تقویت پول‬ ‫ملی‪ ،‬نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫قدردانی مسئوالن صدا و سیما‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک ها باید از بخش‬ ‫از مدیرعامل بانک ملت‬ ‫تولید‪ ،‬بخش های مولد اقتصادی و‬ ‫مسکن حمایت کنند و تسهیالت هم‬ ‫دو تن از مسووالن سازمان صدا و به این سمت حرکت کند و از فعالیت‬ ‫سیمای جمهوری اسالمی ایران با سرمایه ها در بخش های غیر مولد‬ ‫ارسال لوح های سپاسی‪ ،‬از مدیرعامل اقتصادی اجتناب شود‪.‬‬ ‫بانک ملت سپاسگزاری کردند‪.‬‬ ‫صالح ابادی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک‬ ‫عمومی‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف‬ ‫مرکز‬ ‫رییس‬ ‫بانک ملت‪ ،‬علی طلوعی‬ ‫تسهیالت بانکی داشته باشد و این‬ ‫ملکی‬ ‫حسن‬ ‫تحقیقات صدا و سیما و‬ ‫نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است؛ اگر‬ ‫گاه‬ ‫ان‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫مدیر شبکه جهانی جام جم در این لوح ها با اشاره به این‬ ‫سرمایه ها به بخش های غیر مولد برود‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫بنده‬ ‫که خداوند‪ ،‬رفع نیازهای بندگانش را در دستان مهرافزای‬ ‫و نظارت بر مصرف تسهیالت وجود‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫اند‪:‬‬ ‫کرده‬ ‫نهد‪ ،‬او را مرهون لطف و مهر ویژه خود می سازد‪ ،‬تاکید‬ ‫نداشته باشد موجب تورم می شود‪ ،‬در‬ ‫به‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫اندرکاران‬ ‫شاکریم که با همت واال‪ ،‬وقت و سرعت عمل دست‬ ‫حالی که حمایت از تولید و کمک به‬ ‫این‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫ویژه در شعبه عالمه شمالی سعادت اباد‪ ،‬اعطای وام‬ ‫بخش تولید در جامعه می تواند به رشد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دو زیرمجموعه سازمان صدا و سیما به خوبی انجام‬ ‫اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم‬ ‫اخروی‬ ‫اجر‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این دو مسوول صدا و سیما در این نامه ها با اشاره‬ ‫هم جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫اندرکاران‬ ‫این اقدامات شامل حال تمامی دست‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫عالمه‬ ‫شعبه‬ ‫رییس‬ ‫فرضایی‬ ‫جعفر‬ ‫اقای‬ ‫مدیران و کارکنان این بانک به ویژه‬ ‫موضوع کنترل اضافه برداشت ها هم در‬ ‫راه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انان‬ ‫روزافزون‬ ‫توفیقات‬ ‫و‬ ‫شمالی سعادت اباد قدردانی کرده‬ ‫تورم بسیار مهم است و اینکه بانک ها‬ ‫خواستار شده اند‪.‬‬ ‫از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‬ ‫براساس این گزارش پس از این که‬ ‫بنگاه های اقتصادی داده های اصلی‬ ‫زیست محیطی خود را در پلتفرم‬ ‫‪ SME۳۶۰X‬وارد کردند‪ ،‬این پلتفرم‬ ‫به طور خودکار براورد نمره پایداری‬ ‫و ارزیابی زیست محیطی براساس یک‬ ‫سیستم معیار جهانی پایدار را ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫این طرح برای تمامی مشاغل در‬ ‫سرتاسر جهان در دسترس بوده و‬ ‫بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط‬ ‫(‪ ،)SMEs‬اتاق های بازرگانی و‬ ‫سازمان های تجاری در دوره ازمایشی‬ ‫این پلتفرم‪ ،‬می توانند ‪ -‬قبل از راه اندازی‬ ‫تجاری این طرح در اواخر سالجاری‬ ‫میالدی ‪ -‬به صورت رایگان در طرح‬ ‫‪ SME۳۶۰X‬ثبت نام کنند‪.‬از انجایی‬ ‫که در تصمیم گیری های سازمان ملل‬ ‫متحد‪ ،‬مسائل زیست محیطی از‬ ‫اهمیت به سزایی برخوردارند‪ ،‬لذا‬ ‫امکان دسترسی به منابع مالی ارزان تر‬ ‫از سوی بانکهای دنیا برای بنگاه ها و‬ ‫دستگاه هایی که در این طرح مشارکت‬ ‫نموده اند‪ ،‬فراهم می گردد‪.‬‬ ‫نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی برای تقویت پول ملی‬ ‫باشند موجب افزایش پایه پولی و‬ ‫نقدینگی و تورم در جامعه می شود‪.‬‬ ‫جدی‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از برنامه های ّ‬ ‫بانک مرکزی این است که با کمک و‬ ‫همکاری سیستم بانکی‪ ،‬ناترازی هایی‬ ‫که امروز در شبکه بانکی‪ ،‬دارایی ها و‬ ‫بدهی های سیستم بانکی و همچنین‬ ‫ناترازی در درامد و هزینه سیستم بانکی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬با همکاری سیستم بانکی و‬ ‫بانک ها مرتفع کنیم به گونه ای که اضافه‬ ‫برداشت های بانک ها از بانک مرکزی‬ ‫کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر‬ ‫گذار است‪.‬صالح ابادی ادامه داد‪ :‬موضوع‬ ‫دیگر‪ ،‬کسری بودجه دولت و نیازی که‬ ‫دولت به نقدینگی دارد است که اضافه‬ ‫برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری‬ ‫بودجه از طریق منابع بانک مرکزی‬ ‫یکی از ریشه های تورم است؛ البته با‬ ‫هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و‬ ‫سایر دستگاه های دولتی تالش می کنیم‬ ‫از روش های غیر تورم زا منابع درامدی‬ ‫دولت تامین شود‪ ،‬کما اینکه از استقرار‬ ‫دولت جدید در ‪ ۴۰‬روز گذشته‪ ،‬اضافه‬ ‫برداشت ها از بانک مرکزی کنترل شده‬ ‫است و از روش های دیگر تامین مالی‬ ‫دولت در حال انجام است‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬فروش‬ ‫اموال مازاد شبکه بانکی یکی از‬ ‫موضوعات است که دنبال خواهد شد؛‬ ‫کمک بانک مرکزی به بانک ها در کاهش‬ ‫معوقات بانکی هم می تواند در سیستم‬ ‫بانکی اثر گذار باشد و اضافه برداشت ها‬ ‫را از بانک مرکزی کنترل می کند‪.‬‬ ‫وی درباره نوسانات نرخ ارز هم گفت‪:‬‬ ‫ثبات دربازار ارز توسط بانک مرکزی و‬ ‫سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد؛‬ ‫بازار ارز باید برای فعاالن اقتصادی پیش‬ ‫بینی پذیر شود‪ ،‬بنابراین در این راستا‬ ‫هم سیاست های الزم را اتخاذ خواهیم‬ ‫کرد؛ البته سیاست های مختلفی در این‬ ‫زمینه وجود دارد مثال تقویت تعامالت‬ ‫بانکی ما با کشورهای دوست و همکار که‬ ‫جزو برنامه های جدی است و همچنین‬ ‫تقویت صادرات غیر نفتی کشور و تعامل‬ ‫با بخش خصوصی هم بسیار مهم است‬ ‫که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و‬ ‫عرضه ان در بازار و سامانه نیما می تواند‬ ‫به تعادل دربازار کمک کند‪.‬‬ ‫صالح ابادی خاطر نشان کرد‪ :‬ما باید‬ ‫بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و‬ ‫تقاضا را ایجاد کنیم تا یک ارامشی را‬ ‫دربازار ارز ایجاد کند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬ما‬ ‫سیاست های جانب عرضه ارز را تقویت‬ ‫خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم‬ ‫اولویت های کشور مدنظر قرار می گیرد‬ ‫و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم‬ ‫باید داشته باشیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬سیستم‬ ‫بانکی کشور باید در خدمت احاد مردم‬ ‫باشد؛ ما باید به گونه ای عمل کنیم که‬ ‫دسترسی احاد مردم به نظام بانکی و‬ ‫تسهیالت بانکی تسهیل شود و یکی از‬ ‫کارهایی که در این زمینه جزو اولویت ها‬ ‫می باشد این است که در سیستم‬ ‫بانکی به جای اینکه نگاه بانک ها صرفاً‬ ‫به موضوع وثیقه برای تسهیالت باشد‪،‬‬ ‫اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری‬ ‫است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫صالح ابادی تاکید کرد‪ :‬باید نظام رتبه‬ ‫بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم‬ ‫بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و‬ ‫با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیالت‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تسهیالت بانکی باید‬ ‫به حوزه مسکن تخصیص یابد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬در قانون جدید جهش مسکن مصوب شده‬ ‫است که نظام بانکی باید ‪ ۲۰‬درصد تسهیالت را به حوزه مسکن اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬علی صالح ابادی در حاشیه نخستین جلسه شورای عالی‬ ‫مسکن با بیان اینکه مسکن از بخش های پیشران کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫قانون جدید جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس رسیده است‪ ،‬به جز‬ ‫بانک های تخصصی در حوزه کشاورزی و صنعت‪ ،‬دیگر بانک ها با برنامه ریزی‬ ‫انجام شده باید ‪ ۲۰‬درصد از تسهیالت خود را به حوزه مسکن اختصاص‬ ‫دهند که به تفکیک هر بانک و سهمیه در نظر گرفته شده‪ ،‬ابالغ به نظام‬ ‫بانکی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬منابع دیگری برای جهش تولید مسکن درنظر گرفته شده‬ ‫است که این منابع در صندوق مربوط نگهداری و از طریق این صندوق‬ ‫پرداخت می شود که یکی از این منابع مربوط به بازپرداخت های قابل توجه‬ ‫مسکن مهر است که در اختیار بانک مسکن قرار می گیرد و بانک مسکن ان‬ ‫را در صندوق قرار می دهد تا از طریق این صندوق به بخش مسکن پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬عالوه بر اینها‪ ،‬می توان از ظرفیت های بازار‬ ‫سرمایه هم استفاده کرد؛ یعنی می توان صندوق های سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫مسکن تشکیل و از طریق منابع قابل توجهی که در بازار سرمایه وجود دارد‬ ‫تامین مالی حوزه مسکن را انجام داد‪ ،‬ضمن اینکه از منابع دیگر این صندوق‬ ‫از جمله مالیات نیز می توان منابع الزم را برای ساخت مسکن تجهیز کرد‪.‬‬ ‫صالح ابادی افزود‪ :‬یکی از مواردی که در نخستین جلسه شورای عالی مسکن‬ ‫مورد توجه قرار گرفت این است که با استفاده از منابع‪ ،‬پایه پولی افزایش‬ ‫نیابد و تاکید شد که اشکاالت مسکن مهر از جمله استقراض از بانک مرکزی‬ ‫اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬ثبات و ارامش از نکات حائز اهمیت در بازار ارز است‬ ‫و قیمت ارز روی بسیاری از کاالها اثرگذار است؛ موارد مختلفی را به عنوان‬ ‫سیاست های حوزه ارزی تدوین و اجرا می کنیم که یکی از این موارد‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات غیر نفتی است مشوق هایی را درنظر می گیریم که صادرات غیر نفتی‬ ‫افزایش یابد و ارز حاصل از ان به چرخه تجاری کشور برگردد‪.‬‬ ‫صالح ابادی افزود‪ :‬همچنین بخشی از ارزهایی که در جاهای مختلف قرار‬ ‫دارد ازاد شده و در اختیار شبکه ارزی کشور قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث واردات‪ ،‬اولویت با ساخت‬ ‫داخل است گفت‪ :‬کنترل واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان از جمله‬ ‫اولویت های ماست و وارد کننده هایی که ارز را دریافت و کاالهایی را وارد‬ ‫می کنند باید تعهد ارزی شان را رفع کنند؛ در این باره نظارت ها صورت‬ ‫می گیرد تا ارزی که در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد صرف واردات‬ ‫به کشور شود‪.‬‬ ‫صالح ابادی توسعه همکاری های بانکی با کشورهای دوست و همسایه را‬ ‫از اولویت های دیگری بیان کرد که در دوره جدید بانک مرکزی پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ساختارهای مورد نیاز برای حوزه بازار ارز را فعال تر خواهیم کرد‬ ‫تا ارز الزم به بازار عرضه شود‪ ،‬پس با کفایت عرضه در بازار و تامین ارز به‬ ‫اندازه کافی برای واردات با اولویت مواد اولیه‪ ،‬محصوالت غذایی‪ ،‬دارویی و‬ ‫تجهیزات پزشکی و مدیریت مناسب عرضه و تقاضا به تعادل نرخ ارز در بازار‬ ‫کمک می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیرهای کالنی مانند استقراض از‬ ‫بانک مرکزی در نرخ ارز بسیار است افزود‪ :‬استقراض از بانک مرکزی چه‬ ‫اضافه برداشت از طرف بانک ها باشد و چه اضافه برداشت از طرف دولت‪ ،‬از‬ ‫متغیرهای تاثیرگذار در بازار ارز است که با برنامه ریزی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد از روش های دیگری که غیر از استقراض از بانک مرکزی اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صالح ابادی بیان کرد‪ :‬از اغاز به کار دولت جدید تاکنون هیچ اضافه برداشتی‬ ‫از بانک مرکزی برای تامین بودجه انجام نشده که به نظر من باید این امر‬ ‫تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را در‬ ‫برنامه ریزی با شبکه بانکی‪ ،‬مدیریت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین عواملی را که باعث افزایش غیر منطقی در پایه پولی‬ ‫می شود کنترل خواهیم کرد تا عوامل پولی اثر گذار بر نرخ ارز را هم تحت‬ ‫کنترل داشته باشیم‪.‬‬ ‫صالح ابادی با بیان اینکه بخش خصوصی پیشران حوزه اقتصاد در کشور است‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت کند‪ ،‬زیرا کار اصلی و تصدی گری‬ ‫با بخش خصوصی است و نظام بانکی هم باید در خدمت بخش خصوصی‬ ‫باشد و کمک کند تا بخش خصوصی تولید مناسبی در کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیاست های پولی را به سمتی هدایت می کنیم که تسهیالت بانکی‬ ‫به بخش های تولیدی و مولد از جمله شرکت های دانش بنیان و بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط پرداخت شود و به سمت سفته بازی و فعالیت های غیر‬ ‫مولد هدایت نشود‪.‬‬ ‫قیمت جهانی‬ ‫طال تقویت شد‬ ‫قیمت جهانی طال در معامالت امروز در حالی تقویت شد که ارزش دالر‬ ‫در استانه انتشار گزارش مشاغل امریکا که می تواند در تعیین زمان بندی‬ ‫سیاست گذاری های بانک مرکزی این کشور تاثیرگذار باشد افت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از سی ان بی سی‪ ،‬قیمت جهانی طال در معامالت امروز‪،‬‬ ‫پنج شنبه‪ ،‬در حالی تقویت شد که ارزش دالر در استانه انتشار گزارش‬ ‫مشاغل امریکا که می تواند در تعیین زمان بندی سیاست گذاری های پولی‬ ‫بانک مرکزی این کشور تاثیرگذار باشد‪ ،‬افت کرد‪.‬‬ ‫قیمت خرید نقدی هر اونس طال در بورس لندن‪ ،‬اسپات گلد‪ ،‬تا ساعت ‪۱۱:۳۰‬‬ ‫به وقت تهران ‪ ۰.۱۶‬درصد تقویت شد و به ‪ ۱,۷۶۵.۲۲‬دالر رسید‪.‬‬ ‫قیمت پیش خرید هر اونس طالی امریکا هم تا این لحظه با افزایشی ‪۰.۲۹‬‬ ‫درصدی به ‪ ۱,۷۶۶.۹۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫شاخص دالر ‪ ۰.۱۳‬درصد در مقابل ارزهای مهم جهان افت کرد و به ‪۹۴.۱۴‬‬ ‫واحد بازگشت تا قیمت خرید طال برای دارندگان ارزهای غیردالری کاهش‬ ‫یافته و تقاضا برای خرید ان باال برود‪ .‬این افزایش تقاضا قیمت جهانی طال‬ ‫را باال برد‪.‬‬ ‫عامل دیگری که باعث شد قیمت های طال امروز تقویت شوند این بود که سود‬ ‫اوراق قرضه ‪ ۱۰‬ساله امریکا از باالترین سطح ‪ ۳‬ماهه خود پایین امد‪ .‬با این‬ ‫حال سود این اوراق همچنان باالتر از ‪ ۱.۵۱‬درصد باقی ماند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫زمین های بالتکلیف واگذار شده خلع ید می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت‪ :‬زمین هایی که در شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار‬ ‫شده اما ماه هاست بالتکلیف باقی مانده‪ ،‬خلع ید شده و به سرمایه گذاران واقعی واگذار می شود‪.‬‬ ‫محمد اهلی ‪ ۱۵‬مهر در جریان بازدید از شهرک ها و نواحی صنعتی مشگین شهر اظهار کرد‪ 45 :‬قرارداد واگذاری‬ ‫زمین در ناحیه صنعتی دو مشگین شهر به امضا رسیده که ‪ 20‬قرارداد تاکنون به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای ‪ 25‬قرارداد بالتکلیف تذکر جدی در اغاز طرح های سرمایه گذاری داده شده که در صورت‬ ‫خبر‬ ‫عدم تعیین تکلیف این اراضی خلع ید شده و به سرمایه گذاران واقعی داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی تمام تالش خود را انجام‬ ‫می دهد تا زمینه برای حضور فعال سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی فراهم امده و زمینی بالتکلیف‬ ‫باقی نماند‪.‬‬ ‫اهلی از افزایش چشمگیر حضور سرمایه گذاران در مناطق مختلف استان به ویژه شهرستان مشگین شهر خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬یکی از اولویت ها و برنامه های مهم و جدی این شرکت توسعه و ایجاد زیرساخت های الزم در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی است که با حمایت مدیران استانی و شهرستانی در رسیدن به این اهداف مصر هستیم‪ .‬وی به‬ ‫احصا مشکالت و کمبودها در شهرک ها و نواحی صنعتی اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬با همکاری شرکت های خدماتی‬ ‫در بسیاری از شهرک ها و نواحی صنعتی سعی شده تا مشکالتی نظیر راه و معبر دسترسی‪ ،‬روشنایی‪ ،‬تامین منابع‬ ‫اب‪ ،‬فاضالب و طرح های زیرساختی دیگر فراهم اید‪.