هفته نامه گرگانیان - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1397

تعداد شماره ها :

0 شماره

استان فعالیت :

گلستان

مختصری درباره نشریه

عنوان : گرگانیان
صاحب امتیاز: محمدابراهیم جرجانی سرخوانکلاته
مدیر مسوول : محمدابراهیم جرجانی سرخوانکلاته
دوره انتشار : دوهفته نامه
تاریخ مجوز : 97/02/07
زبان : فارسی
گرایش :عمومی
زمینه : اجتماعی و فرهنگی
نوع انتشار : روزنامه ای (صحافی نشده)
گستره توزیع : سراسری
دفتر مرکزی رسانه :گلستان، گرگان،کاشانی 26 ، کوچه شهیدان حسینی 15 ، پلاک 1
شماره تماس : (017) 32130525

آخرین شماره های هفته نامه گرگانیان

ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!