‬‬ ‫ضعف در خدمت رسانی به بهانه انتصاب مدیران جدید‪ ،‬خیانت به مردم است‬ ‫بارش برف کشاورزی البرز را‬ ‫در وضعیت زرد هشداری قرار داد‬ ‫مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز گفت‪ :‬بارش اولین برف پاییزی در‬ ‫روستاهای حاشیه کرج ‪ -‬چالوس‪ ،‬کشاورزی استان البرز را در وضعیت زرد هشداری‬ ‫قرار داده است‪ .‬محمدرضا فالح نژاد پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬بارش‬ ‫لحظه ای برف غروب امروز مناطق دروان‪ ،‬ارتفاعات کاهار‪ ،‬کل نو و ناز در البرز‬ ‫جنوبی را سفید پوش کرد‪.‬وی ادامه داد ‪ :‬تحلیل اخرین الگوی پیش یابی حاکی از‬ ‫کاهش محسوس دما در ارتفاعات البرز است‪.‬‬ ‫این مسوول ضمن اعالم هشدار به کشاورزان تاکید کرد‪ :‬این سامانه از صبح تا روز‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬مهرماه جاری در ارتفاع استان البرز فعال است که می تواند سبب‬ ‫اسیب به محصوالت باغی و کشاورزی شود‪.‬‬ ‫استان البرز ‪ ۶۸‬هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق مسلح قالبی گوشی‬ ‫تلفن همراه با ‪ ۳۵‬فقره سرقت درالبرز‬ ‫فرمانده انتظامی البرز از دستگیری سارق سابقه دار که با سالح قالبی اقدام به ‪۳۵‬‬ ‫فقره سرقت گوشی تلفن همراه در سطح استان های البرز و تهران کرده بود‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪.‬به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس‪ ،‬سردار عباسعلی محمدیان اظهار داشت‬ ‫که در پی وقوع چند فقره سرقت به شیوه زورگیری توسط راکب یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت در سطح شهرستان فردیس‪ ،‬رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در‬ ‫دستور کار پلیس اگاهی این شهرستان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کاراگاهان درتحقیقات اولیه خود متوجه شدند که سارق با استفاده از یک‬ ‫موتورسیکلت سرقتی و پالک مخدوش ابتدا سوژه های خود را در خیابان های پر‬ ‫تردد شناسایی کرده و با زیرنظر قرار دادن او در یک فرصت مناسب با تهدید سالح‬ ‫قالبی اقدام به سرقت تلفن همراه انها می کند‪.‬‬ ‫محمدیان با بیان اینکه سارق بسیار حرفه ای عمل کرده و هیچ گونه ردی از خود بر‬ ‫جای نگذاشته بود‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪ :‬کاراگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی در نهایت‬ ‫پس از چندین روز تالش شبانه روزی در نهایت موفق به شناسایی سارق شده و در‬ ‫یک عملیات هماهنگ و ضربتی نامبرده را در شهر فردیس دستگیر و در بازرسی‬ ‫از مخفیگاه سارق موتور سیکلت و تعدادی گوشی تلفن همراه سرقتی کشف شد‪.‬‬ ‫محمدیان بیان داشت‪ :‬همچنین ‪ ۲‬مالخر اموال مسروقه دستگیر و سارق نیز به‬ ‫‪ ۳۵‬فقره سرقت با استفاده از سالح قالبی در سطح استان های البرز و تهران اقرار‬ ‫کرد‪.‬فرمانده انتظامی استان البرز گفت‪ :‬کارشناسان ارزش اموالی که توسط این‬ ‫سارق را ‪ ۲‬میلیارد ریال براورد کردند که پس از تکمیل پرونده متهمان برای انجام‬ ‫مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند‪.‬‬ ‫نجات سه طبیعت گرد در ارتفاعات طالقان‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر البرز از نجات سه طبیعت گرد که در ارتفاعات‬ ‫شهرستان طالقان گرفتار شده بودند ‪ ،‬خبرداد‪.‬محمد باقرخلفی در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار ایرنا اظهار داشت‪ :‬این حادثه امروز به هالل احمر شهرستان طالقان اعالم‬ ‫شد و امدادگران سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬این سه‬ ‫طبیعت گرد در ارتفاعات روستای اورازان گرفتار شده بودند و مسیر پیموده شده را‬ ‫گم کرده که بعد از سه ساعت جستجو توسط امدادگران نجات یافتند‪.‬‬ ‫خلفی افزود‪ :‬همچنین حدود ساعت ‪ ۱۴‬امروز حادثه دیگری مبنی برسقوط فردی‬ ‫‪ ۵۶‬ساله از درخت گزارش شد‪،‬که سریعا تیم امداد و نجات طالقان به محل حادثه‬ ‫در روستای سوهان اعزام شد ‪.‬مدیرعامل جمعیت هالل احمر البرز گفت‪ :‬با وجود‬ ‫صعب العبور بودن مسیر مصدوم به محل امن انتقال یافت برای درمان در اختیار‬ ‫نیروهای اورژانس مستقر در محل قرار گرفت‪.‬وی از هموطنان خواست با رعایت‬ ‫موارد ایمنی ‪،‬توجه به شرایط جوی‪،‬در نظر گرفتن میزان مهارت و امکانات ‪،‬شناخت‬ ‫نسبت به منطقه و همراه با گروه نسبت به طبیعت گردی اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫سامانه ‪ ۱۱۲‬هالل احمر البرز ‪ ۲۴‬ساعته اماده پاسخگویی به در حوادث احتمالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خسارت های اولیه انفجار گاز شهری در کرج اعالم شد‬ ‫دیر کل مدیریت بحران استانداری البرز خسارت های اولیه انفجار گاز شهری منطقه‬ ‫چهارصد دستگاه کرج در بامداد امروز پنجشنبه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمد رضا فالح نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬این حادثه در طبقه دوم یک‬ ‫ساختمان سه طبقه رخ داد که سبب تخریب بخشی از دیوارهای این ساختمان‬ ‫در طبقات اول و دوم شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین شیشه های حدود هفت‬ ‫ساختمان اطراف حادثه شکسته شد‪.‬فالح نژاد یاداور شد که در این حادثه هشت‬ ‫نفر مصدوم شدند که به مراکز درمانی انتقال یافتند‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬میزان دقیق‬ ‫خسارت امروز از سوی اتش نشانی و شرکت گاز مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬فالح‬ ‫نژاد افزود‪ :‬استفاده از لوازم گازسوز استاندارد‪،‬عدم جابجایی لوله های گاز بعد‬ ‫از تایید کارشناسان مانند شلینگ طوالنی در منزل‪،‬تالش برای بهره مندی از‬ ‫فرصت بیمه برای تامین خسارت دراین مواقع از جمله توصیه های مدیر کل بحران‬ ‫استانداری البرز در این زمینه است‪.‬‬ ‫انفجار گازشهری منطقه چهارصد دستگاه کرج در مناطق دور دست شنیده شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی مطرح کرد‪ :‬اینکه‬ ‫خدمت رسانی به بهانه انتصاب‬ ‫مدیران جدید‪ ،‬تضعیف شود‪،‬‬ ‫خیانت به مردم است‪ .‬مراقبت از‬ ‫اینده نباید به معنای تخریب وضع‬ ‫موجود باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم احد ازادیخواه در نشست‬ ‫شورای اداری شهرستان مالیر به تالش‬ ‫دستگاه های اجرایی و هماهنگی و‬ ‫تعامل ان ها با دیگر نهادها اشاره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مدیریت منابع انسانی و مالی‬ ‫باید به روسای ادارات سپرده شود و‬ ‫مدیران نیز توجه بیشتری به تخصیص‬ ‫اعتبارات داشته باشند تا جفایی در‬ ‫توزیع اعتبارات اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫ازادیخواه با اشاره به فعال بودن کمیته‬ ‫برنامه ریزی شهرستان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر در یکی از دستگاه های اجرایی‬ ‫شهرستان‪ ،‬انحراف از بودجه اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫بنده اعالم امادگی می کنم که این‬ ‫مسئله را تدبیر و پیگیری کنم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه راه مقابله با‬ ‫انحرافات‪ ،‬دیوان محاسبات است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ ۹۰ :‬درصد از تحقیقات‪ ،‬جز‬ ‫اتالف بیت المال نتیجه ای ندارد‪ .‬از‬ ‫طرفی برخی انتقادات اثر منفی بر اصل‬ ‫حاکمیت دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬دولت سیزدهم را دولتی‬ ‫کارامد‪ ،‬اهل و دلسوز دانست و گفت‪:‬‬ ‫دولت جدید موفقیت های بسیاری‬ ‫در بحث واکسیناسیون و پیوستن به‬ ‫قرارداد شانگهای کسب کرد‪ .‬در حوزه‬ ‫تامین کاالهای اساسی نیز خوشبختانه‬ ‫هیچ مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫ازادیخواه بیان کرد‪ :‬اینکه خدمت‬ ‫رسانی به بهانه انتصاب مدیران جدید‪،‬‬ ‫تضعیف شود‪ ،‬خیانت به مردم است‪.‬‬ ‫مراقبت از اینده نباید به معنای تخریب‬ ‫وضع موجود باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طبق فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری در ‪ ۷‬خرداد ماه‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫نباید در عزل و نصب مدیران دخالت‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬مطابق قانون اساسی‪ ،‬حوزه‬ ‫اختیارات نماینده مجلس‪ ،‬دادن رای‬ ‫اعتماد به وزراء است و پس از دادن این‬ ‫رای اعتماد باید به شخصی که ایشان‬ ‫معرفی می کند‪ ،‬اعتماد کنیم‪.‬‬ ‫ازادیخواه مطرح کرد‪ :‬ذهن مردم را‬ ‫ازرده خاطر نکنیم‪ .‬نظم شهر را بهم‬ ‫نزنیم‪ .‬اگر مجموعه یا نهادی تخلفی‬ ‫داشت‪ ،‬مستندات خود را به نمایندگان‬ ‫شهر ارائه دهید تا پیگیری شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی جریان پیشرفت شهرستان را‬ ‫جریانی تند دانست و یاداور شد‪ :‬دولت‬ ‫هر تدبیری برای شهرستان داشت‪،‬‬ ‫ما استقبال می کنیم‪ .‬اما این نباید به‬ ‫معنای توقف مدیران در خدمت رسانی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫جلسات از پشت میز نشینی به‬ ‫صورت میدانی برگزار شود‬ ‫معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه‬ ‫مالیر نیز در این نشست به جابجایی‬ ‫دولت و احتمال برخی عزل و نصب ها در‬ ‫دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اجازه نمی دهیم مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی این شهرستان مدیران به بهانه‬ ‫عزل و نصب ها‪ ،‬در ارائه خدمتگزاری‬ ‫به مردم و انجام وظایف قانونی حوزه‬ ‫مدیریتی خود کوتاهی کنند‪.‬‬ ‫قدرت اله ولدی جابجایی روسای‬ ‫دستگاه های اجرایی را امری طبیعی‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که در‬ ‫صندلی خدمت هستیم‪ ،‬باید با تمام‬ ‫توان برای ارائه خدمت صادقانه و‬ ‫خالصانه به مردم تالش کنیم‪.‬ولدی‬ ‫با بیان اینکه رشد شتابان شهرستان‬ ‫حاصل تالش شبانه روزی مجموعه‬ ‫دستگاه های اجرایی و وجود وحدت‪،‬‬ ‫وفاق و همدلی است‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬سند‬ ‫راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه سه‬ ‫ساله برای این شهرستان تدوین شد و‬ ‫هم اکنون که در شش ماهه پایانی سال‬ ‫قرار داریم‪ ،‬مدیران باید برای تحقق ان‬ ‫جهادی تالش کنند‪.‬‬ ‫معاون استاندار همدان با تاکید بر لزوم‬ ‫خدمتگزاری به مردم در هر پست و‬ ‫مقامی‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه پنج ساله توسعه‬ ‫استان نیز در حال تدوین است و‬ ‫وظیفه و برنامه عملیاتی همه دستگاه ها‬ ‫مشخص شده است‪.‬وی از تدوین و‬ ‫ابالغ طرح جدیدی در شش ماهه دوم‬ ‫امسال برای معاونان فرمانداری مالیر‪،‬‬ ‫بخشداران تابعه شهرستان و مدیران‬ ‫دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این طرح مکمل برنامه اصلی مجموعه‬ ‫مدیریتی شهرستان است‪.‬‬ ‫ولدی تصریح کرد‪ :‬مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی در تمامی مراحل اجرای این‬ ‫طرح باید همراه معاونان فرماندار و‬ ‫بخشداران باشند و از این پس جلسات‬ ‫از پشت میز نشینی به صورت میدانی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه مالیر با اشاره به دو تا سه‬ ‫برابر شدن اعتبارات امسال این شهرستان‬ ‫در تمامی حوزه ها نسبت به سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬خطاب به مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی گفت‪ :‬اعتباراتی که امسال در‬ ‫کمیته برنامه ریزی شهرستان برای‬ ‫دستگاه ها مشخص شده ‪ ،‬باید پیگیری‬ ‫شود و مدیران برای جذب این اعتبارات‬ ‫تالش کنند‪.‬ولدی با بیان اینکه مدیران‬ ‫پیگیر موافقت نامه های انجام شده بین‬ ‫ادارات کل استانی و مرکز استان باشند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اجازه نمی دهیم حتی‬ ‫یک ریال از اعتبارات این شهرستان‬ ‫جابجا شود‪.‬وی با تاکید بر اینکه مدیران‬ ‫باید نظارت کامل بر پروژه های عمرانی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مدیران باید‬ ‫هر لحظه با تشدید نظارت ها و بازرسی‪،‬‬ ‫در راستای رفع دغدغه های مردم تالش‬ ‫کنند‪.‬معاون استاندار همدان اجرای‬ ‫طرح واکسیناسیون و تامین کاالهای‬ ‫اساسی را از اولویت های مهم دولت‬ ‫سیزدهم دانست و افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تا امروز ‪ ۲۱۶‬هزار ُدز واکسن کرونا در‬ ‫شهرستان تزریق شده است که ‪۱۴۵‬‬ ‫هزار نفر ُدز اول و ‪ ۷۰‬هزار نفر هر دو ُدز‬ ‫را دریافت کردند‪ .‬واکسیناسیون همه‬ ‫روزه حتی در روزهای تعطیل انجام‬ ‫می شود‪.‬فرماندار ویژه مالیر همچنین‬ ‫به تشکیل قرارگاه امام کاظم(ع) در این‬ ‫شهرستان با دبیری سپاه ناحیه مالیر‬ ‫اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬کمک به تحقق و‬ ‫پیاده سازی سیاست های کلی جمعیت‪،‬‬ ‫تحکیم و تعالی خانواده و حجاب و‬ ‫عفاف در سطح جامعه از اهداف این‬ ‫قرارگاه و بر اساس سیاست های کلی‬ ‫رهبر معظم انقالب است که مدیران باید‬ ‫طبق وظایف محوله پیگیری های الزم را‬ ‫در این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور عشایری ایران خبر داد‪:‬‬ ‫توزیع ‪ ۲۰‬هزار پنل خورشیدی بین عشایر تا پایان سال جاری‬ ‫رئیس سازمان امور عشایری ایران‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان سال جاری ‪ ۲۰‬هزار پنل‬ ‫خورشیدی بین عشایر توزیع و ‪۶۰۰‬‬ ‫خانه بهداشت عشایری با بهورزانی از‬ ‫فرزندان عشایر به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شاهپور عالئی مقدم روز پنجشنبه ‪ ۱۵‬مهر‬ ‫در دیدار با مردم روستای قشالقی لقو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عشایر به عنوان گروه هدف اجتماعی‬ ‫سوم‪ ،‬مبنای برنامه ریزی دولت و مجلس‬ ‫قرار گرفته اند و با تالش های صورت گرفته‪،‬‬ ‫در هفته عشایر‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد پروژه‬ ‫مختلف در جامعه روستایی و عشایری در‬ ‫بخش کشاورزی به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬وی افزود‪ :‬اب شرب سالم از مهمترین‬ ‫بخش ها در زمینه عشایری و از فاکتورهای‬ ‫ارتقا شاخص های برخورداری است‪ .‬قبل از‬ ‫انقالب شاخص اب سالم در جامعه عشایری‬ ‫‪ ۷‬درصد بود که سال ‪ ۹۸‬این شاخص به ‪۴۳‬‬ ‫درصد رسید و در همین سال مقام معظم‬ ‫رهبری فرمودند از محل صندوق توسعه ملی‬ ‫برای اب شرب عشایری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور عشایری ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در دو سال اخیر بیش از ‪ ۶۱۰‬پروژه‬ ‫ابرسانی با اذن مقام معظم رهبری به بهره‬ ‫برداری رسیده که امروز هم یکی از همین‬ ‫پروژه ها بازدید شد و شاخص برخورداری‬ ‫در همین یکسال گذشته به ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫رسید‪ .‬تا پایان سال ‪ ۲۰‬هزار پنل خورشیدی‬ ‫بین عشایر توزیع و ‪ ۶۰۰‬خانه بهداشت‬ ‫عشایری با بهورزانی از فرزندان عشایر به بهره‬ ‫برداری خواهد رسید‪.‬عالیی مقدم در رابطه‬ ‫با بیمه تامین اجتماعی عشایر ادامه داد‪:‬‬ ‫در این راستا ‪ ۱۰۰‬هزار عشایر که توانایی‬ ‫پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ندارند‬ ‫مورد حمایت دولت قرار می گیرند که از این‬ ‫مهم روز دوشنبه اینده رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در برنامه پنجم توسعه نامی‬ ‫از عشایر نبود‪ ،‬اما با اقدامات صورت گرفته در‬ ‫برنامه ششم ‪ ۱۷‬بار نام عشایر ذکر شد‪ .‬در‬ ‫یک سال و نیم اخیر بیش از ‪ ۳۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای استحصال و انتقال اب به سامانه‬ ‫های عشایری اخذ شده و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از سوی مجلس یرای مدارس عشایری‬ ‫اختصاص یافته که تفاهم نامه ای نیز در این‬ ‫خصوص امضا شده است‪.‬رئیس سازمان امور‬ ‫عشایری ایران اضافه کرد‪ :‬عشایر نقش بی‬ ‫بدیلی در اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و‬ ‫امنیت غذایی دارند‪ .‬در ایران ‪ ۸۸۰‬هزار تن‬ ‫گوشت قرمز نیاز است که از این میزان ‪۲۵‬‬ ‫درصد توسط عشایر تولید می شود به این‬ ‫معنی که هر یک نفر از عشایر‪ ،‬گوشت قرمز‬ ‫مورد نیاز ‪ ۲۰‬نفر را تولید می کند‪ .‬تولید ‪۴۵‬‬ ‫درصد صنایع دستی و فرش صادراتی نیز در‬ ‫اختیار عشایر است و این قشر در ‪ ۵۹‬درصد‬ ‫ایران پراکنده هستند‪.‬‬ ‫شماره‪09 / 3296 :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‪ :‬برابر رای شماره‬ ‫‪ 140060310006002731‬مورخ ‪ 1400 / 06 / 08‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض به نام اقای ‪ /‬خانم علی اکبر اهنی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به‬ ‫مساحت ‪ 157 / 00‬متر مربع به پالک ‪ 299‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در تیرکده سفلی مازندران بخش ‪ 5‬ثبت نور محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه سراسری و محلی اگهی می شود در صورتی که اشخاص ذی نفع به‬ ‫اراء اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اگهی تا دو ماه اعتراض خود به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت محل تحویل دهد ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400 / 07 / 03‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400 / 07 / 17‬‬ ‫علی سعادتی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور‬ ‫شماره ‪022 / 1400 / 7887‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪1390 / 9 / 20‬و برابر رای شماره‬ ‫‪140060310013010840‬مورخ ‪ 1400 / 06 / 13‬هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای ‪ /‬خانم پونه جلیلی بجاربنه فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪250 / 55‬‬ ‫مترمربع به شماره پالک ‪ 290‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در قریه سالده علیا بخش ‪ 11‬خریداری شده از اقای ‪ /‬خانم مهدی خاک ران مالک رسمی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400 / 07 / 17‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400 / 08 / 01‬‬ ‫عین اله تیموری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان‬ ‫درخشش بسیجیان استان مرکزی در مسابقات جهانی‬ ‫کیوکوشین کاراته‪۲۰۲۱‬‬ ‫علیرضا خوانساری و رضا خوانساری قهرمانان تیم کاراته ذوالفقار بسیج استان مرکزی‬ ‫در مسابقات جهانی کیوکوشین کاراته ‪ ۲۰۲۱‬خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس اعالم سپاه روح اله‪ ،‬مسابقات جهانی کیوکوشین کاراته‬ ‫با حضور کشورهای ایران‪ ،‬المان‪ ،‬هند‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کویت‪ ،‬لبنان‪ ،‬لیبی‪،‬‬ ‫مراکش‪ ،‬پاکستان‪ ،‬جزیره رئونیون‪ ،‬روسیه‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬سوریه‪ ،‬ترکیه و انگلستان‬ ‫برگزار شد و با درخشش قهرمانان تیم کاراته ذوالفقار بسیج استان مرکزی همراه بود‪.‬‬ ‫علیرضا خوانساری موفق به کسب مدال طال شد و رضا خوانساری به مدال نقره رسید‬ ‫و در رتبه بندی کلی‪ ،‬تیم ایران ‪ ۵‬مدال طال‪ ۳ ،‬مدال نقره و ‪ ۴‬مدال برنز کسب کرد‪.‬‬ ‫انگیزه الزم برای ماندگاری مردم در محیط های‬ ‫روستایی و عشایری فراهم شود‬ ‫استاندار لرستان گفت‪ :‬انگیزه الزم برای ماندگاری مردم در محیط های روستایی‬ ‫و عشایری فراهم شود‪.‬دکتر فرهاد زیویار به مناسبت پانزدهم مهرماه «روز روستا و‬ ‫عشایر» پیامی صادر کرد‪.‬‬ ‫در این پیام امده‪:‬‬ ‫مقام معظم رهبری(مدظله)‪:‬‬ ‫«روستائیان در طول سالیان بعد از پیروزی انقالب نقش مهمی در تمامی مراحل‬ ‫خودکفایی و ‪ ...‬داشتند‪ .‬این نقش و حضور را باید تقویت کرد»‬ ‫روستائیان و عشایر با ویژگی های شاخصی از جمله شجاعت‪ ،‬مهربانی و حس میهن‬ ‫پرستی نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه کشور علی الخصوص در عرصه های‬ ‫اقتصادی و امنیتی بر عهده داشته و در این بین روستائیان و عشایر لرستان نیز با‬ ‫داشتن ویژگی های خاص و منحصر به فرد همواره نقش خود را در همه عرصه ها با‬ ‫کمال شایستگی و افتخار ایفا نموده اند‪ .‬بنابراین وظیفه همه مدیران و برنامه ریزان ملی‬ ‫و استانی است که امکانات الزم برای ارتقاء شاخصه های کیفیت زندگی انها و توسعه‬ ‫پایدار روستاها را بیش از پیش مهیا تا انگیزه الزم برای ماندگاری مردم در محیط های‬ ‫روستایی و عشایری فراهم گردد‪ .‬دولت مردمی سیزدهم از بدو شروع به کار در سایه‬ ‫تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله) توجه ویژه ای به این قشر مولد و تاثیر گذار داشته به‬ ‫طوری که اخیرا رییس جمهور محترم در جهت رفع مشکالت روستاها و مناطق محروم‬ ‫و توسعه اقتصاد انها در گام دوم انقالب دستور احیای ماموریت های جهاد سازندگی‬ ‫را صادر نموده اند‪.‬علی ایحال اینجانب ضمن گرامیداشت پانزدهم مهر روز ملی روستا‬ ‫و عشایر به روستانشینان و عشایر استان‪ ،‬از تمامی تالشگران این حوزه علی الخصوص‬ ‫اعضای شوراهای اسالمی روستاها و دهیاران تابعه استان تشکر و قدردانی نموده و از‬ ‫همه مدیران در سطوح مختلف انتظار دارم که توجه به روستایی و توسعه شاخصه های‬ ‫مختلف روستاها در همه عرصه ها در اولویت کاری ان ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫امیدوارم با حفظ هویت روستایی و عشایری و همچنین مشارکت روستاییان عزیز‪ ،‬روز‬ ‫به روز شاهد پیشرفت و ابادانی استان باشیم‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت بستری شدگان کرونایی در مازندران‬ ‫ایسنا‪/‬مازندران این روزها مازندرانی ها حسابی نگران شیوع مجدد ویروس کرونا هستند‬ ‫چرا که با ورود بی حد و حساب مسافر به این استان و رعایت نشدن شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬اغاز پیک ششم کرونا تا یکی دو هفته اینده‪ ،‬دور از انتظار نخواهد بود‪،‬‬ ‫این در حالی است که پس از گذراندن حدود ‪ ۵‬ماه سخت‪ ،‬این استان به تازگی روی‬ ‫ارامش را به خود دیده است‪.‬دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران در این زمینه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته تعداد ‪ ۷۱‬بیمار مشکوک به‬ ‫کرونا بر اساس تشخیص بالینی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران در سطح استان بستری شدند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در همین مدت تعداد ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫از افراد مشکوک بستری شده‪ ،‬از بیمارستان ها مرخص شدند و تکمیل روند درمانی‬ ‫خود را در منزل ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫شماره‪123 / 14001583 :‬‬ ‫به ‪ :‬ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بندپی غربی‬ ‫از ‪ :‬اداره ثبت اسناد و امالک بندپی‬ ‫(اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی )‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۷۰۰۱۵۴۵‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندپی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه مرتضی زاده دیوا فرزند سیدیوسف‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۳۷۲۷‬و به شماره ملی ‪ ۲۱۴0۲۳۷۱۴۵‬صادره از امل در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است‬ ‫به مساحت ‪ ۱۲۶‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ - ۱۵۲۶‬اصلی کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۰۰۱۷۰۰۰۰۴۵‬واقع در قریه ییالقی شلکنار بخش ‪۹‬‬ ‫بندپی خریداری با واسطه از مالک رسمی اقای قدمعلی حبیب نتاج و سایر مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه مربوطه و به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی در‬ ‫محل الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل‬ ‫دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400 / 07 / 17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400 / 08 / 03 :‬‬ ‫محمد حبیب زاده گنجی‪ -‬رییس ثبت اسناد و امالک بندپی‬ ‫مفقود شده است‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید برگ سبز خودرو پراید هاچ بک ‪ ۱۱۱‬رنگ ‪:‬‬ ‫سفید شیری روغنی مدل ‪ 1391 :‬شماره موتور‪ 4655751 :‬و شماره شاسی ‪:‬‬ ‫‪ S5430091713604‬و شماره پالک ‪ :‬ایران‪ 912 19‬ن ‪ 96‬متعلق‬ ‫به حامد نوری ‪ ,‬کد ملی‪ 3242017986 :‬گردیده است و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪(.‬کرمانشاه )‬ ‫فقدان مدارک‬ ‫مدرک خودرو ‪ ( ،‬برگ سبز ) یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک سیستم‪:‬‬ ‫سایپا تیپ‪ 111SE :‬مدل ‪ 1395‬شماره موتور ‪ ، M13/5559271 :‬شماره‬ ‫شاسی ‪ NAS431100G5856795 :‬و شماره پالک ‪ 848 – 88 :‬ل‬ ‫‪ 54‬به نام حمیدرضا قائم پناه کدملی‪ 0076347443 :‬مفقود گردیده و از‬ ‫درجه ی اعتبار ساقط می باشد‪ .‬تاریخ چاپ ‪1400 / 07 / 17 :‬‬ ‫اگهی فقدان‬ ‫احتراما اقای مرتضی طاهرلو برابر وکالت ‪ 11489‬مورخ ‪ 1397 / 10 / 26‬دفترخانه ‪674‬‬ ‫تهران از طرف اقای علی کربالئی مراد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده‬ ‫اعالم نموده است که سند مالکیت شش دانگ اعیان یک قطعه باغ بمساحت ‪ 2195‬متر‬ ‫مربع به پالک ‪ 48726‬فرعی از ‪ 163‬اصلی مفروز از ‪ 112‬فرعی از اصلی نامبرده واقع در‬ ‫اراضی سرحداباد جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس به شماره چاپی ‪ 458304‬شماره دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪ 139620331010029820‬به علت سهل انگاری مفقود گردیده و سپس وکیل‬ ‫مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم‬ ‫نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد ‪.‬‬ ‫صادق نیارکی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فردیس‬ ‫از طرف محسن هدائی‬ ‫تاریخ چاپ ‪1400 / 07 / 17 :‬‬ ‫ش ‪ .‬ارشاد ‪ / 2802‬و‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫واحد‪۱۹‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫‪۵‬واحد‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬‬ ‫‪،‬واحد ‪5‬‬ ‫‪،2‬واحد‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان توحید‪،‬طبقه‪2‬‬ ‫‪sepehr.alborz93‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪93@gmail.com‬‬ ‫پستالکترونیک‪@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه‪5:‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1148‬‬ ‫روزنامهاجتماعی‪-‬اقتصادی‬ ‫ایا واکسن سینوفارم برای‬ ‫دانش اموزان بی خطر است؟‬ ‫در حال حاضر یکی از واکسن های کرونایی که در کشورمان برای تزریق به دانش‬ ‫اموزان مجوز دریافت کرده‪ ،‬واکسن سینوفارم است‪ ،‬اما ایا واکسن سینوفارم برای‬ ‫دانش اموزان بی خطر است؟‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اخیرا مطالعه کارازمایی بالینی درباره‬ ‫میزان اثربخشی واکسن سینوفارم در افراد زیر ‪ ۱۸‬سال در مجله لنست منتشر شده‬ ‫است‪.‬شرکت کنندگان در این مطالعه در سه گروه سنی سه تا پنج سال‪ ،‬شش تا‬ ‫‪ ۱۲‬سال و ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬سال و سه گروه دزهای مختلف هشت‪ ،‬چهار و دو میکروگرم‬ ‫و گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند‪.‬در فاز اول ‪ ۲۸۸‬نفر و در فاز دوم ‪ ۷۲۰‬نفر‬ ‫بررسی شدند‪ .‬عوارض ناشی از این واکسن اغلب خفیف یا متوسط بوده و شایع ترین‬ ‫عارضه درد محل تزریق و تب بوده است‪.‬بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬بنابراین واکسن‬ ‫سینوفارم در گروه سنی سه تا ‪ ۱۷‬سال ایمن بوده و همچنین باعث ایجاد پاسخ‬ ‫ایمنی همورال قوی می شود‪ .‬همچنین بهتر است از دز ‪ ۴‬میکروگرمی استفاده شود‬ ‫تا اثربخشی ان بیشتر باشد‪.‬‬ ‫واکسن اسپایکوژن مجوز‬ ‫مصرف اضطراری گرفت‬ ‫اکنون با وفور واردات واکسن کرونا‬ ‫و دعوت عموم مردم بر تزریق این‬ ‫واکسن‪ ،‬قطار واکسیناسیون بر ریل‬ ‫سرعت قرار گرفته و درهای امید به‬ ‫روی مهار کرونا و کنترل موج ششم‬ ‫این بیماری که متخصصان وقوع‬ ‫ان را در ابان ماه هشدار داده اند‪،‬‬ ‫گشوده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بهداشت و سالمت‬ ‫ایرنا‪ ،‬افزایش واردات واکسن و تسریع‬ ‫واکسیناسیون طی یک ماه اخیر در‬ ‫کاهش تلفات کرونا تاثیر بسزایی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به هر حال واردات واکسن همچنان‬ ‫ادامه دارد و روز یکشنبه هفته جاری‬ ‫یازدهم مهر نیز شصت ودومین محموله‬ ‫وارداتی واکسن کرونا با برند استرازنکا‬ ‫شامل ‪ ۳۵۰‬هزار دز از اتریش وارد کشور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنین شصت ویکمین محموله‬ ‫واکسن کرونا شامل ‪ ۱۵۰‬هزار دز‬ ‫استرازنکا روز جمعه ‪ ۹‬مهر ماه به کشور‬ ‫وارد شد‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور‬ ‫گمرکی گمرک ایران پیشتر گفته بود‪،‬‬ ‫روز پنجشنبه هشتم مهر ماه با ورود‬ ‫شصتمین محموله واکسن کرونا شامل‬ ‫‪ ۶‬میلیون دز از نوع سینوفارم‪ ،‬میزان‬ ‫واکسن های وارداتی از مرز ‪ ۷۹‬میلیون‬ ‫دز گذشت‪.‬‬ ‫این در حالیست که روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۴‬مهر ماه و بر اساس اعالم وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬مجموع واکسن های تزریقی‬ ‫شده در کشور در مرز ‪ ۶۰‬میلیون دز‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫خیز پنجم و مرگبار کرونا از ابتدای تیر‬ ‫ماه در کشور اغاز شد و روز جمعه ‪۹‬‬ ‫مهر ماه و بر اساس اعالم وزارت از کشور‬ ‫عبور کرد‪.‬‬ ‫ی دبیر کمیته امنیتی‪،‬‬ ‫حسین قاسم ‬ ‫اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫در این زمینه می گوید‪ :‬ما در ایران‬ ‫دستاورد بزرگی در تولید واکسن‬ ‫داخلی داریم که نباید ان را نادیده‬ ‫گرفت‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬به هر حال‪ ،‬در‬ ‫کنار واردات واکسن‪ ،‬تولید داخل هم‬ ‫فعال شده و این دو در کنار هم نیاز‬ ‫کشور را تامین خواهند کرد؛ هرکدام‬ ‫به سهم و اندازه خودشان‪ .‬اما نکته‬ ‫اینجاست که شیوع کرونا‪ ،‬تنها با یک‬ ‫دور واکسیناسیون پایان نمی یابد و به ‬ ‫احتمال زیاد برای قطع زنجیره‪ ،‬ما به‬ ‫چندین دوره واکسیناسیون نیاز داریم‪.‬‬ ‫قاسمی تصریح می کند‪ :‬پیش بینی‬ ‫شده با توجه به ایجاد سویه های جدید‬ ‫ی گونه ها‪،‬‬ ‫کرونا و واکسن گریزی برخ ‬ ‫با ادامه دار بودن شیوع کرونا‪ ،‬پاندمی‬ ‫تا دو سه سال اینده برقرار است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل تا رسیدن به ایمنی جمعی‪،‬‬ ‫جمعیت کشورها‪ ،‬نیاز به چندین‬ ‫دور واکسیناسیون و ورود و تولید‬ ‫محموله های بیشتری از واکسن دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬پس از یک دوره‬ ‫کمبود‪ ،‬روند واردات واکسن در کشور‪،‬‬ ‫سرعت بیشتری به خود گرفته‪ ،‬اما این‬ ‫ک شدن به قطع‬ ‫موضوع برای نزدی ‬ ‫زنجیره کرونا کفایت نمی کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫برای رسیدن به ایمنی جمعی‪ ،‬چند‬ ‫نکته باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬حاال که‬ ‫روند واردات واکسن سرعت گرفته‪ ،‬باید‬ ‫در کنار ان تقویت تولید واکسن داخلی‬ ‫هم مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫تزریق واکسن از مهمترین ابزارهای‬ ‫مقابله با کرونا‬ ‫قاسمی می افزاید‪ :‬به هر حال یکی از‬ ‫ابزارهای مقابله با کرونا تزریق واکسن‬ ‫است‪ ،‬اما با توجه به تقاضای باالی‬ ‫واکسن در دنیا‪ ،‬تامین ان کار اسانی‬ ‫نیست‪ .‬هرچند که حوزه دیپلماسی‬ ‫خارجی‪ ،‬وزارت بهداشت و سایر ارگان ها‬ ‫در تالش برای واردات واکسن هستند تا‬ ‫بتوانند نیاز کشور را تامین کنند‪ ،‬اما در‬ ‫کنار ان تولید داخل هم باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد تا در یک زمانی‪ ،‬نیاز به بازار‬ ‫واکسن خارجی کمتر شود‪ .‬ثابت شده‬ ‫که واکسن‪ ،‬امار مرگ ومیر را کم می کند‬ ‫اما نکته مهم تر تزریق واکسن بدون وقفه‬ ‫و همچنین تداوم رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی است‪.‬این کارشناس می‬ ‫افزاید‪ :‬این موضوع یک مسئولیت‬ ‫اجتماعی است که نباید از ان غافل‬ ‫ماند‪ ،‬استفاده از ماسک و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و فیزیکی‪ ،‬مسئله ای است که‬ ‫حتی پس از واکسیناسیون باید رعایت‬ ‫شود؛ چراکه ثابت شده در کنترل شیوع‬ ‫بسیار تاثیرگذار است‪ .‬وی می گوید‪:‬‬ ‫تصور این است که با ورود واکسن‪ ،‬تمام‬ ‫مشکالت حل می شود‪ ،‬اما مسئله مهم تر‬ ‫فرهنگسازی برای باالبردن تمایل مردم‬ ‫به تزریق واکسن بی توجه به نوع واکسن‬ ‫است‪ .‬کرونا سبک زندگی ما را تغییر‬ ‫داده است‪ ،‬باید بپذیریم که درصورت‬ ‫رعایت نکردن پروتکل ها و تزریق نکردن‬ ‫واکسن‪ ،‬ممکن است جان خود یا‬ ‫عزیزانمان به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون باالی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫جامعه اطمینان نسبی‬ ‫فاطمه عابدینی عضو کمیته علمی‬ ‫مقابله با کرونا نیز در این زمینه می‬ ‫گوید‪ :‬زمانی می توانیم به یک اطمینان‬ ‫نسبی بعد از دز دوم واکسن برسیم که‬ ‫میزان واکسیناسیون در جامعه به باالی‬ ‫‪ ۸۰‬درصد برسد‪ .‬برای این کار باید‬ ‫همه مردم به ترغیب دوستان و اعضای‬ ‫خانواده خود برای واکسن زدن اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬کشور ایران با کشورهای دیگری‬ ‫که با خرافات و حرف های غیرعلمی‬ ‫مردم را از واکسن زدن دور می کنند‪،‬‬ ‫فرق دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪:‬مطمئن هستیم با‬ ‫افزایش واردات و تامین واکسن‪ ،‬با توجه‬ ‫به فرهنگ باالی مردم‪ ،‬حتما با استقبال‬ ‫انبوه مردم از واکسیناسیون مواجه می‬ ‫شویم‪ .‬این تجربه در واکسیناسیون‬ ‫های قبلی و در همه استانها از جمله‬ ‫سیستان و بلوچستان مشاهده شده و‬ ‫( ارزیابی کیـفی )‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪ )1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ )2‬موضوع مناقصه ‪ :‬گازرسانی به باقیمانده صنایع استان خراسان رضوی با اولویت محور غرب استان‬ ‫شماره گ‪-1400/ 17/ 35‬نوبت اول‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم‬ ‫‪ )3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دارا بودن حداقل رتبه ‪ 3‬در رشته تاسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫ب‪ -‬دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج‪ -‬دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫د‪ -‬ثبت نام در سایت ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ )4‬دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬از سایت مذکور از ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪ 1400/ 07/ 11‬تا مورخ ‪ 1400/ 07/ 19‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫‪ )5‬بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات ان‪ :‬در سایت مذکور تا مورخ ‪ 1400/ 08/ 04‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫‪ )6‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مطابق مصوبه شماره ‪ /123402‬ت‪50659‬هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی ان می باشد‪.‬‬ ‫‪ )7‬یاداورد می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و ماده ‪ 5‬قانون مذکور و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در‬ ‫فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترسی به متن این اگهی‪ ،‬در سایت ‪ WWW.NIGC-KHRZ.IR‬امکان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات‬ ‫شناسه اگهی‪1202305 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬شرکت گاز استان ایالم‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خودروهای استیجاری موردنیاز شرکت گاز استان ایالم‪.‬‬ ‫مبلغ کل براورد‪ 34,408,518,795 :‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین ‪ 1,721,000,000 :‬ریال‬ ‫الزم به توضیح است که دوره مبنای براورد بر اساس سال ‪ 1400‬و تعرفه اعالمی از سوی سازمان حمل بار و مسافر می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین ‪ :‬ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب شماره ‪ 0112766916004‬بانک ملی شعبه میدان امام حسن‬ ‫(ع)ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از انها که در جدول شماره ‪ 4‬ایین نامه تضمین معامالت دولتی شماره‬ ‫‪ /123402‬ت ‪ 50659‬ه مورخه‪ 94/ 9/ 22‬قید گردیده اند‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬از محل منابع داخلی‬ ‫مدت زمان انجام پروژه ‪ 365 :‬روز تقویمی‬ ‫اخرین مهلت فروش اسناد ‪ 1400/ 07/ 18 :‬تاپایان وقت اداری‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادات ‪ 1400/ 07/ 28 :‬تا ساعت ‪ 8:45‬دقیقه صبح‬ ‫زمان گشایش پاکات ‪ 1400/ 07/ 28 :‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫محل گشایش پاکات ‪ :‬سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم‬ ‫مالک تعیین برنده ‪ ،‬کمترین قیمت پیشنهادی کل می باشد(ضریب پیشنهادی مدیریت به جدول تامین خودرو صفر تا ده می باشد)‪.‬‬ ‫شرایط متقاضیان ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬داشتن توان فنی و مالی در رابطه با موضوع مناقصه ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬داشتن پروانه فعالیت مرتبط از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی‪.‬‬ ‫‪- 3‬کپی برابر اصل (اگهی تاسیس‪،‬اگهی اخرین تغییرات و گواهی فرم نمونه امضا مجاز)‬ ‫‪ - 4‬ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد ‪ 85‬و ‪ 91‬قانون کار جمهوری اسالمی‬ ‫ایران مصوب ‪ 89/ 3/ 5‬وزیر کار و امور اجتماعی ‪.‬‬ ‫‪5‬داشتن تجربه کافی‪ ،‬معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه‪.‬‬‫‪- 6‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬فروش اسناد به واجدین شرایط ‪ ،‬تکمیل و شرکت در فرایند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬سامانه ستاد صورت می پذیرد ‪.‬‬ ‫‪- 9‬با توجه به فراهم شدن امکان امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد در معامالت دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج امضای‬ ‫الکترونیکی در سامانه ستاد جهت اسناد و مدارک پاکت (ب) و نیز پیشنهاد قیمت و ضمائم ان پاکت (ج) الزامی می باشد در غیر این صورت‬ ‫به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫محل گشایش پاکات ‪ :‬سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم‬ ‫محل تحویل ضمانتنامه ‪ :‬دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم‬ ‫هزینه دو نوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ ‪ 3.500.000‬ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره ‪0112766916004‬‬ ‫به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیرکاری نبش خیابان استاد شهریار‬ ‫شرکت گاز استان ایالم سایت ‪WWW.Shana.ir‬و‪ http://iets.mporg.ir‬و ‪WWW.ilam-nigc.ir‬‬ ‫شماره تلفن‪0843 - 2235824 :‬‬ ‫ کد فراخوان جهت اگهی مذکور ‪ 53,097,374‬می باشد ‪.‬‬‫شناسه اگهی ‪1202312 :‬‬ ‫مشکلی از نظر استقبال نکردن مردم از‬ ‫واکسیناسیون نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫دبیر کمیته علمی ستاد ملی کرونا‬ ‫درباره اینده کرونا در ایران توضیح می‬ ‫دهد‪ :‬سویه های جدید مختلفی از کرونا‬ ‫در دنیا دیده شده است که ممکن است‬ ‫همه انها مهم نباشند‪ .‬سویه ای از این‬ ‫ویروس مهم است که به واریات یا نوع‬ ‫غالب در جامعه تبدیل شود مثل دلتا و‬ ‫گر نه همزمان با دلتا سویه های دیگری‬ ‫مثل افریقای جنوبی نیز در دنیا دیده‬ ‫شد که در ایران چندان مهم نبودند‪،‬‬ ‫بنابراین اینده کرونا در ایران خیلی قابل‬ ‫پیش بینی نیست‪ .‬امیدواریم با گسترش‬ ‫واکسیناسیون شاهد شیوع انواع جدید‬ ‫ویروس کرونا در کشور نباشیم‪.‬وی‬ ‫می افزاید‪ :‬هنوز دقیق نمی دانیم در‬ ‫ماههای اینده چه اتفاقاتی می افتد اما‬ ‫ممکن است یک یا دو ماه ایند با شیوع‬ ‫یک نوع ویروس جهش یافته دیگر در‬ ‫کشور مواجه شویم و وارد موج ششم‬ ‫شویم بنابراین باید اماده باشیم و یکی‬ ‫دو ماه فرصت داریم تا واکسیناسیون‬ ‫را در کشور گسترده کنیم‪.‬انچه مسلم‬ ‫است اصل اول این بوده که بپذیریم‬ ‫با ویروس خطرناکی مواجه هستیم و‬ ‫اصل دوم‪ ،‬ضرورت تزریق واکسن است‪.‬‬ ‫ما هم اکنون شرایط اضطرار را تجربه‬ ‫می کنیم‪ ،‬سازمان بهداشت جهانی‬ ‫همواره تاکید کرده که بهترین واکسن‪،‬‬ ‫در دسترس ترین واکسن است‪ ،‬هرچند‬ ‫که دربرخی مقاالت بر تاثیر بیشتر‬ ‫برخی واکسن ها تاکید می شود اما در‬ ‫نهایت گفته می شود که تمام واکسن ها‬ ‫ایمنی ایجاد می کنند و مانع مرگ و‬ ‫شدت گرفتن بیماری می شود‪.‬‬ ‫رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه کمیته‬ ‫فنی واکسیناسیون کشور از برجسته ترین اساتید تشکیل شده است و در مورد‬ ‫اینکه چه نوع واکسنی برای کدام گروه سنی استفاده شود‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم مبتنی بر شواهد علمی و موجودی واکسن در‬ ‫کشور اخذ شده و تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر محمد مهدی گویا ‪ -‬رییس مرکز مدیریت بیماری های‬ ‫واگیر وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی درخصوص نوع واکسن در‬ ‫نظرگرفته شده برای مادران باردار و ُدز یاداور کادر بهداشت و درمان با بیان‬ ‫اینکه کمیته فنی واکسیناسیون کشور از برجسته ترین اساتید تشکیل شده‬ ‫است و در مورد اینکه چه نوع واکسنی برای کدام گروه سنی استفاده شود‪،‬‬ ‫تصمیم گیری می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این تصمیم مبتنی بر شواهد علمی و‬ ‫موجودی واکسن در کشور اخذ شده و تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از‬ ‫مدت ها پیش با حضور اعضای کمیته بارداری و زایمان وزارت بهداشت‬ ‫جلسات متعددی تشکیل شده و استفاده از واکسن سینوفارم برای خانم های‬ ‫باردار مورد تایید قرار گرفت و سازمان غذا و دارو هم تاییدیه داده است‪.‬‬ ‫ایجاد تردید در استفاده از واکسن برای زنان باردار درست نیست‬ ‫گویا ادامه داد‪ :‬بنابراین ایجاد تردید در استفاده از این واکسن اصال کار‬ ‫درستی نیست و سبب نگرانی خانم های باردار و خانواده هایشان می شود‪،‬‬ ‫این درحالی است که بررسی های کامل صورت گرفته است‪.‬‬ ‫رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه تعجب‬ ‫می کنم از اظهار نظرهایی که در رسانه های مختلف و بدون مالحظه مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬طرح چنین موضوعاتی‪ ،‬پیامدهای خوشی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نوع واکسن در نظر گرفته شده برای ُدز بوستر کادر بهداشت‬ ‫و درمان اشاره و بیان کرد‪ :‬درباره نوع واکسن یاداور کادر بهداشت و درمان‬ ‫مدت های مدیدی بحث شده است و انها می توانند از انواع مختلف واکسن‬ ‫هایی که در کشور موجود است به عنوان ُدز بوستر استفاده کنند‪.‬‬ ‫از بین واکسن های موجود در کشور‪ ،‬نوع مناسب را برای ُدز بوستر انتخاب‬ ‫کردیم‬ ‫گویا با ذکر این نکته که از بین واکسن های موجود در کشور‪ ،‬نوع مناسب را‬ ‫برای ُدز بوستر انتخاب کردیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کادر بهداشت و درمان می توانند‬ ‫از واکسن استرازنکا و یا پاستوکووک برای ُدز بوستر استفاده کنند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم وبدا‪ ،‬رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از برخی افراد که اظهارنظرهای متعددی می کنند خواهش می کنم در‬ ‫نظرات کمیته علمی که به وزارت بهداشت اعالم می شود و وزارتخانه انها را‬ ‫عینا مورد استفاده قرار داده و بر مبنای ان تصمیم می گیرد‪ ،‬تردید ایجاد‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬ایجاد تردید جز اینکه باعث شود مردم اعتماد خود را به‬ ‫این تصمیمات از دست دهند هیچ فایده ای نخواهد داشت و قطعا به ضرر‬ ‫ملت خواهد بود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصــه‬ ‫نوبت اول‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬روز گذشته مجوز مصرف اضطراری از سوی سازمان‬ ‫غذا و دارو برای واکسن اسپایکوژن صادر شد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬محمدرضا شانه ساز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اثربخشی واکسن هایی همچون فایزر در مقابل سویه های جدید ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬کاهش یافته است و در برخی موارد به زیر ‪ ۵۰‬درصد رسیده است‪ .‬این‬ ‫در حالیست که اثربخشی واکسن اسپایکوژن باالتر از مقادیر مجاز اعالم شده در‬ ‫دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت بوده است‪.‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ویروس غالب کرونا در کشور شامل سویه هایی مانند دلتا‪ ،‬انگلیسی و ووهان ممکن‬ ‫است باشد‪ ،‬که مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن جزو معدود مطالعاتی در جهان‬ ‫است که تماماً در پیک دلتا انجام شده است و این واکسن در مقابل اکثر سویه‬ ‫های موجود ویروس کرونا در کشور‪ ،‬اثربخشی مناسب و باالتر از دستورالعمل های‬ ‫سازمان جهانی بهداشت را داشته است‪.‬شانه ساز تصریح کرد‪ :‬بر اساس گزارش‬ ‫ارسالی از مطالعه بالینی و نظر کمیته بالینی‪ ،‬در این مرحله از مطالعه بالینی فاز‬ ‫‪ ۳‬واکسن اسپایکوژن‪ ،‬اثربخشی واکسن در پیش از ابتالء به موارد عالمت دار‬ ‫و خفیف کووید ‪ ۱۹‬و در شرایط غلبه واریانت دلتا در کشور‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬‬ ‫درصد براورد شده است‪.‬رئیس سازمان غذا و دارو یاداور شد‪ :‬بر اساس هماهنگی با‬ ‫معاونت بهداشت وزارت بهداشت مقرر شده که افرادی که در فازهای موفق مطالعات‬ ‫بالینی واکسن دریافت کرده اند‪ ،‬بتوانند کارت واکسن خود را دریافت کنند تا در‬ ‫مراحل اجرای قرنطینه هوشمند با مشکلی مواجه نشوند‪.‬شانه ساز گفت‪ :‬تولید‬ ‫ماهانه اسپایکوژن بر اساس اظهارات شرکت سیناژن‪ ،‬حداقل سه میلیون دوز است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر می رسد که مشکلی برای استفاده از واکسن اسپایکوژن‬ ‫به عنوان ُدز بوستر یا یاداور‪ ،‬وجود نداشته باشد لیکن بمنظور اظهار نظر قطعی‬ ‫انجام مطالعات بیشتر ضروری می باشد‬ ‫قطار واکسیناسیون بر ریل سرعت‬ ‫انتخاب واکسن های "استرازنکا"‬ ‫و "پاستوکووک" برای ُدز سوم کادر درمان‬ ‫بیشتر با تلفن‪ - 051 - 37072532 :‬فاکس ‪ 051 - 37640036‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫اگهی خرید و تملک زمین واقع‬ ‫در خیابان عرفان شهرستان رشت‬ ‫شرکت گاز استان گیالن بمنظور اجراء طرحهای عمرانی و گازرسانی‬ ‫دولت ( احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز ‪ T.B.S‬خیابان عرفان شهرستان‬ ‫رشت ) با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ‪ 9‬الیحه قانونی نحوه خرید‬ ‫و تملک اراضی و امالک مصوب سال ‪ 1358‬شورای انقالب ‪ ،‬قصد‬ ‫دارد نسبت به تحصیل و تملک یک قطعه زمین به مساحت ‪ 233‬متر‬ ‫مربع در قسمتی از پالک ‪ 347‬سنگ اصلی ‪ 77‬بخش ‪ 4‬گیالن اقدام‬ ‫نماید ‪ ،‬لذا بدینوسیله به اطالع مالک یا مالکین یا صاحبان هر نوع حق و‬ ‫حقوق متصوره قانونی در ملک یاد شده میرساند که حداکثر ‪ 15‬روز از‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم این اگهی با مراجعه به امور حقوقی شرکت گاز‬ ‫استان گیالن واقع در رشت ‪ ،‬پارک شهر ‪ ،‬خیابان ملت جنب پیتزا برج‬ ‫همکاری الزم را در انتقال زمین معمول دارند ‪ ،‬در غیر اینصورت طبق‬ ‫قانون استنادی نسبت به تحصیل و تصرف قانونی ان اقدام خواهد شد ‪.‬‬ ‫ضمناً محل زمین مورد نظر منطبق با کروکی ذیل می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن‬ ‫شناسه اگهی ‪1201196 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1192

روزنامه سپهرایرانیان 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1400/09/11
روزنامه سپهرایرانیان 1192

روزنامه سپهرایرانیان 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سپهرایرانیان 1191

روزنامه سپهرایرانیان 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سپهرایرانیان 1190

روزنامه سپهرایرانیان 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سپهرایرانیان 1189

روزنامه سپهرایرانیان 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سپهرایرانیان 1188

روزنامه سپهرایرانیان 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1400/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!